SMK SANGLANG PERLIS

SENARAI SEMAK PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH TINGKATAN 1, 2013 Kedudukan B1D1E1B2D1E1Menyatakan Menentukan kedudukan kedudukan relatif sesuatu sesuatu menggunakan tempat. lajur dan baris Bil Nama calon Kelas Arah B2D1E2Mengenal pasti lapan arah mata angin Skala dan Jarak B1D1E4- B2D1E3Mengenal Melukis pasti skala skala lurus lurus Graf B2D1E5- B3D1E3Mengenal Membina jenis graf graf bar dan bar mudah graf garisan dan graf garisan Peta B2D1E4Mengenal simbol fizikal dan budaya dalam peta lakar

B1D1E2Menyatakan arah mata angin utama

B3D1E1Menentukan arah berdasarkan lapan mata angin dengan menggunakan kompas

B1D1E3Menyatakan jarak mutlak dan jarak relatif

B3D1E2Mengukur jarak menggunakan skala lurus

B1D1E5Mengenal simbol peta lakar

B4D1E1Mentafsir peta lakar dan bahan grafik

B1D1 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

B2D1 2

B1D1 1

B2D1 2

B3D1 3

B1D1 1

B1D1 1

B2D1 2

B3D1 3

B2D1 2

B3D1 3

B1D1 1

B2D1 2

B4D1 4

________________ Disemak oleh. 2013 Kedudukan B1D1E1B2D1E1Menyatakan Menentukan kedudukan kedudukan relatif sesuatu sesuatu menggunakan tempat.SMK SANGLANG PERLIS SENARAI SEMAK PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH TINGKATAN 1. lajur dan baris Bil Nama calon Kelas Arah B2D1E2Mengenal pasti lapan arah mata angin Skala dan Jarak B1D1E4.B3D1E3Mengenal Membina jenis graf graf bar dan bar mudah graf garisan dan graf garisan Peta B2D1E4Mengenal simbol fizikal dan budaya dalam peta lakar B1D1E2Menyatakan arah mata angin utama B3D1E1Menentukan arah berdasarkan lapan mata angin dengan menggunakan kompas B1D1E3Menyatakan jarak mutlak dan jarak relatif B3D1E2Mengukur jarak menggunakan skala lurus B1D1E5Mengenal simbol peta lakar B4D1E1Mentafsir peta lakar dan bahan grafik B1D1 1 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 B2D1 2 B1D1 1 B2D1 2 B3D1 3 B1D1 1 B1D1 1 B2D1 2 B3D1 3 B2D1 2 B3D1 3 B1D1 1 B2D1 2 B4D1 4 Disediakan oleh.B2D1E3Mengenal Melukis pasti skala skala lurus lurus Graf B2D1E5. .

tanah pamah. B4D2E2Membandingkan kepentingan bentuk muka bumi kepada kegiatan manusia antara Malaysia dengan negara lain B4D3E1Menghuraikan kepentingan ciri bentuk muka bumi negara Malaysia. Bil Nama calon Kelas B2D2E1Menyatakan jenis/contoh bentuk muka bumi tanah tinggi B2D2E2Menyatakan jenis/contoh bentuk muka bumi tanah pamah B2D2E3Menyatakan jenis/contoh bentuk muka bumi pinggir laut B2D2E4Menyatakan jenis/contoh bentuk muka bumi sepanjang sungai B3D2E3Mengenal pasti taburan saliran di Malaysia B4D2E1Menghuraikan potensi bentuk muka bumi (tanah tinggi. saliran dan pinggir lain) di negara Malaysia.SMK SANGLANG PERLIS SMK SANGLANG PERLIS Bentuk Muka Bumi B3D2E1B3D2E2Mengenal pasti Mengenal pasti taburan taburan kepelbagaian kepelbagaian bentuk muka bentuk muka bumi tanah bumi tanah tinggi di pamah di Malaysia Malaysia SENARAI SEMAK PENTAKSIRAN BERASASKAN SENARAI SEMAK PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH TINGKATAN 1. B1D2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 B2D2 2 B2D2 2 B2D2 2 B2D2 2 B3D2 3 B3D2 3 B3D2 3 B4D2 4 B4D2 4 B4D3 4 . 2013 B1D2E1Menamakan pelbagai bentuk muka bumi di Malaysia. 2013 SEKOLAH TINGKATAN 1.

B1D2 1 1 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 B2D2 2 B2D2 2 B2D2 2 B2D2 2 B3D2 3 B3D2 3 B3D2 3 B4D2 4 B4D2 4 B4D3 4 Disediakan oleh. ________________ Disemak oleh. . 2013 B1D2E1Menamakan pelbagai bentuk muka bumi di Malaysia. 2013 SEKOLAH TINGKATAN 1. Bil Nama calon Kelas B2D2E1Menyatakan jenis/contoh bentuk muka bumi tanah tinggi B2D2E2Menyatakan jenis/contoh bentuk muka bumi tanah pamah B2D2E3Menyatakan jenis/contoh bentuk muka bumi pinggir laut B2D2E4Menyatakan jenis/contoh bentuk muka bumi sepanjang sungai B3D2E3Mengenal pasti taburan saliran di Malaysia B4D2E1Menghuraikan potensi bentuk muka bumi (tanah tinggi.SMK SANGLANG PERLIS SMK SANGLANG PERLIS Bentuk Muka Bumi B3D2E1B3D2E2Mengenal pasti Mengenal pasti taburan taburan kepelbagaian kepelbagaian bentuk muka bentuk muka bumi tanah bumi tanah tinggi di pamah di Malaysia Malaysia SENARAI SEMAK PENTAKSIRAN BERASASKAN SENARAI SEMAK PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH TINGKATAN 1. saliran dan pinggir lain) di negara Malaysia. tanah pamah. B4D2E2Membandingkan kepentingan bentuk muka bumi kepada kegiatan manusia antara Malaysia dengan negara lain B4D3E1Menghuraikan kepentingan ciri bentuk muka bumi negara Malaysia.

B2D5E1. Zon Sejuk. 2013 Tumbuh-Tumbuhan Semulajadi dan Hidupan Liar B4D2E5B1D4E1. B4D3E2Menghuraikan pengaruh (keistimewaan) ciri cuaca dan iklim negara Malaysia B4D3E3Menghuraikan kepentingan (keistimewaan) tumbuhan semulajadi negara Malaysia Bil Nama calon Kelas B1D3 1 B2D3 2 B2D4 2 B3D3 3 B3D4 3 B4D2 4 B4D3 4 B1D4 1 BID4 1 B2D5 2 B2D5 2 B3D5 3 B4D2 4 B4D2 4 B4D3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 .BID4E2 . Siberia dan Greenland SENARAI SEMAK PENTAKSIRAN BERASASKAN SENARAI SEMAK PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH TINGKATAN 1. 2013 SEKOLAH TINGKATAN 1. Zon Sederhana Sejuk).B2D5E2.B3D5E1B4D2E4Menama kan tumbuhtumbuha n semula jadi Menama kan hidupan liar Menyatak an ciri-ciri tumbuha n semula jadi Menyatakan jenis hidupan liar mengikut habitatnya Menjelaskan faktor yang mempengaru hi tumbuhan semulajadi di Malaysia Menghuraikan kepentingan tumbuhan semulajadi di Malaysia Membanding kan ciri tumbuhan negara Malaysia dengan negara lain B1D3E1Menamakan jenis iklim di Malaysia B2D3E1- B2D4E1Menyatakan Menyatak kesan an ciri pergerakan iklim bumi dalam negara sistem suria Malaysia terhadap cuaca dan iklim B4D2E3Membandingk an cara hidup di Malaysia dengan 3 zon iklim (Zon Panas.SMK SANGLANG PERLIS SMK SANGLANG PERLIS Cuaca dan Iklim B3D3E1B3D4E1Menjelaskan faktor yang mempengaruh i ciri cuaca dan iklim Malaysia Menjelaskan pengaruh cuaca dan iklim terhadap cara hidup di Gurun Thar.

B2D5E2.B2D5E1. Siberia dan Greenland SENARAI SEMAK PENTAKSIRAN BERASASKAN SENARAI SEMAK PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH TINGKATAN 1.SMK SANGLANG PERLIS SMK SANGLANG PERLIS Cuaca dan Iklim B3D3E1B3D4E1Menjelaskan faktor yang mempengaruh i ciri cuaca dan iklim Malaysia Menjelaskan pengaruh cuaca dan iklim terhadap cara hidup di Gurun Thar. Zon Sejuk.B3D5E1B4D2E4Menama kan tumbuhtumbuha n semula jadi Menama kan hidupan liar Menyatak an ciri-ciri tumbuha n semula jadi Menyatakan jenis hidupan liar mengikut habitatnya Menjelaskan faktor yang mempengaru hi tumbuhan semulajadi di Malaysia Menghuraikan kepentingan tumbuhan semulajadi di Malaysia Membanding kan ciri tumbuhan negara Malaysia dengan negara lain B1D3E1Menamakan jenis iklim di Malaysia B2D3E1- B2D4E1Menyatakan Menyatak kesan an ciri pergerakan iklim bumi dalam negara sistem suria Malaysia terhadap cuaca dan iklim B4D2E3Membandingk an cara hidup di Malaysia dengan 3 zon iklim (Zon Panas. . ________________ Disemak oleh. 2013 Tumbuh-Tumbuhan Semulajadi dan Hidupan Liar B4D2E5B1D4E1.BID4E2 . B4D3E2Menghuraikan pengaruh (keistimewaan) ciri cuaca dan iklim negara Malaysia B4D3E3Menghuraikan kepentingan (keistimewaan) tumbuhan semulajadi negara Malaysia Bil Nama calon Kelas B1D3 1 B2D3 2 B2D4 2 B3D3 3 B3D4 3 B4D2 4 B4D3 4 B1D4 1 BID4 1 B2D5 2 B2D5 2 B3D5 3 B4D2 4 B4D2 4 B4D3 4 1 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Disediakan oleh. Zon Sederhana Sejuk). 2013 SEKOLAH TINGKATAN 1.

2013 Bil Nama calon B5D1E1Mempersem bah maklumat geografi daripada pelbagai sumber yang diperoleh B5D1E2Membuat keputusan yang rasional daripada maklumat geografi yang diperoleh B5D2E1Menghasil kan kajian kes/lapora n kesan kegiatan manusia terhadap cuaca dan iklim A T A U Menghasil kan kajian kes/lapora n kesan kegiatan manusia terhadap tumbuhan semula jadi dan hidupan liar B5D3E1Melibatkan diri dalam pelbagai aktiviti peringkat sekolah / komuniti setempat mengenai penjagaan alam sekitar. B5D1 5* 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 B5D1 5* B5D2 5 B6D1 6* B6D2 6 B6D2 6 B6D3 6 . B5D3 5* B6D1E1Mempersem bahkan idea/ dapatan/ ciptaan/prod uk untuk kesejahteraa n persekitaran. B6D2E2Mencadangk an langkahlangkah mengurangk an kegiatan manusia terhadap alam sekitar Kelas B6D3E1Mempamer kan sikap dan tingkah laku mesra alam sekitar. B6D2E1Mencadangk an langkahlangkah pengurusan tumbuhan semula jadi dan hidupan liar. 2013 SEKOLAH TINGKATAN 1.SMK SANGLANG PERLIS SMK SANGLANG PERLIS SENARAI SEMAK PENTAKSIRAN BERASASKAN SENARAI SEMAK PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH TINGKATAN 1.

B5D3 5* B6D1E1Mempersem bahkan idea/ dapatan/ ciptaan/prod uk untuk kesejahteraa n persekitaran. B6D2E1Mencadangk an langkahlangkah pengurusan tumbuhan semula jadi dan hidupan liar. B5D1 5* 1 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 B5D1 5* B5D2 5 B6D1 6* B6D2 6 B6D2 6 B6D3 6 Disediakan oleh. B6D2E2Mencadangk an langkahlangkah mengurangk an kegiatan manusia terhadap alam sekitar Kelas B6D3E1Mempamer kan sikap dan tingkah laku mesra alam sekitar.SMK SANGLANG PERLIS SMK SANGLANG PERLIS SENARAI SEMAK PENTAKSIRAN BERASASKAN SENARAI SEMAK PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH TINGKATAN 1. 2013 Bil Nama calon B5D1E1Mempersem bah maklumat geografi daripada pelbagai sumber yang diperoleh B5D1E2Membuat keputusan yang rasional daripada maklumat geografi yang diperoleh B5D2E1Menghasil kan kajian kes/lapora n kesan kegiatan manusia terhadap cuaca dan iklim A T A U Menghasil kan kajian kes/lapora n kesan kegiatan manusia terhadap tumbuhan semula jadi dan hidupan liar B5D3E1Melibatkan diri dalam pelbagai aktiviti peringkat sekolah / komuniti setempat mengenai penjagaan alam sekitar. . 2013 SEKOLAH TINGKATAN 1. ________________ Disemak oleh.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful