Telesidang Audio Telesidang audio adalah satu jenis komunikasi yang melibatkan komunikasi jenis audio sahaja.

Ini bermakna terdapat mikrofon dan pembesar suara sahaja di setiap pusat wilayah bagi membolehkan pelajar menyampaikan maklumat dan mendengar percakapan pensyarah. Telesidang Video 1. Telesidang yang menggabungkan aspek audio, grafik serta video dan mirip kepada penyampaian bersemuka secara konvensional. Ianya mengandungi mikrofon, pembesar suara, kamera video dan dua televisyen. Mikrofon dan pembesar suara untuk penyampaian audio manakala kamera video adalah untuk merakam imej video. 2. Sidang video (tele persidangan video atau telekonferens video) merupakan satu set teknologi telekomunikasi interaktif yang membenarkan orang di antara dua atau lebih lokasi berinteraksi melalui penghantaran video dan audio dua-hala secara serentak. 3. Sidang video juga telah dirujuk sebagai kerjasama pandang dan merupakan sejenis perisian kumpulan. 4. Sidang video berbeza dari videofonkerana ia direka untuk ditujukankepada suatu persidangan danbukan individu. 5. Sidang video menggunakan telekomunikasi audio dan videountuk menghubungkan orang dibeberapa lokasi.Selain penghantaran audio danvisual aktiviti mesyuarat, sidangvideo boleh digunakan untuk berkongsi dokumen, maklumat paparan komputer, dan papan putih 6. CONTOH PENGGUNAAN SIDANGVIDEO –Pendidikan –Pembentangan (Presentations) –Perkongsian kerja antara penyelidik –Berkomunikasi – Teleperubatan –Mesyuarat 7. KEBAIKAN MENGGUNAKAN TELESIDANG •Mengurangkan kos perjalanan dan menjimatkan masa. •Membuka peluang luas dalam penglibatan bahagian hieraki sektor korporat dan lain-lain sektor. •Menambahkan produktiviti dan meningkatkan mutu pengajaran dan pembelajaran. 8. KELEMAHAN PENGGUNAAN TELESIDANG •Kemudahan teknologi, perkakasan dan perisian yang mahal. •Merupakan satu ancaman kerana kurang pengalaman untuk menceburkan diri dalam teknologi baru ini.

(Lihat kaedah selamat di bawah. pelayan itu menghantar balik baris status seperti "HTTP/1. Selalunya.Hipermedia 1. HTTP dibangunkan secara bersama oleh Konsortium Jaringan Sejagat (W3C) dan Pasukan Petugas Kejuruteraan Internet (IETF). . HTTP mentakrifkan lapan cara (atau "verb") yang menandakan tindakan yang hendak dilakukan pada sumber yang dikenal pasti. 3.) POST Menghantar data untuk diproses (cth. bahasa Melayu: Protokol Pemindahan Hiperteks) ialah suatu protokol perisian yang digunakan untuk memindahkan maklumat melalui Jaringan Sejagat dan intranet. Data disertakan dalam isi permintaan. PUT Memuat naik perwakilan sumber yang ditentukan. Perhatian: GET tidak wajar digunakan untuk operasi yang menimbulkan kesan sampingan. tertakluk pada pelaksanaan pelayan. dan membuat sambungan Protokol Kawalan Penghantaran (TCP) kepada sesebuah port tertentu pada sesebuah hos (biasanya port 80. tanpa perlu mengangkut seluruh kandungan. Sesi HTTP ialah sejujukan urus niaga permintaan-sambutan rangkaian. Berguna untuk menerima meta-maklumat yang ditulis dalam pengepala sambutan. Versi terkini bagi HTTP ialah HTTP/1. 2. maka menghasilkan sumber baru atau mengemaskini sumber-sumber sedia ada. Salah satu sebabnya adalah GET boleh digunakan sewenang-wenangnya oleh bot atau perangkak (crawler) yang tidak patut menimbangkan kesan sampingan yang boleh diakibatkan oleh sesebuah permintaan. mesej ralat. HEAD Meminta sambutan yang seiras dengan yang akan berhubung dengan permintaan GET. HTTP (singkatan bagi Hypertext Transfer Protocol. GET Meminta perwakilan sumber yang ditentukan. sama ada data yang sudah sedia ada atau data yang dijana secara dinamik. Setelah menerima permintaan itu. serta mesej tersendiri yang berisi sumber yang diminta. Pengepala permintaan dan sambutan dan isi sambutan diserlahkan. seperti menggunakannya untuk membuat tindakan dalam aplikasi web. lihat Senarai nombor port TCP dan UDP). dari suatu bentuk HTML) ke sumber yang dikenal pasti. atau macam-macam lagi maklumat.1. sumber berhubung dengan fail atau output boleh laku yang terletak dalam pelayan.. Apa yang diwakili oleh sumber ini. Sebuah klien HTTP memulakan permintaan. cuma tanpa isi sambutan.1 200 OK". atau kedua-duanya sekali. Sebuah pelayan HTTP yang mendengari port itu menunggu mesej permintaan klien. Kaedah Permintaan Permintaan HTTP dengan telnet.

Boleh digunakan untuk memastikan keberkesanan pelayan web dengan meminta '*' dan bukannya sumber yang tertentu. bercache. Ini tidak digalakkan kerana akan menimbulkan masalah dalam cache web. enjin carian dan agen-agen berautomat yang lain. supaya klien boleh melihat apa yang ditambah atau diubah oleh pelayan perantaraan dalam permintaan. menghantar. melayan iklan sepanduk atau menokok penghitung kenaan. sebenarnya cara pelayan menanganinya adalah tidak terbatas. biasanya untuk memudahkan komunikasi tersulit SSL (HTTPS) melalui proksi HTTP yang tidak disulitkan. Maka itu. Berbeza pula dengan kaedah-kaedah seperti POST. Dalam erti kata lain. menyimpan dan menerima mesej melalui sistem komunikasi elektronik. OPTIONS Mengembalikan kaedah HTTP yang disokong oleh pelayan untuk URL tertentu. yang boleh menyebabkan perubahan yang tidak diingini dalam pelayan.DELETE Memadam sumber yang ditentukan. Mel Elektonik 1. E-mel sering digunakan untuk . kaedah-kaedah sedemikian biasanya tidak digunakan oleh robot web atau perangkak web yang patuh. organisasi kerjasama kumpulan kerja sebegini boleh menggunakan protokol Internet atau X.400 untuk perkhidmatan e-mel dalaman. Istilah "e-mel" (sebagai satu kata nama atau kata kerja) membawa maksud sistem e-mel Internet berasaskan Protokol Pemindahan Mel Mudah (Simple Mail Transfer Protocol. OPTIONS dan TRACE) ditakrifkan sebagai selamat.[2] Sesetengah kaedah (misalnya. HEAD. mel komputer) ialah satu kaedah mengarang. CONNECT Menukar sambungan permintaan menjadi terowong TCP/IP lutsinar. PUT dan DELETE yang dimaksudkan untuk tindakan yang boleh menyebabkan kesan sampingan dalam pelayan atau luaran seperti urus niaga kewangan atau penghantaran e-mel. SMTP) 2. iaitu bertujuan untuk penerimaan maklumat sahaja tanpa mengubah keadaan pelayan. Oleh itu. GET. yang cenderung melakukan permintaan tanpa mempertimbangkan konteks atau akibatnya. TRACE Menggema balik permintaan yang diterima. permintaan GET sewenang-wenang tanpa mempertimbangkan konteks keadaan aplikasi dianggap selamat. Selalunya. Walaupun permintaan GET ditentukan sebagai selamat. sebarang kelalaian dalam pengaturcaraan boleh mudah menyebabkan perubahan yang ketara dalam pelayan. Mel elektronik (singkatan e-mel. sinonim surat elektronik. Oleh itu. kaedah-kaedah tesebut tidak patut menimbulkan kesan sampingan yang boleh memudarat seperti mengelog.

bergantung kepada situasi. Kegunaan e-mel makin meningkat dalam arus globalisasi ini—pengagihan bahagian pertubuhan. Masalah penyegerakan Bagi komunikasi masa nyata. Kelemahan Kebanyakan golongan profesional niaga hari ini menghabiskan antara 20% dan 50% waktu bekerja mereka dengan penggunaan e-mel[6] : membaca. menyusun. dan sebagainya. Kelebihan    Masalah logistik Kebanyakan dunia perniagaan bergantung kepada komunikasi antara individu-individu yang berjauhan dari satu sama lain secara fizikal. E-mel membolehkan setiap peserta menentukan bila dan bagaimana mereka akan memproseskan maklum 5. menempah. Ini boleh menyebabkan sarat maklumat yang tidak dikehendaki atau tidak relevan. Mereka perlu berada di tempat yang sama pada masa yang sama dan menumpukan jumlah masa yang sama pada maklumat yang sama. Telepersidangan mengatasi jarak fizikal. penyumberan. 3. Contoh : 4. para peserta biasanya perlu bekerja dalam jadual yang sama. E-mel menyediakan pertukaran maklumat hampir serta-merta pada kos yang rendah. Communicating in context is faster and more efficient. “mengkontekskan semula” cebis-cebisan maklumat dan seudah tentunya menulis e-mel. . Spam: E-mail ialah perantara tolak-sahaja: kawalan terhadap siapa yang menerima maklumat terletak terutamanya di tangan pengirim. namun logistik menghimpunkan orang ramai pada masa yang sama kekal. Ini boleh menjadi masalah apabila satu pasukan sedang bekerjasama dalam mengerjakan dokumen. namun adanya program penapis untuk memadamnya. Ketidaksejajaran: E-mel boleh menyalin maklumat.mengirim mesej secara besar-besaran tanpa diminta yang dipanggil "spam". penyusunan dan penyertaan dalam mesyuarat antaramuka boleh membazir masa dan menjadi mahal. E-mel boleh membawa kepada beberapa masalah:    Kehilangan konteks: Maklumat dalam konteks (seperti dalam akhbar) lebih mudah dan cepat difahami berbanding cebis-cebisan yang tidak disusun.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful