.::Syber-Mafia::.

~~>A Place To Enjoy Powered by vBulletin
Friday, August 01, 2008

4.0 MENYATUKAN INDIVIDU DAN KITARAN HAYAT KELUARGA
Pada permulaannya, kelihatan agak sukar untuk menyatukan individu dan kitaran hayat keluarga secara lebih mendalam. Alasannya adalah kerana, pada lahirnya peringkat-peringkat dalam kitaran hidup manusia ataupun individu selalunya adalah tidak selari dan menjadi pelengkap di dalam pembangunan sebuah keluarga (e.g.,Ericson,1959; Levinson ,1978,1986; Sheehy,1977). Dua konsep kitaran hayat ini adalah unik disebabkan oleh jumlah orang yang terbabit didalamnya, kepelbagaian dalam setiap tugas yang dikehendaki dan juga perbezaan jantina. Walau bagaimanapun, perbezaan dalam melihat kedua-dua kitaran ini berkemungkinan menjadi tidak tepat dan berbeza daripada kemunculannya kali pertama.

Penekanan pertama kepada penyatuan kedua-dua kitaran hidup keluarga dan individu adalah fokus di dalam setiap pertumbuhan dan perkembangan. Dalam kebanyakan pertumbuhan terdapat “perubahan besar dari aspek kesedaran , kecekapan, dan ketulenan” ( Jourard &Landsman , 1980,p.238). Dalam kitaran individu dan keluarga, pertumbuhan merupakan satu proses sedar yang melibatkan keberanian iaitu keupayaan untuk mengambil kira risiko-risiko tanpa mengetahui kesan yang tepat. Apabila merancang strategi dan aktiviti digariskan dan mencapai kejayaan sebagai sebahagian daripada pertumbuhan, orang-orang memahami masa lampau dengan lebih sempurna, tinggal dengan cergas dan sepenuhnya dan mempunyai visi yang lebih jelas. Penekanan kedua pula tentang kitaran hidup keluarga dan individu adalah hakikat bahawa kedua-dua boleh dilihat dari satu perspektif yang sistemik. Sistemsistem teori menumpukan pada saling bergantungan bagi semua organisma hidup. Ia berdasarkan kepada hasil kerja Ludwig von Bertalanffy (1968) seorang ahli Biologi, yang mencadangkan bahawa untuk memahami sepenuhnya bagaimana satu makhluk hidup beroperasi ia adalah perlu untuk melihat saling berfungsi seluruh unit. Individu dan keluarga adalah lebih daripada bahagian terpisah yang mengubah mereka. Mereka merupakan keseluruhan satu sistem. Mereka adalah keseluruhan satu sistem, menjelaskan itu sendiri melalui sebuah organisasi , peraturan, dan corak-corak berulang. Oleh itu , apabila bekerja dengan individu-individu dan keluarga, pakar-pakar terapi perlu menegaskan bulatan kebersebaban, konsep bahawa tindakan-tindakan adalah sebahagian daripada “satu akibat rangkaian, saling mempengaruhi dan dipengaruhi oleh orang lain “(Goldenberg&Goldenberg,1990,p;37). Idea ini ialah bertentangan bagi kebersebaban linear yang mana kuasa dilihat sebagai menguasai satu arah dengan setiap tindakan mempengaruhi yang lain. Suatu contoh daripada kebersebaban linear adalah penembakan sepucuk pistol supaya berhimpit picu mengeluarkan mekanisme tukul, yang kemudiannya puntures kartrij dan menyebabkan ia untuk menembak sebutir peluru.

Aspek penekanan ketiga tentang kitaran individu dan keluarga adalah idea bahawa mereka kedua-duanya adalah saling melengkapi dan saling bersaing (McGoldrick&Gerson,1985). Orang di dalam lingkungan setiap kitaran melalui pengalaman yang mana mereka selalu dibesarkan. Contohnya, kanak-kanak memasuki sekolah pada umur 5 hingga 6 tahun. Kebanyakan pasangan menjadi ibu bapa pada lewat usia 20s hingga 30s. Tambahan pula, sebagai hasil interaksi dengan persekitaran mereka, kebanyakan daripada individu dan keluarga sedar akan kemahiran dan kebolehan mereka.

Oleh itu, hasil daripada bermain dengan rakan sebaya semasa remaja boleh menyedarkannya bahawa dia bukanlah keluarga seorang akan atlet berbakat seperti yang selepas difikirkannya sebelum ini. Begitu juga dengan ahli lebih saling menghargai mengharungi trauma semulajadi seperti gempa bumi, ribut, dan juga kebakaran ( Figley, 1989). Dalam alam persaingan, keperluan dan keinginan individu di dalam keluarga dan keperluan keluarga untuk menampung keperluan sendiri selalunya adalah berbeza. Contohnya, ibu bapa mungkin mahu melawat kawankawan dan saudara mara sementara anak-anak mereka akan memilih untuk bermain. Konflik kedua melibatkan memperkenalkan golongan muda kepada dunia. Kadangkadang individu ini ragu-ragu rumah untuk ( pergi dan menentang meninggalkan Haley,1980).

Akibatnya, kedua-dua golongan ini iaitu keluarga dan anak-anak menderita.

4.1 Implikasi pengetahuan kitaran kehidupan kepada kaunselor
Terdapat beberapa kesan ataupun implikasi pusingan hidup yang berkaitan dengan kaunselor. Sesetengahnya

adalah lebih halus daripada yang lain, tetapi semuanya adalah penting.

Kesesuaian antara kitaran kehidupan keluarga dan kaunselor Kesesuaian antara kitaran kehidupan keluarga dan kaunselor memainkan peranan yang besar dalam proses membantu perubahan keluarga. Kesesuaian adalah sentiasa berubah-ubah mengikut peringkat dan umur semua yang terlibat di dalam proses teraputik. Pada asasnya, “ Kitaran kaunselor dan keluarga dapat di gabungkan dalam tiga cara utama: (1) kaunselor belum berpengalaman dalam peringkat kitaran hayat keluarga klien : (2) kaunselor sedang mengalami peringkat kitaran hayat yang sama dengan keluarga: (3) kaunselor telah melalui peringkat kitaran hayat tersebut. Setiap situasi mempunyai rasa yang tersendiri” (Simon,1988,p.108). Empati , persefahaman dan hubungan baik mungkin sukar untuk dibina dalam kes-kes di mana mungkin tidak lagi mengalami tahap perkembangan keluarga. Kebencian, kebimbangan, atau cemburu boleh mengganggu kaunselor yang pusingan kehidupan keluarganya selari dengan orang mereka bekerja. Melihat kepada sebaliknya, “kesesuaian dengan keluarga menjadi lebih mudah sedikit” sebagai kaunselor menjadi lebih tua dan peringkat kehidupan genting yang lepas (Simon,1988, p.110). Dalam sesetengah keadaan, keluarga mungkin berasa yang kaunselor mengiktiraf dan memahami masalah-masalah mereka lebih baik. Bagaimanapun, sesetengahnya pula, kaunselor yang melebihi peringkat kehidupan keluarga mereka mungkin mengalami kesulitan, seperti berlakon berpengetahuan , dihantui masa silam serta menjauhkan diri dari orang lain bersikap “sinis, atau suka menyebabkan orang marah” (Simon,1988, p.111). Dengan tujuan mengganti rugi kekurangan kesesuaian antara mereka sendiri dan keluarga dengan siapa mereka bekerja , kaunselor bagi semua umur boleh mengambil beberapa tindakan. Pertama, mereka boleh meningkatkan kepekaan mereka untuk keluarga khusus. Setiap keluarga berbeza, dan pakar-pakar terapi ,tanpa menghiraukan umur, biasanya boleh membantu sekiranya mereka sudah biasa dengan isu-isu tertentu sebuah keluarga. Kedua, kaunselor yang tidak serasi dengan keluarga tertentu boleh mendapat penyeliaan bagi kerja mereka. Kerap kali melalui rakan-rakan dan penyelia, pakar-pakar terapi keluarga belajar cara-cara mengatasi kekurangan yang mereka miliki. Akhirnya , kekurangan kesesuaian boleh diganti dengan meneruskan program-program yang memberikan pakar-pakar terapi pengetahuan dan kemahiran yang lebih dalam berurusan dengan jenis-jenis yang keluarga khusus.

Etnik dan kitaran kehidupan.

Latar

belakang

etnik

sesebuah

keluarga

amat

mempengaruhi konsep kitaran hidup serta tingkah laku mereka dalam kehidupan seharian. Perkara ini amat penting kepada penyelidik untuk membuat taksiran terhadap sesebuah keluarga dan hubungannya dengan

latar belakang etnik mereka dan bukannya membuat penilaian dalam perspektif budaya kecil atau di sekeliling mereka sahaja (McGoldrick, 1988a,p. 75). Sebagai contohnya, perbezaan kawasan sesebuah kumpulan etnik memperlihatkan banyak nilai dan perbezaan upacara amal atau upacara yang bersifat ritual seperti pengebumian, perkahwinan dan perkembangan kanak-kanak kepada alam dewasa. Antara contoh masyarakat yang dominan di dalam sesebuah kelompok yang mana budaya mereka adalah paling besar dan dominan adalah keturunan orang kulit putih Eropah di United States. Apa yang hendak disampaikan di sini ialah, mereka tidak akan mungkin bertolak ansur untuk menerima atau menggunakan budaya masyarakat minoroti sebagai contohnya masyarakat African America dan Asian America. Bagi situasi yang berkaitan cara merawat penyakit pula, sesebuah keluarga lebih mudah menyesuaikan sesuatu perkara dengan latar belakang dan nilai etnik mereka. Di dalam terapi keluarga ‘ia amat penting untuk menggalakkan sesebuah keluarga menjadikan perubahan putaran hidup mereka dalam

memberikan kekuatan kepada individu, famili dan identity budya mereka’ (McGoldrick, 1988a,p. 89). Melalui proses ini, kesemua ahli keluarga memperolehi penghargaan yang lebih tinggi dan lebih peka kepada warisan mereka. Merujuk kepada latar belakang budaya mereka, ahli terapi keluarga mampu bekerja dengan pelbagai jenis keluarga sekiranya mereka boleh menyesuaikan diri mereka untuk belajar tentang budaya mereka dan keadaan dari mana sesebuah keluarga itu datang. Ahli terapi keluarga ini mestilah memiliki kemahiran yang terbaik seperti latihan formal dan pembelajaran yang berterusan.

Penyakit dan kitaran kehidupan.

Apabila bermulanya kesakitan terhadap seseorang ahli keluarga akan menyebabkan gangguan atau kekacaun dalam putaran kehidupan untuk sementara waktu atau secara kekal. Jika penyakit yang dialami adalah teruk dalam jangkamasa yang pendek, invidu yang sakit atau ahli keluarga tersebut akan menderita. Walau bagaimanapun, jika kesakitan atau penyakit yang dialami bertambah teruk, seluruh ahli keluarga akan turut

dijangkiti dengan teruk juga. Maka, Dalam meneliti penyakit dan putaran hidup, therapist menentukan dari mana dan bila sesuatu penyakit itu bermula kerana sekiranya ia bermula dari pengaruh luar ia adalah sesuatu yang tidak berkait dan tidak layak dijadikan sebagai sebab. Sebagai contoh penyakit kronik dan sentiasa bertambah kesanya dari semasa ke semasa seperti penyakit Alzheimers, ia memerlukan penjagaan yang rapi dari penjaga di dalam sesebuah keluarga secara keseluruhannya. Akhirnya, ia mungkin akan melambatkan proses perubahan putaran hidup seperti perkahwinan dan akan menghalang sesuatu perkara yang tidak belum selesai. Secara teraputiknya, perkara ini amat mustahak dan penting kepada mereka yang bekerja dengan keluarga kerana membantu mereka menilai sesuatu fungsi dalam perhubungan sekarang dibandingkan dengan apa yang mereka tiru pada waktu dulu (Rolland, 1988). Sebagai contohnya, ahli terapi boleh mendedahkan kepada ahli keluarga bagaimana mereka telah menangani ahli keluarga yang turut menghidap penyakit sebelum mereka. Melalui cara ini, ahli terapi mungkin lebih

faham tentang tingkahlaku ahli keluarga dan individu yang mempamerkan tingkahlaku seumpama ini. Ahli terapi juga boleh membantu keluarga mengatasi dan menyelesaikan gangguan yang dikaitkan dengan penyakit. Perkara ini merupakan gerakan pertumbuhan dalam terapi keluarga dengan memfokuskan terhadap isu mental dan fizikal dalam keluarga (Wyne, Shields and Sirkin, 1992). Untuk mendapatkan hasil yang lebih baik dalam cukup.

Alkohol, benda yang merosakkan dan kitaran kehidupan.

domain

ini,

ahli

terapi

keluarga

perlu

mempersiapkan diri dengan ilmu dan pengalaman yang

Alkohol dan dadah mempunyai kesan yang mendalam terhadap putaran hidup. Ia akan mengubah peringkat perkembangan hidup manusia. Realitinya, setiap keluarga iti sendiri yang akan menguruskan berapa banyak minuman beralkohol yang membolehkan setiap ahli keluarga dapat minum dengan puas dan secara melampau Kebiasaannya (Bateson, keluarga 1971:Steinglass, penagih akan 1979). mengalami

gangguan dalam gaya hidup dan akan menghasilkan identiti yang salah di kalangan anak muda atau disebut

juga sebagai kendiri palsu. Anak-anak muda yang berada dalam keadaan ini akan mengambil dan meniru segala kemahiran yang salah itu dan akhirnya gagal untuk mencapai kendiri yang sebenar. Akhirnya mereka akan lahir sebagai ‘competent within a framework of incompetence’ (Stanton,et, al. 1982, p.a) Penyelidik atau ahli klinik sedar akan ketidakgunaan atau kesan buruk alcohol dan dadah di dalam keluarga boleh berusaha membantu ahli keluarga dan membincangkan perasaan seperti marah dan mekanisme beladiri seperti penafian. Mereka juga boleh membantu kesemua ahli dalam sebuah keluarga bertanggungjawab terhadap tingkahlaku masing-masing (Kreston and Bepko, 1985). Secara intipatinya, penyelidik atau ahli klinik boleh membantu keluarga berada pada sistem fungsi yang betul dengan ‘melibatkan proses rawatan’ dan ‘membantu mengatasi ketagihan ahli keluarga yang terlibat dengan alcohol dan dadah. Dalam erti kata yang lebih tepat lagi ialah cuba menstabilkan keadaan mereka supaya tidak ketagih lebih teruk lagi (Van Deusen, Stanton, Scott, Todd and Mowatt, 1982, p. 39). Di dalam

proses ini juga dapat membantu ahli keluarga melihat perkembangan isu ini dengan baik. <!--[if !supportLists]-->• <!--[endif]-->Kemiskinan, golongan professional dan kitaran kehidupan. Dalam membincangkan isu ini, individu dan keluarga turut menerima kesan daripada faktor ekonomi dan sosial. Dua kerjaya- keluarga yang berada dan keluarga yang berpendapatan rendah tidak menjalani peringkat peraturan hidup yang sama di antara kedua-duanya. Ia merupakan proses yang lama dalam pembentukan keluarga professional dan proses yang agak cepat dan memecut dalam pembentukan keluarga yang berpendapatan rendah (Fulmer, 1988, p. 548). Terdapat beberapa kesan terhadap kemiskinan dan keadaan taraf hidup yang baik di dalam terapi keluarga. Antara perkara yang mula disedari oleh ahli terapi adalah perbezaan struktur bagi kedua-dua jenis keluarga ini. Kebiasaan bagi keluarga yang miskin memiliki saiz keluarga yang besar dan ramai. Mereka lebih banyak bergantung kepada sanak-saudara terutamanya mereka yang bersifat keibuan. Berbeza dengan keluarga yang berpendapatan baik atau agak berada adalah memiliki

saiz keluarga yang kecil. Mereka lebih banyak bergantung kepada upah sewa yang dimiliki merujuk kepada kerjaya individu. Di dalam perbezaan struktur ini, kita dapat melihat kepada perbezaan simptom pembentukannya. Bagi keluarga yang miskin, mereka kebiasaannya sering berpindah dan berubah putaran hidup manakala bagi keluarga yang berada pula sering dikaitkan dengan pencapaian kemajuan yang baik. Kajian perbandingan peringkat hidup ini adalah di antara ahli keluarga yang berumur daripada 12 hingga 35 tahun yang mana telah dilakukan oleh Fulmer, 1988. Apabila bekerja dengan jenis keluarga yang lain, ahli terapi mestilah membiasakan diri mereka dengan isu-isu yang dihadapi oleh keluarga tersebut. Ahli terapi juga perlu membantu mereka jika pemikiran dan psikologi mereka ingin belajar menghadapi masalah dan kemungkinan yang mungkin timbul pada masa depan.

5.0 RINGKASAN DAN KESIMPULAN
Dalam bab ini, kita dapat melihat perbezaan antara perkembangan hidup (life cyele) secara individu dan sudah berkeluarga. Erik Erikson ialah pelopor pertama

idea tentang perkembangan hidup melalui kajian dan penulisannya tentang 8 tahap kehidupan. Hasil kerjanya ini mendapat pujian kerana telah membuat satu inovasi tetapi dia turut mendapat kritikan kerana hasil kerjanya ini kurang memfokuskan kepada lelaki. Kajian yang telah dibuat oleh beliau telah diteruskan oleh pengkaji seterusnya seperti Roger Gould, Daniel Lavinson, Gail Sheely, dan Carole Gilligan yang menjana satu perkembangan kepada model konseptual. Idea tentang perkembangan hidup keluarga telah dibuat oleh Evelyn Duvall pada tahun 1956, kira-kira ketika model Erikson diperkenalkan. Model Duvall berdasarkan keluarga nuklear pada sekitar tahun 1950-an dan kebanyakan tahap perubahan yang ditekankan adalah pada kematangan awal kanak-kanak sehingga awal dewasa. Beberapa tahun kemudian, lebih banyak model perkembangan keluarga diperkenalkan. Perkembangan Carter dan Mcgoldrick (1988), yang telah memasukkan pelbagai kriteria hidup keluarga adalah antara yang berguna. Dalam bab ini, model tahap keenam daripada keseluruhan model, keluarga nuklear kelas pertengahan telah diberi penekanan. Dalam modul

ini

juga,

telah

digabungkan

kesemua

model

perkembangan kehidupan. Jika kita membandingkan model ini dengan model individu yang telah dibuat oleh Erikson, ternyata ianya memag berbeza. Perkembangan hidup secara individu dan keluarga saling berhubungan antara satu sama lain. Perkembangan hidup individu dan keluarga adalah sama dari segi keutamaan dalam tumbesaran, perkembangan, dan interaksi secara sistematik. Fokus perkembangan hidup secara individu adalah lebih sempit berbanding dengan hidup secara berkeluarga yang lebih sistematik. Terapi keluarga perlu lebih mengutamakan isu individu berbanding keluarga itu sendiri. Sebagai peraturannya, ahli terapi keluarga perlu peka tentang bagaimana cara hidup individu dan sudah berkeluarga dan perlu membuat perbandingan. Ahli terapi perlu sensitif tentang kesihatan, etnik/budaya, dan isu sosioekonomi untuk dikaitkan dengan sesebuah keluarga. Persepektif umum mengenai individu dan keluarga juga harus diakui. Ini memberikan terapi untuk melihat kedinamikan seseorang itu atau keluarga itu tanpa melihat faktor yang kecil sahaja atau tidak penting.

Ahli terapi keluarga juga boleh mengkaji faktor-faktor ini sebagai sesuatu yang membantu yang berlaku dalam sesebuah keluarga. Secara keseluruhannya, kitaran hidup keluarga dan faktor sekeliling yang membantu adalah menarik untuk kita dalami. Jadual 1.2 Perbandingan tahap perkembangan keluarga (life cycle) Umur 12-17 Keluarga profesional a. kehamilan tinggi c. ibu bapa menyokong untuk sambung pelajaran Keluarga berpendapatan rendah mencegah a. kandungan pertama b. cuba untuk ke

b. lepasan sekolah sekolah tinggi c. ibu bapa cuba mengawal ketat sebelum hamil. Selepas hamil, berhenti dari mengawal sebaliknya memberi sokongan untuk ibu dan anak 18-21 a. kehamilan mencegah a. kandungan kedua b. tidak menyambung

b.

utamakan pelajaran c. dewasa ibu dalam muda nilai memperolehi status keibubapaan keseluruhannya. a. kehamilan ketiga b. perkahwinantinggalkan keluarga asal untuk membentuk keluarga tiri c. hubungan kekal dengan sanak saudara. a. berpisah dengan suami b. ibu ketua keluarga, dan hubungan dengan saudara mara a. cucu pertama b. ibu menjadi nenek

pembelajaran c. menyesuaikan diri dengan perpisahan dengan ibubapa 22-25 a. mencegah kehamilan b. membina identiti profesional dalam pengajian tinggi c. berpisah dengan keluarga.mula hubungan lebih serius 26-30 a. mencegah kehamilan b. berkahwinkeluarga nuklear c. kerjaya bermula 31-35 a. kandungan pertama

b. berhubungan semula dengan ibu bapa sebagai datuk dan nenek c. membezakan antara anak dan kerjaya-wujudkan contoh antara suami dan isteri

dan bertanggungjawab terhadap anak perempuan dan cucunya.

Sumber: daripada Betty Carter dan Monica Mc Goldrick. The changing family life cycle: A framework for family therapy, 2/e. copyright 1989 dari Altyn dan Bacon. Dicetak semula dengan izin. 5.1 JADUAL RUMUSAN

Kitaran hidup individu dan keluarga

<!--[if

!supportLists]-->1.

<!--[endif]--

>Keluarga dilihat sebagai unsur penting dalam pembangunan seseorang individu dan Negara <!--[if polisi !supportLists]-->2. negara, dan <!--[endif]-bencana alam >Kuasa ekonomi dan sosial, peperangan,

membentuk struktur dan pemerintahan dalam keluarga. <!--[if !supportLists]-->3. berfungsi systemic, dan <!--[endif]-dengan juga >Keluarga perkembangan,

perspektif sejarah selain faktor dalaman dan luaran yang dinamik. <!--[if !supportLists]-->• <!--[endif]-->Apa <!--[if >Definisi itu keluarga? !supportLists]-->1.<!--[endif]-keluarga adalah pelbagai

mengikut budaya setempat dan selalu berubah-ubah. <!--[if US, !supportLists]-->2.<!--[endif]-->Di Canses Bureau (1991, p. 5)

memberikan maksud umum mengenai keluarga iaitu ‘kumpulan yang terdiri daripada dua atau lebih yang berhubung sama adamelaui kelahiran, perkahwinan, atau keluarga angkat dan tinggal bersama dalam satu rumah’.

<!--[if

!supportLists]-->3.<!--[endif]--

>Secara keseluruhannya, keluarga adalah unsur yang berkaitan sama ada dari segi ekonomi, fizikal, sosial dan fungsi emosi. Mereka memupuk pembangunan dan kestabilan. <!--[if !supportLists]-->4.<!--[endif]-->Di antara perbezaan jenis keluaga ialah keluarga nuclear, keluarga ibu atau bapa tunggal, berkahwin semula, dual_career, keluarga besar, dan keluarga yang tidak mempunyai anak. <!--[if !supportLists]-->• <!--[endif]->Perkembangan individu keluarga <!--[if !supportLists]-->1. <!--[endif]->Perkemba ngan satu antara ialah yang dan

tidak sama

keluarga dan merupakan faktor yang paling berkuasa dan keluarga. <!--[if !supportLists]-->2 <!--[endif]-->3 faktor masa mempengaruhi kehidupan keluarga dan peribadi iaitu masa individu, masa sosial dan masa lampau. <!--[if !supportLists]-->3 <!--[endif]->Perkataan ‘life cycle’ digunakan untuk melambangkan perkembangan keluarga dan individu. Kitaran kehidupan individu dan <!--[if keluarga berkaitan dan saling berinteraksi dan tidak dapat dipidahkan. !supportLists]-->4 <!--[endif]->‘Cybernetics’ adalah perkataan yang digunakan untuk menggambarkan sistem sistematik yang saling bergantungan, seperti ‘life cycle’, yang terbina melalui peraturan dan maklumbalas. <!--[if !supportLists]-->5 ‘life <!--[endif]-cycle’ individu >Perkembangan

dipopularkan di tempat kerja Erikson dan

mereka yang menggambarkan kehidupan manusia tahap ini. <!--[if !supportLists]-->6 <!--[endif]-->5 tahap pertama Erikson menggambarkan individu yang cekap. 3 tahap yang terakhir pula lebih menjuruskan ke arah diri individu secara interpersonal. <!--[if !supportLists]-->7 <!--[endif]-->Teori perkembangan yang memfokuskan kepada wanita adalah mudah untuk dirumuskan berbanding dengan lelaki. <!--[if !supportLists]-->8<!--[endif]-yang sehingga pertama tercetusnya >Kitaran hidup keluarga adalah fenomena social/budaya diperbaharui <!--[if diperkenalkan oleh Duvall pada 1956. Ia beberapa jenis keluarga. !supportLists]-->• <!--[endif]-->Kitaran hidup keluarga nuklear kelas pertengahan sebagai mempunyai tahap. Manusia menghadapai krisis dalam setiap

yang

diperkenalkan

oleh

Carter

dan

Mcgoldrick. Berikut adalah 6 tahapnya: <!--[if !supportLists]-->1.<!--[endif]-->Single young adult-tugas: diri, untuk membina rumah, autonomi sokongan <!--[if !supportLists]-->2.<!--[endif]-->The new couple-tugas: untuk mengubah dan menyesuaikan, belajar untuk berkongsi dengan pasangan. <!--[if >Keluarga !supportLists]-->3.<!--[endif]-dengan kanak-kanak-tugas: meninggalkan

membentuk kerjaya, membbina kumpulan

mengurus masa, tenaga dan masa peribadi untuk menguruskan anak-anak, diri, dan lain-lain <!--[if !supportLists]-->4.<!--[endif]->Keluarga dengan anak remaja-tugas: menjaga diri secara psikologi dan fizikal, perhubungan dengan pasangan, anakanak, dan orang tua,mengawal konflik dalan keluarga.

<!--[if

!supportLists]-->5.<!--[endif]--

>Family launcing children-tugas: untuk mengembalikan hubungan semula sebagai paangan, perkara menyesuaikan yang berlaku diri pada dengan usia

pertengahan, menerima bahaw anak akan meninggalkan rumah dan tidak duduk lagi sebumbung. <!--[if >Families menyesuaikan umur,kehilangan semakin berkurang. <!--[if !supportLists]-->• <!--[endif]-->Menyatukan kitaran kehidupan individu dan keluarga <!--[if !supportLists]-->1. >Kitaran Individu <!--[endif]-kehidupan keluarga !supportLists]-->6.<!--[endif]-in later diri suami/isteri, life-tugas: dengan tenaga

dicirikan sebagai:

<!--[if

!supportLists]-->2.

<!--[endif]-dan

>Tumbesaran perkembangan <!--[if !supportLists]-->3.

<!--[endif]--> bersistem <!--[endif]-saling dan

Perhubungan <!--[if !supportLists]-->4. melengkapi kompetitif <!--[if

yang dialami manusia >Pengalaman

!supportLists]-->• <!--[endif]-->Implikasi life cycle kepada terapi keluarga

Life cyeles memberi impak kepada terapi keluarga dengan : <!--[if <!--[if !supportLists]-->1. !supportLists]-->2. <!--[endif]-<!--[endif]->Kesesuaian tahap terapi dengan keluarga >Kefahaman atau kurang teori, diantara budaya dan latar belakang ahli terapi dan keluarga tersebut.

<!--[if

!supportLists]-->3. berlaku, seperti

<!--[endif]-sakit, dan

>Pengaruh daripada perkara yang tidak dijangka sebagainya pada tahap perkembangan keluarga atau individu <!--[if !supportLists]-->4. alkohol, <!--[endif]-ke atas >Pengaruh <!--[if dadah

perkembangan keluarga atau individu !supportLists]-->5. terhadap <!--[endif]-dan kekerapan >Unsur-unsur keprofesionalan kemiskinan

pemulihan dan daya usaha keluarga sebagai tanda terapi tersebut berjalan
Posted by Syber Mafia at 20:54:02 | Permanent Link | Comments (0) |

Search

ok
my advertisement Syber Mafia

Age:23

• •

Location:Terengganu Interests:Malaysia

Family System Therapy Gestalt Therapy Hanya Pada Mu-Qiara Hit Counter Kaunseling Keluarga Menyatukan Individu Dan Kitaran Keluarga Oh My Darling iloveU Pengenalan
Definition Of Teori

Teori Elektik Satu Kajian Teori Pemusatan Perorangan Teori Psikologi Individu-Adler Teori
Realiti(William Glasser) Teori Tingkahlaku(Behavioral Theory) Teori Transactional Analysis Ulasan Dan Komen
join member chatter

Archives August - 2008

Syndication

• •
Sun
1 8 15 22

RSS atom

Albums
Mon
2

February, 2009
Tue
3 10 17 24

Wed
4 11 18 25

Thu
5 12 19 26

Fri
6 13 20 27

Sat
7 14 21 28

9
16 23

Recent Comments

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

gapodio tahu kakah ni blog boring.ore keno tulih ayat sedap

Galleries Albums
Member Chatter Kelantan 1 Profile photos

Blogroll
acikcomey~~ Berita Harian bl4ck-djGCC-crew dj.pahang bl4ck-djGCC-crew dj.pahang<<BOOTER< a> booter ceramic2u CREATE YOUR OWN SOCIAL Downloads-booter ERA RENTAK MUZIK freeweblogger google/adsense huda86coconut_seven megatron member bnk 05 muridnakal Sinar fm Utusan Malaysia y-lions youtube

y-xtinction

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful