TOTAL

Bugetul pe anii 2012-2016

Data: 21/01/2013
Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at

Denumire

A

B

Tit: 00

Pag. 1

- mii lei -

Program Executie Propuneri Crestere / Estimari
initial 2012 preliminata
2013
descrestere
2014
comparabil 2012
2013/2012
comparabil
1
2
3
4
5

Estimari
2015

Estimari
2016

6

7

0001 01

VENITURI - TOTAL

95.757.094

92.237.957

98.182.650

6,44 105.363.100 112.348.894 118.229.772

0002 01

I.VENITURI CURENTE

85.120.294

85.075.862

91.427.832

7,47

95.233.775 101.508.062 107.376.732

0003 01

A.VENITURI FISCALE

75.726.894

76.937.936

83.416.296

8,42

86.672.158

92.386.436

97.656.476

0004 01

A1.IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN
CAPITAL
A11.IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN
CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE
IMPOZIT PE PROFIT

18.171.507

18.714.516

20.807.636

11,18

21.114.543

22.327.024

23.539.050

11.727.100

11.943.800

13.169.720

10,26

13.449.979

14.246.877

15.046.542

11.055.600

10.963.800

11.690.720

6,63

12.389.079

13.120.277

13.855.142

01

Impozit pe profit de la agentii economici

10.722.900

10.566.705

11.231.415

6,29

11.904.168

12.606.840

13.313.088

02

Impozit pe profit de la bancile comerciale

332.700

397.095

459.305

15,67

484.911

513.437

542.054

ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI
DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE
Impozit pe veniturile realizate de persoanele juridice
nerezidente
Impozitul pe profit obtinut din activitati comerciale ilicite
sau din nerespectarea Legii privind protectia
consumatorului
Impozit pe dividende datorat de persoane juridice

671.500

980.000

1.479.000

50,92

1.060.900

1.126.600

1.191.400

426.317

682.800

701.130

2,68

727.817

772.890

817.345

203

252

205

-18,65

213

226

239

77.590

86.125

89.883

4,36

93.304

99.082

104.781

Impozitul pe venitul reprezentantelor din Romania ale
societatilor comerciale si organizatiilor economice straine
Impozit pe profitul realizat de persoana fizica dintr-o
asociere cu o persoana juridica, care nu genereaza o
persoana juridica
Impozit pe venitul microintreprinderilor

5.988

5.550

5.334

-3,89

5.537

5.880

6.218

9.606

3.500

3.817

9,06

3.963

4.208

4.450

150.543

200.757

220.989

10,08

229.400

243.607

257.618

132

290

254

-12,41

264

280

296

1.121

726

457.388

62.901,10

402

427

453

6.442.253

6.769.716

7.637.785

12,82

7.664.424

8.080.000

8.492.353

19.672.897

21.004.636

22.897.808

9,01

23.933.495

25.308.799

26.679.598

528.672

547.065

582.407

6,46

625.906

660.690

697.468

13.809.760

15.212.700

16.394.521

7,77

17.572.068

18.684.609

19.795.324

0005 01
0101

0201
01
02
03
04
05
06
07
50
0300 01
0301

Impozit pe veniturile microintreprinderilor realizate de
persoana fizica dintr-o asociere cu o persoana juridica, care
nu genereaza o persoana juridica
Alte impozite pe venit, profit si cistiguri din capital de la
persoane juridice
A12.IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN
CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE
IMPOZIT PE VENIT

01

Impozit pe venituri din activitati independente

02

Impozit pe venituri din salarii

03

Impozit pe venituri din cedarea folosintei bunurilor

04

Impozit pe venituri din dividende

05

Impozit pe venituri din dobanzi

06

Impozit pe venituri din pensii

07

Impozit pe veniturile din premii

08
09
10
11
12
13
14

15
16
17
18
19

Impozit pe veniturile din economii sub forma de dobanda
realizate in Belgia, Luxemburg si Austria de persoane fizice
romane rezidente fiscal in Romania
Impozit pe venituri din transferul titlurilor de valoare
Impozit pe venituri din operatiuni de vanzare-cumparare de
valuta la termen, pe baza de contract, precum si orice alte
operatiuni similare
Impozit pe venituri din valorificarea drepturilor de
proprietate intelectuala
Impozit pe venituri realizate de persoanele fizice
nerezidente
Impozit pe venituri din activitati agricole
Impozit pe venituri obtinute din valorificarea de bunuri in
regim de consignatie si din activitati desfasurate pe baza
unui contract de agent, comision sau mandat comercial,
datorate pana la 31 decembrie 2011
Impozit pe veniturile din activitatile de expertiza contabila,
tehnica judiciara si extrajudiciara
Impozit pe venituri din activitati desfasurate in baza
contractelor/ conventiilor civile incheiate potrivit Codului
civil precum si a contractelor de agent
Impozit pe onorariul avocatiilor si notarilor publici
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor
imobiliare din patrimoniul personal
Sume virate pentru sponsorizarea entitatilor non-profit

484.820

398.717

407.785

2,27

416.562

423.414

433.999

1.531.610

1.415.681

1.511.792

6,79

1.600.723

1.699.846

1.798.097

743.000

755.606

784.962

3,89

810.865

833.570

854.409

1.168.500

1.095.661

1.555.118

41,93

1.179.550

1.212.577

1.242.892

129.820

99.421

88.398

-11,09

91.315

93.872

96.219

11.570

6.800

5.351

-21,31

5.527

5.682

5.824

143.120

196.050

239.273

22,05

247.169

254.090

260.442

3.350

6.700

5.933

-11,45

6.129

6.300

6.458

96.245

99.145

91.698

-7,51

97.749

103.615

109.556

93.890

112.559

99.888

-11,26

105.764

112.314

118.805

28.423

40,31

30.095

31.958

33.806

7.240

20.258

74.440

14.000

6.310

6.725

6.261

-6,90

6.467

6.649

6.815

166.880

271.976

253.043

-6,96

261.393

268.712

275.430

2.780

3.071

3.125

1,76

3.229

3.319

3.402

252.350

276.899

299.993

8,34

309.893

318.570

326.534

-96.350

-110.718

-115.967

4,74

-124.778

-132.615

-140.436

TOTAL
Data: 21/01/2013
Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at
A

Denumire

21

B
Impozit pe veniturile din arenda

50

Impozit pe venituri din alte surse

60

Regularizari

01

COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE
VENIT (SE SCAD)
Cote defalcate din impozitul pe venit (se scad)

0401

Tit: 00

Pag. 2

- mii lei -

Program Executie Propuneri Crestere / Estimari
initial 2012 preliminata
2013
descrestere
2014
comparabil 2012
2013/2012
comparabil
1
2
3
4
5

Estimari
2015

Estimari
2016

6

7

18.800

55.425

194,81

57.254

58.857

125.540

181.810

196.751

8,22

203.243

208.934

214.157

60.329

389.350

375.710

403.628

7,43

427.372

453.836

480.068

-13.230.644 -14.234.920 -15.260.023

7,20 -16.269.071 -17.228.799 -18.187.245

-13.230.644 -14.234.920 -15.260.023

7,20 -16.269.071 -17.228.799 -18.187.245

A13. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI
CASTIGURI DIN CAPITAL
ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI
DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE
Alte impozite pe venit, profit si cistiguri din capital

2.154

1.000

131

-86,90

140

147

155

2.154

1.000

131

-86,90

140

147

155

2.154

1.000

131

-86,90

140

147

155

0700 01

A3.IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE

6.882

0701

IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE

6.882

Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea
notariala si alte taxe de timbru
A4.IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII

6.882
56.801.393

57.442.716

61.851.886

7,68

64.681.734

69.120.029

73.101.214

TAXA PE VALOAREA ADAUGATA

49.652.000

51.780.500

52.948.810

2,26

57.012.000

60.451.400

63.760.200

0500 01
0501
50

03
1000 01
1001

SUME DEFALCATE DIN TVA

1101

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru
finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor
(se scad)
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru
finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor,
oraselor, municipiilor,sectoarelor si Municipiului Bucuresti
(se scad)
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru
drumuri (se scad)
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru
echilibrarea bugetelor locale (se scad)
Sume defalcate din TVA pentru dezvoltarea infrastructurii
si a bazelor sportive din spatiul rural (se scad)
ALTE IMPOZITE SI TAXE GENERALE PE BUNURI SI
SERVICII
Impozit pe titeiul din productia interna si gazele naturale

01
02

05
06
07
1201
01

-13.369.896 -15.338.784 -14.638.165
-2.021.445

-2.035.140

-8.976.145

-9.348.605 -10.390.069

-2.125.790

-4,57 -15.425.069 -15.776.811 -16.424.310
4,45

-2.151.877

-2.165.901

-2.193.870

11,14 -11.080.850 -11.357.183 -11.920.370

-368.323

-368.323

-368.323

0,00

-380.478

-391.131

-400.909

-1.753.983

-3.586.716

-1.753.983

-51,10

-1.811.864

-1.862.596

-1.909.161

19.691

12.500

16.550

32,40

17.593

18.631

19.693

19.691

11.447

16.550

44,58

17.593

18.631

19.693

20.876.300

8,42

-250.000

973

1401

Taxa de dezvoltare cuprinsa in tariful energiei electrice si
termice -Restante anii anteriori
Cote aplicate asupra veniturilor realizate in domeniul
aviatiei civile
Taxa de timbru social asupra valorii automobilelor noi din
import
Taxe de autorizare pentru comercializarea alcoolului,
bauturilor alcoolice, produselor din tutun si a cafelei
Alte impozite si taxe generale pe cifra de afaceri, vanzari si
valoare adaugata
ACCIZE

22.170.500

23.466.300

24.729.700

1501

TAXE PE SERVICII SPECIFICE

35

37

39

41

Alte taxe pe servicii specifice

35

37

39

41

52,80

906.673

960.470

1.015.890

02
03
04
05
50

50
1601
01
03
04
05
06
07
50
1700 01
1701
01
01
03

1
11
40
28
19.963.400

19.255.300

TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA
UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA
DE ACTIVITATI
Taxe pentru jocurile de noroc

536.198

441.049

643.517

660.983

2,71

702.625

744.080

786.492

Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de
functionare
Taxe pe activitatea de prospectiune, explorare si exploatare
a resurselor minerale
Taxa asupra unor activitati daunatoare sanatatii si din
publicitatea lor
Txa de timbru social asupra jocurilor de noroc

85.118

1.078.200

1.317.391

22,18

179.497

190.391

201.920

8.733

10.000

127.477

1.174,77

21.895

23.187

24.509

400

1.335

233,75

1.419

1.503

1.588

560

100

10

-90,00

12

14

16

Taxe pentru prestatiile efectuate si pentru eliberarea
autorizatiilor de transport in trafic international
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii
bunurilor sau pe desfasurare de activitati
A5.IMPOZIT PE COMERTUL EXTERIOR SI
TRANZACTIILE INTERNATIONALE
VENITURI INCADRATE IN RESURSELE PROPRII ALE
BUGETULUI UNIUNII EUROPENE
Taxe vamale

465

633

760

20,06

805

855

905

273

350

540.400

154.300,00

420

440

460

685.720

750.000

741.800

-1,09

860.000

922.600

998.500

685.720

750.000

741.800

-1,09

860.000

922.600

998.500

680.800

736.562

736.000

-0,08

854.000

916.400

992.100

680.800

736.562

736.000

-0,08

4.920

13.438

5.800

-56,84

6.000

6.200

6.400

Taxe vamale de la persoane juridice pentru importurile din
Uniunea Europeana
Contributii in sectorul zaharului

1.733.200

2.648.356

TOTAL
Data: 21/01/2013
Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at
A
01
1800 01
1801

Denumire

B
Taxa de productie realizata in cadrul cotei de zahar,
izoglucoza si sirop de inulina
A6.ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE
ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

01

04

Majorari de intarziere aferente taxelor vamale, taxelor
agricole si taxelor anti-dumping
Taxe vamale din sumele datorate pana la data de
31.12.2006
Venituri cu destinatie speciala din comisionul pentru
servicii vamale
Alte taxe pe tranzactii si comert international

50

Alte impozite si taxe

02
03

Tit: 00

Pag. 3

- mii lei -

Program Executie Propuneri Crestere / Estimari
initial 2012 preliminata
2013
descrestere
2014
comparabil 2012
2013/2012
comparabil
1
2
3
4
5

Estimari
2015

Estimari
2016

6

7

4.920

13.438

5.800

-56,84

61.392

30.704

14.974

-51,23

15.881

16.783

17.712

61.392

30.704

14.974

-51,23

15.881

16.783

17.712

25.426

12.833

-49,53

13.641

14.446

15.269

315

-44,05

335

350

370

3.864
563
61.392

420
431

1.826

323,67

1.905

1.987

2.073

2000 01

B.CONTRIBUTII DE ASIGURARI

343.800

164.200

175.000

6,58

194.700

207.400

220.900

2001

CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR

343.800

164.200

175.000

6,58

194.700

207.400

220.900

164.200

175.000

6,58

194.700

207.400

220.900

2900 01

Varsaminte de la persoane juridice, pentru persoane cu
handicap neincadrate
C.VENITURI NEFISCALE

343.800
9.049.600

7.973.726

7.836.536

-1,72

8.366.917

8.914.226

9.499.356

3000 01

C1.VENITURI DIN PROPRIETATE

4.938.998

4.921.550

5.374.134

9,20

5.799.013

6.221.019

6.673.477

3001

VENITURI DIN PROPRIETATE

4.828.227

4.721.550

5.079.853

7,59

5.494.327

5.900.547

6.336.290

Varsaminte din profitul net al regiilor autonome

326.739

150.000

117.100

-21,93

124.500

131.800

139.000

Incasari din cota retinuta, conform codului penal

86

50

51

2,00

55

60

65

733.162

1.140.600

1.440.680

26,31

1.541.450

1.655.790

1.778.607

1.820.772

1.952.121

2.093.212

2.006.550

2.159.756

2.324.356

05

01
02
04

Varsaminte din veniturile nete al Bancii Nationale a
Romaniei
Venituri din concesiuni si inchirieri

05
01
08
01
50
3101

1.607.605

1.630.000

1.710.143

4,92

Redevente miniere

1.607.605

1.630.000

1.710.143

4,92

Venituri din dividende

2.160.635

1.800.000

1.810.929

0,61

Venituri din dividende varsate de Fondul Proprietatea

2.160.635

1.800.000

1.810.929

0,61

900

950

5,56

1.000

1.020

1.050

110.771

200.000

294.281

47,14

304.686

320.472

337.187

Alte venituri din proprietate
VENITURI DIN DOBANZI

03

Alte venituri din dobanzi

110.771

200.000

294.281

47,14

304.686

320.472

337.187

3.052.176

2.462.402

-19,32

2.567.904

2.693.207

2.825.879

-6,36

1.014.748

1.064.564

1.115.498

3300 01

C2.VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

4.110.602

3301

VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE
ACTIVITATI
Taxe consulare

1.151.021

1.048.408

981.772

218.435

215.615

220.720

2,37

234.650

248.400

262.500

268

226

180

-20,35

190

200

210

32

20

-37,50

21

22

23

05

Taxe si tarife pentru analize si servicii efectuate de
laboratoare
Taxe si alte venituri in invatamant

43
409

362

411

13,54

421

431

441

06

Venituri din expertiza tehnica judiciara si extrajudiciara

232

100

170

70,00

180

210

250

07

Venituri realizate cu ocazia participarii la actiuni sub egida
organizatiilor internationale
Venituri din prestari de servicii

239
741.287

562.217

600.800

6,86

620.800

640.800

660.800

18.399

22.000

23.100

5,00

24.100

02
03
04

08

Venituri din taxe pentru prestatii vamale

09

Taxe si alte venituri din protectia mediului

25.900

27.800

16

33

9

2

-77,78

2

2

2

2.207

2.617

2.690

2,79

2.850

3.020

3.200

20

Venituri din valorificarea produselor obtinute din
activitatea proprie sau anexa
Venituri din organizarea de cursuri de calificare si
conversie profesionala, specializare si perfectionare
Venituri din cercetare

100

80

-20,00

82

84

86

23

Venituri din timbrul judiciar

1.592

1.599

840

-47,47

885

925

960

25

Venituri din recuperarea cheltuielilor judiciare avansate de
stat
Venituri din despagubiri

4.370

169.662

55.172

-67,48

51.720

57.500

63.610

1.592

3.619

3.871

6,96

4.069

4.358

4.666

53

250

456

82,40

478

512

550

17

26
29

Tarife incasate pentru emiterea unei solutii fiscale
individuale anticipate si pentru emiterea sau modificarea
unui acord de pret in avans
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati

161.862

70.000

73.260

4,66

74.300

82.200

90.400

237.121

179.990

-24,09

182.704

181.820

181.050

01

VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI
PERMISE
Venituri din taxe pentru eliberari de permise si certificate

205.993
669

651

690

5,99

704

770

850

50

Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise

205.324

236.470

179.300

-24,18

182.000

181.050

180.200

AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI

446.796

1.347.043

746.489

-44,58

791.869

839.872

891.637

Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit
dispozitiilor legale
Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intarziere
declaratiei de impozite si taxe

395.479

1.250.000

678.514

-45,72

719.829

763.660

810.160

517

450

420

-6,67

422

440

450

50
3401

3501
01
02

TOTAL
Data: 21/01/2013
Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at

Denumire

A

B
Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate
si alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit legii
Majorari de intarziere pentru venituri nevarsate la termen

03
04
05

Amenzi judiciare

06

Incasari rezultate din valorificarea bunurilor confiscate ca
urmare a savarsirii infractiunilor la regimul drogurilor si
precursorilor
Penalitati datorate in cazul esalonarilor la plata

07
50

Alte amenzi, penalitati si confiscari
DIVERSE VENITURI

3601

Tit: 00

Pag. 4

- mii lei -

Program Executie Propuneri Crestere / Estimari
initial 2012 preliminata
2013
descrestere
2014
comparabil 2012
2013/2012
comparabil
1
2
3
4
5
44.947

50.000

53.700

7,40

57.200

Estimari
2015

Estimari
2016

6

7

60.200

63.400

81

167

55

-67,07

58

62

67

2.802

41.324

12.900

-68,78

13.400

14.500

16.500

2

4.300
2.970

800

900

12,50

960

1.010

1.060

2.306.792

418.403

554.151

32,44

578.583

606.951

637.694

27.577

20.000

32.140

60,70

33.100

36.000

39.100

01

Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive

02

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii
si despagubiri
Sume din recuperarea debitelor provenite din drepturile
necuvenite
Venituri din producerea riscurilor asigurate

1.196

698

980

40,40

1.000

1.100

1.200

1.194

2.000

2.500

25,00

2.570

2.770

3.000

15

449

620

38,08

660

700

740

Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatile institutiilor
publice
Venituri din ajutoare de stat recuperate

244.582

215.000

241.445

12,30

255.645

270.700

286.600

100

1.040

940,00

1.080

1.160

1.250

6.157

3.000

3.920

30,67

3.970

4.400

4.850

6.041

20.000

58.480

192,40

58.900

59.500

61.000

-91

19

-120,88

20

21

22

20

27

35,00

28

30

32

03
04
05
11
14
16
17
18
19

Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate in cursul
procesului de executare silita
Sume reprezentand ajutorul comunitar pentru furnizarea
laptelui, produselor lactate si a fructelor in institutiile
scolare
Venituri din sume virate eronat in conturile de
disponibilitati ale institutiilor publice reorganizate
Sume provenind din executarea silita a debitelor
reprezentand contravaloarea lucrarilor de regenerare
neexecutate de proprietarii de paduri
Venituri din recuperarea creantelor fiscale

50

Varsaminte din redicerea drepturilor salariale conform
Legii nr. 118/2010
Sume restituite aferente veniturilor incasate din activitatea
desfasurata de autoritatile si institutiile publice reorganizate
Alte venituri

01

TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT
SUBVENTIILE
Donatii si sponsorizari

20
21

3701

106

127

240

88,98

250

260

270

2.000

2.730

36,50

2.890

3.060

3.240

45

100

410

310,00

420

430

440

2.019.879

155.000

209.600

35,23

218.050

226.820

235.950

1.201
1.201

3900 01

II.VENITURI DIN CAPITAL

932.700

3901

VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI

932.700

400.000

319.400

-20,15

693.900

405.400

417.600

21.280

5.400

10.600

96,30

11.250

11.910

12.600

2.022

400

630

57,50

670

710

750

20.109

43.500

46.650

7,24

52.600

55.600

58.900

181.795

249.050

259.000

4,00

310.000

315.000

320.000

706.058

100.000

335

-99,67

317.065

19.725

22.745

372

550

800

45,45

850

900

950

01
02
03
06
07
09

Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor
publice
Venituri din valorificarea stocurilor de rezerve de stat si de
mobilizare
Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile
statului
Venituri obtinute in procesul de stingere a creantelor
bugetare
Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului
privat al statului sau a unitatilor administativ-teritoriale
Venituri rezultate din garantiile acordate si platitite
institutiilor de credit in cadrul programului "Prima casa"
Alte venituri din valorificarea unor bunuri

400.000

319.400

-20,15

693.900

405.400

417.600

1.064

1.100

1.385

25,91

1.465

1.555

1.655

4000 01

III.OPERATIUNI FINANCIARE

6.800

6.800

6.118

-10,03

6.125

6.132

6.140

4001

INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR
ACORDATE
Incasari din rambursarea imprumuturilor din fondul de
redresare financiara
Incasari din rambursarea microcreditelor de la persoane
fizice si juridice
Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate pentru
acoperirea arieratelor catre CONEL si ROMGAZ
Incasari din rambursarea altor imprumuturi acordate

6.800

6.800

6.118

-10,03

6.125

6.132

6.140

56

56

2

-96,43

2

2

2

6.722

722

116

-83,93

123

130

138

22

22
6.000

0,00

6.000

6.000

6.000

50

04
07
08
50

6.000

4400 01

IV.SUBVENTII

1.394

4401

DONATII DIN STRAINATATE

1.394

02
4501
10

1.394

De la guverne straine
SUME PRIMITE DE LA UE / ALTI DONATORI IN
CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI PREFINANTARI
VENITURI PROPRII TOTAL VENITURI

9.697.300

6.753.901

6.429.300

-4,81

9.429.300

10.429.300

10.429.300

6.075.667

5.845.278

5.847.664

0,04

5.704.150

5.703.400

5.717.295

TOTAL
Data: 21/01/2013
Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at

Denumire

A

B

Tit: 00

Pag. 5

- mii lei -

Program Executie Propuneri Crestere / Estimari
initial 2012 preliminata
2013
descrestere
2014
comparabil 2012
2013/2012
comparabil
1
2
3
4
5

Estimari
2015
6

Estimari
2016
7

0002 10

I.VENITURI CURENTE

4.896.520

4.554.833

4.591.217

0,80

4.436.024

4.435.274

4.449.169

0003 10

A.VENITURI FISCALE

1.876.937

1.770.477

1.767.108

-0,19

1.810.063

1.810.063

1.810.063

0004 10

A4.IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII

1.876.937

1.770.477

1.767.108

-0,19

1.810.063

1.810.063

1.810.063

1210

ALTE IMPOZITE SI TAXE GENERALE PE BUNURI SI
SERVICII
Alte impozite si taxe generale pe cifra de afaceri, vanzari si
valoare adaugata
ACCIZE

408.500

224.496

8.500

-96,21

8.350

8.350

8.350

408.500

224.496

8.500

-96,21

8.350

8.350

8.350

1.457.437

1.524.461

1.460.027

-4,23

1.460.027

1.460.027

1.460.027

11.000

21.520

298.581

1.287,46

341.686

341.686

341.686

10.520

287.581

2.633,66

330.686

330.686

330.686

11.000

11.000

11.000

0,00

11.000

11.000

11.000

50
1410

2900 10

TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA
UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA
DE ACTIVITATI
Taxe si tarife pentru eliberarea de licenta si autorizatii de
functionare
Taxa asupra unor activitati daunatoare sanatatii si din
publicitatea lor
C.VENITURI NEFISCALE

3.019.583

2.784.356

2.824.109

1,43

2.625.961

2.625.211

2.639.106

3000 10

C1.VENITURI DIN PROPRIETATE

43.720

55.710

41.554

-25,41

49.355

49.032

49.035

3010

VENITURI DIN PROPRIETATE

19.663

32.679

26.129

-20,04

35.457

35.457

35.457

9.352

9.352

9.352

20.555

20.555

20.555

1610
03
05

01

Varsaminte din profitul net al regiilor autonome
15.613

27.129

20.579

-24,14

05

Venituri din concesiuni si inchirieri

50

Alte venituri din proprietate

4.050

5.550

5.550

0,00

5.550

5.550

5.550

VENITURI DIN DOBANZI

24.057

23.031

15.425

-33,03

13.898

13.575

13.578

Alte venituri din dobanzi

24.057

23.031

15.425

-33,03

13.898

13.575

13.578

3110
03
3300 10

C2.VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

2.975.863

2.728.646

2.782.555

1,98

2.576.606

2.576.179

2.590.071

3310

VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE
ACTIVITATI
Taxe consulare

2.465.934

2.338.495

2.428.613

3,85

2.399.675

2.408.082

2.419.658

40.000

43.000

50.000

16,28

55.000

60.000

65.000

621

1.112

1.862

67,45

1.862

1.862

1.862

1.033.383

1.085.848

1.215.526

11,94

1.211.790

1.212.850

1.212.678

4.700

4.700

4.700

0,00

4.700

4.700

4.700

8

8

270.636

269.827

245.881

-8,87

230.050

232.400

236.241

02

05

Taxe si tarife pentru analize si servicii efectuate de
laboratoare
Taxe si alte venituri in invatamant

06

Venituri din expertiza tehnica judiciara si extrajudiciara

07
08

Venituri realizate cu ocazia participarii la actiuni sub egida
organizatiilor internationale
Venituri din prestari servicii

09

Taxe si alte venituri din protectia mediului

15

Contributia pentru tabere si turism scolar

16

Venituri din valorificarea produselor obtinute din
activitatea proprie sau anexa
Venituri din organizarea de cursuri de calificare si
conversie profesionala, specializare si perfectionare
Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari
culturale, artistice si sportive
Venituri din cercetare
Alte venituri din prestari servicii si alte activitati

04

17
19
20
50
3410

VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI
PERMISE
Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise

110

132

132

0,00

132

132

132

1.500

1.500

0,00

1.500

1.500

1.500

58.088

63.253

60.269

-4,72

61.169

61.969

62.869

2.471

12.833

11.169

-12,97

11.169

11.169

11.169

41

56

70

25,00

70

70

70

819.167

752.625

743.778

-1,18

739.200

738.397

740.404

236.709

103.601

93.726

-9,53

83.033

83.033

83.033

67.745

67.745

32.080

-52,65

23.948

22.157

22.207

67.745

67.745

32.080

-52,65

23.948

22.157

22.207

AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI

2.354

1.035

-56,03

1.035

1.035

1.035

17

Venituri din organizarea de cursuri de calificare si
conversie profesionala, specializare si perfectionare
DIVERSE VENITURI

2.354

1.035

-56,03

1.035

1.035

1.035

434.901

307.157

305.919

-0,40

137.040

129.997

132.263

50

Alte venituri

434.901

307.157

305.919

-0,40

137.040

129.997

132.263

7.283

12.895

14.908

15,61

14.908

14.908

14.908

01

TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT
SUBVENTIILE
Donatii si sponsorizari

7.283

11.691

13.003

11,22

13.003

13.003

13.003

1.204

1.905

58,22

1.905

1.905

1.905

50
3510

3610
3710

50

Alte transferuri voluntare

3900 10

II.VENITURI DIN CAPITAL

257.662

115.856

117.271

1,22

136.373

136.373

136.373

3910

VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI

257.662

115.856

117.271

1,22

136.373

136.373

136.373

Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor
publice
Venituri din valorificarea stocurilor de rezerve de stat si de
mobilizare
Alte venituri din valorificarea unor bunuri

159.513

23.226

72.931

214,01

73.033

73.033

73.033

92.500

92.500

44.000

-52,43

63.000

63.000

63.000

01
02
50
4210
39

5.649

130

340

161,54

340

340

340

SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT

44.215

50.846

15,00

50.846

50.846

50.846

Subventii din bugetul de stat catre institutii finantate partial

44.215

50.846

15,00

50.846

50.846

50.846

TOTAL
Data: 21/01/2013

Tit: 00

Pag. 6

Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at

Denumire

A

01

B
sau integral din venituri proprii pentru proiecte finantate din
FEN postaderare
SUME PRIMITE DE LA UE / ALTI DONATORI IN
CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI PREFINANTARI
Fondul European de Dezvoltare Regionala

02

Fondul Social European

04

Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala

07

Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare

08

Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat

16

Alte facilitati si instrumente postaderare

11.029

20.857

Mecanismul financiar SEE

10.200

1.782

1.882

1.500

4510

17
18

Mecanismul financiar norvegian

- mii lei -

Program Executie Propuneri Crestere / Estimari
initial 2012 preliminata
2013
descrestere
2014
comparabil 2012
2013/2012
comparabil
1
2
3
4
5

Estimari
2015

Estimari
2016

6

7

921.485

1.130.374

1.088.330

-3,72

1.080.907

1.080.907

1.080.907

268.380

420.275

323.590

-23,01

323.048

323.048

323.048

629.994

681.932

731.994

7,34

727.163

727.163

727.163

6.100

6.100

6.100

-36,69

2.550

2.550

2.550

19.911

-4,54

19.911

19.911

19.911

2.135

19,81

2.135

2.135

2.135

883

-41,13

6.100
4.028

2.550
1.167

122.101.391 118.243.058 127.744.794

8,04 134.009.356 140.772.924 146.818.174

01

CHELTUIELI CURENTE

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

17.324.243

18.102.991

20.519.461

13,35

21.656.609

22.165.510

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

5.687.440

5.928.630

5.857.429

-1,20

5.929.780

6.056.699

6.175.617

30

TITLUL III DOBANZI

9.348.485

9.226.722

10.390.939

12,62

11.206.996

11.566.737

11.455.518

40

TITLUL IV SUBVENTII

4.121.538

4.011.746

3.596.299

-10,36

4.194.769

4.253.854

4.308.075

50

TITLUL V FONDURI DE REZERVA

107.000

107.000

107.000

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE
ADMINISTRATIEI PUBLICE
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

28.496.323

26.689.432

28.995.169

8,64

28.642.266

29.205.231

29.585.791

13.567.552

12.195.619

12.466.059

2,22

11.872.870

12.927.711

12.850.216

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)
POSTADERARE
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

23.525.662

23.369.756

27.424.564

17,35

32.729.351

36.350.393

41.508.819

14.400.581

13.659.622

14.163.423

3,69

14.621.224

15.100.420

15.545.113

1.890.599

1.832.852

-3,05

1.762.749

1.837.868

1.948.846

55
56
57

226.909

207.000

22.171.344

59

TITLUL X ALTE CHELTUIELI

1.765.858

65

TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR
CU FINANTARE RAMBURSABILA
CHELTUIELI DE CAPITAL

3.636.800

3.167.941

2.291.599

-27,66

1.285.742

1.201.501

1.161.835

3.890.948

3.053.903

2.608.425

-14,59

2.253.305

2.444.009

2.375.406

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

3.857.615

3.030.278

2.333.077

-23,01

2.212.824

2.402.534

2.333.019

28.383

23.625

270.348

1.044,33

35.481

36.475

37.387

5.000

5.000

5.000
3.724.296

70
71
72

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE

75

4.950

5.000

79

TITLUL XIV - FONDUL NATIONAL DE
DEZVOLTARE
OPERATIUNI FINANCIARE

80

TITLUL XV IMPRUMUTURI

81

TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE

84

PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI
RECUPERATE IN ANUL CURENT
TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII
PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT
CHELTUIELI - BUGET DE STAT

112.918.678 105.293.583 116.359.340

CHELTUIELI CURENTE

106.132.642 100.830.589 110.612.390

85
5001
01
10
01

4.169.364

2.774.969

4.203.819

51,49

3.710.176

3.327.459

440.420

96.918

100.350

3,54

100.350

115.551

94.642

3.728.944

2.678.051

4.103.469

53,23

3.609.826

3.211.908

3.629.654

-388.208
-388.208
10,51 122.129.499 128.775.537 135.168.667
9,70 117.198.816 124.029.526 130.093.718

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

16.389.218

17.154.585

19.552.289

13,98

Cheltuieli salariale in bani

10.159.635

10.639.659

12.248.857

15,12

8.325.654

8.756.637

9.919.673

13,28

27.138

29.199

27.426

-6,07
21,18

01

Salarii de baza

03

Indemnizatie de conducere

05

Sporuri pentru conditii de munca

617.583

577.054

699.299

06

Alte sporuri

271.622

195.813

243.791

24,50

08

Fond de premii

291

110

-62,20

09

Prima de vacanta

10

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

11

Fond aferent platii cu ora

12

Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii

10
879

1.188

1.125

-5,30

22.262

21.183

57.664

172,22

7.319

99.347

7.430

-92,52

344.891

359.653

4,28

13

Indemnizatii de delegare

339.614

14

Indemnizatii de detasare

4.188

4.645

4.717

1,55

15

Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca

7.026

8.794

8.557

-2,70

16

Alocatii pentru locuinte

30

Alte drepturi salariale in bani

02

Cheltuieli salariale in natura
01

Tichete de masa

22.549

30.822

26.631

-13,60

513.801

569.785

892.781

56,69

2.238.785

2.474.819

2.707.251

9,39

410

20.689.813

21.192.918

21.192.918

TOTAL
Data: 21/01/2013
Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at

Denumire

A

B

1.987.603

9,44

408.693

437.489

470.938

7,65

1.509

1.630

1.632

0,12

23.741

30.843

32.059

3,94

191.123

188.288

215.019

14,20

Contributii

3.157.677

3.157.900

3.623.469

14,74

Contributii de asigurari sociale de stat

2.511.853

2.524.492

2.912.684

15,38

38.698

27.451

31.431

14,50

532.594

532.350

607.481

14,11

9.615

8.845

10.709

21,07

5.186

3.853

4.630

20,17

03

Uniforme si echipament obligatoriu

04

Locuinta de serviciu folosita de salariat si familia sa

05

Transportul la si de la locul de munca

30

Alte drepturi salariale in natura

02

Contributii de asigurari de somaj

03

Contributii de asigurari sociale de sanatate

04

Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli
profesionale
Prime de asigurare viata platite de angajator pentru
angajati
Contributii pentru concedii si indemnizatii

05
06
20
01

- mii lei -

1.816.159

Norme de hrana

01

Pag. 7

1.613.719

02

03

Tit: 00

Program Executie Propuneri Crestere / Estimari
initial 2012 preliminata
2013
descrestere
2014
comparabil 2012
2013/2012
comparabil
1
2
3
4
5

59.731

60.909

56.534

-7,18

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

4.182.532

4.462.380

4.330.057

-2,97

Bunuri si servicii

1.911.830

2.156.319

2.009.191

-6,82

46.553

44.638

44.790

0,34

9.190

8.999

10.028

11,43

437.151

503.145

496.447

-1,33

69.122

61.242

-11,40

01

Furnituri de birou

02

Materiale pentru curatenie

03

Incalzit, iluminat si forta motrica

04

Apa, canal si salubritate

62.231

05

Carburanti si lubrifianti

207.944

319.600

259.554

-18,79

Piese de schimb

42.246

74.673

48.697

-34,79

07

Transport

15.660

9.826

13.519

37,58

08

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

203.061

203.281

200.652

-1,29

09

Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

620.011

701.850

641.948

-8,53

30

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

267.783

221.185

232.314

5,03

Reparatii curente

67.172

90.732

67.549

-25,55

Hrana

96.851

89.359

101.209

13,26

Hrana pentru oameni

92.995

84.796

98.307

15,93

Hrana pentru animale

3.856

4.563

2.902

-36,40

Medicamente si materiale sanitare

79.467

68.692

87.952

28,04

01

Medicamente

74.516

56.510

49.273

-12,81

02

Materiale sanitare

1.231

1.633

24.528

1.402,02

03

Reactivi

3.372

10.230

12.763

24,76

04

Dezinfectanti

348

319

1.388

335,11

06

02
03
01
02
04

Bunuri de natura obiectelor de inventar

78.748

102.812

78.370

-23,77

01

Uniforme si echipament

35.420

41.655

32.846

-21,15

03

Lenjerie si accesorii de pat

1.702

1.537

1.731

12,62

30

Alte obiecte de inventar

41.626

59.620

43.793

-26,55

152.267

158.724

150.247

-5,34

Deplasari interne, detasari, transferari

84.225

95.515

90.029

-5,74

Deplasari in strainatate

68.042

63.209

60.218

-4,73

1.161

5.762

2.369

-58,89
136,23

05

Deplasari, detasari, transferari

06
01
02
09

Materiale de laborator

10

Cercetare-dezvoltare

5.613

4.977

11.757

11

Carti, publicatii si materiale documentare

14.257

10.675

10.836

1,51

12

Consultanta si expertiza

17.406

38.261

21.379

-44,12

13

Pregatire profesionala

13.584

10.115

13.541

33,87

14

Protectia muncii

6.724

6.122

6.985

14,10

15

4.134

3.275

5.024

53,40

16

Munitie, furnituri si armament de natura activelor fixe
pentru armata
Studii si cercetari

101

41

206

402,44

18

Plati pentru finantarea patrimoniului genetic al animalelor

14.536

5.324

4.200

-21,11

21

Meteorologie

43.200

43.000

44.065

2,48

22

Finantarea actiunilor din domeniul apelor

6.800

6.105

6.800

11,38

23

Prevenirea si combaterea inundatiilor si ingheturilor

24

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor
01

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe

840

734

840

14,44

43.649

44.391

56.945

28,28

5.180

13.634

24.625

80,61

4.409.454

Estimari
2015

Estimari
2016

6

7

4.528.723

4.638.984

TOTAL
Data: 21/01/2013
Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at

Denumire

A
02

B
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne

03
04

Tit: 00

Pag. 8

- mii lei -

Program Executie Propuneri Crestere / Estimari
initial 2012 preliminata
2013
descrestere
2014
comparabil 2012
2013/2012
comparabil
1
2
3
4
5
26.551

18.667

18.801

0,72

Stabilirea riscului de tara

3.000

2.841

4.000

40,80

8.918

9.249

9.519

2,92

30.153

33.960

21.162

-37,69

28

Comisoane si alte costuri aferente imprumuturilor
preluate/contractate de MFP in baza OUG 64/2007
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in
reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale
Ajutor public judiciar

-28,27

30

Alte cheltuieli

25

27.120

35.101

25.179

843.204

782.742

784.725

0,25

1.179

1.487

823

-44,65

01

Reclama si publicitate

02

Protocol si reprezentare

29.103

23.122

19.638

-15,07

Prime de asigurare non-viata

26.987

20.732

20.715

-0,08

Chirii

188.011

184.763

173.352

-6,18

06

Prestari servicii pentru transmiterea drepturilor

145.911

104.000

111.726

7,43

07

Fondul Presedintelui/Fondul conducatorului institutiei
publice
Fondul Primului ministru

1.466

1.415

1.432

1,20

500

500

500

0,00

09

Executarea silita a creantelor bugetare

9.825

8.249

7.166

-13,13

30

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

440.222

438.474

449.373

2,49

Finantarea unor actiuni de sanatate din cadrul unitatilor
sanitare din reteaua administratiei publice locale
Finantarea programelor nationale de sanatate derulate de
unitatile sanitare din reteaua administratiei publice locale
Finantarea asistentei medicale desfasurate in cabinetele
medicale din unitatile de invatamant
TITLUL III DOBANZI

404.496

427.058

469.183

9,86

13.128

12.885

23.310

80,91

126.919

125.962

140.830

11,80

9.343.911

9.221.222

10.386.775

12,64

Dobanzi aferente datoriei publice interne

5.659.300

6.280.510

6.495.400

3,42

Dobanzi aferente datoriei publice interne directe

5.659.300

6.366.446

6.495.400

2,03

03
04

08

31
32
33
30
01
01
03
02
01
02
04
03
05

Prime la emisiunea titlurilor de stat
Dobanzi aferente datoriei publice externe

2.612.536

2.344.255

2.925.923

24,81

Dobanzi, aferente datoriei publice externe directe

2.486.987

2.521.652

2.817.089

11,72

Dobanzi aferente creditelor externe contractate de
ordonatorii de credite
Prime la emisiunea titlurilor de stat

125.549

108.997

108.834

-0,15

1.200

Dobanzi la operatiunile de leasing

1.200

332

1.070.875

596.125

965.452

61,95

4.061.588

4.011.746

3.496.299

-12,85

01

Subventii pe produse

12.000

02

Subventii pe activitati

8.000

7.989

8.500

6,40

03

Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif

860

457

500

9,41

04

1.190.000

1.187.734

1.190.000

0,19

05

Subventii pentru sustinerea transportului feroviar public de
calatori
Subventii pentru transportul de calatori cu metroul

349.000

349.000

349.000

0,00

06

Actiuni de ecologizare
Subventii pentru dobanzi la credite bancare
Sustinerea exportului, a mediului de afaceri si a tranzactiilor
internationale
Sustinerea infrastructurii de transport

14
15

Sprijinirea producatorilor agricoli

16

Programe de conservare sau de inchidere a minelor

18

Protectie sociala in sectorul minier

30

Alte subventii

5.815
70.000

15.605

16.115

3,27

226.900

45.681

197.110

331,49

50.915

54.915

50.915

-7,28

1.802.048

2.002.718

1.358.273

-32,18

332.000

304.272

194.071

-36,22

43.375

126.000

190,49

12.050

207.000

01

Fond de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului

219.909

200.000

02

Fond de interventie la dispozitia Guvernului
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE
ADMINISTRATIEI PUBLICE
Transferuri curente

7.000

11.451.354

4.194.769

4.253.854

4.308.075

107.000

107.000

107.000

27.707.437

28.270.402

28.650.962

7.000

27.006.523

25.340.997

28.053.585

10,70

25.354.072

24.352.255

27.146.361

11,47

01

Transferuri catre institutii publice

2.857.792

2.730.146

2.635.819

-3,46

02

Finantarea de baza a invatamantului superior

1.618.735

1.685.735

1.739.905

3,21

03

Actiuni de sanatate

582.293

576.197

631.521

9,60

01

11.562.573

2.000
226.909

51

11.202.832

5.815

TITLUL V FONDURI DE REZERVA

50

7

332

Dobanzi aferente imprumuturilor preluate/contracte de
MFP in baza OUG 64/2007
TITLUL IV SUBVENTII

13

6

-286.394

Alte dobanzi

08

Estimari
2016

-85.936

04
40

Estimari
2015

TOTAL
Data: 21/01/2013
Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at

Denumire

A
04

B
Finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap

06

Transferuri din Fondul de interventie

07
08
10
11
13
25
26
28
30
31
32
36
37
38
40
45
48
52
53
54
55

Transferuri din bugetul de stat catre bugetul asigurarilor
sociale de stat
Transferuri din bugetul de stat catre bugetul asigurarilor
pentru somaj
Transferuri privind contributii de sanatate pentru persoane
care executa pedepse private de libertate sau arest preventiv
Transferuri din bugetul de stat catre bugetul fondului
national unic de asigurari sociale de sanatate
Transferuri pentru lucrarile de cadastru imobiliar
Programe pentru sanatate
Transferuri privind contributia de asigurari de sanatate
pentru persoanele aflate in concediu pentru cresterea
copilului
Intretinerea infrastructurii rutiere
Transferuri privind contributia de sanatate pentru
pensionari
Transferuri privind contributia de sanatate pentru persoane
beneficiare de ajutorul social
Reabilitarea termica a cladirilor de locuit
Sprijin financiar la constituirea familiei

03
04
05
06
08
09
10

20
21
22
23
24

13.834.101

2.145.327

1,86

13.766.427

13.407.844

-2,60

974.453

473.362

111.433

-76,46

1.525

1.325

1.528

15,32

721.953

861.451

3.794.160

340,44

28.703

10.000

863

1.450

68,02

78.007

66.727

69.304

3,86

89.175

100.606

103.910

3,28

397.414

429.416

403.042

-6,14

920.000

407.300

978.500

140,24

26.255

22.973

25.738

12,04

70.000

18.530

10.000

-46,03

20

20
9,39

17.756

19.272

19.940

3,47

Transferuri din bugetul de stat catre bugetele locale pentru
finantarea sanatatii
Transferuri din bugetul de stat catre bugetele locale pentru
finantarea camerelor agricole
Transferuri din bugetul de stat catre fondul de asigurari
sociale de sanatate pentru cetateni straini aflati in centrele
de cazare
Transferuri din bugetul de stat catre fondul de asigurari
sociale de sanatate pentru personalul monahal al cultelor
recunoscute
Transferuri din bugetul de stat catre bugetele locale
destinate finantarii unor programe de interes national
Intretinere infrastructurii feroviare publice

26.073

21.965

29.060

32,30

27.000

25.551

10.192

-60,11

60

185

358

93,51

3.000

2.231

2.300

3,09

45.940

10.900

15.000

37,61

10

10

850.000

849.982

850.000

0,00

1.652.451

988.742

907.224

-8,24

Subrogramul pentru pietruirea, reabilitarea, modernizarea
si/sau asfaltarea drumurilor de interes local clasate
Programul pentru constructii de locuinte si sali de sport

450.000

351.794

233.259

-33,69

87.000

43.049

22.000

-48,90

Finantarea elaborarii si/sau actualizarii planurilor
urbanistice generale si a regulamentelor locale de urbanism
Retehnologizarea centralelor termice si electrice de
termoficare
Aparatura medicala si echipamente de comunicatii in
urgenta
Finantarea actiunilor privind reducerea riscului seismic al
constructiilor existente cu destinatie de locuinta
Plati in contul creditelor garantate si/sau subimprumutate

11.000

21

1.500

7.042,86

43.846

31.204

45.184

44,80

8.335

1.872

10.012

434,83

5.000

5.263

10.000

90,01

210.835

19.139

120.543

529,83

500

438

3.000

584,93

55.085

37.923

32.327

-14,76

Dezvoltarea infrastructurii rutiere

168.000

62.755

66.237

5,55

Programe multianuale de mediu si gospodarire a apelor

248.270

122.936

155.610

26,58

Transferuri pentru finantarea investitiilor la spitale

16

2.106.136

160.000

12

15

2.003.660

146.272

Transferuri pentru reparatii capitale la spitale

14

- mii lei -

198.850

11
13

Pag. 9

Transferuri pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea
locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri
Transferuri din bugetul de stat catre bugetele locale pentru
finantarea unitatilor de asistenta medico-sociale
Transferuri pentru acordarea trusoului pentru nou-nascuti

Transferuri de capital

02

Tit: 00

Program Executie Propuneri Crestere / Estimari
initial 2012 preliminata
2013
descrestere
2014
comparabil 2012
2013/2012
comparabil
1
2
3
4
5

Finantarea cheltuielilor de capital ale unitatilor de
invatamant preuniversitar
Transferuri din bugetul de stat catre bugetele locale din
Fondul National de Dezvoltare
Subprogramul privind alimentarea cu apa a satelor
Transferuri de la bugetul de stat catre bugetele locale
pentru realizarea obiectivelor de investitii in turism
Transferuri de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru
finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de
comunicatii in urgenta in sanatate
Transferuri de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru
finantarea reparatiilor capitale in sanatate
Transferuri de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru
finantarea altor investitii in sanatate

25.000
2.449
150.000

167.900

133.684

-20,38

150.000

94.780

1.000

-98,94

5.000

4.500

1.000

-77,78

5.500

4.950

1.000

-79,80

1.000

6.000

3.000

-50,00

Estimari
2015

Estimari
2016

6

7

TOTAL
Data: 21/01/2013
Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at
A
30
31
32
55
01

Transferuri din bugetul de stat catre bugetele locale pentru
finantarea investitiilor in cadrul programelor de interes
national
transferuri din bugetul de stat catre bugetele locale pentru
finantarea investitiilor pentru institutii publice de asistenta
sociala si unitati de asistenta medico-sociale.
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

Tit: 00

Pag. 10

- mii lei -

Program Executie Propuneri Crestere / Estimari
initial 2012 preliminata
2013
descrestere
2014
comparabil 2012
2013/2012
comparabil
1
2
3
4
5
5.000

8.000

18.080

2.400

14.868

519,50

30.000

4.369

45.000

929,98

13.108.978

11.479.413

12.378.709

7,83

6.937.545

4.852.578

5.245.234

8,09

38.164

38.500

0,88
-32,31

Restructurarea industriei de aparare
Sprijin financiar pentru activitatea Comitetului Olimpic si
Sportiv Roman
Programe cu finantare rambursabila

9.140

21.716

14.700

90.667

56.055

43.364

-22,64

05

Programul de realizare a sistemului national antigrindina

10.765

126

7.547

5.889,68

06

Sprijinirea proprietarilor de paduri

4.000

267

5.000

1.772,66

58

5

73

1.360,00

51.823

25.789

29.213

13,28

171.355

600

-99,65
-23,94

02
03

07
08
09

Programe comunitare
Programe PHARE si alte programe cu finantare
nerambursabila
Programe ISPA

10

Programe SAPARD

12

Investitii ale agentilor economici cu capital de stat

13
14
16
18
26

2.293.574

1.919.123

1.459.599

Programe de dezvoltare

362.963

320.656

341.006

6,35

Fond National de Preaderare

981.139

728.206

313.779

-56,91

46.000

70.850

69.970

-1,24

52.013

28.883

900.806

3.018,81

5.050

4.545

Sprijinirea infiintarii de noi intreprinderi si sustinerea
dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii
Alte transferuri curente interne

28

866.740

460.575

624.878

35,67

29

Reparatii curente aferente infrastructurii feroviare publice

78.958

44.821

78.000

74,03

41

Asistenta pentru dezvoltare alocata in beneficiul statelor
partenere
Transferuri catre intreprinderi in cadrul schemelor de
ajutor de stat
Plata valorii de executare a garantiei in contul
finantatorilor in cadrul programului Prima casa
Finantarea proiectelor de cercetare-dezvoltare si inovare

21

15

854.791

195.659

523.809

167,72

62.650

5.104

10.000

95,92

1.035.509

690.194

682.315

-1,14

68.850

66.900

66.000

-1,35

47
48
49
50
53
02
01

Transferuri pentru finantarea cercetarii in domeniul
economic
Sume rezultate din executarea garantiilor acordate din
bugetul de stat
Transferuri pentru finantarea lucrarilor de paza si intretinere
la combinatul minier KrivoiRog Ucraina
B. Transferuri curente in strainatate (catre organizatii
internationale)
Contributii si cotizatii la organisme internationale

03

Asistenta pentru dezvoltare alocata in strainatate

04

Alte transferuri curente in strainatate

05

Contributia Romaniei la Fondul European pentru dezvoltare
Contributia Romaniei la bugetul U.E.

03

57.649
5.185

3.535

3.600

1,84

378.288

352.909

450.291

27,59

312.258

300.281

332.118

10,60

11.428

9.947

54.333

446,22

402

398

570

43,22
49,63

54.200

42.283

63.270

5.748.645

6.228.751

6.683.184

7,30

494.904

570.937

563.931

-1,23

Contributii din taxe vamale

03

Contributii din sectorul zaharului

4.094

10.211

4.522

-55,71

04

Contributii din resursa TVA

635.888

633.620

686.168

8,29

05

Contributii pentru corectia/rabatul acordat Marii Britanii

275.118

318.827

332.277

4,22

4.275.275

4.293.450

4.977.787

15,94

26.138

362.479

76.488

-78,90

39.227

42.011

7,10

Contributii din resursa VBN

07

Contributii suplimentare si neprevazute

10

Contributii pentru reducerile in favoarea Tarilor de Jos si
Suediei
Alte plati catre UE

37.228
44.500

45.175

02

Contributia Romaniei la Fondul de Cercetare pentru
Carbune si Otel
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)
POSTADERARE
Programe din Fondul European de Dezoltare
Regionala(FEDR)

44.500

45.175

12.082.299

10.518.370

14.006.804

33,17

2.234.837

954.876

2.763.779

189,44

04

Estimari
2016

6

7

11.818.002

12.880.674

12.803.179

19.486.803

23.180.605

28.372.466

32.475

01

06

Estimari
2015

35

Sprijin financiar pentru construirea de locuinte,
reabilitarea, consolidarea si extinderea locuintelor existente
Cheltuieli neeligibile ISPA

46

01

B
Fondul de risc Programul Mihail Kogalniceanu

A. Transferuri interne

01

56

Denumire

TOTAL
Data: 21/01/2013
Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at

Denumire

A

B
01

552.940

168,59

1.764.535

570.266

1.664.145

191,82

135.843

178.744

546.694

205,85

1.031.754

378.617

832.778

119,95

Finantarea nationala

153.561

61.377

151.057

146,11

Finantarea externa nerambursabila

801.606

284.296

561.710

97,58

76.587

32.944

120.011

264,29

4.031.071

2.711.252

3.767.873

38,97

608.519

334.955

530.186

58,29

3.165.300

1.887.704

2.601.838

37,83

257.252

488.593

635.849

30,14

1.708.120

2.127.644

2.011.741

-5,45

1.708.120

2.127.644

2.011.741

-5,45

Programe din Fondul European pentru Pescuit(FEP)

71.364

88.073

99.854

13,38

Finantare nationala

71.364

20.381

99.854

389,94

62.554

260.048

162.357

-37,57

40.460

37.696

50.095

32,89

112.262

-48,90

Finantarea externa nerambursabila
Cheltuieli neeligibile
Programe din Fondul Social European(FSE)

02
03

Cheltuieli neeligibile
Programe din Fondul de Coeziune(FC)

03
01

Finantarea nationala

02

Finantarea externa nerambursabila

03

Cheltuieli neeligibile

04
01
05
01
02
06
01
02
03
07
01
02
03
08
01
02
03
09
01
02
03

Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare
Rurala(FEADR)
Finantarea nationala

01
02

Programe Instrumentul de Asistenta pentru
Preaderare(IPA)
Finantarea nationala
Finantarea externa nerambursabila
Programe Instrumentul European de Vecinatate si
Parteneriat(ENPI)
Finantarea nationala
Finantarea externa nerambursabila

02
03
13
01
03
15
01
02
03
16
01
02

134

834

761

4.787
969

735

1.340

2.501

86,64

277

437

987

125,86

334

409

124

903

1.105

22,37

765

500

777

55,40

Finantarea nationala

306

200

314

57,00

306

200

313

56,50

153

100

150

50,00

1.092

1.500

1.078

-28,13

779

1.070

435

-59,35

240

330

435

31,82

73

100

208

108,00

1.016

1.513

1.155

-23,66

152

1.070

465

-56,54

813

330

466

41,21

51

113

224

98,23

24.338

8.283

27.657

233,90

3.669

4.030

5.671

40,72

19.454

3.000

15.686

422,87

Cheltuieli neeligibile

1.215

1.253

6.300

402,79

Programe finantate in cadrul facilitatii Schengen

1.000

717

454

-36,68

Finantarea nationala

806

636

366

-42,45

Cheltuieli neeligibile

194

81

88

8,64

Alte programe comunitare finantate in perioada 2007-2013

23.161

17.908

20.489

14,41

Finantarea nationala

10.243

9.208

10.343

12,33

8.738

5.584

7.055

26,34

Finantarea externa nerambursabila
Cheltuieli neeligibile
Finantarea nationala
Finantarea externa nerambursabila

Finantarea externa nerambursabila
Cheltuieli neeligibile
Sume aferente Fondului Frontierelor Externe

01

6.590

Sume aferente Fondului European pentru Refugiati

01

12

219.704

895

Cheltuieli neeligibile

Sume aferente Fondului European de Integrare a
resortisantilor tarilor terte
Finantarea nationala

03

22.094

Cheltuieli neeligibile

Cheltuieli neeligibile

02

2.648

Finantarea externa nerambursabila
Cheltuieli neeligibile

03
11

67.692

Finantarea externa nerambursabila
Programe din Fondul European de Garantare
Agricola(FEGA)
Finantarea nationala

Sume aferente Fondului European de Returnare

10

- mii lei -

205.866

03
01

Pag. 11

334.459

Finantarea nationala

02
02

Tit: 00

Program Executie Propuneri Crestere / Estimari
initial 2012 preliminata
2013
descrestere
2014
comparabil 2012
2013/2012
comparabil
1
2
3
4
5

Finantarea nationala
Finantarea externa nerambursabila

Finantarea externa nerambursabila

4.180

3.116

3.091

-0,80

Alte facilitati si instrumente postaderare

64.492

10.657

60.112

464,06

Finantarea nationala

15.177

7.161

36.648

411,77

46.784

2.348

13.542

476,75

Cheltuieli neeligibile

Finantarea externa nerambursabila

Estimari
2015

Estimari
2016

6

7

TOTAL
Data: 21/01/2013
Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at

Denumire

A

B
03

Cheltuieli neeligibile
Mecanismul financiar SEE

17
01
02
03

Finantarea nationala
Finantarea externa nerambursabila
Cheltuieli neeligibile
Mecanismul financiar norvegian

18
01
02
19
01
02
03
20
01

Finantare nationala
Finantarea externa nerambursabila
Asistenta tehnica in cadrul Programului Operational
Asistenta Tehnica
Finantarea nationala

25
01
02
03

31

57

9.922

22.689

12.390

9.692

-21,78

3.398

2.387

6.754

182,95

18.753

9.351

2.791

-70,15

538

652

147

-77,45

52

28.901

8

23.627

44
73.824

764,29

184.104

467,17

29.564

472,17

133.315

533,66

Cheltuieli neeligibile

14.029

6.254

21.225

239,38

422.130

95.389

666.678

598,90

Asistenta tehnica in cadrul programelor operationale, altele
decat Programul Operational Asistenta Tehnica
Finantarea nationala

Transferuri de fonduri din bugetul de stat catre bugetele
locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din
FEN postaderare
Transferuri din bugetul de stat catre ONG-uri, societati
comerciale, institutii publice finantate partial sau integral
din venituri proprii si alti beneficiari de drept public sau
privat necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din
FEN postaderare
Alte cheltuieli ocazionate de implementarea programelor cu
finantare din FEN
Cofinantarea asistentei financiare nerambursabile
postaderare de la Comunitatea Europeana
Programul de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea
disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii
Europene extinse
Finantarea nationala
Finantarea externa nerambursabila
Cheltuieli neeligibile

64.257

18.396

140.275

662,53

301.358

60.920

460.932

656,62

56.515

16.073

65.471

307,34

858.627

888.063

1.422.147

60,14

1.108.427

1.767.191

814.216

-53,93

88.581

176.727

99.065

-43,94

237.296

833.658

1.005.395

20,60

13.479

7.393

17.411

135,51

2.313

3.916

8.270

111,18

10.307

2.771

7.848

183,22

859

706

1.293

83,14

14.387.657

13.644.983

14.150.253

3,70

7.519.053

7.636.078

1,56
6,34

Asigurari sociale

02

Ajutoare sociale

6.594.709

6.125.930

6.514.175

Ajutoare sociale in numerar

6.203.758

5.740.555

6.140.441

6,97

389.096

385.207

371.984

-3,43

03

Ajutoare sociale in natura
Tichete de cresa
TITLUL X ALTE CHELTUIELI

59

1.855

168

1.750

941,67

1.706.227

1.828.952

1.759.020

-3,82

421.122

406.096

443.895

9,31

01

Burse

03

Finantarea partidelor politice

6.619

6.181

6.422

3,90

04

79.200

79.200

83.160

5,00

3.800

3.800

3.800

0,00

10.040

9.912

10.000

0,89

08

Sprijinirea organizatiilor cetatenilor apartinand
minoritatilor nationale altele decat cele care primesc
subventii de la bugetul de stat
Finantarea unor programe si proiecte interetnice si
combatere a intolerantei
Sprijinirea activitatii romanilor de pretutindeni si a
organizatiilor reprezentative ale acestora
Programe pentru tineret

6.180

6.180

12.500

102,27

11

Asociatii si fundatii

35.705

27.377

31.870

16,41

12

Sustinerea cultelor

10.055

63.174

30.262

-52,10

13

Contributia statului, pentru sprijinirea Bisericii Ortodoxe
Romane din afara granitelor
Contributia statului la salarizarea personalului de cult

11.000

10.594

12.000

13,27

246.680

237.525

262.803

10,64

05
07

14

6

7

53.196

01

02

Estimari
2016

88.975

7.792.948

01

Estimari
2015

5.274
32.460
5.167

Transferuri din bugetul de stat din sumele primite in cadrul
mecanismului top up catre bugetele locale
Transferuri din bugetul de stat catre ONG-uri, societati
comerciale, institutii publice finantate partial sau integral
din venituri proprii si alti beneficiari de drept public sau
privat necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din
FEN postaderare, din sumele incasate in cadrul procedurii
top up
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

30

1.148

21.039

Cheltuieli neeligibile

24

2.531

48.142

03

23

- mii lei -

11.653

Finantarea externa nerambursabila

22

Pag. 12

Finantarea externa nerambursabila

02
21

Tit: 00

Program Executie Propuneri Crestere / Estimari
initial 2012 preliminata
2013
descrestere
2014
comparabil 2012
2013/2012
comparabil
1
2
3
4
5

14.608.047

15.087.241

15.531.932

1.688.917

1.764.035

1.875.013

TOTAL
Data: 21/01/2013
Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at
A

B
Contributii la salarizarea personalului neclerical

15

Proiecte de comunicare, informare publica si promovarea
imaginii si intereselor romanesti peste hotare
Despagubiri civile

16
17

Despagubiri pentru animale sacrificate in vederea
prevenirii si combaterii epizootiilor
Indemnizatia de merit

18
19

Sume destinate finantarii programelor sportive realizate de
structurile sportive de drept privat
Actiuni cu caracter stiintific si social cultural

20
22

Finantarea Ansamblului Memorialului Victimelor
Comunismului si al Rezistentei Sighet
Finantarea Ansamblului Memorialul Revolutiei Decembrie 1989 din Municipiul Timisoara
Sume acordate membrilor academiilor

23
24
26

Renta viagera agricola

27

31

Finantarea Schitului romanesc Prodromu de la Muntele
Athos
Programe si proiecte privind prevenirea si combaterea
discriminarii
Sume aferente fondurilor administrate de Eximbank

32

Rambursarea contravalorii unor servicii de navigatie aeriana

33

Sume destinate mentinerii navigabilitatii aeronavelor pentru
zboruri speciale
Sume alocate pentru intocmirea documentatiilor cadastrale
si a publicitatii imobiliare pentru bunurile imobiliare aflate
in concesiunea companiei care administreaza infrastructura
feroviara
TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR
CU FINANTARE RAMBURSABILA
Cheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabila

28
30

34

65

Tit: 00

Pag. 13

- mii lei -

Program Executie Propuneri Crestere / Estimari
initial 2012 preliminata
2013
descrestere
2014
comparabil 2012
2013/2012
comparabil
1
2
3
4
5
2.000

1.814

2.101

15,82

2.700

450

1.600

255,56

683.159

700.113

652.804

-6,76

Estimari
2015

Estimari
2016

6

7

318
30.029

30.105

31.672

5,21

74.855

67.738

67.787

0,07

2.746

3.585

9.540

166,11

1.287

1.287

1.287

0,00

749

949

1.000

5,37

6.654

7.299

8.322

14,02

57.000

72.357

60.000

-17,08

1.045

1.090

1.100

0,92

557

154

343

122,73

88.632
8.373
3.358

3.022

9.687

11.379

276,54

5.000

3.636.800

3.167.941

2.291.599

-27,66

1.285.742

1.201.501

1.161.835

3.636.800

3.167.941

2.291.599

-27,66

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

2.679.233

2.111.594

1.562.831

-25,99

1.240.207

1.438.252

1.370.353

71

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

2.645.900

2.088.019

1.287.483

-38,34

1.199.726

1.396.777

1.327.966

Active fixe

2.153.028

1.437.801

1.000.484

-30,42

Constructii

984.095

630.073

467.106

-25,86

02

Masini, echipamente si mijloace de transport

419.832

290.047

107.967

-62,78

03

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

123.073

53.522

53.881

0,67

30

Alte active fixe

626.028

464.159

371.530

-19,96

Stocuri

244.974

444.975

200.316

-54,98

Rezerve de stat si de mobilizare

244.974

444.975

200.316

-54,98

Reparatii capitale aferente activelor fixe

125.252

107.472

73.683

-31,44

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE

28.383

23.575

270.348

1.046,76

35.481

36.475

37.387

Active financiare

28.383

23.575

270.348

1.046,76

Participare la capitalul social al societatilor comerciale

28.383

23.575

270.348

1.046,76
5.000

5.000

5.000

01

01
01

02
01
03
72
01
01

79

TITLUL XIV - FONDUL NATIONAL DE
DEZVOLTARE
OPERATIUNI FINANCIARE

80

TITLUL XV IMPRUMUTURI

75

02

Imprumuturi pentru persoane cu statut de refugiat

30

Alte imprumuturi

81
01
01
06
02
03
84
85
01

4.950

5.000

4.106.803

2.739.608

4.184.119

52,73

3.690.476

3.307.759

3.704.596

440.420

96.918

100.350

3,54

100.350

115.551

94.642

420

244

350

43,44
3.590.126

3.192.208

3.609.954

45.127.249

46.737.266

52.917.634

440.000

96.674

100.000

3,44

TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE

3.666.383

2.642.690

4.083.769

54,53

Rambursari de credite externe

1.435.508

470.602

1.456.006

209,39

446.465

463.807

475.994

2,63

989.043

6.795

980.012

14.322,55

Rambursari de credite externe contractate de ordonatorii
de credite
Diferente de curs aferente datoriei publice externe

373.000

Rambursari de credite interne

02

5100 01

Denumire

373.000

Diferente de curs aferente datoriei publice interne
Rambursari de credite in contul imprumuturilor
preluate/contractate de MFP in baza OUG 64/2007
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI
RECUPERATE IN ANUL CURENT
TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII
PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE

2.230.875

2.172.088

2.254.763

3,81

48.172.539

17,50

-388.208
-388.208
-388.208
43.218.151

40.998.559

TOTAL
Data: 21/01/2013
Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at

Denumire

A

B

43.725.221

49.390.250

3.313.671

3.211.886

3.867.909

20,42

4.563.306

4.661.039

4.660.971

975.001

910.643

864.113

-5,11

914.870

937.179

949.671

9.217.162

9.111.893

10.277.941

12,80

11.110.568

11.483.805

11.382.156

107.000

107.000

107.000

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE
ADMINISTRATIEI PUBLICE
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

15.492.872

14.875.828

17.397.415

16,95

15.843.495

16.069.253

16.319.361

8.471.486

8.210.556

8.313.078

1,25

7.187.210

7.578.556

7.359.428

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)
POSTADERARE
TITLUL X ALTE CHELTUIELI

1.205.058

1.512.133

2.522.611

66,82

1.296.261

2.142.048

7.877.589

680.968

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

30

TITLUL III DOBANZI

50

TITLUL V FONDURI DE REZERVA

70
71

226.909

207.000

715.412

666.680

-6,81

643.993

648.715

653.048

TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR
CU FINANTARE RAMBURSABILA
CHELTUIELI DE CAPITAL

22.834

20.834

18.384

-11,76

114.226

97.626

81.026

392.272

272.212

429.633

57,83

170.057

173.552

172.610

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

370.222

251.362

154.285

-38,62

129.576

132.077

130.223

17.100

20.850

270.348

1.196,63

35.481

36.475

37.387

5.000

5.000

5.000

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE

72

7

41.780.929

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

65

6

Estimari
2016

14,43

20

59

Estimari
2015

44.135.131

10

56

- mii lei -

38.569.185

CHELTUIELI CURENTE

55

Pag. 14

39.605.961

01

51

Tit: 00

Program Executie Propuneri Crestere / Estimari
initial 2012 preliminata
2013
descrestere
2014
comparabil 2012
2013/2012
comparabil
1
2
3
4
5

4.950

5.000

79

TITLUL XIV - FONDUL NATIONAL DE
DEZVOLTARE
OPERATIUNI FINANCIARE

3.219.918

2.178.883

3.607.775

65,58

3.176.263

2.838.493

3.354.774

81

TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE

3.219.918

2.178.883

3.607.775

65,58

3.176.263

2.838.493

3.354.774

84

PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI
RECUPERATE IN ANUL CURENT
TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII
PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT
AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE

11.206.795

11.867.360

12.945.283

9,08

11.262.311

12.586.178

18.429.416

CHELTUIELI CURENTE

10.845.237

11.632.346

12.791.116

9,96

11.132.857

12.454.226

18.299.320

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

2.943.797

3.085.407

3.312.706

7,37

3.523.265

3.609.159

3.609.091

2.433.586

2.596.080

6,68

834.427

852.926

874.493

75

85
5101
01
10

-21.721
-21.721

Cheltuieli salariale in bani

2.302.511

01

Salarii de baza

2.114.905

2.143.935

2.404.845

12,17

05

Sporuri pentru conditii de munca

35.128

36.601

38.112

4,13

06

Alte sporuri

21.130

21.671

23.824

9,93

09

Prima de vacanta

10

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

530

705

677

-3,97

11

Fond aferent platii cu ora

400

885

850

-3,95

12

Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii

5.722

98.572

5.963

-93,95

13

Indemnizatii de delegare

68.779

66.882

66.728

-0,23

Indemnizatii de detasare

1.590

1.861

1.856

-0,27

682

537

595

10,80

2.028

2.361

2.324

-1,57

01

14
15

Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca

16

Alocatii pentru locuinte

10

Alte drepturi salariale in bani

51.617

59.566

50.306

-15,55

Cheltuieli salariale in natura

39.443

35.596

40.210

12,96

02

Norme de hrana

38.156

34.190

38.769

13,39

03

Uniforme si echipament obligatoriu

13

32

25

-21,88

04

Locuinta de serviciu folosita de salariat si familia sa

1.104

1.222

1.234

0,98

05

Transportul la si de la locul de munca

6

14

15

7,14

164

138

167

21,01

Contributii

601.843

616.225

676.416

9,77

01

Contributii de asigurari sociale de stat

446.130

456.744

509.318

11,51

02

Contributii de asigurari de somaj

11.384

11.602

12.740

9,81

03

Contributii de asigurari sociale de sanatate

116.160

116.518

128.402

10,20

3.515

3.596

3.937

9,48

5

10

7

-30,00

30
02

30
03

04
05
06
20
01

Alte drepturi salariale in natura

Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli
profesionale
Prime de asigurare viata platite de angajator pentru
angajati
Contributii pentru concedii si indemnizatii

24.649

27.755

22.012

-20,69

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

884.056

826.702

778.129

-5,88

Bunuri si servicii

565.207

476.742

490.247

2,83

23.016

20.579

19.863

-3,48

2.612

2.379

2.586

8,70

01

Furnituri de birou

02

Materiale pentru curatenie

TOTAL
Data: 21/01/2013
Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at
A

Denumire

03

B
Incalzit, iluminat si forta motrica

04
05
06
07
08

Tit: 00

Pag. 15

- mii lei -

Program Executie Propuneri Crestere / Estimari
initial 2012 preliminata
2013
descrestere
2014
comparabil 2012
2013/2012
comparabil
1
2
3
4
5
90.972

93.120

95.263

Apa, canal si salubritate

11.967

10.680

10.880

1,87

Carburanti si lubrifianti

25.268

27.493

27.132

-1,31

Piese de schimb

9.210

7.979

7.813

-2,08

Transport

1.470

395

3.380

755,70

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

103.991

102.135

103.513

1,35

Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

138.412

109.787

113.511

3,39

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

158.289

102.195

106.306

4,02

22.641

21.598

20.953

-2,99

Hrana

206

150

150

0,00

Hrana pentru animale

206

150

150

0,00

Medicamente si materiale sanitare

783

722

664

-8,03

01

Medicamente

731

658

622

-5,47

02

Materiale sanitare

2

2

2

0,00

03

Reactivi

50

62

40

-35,48

Bunuri de natura obiectelor de inventar

5.482

8.691

5.753

-33,81

Uniforme si echipament

1.078

2.560

975

-61,91

65

84

58

-30,95

4.339

6.047

4.720

-21,94

09
30

Reparatii curente

02
03
02
04

05
01
03
30

Lenjerie si accesorii de pat
Alte obiecte de inventar

2,30

Deplasari, detasari, transferari

84.973

84.015

81.720

-2,73

01

Deplasari interne, detasari, transferari

48.539

51.534

50.666

-1,68

02

Deplasari in strainatate

36.434

32.481

31.054

-4,39

89

140

78

-44,29

3.669

3.681

3.173

-13,80

793

1.952

3.369

72,59

Pregatire profesionala

4.347

3.150

3.620

14,92

14

Protectia muncii

2.280

2.561

2.072

-19,09

16

Studii si cercetari

35

30

45

50,00

25

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in
reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale
Alte cheltuieli

692

9.775

4.772

-51,18

192.849

213.495

161.510

-24,35

488

983

292

-70,30

18.680

16.489

15.187

-7,90

5.129

4.537

4.340

-4,34

103.139

96.783

90.931

-6,05

992

1.020

979

-4,02

500

500

500

0,00

310

100

155

55,00

63.611

93.083

49.126

-47,22

29.344

17.298

13.643

-21,13

29.344

17.298

13.643

-21,13

29.334

17.292

13.619

-21,24

10

6

24

300,00

5.844.603

6.314.894

6.774.955

7,29

16.090

6.393

7.323

14,55

06

09

Materiale de laborator

10

Cercetare-dezvoltare

11

Carti, publicatii si materiale documentare
Consultanta si expertiza

12
13

30
01
02
03
04
07
08

Reclama si publicitate
Protocol si reprezentare
Prime de asigurare non-viata
Chirii
Fondul Presedintelui/Fondul conducatorului institutiei
publice
Fondul Primului ministru

09

Executarea silita a creantelor bugetare

30

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE
ADMINISTRATIEI PUBLICE
Transferuri curente

51
01
01

Transferuri catre institutii publice

03

Actiuni de sanatate
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

55

A. Transferuri interne

01
07
08
12
18
02
01
04
03
01

Programe comunitare
Programe PHARE si alte programe cu finantare
nerambursabila
Investitii ale agentilor economici cu capital de stat
Alte transferuri curente interne
B. Transferuri curente in strainatate (catre organizatii
internationale)
Contributii si cotizatii la organisme internationale

10

Estimari
2016

6

7

3

58

5

73

1.360,00

6.032

27

4.200

15.455,56

8.400

5.845

1.000

-82,89

1.600

516

2.050

297,29

79.868

79.750

84.448

5,89

79.466

79.352

83.878

5,70

Alte transferuri curente in strainatate

402

398

570

43,22

Contributia Romaniei la bugetul U.E.

5.748.645

6.228.751

6.683.184

7,30

494.904

570.937

563.931

-1,23

Contributii din taxe vamale

Estimari
2015

16.684

22.601

22.806

5.799.669

6.159.036

5.919.907

TOTAL
Data: 21/01/2013
Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at
A
03

B
Contributii din sectorul zaharului

04
05
06

Contributii din resursa VBN

07

Contributii suplimentare si neprevazute

10
56
01
01

Contributii din resursa TVA

635.888

633.620

686.168

8,29

Contributii pentru corectia/rabatul acordat Marii Britanii

275.118

318.827

332.277

4,22

4.275.275

4.293.450

4.977.787

15,94

26.138

362.479

76.488

-78,90

37.228

39.227

42.011

7,10

1.105.752

1.353.800

1.890.728

39,66

48.930

10.456

40.186

284,33

Contributii pentru reducerile in favoarea Tarilor de Jos si
Suediei
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)
POSTADERARE
Programe din Fondul European de Dezoltare
Regionala(FEDR)
Finantarea nationala

Programe din Fondul Social European(FSE)

08
01
02
03

Finantarea nationala
Finantarea externa nerambursabila
Cheltuieli neeligibile
Programe Instrumentul European de Vecinatate si
Parteneriat(ENPI)
Finantarea nationala

01
02
03

6.409

1.582

5.293

234,58

39.199

7.396

29.390

297,38

3.322

1.478

5.503

272,33

366.802

108.252

262.736

142,71

53.971

16.961

35.506

109,34

287.037

77.921

176.089

125,98

25.794

13.370

51.141

282,51

218

4

1.001

24.925,00

218

4

487

12.075,00

409

Finantarea externa nerambursabila

105

Cheltuieli neeligibile
Sume aferente Fondului Frontierelor Externe

12

Finantarea nationala
Finantarea externa nerambursabila
Cheltuieli neeligibile

10.338

2.400

6.837

184,88

1.569

472

1.464

210,17

8.254

1.814

4.070

124,37

515

114

1.303

1.042,98

Programe finantate in cadrul facilitatii Schengen

300

268

-10,67

01

Finantarea nationala

300

216

-28,00

03

Cheltuieli neeligibile

13

15
01
02
03
16
01
02
03
01
02
03

801

894

431

-51,79

Finantarea nationala

758

304

200

-34,21

43

506

194

-61,66

84

37

-55,95

Alte facilitati si instrumente postaderare

7.733

3.199

4.982

55,74

Finantarea nationala

1.156

2.931

3.809

29,96

6.218

223

810

263,23
706,67

Finantarea externa nerambursabila
Cheltuieli neeligibile

Finantarea externa nerambursabila
Cheltuieli neeligibile
Finantarea nationala
Finantarea externa nerambursabila
Cheltuieli neeligibile
Mecanismul financiar norvegian

18
01
02
19
01
02
03
20
01

52

Alte programe comunitare finantate in perioada 2007-2013

Mecanismul financiar SEE

17

22

-55,71

Cheltuieli neeligibile

03

- mii lei -

4.522

03

02

Pag. 16

10.211

Finantarea externa nerambursabila

01

Tit: 00

Program Executie Propuneri Crestere / Estimari
initial 2012 preliminata
2013
descrestere
2014
comparabil 2012
2013/2012
comparabil
1
2
3
4
5
4.094

02
02

21

Denumire

Finantare nationala
Finantarea externa nerambursabila
Asistenta tehnica in cadrul Programului Operational
Asistenta Tehnica
Finantarea nationala

359

45

363

4.246

3.407

6.274

84,15

631

986

5.688

476,88

3.512

2.421

586

-75,80

103
52

14.351

8

13.582

44

769

72.297

30.636

181.934

493,86

11.653

5.122

29.245

470,97

Finantarea externa nerambursabila

46.616

19.294

131.507

581,60

Cheltuieli neeligibile

14.028

6.220

21.182

240,55

63.938

19.613

138.801

607,70
698,94

Asistenta tehnica in cadrul programelor operationale, altele
decat Programul Operational Asistenta Tehnica
Finantarea nationala

02

Finantarea externa nerambursabila

03

Cheltuieli neeligibile
Transferuri de fonduri din bugetul de stat catre bugetele
locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din
FEN postaderare
Transferuri din bugetul de stat catre ONG-uri, societati
comerciale, institutii publice finantate partial sau integral

9.700

3.488

27.867

51.200

13.824

83.744

505,79

3.038

2.301

27.190

1.081,66

9.200

20.200

12.000

-40,59

277.102

314.291

188.731

-39,95

841.712

Estimari
2015

Estimari
2016

6

7

1.709.987

7.789.090

TOTAL
Data: 21/01/2013
Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at

Denumire

A

B
din venituri proprii si alti beneficiari de drept public sau
privat necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din
FEN postaderare
Alte cheltuieli ocazionate de implementarea programelor cu
finantare din FEN
Cofinantarea asistentei financiare nerambursabile
postaderare de la Comunitatea Europeana
Programul de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea
disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii
Europene extinse
Finantarea nationala

23
24
25
01
02
03
59

Finantarea externa nerambursabila
Cheltuieli neeligibile
TITLUL X ALTE CHELTUIELI

Tit: 00

Pag. 17

- mii lei -

Program Executie Propuneri Crestere / Estimari
initial 2012 preliminata
2013
descrestere
2014
comparabil 2012
2013/2012
comparabil
1
2
3
4
5

4.500

4.508

20.435

353,31

237.296

833.658

1.005.395

20,60

2.299

1.982

6.366

221,19

596

357

1.205

237,54

1.382

1.426

4.969

248,46

321

199

192

-3,52

14.851

13.411

2.571

-80,83

274

01

Burse

300

11

Asociatii si fundatii

489

378

440

16,40

17

Despagubiri civile

13.305

12.425

1.618

-86,98

22

Actiuni cu caracter stiintific si social cultural

200

180

170

-5,56

30

Programe si proiecte privind prevenirea si combaterea
discriminarii
TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR
CU FINANTARE RAMBURSABILA
Cheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabila

557

154

343

122,73

22.834

20.834

18.384

-11,76

65
01
70
71
01
01

-36,93

129.454

131.952

130.096

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

244.435

154.167

-36,93

129.454

131.952

130.096

Active fixe

353.139

243.420

150.214

-38,29

Constructii

117.048

29.737

35.537

19,50

62.005

41.865

28.511

-31,90
-83,32

01

Autoritati executive si legislative
01

Administratia prezidentiala

02

Autoritati legislative

03

Autoritati executive

04

Alte organe ale autoritatilor publice

72.150

34.214

5.708

101.936

137.604

80.458

-41,53

8.419

1.015

3.953

289,46

-9.421
-9.421
-9.421
5.220.854

4.804.951

5.254.769

9,36

24.316

19.902

23.010

15,62

281.862

268.323

283.181

5,54

4.569.631

4.174.871

4.606.179

10,33
0,16

345.045

341.855

342.399

5.748.645

6.228.751

6.683.184

7,30

237.296

833.658

1.007.330

20,83

1.751.502

1.437.333

1.927.965

34,13

1.880.809

1.893.870

1.572.379

1.742.860

1.440.659

1.927.870

33,82

1.880.711

1.893.770

1.572.277

123.404

126.479

142.630

12,77

148.191

151.880

151.880

Cheltuieli salariale in bani

96.375

99.155

111.971

12,93

Salarii de baza

93.174

96.861

109.161

12,70

1.803

2.367

31,28
-54,84

Contributia la bugetul UE
Cofinantarea fondurilor primite de la Uniunea Europeana
CERCETARE FUNDAMENTALA SI CERCETARE
DEZVOLTARE
CHELTUIELI CURENTE
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
01
05

Sporuri pentru conditii de munca

1.600

06

Alte sporuri

1.245

124

56

12

Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii

286

297

331

11,45

13

Indemnizatii de delegare

70

70

56

-20,00

Cheltuieli salariale in natura

35

35

29

-17,14

Locuinta de serviciu folosita de salariat si familia sa

35

35

29

-17,14

Contributii

26.994

27.289

30.630

12,24

Contributii de asigurari sociale de stat

20.100

20.536

23.000

12,00

500

464

560

20,69

5.100

5.171

5.800

12,16

530

244

318

30,33

764

874

952

8,92

02
04
03
01
02
03
04
06

81.026

361.558

PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI
RECUPERATE IN ANUL CURENT
TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII
PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

01

97.626

-11,76

Reparatii capitale aferente activelor fixe

10

114.226

18.384

03

01

2.907

154.167

Alte active fixe

04

2.891

20.834

30

5301

2.874

244.435

Masini, echipamente si mijloace de transport

03

7

22.834

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

01

6

361.558

03

85

Estimari
2016

CHELTUIELI DE CAPITAL

02

84

Estimari
2015

Contributii de asigurari de somaj
Contributii de asigurari sociale de sanatate
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli
profesionale
Contributii pentru concedii si indemnizatii

TOTAL
Data: 21/01/2013
Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at
A

Denumire

B
TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20
01

Bunuri si servicii

Tit: 00

Pag. 18

- mii lei -

Program Executie Propuneri Crestere / Estimari
initial 2012 preliminata
2013
descrestere
2014
comparabil 2012
2013/2012
comparabil
1
2
3
4
5
16.609

15.516

11.694

-24,63

10.461

10.448

6.834

-34,59

01

Furnituri de birou

93

93

80

-13,98

02

Materiale pentru curatenie

46

46

100

117,39

03

Incalzit, iluminat si forta motrica

4.900

4.900

3.610

-26,33

Apa, canal si salubritate

300

300

313

4,33

05

Carburanti si lubrifianti

195

195

159

-18,46

06

Piese de schimb

04

50

50

9

-82,00

127

106

-16,54

07

Transport

127

08

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

760

760

513

-32,50

09

Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

650

650

300

-53,85

30

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

3.340

3.327

1.644

-50,59

446

446

172

-61,43

3

3

9

200,00

02

Reparatii curente

03

Hrana
02

05
30
06
01
02

3

3

9

200,00

Bunuri de natura obiectelor de inventar

174

174

91

-47,70

Alte obiecte de inventar

174

174

91

-47,70

Deplasari, detasari, transferari

711

787

246

-68,74

Deplasari interne, detasari, transferari

420

441

96

-78,23

Deplasari in strainatate

291

346

150

-56,65

Hrana pentru animale

Materiale de laborator

11

Carti, publicatii si materiale documentare

101

145

60

-58,62

12

Consultanta si expertiza

63

63

17

-73,02

13

Pregatire profesionala

95

95

28

-70,53

14

Protectia muncii

42

42

62

47,62

3

3

52

1.633,33

4.510

3.310

4.071

22,99

494

405

344

-15,06

27

33

34

3,03

9

9

3

-66,67

3.980

2.863

3.690

28,89

29.140

15.697

16.701

6,40

29.140

15.697

16.701

6,40

29.140

15.697

16.701

6,40

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

1.459.817

1.110.122

1.109.266

-0,08

A. Transferuri interne

1.396.172

1.046.513

1.019.121

-2,62

41.710

61.674

20.000

-67,57
11,99

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in
reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale
Alte cheltuieli

30
02

Protocol si reprezentare

04

Chirii

07
30

Fondul Presedintelui/Fondul conducatorului institutiei
publice
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE
ADMINISTRATIEI PUBLICE
Transferuri curente

51
01
01
55
01

Transferuri catre institutii publice

12

Investitii ale agentilor economici cu capital de stat

13

Programe de dezvoltare

48

Finantarea proiectelor de cercetare-dezvoltare si inovare

02
01
56
01
01

342.963

304.495

341.006

1.011.499

680.344

658.115

-3,27

B. Transferuri curente in strainatate (catre organizatii
internationale)
Contributii si cotizatii la organisme internationale

63.645

63.609

90.145

41,72

63.645

63.609

90.145

41,72

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)
POSTADERARE
Programe din Fondul European de Dezoltare
Regionala(FEDR)
Finantarea nationala

99.306

158.333

631.883

299,08

39.826

98.315

578.242

488,15

6.309

15.282

77.018

403,98

26.359

70.010

394.004

462,78

7.158

13.023

107.220

723,31

48.708

49.184

28.283

-42,50

7.412

7.412

4.242

-42,77

39.398

39.875

22.626

-43,26

1.898

1.897

1.415

-25,41

Alte programe comunitare finantate in perioada 2007-2013

72

107

19

-82,24

Finantarea nationala

46

81

4

-95,06

02

Finantarea externa nerambursabila

03

Cheltuieli neeligibile
Programe din Fondul Social European(FSE)

02
01

Finantarea nationala

02

Finantarea externa nerambursabila

03
15
01

Cheltuieli neeligibile

Estimari
2016

6

7

12.454

12.791

52

09

25

12.088

Estimari
2015

17.237

17.707

18.138

1.232.950

1.263.972

1.285.273

454.549

432.061

88.499

TOTAL
Data: 21/01/2013
Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at

Denumire

A

B
03

Cheltuieli neeligibile

26

26
55

Alte facilitati si instrumente postaderare

28

Finantarea nationala

28

55

1.527

1.527

01

Asistenta tehnica in cadrul Programului Operational
Asistenta Tehnica
Finantarea nationala

19

03

18,48
4.200,00

9.145

9.145

23.169

153,35

1.710

1.710

4.448

160,12

Finantarea externa nerambursabila

5.108

5.108

13.300

160,38

Cheltuieli neeligibile

2.327

2.327

5.421

132,96

14.584

14.512

15.696

8,16

1.889

1.327

1.457

9,80
-27,27

Asistenta tehnica in cadrul programelor operationale, altele
decat Programul Operational Asistenta Tehnica
Finantarea nationala

11

Asociatii si fundatii

19

Indemnizatia de merit

22

Actiuni cu caracter stiintific si social cultural

26

01
01

1,69

166

105

70

-33,33

Sume acordate membrilor academiilor

6.654

7.299

8.322

14,02

CHELTUIELI DE CAPITAL

8.642

6.916

95

-98,63

98

100

102

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

8.642

6.916

95

-98,63

98

100

102

Active fixe

6.442

4.812

50

-98,96

Constructii

6.130

4.498

200

266

50

-81,20

45

-97,86

Alte active fixe

01

PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI
RECUPERATE IN ANUL CURENT
TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII
PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

90
22

48

2.200

2.104
-10.242
-10.242
-10.242

161.710

183.773

159.957

-12,96

Cercetare si dezvoltare pentru servicii publice generale

1.589.792

1.253.560

1.768.008

41,04

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

2.351.747

1.516.834

1.997.716

31,70

1.873.023

1.852.665

1.856.444

CHELTUIELI CURENTE

2.329.675

1.497.581

1.722.345

15,01

1.832.518

1.811.165

1.814.032

891.850

900.000

900.000

13.654

18.489

18.339

107.000

107.000

107.000

01

Cercetare fundamentala (de baza)

02

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

246.470

412.573

Cheltuieli salariale in bani

193.782

323.600

Alte drepturi salariale in bani

193.782

323.600

Contributii

52.688

88.973

01

Contributii de asigurari sociale de stat

41.356

69.557

02

Contributii de asigurari de somaj

03

Contributii de asigurari sociale de sanatate

01
30
03

01
08
09

17.502

-28,71

Bunuri si servicii

6

9

50,00

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

10

3

6

100,00

3

3

3

0,00

163

139

152

9,35

22.384

15.881

9.772

-38,47

10.137

8.526

7.569

-11,22

9.337

7.900

6.769

-14,32

800

626

800

27,80

Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

25

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in
reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale
Alte cheltuieli
30

17.798
24.552

Consultanta si expertiza

09

1.618

10.338
13

12

30

994
32.697

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

Executarea silita a creantelor bugetare
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii
TITLUL V FONDURI DE REZERVA

226.909

207.000

Fond de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului

219.909

200.000

02

Fond de interventie la dispozitia Guvernului

7.000

7.000

5.000

8.000

02

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE
ADMINISTRATIEI PUBLICE
Transferuri de capital

5.000

8.000

51

15.696

80

Reparatii capitale aferente activelor fixe

10

15.696

5.767

03

01

15.696

110

Masini, echipamente si mijloace de transport

5401

7

5.671

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

85

6

130

03

84

Estimari
2016

5.745

02
30

Estimari
2015

319
43

Burse

71

42,11

1.808

01

70

2.170

1

TITLUL X ALTE CHELTUIELI

59

-42,31

1.526

Cheltuieli neeligibile

02

15

1

Finantarea externa nerambursabila

03

01

- mii lei -

1.526

02
20

01

Pag. 19

01

16

50

Tit: 00

Program Executie Propuneri Crestere / Estimari
initial 2012 preliminata
2013
descrestere
2014
comparabil 2012
2013/2012
comparabil
1
2
3
4
5

40.000

TOTAL
Data: 21/01/2013
Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at
A
30
55
01

Denumire

B
Fondul de risc Programul Mihail Kogalniceanu

Tit: 00

Pag. 20

- mii lei -

Program Executie Propuneri Crestere / Estimari
initial 2012 preliminata
2013
descrestere
2014
comparabil 2012
2013/2012
comparabil
1
2
3
4
5
5.000

7

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

1.167.066

785.540

428.857

-45,41

A. Transferuri interne

1.101.438

733.310

356.254

-51,42

154.591

155.548

154.248

625.423

630.128

634.445

728.206

313.779

-56,91

62.650

5.104

10.000

95,92

03

11.428

9.947

9.333

-6,17

05

Contributia Romaniei la Fondul European pentru dezvoltare

54.200

42.283

63.270

49,63

651.533

687.489

648.413

-5,68

6.619

6.181

6.422

3,90

644.914

681.308

641.991

-5,77

22.072

20.861

275.371

1.220,03

40.505

41.500

42.412

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

22

11

23

109,09

24

25

25

Active fixe

22

11

23

109,09

Masini, echipamente si mijloace de transport

12

11

12

9,09

Alte active fixe

10

35.481

36.475

37.387

5.000

5.000

5.000

50
02

59

Fond National de Preaderare

TITLUL X ALTE CHELTUIELI
03

Finantarea partidelor politice

17

Despagubiri civile

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

71
01
02
30
72
01
01
75

85
01

52.230

72.603

39,01

11

17.100

20.850

270.348

1.196,63

17.100

20.850

270.348

1.196,63

17.100

20.850

270.348

1.196,63

Participare la capitalul social al societatilor comerciale

Fond de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului

03

Fond de interventie la dispozitia Guvernului

04

Fondul National de Preaderare

11

Asistenta nationala externa pentru dezvoltare

12

Fondul National de Dezvoltare

14

Plata valorii de executare a garantiei in cadrul programului
Prima casa
Sume rezultate din executarea garantiilor acordate din
bugetul de stat
Alte servicii publice generale

50

65.628

32.475

Active financiare

02

15

57.649

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE

TITLUL XIV - FONDUL NATIONAL DE
DEZVOLTARE
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI
RECUPERATE IN ANUL CURENT
TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII
PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

84

4.950

5.000
-1.608
-1.608
-1.608

219.909

200.000

7.000

7.000

981.139

728.206

313.779

-56,91

64.655

52.230

72.270

38,37

4.950
62.650

5.000
5.104

57.649

10.000

95,92

32.475

953.795

731.294

1.357.192

85,59

12.689.554

11.353.788

14.063.047

23,86

14.442.063

14.476.395

14.873.874

9.469.636

9.174.905

10.455.272

13,96

11.265.800

11.637.902

11.519.100

54.701

53.310

44.048

11.110.568

11.483.805

11.382.156

100.531

100.787

92.896

01

TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI
IMPRUMUTURI
CHELTUIELI CURENTE

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

41.639

43.873

56.788

29,44

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor

41.639

43.873

56.788

29,44
83,03

5501

24
01

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe

3.971

13.369

24.469

02

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne

25.750

18.414

18.800

2,10

03

Stabilirea riscului de tara

3.000

2.841

4.000

40,80

04
30
01
01
03
02
01
04

02

6

8.000

981.139

47

51

Estimari
2016

Plata valorii de executare a garantiei in contul
finantatorilor in cadrul programului Prima casa
Sume rezultate din executarea garantiilor acordate din
bugetul de stat
B. Transferuri curente in strainatate (catre organizatii
internationale)
Asistenta pentru dezvoltare alocata in strainatate

14

04

Estimari
2015

Comisoane si alte costuri aferente imprumuturilor
preluate/contractate de MFP in baza OUG 64/2007
TITLUL III DOBANZI

8.918

9.249

9.519

2,92

9.217.162

9.111.893

10.277.941

12,80

Dobanzi aferente datoriei publice interne

5.659.300

6.280.510

6.495.400

3,42

Dobanzi aferente datoriei publice interne directe

5.659.300

6.366.446

6.495.400

2,03

-85.936

Prime la emisiunea titlurilor de stat
Dobanzi aferente datoriei publice externe

2.486.987

2.235.258

2.817.089

26,03

Dobanzi, aferente datoriei publice externe directe

2.486.987

2.521.652

2.817.089

11,72

-286.394

Prime la emisiunea titlurilor de stat
Dobanzi aferente imprumuturilor preluate/contracte de
MFP in baza OUG 64/2007
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE
ADMINISTRATIEI PUBLICE
Transferuri de capital

1.070.875

596.125

965.452

61,95

210.835

19.139

120.543

529,83

210.835

19.139

120.543

529,83

TOTAL
Data: 21/01/2013
Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at

Denumire

A

B
Plati in contul creditelor garantate si/sau subimprumutate

10

Tit: 00

Pag. 21

- mii lei -

Program Executie Propuneri Crestere / Estimari
initial 2012 preliminata
2013
descrestere
2014
comparabil 2012
2013/2012
comparabil
1
2
3
4
5
210.835

19.139

120.543

529,83

Estimari
2015

Estimari
2016

6

7

79

OPERATIUNI FINANCIARE

3.219.918

2.178.883

3.607.775

65,58

3.176.263

2.838.493

3.354.774

81

TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE

3.219.918

2.178.883

3.607.775

65,58

3.176.263

2.838.493

3.354.774

Rambursari de credite externe

989.043

6.795

980.012

14.322,55

Diferente de curs aferente datoriei publice externe

989.043

6.795

980.012

14.322,55

01
06
02

373.000

Rambursari de credite interne
02

03

Rambursari de credite in contul imprumuturilor
preluate/contractate de MFP in baza OUG 64/2007
TRANSFERURI CU CARACTER GENERAL INTRE
DIFERITE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI
CHELTUIELI CURENTE

5601
01
51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE
ADMINISTRATIEI PUBLICE
Transferuri curente

01
06
07
08
11
02
16
84
85
01
02
03
04
05
10
6000 01
01
10

373.000

Diferente de curs aferente datoriei publice interne
2.230.875

2.172.088

2.254.763

3,81

15.218.553

14.823.244

17.238.528

16,29

15.669.043

15.928.158

16.185.521

15.218.553

14.823.694

17.238.528

16,29

15.669.043

15.928.158

16.185.521

15.218.553

14.823.694

17.238.528

16,29

15.669.043

15.928.158

16.185.521

15.218.553

14.821.245

17.238.528

16,31

28.703

Transferuri din Fondul de interventie
Transferuri din bugetul de stat catre bugetul asigurarilor
sociale de stat
Transferuri din bugetul de stat catre bugetul asigurarilor
pentru somaj
Transferuri din bugetul de stat catre bugetul fondului
national unic de asigurari sociale de sanatate
Transferuri de capital

13.834.101

13.766.427

13.407.844

-2,60

974.453

473.362

111.433

-76,46

409.999

552.753

3.719.251

572,86

2.449
2.449

Transferuri din bugetul de stat catre bugetele locale din
Fondul National de Dezvoltare
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI
RECUPERATE IN ANUL CURENT
TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII
PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

-450
-450
-450

Transferuri din bugetul de stat catre bugetul asigurarilor
sociale de stat
Transferuri din bugetul de stat catre bugetul asigurarilor
pentru somaj
Transferuri din bugetul de stat catre bugetul fondului de
asigurari sociale de sanatate
Transferuri din bugetul de stat catre bugetele locale din
Fondul de Interventie
Transferuri din bugetul de stat catre bugetle locale din
Fondul National de Dezvoltare
Partea a II-a APARARE,ORDINE PUBLICA SI
SIGURANTA NATIONALA
CHELTUIELI CURENTE

13.834.101

13.766.427

13.407.844

-2,60

974.453

473.362

111.433

-76,46

409.999

552.753

3.719.251

572,86

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

28.253
2.449
15.327.511

16.136.972

16.830.288

4,30

17.425.942

17.843.909

17.935.482

14.299.021

15.469.251

16.334.390

5,59

16.816.782

17.212.674

17.285.305

11.707.492

12.533.464

13.755.543

9,75

14.120.355

14.475.777

14.475.777

1.299.838

1.634.586

1.298.312

-20,57

1.335.731

1.376.931

1.414.736

1.200

332
-4,71

996.526

1.021.467

1.046.215

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

30

TITLUL III DOBANZI

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE
ADMINISTRATIEI PUBLICE
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

940.015

996.665

949.675

157.628

135.399

125.911

-7,01

154.538

154.254

153.258

93.629

177.172

89,23

179.363

148.590

160.050

57

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)
POSTADERARE
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

124.651

160

36

155

330,56

155

155

155

59

TITLUL X ALTE CHELTUIELI

17.843

3.171

4.450

40,33

5.114

10.500

10.114

65

50.194

71.969

23.172

-67,80

25.000

25.000

25.000

70

TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR
CU FINANTARE RAMBURSABILA
CHELTUIELI DE CAPITAL

1.028.490

700.903

495.898

-29,25

609.160

631.235

650.177

71

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

1.028.490

700.903

495.898

-29,25

609.160

631.235

650.177

84
85

PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI
RECUPERATE IN ANUL CURENT
TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII
PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT
APARARE

4.172.389

4.159.838

4.460.696

7,23

4.566.672

4.684.034

4.712.007

01

CHELTUIELI CURENTE

3.625.296

3.850.847

4.186.611

8,72

4.286.953

4.397.436

4.417.660

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

2.918.985

3.113.853

3.493.232

12,18

3.532.793

3.623.312

3.623.312

Cheltuieli salariale in bani

1.691.547

1.793.641

2.021.325

12,69

Salarii de baza

1.214.546

1.305.525

1.486.291

13,85

55
56

6001

01
01

-33.182
-33.182

TOTAL
Data: 21/01/2013
Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at
A

Denumire

05

B
Sporuri pentru conditii de munca

06

Alte sporuri

10

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

11

Fond aferent platii cu ora

12

Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii

Tit: 00

Pag. 22

- mii lei -

Program Executie Propuneri Crestere / Estimari
initial 2012 preliminata
2013
descrestere
2014
comparabil 2012
2013/2012
comparabil
1
2
3
4
5
157.645

160.648

184.333

14,74

1.083

78

89

14,10

84

85

1,19

6

7

16,67

5
4

4

4

0,00

Indemnizatii de delegare

248.121

261.451

271.611

3,89

Indemnizatii de detasare

1.496

1.492

1.492

0,00

68.647

64.353

77.413

20,29

Cheltuieli salariale in natura

754.962

798.913

904.480

13,21

02

Norme de hrana

540.458

549.070

607.331

10,61

03

Uniforme si echipament obligatoriu

56.327

101.971

109.772

7,65

05

Transportul la si de la locul de munca

16.726

19.662

20.771

5,64

30

Alte drepturi salariale in natura

141.451

128.210

166.606

29,95

Contributii

472.476

521.299

567.427

8,85

Contributii de asigurari sociale de stat

385.151

432.525

464.351

7,36

1.175

1.150

1.183

2,87

76.428

79.290

92.155

16,23

4.353

3.101

3.775

21,73

13
14
30
02

03
01
02
03
05

Alte drepturi salariale in bani

Contributii de asigurari de somaj
Contributii de asigurari sociale de sanatate
Prime de asigurare viata platite de angajator pentru
angajati
Contributii pentru concedii si indemnizatii

5.369

5.233

5.963

13,95

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

508.036

526.423

482.590

-8,33

Bunuri si servicii

380.222

395.460

363.910

-7,98

Furnituri de birou

3.058

2.412

2.644

9,62

02

Materiale pentru curatenie

1.527

1.109

1.251

12,80

03

Incalzit, iluminat si forta motrica

157.814

155.576

164.733

5,89

26.061

24.316

-6,70

06
20
01
01

04

Apa, canal si salubritate

24.482

05

Carburanti si lubrifianti

102.935

100.161

81.414

-18,72

06

Piese de schimb

13.655

22.982

15.137

-34,14

07

Transport

6.335

7.950

8.188

2,99

08

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

22.328

24.242

21.705

-10,47

09

Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

45.440

50.086

40.498

-19,14

30

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

2.648

4.881

4.024

-17,56

Reparatii curente

7.469

14.382

8.150

-43,33

Hrana

41.398

34.060

40.955

20,24

Hrana pentru oameni

39.810

33.030

39.967

21,00

Hrana pentru animale

1.588

1.030

988

-4,08
-1,75

02
03
01
02

Medicamente si materiale sanitare

4.720

6.275

6.165

01

Medicamente

4.305

5.897

5.845

-0,88

02

Materiale sanitare

265

240

205

-14,58

04

150

138

115

-16,67

Bunuri de natura obiectelor de inventar

24.767

26.735

17.972

-32,78

01

Uniforme si echipament

21.107

20.800

14.853

-28,59

03

Lenjerie si accesorii de pat

700

750

360

-52,00

2.960

5.185

2.759

-46,79

14.188

16.508

15.143

-8,27

8.808

7.263

-17,54

7.700

7.880

2,34

2.820

2.934

1.020

-65,24

571

572

535

-6,47

50

61

62

1,64

481

588

577

-1,87

04
05

30

Dezinfectanti

Alte obiecte de inventar
Deplasari, detasari, transferari

06
01

Deplasari interne, detasari, transferari

6.876

02

Deplasari in strainatate

7.312
15

15

09

Materiale de laborator

10

Cercetare-dezvoltare

11

Carti, publicatii si materiale documentare

12

Consultanta si expertiza

13

Pregatire profesionala

14

Protectia muncii

1.091

1.201

1.056

-12,07

Munitie, furnituri si armament de natura activelor fixe
pentru armata
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in
reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale

1.251

1.566

2.051

30,97

35

71

73

2,82

15
25

501.510

Estimari
2015

Estimari
2016

6

7

518.631

534.344

TOTAL
Data: 21/01/2013
Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at

Denumire

A

B
30

Alte cheltuieli

Tit: 00

Pag. 23

- mii lei -

Program Executie Propuneri Crestere / Estimari
initial 2012 preliminata
2013
descrestere
2014
comparabil 2012
2013/2012
comparabil
1
2
3
4
5
28.958

26.010

24.906

Protocol si reprezentare

1.117

1.120

1.166

4,11

03

Prime de asigurare non-viata

3.921

1.364

1.852

35,78

04

Chirii

1.896

3.135

3.129

-0,19

09

Executarea silita a creantelor bugetare

33

35

37

5,71

21.991

20.356

18.722

-8,03

66.012

92.296

94.552

2,44

66.012

92.296

94.552

2,44

66.012

92.296

94.552

2,44

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

131.903

117.997

115.882

-1,79

B. Transferuri curente in strainatate (catre organizatii
internationale)
Contributii si cotizatii la organisme internationale

131.903

117.997

115.882

-1,79

30

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE
ADMINISTRATIEI PUBLICE
Transferuri curente

01
03
55
02
01
57
02

Actiuni de sanatate

Estimari
2016

6

7

109.193

112.114

116.649

143.102

143.024

143.000

105

105

105

250

250

250

-4,24

02

51

Estimari
2015

131.903

117.997

115.882

-1,79

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

110

13

105

707,69

Ajutoare sociale

110

13

105

707,69

Ajutoare sociale in natura

110

13

105

707,69

TITLUL X ALTE CHELTUIELI

250

265

250

-5,66

Asociatii si fundatii

250

265

250

-5,66

CHELTUIELI DE CAPITAL

547.093

318.460

274.085

-13,93

279.719

286.598

294.347

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

547.093

318.460

274.085

-13,93

279.719

286.598

294.347

Active fixe

497.999

282.137

240.983

-14,59

Constructii

41.627

29.315

43.952

49,93

02

Masini, echipamente si mijloace de transport

49.672

5.866

15.275

160,40

03

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

1.001

2.486

1.500

-39,66

30

Alte active fixe

405.699

244.470

180.256

-26,27

49.094

36.323

33.102

-8,87

02
59
11
70
71
01
01

03

Reparatii capitale aferente activelor fixe

01

PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI
RECUPERATE IN ANUL CURENT
TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII
PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

84
85

01

Administratie centrala

02

Aparare nationala

25

Participarea la misiuni si operatiuni militare in afara
teritoriului statului roman
Cercetare si dezvoltare pentru aparare

50

Alte cheltuieli in domeniul apararii

03

-9.469
-9.469
-9.469
244.678

242.509

238.682

-1,58

3.523.254

3.498.719

3.793.917

8,44

370.995

386.792

395.080

2,14

27.414

27.919

25.469

-8,78

6.048

3.899

7.548

93,59

ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA

11.155.122

11.977.134

12.369.592

3,28

12.859.270

13.159.875

13.223.475

01

CHELTUIELI CURENTE

10.673.725

11.618.404

12.147.779

4,56

12.529.829

12.815.238

12.867.645

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

8.788.507

9.419.611

10.262.311

8,95

10.587.562

10.852.465

10.852.465

Cheltuieli salariale in bani

4.847.269

5.248.796

5.734.083

9,25

Salarii de baza

3.964.525

4.244.786

4.694.339

10,59

26.680

28.689

26.793

-6,61

339.940

367.408

8,08

167.767

180.385

7,52

6101

01
01
03

Indemnizatie de conducere

05

Sporuri pentru conditii de munca

390.175

06

Alte sporuri

239.986

08

Fond de premii

10

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

11

Fond aferent platii cu ora

12

Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii

13

Indemnizatii de delegare

14

Indemnizatii de detasare

15

Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca

16

Alocatii pentru locuinte

30

Alte drepturi salariale in bani

100
50

50

50

0,00

1.010

417

424

1,68

72

73

75

2,74

19.111

13.349

16.774

25,66

949

963

978

1,56

6.290

8.157

7.845

-3,82

20.251

28.057

23.908

-14,79

178.170

416.548

415.004

-0,37

Cheltuieli salariale in natura

1.406.419

1.600.173

1.715.519

7,21

02

Norme de hrana

1.006.542

1.203.487

1.306.164

8,53

03

Uniforme si echipament obligatoriu

346.798

329.318

354.099

7,52

04

Locuinta de serviciu folosita de salariat si familia sa

123

122

85

-30,33

02

TOTAL
Data: 21/01/2013
Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at
A
05

Denumire

B
Transportul la si de la locul de munca

Tit: 00

Pag. 24

- mii lei -

Program Executie Propuneri Crestere / Estimari
initial 2012 preliminata
2013
descrestere
2014
comparabil 2012
2013/2012
comparabil
1
2
3
4
5
6.715

10.817

10.899

0,76

-21,54

46.241

56.429

44.272

Contributii

1.713.462

1.701.757

1.854.742

8,99

01

Contributii de asigurari sociale de stat

1.400.682

1.394.028

1.538.687

10,38

02

Contributii de asigurari de somaj

-10,23

30
03

03
04
05
06
20
01

Alte drepturi salariale in natura

Contributii de asigurari sociale de sanatate
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli
profesionale
Prime de asigurare viata platite de angajator pentru
angajati
Contributii pentru concedii si indemnizatii

19.539

9.256

8.309

269.571

276.197

288.079

4,30

2.937

2.683

3.239

20,72

827

737

847

14,93

19.906

18.856

15.581

-17,37

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

791.802

1.108.163

815.722

-26,39

Bunuri si servicii

353.689

572.569

391.536

-31,62

01

Furnituri de birou

7.485

10.056

7.741

-23,02

02

Materiale pentru curatenie

1.579

2.101

1.609

-23,42

03

Incalzit, iluminat si forta motrica

112.169

162.096

131.873

-18,65

04

Apa, canal si salubritate

14.562

20.996

12.237

-41,72

05

Carburanti si lubrifianti

59.979

169.655

92.915

-45,23

06

Piese de schimb

15.955

39.834

12.806

-67,85

7.285

976

1.434

46,93

47.223

38.596

-18,27

07

Transport

08

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

43.322

09

Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

68.809

93.493

69.027

-26,17

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

22.544

26.139

23.298

-10,87

02

Reparatii curente

22.913

42.890

19.517

-54,50

03

Hrana

11.271

8.325

8.443

1,42

Hrana pentru oameni

9.226

4.946

6.702

35,50

30

01
02
04
01
02
03
04

Hrana pentru animale

2.045

3.379

1.741

-48,48

Medicamente si materiale sanitare

2.083

2.839

2.364

-16,73

Medicamente

1.823

2.518

2.084

-17,24

Materiale sanitare

115

177

149

-15,82

Reactivi

101

118

104

-11,86

44

26

27

3,85

11.312

24.350

8.191

-66,36

5.357

10.787

2.979

-72,38

223

150

187

24,67

5.732

13.413

5.025

-62,54

Dezinfectanti
Bunuri de natura obiectelor de inventar

05
01

Uniforme si echipament

03

Lenjerie si accesorii de pat

30

Alte obiecte de inventar
Deplasari, detasari, transferari

29.009

32.718

25.515

-22,02

01

Deplasari interne, detasari, transferari

14.446

18.171

13.580

-25,27

02

Deplasari in strainatate

14.563

14.547

11.935

-17,96

Materiale de laborator

372

5.013

1.540

-69,28

Cercetare-dezvoltare

282

532

200

-62,41

1.367

1.101

1.243

12,90

13.566

32.372

13.509

-58,27

06

09
10

Carti, publicatii si materiale documentare

11
12

Consultanta si expertiza

13

Pregatire profesionala

1.290

776

973

25,39

14

Protectia muncii

1.203

1.251

1.070

-14,47

15

Munitie, furnituri si armament de natura activelor fixe
pentru armata
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor

2.763

1.665

2.841

70,63

1.764

272

2

-99,26

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe

963

19

1

-94,74

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne

801

253

1

-99,60

5.312

6.006

5.251

-12,57

24
01
02

28

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in
reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale
Ajutor public judiciar

30

Alte cheltuieli

25

01

Reclama si publicitate

27.120

35.101

25.179

-28,27

129.945

144.113

125.095

-13,20

382

318

314

-1,26

1.586

990

1.467

48,18

02

Protocol si reprezentare

03

Prime de asigurare non-viata

14.364

12.830

11.305

-11,89

Chirii

59.126

67.194

57.812

-13,96

04

834.221

Estimari
2015

Estimari
2016

6

7

858.300

880.392

TOTAL
Data: 21/01/2013
Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at
A
07
30
30
03
05
51

Denumire

B
Fondul Presedintelui/Fondul conducatorului institutiei
publice
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

01
03
10
52
02
08
12
55
01
03
08
18
41
02
01
56
01
01

344

17,41

54.152

62.488

53.853

-13,82

TITLUL III DOBANZI

1.200

332

Alte dobanzi

1.200

332

Dobanzi la operatiunile de leasing

1.200

332

874.003

904.369

855.123

-5,45

843.503

902.888

847.898

-6,09

774.281

832.697

777.131

-6,67

67.637

68.681

68.881

0,29

1.525

1.325

1.528

15,32

60

185

358

93,51

30.500

1.481

7.225

387,85

6.500

227

6.925

2.950,66

Transferuri catre institutii publice
Actiuni de sanatate
Transferuri privind contributii de sanatate pentru persoane
care executa pedepse private de libertate sau arest preventiv
Transferuri din bugetul de stat catre fondul de asigurari
sociale de sanatate pentru cetateni straini aflati in centrele
de cazare
Transferuri de capital
Aparatura medicala si echipamente de comunicatii in
urgenta
Transferuri pentru finantarea investitiilor la spitale

24.000

1.254

300

-76,08

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

25.725

17.402

10.029

-42,37

A. Transferuri interne

20.825

12.995

5.079

-60,92

5.169

2.109

8.007

8.932

7.628

1.939

5.079

161,94

21

15

4.900

4.407

4.950

12,32

Programe cu finantare rambursabila
Programe PHARE si alte programe cu finantare
nerambursabila
Alte transferuri curente interne
Asistenta pentru dezvoltare alocata in beneficiul statelor
partenere
B. Transferuri curente in strainatate (catre organizatii
internationale)
Contributii si cotizatii la organisme internationale
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)
POSTADERARE
Programe din Fondul European de Dezoltare
Regionala(FEDR)
Finantarea nationala
Finantarea externa nerambursabila

03

Cheltuieli neeligibile
Programe din Fondul Social European(FSE)

01

Finantarea nationala

02

Finantarea externa nerambursabila

03

Cheltuieli neeligibile

07
01
02
03
09
01
02
03
01
02

30.831

32.341

50.482

56,09
38,64

4.420

4.501

6.240

23.403

22.877

29.774

30,15

3.008

4.963

14.468

191,52

53.883

29.060

76.648

163,76

8.083

3.479

9.354

168,87

43.276

19.686

53.010

169,28

2.524

5.895

14.284

142,31

5.004
605
3.430
969
500

777

55,40

Finantarea nationala

306

200

314

57,00

306

200

313

56,50

153

100

150

50,00

1.092

1.500

1.078

-28,13

779

1.070

435

-59,35

240

330

435

31,82

73

100

208

108,00

1.016

1.513

1.155

-23,66

152

1.070

465

-56,54

813

330

466

41,21

51

113

224

98,23

14.000

5.883

20.820

253,90

2.100

3.558

4.207

18,24

Finantarea externa nerambursabila
Cheltuieli neeligibile
Finantarea nationala
Finantarea externa nerambursabila

Finantarea externa nerambursabila
Cheltuieli neeligibile
Sume aferente Fondului Frontierelor Externe

01

89,23

765

01

12

12,32

Sume aferente Fondului European pentru Refugiati

Sume aferente Fondului European de Integrare a
resortisantilor tarilor terte
Finantarea nationala

03

4.950
177.172

Cheltuieli neeligibile

Cheltuieli neeligibile

02

4.407
93.629

Finantarea externa nerambursabila

03
11

4.900
124.651

Programe Instrumentul de Asistenta pentru
Preaderare(IPA)
Finantarea nationala

Sume aferente Fondului European de Returnare

10

- mii lei -

293

02
02

Pag. 25

335

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE
ADMINISTRATIEI PUBLICE
Transferuri curente

01

Tit: 00

Program Executie Propuneri Crestere / Estimari
initial 2012 preliminata
2013
descrestere
2014
comparabil 2012
2013/2012
comparabil
1
2
3
4
5

Finantarea nationala

Estimari
2015

Estimari
2016

6

7

887.333

909.353

929.566

11.436

11.230

10.258

179.363

148.590

160.050

TOTAL
Data: 21/01/2013
Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at
A
02
03
13

Denumire

B
Finantarea externa nerambursabila
Cheltuieli neeligibile
Programe finantate in cadrul facilitatii Schengen

Tit: 00

Pag. 26

- mii lei -

Program Executie Propuneri Crestere / Estimari
initial 2012 preliminata
2013
descrestere
2014
comparabil 2012
2013/2012
comparabil
1
2
3
4
5
11.200

1.186

11.616

879,43

700

1.139

4.997

338,72

1.000

417

186

-55,40

01

Finantarea nationala

806

336

150

-55,36

03

Cheltuieli neeligibile

194

81

36

-55,56

Alte programe comunitare finantate in perioada 2007-2013

5.503

9.940

7.789

-21,64

Finantarea nationala

3.465

6.470

5.049

-21,96

851

1.595

1.071

-32,85

Cheltuieli neeligibile

1.187

1.875

1.669

-10,99

Alte facilitati si instrumente postaderare

4.518

6.885

4.132

-39,99

732

3.998

2.031

-49,20

3.563

1.806

1.319

-26,97

Cheltuieli neeligibile

223

1.081

782

-27,66

Mecanismul financiar SEE

966

179

Finantarea nationala

145

85

773

92
68,19

15
01
02
03
16
01
02
03
17
01
02
03
25
01
02
03
57

Finantarea externa nerambursabila

Finantarea nationala
Finantarea externa nerambursabila

Finantarea externa nerambursabila

48

2

11.077

5.411

9.101

1.614

3.559

5.121

43,89

8.925

1.345

2.879

114,05

538

507

1.101

117,16

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

50

23

50

117,39

23

50

117,39

23

40

73,91

Cheltuieli neeligibile
Programul de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea
disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii
Europene extinse
Finantarea nationala
Finantarea externa nerambursabila
Cheltuieli neeligibile
Ajutoare sociale

50

01

Ajutoare sociale in numerar

40

02

Ajutoare sociale in natura

10

02

TITLUL X ALTE CHELTUIELI

59

Asociatii si fundatii

11

17.593

2.906

4.200

44,53

4.000

281

500

77,94

Despagubiri civile

13.593

2.625

3.700

40,95

50.194

71.969

23.172

-67,80

01

TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR
CU FINANTARE RAMBURSABILA
Cheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabila

7

50

50

50

4.864

10.250

9.864

25.000

25.000

25.000

50.194

71.969

23.172

-67,80

CHELTUIELI DE CAPITAL

481.397

382.443

221.813

-42,00

329.441

344.637

355.830

71

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

481.397

382.443

221.813

-42,00

329.441

344.637

355.830

Active fixe

329.986

229.036

187.533

-18,12

01

Constructii

133.562

95.463

126.291

32,29

02

Masini, echipamente si mijloace de transport

158.997

116.125

27.135

-76,63

03

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

30
03
84
85
01

8.596

5.852

5.209

-10,99

Alte active fixe

28.831

11.596

28.898

149,21

Reparatii capitale aferente activelor fixe

34.781

60.602

21.411

-64,67

-23.713

PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI
RECUPERATE IN ANUL CURENT
TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII
PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

-23.713
-23.713

01

Administratia centrala

1.344.568

502.447

1.479.383

194,44

03

Ordine publica

3.996.629

4.832.735

4.435.667

-8,22

01

Politie

2.412.763

2.864.232

2.713.524

-5,26

02

Jandarmerie

872.484

1.135.890

1.049.257

-7,63

03

Paza si supravegherea frontierei

711.382

832.613

672.886

-19,18

1.576.195

1.643.346

1.689.316

2,80

986.328

1.242.314

1.123.996

-9,52

1.793.945

2.022.403

2.043.322

1,03

763.103

806.782

771.131

-4,42

700

558

720

29,03

693.654

926.549

826.057

-10,85

Siguranta nationala

05

Protectie civila si protectia contra incendiilor

06

Autoritati judecatoresti

07

Penitenciare

25

Cercetare si dezvoltare pentru ordine publica si siguranta
nationala
Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei
nationale

50

6

70
01

04

Estimari
2016

10

17
65

Estimari
2015

TOTAL
Data: 21/01/2013
Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at
A

Denumire

B
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL CULTURALE

6500 01

Tit: 00

Pag. 27

- mii lei -

Program Executie Propuneri Crestere / Estimari
initial 2012 preliminata
2013
descrestere
2014
comparabil 2012
2013/2012
comparabil
1
2
3
4
5
26.712.668

25.505.341

26.520.528

26.234.050

25.154.006

901.715

922.387

Estimari
2015
6

Estimari
2016
7

3,98

27.053.465

27.791.042

28.483.465

26.370.844

4,84

26.883.269

27.614.242

28.299.607

1.396.307

51,38

1.453.623

1.489.758

1.489.826

01

CHELTUIELI CURENTE

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

1.444.343

1.518.898

1.852.650

21,97

1.886.087

1.936.824

1.992.082

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE
ADMINISTRATIEI PUBLICE
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

6.998.566

6.410.642

6.955.452

8,50

7.084.145

7.216.856

7.327.030

50.292

64.669

87.019

34,56

55.385

91.296

57.511

762.297

1.177.562

647.604

-45,00

667.143

666.592

670.257

57

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)
POSTADERARE
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

14.387.497

13.644.947

14.150.098

3,70

14.607.892

15.087.086

15.531.777

59

TITLUL X ALTE CHELTUIELI

921.049

937.546

993.773

6,00

945.364

1.010.323

1.115.617

65

TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR
CU FINANTARE RAMBURSABILA
CHELTUIELI DE CAPITAL

768.291

477.355

287.941

-39,68

183.630

115.507

115.507

478.198

421.971

149.334

-64,61

169.846

176.450

183.508

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

478.198

421.971

149.334

-64,61

169.846

176.450

183.508

OPERATIUNI FINANCIARE

420

244

350

43,44

350

350

350

TITLUL XV IMPRUMUTURI

420

244

350

43,44

350

350

350

55
56

70
71
79
80
84

-70.880

PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI
RECUPERATE IN ANUL CURENT
TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII
PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT
INVATAMANT

4.165.825

3.985.347

3.971.836

-0,34

4.014.212

4.119.410

4.204.591

01

CHELTUIELI CURENTE

3.968.635

3.795.971

3.870.632

1,97

3.901.653

4.001.913

4.081.469

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

479.012

494.222

555.596

12,42

576.349

588.480

588.480

Cheltuieli salariale in bani

336.273

347.083

392.602

13,11

01

Salarii de baza

284.140

294.088

333.977

13,56

03

Indemnizatie de conducere

458

510

633

24,12

05

Sporuri pentru conditii de munca

9.253

9.528

10.904

14,44

Alte sporuri

4.844

4.603

5.204

13,06

190.239

192.945

195.429

85
6501

01

06
08

Fond de premii

10

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

-70.880

10
39

7

3

-57,14

20.847

19.875

23.808

19,79
11,56

11

Fond aferent platii cu ora

12

Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii

200

225

251

13

Indemnizatii de delegare

879

1.098

1.140

3,83

14

Indemnizatii de detasare

113

296

352

18,92

15

Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca

16

Alocatii pentru locuinte

30
02
02
03

20

56

72

28,57

226

351

344

-1,99

Alte drepturi salariale in bani

15.254

16.446

15.904

-3,30

Cheltuieli salariale in natura

36.516

38.227

45.350

18,63

Norme de hrana

27.318

28.138

33.887

20,43

5.524

6.137

7.009

14,21

148

150

165

10,00

Uniforme si echipament obligatoriu

04

Locuinta de serviciu folosita de salariat si familia sa

05

Transportul la si de la locul de munca

30

Alte drepturi salariale in natura

287

337

358

6,23

3.239

3.465

3.931

13,45

Contributii

94.459

95.590

102.899

7,65

01

Contributii de asigurari sociale de stat

73.421

74.229

80.115

7,93

02

Contributii de asigurari de somaj

1.299

1.316

1.414

7,45

03

Contributii de asigurari sociale de sanatate

17.078

17.305

18.553

7,21

336

336

340

1,19

03

04
05
06

Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli
profesionale
Prime de asigurare viata platite de angajator pentru
angajati
Contributii pentru concedii si indemnizatii
TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

Bunuri si servicii

01
01

Furnituri de birou

02

Materiale pentru curatenie

03

Incalzit, iluminat si forta motrica

04

Apa, canal si salubritate

1

1

2.324

2.404

2.476

3,00

175.467

193.789

202.755

4,63

67.995

78.680

84.906

7,91

3.842

3.936

4.149

5,41

1.782

1.899

2.013

6,00

31.992

43.050

46.722

8,53

6.453

6.439

6.942

7,81

TOTAL
Data: 21/01/2013
Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at

Denumire

A

B

Pag. 28

- mii lei -

05

Carburanti si lubrifianti

1.952

2.396

2.336

-2,50

06

Piese de schimb

1.091

1.089

1.203

10,47

07

Transport

255

256

270

5,47

08

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

5.214

5.189

5.435

4,74

09

Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

6.343

5.427

5.975

10,10

30

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

9.071

8.999

9.861

9,58

02

Reparatii curente

5.310

5.324

5.214

-2,07

03

Hrana

38.703

39.450

43.075

9,19

Hrana pentru oameni

38.698

39.450

43.070

9,18

01
02

Hrana pentru animale

5
734

601

710

18,14

01

Medicamente

496

410

490

19,51

02

Materiale sanitare

127

113

129

14,16

03

Reactivi

04

Dezinfectanti

1
110

78

90

15,38

39.779

35.565

-10,59

7.519

7.365

10.069

36,71

643

539

713

32,28

24.118

31.875

24.783

-22,25

Deplasari, detasari, transferari

5.972

8.618

8.939

3,72

01

Deplasari interne, detasari, transferari

4.927

7.530

7.816

3,80

02

Deplasari in strainatate

1.045

1.088

1.123

3,22

32

19

29

52,63

6.471

4.432

4.658

5,10

571

553

586

5,97

3.904

3.775

3.967

5,09

262

257

-1,91

44

132

200,00

10

9

110

1.122,22

5

44

5

-88,64

Bunuri de natura obiectelor de inventar
01
03
30

06

Uniforme si echipament
Lenjerie si accesorii de pat
Alte obiecte de inventar

09

Materiale de laborator

10

Cercetare-dezvoltare

11

Carti, publicatii si materiale documentare
Consultanta si expertiza

12

Pregatire profesionala

13

161

14

Protectia muncii

219

15

Munitie, furnituri si armament de natura activelor fixe
pentru armata
Studii si cercetari

120

16

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in
reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale
Alte cheltuieli

25

10.349

9.217

11.522

25,01

Reclama si publicitate

102

87

99

13,79

02

Protocol si reprezentare

260

238

251

5,46

03

Prime de asigurare non-viata

592

613

630

2,77

04

Chirii

1.769

1.732

1.783

2,94

24

28

29

3,57

07
30

Fondul Presedintelui/Fondul conducatorului institutiei
publice
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE
ADMINISTRATIEI PUBLICE
Transferuri curente

51
01
01
02
03
02
15
55
01
03
18
02
01

Transferuri catre institutii publice
Finantarea de baza a invatamantului superior
Actiuni de sanatate

6

7

130

01

30

Estimari
2016

1

32.280

05

Estimari
2015

5

Medicamente si materiale sanitare

04

56

Tit: 00

Program Executie Propuneri Crestere / Estimari
initial 2012 preliminata
2013
descrestere
2014
comparabil 2012
2013/2012
comparabil
1
2
3
4
5

7.602

6.519

8.730

33,92

1.936.833

1.995.639

2.025.265

1,48

1.936.833

1.970.639

2.025.265

2,77

318.008

284.823

285.270

0,16

1.618.735

1.685.735

1.739.905

3,21

90

81

90

11,11

Transferuri de capital

25.000

Finantarea cheltuielilor de capital ale unitatilor de
invatamant preuniversitar
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

25.000
3.911

2.959

1.647

-44,34

A. Transferuri interne

3.469

2.682

1.190

-55,63

Programe cu finantare rambursabila

2.259

1.962

Alte transferuri curente interne

1.210

720

1.190

65,28

B. Transferuri curente in strainatate (catre organizatii
internationale)
Contributii si cotizatii la organisme internationale

442

277

457

64,98

442

277

457

64,98

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)
POSTADERARE

355.259

166.252

287.322

72,82

2.091.978

2.149.267

2.203.547

1.453

1.453

1.453

300.108

306.335

310.000

TOTAL
Data: 21/01/2013
Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at
A
01
01
02
03
02

Denumire

B
Programe din Fondul European de Dezoltare
Regionala(FEDR)
Finantarea nationala
Finantarea externa nerambursabila
Cheltuieli neeligibile
Programe din Fondul Social European(FSE)

01

Finantarea nationala

02

Finantarea externa nerambursabila

03

Cheltuieli neeligibile

Tit: 00

Pag. 29

- mii lei -

Program Executie Propuneri Crestere / Estimari
initial 2012 preliminata
2013
descrestere
2014
comparabil 2012
2013/2012
comparabil
1
2
3
4
5
22.432

33.843

2.232

-93,40

3.365

3.733

331

-91,13

17.946

22.186

1.473

-93,36

1.121

7.924

428

-94,60

332.576

130.783

283.806

117,01
255,63

49.848

19.653

69.891

266.080

104.543

190.558

82,28

16.648

6.587

23.357

254,59

Alte programe comunitare finantate in perioada 2007-2013

14

38

171,43

01

Finantarea nationala

13

38

192,31

03

Cheltuieli neeligibile

1

15

Alte facilitati si instrumente postaderare

16
01
02
03

Finantarea nationala
Finantarea externa nerambursabila
Cheltuieli neeligibile

251

111

327

194,59

41

53

188

254,72

204

50

100

100,00

6

8

39

387,50

1.501

919

-38,77

220

145

-34,09

996

627

-37,05

285

147

-48,42

Mecanismul financiar SEE

17
01
02
03
57
02

Finantarea nationala
Finantarea externa nerambursabila
Cheltuieli neeligibile
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

305.820

303.027

300.780

-0,74

Ajutoare sociale

305.820

303.027

300.780

-0,74

7

312.528

321.263

329.280

428.998

442.170

453.280

27.156

28.000

3,11

275.871

271.130

-1,72

TITLUL X ALTE CHELTUIELI

422.333

407.952

447.267

01

Burse

413.283

399.410

436.788

9,36

15

Contributii la salarizarea personalului neclerical

2.000

1.814

2.101

15,82

17

Despagubiri civile

250

8

1.250

15.525,00

19

Indemnizatia de merit

6.720

6.720

7.128

6,07

22

Actiuni cu caracter stiintific si social cultural

290.000

232.131

50.000

-78,46

01

TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR
CU FINANTARE RAMBURSABILA
Cheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabila

290.000

232.131

50.000

-78,46

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

197.190

208.829

101.204

-51,54

112.559

117.497

123.122

71

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

197.190

208.829

101.204

-51,54

112.559

117.497

123.122

Active fixe

196.197

208.634

99.873

-52,13

01

Constructii

156.094

169.502

90.861

-46,40

02

Masini, echipamente si mijloace de transport

22.953

22.110

7.100

-67,89

03

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

5.030

5.003

1.800

-64,02

12.120

12.019

112

-99,07

03
59

65

01

30

Ajutoare sociale in numerar
Ajutoare sociale in natura
Tichete de cresa

Alte active fixe

03

Reparatii capitale aferente activelor fixe

01

PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI
RECUPERATE IN ANUL CURENT
TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII
PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

84
85

1.650

1.650
9,64

80

428

1.200
-19.453
-19.453
-19.453

01

Administratie centrala

239.988

02

Servicii publice descentralizate

590.867

350.599

300.000

-14,43

03

Invatamant prescolar si primar

2.807

2.875

3.155

9,74

Invatamant prescolar

2.807

2.875

3.155

9,74

Invatamant secundar

312.434

310.808

327.447

5,35

01

Invatamant secundar inferior

138.412

138.412

139.000

0,42

02

Invatamant secundar superior

150.962

149.336

165.447

10,79

03

Invatamant profesional

23.060

23.060

23.000

-0,26

05

Invatamant postliceal

58.247

61.447

54.205

-11,79

06

Invatamant superior

2.141.088

2.189.826

2.255.567

3,00

Invatamant universitar

2.097.785

2.097.831

2.164.900

3,20

01

6

15.000

02

04

Estimari
2016

289.170

01

01

Estimari
2015

236.139

244.839

3,68

TOTAL
Data: 21/01/2013
Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at

Denumire

A

B

Tit: 00

Pag. 30

- mii lei -

Program Executie Propuneri Crestere / Estimari
initial 2012 preliminata
2013
descrestere
2014
comparabil 2012
2013/2012
comparabil
1
2
3
4
5

Invatamant postuniversitar

43.303

91.995

90.667

-1,44

Invatamant nedefinibil prin nivel

46.500

46.500

46.500

0,00

Biblioteci centrale, universitare si pedagogice

46.500

46.500

46.500

0,00

Servicii auxiliare pentru educatie

322.629

307.802

310.000

0,71

04

Camine si cantine pentru studenti

129.522

114.695

130.000

13,34

30

Alte servicii auxiliare

193.107

193.107

180.000

-6,79

02
07
02
11

25

Cercetare si dezvoltare pentru invatamant

50

Alte cheltuieli in domeniul invatamantului

10

Estimari
2015

Estimari
2016

6

7

10

451.255

479.351

430.113

-10,27

SANATATE

2.383.114

2.224.722

2.613.677

17,48

2.724.208

2.739.808

2.802.418

01

CHELTUIELI CURENTE

2.154.454

2.036.277

2.571.594

26,29

2.672.558

2.686.712

2.747.994

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

197.120

198.629

584.846

194,44

609.747

624.989

624.989

Cheltuieli salariale in bani

150.018

153.757

450.806

193,19

01

Salarii de baza

139.077

141.148

299.929

112,49

05

Sporuri pentru conditii de munca

6.678

9.624

75.779

687,40

06

Alte sporuri

1.173

982

33.624

3.324,03

10

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

210

306

274

-10,46

1.124.868

1.157.472

1.196.011

6601

01

11

Fond aferent platii cu ora

12

Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii

352

5

554

10.980,00

13

Indemnizatii de delegare

652

286

825

188,46

14

Indemnizatii de detasare

12

12

12

0,00

30

Alte drepturi salariale in bani

1.864

1.394

7.234

418,94

Cheltuieli salariale in natura

1.174

1.574

1.387

-11,88
13,21

02
01

Tichete de masa

02

Norme de hrana

03

Uniforme si echipament obligatoriu

05

Transportul la si de la locul de munca

30

Alte drepturi salariale in natura

339
1.117

1.151

1.303

31

31

33

6,45

9

10

11,11

26

44

41

-6,82

43.298

132.653

206,37

32.538

100.122

207,71

Contributii

45.928

01

Contributii de asigurari sociale de stat

33.493

02

Contributii de asigurari de somaj

03

Contributii de asigurari sociale de sanatate

03

04
06

Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli
profesionale
Contributii pentru concedii si indemnizatii
TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

Bunuri si servicii

01

916

791

2.515

217,95

8.980

8.040

24.491

204,61

466

443

1.199

170,65
191,12

2.073

1.486

4.326

738.299

743.809

1.092.323

46,86

43.359

45.599

132.288

190,11

1.652

1.684

3.073

82,48

527

517

1.248

141,39

01

Furnituri de birou

02

Materiale pentru curatenie

03

Incalzit, iluminat si forta motrica

9.818

9.812

15.931

62,36

04

Apa, canal si salubritate

1.272

1.268

2.571

102,76

05

Carburanti si lubrifianti

2.092

2.256

36.626

1.523,49

06

Piese de schimb

336

596

9.688

1.525,50

07

Transport

7

2

4

100,00

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

3.488

3.238

5.933

83,23

09

Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

5.400

5.852

26.079

345,64

30

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

18.767

20.374

31.135

52,82

Reparatii curente

1.106

841

6.407

661,83
16,76

08

02

Hrana

5.129

7.278

8.498

01

Hrana pentru oameni

5.120

7.277

8.489

16,66

02

Hrana pentru animale

9

1

9

800,00

03

Medicamente si materiale sanitare

70.877

58.018

77.743

34,00

01

Medicamente

67.073

46.888

40.070

-14,54

02

Materiale sanitare

2.094,33

04

03
04
05

32.575

Reactivi
Dezinfectanti
Bunuri de natura obiectelor de inventar

647

1.094

24.006

3.135

9.978

12.526

25,54

22

58

1.141

1.867,24

607

969

7.802

705,16

TOTAL
Data: 21/01/2013
Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at

Denumire

A

B

Tit: 00

Pag. 31

- mii lei -

Program Executie Propuneri Crestere / Estimari
initial 2012 preliminata
2013
descrestere
2014
comparabil 2012
2013/2012
comparabil
1
2
3
4
5
2

13

3.808

603

956

3.653

282,11

Deplasari, detasari, transferari

2.174

2.150

3.657

70,09

Deplasari interne, detasari, transferari

1.548

1.511

3.018

99,74

Deplasari in strainatate

626

639

639

0,00

Materiale de laborator

590

569

600

5,45

11

Carti, publicatii si materiale documentare

172

145

269

85,52

12

Consultanta si expertiza

170

100

170

70,00

13

Pregatire profesionala

816

545

2.314

324,59

14

Protectia muncii

217

254

1.399

450,79

16

Studii si cercetari

1

1

1

0,00

24

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor

01

Uniforme si echipament

03

Lenjerie si accesorii de pat

30

Alte obiecte de inventar

06
01
02
09

01
25

61.335

217.842

255,17

7

5

-28,57

03

Prime de asigurare non-viata

9

8

6

-25,00

04

Chirii

303

149

757

408,05

09

Executarea silita a creantelor bugetare

30

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

51
01
01
03
11
25
38
45

Actiuni de sanatate
Transferuri din bugetul de stat catre bugetul fondului
national unic de asigurari sociale de sanatate
Programe pentru sanatate
Transferuri din bugetul de stat catre bugetele locale pentru
finantarea unitatilor de asistenta medico-sociale
Transferuri din bugetul de stat catre bugetele locale pentru
finantarea sanatatii
Transferuri de capital

40

204

100

-50,98

68.171

60.967

216.974

255,89

404.496

427.058

469.183

9,86

13.128

12.885

23.310

80,91

126.919

125.962

140.830

11,80

1.018.809

980.355

811.810

-17,19

973.889

926.153

768.696

-17,00

91.555

94.358

107.509

13,94

448.544

415.133

467.974

12,73

311.954

308.698

74.909

-75,73

78.007

66.727

69.304

3,86

17.756

19.272

19.940

3,47

26.073

21.965

29.060

32,30

44.920

54.202

43.114

-20,46

1.835

1.645

3.087

87,66

11

Aparatura medicala si echipamente de comunicatii in
urgenta
Transferuri pentru reparatii capitale la spitale

500

438

3.000

584,93

12

Transferuri pentru finantarea investitiilor la spitale

31.085

36.669

32.027

-12,66

5.000

4.500

1.000

-77,78

5.500

4.950

1.000

-79,80

1.000

6.000

3.000

-50,00

3.000

02
08

22
23
24
55
01
08
12
02
01

01

Transferuri catre institutii publice

Transferuri de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru
finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de
comunicatii in urgenta in sanatate
Transferuri de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru
finantarea reparatiilor capitale in sanatate
Transferuri de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru
finantarea altor investitii in sanatate
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

863.344

886.087

4.000

4.000

4.000

21.400

21.400

21.400

10

5

33

839.403

100
10
68.528

32

7

341

Protocol si reprezentare

Finantarea unor actiuni de sanatate din cadrul unitatilor
sanitare din reteaua administratiei publice locale
Finantarea programelor nationale de sanatate derulate de
unitatile sanitare din reteaua administratiei publice locale
Finantarea asistentei medicale desfasurate in cabinetele
medicale din unitatile de invatamant
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE
ADMINISTRATIEI PUBLICE
Transferuri curente

6

29.192,31

02

31

Estimari
2016

100

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in
reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale
Alte cheltuieli

30

56

2

Estimari
2015

5.291

12.000

126,80

A. Transferuri interne

2.222

8.000

260,04

Programe PHARE si alte programe cu finantare
nerambursabila
Investitii ale agentilor economici cu capital de stat

2.222
8.000

B. Transferuri curente in strainatate (catre organizatii
internationale)
Contributii si cotizatii la organisme internationale

3.000
3.000

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)
POSTADERARE
Programe din Fondul European de Dezoltare
Regionala(FEDR)

18.207

4.243

6.468

3.069

4.000

30,34

3.069

4.000

30,34

16.607

21.400

28,86

2.000

-69,08

TOTAL
Data: 21/01/2013
Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at

Denumire

A

B
01

Finantarea nationala

02

Finantarea externa nerambursabila

03

Cheltuieli neeligibile

01
02
03
08
01
02
03

Pag. 32

1.466

2.493

2.000

-19,78

948

13.447

8.803

6.809

-22,65

Finantarea nationala

1.870

5.034

2.500

-50,34

Finantarea externa nerambursabila

8.791

2.699

3.513

30,16

Cheltuieli neeligibile

2.786

1.070

796

-25,61

517

1.336

1.500

12,28

59

433

500

15,47

903

1.000

10,74

Programe Instrumentul European de Vecinatate si
Parteneriat(ENPI)
Finantarea nationala
Finantarea externa nerambursabila
Cheltuieli neeligibile

124

Mecanismul financiar norvegian
Finantare nationala

9.250
1.841

01

Programul de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea
disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii
Europene extinse
Finantarea nationala
TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR
CU FINANTARE RAMBURSABILA
Cheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabila

179.019

91.586

49.215

-46,26

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

228.660

196.615

42.083

71

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

228.660

196.615

42.083

Active fixe

221.909

191.176

41.583

-78,25

Constructii

121.420

110.775

17.935

-83,81

99.435

79.805

22.165

-72,23

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

204

56

100

78,57

Alte active fixe

850

540

1.383

156,11

1.300

668

500

-25,15

0,00

01

01
01
02
03
30

Masini, echipamente si mijloace de transport

03

Reparatii capitale aferente activelor fixe

01

PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI
RECUPERATE IN ANUL CURENT
TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII
PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

84
85

91.586

49.215

-46,26

15.507

15.507

-78,60

51.650

53.096

54.424

-78,60

51.650

53.096

54.424

-8.170
-8.170
-8.170
16.720

16.720

Servicii publice descentralizate

173.424

218.691

219.274

0,27

Servicii medicale in ambulator

6.438

6.325

5.889

-6,89

Administratia centrala

02
04

7

73.140

15.269

01

6

1.841
179.019

65

Estimari
2016

334

01
25

Estimari
2015

3.027

9.250

18

- mii lei -

2.777

Programe din Fondul Social European(FSE)

02

Tit: 00

Program Executie Propuneri Crestere / Estimari
initial 2012 preliminata
2013
descrestere
2014
comparabil 2012
2013/2012
comparabil
1
2
3
4
5

6.438

6.325

5.889

-6,89

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi

51.015

58.271

50.842

-12,75

Spitale generale

51.015

58.271

50.842

-12,75

Servicii de sanatate publica

46.533

64.565

64.565

0,00

Hematologie si securitate transfuzionala

70.000

78.383

78.383

0,00

5.101

5.448

6.105

12,06

Alte cheltuieli in domeniul sanatatii

2.015.334

1.776.319

2.171.899

22,27

Alte institutii si actiuni sanitare

2.015.334

1.776.319

2.171.899

22,27

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

1.805.409

1.795.578

1.747.385

-2,68

1.734.210

1.860.259

1.941.419

01

CHELTUIELI CURENTE

1.781.889

1.789.686

1.745.100

-2,49

1.732.420

1.858.420

1.939.533

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

43.218

35.418

39.795

12,36

44.823

48.033

48.101

Cheltuieli salariale in bani

34.196

28.179

31.651

12,32

Salarii de baza

31.846

25.459

28.672

12,62

Asistenta medicala in centre medicale multifunctionale

05
06
01
08
09

Cercetare aplicativa si dezvoltare experimentala in sanatate

10
50
50
6701

01
01

03

20

05

Sporuri pentru conditii de munca

06

Alte sporuri

114

11

9

-18,18

12

Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii

198

52

112

115,38

13

Indemnizatii de delegare

269

312

314

0,64

14

Indemnizatii de detasare

10

5

10

100,00

15

Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca

34

44

45

2,27

16

Alocatii pentru locuinte

44

53

55

3,77

30

Alte drepturi salariale in bani

1.661

2.243

2.434

8,52

Contributii

9.022

7.239

8.144

12,50

TOTAL
Data: 21/01/2013
Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at
A

Denumire

01

B
Contributii de asigurari sociale de stat

02

Contributii de asigurari de somaj

03

Contributii de asigurari sociale de sanatate

04
06
20
01

Tit: 00

Pag. 33

- mii lei -

Program Executie Propuneri Crestere / Estimari
initial 2012 preliminata
2013
descrestere
2014
comparabil 2012
2013/2012
comparabil
1
2
3
4
5
6.707

5.110

5.932

16,09
-3,41

177

176

170

1.835

1.687

1.748

3,62

52

53

49

-7,55

251

213

245

15,02

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

316.362

431.732

378.605

-12,31

Bunuri si servicii

282.387

402.816

351.981

-12,62

Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli
profesionale
Contributii pentru concedii si indemnizatii

01

Furnituri de birou

896

617

748

21,23

02

Materiale pentru curatenie

215

210

324

54,29

03

Incalzit, iluminat si forta motrica

3.184

7.791

8.237

5,72

04

Apa, canal si salubritate

490

684

722

5,56

05

Carburanti si lubrifianti

658

859

857

-0,23

06

Piese de schimb

217

140

191

36,43

13

16

16

0,00

1.632

1.390

1.463

5,25

07

Transport

08

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

09

Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

270.925

386.940

334.382

-13,58

30

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

4.157

4.169

5.041

20,92

02

Reparatii curente

2.268

1.768

2.091

18,27

04

Medicamente si materiale sanitare
02

05
30
06
01
02

Materiale sanitare

417

741

77,70

Alte obiecte de inventar

1.144

417

741

77,70

Deplasari, detasari, transferari

2.115

1.960

1.993

1,68

621

675

676

0,15

1.494

1.285

1.317

2,49

Materiale de laborator

11

Carti, publicatii si materiale documentare

541

104

104

0,00

12

Consultanta si expertiza

142

139

189

35,97

13

Pregatire profesionala

315

388

388

0,00

14

Protectia muncii

66

28

55

96,43

25

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in
reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale
Alte cheltuieli

566

318

358

12,58

26.816

23.794

20.705

-12,98

Reclama si publicitate

02

Protocol si reprezentare

719

591

668

13,03

03

Prime de asigurare non-viata

408

351

391

11,40

04

Chirii

7.494

5.450

6.050

11,01

4

9

10

11,11

30

01
01
53
55
01

17.393

13.576

-21,95

625.973

619.388

-1,05

698.465

625.973

619.388

-1,05

695.465

623.742

617.088

-1,07

Transferuri din bugetul de stat catre fondul de asigurari
sociale de sanatate pentru personalul monahal al cultelor
recunoscute
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

3.000

2.231

2.300

3,09

38.117

49.732

68.700

38,14

A. Transferuri interne

35.715

47.424

66.275

39,75

9.140

21.716

14.700

-32,31

Transferuri catre institutii publice

18

Sprijin financiar pentru activitatea Comitetului Olimpic si
Sportiv Roman
Alte transferuri curente interne

26.575

25.708

51.575

100,62

2.402

2.308

2.425

5,07

01

B. Transferuri curente in strainatate (catre organizatii
internationale)
Contributii si cotizatii la organisme internationale

2.402

2.308

2.425

5,07

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)
POSTADERARE
Programe din Fondul European de Dezoltare
Regionala(FEDR)

11.000

14.206

13.236

-6,83

2.556

229

2.304

906,11

02

02

01

18.191
698.465

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE
ADMINISTRATIEI PUBLICE
Transferuri curente

51

56

Fondul Presedintelui/Fondul conducatorului institutiei
publice
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

385.588

395.952

405.549

650.803

674.624

685.597

45.332

81.283

47.581

17.236

18.000

18.000

10

01

07

7

1

09

30

6

1
1.144

Deplasari in strainatate

Estimari
2016

1

Bunuri de natura obiectelor de inventar

Deplasari interne, detasari, transferari

Estimari
2015

TOTAL
Data: 21/01/2013
Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at

Denumire

A

B
01

Finantarea nationala

02

Finantarea externa nerambursabila

03

Cheltuieli neeligibile

Tit: 00

Pag. 34

- mii lei -

Program Executie Propuneri Crestere / Estimari
initial 2012 preliminata
2013
descrestere
2014
comparabil 2012
2013/2012
comparabil
1
2
3
4
5
383

35

285

2.045

183

1.442

687,98

128

11

577

5.145,45

6.236

9.794

57,06

Finantarea nationala

2.781

1.383

-50,27

02

Finantarea externa nerambursabila

2.879

7.533

161,65

576

878

52,43

1.000

440

1.138

158,64

150

67

1.063

1.486,57

800

351

75

-78,63

50

22

Mecanismul financiar SEE

7.444

7.301

Finantarea nationala

1.117

1.095

5.955

5.841

Programe din Fondul Social European(FSE)

03

Cheltuieli neeligibile
Alte programe comunitare finantate in perioada 2007-2013

15
01
02
03
17
01
02

Finantarea nationala
Finantarea externa nerambursabila
Cheltuieli neeligibile

Finantarea externa nerambursabila

372

365

467.455

502.913

515.376

2,48

79.200

83.160

5,00

3.800

3.800

3.800

0,00

10.040

9.912

10.000

0,89

08

Sprijinirea organizatiilor cetatenilor apartinand
minoritatilor nationale altele decat cele care primesc
subventii de la bugetul de stat
Finantarea unor programe si proiecte interetnice si
combatere a intolerantei
Sprijinirea activitatii romanilor de pretutindeni si a
organizatiilor reprezentative ale acestora
Programe pentru tineret

79.200

6.180

6.180

12.500

102,27

12

Sustinerea cultelor

10.055

63.174

30.262

-52,10

Contributia statului, pentru sprijinirea Bisericii Ortodoxe
Romane din afara granitelor
Contributia statului la salarizarea personalului de cult

11.000

10.594

12.000

13,27

246.680

237.525

262.803

10,64

2.700

450

1.600

255,56

17.564

17.714

18.777

6,00

Sume destinate finantarii programelor sportive realizate de
structurile sportive de drept privat
Actiuni cu caracter stiintific si social cultural

74.855

67.738

67.787

0,07

2.300

3.300

9.300

181,82

Finantarea Ansamblului Memorialului Victimelor
Comunismului si al Rezistentei Sighet
Finantarea Ansamblului Memorialul Revolutiei Decembrie 1989 din Municipiul Timisoara
Finantarea Schitului romanesc Prodromu de la Muntele
Athos
TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR
CU FINANTARE RAMBURSABILA
Cheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabila

1.287

1.287

1.287

0,00

749

949

1.000

5,37

1.045

1.090

1.100

0,92

207.272

129.712

110.000

-15,20

03

Cheltuieli neeligibile
TITLUL X ALTE CHELTUIELI

59
04
05
07

13
14

Proiecte de comunicare, informare publica si promovarea
imaginii si intereselor romanesti peste hotare
Indemnizatia de merit

16
19
20
22
23
24
28
65
01
70
71
01
01

540.528

634.705

100.000

100.000

100.000

129.712

110.000

-15,20

9.479

2.285

-75,89

1.790

1.839

1.886

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

23.520

9.479

2.285

-75,89

1.790

1.839

1.886

Active fixe

17.644

9.479

2.285

-75,89

628

-92,30

Constructii

02

Masini, echipamente si mijloace de transport

03

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

30

Alte active fixe

01

PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI
RECUPERATE IN ANUL CURENT
TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII
PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

9

579

13.009

8.154

4.031

263

538

104,56

595

483

1.119

131,68

38,30

5.876
-3.587
-3.587
-3.587

Administratie centrala

25.412

33.562

46.415

02

Servicii publice descentralizate

10.600

11.000

12.000

9,09

03

Servicii culturale

376.459

332.886

307.224

-7,71

9.000

676

Muzee

107.459

90.409

88.533

-2,08

04

Institutii publice de spectacole si concerte

195.300

179.073

191.554

6,97

11

Edituri

1.843

1.871

1.937

3,53

03

488.638

23.520

01

01

7

207.272

Reparatii capitale aferente activelor fixe

85

6

CHELTUIELI DE CAPITAL

03
84

Estimari
2016

714,29

01

02

Estimari
2015

Biblioteci publice nationale

TOTAL
Data: 21/01/2013
Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at
A

Denumire

12

B
Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice

14

Centre culturale

16

Targuri, saloane si expozitii de carte si de publicatii
culturale
Servicii recreative si sportive

05
01

Sport

Tit: 00

Pag. 35

- mii lei -

Program Executie Propuneri Crestere / Estimari
initial 2012 preliminata
2013
descrestere
2014
comparabil 2012
2013/2012
comparabil
1
2
3
4
5
55.000

55.000

20.000

-63,64

7.000

5.000

4.200

-16,00

857

857

1.000

16,69

319.693

292.258

308.886

5,69

312.713

285.278

296.386

3,89

Estimari
2015

Estimari
2016

6

7

6.980

6.980

12.500

79,08

1.073.245

1.125.872

1.072.860

-4,71

ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA

18.358.320

17.499.694

18.187.630

3,93

18.580.835

19.071.565

19.535.037

01

CHELTUIELI CURENTE

18.329.072

17.532.072

18.183.518

3,72

18.576.638

19.067.197

19.530.611

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

182.365

194.118

216.070

11,31

222.704

228.256

228.256

Cheltuieli salariale in bani

142.977

152.024

169.248

11,33

Salarii de baza

139.642

148.864

167.272

12,37

Sporuri pentru conditii de munca

487

718

736

2,51

Alte sporuri

284

190

190

0,00

50

36

36

0,00

185.392

190.455

195.093

02

Tineret

50

Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei

6801

01
01
05
06
10

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

12

Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii

51

51

51

0,00

13

Indemnizatii de delegare

418

421

422

0,24

14

Indemnizatii de detasare

10

10

10

0,00

30

Alte drepturi salariale in bani

2.035

1.734

531

-69,38

236

300

276

-8,00

Cheltuieli salariale in natura

02
01

Tichete de masa

02

Norme de hrana

04
05
30

70
128

123

149

21,14

99

101

119

17,82

Transportul la si de la locul de munca

7

4

6

50,00

Alte drepturi salariale in natura

2

2

2

0,00

Locuinta de serviciu folosita de salariat si familia sa

Contributii

39.152

41.794

46.546

11,37

01

Contributii de asigurari sociale de stat

29.599

31.606

35.205

11,39

02

Contributii de asigurari de somaj

715

761

848

11,43

03

Contributii de asigurari sociale de sanatate

7.411

7.899

8.800

11,41

214

227

254

11,89

1.213

1.301

1.439

10,61

214.215

149.568

178.967

19,66

42.614

32.219

38.847

20,57

2.815

1.749

2.964

69,47

347

205

360

75,61

03

04
06

Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli
profesionale
Contributii pentru concedii si indemnizatii
TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

Bunuri si servicii

01
01

Furnituri de birou

02

Materiale pentru curatenie

03

Incalzit, iluminat si forta motrica

9.764

7.159

8.708

21,64

04

Apa, canal si salubritate

1.000

826

1.168

41,40

05

Carburanti si lubrifianti

3.990

3.910

4.015

2,69

523

343

537

56,56

06

Piese de schimb

07

Transport

08

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

09

Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

30

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare
Reparatii curente

02
03
01

90

39

40

2,56

6.167

4.163

5.189

24,65
43,22

289

273

391

17.629

13.552

15.475

14,19

1.541

465

1.515

225,81

Hrana

28

Hrana pentru oameni

28

15
15

111

133

210

Medicamente

72

123

158

28,46

02

Materiale sanitare

27

5

26

420,00

03

Reactivi

5

1

11

1.000,00

Dezinfectanti

7

4

15

275,00

732

375

784

109,07

59

13

62

376,92

668

362

721

99,17

Medicamente si materiale sanitare

04
01

04

Bunuri de natura obiectelor de inventar

05
01

Uniforme si echipament

03

Lenjerie si accesorii de pat

30

Alte obiecte de inventar

5

57,89

1

TOTAL
Data: 21/01/2013
Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at
A

Denumire

B
Deplasari, detasari, transferari

06

Tit: 00

Pag. 36

- mii lei -

Program Executie Propuneri Crestere / Estimari
initial 2012 preliminata
2013
descrestere
2014
comparabil 2012
2013/2012
comparabil
1
2
3
4
5
3.616

3.147

3.259

3,56
4,03

01

Deplasari interne, detasari, transferari

2.266

2.012

2.093

02

Deplasari in strainatate

1.350

1.135

1.166

2,73

10

Cercetare-dezvoltare

2.340

1.500

10.404

593,60

11

Carti, publicatii si materiale documentare

506

95

213

124,21

19

16

28

75,00

535

56

350

525,00

1.016

103

322

212,62

10

1

5

400,00

1.000

400

600

50,00

160.147

111.058

122.415

10,23

25

10

20

100,00

Consultanta si expertiza

12
13

Pregatire profesionala

14

Protectia muncii

16

Studii si cercetari

25

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in
reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale
Alte cheltuieli

30
01

Reclama si publicitate

02

Protocol si reprezentare

93

100

103

3,00

410

1.013

147,07
45,83

03

Prime de asigurare non-viata

1.510

04

Chirii

9.000

4.800

7.000

06

Prestari servicii pentru transmiterea drepturilor

145.901

103.990

111.726

7,44

12

10

15

50,00

07
09
30

Fondul Presedintelui/Fondul conducatorului institutiei
publice
Executarea silita a creantelor bugetare
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE
ADMINISTRATIEI PUBLICE
Transferuri curente

51
01
01

Transferuri catre institutii publice

04

Finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap

26
30
31
36
37
40
54
02
31
32
55

Transferuri privind contributia de asigurari de sanatate
pentru persoanele aflate in concediu pentru cresterea
copilului
Transferuri privind contributia de sanatate pentru
pensionari
Transferuri privind contributia de sanatate pentru persoane
beneficiare de ajutorul social
Sprijin financiar la constituirea familiei
Transferuri pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea
locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri
Transferuri pentru acordarea trusoului pentru nou-nascuti

08

10

100

900,00

1.728

2.438

41,09

3.344.459

2.808.675

3.498.989

24,58

3.296.379

2.801.906

3.439.121

22,74

12.469

7.719

10.616

37,53

2.003.660

2.106.136

2.145.327

1,86

89.175

100.606

103.910

3,28

920.000

407.300

978.500

140,24

26.255

22.973

25.738

12,04

146.272

160.000

20
198.850
10
10.900

15.000

37,61

48.080

6.769

59.868

784,44

Transferuri din bugetul de stat catre bugetele locale pentru
finantarea investitiilor in cadrul programelor de interes
national
transferuri din bugetul de stat catre bugetele locale pentru
finantarea investitiilor pentru institutii publice de asistenta
sociala si unitati de asistenta medico-sociale.
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

18.080

2.400

14.868

519,50

30.000

4.369

45.000

929,98

5.264

6.687

4.672

-30,13

2.632

4.055

2.000

-50,68

387

2.000

416,80

2.672

1,52

01

B. Transferuri curente in strainatate (catre organizatii
internationale)
Contributii si cotizatii la organisme internationale

2.632

2.632

2.632

2.672

1,52

377.831

980.497

325.646

-66,79

217

30

270

800,00

01

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)
POSTADERARE
Programe din Fondul European de Dezoltare
Regionala(FEDR)
Finantarea nationala

725,00

56
01

02
03

Finantarea externa nerambursabila

33

4

33

184

22

185

740,91

4

52

1.200,00

Cheltuieli neeligibile
140.389

13.204

59.729

352,36

01

Finantarea nationala

21.702

1.980

14.776

646,26

02

Finantarea externa nerambursabila

98.647

10.564

35.346

234,59

Programe din Fondul Social European(FSE)

02

3.501.961

3.529.621

3.551.799

4.600

4.560

4.477

328.399

320.857

320.857

3.668

2.632

02

7

10

2.632

12

6

9,39

45.940

Programe PHARE si alte programe cu finantare
nerambursabila
Investitii ale agentilor economici cu capital de stat

Estimari
2016

20

Transferuri din bugetul de stat catre bugetele locale
destinate finantarii unor programe de interes national
Transferuri de capital

A. Transferuri interne

01

100
3.506

Estimari
2015

TOTAL
Data: 21/01/2013
Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at

Denumire

A

B
03
15
01

Pag. 37

01

20.040

9.607

1.355,61

Alte programe comunitare finantate in perioada 2007-2013

7

12

71,43

Finantarea nationala

7

12

71,43

01
02
19
01

20

795

Finantarea externa nerambursabila

Cheltuieli neeligibile
Asistenta tehnica in cadrul programelor operationale, altele
decat Programul Operational Asistenta Tehnica
Finantarea nationala

297
45
219
33
87.066

21.066

104.908

398,00

17.958

4.247

26.230

517,61

02

Finantarea externa nerambursabila

53.873

12.741

78.678

517,52

03

Cheltuieli neeligibile

15.235

4.078

5.500

5.500

2.400

-56,36

144.059

925.434

151.385

-83,64

600

600

1.000

66,67

01

Transferuri de fonduri din bugetul de stat catre bugetele
locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din
FEN postaderare
Transferuri din bugetul de stat catre ONG-uri, societati
comerciale, institutii publice finantate partial sau integral
din venituri proprii si alti beneficiari de drept public sau
privat necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din
FEN postaderare
Alte cheltuieli ocazionate de implementarea programelor cu
finantare din FEN
Transferuri din bugetul de stat catre ONG-uri, societati
comerciale, institutii publice finantate partial sau integral
din venituri proprii si alti beneficiari de drept public sau
privat necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din
FEN postaderare, din sumele incasate in cadrul procedurii
top up
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

21
22

23
31

14.359

14.081.677

13.341.920

13.849.318

3,80

01

Asigurari sociale

7.792.948

7.519.053

7.636.078

1,56

02

Ajutoare sociale

6.288.729

5.822.867

6.213.240

6,70

Ajutoare sociale in numerar

6.188.718

5.713.376

6.112.401

6,98

99.806

109.323

100.739

-7,85

57

01
02
03
59
11

Ajutoare sociale in natura

205

168

100

-40,48

TITLUL X ALTE CHELTUIELI

31.261

26.681

31.130

16,67

Asociatii si fundatii

30.836

26.343

30.600

16,16

Tichete de cresa

7

4.505

Asistenta tehnica in cadrul Programului Operational
Asistenta Tehnica
Finantarea nationala

03

6

5.300

Finantare nationala

Finantarea externa nerambursabila

Estimari
2016

642

Finantarea nationala

02

Estimari
2015

642

Mecanismul financiar norvegian

18

- mii lei -

660

Cheltuieli neeligibile

Mecanismul financiar SEE

17

14.295.364

14.765.823

15.202.497

27.728

27.625

27.632

17

Despagubiri civile

425

338

530

56,80

92.000

23.926

78.726

229,04

01

TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR
CU FINANTARE RAMBURSABILA
Cheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabila

92.000

23.926

78.726

229,04

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

28.828

7.048

3.762

-46,62

3.847

4.018

4.076

71

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

28.828

7.048

3.762

-46,62

3.847

4.018

4.076

Active fixe

23.136

6.888

2.762

-59,90

01

Constructii

14.408

2.703

1.500

-44,51

02

Masini, echipamente si mijloace de transport

4.208

3.887

937

-75,89

03

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

2.500

30

Alte active fixe

2.020

298

315

5,70

Reparatii capitale aferente activelor fixe

5.692

160

1.000

525,00

OPERATIUNI FINANCIARE

420

244

350

43,44

350

350

350

TITLUL XV IMPRUMUTURI

420

244

350

43,44

350

350

350

02

Imprumuturi pentru persoane cu statut de refugiat

420

244

350

43,44

01

PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI
RECUPERATE IN ANUL CURENT
TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII
PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

380.104

-61,37

65

01

03
79
80
84
85

01

Tit: 00

Program Executie Propuneri Crestere / Estimari
initial 2012 preliminata
2013
descrestere
2014
comparabil 2012
2013/2012
comparabil
1
2
3
4
5

Administratie centrala

10

-39.670
-39.670
-39.670
415.091

10.490

983.961

TOTAL
Data: 21/01/2013
Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at
A

Denumire

02

B
Servicii publice descentralizate

03
05
02
06

228.313

12,52

Pensii si ajutoare pentru batranete

8.806.348

8.009.142

8.699.590

8,62

Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati

2.046.601

2.142.109

2.187.975

2,14

Asistenta sociala in caz de invaliditate

2.046.601

2.142.109

2.187.975

2,14

Asistenta sociala pentru familie si copii

5.255.958

5.097.685

5.281.396

3,60

23.733

33.696

8.199

-75,67

Ajutoare la trecerea in rezerva, retragere sau pensionare
Ajutoare pentru urmasi

998

874

800

-8,47

Prevenirea excluderii sociale

1.247.205

845.798

1.104.751

30,62

Ajutor social

1.194.106

814.201

1.048.627

28,79

2.639

2.648

3.274

23,64

Centre de primire si cazare a persoanelor solicitante a
statutului de refugiat
Servicii sociale

03
04

Alte cheltuieli in domeniul prevenirii excluderii sociale

50

Cercetare si dezvoltare in domeniul asigurarilor si asistentei
sociale
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale

25
50

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA,
LOCUINTE, MEDIU SI APE
CHELTUIELI CURENTE

7000 01
01

- mii lei -

202.913

09
01

Pag. 38

213.721

08
15

Tit: 00

Program Executie Propuneri Crestere / Estimari
initial 2012 preliminata
2013
descrestere
2014
comparabil 2012
2013/2012
comparabil
1
2
3
4
5

244

90

50.216

28.859

52.850

83,13

2.632

387

2.000

416,80

Estimari
2015

Estimari
2016

6

7

346.033

183.129

294.502

60,82

3.903.023

2.769.586

2.890.133

4,35

6.049.772

7.069.546

7.023.304

3.497.175

2.542.961

2.669.824

4,99

5.847.083

6.719.185

6.717.628

115.810

116.408

130.910

12,46

137.583

141.112

141.112

49.004

41.067

45.206

10,08

44.206

44.206

44.206

9.170

8.782

10.300

17,29

10.300

10.300

10.300

12.050

42.227

126.000

198,39

130.157

133.801

151.147

710.356

612.687

-13,75

1.446.918

1.590.243

1.608.548

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

30

TITLUL III DOBANZI

40

TITLUL IV SUBVENTII

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE
ADMINISTRATIEI PUBLICE
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

1.031.270
299.195

208.183

176.104

-15,41

80.425

69.063

76.832

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)
POSTADERARE
TITLUL X ALTE CHELTUIELI

1.399.965

1.005.371

1.456.986

44,92

3.908.982

4.643.311

4.643.311

55
56

3.872

251

2.896

1.053,78

5.000

5.000

5.000

410.316

108.735

-73,50

83.512

82.149

37.172

70

TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR
CU FINANTARE RAMBURSABILA
CHELTUIELI DE CAPITAL

576.839
402.848

207.336

173.809

-16,17

156.189

303.861

259.176

71

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

402.848

207.336

173.809

-16,17

156.189

303.861

259.176

79

OPERATIUNI FINANCIARE

3.000

35.757

46.500

30,04

46.500

46.500

46.500

81

TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE

3.000

35.757

46.500

30,04

46.500

46.500

46.500

59
65

-16.468

PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI
RECUPERATE IN ANUL CURENT
TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII
PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT
LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA

2.322.096

1.429.101

1.233.421

-13,69

2.185.731

2.369.353

1.963.641

CHELTUIELI CURENTE

1.985.548

1.281.056

1.107.812

-13,52

2.061.319

2.087.499

1.725.381

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

7.700

6.925

7.000

1,08

7.000

7.000

7.000

Finantarea actiunilor din domeniul apelor

6.800

6.105

6.800

11,38

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor

100

100

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe

100

100

Alte cheltuieli

800

720

200

-72,22

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

800

720

200

-72,22

TITLUL IV SUBVENTII

12.050

42.227

126.000

198,39

130.157

133.801

151.147

30

Alte subventii

12.050

42.227

126.000

198,39

783.000

587.420

576.077

-1,93

1.403.625

1.534.828

1.491.030

01

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE
ADMINISTRATIEI PUBLICE
Transferuri curente

-40,96

84
85
7001
01
20
22
24
01
30
30
40
51

-16.468

80.000

19.393

11.450

13

Transferuri pentru lucrarile de cadastru imobiliar

10.000

863

1.450

68,02

32

Reabilitarea termica a cladirilor de locuit

70.000

18.530

10.000

-46,03

Transferuri de capital

703.000

568.027

564.627

-0,60

Subrogramul pentru pietruirea, reabilitarea, modernizarea
si/sau asfaltarea drumurilor de interes local clasate
Programul pentru constructii de locuinte si sali de sport

450.000

351.794

233.259

-33,69

87.000

43.049

22.000

-48,90

Finantarea elaborarii si/sau actualizarii planurilor
urbanistice generale si a regulamentelor locale de urbanism
Retehnologizarea centralelor termice si electrice de
termoficare

11.000

21

1.500

7.042,86

02
03
04
05
06

45.184

TOTAL
Data: 21/01/2013
Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at

Denumire

A

B
Finantarea actiunilor privind reducerea riscului seismic al
constructiilor existente cu destinatie de locuinta
Programe multianuale de mediu si gospodarire a apelor

09
14
20
55
01

Subprogramul privind alimentarea cu apa a satelor

150.000

167.900

133.684

-20,38

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

216.350

136.360

90.000

-34,00

A. Transferuri interne

216.350

136.360

45.000

-67,00

Programe cu finantare rambursabila
Investitii ale agentilor economici cu capital de stat

18

Alte transferuri curente interne

03
56

Sprijin financiar pentru construirea de locuinte,
reabilitarea, consolidarea si extinderea locuintelor existente
B. Transferuri curente in strainatate (catre organizatii
internationale)
Asistenta pentru dezvoltare alocata in strainatate
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)
POSTADERARE
Programe din Fondul de Coeziune(FC)

03

- mii lei -

5.263

12

02

Pag. 39

5.000

03

26

Tit: 00

Program Executie Propuneri Crestere / Estimari
initial 2012 preliminata
2013
descrestere
2014
comparabil 2012
2013/2012
comparabil
1
2
3
4
5

01

Finantarea nationala

02

Finantarea externa nerambursabila

10.000

90,01

Estimari
2015

Estimari
2016

6

7

119.000

3.500

1.781

5.000

180,74

192.800

130.034

40.000

-69,24

37.025

38.063

400.000

291.658

83.512

82.149

37.172

39.032

15.000
5.050

4.545
45.000
45.000

389.609

97.808

200.000

104,48

389.609

97.808

200.000

104,48

62.295

15.639

22.339

42,84

251.906

63.238

138.952

119,73

75.408

18.931

38.709

104,47

TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR
CU FINANTARE RAMBURSABILA
Cheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabila

576.839

410.316

108.735

-73,50

576.839

410.316

108.735

-73,50

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

336.548

162.814

125.609

-22,85

124.412

281.854

238.260

71

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

336.548

162.814

125.609

-22,85

124.412

281.854

238.260

Active fixe

336.548

162.814

125.609

-22,85

01

Constructii

336.348

162.814

125.559

-22,88

30

Alte active fixe

03
65
01

01

Cheltuieli neeligibile

200
-14.769

PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI
RECUPERATE IN ANUL CURENT
TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII
PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

84
85
01
03
01
05
02
50
7401
01

-14.769
-14.769

Locuinte

672.700

464.375

349.945

-24,64

Dezvoltarea sistemului de locuinte

672.700

464.375

349.945

-24,64

Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice

1.023.572

532.345

349.583

-34,33

Amenajari hidrotehnice

1.023.572

532.345

349.583

-34,33

Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si
dezvoltarii comunale
PROTECTIA MEDIULUI

625.824

432.381

533.893

23,48

1.580.927

1.340.485

1.656.712

23,59

3.864.041

4.700.193

5.059.663

CHELTUIELI CURENTE

1.511.627

1.261.905

1.562.012

23,78

3.785.764

4.631.686

4.992.247

115.810

116.408

130.910

12,46

137.583

141.112

141.112

91.735

102.910

12,18

37.206

37.206

37.206

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

50

Cheltuieli salariale in bani

90.960

01

Salarii de baza

84.826

86.593

97.782

12,92

05

Sporuri pentru conditii de munca

3.418

4.714

4.103

-12,96

06

Alte sporuri

1.352

70

140

100,00

12

Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii

369

11

14

27,27

13

Indemnizatii de delegare

301

228

692

203,51

14

Indemnizatii de detasare

01

30
03
01

6

4

7

75,00

688

115

172

49,57

Contributii

24.850

24.673

28.000

13,48

Contributii de asigurari sociale de stat

18.763

18.893

21.112

11,75

455

459

501

9,15

4.694

4.719

5.303

12,38

175

179

207

15,64

Alte drepturi salariale in bani

02

Contributii de asigurari de somaj

03

Contributii de asigurari sociale de sanatate

04
06
20
01
01

Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli
profesionale
Contributii pentru concedii si indemnizatii

763

423

877

107,33

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

41.304

34.142

38.206

11,90

Bunuri si servicii

23.551

20.628

23.685

14,82

1.049

936

840

-10,26

Furnituri de birou

TOTAL
Data: 21/01/2013
Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at

Denumire

A

B
02

Materiale pentru curatenie

03

Incalzit, iluminat si forta motrica

04

Apa, canal si salubritate

05

Carburanti si lubrifianti

06

Piese de schimb

07

Transport

08
09
30

Pag. 40

- mii lei -

84

66

28

-57,58

5.678

5.869

6.843

16,60

506

339

563

66,08

4.006

3.289

4.108

24,90

333

788

313

-60,28

15

6

10

66,67

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

2.475

1.943

2.606

34,12

Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

4.316

3.642

3.768

3,46

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

5.089

3.750

4.606

22,83

02

Reparatii curente

590

549

666

21,31

03

Hrana

63

52

60

15,38

Hrana pentru oameni

63

52

60

15,38

Medicamente si materiale sanitare

44

33

50

51,52

Reactivi

44

33

50

51,52

Bunuri de natura obiectelor de inventar

422

187

226

20,86

Uniforme si echipament

168

33

33

0,00

Alte obiecte de inventar

254

154

193

25,32

Deplasari, detasari, transferari

3.842

2.985

3.821

28,01

Deplasari interne, detasari, transferari

1.642

1.275

1.584

24,24

Deplasari in strainatate

01
04
03
05
01
30
06
01

2.200

1.710

2.237

30,82

09

Materiale de laborator

12

7

10

42,86

11

Carti, publicatii si materiale documentare

90

56

74

32,14

12

Consultanta si expertiza

1.099

2.667

2.520

-5,51

13

Pregatire profesionala

291

187

220

17,65

14

Protectia muncii

264

262

265

1,15

16

Studii si cercetari

45

24

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor

45

45

45

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe

45

45

45

0,00

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in
reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale
Alte cheltuieli

85

535

106

-80,19

10.861

5.949

6.413

7,80

02

01
25
30

23

Protocol si reprezentare

5.950

3.014

320

-89,38

Prime de asigurare non-viata

1.054

619

1.148

85,46

Chirii

1.039

919

1.120

21,87

21

11

18

63,64

2.769

1.386

3.797

173,95

TITLUL III DOBANZI

9.170

8.782

10.300

17,29

Dobanzi aferente datoriei publice externe

9.170

8.782

10.300

17,29

Dobanzi aferente creditelor externe contractate de
ordonatorii de credite
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE
ADMINISTRATIEI PUBLICE
Transferuri de capital

9.170

8.782

10.300

17,29

248.270

122.936

36.610

-70,22

248.270

122.936

36.610

-70,22

248.270

122.936

36.610

-70,22

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

82.845

71.823

86.104

19,88

A. Transferuri interne

63.845

50.427

68.104

35,05

10.730

1.513

6.904

356,31

30

600

1.900,00

46.155

45.500

43.100

-5,27

6.960

3.384

17.500

417,14

B. Transferuri curente in strainatate (catre organizatii
internationale)
Contributii si cotizatii la organisme internationale

19.000

21.396

18.000

-15,87

19.000

21.396

18.000

-15,87

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)

1.010.356

907.563

1.256.986

38,50

09
30
30
02
02
51
02
14
55
01
03
08
09
12
48
02
01

Fondul Presedintelui/Fondul conducatorului institutiei
publice
Executarea silita a creantelor bugetare
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

Programe multianuale de mediu si gospodarire a apelor

6

7

5

02

07

Estimari
2016

0,00

Reclama si publicitate

04

Estimari
2015

45

01
03

56

Tit: 00

Program Executie Propuneri Crestere / Estimari
initial 2012 preliminata
2013
descrestere
2014
comparabil 2012
2013/2012
comparabil
1
2
3
4
5

5

5
10.300

10.300

10.300

43.293

55.415

117.518

43.400

31.000

37.800

3.508.982

4.351.653

4.643.311

Programe cu finantare rambursabila
Programe PHARE si alte programe cu finantare
nerambursabila
Programe ISPA
Investitii ale agentilor economici cu capital de stat
Finantarea proiectelor de cercetare-dezvoltare si inovare

TOTAL
Data: 21/01/2013
Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at

Denumire

A

B

Tit: 00

Pag. 41

- mii lei -

Program Executie Propuneri Crestere / Estimari
initial 2012 preliminata
2013
descrestere
2014
comparabil 2012
2013/2012
comparabil
1
2
3
4
5

Estimari
2015

Estimari
2016

6

7

POSTADERARE
01
01
02
03
02

-5,82
-14,17

17.169

7.264

6.235

Finantarea externa nerambursabila

77.840

32.932

37.089

12,62

Cheltuieli neeligibile

19.108

8.084

2.148

-73,43

76

42.045

55.222,37

9

5.114

56.722,22

02

Finantarea externa nerambursabila

54

28.980

53.566,67

03

Cheltuieli neeligibile

13

7.951

61.061,54

02
01
02
03

Programe Instrumentul de Asistenta pentru
Preaderare(IPA)
Finantarea nationala
Finantarea externa nerambursabila

01
02
03
17
01
02

4.489
1.324

69,09

2.448

1.286

3.061

138,02

Finantarea externa nerambursabila
Cheltuieli neeligibile
Finantarea nationala
Finantarea externa nerambursabila
Cheltuieli neeligibile

2.932,80

7.809

91

2.622

2.781,32

7.887

93

2.365

2.443,01

189

2

654

32.600,00

279
1.578

78.000

25.282

57.500

127,43

15.726

5.097

5.250

3,00

47.177

15.292

47.250

208,99

15.097

4.893

5.000

2,19

200.451

190.450

651.071

241,86

556.491

413.801

417.325

0,85

30.000

160.294

30.000

-81,28

27.843
38.837

251

2.896

1.053,78

3.872

251

2.896

1.053,78

CHELTUIELI DE CAPITAL

66.300

44.522

48.200

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

66.300

44.522

48.200

43.168

40.103

-7,10

3.479

9.609

176,20

Active fixe

59.257

01

Constructii

6.899

02

Masini, echipamente si mijloace de transport

03

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

30

Alte active fixe

01

1.857

3.872

Despagubiri civile

71

-76,63

5.641

8.273

Transferuri de fonduri din bugetul de stat catre bugetele
locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din
FEN postaderare
Transferuri din bugetul de stat catre ONG-uri, societati
comerciale, institutii publice finantate partial sau integral
din venituri proprii si alti beneficiari de drept public sau
privat necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din
FEN postaderare
Alte cheltuieli ocazionate de implementarea programelor cu
finantare din FEN
Transferuri din bugetul de stat din sumele primite in cadrul
mecanismului top up catre bugetele locale
Transferuri din bugetul de stat catre ONG-uri, societati
comerciale, institutii publice finantate partial sau integral
din venituri proprii si alti beneficiari de drept public sau
privat necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din
FEN postaderare, din sumele incasate in cadrul procedurii
top up
TITLUL X ALTE CHELTUIELI

17

104

186

1.460

Finantarea externa nerambursabila

70

445

Finantarea nationala

Cheltuieli neeligibile

59

846

9.733

Finantarea externa nerambursabila

78,56

15.885

Mecanismul financiar SEE

03

31

1.357
783

02

30

761
1.490

01

23

229

Finantarea nationala

Asistenta tehnica in cadrul programelor operationale, altele
decat Programul Operational Asistenta Tehnica
Finantarea nationala

22

134
2.514

Cheltuieli neeligibile

21

1.586

4.784

03
20

895

Alte programe comunitare finantate in perioada 2007-2013

Alte facilitati si instrumente postaderare

16

01

45.472

Finantarea nationala

15

81

48.280

01

01

79

114.117

Programe din Fondul Social European(FSE)

07

03

Programe din Fondul European de Dezoltare
Regionala(FEDR)
Finantarea nationala

836

5.000

5.000

5.000

8,26

31.777

22.007

20.916

8,26

31.777

22.007

20.916

469

5.907

251

21.775

45.615

39.438

8.250

-79,08

Reparatii capitale aferente activelor fixe

7.043

1.354

8.097

498,01

OPERATIUNI FINANCIARE

3.000

35.757

46.500

30,04

46.500

46.500

46.500

TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE

3.000

35.757

46.500

30,04

46.500

46.500

46.500

Rambursari de credite externe

3.000

35.757

46.500

30,04

8.575,30

TOTAL
Data: 21/01/2013
Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at

Denumire

A

B
Rambursari de credite externe contractate de ordonatorii
de credite
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI
RECUPERATE IN ANUL CURENT
TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII
PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

01
84
85
01

Administratie centrala

01

Tit: 00

Pag. 42

- mii lei -

Program Executie Propuneri Crestere / Estimari
initial 2012 preliminata
2013
descrestere
2014
comparabil 2012
2013/2012
comparabil
1
2
3
4
5
3.000

35.757

46.500

30,04

Estimari
2015

Estimari
2016

6

7

-1.699
-1.699
-1.699
47.615

44.238

46.140

4,30

1.473.707

1.241.493

1.555.622

25,30

7.100

3.100

1.950

-37,10
60,87

03

Reducerea si controlul poluarii

04

Protectia biosferei si a mediului natural

25

Cercetare si dezvoltare in domeniul mediului

7.005

6.154

9.900

50

Alte servicii in domeniul protectiei mediului

45.500

45.500

43.100

-5,27

Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE

23.757.325

19.883.125

21.945.852

10,37

26.473.071

29.333.774

28.808.782

01

CHELTUIELI CURENTE

22.496.435

19.095.186

21.102.201

10,51

25.870.753

28.758.204

28.400.928

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

350.530

370.440

401.620

8,42

414.946

425.232

425.232

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

414.346

357.186

269.776

-24,47

228.560

233.583

238.289

TITLUL III DOBANZI

116.379

100.215

98.534

-1,68

81.964

68.468

58.898

3.969.519

3.370.299

-15,10

4.064.612

4.120.053

4.156.928

2.336.353

2.372.583

2.349.808

8000 01

30
40

TITLUL IV SUBVENTII

4.049.538

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE
ADMINISTRATIEI PUBLICE
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

2.543.800

2.347.506

2.138.356

-8,91

4.130.377

2.860.606

3.676.597

28,53

4.340.444

4.987.505

5.156.150

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)
POSTADERARE
TITLUL X ALTE CHELTUIELI

8.590.328

6.729.675

9.202.431

36,74

13.435.054

15.580.064

15.021.259

82.495

172.572

91.221

-47,14

89.446

89.497

91.234

TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR
CU FINANTARE RAMBURSABILA
CHELTUIELI DE CAPITAL

2.218.642

2.187.467

1.853.367

-15,27

879.374

881.219

903.130

377.425

509.172

314.157

-38,30

134.955

153.154

104.882

366.142

506.447

314.157

-37,97

134.955

153.154

104.882

11.283

2.725
302.972

55
56
59
65
70

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

71
72

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE

79

OPERATIUNI FINANCIARE

883.465

524.724

529.494

0,91

467.363

422.416

80

TITLUL XV IMPRUMUTURI

440.000

96.674

100.000

3,44

100.000

115.201

94.292

81

TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE

443.465

428.050

429.494

0,34

367.363

307.215

208.680

84

PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI
RECUPERATE IN ANUL CURENT
TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII
PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT
ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI
DE MUNCA
CHELTUIELI CURENTE

85
8001
01
10

-245.957
-245.957
2.606.773

1.905.985

2.236.494

17,34

2.843.270

3.605.727

5.077.027

2.360.267

1.469.544

2.033.844

38,40

2.826.730

3.594.486

5.066.170

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

8.831

8.517

8.831

3,69

8.927

9.150

9.150

45.276

45.341

45.402

Cheltuieli salariale in bani

6.773

6.578

6.821

3,69

01

Salarii de baza

6.584

6.390

6.799

6,40

05

Sporuri pentru conditii de munca

141

141

06

Alte sporuri

16

16

12

Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii

13

01

4

3

2

-33,33

Indemnizatii de delegare

26

26

20

-23,08

Indemnizatii de detasare

2

2

Contributii

2.058

1.939

2.010

3,66

01

Contributii de asigurari sociale de stat

1.429

1.354

1.500

10,78

02

Contributii de asigurari de somaj

33

33

35

6,06

03

Contributii de asigurari sociale de sanatate

540

500

400

-20,00

15

15

15

0,00
62,16

14
03

04
06

Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli
profesionale
Contributii pentru concedii si indemnizatii
TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

Bunuri si servicii

01

41

37

60

50.952

50.191

51.423

2,45

6.257

5.928

5.888

-0,67

63

42

20

-52,38

01

Furnituri de birou

02

Materiale pentru curatenie

03

Incalzit, iluminat si forta motrica

04

Apa, canal si salubritate

51

05

Carburanti si lubrifianti

146

6

4

5

25,00

399

260

150

-42,31

39

30

-23,08

136

140

2,94

TOTAL
Data: 21/01/2013
Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at

Denumire

A

B
06

Piese de schimb

07

Transport

08

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

09
30

Tit: 00

Pag. 43

- mii lei -

Program Executie Propuneri Crestere / Estimari
initial 2012 preliminata
2013
descrestere
2014
comparabil 2012
2013/2012
comparabil
1
2
3
4
5
4

2

10

5

3

220

190

150

-21,05

Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

1.152

364

1.165

220,05

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

4.211

4.888

4.218

-13,71

Reparatii curente
Bunuri de natura obiectelor de inventar

41

21

5

-76,19

Alte obiecte de inventar

41

21

5

-76,19

207

188

70

-62,77
-26,47

Deplasari, detasari, transferari
01

Deplasari interne, detasari, transferari

02

Deplasari in strainatate

11

Carti, publicatii si materiale documentare

12

Consultanta si expertiza

13

Pregatire profesionala

14

Protectia muncii

21

Meteorologie

23

Prevenirea si combaterea inundatiilor si ingheturilor

25

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in
reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale
Alte cheltuieli

73

68

50

134

120

20

-83,33

2

1

10

900,00

30

23

4

15

43.200

43.000

44.065

2,48

840

734

840

14,44

296

56

35

02

Protocol si reprezentare

23

13

370

25,00

10

-23,08

Prime de asigurare non-viata

04

Chirii

145

138

300

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

147

110

30

-72,73

296.900

61.286

213.225

247,92

70.000

15.605

16.115

3,27

45.681

197.110

331,49

47.718

34.763

3.900

-88,78

3.872

3.559

3.900

9,58

3.872

3.559

3.900

9,58

Transferuri de capital

43.846

31.204

Retehnologizarea centralelor termice si electrice de
termoficare
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

43.846

31.204

937.679

290.202

605.684

108,71

A. Transferuri interne

937.651

290.175

605.684

108,73

10.765

126

7.547

5.889,68

3.105

258

-91,69

500

-32,34

Subventii pentru dobanzi la credite bancare

13

Sustinerea exportului, a mediului de afaceri si a tranzactiilor
internationale
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE
ADMINISTRATIEI PUBLICE
Transferuri curente

51
01
01
02
06
55
01
05
08
12
13
16
46
53
02
01
56
01
01

Transferuri catre institutii publice

Programul de realizare a sistemului national antigrindina
Programe PHARE si alte programe cu finantare
nerambursabila
Investitii ale agentilor economici cu capital de stat
Programe de dezvoltare
Sprijinirea infiintarii de noi intreprinderi si sustinerea
dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii
Transferuri catre intreprinderi in cadrul schemelor de
ajutor de stat
Transferuri pentru finantarea lucrarilor de paza si intretinere
la combinatul minier KrivoiRog Ucraina
B. Transferuri curente in strainatate (catre organizatii
internationale)
Contributii si cotizatii la organisme internationale
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)
POSTADERARE
Programe din Fondul European de Dezoltare
Regionala(FEDR)
Finantarea nationala

02

Finantarea externa nerambursabila

03

Cheltuieli neeligibile
Programe din Fondul Social European(FSE)

02
01

Finantarea nationala

3.900

3.900

3.900

1.086.654

1.589.021

1.590.201

1.479.213

1.742.868

3.211.983

117,39

226.900

08

205.534

30

03

TITLUL IV SUBVENTII

204.206

10
371

40

202.760

-34,78

50

Reclama si publicitate

30

7

50

01

30

6

50

05
06

Estimari
2016

400,00

02
30

Estimari
2015

910

739

20.000

16.161

46.000

70.850

69.970

-1,24

854.791

195.659

523.809

167,72

5.185

3.535

3.600

1,84

28

27

28

27

920.265

897.909

1.140.281

26,99

9.532

580

86.675

14.843,97

1.400

80

46.346

57.832,50

7.600

500

40.329

7.965,80

18.771

25.148

13.709

-45,49

2.740

2.939

2.150

-26,85

532

TOTAL
Data: 21/01/2013
Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at
A
02
03
20
01
02
03

Denumire

B
Finantarea externa nerambursabila
Cheltuieli neeligibile
Asistenta tehnica in cadrul programelor operationale, altele
decat Programul Operational Asistenta Tehnica
Finantarea nationala
Finantarea externa nerambursabila
Cheltuieli neeligibile
Transferuri de fonduri din bugetul de stat catre bugetele
locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din
FEN postaderare
Transferuri din bugetul de stat catre ONG-uri, societati
comerciale, institutii publice finantate partial sau integral
din venituri proprii si alti beneficiari de drept public sau
privat necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din
FEN postaderare
Alte cheltuieli ocazionate de implementarea programelor cu
finantare din FEN
Transferuri din bugetul de stat din sumele primite in cadrul
mecanismului top up catre bugetele locale
TITLUL X ALTE CHELTUIELI

21
22

23
30
59
31

Sume aferente fondurilor administrate de Eximbank

01

TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR
CU FINANTARE RAMBURSABILA
Cheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabila

65

70
71
01

-51,34

1.031

2.087

1.768

-15,29

64.230

14.146

178.816

1.164,07

1.200

2.580

42.657

1.553,37

48.200

10.126

136.159

1.244,65

14.830

1.440

643.476

671.913

756.676

12,62

130.775

113.665

56.775

-50,05

53.481

11.325

47.630

320,57

10.500

-72,40

61.132
88.632
88.632
97.922

38.044

CHELTUIELI DE CAPITAL

-54,55

16.540

11.241

10.857

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

246.506

445.864

202.650

-54,55

16.540

11.241

10.857

160

90

449

398,89

105

90

105

16,67

Constructii

Alte active fixe

35

339

20

5

Stocuri

244.974

444.975

200.316

Rezerve de stat si de mobilizare

244.974

444.975

200.316

-54,98

1.372

799

1.885

135,92

Reparatii capitale aferente activelor fixe

01

-54,98

-9.423
-9.423
-9.423
2.606.773

1.905.985

2.236.494

17,34

01

Administratie centrala

75.502

82.245

76.774

-6,65

03

Meteorologie

44.110

43.694

44.565

1,99

05

Sistemul national antigrindina

10.765

126

7.547

5.889,68

06

Prevenire si combatere inundatii si gheturi

Actiuni generale economice si comerciale

Sustinerea exportului, a mediului de afaceri si a
tranzactiilor internationale
Programe de dezvoltare regionala si sociala

07
10

7

-72,40

PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI
RECUPERATE IN ANUL CURENT
TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII
PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

01

6

10.500

03

85

9.791

202.650

Masini, echipamente si mijloace de transport

84

20.122

Estimari
2016

38.044

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

01

15.000

Estimari
2015

445.864

03
02

- mii lei -

97.922

02
30

Pag. 44

246.506

Active fixe

01

Tit: 00

Program Executie Propuneri Crestere / Estimari
initial 2012 preliminata
2013
descrestere
2014
comparabil 2012
2013/2012
comparabil
1
2
3
4
5

840

734

840

14,44

272.900

108.277

213.225

96,93

1.021.527

925.172

1.088.631

17,67

11

Rezerve de stat si de mobilizare

251.153

442.306

207.533

-53,08

12

Ajutoare de stat

854.791

195.659

523.809

167,72

30

Alte cheltuieli pentru actiuni generale economice si
comerciale
COMBUSTIBILI SI ENERGIE

75.185

107.772

73.570

-31,74

193.283

180.596

177.000

-1,99

186.333

160.536

97.504

CHELTUIELI CURENTE

182.000

179.632

177.000

-1,47

186.333

160.536

97.504

TITLUL IV SUBVENTII

182.000

169.484

163.000

-3,83

176.333

149.869

97.504

Programe de conservare sau de inchidere a minelor

182.000

10.000

10.667

8101
01
40
16
55
01
12

169.484

163.000

-3,83

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

10.148

14.000

37,96

A. Transferuri interne

10.148

14.000

37,96

10.148

14.000

37,96

Investitii ale agentilor economici cu capital de stat

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

11.283

1.000

72

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE

11.283

1.000

Active financiare

11.283

1.000

11.283

1.000

01
01

Participare la capitalul social al societatilor comerciale

TOTAL
Data: 21/01/2013
Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at

Denumire

A

B
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI
RECUPERATE IN ANUL CURENT
TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII
PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

84
85
01

40

-36
-3,81

14.000

25,58

216.341

223.100

133.320

-40,24

108.339

109.773

67.878

173.154

180.693

76.796

-57,50

52.515

53.949

66.924

TITLUL III DOBANZI

7.014

6.550

6.725

2,67

4.291

1.959

202

Dobanzi aferente datoriei publice externe

7.014

6.550

6.725

2,67

Dobanzi aferente creditelor externe contractate de
ordonatorii de credite
TITLUL IV SUBVENTII

7.014

6.550

6.725

2,67

164.860

135.199

31.571

-76,65

31.039

34.324

48.614

860

411

500

21,65

150.000

134.788

31.071

-76,95
17.185

17.666

18.108

12.000

Subventii pe produse

03

Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif

16

Programe de conservare sau de inchidere a minelor

18

Protectie sociala in sectorul minier

2.000

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

1.280

38.944

38.500

-1,14

A. Transferuri interne

1.280

38.944

38.500

-1,14

38.164

38.500

0,88

01
01

Restructurarea industriei de aparare
1.280

780

70

Programe PHARE si alte programe cu finantare
nerambursabila
CHELTUIELI DE CAPITAL

72

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE

1.725

Active financiare

1.725

08

01
01

7

-36

01

55

6

163.000

INDUSTRIA EXTRACTIVA, PRELUCRATOARE SI
CONSTRUCTII
CHELTUIELI CURENTE

02

Estimari
2016

11.148

Alte cheltuieli privind combustibili si energia

02

-36

Estimari
2015

11.283

50

30

- mii lei -

169.448

Carbune si alti combustibili minerali solizi

01

Pag. 45

182.000

02
8201

Tit: 00

Program Executie Propuneri Crestere / Estimari
initial 2012 preliminata
2013
descrestere
2014
comparabil 2012
2013/2012
comparabil
1
2
3
4
5

1.725

1.725

Participare la capitalul social al societatilor comerciale

79

OPERATIUNI FINANCIARE

43.187

41.886

56.524

34,95

55.824

55.824

954

81

TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE

43.187

41.886

56.524

34,95

55.824

55.824

954

Rambursari de credite externe

43.187

41.886

56.524

34,95

Rambursari de credite externe contractate de ordonatorii
de credite
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI
RECUPERATE IN ANUL CURENT
TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII
PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

43.187

41.886

56.524

34,95

Industria extractiva a resurselor minerale altele decat
combustibilii minerali
Alte cheltuieli in domeniul industriei

14.000

01
01
84
85
01
01
50

-1.204
-1.204
-1.204

202.341

223.100

133.320

-40,24

5.817.699

6.044.394

6.050.309

0,10

6.518.307

7.600.336

7.672.689

01

AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI
VANATOARE
CHELTUIELI CURENTE

5.283.129

5.952.009

5.902.839

-0,83

6.364.511

7.408.352

7.503.569

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

312.237

325.396

362.145

11,29

372.874

382.108

382.108

Cheltuieli salariale in bani

243.753

256.447

283.635

10,60

Salarii de baza

230.595

243.560

268.660

10,31

12.165

12.036

13.947

15,88

370

283

257

-9,19

50

50

56

12,00

573

478

641

34,10

40

74

85,00

140.824

144.513

147.898

8301

01
01
05
06

Alte sporuri

12

Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii

13

Indemnizatii de delegare

30

Alte drepturi salariale in bani
Contributii

68.484

68.949

78.510

13,87

01

Contributii de asigurari sociale de stat

50.528

50.891

58.860

15,66

02

Contributii de asigurari de somaj

1.297

1.305

1.420

8,81

03

Contributii de asigurari sociale de sanatate

13.442

13.531

14.719

8,78

1.021

1.018

1.109

8,94

03

04
05
06
20

Sporuri pentru conditii de munca

Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli
profesionale
Prime de asigurare viata platite de angajator pentru
angajati
Contributii pentru concedii si indemnizatii
TITLUL II BUNURI SI SERVICII

5
2.196

2.199

2.402

9,23

164.221

135.205

139.574

3,23

TOTAL
Data: 21/01/2013
Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at

Denumire

A

B
01

Bunuri si servicii

Tit: 00

Pag. 46

- mii lei -

Program Executie Propuneri Crestere / Estimari
initial 2012 preliminata
2013
descrestere
2014
comparabil 2012
2013/2012
comparabil
1
2
3
4
5
126.352

107.592

109.465

1,74

2.234

2.300

2.305

0,22

394

414

433

4,59

7.816

11.154

11.532

3,39
-3,10

01

Furnituri de birou

02

Materiale pentru curatenie

03

Incalzit, iluminat si forta motrica

04

Apa, canal si salubritate

824

1.225

1.187

05

Carburanti si lubrifianti

6.115

8.625

9.172

6,34

778

754

851

12,86

06

Piese de schimb

07

Transport

55

54

68

25,93

11.924

14.338

20,24

08

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

11.923

09

Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

76.542

43.903

45.319

3,23

30

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

19.671

27.239

24.260

-10,94

2.238

2.310

2.164

-6,32

50

41

4

-90,24

02

Reparatii curente

03

Hrana

50

41

4

-90,24

112

69

44

-36,23

Medicamente

16

16

4

-75,00

02

Materiale sanitare

45

03

Reactivi

36

38

Dezinfectanti

15

15

01

Hrana pentru oameni
Medicamente si materiale sanitare

04
01

04

31

-18,42

1.447

829

975

17,61

Uniforme si echipament

184

97

128

31,96

30

Alte obiecte de inventar

1.263

732

847

15,71

Deplasari, detasari, transferari

3.609

4.177

4.004

-4,14

01

Deplasari interne, detasari, transferari

2.409

3.012

2.721

-9,66

02

Deplasari in strainatate

1.200

1.165

1.283

10,13

50

14

45

221,43

387

35,31

06

Materiale de laborator

09

Cercetare-dezvoltare

11

Carti, publicatii si materiale documentare

535

12

Consultanta si expertiza

410

13

Pregatire profesionala

14

Protectia muncii

18

Plati pentru finantarea patrimoniului genetic al animalelor

25

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in
reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale
Alte cheltuieli
01

Reclama si publicitate

02

Protocol si reprezentare

04

Chirii

06

Prestari servicii pentru transmiterea drepturilor

07
30
30
02
02
40

55
01
06

169,88

14.536

5.324

4.200

-21,11

47

50

6,38

13.449

14.012

16.777

19,73

80

52

60

15,38
-63,33
-0,23

10

10

20

20

20

0,00

9.208

9.566

12.400

29,63

TITLUL III DOBANZI

600

406

600

47,78

Dobanzi aferente datoriei publice externe

600

406

600

47,78

Dobanzi aferente creditelor externe contractate de
ordonatorii de credite
TITLUL IV SUBVENTII

600

406

600

47,78

1.807.863

2.002.764

1.364.088

-31,89

5.815

1.358.273

-32,18

864.268

814.526

749.590

-7,97

864.268

814.526

749.590

-7,97

837.268

788.975

739.398

-6,28

Transferuri din bugetul de stat catre bugetele locale pentru
finantarea camerelor agricole
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

27.000

25.551

10.192

-60,11

107.514

55.433

885.529

1.497,48

A. Transferuri interne

105.034

52.953

879.163

1.560,27

4.000

267

5.000

1.772,66

Sprijinirea proprietarilor de paduri

600

1.355.221

1.365.221

1.402.907

785.874

818.834

840.730

1.013.325

1.023.994

1.055.291

5.815
2.002.718

Transferuri catre institutii publice

600

46
1.802.048

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE
ADMINISTRATIEI PUBLICE
Transferuri curente
48

111,71

224

33

Sprijinirea producatorilor agricoli

01

868

83

4.264

Actiuni de ecologizare

01

410

171

90

Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif

51

1.262

4.274

06

7

367

94

03
15

286

4.037

Fondul Presedintelui/Fondul conducatorului institutiei
publice
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

6

11

10

30

Estimari
2016

9

01

Bunuri de natura obiectelor de inventar

05

Estimari
2015

TOTAL
Data: 21/01/2013
Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at
A
08
10
12
18
02
01
56
02

Denumire

B
Programe PHARE si alte programe cu finantare
nerambursabila
Programe SAPARD
Investitii ale agentilor economici cu capital de stat

25.593
3.197

06
01
02
03
15
01
02
03
25
01

Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare
Rurala(FEADR)
Finantarea nationala

157,15

19.000

-59,67

2.480

6.366

156,69

2.480

6.366

156,69

2.481.414

2.303.205

-7,18

1.657

23.000

1.288,05

210

3.185

1.416,67

18.110

1.207

15.389

1.174,98

4.286

240

4.426

1.744,17

1.708.120

2.127.644

2.011.741

-5,45

1.708.120

2.127.644

2.011.741

-5,45

Programe din Fondul European pentru Pescuit(FEP)

71.364

88.073

99.854

13,38

Finantare nationala

71.364

20.381

99.854

389,94

Programe din Fondul European de Garantare
Agricola(FEGA)
Finantarea nationala

62.554

260.048

162.357

-37,57

40.460

37.696

50.095

32,89

Cheltuieli neeligibile

22.094

219.704

112.262

-48,90

Alte programe comunitare finantate in perioada 2007-2013

10.597

3.992

6.150

54,06

4.273

1.483

2.480

67,23

4.273

1.846

2.480

34,34

2.051

663

1.190

79,49

Finantarea externa nerambursabila
Cheltuieli neeligibile
Programul de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea
disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii
Europene extinse
Finantarea nationala

6

7

2.608.932

3.608.932

3.608.932

62.515

62.150

63.703

24.346

2.000

2.000

2.648

Finantarea externa nerambursabila

Finantarea nationala

Estimari
2016

67.692

Finantarea externa nerambursabila

TITLUL X ALTE CHELTUIELI

59

14.251

Estimari
2015

840.912

2.480

Cheltuieli neeligibile

- mii lei -

35

1.878.331

03

02

47.109

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)
POSTADERARE
Programe din Fondul Social European(FSE)
Finantarea externa nerambursabila

01

81.000
2.480

02

01

5.542

Alte transferuri curente interne

Finantarea nationala

05

Pag. 47

20.034

B. Transferuri curente in strainatate (catre organizatii
internationale)
Contributii si cotizatii la organisme internationale

01

04

Tit: 00

Program Executie Propuneri Crestere / Estimari
initial 2012 preliminata
2013
descrestere
2014
comparabil 2012
2013/2012
comparabil
1
2
3
4
5

103

103

103

103

62.300

75.827

60.719

-19,92

5.300

3.152

719

-77,19

17

Despagubiri civile

18
27

Despagubiri pentru animale sacrificate in vederea
prevenirii si combaterii epizootiilor
Renta viagera agricola

57.000

72.357

60.000

-17,08

85.795

61.038

37.389

-38,74

01

TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR
CU FINANTARE RAMBURSABILA
Cheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabila

85.795

61.038

37.389

-38,74

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

91.750

51.932

43.870

-15,52

50.196

73.183

74.828

71

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

91.750

51.932

43.870

-15,52

50.196

73.183

74.828

Active fixe

86.750

49.897

42.480

-14,86

01

Constructii

50.550

21.208

15.812

-25,44

02

Masini, echipamente si mijloace de transport

7.000

10.623

4.400

-58,58

03

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

1.200

454

1.842

305,73

30

Alte active fixe

28.000

17.612

20.426

15,98

5.000

2.035

1.390

-31,70

OPERATIUNI FINANCIARE

442.820

100.053

103.600

3,55

103.600

118.801

94.292

TITLUL XV IMPRUMUTURI

440.000

96.674

100.000

3,44

100.000

115.201

94.292

Alte imprumuturi

440.000

96.674

100.000

3,44

TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE

2.820

3.379

3.600

6,54

3.600

3.600

Rambursari de credite externe

2.820

3.379

3.600

6,54

Rambursari de credite externe contractate de ordonatorii
de credite
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI
RECUPERATE IN ANUL CURENT
TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII
PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

2.820

3.379

3.600

6,54

65

01

Reparatii capitale aferente activelor fixe

03
79
80
30
81
01
01
84
85
01

318

-59.600
-59.600
-59.600

TOTAL
Data: 21/01/2013
Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at

Denumire

A

B

01

Administratie centrala

02

Servicii publice descentralizate

03

Agricultura

03

Imbunatatiri funciare, irigatii, desecari si combaterea
eroziunii solului
Protectia plantelor si carantina fitosanitara

04

Programe pentru sprijinirea producatorilor agricoli

05

Reproductia si selectia animalelor

30

Alte cheltuieli in domeniul agriculturii

02

Tit: 00

Pag. 48

- mii lei -

Program Executie Propuneri Crestere / Estimari
initial 2012 preliminata
2013
descrestere
2014
comparabil 2012
2013/2012
comparabil
1
2
3
4
5
100.617

85.413

92.599

8,41

708.221

680.435

558.150

-17,97

2.371.930

2.599.089

1.675.660

-35,53

248.430

248.430

160.000

-35,60

11.000

11.000

11.961

8,74

1.837.000

2.064.159

1.364.088

-33,92

25.500

25.500

25.594

0,37

250.000

250.000

114.017

-54,39

Estimari
2015

Estimari
2016

6

7

04

Sivilcultura

171.897

100.743

75.671

-24,89

50

Alte cheltuieli in domeniul agriculturii, silviculturii,
pisciculturii si vanatorii
TRANSPORTURI

2.465.034

2.578.714

3.648.229

41,47

14.198.951

11.042.721

12.980.569

17,55

16.393.838

17.519.917

15.671.263

01

CHELTUIELI CURENTE

13.795.446

10.831.733

12.608.062

16,40

16.082.659

17.268.794

15.460.122

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

21.947

20.075

22.649

12,82

24.075

24.677

24.677

Cheltuieli salariale in bani

17.279

15.784

17.825

12,93

01

Salarii de baza

16.022

14.053

15.792

12,37

05

Sporuri pentru conditii de munca

873

1.301

1.610

23,75

06

Alte sporuri

25

18

13

-27,78

12

Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii

200,00

9.584

9.853

10.099

8401

01

6

4

12

285

216

300

38,89

68

192

98

-48,96

Contributii

4.668

4.291

4.824

12,42

01

Contributii de asigurari sociale de stat

3.288

3.320

3.643

9,73

02

Contributii de asigurari de somaj

185

81

87

7,41

03

Contributii de asigurari sociale de sanatate

716

830

912

9,88

346

30

33

10,00

13
30
03

04
06
20
01

Indemnizatii de delegare
Alte drepturi salariale in bani

Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli
profesionale
Contributii pentru concedii si indemnizatii

133

30

149

396,67

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

9.177

8.461

9.278

9,66

Bunuri si servicii

6.582

5.770

6.515

12,91

111

104

118

13,46

16

9

16

77,78

1.525

1.467

1.610

9,75

01

Furnituri de birou

02

Materiale pentru curatenie

03

Incalzit, iluminat si forta motrica

04

Apa, canal si salubritate

263

218

250

14,68

05

Carburanti si lubrifianti

485

502

550

9,56

06

Piese de schimb

12

11

12

9,09

3

2

3

50,00

07

Transport

08

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

09
30

826

679

780

14,87

Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

1.730

1.430

1.530

6,99

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

1.611

1.348

1.646

22,11

200

150

200

33,33
0,00

02

Reparatii curente

04

Medicamente si materiale sanitare

2

2

2

Materiale sanitare

2

2

2

0,00

138

112

165

47,32

02

Bunuri de natura obiectelor de inventar

05
03

Lenjerie si accesorii de pat

30

Alte obiecte de inventar
Deplasari, detasari, transferari

06

10

1

10

900,00

128

111

155

39,64

1.113

1.039

1.142

9,91

427

351

-17,80

01

Deplasari interne, detasari, transferari

343

02

Deplasari in strainatate

770

612

791

29,25

11

Carti, publicatii si materiale documentare

152

44

60

36,36

12

Consultanta si expertiza

13

Pregatire profesionala

14

Protectia muncii

24
01
25

20

107

20

-81,31

103

63

106

68,25

91

72

93

29,17

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor

101

1

110

10.900,00

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe

101

1

110

10.900,00

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in
reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale

11

371

12

-96,77

TOTAL
Data: 21/01/2013
Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at

Denumire

A

B
30

Alte cheltuieli

Tit: 00

Pag. 49

- mii lei -

Program Executie Propuneri Crestere / Estimari
initial 2012 preliminata
2013
descrestere
2014
comparabil 2012
2013/2012
comparabil
1
2
3
4
5
664

730

853

8

16,85

Reclama si publicitate

02

Protocol si reprezentare

62

61

64

4,92

04

Chirii

36

156

172

10,26

14

14

12

-14,29

30
30
02
02
40

Fondul Presedintelui/Fondul conducatorului institutiei
publice
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

544

499

597

19,64

TITLUL III DOBANZI

108.765

93.259

91.209

-2,20

Dobanzi aferente datoriei publice externe

108.765

93.259

91.209

-2,20

Dobanzi aferente creditelor externe contractate de
ordonatorii de credite
TITLUL IV SUBVENTII

108.765

93.259

91.209

-2,20

1.597.915

1.600.786

1.598.415

-0,15

8.000

7.989

8.500

6,40

1.190.000

1.187.734

1.190.000

0,19

349.000

349.000

349.000

0,00

50.915

54.915

50.915

-7,28

1.444.473

1.368.869

1.355.244

-1,00

02

Subventii pe activitati

04

Subventii pentru sustinerea transportului feroviar public de
calatori
Subventii pentru transportul de calatori cu metroul

05
14

Sustinerea infrastructurii de transport

30

Alte subventii
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE
ADMINISTRATIEI PUBLICE
Transferuri curente

51

1.276.473

1.306.114

1.289.007

-1,31

Transferuri catre institutii publice

29.059

26.716

35.965

34,62

28

Intretinerea infrastructurii rutiere

397.414

429.416

403.042

-6,14

Intretinere infrastructurii feroviare publice

850.000

849.982

850.000

0,00

Transferuri de capital

168.000

62.755

66.237

5,55

Dezvoltarea infrastructurii rutiere

168.000

62.755

66.237

5,55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

2.952.304

2.346.278

2.058.884

-12,25

A. Transferuri interne

2.951.144

2.344.611

2.056.841

-12,27

79.739

50.203

38.364

-23,58

55
02
13
55
01
03
08
09
12

Programe cu finantare rambursabila
Programe PHARE si alte programe cu finantare
nerambursabila
Programe ISPA
Investitii ale agentilor economici cu capital de stat

5.740

1.617.687

1.311.999

-18,90

866.740

460.575

624.878

35,67

29

Reparatii curente aferente infrastructurii feroviare publice

78.958

44.821

78.000

74,03

1.160

1.667

2.043

22,56

01

B. Transferuri curente in strainatate (catre organizatii
internationale)
Contributii si cotizatii la organisme internationale

1.160

1.667

2.043

22,56

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)
POSTADERARE
Programe din Fondul European de Dezoltare
Regionala(FEDR)
Finantarea nationala

5.627.796

3.322.392

5.643.960

69,88

1.840.123

697.031

1.870.152

168,30

275.190

166.892

404.858

142,59

1.472.345

389.333

1.053.509

170,59

92.588

140.806

411.785

192,45

12.834

6.087

16.950

178,46

1.925

904

1.835

102,99

10.267

4.659

12.521

168,75

642

524

2.594

395,04

3.641.462

2.613.444

3.567.873

36,52

546.224

319.316

507.847

59,04

2.913.394

1.824.466

2.462.886

34,99

181.844

469.662

597.140

27,14

36.077

221

45.030

20.275,57

5.411

33

27.998

84.742,42

28.912

176

8.948

4.984,09

1.754

12

8.084

67.266,67

300

2

45

1

01
01
02

Finantarea externa nerambursabila

03

Cheltuieli neeligibile
Programe din Fondul Social European(FSE)

02
01

Finantarea nationala

02

Finantarea externa nerambursabila

03

Cheltuieli neeligibile
Programe din Fondul de Coeziune(FC)

03
01
02
03

Finantarea nationala
Finantarea externa nerambursabila
Cheltuieli neeligibile
Alte facilitati si instrumente postaderare

16
01
02
03

Finantarea nationala
Finantarea externa nerambursabila
Cheltuieli neeligibile
Mecanismul financiar SEE

17
01

Finantarea nationala

77.073

65.909

58.696

2.299.259

2.366.433

2.402.369

1.501.422

1.503.428

1.457.596

2.140.158

2.270.987

2.415.501

9.152.000

10.123.815

8.165.400

171.325
1.919.967

Cheltuieli neeligibile ISPA

56

7

3.600

28
02

6

1.148

01

01

Estimari
2016

8

01

07

Estimari
2015

TOTAL
Data: 21/01/2013
Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at
A
02

Denumire

B
Finantarea externa nerambursabila

03

Cheltuieli neeligibile

01

Asistenta tehnica in cadrul programelor operationale, altele
decat Programul Operational Asistenta Tehnica
Finantarea nationala

20

02
03
59

Finantarea externa nerambursabila
Cheltuieli neeligibile
TITLUL X ALTE CHELTUIELI

01

Burse

32

Rambursarea contravalorii unor servicii de navigatie aeriana

33

Sume destinate mentinerii navigabilitatii aeronavelor pentru
zboruri speciale
Sume alocate pentru intocmirea documentatiilor cadastrale
si a publicitatii imobiliare pentru bunurile imobiliare aflate
in concesiunea companiei care administreaza infrastructura
feroviara
TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR
CU FINANTARE RAMBURSABILA
Cheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabila

34

65
01
70
71
01
01

Tit: 00

Pag. 50

- mii lei -

Program Executie Propuneri Crestere / Estimari
initial 2012 preliminata
2013
descrestere
2014
comparabil 2012
2013/2012
comparabil
1
2
3
4
5
240

1

Estimari
2016

6

7

15
97.000

5.607

143.955

2.467,42

14.550

1.141

28.941

2.436,46

77.600

3.432

87.154

2.439,45

4.850

1.034

27.860

2.594,39

18.695

8.107

30.402

275,01

5.650

5.085

5.650

11,11

3.358

3.022

11.379

26.828

27.241

27.422

852.260

876.451

898.362

8.373

9.687

276,54

5.000

2.014.374

2.063.506

1.798.021

-12,87

2.014.374

2.063.506

1.798.021

-12,87

CHELTUIELI DE CAPITAL

6.047

3.887

3.137

-19,30

3.240

3.332

3.415

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

6.047

3.887

3.137

-19,30

3.240

3.332

3.415

Active fixe

2.000

1.475

2.037

38,10

1.400

1.245

1.180

-5,22

50

Constructii

02

Masini, echipamente si mijloace de transport

03

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

500

186

570

206,45

30

Alte active fixe

100

44

237

438,64

4.047

2.412

1.100

-54,39

Reparatii capitale aferente activelor fixe

03

Estimari
2015

79

OPERATIUNI FINANCIARE

397.458

382.785

369.370

-3,50

307.939

247.791

207.726

81

TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE

397.458

382.785

369.370

-3,50

307.939

247.791

207.726

Rambursari de credite externe

397.458

382.785

369.370

-3,50

Rambursari de credite externe contractate de ordonatorii
de credite
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI
RECUPERATE IN ANUL CURENT
TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII
PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

397.458

382.785

369.370

-3,50

01

Administratie centrala

297.042

99.045

266.036

168,60

03

Transport rutier

7.426.827

5.994.345

5.818.864

-2,93

Drumuri si poduri

7.426.827

5.994.345

5.818.864

-2,93

Transport feroviar

5.368.405

4.596.788

6.012.591

30,80

Transport pe cale ferata

4.253.475

3.818.973

5.397.253

41,33

Transport cu metroul

1.114.930

777.815

615.338

-20,89

Transport pe apa

880.449

278.095

706.393

154,01

Transport aerian

206.690

67.137

163.016

142,81

Aviatia civila

205.020

65.634

162.012

146,84

01
01
84
85
01

01
04
01
02
05
06
02

-175.684
-175.684
-175.684

1.670

1.503

1.004

-33,20

19.538

7.311

13.669

86,96

COMUNICATII

262.402

192.823

201.476

4,49

162.749

142.700

94.006

01

CHELTUIELI CURENTE

240.563

188.069

136.976

-27,17

97.770

77.302

78.224

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

7.515

16.452

7.995

-51,40

9.070

9.297

9.297

Cheltuieli salariale in bani

5.922

12.894

6.300

-51,14

Salarii de baza

5.772

5.375

6.154

14,49

Zboruri speciale

03

Alte cheltuieli in domeniul transporturilor

50
8501

01
01
08

Fond de premii

12

Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii

13
30

Alte drepturi salariale in bani

5

01

74

130

75,68

15

7.154

11

-99,85

1.695

-52,35

1
1

Tichete de masa
Contributii

5

130

Cheltuieli salariale in natura

02
03

Indemnizatii de delegare

291

1.593

3.557

TOTAL
Data: 21/01/2013
Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at
A
01

B
Contributii de asigurari sociale de stat

02

Contributii de asigurari de somaj

03

Contributii de asigurari sociale de sanatate

04
06
20

Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli
profesionale
Contributii pentru concedii si indemnizatii
TITLUL II BUNURI SI SERVICII

01

Bunuri si servicii

Tit: 00

Pag. 51

- mii lei -

Program Executie Propuneri Crestere / Estimari
initial 2012 preliminata
2013
descrestere
2014
comparabil 2012
2013/2012
comparabil
1
2
3
4
5
1.206

2.718

1.282

-52,83

29

57

31

-45,61

301

663

321

-51,58

8

21

9

-57,14

49

98

52

-46,94

167.996

160.287

67.233

-58,05

3.141

1.862

3.080

65,41

239

130

245

88,46

55

40

55

37,50

1.120

891

1.235

38,61
34,04

01

Furnituri de birou

02

Materiale pentru curatenie

03

Incalzit, iluminat si forta motrica

04

Apa, canal si salubritate

61

47

63

Carburanti si lubrifianti

123

123

130

5,69

82

105

127

20,95

05
06

Piese de schimb

08

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

705

202

425

110,40

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

756

324

800

146,91

02

Reparatii curente

450

9

450

4.900,00

05

Bunuri de natura obiectelor de inventar

202

173

100

-42,20

Alte obiecte de inventar

202

173

100

-42,20

Deplasari, detasari, transferari

738

432

738

70,83

01

Deplasari interne, detasari, transferari

115

51

115

125,49

02

Deplasari in strainatate

623

381

623

63,52

80

13

50

284,62
269,57

30

30
06

11

Carti, publicatii si materiale documentare

12

Consultanta si expertiza

340

92

340

Pregatire profesionala

115

59

115

94,92

3

60

1.900,00
-82,12

13
14

Protectia muncii

60

25

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in
reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale
Alte cheltuieli

50

509

91

162.820

157.135

62.209

-60,41

2

15

650,00

30
01

Reclama si publicitate

15

02

Protocol si reprezentare

20

4

20

400,00

35

1

2

100,00

07

Fondul Presedintelui/Fondul conducatorului institutiei
publice
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

162.750

157.128

62.172

-60,43

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

1.200

1.060

1.300

22,64

1.200

1.060

1.300

22,64

01

B. Transferuri curente in strainatate (catre organizatii
internationale)
Contributii si cotizatii la organisme internationale

1.200

1.060

1.300

22,64

52.673

657

55.000

8.271,39

01

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)
POSTADERARE
Programe din Fondul European de Dezoltare
Regionala(FEDR)
Finantarea nationala

30
55
02

56
01

02

Finantarea externa nerambursabila

03

Cheltuieli neeligibile
Programe din Fondul Social European(FSE)

02
01
02
03

Finantarea nationala
Finantarea externa nerambursabila
Cheltuieli neeligibile
Alte programe comunitare finantate in perioada 2007-2013

15
01
02

Finantarea nationala
Finantarea externa nerambursabila

03

Cheltuieli neeligibile

01

Asistenta tehnica in cadrul programelor operationale, altele
decat Programul Operational Asistenta Tehnica
Finantarea nationala

20

59

Denumire

02

Finantarea externa nerambursabila

03

Cheltuieli neeligibile
TITLUL X ALTE CHELTUIELI

10.767

Estimari
2015

Estimari
2016

6

7

30.714

31.574

32.459

1.343

1.381

1.415

56.540

34.944

34.944

103

106

109

25.779

1.615

3.901

8.614

17.749

538

4.129

18.751

127

9.269

7.198,43

2.813

15

1.121

7.373,33

15.000

87

6.354

7.203,45

938

25

1.794

7.076,00

404

423

61

173

323

174

20

76

22.751

530

19.529

3.584,72

3.413

133

4.882

3.570,68

18.200

397

14.647

3.589,42

6

100

1.566,67

1.138
1.500

TOTAL
Data: 21/01/2013
Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at

Denumire

A

B

Tit: 00

Pag. 52

- mii lei -

Program Executie Propuneri Crestere / Estimari
initial 2012 preliminata
2013
descrestere
2014
comparabil 2012
2013/2012
comparabil
1
2
3
4
5

17

Despagubiri civile

1.500

6

100

1.566,67

9.679

9.607

5.348

-44,33

01

TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR
CU FINANTARE RAMBURSABILA
Cheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabila

65

70
71

5.348

-44,33

CHELTUIELI DE CAPITAL

4.764

64.500

1.253,90

64.979

65.398

15.782

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

21.839

4.764

64.500

1.253,90

64.979

65.398

15.782

1.253,90

21.839

4.764

64.500

21.829

4.757

14.490

204,60

30

Alte active fixe

10

7

50.010

714.328,57

-10

PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI
RECUPERATE IN ANUL CURENT
TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII
PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

01
01
8601
01

01
01
01
48
49
04
02
02
03
04
8701
01
20
30
30
51
02
21
56
01
01

-10
262.402

192.823

201.476

4,49

CERCETARE SI DEZVOLTARE IN DOMENIUL
ECONOMIC
CHELTUIELI CURENTE

167.741

153.109

101.322

-33,82

108.155

111.184

113.964

167.741

153.109

101.322

-33,82

108.155

111.184

113.964

37.341

34.568

28.622

-17,20

36.376

37.395

38.330

37.341

34.568

28.622

-17,20

37.341

34.568

28.622

-17,20

130.400

118.541

72.700

-38,67

71.779

73.789

75.634

A. Transferuri interne

85.900

73.366

72.700

-0,91

Finantarea proiectelor de cercetare-dezvoltare si inovare

Transferuri catre institutii publice
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

55

-10

Comunicatii

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE
ADMINISTRATIEI PUBLICE
Transferuri curente

51

17.050

6.466

6.700

3,62

Transferuri pentru finantarea cercetarii in domeniul
economic
Alte plati catre UE

68.850

66.900

66.000

-1,35

44.500

45.175

Contributia Romaniei la Fondul de Cercetare pentru
Carbune si Otel
Cercetare si dezvoltare in domeniul agriculturii,
silviculturii, pisciculturii si vanatorii
Cercetare si dezvoltare in domeniul combustibilului si
energiei
Cercetare si dezvoltare in domeniul industriei extractive,
prelucratoare si constructiilor
ALTE ACTIUNI ECONOMICE

44.500

45.175

37.341

34.568

28.622

-17,20

79.400

65.581

66.200

0,94

51.000

52.960

6.500

-87,73

294.135

140.397

65.362

-53,44

152.080

83.601

14.451

CHELTUIELI CURENTE

294.135

140.397

65.362

-53,44

152.080

83.601

14.451

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

22.000

3.042

2.268

-25,44

2.162

2.302

2.431

Alte cheltuieli

22.000

3.042

2.268

-25,44

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

22.000

3.042

2.268

-25,44

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE
ADMINISTRATIEI PUBLICE
Transferuri de capital

150.000

94.780

1.000

-98,94

8.781

9.026

9.252

150.000

94.780

1.000

-98,94

Transferuri de la bugetul de stat catre bugetele locale
pentru realizarea obiectivelor de investitii in turism
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)
POSTADERARE
Programe din Fondul European de Dezoltare
Regionala(FEDR)
Finantarea nationala

150.000

94.780

1.000

-98,94

111.263

27.303

59.985

119,70

138.369

69.505

111.263

27.303

59.985

119,70

2.768

2.768

02

Finantarea externa nerambursabila

03

Cheltuieli neeligibile

16.700

4.000

400

-90,00

89.000

21.800

59.201

171,56

5.563

1.503

384

-74,45

TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR
CU FINANTARE RAMBURSABILA
Cheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabila

10.872

15.272

2.109

-86,19

10.872

15.272

2.109

-86,19

01

Fondul Roman de Dezvoltare Sociala

10.872

15.272

2.109

-86,19

04

Turism

283.263

125.125

63.253

-49,45

65
01

DEFICIT

9901
01
55
01

-17.161.584 -13.055.626 -18.176.690

2.768

39,22 -16.766.399 -16.426.643 -16.938.895

460.823

346.289

15.500

-95,52

CHELTUIELI CURENTE

6.500

9.148

500

-94,53

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

6.500

9.148

500

-94,53

A. Transferuri interne

6.500

9.148

500

-94,53

CREDITE EXTERNE

5006

7

9.607

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

85

6

9.679

Active fixe

84

Estimari
2016

21.839

03

01

Estimari
2015

TOTAL
Data: 21/01/2013
Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at
A
03

Denumire

B
Programe cu finantare rambursabila

Tit: 00

Pag. 53

- mii lei -

Program Executie Propuneri Crestere / Estimari
initial 2012 preliminata
2013
descrestere
2014
comparabil 2012
2013/2012
comparabil
1
2
3
4
5
6.500

9.148

500

-94,53

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

454.323

337.141

15.000

-95,55

71

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

454.323

337.141

15.000

-95,55

Active fixe

454.323

337.141

15.000

-95,55

Masini, echipamente si mijloace de transport

454.323

337.141

15.000

-95,55

ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA

454.323

337.141

15.000

-95,55

CHELTUIELI DE CAPITAL

454.323

337.141

15.000

-95,55

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

454.323

337.141

15.000

-95,55

Active fixe

454.323

337.141

15.000

-95,55

01
02
6106
70
71
01

Masini, echipamente si mijloace de transport

454.323

337.141

15.000

-95,55

Ordine publica

454.323

337.141

15.000

-95,55

Paza si supravegherea frontierei

454.323

337.141

15.000

-95,55

PROTECTIA MEDIULUI

5.000

5.253

01

CHELTUIELI CURENTE

5.000

5.253

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

5.000

5.253

A. Transferuri interne

5.000

5.253

Programe cu finantare rambursabila

5.000

5.253

Canalizarea si tratarea apelor reziduale

5.000

5.253

TRANSPORTURI

1.500

3.895

500

-87,16

01

CHELTUIELI CURENTE

1.500

3.895

500

-87,16

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

1.500

3.895

500

-87,16

A. Transferuri interne

1.500

3.895

500

-87,16

Programe cu finantare rambursabila

1.500

3.895

500

-87,16

01

Administratie centrala

1.500

1.500

500

-66,67

03

Transport rutier

02
03
03
7406

01
03
06
8406

01
03

Estimari
2016

6

7

2.395
2.395

Drumuri si poduri

01

Estimari
2015

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

10.700.785

12.196.919

12.329.401

1,09

12.145.674

12.071.454

12.037.588

CHELTUIELI CURENTE

10.694.664

12.190.798

12.323.239

1,09

12.145.586

12.071.366

12.037.588

3.255

3.255

3.883

19,29

417

343

Bunuri si servicii

10

10

10

0,00

Furnituri de birou

10

10

10

0,00

Bunuri de natura obiectelor de inventar

30

30

30

0,00

Alte obiecte de inventar

30

30

30

0,00

Deplasari, detasari, transferari

450

450

450

0,00

01

Deplasari interne, detasari, transferari

150

150

150

0,00

02

Deplasari in strainatate

300

300

300

0,00

Consultanta si expertiza

2.000

2.000

2.000

0,00

Studii si cercetari

500

500

500

0,00

Alte cheltuieli

265

265

893

236,98
2.348

962

962

12.142.821

12.070.061

12.036.626

5008
01

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20
01
01
05
30
06

12
16
30
30
55
01
07
08
09
56
01
01

265

265

893

236,98

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

186.370

501.354

10.060

-97,99

A. Transferuri interne

186.370

501.354

10.060

-97,99

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

Programe comunitare
Programe PHARE si alte programe cu finantare
nerambursabila
Programe ISPA
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)
POSTADERARE
Programe din Fondul European de Dezoltare
Regionala(FEDR)
Finantarea nationala

02

Finantarea externa nerambursabila

03

Cheltuieli neeligibile

02
03
01

812

966

18,97

137.196

9.094

-93,37

12.309.296

5,33

167.066

363.346

10.505.039

11.686.189

75.000

75.000

10.000

10.000

60.000

60.000

5.000

5.000

45.048

14.596

Finantarea externa nerambursabila

45.048

14.596

Programe din Fondul de Coeziune(FC)

225.000

31.272

33.750

5.000

Programe din Fondul Social European(FSE)

02

812
18.492

Finantarea nationala

TOTAL
Data: 21/01/2013
Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at
A
02
03
04
02

Denumire

B
Finantarea externa nerambursabila
Cheltuieli neeligibile
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare
Rurala(FEADR)
Finantarea externa nerambursabila
Programe din Fondul European pentru Pescuit(FEP)

05
02
06
02
08
01
02

Finantarea externa nerambursabila
Programe din Fondul European de Garantare
Agricola(FEGA)
Finantarea externa nerambursabila
Programe Instrumentul European de Vecinatate si
Parteneriat(ENPI)
Finantarea nationala
Finantarea externa nerambursabila
Sume aferente Fondului European pentru Refugiati

09
02

Finantarea externa nerambursabila
Sume aferente Fondului European de Returnare

10
02
11
02

Finantarea externa nerambursabila
Sume aferente Fondului European de Integrare a
resortisantilor tarilor terte
Finantarea externa nerambursabila
Sume aferente Fondului Frontierelor Externe

12
02

Finantarea externa nerambursabila

Tit: 00

180.000

02
01
02
03

1.272
5.715.036

5.800.000

5.715.036

5.715.036

5.800.000

1,49

214.089

214.089

299.563

39,92

Finantarea externa nerambursabila
Alte facilitati si instrumente postaderare

16
02

Finantarea externa nerambursabila

214.089

214.089

299.563

39,92

5.200.000

5.600.000

7,69

3.800.000

5.200.000

5.600.000

7,69

251.768

247.086

339.954

37,59

251.768

247.086

339.930

37,58

2.772

3.872

2.808

-27,48

2.772

3.872

2.808

-27,48

4.158

5.158

5.040

-2,29

4.158

5.158

5.040

-2,29

4.158

4.958

4.767

-3,85

4.158

4.958

4.767

-3,85

83.982

65.869

119.853

81,96

83.982

65.869

119.853

81,96

11.363

772

-93,21

11.363

772

-93,21

17.364

14.558

-16,16

45

33

-26,67

10.004

17.311

14.314

-17,31

3

8

211

2.537,50

67.817

74.860

101.995

36,25

67.629

74.700

96.059

28,59

188

160

5.936

3.610,00

5.666

8.780

54,96

1.642

4.846

195,13

4.024

3.934

-2,24

10.007

Cheltuieli neeligibile

6.204

02

Programul de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea
disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii
Europene extinse
Finantarea externa nerambursabila

03

Cheltuieli neeligibile

6.204

02
28
02

6

7

9.330

Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE

27

Estimari
2016

24

03
25

Estimari
2015

1,49

3.800.000

Finantarea nationala
Cheltuieli neeligibile

25.000

11.250

Finantarea externa nerambursabila
Alte programe comunitare finantate in perioada 2007-2013

15

- mii lei -

5.715.036

Programe finantate in cadrul facilitatii Schengen

13

Pag. 54

Program Executie Propuneri Crestere / Estimari
initial 2012 preliminata
2013
descrestere
2014
comparabil 2012
2013/2012
comparabil
1
2
3
4
5

9.330

Finantarea externa nerambursabila

1.876

Fondul national pentru relatii bilaterale aferent
mecanismelor financiare SEE
Finantarea externa nerambursabila

1.876

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

6.121

6.121

6.162

0,67

88

88

71

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

6.121

6.121

6.162

0,67

88

88

Active fixe

6.121

6.121

6.162

0,67

Masini, echipamente si mijloace de transport

5.809

5.809

5.809

0,00

150

150

353

135,33

01
02
03

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

30

Alte active fixe

5108
01
55
01
07
08
56
02
02
08

162

162

AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE

77.158

153.340

60.806

-60,35

42.406

13.162

2.937

CHELTUIELI CURENTE

77.158

153.340

60.806

-60,35

42.406

13.162

2.937

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

1.480

113.818

1.266

-98,89

1.138

962

962

A. Transferuri interne

1.480

113.818

1.266

-98,89

Programe comunitare

812

812

966

18,97

668

113.006

300

-99,73

75.678

39.522

59.540

50,65

41.268

12.200

1.975

45.048

14.596

45.048

14.596

4.836

154

6.988

4.437,66

Programe PHARE si alte programe cu finantare
nerambursabila
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)
POSTADERARE
Programe din Fondul Social European(FSE)
Finantarea externa nerambursabila
Programe Instrumentul European de Vecinatate si

TOTAL
Data: 21/01/2013
Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at

Denumire

A

B

Tit: 00

Pag. 55

- mii lei -

Program Executie Propuneri Crestere / Estimari
initial 2012 preliminata
2013
descrestere
2014
comparabil 2012
2013/2012
comparabil
1
2
3
4
5

Estimari
2015

Estimari
2016

6

7

Parteneriat(ENPI)
02
12

Finantarea externa nerambursabila
Sume aferente Fondului Frontierelor Externe

02
13

Finantarea externa nerambursabila

4.836

154

6.988

4.437,66

15.561

16.002

22.036

37,71

15.561

16.002

22.036

37,71

165

Programe finantate in cadrul facilitatii Schengen
02

15

Alte programe comunitare finantate in perioada 2007-2013
02
03

Finantarea externa nerambursabila

02

Finantarea externa nerambursabila

03

Cheltuieli neeligibile

03

Programul de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea
disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii
Europene extinse
Cheltuieli neeligibile

25

130

682

622

-8,80

130

682

415

-39,15

207

Cheltuieli neeligibile
Alte facilitati si instrumente postaderare

16

165

Finantarea externa nerambursabila

3.899

3.899

14.754

278,40

3.899

3.899

8.906

128,42

5.848
6.204

4.024

3.934

-2,24

6.204

4.024

3.934

-2,24

9.330

Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE

27
02
28
02
01
03
5308
01
55
01
08
56
15
02
02
6108
01
56
09
02

Autoritati executive si legislative

60.806

-60,35

Autoritati executive

77.158

153.340

60.806

-60,35

CERCETARE FUNDAMENTALA SI CERCETARE
DEZVOLTARE
CHELTUIELI CURENTE

1.327

1.469

602

-59,02

150

1.327

1.469

602

-59,02

150

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

1.170

1.170

600

-48,72

150

A. Transferuri interne

1.170

1.170

600

-48,72

Programe PHARE si alte programe cu finantare
nerambursabila
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)
POSTADERARE
Alte programe comunitare finantate in perioada 2007-2013

1.170

1.170

600

-48,72

157

299

2

-99,33

55

197

2

-98,98

55

197

2

-98,98

102

102

Finantarea externa nerambursabila

102

102

1.327

1.469

602

-59,02

ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA

100.195

105.028

162.013

54,26

110.252

87.753

87.231

CHELTUIELI CURENTE

100.195

105.028

162.013

54,26

110.252

87.753

87.231

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)
POSTADERARE
Sume aferente Fondului European pentru Refugiati

100.195

105.028

162.013

54,26

110.252

87.753

87.231

2.772

3.872

2.808

-27,48

2.772

3.872

2.808

-27,48

4.158

5.158

5.040

-2,29

4.158

5.158

5.040

-2,29

4.158

4.958

4.767

-3,85

Finantarea externa nerambursabila

Finantarea externa nerambursabila
Sume aferente Fondului European de Returnare

10
02
11
02

Finantarea externa nerambursabila
Sume aferente Fondului European de Integrare a
resortisantilor tarilor terte
Finantarea externa nerambursabila
Sume aferente Fondului Frontierelor Externe

12
02

1.876
153.340

Cercetare si dezvoltare pentru servicii publice generale

02

1.876

77.158

Alte facilitati si instrumente postaderare

16

9.330

Finantarea externa nerambursabila
Fondul national pentru relatii bilaterale aferent
mecanismelor financiare SEE
Finantarea externa nerambursabila

Finantarea externa nerambursabila

4.158

4.958

4.767

-3,85

68.421

49.867

97.817

96,16

68.421

49.867

97.817

96,16

11.198

772

-93,11

11.198

772

-93,11

16.482

13.934

-15,46

45

33

-26,67

16.432

13.897

-15,43

5

4

-20,00

10.867

11.851

32.029

170,26

10.867

11.851

32.029

170,26

Programe finantate in cadrul facilitatii Schengen

13
02

Finantarea externa nerambursabila
Alte programe comunitare finantate in perioada 2007-2013

15
01
02
03

Finantarea externa nerambursabila

02

9.819

Cheltuieli neeligibile
Alte facilitati si instrumente postaderare

16

9.819

Finantarea nationala

Finantarea externa nerambursabila

TOTAL
Data: 21/01/2013
Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at

Denumire

A

B
Programul de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea
disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii
Europene extinse
Finantarea externa nerambursabila

25
02
01

Administratia centrala

03

Ordine publica
01

Politie

02

Jandarmerie

03

Paza si supravegherea frontierei

04

Siguranta nationala

05

Servicii de protectie contra incendiilor

06

Autoritati judecatoresti

07

Penitenciare

50

Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei
nationale
INVATAMANT

Tit: 00

Pag. 56

- mii lei -

Program Executie Propuneri Crestere / Estimari
initial 2012 preliminata
2013
descrestere
2014
comparabil 2012
2013/2012
comparabil
1
2
3
4
5
1.642

4.846

195,13

1.642

4.846

195,13
330,01

7.777

7.842

33.721

74.511

59.238

110.889

87,19

920

9.385

800

-91,48

73.591

48.937

110.089

124,96

7.704

70

-99,09

2.448

3.964

3.739

-5,68

57

132

183

38,64

15.402

25.967

13.411

-48,35

2.291

2.228

2.088

-6,28

2.291

2.228

2.088

-6,28

56

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)
POSTADERARE
Alte programe comunitare finantate in perioada 2007-2013

2.291

2.228

2.088

-6,28

3

3
-6,16

03

3

3

2.288

2.225

2.088

2.100

2.065

2.000

-3,15

Cheltuieli neeligibile

188

160

88

-45,00

Invatamant superior

2.100

2.065

2.000

-3,15

Invatamant universitar

2.100

2.065

2.000

-3,15

Cheltuieli neeligibile
Alte facilitati si instrumente postaderare

16
02
03
06
01

Finantarea externa nerambursabila

6

7

181

CHELTUIELI CURENTE

15

Estimari
2016

916

01

6508

Estimari
2015

191

163

88

-46,01

SANATATE

5.809

5.809

5.809

0,00

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

5.809

5.809

5.809

0,00

71

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

5.809

5.809

5.809

0,00

Active fixe

5.809

5.809

5.809

0,00

Masini, echipamente si mijloace de transport

5.809

5.809

5.809

0,00

Servicii publice descentralizate

5.809

5.809

5.809

0,00

ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA

3.567

3.567

4.236

18,76

505

431

CHELTUIELI CURENTE

3.255

3.255

3.883

19,29

417

343

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

3.255

3.255

3.883

19,29

417

343

Bunuri si servicii

10

10

10

0,00

Furnituri de birou

10

10

10

0,00

Bunuri de natura obiectelor de inventar

30

30

30

0,00

Alte obiecte de inventar

30

30

30

0,00

Deplasari, detasari, transferari

450

450

450

0,00

01

Deplasari interne, detasari, transferari

150

150

150

0,00

02

Deplasari in strainatate

300

300

300

0,00

Consultanta si expertiza

2.000

2.000

2.000

0,00

Studii si cercetari

500

500

500

0,00

Alte cheltuieli

265

265

893

236,98

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

265

265

893

236,98

Alte cheltuieli in domeniul invatamantului

50
6608

01
02
02
6808
01
20
01
01
05
30
06

12
16
30
30
70

CHELTUIELI DE CAPITAL

312

312

353

13,14

88

88

71

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

312

312

353

13,14

88

88

Active fixe

312

312

353

13,14

03

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

150

150

353

135,33

30

Alte active fixe

162

162

01

3.567

3.567

4.236

18,76

LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA

48.000

52.000

41.000

-21,15

CHELTUIELI CURENTE

48.000

52.000

41.000

-21,15

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)
POSTADERARE

48.000

52.000

41.000

-21,15

Administratie centrala

01
7008
01
56

TOTAL
Data: 21/01/2013
Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at
A

Denumire

B
Alte facilitati si instrumente postaderare

16
02
05
02
7408
01
55
01
08
56
08
01
02

Pag. 57

- mii lei -

48.000

52.000

41.000

-21,15

48.000

52.000

41.000

-21,15

Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice

48.000

52.000

41.000

-21,15

Amenajari hidrotehnice

48.000

52.000

41.000

-21,15

PROTECTIA MEDIULUI

5.500

5.500

6.231

13,29

1.291

CHELTUIELI CURENTE

5.500

5.500

6.231

13,29

1.291

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

5.500

5.500

6.000

9,09

1.060

A. Transferuri interne

5.500

5.500

6.000

9,09

Programe PHARE si alte programe cu finantare
nerambursabila
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)
POSTADERARE
Programe Instrumentul European de Vecinatate si
Parteneriat(ENPI)
Finantarea nationala

5.500

5.500

6.000

9,09

Finantarea externa nerambursabila

231

5.500

5.500

6.231

13,29

256.427

265.145

344.352

29,87

183.195

74.520

1.982

183.195

74.520

1.982

183.195

74.520

1.982

256.427

265.145

344.352

29,87

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

7.164

13.530

2.194

-83,78

A. Transferuri interne

7.164

13.530

2.194

-83,78

Programe PHARE si alte programe cu finantare
nerambursabila
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)
POSTADERARE
Programe Instrumentul European de Vecinatate si
Parteneriat(ENPI)
Finantarea externa nerambursabila

7.164

13.530

2.194

-83,78

249.263

251.615

342.158

35,98

246.932

246.932

332.735

34,75

246.932

246.932

332.735

34,75

2.331

4.683

9.423

101,22

56
08
02

Alte facilitati si instrumente postaderare

16

2.331

4.683

9.423

101,22

Actiuni generale economice si comerciale

256.427

265.145

344.352

29,87

Programe de dezvoltare regionala si sociala

256.427

265.145

344.352

29,87

3.990

3.990

01

INDUSTRIA EXTRACTIVA, PRELUCRATOARE SI
CONSTRUCTII
CHELTUIELI CURENTE

3.990

3.990

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

3.990

3.990

A. Transferuri interne

3.990

3.990

Programe PHARE si alte programe cu finantare
nerambursabila
Alte cheltuieli in domeniul industriei

3.990

3.990

02
01
10
8208

01
08
50
8308
01
56
04
02

Finantarea externa nerambursabila

3.990

3.990

AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI
VANATOARE
CHELTUIELI CURENTE

9.729.125

11.129.125

11.699.563

5,13

11.807.875

11.895.588

11.945.438

9.729.125

11.129.125

11.699.563

5,13

11.807.875

11.895.588

11.945.438

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)
POSTADERARE
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare
Rurala(FEADR)
Finantarea externa nerambursabila

9.729.125

11.129.125

11.699.563

5,13

11.807.875

11.895.588

11.945.438

5.715.036

5.715.036

5.800.000

1,49

5.715.036

5.715.036

5.800.000

1,49

214.089

214.089

299.563

39,92

Programe din Fondul European pentru Pescuit(FEP)

05

214.089

214.089

299.563

39,92

Programe din Fondul European de Garantare
Agricola(FEGA)
Finantarea externa nerambursabila

3.800.000

5.200.000

5.600.000

7,69

3.800.000

5.200.000

5.600.000

7,69

Agricultura

9.729.125

11.129.125

11.699.563

5,13

Programe pentru sprijinirea producatorilor agricoli

9.729.125

11.129.125

11.699.563

5,13

TRANSPORTURI

467.066

469.618

01

CHELTUIELI CURENTE

467.066

469.618

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

167.066

363.346

A. Transferuri interne

167.066

363.346

Programe ISPA

167.066

363.346

02
06
02
03
04
8408

01
09

7

24

55
08

6

207

01
01

Estimari
2016

231

ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI
DE MUNCA
CHELTUIELI CURENTE

8008

Estimari
2015

231

Finantarea externa nerambursabila
Reducerea si controlul poluarii

03

Tit: 00

Program Executie Propuneri Crestere / Estimari
initial 2012 preliminata
2013
descrestere
2014
comparabil 2012
2013/2012
comparabil
1
2
3
4
5

Finantarea externa nerambursabila

TOTAL
Data: 21/01/2013
Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at
A
56
01
01
02
03
03

Denumire

B
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)
POSTADERARE
Programe din Fondul European de Dezoltare
Regionala(FEDR)
Finantarea nationala
Finantarea externa nerambursabila
Cheltuieli neeligibile
Programe din Fondul de Coeziune(FC)

01

Finantarea nationala

02

Finantarea externa nerambursabila

03

Cheltuieli neeligibile

03

Tit: 00

Pag. 58

- mii lei -

Program Executie Propuneri Crestere / Estimari
initial 2012 preliminata
2013
descrestere
2014
comparabil 2012
2013/2012
comparabil
1
2
3
4
5
300.000

106.272

75.000

75.000

10.000

10.000

60.000

60.000

5.000

5.000

225.000

31.272

33.750

5.000

180.000

25.000

11.250

1.272

Transport rutier

467.066

469.618

Drumuri si poduri

Estimari
2015

Estimari
2016

6

7

467.066

469.618

COMUNICATII

330

100

2.701

2.601,00

01

CHELTUIELI CURENTE

330

100

2.701

2.601,00

56

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)
POSTADERARE
Alte facilitati si instrumente postaderare

330

100

2.701

2.601,00

330

100

2.701

2.601,00

330

100

2.701

2.601,00

330

100

2.701

2.601,00

VENITURI PROPRII - TOTAL CHELTUIELI

6.081.417

5.846.931

5.852.797

0,10

5.697.664

5.697.401

5.711.621

CHELTUIELI CURENTE

5.267.585

5.212.523

4.808.665

-7,75

4.664.954

4.672.032

4.686.868

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

935.025

948.406

967.172

1,98

966.796

972.592

978.426

911.473

929.297

1,96

867.686

885.468

2,05

1.519.909

1.527.633

1.536.633

01
8508

16
02

Finantarea externa nerambursabila
Comunicatii

01
5010
01
10

Cheltuieli salariale in bani

901.574

01

Salarii de baza

860.620

03

Indemnizatie de conducere

05

Sporuri pentru conditii de munca

06

Alte sporuri

07

Ore suplimentare

11

Fond aferent platii cu ora

10.426

12

Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii

17.278

13

Indemnizatii de delegare

2.358

2.676

14

Indemnizatii de detasare

01

30

Alte drepturi salariale in bani
Cheltuieli salariale in natura

02

60

64

33

-48,44

1.447

1.486

1.455

-2,09

686

657

640

-2,59

9.988

9.498

-4,91

19.986

19.889

-0,49

3.086

15,32
-37,50

14

16

10

8.685

8.914

9.218

3,41

10.795

9.875

9.187

-6,97

02

Norme de hrana

7.729

7.274

6.997

-3,81

03

Uniforme si echipament obligatoriu

1.502

995

1.199

20,50

05

Transportul la si de la locul de munca

30

Alte drepturi salariale in natura

49

73

160

119,18

1.515

1.533

831

-45,79

Contributii

20.416

24.818

26.208

5,60

01

Contributii de asigurari sociale de stat

14.882

18.366

19.808

7,85

02

Contributii de asigurari de somaj

510

575

606

5,39

4.308

4.906

4.985

1,61

193

187

194

3,74

03

03
04
05
06

Contributii de asigurari sociale de sanatate
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli
profesionale
Prime de asigurare viata platite de angajator pentru
angajati
Contributii pentru concedii si indemnizatii
TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

16
523

784

599

1.501.653

1.462.995

1.523.489

4,13

872.408

1.020.832

17,01

-23,60

Bunuri si servicii

976.171

01

Furnituri de birou

714.410

676.329

790.748

16,92

02

Materiale pentru curatenie

2.451

1.830

2.422

32,35

03

Incalzit, iluminat si forta motrica

42.533

28.385

31.050

9,39

04

Apa, canal si salubritate

6.621

6.001

7.094

18,21

05

Carburanti si lubrifianti

17.816

8.941

27.568

208,33

06

Piese de schimb

17.938

9.007

12.857

42,74

1.676

526

3.708

604,94

01

07

Transport

TOTAL
Data: 21/01/2013
Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at
A

Denumire

08

B
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

09
30

Tit: 00

Pag. 59

- mii lei -

Program Executie Propuneri Crestere / Estimari
initial 2012 preliminata
2013
descrestere
2014
comparabil 2012
2013/2012
comparabil
1
2
3
4
5
5.671

5.370

5.656

Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

131.618

82.109

98.559

20,03

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

35.437

53.910

41.170

-23,63

02

Reparatii curente

22.563

22.933

20.583

-10,25

03

Hrana

8.377

7.821

10.632

35,94

Hrana pentru oameni

8.314

7.687

10.544

37,17

Hrana pentru animale

63

134

88

-34,33

121.240

143.893

98.154

-31,79

54.259

25.314

-53,35
-88,50

01
02

Medicamente si materiale sanitare

04

5,33

01

Medicamente

41.198

02

Materiale sanitare

20.721

19.569

2.251

03

Reactivi

58.950

68.824

70.226

2,04

04

Dezinfectanti

371

1.241

363

-70,75

15.330

14.839

18.439

24,26

3.896

3.890

3.627

-6,76

357

434

721

66,13

Bunuri de natura obiectelor de inventar

05
01

Uniforme si echipament

03

Lenjerie si accesorii de pat

30

Alte obiecte de inventar

11.077

10.515

14.091

34,01

Deplasari, detasari, transferari

11.864

11.787

15.194

28,90

Deplasari interne, detasari, transferari

5.218

4.893

6.766

38,28

Deplasari in strainatate

6.646

6.894

8.428

22,25

09

Materiale de laborator

7.448

6.649

8.278

24,50

10

Cercetare-dezvoltare

6.422

2.262

2.913

28,78

11

Carti, publicatii si materiale documentare

4.288

4.032

3.805

-5,63

12

Consultanta si expertiza

290

395

356

-9,87

13

Pregatire profesionala

891

1.074

1.932

79,89

14

Protectia muncii

596

574

432

-24,74

7

7

106

1.414,29

213

212

107

-49,53

06
01
02

16

Munitie, furnituri si armament de natura activelor fixe
pentru armata
Studii si cercetari

17

Actiuni cu caracter stiintific si social-cultural

25

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in
reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale
Alte cheltuieli

15

30

63

66

4,76

213.336

241.521

166.957

-30,87

384

108

-71,88

Reclama si publicitate

02

Protocol si reprezentare

680

333

606

81,98

03

Prime de asigurare non-viata

110

92

134

45,65

04

Chirii

12.803

12.265

14.589

18,95

07

Fondul Presedintelui/Fondul conducatorului institutiei
publice
Executarea silita a creantelor bugetare

8

8

5

-37,50

2

10

400,00

199.361

228.437

151.505

-33,68

72.903

92.903

100.903

8,61

36.614

36.614

50.000

36,56

4.574

5.500

4.164

-24,29

4.574

5.500

4.164

-24,29

4.574

5.500

4.164

-24,29

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

35

Finantarea din venituri proprii ale Ministerului Sanatatii
pentru actiuni de sanatate din cadrul unitatilor sanitare din
reteaua administratiei publice locale
Finantarea din venituri proprii ale Ministerului Sanatatii
pentru programele nationale de sanatate derulate de unitatile
sanitare din reteaua administratie publice locale
TITLUL III DOBANZI

01

Dobanzi aferente datoriei publice interne

34

30
01

Dobanzi aferente datoriei publice interne directe
TITLUL IV SUBVENTII

40

Programe de conservare sau de inchidere a minelor

16

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE
ADMINISTRATIEI PUBLICE
Transferuri curente

51
01
01
03
25
35
02

60

01

30

59.950
59.950

7

4.164

4.164

4.164

934.829

934.829

934.829

100.000

1.489.800

1.348.435

941.584

-30,17

1.147.240

989.802

749.024

-24,33

33.360

34.360

500

-98,54

Actiuni de sanatate

85.913

65.913

65.913

0,00

127.237

100.237

156.340

55,97

900.730

789.292

526.271

-33,32

342.560

358.633

192.560

-46,31

Transferuri din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii
Publice catre fondul de asigurari sociale de sanatate
Transferuri de capital

6

100.000

Transferuri catre institutii publice
Programe pentru sanatate

Estimari
2016

100

374

09

Estimari
2015

TOTAL
Data: 21/01/2013
Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at
A
08
11
12
25
26
27
55
01
02
12
18
48
02
01
04
56
01
01

Denumire

B
Aparatura medicala si echipamente de comunicatii in
urgenta
Transferuri pentru reparatii capitale la spitale
Transferuri pentru finantarea investitiilor la spitale

90.000

30.000

10.000

-66,67

15.000

15.000

10.000

-33,33

120.000

120.000

9.665

-91,95

18.876

18.876

24.650

30,59

17.736

17.736

23.150

30,53

1.140

1.140

1.500

31,58

938.324

1.165.197

1.108.464

-4,87

289.099

436.541

1.096.776

151,24

Alte transferuri curente interne
Finantarea proiectelor de cercetare-dezvoltare si inovare
B. Transferuri curente in strainatate (catre organizatii
internationale)
Contributii si cotizatii la organisme internationale
Alte transferuri curente in strainatate
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)
POSTADERARE
Programe din Fondul European de Dezoltare
Regionala(FEDR)
Finantarea nationala

Finantarea externa nerambursabila

01

02
01

43.326

135.304

1.096.234

710,20

231.351

212.790

542

-99,75

14.422

88.447

610.080

700.374

9.277

-98,68

595.100

103.775

534

-99,49

5.089

560.543

7.291

-98,70

36.056

1.452

-95,97

930

400

200

1.200

530

400

200

7.500
7.500

Cheltuieli neeligibile

6.930

6.930

Mecanismul financiar SEE

4.714

2.902

Finantarea nationala

2.000

1.000

1.914

1.500

800

402

Mecanismul financiar norvegian

2.902

2.520

1.038

-58,81

Finantare nationala

1.002

870

155

-82,18

1.727

1.500

883

-41,13

173

150

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

12.924

14.639

13.170

-10,03

Ajutoare sociale

12.924

14.639

13.170

-10,03

Ajutoare sociale in numerar

12.914

14.629

13.155

-10,08

Finantarea externa nerambursabila
Cheltuieli neeligibile

52.520

46.075

46.075

1.099.727

1.099.727

1.099.727

13.177

13.179

13.181

206

14.299

Cheltuieli neeligibile

7

1.167
21.930

Finantarea externa nerambursabila

6

1.373

7.800

Finantarea externa nerambursabila

Estimari
2016

500
2.000

29.029

Finantarea nationala

Estimari
2015

500

Finantarea externa nerambursabila
Alte facilitati si instrumente postaderare

03

-78,20

2,96

Programe Instrumentul European de Vecinatate si
Parteneriat(ENPI)
Finantarea nationala

57

15.000

22.475

Cheltuieli neeligibile

02

68.823

21.828

03

01

59.000

21.828

Sprijin financiar pentru activitatea Comitetului Olimpic si
Sportiv Roman
Investitii ale agentilor economici cu capital de stat

01

18

-64,74

-72,09

Programe Instrumentul de Asistenta pentru
Preaderare(IPA)
Finantarea nationala

03

10.000

-62,67

02

02

28.357

52.140

Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare
Rurala(FEADR)
Finantarea externa nerambursabila

01

54,76

20.000

76.790

Cheltuieli neeligibile

03

-49,58

73.560

186.828

03

17

40.000

47.533

205.704

Finantarea externa nerambursabila

02

79.328

64.496

246.828

02

01

90.000

265.704

Finantarea nationala

02

-66,78

A. Transferuri interne

Programe din Fondul Social European(FSE)

16

30.000

-45,80

01

08

90.314

24.000

Cheltuieli neeligibile

02

60.000

44.278

03

07

- mii lei -

49.064

Finantarea externa nerambursabila

04

Pag. 60

Transferuri din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii
catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si
echipamentelor de comunicatii in urgenta in sanatate
Transferuri din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii
catre bugetele locale pentru finantarea reparatiilor capitale
in sanatate
Transferuri din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii
catre bugetele locale pentru finantarea altor investitii in
sanatate
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

02
02

Tit: 00

Program Executie Propuneri Crestere / Estimari
initial 2012 preliminata
2013
descrestere
2014
comparabil 2012
2013/2012
comparabil
1
2
3
4
5

TOTAL
Data: 21/01/2013
Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at

Denumire

A

B
02

Ajutoare sociale in natura

Tit: 00

Pag. 61

- mii lei -

Program Executie Propuneri Crestere / Estimari
initial 2012 preliminata
2013
descrestere
2014
comparabil 2012
2013/2012
comparabil
1
2
3
4
5
10

10

15

50,00

TITLUL X ALTE CHELTUIELI

59.631

61.647

73.832

19,77

01

Burse

50.034

52.050

48.113

-7,56

17

Despagubiri civile

20

Sume destinate finantarii programelor sportive realizate de
structurile sportive de drept privat
Actiuni cu caracter stiintific si social cultural

59

25

25

19

-24,00

8.715

8.715

25.000

186,86

Estimari
2015

Estimari
2016

6

7

73.832

73.833

73.833

857

857

700

-18,32

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

751.271

599.047

1.024.432

71,01

1.013.010

1.005.669

1.005.053

71

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

751.271

598.997

1.024.432

71,02

1.013.010

1.005.669

1.005.053

Active fixe

611.846

537.928

984.240

82,97

01

Constructii

484.148

475.954

458.261

-3,72

02

Masini, echipamente si mijloace de transport

59.300

42.590

176.906

315,37

03

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

31.950

15.916

43.454

173,02

Alte active fixe

36.448

3.468

305.619

8.712,54

Stocuri

60.000

60.000

20.000

-66,67

Rezerve de stat si de mobilizare

60.000

60.000

20.000

-66,67

Reparatii capitale aferente activelor fixe

79.425

1.069

20.192

1.788,87

22

01

30
02
01
03
72
01
01

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE

50

Active financiare

50
50

Participare la capitalul social al societatilor comerciale

79

OPERATIUNI FINANCIARE

62.561

35.361

19.700

-44,29

19.700

19.700

19.700

81

TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE

62.561

35.361

19.700

-44,29

19.700

19.700

19.700

Rambursari de credite interne

62.561

35.361

19.700

-44,29

Rambursari de credite interne garantate

62.561

35.361

19.700

-44,29

AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE

68.652

67.793

81.005

19,49

74.586

80.088

85.443

CHELTUIELI CURENTE

68.209

67.372

79.230

17,60

73.966

79.462

84.941

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

26.162

27.620

28.885

4,58

26.433

28.721

29.017

Cheltuieli salariale in bani

23.847

25.539

26.426

3,47

2.947

2.662

3.240

21,71

190

141

212

50,35

2.300

1.800

1.692

-6,00

15.710

18.478

17.758

-3,90

597

355

610

71,83

47.533

50.741

55.924

02
01
5110
01
10
01
01

Salarii de baza

05

Sporuri pentru conditii de munca

11

Fond aferent platii cu ora

12

Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii

13

Indemnizatii de delegare

30

Alte drepturi salariale in bani

2.103

2.103

2.914

38,56

Contributii

2.315

2.081

2.459

18,16

01

Contributii de asigurari sociale de stat

1.642

1.453

1.746

20,17

02

Contributii de asigurari de somaj

03

Contributii de asigurari sociale de sanatate

03

04
06
20
01

Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli
profesionale
Contributii pentru concedii si indemnizatii

81

78

89

14,10

469

423

495

17,02

51

52

52

0,00

72

75

77

2,67

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

40.907

38.612

48.845

26,50

Bunuri si servicii

16.676

14.878

19.733

32,63

01

Furnituri de birou

692

676

918

35,80

02

Materiale pentru curatenie

233

191

332

73,82

03

Incalzit, iluminat si forta motrica

4.409

3.994

5.182

29,74

04

Apa, canal si salubritate

1.787

1.789

2.299

28,51

05

Carburanti si lubrifianti

1.033

1.024

2.030

98,24

06

Piese de schimb

23

15

27

80,00

07

Transport

24

15

21

40,00

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

1.788

1.671

2.114

26,51

Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

4.166

3.112

3.681

18,28

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

2.521

2.391

3.129

30,87

Reparatii curente

727

684

928

35,67

Bunuri de natura obiectelor de inventar

08
09
30
02

318

176

346

96,59

01

Uniforme si echipament

32

32

3

-90,63

30

Alte obiecte de inventar

286

144

343

138,19

05

TOTAL
Data: 21/01/2013
Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at
A

Denumire

B
Deplasari, detasari, transferari

06
01

Deplasari interne, detasari, transferari

02

Deplasari in strainatate

Tit: 00

Pag. 62

- mii lei -

Program Executie Propuneri Crestere / Estimari
initial 2012 preliminata
2013
descrestere
2014
comparabil 2012
2013/2012
comparabil
1
2
3
4
5
3.427

3.379

4.279

26,64

392

375

406

8,27

3.035

3.004

3.873

28,93

21

58

56

-3,45

4

9

5

-44,44

11

Carti, publicatii si materiale documentare

12

Consultanta si expertiza

13

Pregatire profesionala

33

34

37

8,82

14

Protectia muncii

30

12

32

166,67

30

Alte cheltuieli

19.671

19.382

23.429

20,88

104

107

29

-72,90

01

Reclama si publicitate

02

Protocol si reprezentare

04

Chirii

30
55
02
04

464

123

376

205,69

11.820

11.820

14.250

20,56

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

7.283

7.332

8.774

19,67

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

1.140

1.140

1.500

31,58

B. Transferuri curente in strainatate (catre organizatii
internationale)
Alte transferuri curente in strainatate

1.140

1.140

1.500

31,58

1.140

1.140

1.500

31,58

Estimari
2015

Estimari
2016

6

7

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

443

421

1.775

321,62

620

626

502

71

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

443

421

1.775

321,62

620

626

502

Active fixe

443

421

475

12,83

02

Masini, echipamente si mijloace de transport

175

168

190

13,10

03

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

117

102

118

15,69

30

Alte active fixe

151

151

167

10,60

01

1.300

Reparatii capitale aferente activelor fixe

03

Autoritati executive si legislative

68.652

67.793

81.005

19,49

Autoritati legislative

11.590

8.989

13.753

53,00

Autoritati executive

57.062

58.804

67.252

14,37

CERCETARE FUNDAMENTALA SI CERCETARE
DEZVOLTARE
CHELTUIELI CURENTE

87.343

103.598

103.598

0,00

103.598

103.598

103.598

61.359

91.998

91.998

0,00

91.998

91.998

91.998

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

26.564

44.382

44.382

0,00

44.382

44.382

44.382

Cheltuieli salariale in bani

20.684

35.080

35.080

0,00

Salarii de baza

20.065

33.973

33.973

0,00

4

1

1

0,00

500

1.106

1.106

0,00

Contributii

5.880

9.302

9.302

0,00

01

Contributii de asigurari sociale de stat

4.367

7.036

7.036

0,00

02

Contributii de asigurari de somaj

108

172

172

0,00

03

Contributii de asigurari sociale de sanatate

1.115

1.713

1.713

0,00

107

99

99

0,00

47.466

47.466

47.466

01
02
03
5310
01
10
01
01
05

Sporuri pentru conditii de munca

06

Alte sporuri

12

Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii

13

Indemnizatii de delegare

03

04
06
20
01

Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli
profesionale
Contributii pentru concedii si indemnizatii

40
75

183

282

282

0,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

34.645

47.466

47.466

0,00

Bunuri si servicii

16.535

23.332

23.332

0,00

01

Furnituri de birou

600

606

606

0,00

02

Materiale pentru curatenie

300

306

306

0,00

2.300

2.338

2.338

0,00

Apa, canal si salubritate

300

313

313

0,00

Carburanti si lubrifianti

200

200

200

0,00

06

Piese de schimb

100

106

106

0,00

07

Transport

59

59

0,00

08

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

800

800

800

0,00

09

Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

4.000

7.652

7.652

0,00

30

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

7.935

10.952

10.952

0,00

726

732

732

0,00

10

10

10

0,00

03
04
05

Incalzit, iluminat si forta motrica

02

Reparatii curente

03

Hrana

TOTAL
Data: 21/01/2013
Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at

Denumire

A

B
02

Hrana pentru animale

Tit: 00

Pag. 63

- mii lei -

Program Executie Propuneri Crestere / Estimari
initial 2012 preliminata
2013
descrestere
2014
comparabil 2012
2013/2012
comparabil
1
2
3
4
5
10

10

10

0,00

920

926

926

0,00

01

Uniforme si echipament

20

20

20

0,00

30

Alte obiecte de inventar

900

906

906

0,00

3.800

4.100

4.100

0,00

850

862

862

0,00

Deplasari in strainatate

2.950

3.238

3.238

0,00

Materiale de laborator

3.800

3.800

3.800

0,00

650

650

650

0,00

05

Bunuri de natura obiectelor de inventar

06

Deplasari, detasari, transferari
01
02

09

Deplasari interne, detasari, transferari

11

Carti, publicatii si materiale documentare

12

Consultanta si expertiza

25

60

60

0,00

13

Pregatire profesionala

25

95

95

0,00

14

Protectia muncii

75

75

75

0,00

30

Alte cheltuieli

8.079

13.686

13.686

0,00

02

Protocol si reprezentare

59

59

59

0,00

04

Chirii

20

101

101

0,00

8.000

13.526

13.526

0,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

50

50

50

0,00

B. Transferuri curente in strainatate (catre organizatii
internationale)
Contributii si cotizatii la organisme internationale

50

50

50

0,00

30
55
02
01
59
22
70
71
01
01

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

Estimari
2016

6

7

50

50

50

100

100

100

50

50

50

0,00

TITLUL X ALTE CHELTUIELI

100

100

100

0,00

Actiuni cu caracter stiintific si social cultural

100

100

100

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

25.984

11.600

11.600

0,00

11.600

11.600

11.600

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

25.984

11.600

11.600

0,00

11.600

11.600

11.600

Active fixe

19.944

11.118

11.118

0,00

Constructii

13.526

11

11

0,00

02

Masini, echipamente si mijloace de transport

3.617

9.093

9.093

0,00

03

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

2.592

1.725

1.725

0,00

30

Alte active fixe

209

289

289

0,00

6.040

482

482

0,00
0,00

Reparatii capitale aferente activelor fixe

03

Estimari
2015

01

Cercetare fundamentala (de baza)

54.399

69.189

69.189

02

Cercetare si dezvoltare pentru servicii publice generale

32.944

34.409

34.409

0,00

APARARE

238.482

82.299

416.543

406,13

456.645

456.725

457.295

CHELTUIELI CURENTE

141.546

74.740

88.426

18,31

88.823

88.873

88.923

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

612

507

690

36,09

682

682

682

327

468

43,12

33

43

30,30

84.552

84.602

84.652

6010
01
10

Cheltuieli salariale in bani

390

11

Fond aferent platii cu ora

33

12

Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii

13

Indemnizatii de delegare

149

86

137

59,30

30

Alte drepturi salariale in bani

208

208

278

33,65

Cheltuieli salariale in natura

158

116

133

14,66

Norme de hrana

158

116

133

14,66

Contributii

64

64

89

39,06

Contributii de asigurari sociale de stat

34

34

44

29,41

6

6

11

83,33

Contributii de asigurari sociale de sanatate

18

18

23

27,78

Contributii pentru concedii si indemnizatii

6

6

11

83,33

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

131.043

64.342

84.147

30,78

Bunuri si servicii

103.486

39.143

60.491

54,54

01

02
02
03
01
02
03
06
20
01

Contributii de asigurari de somaj

10

01

Furnituri de birou

922

420

948

125,71

02

Materiale pentru curatenie

779

315

782

148,25

03

Incalzit, iluminat si forta motrica

16.852

6.345

12.742

100,82

04

Apa, canal si salubritate

1.537

690

1.572

127,83

Carburanti si lubrifianti

13.841

4.690

12.548

167,55

Piese de schimb

15.836

6.862

9.855

43,62

1.577

377

3.587

851,46

05
06
07

Transport

TOTAL
Data: 21/01/2013
Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at
A

Denumire

08

B
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

09
30

Tit: 00

Pag. 64

166

141

161

Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

50.452

18.562

16.797

-9,51

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

1.524

741

1.499

102,29

11.822

9.912

7.242

-26,94

02

Reparatii curente

03

Hrana

556

501

Hrana pentru oameni

554

499

Hrana pentru animale

2

01
02

- mii lei -

Program Executie Propuneri Crestere / Estimari
initial 2012 preliminata
2013
descrestere
2014
comparabil 2012
2013/2012
comparabil
1
2
3
4
5
14,18

Medicamente si materiale sanitare

105

85

-19,05

01

Medicamente

65

91

80

-12,09

02

Materiale sanitare

9

11

4

-63,64

03

Reactivi

1

3

1

-66,67

Bunuri de natura obiectelor de inventar

7.964

6.933

7.745

11,71

01

Uniforme si echipament

3.357

3.316

3.467

4,55

03

Lenjerie si accesorii de pat

112

13

100

669,23

30

Alte obiecte de inventar

4.495

3.604

4.178

15,93

Deplasari, detasari, transferari

158

113

113

0,00

Deplasari interne, detasari, transferari

146

99

101

2,02

12

14

12

-14,29

248

218

1.812

731,19

05

06
01
02

Deplasari in strainatate

10

Cercetare-dezvoltare

11

Carti, publicatii si materiale documentare

46

19

45

136,84

13

Pregatire profesionala

29

25

29

16,00

14

Protectia muncii

93

70

88

25,71

30

Alte cheltuieli

6.566

7.804

5.996

-23,17

7

7

01

Reclama si publicitate

02

Protocol si reprezentare

04

Chirii

09

Executarea silita a creantelor bugetare

30

02
01
02
03

27

7

285,71

5
10
7.797

5.944

-23,77

9.891

9.891

3.589

-63,71

9.891

9.891

3.589

-63,71

Finantarea nationala

1.197

434

-63,74

Finantarea externa nerambursabila

6.780

2.460

-63,72

Cheltuieli neeligibile

1.914

695

-63,69

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)
POSTADERARE
Programe din Fondul Social European(FSE)

56

6

10

6.559

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

Estimari
2016

2

75

04

Estimari
2015

3.589

3.589

3.589

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

96.936

7.559

328.117

4.240,75

367.822

367.852

368.372

71

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

96.936

7.559

328.117

4.240,75

367.822

367.852

368.372

Active fixe

54.581

7.559

326.117

4.214,29
408,49

01
02

Masini, echipamente si mijloace de transport

9.147

2.531

12.870

03

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

12.469

3.224

13.437

316,78

30

Alte active fixe

32.965

1.804

299.810

16.519,18

228.769

78.060

406.577

420,85

9.713

4.239

9.966

135,10

ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA

135.085

124.509

119.436

-4,07

101.405

104.472

109.139

01

CHELTUIELI CURENTE

119.596

119.736

90.593

-24,34

94.134

99.405

103.996

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

32.621

32.731

32.691

-0,12

35.494

38.912

43.014

Cheltuieli salariale in bani

17.534

17.595

17.222

-2,12

01

Salarii de baza

14.163

13.485

14.154

4,96

03

Indemnizatie de conducere

60

64

33

-48,44

05

Sporuri pentru conditii de munca

996

970

983

1,34

06

Alte sporuri

237

248

237

-4,44

11

Fond aferent platii cu ora

880

877

906

3,31

13

Indemnizatii de delegare

286

289

361

24,91

14

Indemnizatii de detasare

14

16

10

-37,50

898

1.646

538

-67,31

10.090

9.062

8.497

-6,23

Reparatii capitale aferente activelor fixe

03

Aparare nationala

02

Cercetare si dezvoltare pentru aparare

25
6110

01

30
02

Alte drepturi salariale in bani
Cheltuieli salariale in natura

42.355

2.000

TOTAL
Data: 21/01/2013
Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at

Denumire

A

B

Tit: 00

Pag. 65

- mii lei -

Program Executie Propuneri Crestere / Estimari
initial 2012 preliminata
2013
descrestere
2014
comparabil 2012
2013/2012
comparabil
1
2
3
4
5

02

Norme de hrana

7.122

6.659

6.405

03

Uniforme si echipament obligatoriu

1.462

915

1.159

26,67

05

Transportul la si de la locul de munca

49

63

160

153,97

30
03
01

Alte drepturi salariale in natura

1.457

1.425

773

-45,75

Contributii

3.757

4.834

5.472

13,20

Contributii de asigurari sociale de stat

2.855

3.878

4.567

17,77

20

22

19

-13,64

838

886

850

-4,06

2

3

3

0,00

02

Contributii de asigurari de somaj

03

Contributii de asigurari sociale de sanatate

04

-3,81

Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli
profesionale
Contributii pentru concedii si indemnizatii

42

45

33

-26,67

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

86.550

86.580

57.583

-33,49

Bunuri si servicii

15.593

13.974

14.265

2,08

Furnituri de birou

288

321

326

1,56

02

Materiale pentru curatenie

143

177

116

-34,46

03

Incalzit, iluminat si forta motrica

8.228

6.324

4.518

-28,56

04

Apa, canal si salubritate

931

940

876

-6,81

05

Carburanti si lubrifianti

286

417

1.954

368,59

06

Piese de schimb

612

598

1.263

111,20

07

Transport

50

50

15

-70,00

08

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

865

859

614

-28,52

09

Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

514

584

2.668

356,85

30

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

3.676

3.704

1.915

-48,30

Reparatii curente

2.048

2.160

1.832

-15,19

Hrana

7.570

7.666

9.939

29,65

Hrana pentru oameni

7.546

7.570

9.891

30,66

Hrana pentru animale

06
20
01
01

02
03
01

24

96

48

-50,00

Medicamente si materiale sanitare

4

15

13

-13,33

01

Medicamente

3

13

10

-23,08

02

Materiale sanitare

1

2

3

50,00

2.120

2.237

2.344

4,78

397

424

59

-86,08
76,23

02
04

Bunuri de natura obiectelor de inventar

05
01

Uniforme si echipament

03

Lenjerie si accesorii de pat

30
06
01
02

138

265

467

1.585

1.548

1.818

17,44

Deplasari, detasari, transferari

955

1.331

1.157

-13,07

Deplasari interne, detasari, transferari

860

1.236

1.157

-6,39

95

95

Alte obiecte de inventar

Deplasari in strainatate

1

1

1

0,00

Carti, publicatii si materiale documentare

40

60

20

-66,67

12

Consultanta si expertiza

10

20

33

65,00

13

Pregatire profesionala

4

8

5

-37,50

14

Protectia muncii

209

214

44

-79,44

15

Munitie, furnituri si armament de natura activelor fixe
pentru armata
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in
reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale
Alte cheltuieli

7

7

6

-14,29

10

13

10

-23,08

55.619

56.514

24.914

-55,92

Reclama si publicitate

16

19

5

-73,68

Protocol si reprezentare

30

38

34

-10,53

Prime de asigurare non-viata

23

23

7

-69,57

685

118

14

-88,14

09

Materiale de laborator

11

25
30
01
02
03
04
30
57
02
01
59
17

Chirii

54.865

56.316

24.854

-55,87

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

400

400

300

-25,00

Ajutoare sociale

400

400

300

-25,00

Ajutoare sociale in numerar

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

400

400

300

-25,00

TITLUL X ALTE CHELTUIELI

25

25

19

-24,00

Despagubiri civile

25

25

19

-24,00

Estimari
2015

Estimari
2016

6

7

58.321

60.173

60.662

300

300

300

19

20

20

TOTAL
Data: 21/01/2013
Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at
A

Denumire

70

B
CHELTUIELI DE CAPITAL

71

Tit: 00

Pag. 66

- mii lei -

Program Executie Propuneri Crestere / Estimari
initial 2012 preliminata
2013
descrestere
2014
comparabil 2012
2013/2012
comparabil
1
2
3
4
5

Estimari
2015

Estimari
2016

6

7

15.489

4.773

28.843

504,29

7.271

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

15.489

4.773

28.843

504,29

7.271

5.067

5.143

Active fixe

15.489

4.773

28.843

504,29

01

Constructii

12.582

424

23.852

5.525,47

02

Masini, echipamente si mijloace de transport

2.057

3.181

3.058

-3,87

736

1.167

58,56

432

766

77,31

520

2.080

300,00

01

03

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

530

30

Alte active fixe

320

01

Administratia centrala

03

Ordine publica

22.770

24.154

29.073

20,37

Jandarmerie

5.067

5.143

22.770

24.154

29.073

20,37

04

Siguranta nationala

3.770

3.770

4.635

22,94

06

Autoritati judecatoresti

5.575

5.584

5.628

0,79

07

Penitenciare

80

80

48

-40,00

50

Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei
nationale
INVATAMANT

102.890

90.401

77.972

-13,75

3.043.138

3.205.683

3.251.866

1,44

3.240.862

3.241.087

3.242.471

01

CHELTUIELI CURENTE

2.570.217

2.759.300

2.828.950

2,52

2.820.793

2.821.199

2.823.727

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

828.688

822.761

836.268

1,64

836.847

836.819

838.150

Cheltuieli salariale in bani

823.044

816.833

830.996

1,73

01

Salarii de baza

809.345

803.584

819.976

2,04

05

Sporuri pentru conditii de munca

250

250

250

0,00

06

Alte sporuri

403

403

403

0,00

7.137

7.220

6.784

-6,04

799.606

800.040

801.237

02

6510

01

11

Fond aferent platii cu ora

12

Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii

365

360

374

3,89

13

Indemnizatii de delegare

478

490

439

-10,41

30

Alte drepturi salariale in bani

5.066

4.526

2.770

-38,80

Cheltuieli salariale in natura

408

558

408

-26,88

02

Norme de hrana

310

360

310

-13,89

03

Uniforme si echipament obligatoriu

40

80

40

-50,00

05

Transportul la si de la locul de munca

02

30
03
01
02
03
05
06
20
01
01
02

10
58

108

58

-46,30

Contributii

4.236

4.370

3.884

-11,12

Contributii de asigurari sociale de stat

2.950

2.931

2.730

-6,86

198

200

207

3,50

1.021

1.016

885

-12,89

Alte drepturi salariale in natura

Contributii de asigurari de somaj
Contributii de asigurari sociale de sanatate
Prime de asigurare viata platite de angajator pentru
angajati
Contributii pentru concedii si indemnizatii

16
67

223

46

-79,37

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

728.358

690.758

799.610

15,76

Bunuri si servicii

718.449

680.607

791.298

16,26

Furnituri de birou

707.868

671.212

784.847

16,93

169

163

150

-7,98

6.792

5.209

2.113

-59,44
-30,31

Materiale pentru curatenie

03

Incalzit, iluminat si forta motrica

04

Apa, canal si salubritate

733

993

692

05

Carburanti si lubrifianti

422

353

433

22,66

06

Piese de schimb

424

460

313

-31,96

07

Transport

08

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

09

Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

30

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare
Reparatii curente

02

Hrana

03
01

Hrana pentru oameni
Bunuri de natura obiectelor de inventar

05

20

20

20

0,00

367

354

339

-4,24

1.070

1.168

1.720

47,26

584

675

671

-0,59

2.795

3.640

3.348

-8,02

211

117

144

23,08

211

117

144

23,08

2.505

2.415

1.598

-33,83

01

Uniforme si echipament

43

39

47

20,51

03

Lenjerie si accesorii de pat

29

49

31

-36,73

30

Alte obiecte de inventar

2.433

2.327

1.520

-34,68

TOTAL
Data: 21/01/2013
Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at
A

Denumire

B
Deplasari, detasari, transferari

06

Tit: 00

Pag. 67

- mii lei -

Program Executie Propuneri Crestere / Estimari
initial 2012 preliminata
2013
descrestere
2014
comparabil 2012
2013/2012
comparabil
1
2
3
4
5
959

895

665

-25,70

01

Deplasari interne, detasari, transferari

514

461

373

-19,09

02

Deplasari in strainatate

445

434

292

-32,72

9

9

10

11,11

09

Materiale de laborator

10

Cercetare-dezvoltare

774

644

751

16,61

11

Carti, publicatii si materiale documentare

446

468

309

-33,97

12

Consultanta si expertiza
Pregatire profesionala

13
14

Protectia muncii

15

Munitie, furnituri si armament de natura activelor fixe
pentru armata
Studii si cercetari

16

Alte cheltuieli

30
01
02

Protocol si reprezentare

03

Prime de asigurare non-viata

04

Chirii

07
09
30
30
01
01

Fondul Presedintelui/Fondul conducatorului institutiei
publice
Executarea silita a creantelor bugetare

79

22

-72,15

131

25

-80,92

46

46

35

-23,91

7

6

7

16,67

1.343

1.053

598

-43,21

247

247

56

-77,33

90

80

42

-47,50

5

5

25

400,00

62

26

15

-42,31

8

8

5

-37,50

931

687

455

-33,77

TITLUL III DOBANZI

4.574

5.500

4.164

-24,29

Dobanzi aferente datoriei publice interne

4.574

5.500

4.164

-24,29

Dobanzi aferente datoriei publice interne directe

4.574

5.500

4.164

-24,29

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

01
01

23.100

30,61

17.686

23.100

30,61

01

B. Transferuri curente in strainatate (catre organizatii
internationale)
Contributii si cotizatii la organisme internationale

17.686
17.686

17.686

23.100

30,61

928.433

1.155.306

1.104.875

-4,37

289.099

436.541

1.096.776

151,24

01

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)
POSTADERARE
Programe din Fondul European de Dezoltare
Regionala(FEDR)
Finantarea nationala

01

02
03

Finantarea externa nerambursabila
Cheltuieli neeligibile
Programe din Fondul Social European(FSE)

02
01

Finantarea nationala

02

Finantarea externa nerambursabila

03

Cheltuieli neeligibile

02

Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare
Rurala(FEADR)
Finantarea externa nerambursabila

01

Programe Instrumentul de Asistenta pentru
Preaderare(IPA)
Finantarea nationala

04

07

02

Finantarea externa nerambursabila

03

Cheltuieli neeligibile

01

Programe Instrumentul European de Vecinatate si
Parteneriat(ENPI)
Finantarea nationala

08

02
01
02
03

43.326

135.304

1.096.234

710,20

231.351

212.790

542

-99,75

14.422

88.447

600.189

690.483

5.688

-99,18

595.100

102.578

100

-99,90

5.089

553.763

4.831

-99,13

34.142

757

-97,78

500
500
2.000

930

400

200

1.200

530

400

200
1.373
206
1.167

Finantarea externa nerambursabila
29.029

21.930

7.800

7.500

14.299

7.500

Cheltuieli neeligibile

6.930

6.930

Mecanismul financiar SEE

4.714

2.902

Alte facilitati si instrumente postaderare

16

Finantarea nationala
Finantarea externa nerambursabila

4.164

4.164

4.164

23.100

23.100

23.100

1.096.138

1.096.138

1.096.138

1.000

Transferuri catre institutii publice
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

56

7

1.000
17.686

02

6

1.000

17.686

55

Estimari
2016

100

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE
ADMINISTRATIEI PUBLICE
Transferuri curente

51

17

Reclama si publicitate

19
115

Estimari
2015

TOTAL
Data: 21/01/2013
Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at

Denumire

A

B
01
02
03
18
01
02
03
57

Finantarea nationala
Finantarea externa nerambursabila

Tit: 00

Pag. 68

- mii lei -

Program Executie Propuneri Crestere / Estimari
initial 2012 preliminata
2013
descrestere
2014
comparabil 2012
2013/2012
comparabil
1
2
3
4
5
2.000

1.000

1.914

1.500

800

402

Mecanismul financiar norvegian

2.902

2.520

1.038

-58,81

Finantare nationala

1.002

870

155

-82,18

1.727

1.500

883

-41,13

173

150

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

12.444

14.239

12.820

-9,97

14.239

12.820

-9,97

Cheltuieli neeligibile

Finantarea externa nerambursabila
Cheltuieli neeligibile
Ajutoare sociale

12.444

01

Ajutoare sociale in numerar

12.434

14.229

12.805

-10,01

02

Ajutoare sociale in natura

10

10

15

50,00

TITLUL X ALTE CHELTUIELI

50.034

52.050

48.113

-7,56

Burse

50.034

52.050

48.113

-7,56

02

59
01

Estimari
2015

Estimari
2016

6

7

12.825

12.825

12.825

48.113

48.113

48.113

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

410.360

411.022

403.216

-1,90

400.369

400.188

399.044

71

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

410.360

410.972

403.216

-1,89

400.369

400.188

399.044

Active fixe

410.360

410.972

403.216

-1,89

Constructii

398.340

410.245

399.349

-2,66

597

1.916

220,94

01
01
02

Masini, echipamente si mijloace de transport

7.561

03

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

2.602

Alte active fixe

1.857

30
72
01
01

1.586
130

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE

50

Active financiare

50

365

180,77

50

Participare la capitalul social al societatilor comerciale

79

OPERATIUNI FINANCIARE

62.561

35.361

19.700

-44,29

19.700

19.700

19.700

81

TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE

62.561

35.361

19.700

-44,29

19.700

19.700

19.700

Rambursari de credite interne

62.561

35.361

19.700

-44,29

Rambursari de credite interne garantate

62.561

35.361

19.700

-44,29

4.581

4.581

5.614

22,55

Invatamant superior

2.788.552

2.954.147

3.002.787

1,65

01

Invatamant universitar

1.984.762

2.150.357

2.198.997

2,26

02

Invatamant postuniversitar

803.790

803.790

803.790

0,00

12.277

9.227

5.797

-37,17

02
01

Invatamant postliceal

05
06

Cercetare si dezvoltare pentru invatamant

25

237.728

237.728

237.668

-0,03

SANATATE

1.861.034

1.716.808

1.460.539

-14,93

1.459.136

1.459.161

1.459.111

01

CHELTUIELI CURENTE

1.789.789

1.688.991

1.295.780

-23,28

1.304.645

1.304.670

1.304.620

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

17.528

17.528

17.528

0,00

17.528

17.528

17.528

Cheltuieli salariale in bani

13.755

13.755

13.755

0,00

Salarii de baza

13.755

13.637

13.755

0,87

352.288

352.313

352.263

Alte cheltuieli in domeniul invatamantului

50
6610

01
01
05
30

117

Sporuri pentru conditii de munca

1

Alte drepturi salariale in bani
Contributii

3.773

3.773

3.773

0,00

01

Contributii de asigurari sociale de stat

2.851

2.851

2.851

0,00

02

Contributii de asigurari de somaj

69

69

69

0,00

03

Contributii de asigurari sociale de sanatate

715

715

715

0,00

21

21

21

0,00

117

117

117

0,00

315.821

357.388

337.168

-5,66

32.846

29.715

40.305

35,64

3.511

2.623

2.717

3,58

430

341

320

-6,16
-3,15

03

04
06

Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli
profesionale
Contributii pentru concedii si indemnizatii
TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

Bunuri si servicii

01
01

Furnituri de birou

02

Materiale pentru curatenie

03

Incalzit, iluminat si forta motrica

2.873

3.211

3.110

04

Apa, canal si salubritate

954

1.025

1.025

0,00

05

Carburanti si lubrifianti

1.400

1.623

9.766

501,73

06

Piese de schimb

826

849

1.160

36,63

1.530

1.396

1.466

5,01

08

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

TOTAL
Data: 21/01/2013
Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at
A
09

Denumire

B
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

Tit: 00

Pag. 69

- mii lei -

Program Executie Propuneri Crestere / Estimari
initial 2012 preliminata
2013
descrestere
2014
comparabil 2012
2013/2012
comparabil
1
2
3
4
5
15.539

8.078

11.323

40,17

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

5.783

10.569

9.418

-10,89

02

Reparatii curente

1.562

2.659

2.655

-0,15

03

Hrana

27

28

28

0,00

Hrana pentru animale

27

28

28

0,00

121.161

143.773

98.056

-31,80

Medicamente

41.130

54.155

25.224

-53,42

Materiale sanitare

20.711

19.556

2.244

-88,53

Reactivi

58.949

68.821

70.225

2,04

Dezinfectanti

371

1.241

363

-70,75

Bunuri de natura obiectelor de inventar

726

1.367

2.096

53,33

37

44

21

-52,27

30

02

Medicamente si materiale sanitare

04
01
02
03
04
05
01

Uniforme si echipament

03

Lenjerie si accesorii de pat

30

Alte obiecte de inventar

16

3

3

0,00

673

1.320

2.072

56,97

Deplasari, detasari, transferari

1.720

1.134

1.875

65,34

Deplasari interne, detasari, transferari

1.720

1.134

1.875

65,34

Materiale de laborator

3.638

2.839

4.467

57,34

10

Cercetare-dezvoltare

5.400

1.400

350

-75,00

11

Carti, publicatii si materiale documentare

522

228

432

89,47

12

Consultanta si expertiza

72

67

67

0,00

13

Pregatire profesionala

483

579

1.467

153,37

14

Protectia muncii

103

130

117

-10,00

25

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in
reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale
Alte cheltuieli

23

23

23

0,00

38.021

43.929

34.327

-21,86

50

50

50

0,00

216

200

200

0,00

06
01
09

30
03

Prime de asigurare non-viata

04

Chirii

09

Executarea silita a creantelor bugetare

30

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii
Finantarea din venituri proprii ale Ministerului Sanatatii
pentru actiuni de sanatate din cadrul unitatilor sanitare din
reteaua administratiei publice locale
Finantarea din venituri proprii ale Ministerului Sanatatii
pentru programele nationale de sanatate derulate de unitatile
sanitare din reteaua administratie publice locale
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE
ADMINISTRATIEI PUBLICE
Transferuri curente

34
35
51
01
03

Actiuni de sanatate

25

Programe pentru sanatate

Estimari
2015

Estimari
2016

6

7

934.829

934.829

934.829

2
37.755

43.677

34.077

-21,98

72.903

92.903

100.903

8,61

36.614

36.614

50.000

36,56

1.456.440

1.314.075

941.084

-28,38

1.113.880

955.442

748.524

-21,66

85.913

65.913

65.913

0,00

127.237

100.237

156.340

55,97

900.730

789.292

526.271

-33,32

35

Transferuri din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii
Publice catre fondul de asigurari sociale de sanatate
Transferuri de capital

342.560

358.633

192.560

-46,31

08

Aparatura medicala si echipamente de comunicatii in
urgenta
Transferuri pentru reparatii capitale la spitale

60.000

90.314

30.000

-66,78

90.000

79.328

40.000

-49,58

Transferuri pentru finantarea investitiilor la spitale

64.496

47.533

73.560

54,76

28.357

10.000

-64,74

59.000

68.823

15.000

-78,20

49.064

44.278

24.000

-45,80

70

Transferuri din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii
catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si
echipamentelor de comunicatii in urgenta in sanatate
Transferuri din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii
catre bugetele locale pentru finantarea reparatiilor capitale
in sanatate
Transferuri din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii
catre bugetele locale pentru finantarea altor investitii in
sanatate
CHELTUIELI DE CAPITAL

20.000

71.245

27.817

164.759

492,30

154.491

154.491

154.491

71

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

71.245

27.817

164.759

492,30

154.491

154.491

154.491

Active fixe

40.245

27.240

148.349

444,60

36.625

26.968

147.914

448,48

3.170

24

200

733,33

02

11
12
25
26
27

01
01

Constructii

02

Masini, echipamente si mijloace de transport

03

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

10

TOTAL
Data: 21/01/2013
Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at

Denumire

A

B
30

Alte active fixe

Tit: 00

Pag. 70

- mii lei -

Program Executie Propuneri Crestere / Estimari
initial 2012 preliminata
2013
descrestere
2014
comparabil 2012
2013/2012
comparabil
1
2
3
4
5
450

238

235

-1,26

Reparatii capitale aferente activelor fixe

31.000

577

16.410

2.744,02

02

Servicii publice descentralizate

31.803

30.205

31.803

5,29

04

Servicii medicale in ambulator

9.260

9.219

9.219

0,00

Centre medicale multifunctionale

9.260

9.219

9.219

0,00

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi

3.000

4.961

4.961

0,00

Spitale generale

3.000

4.961

4.961

0,00

57.000

93.343

57.000

-38,93

9.000

1.650

700

-57,58

1.750.971

1.577.430

1.356.856

-13,98

03

05
06
01
09

Hematologie si securitate transfuzionala

10

Cercetare aplicativa si dezvoltare experimentala in sanatate

50

Alte cheltuieli in domeniul sanatatii
02

Estimari
2015

Estimari
2016

6

7

2.000

Policlinici cu plata
1.750.971

1.577.430

1.354.856

-14,11

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

117.404

130.435

129.277

-0,89

113.357

115.467

117.550

01

CHELTUIELI CURENTE

116.346

129.893

121.344

-6,58

105.492

107.600

109.680

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

1.611

1.638

1.829

11,66

1.828

1.852

1.868

Cheltuieli salariale in bani

1.314

1.338

1.443

7,85

110

110

135

22,73

Sporuri pentru conditii de munca

7

7

9

28,57

06

Alte sporuri

6

6

07

Ore suplimentare

11

Fond aferent platii cu ora

76

58

73

25,86

12

Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii

568

588

623

5,95

13

Indemnizatii de delegare

142

144

147

2,08

30

Alte drepturi salariale in bani

405

425

456

7,29

56

56

66

17,86

55.589

57.673

59.737

50

Alte institutii si actiuni sanitare

6710

01
01
05

Cheltuieli salariale in natura

02
02
03
01

56

56

66

17,86

Contributii

241

244

320

31,15

Contributii de asigurari sociale de stat

133

133

197

48,12

19

16

-15,79

Norme de hrana

02

Contributii de asigurari de somaj

19

03

Contributii de asigurari sociale de sanatate

51

54

76

40,74

11

11

7

-36,36

04
06
20
01

Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli
profesionale
Contributii pentru concedii si indemnizatii

27

27

24

-11,11

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

50.075

63.595

70.940

11,55

Bunuri si servicii

26.420

26.142

35.544

35,97

01

Furnituri de birou

411

353

332

-5,95

02

Materiale pentru curatenie

382

322

404

25,47

03

Incalzit, iluminat si forta motrica

888

883

967

9,51

04

Apa, canal si salubritate

256

208

275

32,21

05

Carburanti si lubrifianti

125

125

164

31,20

06

Piese de schimb

69

69

88

27,54

07

Transport

5

5

6

20,00

08

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

117

111

129

16,22

23.648

23.558

32.588

38,33

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

519

508

591

16,34

Reparatii curente

944

997

1.002

0,50

09
30
02

Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

Hrana

03
01

Hrana pentru oameni
Bunuri de natura obiectelor de inventar

05

3

10

3

10

714

732

3.321

353,69
-33,33

01

Uniforme si echipament

10

15

10

03

Lenjerie si accesorii de pat

62

104

120

15,38

30

Alte obiecte de inventar

642

613

3.191

420,55

Deplasari, detasari, transferari

305

295

291

-1,36

Deplasari interne, detasari, transferari

296

286

285

-0,35

9

9

6

-33,33

2.553

2.539

2.273

-10,48

06
01
02
11

Salarii de baza

Deplasari in strainatate
Carti, publicatii si materiale documentare

TOTAL
Data: 21/01/2013
Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at

Denumire

A

B

Tit: 00

Pag. 71

- mii lei -

Program Executie Propuneri Crestere / Estimari
initial 2012 preliminata
2013
descrestere
2014
comparabil 2012
2013/2012
comparabil
1
2
3
4
5

12

Consultanta si expertiza

160

160

169

13

Pregatire profesionala

174

174

183

5,17

14

Protectia muncii

35

22

39

77,27

16

Studii si cercetari

206

206

100

-51,46

17

Actiuni cu caracter stiintific si social-cultural

25

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in
reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale
Alte cheltuieli

5,63

27

27

33

22,22
-13,70

18.534

32.301

27.875

Reclama si publicitate

7

11

8

-27,27

02

Protocol si reprezentare

8

4

8

100,00

03

Prime de asigurare non-viata

29

11

21

90,91

04

Chirii

30

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

01
01

32.275

27.835

-13,76

33.360

33.360

500

-98,50

33.360

33.360

500

-98,50

33.360

33.360

500

55

-98,50

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

21.828

21.828

22.475

01

2,96

A. Transferuri interne

21.828

21.828

22.475

2,96

02

Sprijin financiar pentru activitatea Comitetului Olimpic si
Sportiv Roman
TITLUL X ALTE CHELTUIELI

21.828

21.828

22.475

2,96

59
20

9.472

9.472

25.600

170,27

Sume destinate finantarii programelor sportive realizate de
structurile sportive de drept privat
Actiuni cu caracter stiintific si social cultural

8.715

8.715

25.000

186,86

22

757

757

600

-20,74

CHELTUIELI DE CAPITAL

1.058

542

7.933

70

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

1.058

542

7.933

71
01

Active fixe

1.028

532

7.933

1.391,17

63

3

1.582

52.633,33

Transferuri catre institutii publice

22.475

22.475

25.600

25.600

25.600

1.363,65

7.865

7.867

7.870

1.363,65

7.865

7.867

7.870

Masini, echipamente si mijloace de transport

03

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

470

105

2.779

2.546,67

30

Alte active fixe

495

424

3.572

742,45

30

10

Reparatii capitale aferente activelor fixe

7

22.475

02

03

6

3
18.490

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE
ADMINISTRATIEI PUBLICE
Transferuri curente

51

Estimari
2016

100

01

30

Estimari
2015

01

Administratie centrala

2.500

2.500

2.500

0,00

02

Servicii publice descentralizate

4.161

4.161

3.496

-15,98

03

Servicii culturale

7.233

6.464

7.381

14,19

Case de cultura

5.253

4.462

5.379

20,55

Edituri

1.980

2.002

2.002

0,00

Servicii recreative si sportive

87.310

87.310

89.900

2,97

Sport

87.310

87.310

89.900

2,97

Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei

16.200

30.000

26.000

-13,33

107.780

107.700

58.650

-45,54

77.402

77.404

77.406

47.780

47.700

38.650

-18,97

54.402

54.404

54.406

50

50

50

54.300

54.300

54.300

52

54

56

06
11
05
01
50

ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA

6810
01

CHELTUIELI CURENTE

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

100

100

50

-50,00

Cheltuieli salariale in bani

100

100

50

-50,00

01
13
20
01

100

100

50

-50,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

47.600

47.600

38.550

-19,01

Bunuri si servicii

45.200

43.851

35.150

-19,84

450

450

400

-11,11

Indemnizatii de delegare

05

Carburanti si lubrifianti

09

Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

32.000

19.276

22.000

14,13

30

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

12.750

24.125

12.750

-47,15

02

Reparatii curente

1.800

1.800

2.500

38,89

06

Deplasari, detasari, transferari

400

400

400

0,00

Deplasari interne, detasari, transferari

400

400

400

0,00

Alte cheltuieli

200

1.549

500

-67,72

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

200

1.549

500

-67,72

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

80

50

Ajutoare sociale

80

50

Ajutoare sociale in numerar

80

50

01
30
30
57
02
01

TOTAL
Data: 21/01/2013
Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at
A

Denumire

70

B
CHELTUIELI DE CAPITAL

71
02
01

Tit: 00

Pag. 72

- mii lei -

Program Executie Propuneri Crestere / Estimari
initial 2012 preliminata
2013
descrestere
2014
comparabil 2012
2013/2012
comparabil
1
2
3
4
5

Estimari
2015

Estimari
2016

6

7

60.000

60.000

20.000

-66,67

23.000

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

60.000

60.000

20.000

-66,67

23.000

23.000

23.000

Stocuri

60.000

60.000

20.000

-66,67

Rezerve de stat si de mobilizare

60.000

60.000

20.000

-66,67

80

23.000

23.000

50

08

Ajutoare la trecere in rezerva

50

Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale

107.700

107.700

58.600

-45,59

Rezerva de stat

107.700

107.700

58.600

-45,59

LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA

142.206

87.770

27.051

-69,18

19.051

19.051

19.051

CHELTUIELI CURENTE

142.206

82.206

27.021

-67,13

19.021

19.021

19.021

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

801

801

801

0,00

801

801

801

Cheltuieli salariale in bani

706

706

706

0,00

18.220

18.220

18.220

01
7010
01
10
01
01

Salarii de baza

40

40

40

0,00

12

Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii

560

560

560

0,00

13

Indemnizatii de delegare

106

106

106

0,00

95

95

95

0,00

Contributii de asigurari sociale de stat

8

8

8

0,00

Contributii de asigurari de somaj

8

8

8

0,00

71

71

71

0,00

1

1

1

0,00

Contributii

03
01
02
03
04
06
01
01
02

7

7

7

0,00

46.405

46.405

16.220

-65,05

Bunuri si servicii

890

690

581

-15,80

Furnituri de birou

110

110

20

-81,82

10

10

10

0,00

56

56

0,00

Materiale pentru curatenie

03

Incalzit, iluminat si forta motrica

166

04

Apa, canal si salubritate

121

41

41

0,00

05

Carburanti si lubrifianti

55

55

25

-54,55

06

Piese de schimb

41

41

41

0,00

08

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

31

31

26

-16,13

09

Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

220

110

126

14,55

30

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

136

236

236

0,00

Reparatii curente

129

339

339

0,00

56

46

25

-45,65

02

Bunuri de natura obiectelor de inventar

05
30

Alte obiecte de inventar
Deplasari, detasari, transferari

06
01

Deplasari interne, detasari, transferari

02

Deplasari in strainatate

56

46

25

-45,65

140

140

100

-28,57

40

40

20

-50,00

100

100

80

-20,00

11

Carti, publicatii si materiale documentare

10

10

10

0,00

13

Pregatire profesionala

20

20

10

-50,00

45.160

45.160

15.155

-66,44

22

22

10

-54,55

Alte cheltuieli

30
02

Protocol si reprezentare

30

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

45.138

45.138

15.145

-66,45

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

95.000

35.000

10.000

-71,43

A. Transferuri interne

95.000

35.000

10.000

-71,43

12

Investitii ale agentilor economici cu capital de stat

80.000

20.000

18

Alte transferuri curente interne

15.000

15.000

10.000

-33,33

55
01

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

5.564

30

-99,46

30

30

30

71

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

5.564

30

-99,46

30

30

30

Active fixe

5.564

30

-99,46

01

Constructii

5.564

02

Masini, echipamente si mijloace de transport

10

03

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

10

30

Alte active fixe

01

50

Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli
profesionale
Contributii pentru concedii si indemnizatii
TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

04

Contributii de asigurari sociale de sanatate

Servicii si dezvoltare publica
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si
dezvoltarii comunale

10
141.270

86.834

25.000

-71,21

936

936

2.051

119,12

TOTAL
Data: 21/01/2013
Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at

Denumire

A

B

Estimari
2015

Estimari
2016

6

7

150.000

51.915

-65,39

27.155

01

CHELTUIELI CURENTE

140.000

140.000

29.665

-78,81

6.895

450

450

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20.000

20.000

20.000

0,00

Alte cheltuieli

20.000

20.000

20.000

0,00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.000

20.000

20.000

0,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

120.000

120.000

9.665

-91,95

6.895

450

450

A. Transferuri interne

120.000

120.000

9.665

-91,95

Finantarea proiectelor de cercetare-dezvoltare si inovare

120.000

120.000

9.665

-91,95

CHELTUIELI DE CAPITAL

10.000

10.000

22.250

122,50

20.260

15.160

15.160

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

10.000

10.000

22.250

122,50

20.260

15.160

15.160

Active fixe

10.000

10.000

22.250

122,50

30
55
01
48
70
71
01

15.610

15.610

10.000

10.000

22.250

122,50

150.000

150.000

51.915

-65,39

ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI
DE MUNCA
CHELTUIELI CURENTE

643

636

568

-10,69

568

568

568

587

587

538

-8,35

538

538

538

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

338

338

338

0,00

338

338

338

Cheltuieli salariale in bani

200

200

200

0,00

01

Salarii de baza

195

195

195

0,00

30

Alte drepturi salariale in bani

5

5

5

0,00

Cheltuieli salariale in natura

83

83

83

0,00

Norme de hrana

83

83

83

0,00

Contributii

55

55

55

0,00

Contributii de asigurari sociale de stat

42

42

42

0,00

1

1

1

0,00

10

10

10

0,00
200

200

200

03

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale
Reducerea si controlul poluarii

03
8010
01
10
01

02
02
03
01
02
03
06

Contributii de asigurari de somaj
Contributii de asigurari sociale de sanatate
Contributii pentru concedii si indemnizatii
TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

Bunuri si servicii

01

2

2

2

0,00

249

249

200

-19,68

76

76

63

-17,11

01

Furnituri de birou

8

8

7

-12,50

02

Materiale pentru curatenie

5

5

2

-60,00

03

Incalzit, iluminat si forta motrica

25

25

24

-4,00

04

Apa, canal si salubritate

2

2

1

-50,00

05

Carburanti si lubrifianti

4

4

5

25,00

06

Piese de schimb

7

7

4

-42,86

08

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

7

7

7

0,00

09

Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

9

9

4

-55,56

30

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

9

9

9

0,00

10

10

5

-50,00

Bunuri de natura obiectelor de inventar

7

7

4

-42,86

Alte obiecte de inventar

7

7

4

-42,86

13

Pregatire profesionala

8

8

1

-87,50

14

Protectia muncii

5

5

2

-60,00

143

143

125

-12,59

3

3

1

-66,67

Reparatii curente

02
05
30

Alte cheltuieli

30
03

Prime de asigurare non-viata

04

Chirii

30

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

1
140

140

123

-12,14

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

56

49

30

-38,78

30

30

30

71

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

56

49

30

-38,78

30

30

30

Active fixe

56

49

30

-38,78

02

Masini, echipamente si mijloace de transport

55

49

30

-38,78

30

Alte active fixe

01

8210

- mii lei -

150.000

30

30

Pag. 73

PROTECTIA MEDIULUI

7410

01

Tit: 00

Program Executie Propuneri Crestere / Estimari
initial 2012 preliminata
2013
descrestere
2014
comparabil 2012
2013/2012
comparabil
1
2
3
4
5

1

Actiuni generale economice si comerciale

643

636

568

-10,69

Alte cheltuieli pentru actiuni generale economice si
comerciale
INDUSTRIA EXTRACTIVA,PRELUCRATOARE SI
CONSTRUCTII

643

636

568

-10,69

59.950

100.000

TOTAL
Data: 21/01/2013
Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at

Denumire

A

B

Pag. 74

- mii lei -

CHELTUIELI CURENTE

59.950

100.000

TITLUL IV SUBVENTII

59.950

100.000

Programe de conservare sau de inchidere a minelor

59.950

100.000

Alte cheltuieli in domeniul industriei

59.950
69.700

69.700

45.049

-35,37

01

AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI
VANATOARE
CHELTUIELI CURENTE

10.000

10.000

10.000

0,00

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

10.000

10.000

10.000

0,00

A. Transferuri interne

10.000

10.000

10.000

0,00

Investitii ale agentilor economici cu capital de stat

10.000

10.000

10.000

0,00

01
40
16
50
8310

01
12

Estimari
2015

Estimari
2016

6

7

100.000
19.652

19.758

19.811

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

59.700

59.700

35.049

-41,29

19.652

19.758

19.811

71

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

59.700

59.700

35.049

-41,29

19.652

19.758

19.811

Active fixe

59.700

59.700

35.049

-41,29

Constructii

59.700

59.700

35.049

-41,29

Agricultura

44.200

44.200

19.549

-55,77

Alte cheltuieli in domeniul agriculturii

44.200

44.200

19.549

-55,77

Sivilcultura

25.500

25.500

25.500

0,00

01
01
03
30
04

TRANSPORTURI

7.300

4.247

4.412

4.568

01

CHELTUIELI CURENTE

6.470

4.247

4.412

4.568

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

3.710

2.413

2.507

2.596

Cheltuieli salariale in bani

2.951

1.834

1.905

1.972

8410

01
12

Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii

13

Indemnizatii de delegare

30

Alte drepturi salariale in bani

564
130
2.257

Contributii

759

01

Contributii de asigurari sociale de stat

587

02

Contributii de asigurari de somaj

03

Contributii de asigurari sociale de sanatate

03

04
20
01
01
05
05
30

Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli
profesionale
TITLUL II BUNURI SI SERVICII

14
147
11
2.760

Bunuri si servicii

70

Furnituri de birou

27

Carburanti si lubrifianti

43

Bunuri de natura obiectelor de inventar

34

Alte obiecte de inventar

34

Deplasari, detasari, transferari

2.214

01

Deplasari interne, detasari, transferari

1.287

02

Deplasari in strainatate

06

11

Carti, publicatii si materiale documentare

13

Pregatire profesionala
Alte cheltuieli

30
02

Protocol si reprezentare

03

Prime de asigurare non-viata

30

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

927
10
80
352
50
30
272

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

830

71

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

830

Active fixe

830

02

Masini, echipamente si mijloace de transport

243

03

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

182

30

Alte active fixe

01

01

Tit: 00

Program Executie Propuneri Crestere / Estimari
initial 2012 preliminata
2013
descrestere
2014
comparabil 2012
2013/2012
comparabil
1
2
3
4
5

Administratie Centrala

405
7.300

ADMINISTRATIA PREZIDENTIALA
Bugetul pe anii 2012-2016

Data: 21/01/2013
Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at

Denumire

A

B

5000
01

CHELTUIELI CURENTE

26.622

22.097

25.846

16,97

27.275

27.966

28.379

8.523

8.290

10.284

24,05

11.199

11.441

11.441

15.959

11.878

13.363

12,50

13.804

14.190

14.545

2.140

1.929

2.199

14,00

2.272

2.335

2.393

634

413

163

-60,53

168

173

177

634

413

163

-60,53

168

173

177

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

10

27.256

22.457

26.009

15,82

27.443

28.139

28.556

CHELTUIELI CURENTE

26.622

22.097

25.846

16,97

27.275

27.966

28.379

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

8.523

8.290

10.284

24,05

11.199

11.441

11.441

13.804

14.190

14.545

-53

6.813

6.604

8.171

23,73

Salarii de baza

6.257

5.993

7.557

26,10

05

Sporuri pentru conditii de munca

60

74

79

6,76

06

Alte sporuri

26

27

29

7,41

12

Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii

380

394

432

9,64

13

Indemnizatii de delegare

70

80

50

-37,50

30

Alte drepturi salariale in bani

01

20

36

24

-33,33

Contributii

1.710

1.686

2.113

25,33

Contributii de asigurari sociale de stat

1.294

1.215

1.592

31,03

30

28

30

7,14

323

333

380

14,11

9

10

11

10,00

02

Contributii de asigurari de somaj

03

Contributii de asigurari sociale de sanatate

04

Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli
profesionale
Contributii pentru concedii si indemnizatii

06

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

Bunuri si servicii

01
01

Furnituri de birou

02

Materiale pentru curatenie

03

Incalzit, iluminat si forta motrica

04
05
06

Piese de schimb

07

Transport

08

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

09
30

01
30
01
02

0,00
12,50

5.529

3.639

4.825

32,59

210

160

159

-0,63

32

30

-6,25

2.170

29,47

Apa, canal si salubritate

200

162

175

8,02

Carburanti si lubrifianti

345

386

350

-9,33

50

65

70

7,69

Materiale si prestari de servicii cu caracter functional
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

3

1

400

274

325

18,61

1.677

835

1.497

79,28

50

49

48

-2,04

390

313

379

21,09

90

90

85

-5,56

10

Uniforme si echipament
Alte obiecte de inventar
Deplasari interne, detasari, transferari
Deplasari in strainatate
Carti, publicatii si materiale documentare

11

100
13.363

1.676

Deplasari, detasari, transferari

06

100
11.878

60

Bunuri de natura obiectelor de inventar

05

54
15.959

2.534

Reparatii curente

02

13

Pregatire profesionala

14

Protectia muncii

90

90

75

7.100

5.269

5.330

1,16

300

107

100

-6,54

6.800

5.162

5.230

1,32

420

445

449

0,90

30

5

10

100,00

-16,67

20

15

15

0,00

Alte cheltuieli

2.380

2.102

2.270

7,99

02

Protocol si reprezentare

1.000

796

800

0,50

04

Chirii

360

347

350

0,86

30

28.556

PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI
RECUPERATE IN ANUL CURENT
TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII
PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT
CHELTUIELI - BUGET DE STAT

Cheltuieli salariale in bani

03

28.139

-53

01

01

7

27.443

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE
ADMINISTRATIEI PUBLICE
CHELTUIELI DE CAPITAL

01

6

15,82

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

5001

Estimari
2016

26.009

51

85

Estimari
2015

22.457

20

84

- mii lei -

Program Executie Propuneri Crestere / Estimari
initial 2012 preliminata
2013
descrestere
2014
comparabil 2012
2013/2012
comparabil
1
2
3
4
5
27.256

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

71

Pag. 1

TOTAL GENERAL
10

70

Tit: 01

ADMINISTRATIA PREZIDENTIALA
Data: 21/01/2013
Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at
A
07
30
51

Denumire

B
Fondul Presedintelui/Fondul conducatorului institutiei
publice
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE
ADMINISTRATIEI PUBLICE
Transferuri curente

01
01

Transferuri catre institutii publice

Tit: 01

Pag. 2

- mii lei -

Program Executie Propuneri Crestere / Estimari
initial 2012 preliminata
2013
descrestere
2014
comparabil 2012
2013/2012
comparabil
1
2
3
4
5
170

180

170

-5,56

850

779

950

21,95

2.140

1.929

2.199

14,00

2.140

1.929

2.199

14,00

2.140

1.929

2.199

14,00

Estimari
2015

Estimari
2016

6

7

2.272

2.335

2.393

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

634

413

163

-60,53

168

173

177

71

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

634

413

163

-60,53

168

173

177

Active fixe

114

143

10

-93,01

Masini, echipamente si mijloace de transport

114

113

8

-92,92

30

2

-93,33

270

153

-43,33

01
02
03

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

03

Reparatii capitale aferente activelor fixe

01

PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI
RECUPERATE IN ANUL CURENT
TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII
PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

84
85

520

-53
-53
-53

Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE

25.116

20.528

23.810

15,99

25.171

25.804

26.163

01

CHELTUIELI CURENTE

24.482

20.168

23.647

17,25

25.003

25.631

25.986

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

8.523

8.290

10.284

24,05

11.199

11.441

11.441

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

15.959

11.878

13.363

12,50

13.804

14.190

14.545

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

634

413

163

-60,53

168

173

177

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

634

413

163

-60,53

168

173

177

5100 01

71
84
85
5101
01
10

-53

PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI
RECUPERATE IN ANUL CURENT
TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII
PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT
AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE

24.316

19.902

23.010

15,62

24.420

25.032

25.371

CHELTUIELI CURENTE

23.682

19.542

22.847

16,91

24.252

24.859

25.194

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

8.523

8.290

10.284

24,05

11.199

11.441

11.441

13.053

13.418

13.753

-53

Cheltuieli salariale in bani

6.813

6.604

8.171

23,73

01

Salarii de baza

6.257

5.993

7.557

26,10

05

Sporuri pentru conditii de munca

60

74

79

6,76

06

Alte sporuri

26

27

29

7,41

12

Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii

380

394

432

9,64

13

Indemnizatii de delegare

70

80

50

-37,50

30

Alte drepturi salariale in bani

01

03
01

20

36

24

-33,33

Contributii

1.710

1.686

2.113

25,33

Contributii de asigurari sociale de stat

1.294

1.215

1.592

31,03

30

28

30

7,14

323

333

380

14,11

9

10

11

10,00

02

Contributii de asigurari de somaj

03

Contributii de asigurari sociale de sanatate

04
06

Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli
profesionale
Contributii pentru concedii si indemnizatii
TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

Bunuri si servicii

01
01

Furnituri de birou

54

100

100

0,00

15.159

11.252

12.563

11,65

5.529

3.639

4.825

32,59

210

160

159

-0,63

60

32

30

-6,25
29,47

02

Materiale pentru curatenie

03

Incalzit, iluminat si forta motrica

2.534

1.676

2.170

04

Apa, canal si salubritate

200

162

175

8,02

05

Carburanti si lubrifianti

345

386

350

-9,33

06

Piese de schimb

50

65

70

7,69

07

Transport

08

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

09
30

Materiale si prestari de servicii cu caracter functional
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

02

Reparatii curente

05

Bunuri de natura obiectelor de inventar
01

Uniforme si echipament

3

1

400

274

325

18,61

1.677

835

1.497

79,28

50

49

48

-2,04

390

313

379

21,09

90

90

85

-5,56

10

ADMINISTRATIA PREZIDENTIALA
Data: 21/01/2013
Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at

Denumire

A

B
30
06

Deplasari, detasari, transferari
01
02

11

Deplasari interne, detasari, transferari
Deplasari in strainatate
Carti, publicatii si materiale documentare

13

Pregatire profesionala

14

Protectia muncii

Pag. 3

90

75

7.100

5.269

5.330

1,16

300

107

100

-6,54

6.800

5.162

5.230

1,32

420

445

449

0,90

30

5

10

100,00

15

15

0,00

1.476

1.470

-0,41
0,50

Alte cheltuieli
Protocol si reprezentare

1.000

796

800

04

Chirii

30
70
71

6

7

347

350

0,86

170

180

170

-5,56

50

153

150

-1,96

CHELTUIELI DE CAPITAL

634

413

163

-60,53

168

173

177

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

634

413

163

-60,53

168

173

177

143

10

-93,01

113

8

-92,92

30

2

-93,33

270

153

-43,33

Active fixe
Masini, echipamente si mijloace de transport

114

03

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

03

Reparatii capitale aferente activelor fixe

01

PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI
RECUPERATE IN ANUL CURENT
TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII
PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85

Estimari
2016

360

02

84

Estimari
2015

Fondul Presedintelui/Fondul conducatorului institutiei
publice
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

114

01

-16,67

20

02
07

- mii lei -

90

1.580

30

520

-53
-53
-53

Autoritati executive si legislative

24.316

19.902

23.010

15,62

Administratia prezidentiala

24.316

19.902

23.010

15,62

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

800

626

800

27,80

751

772

792

CHELTUIELI CURENTE

800

626

800

27,80

751

772

792

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

800

626

800

27,80

751

772

792

Alte cheltuieli

800

626

800

27,80

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

800

626

800

27,80

Alte servicii publice generale

800

626

800

27,80

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL CULTURALE

2.140

1.929

2.199

14,00

2.272

2.335

2.393

01

CHELTUIELI CURENTE

2.140

1.929

2.199

14,00

2.272

2.335

2.393

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE
ADMINISTRATIEI PUBLICE
CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

2.140

1.929

2.199

14,00

2.272

2.335

2.393

2.140

1.929

2.199

14,00

2.272

2.335

2.393

01

CHELTUIELI CURENTE

2.140

1.929

2.199

14,00

2.272

2.335

2.393

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE
ADMINISTRATIEI PUBLICE
Transferuri curente

2.140

1.929

2.199

14,00

2.272

2.335

2.393

2.140

1.929

2.199

14,00

Transferuri catre institutii publice

2.140

1.929

2.199

14,00

Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei

2.140

1.929

2.199

14,00

01
01
5401
01
20
30
30
50
6500 01

6701

01
01
50

Alte obiecte de inventar

Tit: 01

Program Executie Propuneri Crestere / Estimari
initial 2012 preliminata
2013
descrestere
2014
comparabil 2012
2013/2012
comparabil
1
2
3
4
5

SENATUL ROMANIEI
Bugetul pe anii 2012-2016

Data: 21/01/2013
Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at
A

Denumire

B
VENITURI PROPRII TOTAL VENITURI

Tit: 02

Pag. 1

- mii lei -

Program Executie Propuneri Crestere / Estimari
initial 2012 preliminata
2013
descrestere
2014
comparabil 2012
2013/2012
comparabil
1
2
3
4
5

Estimari
2015

Estimari
2016

6

7

150

345

370

7,25

400

I.VENITURI CURENTE

150

345

370

7,25

400

400

400

2900 10

C.VENITURI NEFISCALE

150

345

370

7,25

400

400

400

3300 10

C2.VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

150

345

370

7,25

400

400

400

3310

VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE
ACTIVITATI
Venituri din prestari servicii

150

345

370

7,25

400

400

400

150

300

310

3,33

330

330

330

45

60

33,33

70

70

70

TOTAL GENERAL

85.310

84.313

85.590

1,51

95.769

97.037

98.731

CHELTUIELI CURENTE

83.377

83.260

84.832

1,89

94.986

96.232

97.906

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

60.672

62.516

66.829

6,90

73.180

75.004

75.004

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

19.525

18.566

16.643

-10,36

19.251

19.784

20.273

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE
ADMINISTRATIEI PUBLICE
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

1.394

1.037

1.300

25,36

1.343

1.381

1.415

1.067

1.123

10

-99,11

1.160

10

1.160

719

18

50

177,78

52

53

54

1.310

758

-42,14

783

805

825

1.310

758

-42,14

783

805

825

10
0002 10

08

Alte venituri din prestari servicii si alte activitati

50
5000
01

55

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

57

400

400

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

1.933

71

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

1.933

84
85

PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI
RECUPERATE IN ANUL CURENT
TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII
PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT
CHELTUIELI - BUGET DE STAT

85.140

83.903

85.140

1,47

95.319

96.587

98.281

01

CHELTUIELI CURENTE

83.210

82.853

84.397

1,86

94.551

95.797

97.471

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

60.602

62.406

66.617

6,75

72.968

74.792

74.792

Cheltuieli salariale in bani

51.251

51.660

54.972

6,41

01

Salarii de baza

30.740

32.160

37.514

16,65

05

Sporuri pentru conditii de munca

1.634

1.634

1.634

0,00

650

960

900

-6,25

18.177

16.856

14.874

-11,76

Alte drepturi salariale in bani

50

50

50

0,00

Cheltuieli salariale in natura

30

30

20

-33,33

19.028

19.561

20.050

5001

01

12

Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii

13

Indemnizatii de delegare

30
02

-257
-257

30

30

20

-33,33

Contributii

9.321

10.716

11.625

8,48

01

Contributii de asigurari sociale de stat

6.900

8.150

8.792

7,88

02

Contributii de asigurari de somaj

160

200

211

5,50

03

Contributii de asigurari sociale de sanatate

1.870

1.970

2.198

11,57

04

Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli
profesionale
Contributii pentru concedii si indemnizatii

55

60

64

6,67

04
03

06

Locuinta de serviciu folosita de salariat si familia sa

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

Bunuri si servicii

01

336

336

360

7,14

19.428

18.269

16.420

-10,12

5.726

4.730

4.242

-10,32

103

103

103

0,00

93

110

100

-9,09

01

Furnituri de birou

02

Materiale pentru curatenie

03

Incalzit, iluminat si forta motrica

1.600

1.080

1.028

-4,81

04

Apa, canal si salubritate

300

230

200

-13,04

05

Carburanti si lubrifianti

1.709

1.701

1.450

-14,76

124

120

110

-8,33

6

1

1

0,00

06

Piese de schimb

07

Transport

08

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

700

555

500

-9,91

09

Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

721

555

500

-9,91

30

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

370

275

250

-9,09

02

Reparatii curente

546

550

500

-9,09

05

Bunuri de natura obiectelor de inventar

21

37

30

-18,92

Alte obiecte de inventar

21

37

30

-18,92

30

SENATUL ROMANIEI
Data: 21/01/2013
Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at
A

Denumire

B
Deplasari, detasari, transferari

06
01

Deplasari interne, detasari, transferari

02

Deplasari in strainatate

Tit: 02

Pag. 2

- mii lei -

Program Executie Propuneri Crestere / Estimari
initial 2012 preliminata
2013
descrestere
2014
comparabil 2012
2013/2012
comparabil
1
2
3
4
5
11.749

11.710

10.519

-10,17

10.249

10.750

9.669

-10,06

1.500

960

850

-11,46

163

206

170

-17,48

11

Carti, publicatii si materiale documentare

12

Consultanta si expertiza

2

2

2

0,00

Pregatire profesionala

7

7

7

0,00

90

40

40

0,00

1.124

987

910

-7,80

13
14

Protectia muncii

30

Alte cheltuieli
02

Protocol si reprezentare

480

344

295

-14,24

03

Prime de asigurare non-viata

309

273

250

-8,42

07

Fondul Presedintelui/Fondul conducatorului institutiei
publice
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

200

200

200

0,00

30

135

170

165

-2,94

1.394

1.037

1.300

25,36

1.394

1.037

1.300

25,36

1.394

1.037

1.300

25,36

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

1.067

1.123

10

-99,11

B. Transferuri curente in strainatate (catre organizatii
internationale)
Contributii si cotizatii la organisme internationale

1.067

1.123

10

-99,11

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE
ADMINISTRATIEI PUBLICE
Transferuri curente

51
01
01
55
02
01
57
02

Transferuri catre institutii publice

1.067

1.123

10

-99,11

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

719

18

50

177,78

Ajutoare sociale

719

18

50

177,78

Estimari
2015

Estimari
2016

6

7

1.343

1.381

1.415

1.160

10

1.160

52

53

54

Ajutoare sociale in numerar

719

18

50

177,78

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

1.930

1.307

743

-43,15

768

790

810

71

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

1.930

1.307

743

-43,15

768

790

810

Active fixe

1.900

1.287

723

-43,82

Constructii

1.540

1.272

678

-46,70

01

01
01

300

25
5

02

Masini, echipamente si mijloace de transport

03

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

20

Alte active fixe

40

15

15

0,00

03

Reparatii capitale aferente activelor fixe

30

20

20

0,00

01

PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI
RECUPERATE IN ANUL CURENT
TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII
PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

30
84
85

-257
-257
-257

Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE

84.421

83.885

85.090

1,44

95.267

96.534

98.227

01

CHELTUIELI CURENTE

82.491

82.835

84.347

1,83

94.499

95.744

97.417

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

60.602

62.406

66.617

6,75

72.968

74.792

74.792

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

19.428

18.269

16.420

-10,12

19.028

19.561

20.050

1.037

1.300

25,36

1.343

1.381

1.415

55

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE
ADMINISTRATIEI PUBLICE
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

1.394
1.067

1.123

10

-99,11

1.160

10

1.160

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

1.930

1.307

743

-43,15

768

790

810

71

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

1.930

1.307

743

-43,15

768

790

810

84
85

PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI
RECUPERATE IN ANUL CURENT
TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII
PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT
AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE

84.421

83.885

85.090

1,44

95.267

96.534

98.227

01

CHELTUIELI CURENTE

82.491

82.835

84.347

1,83

94.499

95.744

97.417

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

60.602

62.406

66.617

6,75

72.968

74.792

74.792

Cheltuieli salariale in bani

51.251

51.660

54.972

6,41

Salarii de baza

30.740

32.160

37.514

16,65

1.634

1.634

1.634

0,00

5100 01

51

5101
10
01
01
05

Sporuri pentru conditii de munca

12

Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii

13

Indemnizatii de delegare

30
02

-257
-257

650

960

900

-6,25

18.177

16.856

14.874

-11,76

Alte drepturi salariale in bani

50

50

50

0,00

Cheltuieli salariale in natura

30

30

20

-33,33

SENATUL ROMANIEI
Data: 21/01/2013
Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at
A
04

Pag. 3

- mii lei -

30

30

20

-33,33

Contributii

9.321

10.716

11.625

8,48

Contributii de asigurari sociale de stat

6.900

8.150

8.792

7,88

02

Contributii de asigurari de somaj

160

200

211

5,50

03

Contributii de asigurari sociale de sanatate

1.870

1.970

2.198

11,57

55

60

64

6,67

04
06
20

Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli
profesionale
Contributii pentru concedii si indemnizatii
TITLUL II BUNURI SI SERVICII

01

Bunuri si servicii
01

Furnituri de birou

02

Materiale pentru curatenie

03

Incalzit, iluminat si forta motrica

336

336

360

7,14

19.428

18.269

16.420

-10,12

5.726

4.730

4.242

-10,32

103

103

103

0,00

93

110

100

-9,09

1.600

1.080

1.028

-4,81

230

200

-13,04

04

Apa, canal si salubritate

300

05

Carburanti si lubrifianti

1.709

1.701

1.450

-14,76

124

120

110

-8,33

06

Piese de schimb

07

Transport

6

1

1

0,00

08

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

700

555

500

-9,91

09

Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

721

555

500

-9,91

30

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

370

275

250

-9,09

02

Reparatii curente

546

550

500

-9,09

05

Bunuri de natura obiectelor de inventar

21

37

30

-18,92

30
06
01
02

21

37

30

-18,92

Deplasari, detasari, transferari

11.749

11.710

10.519

-10,17

Deplasari interne, detasari, transferari

10.249

10.750

9.669

-10,06

1.500

960

850

-11,46

Alte obiecte de inventar

Deplasari in strainatate

11

Carti, publicatii si materiale documentare

163

206

170

-17,48

12

Consultanta si expertiza

2

2

2

0,00

13

Pregatire profesionala

7

7

7

0,00

14

Protectia muncii

90

40

40

0,00

30

Alte cheltuieli

1.124

987

910

-7,80

02

Protocol si reprezentare

480

344

295

-14,24

03

Prime de asigurare non-viata

309

273

250

-8,42

200

200

200

0,00

07
30

Fondul Presedintelui/Fondul conducatorului institutiei
publice
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

01
01
55
02
01
70
71
01
01

6

7

19.028

19.561

20.050

1.343

1.381

1.415

1.160

10

1.160

170

165

-2,94

1.037

1.300

25,36

1.394

1.037

1.300

25,36

1.394

1.037

1.300

25,36

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

1.067

1.123

10

-99,11

B. Transferuri curente in strainatate (catre organizatii
internationale)
Contributii si cotizatii la organisme internationale

1.067

1.123

10

-99,11

1.067

1.123

10

-99,11

CHELTUIELI DE CAPITAL

1.930

1.307

743

-43,15

768

790

810

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

1.930

1.307

743

-43,15

768

790

810

Active fixe

1.900

1.287

723

-43,82

Constructii

1.540

1.272

678

-46,70

Transferuri catre institutii publice

300

25

Masini, echipamente si mijloace de transport

03

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

20

30

Alte active fixe

40

15

15

0,00

03

Reparatii capitale aferente activelor fixe

30

20

20

0,00

01

PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI
RECUPERATE IN ANUL CURENT
TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII
PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85

Estimari
2016

135

02

84

Estimari
2015

1.394

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE
ADMINISTRATIEI PUBLICE
Transferuri curente

51

02

B
Locuinta de serviciu folosita de salariat si familia sa

Tit: 02

Program Executie Propuneri Crestere / Estimari
initial 2012 preliminata
2013
descrestere
2014
comparabil 2012
2013/2012
comparabil
1
2
3
4
5

01

03

01

Denumire

5

-257
-257
-257

Autoritati executive si legislative

84.421

83.885

85.090

1,44

Autoritati legislative

84.421

83.885

85.090

1,44

SENATUL ROMANIEI
Data: 21/01/2013
Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at
A

Denumire

B
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL CULTURALE

6500 01

Tit: 02

Pag. 4

- mii lei -

Program Executie Propuneri Crestere / Estimari
initial 2012 preliminata
2013
descrestere
2014
comparabil 2012
2013/2012
comparabil
1
2
3
4
5
719

18

50

177,78

52

Estimari
2015

Estimari
2016

6

7

53

54

01

CHELTUIELI CURENTE

719

18

50

177,78

52

53

54

57

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

719

18

50

177,78

52

53

54

ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA

719

18

50

177,78

52

53

54

CHELTUIELI CURENTE

719

18

50

177,78

52

53

54

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

719

18

50

177,78

52

53

54

Ajutoare sociale

719

18

50

177,78

Ajutoare sociale in numerar

719

18

50

177,78

Ajutoare la trecerea in rezerva, retragere sau pensionare

719

18

50

177,78

6801
01
57
02
01
08

VENITURI PROPRII - TOTAL CHELTUIELI

170

410

450

9,76

450

450

450

01

CHELTUIELI CURENTE

167

407

435

6,88

435

435

435

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

70

110

212

92,73

212

212

212

Cheltuieli salariale in bani

60

90

164

82,22

01

Salarii de baza

23

43

107

148,84

05

Sporuri pentru conditii de munca

2

7

7

0,00

Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii

35

40

50

25,00

Contributii

10

20

48

140,00

Contributii de asigurari sociale de stat

5

7

35

400,00

02

Contributii de asigurari de somaj

1

3

1

-66,67

03

Contributii de asigurari sociale de sanatate

2

4

9

125,00

04

Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli
profesionale
Contributii pentru concedii si indemnizatii

1

3

1

-66,67

223

223

223

5010

01

12
03
01

06
20
01

1

3

2

-33,33

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

97

297

223

-24,92

Bunuri si servicii

65

185

82

-55,68

9

19

10

-47,37

01

Furnituri de birou

02

Materiale pentru curatenie

8

13

4

-69,23

03

Incalzit, iluminat si forta motrica

24

89

54

-39,33

04

Apa, canal si salubritate

12

17

4

-76,47

09

Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

6

36

5

-86,11

30

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

6

11

5

-54,55

02

Reparatii curente

2

2

3

50,00

05

Bunuri de natura obiectelor de inventar

1

16

3

-81,25

Alte obiecte de inventar

1

16

3

-81,25

Carti, publicatii si materiale documentare

5

40

40

0,00

12

Consultanta si expertiza

4

9

5

-44,44

13

Pregatire profesionala

2

14

2

-85,71

30

Alte cheltuieli

18

31

88

183,87

01

Reclama si publicitate

12

15

2

-86,67

02

Protocol si reprezentare

4

9

6

-33,33

30

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

2

7

80

1.042,86

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

3

3

15

400,00

15

15

15

71

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

3

3

15

400,00

15

15

15

Active fixe

3

3

15

400,00

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

2

2

3

50,00

Alte active fixe

1

1

12

1.100,00

AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE

170

410

450

9,76

450

450

450

01

CHELTUIELI CURENTE

167

407

435

6,88

435

435

435

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

70

110

212

92,73

212

212

212

Cheltuieli salariale in bani

60

90

164

82,22

01

Salarii de baza

23

43

107

148,84

05

Sporuri pentru conditii de munca

2

7

7

0,00

12

Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii

35

40

50

25,00

Contributii

10

20

48

140,00

Contributii de asigurari sociale de stat

5

7

35

400,00

Contributii de asigurari de somaj

1

3

1

-66,67

30
11

01
03
30
5110

01

03
01
02

SENATUL ROMANIEI
Data: 21/01/2013
Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at
A
03
04
06
20
01

Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli
profesionale
Contributii pentru concedii si indemnizatii

Pag. 5

- mii lei -

2

4

9

125,00

1

3

1

-66,67

1

3

2

-33,33

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

97

297

223

-24,92

Bunuri si servicii

65

185

82

-55,68

Estimari
2015

Estimari
2016

6

7

223

223

223

Furnituri de birou

9

19

10

-47,37

02

Materiale pentru curatenie

8

13

4

-69,23

03

Incalzit, iluminat si forta motrica

24

89

54

-39,33

04

Apa, canal si salubritate

12

17

4

-76,47

09

Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

6

36

5

-86,11

30

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

6

11

5

-54,55

Reparatii curente

2

2

3

50,00

Bunuri de natura obiectelor de inventar

1

16

3

-81,25

Alte obiecte de inventar

1

16

3

-81,25

11

Carti, publicatii si materiale documentare

5

40

40

0,00

12

Consultanta si expertiza

4

9

5

-44,44

13

Pregatire profesionala

2

14

2

-85,71

30

Alte cheltuieli

18

31

88

183,87

01

Reclama si publicitate

12

15

2

-86,67

02

Protocol si reprezentare

4

9

6

-33,33

30

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

2

7

80

1.042,86

CHELTUIELI DE CAPITAL

3

3

15

400,00

15

15

15

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

3

3

15

400,00

15

15

15

Active fixe

3

3

15

400,00

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

2

2

3

50,00

05
30

70
71
01
03
30
02

B
Contributii de asigurari sociale de sanatate

Tit: 02

Program Executie Propuneri Crestere / Estimari
initial 2012 preliminata
2013
descrestere
2014
comparabil 2012
2013/2012
comparabil
1
2
3
4
5

01

02

01

Denumire

1

1

12

1.100,00

Autoritati executive si legislative

170

410

450

9,76

Autoritati legislative

170

410

450

9,76

Alte active fixe

CAMERA DEPUTATILOR
Bugetul pe anii 2012-2016

Data: 21/01/2013
Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at
A

Denumire

B
VENITURI PROPRII TOTAL VENITURI

Tit: 03

Pag. 1

- mii lei -

Program Executie Propuneri Crestere / Estimari
initial 2012 preliminata
2013
descrestere
2014
comparabil 2012
2013/2012
comparabil
1
2
3
4
5

Estimari
2015

Estimari
2016

6

7

7.000

7.000

8.000

14,29

9.500

I.VENITURI CURENTE

7.000

7.000

8.000

14,29

9.500

9.500

9.500

2900 10

C.VENITURI NEFISCALE

7.000

7.000

8.000

14,29

9.500

9.500

9.500

3000 10

C1.VENITURI DIN PROPRIETATE

1

1

1

0,00

3

3

3

3110

VENITURI DIN DOBANZI

1

1

1

0,00

3

3

3

Alte venituri din dobanzi

1

1

1

0,00

3

3

3

10
0002 10

03

9.500

9.500

3300 10

C2.VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

6.999

6.999

7.999

14,29

9.497

9.497

9.497

3310

VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE
ACTIVITATI
Venituri din prestari servicii

6.999

6.999

7.999

14,29

9.497

9.497

9.497

08

6.999

6.999

7.999

14,29

9.497

9.497

9.497

193.017

211.644

9,65

216.985

224.120

224.328

TOTAL GENERAL

209.791

01

CHELTUIELI CURENTE

194.664

181.319

203.938

12,47

215.330

222.421

222.718

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

136.084

131.943

146.824

11,28

159.554

163.608

163.778

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

57.644

49.373

55.614

12,64

55.508

57.146

58.654

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

6

3

1.250

41.566,67

9

1.400

12

57

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

930

259

267

274

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

15.127

13.072

7.706

-41,05

1.655

1.699

1.610

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

15.127

13.072

7.706

-41,05

1.655

1.699

1.610

5000

71
84
85
5001
01
10
01

250

-1.374

PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI
RECUPERATE IN ANUL CURENT
TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII
PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT
CHELTUIELI - BUGET DE STAT

198.291

184.438

198.291

7,51

204.369

211.017

210.900

CHELTUIELI CURENTE

183.284

172.838

192.035

11,11

202.999

209.609

209.457

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

131.618

128.347

142.316

10,88

154.884

158.756

158.756

Cheltuieli salariale in bani

112.950

109.856

121.010

10,15

66.185

63.214

72.980

15,45

3.857

3.857

3.394

-12,00
4,76

47.899

49.240

50.471

-1.374

01

Salarii de baza

05

Sporuri pentru conditii de munca

12

Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii

900

1.050

1.100

13

Indemnizatii de delegare

42.008

41.735

43.536

4,32

Contributii

18.668

18.491

21.306

15,22

Contributii de asigurari sociale de stat

13.791

13.974

16.115

15,32

392

325

387

19,08

3.700

3.487

4.029

15,54

118

101

116

14,85

03
01
02
03
04
06
20
01
01
02

Contributii de asigurari de somaj
Contributii de asigurari sociale de sanatate
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli
profesionale
Contributii pentru concedii si indemnizatii

667

604

659

9,11

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

50.810

44.488

48.269

8,50

Bunuri si servicii

21.062

16.373

17.825

8,87

Furnituri de birou
Materiale pentru curatenie

99

87

97

11,49

300

265

292

10,19

6.937

7.876

13,54

03

Incalzit, iluminat si forta motrica

9.311

04

Apa, canal si salubritate

1.600

1.072

1.202

12,13

05

Carburanti si lubrifianti

2.059

2.268

2.310

1,85

06

Piese de schimb

802

905

910

0,55

07

Transport

1.200

195

200

2,56

08

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

1.048

526

578

9,89

09

Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

2.936

2.520

2.600

3,17

30

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

1.707

1.598

1.760

10,14

Reparatii curente

2.500

1.992

2.430

21,99

Bunuri de natura obiectelor de inventar

300

355

355

0,00

Alte obiecte de inventar

300

355

355

0,00

Deplasari, detasari, transferari

23.753

23.727

25.513

7,53

Deplasari interne, detasari, transferari

21.194

22.200

23.972

7,98

02
05
30
06
01

CAMERA DEPUTATILOR
Data: 21/01/2013
Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at

Denumire

A

B
02

Deplasari in strainatate

Tit: 03

Pag. 2

- mii lei -

Program Executie Propuneri Crestere / Estimari
initial 2012 preliminata
2013
descrestere
2014
comparabil 2012
2013/2012
comparabil
1
2
3
4
5
2.559

1.527

1.541

0,92

11

Carti, publicatii si materiale documentare

64

36

36

0,00

13

Pregatire profesionala

35

34

36

5,88

14

Protectia muncii

207

190

200

5,26

30

Alte cheltuieli

2.889

1.781

1.874

5,22

Protocol si reprezentare

2.002

825

871

5,58

Prime de asigurare non-viata

572

558

603

8,06

Fondul Presedintelui/Fondul conducatorului institutiei
publice
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

115

200

200

0,00

02
03
07
30
55
02
01
57
02

200

198

200

1,01

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

6

3

1.250

41.566,67

B. Transferuri curente in strainatate (catre organizatii
internationale)
Contributii si cotizatii la organisme internationale

6

3

1.250

41.566,67

6

3

1.250

41.566,67

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

850

200

Ajutoare sociale

850

200

Estimari
2015

Estimari
2016

6

7

9

1.400

12

207

213

218

Ajutoare sociale in numerar

850

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

15.007

12.974

6.256

-51,78

1.370

1.408

1.443

71

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

15.007

12.974

6.256

-51,78

1.370

1.408

1.443

Active fixe

13.407

12.936

6.256

-51,64

Constructii

12.316

12.157

1.300

-89,31

118

4.930

4.077,97

26

-95,53

01

01
01

200

02

Masini, echipamente si mijloace de transport

335

03

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

150

79

606

582

1.600

38

30

Alte active fixe

03

Reparatii capitale aferente activelor fixe

01

PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI
RECUPERATE IN ANUL CURENT
TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII
PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

84
85

-1.374
-1.374
-1.374

Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE

197.441

184.438

198.091

7,40

204.162

210.804

210.682

01

CHELTUIELI CURENTE

182.434

172.838

191.835

10,99

202.792

209.396

209.239

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

131.618

128.347

142.316

10,88

154.884

158.756

158.756

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

50.810

44.488

48.269

8,50

47.899

49.240

50.471

6

3

1.250

41.566,67

9

1.400

12

12.974

6.256

-51,78

1.370

1.408

1.443

12.974

6.256

-51,78

1.370

1.408

1.443

5100 01

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

55
70

CHELTUIELI DE CAPITAL

15.007

71

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

15.007

84
85

PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI
RECUPERATE IN ANUL CURENT
TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII
PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT
AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE

197.441

184.438

198.091

7,40

204.162

210.804

210.682

01

CHELTUIELI CURENTE

182.434

172.838

191.835

10,99

202.792

209.396

209.239

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

131.618

128.347

142.316

10,88

154.884

158.756

158.756

Cheltuieli salariale in bani

112.950

109.856

121.010

10,15

66.185

63.214

72.980

15,45

3.857

3.857

3.394

-12,00
4,76

47.899

49.240

50.471

5101

01
01

Salarii de baza

05

Sporuri pentru conditii de munca

12

Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii

13
03
01

900

1.050

1.100

Indemnizatii de delegare

41.735

43.536

4,32

Contributii

18.668

18.491

21.306

15,22

Contributii de asigurari sociale de stat

13.791

13.974

16.115

15,32

392

325

387

19,08

3.700

3.487

4.029

15,54

118

101

116

14,85

Contributii de asigurari de somaj

03

Contributii de asigurari sociale de sanatate

06
20
01

-1.374

42.008

02
04

-1.374

Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli
profesionale
Contributii pentru concedii si indemnizatii

667

604

659

9,11

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

50.810

44.488

48.269

8,50

Bunuri si servicii

21.062

16.373

17.825

8,87

99

87

97

11,49

300

265

292

10,19

01

Furnituri de birou

02

Materiale pentru curatenie

CAMERA DEPUTATILOR
Data: 21/01/2013
Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at
A

Denumire

03

B
Incalzit, iluminat si forta motrica

04
05
06

Piese de schimb

07

Tit: 03

Pag. 3

- mii lei -

Program Executie Propuneri Crestere / Estimari
initial 2012 preliminata
2013
descrestere
2014
comparabil 2012
2013/2012
comparabil
1
2
3
4
5
9.311

6.937

7.876

13,54

Apa, canal si salubritate

1.600

1.072

1.202

12,13

Carburanti si lubrifianti

2.059

2.268

2.310

1,85

802

905

910

0,55

Transport

1.200

195

200

2,56

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

1.048

526

578

9,89

Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

2.936

2.520

2.600

3,17

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

1.707

1.598

1.760

10,14

Reparatii curente

2.500

1.992

2.430

21,99

Bunuri de natura obiectelor de inventar

300

355

355

0,00

Alte obiecte de inventar

300

355

355

0,00

Deplasari, detasari, transferari

23.753

23.727

25.513

7,53

01

Deplasari interne, detasari, transferari

21.194

22.200

23.972

7,98

02

Deplasari in strainatate

2.559

1.527

1.541

0,92

Carti, publicatii si materiale documentare

64

36

36

0,00

Pregatire profesionala

35

34

36

5,88

207

190

200

5,26

Alte cheltuieli

2.889

1.781

1.874

5,22

02

Protocol si reprezentare

2.002

825

871

5,58

03

Prime de asigurare non-viata

572

558

603

8,06

115

200

200

0,00

200

198

200

1,01

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

6

3

1.250

41.566,67

B. Transferuri curente in strainatate (catre organizatii
internationale)
Contributii si cotizatii la organisme internationale

6

3

1.250

41.566,67

08
09
30
02
05
30
06

11
13

Protectia muncii

14
30

07
30
55
02

Fondul Presedintelui/Fondul conducatorului institutiei
publice
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

Estimari
2015

Estimari
2016

6

7

9

1.400

12

6

3

1.250

41.566,67

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

15.007

12.974

6.256

-51,78

1.370

1.408

1.443

71

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

15.007

12.974

6.256

-51,78

1.370

1.408

1.443

Active fixe

13.407

12.936

6.256

-51,64

Constructii

12.316

12.157

1.300

-89,31

118

4.930

4.077,97

26

-95,53

01

01
01
02

Masini, echipamente si mijloace de transport

335

03

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

150

79

606

582

1.600

38

30

Alte active fixe

03

Reparatii capitale aferente activelor fixe

01

PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI
RECUPERATE IN ANUL CURENT
TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII
PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

84
85

01
02
6500 01
01
57
6801
01
57
02
01
08

-1.374
-1.374
-1.374

Autoritati executive si legislative

197.441

184.438

198.091

7,40

Autoritati legislative

197.441

184.438

198.091

7,40

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL CULTURALE

850

200

207

213

218

CHELTUIELI CURENTE

850

200

207

213

218

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

850

200

207

213

218

ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA

850

200

207

213

218

CHELTUIELI CURENTE

850

200

207

213

218

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

850

200

207

213

218

Ajutoare sociale

850

200

Ajutoare sociale in numerar

850

200

Ajutoare la trecerea in rezerva, retragere sau pensionare

850

200

VENITURI PROPRII - TOTAL CHELTUIELI

11.500

8.579

13.353

55,65

12.616

13.103

13.428

01

CHELTUIELI CURENTE

11.380

8.481

11.903

40,35

12.331

12.812

13.261

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

4.466

3.596

4.508

25,36

4.670

4.852

5.022

Cheltuieli salariale in bani

3.513

2.886

3.653

26,58

Salarii de baza

2.680

2.386

2.900

21,54

Sporuri pentru conditii de munca

188

134

205

52,99

Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii

600

363

500

37,74

5010

01
01
05
12

CAMERA DEPUTATILOR
Data: 21/01/2013
Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at

Denumire

A

B
13

Indemnizatii de delegare

Tit: 03

Pag. 4

- mii lei -

Program Executie Propuneri Crestere / Estimari
initial 2012 preliminata
2013
descrestere
2014
comparabil 2012
2013/2012
comparabil
1
2
3
4
5
45

3

48

1.500,00

Contributii

953

710

855

20,42

01

Contributii de asigurari sociale de stat

721

532

646

21,43

02

Contributii de asigurari de somaj

17

12

16

33,33

03

Contributii de asigurari sociale de sanatate

180

133

162

21,80

5

4

5

25,00

03

04
06
20
01

Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli
profesionale
Contributii pentru concedii si indemnizatii

30

29

26

-10,34

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

6.834

4.885

7.345

50,36

Bunuri si servicii

4.683

3.067

4.917

60,32

45

16

40

150,00

130

83

125

50,60

1.865

1.392

2.015

44,76

Apa, canal si salubritate

60

57

80

40,35

Carburanti si lubrifianti

28

19

25

31,58

06

Piese de schimb

13

5

17

240,00

07

Transport

19

10

20

100,00

08

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

66

18

60

233,33

09

Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

2.250

1.376

2.300

67,15

30

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

207

91

235

158,24

02

Reparatii curente

200

157

202

28,66

05

Bunuri de natura obiectelor de inventar

113

57

123

115,79

Uniforme si echipament

32

32

3

-90,63

Alte obiecte de inventar

81

25

120

380,00

Deplasari, detasari, transferari

77

29

88

203,45

Deplasari interne, detasari, transferari

17

01

Furnituri de birou

02

Materiale pentru curatenie

03
04
05

01
30
06
01

Incalzit, iluminat si forta motrica

Deplasari in strainatate

60

13

Pregatire profesionala

16

14

Protectia muncii

30

Alte cheltuieli

02

02
30
57
02

Protocol si reprezentare
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

Estimari
2015

Estimari
2016

6

7

7.609

7.906

8.183

52

54

56

18
29

70

141,38

18

25

7

27

1.720

1.568

1.970

25,64

100

4

50

1.150,00

1.620

1.564

1.920

22,76

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

80

50

Ajutoare sociale

80

50

285,71

Ajutoare sociale in numerar

80

CHELTUIELI DE CAPITAL

120

98

1.450

1.379,59

285

291

167

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

120

98

1.450

1.379,59

285

291

167

Active fixe

120

98

150

53,06

02

Masini, echipamente si mijloace de transport

105

98

120

22,45

03

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

01
70
71
01

30

50

15

25
5

Alte active fixe

1.300

Reparatii capitale aferente activelor fixe

03
5110
01
10

AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE

11.420

8.579

13.303

55,06

12.564

13.049

13.372

CHELTUIELI CURENTE

11.300

8.481

11.853

39,76

12.279

12.758

13.205

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

4.466

3.596

4.508

25,36

4.670

4.852

5.022

2.886

3.653

26,58

Cheltuieli salariale in bani

3.513

01

Salarii de baza

2.680

2.386

2.900

21,54

05

Sporuri pentru conditii de munca

188

134

205

52,99

12

Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii

600

363

500

37,74

13

Indemnizatii de delegare

45

3

48

1.500,00

01

Contributii

953

710

855

20,42

01

Contributii de asigurari sociale de stat

721

532

646

21,43

02

Contributii de asigurari de somaj

17

12

16

33,33

180

133

162

21,80

5

4

5

25,00

30

29

26

-10,34

03

03
04
06

Contributii de asigurari sociale de sanatate
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli
profesionale
Contributii pentru concedii si indemnizatii

CAMERA DEPUTATILOR
Data: 21/01/2013
Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at
A

B
TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20
01

Bunuri si servicii

Tit: 03

Pag. 5

- mii lei -

Program Executie Propuneri Crestere / Estimari
initial 2012 preliminata
2013
descrestere
2014
comparabil 2012
2013/2012
comparabil
1
2
3
4
5
6.834

4.885

7.345

50,36

4.683

3.067

4.917

60,32

45

16

40

150,00

130

83

125

50,60

1.865

1.392

2.015

44,76

Apa, canal si salubritate

60

57

80

40,35

Carburanti si lubrifianti

28

19

25

31,58

06

Piese de schimb

13

5

17

240,00

07

Transport

19

10

20

100,00

08

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

233,33

09

Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

30

01

Furnituri de birou

02

Materiale pentru curatenie

03

Incalzit, iluminat si forta motrica

04
05

66

18

60

2.250

1.376

2.300

67,15

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

207

91

235

158,24

02

Reparatii curente

200

157

202

28,66

05

Bunuri de natura obiectelor de inventar

113

57

123

115,79

Uniforme si echipament

32

32

3

-90,63

Alte obiecte de inventar

81

25

120

380,00

Deplasari, detasari, transferari

77

29

88

203,45

01

Deplasari interne, detasari, transferari

17

02

Deplasari in strainatate

60

13

Pregatire profesionala

16

14

Protectia muncii

25

7

27

30

Alte cheltuieli

1.720

1.568

1.970

25,64

100

4

50

1.150,00

01
30
06

02
30
70
71
01
02
03
30

Protocol si reprezentare

01
02

7.609

Estimari
2015

Estimari
2016

6

7

7.906

8.183

18
29

70

141,38

18
285,71

1.620

1.564

1.920

22,76

CHELTUIELI DE CAPITAL

120

98

1.450

1.379,59

285

291

167

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

120

98

1.450

1.379,59

285

291

167

Active fixe

120

98

150

53,06

Masini, echipamente si mijloace de transport

105

98

120

22,45

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

15

25
5

Alte active fixe

1.300

Reparatii capitale aferente activelor fixe

03

Autoritati executive si legislative

11.420

8.579

13.303

55,06

Autoritati legislative

11.420

8.579

13.303

55,06

ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA

80

50

52

54

56

01

CHELTUIELI CURENTE

80

50

52

54

56

57

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

80

50

52

54

56

Ajutoare sociale

80

50

Ajutoare sociale in numerar

80

50

Ajutoare la trecere in rezerva

80

50

6810

02
01
08

Denumire

INALTA CURTE DE CASATIE SI
JUSTITIE
Bugetul pe anii 2012-2016

Data: 21/01/2013
Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at

Denumire

A

B

0001 01
0002 01
0003 01
0004 01
0300 01
0301
17

Tit: 04

Pag. 1

- mii lei -

Program Executie Propuneri Crestere / Estimari
initial 2012 preliminata
2013
descrestere
2014
comparabil 2012
2013/2012
comparabil
1
2
3
4
5

Estimari
2015

Estimari
2016

6

7

VENITURI - TOTAL

278

307

313

1,95

323

I.VENITURI CURENTE

278

307

313

1,95

323

332

340

A.VENITURI FISCALE

278

307

313

1,95

323

332

340

A1.IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN
CAPITAL
A12.IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN
CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE
IMPOZIT PE VENIT

278

307

313

1,95

323

332

340

278

307

313

1,95

323

332

340

278

307

313

1,95

323

332

340

Impozit pe onorariul avocatiilor si notarilor publici

278

307

313

1,95

323

332

340

332

340

TOTAL GENERAL

62.725

57.331

61.110

6,59

68.353

70.080

70.253

01

CHELTUIELI CURENTE

60.425

56.889

60.610

6,54

67.836

69.549

69.709

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

52.289

50.337

54.528

8,33

61.553

63.091

63.091

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

5.536

6.506

5.870

-9,78

6.064

6.234

6.389

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

26

25

28

12,00

29

29

29

57

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

2.574

21

184

776,19

190

195

200

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

2.300

452

500

10,62

517

531

544

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

2.300

452

500

10,62

517

531

544

5000

71
84
85
5001
01
10

-10

PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI
RECUPERATE IN ANUL CURENT
TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII
PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT
CHELTUIELI - BUGET DE STAT

62.725

57.331

61.110

6,59

68.353

70.080

70.253

CHELTUIELI CURENTE

60.425

56.889

60.610

6,54

67.836

69.549

69.709

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

52.289

50.337

54.528

8,33

61.553

63.091

63.091

6.064

6.234

6.389

-10

Cheltuieli salariale in bani

40.918

39.371

42.856

8,85

01

Salarii de baza

34.108

31.457

36.046

14,59

05

Sporuri pentru conditii de munca

06

Alte sporuri

13

Indemnizatii de delegare

30

Alte drepturi salariale in bani

01

Contributii

03
01
02

Contributii de asigurari sociale de stat
Contributii de asigurari de somaj

03

Contributii de asigurari sociale de sanatate

04

Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli
profesionale
Contributii pentru concedii si indemnizatii

06
20
01
01

20

20

20

0,00

6.000

7.884

6.075

-22,95

90

10

15

50,00

700

700

11.371

10.966

11.672

6,44

8.564

8.212

8.800

7,16

207

203

210

3,45

2.146

2.056

2.206

7,30

103

90

105

16,67

351

405

351

-13,33

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

5.536

6.506

5.870

-9,78

Bunuri si servicii

2.800

3.563

3.405

-4,43

100

84

40

-52,38

50

65

40

-38,46

Furnituri de birou

02

Materiale pentru curatenie

03

Incalzit, iluminat si forta motrica

600

575

450

-21,74

04

Apa, canal si salubritate

100

73

40

-45,21

05

Carburanti si lubrifianti

300

600

600

0,00

06

Piese de schimb

150

102

100

-1,96

07

Transport

200

225

200

-11,11

08

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

800

740

800

8,11

09

Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

250

499

655

31,26

30

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

250

600

480

-20,00

Reparatii curente

150

155

100

-35,48

Medicamente si materiale sanitare

334

414

300

-27,54

Medicamente

02
04
01
05
30

334

414

300

-27,54

Bunuri de natura obiectelor de inventar

40

82

55

-32,93

Alte obiecte de inventar

40

82

55

-32,93

INALTA CURTE DE CASATIE SI
JUSTITIE
Data: 21/01/2013
Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at
A

Denumire

B
Deplasari, detasari, transferari

06

Tit: 04

Pag. 2

- mii lei -

Program Executie Propuneri Crestere / Estimari
initial 2012 preliminata
2013
descrestere
2014
comparabil 2012
2013/2012
comparabil
1
2
3
4
5
100

50

80

60,00

01

Deplasari interne, detasari, transferari

40

17

30

76,47

02

Deplasari in strainatate

60

33

50

51,52

11

Carti, publicatii si materiale documentare

20

13

20

53,85

12

Consultanta si expertiza

12

7

20

185,71

13

Pregatire profesionala

10

3

20

566,67

25
28

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in
reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale
Ajutor public judiciar

30

Alte cheltuieli

136

6

100

1.566,67

1.934

2.213

1.670

-24,54
53,85

Protocol si reprezentare

15

26

40

03

Prime de asigurare non-viata

55

82

100

21,95

04

Chirii

1.700

1.939

1.310

-32,44

07

Fondul Presedintelui/Fondul conducatorului institutiei
publice
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

154

154

200

29,87

30
02
01
57
02

Estimari
2016

6

7

100

02

55

Estimari
2015

10

12

20

66,67

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

26

25

28

12,00

B. Transferuri curente in strainatate (catre organizatii
internationale)
Contributii si cotizatii la organisme internationale

26

25

28

12,00

26

25

28

12,00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

2.574

21

184

776,19

Ajutoare sociale

2.574

21

184

776,19

29

29

29

190

195

200

Ajutoare sociale in numerar

2.574

21

184

776,19

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

2.300

452

500

10,62

517

531

544

71

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

2.300

452

500

10,62

517

531

544

Active fixe

2.300

452

500

10,62

01

Constructii

565

99

485

389,90

02

Masini, echipamente si mijloace de transport

300

295

5

-98,31

03

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

700

30

Alte active fixe

735

01

01

84
85
01

5
58

5

-91,38

-10

PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI
RECUPERATE IN ANUL CURENT
TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII
PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

-10
-10

Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE

100

100

100

100

01

CHELTUIELI CURENTE

100

100

100

100

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

100

100

100

100

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

100

100

100

100

01

CHELTUIELI CURENTE

100

100

100

100

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

100

100

100

100

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in
reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale
Alte servicii publice generale

100

5100 01

5401

25
50
6000 01
01
10

60.151

57.310

60.826

6,14

68.063

69.785

69.953

57.851

56.868

60.326

6,08

67.546

69.254

69.409

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

52.289

50.337

54.528

8,33

61.553

63.091

63.091

5.536

6.506

5.770

-11,31

5.964

6.134

6.289

26

25

28

12,00

29

29

29

452

500

10,62

517

531

544

452

500

10,62

517

531

544

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

55

100

Partea a II-a APARARE,ORDINE PUBLICA SI
SIGURANTA NATIONALA
CHELTUIELI CURENTE

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

2.300

71

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

2.300

84
85

PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI
RECUPERATE IN ANUL CURENT
TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII
PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT
ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA

60.151

57.310

60.826

6,14

68.063

69.785

69.953

01

CHELTUIELI CURENTE

57.851

56.868

60.326

6,08

67.546

69.254

69.409

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

52.289

50.337

54.528

8,33

61.553

63.091

63.091

Cheltuieli salariale in bani

40.918

39.371

42.856

8,85

6101

01

-10
-10

INALTA CURTE DE CASATIE SI
JUSTITIE
Data: 21/01/2013
Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at

Denumire

A

B
01

Salarii de baza

05

Sporuri pentru conditii de munca

06

Alte sporuri

13

Indemnizatii de delegare

30

Alte drepturi salariale in bani
Contributii

03
01
02
03
04

Contributii de asigurari sociale de stat
Contributii de asigurari de somaj
Contributii de asigurari sociale de sanatate
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli
profesionale
Contributii pentru concedii si indemnizatii

Tit: 04

Pag. 3

- mii lei -

Program Executie Propuneri Crestere / Estimari
initial 2012 preliminata
2013
descrestere
2014
comparabil 2012
2013/2012
comparabil
1
2
3
4
5
34.108

31.457

36.046

14,59

20

20

20

0,00

6.000

7.884

6.075

-22,95

90

10

15

50,00

700
11.371

10.966

11.672

6,44

8.564

8.212

8.800

7,16

207

203

210

3,45

2.146

2.056

2.206

7,30

103

90

105

16,67

351

405

351

-13,33

5.536

6.506

5.770

-11,31

Bunuri si servicii

2.800

3.563

3.405

-4,43

100

84

40

-52,38

50

65

40

-38,46

Incalzit, iluminat si forta motrica

600

575

450

-21,74

04

Apa, canal si salubritate

100

73

40

-45,21

05

Carburanti si lubrifianti

300

600

600

0,00

06

Piese de schimb

150

102

100

-1,96

07

Transport

200

225

200

-11,11

08

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

800

740

800

8,11

09

Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

250

499

655

31,26

30

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

250

600

480

-20,00

Reparatii curente

150

155

100

-35,48

Medicamente si materiale sanitare

334

414

300

-27,54

Medicamente

334

414

300

-27,54

40

82

55

-32,93

01
01
02
03

02
04
01

Furnituri de birou
Materiale pentru curatenie

Bunuri de natura obiectelor de inventar

05
30

Alte obiecte de inventar
Deplasari, detasari, transferari

06

40

82

55

-32,93

100

50

80

60,00

01

Deplasari interne, detasari, transferari

40

17

30

76,47

02

Deplasari in strainatate

60

33

50

51,52

11

Carti, publicatii si materiale documentare

20

13

20

53,85

12

Consultanta si expertiza

12

7

20

185,71

13

Pregatire profesionala

10

3

20

566,67

28

Ajutor public judiciar

136

6

100

1.566,67

30

Alte cheltuieli

1.934

2.213

1.670

-24,54

15

26

40

53,85

02

Protocol si reprezentare

03

Prime de asigurare non-viata

04

Chirii

07
30
55
02

55

82

100

21,95

1.700

1.939

1.310

-32,44

154

154

200

29,87

10

12

20

66,67

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

26

25

28

12,00

B. Transferuri curente in strainatate (catre organizatii
internationale)
Contributii si cotizatii la organisme internationale

26

25

28

12,00

Fondul Presedintelui/Fondul conducatorului institutiei
publice
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

Estimari
2016

6

7

700

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

06
20

Estimari
2015

5.964

6.134

6.289

29

29

29

26

25

28

12,00

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

2.300

452

500

10,62

517

531

544

71

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

2.300

452

500

10,62

517

531

544

Active fixe

2.300

452

500

10,62

Constructii

565

99

485

389,90

Masini, echipamente si mijloace de transport

300

295

5

-98,31

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

700

Alte active fixe

735

01

01
01
02
03
30
84
85

PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI
RECUPERATE IN ANUL CURENT
TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII
PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

5
58
-10
-10

5

-91,38

INALTA CURTE DE CASATIE SI
JUSTITIE
Data: 21/01/2013
Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at
A

B
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

01

Tit: 04

Pag. 4

- mii lei -

Program Executie Propuneri Crestere / Estimari
initial 2012 preliminata
2013
descrestere
2014
comparabil 2012
2013/2012
comparabil
1
2
3
4
5
-10

Estimari
2015

Estimari
2016

6

7

60.151

57.310

60.826

6,14

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL CULTURALE

2.574

21

184

776,19

190

195

200

01

CHELTUIELI CURENTE

2.574

21

184

776,19

190

195

200

57

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

2.574

21

184

776,19

190

195

200

ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA

2.574

21

184

776,19

190

195

200

CHELTUIELI CURENTE

2.574

21

184

776,19

190

195

200

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

2.574

21

184

776,19

190

195

200

Ajutoare sociale

2.574

21

184

776,19

Ajutoare sociale in numerar

2.574

21

184

776,19

Ajutoare la trecerea in rezerva, retragere sau pensionare

2.574

21

184

776,19

06

Autoritati judecatoresti

6500 01

6801
01
57
02
01
08

Denumire

CURTEA CONSTITUTIONALA
Bugetul pe anii 2012-2016

Data: 21/01/2013
Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at

Denumire

A

B

5000
01

Tit: 05

Pag. 1

- mii lei -

Program Executie Propuneri Crestere / Estimari
initial 2012 preliminata
2013
descrestere
2014
comparabil 2012
2013/2012
comparabil
1
2
3
4
5

Estimari
2015

Estimari
2016

6

7

TOTAL GENERAL

13.913

12.850

15.260

18,75

14.534

CHELTUIELI CURENTE

12.872

12.090

14.960

23,74

14.330

14.697

14.766

9.363

11.886

26,95

11.624

11.915

11.915
2.729

14.906

14.980

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

9.631

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

3.151

2.712

2.707

-0,18

2.590

2.662

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

14

15

17

13,33

19

20

20

57

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

76

97

100

102

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

1.041

934

300

-67,88

204

209

214

71

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

1.041

934

300

-67,88

204

209

214

84
85

PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI
RECUPERATE IN ANUL CURENT
TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII
PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT
CHELTUIELI - BUGET DE STAT

13.913

12.850

15.260

18,75

14.534

14.906

14.980

01

CHELTUIELI CURENTE

12.872

12.090

14.960

23,74

14.330

14.697

14.766

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

9.631

9.363

11.886

26,95

11.624

11.915

11.915

Cheltuieli salariale in bani

7.644

7.521

9.430

25,38

Salarii de baza

5.933

5.805

6.960

19,90

506

597

17,98

2.590

2.662

2.729

5001
10
01
01

350

-174
-174

05

Sporuri pentru conditii de munca

510

06

Alte sporuri

781

790

909

15,06

13

Indemnizatii de delegare

415

415

495

19,28

15

Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca

5

5

5

0,00

30

Alte drepturi salariale in bani

03
01
02
03
04
06
20
01
01
02
03

464

Contributii

1.987

1.842

2.456

33,33

Contributii de asigurari sociale de stat

1.503

1.370

1.858

35,62

36

35

44

25,71

376

363

464

27,82

11

11

14

27,27

Contributii de asigurari de somaj
Contributii de asigurari sociale de sanatate
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli
profesionale
Contributii pentru concedii si indemnizatii

61

63

76

20,63

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

3.151

2.712

2.707

-0,18

Bunuri si servicii

1.356

1.399

1.402

0,21

Furnituri de birou

62

65

65

0,00

Materiale pentru curatenie

12

11

11

0,00

200

200

200

0,00

18

18

0,00

Incalzit, iluminat si forta motrica

04

Apa, canal si salubritate

16

05

Carburanti si lubrifianti

261

319

320

0,31

06

Piese de schimb

4

5

5

0,00

07

Transport

10

13

13

0,00

08

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

217

198

198

0,00

09

Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

244

242

242

0,00

30

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

330

328

330

0,61

Reparatii curente

174

100

100

0,00

Medicamente si materiale sanitare

24

24

24

0,00

Medicamente

24

24

24

0,00

Bunuri de natura obiectelor de inventar

26

20

20

0,00

02
04
01
05

26

20

20

0,00

Deplasari, detasari, transferari

628

633

634

0,16

01

Deplasari interne, detasari, transferari

428

410

411

0,24

02

Deplasari in strainatate

200

223

223

0,00

97

92

92

0,00

9

28

28

0,00

30
06

Alte obiecte de inventar

11

Carti, publicatii si materiale documentare

13

Pregatire profesionala

30

Alte cheltuieli

837

416

407

-2,16

Protocol si reprezentare

605

158

158

0,00

11

12

12

0,00

02
04

Chirii

CURTEA CONSTITUTIONALA
Data: 21/01/2013
Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at
A
07
30
55
02
01
57
02
01
70
71
01

Denumire

B
Fondul Presedintelui/Fondul conducatorului institutiei
publice
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

Tit: 05

Pag. 2

- mii lei -

Program Executie Propuneri Crestere / Estimari
initial 2012 preliminata
2013
descrestere
2014
comparabil 2012
2013/2012
comparabil
1
2
3
4
5
160

160

160

0,00

61

86

77

-10,47

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

14

15

17

13,33

B. Transferuri curente in strainatate (catre organizatii
internationale)
Contributii si cotizatii la organisme internationale

14

15

17

13,33

14

15

17

13,33

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

76

350

Ajutoare sociale

76

350

100

102

300

-67,88

204

209

214

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

934

300

-67,88

204

209

214

Active fixe

1.041

934

300

-67,88

157

-25,94

470

119

-74,68

30

Alte active fixe

224

252

24

-90,48

-174

PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI
RECUPERATE IN ANUL CURENT
TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII
PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

-174
-174

Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE

13.837

12.850

14.910

16,03

14.437

14.806

14.878

CHELTUIELI CURENTE

12.796

12.090

14.610

20,84

14.233

14.597

14.664

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

9.631

9.363

11.886

26,95

11.624

11.915

11.915

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

3.151

2.712

2.707

-0,18

2.590

2.662

2.729

14

15

17

13,33

19

20

20

934

300

-67,88

204

209

214

934

300

-67,88

204

209

214

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

55

97

1.041

212

20

20

CHELTUIELI DE CAPITAL

570

10

20

350

247

01

19

934

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

01

7

76

Masini, echipamente si mijloace de transport

5100 01

6

1.041

03

85

Estimari
2016

Ajutoare sociale in numerar

02

84

Estimari
2015

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

1.041

71

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

1.041

84
85

PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI
RECUPERATE IN ANUL CURENT
TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII
PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT
AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE

13.837

12.850

14.910

16,03

14.437

14.806

14.878

01

CHELTUIELI CURENTE

12.796

12.090

14.610

20,84

14.233

14.597

14.664

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

9.631

9.363

11.886

26,95

11.624

11.915

11.915

Cheltuieli salariale in bani

7.644

7.521

9.430

25,38

01

Salarii de baza

5.933

5.805

6.960

19,90

05

Sporuri pentru conditii de munca

510

506

597

17,98

Alte sporuri

781

790

909

15,06

Indemnizatii de delegare

415

415

495

19,28

5

5

5

0,00

Contributii

1.987

1.842

2.456

33,33

01

Contributii de asigurari sociale de stat

1.503

1.370

1.858

35,62

02

Contributii de asigurari de somaj

36

35

44

25,71

03

Contributii de asigurari sociale de sanatate

376

363

464

27,82

11

11

14

27,27

61

63

76

20,63

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

3.151

2.712

2.707

-0,18

2.590

2.662

2.729

Bunuri si servicii

1.356

1.399

1.402

0,21

5101

01

06
13
15
30
03

04
06
20
01

Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca

-174
-174

464

Alte drepturi salariale in bani

Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli
profesionale
Contributii pentru concedii si indemnizatii

01

Furnituri de birou

62

65

65

0,00

02

Materiale pentru curatenie

12

11

11

0,00

03

Incalzit, iluminat si forta motrica

200

200

200

0,00

04

Apa, canal si salubritate

16

18

18

0,00

Carburanti si lubrifianti

261

319

320

0,31

4

5

5

0,00

10

13

13

0,00

198

198

0,00

242

242

0,00

05
06
07

Piese de schimb
Transport

08

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

217

09

Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

244

CURTEA CONSTITUTIONALA
Data: 21/01/2013
Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at
A
30

B
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

Tit: 05

Pag. 3

- mii lei -

Program Executie Propuneri Crestere / Estimari
initial 2012 preliminata
2013
descrestere
2014
comparabil 2012
2013/2012
comparabil
1
2
3
4
5
330

328

330

0,61

02

Reparatii curente

174

100

100

0,00

04

Medicamente si materiale sanitare

24

24

24

0,00

Medicamente

24

24

24

0,00

Bunuri de natura obiectelor de inventar

26

20

20

0,00

Alte obiecte de inventar

26

20

20

0,00

Deplasari, detasari, transferari

628

633

634

0,16

Deplasari interne, detasari, transferari

428

410

411

0,24

Deplasari in strainatate

200

223

223

0,00

97

92

92

0,00

9

28

28

0,00

01
05
30
06
01
02
11

Carti, publicatii si materiale documentare

13

Pregatire profesionala

30

Alte cheltuieli

837

416

407

-2,16

02

Protocol si reprezentare

605

158

158

0,00

04

Chirii

11

12

12

0,00

160

160

160

0,00

07
30
55
02
01
70
71

Fondul Presedintelui/Fondul conducatorului institutiei
publice
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

61

86

77

-10,47

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

14

15

17

13,33

B. Transferuri curente in strainatate (catre organizatii
internationale)
Contributii si cotizatii la organisme internationale

14

15

17

13,33
13,33

CHELTUIELI DE CAPITAL

204

209

214

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

1.041

934

300

-67,88

204

209

214

Active fixe

-67,88

157

-25,94

03

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

570

470

119

-74,68

30

Alte active fixe

224

252

24

-90,48

-174

PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI
RECUPERATE IN ANUL CURENT
TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII
PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

01
57

20

-67,88

300

6500 01

20

17

212

04

19

300

934

01

7

15

247

01

6

934

1.041

85

Estimari
2016

14

Masini, echipamente si mijloace de transport

84

Estimari
2015

1.041

02

01

-174
-174

Autoritati executive si legislative

13.837

12.850

14.910

16,03

Alte organe ale autoritatilor publice

13.837

12.850

14.910

16,03

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL CULTURALE

76

350

97

100

102

CHELTUIELI CURENTE

76

350

97

100

102

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

76

350

97

100

102

ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA

76

350

97

100

102

01

CHELTUIELI CURENTE

76

350

97

100

102

57

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

76

350

97

100

102

Ajutoare sociale

76

350

Ajutoare sociale in numerar

76

350

Ajutoare la trecerea in rezerva, retragere sau pensionare

76

350

6801

02
01
08

Denumire

CONSILIUL LEGISLATIV
Bugetul pe anii 2012-2016

Data: 21/01/2013
Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at

Denumire

A

B

Tit: 06

Pag. 1

- mii lei -

Program Executie Propuneri Crestere / Estimari
initial 2012 preliminata
2013
descrestere
2014
comparabil 2012
2013/2012
comparabil
1
2
3
4
5

Estimari
2015

Estimari
2016

6

7

TOTAL GENERAL

4.956

4.856

5.301

9,16

5.794

CHELTUIELI CURENTE

4.710

4.689

5.106

8,89

5.593

5.734

5.750

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

4.135

4.140

4.524

9,28

4.991

5.115

5.115

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

564

497

552

11,07

589

606

622

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

6

6

7

16,67

8

8

8

57

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

5

46

23

-50,00

5

5

5

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

246

167

195

16,77

201

207

212

71

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

5000
01

5001
01
10
01
01
06
13

167

195

16,77

201

207

212

4.856

5.301

9,16

5.794

5.941

5.962

CHELTUIELI CURENTE

4.710

4.689

5.106

8,89

5.593

5.734

5.750

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

4.135

4.140

4.524

9,28

4.991

5.115

5.115

Cheltuieli salariale in bani

3.177

3.256

3.718

14,19

Salarii de baza

3.016

3.069

3.531

15,05

160

187

187

0,00

589

606

622

8

8

8

5

5

5

201

207

212

Alte sporuri
Indemnizatii de delegare

1
884

806

-8,82

01

Contributii de asigurari sociale de stat

661

626

550

-12,14

02

Contributii de asigurari de somaj

03

Contributii de asigurari sociale de sanatate

04

Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli
profesionale
Contributii pentru concedii si indemnizatii

110

70

70

0,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

564

497

552

11,07

Bunuri si servicii

458

423

475

12,29
0,00

06
01

16

16

15

-6,25

165

166

165

-0,60

6

6

6

0,00

01

Furnituri de birou

5

5

5

02

Materiale pentru curatenie

6

6

6

0,00

03

Incalzit, iluminat si forta motrica

215

166

194

16,87

04

Apa, canal si salubritate

30

26

30

15,38

Carburanti si lubrifianti

50

53

55

3,77

Piese de schimb

21

20

21

5,00

08

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

37

33

35

6,06

09

Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

54

78

87

11,54

30

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

40

36

42

16,67

05
06

02
05
30
06
01
02

Reparatii curente

2

Bunuri de natura obiectelor de inventar

1

4

4

0,00

Alte obiecte de inventar

1

4

4

0,00

Deplasari, detasari, transferari

9

3

3

0,00

Deplasari interne, detasari, transferari

3

3

3

0,00

Deplasari in strainatate

6
45

46

2,22

Carti, publicatii si materiale documentare

11

Pregatire profesionala

13

22

0,00

5

5

0,00

40

17

17

0,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

6

6

7

16,67

B. Transferuri curente in strainatate (catre organizatii
internationale)
Contributii si cotizatii la organisme internationale

6

6

7

16,67

6

6

7

16,67

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

5

46

23

-50,00

Ajutoare sociale

5

46

23

-50,00

46

23

-50,00

167

195

16,77

30

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

01
57
02
01
03

1
22

Protocol si reprezentare

02

3
5

02
55

46

1

45

Alte cheltuieli

30

70

246
4.956

958

20

5.962

CHELTUIELI - BUGET DE STAT

Contributii

03

5.941

Ajutoare sociale in numerar
Tichete de cresa
CHELTUIELI DE CAPITAL

5
246

CONSILIUL LEGISLATIV
Data: 21/01/2013
Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at
A

B
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

71
01

Active fixe

246

167

195

16,77

246

167

195

16,77

201

Estimari
2015

Estimari
2016

6

7

207

212

6

107

1.683,33

88

-45,34

Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE

4.951

4.810

5.278

9,73

5.789

5.936

5.957

CHELTUIELI CURENTE

4.705

4.643

5.083

9,48

5.588

5.729

5.745

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

4.135

4.140

4.524

9,28

4.991

5.115

5.115

564

497

552

11,07

589

606

622

6

6

7

16,67

8

8

8
212

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

- mii lei -

161

Alte active fixe

10

Pag. 2

49

Masini, echipamente si mijloace de transport

30
01

Tit: 06

Program Executie Propuneri Crestere / Estimari
initial 2012 preliminata
2013
descrestere
2014
comparabil 2012
2013/2012
comparabil
1
2
3
4
5

197

02
5100 01

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

246

167

195

16,77

201

207

71

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

246

167

195

16,77

201

207

212

AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE

4.951

4.810

5.278

9,73

5.789

5.936

5.957

01

CHELTUIELI CURENTE

4.705

4.643

5.083

9,48

5.588

5.729

5.745

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

4.135

4.140

4.524

9,28

4.991

5.115

5.115

Cheltuieli salariale in bani

3.177

3.256

3.718

14,19

Salarii de baza

3.016

3.069

3.531

15,05

160

187

187

0,00

589

606

622

8

8

8

5101

01
01
06
13

Alte sporuri
Indemnizatii de delegare

1

Contributii

958

884

806

-8,82

01

Contributii de asigurari sociale de stat

661

626

550

-12,14

02

Contributii de asigurari de somaj

16

16

15

-6,25

03

Contributii de asigurari sociale de sanatate

165

166

165

-0,60

6

6

6

0,00

03

04
06
20

Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli
profesionale
Contributii pentru concedii si indemnizatii

110

70

70

0,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

564

497

552

11,07

Bunuri si servicii

458

423

475

12,29

01

Furnituri de birou

5

5

5

0,00

02

Materiale pentru curatenie

6

6

6

0,00

03

Incalzit, iluminat si forta motrica

215

166

194

16,87

04

Apa, canal si salubritate

30

26

30

15,38

05

Carburanti si lubrifianti

50

53

55

3,77

06

Piese de schimb

21

20

21

5,00

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

37

33

35

6,06

09

Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

54

78

87

11,54

30

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

40

36

42

16,67

01

08

02

Reparatii curente

2

05

Bunuri de natura obiectelor de inventar

1

4

4

0,00

Alte obiecte de inventar

1

4

4

0,00

Deplasari, detasari, transferari

9

3

3

0,00

01

Deplasari interne, detasari, transferari

3

3

3

0,00

02

Deplasari in strainatate

6
45

46

2,22

30
06

Carti, publicatii si materiale documentare

11
13

Pregatire profesionala

30

Alte cheltuieli
02
30

55
02
01
70
71
01

01

Denumire

46

1

3

1

45

22

22

0,00

5

5

5

0,00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

40

17

17

0,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

6

6

7

16,67

B. Transferuri curente in strainatate (catre organizatii
internationale)
Contributii si cotizatii la organisme internationale

6

6

7

16,67

Protocol si reprezentare

6

6

7

16,67

CHELTUIELI DE CAPITAL

246

167

195

16,77

201

207

212

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

246

167

195

16,77

201

207

212

Active fixe

246

167

195

16,77

02

Masini, echipamente si mijloace de transport

30

Alte active fixe
Autoritati executive si legislative

49

6

107

1.683,33

197

161

88

-45,34

4.951

4.810

5.278

9,73

CONSILIUL LEGISLATIV
Data: 21/01/2013
Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at
A

B
Alte organe ale autoritatilor publice

04

Tit: 06

Pag. 3

- mii lei -

Program Executie Propuneri Crestere / Estimari
initial 2012 preliminata
2013
descrestere
2014
comparabil 2012
2013/2012
comparabil
1
2
3
4
5
4.951

4.810

5.278

9,73

Estimari
2015

Estimari
2016

6

7

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL CULTURALE

5

46

23

-50,00

5

5

5

01

CHELTUIELI CURENTE

5

46

23

-50,00

5

5

5

57

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

5

46

23

-50,00

5

5

5

ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA

5

46

23

-50,00

5

5

5

CHELTUIELI CURENTE

5

46

23

-50,00

5

5

5

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

5

46

23

-50,00

5

5

5

Ajutoare sociale

5

46

23

-50,00

46

23

-50,00

46

23

-50,00

6500 01

6801
01
57
02
01
03
08

Denumire

Ajutoare sociale in numerar
Tichete de cresa

5

Ajutoare la trecerea in rezerva, retragere sau pensionare

5

CURTEA DE CONTURI
Bugetul pe anii 2012-2016

Data: 21/01/2013
Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at

Denumire

A

B

Tit: 07

Pag. 1

- mii lei -

Program Executie Propuneri Crestere / Estimari
initial 2012 preliminata
2013
descrestere
2014
comparabil 2012
2013/2012
comparabil
1
2
3
4
5

Estimari
2015
6

Estimari
2016
7

TOTAL GENERAL

185.830

165.943

195.705

17,94

198.251

197.196

197.641

CHELTUIELI CURENTE

178.830

161.981

187.761

15,92

194.177

193.008

193.348

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

153.000

147.671

160.165

8,46

175.005

179.381

179.381

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

13.000

12.676

14.800

16,76

13.227

13.597

13.937

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

30

22

30

36,36

30

30

30

56

12.800

1.612

12.766

691,94

5.915

70

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)
POSTADERARE
CHELTUIELI DE CAPITAL

7.000

4.240

7.944

87,36

4.074

4.188

4.293

71

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

7.000

4.240

7.944

87,36

4.074

4.188

4.293

84
85

PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI
RECUPERATE IN ANUL CURENT
TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII
PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT
CHELTUIELI - BUGET DE STAT

185.830

165.943

195.705

17,94

198.251

197.196

197.641

01

CHELTUIELI CURENTE

178.830

161.981

187.761

15,92

194.177

193.008

193.348

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

153.000

147.671

160.165

8,46

175.005

179.381

179.381

Cheltuieli salariale in bani

120.140

116.394

125.815

8,09

01

Salarii de baza

101.555

95.624

105.665

10,50

05

Sporuri pentru conditii de munca

9.265

9.800

10.600

8,16

Alte sporuri

8.670

8.300

8.900

7,23

650

650

650

0,00
9,83

13.227

13.597

13.937

5000
01

5001

01

06
13
30

Indemnizatii de delegare

-278
-278

2.020

Alte drepturi salariale in bani
Contributii

32.860

31.277

34.350

01

Contributii de asigurari sociale de stat

24.850

23.500

25.650

9,15

02

Contributii de asigurari de somaj

600

574

650

13,24

03

Contributii de asigurari sociale de sanatate

6.220

5.973

6.750

13,01

04

Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli
profesionale
Contributii pentru concedii si indemnizatii

180

180

200

11,11

03

06

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

Bunuri si servicii

01

1.010

1.050

1.100

4,76

13.000

12.676

14.800

16,76

8.600

8.150

9.620

18,04

800

1.000

1.100

10,00

50

90

100

11,11

1.800

1.900

2.200

15,79

01

Furnituri de birou

02

Materiale pentru curatenie

03

Incalzit, iluminat si forta motrica

04

Apa, canal si salubritate

250

270

300

11,11

05

Carburanti si lubrifianti

1.000

1.210

1.400

15,70

06

Piese de schimb

08

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

20

20

900

680

800

17,65

3.780

3.000

3.700

23,33

600

450

800

77,78

Bunuri de natura obiectelor de inventar

70

176

200

13,64

Alte obiecte de inventar

70

176

200

13,64

Deplasari, detasari, transferari

2.320

2.500

2.500

0,00

01

Deplasari interne, detasari, transferari

2.020

2.100

2.100

0,00

02

Deplasari in strainatate

300

400

400

0,00

11

Carti, publicatii si materiale documentare

200

180

200

11,11

12

Consultanta si expertiza

150

180

200

11,11

50

60

70

16,67

1.000

980

1.200

22,45

150

330

350

6,06

60

100

66,67

30

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare
Reparatii curente

02
05
30
06

Pregatire profesionala

13

Protectia muncii

14

Alte cheltuieli

30

10

10

02

Protocol si reprezentare

04

Chirii

09

Executarea silita a creantelor bugetare

300

90

150

66,67

30

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

550

500

600

20,00

CURTEA DE CONTURI
Data: 21/01/2013
Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at
A

Denumire

B
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

55
02
01
56
19

Tit: 07

Pag. 2

- mii lei -

Program Executie Propuneri Crestere / Estimari
initial 2012 preliminata
2013
descrestere
2014
comparabil 2012
2013/2012
comparabil
1
2
3
4
5
30

22

30

36,36

B. Transferuri curente in strainatate (catre organizatii
internationale)
Contributii si cotizatii la organisme internationale

30

22

30

36,36

30

22

30

36,36

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)
POSTADERARE
Asistenta tehnica in cadrul Programului Operational
Asistenta Tehnica
Finantarea nationala

12.800

1.612

12.766

691,94

12.800

1.612

12.766

691,94

2.089

198

2.856

1.342,42

02

Finantarea externa nerambursabila

8.356

792

7.449

840,53

03

Cheltuieli neeligibile

2.355

622

2.461

295,66

01

30

Estimari
2015

Estimari
2016

6

7

30

30

5.915

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

7.000

4.240

7.944

87,36

4.074

4.188

4.293

71

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

7.000

4.240

7.944

87,36

4.074

4.188

4.293

Active fixe

6.200

3.742

6.444

72,21

Constructii

3.000

769

3.900

407,15

Masini, echipamente si mijloace de transport

2.000

2.065

440

-78,69

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

700

907

1.754

93,38

1

350

34.900,00

498

1.500

201,20

01
01
02
03

Alte active fixe

500

03

Reparatii capitale aferente activelor fixe

800

01

PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI
RECUPERATE IN ANUL CURENT
TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII
PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

30
84
85

-278
-278
-278

Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE

185.830

165.943

195.705

17,94

198.251

197.196

197.641

01

CHELTUIELI CURENTE

178.830

161.981

187.761

15,92

194.177

193.008

193.348

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

153.000

147.671

160.165

8,46

175.005

179.381

179.381

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

13.000

12.676

14.800

16,76

13.227

13.597

13.937

30

22

30

36,36

30

30

30

12.800

1.612

12.766

691,94

5.915

7.000

4.240

7.944

87,36

4.074

4.188

4.293

7.000

4.240

7.944

87,36

4.074

4.188

4.293

5100 01

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

55

70

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)
POSTADERARE
CHELTUIELI DE CAPITAL

71

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

56

84
85
5101
01
10

-278

PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI
RECUPERATE IN ANUL CURENT
TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII
PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT
AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE

185.830

165.943

195.705

17,94

198.251

197.196

197.641

CHELTUIELI CURENTE

178.830

161.981

187.761

15,92

194.177

193.008

193.348

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

153.000

147.671

160.165

8,46

175.005

179.381

179.381

116.394

125.815

8,09

13.227

13.597

13.937

-278

Cheltuieli salariale in bani

120.140

01

Salarii de baza

101.555

95.624

105.665

10,50

05

Sporuri pentru conditii de munca

9.265

9.800

10.600

8,16

06

Alte sporuri

8.670

8.300

8.900

7,23

13

Indemnizatii de delegare

650

650

650

0,00

30

Alte drepturi salariale in bani

9,83

01

03
01

Contributii

32.860

31.277

34.350

Contributii de asigurari sociale de stat

24.850

23.500

25.650

9,15

600

574

650

13,24

6.220

5.973

6.750

13,01

180

180

200

11,11

02

Contributii de asigurari de somaj

03

Contributii de asigurari sociale de sanatate

04
06

Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli
profesionale
Contributii pentru concedii si indemnizatii
TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

Bunuri si servicii

01
01
02

2.020

Furnituri de birou
Materiale pentru curatenie

03

Incalzit, iluminat si forta motrica

04

Apa, canal si salubritate

1.010

1.050

1.100

4,76

13.000

12.676

14.800

16,76

8.600

8.150

9.620

18,04

800

1.000

1.100

10,00

50

90

100

11,11

1.800

1.900

2.200

15,79

250

270

300

11,11

CURTEA DE CONTURI
Data: 21/01/2013
Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at

Denumire

A

B

17,65

3.780

3.000

3.700

23,33

600

450

800

77,78

Bunuri de natura obiectelor de inventar

70

176

200

13,64

Alte obiecte de inventar

70

176

200

13,64

Deplasari, detasari, transferari

2.320

2.500

2.500

0,00

Deplasari interne, detasari, transferari

2.020

2.100

2.100

0,00

30

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare
Reparatii curente

20

15,70

Deplasari in strainatate

300

400

400

0,00

Carti, publicatii si materiale documentare

200

180

200

11,11

12

Consultanta si expertiza

13

Pregatire profesionala

150

180

200

11,11

14

Protectia muncii

50

60

70

16,67

30

Alte cheltuieli

1.000

980

1.200

22,45

150

330

350

6,06

60

100

66,67

02

Protocol si reprezentare

10

Chirii

09

Executarea silita a creantelor bugetare

300

90

150

66,67

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

550

500

600

20,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

30

22

30

36,36

B. Transferuri curente in strainatate (catre organizatii
internationale)
Contributii si cotizatii la organisme internationale

30

22

30

36,36

30

22

30

36,36

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)
POSTADERARE
Asistenta tehnica in cadrul Programului Operational
Asistenta Tehnica
Finantarea nationala

12.800

1.612

12.766

691,94

12.800

1.612

12.766

691,94

2.089

198

2.856

1.342,42

55
02
01
56
19
01

Estimari
2016

6

7

10

04
30

Estimari
2015

20

11

02

02

Finantarea externa nerambursabila

8.356

792

7.449

840,53

03

Cheltuieli neeligibile

2.355

622

2.461

295,66

30

30

30

5.915

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

7.000

4.240

7.944

87,36

4.074

4.188

4.293

71

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

7.000

4.240

7.944

87,36

4.074

4.188

4.293

Active fixe

6.200

3.742

6.444

72,21

Constructii

3.000

769

3.900

407,15

Masini, echipamente si mijloace de transport

2.000

2.065

440

-78,69

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

700

907

1.754

93,38

1

350

34.900,00

498

1.500

201,20

01
01
02
03

Alte active fixe

500

03

Reparatii capitale aferente activelor fixe

800

01

PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI
RECUPERATE IN ANUL CURENT
TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII
PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

30
84
85

04

800

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

01

01

680

Piese de schimb

08

06

1.000
900

06

30

- mii lei -

1.400

Carburanti si lubrifianti

05

Pag. 3

1.210

05

02

Tit: 07

Program Executie Propuneri Crestere / Estimari
initial 2012 preliminata
2013
descrestere
2014
comparabil 2012
2013/2012
comparabil
1
2
3
4
5

-278
-278
-278

Autoritati executive si legislative

185.830

165.943

195.705

17,94

Alte organe ale autoritatilor publice

185.830

165.943

195.705

17,94

CONSILIUL CONCURENTEI
Bugetul pe anii 2012-2016

Data: 21/01/2013
Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at

Denumire

A

B

Tit: 08

Pag. 1

- mii lei -

Program Executie Propuneri Crestere / Estimari
initial 2012 preliminata
2013
descrestere
2014
comparabil 2012
2013/2012
comparabil
1
2
3
4
5

Estimari
2015

Estimari
2016

6

7

TOTAL GENERAL

41.439

37.581

63.646

69,36

43.718

CHELTUIELI CURENTE

40.207

37.359

62.948

68,49

42.997

40.859

40.963

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

29.603

30.521

34.362

12,58

35.729

36.622

36.622

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

4.370

3.837

3.933

2,50

4.063

4.177

4.281

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

48

48

53

10,42

60

60

60

56

6.186

2.953

24.600

733,05

3.145

70

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)
POSTADERARE
CHELTUIELI DE CAPITAL

1.232

298

698

134,23

721

741

760

71

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

1.232

298

698

134,23

721

741

760

84
85

PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI
RECUPERATE IN ANUL CURENT
TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII
PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT
CHELTUIELI - BUGET DE STAT

41.439

37.581

63.646

69,36

43.718

41.600

41.723

01

CHELTUIELI CURENTE

40.207

37.359

62.948

68,49

42.997

40.859

40.963

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

29.603

30.521

34.362

12,58

35.729

36.622

36.622

Cheltuieli salariale in bani

23.332

23.823

26.962

13,18

01

Salarii de baza

20.043

20.598

23.320

13,21

05

Sporuri pentru conditii de munca

810

721

816

13,18

2.179

2.293

2.596

13,21

50

35

40

14,29

150

110

125

13,64

4.063

4.177

4.281

5000
01

5001

01

06
12
13

Alte sporuri
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii
Indemnizatii de delegare

-76

100

66

65

-1,52

6.271

6.698

7.400

10,48

01

Contributii de asigurari sociale de stat

4.700

4.933

5.560

12,71

02

Contributii de asigurari de somaj

124

122

138

13,11

03

Contributii de asigurari sociale de sanatate

1.200

1.238

1.400

13,09

04

Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli
profesionale
Contributii pentru concedii si indemnizatii

37

45

45

0,00

210

360

257

-28,61

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

4.370

3.837

3.933

2,50

Bunuri si servicii

3.087

2.744

2.803

2,15

130

109

110

0,92

5

6

6

0,00

06
20
01

Alte drepturi salariale in bani

01

Furnituri de birou

02

Materiale pentru curatenie

03

Incalzit, iluminat si forta motrica

552

416

430

3,37

04

Apa, canal si salubritate

145

131

135

3,05

Carburanti si lubrifianti

290

290

300

3,45

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

484

374

385

2,94

Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

606

518

527

1,74

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

875

900

910

1,11

02

Reparatii curente

115

110

110

0,00

05

Bunuri de natura obiectelor de inventar

85

87

80

-8,05

05
08
09
30

85

87

80

-8,05

Deplasari, detasari, transferari

442

450

450

0,00

01

Deplasari interne, detasari, transferari

136

150

150

0,00

02

Deplasari in strainatate

306

300

300

0,00

65

34

35

2,94

51

50

-1,96

30
06

Alte obiecte de inventar

Carti, publicatii si materiale documentare

11
12

Consultanta si expertiza

127

13

Pregatire profesionala

110

99

100

1,01

17

16

16

0,00

322

246

289

17,48

37

37

0,00

Protectia muncii

14

Alte cheltuieli

30
01

Reclama si publicitate

02

Protocol si reprezentare

03

Prime de asigurare non-viata

41.723

-76

Contributii

30
03

41.600

4
34

50

CONSILIUL CONCURENTEI
Data: 21/01/2013
Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at

Denumire

A

B
04

Chirii

Tit: 08

Pag. 2

- mii lei -

Program Executie Propuneri Crestere / Estimari
initial 2012 preliminata
2013
descrestere
2014
comparabil 2012
2013/2012
comparabil
1
2
3
4
5
37

55

55

0,00

247

154

147

-4,55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

48

48

53

10,42

48

48

53

10,42

01

B. Transferuri curente in strainatate (catre organizatii
internationale)
Contributii si cotizatii la organisme internationale

48

48

53

10,42

6.186

2.953

24.600

733,05

02

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)
POSTADERARE
Programe din Fondul European de Dezoltare
Regionala(FEDR)
Finantarea externa nerambursabila

30
55
02

56
01

03
02

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

Cheltuieli neeligibile

6.186

7.232

4.989

5.832

1.197

Programe din Fondul Social European(FSE)
01
02
03

Finantarea nationala
Finantarea externa nerambursabila
Cheltuieli neeligibile

60

Estimari
2015

Estimari
2016

6

7

60

60

3.145

1.400
2.953

17.368

488,15

443

2.104

374,94

2.508

11.925

375,48

2

3.339

166.850,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

1.232

298

698

134,23

721

741

760

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

1.232

298

698

134,23

721

741

760

Active fixe

1.232

298

698

134,23

01

Constructii

105

7

80

1.042,86

02

Masini, echipamente si mijloace de transport

615

186

600

222,58

30

Alte active fixe

512

105

18

-82,86

70
71
01

-76

PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI
RECUPERATE IN ANUL CURENT
TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII
PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

84
85
01
5100 01
01
10

-76

Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE

41.439

37.581

63.646

69,36

43.718

41.600

41.723

CHELTUIELI CURENTE

40.207

37.359

62.948

68,49

42.997

40.859

40.963

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

29.603

30.521

34.362

12,58

35.729

36.622

36.622

4.370

3.837

3.933

2,50

4.063

4.177

4.281

48

48

53

10,42

60

60

60

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

-76

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

56

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)
POSTADERARE
CHELTUIELI DE CAPITAL

6.186

2.953

24.600

733,05

3.145

1.232

298

698

134,23

721

741

760

71

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

1.232

298

698

134,23

721

741

760

84

PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI
RECUPERATE IN ANUL CURENT
TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII
PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT
AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE

41.439

37.581

63.646

69,36

43.718

41.600

41.723

01

CHELTUIELI CURENTE

40.207

37.359

62.948

68,49

42.997

40.859

40.963

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

29.603

30.521

34.362

12,58

35.729

36.622

36.622

Cheltuieli salariale in bani

23.332

23.823

26.962

13,18

01

Salarii de baza

20.043

20.598

23.320

13,21

05

Sporuri pentru conditii de munca

810

721

816

13,18

06

Alte sporuri

2.179

2.293

2.596

13,21

50

35

40

14,29

Indemnizatii de delegare

150

110

125

13,64

Alte drepturi salariale in bani

100

66

65

-1,52

6.698

7.400

10,48

4.063

4.177

4.281

70

85
5101

01

12
13
30

Contributii
01

Contributii de asigurari sociale de stat

4.700

4.933

5.560

12,71

02

Contributii de asigurari de somaj

124

122

138

13,11

03

Contributii de asigurari sociale de sanatate

1.200

1.238

1.400

13,09

37

45

45

0,00

04
06
01

-76

6.271

03

20

Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii

-76

Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli
profesionale
Contributii pentru concedii si indemnizatii

210

360

257

-28,61

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

4.370

3.837

3.933

2,50

Bunuri si servicii

3.087

2.744

2.803

2,15

CONSILIUL CONCURENTEI
Data: 21/01/2013
Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at

Denumire

A

B

Pag. 3

- mii lei -

110

0,92

6

6

0,00

416

430

3,37

131

135

3,05

290

290

300

3,45

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

484

374

385

2,94

Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

606

518

527

1,74

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

875

900

910

1,11

Reparatii curente

115

110

110

0,00

Bunuri de natura obiectelor de inventar

85

87

80

-8,05

Alte obiecte de inventar

85

87

80

-8,05

Deplasari, detasari, transferari

442

450

450

0,00

01

Deplasari interne, detasari, transferari

136

150

150

0,00

02

Deplasari in strainatate

306

300

300

0,00

65

34

35

2,94

51

50

-1,96
1,01

Furnituri de birou

02

Materiale pentru curatenie

5

03

Incalzit, iluminat si forta motrica

552

04

Apa, canal si salubritate

145

05

Carburanti si lubrifianti

09
30
02
05
30
06

Carti, publicatii si materiale documentare

11

109

12

Consultanta si expertiza

127

13

Pregatire profesionala

110

99

100

17

16

16

0,00

322

246

289

17,48

37

37

0,00

Protectia muncii

14

Alte cheltuieli

30

Reclama si publicitate

02

Protocol si reprezentare

03

Prime de asigurare non-viata

04

Chirii

37

55

55

0,00

30

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

247

154

147

-4,55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

48

48

53

10,42

48

53

10,42

01

B. Transferuri curente in strainatate (catre organizatii
internationale)
Contributii si cotizatii la organisme internationale

48
48

48

53

10,42

6.186

2.953

24.600

733,05

02

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)
POSTADERARE
Programe din Fondul European de Dezoltare
Regionala(FEDR)
Finantarea externa nerambursabila

02

56
01

03

Cheltuieli neeligibile

34

01
02
03

Estimari
2016

6

7

50

6.186

7.232

4.989

5.832

1.197

Programe din Fondul Social European(FSE)

02

Estimari
2015

4

01

55

Finantarea nationala
Finantarea externa nerambursabila
Cheltuieli neeligibile

60

60

60

3.145

1.400
2.953

17.368

488,15

443

2.104

374,94

2.508

11.925

375,48

2

3.339

166.850,00

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

1.232

298

698

134,23

721

741

760

71

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

1.232

298

698

134,23

721

741

760

Active fixe

1.232

298

698

134,23

01

Constructii

105

7

80

1.042,86

02

Masini, echipamente si mijloace de transport

615

186

600

222,58

30

Alte active fixe

512

105

18

-82,86

01

84
85
01
04

130

01

08

01

Tit: 08

Program Executie Propuneri Crestere / Estimari
initial 2012 preliminata
2013
descrestere
2014
comparabil 2012
2013/2012
comparabil
1
2
3
4
5

-76

PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI
RECUPERATE IN ANUL CURENT
TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII
PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

-76
-76

Autoritati executive si legislative

41.439

37.581

63.646

69,36

Alte organe ale autoritatilor publice

41.439

37.581

63.646

69,36

AVOCATUL POPORULUI
Bugetul pe anii 2012-2016

Data: 21/01/2013
Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at

Denumire

A

B

Tit: 09

Pag. 1

- mii lei -

Program Executie Propuneri Crestere / Estimari
initial 2012 preliminata
2013
descrestere
2014
comparabil 2012
2013/2012
comparabil
1
2
3
4
5

Estimari
2015

Estimari
2016

6

7

TOTAL GENERAL

5.056

5.120

5.623

9,82

5.848

CHELTUIELI CURENTE

4.858

5.104

5.579

9,31

5.803

5.951

5.980

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

3.872

4.065

4.482

10,26

4.673

4.790

4.790

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

978

1.033

1.089

5,42

1.125

1.156

1.185

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

8

6

8

33,33

5

5

5

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

198

19

44

131,58

45

47

48

71

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

198

19

44

131,58

45

47

48

84
85

PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI
RECUPERATE IN ANUL CURENT
TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII
PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT
CHELTUIELI - BUGET DE STAT

5.056

5.120

5.623

9,82

5.848

5.998

6.028

01

CHELTUIELI CURENTE

4.858

5.104

5.579

9,31

5.803

5.951

5.980

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

3.872

4.065

4.482

10,26

4.673

4.790

4.790

Cheltuieli salariale in bani

3.105

3.174

3.558

12,10

Salarii de baza

2.900

2.718

3.135

15,34

91

91

0,00

340

307

-9,71

1.125

1.156

1.185

5

5

5

5000
01

5001

01
01
05
10

-3

Sporuri pentru conditii de munca
Fond pentru posturi ocupate prin cumul

180
25

25

25

0,00

767

891

924

3,70

01

Contributii de asigurari sociale de stat

592

673

700

4,01

02

Contributii de asigurari de somaj

14

17

19

11,76

03

Contributii de asigurari sociale de sanatate

156

176

180

2,27

04

Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli
profesionale
Contributii pentru concedii si indemnizatii

4

5

4

-20,00

03

06
20
01

Indemnizatii de delegare

1

20

21

5,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

978

1.033

1.089

5,42

Bunuri si servicii

721

681

733

7,64

01

Furnituri de birou

68

60

65

8,33

02

Materiale pentru curatenie

15

13

15

15,38

03

Incalzit, iluminat si forta motrica

145

128

140

9,38

15

17

13,33

04

Apa, canal si salubritate

17

05

Carburanti si lubrifianti

50

66

71

7,58

Piese de schimb

10

14

15

7,14

08

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

97

85

90

5,88

09

Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

195

185

200

8,11

30

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

124

115

120

4,35

Reparatii curente

5

9

10

11,11

Bunuri de natura obiectelor de inventar

8

34

35

2,94

Alte obiecte de inventar

8

34

35

2,94

Deplasari, detasari, transferari

144

151

151

0,00

Deplasari interne, detasari, transferari

111

118

118

0,00

Deplasari in strainatate

33

33

33

0,00

Carti, publicatii si materiale documentare

10

10

10

0,00

9

10

10

0,00

06

02
05
30
06
01
02
11

Pregatire profesionala

13

81

138

140

1,45

01

Reclama si publicitate

7

19

20

5,26

02

Protocol si reprezentare

7

19

20

5,26

07

Fondul Presedintelui/Fondul conducatorului institutiei
publice
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

30

50

50

0,00

37

50

50

0,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

8

6

8

33,33

B. Transferuri curente in strainatate (catre organizatii
internationale)
Contributii si cotizatii la organisme internationale

8

6

8

33,33

8

6

8

33,33

Alte cheltuieli

30

30
55
02
01

6.028

-3

Contributii

13

5.998

AVOCATUL POPORULUI
Data: 21/01/2013
Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at
A

Denumire

70

B
CHELTUIELI DE CAPITAL

71

Tit: 09

Pag. 2

- mii lei -

Program Executie Propuneri Crestere / Estimari
initial 2012 preliminata
2013
descrestere
2014
comparabil 2012
2013/2012
comparabil
1
2
3
4
5

Estimari
2015

Estimari
2016

6

7

198

19

44

131,58

45

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

198

19

44

131,58

45

47

48

Active fixe

198

19

44

131,58

02

Masini, echipamente si mijloace de transport

143

03

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

35

14

22

57,14

Alte active fixe

20

5

22

340,00

01

30

85
01

48

-3

PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI
RECUPERATE IN ANUL CURENT
TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII
PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

84

47

-3
-3

Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE

5.056

5.120

5.623

9,82

5.848

5.998

6.028

01

CHELTUIELI CURENTE

4.858

5.104

5.579

9,31

5.803

5.951

5.980

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

3.872

4.065

4.482

10,26

4.673

4.790

4.790

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

978

1.033

1.089

5,42

1.125

1.156

1.185

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

8

6

8

33,33

5

5

5

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

198

19

44

131,58

45

47

48

71

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

198

19

44

131,58

45

47

48

84

PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI
RECUPERATE IN ANUL CURENT
TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII
PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT
AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE

5.056

5.120

5.623

9,82

5.848

5.998

6.028

CHELTUIELI CURENTE

4.858

5.104

5.579

9,31

5.803

5.951

5.980

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

3.872

4.065

4.482

10,26

4.673

4.790

4.790

3.174

3.558

12,10

3.135

15,34

1.125

1.156

1.185

5100 01

85
5101
01
10

-3
-3

Cheltuieli salariale in bani

3.105

01

Salarii de baza

2.900

2.718

05

Sporuri pentru conditii de munca

91

91

0,00

10

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

180

340

307

-9,71

01

25

25

25

0,00

Contributii

767

891

924

3,70

01

Contributii de asigurari sociale de stat

592

673

700

4,01

02

Contributii de asigurari de somaj

14

17

19

11,76

03

Contributii de asigurari sociale de sanatate

156

176

180

2,27

4

5

4

-20,00

13
03

04
06
20
01

Indemnizatii de delegare

Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli
profesionale
Contributii pentru concedii si indemnizatii

1

20

21

5,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

978

1.033

1.089

5,42

Bunuri si servicii

721

681

733

7,64

01

Furnituri de birou

68

60

65

8,33

02

Materiale pentru curatenie

15

13

15

15,38

03

Incalzit, iluminat si forta motrica

145

128

140

9,38

15

17

13,33

04

Apa, canal si salubritate

17

05

Carburanti si lubrifianti

50

66

71

7,58

06

Piese de schimb

10

14

15

7,14

08

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

97

85

90

5,88

09

Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

195

185

200

8,11

30

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

124

115

120

4,35

Reparatii curente

5

9

10

11,11

Bunuri de natura obiectelor de inventar

8

34

35

2,94

Alte obiecte de inventar

8

34

35

2,94

Deplasari, detasari, transferari

144

151

151

0,00

Deplasari interne, detasari, transferari

111

118

118

0,00

Deplasari in strainatate

33

33

33

0,00

11

Carti, publicatii si materiale documentare

10

10

10

0,00

13

Pregatire profesionala

30

Alte cheltuieli

02
05
30
06
01
02

9

10

10

0,00

81

138

140

1,45

01

Reclama si publicitate

7

19

20

5,26

02

Protocol si reprezentare

7

19

20

5,26

AVOCATUL POPORULUI
Data: 21/01/2013
Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at
A
07
30
55
02

Pag. 3

- mii lei -

30

50

50

37

50

50

0,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

8

6

8

33,33

B. Transferuri curente in strainatate (catre organizatii
internationale)
Contributii si cotizatii la organisme internationale

8

6

8

33,33

0,00

Estimari
2015

Estimari
2016

6

7

5

5

5

8

6

8

33,33

CHELTUIELI DE CAPITAL

198

19

44

131,58

45

47

48

71

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

198

19

44

131,58

45

47

48

19

44

131,58

Active fixe

198

02

Masini, echipamente si mijloace de transport

143

03

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

35

14

22

57,14

Alte active fixe

20

5

22

340,00

01

30
84
85
01
04

B
Fondul Presedintelui/Fondul conducatorului institutiei
publice
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

Tit: 09

Program Executie Propuneri Crestere / Estimari
initial 2012 preliminata
2013
descrestere
2014
comparabil 2012
2013/2012
comparabil
1
2
3
4
5

70

01

01

Denumire

-3

PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI
RECUPERATE IN ANUL CURENT
TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII
PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

-3
-3

Autoritati executive si legislative

5.056

5.120

5.623

9,82

Alte organe ale autoritatilor publice

5.056

5.120

5.623

9,82

CONSILIUL NATIONAL PENTRU
STUDIEREA ARHIVELOR SECURITATII
Bugetul pe anii 2012-2016

Data: 21/01/2013
Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at

Denumire

A

B

5000
01
10
20

Tit: 10

Pag. 1

- mii lei -

Program Executie Propuneri Crestere / Estimari
initial 2012 preliminata
2013
descrestere
2014
comparabil 2012
2013/2012
comparabil
1
2
3
4
5

Estimari
2015

Estimari
2016

6

7

TOTAL GENERAL

10.994

10.951

12.185

11,27

12.928

CHELTUIELI CURENTE

10.768

10.955

12.085

10,31

12.825

13.149

13.177

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

9.711

9.928

11.016

10,96

11.721

12.014

12.014

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

1.057

1.027

1.069

4,09

1.104

1.135

1.163

100

103

106

109

100

103

106

109

13.255

13.286

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

226

71

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

226

84
85

PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI
RECUPERATE IN ANUL CURENT
TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII
PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT
CHELTUIELI - BUGET DE STAT

10.994

10.951

12.185

11,27

12.928

13.255

13.286

01

CHELTUIELI CURENTE

10.768

10.955

12.085

10,31

12.825

13.149

13.177

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

9.711

9.928

11.016

10,96

11.721

12.014

12.014

Cheltuieli salariale in bani

7.660

7.764

8.591

10,65

01

Salarii de baza

7.024

7.007

7.740

10,46

05

Sporuri pentru conditii de munca

565

694

780

12,39

1

1

1

0,00

18

20

11,11

1.104

1.135

1.163

5001

01

12
13

Indemnizatii de delegare

16

Alocatii pentru locuinte

50

44

50

13,64

Contributii

2.051

2.164

2.425

12,06

01

Contributii de asigurari sociale de stat

1.530

1.616

1.778

10,02

02

Contributii de asigurari de somaj

38

50

62

24,00

03

Contributii de asigurari sociale de sanatate

383

393

468

19,08

04

Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli
profesionale
Contributii pentru concedii si indemnizatii

11

12

14

16,67

89

93

103

10,75

1.057

1.027

1.069

4,09

907

907

950

4,74

30

06

Alte drepturi salariale in bani

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

Bunuri si servicii

01
01

Furnituri de birou

52

44

50

13,64

02

Materiale pentru curatenie

12

6

8

33,33

03

Incalzit, iluminat si forta motrica

340

320

390

21,88

04

Apa, canal si salubritate

27

34

40

17,65

Carburanti si lubrifianti

120

150

160

6,67

08

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

120

106

100

-5,66

09

Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

236

247

202

-18,22

Bunuri de natura obiectelor de inventar

10

9

10

11,11

05

05

Alte obiecte de inventar

10

9

10

11,11

Deplasari, detasari, transferari

45

39

35

-10,26

01

Deplasari interne, detasari, transferari

40

35

30

-14,29

02

Deplasari in strainatate

5

4

5

25,00

11

Carti, publicatii si materiale documentare

3

12

Consultanta si expertiza

8

8

8

0,00

13

Pregatire profesionala

6

5

6

20,00

14

Protectia muncii

30

13

10

-23,08

Alte cheltuieli

48

46

47

2,17

7

7

0,00

30
06

30

3

02

Protocol si reprezentare

8

03

Prime de asigurare non-viata

7

7

8

14,29

07

Fondul Presedintelui/Fondul conducatorului institutiei
publice
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

3

3

3

0,00

30

29

29

0,00

30
71

-4

20

03

70

Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii

-4

CHELTUIELI DE CAPITAL

226

100

103

106

109

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

226

100

103

106

109

CONSILIUL NATIONAL PENTRU
STUDIEREA ARHIVELOR SECURITATII
Data: 21/01/2013
Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at

Denumire

A

B
01

Active fixe
01

Constructii

02

Masini, echipamente si mijloace de transport

30
84

Alte active fixe

Tit: 10

226

100

01
5100 01
01
10
20

- mii lei -

80

100

Estimari
2015

Estimari
2016

6

7

110
36
-4

PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI
RECUPERATE IN ANUL CURENT
TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII
PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85

Pag. 2

Program Executie Propuneri Crestere / Estimari
initial 2012 preliminata
2013
descrestere
2014
comparabil 2012
2013/2012
comparabil
1
2
3
4
5

-4
-4

Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE

10.994

10.951

12.185

11,27

12.928

13.255

13.286

CHELTUIELI CURENTE

10.768

10.955

12.085

10,31

12.825

13.149

13.177

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

9.711

9.928

11.016

10,96

11.721

12.014

12.014

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

1.057

1.027

1.069

4,09

1.104

1.135

1.163

CHELTUIELI DE CAPITAL

226

100

103

106

109

71

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

226

100

103

106

109

84
85

PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI
RECUPERATE IN ANUL CURENT
TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII
PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT
AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE

10.994

10.951

12.185

11,27

12.928

13.255

13.286

01

CHELTUIELI CURENTE

10.768

10.955

12.085

10,31

12.825

13.149

13.177

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

9.711

9.928

11.016

10,96

11.721

12.014

12.014

Cheltuieli salariale in bani

7.660

7.764

8.591

10,65

01

Salarii de baza

7.024

7.007

7.740

10,46

05

Sporuri pentru conditii de munca

565

694

780

12,39

1

1

1

0,00

18

20

11,11

1.104

1.135

1.163

70

5101

01

12

Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii

-4
-4

13

Indemnizatii de delegare

20

16

Alocatii pentru locuinte

50

44

50

13,64

Contributii

2.051

2.164

2.425

12,06

01

Contributii de asigurari sociale de stat

1.530

1.616

1.778

10,02

02

Contributii de asigurari de somaj

38

50

62

24,00

03

Contributii de asigurari sociale de sanatate

383

393

468

19,08

11

12

14

16,67

89

93

103

10,75

1.057

1.027

1.069

4,09

907

907

950

4,74

30
03

04
06

Alte drepturi salariale in bani

Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli
profesionale
Contributii pentru concedii si indemnizatii
TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

Bunuri si servicii

01
01

Furnituri de birou

52

44

50

13,64

02

Materiale pentru curatenie

12

6

8

33,33

03

Incalzit, iluminat si forta motrica

340

320

390

21,88

04

Apa, canal si salubritate

27

34

40

17,65

05

Carburanti si lubrifianti

120

150

160

6,67

08

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

120

106

100

-5,66

09

Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

236

247

202

-18,22

Bunuri de natura obiectelor de inventar

10

9

10

11,11

05

Alte obiecte de inventar

10

9

10

11,11

Deplasari, detasari, transferari

45

39

35

-10,26

01

Deplasari interne, detasari, transferari

40

35

30

-14,29

02

Deplasari in strainatate

5

4

5

25,00

11

Carti, publicatii si materiale documentare

3

12

Consultanta si expertiza

8

8

8

0,00

13

Pregatire profesionala

6

5

6

20,00

14

Protectia muncii

30

13

10

-23,08

Alte cheltuieli

48

46

47

2,17

Protocol si reprezentare

8

7

7

0,00

03

Prime de asigurare non-viata

7

7

8

14,29

07

Fondul Presedintelui/Fondul conducatorului institutiei

3

3

3

0,00

30
06

30
02

3

CONSILIUL NATIONAL PENTRU
STUDIEREA ARHIVELOR SECURITATII
Data: 21/01/2013
Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at

Denumire

A

B

Tit: 10

Pag. 3

- mii lei -

Program Executie Propuneri Crestere / Estimari
initial 2012 preliminata
2013
descrestere
2014
comparabil 2012
2013/2012
comparabil
1
2
3
4
5

Estimari
2015

Estimari
2016

6

7

publice
30

29

29

0,00

226

100

103

106

109

71

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

226

100

103

106

109

Active fixe

226

100

80

100

84
85
01
04

30

CHELTUIELI DE CAPITAL
01

01

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

70

01

Constructii

02

Masini, echipamente si mijloace de transport

30

Alte active fixe

110
36
-4

PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI
RECUPERATE IN ANUL CURENT
TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII
PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

-4
-4

Autoritati executive si legislative

10.994

10.951

12.185

11,27

Alte organe ale autoritatilor publice

10.994

10.951

12.185

11,27

CONSILIUL NATIONAL AL
AUDIOVIZUALULUI
Bugetul pe anii 2012-2016

Data: 21/01/2013
Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at

Denumire

A

B

5000
01
10
20

Tit: 11

Pag. 1

- mii lei -

Program Executie Propuneri Crestere / Estimari
initial 2012 preliminata
2013
descrestere
2014
comparabil 2012
2013/2012
comparabil
1
2
3
4
5

Estimari
2015

Estimari
2016

6

7

TOTAL GENERAL

7.112

7.337

8.451

15,18

8.518

CHELTUIELI CURENTE

7.091

7.324

8.414

14,88

8.421

8.634

8.657

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

6.221

6.367

7.273

14,23

7.508

7.696

7.696

861

948

1.128

18,99

900

925

948

9

9

10

11,11

10

10

10

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

8.734

8.760

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

59

TITLUL X ALTE CHELTUIELI

3

3

3

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

21

19

37

94,74

97

100

103

71

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

21

19

37

94,74

97

100

103

84
85

PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI
RECUPERATE IN ANUL CURENT
TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII
PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT
CHELTUIELI - BUGET DE STAT

7.112

7.337

8.451

15,18

8.518

8.734

8.760

01

CHELTUIELI CURENTE

7.091

7.324

8.414

14,88

8.421

8.634

8.657

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

6.221

6.367

7.273

14,23

7.508

7.696

7.696

Cheltuieli salariale in bani

4.949

5.021

5.902

17,55

Salarii de baza

4.937

4.997

5.878

17,63

Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii

1

1

1

0,00

Indemnizatii de delegare

9

7

7

0,00

15

15

0,00

900

925

948

5001

01
01
12
13
16
30

Alte drepturi salariale in bani

01

Contributii de asigurari sociale de stat

02

Contributii de asigurari de somaj

03

Contributii de asigurari sociale de sanatate

04

Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli
profesionale
Contributii pentru concedii si indemnizatii

06
20
01

-6
-6

Alocatii pentru locuinte
Contributii

03

3

2

1

1

0,00

1.272

1.346

1.371

1,86

954

1.041

1.065

2,31

26

26

28

7,69

240

224

220

-1,79

8

9

9

0,00

44

46

49

6,52

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

861

948

1.128

18,99

Bunuri si servicii

639

653

777

18,99

01

Furnituri de birou

25

25

31

24,00

02

Materiale pentru curatenie

11

9

10

11,11

03

Incalzit, iluminat si forta motrica

220

230

280

21,74

Apa, canal si salubritate

28

22

25

13,64

Carburanti si lubrifianti

110

131

150

14,50

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

110

95

110

15,79

Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

65

70

85

21,43

04
05
08
09

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

70

71

86

21,13

02

Reparatii curente

10

6

7

16,67

05

Bunuri de natura obiectelor de inventar

15

5

5

0,00

Alte obiecte de inventar

15

5

5

0,00

Deplasari, detasari, transferari

50

145

172

18,62

Deplasari interne, detasari, transferari

20

123

145

17,89

Deplasari in strainatate

30

22

27

22,73

Carti, publicatii si materiale documentare

2

2

2

0,00

13

Pregatire profesionala

3

7

9

28,57

14

Protectia muncii

5

4

5

25,00

16

Studii si cercetari

35

30

35

16,67

25

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in
reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale
Alte cheltuieli

3

3

0,00

102

93

113

21,51

2

3

3

0,00

35

29

35

20,69

30

30
06
01
02
11

30
02
03

Protocol si reprezentare
Prime de asigurare non-viata

CONSILIUL NATIONAL AL
AUDIOVIZUALULUI
Data: 21/01/2013
Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at

Denumire

A

B
04
30
55
02
01
59
17

Tit: 11

Pag. 2

- mii lei -

Program Executie Propuneri Crestere / Estimari
initial 2012 preliminata
2013
descrestere
2014
comparabil 2012
2013/2012
comparabil
1
2
3
4
5

Chirii

40

40

48

20,00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

25

21

27

28,57

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

9

9

10

11,11

B. Transferuri curente in strainatate (catre organizatii
internationale)
Contributii si cotizatii la organisme internationale

9

9

10

11,11

9

9

10

11,11

TITLUL X ALTE CHELTUIELI

3

Despagubiri civile

3

Estimari
2015

Estimari
2016

6

7

10

10

10

3

3

3

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

21

19

37

94,74

97

100

103

71

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

21

19

37

94,74

97

100

103

Active fixe

21

19

37

94,74

21

19

01
02

Masini, echipamente si mijloace de transport

30

Alte active fixe

84

20

85
01
5100 01
01
10

17

-10,53

-6

PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI
RECUPERATE IN ANUL CURENT
TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII
PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

-6
-6

Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE

7.112

7.337

8.451

15,18

8.518

8.734

8.760

CHELTUIELI CURENTE

7.091

7.324

8.414

14,88

8.421

8.634

8.657

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

6.221

6.367

7.273

14,23

7.508

7.696

7.696

861

948

1.128

18,99

900

925

948

9

9

10

11,11

10

10

10

3

3

3

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

59

TITLUL X ALTE CHELTUIELI

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

21

19

37

94,74

97

100

103

71

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

21

19

37

94,74

97

100

103

84
85

PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI
RECUPERATE IN ANUL CURENT
TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII
PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT
AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE

7.112

7.337

8.451

15,18

8.518

8.734

8.760

01

CHELTUIELI CURENTE

7.091

7.324

8.414

14,88

8.421

8.634

8.657

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

6.221

6.367

7.273

14,23

7.508

7.696

7.696

Cheltuieli salariale in bani

4.949

5.021

5.902

17,55

Salarii de baza

4.937

4.997

5.878

17,63

1

1

0,00

900

925

948

5101
10
01
01

3

-6
-6

12

Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii

1

13

Indemnizatii de delegare

9

16

Alocatii pentru locuinte

30

Alte drepturi salariale in bani
Contributii

03
01

Contributii de asigurari sociale de stat

02

Contributii de asigurari de somaj

03

Contributii de asigurari sociale de sanatate

04
06
20
01

Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli
profesionale
Contributii pentru concedii si indemnizatii

7

7

0,00

15

15

0,00

2

1

1

0,00

1.272

1.346

1.371

1,86

954

1.041

1.065

2,31

26

26

28

7,69

240

224

220

-1,79

8

9

9

0,00

44

46

49

6,52

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

861

948

1.128

18,99

Bunuri si servicii

639

653

777

18,99

01

Furnituri de birou

25

25

31

24,00

02

Materiale pentru curatenie

11

9

10

11,11

220

230

280

21,74

Apa, canal si salubritate

28

22

25

13,64

Carburanti si lubrifianti

110

131

150

14,50

08

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

110

95

110

15,79

09

Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

65

70

85

21,43

30

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

70

71

86

21,13

02

Reparatii curente

10

6

7

16,67

05

Bunuri de natura obiectelor de inventar

15

5

5

0,00

03
04
05

Incalzit, iluminat si forta motrica

CONSILIUL NATIONAL AL
AUDIOVIZUALULUI
Data: 21/01/2013
Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at

Denumire

A

B
30

- mii lei -

Alte obiecte de inventar

15

5

5

0,00

Deplasari, detasari, transferari

50

145

172

18,62

Deplasari interne, detasari, transferari

20

123

145

17,89

02

Deplasari in strainatate

30

22

27

22,73

11

Carti, publicatii si materiale documentare

2

2

2

0,00

13

Pregatire profesionala

3

7

9

28,57

14

Protectia muncii

5

4

5

25,00

Studii si cercetari

35

30

35

16,67

3

3

0,00

102

93

113

21,51

2

3

3

0,00

16

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in
reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale
Alte cheltuieli

25
30
02

Protocol si reprezentare

03

Prime de asigurare non-viata

35

29

35

20,69

04

Chirii

40

40

48

20,00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

25

21

27

28,57

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

9

9

10

11,11

B. Transferuri curente in strainatate (catre organizatii
internationale)
Contributii si cotizatii la organisme internationale

9

9

10

11,11

9

9

10

11,11

30
55
02
01
59
17
70
71
01
02
30
84
85
01
04

Pag. 3

01

06

01

Tit: 11

Program Executie Propuneri Crestere / Estimari
initial 2012 preliminata
2013
descrestere
2014
comparabil 2012
2013/2012
comparabil
1
2
3
4
5

TITLUL X ALTE CHELTUIELI

3

Despagubiri civile

3

Estimari
2015

Estimari
2016

6

7

10

10

10

3

3

3

CHELTUIELI DE CAPITAL

21

19

37

94,74

97

100

103

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

21

19

37

94,74

97

100

103

Active fixe

21

19

37

94,74

20

Masini, echipamente si mijloace de transport
Alte active fixe

21

19

17

-10,53

-6

PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI
RECUPERATE IN ANUL CURENT
TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII
PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

-6
-6

Autoritati executive si legislative

7.112

7.337

8.451

15,18

Alte organe ale autoritatilor publice

7.112

7.337

8.451

15,18

SECRETARIATUL GENERAL AL
GUVERNULUI
Bugetul pe anii 2012-2016

Data: 21/01/2013
Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at
A

Denumire

B
VENITURI PROPRII TOTAL VENITURI

10
0002 10
2900 10
3000 10
3110

Tit: 13

Pag. 1

- mii lei -

Program Executie Propuneri Crestere / Estimari
initial 2012 preliminata
2013
descrestere
2014
comparabil 2012
2013/2012
comparabil
1
2
3
4
5

Estimari
2015

Estimari
2016

6

7

1.700

1.672

1.672

0,00

1.672

1.672

I.VENITURI CURENTE

1.700

1.672

1.672

0,00

1.672

1.672

1.672
1.672

C.VENITURI NEFISCALE

1.700

1.672

1.672

0,00

1.672

1.672

1.672

C1.VENITURI DIN PROPRIETATE

6

6

6

0,00

6

6

6

VENITURI DIN DOBANZI

6

6

6

0,00

6

6

6

6

6

6

0,00

6

6

6

3300 10

C2.VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

1.694

1.666

1.666

0,00

1.666

1.666

1.666

3310

VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE
ACTIVITATI
Venituri din valorificarea produselor obtinute din
activitatea proprie sau anexa
TOTAL GENERAL

1.694

1.666

1.666

0,00

1.666

1.666

1.666

1.694

1.666

1.666

0,00

1.666

1.666

1.666

9.498.515

8.020.590

7.350.354

-8,36

6.873.506

10.372.471

10.558.332

01

CHELTUIELI CURENTE

9.371.552

7.905.440

7.253.484

-8,25

6.777.187

10.275.832

10.461.398

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

274.999

288.026

317.439

10,21

321.253

329.301

329.301

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

167.954

148.369

157.005

5,82

161.409

166.259

170.711

30

TITLUL III DOBANZI

46.400

39.587

39.124

-1,17

36.514

34.140

31.768

599.914

517.862

489.705

-5,44

639.657

638.277

584.569

03

Alte venituri din dobanzi

16
5000

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE
ADMINISTRATIEI PUBLICE
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

55
56
59
65
70
71
79
81

2.267.205

2.244.244

1.468.108

-34,58

1.828.333

1.887.388

1.991.869

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)
POSTADERARE
TITLUL X ALTE CHELTUIELI

3.881.396

2.237.073

2.417.738

8,08

2.400.000

5.772.412

5.800.000

891.200

854.901

854.066

-0,10

822.091

864.305

955.202

TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR
CU FINANTARE RAMBURSABILA
CHELTUIELI DE CAPITAL

1.242.484

1.575.378

1.510.299

-4,13

567.930

583.750

597.978

42.197

29.493

10.996

-62,72

11.457

11.777

12.072

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

42.197

29.493

10.996

-62,72

11.457

11.777

12.072

OPERATIUNI FINANCIARE

84.766

85.657

85.874

0,25

84.862

84.862

84.862

TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE

84.766

85.657

85.874

0,25

84.862

84.862

84.862

CHELTUIELI - BUGET DE STAT

9.021.318

7.425.974

7.339.476

-1,16

6.866.754

10.365.385

10.556.660

01

CHELTUIELI CURENTE

8.894.425

7.310.894

7.242.676

-0,93

6.770.505

10.268.816

10.459.796

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

274.682

287.721

317.134

10,22

320.948

328.996

328.996

Cheltuieli salariale in bani

200.363

209.510

231.575

10,53

01

Salarii de baza

174.533

188.574

207.186

9,87

05

Sporuri pentru conditii de munca

4.577

4.817

5.140

6,71

06

Alte sporuri

1.880

1.464

2.586

76,64

10

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

48

60

25,00

Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii

2.167

1.376

1.429

3,85

Indemnizatii de delegare

1.248

1.237

1.247

0,81

44

-50,00
3,06

160.112

164.962

169.414

5001

01

12
13
14

Indemnizatii de detasare

169

88

15

Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca

504

359

370

16

Alocatii pentru locuinte

620

714

736

3,08

30

Alte drepturi salariale in bani

14.665

10.833

12.777

17,95

Cheltuieli salariale in natura

19.640

20.226

22.532

11,40

02

Norme de hrana

18.629

19.086

21.357

11,90

04

Locuinta de serviciu folosita de salariat si familia sa

1.011

1.140

1.175

3,07

Contributii

54.679

57.985

63.027

8,70

Contributii de asigurari sociale de stat

40.932

43.310

47.297

9,21

994

1.055

1.281

21,42

10.348

11.069

11.820

6,78

380

379

458

20,84

02

03
01
02

Contributii de asigurari de somaj

03

Contributii de asigurari sociale de sanatate

04

Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli
profesionale
Contributii pentru concedii si indemnizatii

06
20
01

2.025

2.172

2.171

-0,05

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

166.641

147.072

155.708

5,87

Bunuri si servicii

131.162

105.775

112.078

5,96

SECRETARIATUL GENERAL AL
GUVERNULUI
Data: 21/01/2013
Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at

Denumire

A

B
01

Furnituri de birou

02

Materiale pentru curatenie

03

Incalzit, iluminat si forta motrica

04

Tit: 13

Pag. 2

- mii lei -

Program Executie Propuneri Crestere / Estimari
initial 2012 preliminata
2013
descrestere
2014
comparabil 2012
2013/2012
comparabil
1
2
3
4
5
7.316

8.331

8.119

-2,54

355

245

414

68,98

10.312

9.885

9.454

-4,36

Apa, canal si salubritate

1.004

1.020

936

-8,24

05

Carburanti si lubrifianti

2.881

3.220

2.961

-8,04

06

Piese de schimb

962

996

1.456

46,18

07

Transport

08
09
30

108

104

105

0,96

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

10.882

9.027

9.569

6,00

Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

76.148

59.398

64.927

9,31

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

21.194

13.549

14.137

4,34

1.541

1.910

3.380

76,96

13

12

10

-16,67

3

2

Reparatii curente

02

Medicamente si materiale sanitare

04
01
03

Medicamente
Reactivi
Bunuri de natura obiectelor de inventar

05
30
06
01
02

2.078

1.450

-30,22

6.484

6.465

-0,29

Deplasari interne, detasari, transferari

3.237

3.517

3.537

0,57

Deplasari in strainatate

2.953

2.967

2.928

-1,31

12

Consultanta si expertiza

13

Pregatire profesionala

14
25

2,34
28,26

118
1.119

56,07

Protectia muncii

727

1.384

1.115

-19,44

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in
reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale
Alte cheltuieli

541

93

412

343,01

24.130

28.138

29.162

3,64

138

151

120

-20,53

5.880

5.843

6.004

2,76

100

100

120

20,00

6.888

7.017

7.086

0,98

17

17

2

-88,24

Protocol si reprezentare
Prime de asigurare non-viata

04

Chirii

07

Fondul Presedintelui/Fondul conducatorului institutiei
publice
Fondul Primului ministru

51

25,00

92

03

02

5
394

717

Reclama si publicitate

02

4
385

10

02

30

4
426
1.027

01

30

0,00
-30,22

870

Carti, publicatii si materiale documentare

08

10
1.450

6.190

Alte obiecte de inventar

11

30

10
2.078

Deplasari, detasari, transferari

Materiale de laborator

09

10
870

500

500

500

0,00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

10.607

14.510

15.330

5,65

TITLUL III DOBANZI

46.400

39.587

39.124

-1,17

Dobanzi aferente datoriei publice externe

46.400

39.587

39.124

-1,17

Dobanzi aferente creditelor externe contractate de
ordonatorii de credite
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE
ADMINISTRATIEI PUBLICE
Transferuri curente

46.400

39.587

39.124

-1,17

599.914

517.862

489.705

-5,44

431.914

455.107

423.468

-6,95

01

Transferuri catre institutii publice

31.500

23.460

18.126

-22,74

28

Intretinerea infrastructurii rutiere

397.414

429.416

403.042

-6,14

3.000

2.231

2.300

3,09

168.000

62.755

66.237

5,55

168.000

62.755

66.237

5,55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

2.095.607

1.761.636

1.467.808

-16,68

A. Transferuri interne

2.094.406

1.760.255

1.466.288

-16,70

79.739

50.203

38.364

-23,58

8.887

807

7.800

866,54

1.615.334

1.427.346

1.093.758

-23,37

1.250

500

1.900

280,00

389.196

110.652

324.466

193,23

01

53
02
13
55
01
03
08
09

Transferuri din bugetul de stat catre fondul de asigurari
sociale de sanatate pentru personalul monahal al cultelor
recunoscute
Transferuri de capital
Dezvoltarea infrastructurii rutiere

Programe cu finantare rambursabila
Programe PHARE si alte programe cu finantare
nerambursabila
Programe ISPA

12

Investitii ale agentilor economici cu capital de stat

18

Alte transferuri curente interne

28

Cheltuieli neeligibile ISPA

170.747

Estimari
2015

Estimari
2016

6

7

36.514

34.140

31.768

639.657

638.277

584.569

1.828.157

1.887.388

1.991.869

SECRETARIATUL GENERAL AL
GUVERNULUI
Data: 21/01/2013
Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at
A
01

B
B. Transferuri curente in strainatate (catre organizatii
internationale)
Contributii si cotizatii la organisme internationale

01

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)
POSTADERARE
Programe din Fondul European de Dezoltare
Regionala(FEDR)
Finantarea nationala

02

56
01

02
03
02

Finantarea externa nerambursabila
Cheltuieli neeligibile
Programe din Fondul Social European(FSE)

01

Finantarea nationala

02

Finantarea externa nerambursabila

03

Cheltuieli neeligibile
Programe din Fondul de Coeziune(FC)

03
01

Finantarea nationala

02

Finantarea externa nerambursabila

03

Cheltuieli neeligibile

Tit: 13

01

1.201

01
02
03
17
01
02
03

Finantarea nationala
Finantarea externa nerambursabila

1.381

02
19
01

1.520

10,07

1.201

1.381

1.520

10,07

2.126.737

2.408.832

13,26

734.424

431.974

798.881

84,94

109.332

108.624

218.681

101,32

587.800

245.253

438.305

78,72
81,69

37.292

78.097

141.895

126.064

44.226

71.592

61,88

18.940

3.507

11.231

220,25

100.900

35.524

45.265

27,42

6.224

5.195

15.096

190,59

2.675.969

1.645.497

1.492.823

-9,28

401.400

202.605

183.499

-9,43

2.141.000

1.163.107

1.039.817

-10,60

133.569

279.785

269.507

-3,67

1.100,00

3.140

37.680

5.905

2.952

25.371

759,45

31.600

176

5.484

3.015,91

1.892

12

6.825

56.775,00

Mecanismul financiar SEE

1.643

1.475

350

-76,27

240

697

1.300

778

350

-55,01

Finantarea externa nerambursabila
Cheltuieli neeligibile

Asistenta tehnica in cadrul Programului Operational
Asistenta Tehnica
Finantarea nationala

300

6.667

2.122,33

300

1.075

258,33

Finantarea externa nerambursabila

03

Cheltuieli neeligibile

1.291

854.066

-0,10

79.200

83.160

5,00

3.800

3.800

3.800

0,00

11

Sprijinirea organizatiilor cetatenilor apartinand
minoritatilor nationale altele decat cele care primesc
subventii de la bugetul de stat
Finantarea unor programe si proiecte interetnice si
combatere a intolerantei
Asociatii si fundatii

79.200

5

50

900,00

12

Sustinerea cultelor

10.055

63.174

30.262

-52,10

13

Contributia statului, pentru sprijinirea Bisericii Ortodoxe
Romane din afara granitelor
Contributia statului la salarizarea personalului de cult

11.000

10.594

12.000

13,27

246.680

237.525

262.803

10,64

Contributii la salarizarea personalului neclerical

2.000

1.814

2.101

15,82

450

1.600

255,56

17

Proiecte de comunicare, informare publica si promovarea
imaginii si intereselor romanesti peste hotare
Despagubiri civile

2.700
533.020

454.569

454.520

-0,01

22

Actiuni cu caracter stiintific si social cultural

1.700

2.680

2.670

-0,37

Finantarea Schitului romanesc Prodromu de la Muntele
Athos
TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR
CU FINANTARE RAMBURSABILA
Cheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabila

1.045

1.090

1.100

0,92

1.242.484

1.575.378

1.510.299

-4,13

1.242.484

1.575.378

1.510.299

-4,13

42.127

29.423

10.926

-62,87

05

14
15
16

28
65
01

CHELTUIELI DE CAPITAL

5.800.000

822.091

864.305

955.202

567.930

583.750

597.978

11.387

11.707

12.002

70
854.901

04

5.766.998

70

Programul de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea
disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii
Europene extinse
Finantarea externa nerambursabila
TITLUL X ALTE CHELTUIELI

2.395.096

769

Finantarea externa nerambursabila

891.200

59

7

769

02

02

6

103

4.301

25

Estimari
2016

125
39.397

Cheltuieli neeligibile
Finantarea nationala

Estimari
2015

125

Mecanismul financiar norvegian

18

- mii lei -

3.577.497

Finantarea nationala
Alte facilitati si instrumente postaderare

16

Pag. 3

Program Executie Propuneri Crestere / Estimari
initial 2012 preliminata
2013
descrestere
2014
comparabil 2012
2013/2012
comparabil
1
2
3
4
5

Alte programe comunitare finantate in perioada 2007-2013

15

70

Denumire

SECRETARIATUL GENERAL AL
GUVERNULUI
Data: 21/01/2013
Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at
A

Denumire

B
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

Tit: 13

Pag. 4

- mii lei -

Program Executie Propuneri Crestere / Estimari
initial 2012 preliminata
2013
descrestere
2014
comparabil 2012
2013/2012
comparabil
1
2
3
4
5

Estimari
2016

6

7

42.127

29.423

10.926

-62,87

Active fixe

42.127

29.423

10.626

-63,89

01

Constructii

19.273

10.052

02

Masini, echipamente si mijloace de transport

20.620

17.529

7.178

-59,05

03

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

1.220

1.184

755

-36,23

30

Alte active fixe

1.014

658

2.693

309,27

OPERATIUNI FINANCIARE

84.766

85.657

85.874

0,25

84.862

84.862

84.862

TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE

84.766

85.657

85.874

0,25

84.862

84.862

84.862

Rambursari de credite externe

84.766

85.657

85.874

0,25

Rambursari de credite externe contractate de ordonatorii
de credite
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE

84.766

85.657

85.874

0,25

1.193.348

976.033

1.033.311

5,87

1.003.808

1.004.082

989.155

CHELTUIELI CURENTE

1.151.391

946.700

1.022.546

8,01

992.584

992.540

977.320

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

265.344

278.918

306.729

9,97

310.384

318.144

318.076

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

164.376

144.822

153.433

5,95

157.793

162.614

167.036

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE
ADMINISTRATIEI PUBLICE
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

24.000

13.342

8.500

-36,29

11.277

16.972

16.972

15.328

7.753

8.620

11,18

3.655

3.810

3.960

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)
POSTADERARE
TITLUL X ALTE CHELTUIELI

126.289

26.277

88.840

238,09

40.069

21.594

1.870

71
01

03
81
01
01
5100 01
01
10
20
51
55
56
59
65
70
71

11.707

12.002

300

Reparatii capitale aferente activelor fixe

79

11.387

Estimari
2015

533.220

454.754

454.740

-0,00

454.780

454.780

454.780

TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR
CU FINANTARE RAMBURSABILA
CHELTUIELI DE CAPITAL

22.834

20.834

1.684

-91,92

14.626

14.626

14.626

41.957

29.333

10.765

-63,30

11.224

11.542

11.835

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

41.957

29.333

10.765

-63,30

11.224

11.542

11.835

578.811

10,98

549.308

549.582

534.655

AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE

660.348

521.533

01

CHELTUIELI CURENTE

618.391

492.200

568.046

15,41

538.084

538.040

522.820

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

265.344

278.918

306.729

9,97

310.384

318.144

318.076

Cheltuieli salariale in bani

193.188

202.683

223.512

10,28

01

Salarii de baza

167.541

181.892

199.187

9,51

05

Sporuri pentru conditii de munca

4.475

4.715

5.140

9,01

06

Alte sporuri

1.865

1.453

2.582

77,70

10

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

48

60

25,00

Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii

2.163

1.374

1.426

3,78

13

Indemnizatii de delegare

1.206

1.211

1.209

-0,17

14

Indemnizatii de detasare

168

87

44

-49,43

15

Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca

504

359

370

3,06

16

Alocatii pentru locuinte

620

714

736

3,08

30

Alte drepturi salariale in bani

14.646

10.830

12.758

17,80

157.793

162.614

167.036

5101

01

12

Cheltuieli salariale in natura

19.640

20.226

22.532

11,40

02

Norme de hrana

18.629

19.086

21.357

11,90

04

Locuinta de serviciu folosita de salariat si familia sa

1.011

1.140

1.175

3,07

Contributii

52.516

56.009

60.685

8,35

Contributii de asigurari sociale de stat

39.409

41.914

45.547

8,67

961

1.024

1.240

21,09

9.799

10.573

11.357

7,42

366

366

441

20,49

02

03
01
02

Contributii de asigurari de somaj

03

Contributii de asigurari sociale de sanatate

04
06
20
01
01

Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli
profesionale
Contributii pentru concedii si indemnizatii

1.981

2.132

2.100

-1,50

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

164.376

144.822

153.433

5,95

Bunuri si servicii

129.667

104.239

110.757

6,25

7.251

8.278

8.076

-2,44

351

241

409

69,71

Furnituri de birou

02

Materiale pentru curatenie

03

Incalzit, iluminat si forta motrica

10.012

9.599

9.264

-3,49

04

Apa, canal si salubritate

955

976

896

-8,20

05

Carburanti si lubrifianti

2.735

3.073

2.811

-8,53

SECRETARIATUL GENERAL AL
GUVERNULUI
Data: 21/01/2013
Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at

Denumire

A

B

Tit: 13

950

45,93

101

105

3,96

8.800

9.379

6,58

59.032

64.539

9,33

20.876

13.155

13.842

5,22

1.471

1.834

3.190

73,94

13

12

10

-16,67

3

2

Piese de schimb

07

Transport

105

08

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

10.652

09

Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

75.780

30

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare
Reparatii curente

04

Medicamente si materiale sanitare
01

Medicamente

03

Reactivi

05
30

- mii lei -

1.436

06

02

Pag. 5

Program Executie Propuneri Crestere / Estimari
initial 2012 preliminata
2013
descrestere
2014
comparabil 2012
2013/2012
comparabil
1
2
3
4
5
984

10

10

10

0,00

Bunuri de natura obiectelor de inventar

840

2.057

1.435

-30,24

Alte obiecte de inventar

840

2.057

1.435

-30,24

Deplasari, detasari, transferari

5.949

6.276

6.342

1,05

01

Deplasari interne, detasari, transferari

3.139

3.434

3.457

0,67

02

Deplasari in strainatate

2.810

2.842

2.885

1,51

4

4

5

25,00

415

384

372

-3,13

10

92

68

-26,09

06

09

Materiale de laborator

11

Carti, publicatii si materiale documentare

12

Consultanta si expertiza

13

Pregatire profesionala

999

691

1.099

59,04

14

Protectia muncii

722

1.379

1.060

-23,13

25

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in
reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale
Alte cheltuieli

541

93

402

332,26

23.745

27.761

28.693

3,36

103

116

120

3,45

5.864

5.829

5.991

2,78

100

100

90

-10,00

6.750

6.879

6.786

-1,35

17

17

2

-88,24
0,00

30
01

Reclama si publicitate

02

Protocol si reprezentare

03

Prime de asigurare non-viata

04

Chirii

07
08
30

Fondul Presedintelui/Fondul conducatorului institutiei
publice
Fondul Primului ministru

500

500

500

10.411

14.320

15.204

6,17

24.000

13.342

8.500

-36,29

24.000

13.342

8.500

-36,29

24.000

13.342

8.500

-36,29

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

15.328

7.753

8.620

11,18

A. Transferuri interne

14.127

6.372

7.100

11,42

4.477

27

4.200

15.455,56

8.400

5.845

1.000

-82,89

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE
ADMINISTRATIEI PUBLICE
Transferuri curente

51
01
01
55
01
08
12
18
02
01
56
01
01

Transferuri catre institutii publice

Programe PHARE si alte programe cu finantare
nerambursabila
Investitii ale agentilor economici cu capital de stat

1.250

500

1.900

280,00

B. Transferuri curente in strainatate (catre organizatii
internationale)
Contributii si cotizatii la organisme internationale

1.201

1.381

1.520

10,07

1.201

1.381

1.520

10,07

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)
POSTADERARE
Programe din Fondul European de Dezoltare
Regionala(FEDR)
Finantarea nationala

126.289

26.277

88.840

238,09

2.232

709

10.390

1.365,44

332

107

1.616

1.410,28

1.800

591

8.066

1.264,81

100

11

708

6.336,36

116.454

20.749

68.184

228,61

Alte transferuri curente interne

02

Finantarea externa nerambursabila

03

Cheltuieli neeligibile
Programe din Fondul Social European(FSE)

02
01

Finantarea nationala

17.500

2.157

10.997

409,83

02

Finantarea externa nerambursabila

93.200

15.484

42.465

174,25

03

Cheltuieli neeligibile

5.754

3.108

14.722

373,68

125

Alte programe comunitare finantate in perioada 2007-2013

15
01

Alte facilitati si instrumente postaderare

16
01

125

Finantarea nationala
Finantarea nationala

5.960

2.919

2.410

-17,44

890

2.919

2.410

-17,44

Estimari
2015

Estimari
2016

6

7

11.277

16.972

16.972

3.655

3.810

3.960

40.069

21.594

1.870

SECRETARIATUL GENERAL AL
GUVERNULUI
Data: 21/01/2013
Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at
A
02
03

Denumire

B
Finantarea externa nerambursabila
Cheltuieli neeligibile
Mecanismul financiar SEE

17
01
02
03

Finantarea nationala
Finantarea externa nerambursabila
Cheltuieli neeligibile

Tit: 13

Pag. 6

4.800

02
19
01
02
03
25
02

1.475

240

697

1.300

778

350

-76,27

350

-55,01

6.667

2.122,33

300

1.075

258,33

4.301

Cheltuieli neeligibile

1.291
70

Programul de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea
disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii
Europene extinse
Finantarea externa nerambursabila

17

Despagubiri civile

7

769
300

Finantarea externa nerambursabila

Asociatii si fundatii

6

769

Asistenta tehnica in cadrul Programului Operational
Asistenta Tehnica
Finantarea nationala

11

Estimari
2016

103

Finantarea externa nerambursabila

TITLUL X ALTE CHELTUIELI

59

Estimari
2015

270
1.643

Mecanismul financiar norvegian

18

- mii lei -

Program Executie Propuneri Crestere / Estimari
initial 2012 preliminata
2013
descrestere
2014
comparabil 2012
2013/2012
comparabil
1
2
3
4
5

70
220

254

240

-5,51

5

50

900,00
-71,01

280

280

280

14.626

14.626

14.626

20

69

20

200

180

170

-5,56

TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR
CU FINANTARE RAMBURSABILA
Cheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabila

22.834

20.834

1.684

-91,92

22.834

20.834

1.684

-91,92

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

41.957

29.333

10.765

-63,30

11.224

11.542

11.835

71

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

41.957

29.333

10.765

-63,30

11.224

11.542

11.835

Active fixe

41.957

29.333

10.465

-64,32

Constructii

19.273

10.052

Masini, echipamente si mijloace de transport

20.460

17.439

7.027

-59,71

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

1.220

1.184

755

-36,23

Alte active fixe

1.004

658

2.683

307,75

Autoritati executive si legislative

660.348

521.533

578.811

10,98

Autoritati executive

660.348

521.533

578.811

10,98

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

533.000

454.500

454.500

0,00

454.500

454.500

454.500

01

CHELTUIELI CURENTE

533.000

454.500

454.500

0,00

454.500

454.500

454.500

59

TITLUL X ALTE CHELTUIELI

533.000

454.500

454.500

0,00

454.500

454.500

454.500

Despagubiri civile

533.000

454.500

454.500

0,00

Alte servicii publice generale

533.000

454.500

454.500

0,00

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL CULTURALE

370.260

413.856

413.627

-0,06

383.229

430.510

521.637

01

CHELTUIELI CURENTE

370.190

413.856

413.566

-0,07

383.166

430.445

521.570

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

1.110

775

1.574

103,10

1.637

1.702

1.770

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

600

585

740

26,50

769

798

828

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE
ADMINISTRATIEI PUBLICE
TITLUL X ALTE CHELTUIELI

10.500

12.349

11.926

-3,43

13.449

18.420

18.550

357.980

400.147

399.326

-0,21

Actiuni cu caracter stiintific si social cultural

22
65
01

01
01
02
03
30
03
01
03
5401

17
50
6500 01

59
70
71

300

Reparatii capitale aferente activelor fixe

367.311

409.525

500.422

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

61

63

65

67

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

70

61

63

65

67

INVATAMANT

2.000

1.814

2.101

15,82

3.145

4.403

4.579

01

CHELTUIELI CURENTE

2.000

1.814

2.101

15,82

3.145

4.403

4.579

59

TITLUL X ALTE CHELTUIELI

2.000

1.814

2.101

15,82

3.145

4.403

4.579

Contributii la salarizarea personalului neclerical

2.000

1.814

2.101

15,82

Invatamant superior

2.000

1.814

2.101

15,82

Invatamant universitar

2.000

1.814

2.101

15,82

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

368.260

412.042

411.526

-0,13

380.084

426.107

517.058

CHELTUIELI CURENTE

368.190

412.042

411.465

-0,14

380.021

426.042

516.991

1.110

775

1.574

103,10

1.637

1.702

1.770

6501

15
06
01
6701
01
10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

SECRETARIATUL GENERAL AL
GUVERNULUI
Data: 21/01/2013
Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at

Denumire

A

B

Tit: 13

Pag. 7

- mii lei -

Program Executie Propuneri Crestere / Estimari
initial 2012 preliminata
2013
descrestere
2014
comparabil 2012
2013/2012
comparabil
1
2
3
4
5

Cheltuieli salariale in bani

872

605

1.242

105,29

01

Salarii de baza

830

600

1.200

100,00

06

Alte sporuri

12

Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii

13

Indemnizatii de delegare

18

2

18

800,00

30

Alte drepturi salariale in bani

19

3

19

533,33

Contributii

238

170

332

95,29

Contributii de asigurari sociale de stat

179

127

250

96,85

5

3

6

100,00

45

32

63

96,88

2

1

2

100,00

01

03
01
02

Contributii de asigurari de somaj

03

Contributii de asigurari sociale de sanatate

04

Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli
profesionale
Contributii pentru concedii si indemnizatii

4
1

7

7

11

57,14

585

740

26,50

Bunuri si servicii

359

400

416

4,00

Furnituri de birou

23

11

23

109,09

Incalzit, iluminat si forta motrica

40

26

40

53,85

04

Apa, canal si salubritate

10

5

10

100,00

05

Carburanti si lubrifianti

10

11

10

-9,09

06

Piese de schimb

10

10

10

0,00

08

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

40

37

40

8,11

09

Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

38

36

38

5,56

30

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

188

264

245

-7,20

70

76

140

84,21

01
03

Reparatii curente

02

Bunuri de natura obiectelor de inventar

05
30
06
01

Alte obiecte de inventar

9
9

Deplasari, detasari, transferari

20

53

165,00

Deplasari interne, detasari, transferari

30

15

30

100,00

5

23

360,00

Deplasari in strainatate

23
10

13

Pregatire profesionala

5

3

5

14

Protectia muncii

5

5

5

0,00

30

Alte cheltuieli

89

81

99

22,22

30

01
01
53

04
05
12
13

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE
ADMINISTRATIEI PUBLICE
Transferuri curente

51

59

Protocol si reprezentare

Transferuri catre institutii publice
Transferuri din bugetul de stat catre fondul de asigurari
sociale de sanatate pentru personalul monahal al cultelor
recunoscute
TITLUL X ALTE CHELTUIELI

769

798

828

13.449

18.420

18.550

364.166

405.122

495.843

10

53

Carti, publicatii si materiale documentare

02

7

10

11

02

6

1

600

01

Estimari
2016

4

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

06
20

Estimari
2015

12
66,67

3

1

3

200,00

86

80

96

20,00

10.500

12.349

11.926

-3,43

10.500

12.349

11.926

-3,43

7.500

10.118

9.626

-4,86

3.000

2.231

2.300

3,09

355.980

398.333

397.225

-0,28

Sprijinirea organizatiilor cetatenilor apartinand
minoritatilor nationale altele decat cele care primesc
subventii de la bugetul de stat
Finantarea unor programe si proiecte interetnice si
combatere a intolerantei
Sustinerea cultelor

79.200

79.200

83.160

5,00

3.800

3.800

3.800

0,00

10.055

63.174

30.262

-52,10

Contributia statului, pentru sprijinirea Bisericii Ortodoxe
Romane din afara granitelor
Contributia statului la salarizarea personalului de cult

11.000

10.594

12.000

13,27

246.680

237.525

262.803

10,64

Proiecte de comunicare, informare publica si promovarea
imaginii si intereselor romanesti peste hotare
Actiuni cu caracter stiintific si social cultural

2.700

450

1.600

255,56

1.500

2.500

2.500

0,00

1.090

1.100

0,92

70

Finantarea Schitului romanesc Prodromu de la Muntele
Athos
CHELTUIELI DE CAPITAL

1.045
70

61

63

65

67

71

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

70

61

63

65

67

Active fixe

70

61

14
16
22
28

01

SECRETARIATUL GENERAL AL
GUVERNULUI
Data: 21/01/2013
Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at
A
02
30

Denumire

B
Masini, echipamente si mijloace de transport
Alte active fixe

Tit: 13

Pag. 8

- mii lei -

Program Executie Propuneri Crestere / Estimari
initial 2012 preliminata
2013
descrestere
2014
comparabil 2012
2013/2012
comparabil
1
2
3
4
5
60

51

10

Estimari
2015

Estimari
2016

6

7

10

368.260

412.042

411.526

-0,13

Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE

7.457.710

6.036.085

5.892.538

-2,38

5.479.717

8.930.793

9.045.868

01

CHELTUIELI CURENTE

7.372.844

5.950.338

5.806.564

-2,42

5.394.755

8.845.831

8.960.906

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

8.228

8.028

8.831

10,00

8.927

9.150

9.150

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

1.665

1.665

1.535

-7,81

1.550

1.550

1.550

46.400

39.587

39.124

-1,17

36.514

34.140

31.768

565.414

492.171

469.279

-4,65

614.931

602.885

549.047

2.080.279

1.753.883

1.459.188

-16,80

1.824.502

1.883.578

1.987.909

3.451.208

2.100.460

2.319.992

10,45

2.355.027

5.745.404

5.798.130

1.219.650

1.554.544

1.508.615

-2,95

553.304

569.124

583.352

100

90

100

11,11

100

100

100

100

90

100

11,11

100

100

100

85.657

85.874

0,25

84.862

84.862

84.862

50

Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei

8000 01

30

TITLUL III DOBANZI

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE
ADMINISTRATIEI PUBLICE
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

55
56

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)
POSTADERARE
TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR
CU FINANTARE RAMBURSABILA
CHELTUIELI DE CAPITAL

65
70
71

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

79

OPERATIUNI FINANCIARE

84.766

81

TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE

84.766

85.657

85.874

0,25

84.862

84.862

84.862

26.653

38.710

72.874

88,26

37.917

295.624

1.753.821

01

ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI
DE MUNCA
CHELTUIELI CURENTE

26.553

38.620

72.774

88,44

37.817

295.524

1.753.721

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

8.228

8.028

8.831

10,00

8.927

9.150

9.150

Cheltuieli salariale in bani

6.303

6.222

6.821

9,63

Salarii de baza

6.162

6.082

6.799

11,79

102

102

11

11

1.550

1.550

1.550

8001

01
01
05

Sporuri pentru conditii de munca

06

Alte sporuri

12

Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii

13

Indemnizatii de delegare

3

2

2

0,00

24

24

20

-16,67

1

1

Contributii

1.925

1.806

2.010

11,30

01

Contributii de asigurari sociale de stat

1.344

1.269

1.500

18,20

02

Contributii de asigurari de somaj

28

28

35

25,00

504

464

400

-13,79

12

12

15

25,00
81,82

14
03

03
04
06
20
01
01
02

Indemnizatii de detasare

Contributii de asigurari sociale de sanatate
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli
profesionale
Contributii pentru concedii si indemnizatii

37

33

60

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

1.665

1.665

1.535

-7,81

Bunuri si servicii

1.136

1.136

905

-20,33

42

42

20

-52,38

4

4

5

25,00

260

260

150

-42,31

Furnituri de birou
Materiale pentru curatenie

03

Incalzit, iluminat si forta motrica

04

Apa, canal si salubritate

39

39

30

-23,08

05

Carburanti si lubrifianti

136

136

140

2,94

06

Piese de schimb

2

2

10

400,00

07

Transport

3

3

08

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

190

190

150

-21,05

09

Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

330

330

350

6,06

30

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

130

130

50

-61,54

Bunuri de natura obiectelor de inventar

21

21

5

-76,19

Alte obiecte de inventar

21

21

5

-76,19

188

188

70

-62,77

68

68

50

-26,47

120

120

20

-83,33

1

1

10

900,00

50

Reparatii curente

02
05
30

Deplasari, detasari, transferari

06
01
02

Deplasari interne, detasari, transferari
Deplasari in strainatate

11

Carti, publicatii si materiale documentare

12

Consultanta si expertiza

50

SECRETARIATUL GENERAL AL
GUVERNULUI
Data: 21/01/2013
Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at

Denumire

A

B

Tit: 13

Pag. 9

23

23

15

13

Pregatire profesionala

14

Protectia muncii

50

25

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in
reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale
Alte cheltuieli

10

30

- mii lei -

Program Executie Propuneri Crestere / Estimari
initial 2012 preliminata
2013
descrestere
2014
comparabil 2012
2013/2012
comparabil
1
2
3
4
5

296

296
35
13

01

Reclama si publicitate

35

02

Protocol si reprezentare

13

-34,78

370

25,00

10

-23,08

Prime de asigurare non-viata

04

Chirii

138

138

300

30

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

110

110

30

-72,73

9.610

23.477

62.408

165,83

01
01
02

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)
POSTADERARE
Programe din Fondul European de Dezoltare
Regionala(FEDR)
Finantarea nationala

01
02

6

7

117,39
27.340

284.824

1.743.021

59.000
42.000
17.000

Finantarea externa nerambursabila
9.610

23.477

3.408

-85,48

Finantarea nationala

1.440

1.350

234

-82,67

Finantarea externa nerambursabila

7.700

20.040

2.800

-86,03

374

-82,08

Programe din Fondul Social European(FSE)

02

Estimari
2016

30

03

56

Estimari
2015

470

2.087

7.050

5.450

7.050

5.450

CHELTUIELI DE CAPITAL

100

90

100

11,11

100

100

100

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

100

90

100

11,11

100

100

100

Active fixe

100

90

100

11,11

Masini, echipamente si mijloace de transport

100

90

100

11,11

Actiuni generale economice si comerciale

26.653

38.710

72.874

88,26

Administratie centrala

26.653

38.710

72.874

88,26

4.230

3.030

800

-73,60

1.730

1.030

100

-90,29

TITLUL III DOBANZI

450

250

100

-60,00

Dobanzi aferente datoriei publice externe

450

250

100

-60,00

Dobanzi aferente creditelor externe contractate de
ordonatorii de credite
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

450

250

100

-60,00

1.280

780

A. Transferuri interne

1.280

780
780

79

Programe PHARE si alte programe cu finantare
nerambursabila
OPERATIUNI FINANCIARE

1.280
2.500

2.000

700

-65,00

81

TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE

2.500

2.000

700

-65,00

Rambursari de credite externe

2.500

2.000

700

-65,00

Rambursari de credite externe contractate de ordonatorii
de credite
Alte cheltuieli in domeniul industriei

2.500

2.000

700

-65,00

03

Cheltuieli neeligibile
TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR
CU FINANTARE RAMBURSABILA
Cheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabila

65
01
70
71
01
02
01
01

INDUSTRIA EXTRACTIVA, PRELUCRATOARE SI
CONSTRUCTII
CHELTUIELI CURENTE

8201
01
30
02
02
55
01
08

01
01

4.230

3.030

800

-73,60

TRANSPORTURI

7.426.827

5.994.345

5.818.864

-2,93

5.441.800

8.635.169

7.292.047

01

CHELTUIELI CURENTE

7.344.561

5.910.688

5.733.690

-2,99

5.356.938

8.550.307

7.207.185

30

TITLUL III DOBANZI

45.950

39.337

39.024

-0,80

36.514

34.140

31.768

Dobanzi aferente datoriei publice externe

45.950

39.337

39.024

-0,80

Dobanzi aferente creditelor externe contractate de
ordonatorii de credite
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE
ADMINISTRATIEI PUBLICE
Transferuri curente

45.950

39.337

39.024

-0,80

565.414

492.171

469.279

-4,65

614.931

602.885

549.047

397.414

429.416

403.042

-6,14

Intretinerea infrastructurii rutiere

397.414

429.416

403.042

-6,14

Transferuri de capital

168.000

62.755

66.237

5,55

Dezvoltarea infrastructurii rutiere

168.000

62.755

66.237

5,55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

2.078.999

1.753.103

1.459.188

-16,77

1.824.502

1.883.578

1.987.909

A. Transferuri interne

2.078.999

1.753.103

1.459.188

-16,77

50
8401

02
02
51
01
28
02
13
55
01

SECRETARIATUL GENERAL AL
GUVERNULUI
Data: 21/01/2013
Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at
A
03
08
09
12

Denumire

B
Programe cu finantare rambursabila
Programe PHARE si alte programe cu finantare
nerambursabila
Programe ISPA

3.441.598

2.076.983

2.257.584

8,70

732.192

431.265

729.491

69,15

109.000

108.517

175.065

61,32

586.000

244.662

413.239

68,90

37.192

78.086

141.187

80,81

2.675.969

1.645.497

1.492.823

-9,28

401.400

202.605

183.499

-9,43

2.141.000

1.163.107

1.039.817

-10,60

133.569

279.785

269.507

-3,67

33.437

221

35.270

15.859,28

5.015

33

22.961

69.478,79

26.800

176

5.484

3.015,91

1.622

12

6.825

56.775,00

1.212.600

1.549.094

1.508.615

-2,61

1.212.600

1.549.094

1.508.615

-2,61

OPERATIUNI FINANCIARE

82.266

83.657

85.174

TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE

82.266

83.657

85.174

Rambursari de credite externe

82.266

83.657

85.174

1,81

Rambursari de credite externe contractate de ordonatorii
de credite
Transport rutier

82.266

83.657

85.174

1,81

7.426.827

5.994.345

5.818.864

-2,93

7.426.827

5.994.345

5.818.864

-2,93

Programe din Fondul de Coeziune(FC)
01

Finantarea nationala

02

Finantarea externa nerambursabila

03

Cheltuieli neeligibile
Alte facilitati si instrumente postaderare
Finantarea nationala
Finantarea externa nerambursabila
Cheltuieli neeligibile
TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR
CU FINANTARE RAMBURSABILA
Cheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabila

65
01
79
81
01
01
03

Drumuri si poduri

01

CREDITE EXTERNE

2.395

01

CHELTUIELI CURENTE

2.395

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

2.395

A. Transferuri interne

2.395

Programe cu finantare rambursabila

2.395

5006

01
03

TRANSPORTURI

2.395

01

CHELTUIELI CURENTE

2.395

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

2.395

A. Transferuri interne

2.395

Programe cu finantare rambursabila

2.395

Transport rutier

2.395

8406

01
03
03

6

7

2.327.687

5.460.580

4.055.109

553.304

569.124

583.352

1,81

84.862

84.862

84.862

1,81

84.862

84.862

84.862

2.395

Drumuri si poduri

01

Estimari
2016

170.747
-23,13

Cheltuieli neeligibile

Estimari
2015

3.600

193,23

03

03

-23,58

324.466

Finantarea externa nerambursabila

02

3.130

38.364

1.092.758

02

01

50.203

110.652

01

16

79.739

389.196

Investitii ale agentilor economici cu capital de stat
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)
POSTADERARE
Programe din Fondul European de Dezoltare
Regionala(FEDR)
Finantarea nationala

03

- mii lei -

1.421.501

Cheltuieli neeligibile ISPA

01

Pag. 10

1.606.934

28
56

Tit: 13

Program Executie Propuneri Crestere / Estimari
initial 2012 preliminata
2013
descrestere
2014
comparabil 2012
2013/2012
comparabil
1
2
3
4
5

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

475.497

590.549

9.206

-98,44

5.080

5.414

01

CHELTUIELI CURENTE

475.497

590.549

9.206

-98,44

5.080

5.414

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

171.598

480.213

300

-99,94

176

A. Transferuri interne

171.598

480.213

300

-99,94

4.532

116.867

300

-99,74

167.066

363.346

303.899

110.336

8.906

-91,93

75.000

75.000

10.000

10.000

60.000

60.000

5008

01
08
09
56
01
01

03

Programe PHARE si alte programe cu finantare
nerambursabila
Programe ISPA
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)
POSTADERARE
Programe din Fondul European de Dezoltare
Regionala(FEDR)
Finantarea nationala

02

Finantarea externa nerambursabila

03

Cheltuieli neeligibile
Programe din Fondul de Coeziune(FC)

5.000

5.000

225.000

31.272

4.904

5.414

SECRETARIATUL GENERAL AL
GUVERNULUI
Data: 21/01/2013
Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at

Denumire

A

B
01

Finantarea nationala

02

Finantarea externa nerambursabila

03

Cheltuieli neeligibile

15

Tit: 13

33.750

5.000

180.000

25.000

11.250

1.272

16
5108
01
55
01
08
56
15
02

8.906

128,42

3.899

8.906

128,42

AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE

4.441

116.941

9.206

-92,13

5.080

5.414

CHELTUIELI CURENTE

4.441

116.941

9.206

-92,13

5.080

5.414

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

542

112.877

300

-99,73

176

A. Transferuri interne

542

112.877

300

-99,73

Programe PHARE si alte programe cu finantare
nerambursabila
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)
POSTADERARE
Alte programe comunitare finantate in perioada 2007-2013

542

112.877

300

-99,73

3.899

4.064

8.906

119,14

8.906

128,42

8.906

128,42

Autoritati executive si legislative

4.441

116.941

9.206

-92,13

Autoritati executive

4.441

116.941

9.206

-92,13

3.990

01

INDUSTRIA EXTRACTIVA, PRELUCRATOARE SI
CONSTRUCTII
CHELTUIELI CURENTE

3.990
3.990

3.990

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

3.990

3.990

A. Transferuri interne

3.990

3.990

Programe PHARE si alte programe cu finantare
nerambursabila
Alte cheltuieli in domeniul industriei

3.990

3.990

8208

01
08

3.990

3.990

TRANSPORTURI

467.066

469.618

01

CHELTUIELI CURENTE

467.066

469.618

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

167.066

363.346

A. Transferuri interne

167.066

363.346

Programe ISPA

167.066

363.346

300.000

106.272

75.000

75.000

10.000

10.000

60.000

60.000

50
8408

01
09
56
01
01

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)
POSTADERARE
Programe din Fondul European de Dezoltare
Regionala(FEDR)
Finantarea nationala

02

Finantarea externa nerambursabila

03

Cheltuieli neeligibile

03

Programe din Fondul de Coeziune(FC)
01

Finantarea nationala

02

Finantarea externa nerambursabila

03

Cheltuieli neeligibile

5.414

165
3.899

Finantarea externa nerambursabila

4.904

165

Finantarea externa nerambursabila
3.899

03

7

3.899

Finantarea externa nerambursabila

3.899

01

6

3.899

Alte facilitati si instrumente postaderare
02

Estimari
2016

3.899

3.899

16

Estimari
2015

165

Finantarea externa nerambursabila
Alte facilitati si instrumente postaderare

02

- mii lei -

165

Alte programe comunitare finantate in perioada 2007-2013
02

Pag. 11

Program Executie Propuneri Crestere / Estimari
initial 2012 preliminata
2013
descrestere
2014
comparabil 2012
2013/2012
comparabil
1
2
3
4
5

5.000

5.000

225.000

31.272

33.750

5.000

180.000

25.000

11.250

1.272

Transport rutier

467.066

469.618

Drumuri si poduri

467.066

469.618

VENITURI PROPRII - TOTAL CHELTUIELI

1.700

1.672

1.672

0,00

1.672

1.672

1.672

01

CHELTUIELI CURENTE

1.630

1.602

1.602

0,00

1.602

1.602

1.602

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

317

305

305

0,00

305

305

305

Cheltuieli salariale in bani

249

238

238

0,00

01

Salarii de baza

244

233

233

0,00

13

Indemnizatii de delegare

2

2

2

0,00

30

Alte drepturi salariale in bani

3

3

3

0,00

Contributii

68

67

67

0,00

Contributii de asigurari sociale de stat

51

49

49

0,00

1

1

1

0,00

03
01
5010

01

03
01
02

Contributii de asigurari de somaj

SECRETARIATUL GENERAL AL
GUVERNULUI
Data: 21/01/2013
Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at
A
03
04
06
20

Denumire

B
Contributii de asigurari sociale de sanatate
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli
profesionale
Contributii pentru concedii si indemnizatii
TITLUL II BUNURI SI SERVICII

01

Bunuri si servicii
01

Furnituri de birou

Tit: 13

Pag. 12

- mii lei -

Program Executie Propuneri Crestere / Estimari
initial 2012 preliminata
2013
descrestere
2014
comparabil 2012
2013/2012
comparabil
1
2
3
4
5
13

12

12

0,00

1

1

1

0,00

2

4

4

0,00

1.313

1.297

1.297

0,00

958

836

836

0,00

20

23

23

0,00

120

113

113

0,00

03

Incalzit, iluminat si forta motrica

04

Apa, canal si salubritate

15

15

15

0,00

05

Carburanti si lubrifianti

5

5

5

0,00

06

Piese de schimb

10

10

10

0,00

08

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

120

51

51

0,00

09

Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

568

538

538

0,00

30

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

100

81

81

0,00

Reparatii curente

20

20

20

0,00

Bunuri de natura obiectelor de inventar

60

59

59

0,00

Alte obiecte de inventar

60

59

59

0,00

Deplasari, detasari, transferari

5

5

5

0,00

02
05
30
06

Estimari
2015

Estimari
2016

6

7

1.297

1.297

1.297

Deplasari interne, detasari, transferari

5

5

5

0,00

11

Carti, publicatii si materiale documentare

5

7

7

0,00

13

Pregatire profesionala

5

10

10

0,00

14

Protectia muncii

5

5

5

0,00

30

Alte cheltuieli

255

355

355

0,00

5

5

5

0,00

250

350

350

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

70

70

0,00

70

70

70

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

70

70

70

0,00

70

70

70

Active fixe

70

70

70

0,00

01

02
30
70
71
01

Protocol si reprezentare
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

70

70

70

0,00

AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE

1.700

1.672

1.672

0,00

1.672

1.672

1.672

01

CHELTUIELI CURENTE

1.630

1.602

1.602

0,00

1.602

1.602

1.602

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

317

305

305

0,00

305

305

305

Cheltuieli salariale in bani

249

238

238

0,00

Salarii de baza

244

233

233

0,00

Indemnizatii de delegare

2

2

2

0,00

Alte drepturi salariale in bani

3

3

3

0,00

Contributii

68

67

67

0,00

01

Contributii de asigurari sociale de stat

51

49

49

0,00

02

Contributii de asigurari de somaj

03

Contributii de asigurari sociale de sanatate

1.297

1.297

1.297

02
5110

01
01
13
30
03

04
06

Masini, echipamente si mijloace de transport

Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli
profesionale
Contributii pentru concedii si indemnizatii
TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

Bunuri si servicii

01

1

1

1

0,00

13

12

12

0,00

1

1

1

0,00

2

4

4

0,00

1.313

1.297

1.297

0,00

958

836

836

0,00

20

23

23

0,00

120

113

113

0,00

Apa, canal si salubritate

15

15

15

0,00

05

Carburanti si lubrifianti

5

5

5

0,00

06

Piese de schimb

10

10

10

0,00

08

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

120

51

51

0,00

09

Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

568

538

538

0,00

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

100

81

81

0,00

Reparatii curente

20

20

20

0,00

Bunuri de natura obiectelor de inventar

60

59

59

0,00

Alte obiecte de inventar

60

59

59

0,00

01

Furnituri de birou

03

Incalzit, iluminat si forta motrica

04

30
02
05
30

SECRETARIATUL GENERAL AL
GUVERNULUI
Data: 21/01/2013
Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at
A

B
Deplasari, detasari, transferari

06

Pag. 13

- mii lei -

5

5

5

0,00

Estimari
2015

Estimari
2016

6

7

Deplasari interne, detasari, transferari

5

5

5

0,00

Carti, publicatii si materiale documentare

5

7

7

0,00

13

Pregatire profesionala

5

10

10

0,00

14

Protectia muncii

5

5

5

0,00

30

Alte cheltuieli

255

355

355

0,00

5

5

5

0,00

250

350

350

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

70

70

0,00

70

70

70

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

70

70

70

0,00

70

70

70

Active fixe

70

70

70

0,00

02
30
70
71
01
02
03

Tit: 13

Program Executie Propuneri Crestere / Estimari
initial 2012 preliminata
2013
descrestere
2014
comparabil 2012
2013/2012
comparabil
1
2
3
4
5

11

01

01

Denumire

Protocol si reprezentare
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

70

70

70

0,00

Autoritati executive si legislative

1.700

1.672

1.672

0,00

Autoritati executive

1.700

1.672

1.672

0,00

Masini, echipamente si mijloace de transport

MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE
Bugetul pe anii 2012-2016

Data: 21/01/2013
Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at
A

Denumire

B
VENITURI PROPRII TOTAL VENITURI

Tit: 14

Pag. 1

- mii lei -

Program Executie Propuneri Crestere / Estimari
initial 2012 preliminata
2013
descrestere
2014
comparabil 2012
2013/2012
comparabil
1
2
3
4
5

Estimari
2015

Estimari
2016

6

7

40.000

43.000

50.000

16,28

55.000

I.VENITURI CURENTE

40.000

43.000

50.000

16,28

55.000

60.000

65.000

2900 10

C.VENITURI NEFISCALE

40.000

43.000

50.000

16,28

55.000

60.000

65.000

3300 10

C2.VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

40.000

43.000

50.000

16,28

55.000

60.000

65.000

3310

VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE
ACTIVITATI
Taxe consulare

40.000

43.000

50.000

16,28

55.000

60.000

65.000

10
0002 10

60.000

65.000

40.000

43.000

50.000

16,28

55.000

60.000

65.000

TOTAL GENERAL

670.931

634.167

636.474

0,36

659.481

654.786

664.468

CHELTUIELI CURENTE

665.279

629.857

626.216

-0,58

654.047

649.201

658.745

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

267.301

283.272

304.071

7,34

322.472

332.193

332.293

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

219.621

214.229

199.471

-6,89

208.844

216.527

225.817

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE
ADMINISTRATIEI PUBLICE
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

5.772

5.680

5.430

-4,40

5.610

5.766

5.911

70.278

81.464

71.654

-12,04

76.020

76.023

76.026

92.040

35.189

35.360

0,49

29.834

02
5000
01
10

55
56
59

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)
POSTADERARE
TITLUL X ALTE CHELTUIELI

10.267

10.023

10.230

2,07

11.267

18.692

18.698

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

5.652

4.310

10.258

138,00

5.434

5.585

5.723

71

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

5.652

4.310

10.258

138,00

5.434

5.585

5.723

CHELTUIELI - BUGET DE STAT

570.406

560.929

564.842

0,70

586.211

594.786

599.468

CHELTUIELI CURENTE

564.754

556.619

554.584

-0,37

580.777

589.201

593.745

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

252.301

265.272

286.671

8,07

303.972

311.593

311.593

172.344

177.127

181.517

5001
01
10

Cheltuieli salariale in bani

205.361

217.416

234.155

7,70

01

Salarii de baza

173.488

178.632

198.384

11,06

05

Sporuri pentru conditii de munca

5.023

5.723

5.713

-0,17

06

Alte sporuri

3.366

4.234

4.251

0,40

12

Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii

13

Indemnizatii de delegare

2.480

-2,67

16

Alocatii pentru locuinte

30

Alte drepturi salariale in bani

23.327

-6,73

01

Cheltuieli salariale in natura

02

1.250
2.432

2.548

19

18

21.033

25.011

18

17

18

17

Contributii

46.922

47.839

52.516

9,78

01

Contributii de asigurari sociale de stat

34.870

35.368

38.908

10,01

02

Contributii de asigurari de somaj

1.019

1.143

1.118

-2,19

03

Contributii de asigurari sociale de sanatate

10.392

9.783

10.858

10,99

04

Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli
profesionale
Contributii pentru concedii si indemnizatii

202

207

218

5,31

04
03

06

Locuinta de serviciu folosita de salariat si familia sa

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

Bunuri si servicii

01
01

Furnituri de birou

02

Materiale pentru curatenie

03

Incalzit, iluminat si forta motrica

04

439

1.338

1.414

5,68

194.621

189.229

166.871

-11,82

47.717

45.058

45.652

1,32

914

951

760

-20,08

507

431

427

-0,93

16.684

17.018

16.063

-5,61

Apa, canal si salubritate

3.296

2.960

2.986

0,88

05

Carburanti si lubrifianti

2.347

2.213

1.987

-10,21

06

Piese de schimb

1.026

1.015

760

-25,12

07

Transport

08

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

09
30

Materiale si prestari de servicii cu caracter functional
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

3.000
7.937

7.200

7.264

0,89

878

679

49

-92,78

14.128

12.591

12.356

-1,87

9.115

8.605

7.811

-9,23

02

Reparatii curente

04

Medicamente si materiale sanitare

698

628

593

-5,57

Medicamente

698

628

593

-5,57

01

MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE
Data: 21/01/2013
Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at
A

Denumire

B
Bunuri de natura obiectelor de inventar

05
01

Uniforme si echipament

03

Lenjerie si accesorii de pat

30

Alte obiecte de inventar
Deplasari, detasari, transferari

06
01
02

Deplasari interne, detasari, transferari
Deplasari in strainatate
Carti, publicatii si materiale documentare

11
13

Pregatire profesionala

14

Protectia muncii

25

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in
reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale
Alte cheltuieli

30
02
03
04
30

01
01

18
02
01
03

02
01
02
03
01
02
03

1.140

0,44

8

8

7

-12,50

62

62

53

-14,52

1.046

1.065

1.080

1,41

14.326

14.210

12.845

-9,61

200

198

118

-40,40

14.126

14.012

12.727

-9,17

1.002

1.044

1.045

0,10

169

109

90

-17,43

19

12

-17,49

Protocol si reprezentare

5.884

-22,19

Prime de asigurare non-viata

2.595

2.523

2.202

-12,72

Chirii

79.316

77.666

70.981

-8,61

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

30.845

30.660

18.628

-39,24

5.772

5.680

5.430

-4,40

5.772

5.680

5.430

-4,40

5.772

5.680

5.430

-4,40

70.278

81.464

71.654

-12,04

1.210

720

1.190

65,28

Transferuri catre institutii publice

Alte transferuri curente interne
B. Transferuri curente in strainatate (catre organizatii
internationale)
Contributii si cotizatii la organisme internationale
Asistenta pentru dezvoltare alocata in strainatate

Finantarea nationala
Finantarea externa nerambursabila
Cheltuieli neeligibile
Finantarea nationala
Finantarea externa nerambursabila
Cheltuieli neeligibile

1.210

720

1.190

65,28

69.068

80.744

70.464

-12,73

58.613

70.797

61.464

-13,18

10.455

9.947

9.000

-9,52

31.515

4.951

13.728

177,28

21.198

2.383

6.730

182,42

3.180

357

1.357

280,11

16.958

1.906

4.070

113,54

1.060

120

1.303

985,83

10.317

2.268

6.730

196,74

1.548

340

1.357

299,12

8.254

1.814

4.070

124,37

515

114

1.303

1.042,98

Programe finantate in cadrul facilitatii Schengen

300

268

-10,67

01

Finantarea nationala

300

216

-28,00

03

Cheltuieli neeligibile

13

10.267

10.023

10.230

2,07

9.912

10.000

0,89

11

Sprijinirea activitatii romanilor de pretutindeni si a
organizatiilor reprezentative ale acestora
Asociatii si fundatii

10.040
227

111

120

8,11

17

Despagubiri civile

07

Estimari
2016

6

7

5.610

5.766

5.911

76.020

76.023

76.026

11.267

18.692

18.698

11.564

52

TITLUL X ALTE CHELTUIELI

59

Estimari
2015

17
97.695

Sume aferente Fondului Frontierelor Externe

12

1.135

7.562

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)
POSTADERARE
Programe din Fondul Social European(FSE)

56

1.116

118.411

A. Transferuri interne

01

- mii lei -

7.703

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

55

Pag. 2

120.459

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE
ADMINISTRATIEI PUBLICE
Transferuri curente

51

Tit: 14

Program Executie Propuneri Crestere / Estimari
initial 2012 preliminata
2013
descrestere
2014
comparabil 2012
2013/2012
comparabil
1
2
3
4
5

110

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

5.652

4.310

10.258

138,00

5.434

5.585

5.723

71

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

5.652

4.310

10.258

138,00

5.434

5.585

5.723

Active fixe

5.142

4.310

10.258

138,00

Masini, echipamente si mijloace de transport

1.682

3.100

8.208

164,77

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

3.282

1.017

1.584

55,75

Alte active fixe

169

193

466

141,45

Reparatii capitale aferente activelor fixe

510

01
01
02
03
30
03

Constructii

9

Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE

527.975

520.758

521.703

0,18

541.313

540.005

544.681

01

CHELTUIELI CURENTE

522.354

516.466

511.477

-0,97

535.910

534.451

538.989

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

238.990

250.493

270.337

7,92

286.796

291.959

291.959

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

179.304

177.594

153.884

-13,35

159.274

164.057

168.447

5100 01

MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE
Data: 21/01/2013
Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at
A

Denumire

B
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE
ADMINISTRATIEI PUBLICE
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

51
55
56

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)
POSTADERARE
TITLUL X ALTE CHELTUIELI

59
70

CHELTUIELI DE CAPITAL

71

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

Tit: 14

Pag. 3

- mii lei -

Program Executie Propuneri Crestere / Estimari
initial 2012 preliminata
2013
descrestere
2014
comparabil 2012
2013/2012
comparabil
1
2
3
4
5
3.250

2.573

2.834

69.068

80.744

31.515

4.951

10,14

3.021

70.464

-12,73

75.032

13.728

177,28

11.564

Estimari
2015

Estimari
2016

6

7

3.177

75.035

3.322

75.038

227

111

230

107,21

223

223

223

5.621

4.292

10.226

138,26

5.403

5.554

5.692

5.621

4.292

10.226

138,26

5.403

5.554

5.692

AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE

517.520

510.811

512.703

0,37

529.325

528.017

532.693

CHELTUIELI CURENTE

511.899

506.519

502.477

-0,80

523.922

522.463

527.001

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

238.990

250.493

270.337

7,92

286.796

291.959

291.959

Cheltuieli salariale in bani

194.296

205.491

220.943

7,52

01

Salarii de baza

163.925

168.831

187.490

11,05

05

Sporuri pentru conditii de munca

5.023

5.723

5.713

-0,17

06

Alte sporuri

3.366

4.234

4.251

0,40

12

Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii

13

Indemnizatii de delegare

2.400

-2,76

21.089

-8,18

9,80

159.274

164.057

168.447

5101
01
10
01

2.372

2.468

19

18

19.591

22.967

Cheltuieli salariale in natura

18

17

Locuinta de serviciu folosita de salariat si familia sa

18

17

16

Alocatii pentru locuinte

30

Alte drepturi salariale in bani

02
04

1.250

Contributii

44.676

44.985

49.394

01

Contributii de asigurari sociale de stat

33.287

33.448

36.791

9,99

02

Contributii de asigurari de somaj

963

1.063

1.038

-2,35

03

Contributii de asigurari sociale de sanatate

9.836

9.023

10.038

11,25

193

193

203

5,18

397

1.258

1.324

5,25

179.304

177.594

153.884

-13,35

43.720

42.055

42.230

0,42

03

04
06

Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli
profesionale
Contributii pentru concedii si indemnizatii
TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

Bunuri si servicii

01
01

Furnituri de birou

777

846

643

-24,00

02

Materiale pentru curatenie

377

334

316

-5,39

03

Incalzit, iluminat si forta motrica

15.269

15.994

14.846

-7,18

04

Apa, canal si salubritate

2.976

2.710

2.711

0,04

05

Carburanti si lubrifianti

2.053

1.963

1.731

-11,82

06

Piese de schimb

972

970

714

-26,39

07

Transport

08

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

09

Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

30

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

04
01
05

6.729

0,06
-92,78

679

49

11.834

11.491

-2,90

7.065

7.065

6.048

-14,39

Medicamente si materiale sanitare

698

628

593

-5,57

Medicamente

698

628

593

-5,57

Bunuri de natura obiectelor de inventar

803

877

871

-0,68

8

8

7

-12,50
-14,52

Uniforme si echipament

03

Lenjerie si accesorii de pat
Alte obiecte de inventar
Deplasari, detasari, transferari

06

6.725

878

01
30

7.308
13.110

Reparatii curente

02

3.000

01

Deplasari interne, detasari, transferari

02

Deplasari in strainatate

62

62

53

733

807

811

0,50

13.861

13.830

12.445

-10,01

200

198

118

-40,40

13.661

13.632

12.327

-9,57

11

Carti, publicatii si materiale documentare

950

1.000

1.001

0,10

13

Pregatire profesionala

169

109

90

-17,43

14

Protectia muncii

19

12

25

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in
reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale
Alte cheltuieli

30
02

Protocol si reprezentare

17
112.019

112.001

90.606

-19,10

7.027

7.012

5.317

-24,17

MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE
Data: 21/01/2013
Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at
A

Denumire

03

B
Prime de asigurare non-viata

04
30

01
01
55
02
01
56
02
01
02
03
01
02
03

- mii lei -

2.273

1.932

-15,00

Chirii

72.756

72.756

65.471

-10,01

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

29.963

29.960

17.886

-40,30

3.250

2.573

2.834

10,14

3.250

2.573

2.834

10,14

3.250

2.573

2.834

10,14

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

58.613

70.797

61.464

-13,18

B. Transferuri curente in strainatate (catre organizatii
internationale)
Contributii si cotizatii la organisme internationale

58.613

70.797

61.464

-13,18

58.613

70.797

61.464

-13,18

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)
POSTADERARE
Programe din Fondul Social European(FSE)

31.515

4.951

13.728

177,28

21.198

2.383

6.730

182,42

3.180

357

1.357

280,11

16.958

1.906

4.070

113,54

1.060

120

1.303

985,83

10.317

2.268

6.730

196,74

1.548

340

1.357

299,12

8.254

1.814

4.070

124,37

515

114

1.303

1.042,98

Transferuri catre institutii publice

Finantarea nationala
Finantarea externa nerambursabila
Cheltuieli neeligibile
Sume aferente Fondului Frontierelor Externe

12

Pag. 4

2.273

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE
ADMINISTRATIEI PUBLICE
Transferuri curente

51

Tit: 14

Program Executie Propuneri Crestere / Estimari
initial 2012 preliminata
2013
descrestere
2014
comparabil 2012
2013/2012
comparabil
1
2
3
4
5

Finantarea nationala
Finantarea externa nerambursabila
Cheltuieli neeligibile
Programe finantate in cadrul facilitatii Schengen

300

268

-10,67

01

Finantarea nationala

300

216

-28,00

03

Cheltuieli neeligibile

13

Estimari
2015

Estimari
2016

6

7

3.021

3.177

3.322

63.044

63.047

63.050

223

223

223

11.564

52

TITLUL X ALTE CHELTUIELI

227

111

230

107,21

11

Asociatii si fundatii

227

111

120

8,11

17

Despagubiri civile
CHELTUIELI DE CAPITAL

5.621

4.292

10.226

138,26

5.403

5.554

5.692

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

5.621

4.292

10.226

138,26

5.403

5.554

5.692

Active fixe

5.111

4.292

10.226

138,26

02

Masini, echipamente si mijloace de transport

1.674

3.093

8.200

165,11

03

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

3.268

1.006

1.569

55,96

30

Alte active fixe

169

193

457

136,79

Autoritati executive si legislative

517.520

510.811

512.703

0,37

Autoritati executive

517.520

510.811

512.703

0,37

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

10.455

9.947

9.000

-9,52

11.988

11.988

11.988

CHELTUIELI CURENTE

10.455

9.947

9.000

-9,52

11.988

11.988

11.988

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

10.455

9.947

9.000

-9,52

11.988

11.988

11.988

B. Transferuri curente in strainatate (catre organizatii
internationale)
Asistenta pentru dezvoltare alocata in strainatate

10.455

9.947

9.000

-9,52

10.455

9.947

9.000

-9,52

Asistenta nationala externa pentru dezvoltare

10.455

9.947

9.000

-9,52

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL CULTURALE

42.431

40.171

43.139

7,39

44.898

54.781

54.787

01

CHELTUIELI CURENTE

42.400

40.153

43.107

7,36

44.867

54.750

54.756

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

13.311

14.779

16.334

10,52

17.176

19.634

19.634

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

15.317

11.635

12.987

11,62

13.070

13.070

13.070

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE
ADMINISTRATIEI PUBLICE
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

2.522

3.107

2.596

-16,45

2.589

2.589

2.589

59

70
71
01

Reparatii capitale aferente activelor fixe

03
01
03
5401
01
55
02
03
11
6500 01

55
59

TITLUL X ALTE CHELTUIELI

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

71

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

110

510

1.210

720

1.190

65,28

988

988

988

10.040

9.912

10.000

0,89

11.044

18.469

18.475

31

18

32

77,78

31

31

31

31

18

32

77,78

31

31

31

INVATAMANT

2.288

2.386

2.545

6,66

2.030

2.030

2.030

01

CHELTUIELI CURENTE

2.288

2.386

2.545

6,66

2.030

2.030

2.030

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE
ADMINISTRATIEI PUBLICE
Transferuri curente

1.078

1.666

1.355

-18,67

1.042

1.042

1.042

1.078

1.666

1.355

-18,67

6501

01

MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE
Data: 21/01/2013
Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at
A
01
55
01
18
50
6701
01
10
01

- mii lei -

1.078

1.666

1.355

-18,67

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

1.210

720

1.190

65,28

A. Transferuri interne

1.210

720

1.190

65,28

Alte transferuri curente interne

1.210

720

1.190

65,28

Alte cheltuieli in domeniul invatamantului

2.288

2.386

2.545

6,66

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

40.143

37.785

40.594

CHELTUIELI CURENTE

40.112

37.767

40.562

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

13.311

14.779

Cheltuieli salariale in bani

11.065

42.868

52.751

52.757

7,40

42.837

52.720

52.726

16.334

10,52

17.176

19.634

19.634

11.925

13.212

10,79

9.563

9.801

10.894

11,15

60

80

80

0,00
9,49

13.070

13.070

13.070

1.547

1.547

1.547

11.044

18.469

18.475

1.442

2.044

2.238

Contributii

2.246

2.854

3.122

9,39

01

Contributii de asigurari sociale de stat

1.583

1.920

2.117

10,26

02

Contributii de asigurari de somaj

56

80

80

0,00

556

760

820

7,89

9

14

15

7,14

42

80

90

12,50

15.317

11.635

12.987

11,62

3.997

3.003

3.422

13,95

Furnituri de birou

137

105

117

11,43

Materiale pentru curatenie

130

97

111

14,43

1.415

1.024

1.217

18,85

Apa, canal si salubritate

320

250

275

10,00

05

Carburanti si lubrifianti

294

250

256

2,40

06

Piese de schimb

08

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

06

TITLUL II BUNURI SI SERVICII
Bunuri si servicii

01
01
02
03
04

Incalzit, iluminat si forta motrica

54

45

46

2,22

629

475

535

12,63

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

1.018

757

865

14,27

02

Reparatii curente

2.050

1.540

1.763

14,48

05

Bunuri de natura obiectelor de inventar

313

258

269

4,26

Alte obiecte de inventar

313

258

269

4,26

Deplasari, detasari, transferari

465

380

400

5,26

Deplasari in strainatate

465

380

400

5,26

52

44

44

0,00

8.440

6.410

7.089

10,59
3,09

30

30
06
02

Carti, publicatii si materiale documentare

11

Alte cheltuieli

30
02

Protocol si reprezentare

676

550

567

03

Prime de asigurare non-viata

322

250

270

8,00

04

Chirii

6.560

4.910

5.510

12,22

30

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE
ADMINISTRATIEI PUBLICE
Transferuri curente

51
01
01
59
07
70
71
01
01

7

7,43

Alte drepturi salariale in bani

20

6

988

30

Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli
profesionale
Contributii pentru concedii si indemnizatii

Estimari
2016

988

Indemnizatii de delegare

Contributii de asigurari sociale de sanatate

Estimari
2015

988

Salarii de baza

04

01

Pag. 5

13

03

50

B
Transferuri catre institutii publice

Tit: 14

Program Executie Propuneri Crestere / Estimari
initial 2012 preliminata
2013
descrestere
2014
comparabil 2012
2013/2012
comparabil
1
2
3
4
5

01

03

5008

Denumire

882

700

742

6,00

1.444

1.441

1.241

-13,88

1.444

1.441

1.241

-13,88

1.444

1.441

1.241

-13,88

TITLUL X ALTE CHELTUIELI

10.040

9.912

10.000

0,89

Sprijinirea activitatii romanilor de pretutindeni si a
organizatiilor reprezentative ale acestora
CHELTUIELI DE CAPITAL

10.040

9.912

10.000

0,89

31

18

32

77,78

31

31

31

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

31

18

32

77,78

31

31

31

Active fixe

31

18

32

77,78

Constructii

9

Transferuri catre institutii publice

02

Masini, echipamente si mijloace de transport

03

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

30

Alte active fixe

8

7

8

14,29

14

11

15

36,36

9

Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei

40.143

37.785

40.594

7,43

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

60.525

30.238

21.632

-28,46

18.270

CHELTUIELI CURENTE

60.525

30.238

21.632

-28,46

18.270

MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE
Data: 21/01/2013
Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at
A

Denumire

B
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)
POSTADERARE
Programe din Fondul Social European(FSE)

56
02
02
12

Finantarea externa nerambursabila
Sume aferente Fondului Frontierelor Externe

02
13

Finantarea externa nerambursabila

Tit: 14

60.525

30.238

45.048

14.596

45.048

14.596

15.477
15.477

02
01
56
02
02
12

02

-28,46

15.477

21.632

39,77

15.477

21.632

39,77

18.270

60.525

30.238

21.632

-28,46

18.270

CHELTUIELI CURENTE

60.525

30.238

21.632

-28,46

18.270

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)
POSTADERARE
Programe din Fondul Social European(FSE)

60.525

30.238

21.632

-28,46

18.270

45.048

14.596

45.048

14.596

15.477

15.477

21.632

39,77

15.477

15.477

21.632

39,77

Finantarea externa nerambursabila
Finantarea externa nerambursabila

Estimari
2015

Estimari
2016

6

7

165

Finantarea externa nerambursabila

165

Programe finantate in cadrul facilitatii Schengen

13

21.632

AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE

Sume aferente Fondului Frontierelor Externe
02

- mii lei -

165

Programe finantate in cadrul facilitatii Schengen

5108

Pag. 6

Program Executie Propuneri Crestere / Estimari
initial 2012 preliminata
2013
descrestere
2014
comparabil 2012
2013/2012
comparabil
1
2
3
4
5

165

Finantarea externa nerambursabila
Autoritati executive si legislative

60.525

30.238

21.632

-28,46

Autoritati executive

60.525

30.238

21.632

-28,46

VENITURI PROPRII - TOTAL CHELTUIELI

40.000

43.000

50.000

16,28

55.000

60.000

65.000

01

CHELTUIELI CURENTE

40.000

43.000

50.000

16,28

55.000

60.000

65.000

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

15.000

18.000

17.400

-3,33

18.500

20.600

20.700

Cheltuieli salariale in bani

15.000

18.000

17.400

-3,33

Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii

14.800

17.800

17.000

-4,49

200

200

400

100,00

25.000

25.000

32.600

30,40

36.500

39.400

44.300

9.320

9.320

12.800

37,34

330

330

600

81,82

90

90

200

122,22
25,00

01
03
5010

01
12
13

Indemnizatii de delegare
TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

Bunuri si servicii

01
01

Furnituri de birou

02

Materiale pentru curatenie

03

Incalzit, iluminat si forta motrica

2.400

2.400

3.000

04

Apa, canal si salubritate

1.700

1.700

2.200

29,41

05

Carburanti si lubrifianti

1.000

1.000

2.000

100,00

08

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

1.600

1.600

2.000

25,00

30

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

2.200

2.200

2.800

27,27

Reparatii curente

500

500

700

40,00

Deplasari, detasari, transferari

500

500

900

80,00

Deplasari in strainatate

500

500

900

80,00

14.680

14.680

18.200

23,98

50

50

200

300,00

11.630

11.630

14.000

20,38

3.000

3.000

4.000

33,33

AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE

40.000

43.000

50.000

16,28

55.000

60.000

65.000

01

CHELTUIELI CURENTE

40.000

43.000

50.000

16,28

55.000

60.000

65.000

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

15.000

18.000

17.400

-3,33

18.500

20.600

20.700

Cheltuieli salariale in bani

15.000

18.000

17.400

-3,33

Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii

14.800

17.800

17.000

-4,49

200

200

400

100,00

25.000

25.000

32.600

30,40

36.500

39.400

44.300

9.320

9.320

12.800

37,34

330

330

600

81,82

90

90

200

122,22
25,00

02
06
02

Alte cheltuieli

30
02

Protocol si reprezentare

04

Chirii

30

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

5110

01
12
13

Indemnizatii de delegare
TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

Bunuri si servicii

01
01

Furnituri de birou

02

Materiale pentru curatenie

03

Incalzit, iluminat si forta motrica

2.400

2.400

3.000

04

Apa, canal si salubritate

1.700

1.700

2.200

29,41

05

Carburanti si lubrifianti

1.000

1.000

2.000

100,00

MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE
Data: 21/01/2013
Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at
A
08

Pag. 7

- mii lei -

1.600

1.600

2.000

25,00

2.200

2.200

2.800

27,27

Reparatii curente

500

500

700

40,00

06

Deplasari, detasari, transferari

500

500

900

80,00

Deplasari in strainatate

500

500

900

80,00

14.680

14.680

18.200

23,98

50

50

200

300,00

11.630

11.630

14.000

20,38

3.000

3.000

4.000

33,33

Autoritati executive si legislative

40.000

43.000

50.000

16,28

Autoritati executive

40.000

43.000

50.000

16,28

02
30

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

Alte cheltuieli
02

Protocol si reprezentare

04

Chirii

30
03

B
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

Tit: 14

Program Executie Propuneri Crestere / Estimari
initial 2012 preliminata
2013
descrestere
2014
comparabil 2012
2013/2012
comparabil
1
2
3
4
5

02

30

01

Denumire

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

Estimari
2015

Estimari
2016

6

7

MINISTERUL DEZVOLTARII
REGIONALE SI ADMINISTRATIEI
PUBLICE
Bugetul pe anii 2012-2016

Data: 21/01/2013
Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at
A

Denumire

B
VENITURI PROPRII TOTAL VENITURI

10

Tit: 15

Pag. 1

- mii lei -

Program Executie Propuneri Crestere / Estimari
initial 2012 preliminata
2013
descrestere
2014
comparabil 2012
2013/2012
comparabil
1
2
3
4
5
141.270

86.834

25.000

-71,21

17.000

Estimari
2015

Estimari
2016

6

7

17.000

17.000

0002 10

I.VENITURI CURENTE

141.270

86.834

25.000

-71,21

17.000

17.000

17.000

2900 10

C.VENITURI NEFISCALE

141.270

86.834

25.000

-71,21

17.000

17.000

17.000

C2.VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

141.270

86.834

25.000

-71,21

17.000

17.000

17.000

DIVERSE VENITURI

141.270

86.834

25.000

-71,21

17.000

17.000

17.000

Alte venituri

141.270

86.834

25.000

-71,21

17.000

17.000

17.000

2.399.359

2.542.262

5,96

3.518.912

3.556.276

3.459.170

3300 10
3610
50

TOTAL GENERAL

2.917.952

01

CHELTUIELI CURENTE

2.709.952

2.363.680

2.456.054

3,91

3.429.550

3.464.412

3.365.010

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

122.888

122.428

131.490

7,40

143.643

147.311

147.311

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

80.207

67.477

40.023

-40,69

43.753

44.241

44.690

40

TITLUL IV SUBVENTII

12.050

42.227

126.000

198,39

130.157

133.801

151.147

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE
ADMINISTRATIEI PUBLICE
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

826.846

618.624

576.077

-6,88

1.403.625

1.534.828

1.491.030

341.484

203.326

98.412

-51,60

37.805

38.863

39.832

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)
POSTADERARE
TITLUL X ALTE CHELTUIELI

1.223.970

1.197.660

1.472.569

22,95

1.659.015

1.553.493

1.478.828

5000

55
56

11.883

10.494

300

-97,14

101.444

11.183

-88,98

11.552

11.875

12.172

70

TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR
CU FINANTARE RAMBURSABILA
CHELTUIELI DE CAPITAL

90.624
208.000

50.926

86.208

69,28

89.362

91.864

94.160

71

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

208.000

50.926

86.208

69,28

89.362

91.864

94.160

84

PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI
RECUPERATE IN ANUL CURENT
TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII
PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT
CHELTUIELI - BUGET DE STAT

2.520.255

2.047.380

2.172.910

6,13

3.318.717

3.464.756

3.440.188

CHELTUIELI CURENTE

2.312.255

2.017.265

2.086.732

3,44

3.229.385

3.372.922

3.346.058

122.138

121.678

130.740

7,45

142.893

146.561

146.561

92.182

98.563

6,92

27.533

28.021

28.470

59
65

85
5001
01

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

-15.247
-15.247

Cheltuieli salariale in bani

93.820

01

Salarii de baza

88.732

86.662

92.816

7,10

05

Sporuri pentru conditii de munca

3.416

3.578

3.858

7,83

12

Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii

5

5

13

Indemnizatii de delegare

404

369

214

-42,01

16

Alocatii pentru locuinte

45

01

30
02
02
03
01

Alte drepturi salariale in bani

1.218

1.568

1.675

6,82

Cheltuieli salariale in natura

3.837

3.695

3.698

0,08

Norme de hrana

3.837

3.695

3.698

0,08

Contributii

24.481

25.801

28.479

10,38

Contributii de asigurari sociale de stat

16.714

17.320

19.731

13,92

630

646

681

5,42

5.374

5.216

5.518

5,79

178

284

279

-1,76

02

Contributii de asigurari de somaj

03

Contributii de asigurari sociale de sanatate

04

Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli
profesionale
Contributii pentru concedii si indemnizatii

06
20
01
01

1.585

2.335

2.270

-2,78

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

34.687

21.957

25.803

17,52

Bunuri si servicii

23.637

14.472

16.748

15,73

706

469

392

-16,42

77

57

63

10,53

Furnituri de birou

02

Materiale pentru curatenie

03

Incalzit, iluminat si forta motrica

3.200

2.867

3.421

19,32

04

Apa, canal si salubritate

354

283

314

10,95

05

Carburanti si lubrifianti

1.340

2.156

2.353

9,14

06

Piese de schimb

1.056

100

102

2,00

08

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

3.100

2.500

2.443

-2,28

MINISTERUL DEZVOLTARII
REGIONALE SI ADMINISTRATIEI
PUBLICE
Data: 21/01/2013
Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at
A

Denumire

09

B
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

30

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

Tit: 15

Pag. 2

- mii lei -

Program Executie Propuneri Crestere / Estimari
initial 2012 preliminata
2013
descrestere
2014
comparabil 2012
2013/2012
comparabil
1
2
3
4
5
6.935

2.296

3.457

50,57

6.869

3.744

4.203

12,26

02

Reparatii curente

450

130

243

86,92

05

Bunuri de natura obiectelor de inventar

186

295

344

16,61

Alte obiecte de inventar

186

295

344

16,61

2.275

1.980

2.067

4,39

829

830

972

17,11
-4,78

30
06

Deplasari, detasari, transferari
01

Deplasari interne, detasari, transferari

1.446

1.150

1.095

Carti, publicatii si materiale documentare

93

31

30

-3,23

12

Consultanta si expertiza

41

1.601

3.000

87,38

13

Pregatire profesionala

145

135

160

18,52

35

30

26

-13,33

7.825

3.283

3.185

-2,99
-3,92

02
11

Deplasari in strainatate

14

Protectia muncii

30

Alte cheltuieli
01

Reclama si publicitate

72

51

49

02

Protocol si reprezentare

231

166

169

1,81

03

Prime de asigurare non-viata

120

40

25

-37,50

04

Chirii

2.304

1.204

1.164

-3,32

07

Fondul Presedintelui/Fondul conducatorului institutiei
publice
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

18

7

5

-28,57

5.080

1.815

1.773

-2,31

30

TITLUL IV SUBVENTII

12.050

42.227

126.000

198,39

30

Alte subventii

12.050

42.227

126.000

198,39

826.846

618.624

576.077

-6,88

01

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE
ADMINISTRATIEI PUBLICE
Transferuri curente

80.000

19.393

11.450

-40,96

Transferuri pentru lucrarile de cadastru imobiliar

10.000

863

1.450

68,02

Reabilitarea termica a cladirilor de locuit

70.000

18.530

10.000

-46,03

Transferuri de capital

746.846

599.231

564.627

-5,77

Subrogramul pentru pietruirea, reabilitarea, modernizarea
si/sau asfaltarea drumurilor de interes local clasate
Programul pentru constructii de locuinte si sali de sport

450.000

351.794

233.259

-33,69

87.000

43.049

22.000

-48,90

21

1.500

7.042,86

43.846

31.204

45.184

44,80

5.000

5.263

10.000

90,01

14

Finantarea elaborarii si/sau actualizarii planurilor
urbanistice generale si a regulamentelor locale de urbanism
Retehnologizarea centralelor termice si electrice de
termoficare
Finantarea actiunilor privind reducerea riscului seismic al
constructiilor existente cu destinatie de locuinta
Programe multianuale de mediu si gospodarire a apelor

11.000

20

Subprogramul privind alimentarea cu apa a satelor

150.000

167.900

133.684

-20,38

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

239.320

154.796

86.218

-44,30

A. Transferuri interne

238.320

153.965

40.748

-73,53

3.105

258

-91,69

40.000

-69,27

40
51

13
32
02
03
04
05
06
09

55
01
08

Programe PHARE si alte programe cu finantare
nerambursabila
Investitii ale agentilor economici cu capital de stat

193.270

130.154

Programe de dezvoltare

20.000

16.161

18

Alte transferuri curente interne

15.000
5.050

48

Sprijin financiar pentru construirea de locuinte,
reabilitarea, consolidarea si extinderea locuintelor existente
Finantarea proiectelor de cercetare-dezvoltare si inovare

1.000

831

01

B. Transferuri curente in strainatate (catre organizatii
internationale)
Contributii si cotizatii la organisme internationale

1.000

831

26

02

03
56
01
01
02

Finantarea externa nerambursabila

6

7

130.157

133.801

151.147

1.403.625

1.534.828

1.491.030

37.805

38.863

39.832

1.475.820

1.478.973

1.476.846

4.545

5.000

490
45.470

5.371,72

470

-43,44

45.000

Asistenta pentru dezvoltare alocata in strainatate
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)
POSTADERARE
Programe din Fondul European de Dezoltare
Regionala(FEDR)
Finantarea nationala

Estimari
2016

119.000

13

12

Estimari
2015

974.707

946.045

1.130.411

19,49

9.532

4.448

27.875

526,69

1.400

657

4.376

566,06

7.600

3.040

23.499

672,99

MINISTERUL DEZVOLTARII
REGIONALE SI ADMINISTRATIEI
PUBLICE
Data: 21/01/2013
Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at

Denumire

A

B
03
02

Cheltuieli neeligibile
Programe din Fondul Social European(FSE)

Tit: 15

Pag. 3

- mii lei -

Program Executie Propuneri Crestere / Estimari
initial 2012 preliminata
2013
descrestere
2014
comparabil 2012
2013/2012
comparabil
1
2
3
4
5
532

751

73.213

43.175

38.392

-11,08
-46,94

01

Finantarea nationala

10.900

10.274

5.451

02

Finantarea externa nerambursabila

58.500

30.118

27.537

-8,57

03

Cheltuieli neeligibile

3.813

2.783

5.404

94,18

171

147

-14,04

49

14

-71,43

122

132

8,20

Alte programe comunitare finantate in perioada 2007-2013

15
01
02
03

Finantarea nationala
Finantarea externa nerambursabila

01
02

01

Asistenta tehnica in cadrul programelor operationale, altele
decat Programul Operational Asistenta Tehnica
Finantarea nationala

20

02
03
21
22

23
25
02
30
59
17
65

3
42
64.230

23.926

183.816

668,27

1.200

4.568

43.649

855,54

Finantarea externa nerambursabila

48.200

16.050

139.282

767,80

Cheltuieli neeligibile

14.830

3.308

885

-73,25

643.476

682.913

765.676

12,12

130.775

117.665

64.775

-44,95

53.481

12.325

49.630

302,68

70

100

42,86

70

100

42,86

Transferuri de fonduri din bugetul de stat catre bugetele
locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din
FEN postaderare
Transferuri din bugetul de stat catre ONG-uri, societati
comerciale, institutii publice finantate partial sau integral
din venituri proprii si alti beneficiari de drept public sau
privat necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din
FEN postaderare
Alte cheltuieli ocazionate de implementarea programelor cu
finantare din FEN
Programul de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea
disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii
Europene extinse
Finantarea externa nerambursabila

7

175

Finantarea externa nerambursabila
Cheltuieli neeligibile

6

220

Finantarea nationala

03

Estimari
2016

1

Cheltuieli neeligibile
Alte facilitati si instrumente postaderare

16

Estimari
2015

61.132

Transferuri din bugetul de stat din sumele primite in cadrul
mecanismului top up catre bugetele locale
TITLUL X ALTE CHELTUIELI

11.883

10.494

300

-97,14

Despagubiri civile

11.883

10.494

300

-97,14

TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR
CU FINANTARE RAMBURSABILA
Cheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabila

90.624

101.444

11.183

-88,98

11.552

11.875

12.172

90.624

101.444

11.183

-88,98

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

208.000

45.362

86.178

89,98

89.332

91.834

94.130

71

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

208.000

45.362

86.178

89,98

89.332

91.834

94.130

Active fixe

208.000

45.362

86.178

89,98

Constructii

203.000

44.221

85.578

93,52

400

993

500

-49,65

148

100

-32,43

01

01
01
02

Masini, echipamente si mijloace de transport

03

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

2.000

Alte active fixe

2.600

30
84
85
01

-15.247

PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI
RECUPERATE IN ANUL CURENT
TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII
PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

-15.247
-15.247

Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE

247.230

226.842

210.941

-7,01

195.753

196.911

184.315

01

CHELTUIELI CURENTE

239.230

226.693

210.341

-7,21

195.153

196.311

183.715

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

122.138

121.678

130.740

7,45

142.893

146.561

146.561

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

34.687

21.957

25.803

17,52

27.533

28.021

28.470

6.470

951

960

0,95

780

800

800

64.052

71.613

52.538

-26,64

23.947

20.929

7.884

11.883

10.494

300

-97,14

8.000

1.271

600

-52,79

600

600

600

5100 01

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

59

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)
POSTADERARE
TITLUL X ALTE CHELTUIELI

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

56

MINISTERUL DEZVOLTARII
REGIONALE SI ADMINISTRATIEI
PUBLICE
Data: 21/01/2013
Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at
A

Denumire

B
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

71
84

Tit: 15

Pag. 4

- mii lei -

Program Executie Propuneri Crestere / Estimari
initial 2012 preliminata
2013
descrestere
2014
comparabil 2012
2013/2012
comparabil
1
2
3
4
5
8.000

1.271

600

-52,79

600

Estimari
2015

Estimari
2016

6

7

600

600

-1.122

PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI
RECUPERATE IN ANUL CURENT
TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII
PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT
AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE

241.760

226.722

210.451

-7,18

195.453

196.611

184.015

01

CHELTUIELI CURENTE

233.760

226.573

209.851

-7,38

194.853

196.011

183.415

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

122.138

121.678

130.740

7,45

142.893

146.561

146.561

Cheltuieli salariale in bani

93.820

92.182

98.563

6,92

01

Salarii de baza

88.732

86.662

92.816

7,10

05

Sporuri pentru conditii de munca

3.416

3.578

3.858

7,83

12

Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii

5

5

13

Indemnizatii de delegare

404

369

214

-42,01

16

Alocatii pentru locuinte

45

30

Alte drepturi salariale in bani

1.218

1.568

1.675

6,82

Cheltuieli salariale in natura

3.837

3.695

3.698

0,08

Norme de hrana

3.837

3.695

3.698

0,08

27.533

28.021

28.470

480

500

500

85
5101

01

02
02

-1.122

Contributii

24.481

25.801

28.479

10,38

01

Contributii de asigurari sociale de stat

16.714

17.320

19.731

13,92

02

Contributii de asigurari de somaj

630

646

681

5,42

03

Contributii de asigurari sociale de sanatate

5.374

5.216

5.518

5,79

178

284

279

-1,76

1.585

2.335

2.270

-2,78

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

34.687

21.957

25.803

17,52

Bunuri si servicii

23.637

14.472

16.748

15,73

706

469

392

-16,42

77

57

63

10,53

3.200

2.867

3.421

19,32

03

04
06
20
01

Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli
profesionale
Contributii pentru concedii si indemnizatii

01

Furnituri de birou

02

Materiale pentru curatenie

03

Incalzit, iluminat si forta motrica

04

Apa, canal si salubritate

354

283

314

10,95

Carburanti si lubrifianti

1.340

2.156

2.353

9,14

Piese de schimb

1.056

100

102

2,00

08

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

3.100

2.500

2.443

-2,28

09

Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

6.935

2.296

3.457

50,57

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

05
06

6.869

3.744

4.203

12,26

02

Reparatii curente

450

130

243

86,92

05

Bunuri de natura obiectelor de inventar

186

295

344

16,61

Alte obiecte de inventar

186

295

344

16,61

2.275

1.980

2.067

4,39

829

830

972

17,11

1.446

1.150

1.095

-4,78

Carti, publicatii si materiale documentare

93

31

30

-3,23

12

Consultanta si expertiza

41

1.601

3.000

87,38

13

Pregatire profesionala

145

135

160

18,52

14

Protectia muncii

30

Alte cheltuieli

30

30

Deplasari, detasari, transferari

06
01

Deplasari interne, detasari, transferari

02

Deplasari in strainatate

11

35

30

26

-13,33

7.825

3.283

3.185

-2,99

72

51

49

-3,92

01

Reclama si publicitate

02

Protocol si reprezentare

231

166

169

1,81

03

Prime de asigurare non-viata

120

40

25

-37,50

04

Chirii

2.304

07
30
55
02
01

1.204

1.164

-3,32

Fondul Presedintelui/Fondul conducatorului institutiei
publice
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

18

7

5

-28,57

5.080

1.815

1.773

-2,31

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

1.000

831

470

-43,44

B. Transferuri curente in strainatate (catre organizatii
internationale)
Contributii si cotizatii la organisme internationale

1.000

831

470

-43,44

1.000

831

470

-43,44

MINISTERUL DEZVOLTARII
REGIONALE SI ADMINISTRATIEI
PUBLICE
Data: 21/01/2013
Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at
A
56
01
01

Denumire

B
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)
POSTADERARE
Programe din Fondul European de Dezoltare
Regionala(FEDR)
Finantarea nationala

02

Finantarea externa nerambursabila

03

Cheltuieli neeligibile
Programe din Fondul Social European(FSE)

02
01

Finantarea nationala

02

Finantarea externa nerambursabila

03

Cheltuieli neeligibile

Tit: 15

64.052

01
02
03
01
02

52.538

-26,64

3.868

200

-94,83

577

30

-94,80

2.540

170

-93,31

41.504

28.091

-32,32

9.600

8.685

3.535

-59,30

51.200

30.036

20.546

-31,60

3.252

2.783

4.010

44,09

171

147

-14,04

49

14

-71,43

122

132

8,20

Finantarea nationala
Finantarea externa nerambursabila

01

5.000

-48,88

1.988

992

-50,10

5.924

3.123

-47,28

03

Cheltuieli neeligibile

1.868

885

-52,62

11.000

9.000

-18,18

4.000

8.000

100,00

1.000

2.000

100,00

70

100

42,86

23
25
02
59
17
70
71
01
01

Transferuri de fonduri din bugetul de stat catre bugetele
locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din
FEN postaderare
Transferuri din bugetul de stat catre ONG-uri, societati
comerciale, institutii publice finantate partial sau integral
din venituri proprii si alti beneficiari de drept public sau
privat necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din
FEN postaderare
Alte cheltuieli ocazionate de implementarea programelor cu
finantare din FEN
Programul de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea
disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii
Europene extinse
Finantarea externa nerambursabila

70

100

42,86

TITLUL X ALTE CHELTUIELI

11.883

10.494

300

-97,14

Despagubiri civile

11.883

10.494

300

-97,14

CHELTUIELI DE CAPITAL

8.000

1.271

600

-52,79

600

600

600

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

8.000

1.271

600

-52,79

600

600

600

Active fixe

8.000

1.271

600

-52,79

Constructii

3.000

130

400

993

500

-49,65

148

100

-32,43

-7,18

02

Masini, echipamente si mijloace de transport

03

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

2.000

Alte active fixe

2.600

30

-1.122

PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI
RECUPERATE IN ANUL CURENT
TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII
PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

84
85
01

7.884

42
9.780

Finantarea externa nerambursabila

22

7

20.929

3

02
21

6

175

Finantarea externa nerambursabila
Asistenta tehnica in cadrul programelor operationale, altele
decat Programul Operational Asistenta Tehnica
Finantarea nationala

Estimari
2016

220

Finantarea nationala
Cheltuieli neeligibile

23.947

Estimari
2015

1

Cheltuieli neeligibile

03
20

71.613

64.052

Alte facilitati si instrumente postaderare

16

- mii lei -

751

Alte programe comunitare finantate in perioada 2007-2013

15

Pag. 5

Program Executie Propuneri Crestere / Estimari
initial 2012 preliminata
2013
descrestere
2014
comparabil 2012
2013/2012
comparabil
1
2
3
4
5

-1.122
-1.122

Autoritati executive si legislative

241.760

226.722

210.451

Autoritati executive

241.760

226.722

210.451

-7,18

120

490

308,33

300

300

300

01

CERCETARE FUNDAMENTALA SI CERCETARE
DEZVOLTARE
CHELTUIELI CURENTE

5.470
5.470

120

490

308,33

300

300

300

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

5.470

120

490

308,33

300

300

300

A. Transferuri interne

5.470

120

490

308,33

470

120

01
03
5301

01
12

Investitii ale agentilor economici cu capital de stat

MINISTERUL DEZVOLTARII
REGIONALE SI ADMINISTRATIEI
PUBLICE
Data: 21/01/2013
Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at

Denumire

A

B
Finantarea proiectelor de cercetare-dezvoltare si inovare

48
02

Cercetare si dezvoltare pentru servicii publice generale

7000 01
01

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA,
LOCUINTE, MEDIU SI APE
CHELTUIELI CURENTE

40

TITLUL IV SUBVENTII

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE
ADMINISTRATIEI PUBLICE
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

55
65
70
71
84

5.000

490

Estimari
2015

Estimari
2016

6

7

5.470

120

490

308,33

1.298.524

896.756

883.838

-1,44

1.671.091

1.809.801

1.786.911

1.098.524

865.670

798.260

-7,79

1.582.359

1.718.567

1.693.381

12.050

42.227

126.000

198,39

130.157

133.801

151.147

783.000

587.420

576.077

-1,93

1.403.625

1.534.828

1.491.030

212.850

134.579

85.000

-36,84

37.025

38.063

39.032

TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR
CU FINANTARE RAMBURSABILA
CHELTUIELI DE CAPITAL

90.624

101.444

11.183

-88,98

11.552

11.875

12.172

200.000

44.091

85.578

94,09

88.732

91.234

93.530

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

200.000

44.091

85.578

94,09

88.732

91.234

93.530

-1,44

1.671.091

1.809.801

1.786.911

-13.005

896.756

883.838

01

CHELTUIELI CURENTE

1.098.524

865.670

798.260

-7,79

1.582.359

1.718.567

1.693.381

40

TITLUL IV SUBVENTII

12.050

42.227

126.000

198,39

130.157

133.801

151.147

30

Alte subventii

12.050

42.227

126.000

198,39

783.000

587.420

576.077

-1,93

1.403.625

1.534.828

1.491.030

01

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE
ADMINISTRATIEI PUBLICE
Transferuri curente

80.000

19.393

11.450

-40,96

10.000

863

1.450

68,02
-46,03

37.025

38.063

39.032

11.552

11.875

12.172

51

13

Transferuri pentru lucrarile de cadastru imobiliar

32

Reabilitarea termica a cladirilor de locuit

70.000

18.530

10.000

703.000

568.027

564.627

-0,60

Subrogramul pentru pietruirea, reabilitarea, modernizarea
si/sau asfaltarea drumurilor de interes local clasate
Programul pentru constructii de locuinte si sali de sport

450.000

351.794

233.259

-33,69

87.000

43.049

22.000

-48,90

21

1.500

7.042,86

14

Finantarea elaborarii si/sau actualizarii planurilor
urbanistice generale si a regulamentelor locale de urbanism
Retehnologizarea centralelor termice si electrice de
termoficare
Finantarea actiunilor privind reducerea riscului seismic al
constructiilor existente cu destinatie de locuinta
Programe multianuale de mediu si gospodarire a apelor

11.000

20

03
04
05
06
09

55
01
12
18
26
02
03
65
01
70
71
01
01
84
85
01

-13.005

Transferuri de capital

02

50

- mii lei -

1.298.524

7001

01

Pag. 6

Program Executie Propuneri Crestere / Estimari
initial 2012 preliminata
2013
descrestere
2014
comparabil 2012
2013/2012
comparabil
1
2
3
4
5

PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI
RECUPERATE IN ANUL CURENT
TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII
PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT
LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA

85

03

Tit: 15

45.184
5.000

5.263

Subprogramul privind alimentarea cu apa a satelor

150.000

167.900

133.684

-20,38

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

212.850

134.579

85.000

-36,84

A. Transferuri interne

212.850

134.579

40.000

-70,28

Investitii ale agentilor economici cu capital de stat

192.800

130.034

40.000

-69,24

Alte transferuri curente interne

10.000

90,01

119.000

15.000

Sprijin financiar pentru construirea de locuinte,
reabilitarea, consolidarea si extinderea locuintelor existente
B. Transferuri curente in strainatate (catre organizatii
internationale)
Asistenta pentru dezvoltare alocata in strainatate

5.050

TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR
CU FINANTARE RAMBURSABILA
Cheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabila

90.624

101.444

11.183

-88,98

4.545
45.000
45.000

90.624

101.444

11.183

-88,98

CHELTUIELI DE CAPITAL

200.000

44.091

85.578

94,09

88.732

91.234

93.530

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

200.000

44.091

85.578

94,09

88.732

91.234

93.530

Active fixe

200.000

44.091

85.578

94,09

Constructii

200.000

44.091

85.578

94,09

-13.005

PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI
RECUPERATE IN ANUL CURENT
TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII
PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

-13.005
-13.005

Locuinte

672.700

464.375

349.945

-24,64

Dezvoltarea sistemului de locuinte

672.700

464.375

349.945

-24,64

625.824

432.381

533.893

23,48

Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si
dezvoltarii comunale

MINISTERUL DEZVOLTARII
REGIONALE SI ADMINISTRATIEI
PUBLICE
Data: 21/01/2013
Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at
A

Denumire

B
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE

8000 01
01

CHELTUIELI CURENTE

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE
ADMINISTRATIEI PUBLICE
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

55
56

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)
POSTADERARE
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI
RECUPERATE IN ANUL CURENT
TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII
PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT
ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI
DE MUNCA
CHELTUIELI CURENTE

84
85
8001
01
51
02
06
55
01
08
13
56
01
01

30
84
85
01
01

Estimari
2015
6

Estimari
2016
7

974.501

923.782

1.078.131

16,71

1.451.873

1.458.044

1.468.962

974.501

924.902

1.078.131

16,57

1.451.873

1.458.044

1.468.962

43.846

31.204

20.000

19.266

258

-98,66

910.655

874.432

1.077.873

23,27

1.451.873

1.458.044

1.468.962

-1.120
-1.120
1.078.131

16,71

1.451.873

1.458.044

1.468.962

974.501

924.902

1.078.131

16,57

1.451.873

1.458.044

1.468.962

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE
ADMINISTRATIEI PUBLICE
Transferuri de capital

43.846

31.204

43.846

31.204

Retehnologizarea centralelor termice si electrice de
termoficare
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

43.846

31.204

20.000

19.266

258

-98,66

A. Transferuri interne

20.000

19.266

258

-98,66

3.105

258

-91,69

1.451.873

1.458.044

1.468.962

Programe PHARE si alte programe cu finantare
nerambursabila
Programe de dezvoltare
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)
POSTADERARE
Programe din Fondul European de Dezoltare
Regionala(FEDR)
Finantarea nationala

03

Cheltuieli neeligibile

20.000

16.161

910.655

874.432

1.077.873

23,27

9.532

580

27.675

4.671,55

1.400

80

4.346

5.332,50

7.600

500

23.329

4.565,80
516,46

532
9.161

1.671

10.301

01

Finantarea nationala

1.300

1.589

1.916

20,58

02

Finantarea externa nerambursabila

7.300

82

6.991

8.425,61

03

Cheltuieli neeligibile

14.146

178.816

1.164,07

Programe din Fondul Social European(FSE)

Asistenta tehnica in cadrul programelor operationale, altele
decat Programul Operational Asistenta Tehnica
Finantarea nationala

561
64.230

1.394

1.200

2.580

42.657

1.553,37

02

Finantarea externa nerambursabila

48.200

10.126

136.159

1.244,65

03

Cheltuieli neeligibile

14.830

1.440

Transferuri de fonduri din bugetul de stat catre bugetele
locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din
FEN postaderare
Transferuri din bugetul de stat catre ONG-uri, societati
comerciale, institutii publice finantate partial sau integral
din venituri proprii si alti beneficiari de drept public sau
privat necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din
FEN postaderare
Alte cheltuieli ocazionate de implementarea programelor cu
finantare din FEN
Transferuri din bugetul de stat din sumele primite in cadrul
mecanismului top up catre bugetele locale
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI
RECUPERATE IN ANUL CURENT
TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII
PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

643.476

671.913

756.676

12,62

130.775

113.665

56.775

-50,05

53.481

11.325

47.630

320,57

Actiuni generale economice si comerciale

974.501

923.782

1.078.131

16,71

43.846

31.204

01

23

- mii lei -

923.782

Finantarea externa nerambursabila

20

22

Pag. 7

Program Executie Propuneri Crestere / Estimari
initial 2012 preliminata
2013
descrestere
2014
comparabil 2012
2013/2012
comparabil
1
2
3
4
5

974.501

02
02

21

Tit: 15

61.132
-1.120
-1.120
-1.120

01

Administratie centrala

10

Programe de dezvoltare regionala si sociala

930.655

892.578

1.078.131

20,79

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

256.427

265.145

344.352

29,87

183.195

74.520

1.982

01

CHELTUIELI CURENTE

256.427

265.145

344.352

29,87

183.195

74.520

1.982

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

7.164

13.530

2.194

-83,78

5008

MINISTERUL DEZVOLTARII
REGIONALE SI ADMINISTRATIEI
PUBLICE
Data: 21/01/2013
Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at

Denumire

A

B
01
08
56
08
02
16

8008

Pag. 8

- mii lei -

Program Executie Propuneri Crestere / Estimari
initial 2012 preliminata
2013
descrestere
2014
comparabil 2012
2013/2012
comparabil
1
2
3
4
5

A. Transferuri interne

7.164

13.530

2.194

-83,78

Programe PHARE si alte programe cu finantare
nerambursabila
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)
POSTADERARE
Programe Instrumentul European de Vecinatate si
Parteneriat(ENPI)
Finantarea externa nerambursabila

7.164

13.530

2.194

-83,78

249.263

251.615

342.158

35,98

246.932

246.932

332.735

34,75

246.932

246.932

332.735

34,75

2.331

4.683

9.423

101,22

Alte facilitati si instrumente postaderare
02

Tit: 15

Finantarea externa nerambursabila

101,22
29,87

183.195

74.520

1.982

183.195

74.520

1.982

183.195

74.520

1.982

265.145

344.352

29,87

13.530

2.194

-83,78

A. Transferuri interne

7.164

13.530

2.194

-83,78

Programe PHARE si alte programe cu finantare
nerambursabila
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)
POSTADERARE
Programe Instrumentul European de Vecinatate si
Parteneriat(ENPI)
Finantarea externa nerambursabila

7.164

13.530

2.194

-83,78

249.263

251.615

342.158

35,98

246.932

246.932

332.735

34,75

246.932

246.932

332.735

34,75

2.331

4.683

9.423

101,22

Alte facilitati si instrumente postaderare

1.982

9.423

7.164

02

74.520

344.352

256.427

16

183.195

4.683

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

08

7

265.145

55

56

6

2.331

01

08

Estimari
2016

256.427

ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI
DE MUNCA
CHELTUIELI CURENTE
01

Estimari
2015

2.331

4.683

9.423

101,22

Actiuni generale economice si comerciale

256.427

265.145

344.352

29,87

Programe de dezvoltare regionala si sociala

256.427

265.145

344.352

29,87

VENITURI PROPRII - TOTAL CHELTUIELI

141.270

86.834

25.000

-71,21

17.000

17.000

17.000

01

CHELTUIELI CURENTE

141.270

81.270

24.970

-69,28

16.970

16.970

16.970

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

750

750

750

0,00

750

750

750

Cheltuieli salariale in bani

666

666

666

0,00

12

Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii

560

560

560

0,00

13

Indemnizatii de delegare

106

106

106

0,00

84

84

84

0,00

7

7

7

0,00

70

70

70

0,00

7

7

7

0,00

45.520

45.520

14.220

-68,76

16.220

16.220

16.220

02
01
10
5010

01

Finantarea externa nerambursabila

Contributii

03
02
03
06

Contributii de asigurari de somaj
Contributii de asigurari sociale de sanatate
Contributii pentru concedii si indemnizatii
TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

Bunuri si servicii

194

194

85

-56,19

01

Furnituri de birou

100

100

10

-90,00

05

Carburanti si lubrifianti

50

50

20

-60,00

08

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

10

10

5

-50,00

09

Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

14

14

30

114,29

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

20

20

20

0,00

Bunuri de natura obiectelor de inventar

26

26

5

-80,77

01

30
05
30

Alte obiecte de inventar
Deplasari, detasari, transferari

06
01

Deplasari interne, detasari, transferari

26

26

5

-80,77

140

140

100

-28,57

40

40

20

-50,00
-20,00

100

100

80

11

Carti, publicatii si materiale documentare

10

10

10

0,00

13

Pregatire profesionala

20

20

10

-50,00

45.130

45.130

14.010

-68,96

22

22

10

-54,55

02

Deplasari in strainatate

Alte cheltuieli

30
02

Protocol si reprezentare

30

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

45.108

45.108

14.000

-68,96

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

95.000

35.000

10.000

-71,43

A. Transferuri interne

95.000

35.000

10.000

-71,43

Investitii ale agentilor economici cu capital de stat

80.000

20.000

55
01
12

MINISTERUL DEZVOLTARII
REGIONALE SI ADMINISTRATIEI
PUBLICE
Data: 21/01/2013
Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at
A

B
Alte transferuri curente interne

Pag. 9

- mii lei -

Program Executie Propuneri Crestere / Estimari
initial 2012 preliminata
2013
descrestere
2014
comparabil 2012
2013/2012
comparabil
1
2
3
4
5
15.000

Estimari
2015

Estimari
2016

6

7

15.000

10.000

-33,33

CHELTUIELI DE CAPITAL

5.564

30

-99,46

30

30

30

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

5.564

30

-99,46

30

30

30

Active fixe

5.564

30

-99,46

01

Constructii

5.564

02

Masini, echipamente si mijloace de transport

10

03

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

10

30

Alte active fixe

18
70
71
01

7010
01
10
01
12
13

10

LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA

141.270

86.834

25.000

-71,21

17.000

17.000

17.000

CHELTUIELI CURENTE

141.270

81.270

24.970

-69,28

16.970

16.970

16.970

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

750

750

750

0,00

750

750

750

Cheltuieli salariale in bani

666

666

666

0,00

Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii

560

560

560

0,00

Indemnizatii de delegare

106

106

106

0,00

84

84

84

0,00

7

7

7

0,00
0,00
16.220

16.220

16.220

Contributii

03
02

Contributii de asigurari de somaj

03

Contributii de asigurari sociale de sanatate

70

70

70

06

Contributii pentru concedii si indemnizatii

7

7

7

0,00

45.520

45.520

14.220

-68,76

Bunuri si servicii

194

194

85

-56,19

Furnituri de birou

100

100

10

-90,00

Carburanti si lubrifianti

50

50

20

-60,00

08

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

10

10

5

-50,00

09

Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

14

14

30

114,29

30

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

20

20

20

0,00

Bunuri de natura obiectelor de inventar

26

26

5

-80,77

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20
01
01
05

05

26

26

5

-80,77

140

140

100

-28,57

40

40

20

-50,00

100

100

80

-20,00

Carti, publicatii si materiale documentare

10

10

10

0,00

13

Pregatire profesionala

20

20

10

-50,00

30

Alte cheltuieli

45.130

45.130

14.010

-68,96

30

Alte obiecte de inventar
Deplasari, detasari, transferari

06
01
02
11

Deplasari interne, detasari, transferari
Deplasari in strainatate

02

Protocol si reprezentare

22

22

10

-54,55

30

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

45.108

45.108

14.000

-68,96

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

95.000

35.000

10.000

-71,43

A. Transferuri interne

95.000

35.000

10.000

-71,43

12

Investitii ale agentilor economici cu capital de stat

80.000

20.000

18

Alte transferuri curente interne

15.000

15.000

10.000

-33,33

CHELTUIELI DE CAPITAL

5.564

30

-99,46

30

30

30

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

5.564

30

-99,46

30

30

30

Active fixe

5.564

30

-99,46

Constructii

5.564

55
01

70
71
01
01

04

Denumire

Tit: 15

02

Masini, echipamente si mijloace de transport

10

03

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

10

30

Alte active fixe
Servicii si dezvoltare publica

10
141.270

86.834

25.000

-71,21

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
Bugetul pe anii 2012-2016

Data: 21/01/2013
Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at
A

Denumire

B
VENITURI PROPRII TOTAL VENITURI

Tit: 16

Pag. 1

- mii lei -

Program Executie Propuneri Crestere / Estimari
initial 2012 preliminata
2013
descrestere
2014
comparabil 2012
2013/2012
comparabil
1
2
3
4
5

Estimari
2015

Estimari
2016

6

7

9.632

9.632

11.650

20,95

970

I.VENITURI CURENTE

9.632

9.632

11.650

20,95

970

987

1.019

2900 10

C.VENITURI NEFISCALE

9.632

9.632

11.650

20,95

970

987

1.019

3300 10

C2.VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

9.632

9.632

11.650

20,95

970

987

1.019

3310

VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE
ACTIVITATI
Venituri din prestari servicii

9.132

9.132

11.293

23,66

595

605

610

588

588

590

0,34

595

605

610

Alte venituri din prestari servicii si alte activitati

8.544

8.544

10.703

25,27

DIVERSE VENITURI

500

500

357

-28,60

375

382

409

Alte venituri

500

500

357

-28,60

375

382

409

2.398.782

2.826.359

17,82

2.734.982

2.753.822

2.756.407

10
0002 10

08
50
3610
50

987

1.019

TOTAL GENERAL

2.455.710

01

CHELTUIELI CURENTE

2.199.142

2.226.474

2.459.743

10,48

2.610.377

2.625.729

2.625.114

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

1.653.676

1.679.310

1.871.060

11,42

1.988.894

2.038.591

2.038.617

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

335.927

286.536

275.331

-3,91

307.929

316.543

324.446

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE
ADMINISTRATIEI PUBLICE
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

690

340

985

189,71

1.018

1.046

1.072

14.920

2.299

15.831

588,60

16.436

17.393

19.090

73.043

20.802

93.236

348,21

32.343

480

2.666

110.014

221.915

184.491

-16,86

161.389

165.908

170.055

15.272

18.809

23,16

102.368

85.768

69.168

70

TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR
CU FINANTARE RAMBURSABILA
CHELTUIELI DE CAPITAL

10.872
256.568

172.308

366.616

112,77

124.605

128.093

131.293

71

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

239.468

151.458

96.268

-36,44

89.124

91.618

93.906

72

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE

17.100

20.850

270.348

1.196,63

35.481

36.475

37.387

CHELTUIELI - BUGET DE STAT

2.440.346

2.387.659

2.806.351

17,54

2.726.033

2.751.873

2.754.426

CHELTUIELI CURENTE

2.183.828

2.215.401

2.439.775

10,13

2.601.478

2.623.830

2.623.183

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

1.650.647

1.676.281

1.867.087

11,38

1.988.635

2.038.326

2.038.326

1.310.693

1.467.422

11,96

307.268

315.871

323.768

5000

55

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)
POSTADERARE
TITLUL X ALTE CHELTUIELI

56
59
65

5001
01
10

Cheltuieli salariale in bani

1.289.014

01

Salarii de baza

1.275.604

1.291.857

1.455.804

12,69

06

Alte sporuri

100

178

150

-15,73

10

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

320

274

300

9,49

12

Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii

237

200

220

10,00

13

Indemnizatii de delegare

1.869

1.600

1.747

9,19

14

Indemnizatii de detasare

165

180

200

11,11

16

Alocatii pentru locuinte
10.719

16.399

9.001

-45,11

Contributii

361.633

365.588

399.665

9,32

01

Contributii de asigurari sociale de stat

270.700

271.816

303.009

11,48

02

Contributii de asigurari de somaj

6.407

6.585

7.239

9,93

03

Contributii de asigurari sociale de sanatate

66.618

68.176

75.232

10,35

04

Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli
profesionale
Contributii pentru concedii si indemnizatii

2.018

2.010

2.206

9,75

01

30
03

06
20
01

Alte drepturi salariale in bani

5

15.890

17.001

11.979

-29,54

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

330.514

281.123

269.194

-4,24

Bunuri si servicii

260.339

225.085

224.962

-0,05

10.505

7.063

6.904

-2,25

01

Furnituri de birou

02

Materiale pentru curatenie

03

Incalzit, iluminat si forta motrica

04

694

779

684

-12,20

35.953

42.500

42.589

0,21

Apa, canal si salubritate

3.679

3.654

3.654

0,00

05

Carburanti si lubrifianti

7.250

8.660

8.180

-5,54

06

Piese de schimb

4.015

3.783

3.533

-6,61

08

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

70.938

74.500

75.137

0,86

Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

28.915

26.500

26.547

0,18

09

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
Data: 21/01/2013
Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at
A
30

Denumire

B
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

Tit: 16

Pag. 2

- mii lei -

Program Executie Propuneri Crestere / Estimari
initial 2012 preliminata
2013
descrestere
2014
comparabil 2012
2013/2012
comparabil
1
2
3
4
5
98.390

57.646

57.734

0,15

02

Reparatii curente

7.450

6.156

4.800

-22,03

03

Hrana

206

150

150

0,00

Hrana pentru animale

206

150

150

0,00

45

57

35

-38,60

Medicamente

3

3

3

0,00

Materiale sanitare

2

2

2

0,00

40

52

30

-42,31

Bunuri de natura obiectelor de inventar

2.046

3.528

1.552

-56,01

01

Uniforme si echipament

1.000

2.482

900

-63,74

03

Lenjerie si accesorii de pat

3

22

5

-77,27

30

Alte obiecte de inventar

1.043

1.024

647

-36,82

Deplasari, detasari, transferari

8.951

9.093

8.478

-6,76

01

Deplasari interne, detasari, transferari

6.571

7.453

6.838

-8,25

02

Deplasari in strainatate

2.380

1.640

1.640

0,00

85

136

73

-46,32

02
04

Medicamente si materiale sanitare
01
02
03

05

06

Reactivi

09

Materiale de laborator

11

Carti, publicatii si materiale documentare

607

547

374

-31,63

12

Consultanta si expertiza

395

113

232

105,31

13

Pregatire profesionala

867

350

350

0,00

14

Protectia muncii

25

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in
reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale
Alte cheltuieli

700

552

350

-36,59

22.065

15.650

9.353

-40,24

26.758

19.706

18.485

-6,20

Protocol si reprezentare

469

251

251

0,00

03

Prime de asigurare non-viata

820

625

542

-13,28

04

Chirii

7.555

4.050

4.050

0,00

09

Executarea silita a creantelor bugetare

9.337

7.900

6.769

-14,32

30

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

8.577

6.880

6.873

-0,10

690

340

985

189,71

690

340

985

189,71

690

340

985

189,71

12.968

347

13.365

3.751,59

30
02

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE
ADMINISTRATIEI PUBLICE
Transferuri curente

51
01
01

Transferuri catre institutii publice
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

55
01
07
02
01
03

53

Programe comunitare

53

B. Transferuri curente in strainatate (catre organizatii
internationale)
Contributii si cotizatii la organisme internationale
Asistenta pentru dezvoltare alocata in strainatate

02
01
02
03
08
01
12
01
01
02
01
02

3.731,99

11.942

347

12.964

3.636,02

973

14.199

74.540

424,97

7.279

1.735

9.047

421,44

Finantarea externa nerambursabila

39.220

9.822

51.278

422,07

Cheltuieli neeligibile

11.175

2.642

14.215

438,04

218

4

441

10.925,00

218

4

441

10.925,00

Sume aferente Fondului Frontierelor Externe

21

132

107

-18,94

Finantarea nationala

21

132

107

-18,94

2.603

1.932

278

-85,61

391

289

42

-85,47

2.212

1.643

236

-85,64

2.906

9.750

235,51

Finantarea nationala
Finantarea externa nerambursabila
Finantare nationala
Finantarea externa nerambursabila
Asistenta tehnica in cadrul Programului Operational
Asistenta Tehnica

52
8
44
6.855

7

1.018

1.046

1.072

15.474

16.431

18.128

25.326

480

2.666

333

57.674

Mecanismul financiar norvegian

18

13.297

326,60

Mecanismul financiar SEE

17

347

85.844

Programe Instrumentul European de Vecinatate si
Parteneriat(ENPI)
Finantarea nationala

6

68

12.915

20.123

Finantarea nationala

Estimari
2016

68

68.123

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)
POSTADERARE
Programe din Fondul Social European(FSE)

56

19

A. Transferuri interne

Estimari
2015

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
Data: 21/01/2013
Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at

Denumire

A

B
01

Finantarea nationala

Tit: 16

Pag. 3

- mii lei -

Program Executie Propuneri Crestere / Estimari
initial 2012 preliminata
2013
descrestere
2014
comparabil 2012
2013/2012
comparabil
1
2
3
4
5
1.073

460

1.525

231,52

02

Finantarea externa nerambursabila

4.296

1.845

6.252

238,86

03

Cheltuieli neeligibile

1.486

601

1.973

228,29

700

950

728

-23,37

25

Programul de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea
disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii
Europene extinse
Finantarea externa nerambursabila

700

950

728

-23,37

TITLUL X ALTE CHELTUIELI

110.014

221.915

184.491

-16,86

17

Despagubiri civile

110.014

221.915

184.491

-16,86

10.872

15.272

18.809

23,16

01

TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR
CU FINANTARE RAMBURSABILA
Cheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabila

02
59
65

Estimari
2015

Estimari
2016

6

7

161.389

165.908

170.055

102.368

85.768

69.168

10.872

15.272

18.809

23,16

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

256.518

172.258

366.576

112,81

124.555

128.043

131.243

71

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

239.418

151.408

96.228

-36,44

89.074

91.568

93.856

Active fixe

234.918

151.324

95.228

-37,07

01

Constructii

46.108

5.350

18.536

246,47

02

Masini, echipamente si mijloace de transport

32.578

13.813

1.072

-92,24

03

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

63.195

27.384

320

-98,83

Alte active fixe

93.037

104.777

75.300

-28,13

4.500

84

1.000

1.090,48

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE

17.100

20.850

270.348

1.196,63

35.481

36.475

37.387

Active financiare

17.100

20.850

270.348

1.196,63

01

30

Reparatii capitale aferente activelor fixe

03
72
01

17.100

20.850

270.348

1.196,63

Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE

2.429.474

2.372.387

2.804.242

18,20

2.723.265

2.749.105

2.751.658

01

CHELTUIELI CURENTE

2.172.956

2.200.129

2.437.666

10,80

2.598.710

2.621.062

2.620.415

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

1.650.647

1.676.281

1.867.087

11,38

1.988.635

2.038.326

2.038.326

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

330.514

281.123

269.194

-4,24

307.268

315.871

323.768

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE
ADMINISTRATIEI PUBLICE
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

690

340

985

189,71

1.018

1.046

1.072

12.968

347

13.365

3.751,59

15.474

16.431

18.128

68.123

20.123

85.844

326,60

25.326

480

2.666

110.014

221.915

184.491

-16,86

161.389

165.908

170.055

99.600

83.000

66.400

01
5100 01

55

Participare la capitalul social al societatilor comerciale

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)
POSTADERARE
TITLUL X ALTE CHELTUIELI

56
59

16.700

70

TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR
CU FINANTARE RAMBURSABILA
CHELTUIELI DE CAPITAL

256.518

172.258

366.576

112,81

124.555

128.043

131.243

71

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

239.418

151.408

96.228

-36,44

89.074

91.568

93.856

17.100

20.850

270.348

1.196,63

35.481

36.475

37.387

AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE

2.269.865

2.106.259

2.332.835

10,76

2.511.491

2.526.047

2.522.014

CHELTUIELI CURENTE

2.030.447

1.954.851

2.236.607

14,41

2.422.417

2.434.479

2.428.158

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

1.650.647

1.676.281

1.867.087

11,38

1.988.635

2.038.326

2.038.326

Cheltuieli salariale in bani

1.289.014

1.310.693

1.467.422

11,96

01

Salarii de baza

1.275.604

1.291.857

1.455.804

12,69

06

Alte sporuri

100

178

150

-15,73

10

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

320

274

300

9,49

12

Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii

237

200

220

10,00

13

Indemnizatii de delegare

1.869

1.600

1.747

9,19

14

Indemnizatii de detasare

165

180

200

11,11

16

Alocatii pentru locuinte
10.719

16.399

9.001

-45,11

Contributii

361.633

365.588

399.665

9,32

01

Contributii de asigurari sociale de stat

270.700

271.816

303.009

11,48

02

Contributii de asigurari de somaj

6.407

6.585

7.239

9,93

03

Contributii de asigurari sociale de sanatate

66.618

68.176

75.232

10,35

2.018

2.010

2.206

9,75

294.887

298.676

306.743

65

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE

72
5101
01
10
01

30
03

04
06
20
01

Alte drepturi salariale in bani

Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli
profesionale
Contributii pentru concedii si indemnizatii

5

15.890

17.001

11.979

-29,54

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

298.992

257.760

252.959

-1,86

Bunuri si servicii

260.339

225.085

224.962

-0,05

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
Data: 21/01/2013
Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at

Denumire

A

B
01

Furnituri de birou

02

Materiale pentru curatenie

03

Incalzit, iluminat si forta motrica

04

Tit: 16

Pag. 4

- mii lei -

Program Executie Propuneri Crestere / Estimari
initial 2012 preliminata
2013
descrestere
2014
comparabil 2012
2013/2012
comparabil
1
2
3
4
5
10.505

7.063

6.904

-2,25

694

779

684

-12,20

35.953

42.500

42.589

0,21

Apa, canal si salubritate

3.679

3.654

3.654

0,00

05

Carburanti si lubrifianti

7.250

8.660

8.180

-5,54

06

Piese de schimb

08
09
30

4.015

3.783

3.533

-6,61

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

70.938

74.500

75.137

0,86

Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

28.915

26.500

26.547

0,18

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

98.390

57.646

57.734

0,15

02

Reparatii curente

7.450

6.156

4.800

-22,03

03

Hrana

206

150

150

0,00

Hrana pentru animale

206

150

150

0,00

45

57

35

-38,60
0,00

02

Medicamente si materiale sanitare

04
01

Medicamente

3

3

3

02

Materiale sanitare

2

2

2

0,00

40

52

30

-42,31

Bunuri de natura obiectelor de inventar

2.046

3.528

1.552

-56,01

Uniforme si echipament

1.000

2.482

900

-63,74

3

22

5

-77,27

03
05
01
03

Reactivi

Lenjerie si accesorii de pat
Alte obiecte de inventar

1.043

1.024

647

-36,82

Deplasari, detasari, transferari

8.951

9.093

8.478

-6,76

01

Deplasari interne, detasari, transferari

6.571

7.453

6.838

-8,25

02

Deplasari in strainatate

2.380

1.640

1.640

0,00

85

136

73

-46,32

547

374

-31,63

30
06

09

Materiale de laborator

11

Carti, publicatii si materiale documentare

607

12

Consultanta si expertiza

275

13

Pregatire profesionala

867

350

350

0,00

14

Protectia muncii

700

552

350

-36,59

25

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in
reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale
Alte cheltuieli

-0,76

17.421

11.806

11.716

469

251

251

0,00

03

Prime de asigurare non-viata

820

625

542

-13,28

04

Chirii

7.555

4.050

4.050

0,00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

8.577

6.880

6.873

-0,10

690

340

985

189,71

690

340

985

189,71

690

340

985

189,71

11.995

347

13.032

3.655,62

30

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE
ADMINISTRATIEI PUBLICE
Transferuri curente

01
01

Transferuri catre institutii publice
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

55

A. Transferuri interne

01
07
02
01
56
02

Programe comunitare

53
53

B. Transferuri curente in strainatate (catre organizatii
internationale)
Contributii si cotizatii la organisme internationale

11.942

347

12.964

3.636,02

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)
POSTADERARE
Programe din Fondul Social European(FSE)

68.123

20.123

85.844

326,60

57.674

14.199

74.540

424,97

7.279

1.735

9.047

421,44
422,07

347

12.964

3.636,02

Finantarea nationala

02

Finantarea externa nerambursabila

39.220

9.822

51.278

03

Cheltuieli neeligibile

11.175

2.642

14.215

438,04

218

4

441

10.925,00

01
12
01

218

4

441

10.925,00

Sume aferente Fondului Frontierelor Externe

21

132

107

-18,94

Finantarea nationala

21

132

107

-18,94

2.603

1.932

278

-85,61

391

289

42

-85,47

Mecanismul financiar SEE

17
01

Finantarea nationala

1.018

1.046

1.072

12.951

12.951

12.951

25.326

480

2.666

68

11.942

Programe Instrumentul European de Vecinatate si
Parteneriat(ENPI)
Finantarea nationala

7

68

01

08

6

300

Protocol si reprezentare

51

Estimari
2016

119

02

30

Estimari
2015

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
Data: 21/01/2013
Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at
A
02
18

Denumire

B
Finantarea externa nerambursabila
Mecanismul financiar norvegian

01
02
19

Finantare nationala
Finantarea externa nerambursabila
Asistenta tehnica in cadrul Programului Operational
Asistenta Tehnica
Finantarea nationala

Tit: 16

Pag. 5

- mii lei -

Program Executie Propuneri Crestere / Estimari
initial 2012 preliminata
2013
descrestere
2014
comparabil 2012
2013/2012
comparabil
1
2
3
4
5
2.212

1.643

236

-85,64

2.906

9.750

235,51

6.855

460

1.525

231,52

4.296

1.845

6.252

238,86

03

Cheltuieli neeligibile

1.486

601

1.973

228,29

700

950

728

-23,37

700

950

728

-23,37

02
65

16.700

TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR
CU FINANTARE RAMBURSABILA
Cheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabila

01
70
71

7

8

1.073

Programul de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea
disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii
Europene extinse
Finantarea externa nerambursabila

6

44

Finantarea externa nerambursabila

25

Estimari
2016

52

02

01

Estimari
2015

99.600

83.000

66.400

16.700

CHELTUIELI DE CAPITAL

239.418

151.408

96.228

-36,44

89.074

91.568

93.856

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

239.418

151.408

96.228

-36,44

89.074

91.568

93.856

151.324

95.228

-37,07

Active fixe

234.918

01

Constructii

46.108

5.350

18.536

246,47

02

Masini, echipamente si mijloace de transport

32.578

13.813

1.072

-92,24

03

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

63.195

27.384

320

-98,83

30

Alte active fixe

93.037

104.777

75.300

-28,13

4.500

84

1.000

1.090,48

Autoritati executive si legislative

2.269.865

2.106.259

2.332.835

10,76

Autoritati executive

2.269.865

2.106.259

2.332.835

10,76

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

159.609

266.128

471.407

77,14

211.774

223.058

229.644

CHELTUIELI CURENTE

142.509

245.278

201.059

-18,03

176.293

186.583

192.257

31.522

23.363

16.235

-30,51

12.381

17.195

17.025

2.523

3.480

5.177

161.389

165.908

170.055

01

Reparatii capitale aferente activelor fixe

03
01
03
5401
01

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20
12

Consultanta si expertiza

25

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in
reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale
Alte cheltuieli

30
09
55
02
03
59
17
70
72
01

Executarea silita a creantelor bugetare

120

113

113

0,00

22.065

15.350

9.353

-39,07

9.337

7.900

6.769

-14,32

9.337

7.900

6.769

-14,32

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

973

333

B. Transferuri curente in strainatate (catre organizatii
internationale)
Asistenta pentru dezvoltare alocata in strainatate

973

333

973

333

TITLUL X ALTE CHELTUIELI

110.014

221.915

184.491

-16,86

Despagubiri civile

110.014

221.915

184.491

-16,86

CHELTUIELI DE CAPITAL

17.100

20.850

270.348

1.196,63

35.481

36.475

37.387

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE

17.100

20.850

270.348

1.196,63

35.481

36.475

37.387

Active financiare

17.100

20.850

270.348

1.196,63
1.196,63

17.100

20.850

270.348

159.609

266.128

471.407

77,14

Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE

10.872

15.272

2.109

-86,19

2.768

2.768

2.768

01

CHELTUIELI CURENTE

10.872

15.272

2.109

-86,19

2.768

2.768

2.768

65

TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR
CU FINANTARE RAMBURSABILA
ALTE ACTIUNI ECONOMICE

10.872

15.272

2.109

-86,19

2.768

2.768

2.768

10.872

15.272

2.109

-86,19

2.768

2.768

2.768

01

CHELTUIELI CURENTE

10.872

15.272

2.109

-86,19

2.768

2.768

2.768

65

TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR
CU FINANTARE RAMBURSABILA
Cheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabila

10.872

15.272

2.109

-86,19

2.768

2.768

2.768

10.872

15.272

2.109

-86,19

Fondul Roman de Dezvoltare Sociala

10.872

15.272

2.109

-86,19

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

5.732

1.491

8.358

460,56

7.979

962

962

CHELTUIELI CURENTE

5.732

1.491

8.358

460,56

7.979

962

962

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

812

812

966

18,97

962

962

962

A. Transferuri interne

812

812

966

18,97

Programe comunitare

812

812

966

18,97

01

Participare la capitalul social al societatilor comerciale
Alte servicii publice generale

50
8000 01

8701

01
01
5008
01
55
01
07

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
Data: 21/01/2013
Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at
A

Denumire

B
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)
POSTADERARE
Programe Instrumentul European de Vecinatate si
Parteneriat(ENPI)
Finantarea externa nerambursabila

Tit: 16

Pag. 6

- mii lei -

Program Executie Propuneri Crestere / Estimari
initial 2012 preliminata
2013
descrestere
2014
comparabil 2012
2013/2012
comparabil
1
2
3
4
5

Estimari
2015

Estimari
2016

6

7

4.920

679

7.392

988,66

4.836

154

6.988

4.437,66

4.836

154

6.988

4.437,66

84

525

404

-23,05

84

525

404

-23,05

AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE

5.732

1.491

8.358

460,56

7.979

962

962

CHELTUIELI CURENTE

5.732

1.491

8.358

460,56

7.979

962

962

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

812

812

966

18,97

962

962

962

A. Transferuri interne

812

812

966

18,97

Programe comunitare

812

812

966

18,97

4.920

679

7.392

988,66

4.836

154

6.988

4.437,66

4.836

154

6.988

4.437,66

84

525

404

-23,05

84

525

404

-23,05

Autoritati executive si legislative

5.732

1.491

8.358

460,56

Autoritati executive

5.732

1.491

8.358

460,56

VENITURI PROPRII - TOTAL CHELTUIELI

9.632

9.632

11.650

20,95

970

987

1.019

01

CHELTUIELI CURENTE

9.582

9.582

11.610

21,16

920

937

969

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

3.029

3.029

3.973

31,17

259

265

291

Cheltuieli salariale in bani

2.375

2.375

3.119

31,33

661

672

678

56
08
02

Sume aferente Fondului Frontierelor Externe

12
02
5108
01
55
01
07
56
08
02

Finantarea externa nerambursabila

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)
POSTADERARE
Programe Instrumentul European de Vecinatate si
Parteneriat(ENPI)
Finantarea externa nerambursabila
Sume aferente Fondului Frontierelor Externe

12
02
01
03
5010

01

Finantarea externa nerambursabila

275

275

208

-24,36

2.100

2.100

2.911

38,62

Contributii

654

654

854

30,58

Contributii de asigurari sociale de stat

495

495

646

30,51

12

12

16

33,33

124

124

162

30,65

4

4

5

25,00

12

Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii

30

Alte drepturi salariale in bani

03
01
02
03
04

Contributii de asigurari de somaj
Contributii de asigurari sociale de sanatate
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli
profesionale
Contributii pentru concedii si indemnizatii

19

19

25

31,58

5.413

5.413

6.137

13,38

610

610

595

-2,46

13

13

7

-46,15

Materiale pentru curatenie

5

5

3

-40,00

07

Transport

5

5

1

-80,00

08

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

09

Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

30

06

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

Bunuri si servicii

01
01
02

02
05
30

Furnituri de birou

2

2

3

50,00

577

577

573

-0,69

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

8

8

8

0,00

Reparatii curente

5

5

3

-40,00

Bunuri de natura obiectelor de inventar

14

14

11

-21,43

Alte obiecte de inventar

14

14

11

-21,43

2.485

2.485

2.916

17,34

10

10

13

30,00

2.475

2.475

2.903

17,29

11

9

-18,18
-30,00

Deplasari, detasari, transferari

06
01
02

Deplasari interne, detasari, transferari
Deplasari in strainatate

11

Carti, publicatii si materiale documentare

11

13

Pregatire profesionala

10

10

7

2.278

2.278

2.596

13,96

92

92

27

-70,65

Alte cheltuieli

30

55
02

01

Reclama si publicitate

02

Protocol si reprezentare

04

Chirii

30

5

5

15

200,00

190

190

250

31,58

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

1.991

1.991

2.304

15,72

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

1.140

1.140

1.500

31,58

B. Transferuri curente in strainatate (catre organizatii
internationale)

1.140

1.140

1.500

31,58

7.017

7.017

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
Data: 21/01/2013
Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at
A
04

Pag. 7

- mii lei -

1.140

1.140

1.500

31,58

Estimari
2015

Estimari
2016

6

7

CHELTUIELI DE CAPITAL

50

50

40

-20,00

50

50

50

71

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

50

50

40

-20,00

50

50

50

Active fixe

50

50

40

-20,00

03
5110
01
10
01

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

50

50

40

-20,00

AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE

9.632

9.632

11.650

20,95

970

987

1.019

CHELTUIELI CURENTE

9.582

9.582

11.610

21,16

920

937

969

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

3.029

3.029

3.973

31,17

259

265

291

Cheltuieli salariale in bani

2.375

2.375

3.119

31,33

661

672

678

275

275

208

-24,36

2.100

2.100

2.911

38,62

Contributii

654

654

854

30,58

01

Contributii de asigurari sociale de stat

495

495

646

30,51

02

Contributii de asigurari de somaj

12

12

16

33,33

03

Contributii de asigurari sociale de sanatate

124

124

162

30,65

4

4

5

25,00

12

Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii

30

Alte drepturi salariale in bani

03

04
06

Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli
profesionale
Contributii pentru concedii si indemnizatii
TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

Bunuri si servicii

01

19

19

25

31,58

5.413

5.413

6.137

13,38

610

610

595

-2,46

01

Furnituri de birou

13

13

7

-46,15

02

Materiale pentru curatenie

5

5

3

-40,00

Transport

5

5

1

-80,00

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

2

2

3

50,00

577

577

573

-0,69

8

8

8

0,00

07
08
09
30

Materiale si prestari de servicii cu caracter functional
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

02

Reparatii curente

5

5

3

-40,00

05

Bunuri de natura obiectelor de inventar

14

14

11

-21,43

Alte obiecte de inventar

14

14

11

-21,43

2.485

2.485

2.916

17,34

10

10

13

30,00

2.475

2.475

2.903

17,29

11

11

9

-18,18
-30,00

30

Deplasari, detasari, transferari

06
01

Deplasari interne, detasari, transferari

02

Deplasari in strainatate

11

Carti, publicatii si materiale documentare

13

Pregatire profesionala
Alte cheltuieli

30
01

Reclama si publicitate

02

Protocol si reprezentare

04

Chirii

30
55
02
04

10

10

7

2.278

2.278

2.596

13,96

92

92

27

-70,65

5

5

15

200,00

190

190

250

31,58

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

1.991

1.991

2.304

15,72

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

1.140

1.140

1.500

31,58

B. Transferuri curente in strainatate (catre organizatii
internationale)
Alte transferuri curente in strainatate

1.140

1.140

1.500

31,58

1.140

1.140

1.500

31,58

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

50

50

40

-20,00

50

50

50

71

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

50

50

40

-20,00

50

50

50

Active fixe

50

50

40

-20,00

01
03
03

B
Alte transferuri curente in strainatate

Tit: 16

Program Executie Propuneri Crestere / Estimari
initial 2012 preliminata
2013
descrestere
2014
comparabil 2012
2013/2012
comparabil
1
2
3
4
5

70
01

01

Denumire

50

50

40

-20,00

Autoritati executive si legislative

9.632

9.632

11.650

20,95

Autoritati executive

9.632

9.632

11.650

20,95

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

MINISTERUL JUSTITIEI
Bugetul pe anii 2012-2016

Data: 21/01/2013
Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at

Denumire

A

B

Tit: 17

Pag. 1

- mii lei -

Program Executie Propuneri Crestere / Estimari
initial 2012 preliminata
2013
descrestere
2014
comparabil 2012
2013/2012
comparabil
1
2
3
4
5

Estimari
2015

Estimari
2016

6

7

VENITURI - TOTAL

9.118

128.305

42.672

-66,74

41.520

I.VENITURI CURENTE

9.118

128.305

42.672

-66,74

41.520

45.573

50.687

0003 01

A.VENITURI FISCALE

1.946

2.150

2.186

1,67

2.260

2.323

2.382

0004 01

A1.IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN
CAPITAL
A12.IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN
CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE
IMPOZIT PE VENIT

1.946

2.150

2.186

1,67

2.260

2.323

2.382

1.946

2.150

2.186

1,67

2.260

2.323

2.382

1.946

2.150

2.186

1,67

2.260

2.323

2.382

Impozit pe onorariul avocatiilor si notarilor publici

1.946

2.150

2.186

1,67

2.260

2.323

2.382

2900 01

C.VENITURI NEFISCALE

7.172

126.155

40.486

-67,91

39.260

43.250

48.305

3300 01

C2.VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

7.172

126.155

40.486

-67,91

39.260

43.250

48.305

3301

4.370

84.831

27.586

-67,48

25.860

28.750

31.805

25

VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE
ACTIVITATI
Venituri din recuperarea cheltuielilor judiciare avansate de
stat
AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI

4.370

84.831

27.586

-67,48

25.860

28.750

31.805

2.802

41.324

12.900

-68,78

13.400

14.500

16.500

05

Amenzi judiciare

2.802

41.324

12.900

-68,78

13.400

14.500

16.500

10

VENITURI PROPRII TOTAL VENITURI

5.655

6.175

7.756

25,60

7.739

7.746

7.747

I.VENITURI CURENTE

5.655

6.175

7.756

25,60

7.739

7.746

7.747

A.VENITURI FISCALE

520

2.080

300,00

2.080

2.080

2.080

A4.IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII

520

2.080

300,00

2.080

2.080

2.080

2.080

300,00

2.080

2.080

2.080

520

2.080

300,00

2.080

2.080

2.080

2900 10

TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA
UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA
DE ACTIVITATI
Taxe si tarife pentru eliberarea de licenta si autorizatii de
functionare
C.VENITURI NEFISCALE

520

5.655

5.676

0,37

5.659

5.666

5.667

3000 10

C1.VENITURI DIN PROPRIETATE

24

3010

VENITURI DIN PROPRIETATE

24

0001 01
0002 01

0300 01
0301
17

3501

0002 10
0003 10
0004 10
1610
03

5.655

50.687

24

Venituri din concesiuni si inchirieri

05

45.573

C2.VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

5.655

5.655

5.652

-0,05

5.659

5.666

5.667

5.655

5.652

-0,05

5.659

5.666

5.667

05

VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE
ACTIVITATI
Taxe si alte venituri in invatamant

5.655
955

955

952

-0,31

959

966

967

06

Venituri din expertiza tehnica judiciara si extrajudiciara

4.700

4.700

4.700

0,00

4.700

4.700

4.700

3300 10
3310

TOTAL GENERAL

2.133.372

2.379.102

2.333.211

-1,93

2.403.162

2.434.101

2.459.098

01

CHELTUIELI CURENTE

2.095.517

2.349.795

2.293.819

-2,38

2.362.614

2.392.540

2.416.621

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

1.106.208

1.238.237

1.294.809

4,57

1.334.857

1.368.193

1.368.193

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

153.023

201.551

149.426

-25,86

154.271

158.545

162.476

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE
ADMINISTRATIEI PUBLICE
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

780.099

837.495

780.119

-6,85

805.863

828.427

849.137

9.678

10.688

1.877

-82,44

1.976

1.976

1.976

20.360

11.051

48.352

337,54

40.458

10.207

9.645

57

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)
POSTADERARE
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

242

153

186

21,57

189

192

194

59

TITLUL X ALTE CHELTUIELI

65

TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR
CU FINANTARE RAMBURSABILA
CHELTUIELI DE CAPITAL

25.907

50.616

19.050

-62,36

25.000

25.000

25.000

37.855

37.712

39.392

4,45

40.548

41.561

42.477

71

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

37.855

37.712

39.392

4,45

40.548

41.561

42.477

84

PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI
RECUPERATE IN ANUL CURENT
TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII
PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT
CHELTUIELI - BUGET DE STAT

2.119.883

2.365.144

2.291.551

-3,11

2.386.204

2.419.333

2.444.851

01

CHELTUIELI CURENTE

2.084.883

2.339.081

2.256.551

-3,53

2.350.049

2.382.166

2.406.754

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

1.105.197

1.237.116

1.293.332

4,54

1.333.375

1.366.710

1.366.710

864.176

974.825

1.020.385

4,67

5000

20
51
55
56

70

85
5001

01

Cheltuieli salariale in bani

4

-8.405
-8.405

MINISTERUL JUSTITIEI
Data: 21/01/2013
Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at

Denumire

A

B

Tit: 17

Pag. 2

- mii lei -

Program Executie Propuneri Crestere / Estimari
initial 2012 preliminata
2013
descrestere
2014
comparabil 2012
2013/2012
comparabil
1
2
3
4
5
657.943

693.644

782.059

12,75

Sporuri pentru conditii de munca

85.570

89.456

102.248

14,30

Alte sporuri

75.424

75.852

88.445

16,60

910

317

324

2,21

2

5

5

0,00

Indemnizatii de delegare

1.276

1.075

1.102

2,51

14

Indemnizatii de detasare

605

311

347

11,58

15

Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca

01

Salarii de baza

05
06
11

Fond aferent platii cu ora

12

Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii

13

16
30

6.290

8.157

7.845

-3,82

Alocatii pentru locuinte

19.206

27.088

22.780

-15,90

Alte drepturi salariale in bani

16.950

78.920

15.230

-80,70

3.258

3.512

3.693

5,15

535

481

581

20,79

Cheltuieli salariale in natura

02
02

Norme de hrana

03

Uniforme si echipament obligatoriu

30

Alte drepturi salariale in natura

03
01
02
03
04
06

113

121

121

0,00

2.610

2.910

2.991

2,78

Contributii

237.763

258.779

269.254

4,05

Contributii de asigurari sociale de stat

176.499

193.887

202.148

4,26

4.175

4.699

4.961

5,58

44.464

48.529

50.633

4,34

1.970

1.694

2.145

26,62

Contributii de asigurari de somaj
Contributii de asigurari sociale de sanatate
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli
profesionale
Contributii pentru concedii si indemnizatii

10.655

9.970

9.367

-6,05

151.234

199.732

147.539

-26,13

94.133

121.456

92.971

-23,45

Furnituri de birou

889

1.019

713

-30,03

Materiale pentru curatenie

386

424

335

-20,99

21.609

32.042

22.270

-30,50

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

Bunuri si servicii

01
01
02
03

Incalzit, iluminat si forta motrica

04

Apa, canal si salubritate

2.073

2.899

2.088

-27,98

05

Carburanti si lubrifianti

2.373

2.809

2.384

-15,13

06

Piese de schimb

1.556

1.850

1.228

-33,62

07

Transport

162

114

109

-4,39

08

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

5.789

6.413

4.676

-27,09

09

Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

49.348

61.143

48.872

-20,07

30

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

9.948

12.743

10.296

-19,20

Reparatii curente

1.709

4.002

1.693

-57,70

-44,90

02
04
01

Medicamente si materiale sanitare

4

Medicamente

4
995

2.187

1.205

01

Uniforme si echipament

76

56

59

5,36

30

Alte obiecte de inventar

919

2.131

1.146

-46,22

Bunuri de natura obiectelor de inventar

05

Deplasari, detasari, transferari

1.862

2.117

1.524

-28,01

01

Deplasari interne, detasari, transferari

1.398

1.728

1.179

-31,77

02

Deplasari in strainatate

464

389

345

-11,31

Carti, publicatii si materiale documentare

305

290

198

-31,72

54

55

16

-70,91

Pregatire profesionala

555

332

286

-13,86

Protectia muncii

156

120

79

-34,17

509

284

-44,20

28

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in
reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale
Ajutor public judiciar

284
26.974

35.095

25.069

-28,57

30

Alte cheltuieli

24.207

33.565

24.214

-27,86

142

81

77

-4,94

53

134

41

-69,40

06

11

Consultanta si expertiza

12
13
14
25

01

Reclama si publicitate

02

Protocol si reprezentare

03

Prime de asigurare non-viata

04

Chirii

07

Fondul Presedintelui/Fondul conducatorului institutiei
publice
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

30

542

817

549

-32,80

17.334

23.159

17.804

-23,12

66

54

49

-9,26

6.070

9.320

5.694

-38,91

152.407

Estimari
2015

Estimari
2016

6

7

156.676

160.592

MINISTERUL JUSTITIEI
Data: 21/01/2013
Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at
A

Denumire

B
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE
ADMINISTRATIEI PUBLICE
Transferuri curente

51
01
01
03
26
02
08

Transferuri catre institutii publice
Actiuni de sanatate
Transferuri privind contributia de asigurari de sanatate
pentru persoanele aflate in concediu pentru cresterea
copilului
Transferuri de capital
Aparatura medicala si echipamente de comunicatii in
urgenta
Transferuri pentru finantarea investitiilor la spitale

Tit: 17

Pag. 3

- mii lei -

Program Executie Propuneri Crestere / Estimari
initial 2012 preliminata
2013
descrestere
2014
comparabil 2012
2013/2012
comparabil
1
2
3
4
5
780.099

837.495

780.119

-6,85

778.899

836.459

779.619

-6,80

778.591

836.110

779.314

-6,79

300

347

300

-13,54

8

2

5

150,00

1.200

1.036

500

-51,74

300

227

200

-11,89

900

809

300

-62,92

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

9.678

10.688

1.877

-82,44

A. Transferuri interne

8.028

8.947

8.007

8.932

21

15

1.650

1.741

1.877

7,81

01

Programe PHARE si alte programe cu finantare
nerambursabila
Asistenta pentru dezvoltare alocata in beneficiul statelor
partenere
B. Transferuri curente in strainatate (catre organizatii
internationale)
Contributii si cotizatii la organisme internationale

01

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)
POSTADERARE
Programe din Fondul European de Dezoltare
Regionala(FEDR)
Finantarea nationala

12
55
01
08
41
02

56
01

02
03
01
02
03
15
01
02
03
16
01

1.877

7,81

3.277

14.448

340,89

2.933

43

4.052

9.323,26

235

3

368

12.166,67

1.085

15

1.632

10.780,00

Cheltuieli neeligibile

1.613

25

2.052

8.108,00

5.640

1.227

6.090

396,33

846

181

785

333,70

4.682

1.028

4.456

333,46

Finantarea nationala
Finantarea externa nerambursabila

112

18

849

4.616,67

Alte programe comunitare finantate in perioada 2007-2013

3.572

1.605

1.804

12,40

Finantarea nationala

2.144

963

1.431

48,60

321

160

Cheltuieli neeligibile

Finantarea externa nerambursabila

1.107

482

373

-22,61

Alte facilitati si instrumente postaderare

64

85

175

105,88

Finantarea nationala

64

85

165

94,12

Cheltuieli neeligibile

03

Cheltuieli neeligibile

01

Programul de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea
disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii
Europene extinse
Finantarea nationala

25

1.741

Finantarea externa nerambursabila
Programe din Fondul Social European(FSE)

02

1.650
12.526

317

317

2.327

634,07

317

2.327

634,07

Finantarea externa nerambursabila
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

242

153

186

21,57

01

Asigurari sociale

109

95

96

1,05

02

Ajutoare sociale

133

58

90

55,17

Ajutoare sociale in numerar

133

58

90

55,17

02

01

7

805.863

828.427

849.137

1.976

1.976

1.976

31.239

3.185

3.145

189

192

194

25.000

25.000

25.000

4

TITLUL X ALTE CHELTUIELI

59

6

Estimari
2016

10

317

57

Estimari
2015

4

11

Asociatii si fundatii
25.907

50.616

19.050

-62,36

01

TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR
CU FINANTARE RAMBURSABILA
Cheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabila

25.907

50.616

19.050

-62,36

CHELTUIELI DE CAPITAL

35.000

34.468

35.000

1,54

36.155

37.167

38.097

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

35.000

34.468

35.000

1,54

36.155

37.167

38.097

Active fixe

25.962

25.472

25.189

-1,11

01

Constructii

15.912

19.080

19.818

3,87

02

Masini, echipamente si mijloace de transport

7.100

4.047

2.948

-27,16

03

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

950

230

1.271

452,61

30

Alte active fixe

2.000

2.115

1.152

-45,53

Reparatii capitale aferente activelor fixe

9.038

8.996

9.811

9,06

65

70
71
01

03

MINISTERUL JUSTITIEI
Data: 21/01/2013
Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at

Denumire

A

B
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI
RECUPERATE IN ANUL CURENT
TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII
PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

84
85
01

Tit: 17

Pag. 4

- mii lei -

Program Executie Propuneri Crestere / Estimari
initial 2012 preliminata
2013
descrestere
2014
comparabil 2012
2013/2012
comparabil
1
2
3
4
5
-8.405

Estimari
2015

Estimari
2016

6

7

-8.405
-8.405

Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE

284

509

284

-44,20

292

292

292

01

CHELTUIELI CURENTE

284

509

284

-44,20

292

292

292

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

284

509

284

-44,20

292

292

292

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

284

509

284

-44,20

292

292

292

CHELTUIELI CURENTE

284

509

284

-44,20

292

292

292

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

284

509

284

-44,20

292

292

292

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in
reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale
Alte servicii publice generale

284

509

284

-44,20

5100 01

5401
01
20
25

284

509

284

-44,20

2.115.039

2.361.067

2.288.893

-3,06

2.383.420

2.416.546

2.442.062

01

Partea a II-a APARARE,ORDINE PUBLICA SI
SIGURANTA NATIONALA
CHELTUIELI CURENTE

2.080.039

2.335.004

2.253.893

-3,47

2.347.265

2.379.379

2.403.965

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

1.105.197

1.237.116

1.293.332

4,54

1.333.375

1.366.710

1.366.710

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

150.950

199.223

147.255

-26,09

152.115

156.384

160.300

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE
ADMINISTRATIEI PUBLICE
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

775.781

834.080

777.931

-6,73

803.560

826.124

846.834

9.678

10.688

1.877

-82,44

1.976

1.976

1.976

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)
POSTADERARE
TITLUL X ALTE CHELTUIELI

12.526

3.277

14.448

340,89

31.239

3.185

3.145

50.616

19.050

-62,36

25.000

25.000

25.000

70

TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR
CU FINANTARE RAMBURSABILA
CHELTUIELI DE CAPITAL

25.907
35.000

34.468

35.000

1,54

36.155

37.167

38.097

71

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

35.000

34.468

35.000

1,54

36.155

37.167

38.097

84
85

PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI
RECUPERATE IN ANUL CURENT
TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII
PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT
ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA

2.115.039

2.361.067

2.288.893

-3,06

2.383.420

2.416.546

2.442.062

01

CHELTUIELI CURENTE

2.080.039

2.335.004

2.253.893

-3,47

2.347.265

2.379.379

2.403.965

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

1.105.197

1.237.116

1.293.332

4,54

1.333.375

1.366.710

1.366.710

Cheltuieli salariale in bani

864.176

974.825

1.020.385

4,67

Salarii de baza

657.943

693.644

782.059

12,75

Sporuri pentru conditii de munca

85.570

89.456

102.248

14,30

06

Alte sporuri

75.424

75.852

88.445

16,60

11

Fond aferent platii cu ora

910

317

324

2,21

12

Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii

2

5

5

0,00

13

Indemnizatii de delegare

1.276

1.075

1.102

2,51

14

Indemnizatii de detasare

605

311

347

11,58

15

Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca

6.290

8.157

7.845

-3,82

16

Alocatii pentru locuinte

19.206

27.088

22.780

-15,90

30

Alte drepturi salariale in bani

16.950

78.920

15.230

-80,70

3.258

3.512

3.693

5,15

481

581

20,79

121

121

0,00

152.115

156.384

160.300

50
6000 01

55
56
59
65

6101

01
01
05

02

Cheltuieli salariale in natura

4

-8.405
-8.405

02

Norme de hrana

535

03

Uniforme si echipament obligatoriu

113
2.610

2.910

2.991

2,78

Contributii

237.763

258.779

269.254

4,05

01

Contributii de asigurari sociale de stat

176.499

193.887

202.148

4,26

02

Contributii de asigurari de somaj

4.175

4.699

4.961

5,58

03

Contributii de asigurari sociale de sanatate

44.464

48.529

50.633

4,34

1.970

1.694

2.145

26,62

30
03

04
06
20

Alte drepturi salariale in natura

Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli
profesionale
Contributii pentru concedii si indemnizatii
TITLUL II BUNURI SI SERVICII

01

Bunuri si servicii
01

Furnituri de birou

10.655

9.970

9.367

-6,05

150.950

199.223

147.255

-26,09

94.133

121.456

92.971

-23,45

889

1.019

713

-30,03

MINISTERUL JUSTITIEI
Data: 21/01/2013
Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at

Denumire

A

B

Pag. 5

- mii lei -

386

424

335

-20,99

21.609

32.042

22.270

-30,50

2.073

2.899

2.088

-27,98

Carburanti si lubrifianti

2.373

2.809

2.384

-15,13

Piese de schimb

1.556

1.850

1.228

-33,62

162

114

109

-4,39

5.789

6.413

4.676

-27,09

02

Materiale pentru curatenie

03

Incalzit, iluminat si forta motrica

04

Apa, canal si salubritate

05
06
07

Tit: 17

Program Executie Propuneri Crestere / Estimari
initial 2012 preliminata
2013
descrestere
2014
comparabil 2012
2013/2012
comparabil
1
2
3
4
5

Transport

08

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

09

Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

49.348

61.143

48.872

-20,07

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

9.948

12.743

10.296

-19,20

02

Reparatii curente

1.709

4.002

1.693

-57,70

04

Medicamente si materiale sanitare

-44,90

30

01

2.187

1.205

Uniforme si echipament

76

56

59

5,36

30

Alte obiecte de inventar

919

2.131

1.146

-46,22

Deplasari, detasari, transferari

1.862

2.117

1.524

-28,01

Deplasari interne, detasari, transferari

1.398

1.728

1.179

-31,77

Deplasari in strainatate

464

389

345

-11,31

11

Carti, publicatii si materiale documentare

305

290

198

-31,72

12

Consultanta si expertiza

54

55

16

-70,91

13

Pregatire profesionala

555

332

286

-13,86

14

Protectia muncii

156

120

79

-34,17

28

Ajutor public judiciar

26.974

35.095

25.069

-28,57

30

Alte cheltuieli

24.207

33.565

24.214

-27,86

142

81

77

-4,94

53

134

41

-69,40

01
02

01

Reclama si publicitate

02

Protocol si reprezentare

03

Prime de asigurare non-viata

04
07
30

Chirii
Fondul Presedintelui/Fondul conducatorului institutiei
publice
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

01

08
41
02
01
56
01

54

49

-9,26

5.694

-38,91
-6,73

774.581

833.044

777.431

-6,68

774.281

832.697

777.131

-6,67

300

347

300

-13,54

1.200

1.036

500

-51,74

300

227

200

-11,89

900

809

300

-62,92

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

9.678

10.688

1.877

-82,44

A. Transferuri interne

8.028

8.947

Programe PHARE si alte programe cu finantare
nerambursabila
Asistenta pentru dezvoltare alocata in beneficiul statelor
partenere
B. Transferuri curente in strainatate (catre organizatii
internationale)
Contributii si cotizatii la organisme internationale

8.007

8.932

21

15

1.650

1.741

1.877

7,81

Transferuri de capital

01

-23,12

66

777.931

Actiuni de sanatate

55

-32,80

9.320

03

12

549
17.804

834.080

Transferuri catre institutii publice

08

817
23.159

6.070

01
02

542
17.334

775.781

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE
ADMINISTRATIEI PUBLICE
Transferuri curente

51

Aparatura medicala si echipamente de comunicatii in
urgenta
Transferuri pentru finantarea investitiilor la spitale

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)
POSTADERARE
Programe din Fondul European de Dezoltare
Regionala(FEDR)
Finantarea nationala

1.650

1.741

1.877

7,81

12.526

3.277

14.448

340,89

2.933

43

4.052

9.323,26

235

3

368

12.166,67

02

Finantarea externa nerambursabila

1.085

15

1.632

10.780,00

03

Cheltuieli neeligibile

1.613

25

2.052

8.108,00

5.640

1.227

6.090

396,33

846

181

785

333,70

4.682

1.028

4.456

333,46

01

Programe din Fondul Social European(FSE)

02
01

Finantarea nationala

02

Finantarea externa nerambursabila

6

7

803.560

826.124

846.834

1.976

1.976

1.976

31.239

3.185

3.145

4
995

01
06

Estimari
2016

4

Medicamente
Bunuri de natura obiectelor de inventar

05

Estimari
2015

MINISTERUL JUSTITIEI
Data: 21/01/2013
Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at

Denumire

A

B
03
15
01
02
03
16
01

849

4.616,67

Alte programe comunitare finantate in perioada 2007-2013

3.572

1.605

1.804

12,40

Finantarea nationala

2.144

963

1.431

48,60

321

160

1.107

482

373

-22,61

Alte facilitati si instrumente postaderare

64

85

175

105,88

Finantarea nationala

64

85

165

94,12

Finantarea externa nerambursabila
Cheltuieli neeligibile

01

Programul de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea
disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii
Europene extinse
Finantarea nationala

02

- mii lei -

18

Cheltuieli neeligibile

59

Pag. 6

112

Cheltuieli neeligibile

03
25

Tit: 17

Program Executie Propuneri Crestere / Estimari
initial 2012 preliminata
2013
descrestere
2014
comparabil 2012
2013/2012
comparabil
1
2
3
4
5

Finantarea externa nerambursabila

317

317

2.327

634,07

317

2.327

634,07

4

Asociatii si fundatii
25.907

50.616

19.050

-62,36

01

25.907

50.616

19.050

-62,36

CHELTUIELI DE CAPITAL

35.000

34.468

35.000

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

35.000

34.468

35.000

Active fixe

25.962

25.472

25.189

-1,11

Constructii

15.912

19.080

19.818

3,87

7.100

4.047

2.948

-27,16

950

230

1.271

452,61

01
01
02

Masini, echipamente si mijloace de transport

03

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

25.000

25.000

25.000

1,54

36.155

37.167

38.097

1,54

36.155

37.167

38.097

Alte active fixe

2.000

2.115

1.152

-45,53

03

Reparatii capitale aferente activelor fixe

9.038

8.996

9.811

9,06

01

PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI
RECUPERATE IN ANUL CURENT
TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII
PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

-27,76

30
84
85

Administratia centrala

01

Autoritati judecatoresti

06

7

4

TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR
CU FINANTARE RAMBURSABILA
Cheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabila

71

6

317

11

70

Estimari
2016

10

TITLUL X ALTE CHELTUIELI

65

Estimari
2015

-8.405
-8.405
-8.405
137.013

159.392

115.149

1.110.996

1.293.368

1.295.030

0,13

806.782

771.131

-4,42

07

Penitenciare

763.103

50

Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei
nationale
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL CULTURALE

103.927

101.525

107.583

5,97

4.560

3.568

2.374

-33,46

2.492

2.495

2.497

01

CHELTUIELI CURENTE

4.560

3.568

2.374

-33,46

2.492

2.495

2.497

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE
ADMINISTRATIEI PUBLICE
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

4.318

3.415

2.188

-35,93

2.303

2.303

2.303

242

153

186

21,57

189

192

194

ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA

4.560

3.568

2.374

-33,46

2.492

2.495

2.497

01

CHELTUIELI CURENTE

4.560

3.568

2.374

-33,46

2.492

2.495

2.497

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE
ADMINISTRATIEI PUBLICE
Transferuri curente

4.318

3.415

2.188

-35,93

2.303

2.303

2.303

4.318

3.415

2.188

-35,93

4.310

3.413

2.183

-36,04

189

192

194

6500 01

57
6801

01
01

Transferuri catre institutii publice
Transferuri privind contributia de asigurari de sanatate
pentru persoanele aflate in concediu pentru cresterea
copilului
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

8

2

5

150,00

242

153

186

21,57

01

Asigurari sociale

109

95

96

1,05

02

Ajutoare sociale

133

58

90

55,17
55,17

26
57

Ajutoare sociale in numerar

133

58

90

03

Pensii si ajutoare pentru batranete

109

95

96

1,05

06

Asistenta sociala pentru familie si copii

4.451

3.473

2.278

-34,41

01

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

7.834

7.774

33.904

336,12

9.219

7.022

6.500

01

CHELTUIELI CURENTE

7.834

7.774

33.904

336,12

9.219

7.022

6.500

56

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)
POSTADERARE
Alte programe comunitare finantate in perioada 2007-2013

7.834

7.774

33.904

336,12

9.219

7.022

6.500

6.591

6.528

6.957

6,57

5008

15

MINISTERUL JUSTITIEI
Data: 21/01/2013
Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at
A
02
16

Denumire

B
Finantarea externa nerambursabila
Alte facilitati si instrumente postaderare

02
25

Finantarea externa nerambursabila

Tit: 17

Pag. 7

- mii lei -

Program Executie Propuneri Crestere / Estimari
initial 2012 preliminata
2013
descrestere
2014
comparabil 2012
2013/2012
comparabil
1
2
3
4
5
6.591

6.528

6.957

6,57

1.243

83

25.294

30.374,70

1.243

83

25.294

30.374,70

1.163

1.653

42,13

Programul de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea
disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii
Europene extinse
Finantarea externa nerambursabila

Estimari
2015

Estimari
2016

6

7

1.163

1.653

42,13

ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA

7.834

7.774

33.904

336,12

9.219

7.022

6.500

01

CHELTUIELI CURENTE

7.834

7.774

33.904

336,12

9.219

7.022

6.500

56

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)
POSTADERARE
Alte programe comunitare finantate in perioada 2007-2013

7.834

7.774

33.904

336,12

9.219

7.022

6.500

6.591

6.528

6.957

6,57

6.591

6.528

6.957

6,57

1.243

83

25.294

30.374,70

83

25.294

30.374,70

1.163

1.653

42,13

02
6108

15
02
16

Finantarea externa nerambursabila
Alte facilitati si instrumente postaderare

02
25
02

Finantarea externa nerambursabila
Programul de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea
disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii
Europene extinse
Finantarea externa nerambursabila

01

Administratia centrala

07

Penitenciare

5010
01
10

7.777

1.163

1.653

42,13

7.642

33.721

341,26

57

132

183

38,64

VENITURI PROPRII - TOTAL CHELTUIELI

5.655

6.184

7.756

25,42

7.739

7.746

7.747

CHELTUIELI CURENTE

2.800

2.940

3.364

14,42

3.346

3.352

3.367

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

1.011

1.121

1.477

31,76

1.482

1.483

1.483

880

962

1.247

29,63

1.864

1.869

1.884

Cheltuieli salariale in bani

01

1.243

01

Salarii de baza

65

260

300,00

05

Sporuri pentru conditii de munca

9

36

300,00

06

Alte sporuri

6

25

316,67

11

Fond aferent platii cu ora

877

906

3,31

13

Indemnizatii de delegare

5

20

300,00

131

159

230

44,65

95

113

165

46,02

2

4

5

25,00

28

33

48

45,45

2

3

3

0,00

Contributii

03
01
02
03
04
06

Contributii de asigurari sociale de stat
Contributii de asigurari de somaj
Contributii de asigurari sociale de sanatate
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli
profesionale
Contributii pentru concedii si indemnizatii
TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

Bunuri si servicii

01
01

Furnituri de birou

880

4

6

9

50,00

1.789

1.819

1.887

3,74

636

634

653

3,00

39

37

41

10,81

2
1
-4,55

02

Materiale pentru curatenie

2

03

Incalzit, iluminat si forta motrica

1

04

Apa, canal si salubritate

1

1

09

Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

110

110

105

30

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

483

483

507

4,97

11

7

24

242,86

Bunuri de natura obiectelor de inventar

5

5

10

100,00

Alte obiecte de inventar

5

5

10

100,00

Deplasari, detasari, transferari

501

522

594

13,79

Deplasari interne, detasari, transferari

501

522

594

13,79

Alte cheltuieli

636

651

606

-6,91

25

25

26

4,00

Reparatii curente

02
05
30
06
01
30
02

Protocol si reprezentare

04

Chirii

30

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

570
41

626

580

-7,35

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

2.855

3.244

4.392

35,39

4.393

4.394

4.380

71

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

2.855

3.244

4.392

35,39

4.393

4.394

4.380

Active fixe

2.855

3.244

4.392

35,39

Masini, echipamente si mijloace de transport

2.035

2.287

3.026

32,31

01
02

MINISTERUL JUSTITIEI
Data: 21/01/2013
Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at
A
03

Denumire

B
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

Pag. 8

- mii lei -

500

525

600

14,29

Estimari
2015

Estimari
2016

6

7

320

432

766

77,31

ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA

5.655

6.184

7.756

25,42

7.739

7.746

7.747

01

CHELTUIELI CURENTE

2.800

2.940

3.364

14,42

3.346

3.352

3.367

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

1.011

1.121

1.477

31,76

1.482

1.483

1.483

880

962

1.247

29,63

65

260

300,00

Sporuri pentru conditii de munca

9

36

300,00

06

Alte sporuri

6

25

316,67

11

Fond aferent platii cu ora

877

906

3,31

13

Indemnizatii de delegare

5

20

300,00

131

159

230

44,65

95

113

165

46,02

2

4

5

25,00

28

33

48

45,45

2

3

3

0,00

1.864

1.869

1.884

30
6110

Alte active fixe

Cheltuieli salariale in bani

01
01
05

Salarii de baza

Contributii

03
01

Contributii de asigurari sociale de stat

02

Contributii de asigurari de somaj

03

Contributii de asigurari sociale de sanatate

04
06

Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli
profesionale
Contributii pentru concedii si indemnizatii
TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

Bunuri si servicii

01

880

4

6

9

50,00

1.789

1.819

1.887

3,74

636

634

653

3,00

41

10,81

01

Furnituri de birou

39

37

02

Materiale pentru curatenie

2

2

03

Incalzit, iluminat si forta motrica

1

1

Apa, canal si salubritate

1

1

Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

110

110

105

-4,55

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

483

483

507

4,97

04
09
30
02

Reparatii curente

11

7

24

242,86

05

Bunuri de natura obiectelor de inventar

5

5

10

100,00

Alte obiecte de inventar

5

5

10

100,00

Deplasari, detasari, transferari

501

522

594

13,79

Deplasari interne, detasari, transferari

501

522

594

13,79

Alte cheltuieli

636

651

606

-6,91

25

25

26

4,00

30
06
01
30
02

Protocol si reprezentare

04

Chirii

30

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

570
41

626

580

-7,35

CHELTUIELI DE CAPITAL

2.855

3.244

4.392

35,39

4.393

4.394

4.380

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

2.855

3.244

4.392

35,39

4.393

4.394

4.380

Active fixe

2.855

3.244

4.392

35,39

02

Masini, echipamente si mijloace de transport

2.035

2.287

3.026

32,31

03

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

500

525

600

14,29

30

Alte active fixe

320

432

766

77,31

520

2.080

300,00

5.575

5.584

5.628

0,79

80

80

48

-40,00

70
71
01

01

Administratia centrala

06

Autoritati judecatoresti

07

Tit: 17

Program Executie Propuneri Crestere / Estimari
initial 2012 preliminata
2013
descrestere
2014
comparabil 2012
2013/2012
comparabil
1
2
3
4
5

Penitenciare

MINISTERUL APARARII NATIONALE
Bugetul pe anii 2012-2016

Data: 21/01/2013
Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at
A

Denumire

B
VENITURI PROPRII TOTAL VENITURI

10

I.VENITURI CURENTE

0002 10

Tit: 18

Pag. 1

- mii lei -

Program Executie Propuneri Crestere / Estimari
initial 2012 preliminata
2013
descrestere
2014
comparabil 2012
2013/2012
comparabil
1
2
3
4
5
291.447

121.828

447.951

122.925

89.733

Estimari
2015
6

Estimari
2016
7

267,69

484.998

485.213

488.154

369.968

312,30

409.505

409.720

412.661

285.501

2.755,01

328.606

328.606

328.606

0003 10

A.VENITURI FISCALE

10.000

0004 10

A4.IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII

10.000

285.501

2.755,01

328.606

328.606

328.606

1610

10.000

285.501

2.755,01

328.606

328.606

328.606

10.000

285.501

2.755,01

328.606

328.606

328.606

2900 10

TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA
UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA
DE ACTIVITATI
Taxe si tarife pentru eliberarea de licenta si autorizatii de
functionare
C.VENITURI NEFISCALE

122.925

79.733

84.467

5,94

80.899

81.114

84.055

3000 10

C1.VENITURI DIN PROPRIETATE

14.903

13.485

7.249

-46,24

7.249

7.249

7.249

3010

VENITURI DIN PROPRIETATE

14.903

13.485

7.249

-46,24

7.249

7.249

7.249

Venituri din concesiuni si inchirieri

14.903

13.485

7.249

-46,24

7.249

7.249

7.249

66.248

77.218

16,56

73.650

73.865

76.806

03

05
3300 10

C2.VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

108.022

3310

VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE
ACTIVITATI
Taxe si alte venituri in invatamant

107.379

65.612

76.650

16,82

73.082

73.297

76.238

23.357

21.119

16.372

-22,48

15.822

16.760

17.624

50,99

45.355

45.435

45.505
13.089

05

8

8

08

Venituri realizate cu ocazia participarii la actiuni sub egida
organizatiilor internationale
Venituri din prestari servicii

53.024

29.005

43.795

20

Venituri din cercetare

30.990

15.466

16.463

6,45

11.885

11.082

50

Alte venituri din prestari servicii si alte activitati

14

20

42,86

20

20

20

636

568

-10,69

568

568

568

07

DIVERSE VENITURI

3610

643
643

636

568

-10,69

568

568

568

3900 10

II.VENITURI DIN CAPITAL

159.307

22.880

72.931

218,75

73.033

73.033

73.033

3910

VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI

159.307

22.880

72.931

218,75

73.033

73.033

73.033

Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor
publice
SUME PRIMITE DE LA UE / ALTI DONATORI IN
CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI PREFINANTARI
Fondul European de Dezvoltare Regionala

159.307

22.880

72.931

218,75

73.033

73.033

73.033

9.215

9.215

5.052

-45,18

2.460

2.460

2.460

2.460

2.460

2.460

Alte venituri

50

01
4510
01

Fondul Social European

02
08

Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat

18

Mecanismul financiar norvegian

553

935

542

-42,03

6.780

6.780

2.460

-63,72

1.167
1.882

1.500

883

-41,13

TOTAL GENERAL

5.106.577

4.919.099

5.637.856

14,61

5.763.403

5.895.820

5.929.414

01

CHELTUIELI CURENTE

4.418.600

4.589.302

5.000.730

8,96

5.076.445

5.200.052

5.224.822

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

3.280.738

3.497.389

3.923.951

12,20

3.966.196

4.064.915

4.066.239

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

759.949

711.850

688.554

-3,27

708.339

725.812

742.454

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE
ADMINISTRATIEI PUBLICE
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

145.997

177.617

181.209

2,02

198.080

202.523

209.355

132.203

118.004

116.032

-1,67

143.452

143.424

143.450

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)
POSTADERARE
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

14.536

13.445

6.638

-50,63

3.589

3.589

3.589

81.357

64.186

80.092

24,78

52.839

55.839

55.839

3.820

6.811

4.254

-37,54

3.950

3.950

3.896

339.967

637.126

87,41

686.958

695.768

704.592

339.967

637.126

87,41

686.958

695.768

704.592

5000

55
56
57

TITLUL X ALTE CHELTUIELI

59
70

CHELTUIELI DE CAPITAL

687.977

71

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

687.977

84
85

PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI
RECUPERATE IN ANUL CURENT
TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII
PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT
CHELTUIELI - BUGET DE STAT

4.815.130

4.797.271

5.189.905

8,18

5.278.405

5.410.607

5.441.260

01

CHELTUIELI CURENTE

4.232.889

4.475.921

4.883.470

9,11

4.961.858

5.085.197

5.107.714

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

3.263.768

3.480.678

3.909.976

12,33

3.952.097

4.050.900

4.050.900

Cheltuieli salariale in bani

1.904.637

2.021.690

2.275.838

12,57

01

Salarii de baza

1.400.449

1.504.970

1.710.189

13,64

05

Sporuri pentru conditii de munca

173.025

176.421

202.016

14,51

5001

01

-10.170
-10.170

MINISTERUL APARARII NATIONALE
Data: 21/01/2013
Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at

Denumire

A

B
06

Alte sporuri

10

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

11

Fond aferent platii cu ora

12

Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii

13

Tit: 18

Pag. 2

- mii lei -

Program Executie Propuneri Crestere / Estimari
initial 2012 preliminata
2013
descrestere
2014
comparabil 2012
2013/2012
comparabil
1
2
3
4
5
2.178

2.545

2.842

11,67

19

84

85

1,19

634

440

467

6,14

7

30

32

6,67

Indemnizatii de delegare

248.900

262.316

272.559

3,90

Indemnizatii de detasare

1.505

1.510

1.518

0,53

77.920

73.374

86.130

17,38

Cheltuieli salariale in natura

817.595

865.813

981.143

13,32

02

Norme de hrana

583.659

595.287

660.815

11,01

03

Uniforme si echipament obligatoriu

67.483

114.023

123.083

7,95

05

Transportul la si de la locul de munca

17.340

20.314

21.487

5,77

30

Alte drepturi salariale in natura

149.113

136.189

175.758

29,05

14
30
02

Alte drepturi salariale in bani

Contributii

541.536

593.175

652.995

10,08

01

Contributii de asigurari sociale de stat

441.945

493.175

535.395

8,56

02

Contributii de asigurari de somaj

1.451

1.407

1.484

5,47

87.734

89.534

105.445

17,77

4.453

3.197

4.025

25,90

03

03

Contributii de asigurari sociale de sanatate

05

Prime de asigurare viata platite de angajator pentru
angajati
Contributii pentru concedii si indemnizatii

06
20
01
01
02
03

5.953

5.862

6.646

13,37

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

604.653

628.775

591.907

-5,86

Bunuri si servicii

411.381

430.858

402.339

-6,62

Furnituri de birou

3.885

3.395

3.404

0,27

Materiale pentru curatenie

2.128

1.846

2.008

8,78

174.940

175.958

188.359

7,05

30.257

28.937

-4,36

Incalzit, iluminat si forta motrica

04

Apa, canal si salubritate

28.730

05

Carburanti si lubrifianti

104.111

102.291

83.370

-18,50

06

Piese de schimb

14.299

24.042

15.891

-33,90

07

Transport

6.335

7.951

8.190

3,01

08

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

24.361

26.083

23.640

-9,37

09

Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

49.182

53.525

43.892

-18,00

30

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

3.410

5.510

4.648

-15,64

02

Reparatii curente

9.161

16.078

9.810

-38,98

03

Hrana

67.460

59.685

71.344

19,53

Hrana pentru oameni

65.848

58.636

70.336

19,95

Hrana pentru animale

1.612

1.049

1.008

-3,91

Medicamente si materiale sanitare

5.677

7.453

7.076

-5,06

01

Medicamente

4.788

6.445

6.358

-1,35

02

Materiale sanitare

474

567

385

-32,10

03

Reactivi

138

210

110

-47,62

04

Dezinfectanti

277

231

223

-3,46

Bunuri de natura obiectelor de inventar

30.506

34.191

26.322

-23,01

01

Uniforme si echipament

26.070

27.361

22.353

-18,30

03

Lenjerie si accesorii de pat

961

1.064

710

-33,27

3.475

5.766

3.259

-43,48

15.431

17.651

16.316

-7,56

9.440

7.879

-16,54

8.211

8.437

2,75

2.838

2.934

1.036

712

762

737

-3,28

94

87

102

17,24

01
02
04

05

30

Alte obiecte de inventar
Deplasari, detasari, transferari

06
01

Deplasari interne, detasari, transferari

7.542

02

Deplasari in strainatate

7.889
15

15

09

Materiale de laborator

10

Cercetare-dezvoltare

11

Carti, publicatii si materiale documentare

12

Consultanta si expertiza

13

Pregatire profesionala

499

604

594

-1,66

14

Protectia muncii

1.209

1.310

1.169

-10,76

15

1.276

1.591

2.076

30,48

16

Munitie, furnituri si armament de natura activelor fixe
pentru armata
Studii si cercetari

11

10

11

10,00

25

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in

85

93

112

20,43

-64,69

611.440

Estimari
2015

Estimari
2016

6

7

628.561

644.274

MINISTERUL APARARII NATIONALE
Data: 21/01/2013
Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at

Denumire

A

B
reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale
Alte cheltuieli

30

Tit: 18

Pag. 3

- mii lei -

Program Executie Propuneri Crestere / Estimari
initial 2012 preliminata
2013
descrestere
2014
comparabil 2012
2013/2012
comparabil
1
2
3
4
5
58.298

55.468

13

52.848

02

Protocol si reprezentare

1.293

1.236

1.287

4,13

03

Prime de asigurare non-viata

4.126

1.626

1.910

17,47

04

Chirii

1.903

3.141

3.136

-0,16

600

140

200

42,86

Prestari servicii pentru transmiterea drepturilor
Executarea silita a creantelor bugetare

30

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE
ADMINISTRATIEI PUBLICE
Transferuri curente

51
01

33

35

37

5,71

50.330

49.290

46.270

-6,13

145.997

177.617

181.209

2,02

124.997

150.973

160.209

6,12

57.961

64.697

11,62

01

Transferuri catre institutii publice

58.036

03

Actiuni de sanatate

66.012

92.296

94.580

2,47

949

716

932

30,17

21.000

26.644

21.000

-21,18

21.000

26.644

21.000

-21,18

132.203

118.004

116.032

-1,67

A. Transferuri interne

300

4

100

2.400,00

Alte transferuri curente interne

300

4

100

2.400,00

131.903

118.000

115.932

-1,75

131.903

117.997

115.882

-1,79

3

50

1.566,67

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

81.357

64.186

80.092

24,78

01

Asigurari sociale

61.197

42.285

57.571

36,15

02

Ajutoare sociale

20.160

21.901

22.521

2,83

01

Ajutoare sociale in numerar

19.385

21.430

21.904

2,21

02

Ajutoare sociale in natura

775

471

617

31,00

3.820

6.661

4.254

-36,14

250

265

250

-5,66

26
02
12

Transferuri privind contributia de asigurari de sanatate
pentru persoanele aflate in concediu pentru cresterea
copilului
Transferuri de capital
Transferuri pentru finantarea investitiilor la spitale
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

55
01
18
02
01
04

B. Transferuri curente in strainatate (catre organizatii
internationale)
Contributii si cotizatii la organisme internationale
Alte transferuri curente in strainatate
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)
POSTADERARE
Programe din Fondul Social European(FSE)

56
02

125

02

Finantarea externa nerambursabila

892

03

Cheltuieli neeligibile

TITLUL X ALTE CHELTUIELI

198.080

202.523

209.355

143.452

143.424

143.450

52.839

55.839

55.839

3.950

3.950

3.896

1.091

Finantarea nationala

59

7

1.091

01

57

6

-4,72

Reclama si publicitate

09

Estimari
2016

8

01

06

Estimari
2015

74

11

Asociatii si fundatii

17

Despagubiri civile

1.900

4.893

3.000

-38,69

1.503

1.004

-33,20

70

Sume destinate mentinerii navigabilitatii aeronavelor pentru
zboruri speciale
CHELTUIELI DE CAPITAL

1.670
582.241

331.520

306.435

-7,57

316.547

325.410

333.546

71

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

582.241

331.520

306.435

-7,57

316.547

325.410

333.546

Active fixe

531.879

294.201

273.259

-7,12

01

Constructii

51.909

34.421

51.336

49,14

02

Masini, echipamente si mijloace de transport

50.275

5.866

15.275

160,40

03

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

33

01

30
03
84
85
01

Alte active fixe
Reparatii capitale aferente activelor fixe

1.001

2.486

1.500

-39,66

428.694

251.428

205.148

-18,41

50.362

37.319

33.176

-11,10

-10.170

PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI
RECUPERATE IN ANUL CURENT
TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII
PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

-10.170
-10.170

Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE

3.569

6.309

4.864

-22,90

5.056

5.144

5.194

01

CHELTUIELI CURENTE

3.569

6.326

4.864

-23,11

5.056

5.144

5.194

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

1.117

1.242

1.454

17,07

1.497

1.535

1.535

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

252

184

258

40,22

307

307

307

5100 01

MINISTERUL APARARII NATIONALE
Data: 21/01/2013
Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at
A

Denumire

B
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE
ADMINISTRATIEI PUBLICE
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

51
55

Tit: 18

Pag. 4

- mii lei -

Program Executie Propuneri Crestere / Estimari
initial 2012 preliminata
2013
descrestere
2014
comparabil 2012
2013/2012
comparabil
1
2
3
4
5
2

Estimari
2015

2

6

Estimari
2016

2

7

2

300

7

150

2.042,86

350

400

450

1.900

4.893

3.000

-38,69

2.900

2.900

2.900

59

TITLUL X ALTE CHELTUIELI

84

PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI
RECUPERATE IN ANUL CURENT
TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII
PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT
AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE

1.581

1.372

1.784

30,03

2.029

2.117

2.167

CHELTUIELI CURENTE

1.581

1.382

1.784

29,09

2.029

2.117

2.167

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

1.497

1.535

1.535

180

180

180

2

2

2

85
5101
01

-17
-17

1.117

1.242

1.454

17,07

Cheltuieli salariale in bani

697

775

894

15,35

01

Salarii de baza

575

666

769

15,47

05

Sporuri pentru conditii de munca

36

35

38

8,57

13

Indemnizatii de delegare

6

4

4

0,00

14

Indemnizatii de detasare

30

Alte drepturi salariale in bani

10
01

02
02

4
80

70

79

12,86

Cheltuieli salariale in natura

208

233

288

23,61

Norme de hrana

167

167

189

13,17

11

15

15

0,00

03

Uniforme si echipament obligatoriu

05

Transportul la si de la locul de munca

30

Alte drepturi salariale in natura

6

14

15

7,14

24

37

69

86,49

Contributii

212

234

272

16,24

01

Contributii de asigurari sociale de stat

164

191

215

12,57

02

Contributii de asigurari de somaj

4

3

5

66,67

03

Contributii de asigurari sociale de sanatate

40

39

47

20,51

Contributii pentru concedii si indemnizatii

4

1

5

400,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

164

133

178

33,83

Bunuri si servicii

102

99

128

29,29

7

5

7

40,00

03

06
20
01
01

Furnituri de birou

02

Materiale pentru curatenie

03

Incalzit, iluminat si forta motrica

04

1

2

3

50,00

35

40

51

27,50

Apa, canal si salubritate

8

9

12

33,33

05

Carburanti si lubrifianti

10

7

10

42,86

06

Piese de schimb

10

7

10

42,86

07

Transport

1

2

100,00

08

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

12

8

10

25,00

Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

15

18

20

11,11

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

4

2

3

50,00

2

2

0,00

09
30

Reparatii curente

02
04
01
05
30

Medicamente si materiale sanitare

3

1

2

100,00

Medicamente

3

1

2

100,00

Bunuri de natura obiectelor de inventar

2

2

0,00

Alte obiecte de inventar

2

2

0,00

17

21

23,53

Deplasari, detasari, transferari

06
01

Deplasari interne, detasari, transferari

02

Deplasari in strainatate
Carti, publicatii si materiale documentare

11
14

Protectia muncii

25

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in
reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale
Alte cheltuieli

30

32
7

5

6

20,00

25

12

15

25,00

1

2

2

0,00

1
10
16

4
10

16

60,00

02

Protocol si reprezentare

6

03

Prime de asigurare non-viata

6

5

5

0,00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

4

5

6

20,00

30

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE
ADMINISTRATIEI PUBLICE
Transferuri curente

51
01
03

Actiuni de sanatate

5

2
2
2

MINISTERUL APARARII NATIONALE
Data: 21/01/2013
Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at
A

Denumire

B
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

55
01
18
02
04
84

Tit: 18

01

- mii lei -

300

7

150

2.042,86

A. Transferuri interne

300

4

100

2.400,00

Alte transferuri curente interne

300

4

100

2.400,00

3

50

1.566,67

3

50

1.566,67

30,03

B. Transferuri curente in strainatate (catre organizatii
internationale)
Alte transferuri curente in strainatate

350

Estimari
2015

Estimari
2016

6

7

400

450

-10

PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI
RECUPERATE IN ANUL CURENT
TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII
PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85

Pag. 5

Program Executie Propuneri Crestere / Estimari
initial 2012 preliminata
2013
descrestere
2014
comparabil 2012
2013/2012
comparabil
1
2
3
4
5

-10
-10

Autoritati executive si legislative

1.581

1.372

1.784

Autoritati executive

1.581

1.372

1.784

30,03

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

1.988

4.937

3.080

-37,61

3.027

3.027

3.027

01

CHELTUIELI CURENTE

1.988

4.944

3.080

-37,70

3.027

3.027

3.027

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

88

51

80

56,86

127

127

127

Bunuri si servicii

10

3

6

100,00

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

10

3

6

100,00

Consultanta si expertiza

43

26

39

50,00

25

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in
reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale
TITLUL X ALTE CHELTUIELI

35

22

35

59,09

1.900

4.893

3.000

-38,69

2.900

2.900

2.900

17

Despagubiri civile

1.900

4.893

3.000

-38,69

01

PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI
RECUPERATE IN ANUL CURENT
TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII
PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

01
03
5401

01
08
12

59
84
85

-7
-7
-7
1.988

4.937

3.080

-37,61

4.446.568

4.793.397

7,80

4.905.330

5.029.498

5.058.542

01

Partea a II-a APARARE,ORDINE PUBLICA SI
SIGURANTA NATIONALA
CHELTUIELI CURENTE

4.459.569
3.880.047

4.126.363

4.489.148

8,79

4.591.435

4.708.588

4.728.812

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

3.136.793

3.348.836

3.758.463

12,23

3.799.772

3.896.961

3.896.961

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

544.979

566.956

519.870

-8,31

538.987

556.108

571.821

51

66.012

92.296

94.578

2,47

109.219

112.140

116.675

55

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE
ADMINISTRATIEI PUBLICE
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

131.903

117.997

115.882

-1,79

143.102

143.024

143.000

57

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

110

13

105

707,69

105

105

105

59

TITLUL X ALTE CHELTUIELI

250

265

250

-5,66

250

250

250

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

579.522

330.059

304.249

-7,82

313.895

320.910

329.730

71

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

579.522

330.059

304.249

-7,82

313.895

320.910

329.730

84

PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI
RECUPERATE IN ANUL CURENT
TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII
PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT
APARARE

4.172.389

4.159.838

4.460.696

7,23

4.566.672

4.684.034

4.712.007

CHELTUIELI CURENTE

3.625.296

3.850.847

4.186.611

8,72

4.286.953

4.397.436

4.417.660

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

2.918.985

3.113.853

3.493.232

12,18

3.532.793

3.623.312

3.623.312

1.793.641

2.021.325

12,69

Alte servicii publice generale

50
6000 01

85
6001
01
10

-9.854
-9.854

Cheltuieli salariale in bani

1.691.547

01

Salarii de baza

1.214.546

1.305.525

1.486.291

13,85

05

Sporuri pentru conditii de munca

157.645

160.648

184.333

14,74

06

Alte sporuri

1.083

78

89

14,10

10

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

84

85

1,19

11

Fond aferent platii cu ora

6

7

16,67

12

Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii

4

4

4

0,00

13

Indemnizatii de delegare

248.121

261.451

271.611

3,89

Indemnizatii de detasare

1.496

1.492

1.492

0,00

68.647

64.353

77.413

20,29

Cheltuieli salariale in natura

754.962

798.913

904.480

13,21

02

Norme de hrana

540.458

549.070

607.331

10,61

03

Uniforme si echipament obligatoriu

56.327

101.971

109.772

7,65

01

14
30
02

Alte drepturi salariale in bani

5

MINISTERUL APARARII NATIONALE
Data: 21/01/2013
Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at
A
05

Denumire

B
Transportul la si de la locul de munca

Tit: 18

Pag. 6

- mii lei -

Program Executie Propuneri Crestere / Estimari
initial 2012 preliminata
2013
descrestere
2014
comparabil 2012
2013/2012
comparabil
1
2
3
4
5
16.726

19.662

20.771

5,64

Alte drepturi salariale in natura

141.451

128.210

166.606

29,95

Contributii

472.476

521.299

567.427

8,85

01

Contributii de asigurari sociale de stat

385.151

432.525

464.351

7,36

02

Contributii de asigurari de somaj

1.175

1.150

1.183

2,87

76.428

79.290

92.155

16,23

4.353

3.101

3.775

21,73

30
03

03
05

Contributii de asigurari sociale de sanatate
Prime de asigurare viata platite de angajator pentru
angajati
Contributii pentru concedii si indemnizatii

5.369

5.233

5.963

13,95

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

508.036

526.423

482.590

-8,33

Bunuri si servicii

380.222

395.460

363.910

-7,98

Furnituri de birou

3.058

2.412

2.644

9,62

02

Materiale pentru curatenie

1.527

1.109

1.251

12,80

03

Incalzit, iluminat si forta motrica

157.814

155.576

164.733

5,89

26.061

24.316

-6,70

06
20
01
01

04

Apa, canal si salubritate

24.482

05

Carburanti si lubrifianti

102.935

100.161

81.414

-18,72

06

Piese de schimb

13.655

22.982

15.137

-34,14

07

Transport

6.335

7.950

8.188

2,99

08

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

22.328

24.242

21.705

-10,47

09

Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

45.440

50.086

40.498

-19,14

30

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

2.648

4.881

4.024

-17,56

Reparatii curente

7.469

14.382

8.150

-43,33

Hrana

41.398

34.060

40.955

20,24

Hrana pentru oameni

39.810

33.030

39.967

21,00

Hrana pentru animale

1.588

1.030

988

-4,08

Medicamente si materiale sanitare

4.720

6.275

6.165

-1,75

01

Medicamente

4.305

5.897

5.845

-0,88

02

Materiale sanitare

265

240

205

-14,58

02
03
01
02
04

150

138

115

-16,67

Bunuri de natura obiectelor de inventar

24.767

26.735

17.972

-32,78

01

Uniforme si echipament

21.107

20.800

14.853

-28,59

03

Lenjerie si accesorii de pat

700

750

360

-52,00

30

Alte obiecte de inventar

2.960

5.185

2.759

-46,79

14.188

16.508

15.143

-8,27

8.808

7.263

-17,54

7.700

7.880

2,34

2.820

2.934

1.020

-65,24

571

572

535

-6,47

50

61

62

1,64

481

588

577

-1,87

04
05

Dezinfectanti

Deplasari, detasari, transferari

06
01

Deplasari interne, detasari, transferari

6.876

02

Deplasari in strainatate

7.312
15

Materiale de laborator

10

Cercetare-dezvoltare

11

Carti, publicatii si materiale documentare

12

Consultanta si expertiza

13

Pregatire profesionala

14

Protectia muncii

1.091

1.201

1.056

-12,07

15

Munitie, furnituri si armament de natura activelor fixe
pentru armata
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in
reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale
Alte cheltuieli

1.251

1.566

2.051

30,97

35

71

73

2,82

28.958

26.010

24.906

-4,24

Protocol si reprezentare

1.117

1.120

1.166

4,11

03

Prime de asigurare non-viata

3.921

1.364

1.852

35,78

04

Chirii

1.896

3.135

3.129

-0,19

33

35

37

5,71

21.991

20.356

18.722

-8,03

66.012

92.296

94.552

2,44

66.012

92.296

94.552

2,44

66.012

92.296

94.552

2,44

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

131.903

117.997

115.882

-1,79

B. Transferuri curente in strainatate (catre organizatii
internationale)

131.903

117.997

115.882

-1,79

30
02

09
30

01
03
02

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE
ADMINISTRATIEI PUBLICE
Transferuri curente

51

55

Executarea silita a creantelor bugetare

Actiuni de sanatate

Estimari
2016

6

7

501.510

518.631

534.344

109.193

112.114

116.649

143.102

143.024

143.000

15

09

25

Estimari
2015

MINISTERUL APARARII NATIONALE
Data: 21/01/2013
Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at
A
01
57
02
02
59
11
70
71

Denumire

B
Contributii si cotizatii la organisme internationale

Tit: 18

Pag. 7

- mii lei -

Program Executie Propuneri Crestere / Estimari
initial 2012 preliminata
2013
descrestere
2014
comparabil 2012
2013/2012
comparabil
1
2
3
4
5
131.903

117.997

115.882

-1,79

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

110

13

105

707,69

Ajutoare sociale

110

13

105

707,69

Ajutoare sociale in natura
Asociatii si fundatii

250

-5,66

CHELTUIELI DE CAPITAL

547.093

318.460

274.085

-13,93

279.719

286.598

294.347

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

547.093

318.460

274.085

-13,93

279.719

286.598

294.347

282.137

240.983

-14,59

43.952

49,93

5.866

15.275

160,40

03

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

30

Alte active fixe

03

Reparatii capitale aferente activelor fixe

01

PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI
RECUPERATE IN ANUL CURENT
TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII
PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

1.001

2.486

1.500

-39,66

405.699

244.470

180.256

-26,27

49.094

36.323

33.102

-8,87

-9.469
-9.469
-9.469
244.678

242.509

238.682

-1,58

3.523.254

3.498.719

3.793.917

8,44

370.995

386.792

395.080

2,14

27.414

27.919

25.469

-8,78

6.048

3.899

7.548

93,59

ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA

287.180

286.730

332.701

16,03

338.658

345.464

346.535

CHELTUIELI CURENTE

254.751

275.516

302.537

9,81

304.482

311.152

311.152

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

217.808

234.983

265.231

12,87

266.979

273.649

273.649

147.294

162.074

10,03

37.477

37.477

37.477

Administratie centrala
Aparare nationala

25

Participarea la misiuni si operatiuni militare in afara
teritoriului statului roman
Cercetare si dezvoltare pentru aparare

50

Alte cheltuieli in domeniul apararii

Cheltuieli salariale in bani

134.793

01

Salarii de baza

120.566

131.491

144.283

9,73

05

Sporuri pentru conditii de munca

10.400

10.373

11.767

13,44

06

Alte sporuri

927

2.381

2.654

11,47

13

Indemnizatii de delegare

611

690

755

9,42

14

Indemnizatii de detasare

1

2

100,00

01

30
02
02
03
05
30

2.289

2.358

2.613

10,81

Cheltuieli salariale in natura

37.002

40.221

45.767

13,79

Norme de hrana

23.976

26.790

30.539

13,99

7.990

8.215

9.254

12,65

373

350

390

11,43

4.663

4.866

5.584

14,76

Alte drepturi salariale in bani

Uniforme si echipament obligatoriu
Transportul la si de la locul de munca
Alte drepturi salariale in natura
Contributii

46.013

47.468

57.390

20,90

01

Contributii de asigurari sociale de stat

38.569

40.991

48.360

17,98

02

Contributii de asigurari de somaj

69

63

75

19,05

03

Contributii de asigurari sociale de sanatate

7.138

6.162

8.532

38,46

100

96

250

160,42

03

05
06

Prime de asigurare viata platite de angajator pentru
angajati
Contributii pentru concedii si indemnizatii
TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

Bunuri si servicii

01

137

156

173

10,90

36.943

40.533

37.280

-8,03

6.772

9.518

8.047

-15,45

235

504

219

-56,55

51

104

53

-49,04

2.784

3.601

3.242

-9,97

01

Furnituri de birou

02

Materiale pentru curatenie

03

Incalzit, iluminat si forta motrica

04

Apa, canal si salubritate

328

432

360

-16,67

05

Carburanti si lubrifianti

805

1.754

1.505

-14,20

Piese de schimb

296

483

323

-33,13

1.880

1.749

1.826

4,40

787

477

-39,39

104

42

-59,62

06
08

250

265

29.315

10

250

-5,66

250

49.672

01

250

707,69

250

41.627

6101

105

105

Masini, echipamente si mijloace de transport

03

105

13

Constructii

02

105

265

02

01

7

250

Active fixe

85

6

110

01

84

Estimari
2016

TITLUL X ALTE CHELTUIELI

497.999

01

Estimari
2015

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

09

Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

358

30

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

35

MINISTERUL APARARII NATIONALE
Data: 21/01/2013
Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at

Denumire

A

B
02

Tit: 18

Pag. 8

- mii lei -

Program Executie Propuneri Crestere / Estimari
initial 2012 preliminata
2013
descrestere
2014
comparabil 2012
2013/2012
comparabil
1
2
3
4
5

Reparatii curente

220

446

220

-50,67

Hrana

269

225

229

1,78

01

Hrana pentru oameni

245

206

209

1,46

02

Hrana pentru animale

24

19

20

5,26

104

258

139

-46,12

Medicamente

86

233

126

-45,92

Materiale sanitare

14

22

8

-63,64

4

3

5

66,67

352

249

-29,26

03

Medicamente si materiale sanitare

04
01
02
04

Dezinfectanti
Bunuri de natura obiectelor de inventar

278

01

Uniforme si echipament

225

210

212

0,95

03

Lenjerie si accesorii de pat

3

2

1

-50,00
-74,29

05

50

140

36

Deplasari, detasari, transferari

852

821

817

-0,49

01

Deplasari interne, detasari, transferari

350

359

317

-11,70

02

Deplasari in strainatate

502

462

500

8,23

35

109

116

6,42

30
06

Alte obiecte de inventar

Carti, publicatii si materiale documentare

11
12

Consultanta si expertiza

13

Pregatire profesionala

1
5

4

-20,00

24

20

-16,67

25

25

0,00

28.356

28.750

27.413

-4,65

82

55

44

-20,00

14

Protectia muncii

15

Munitie, furnituri si armament de natura activelor fixe
pentru armata
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in
reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale
Alte cheltuieli

25

25
30
02

Protocol si reprezentare

03

Prime de asigurare non-viata

30

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

01
03

6

7

5

190

248

45

-81,85

28.084

28.447

27.324

-3,95

26

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE
ADMINISTRATIEI PUBLICE
Transferuri curente

51

Estimari
2016

1

1
25

Estimari
2015

26

26

26

26
26

Actiuni de sanatate

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

32.429

11.599

30.164

160,06

34.176

34.312

35.383

71

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

32.429

11.599

30.164

160,06

34.176

34.312

35.383

Active fixe

31.161

10.603

30.090

183,79

8.166

3.645

5.281

44,88

22.995

6.958

24.809

256,55

996

74

-92,57

01

03
84
85
01

01

Constructii

30

Alte active fixe
Reparatii capitale aferente activelor fixe

1.268

-385

PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI
RECUPERATE IN ANUL CURENT
TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII
PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

-385
-385
200.455

193.849

225.917

16,54

Siguranta nationala

58.618

62.611

70.365

12,38

06

Autoritati judecatoresti

28.006

30.188

36.322

20,32

50

Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei
nationale
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL CULTURALE

101

82

97

18,29

350.322

342.891

390.640

13,93

367.219

375.165

376.778

CHELTUIELI CURENTE

347.603

341.729

388.454

13,67

364.567

370.665

372.962

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

125.858

130.600

150.059

14,90

150.828

152.404

152.404

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

59.422

61.635

71.779

16,46

72.146

72.146

72.146

85.321

86.629

1,53

88.859

90.381

92.678

57

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE
ADMINISTRATIEI PUBLICE
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)
POSTADERARE
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

79.985

81.247

64.173

79.987

24,64

52.734

55.734

55.734

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

2.719

1.461

2.186

49,62

2.652

4.500

3.816

71

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

2.719

1.461

2.186

49,62

2.652

4.500

3.816

84

PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI
RECUPERATE IN ANUL CURENT

Administratia centrala

01
04

6500 01
01
10
20
51
56

1.091

-299

MINISTERUL APARARII NATIONALE
Data: 21/01/2013
Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at
A

Denumire

B
TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII
PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT
INVATAMANT

85
6501
01
10

Tit: 18

Pag. 9

- mii lei -

Program Executie Propuneri Crestere / Estimari
initial 2012 preliminata
2013
descrestere
2014
comparabil 2012
2013/2012
comparabil
1
2
3
4
5
-299

212.882

16,43

214.595

217.781

217.099

CHELTUIELI CURENTE

181.536

210.779

16,11

211.943

213.281

213.283

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

117.395

121.870

140.004

14,88

140.572

141.907

141.907

74.290

85.040

14,47

70.594

70.594

70.594

Salarii de baza

60.319

62.723

73.557

17,27

05

Sporuri pentru conditii de munca

4.373

4.736

5.204

9,88

06

Alte sporuri

10

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

11

Fond aferent platii cu ora

12

Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii

13

Indemnizatii de delegare

14

Indemnizatii de detasare
Alte drepturi salariale in bani

86

6

19
629

434

460

3

26

28

7,69

156

163

183

12,27
17,65

5,99

9

17

20

6.513

6.191

5.582

-9,84

25.086

29.070

15,88

Cheltuieli salariale in natura

24.119

02

Norme de hrana

17.813

17.986

21.304

18,45

03

Uniforme si echipament obligatoriu

3.124

3.791

4.009

5,75

05

Transportul la si de la locul de munca

235

279

301

7,89

30

Alte drepturi salariale in natura

2.947

3.030

3.456

14,06

Contributii

21.169

22.494

25.894

15,12

Contributii de asigurari sociale de stat

16.791

18.144

20.915

15,27

175

171

188

9,94

3.813

3.758

4.349

15,73

03
01
02

Contributii de asigurari de somaj

03

Contributii de asigurari sociale de sanatate

06

Contributii pentru concedii si indemnizatii

20

390

421

442

4,99

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

57.620

59.245

70.263

18,60

Bunuri si servicii

23.518

24.482

29.273

19,57

01

Furnituri de birou

563

450

512

13,78

02

Materiale pentru curatenie

521

597

674

12,90

03

Incalzit, iluminat si forta motrica

13.817

16.087

19.635

22,06

04

Apa, canal si salubritate

3.811

3.700

4.192

13,30

05

Carburanti si lubrifianti

341

349

425

21,78

06

Piese de schimb

323

310

389

25,48

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

114

61

72

18,03

3.317

2.416

2.804

16,06

711

512

570

11,33

01

08
09
30

Materiale si prestari de servicii cu caracter functional
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

02

Reparatii curente

<