STRUCTURI DE CONSTRUCTII

STRATIFICATE
PROF. DR. ING. DORINA ISOPESCU
Elemente stratificate din lamele
compozite
y
x
z
0
o
-30
o
0
o
+30
o
-30
o
+30
o
[(0/±30)
2
]
90
o
30
o
0
o
90
o
45
o
45
o
[90/45/30/0/90/45]
0
o
0
o
90
o
90
o
[(0/90)
2
/45]
s
90
o
0
o
90
o
0
o
45
o
Evaluarea caracteristicilor mecanice ale elementelor
stratificate din materiale compozite polimerice
Relaţii deplasări-deformaţii specifice
Stabilirea acestor relaţii se bazează pe
următoarele ipoteze:
 Stratificatul se presupune că acţionează
unitar, ca un produs monostrat;
 Conlucrarea dintre lamele este perfectă,
iar stratul aderent este foarte subţire şi
nedeformabil la forfecare. În acest fel
lamelele nu alunecă unele faţă de altele,
asigurându-se continuitatea deplasărilor
peste pelicula de aderenţă.
 Se presupune că o linie normală pe
suprafaţa mediană a stratificatului în stare
nedeformată rămâne perpendiculară pe
suprafaţa mediană şi după deformare şi
deci se pot neglija deformaţiile specifice
unghiulare şi .
A
B
C
D
A'
B'
C'
D'
u
0
u
z
x
z
w
0
o
x
o
x
zo
x
|
|
|
|
.
|

\
|
+
|
|
|
|
.
|

\
|
=
|
|
|
|
.
|

\
|
xy
y
x
xy
y
x
xy
x
z
k
k
k
¸
c
c
¸
c
c
0
0
0
Deformatiile specifice ale planului median
( ) ( ) ( ) k c c z + =
0
Vect. curburilor
x
w
z u u
0
0
c
c
÷ =
y
w
z
0
0
c
c
÷ v = v
2
0
2
0
x
x
w
z
x
u
c
c
÷
c
c
= c
2
0
2
x
x
w
k
c
c
÷ =
Vect. def. specif.
Vect. def. specif. ale pl.
median
Evaluarea caracteristicilor mecanice ale elementelor
stratificate din materiale compozite polimerice
Relaţii tensiuni-deformaţii specifice
( ) | | ( )
k k
Q c · = o
|
|
|
|
.
|

\
|
·
(
(
(
¸
(

¸

· +
|
|
|
|
.
|

\
|
·
(
(
(
¸
(

¸

=
|
|
|
|
.
|

\
|
xy
y
x
xy
y
x
k
xy
y
x
Q Q Q
Q Q Q
Q Q Q
z
Q Q Q
Q Q Q
Q Q Q
k
k
k
¸
c
c
t
o
o
66 26 16
26 22 12
16 12 11
0
0
0
66 26 16
26 22 12
16 12 11
( ) ( ) ( ) k c c z + =
0
1
2
3
4
c
E
o
Evaluarea caracteristicilor mecanice ale elementelor
stratificate din materiale compozite polimerice
Relaţii tensiuni-eforturi pentru ansamblul stratificat
Din punctul de vedere al comportării globale, al răspunsului la acţiuni, pe
secţiunile unei plăci stratificate apar eforturi de tip N
x
, N
y
, N
xy
, M
x
, M
y
, M
xy

aferente unei lăţimi unitare.
Aceste eforturi generează. la rândul lor tensiuni normale şi tangenţiale de
tipul: o
x,
o
y
şi t
xy
.

b
z
y
x
M
x
M
xy
N
x
N
xy
N
yx
N
y
M
y
M
yx
h/2
h/2
dz N
x
2
h
2
h x
· o =
}
÷
dz N
y
2
h
2
h y
· o =
}
÷
dz N
xy
2
h
2
h xy
· t =
}
÷
dz z M
x
2
h
2
h x
· · o =
}
÷
dz z M
y
2
h
2
h y
· · o =
}
÷
dz z M
xy
2
h
2
h xy
· · t =
}
÷
Evaluarea caracteristicilor mecanice ale elementelor
stratificate din materiale compozite polimerice
Relaţii tensiuni-eforturi pentru ansamblul stratificat
dz
N
N
N
xy
y
x
2
h
2
h
xy
y
x
·
|
|
|
.
|

\
|
t
o
o
=
|
|
|
.
|

\
|
}
÷
dz z
M
M
M
xy
y
x
2
h
2
h
xy
y
x
· ·
|
|
|
.
|

\
|
t
o
o
=
|
|
|
.
|

\
|
}
÷
dz N
x
2
h
2
h x
· o =
}
÷
dz N
y
2
h
2
h y
· o =
}
÷
dz N
xy
2
h
2
h xy
· t =
}
÷
dz z M
x
2
h
2
h x
· · o =
}
÷
dz z M
y
2
h
2
h y
· · o =
}
÷
dz z M
xy
2
h
2
h xy
· · t =
}
÷
Evaluarea caracteristicilor mecanice ale elementelor
stratificate din materiale compozite polimerice
Relaţii eforturi – deformaţii specifice pentru ansamblul stratificat
Straturile (lamelele) în stratificat se numerotează pornind de la partea
superioară spre bază. Se consideră originea sistemului de axe (x0z) în
planul median. În acest caz, distanţa de la planul median la limita
stratului, h
k
, este pozitivă sub planul median, fiind negativă deasupra
acestuia.
Aplicând la un produs stratificat cu "n" straturi elementare rezultă:
dz
N
N
N
xy
y
x
n
1 k
h
h
xy
y
x
k
1 k
·
|
|
|
.
|

\
|
t
o
o
=
|
|
|
.
|

\
|
¿
}
=
÷
1
2
n
k
h
0
h
1
h
k-1
h
k
h
n-1
h
n
h
x
plan
median
0
z
dz N
x
2
h
2
h x
· o =
}
÷
n straturi
Evaluarea caracteristicilor mecanice ale elementelor
stratificate din materiale compozite polimerice
Relaţii eforturi – deformaţii specifice pentru ansamblul
stratificat
¿
}
¿
}
=
=
(
(
(
(
¸
(

¸

· ·
|
|
|
|
.
|

\
|
·
(
(
(
¸
(

¸

+
+
(
(
(
(
¸
(

¸

·
|
|
|
|
.
|

\
|
·
(
(
(
¸
(

¸

=
|
|
|
|
.
|

\
|
÷
÷
n
k
xy
y
x
h
h
n
k
xy
y
x
h
h
xy
y
x
dz z
Q Q Q
Q Q Q
Q Q Q
dz
Q Q Q
Q Q Q
Q Q Q
N
N
N
k
k
k
k
1
66 26 16
26 22 12
16 12 11
1 0
0
0
66 26 16
26 22 12
16 12 11
1
1
k
k
k
¸
c
c
|
|
|
|
.
|

\
|
·
(
(
(
¸
(

¸

· +
|
|
|
|
.
|

\
|
·
(
(
(
¸
(

¸

=
|
|
|
|
.
|

\
|
xy
y
x
xy
y
x
k
xy
y
x
Q Q Q
Q Q Q
Q Q Q
z
Q Q Q
Q Q Q
Q Q Q
k
k
k
¸
c
c
t
o
o
66 26 16
26 22 12
16 12 11
0
0
0
66 26 16
26 22 12
16 12 11
dz
N
N
N
xy
y
x
n
1 k
h
h
xy
y
x
k
1 k
·
|
|
|
.
|

\
|
t
o
o
=
|
|
|
.
|

\
|
¿
}
=
÷
Evaluarea caracteristicilor mecanice ale elementelor
stratificate din materiale compozite polimerice
Relaţii eforturi – deformaţii specifice pentru ansamblul
stratificat
|
|
|
|
.
|

\
|
(
(
(
(
¸
(

¸

·
(
(
(
¸
(

¸

+
+
|
|
|
|
.
|

\
|
(
(
(
(
¸
(

¸

(
(
(
¸
(

¸

=
|
|
|
|
.
|

\
|
¿
}
¿
}
=
=
÷
÷
xy
y
x
n
k
h
h
xy
y
x
n
k
h
h
xy
y
x
k
k
k
dz z
Q Q Q
Q Q Q
Q Q Q
dz
Q Q Q
Q Q Q
Q Q Q
N
N
N
k
k
k
k
1
66 26 16
26 22 12
16 12 11
0
0
0
1
66 26 16
26 22 12
16 12 11
1
1
¸
c
c
Ţinând seama de faptul că ( )
0
c şi (k) nu sunt funcţii de z şi în interiorul
fiecărui strat elementar coeficienţii matricei reduse a constantelor elastice
transformate | | Q nu sunt funcţie de z iar ( )
0
c şi (k) nu depind de numărul lamelei
curente "k", ecuaţia devine:
Evaluarea caracteristicilor mecanice ale elementelor
stratificate din materiale compozite polimerice
Relaţii eforturi – deformaţii specifice pentru ansamblul
stratificat
dz z
M
M
M
xy
y
x
n
1 k
2
h
2
h
xy
y
x
· ·
|
|
|
.
|

\
|
t
o
o
=
|
|
|
.
|

\
|
¿
}
=
÷
|
|
|
|
.
|

\
|
·
(
(
(
(
¸
(

¸

· · ·
(
(
(
¸
(

¸

+
+
|
|
|
|
.
|

\
|
·
(
(
(
(
¸
(

¸

· ·
(
(
(
¸
(

¸

=
|
|
|
|
.
|

\
|
}
¿
}
¿
÷
÷
=
=
xy
y
x
h
h
n
k
xy
y
x
h
h
n
k
xy
y
x
dz z
Q Q Q
Q Q Q
Q Q Q
dz z
Q Q Q
Q Q Q
Q Q Q
M
M
M
k
k
k
k
k
k
k
¸
c
c
2
1
66 26 16
26 22 12
16 12 11
0
0
0
1
66 26 16
26 22 12
16 12 11
1
1
|
|
|
|
.
|

\
|
·
(
(
(
¸
(

¸

· +
|
|
|
|
.
|

\
|
·
(
(
(
¸
(

¸

=
|
|
|
|
.
|

\
|
xy
y
x
xy
y
x
k
xy
y
x
Q Q Q
Q Q Q
Q Q Q
z
Q Q Q
Q Q Q
Q Q Q
k
k
k
¸
c
c
t
o
o
66 26 16
26 22 12
16 12 11
0
0
0
66 26 16
26 22 12
16 12 11
Evaluarea caracteristicilor mecanice ale elementelor
stratificate din materiale compozite polimerice
Relaţii eforturi – deformaţii specifice pentru ansamblul
stratificat
Se definesc matricele [A], [B], [D]:
| |
( ) ( )
1 k k
n
1 k
ij ij
66 26 16
26 22 12
16 12 11
h
h
n
1 k
66 26 16
26 22 12
16 12 11
h h Q A
A A A
A A A
A A A
dz
Q Q Q
Q Q Q
Q Q Q
A
k
1 k
÷
=
=
÷ · =
(
(
(
¸
(

¸

=
(
(
(
¸
(

¸

·
(
(
(
¸
(

¸

=
¿
}
¿
÷
[A] - matricea rigidităţilor axiale;
Evaluarea caracteristicilor mecanice ale elementelor
stratificate din materiale compozite polimerice
Relaţii eforturi – deformaţii specifice pentru ansamblul
stratificat
| |
( ) ( )
2
1 k
2
k
k
n
1 k
ij ij
66 26 16
26 22 12
16 12 11
h
h
n
1 k
66 26 16
26 22 12
16 12 11
h h Q
2
1
B
B B B
B B B
B B B
dz z
Q Q Q
Q Q Q
Q Q Q
B
k
1 k
÷
=
=
÷ · =
(
(
(
¸
(

¸

=
(
(
(
¸
(

¸

· ·
(
(
(
¸
(

¸

=
¿
}
¿
÷
[B] - matricea de cuplare;
Evaluarea caracteristicilor mecanice ale elementelor
stratificate din materiale compozite polimerice
Relaţii eforturi – deformaţii specifice pentru ansamblul
stratificat
| |
( ) ( )
3
1 k
3
k
n
1 k
ij ij
66 26 16
26 22 12
16 12 11
2 h
h
n
1 k
66 26 16
26 22 12
16 12 11
h h Q
3
1
D
D D D
D D D
D D D
dz z
Q Q Q
Q Q Q
Q Q Q
D
k
1 k
÷
=
=
÷ · =
(
(
(
¸
(

¸

=
(
(
(
¸
(

¸

· ·
(
(
(
¸
(

¸

=
¿
}
¿
÷
[D] - matricea rigidităţilor la încovoiere
Evaluarea caracteristicilor mecanice ale elementelor
stratificate din materiale compozite polimerice
Relaţii eforturi – deformaţii specifice pentru ansamblul
stratificat
Cu aceste notaţii expresiile eforturilor pe secţiunile stratificatului devin:
( ) | | ( ) | |( ) k c
k
k
k
¸
c
c
B A N
B B B
B B B
B B B
A A A
A A A
A A A
N
N
N
xy
y
x
xy
y
x
xy
y
x
+ · =
|
|
|
|
.
|

\
|
·
(
(
(
¸
(

¸

+
|
|
|
|
.
|

\
|
·
(
(
(
¸
(

¸

=
|
|
|
|
.
|

\
|
0
66 26 16
26 22 12
16 12 11
0
0
0
66 26 16
26 22 12
16 12 11
( ) | | ( ) | |( ) k c
k
k
k
¸
c
c
D B M
D D D
D D D
D D D
B B B
B B B
B B B
M
M
M
xy
y
x
xy
y
x
xy
y
x
+ · =
|
|
|
|
.
|

\
|
(
(
(
¸
(

¸

+
|
|
|
|
.
|

\
|
·
(
(
(
¸
(

¸

=
|
|
|
|
.
|

\
|
0
66 26 16
26 22 12
16 12 11
0
0
0
66 26 16
26 22 12
16 12 11
Evaluarea caracteristicilor mecanice ale elementelor
stratificate din materiale compozite polimerice
Relaţii eforturi – deformaţii specifice pentru ansamblul stratificat
|
|
|
.
|

\
|c
·
(
(
(
¸
(

¸

=
|
|
|
.
|

\
|
k D B
B A
M
N
0


  


( ) | | ( ) | |( ) k B A N
k
k
k
B B B
B B B
B B B
A A A
A A A
A A A
N
N
N
0
xy
y
x
66 26 16
26 22 12
16 12 11
0
xy
0
y
0
x
66 26 16
26 22 12
16 12 11
xy
y
x
+ c · =
|
|
|
.
|

\
|
·
(
(
(
¸
(

¸

+
|
|
|
.
|

\
|
¸
c
c
·
(
(
(
¸
(

¸

=
|
|
|
.
|

\
|
( ) | | ( ) | |( ) k D B M
k
k
k
D D D
D D D
D D D
B B B
B B B
B B B
M
M
M
0
xy
y
x
66 26 16
26 22 12
16 12 11
0
xy
0
y
0
x
66 26 16
26 22 12
16 12 11
xy
y
x
+ c · =
|
|
|
.
|

\
|
(
(
(
¸
(

¸

+
|
|
|
.
|

\
|
¸
c
c
·
(
(
(
¸
(

¸

=
|
|
|
.
|

\
|
Matricele [A], [B] şi [D] formează matricea
[E] denumită matricea rigidităţilor de
ansamblu ale stratificatului.
Evaluarea caracteristicilor mecanice ale elementelor
stratificate din materiale compozite polimerice
Relaţii deformaţii specifice - eforturi pentru ansamblul stratificat
|
|
|
.
|

\
|
·
(
(
(
¸
(

¸

=
|
|
|
|
.
|

\
|
M
N
d h
b a


  


k
c
0
1
D B
B A
d h
b a
÷
(
(
(
¸
(

¸

=
(
(
(
¸
(

¸


  


  

Matricele [a], [b], [h] şi [d] formează matricea [E
]-1
denumită ca matricea
flexibilităţilor de ansamblu ale stratificatului iar termenii matricei [E]
-1
.
|
|
|
|
.
|

\
|
·
(
(
(
¸
(

¸

=
|
|
|
.
|

\
|
k
c


  


0
D B
B A
M
N
( ) | | ( )
k k k
Q c o · =
Evaluarea caracteristicilor mecanice ale elementelor
stratificate din materiale compozite polimerice
Relaţii deformaţii specifice - eforturi pentru ansamblul stratificat
|
|
|
.
|

\
|
·
(
(
(
¸
(

¸

=
|
|
|
.
|

\
|c
M
N
d h
b a
k
0


  


( ) | | ( ) | | | |( ) k c B A N A · ÷ · =
÷ ÷ 1 1 0
( ) | | | | ( ) | | ( ) | | ( ) k · + · ÷ · · =
÷
D k B N A B M
1
| | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | | | | | | B A B D D
A B C
B A B
A A
1
*
1
*
1
*
1
*
· · ÷ =
· =
· ÷ =
=
÷
÷
÷
÷
Se noteaza:
|
|
|
.
|

\
|c
·
(
(
(
¸
(

¸

=
|
|
|
.
|

\
|
k D B
B A
M
N
0


  


( ) | | ( ) | |( ) M b N a + · =
0
c
( ) | | ( ) | |( ) M d N h + · = k
Evaluarea caracteristicilor mecanice ale elementelor
stratificate din materiale compozite polimerice
Relaţii deformaţii specifice - eforturi pentru ansamblul stratificat
( ) | | ( ) | | | | ( ) N C D M D · ÷ · =
÷ ÷
*
1
*
1
*
k
( ) | | | | | | | | ( ) ( ) | | | | ( ) M D B N C D B A
1
* * *
1
* * * 0
· · + · · ÷ = c
÷ ÷
| | | | | | | | | |
| | | | | |
| | | | | | | |
| | | |
1
*
T
*
1
*
1
* *
*
1
* * *
D d
b C D h
D B b
C D B A a
÷
÷
÷
÷
=
= · ÷ =
· =
· ÷ =
Evaluarea caracteristicilor mecanice ale elementelor
stratificate din materiale compozite polimerice
Relaţii deformaţii specifice - eforturi pentru ansamblul stratificat
- la stratificatele simetrice (simetrie realizată geometric şi sub
aspectul proprietăţilor mecanice ale straturilor), matricea [B] are
toţi termenii nuli;
- la stratificatele alcătuite din lamele izotrope termenii:
A
16
=A
26
=D
16
=D
26
=0
- pentru lamelele armate unidirecţiona1, în coordonate genera1e,
termenii de tipul ( ) 6 i Q
6 i
= ai matricei reduse a constantelor
elastice transformate sunt nuli datorită produsului cosu sinu ;
- datorită simetriei stratificatului se poate scrie:

| | | | | | | | | | | | | |
1 1
D d ; 0 b h ; A a
÷ ÷
= = = =
( ) | | ( ) | |( ) M b N a + · =
0
c
( ) | | ( ) | |( ) M d N h + · = k
Evaluarea caracteristicilor mecanice ale elementelor
stratificate din materiale compozite polimerice
Caracteristicile mecanice ale ansamblului stratificat
Caracteristicilor mecanice ale ansamblului stratificat la solicitări pure după
o direcţie, toate celelalte eforturi fiind nule sunt.

11 x 11
x
0
x
x
x
ha
1
N a
h
N
E = =
c
o
=

22 y 22
y
0
y
y
y
ha
1
N a
h
N
E = =
c
o
=

66 xy 66
xy
0
xy
xy
xy
ha
1
N a
h
N
G = =
¸
t
=

66
26
y , xy
11
16
xy , x
11
12
xy
a
a
;
a
a
;
a
a
= q = q ÷ = v
Forta axiala dupa directia x
Forta axiala dupa directia y
Forta de forfecare in planul xy
Evaluarea caracteristicilor mecanice ale elementelor
stratificate din materiale compozite polimerice
Caracteristicile mecanice ale ansamblului stratificat
Relaţiile permit calculul aproximativ al modulului de elasticitate la
încovoiere pentru elementul stratificat:
11
3
12
d h
E
x
=
22
3
12
d h
E
y
=
b
z
y
x
M
x
M
xy
N
x
N
xy
N
yx
N
y
M
y
M
yx
h/2
h/2
Incovoiere dupa x
Incovoiere dupa y
EVALUAREA TENSIUNILOR HIGROTERMICE PENTRU O GRINDA FABRICATA
DINTR-UN STRATIFICAT SIMETRIC
Se analizeaza in continuare o grinda realizata dintr-un stratificat simetric
[(0
o
/90
o
)
2
/0
o
]
s
alcatuit din lamele armate unidirectional fabricate din
rasina poliesterica si armaturi din fibre de sticla, lamele fiind asezate in cruce
avandu-se in vedere orientarea armaturii.
Straturile au aceeasi grosime t
k
=t=0.5mmsi aceasi fractiune
volumetrica de armatura V
f
=0.5.
Variatia de temperatura ΔT s-a considerat constanta pe grosimea
stratificatului fiind egala cu 20
o
C.
01 . 0
1
= | 30 . 0
2
= |
Se dau de asemena coeficientii de dilatare/contractie liniara din variatia
umiditatii pentru cele doua directii principale ale materialului:
Grinda este incastrata la capete si are lungimea de 1.5 m si
latimea de 10cm, inaltimea fiind generata de grosimea stratificatului
Incarcarile grinzii sunt variatile de temperatura si umiditate.
T = 10̊ C
T = 30̊ C
01 . 0
1
= |
30 . 0
2
= |
ETAPE DE PROIECTARE
[(0
o
/90
o
)
2
/0
o
]
s
ETAPE DE PROIECTARE
0 1
1
h h
z
2
÷
=
2 1
2
h h
z
2
+
=
Diagrama tensiunilor se poate trasa in functie de pozitia lui z astfel:
- planul median al fiecarei lamele k
2
H
-H
+
H
1
2
the midplane
K
Z
N
Z
K
t
K
Z
0
Z
1
1
x
y
2
θ
k
1
- interfata dintre doua lamele
ETAPE DE PROIECTARE
|
|
|
.
|

\
|
·
(
(
(
¸
(

¸

=
|
|
|
.
|

\
|c
M
N
d h
b a
k
0


  


1
D B
B A
d h
b a
÷
(
(
(
¸
(

¸

=
(
(
(
¸
(

¸


  


  

Pentru fiecare lamelă se
determina:
| |
11 12
21 22
66
S S 0
S S S 0
0 0 S
(
(
=
(
(
¸ ¸
| |
11 12
21 22
66
Q Q 0
Q Q Q 0
0 0 Q
(
(
=
(
(
¸ ¸
11 12 16
12 22 26
16 26 16
Q Q Q
Q Q Q Q
Q Q Q
(
(
( =
(
¸ ¸
(
(
¸ ¸
11 12 16
12 22 26
16 26 16
S S S
S S S S
S S S
(
(
(
=
(
¸ ¸
(
(
¸ ¸
| |
11 12 16
12 22 26
16 26 66
A A A
A A A A
A A A
(
(
=
(
(
¸ ¸
| |
11 12 16
12 22 26
16 26 66
B B B
B B B B
B B A
(
(
=
(
(
¸ ¸
| |
11 12 16
12 22 26
16 26 66
D D D
D D D D
D D D
(
(
=
(
(
¸ ¸
|
|
|
|
.
|

\
|
+
|
|
|
|
.
|

\
|
=
|
|
|
|
.
|

\
|
xy
y
x
xy
y
x
xy
x
z
k
k
k
¸
c
c
¸
c
c
0
0
0
|
|
|
|
.
|

\
|
·
(
(
(
¸
(

¸

· +
|
|
|
|
.
|

\
|
·
(
(
(
¸
(

¸

=
|
|
|
|
.
|

\
|
xy
y
x
xy
y
x
k
xy
y
x
Q Q Q
Q Q Q
Q Q Q
z
Q Q Q
Q Q Q
Q Q Q
k
k
k
¸
c
c
t
o
o
66 26 16
26 22 12
16 12 11
0
0
0
66 26 16
26 22 12
16 12 11
z este distanta de la planul median pana la lamela pentru care evaluam tensiunile
( ) | | ( )
k k k
Q c o · =
ETAPE DE PROIECTARE
)
`
¹
¹
´
¦
(
¸
(

¸

=
)
`
¹
¹
´
¦
+
+
k
c
o
UT
UT
D B
B A
M M
N N
{ } | |{ } | |{ }
UT UT o
M M b N N a + + + = c
{ } | |{ } | |{ }
UT UT
M M d N N h + + + = k
Unde N si M sunt forte si momente interne pe latime unitara (N/b sau M/b
unde b este latimea grinzii) rezultate din actiunea incarcarilor
¦
)
¦
`
¹
¦
¹
¦
´
¦
+
+
(
¸
(

¸

=
¦
)
¦
`
¹
¦
¹
¦
´
¦
UT
UT
M M
N N
d h
b a
k
c
0
ETAPE DE PROIECTARE
{ } | |{ } { } ( )
x
UT
x x
Q c c o ÷ =
|
|
|
.
|

\
|
·
(
(
(
¸
(

¸

=
|
|
|
|
.
|

\
|
M
N
d h
b a


  


k
c
0
Stiind ca:
{ } { } { } { } { } { } { }
k
x
k
x
k
x
k
x
k
x
T
k
x
U
k
x
UT
C T | o c c c A + A = + =
•fortele higrotermice echivalente, pe latime unitara
{ } | | { } | | { } | | { } dz Q C dz Q T dz Q N
k
x
H
H
k
k
x
H
H
H
H
k
k
x
UT
k
UT
} } }
÷ ÷ ÷
A + A = = | o c
•momentele higrotermice echivalente, pe latime unitara
{ } | | { } | | { } | | { } dz z Q C dz z Q T dz z Q M
k
k
x
H
H
k
k
k
x
H
H
H
H
k
k
k
x
UT
k
UT
} } }
÷ ÷ ÷
A + A = = | o c
( ) | | ( )
k k
Q c · = o
ETAPE DE PROIECTARE
{ } =
¦
)
¦
`
¹
¦
¹
¦
´
¦
=
k
xy
y
x
k
x
o
o
o
o
{ } =
¦
)
¦
`
¹
¦
¹
¦
´
¦
=
k
xy
y
x
k
x
|
|
|
|
vectorul coeficientilor de dilatare/contractie datorita variatiei de
temperatura pentru stratul k in sistemul de coordonate general
vectorul coeficientilor de dilatare/contractie datorita variatiei umiditatii
pentru stratul k in sistemul de coordonate general
( )
m m m f f f
L
L
V E V E
E
) ( ) (
1
) (
) 1 (
| o | o | o + =
( ) ( )
LT L m m m f f f T
V V v | o | o v | o v | o ) ( ) ( 1 ) ( 1 ) (
) 2 (
÷ + + + =
u o u o o
2
T
2
L x
sin cos + =
u o u o o
2
T
2
L y
cos sin + =
) ( sin cos 2
T L xy
o o u u o ÷ =
u | u | |
2
T
2
L x
sin cos + =
u | u | |
2
T
2
L y
cos sin + =
) ( sin cos 2
T L xy
| | u u | ÷ =
ETAPE DE PROIECTARE
0
x x x
0 0 1
y y y
1 1
0
xy xy xy
1
k
h h
Q Q k
2
k
¦ ¹ ¦ ¹ ¦ ¹ o c
+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
( (
o = · c + · ·
´ ` ´ ` ´ `
¸ ¸ ¸ ¸
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
t ¸
¹ ) ¹ ) ¹ )
|
|
|
|
.
|

\
|
·
(
(
(
¸
(

¸

· +
|
|
|
|
.
|

\
|
·
(
(
(
¸
(

¸

=
|
|
|
|
.
|

\
|
xy
y
x
xy
y
x
k
xy
y
x
Q Q Q
Q Q Q
Q Q Q
z
Q Q Q
Q Q Q
Q Q Q
k
k
k
¸
c
c
t
o
o
66 26 16
26 22 12
16 12 11
0
0
0
66 26 16
26 22 12
16 12 11
0
x x x
0 2 1
y y y
2 2
0
xy xy xy
2
k
h h
Q Q k
2
k
¦ ¹ ¦ ¹ ¦ ¹ o c
+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
( (
o = · c + · ·
´ ` ´ ` ´ `
¸ ¸ ¸ ¸
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
t ¸
¹ ) ¹ ) ¹ )
0 1
1
h h
z
2
÷
=
2 1
2
h h
z
2
+
=
( ) | |( )
2 , 1 2 , 1
o c S =
( ) | |( )
y x
T
, 2 , 1
o o =
( ) | | ( )
k k k
Q c o · =
{ } | |{ } | |{ }
UT UT o
M M b N N a + + + = c
{ } | |{ } | |{ }
UT UT
M M d N N h + + + = k
ETAPE DE PROIECTARE
( )
tL
L
c cL
R R < < o
( )
tT
T
c cT
R R < < o
( )
( )
( ) LT f
LT
c
R < t
 . Criteriul tensiunilor maxime
Conform acestui criteriu cedarea are loc când orice tensiune din direcţiile
principale ale materialului depăşeşte rezistenţele materialului în
aceleaşi direcţii
( ) ( )
f m f fu tL
V 1 V R
f
÷ o + o =
-
c
( )
( )
f
f m f
f
m
f f cL
V 1 3
E E V
E
E
V 1 V 2 R
÷
(
¸
(

¸

÷ + =
tT
mu
tT
C
R
o
=
Tu T cT
E R c =
( ) cL LT f
R
2
1
R =
ETAPE DE PROIECTARE
- termenii matricii de cuplare | | B sunt nuli atunci cand stratificatul este
simetric, deci in acest caz nu exista influente reciproce intre incovoiere si
fortele din planul elementului;

- in coordonate principale (de material) termenii
ij
o si
ij
| (i=j), pentru lamela
compozita ortotropa sunt nuli (nu apar deformatii din forfecare);

- in coordonate generale, termenii
ij
o si
ij
| (i=j), sunt nuli datorita produsului
cosu·sinu;

- matricea | | a este identica cu | |
1
A
÷
deoarece stratificatul este simetric;

- termenii matricilor | | h si | | b sunt nuli din acelasi motiv;

- matricea | | d este egala cu | |
1
D
÷
tot datorita simetriei stratificatului.
Particularitatile stratificatului simetric:
EXEMPLU DE CALCUL
Proprietăţile materialelor componente de
bază
Unit de
măsură
Fibre de
sticlă
Răşină
poliesterică
Modulul de elasticitate, E MPa 75.000 2100
Modulul de elasticitate la forfecare,
( ) v +
=
1 2
E
G
MPa 29.600 750
Coeficientul lui Poisson, v
0,25 0,4
Coeficienţii de dilatare termică o
m/m
o
C
5·10
-6
75·10
-6


Proprietăţile lamelei compozite ortotrope Unitatea de
măsură
In coordonate principale
(de material)
Modulul de elasticitate longitudinal E
L
MPa
3,805·10
4

Modulul de elasticitate transversal E
T
MPa
7,461·10
3

Modulul de elasticitate la forfecare G
LT
MPa
2,109·10
3

Coeficientul lui Poisson major v
LT

0,325
Coeficientul lui Poisson minor v
TL

0,064

[(0
o
/90
o
)
2
/0
o
]
s
ETAPE DE PROIECTARE
Proprietăţile lamelei
compozite ortotrope
Unitatea
de
masura
In coordonate
principale
(de material)
In coordonate generale
u = 0
o
u = 90
o

Matricea redusă a
rigidităţilor
| |
(
(
(
¸
(

¸

=
66
22 12
12 11
Q 0 0
0 Q Q
0 Q Q
Q
MPa Q
11
=3,885·10
4

Q
22
=7,618·10
3

Q
12
=2,476·10
3

Q
66
=2,109·10
3


Matricea redusă a
rigidităţilor
transformate
| |
(
(
(
¸
(

¸

=
66 26 16
26 22 12
16 12 11
k
Q Q Q
Q Q Q
Q Q Q
Q

MPa
Q
11
=3,885·10
4

Q
22
=7,618·10
3

Q
12
=2,476·10
3

Q
66
=2,109·10
3

Q Q
16 26
0 = =
Q
11
=7,618·10
3

Q
22
=3,885·10
4

Q
12
=2,476·10
3

Q
66
=2,109·10
3
Q Q
16 26
0 = =
Coeficienţii de
dilatare/contracţie
termică
{ }
i
o
/
o
C
1
o =6,932·10
-6

2
o =53,37·10
-6


x
o =6,932·10
-6

y
o =53,37·10
-6

xy
o =0
x
o =53,37·10
-6

y
o =6,932·10
-6

xy
o =0
Coeficienţii de
dilatare/contracţie din
variaţia umidităţii
{ }
i
|
/%
1
| =0,01
2
| =0,3
x
| =0,01
y
| =0,3
xy
| =0
x
| =0,3
y
| =0,01
xy
| =0

ETAPE DE PROIECTARE
In urma calculului se constată că:

- în coordonate generale, pentru starea plană de tensiuni, termenii
matricii de rigiditate
6 i
Q (i=6) sunt nuli datorită faptului că lamela
este ortotropă;

- de asemenea, in coordonate generale, termenii matricii reduse a
rigidităţilor transformate
6 i
Q (i=6) sunt nuli pentru că produsul
cosu·sinu este zero pentru unghiul θ=90
o
;

- termenii
6 i
A (i=6) sunt nuli deoarece lamela compozită este
ortotropă iar stratificatul este simetric. Pentru ceilalţi termeni s-au
obţinut următoarele relaţii de calcul:

( )
22 2 11 1 11
Q n Q n t 2 A + · =

( )
22 1 11 2 22
Q n Q n t 2 A + · =

( )
2 1 12 12
n n Q t 2 A + · =

( )
2 1 66 66
n n Q t 2 A + · =
unde n
1
=3 este numărul de lamele cu armătura
orientată la u = 0
o
şi n
2
=2 este numărul de lamele
cu armătura orientată la u = 90
o
de pe jumatate din
înălţimea stratificatului (n=2n
1
+2n
2
);
ETAPE DE PROIECTARE
- datorită faptului că termenii matricei reduse a rigidităţilor
transformate
6 i
Q sunt zero, atunci şi termenii
6 i
D (i=6) sunt nuli.
Pentru ceilalţi termeni se pot folosi următoarele relaţii de calcul:

( ) ( )
(
¸
(

¸

|
.
|

\
|
÷ +
|
.
|

\
|
÷ =
¿ ¿
=
+
=
+
2 2 1
n 2
1 n
3
n
22
n n
1 n
3
1 n
11 11
n 1 Q n 1 Q
3
t 2
D

( ) ( )
(
¸
(

¸

|
.
|

\
|
÷ +
|
.
|

\
|
÷ =
¿ ¿
=
+
=
+
2 2 1
n 2
1 n
3
n
11
n n
1 n
3
1 n
22 22
n 1 Q n 1 Q
3
t 2
D

( ) | |
3
2 1 12 12
n n Q
3
t 2
D + =

( ) | |
3
2 1 66 66
n n Q
3
t 2
D + =
unde n
1
=3 este numărul de lamele cu armătura
orientată la u = 0
o
şi n
2
=2 este numărul de lamele
cu armătura orientată la u = 90
o
de pe jumatate din
înălţimea stratificatului (n=2n
1
+2n
2
);
ETAPE DE PROIECTARE
- termenii matricei de cuplare | | B sunt nuli atunci când stratificatul
este simetric, deci în acest caz nu există influenţe reciproce între
încovoiere şi forţele din planul elementului;

- în coordonate principale (de material) termenii
ij
o şi
ij
| (i=j),
pentru lamela compozită ortotropă sunt nuli (nu apar deformaţii din
forfecare);

- în coordonate generale, termenii
ij
o şi
ij
| (i=j), sunt nuli datorită
produsului cosu·sinu;

- matricea| | a este identică cu | |
1
A
÷
deoarece stratificatul este
simetric;

- termenii matricilor | | h şi | | b sunt nuli din acelaşi motiv;

- matricea| | d este egală cu| |
1
D
÷
tot datorită simetriei stratificatului.
ETAPE DE PROIECTARE
Forţele şi momentele higrotermice echivalente datorate variaţiei de
temperatură AT şi variaţiei de umiditate AU:

{ } | | { } | | { } ( )
}
¿
÷
=
÷
÷ = =
2
h
2
h
n
1 k
1 k k
k
UT
k
k
x
UT
k
UT
z z Q dz Q N c c
{ } | | { } | | { } ( )
}
¿
÷
=
÷
÷ = =
2
h
2
h
n
1 k
2
1 k
2
k
k
UT
k
k
k
x
UT
k
UT
z z Q
2
1
dz z Q M c c

In relaţia de mai sus termenii | | { } ( )
¿
=
÷
÷
n
1 k
2
1 k
2
k
k
UT
k
z z Q
2
1
c au aceeaşi formă ca
şi termenii matricei de cuplare [B], şi deci sunt nuli din considerentele
prezentate. Se constată astfel că termenii vectorului moment sunt nuli,
{ } { } 0 M
UT
= şi { } { } 0 = k .
Notând:

2 12 1 11 1
Q Q K o o + =
2 22 1 12 2
Q Q K o o + =
2 12 1 11 3
Q Q K | | + =
2 22 1 12 4
Q Q K | | + =
Se obţine:
( ) ( )
3
4 2 3 1 2 2 1 1
UT
x
10 K n K n t 6 K n K n T t 2 N
÷
+ + + = A
( ) ( )
3
3 2 4 1 1 2 2 1
UT
y
10 K n K n t 6 K n K n T t 2 N
÷
+ + + = A
0 N
UT
xy
=
ETAPE DE PROIECTARE
Caracteristicile
stratificatului
Unitati
de
masura
Valori
Termenii matricii [A]:
| |
(
(
(
¸
(

¸

=
66 26 16
26 22 12
16 12 11
A A A
A A A
A A A
A
N/mm A
11
=1,054·10
5
A
22
=8,045·10
4

A
12
=9,904·10
3
A
66
=1,054·10
4

A
16
=A
26
=0
Termenii matricii [D]:
| |
(
(
(
¸
(

¸

=
66 26 16
26 22 12
16 12 11
D D D
D D D
D D D
D
N·mm D
11
=1,486·10
5
D
22
=9,927·10
4

D
12
=1,321·10
4
D
66
=1,125·10
4

D
16
=D
26
=0
[a]=[A]
-1
mm/N a
11
=9,596·10
-6
a
22
=1,258·10
-5

a
12
= - 1,181·10
-6
a
66
= 9,484·10
-5

a
16
=a
26
=0
[d]=[D]
-1
1/ N·mm d
11
=6,811·10
-6
d
22
=1,019·10
-5

d
12
= - 9,06·10
-7
d
66
= 8,892·10
-5

d
16
=d
26
=0
{ }
¦
)
¦
`
¹
¦
¹
¦
´
¦
=
UT
xy
UT
y
UT
x
UT
N
N
N
N
N/mm

N
x
=45,563
N
y
=115,327
N
xy
=0

Diagramele tensiunilor higrotermice efective sunt:

1.466
-6.003
3.729
-4.365
5.992
5.992
-4.365
3.729
-6.003
1.466
-8.000 -6.000 -4.000 -2.000 0.000 2.000 4.000 6.000 8.000
1
3
5
7
9
Tensiuni normale
Series1 1.466 -6.00 3.729 -4.36 5.992 5.992 -4.36 3.729 -6.00 1.466
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Diagrama tensiunilor higrotermice σ
1


-8.651
0.206
-4.031
23.568
0.590
0.590
23.568
-4.031
0.206
-8.651
-10.000 -5.000 0.000 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000
1
3
5
7
9
Tensiuni normale
Series1 -8.651 0.206 -4.031 23.568 0.590 0.590 23.568 -4.031 0.206 -8.651
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Diagrama tensiunilor higrotermice σ
2
2
o
1
o
(MPa)
(MPa)
ETAPE DE PROIECTARE
Tensiunile higrotermice într-un stratificat depind de proprietăţile
materialelor componente, de caracteristicile geometrice ale lamelei compozite şi
de modul de stivuire a lamelelor pe grosimea stratificatului. Sub actiunea
variatiilor de temperatura şi de umiditate pot apare tensiuni (denumite tensiuni
higrotermice) care influenţează capacitatea portantă, precum şi modul de
comportare a elementului.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful