RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN MATEMATIK TAHUN 5 (BERFOKUS

)
MINGGU 1 02-04 JAN 1.0 TAJUK / BIDANG NOMBOR BULAT 1.1.1 i. ii. iii. iv. OBJEKTIF PEMBELAJARAN / HASIL PEMBELAJARAN Menamakan sebarang nombor hingga 1 000 000 Menama dan menulis nombor hingga 1 000 000. Menentukan nilai setiap digit dalam sebarang nombor tujuh digit hingga 1 000 000. Membandingkan nilai nombor hingga 1 000 000. Membundarkan nombor kepada puluh, ratus, ribu, puluh ribu, dan ratus ribu yang terdekat. FOKUS PEMBELAJARAN CATATAN

1.1

Nombor bulat hingga 1 000 000

Membaca dan menulis nombor Nilai digit Nilai tempat Cerakinkan nombor

2 07-11 JAN

1.2

Tambah dalam lingkungan 1 000 000.

1.2.1 i. ii.

Menambah sebarang nombor hingga 1 000 000. Menambah sebarang dua hingga empat nombor tidak melebihi 1 000 000. Menyelesaikan masalah melibatkan penambahan.

Menambah dalam bentuk lazim Mengenalpasti kata kunci, operasi dan langkah penyelesaian

1.3

Tolak dalam lingkungan 1 000 000.

1.2.1 i. ii. iii.

Menolak sebarang nombor daripada suatu nombor yang kurang daripada 1 000 000. Menolak satu nombor daripada suatu nombor yang lebih besar kurang daripada 1 000 000. Menolak berturut-turut daripada suatu nombor yang lebih besar kurang daripada 1 000 000. Menyelesaikan soalan melibatkan penolakan. Menolak Dalam Bentuk Lazim

3 14-18 JAN

1.4

Darab dengan hasil darab sehingga 1 000 000.

1.4.1 i.

Mendarab sebarang dua nombor dengan hasil darab sehingga 1 000 000 Mendarab sebarang nombor hingga lima digit dengan : a) nombor satu digit. b) nombor dua digit. c) 10, 100 dan 1 000. Menyelesaikan masalah melibatkan pendaraban. Asas sifir Mendarab dalam bentuk lazim Mendarab dengan kaedah Kekisi / Lattice Mengenalpasti kata kunci, operasi dan langkah penyelesaian

ii.

3 14-18 JAN

1.5

Bahagi dengan hasil bahagi sehingga 1 000 000

1.5.1 i.

Membahagi sebarang nombor kurang daripada 1 000 000 dengan nombor dua digit. Membahagi sebarang nombor hingga enam digit dengan : a) nombor satu digit b) 10, 100 dan 1 000 c) nombor dua digit Menyelesaikan masalah melibatkan pembahagian. Asas sifir Membahagi dalam bentuk lazim

ii.

Mengenalpasti kata kunci, operasi dan langkah penyelesaian

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN MATEMATIK TAHUN 5 (BERFOKUS)
MINGGU 4 21-25 JAN 1.6 TAJUK / BIDANG Operasi bergabung 1.6.1 i. ii. OBJEKTIF PEMBELAJARAN / HASIL PEMBELAJARAN Melaksanakan operasi bergabung yang melibatkan darab dan bahagi Operasi bergabung dalam bentuk Lazim Murid melaksanakan operasi bergabung terhadap nombor bulat yang melibatkan darab dan bahagi. Peraturan Operasi Matematik Menyelesaikan masalah melibatkan operasi bergabung darab dan bahagi. FOKUS PEMBELAJARAN CATATAN

5 28 JAN01 FEB

2.0 2.1

PECAHAN Pecahan tak wajar.

2.1.1 i. ii.

Memahami pecahan tak wajar. Menamakan dan menulis pecahan tak wajar yang penyebutnya sehingga 10. Bandingkan nilai antara dua pecahan tak wajar.

2.2

Nombor bercampur

2.2.1 i. ii.

Memahami nombor bercampur. Menama dan menulis pecahan tak wajar dengan penyebut sehingga 10. Menukar pecahan tak wajar kepada nombor bercampur dan sebaliknya.

Membaca, menulis dan melukis pecahan Mengenalpasti jenis-jenis pecahan a) pecahan wajar b) pecahan tak wajar c) pecahan bercampur

6 04-08 FEB

2.3

Penambahan pecahan.

2.3.1 i. ii. iii.

Tambah dua nombor bercampur. Tambah dua nombor bercampur dengan penyebut yang sama sehingga 10. Tambah dua nombor bercampur dengan berlainan penyebut sehingga 10. Menyelesaikan masalah melibatkan penambahan nombor bercampur

Asas sifir

7

11-15 FEBRUARI

CUTI TAHUN BARU CINA / CUTI PERISTIWA / CUTI BERGANTI

8 18-22 FEB

2.4

Penolakan pecahan.

2.4.1 i. ii. iii.

Menolak nombor bercampur. Menolak dua nombor bercampur dengan penyebut yang sama hinga 10. Menolak dua nombor bercampur dengan penyebut berlainan hingga 10. Menyelesaikan masalah melibatkan penolakan dua nombor bercampur.

Asas sifir Mencari faktor sepunya Mengenalpasti kata kunci, operasi dan langkah penyelesaian

9 25 FEB01 MAC

2.5

Pendaraban pecahan.

2.5.1 i. ii.

Mendarab sebarang pecahan wajar dengan nombor bulat sehingga 1000. Mendarab nombor bulat dengan pecahan wajar. Menyelesaikan masalah melibatkan pendaraban dalam pecahan.

Asas sifir Mengenalpasti kata kunci, operasi dan langkah penyelesaian

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN MATEMATIK TAHUN 5 (BERFOKUS)
MINGGU 10 04-08 MAC 3.0 3.1 TAJUK / BIDANG PERPULUHAN Nombor Perpuluhan. 3.1.1 i. ii. iii. iv. OBJEKTIF PEMBELAJARAN / HASIL PEMBELAJARAN Memahami dan menggunakan perbendaharaan kata berkaitan perpuluhan Menama dan menulis nombor perpuluhan sehingga tiga tempat perpuluhan. Mengenalpasti nilai tempat per seribu. Menukar pecahan per seribu kepada nombor perpuluhan dan sebaliknya. Bundarkan nombor perpuluhan kepada : a) persepuluh b) perseratus ; yang terdekat FOKUS PEMBELAJARAN CATATAN

Membaca dan menulis nombor perpuluhan Nilai tempat, nilai digit

11 11-15 MAC

3.2

Tambah perpuluhan

3.2.1 i.

Menambah nombor perpuluhan sehingga tiga tempat perpuluhan. Menambah mana-mana dua hingga empat nombor perpuluhan sehingga tiga tempat perpuluhan. a) nombor perpuluhan dan nombor perpuluhan. b) nombor bulat dan nombor perpuluhan. Menyelesaikan masalah melibatkan penggunaan nombor perpuluhan.

Susun atur titik perpuluhan

ii.

Mengenalpasti kata kunci, operasi dan langkah penyelesaian

12

18-22 MAC

UJIAN 1

13 01-05 APRIL

3.3

Penolakan perpuluhan

3.3.1 i. ii. iii.

Menolak nombor perpuluhan sehingga tiga tempat perpuluhan. Menolak satu nombor perpuluhan daripada nombor perpuluhan lain sehingga tiga tempat perpuluhan. Menolak mana-mana dua nombor perpuluhan sehingga tiga tempat perpuluhan. Menyelesaikan masalah yang melibatkan penolakan nombor perpuluhan.

Menolak perpuluhan Bentuk Lazim Mengenalpasti kata kunci, operasi dan langkah penyelesaian

3.4

Darab perpuluhan

3.4.1 i.

Mendarab nombor perpuluhan sehingga tiga tempat perpuluhan dengan satu nombor bulat. Mendarab mana-mana nombor perpuluhan hingga tiga tempat perpuluhan dengan: a) nombor satu digit b) nombor dua digit b) 10, 100 and 1 000. Menyelesaikan masalah yang melibatkan pendaraban nombor perpuluhan. Kedudukan titik perpuluhan selepas mendarab

ii.

Mengenalpasti kata kunci, operasi dan langkah penyelesaian

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN MATEMATIK TAHUN 5 (BERFOKUS)
MINGGU 14 08-12 APRIL 3.5 TAJUK / BIDANG Bahagi perpuluhan. 3.5.1 i. ii. iii. OBJEKTIF PEMBELAJARAN / HASIL PEMBELAJARAN Bahagi nombor perpuluhan hingga tiga tempat perpuluhan dengan satu nombor bulat. Membahagi nombor bulat dengan a) 10 b) 100 c) 1000 Membahagi nombor bulat dengan nombor a) satu digit b) dua digit Membahagi satu nombor perpuluhan sehingga tiga tempat perpuluhan dengan nombor a) satu digit b) dua digit c) 10 d) 100 Menyelesaikan masalah bahagi dengan nombor perpuluhan. FOKUS PEMBELAJARAN CATATAN

Kedudukan titik perpuluhan selepas membahagi.

iv.

Mengenalpasti kata kunci, operasi dan langkah penyelesaian

15 15-19 APRIL

4.0 4.1

Peratus Menukar pecahan dan perpuluhan kepada peratus

4.1.1 i. ii. iii.

Memahami dan menggunakan peratus Menama dan menulis simbol peratus. Menyatakan pecahan perseratus dalam bentuk peratus. Menukar pecahan perseratus kepada peratus dan sebaliknya.

Membaca dan menulis peratus Asas pertukaran kepada peratus

16 22-26 APRIL

4.2.1 i. ii. iii. iv.

Perkaitan pecahan dan perpuluhan dengan peratus. Menukar pecahan wajar persepuluh kepada peratus. Menukar pecahan wajar dengan penyebut 2, 4, 5, 20, 25 dan 50 kepada peratus. Menukar peratus kepada pecahan dalam bentuk termudah. Menukar peratus kepada nombor perpuluhan dan sebaliknya.

Asas pertukaran peratus Asas pertukaran peratus kepada pecahan Asas pertukaran peratus kepada perpuluhan

5.0 17-18 29 APRIL5.1 10 MEI

Wang Wang hingga RM100 000

5.1.1 i. 5.1.2 i. ii. iii. iv. v. vi.

Memahami dan menggunakan istilah yang berkaitan dengan wang. Membaca dan menulis nilai wang dalam ringgit dan sen hingga RM100 000. Mengguna dan mengaplikasi konsep matematik yang melibatkan wang hingga RM100 000. Menambah sejumlah wang dalam ringgit dan sen hingga RM100 000. Menolak sebarang nilai wang dalam ringgit dan sen dalam lingkungan RM100 000. Mendarab sebarang nilai wang dalam ringgit dan sen dengan nombor bulat, pecahan atau perpuluhan yang hasil darab dalam lingkungan RM100 000. Membahagi sebarang nilai wang dalam ringgit dan sen dengan pembahagi hingga RM100,000. Melaksanakan operasi bergabung darab dan bahagi melibatkan wang dalam ringgit dan sen hingga RM100 000. Menyelesaikan masalah harian yang melibatkan wang dalam ringgit dan sen hingga RM100,000. Simbol "RM" pada setiap jawapan Asas perpuluhan Peraturan Operasi Matematik Membaca dan menulis wang

Mengenalpasti kata kunci, operasi dan langkah penyelesaian

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN MATEMATIK TAHUN 5 (BERFOKUS)
MINGGU 19 20 21 10-14 JUN 6.0 6.1 TAJUK / BIDANG 13-17 MEI 20-23 MEI MASA DAN WAKTU Membaca dan menulis waktu 6.1.1 i. ii. iii. OBJEKTIF PEMBELAJARAN / HASIL PEMBELAJARAN MINGGU ULANG KAJI PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN Memahami istilah yang berkaitan dengan masa dan waktu. Membaca dan menulis masa dalam sistem 24 jam. Hubungkan masa dalam sistem 24 jam kepada sistem 12 jam. Menukar masa daripada sistem 24 jam kepada sistem 12 jam dan sebaliknya. FOKUS PEMBELAJARAN CATATAN

Membaca dan menulis waktu Penukaran unit

6.2

Hubungan unit dalam masa dan waktu

6.2.1 i. ii. iii. iv.

Memahami hubungan di antara unit dalam masa dan waktu Menukar minit kepada saat dalam bentuk pecahan dan perpuluhan. Menukar jam kepada minit dan saat dalam bentuk pecahan dan perpuluhan. Menukar hari kepada jam, minit dan saat dalam bentuk pecahan dan perpuluhan. Menukar unit dalam masa daripada a) abad kepada tahun dan sebaliknya. b) abad kepada dekad dan sebaliknya.

Fokus simbol "am" dan "pm" pada jawapan

22 17-21 JUN

6.3

Operasi asas melibatkan masa dan waktu.

6.3.1 i. ii. iii. iv.

Tambah, tolak, darab dan bahagi yang melibatkan unit masa. Menambah masa dalam jam, minit dan saat. Menolak masa dalam jam, minit dan saat. Mendarab masa dalam jam, minit dan saat. Membahagi masa dalam jam, minit dan saat.

Penukaran unit

23 24-28 JUN

6.4

Tempoh masa

6.4.1 i. ii.

Mengguna dan mengaplikasi pengetahuan tentang masa untuk mencari tempoh masa. Mengenal pasti masa mula dan masa tamat dalam sesuatu acara. Menghitung tempoh masa sesuatu acara melibatkan a) jam, minit dan saat. b) hari dan jam.

Penukaran unit Rumus tempoh masa dan garis masa

iii. iv. Menentukan masa mula atau masa tamat dalam sesuatu acara daripada tempoh masa yang diberi. Menyelesaikan masalah yang melibatkan tempoh masa dalam pecahan, dan / atau perpuluhan dalam Mengenalpasti kata kunci, operasi dan jam, minit dan saat. langkah penyelesaian

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN MATEMATIK TAHUN 5 (BERFOKUS)
MINGGU 24 01-05 JULAI 7.0 7.1 TAJUK / BIDANG UKURAN PANJANG Hubungan antara unit-unit ukuran panjang. 7.1.1 i. ii. 7.2.1 i. ii. OBJEKTIF PEMBELAJARAN / HASIL PEMBELAJARAN Mengukur dan membanding jarak. Menerangkan perbandingan jarak dalam 1 kilometer. Mengukur menggunakan skala untuk jarak di antara tempat. Memahami hubungan antara unit dalam ukuran panjang. Hubungkait antara meter dan kilometer. Menukar meter kepada kilometer dan sebaliknya. FOKUS PEMBELAJARAN CATATAN

Membaca dan menulis skala/ senggatan

Penukaran unit

25 08-12 JULAI

7.2

Operasi asas melibatkan ukuran panjang.

7.2.1 i. ii. iii.

Tambah, tolak, darab dan bahagi melibatkan unit ukuran panjang. Menambah dan menolak unit ukuran panjang yang melibatkan penukaran unit dalam a) Kilometer b) Kilometer dan meter Mendarab dan membahagi unit ukuran panjang dalam kilometer melibatkan pertukaran unit a) Satu digit b) 10, 100 and 1 000. Menyelesaikan masalah yang melibatkan operasi asas dalam ukuran panjang.

Penukaran unit

Mengenalpasti kata kunci, operasi dan langkah penyelesaian

26 15-19 JULAI

8.0 8.1

JISIM Membandingkan jisim

8.1.1 i. ii. iii. 8.1.2 i. ii.

Membanding jisim objek. Menimbang dan merekod jisim objek dalam kilogram dan gram. Membanding jisim dua objek dalam kilogram dan gram dengan menyatakan perbandingan dalam gandaan dan pecahan. Menganggar jisim objek dalam kilogram dan gram. Memahami hubungan di antara unit dalam berat. Menukar unit timbangan jisim dalam pecahan dan perpuluhan dari kilogram kepada gram dan sebaliknya. Menyelesaikan masalah melibatkan penukaran unit jisim dalam pecahan atau perpuluhan.

Membaca pelbagai jenis skala / senggatan Penukaran unit

Mengenalpasti kata kunci, operasi dan langkah penyelesaian

27 22-26 JULAI

8.2

Operasi asas melibatkan jisim

8.2.1 i.

ii.

iii.

Tambah, tolak, darab dan bahagi melibatkan unit jisim. Menambah dan menolak unit jisim yang melibatkan penukaran unit dalam a) kilogram b) Kilogram dan gram Mendarab dan membahagi unit jisim dalam kilogram melibatkan a) nombor satu digit b) 10, 100 and 1 000. Menyelesaikan masalah yang melibatkan operasi asas dalam jisim.

Penukaran unit

Mengenalpasti kata kunci, operasi dan langkah penyelesaian

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN MATEMATIK TAHUN 5 (BERFOKUS)
MINGGU 28 TAJUK / BIDANG 29 JULAI - 02 OGOS UJIAN 2 OBJEKTIF PEMBELAJARAN / HASIL PEMBELAJARAN FOKUS PEMBELAJARAN CATATAN

29 05-06 OGOS

9.0 9.1

ISIPADU CECAIR Hubungan antara unit dalam isipadu cecair.

9.1.1 i. ii.

Menyukat dan membanding isipadu cecair menggunakan unit piawai. Menyukat dan merekod isipadu cecair dalam unit mililiter kepada unit liter dalam bentuk pecahan atau perpuluhan. Menganggar isipadu cecair yang melibatkan pecahan dan perpuluhan dalam unit liter dan mililiter. Membaca senggatan / skala

iii. Membanding isipadu cecair yang melibatkan pecahan dan perpuluhan dalam unit liter dan mililiter. 9.1.2 i. ii. 30 19-23 OGOS 9.2 Operasi dalam isipadu cecair. 9.2.1 i. Memahami hubungan antara unit-unit isipadu cecair. Menukar unit isipadu cecair melibatkan pecahan dan perpuluhan dalam unit liter dan sebaliknya. Menyelesaikan masalah yang melibatkan isipadu cecair. Tambah dan tolak isipadu cecair. Menambah unit isipadu cecair melibatkan perpuluhan bercampur dalam a) liter b) mililiter c) liter dan mililiter Menolak unit isipadu cecair melibatkan perpuluhan bercampur dalam a) liter b) mililiter c) liter dan mililiter

Penukaran unit

Mengenalpasti kata kunci, operasi dan langkah penyelesaian

Penukaran unit

ii.

31 26-30 OGOS

9.2

Operasi dalam isipadu cecair.

9.2.2 iii.

iv.

v.

vi.

Darab dan bahagi isipadu cecair Mendarab unit isipadu cecair melibatkan perpuluhan bercampur dengan a) nombor satu digit b) 10, 100, 1000 melibatkan penukaran unit. Membahagi unit dalam isipadu a) hingga nombor dua digit b) 10, 100, 1000 melibatkan perpuluhan bercampur. Bahagi unit dalam isipadu a) nombor satu digit b) 10, 100, 1000 melibatkan penukaran unit Menyelesaikan masalah yang melibatkan isipadu cecair.

Penukaran unit

Mengenalpasti kata kunci, operasi dan langkah penyelesaian

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN MATEMATIK TAHUN 5 (BERFOKUS)
MINGGU 32 02-06 SEPT TAJUK / BIDANG 10.0 RUANG DAN BENTUK 10.1 Gabungan bentuk dua dimensi OBJEKTIF PEMBELAJARAN / HASIL PEMBELAJARAN 10.1.1 Menentukan perimeter dalam gabungan bentuk 2D. i. Mengukur perimeter gabungan bentuk 2D yang berikut: a) segi empat sama dan segi empat sama. b) segi empat tepat dan segi empat tepat. c) segi tiga dan segi tiga. d) segi empat sama dan segi empat tepat. e) segi empat sama dan segi tiga. f) segi empat tepat dan segi tiga. ii. Menghitung perimeter gabungan bentuk 2D berikut: a) segi empat sama dan segi empat sama. b) segi empat tepat dan segi empat tepat. c) segi tiga dan segi tiga. d) segi empat sama dan segi empat tepat. e) segi empat sama dan segi tiga. f) segi empat tepat dan segi tiga. iii. Menyelesaikan masalah melibatkan perimeter dalam gabungan bentuk 2D. FOKUS PEMBELAJARAN CATATAN

Ciri-ciri bentuk 2D

Rumus perimeter

Mengenalpasti kata kunci, operasi dan langkah penyelesaian

33 09-13 SEPT

10.2.1 Menghitung luas dalam gabungan bentuk 2D. i. Mengukur luas gabungan bentuk 2D yang berikut: a) segi empat sama dan segi empat sama. b) segi empat tepat dan segi empat tepat. c) segi empat sama dan segi empat tepat. ii. Menghitung luas gabungan benuk 2D. a) segi empat sama dan segi empat sama. b) segi empat tepat dan segi empat tepat. c) segi empat sama dan segi empat tepat. iii. Menyelesaikan masalah yang melibatkan luas dalam gabungan bentuk 2D.

Ciri-ciri bentuk 2D

Rumus luas Simbol unit luas ( 2 )

Mengenalpasti kata kunci, operasi dan langkah penyelesaian

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN MATEMATIK TAHUN 5 (BERFOKUS)
MINGGU 34 17-20 SEPT TAJUK / BIDANG 10.2 Gabungan bentuk tiga dimensi. OBJEKTIF PEMBELAJARAN / HASIL PEMBELAJARAN 10.2.1 Menghitung isipadu dalam gabungan bentuk 3D. i. Menentukan isipadu dalam gabungan bentuk 3D. a) kubus dan kubus b) kuboid dan kuboid c) kubus dan kuboid ii. Menghitung isipadu gabungan bentuk 3D yang berikut a) kubus dan kubus b) kuboid dan kuboid c) kubus dan kuboid Menyelesaikan masalah yang melibatkan isipadu gabungan bentuk 3D. FOKUS PEMBELAJARAN Ciri-ciri bentuk 3D CATATAN

Rumus isipadu Simbol unit isipadu ( )
3

iii.

Mengenalpasti kata kunci, operasi dan langkah penyelesaian

35 23-27 SEPT

11.0 PERWAKILAN DATA 11.1 Mentafsir data

11.1.1 Memahami dan menggunakan istilah yang berkaitan dengan purata. i. ii. iii. Terangkan maksud purata Menyatakan purata daripada dua atau tiga kuantiti. Menentukan formula untuk purata. Memahami istilah purata Memahami konsep purata Penyelesaian dalam bentuk lazim

11.1.2 Menggunakan dan mengaplikasi pengetahuan dalam purata. i. Menghitung purata dengan menggunakan rumus. ii. Mengemukakan soalan penyelesaian masalah dalam kehidupan seharian.

Mengenalpasti kata kunci, operasi dan langkah penyelesaian

11.2 Mengurus dan 36 mentafsir data 30 SEPT04 OKT

11.2.1 Memahami istilah yang berkaitan dengan data pada graf. i. ii. iii. Mengenal pasti frekuensi, mod, julat, nilai maksimum dan nilai minimum daripada graf palang. Membina graf palang daripada data yang diberi. Menentukan kekerapan, mod, julat, purata, nilai maksimum dan nilai minimum daripada graf yang diberi. Membaca jadual dan graf palang Membina jadual dan graf palang Memahami istilah mod, julat, minimum dan maksimum.

37-38

07 OKT - 18 OKT

MINGGU ULANG KAJI

39

21-25 OKTOBER

PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN

40-42

28 OKT - 15 NOVEMBER

PENGUKUHAN, PENGAYAAN DAN PEMULIHAN

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful