Pădurea şi plantaŃiile energetice ca furnizori de biomasă

Ioan DUTCĂ

Biomasa lemnoasă – resursă regenerabilă de energie

“Pădurea – un imens panou solar”

Harta pădurilor României

Suprafaţa pădurilor României
6,28 6,27 6,26 6,25 6,24 6,23 6,22 6,21 6,2 6,19 6,272 Mil hectare

6,239 6,221 6,222

6,233
26,3%

2002

2003

2004 Anul

2005

2006

Creşterea efectivă suprafeţei de pădure între 1990 si 2006 - 20.000 ha Pădure = terenuri acoperite cu vegetaţie forestieră constând din arbori şi arbuşti care îşi crează un mediu specific de dezvoltare biologică, având o suprafaţă mai mare de 0,25 ha.

Caracteristicile cantitative ale pădurilor din România
• Volumul mediu la hectar – cca. 217 mc; • Volumul total de material lemnos din pădurile României – cca. 1350 mil mc. • Creşterea medie anuală la hectar – cca. 5,6 mc; • Creşterea medie anuală a masei lemnoase la nivelul ţării – cca. 35 mil mc.

Volumul de lemn recoltat
18 16 14 12 Mil mc 10 8 6 4 2 0 2002 2003 2004 Anul 2005 2006 2,557 2,403 2,869 2,662 2,742 16,383 lemn total recoltat 17,082 16,692 lemn de foc 15,671 15,684

Potenţialul energetic al pădurilor României
• • • • Putere calorifică a lemnului – cca. 4300 kcal/kg; Cota anuală de tăiere – cca. 16 mil mc; Densitatea medie a lemnului – cca. 680 kg/mc; Potential calorific – cca. 47000 mld kcal/an 47000 mld kcal x 0,001163 = 54,7 mld kWh • Echivalent cu: 4,7 mil tone petrol, sau 6,7 mil tone carbuni sau 6,2 mld mc gaz natural • Volumul de lemn de foc – cca. 2,7 mil mc; • Energia efectivă din biomasa lemnoasă – cca. 8000 mld kcal

Potenţialul extinderii pădurilor
Sursele de finanţare pentru înfiinţarea culturilor forestiere:
1. Din fonduri Europene (PNDR 2009-2013) ► Măsura 221 – prima pentru împădurirea terenurilor agricole (229,3 mil euro – efect preconizat – creşterea cu 1,32% a suprafeţei pădurilor); ► Măsura 223 – prima pentru împădurirea terenurilor neagricole – din 2010.

Potenţialul extinderii pădurilor
Sursele de finanţare pentru înfiinţarea culturilor forestiere:
2. Din fonduri naţionale: • fondul de ameliorare a fondului funciar (Legea fondului funciar nr.18/1991); • alocaţii de la bugetul statului şi de la bugetele locale; • fondul de conservare şi regenerare a pădurilor (Codul Silvic); • despăgubirile legale, datorate de persoanele fizice sau juridice, vinovate de degradarea solului, stabilite de instanţa competentă; • sponsorizări de la societăţi comerciale, fundaţii şi altele.

Potenţialul extinderii pădurilor
Terenul potenţial disponibil: - terenuri cu fertilitate scăzută pentru agricultură – peste 7 mil ha. - terenuri degradate - 300 000 ha

Plantaţiile energetice
Specii de salcie (Salix sp.), plopi (Populus sp.), salcâm, specii de plante perene. Salcie energetică
Exemple: Jorr (S. viminalis); Tora (S. schwerinii +S.viminalis); Torhild (S. schwerinii + S. viminalis) Sven (S. viminalis + Torhild), Gudrun (S. dasyclados)

• În Suedia: cca 50.000 ha, Ungaria – 2000 ha, etc. • Se află la graniţa silviculturii cu agricultura;

Caracteristicile culturilor de salcie energetică
• • • • • • • Creştere în înălţime – 3-5 cm/zi; Recoltare anuală; Productivitate – 35-60 t/an/ha; Putere calorifică – 4900 kcal/kg; Durată de exploatare – cca. 25 de ani; Rezistenţă la boli; Necesită umiditate ridicată a solului.

Potenţialul extinderii culturilor energetice
Depinde de: • Subvenţionarea înfiinţării culturilor; • Extinderea tehnologiilor la nivel de utilizatori casnici; • Dezvoltarea pieţei; • Suprafaţa de teren disponibilă. În anul 2006: • Suprafaţă teren arabil – 9 434 000 ha; • Suprafaţă teren arabil cultivat – 7 884 000 ha; • Suprafaţa necultivată – 1 550 000 ha (=suprafaţa potentială pentru extinderea culturilor energetice)

Concluzii
Avantajele folosirii biomasei lemnoase în scop energetic: • Măreşte gradul de independenţă energetică; • Crează o alternativă pentru utilizarea combustibililor fosili; • Carbonul eliminat prin ardere reprezintă carbonul stocat anterior prin fotosinteză, aşadar nu este un emitent de carbon în atmosferă; • Câştigul net în urma folosirii lemnului în scop energetic este: ►oxigenul eliberat din fotosinteză; ►energia rezultată din arderea lemnului; ►evitarea degradării solului. Dezavantaje culturilor energetice: • Cultura intensivă poate duce la o epuizare a solului în elemente nutritive.

mulţ atenţie! Vă mulţumesc pentru atenţie! Thank you for your attention! fü Aufmerksamkeit! Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!