Şcoala cu clasele I-VIII nr. 58 “Petre Ghelmez”, Sectorul 2, Bucureşti, Str.Pescăruşului nr. 124 tel.

/fax 3243994 e-mail: scoala58petreghelmez@cliknet.ro

PROIECT PENTRU PROGRAMA SCOLARA OPTIONAL – CLASA a IV-a

Clasa a IV- a A-Prof. inv. primar:Măzăraru Elena Clasa a IV-a B-Înv. Nedelcu Elena Clasa a IV-a C-Înv.Miron Alina -Mihaela Director. Prof. Dinu Mariana

1

dar o joaca serioasa. “Matematica.Aria curriculara: Disciplina: Nr. totul desfasurandu-se ca o “joaca”. Ore: Clasa: MATEMATICA SI STIINTE ALE NATURII MATEMATICA 1 ora/saptamana a IV-a 1 oră / săptămână Matematica este o stiinta adanc ancorata in realitatea noastra de zi cu zi si de aceea este atat de necesar ca elevii sa inteleaga acest inteleaga lucru si. “Geografie matematica”. dar mai ales pentru ca vor invata lucruri noi. dar si elevii le propun. lectiile au fost gandite ca o “plimbare de placere ” prin anumite teme. din pacate. nu numai ca se vor amuza. sa accepte ca matematica trebuie si poate fi invatata daca i se acorda timp si atentie. dar si altele pe care dascalii. In prezenta lucrare. Pentru “a umaniza rigida matematica” (asa cum. teme din programa de distractiva”.”. in care toti vor fi antrenati si toti vor fi castigatori. maniera de abordare fiind inedita. In aceste ore.F. ufologie si S. mai ales. ca de exemplu: “Eco-matematica”. Un accent deosebit s-a pus pe 2 . pot fi abordate din unghiuri diferite. matematica. “Istorie matematica”. “Matematica si sanatatea”. Toate exercitiile si problemele graviteaza in jurul subiectelor propuse. este considerata de unii elevi si parinti) se poate apela la orele optionale de “Matematica distractiva”. “Literatura matematica”. facand corelatii inter si transdisciplinare.

să utilizeze cunoştinţele dobândite la matematică (proprietăţi ale operaţiilor. dar sigur. Astfel. realitatea 1. “Cel mai bun matematician”. a raţionamentului şi a aplicării unor algoritmi de lucru. deoarece este stiut faptul ca imaginatia copiilor este inepuizabila. foarfece si vor compune ei insisi xercitii si probleme practice so teoretice pe care le vor da spre rezolvare colegilor. in cadrul grupului. viaţă şi alte discipline sau domenii ale ştiinţei. porti spre matematica serioasa. 1. In fiecare ora. fara de care realitatea complexa a zilelor noastre este de neconceput. “Campion la matematica” (aceste ecusoane putand fi realizate de catre scolari la orele de abilitati practice). calcularea suprafeţei). 4. prin intermediul acestor amuzamente matematice. pot fi deschise incet. ordinea efectuării operaţiilor. Stimularea gândirii logice şi a interesului pentru lărgirea orizontului în domeniul matematicii. Dezvoltarea capacităţii de a rezolva probleme de matematică pe baza cunoştinţelor dobândite. la sfarsitul fiecarei ore. dar si vesela in acelasi timp.munca in perechi sau in echipa.1. fiind necesar doar ca aceasta sa fie “provocata” pentru a se dezlantui si pentru a oferi adevarate spectacole de inteligenta. 3. Dobândirea şi consolidarea unor cunoştinţe pregătitoare pentru clasa a V-a. culori. adunarea fracţiilor. 2. Înţelegerea legăturii dintre matematică. toti elevii avand sarcini precise. Pentru ca totul sa se termine intr-o atmosfera constructiva. copiii vor vota cine a fost cel mai activ elev si acesta va primi un ecuson inscriptionat cu una din formulele: “Istetul clasei”. elevii vor avea coli. 3 .

1. să aplice cunoştinţele matematice asimilate anterior pentru dobândirea unor cunoştinţe noi şi pentru descoperirea unor curiozităţi legate de numere. să aplice cunoştinţe dobândite. 3.1.2. să stabilească legătura ipoteză – concluzie. 4 . algoritmi de lucru şi raţionamente matematice în rezolvarea unor exerciţii şi a unor probleme. 3.1. să realizeze legături între diferitele domenii ale matematicii sau între matematică şi alte discipline. să stabilească valoarea de adevăr a unor propoziţii.2. 2. 2. să opereze cu numere scrise cu alte cifre. 4. în afara celor arabe.3.1. 2. să argumenteze legătura dintre matematică şi viaţa de zi cu zi.2.

Pârâială. Bucureşti. 2000 5 . Bucureşti. Viorica. 2004 3. Peneş. Nicolae. Ion . Editura All.Probe orale: jocuri matematice. „cartea” – culegere scrise: realizată de elevi Probe practice: desene. Alexandrina. Culegere de matematică clasele III – IV” Editura. colaje practice: Portofoliul: exerciţii. „Matematica – manual pentru clasa a IV – a”. Dumitru. Editura Aramis. Bucureşti. fişe de lucru. Viorel . 1997 5. Blaga. Alina . Joc”. Editura Corint. . Vasile.„Matematica pentru ciclul primar – Teste. 1996 6. 2004 2. coord. Dumitru.„Matematică – Probleme pentru clasele I – IV”. 1. Editura Petrion.George. Ana 2000. curiozităţi ortofoliul: matematice. Maior. Marcela. exerciţii şi probleme orale: Probe scrise: teste de evaluare. Logică. Bucureşti.„Culegere de matematică – clasele II – IV”. Editura Aramis. .„Matematica distractivă – clasa a IV – a”. „Curriculum naţional”. Editura Aramis. Pârâială. Bucureşti.“Perspicacitate. fişe de exerciţii şi probleme. Aurel. etc. . 2004 4. Dumitru. Bucureşti. 1998 7. Petrică.

8. 2004 . Bucureşti. Peneş.„Caiet de vacanţă – clasa a IV – a”. Marcela . Editura Ana 2000. 6 .

ora. asociativitate. „cu atât mai puţin” • înmulţirea şi împărţirea numerelor naturale • terminologia specifică: factor. element neutru) cu ajutorul obiectelor şi al reprezentărilor. descăzut. romb. ziua. „cu atât mai mult”. împărţitor. „de atâtea ori mai puţin” • evidenţierea unor proprietăţi ale adunării şi înmulţirii (comutativitate. pătrat. bancnote. „de atâtea ori mai mult”. scăzător. bancnote. kilogramul. sumă. deîmpărţit.Operaţii cu numere naturale: • adunarea şi scăderea numerelor naturale • terminologia specifică: termen. diferenţă. drepte paralele • patrulatere speciale: dreptunghi. reprezentări prin desene • fracţii echiunitare. fără a folosi terminologia • ordinea efectuării operaţiilor Aflarea unui număr necunoscut în cadrul unei relaţii Probleme care se rezolvă prin cel puţin trei operaţii Probleme de logică şi probabilităţi Fracţii: • noţiunea de fracţie. trapez Măsurări folosind etaloane neconvenţionale Unităţi de măsură: metru. monede. poligoane. 7 . minutul. supraunitare • compararea fracţiilor • adunarea şi scăderea fracţiilor cu acelaşi numitor • aflarea unei fracţii dintr-un întreg Numeraţia antică: • numeraţia egipteană • numeraţia populară veche rusă • numeraţia romană • numeraţia grecească şi ioniană Elemente intuitive de geometrie: • figuri geometrice: punct. segment. unghi. subunitare. litrul. fracţii egale. produs. etc.

calcularea semnele operaţiilor matematice şi suprafeţei) cu paranteze a unor expresii matematice pentru stabilirea egalitatilor. Înţelegerea legăturii dintre matematică. de tipul dobândite la matematică.1.1. viaţă şi alte discipline sau domenii ale ştiinţei 3. să argumenteze legătura dintre * probleme cotidiene care se matematică şi viaţa rezolvă matematic 3.2. a raţionamentului şi a aplicării unor algoritmi 8 . să stabilească valoarea de * exerciţii de judecarea unor adevăr a unor propoziţii propoziţii (matematice sau legate de viaţa cotidiană) pentru stabilirea valorii de adevăr a acestora 2. în afara celor arabe numerelor scrise cu cifre egiptene. * exerciţii de completare cu adunarea fracţiilor. să realizeze legături intre * ilustrarea fracţiilor prin forme diferitele domenii ale între geometrice sau pe portativ. REF. COMPETENTE SPECIFICE ACTIVITATI OB. să aplice cunoştinţele * exerciţii de aflare a pătratului matematice asimilate anterior unui număr pentru dobândirea unor * exerciţii de stabilire a cunoştinţe noi şi pentru corespondenţei între fracţii descoperirea unor ordinare.OB. romane sau greceşti în numere greceşti scrise cu cifre arabe. ecuatiilor (proprietăţi ale operaţiilor. să stabilească legătura ipoteză – * exerciţii de logică de tipul „dacă… concluzie atunci…” 2. să utilizeze cunoştinţele * exerciţii cu necunoscute. să opereze cu numere scrise cu * exerciţii de transcriere a alte cifre.3.2.2. matematicii sau între prin note muzicale de durate matematică şi alte discipline diferite * exerciţii care solicită cunoaşterea formelor geometrice Dezvoltarea capacităţii de a rezolva probleme de matematică pe baza cunoştinţelor dobândite.1. Dobândirea şi consolidarea unor cunoştinţe pregătitoare pentru clasa a V-a 1. 1. zecimale şi procente curiozităţi legate de numere Stimularea gândirii logice şi a interesului pentru lărgirea orizontului în domeniul matematicii 2. * exersarea unor artificii de calcul ordinea efectuării operaţiilor.

9 . de lucru să aplice cunoştinţe dobândite.4. forme geometrice sau alte desene. figuri) după reguli pe care trebuie să le descopere * exerciţii de „decodificare” a operaţiilor matematice scrise cu litere. * exerciţii bazate pe ordinea algoritmi de lucru şi efectuării operaţiilor raţionamente matematice în * sub formă de labirint rezolvarea unor exerciţii şi a * sub formă de ecuaţii unor probleme * sub forma exerciţiilor de tip „instruire programată” * completări de şiruri (numere.1.

Fractii (ordinare.. Semestrul II Socoteli antice: • Numeratia egipteana • Numeratia populara veche rusa • Numeratia romana • Numeratia greceasca si ioniana Recapitulare Matematica din fiecare zi. Labirintul matematicienilor. cr t. Recapitulare Daca . matematice.. Sa ne “amuzam ” aritmetic si matemati c 5 XVIII-XXII • • Recapitul are finala Evaluare • Socoteli codificate 2.. atunci . zecimale... Ref . “muzicale”. Nr.. “geometrice”). ore Perioada Obs... Unităţi de învăţare Ob.... Dintre .. “sute” de solutii.Aria curriculară: Matematica si Stiinte ale naturii Disciplina: Matematică distractivă Clasa a IV-a Curriculum optional Număr de ore pe săptămână: 1 Nr . sa gandim! Geometrie nazdravana. 3 2 4 2 2 2 2 I-III IV-V VI-IX X-XI XII-XIII XIV-XV XVI-XVII 1. • • • • • • • • • Detalieri de conţinut Semestrul I Calcule dificile? “Artificii” . • Recapitulare • Teste de evaluare 4 2 3 3 XXIII-XXVII XXVII-XXVIII XXIX-XXXI XXXII-XXXIV 10 . matematice.

• exersarea unor artificii de calcul.SEMESTRUL I Nr.1 4. • exerciţii de judecare a unor propoziţii (matematice sau legate de viaţa cotidiană) pentru stabilirea valorii de adevăr a acestora.1 ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE • exerciţii de completare cu semnele operaţiilor matematice şi cu paranteze a unor expresii matematice pentru stabilirea egalităţilor. 2 ore 1.1 1. lucrul cu manualul EVALUARE DAT A 2. exerciţiul... explicaţia. • exerciţii de judecare a unor propoziţii RESURSE Metode şi procedee: conversaţia. 1.2 2. CONŢINUTUR Crt I (DETALIERI) . demonstraţia. • exerciţii de aflare a pătratului unui număr.1 11 . • probleme cotidiene care se rezolvă matematic. Calcule dificile? 3 ore OB. • exerciţii de completare cu semnele operaţiilor matematice şi cu paranteze a unor expresii matematice pentru stabilirea egalităţilor..2 3. REF. “Artificii” . figuri) după reguli pe care trebuie să le descopere. matematice.1 2. 1.2 3. • completări de şiruri (numere.

• exerciţii de „decodificare” a operaţiilor matematice scrise cu litere. fişe de lucru. de tipul ecuaţiilor. • exerciţii de judecare a unor propoziţii (matematice sau legate de viaţa cotidiană) pentru stabilirea valorii de adevăr a acestora. Crt .Nr. • exerciţii de aflare a pătratului unui număr. Forme de organizare: activitate individuală. RESURSE EVALUARE DAT A 3. • completări de şiruri (numere.2 3.1 4. • exerciţii de completare cu semnele operaţiilor matematice şi cu paranteze a unor expresii matematice pentru stabilirea egalităţilor. • exerciţii cu necunoscute.1 • exerciţii cu necunoscute. forme geometrice sau alte desene.2 2. Recapitulare Evaluare 1 ora 1. Mijloace de învăţământ: portofolii. în perechi 12 .1 1. CONŢINUTUR I (DETALIERI) OB. • exerciţii de completare cu semnele operaţiilor matematice şi cu paranteze a unor expresii matematice pentru stabilirea egalităţilor. • probleme cotidiene care se rezolvă matematic. REF. culegeri. de tipul ecuaţiilor. pe grupe. • probleme cotidiene care se rezolvă matematic. curiozităţi. ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE (matematice sau legate de viaţa cotidiană) pentru stabilirea valorii de adevăr a acestora. figuri) după reguli pe care trebuie să le descopere.1 4. planşe. Labirintul matematicien ilor 3 ore 1.

.1 2. atunci . culegeri.. sa gandim! 2 ore Geometrie nazdravana 2 ore Dintre . curiozităţi. 13 .1 3. • exerciţii de „decodificare” a operaţiilor matematice scrise cu litere... figuri) după reguli pe care trebuie să le descopere.1 2. 6.1 ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE • exerciţii de aflare a pătratului unui număr. CONŢINUTUR I (DETALIERI) OB. fişe de lucru.2 3.. planşe. REF.2 3.1 Mijloace de învăţământ: portofolii. • completări de şiruri (numere...2 2.1 2.Nr. 2 ore 2.. 1.2 3. “sute” de solutii.. Crt .2 4. • exercitii si probleme de logică şi perspicacitate • figuri geometrice • patrulatere speciale • exercitii si probleme de logică şi perspicacitate RESURSE EVALUARE DAT A 5.1 4. 7. forme geometrice sau alte desene. • probleme cotidiene care se rezolvă matematic. • exerciţii de judecare a unor propoziţii (matematice sau legate de viaţa cotidiană) pentru stabilirea valorii de adevăr a acestora. Daca .

• completări de şiruri (numere.2 2. forme geometrice sau alte desene.2 ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE • noţiunea de fracţie. 1. reprezentări prin desene • fracţii ordinare. CONŢINUTUR Crt I (DETALIERI) .1 3. … „muzicale”.3 4. “muzicale”. în perechi EVALUARE DAT A Nr.2 14 . supraunitare • compararea fracţiilor • operaţii cu fracţii • aflarea unei fracţii dintr-un întreg SEMESTRUL II RESURSE Forme de organizare: activitate individuală.Nr. Fractii (ordinare. zecimale. lucrul cu manualul • Numera tia 2. subunitare.1 ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE • exerciţii de judecare a unor propoziţii (matematice sau legate de viaţa cotidiană) pentru stabilirea valorii de adevăr a acestora. exerciţiul. pe grupe. fracţii egale. • exerciţii de judecare a unor propoziţii (matematice sau legate de viaţa cotidiană) RESURSE EVALUARE DAT A Metode şi procedee: conversaţia. Socoteli antice: • Numera tia egiptea na • 1 ora OB. figuri) după reguli pe care trebuie să le descopere. 1. 2. demonstraţia. 2 ore OB. „geometrice” • fracţii echiunitare. • exerciţii de transcriere a numerelor scrise cu cifre egiptene. CONŢINUTUR Crt I (DETALIERI) . REF. “geometrice” ). zecimale. • exerciţii de „decodificare” a operaţiilor matematice scrise cu litere. explicaţia. REF.2 3. 8.

completări de şiruri (numere. planşe.1 • Mijloace de învăţământ: portofolii.1 • • • .1 ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE pentru stabilirea valorii de adevăr a acestora. figuri) după reguli pe care trebuie să le descopere.2 2. figuri) după reguli pe care trebuie să le descopere.Nr. exerciţii de „decodificare” a operaţiilor matematice scrise cu litere. curiozităţi. exerciţii de „decodificare” a operaţiilor matematice scrise cu litere. exerciţii de transcriere a numerelor scrise cu cifre ruseşti. REF. exerciţii de judecare a unor propoziţii (matematice sau legate de viaţa cotidiană) pentru stabilirea valorii de adevăr a acestora. 2. în perechi • Numera tia greceas ca si ioniana • 1 ora 2. • • • Forme de organizare: activitate individuală. forme geometrice sau alte desene. completări de şiruri (numere.2 2.3 4. 15 RESURSE EVALUARE DAT A • • • • Numera tia romana • 1 ora 2. exerciţii de transcriere a numerelor scrise cu cifre romane. Crt .3 4. CONŢINUTUR I (DETALIERI) popular a veche rusa • 1 ora OB. culegeri. exerciţii de judecare a unor propoziţii (matematice sau legate de viaţa cotidiană) pentru stabilirea valorii de adevăr a acestora. completări de şiruri (numere. pe grupe. fişe de lucru.3 4. forme geometrice sau alte desene. figuri) după reguli pe care trebuie să le descopere. exerciţii de transcriere a numerelor scrise cu cifre greceşti.

• exerciţii de „decodificare” a operaţiilor matematice scrise cu litere. Crt . 4.2 2.2 2.Nr. • exerciţii şi probleme „descoperite” în viaţa de zi cu zi • RESURSE EVALUARE DAT A Recapitulare Evaluare 1 ora 2. • exerciţii de judecare a unor propoziţii (matematice sau legate de viaţa cotidiană) pentru stabilirea valorii de adevăr a acestora.1 1. forme geometrice sau alte desene. • exerciţii de transcriere a numerelor scrise cu cifre egiptene. figuri) după reguli pe care trebuie să le descopere. romane sau greceşti în numere scrise cu cifre arabe.2 3.1 • • • • • • numeraţia antică operaţii cu numere naturale probleme fracţii elemente de geometrie unităţi de măsură 16 . ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE • exerciţii de „decodificare” a operaţiilor matematice scrise cu litere. • completări de şiruri (numere.1 4. Matematica din fiecare zi 4 ore Socoteli codificate 2 ore Recapitulare finala 3 ore 1. 5.1 1.1 2. CONŢINUTUR I (DETALIERI) OB. REF. forme geometrice sau alte desene.3 3.1 3.3 4.1 2.

REF. CONŢINUTUR Crt I (DETALIERI) .Nr. • ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE RESURSE EVALUARE DAT A 17 . 6. Teste de evaluare 3 ore OB.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful