TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA TP.

HCM KHOA KỸ THUẬT HÓA HỌC BỘ MÔN CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM

TIỂU LUẬN CÔNG NGHỆ SAU THU HOẠCH

BẢO QUẢN THỊT BÕ

GVHD:

Ths TRẦN THỊ THU TRÀ

Nhóm sinh viên thực hiện: ĐỖ THỊ THÙY TRÂM VÕ TƯỜNG LỘC NGUYỄN NGỌC QUANG Lớp: HC09KTTP 60902880 60901468 60902105

TP. HỒ CHÍ MINH, 12/2011

MỤC LỤC I. NGUYÊN LIỆU THỊT BÒ 1.1. CẤU TRÚC THỊT BÒ ...................................................................................................... 4 1.1.1. Cấu trúc mô cơ ............................................................................................................ 4 1.1.2. Cấu trúc của mô mỡ..................................................................................................... 4 1.1.3. Cấu trúc mô liên kết .................................................................................................... 5 1.2. TÍNH CHẤT VẬT LÝ- HÓA LÝ CƠ BẢN CỦA THỊT BÒ ........................................ 5 1.2.1. Khối lượng riêng ......................................................................................................... 5 1.2.2. Nhiệt dung riêng .......................................................................................................... 5 1.2.3. Tính dẫn nhiệt .............................................................................................................. 6 1.2.4. Ph ................................................................................................................................. 6 1.3. MỘT SỐ TÍNH CHẤT CẢM QUAN CỦA THỊT BÒ .................................................. 7 1.3.1. Màu sắc thịt bò ............................................................................................................ 7 1.3.2. Mùi vị của thịt bò ........................................................................................................ 7 1.3.3. Độ mềm của thịt .......................................................................................................... 8 1.4. THÀNH PHẦN HÓA HỌC CỦA THỊT BÒ .................................................................. 8 II. NHỮNG BIẾN ĐỔI CỦA THỊT BÒ SAU KHI GIẾT MỔ 2.1. GIỚI THIỆU CHUNG ...................................................................................................... 9 2.2. QUÁ TRÌNH CO CỨNG .................................................................................................. 9 2.2.1. Định nghĩa ................................................................................................................... 9 2.2.2. Cách thức đánh giá ...................................................................................................... 9 2.2.3. Diễn biến ................................................................................................................... 10 2.2.3.1. Thủy phân glycogen ............................................................................................. 10 2.2.3.2. Thủy phân ATP, cretinphosphat .......................................................................... 10 2.2.3.3. Tạo actomyosin .................................................................................................... 10 2.2.4. Sự tác động ............................................................................................................. 11 2.2.4.1. Độ mềm ................................................................................................................ 11 2.2.4.2. pH......................................................................................................................... 11 2.2.4.3. Sự tăng nhiệt độ khối thịt ..................................................................................... 12 2.2.5. Các yếu tố ảnh hưởng quá trình co cứng ................................................................... 12 2.2.5.1. Các yếu tố về bản thân nguyên liệu ..................................................................... 12 2.2.5.2. Về trạng thái khi chết ........................................................................................... 13 2.2.5.3. Các yếu tố bên ngoài khác như nhiệt độ, độ ẩm .................................................. 13 2.3. QUÁ TRÌNH TỰ CHÍN ................................................................................................. 15 2.3.1. Định nghĩa ................................................................................................................. 15 2.3.2. Cách thức đánh giá .................................................................................................... 15 2.3.3. Diễn biến của quá trình tự phân ................................................................................ 15 2.3.4. Sự tác động của quá trình tự chín .............................................................................. 16 2.3.5. Các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình tự chín .............................................................. 17 2.4. QUÁ TRÌNH THỐI RỮA .............................................................................................. 19 2.4.1. Định nghĩa ................................................................................................................. 19 2.4.2. Cách thức đánh giá .................................................................................................... 19 2

2.4.3. Diễn biến quá trình phân hủy ................................................................................... 19 2.4.4. Sự tác động của quá trình thối rửa ............................................................................. 20 2.4.5. Các yếu tố ảnh hưởng ................................................................................................ 21 III. BẢO QUẢN THỊT BÒ 3.1. CÁC LƢU Ý..................................................................................................................... 22 3.2. BẢO QUẢN THỊT BẰNG PHƢƠNG PHÁP GIẢM NHIỆT ĐỘ .............................. 22 3.3. CHIẾU XẠ ....................................................................................................................... 30 3.4. SẤY ................................................................................................................................... 36 3.5. BAO GÓI THỊT .............................................................................................................. 38 3.6. HÓA CHẤT BẢO QUẢN ............................................................................................... 40 3.7. CÁC PHƢƠNG PHÁP SINH HỌC............................................................................... 45 3.8. KẾT LUẬN ...................................................................................................................... 47 TÀI LIỆU THAM KHẢO ............................................................................................................ 48

3

I.

NGUYÊN LIỆU THỊT BÒ

1.1. CẤU TRÚC THỊT BÒ Thịt có cấu trúc rất phức tạp nhưng về cơ bản thành phần thịt bò có thể bao gồm các mô: mô cơ, mô mỡ, mô liên kết, máu, mô thần kinh. Trong đó mô cơ, mô mỡ và mô liên kết theo thứ tự là những thành phần có giá trị dinh dưỡng cao nhất và được nghiên cứu nhiều nhất. Tỉ lệ thành phần của các mô trong các loại thịt khác nhau

1.1.1. Cấu trúc mô cơ Mô cơ là một bộ phận quan trọng của thịt bò nó chiếm khoảng 57- 62% khối lượng của thịt và chiếm khoảng 35% trọng lượng của con vật. Mô cơ của các loài động vật không chỉ khác nhau về giống loài, giới tính, độ tuổi mà còn phụ thuôc nhiều vào chế độ chăm sóc và trạng thái của động vật sau trước khi giết mổ. Mô cơ thường có màu đỏ thẩm hoặc đỏ nhạt, mô cơ của các động vật đực, trưởng thành và lao động nhiều có màu thẫm hơn so với những loài động vật cái, còn non hoặc chỉ nuôi để lấy thịt. Mô cơ là cấu trúc có giá trị dinh dưỡng cao nhất của thịt, hàm lượng các chất trong mô cơ thịt bò dao động như sau: Nước: 72- 75%, protein: 18.522%, lipid và lipoid: 2- 3, chất ngấm ra: 2- 2.8%, 0.3-0.8% glycogen, khoáng: 1- 1.4%, chủ yếu gồm Fe, các hợp chất P, Ca, Mg, Zn,..và vitamin: thiamin, vitamin B6, vitamin E, vitamin A,.. 1.1.2. Cấu trúc của mô mỡ Mô mỡ được tạo thành từ các mô liên kết hình lưới xốp mềm hóa và các tế bào chất béo. Trong thịt bò hàm lượng mô mỡ dao động trong khoảng khá rộng từ 2- 40% và tỉ lệ nghịch với hàm lượng nước trong cấu trúc cơ thịt. Lượng chất béo với một tỉ lệ nhất định sẽ làm tăng giá trị cảm quan và giá trị dinh dưỡng của thịt. Lượng mô mỡ, vị tri tích lũy, thành phần ,màu sắc, mùi vị và các tính chất khác của mô mỡ phụ thuộc nhiều vào giống loài, tuồi, giới tính, mức độ béo của vật nuôi và điều kiện nuôi dưỡng.

4

Thành phần hóa học của mô mỡ chủ yếu là lipid và các dẫn xuất(chiếm 70.2. giới tính. giới tính. độ tuổi. Mô liên kết được cầu thành từ ba phần: chất nền. enzyme và các vitamin tan trong dầu.13.3... Tính chất vật lý của thịt cũng là một trong những tiêu chuẩn để đánh giá chất lượng của thịt. Khối lƣợng riêng Khối lượng riêng của thịt bò thay đổi theo rất nhiều yếu tố như giống loài.. tuổi.7. Hàm lượng mô liên kết phụ thuộc vào giống loài. trong đó sợi colagen là cấu trúc quan trọng nhất. tạo gel phù hợp với yêu cầu một số sản phẩm. 1.90%).2.74%. chế độ dinh dưỡng. 1.3.2%). protein: 21. Mô liên kết được hình thành trên cơ sở từ các sợi colagen và sợi eslatin.2.07kg/l.Một số tính chất vật lý quan trọng được xét như sau: 1.2. giới tính. Thành phần hóa học trung bình của mô liên kết được thể hiện như sau: Nước: 62. nghiên cứu rõ về tính chất vật lý-hóa lý của thịt giúp ta có những cơ sở bổ ích trong việc tính toán các quá trình bảo quản như nhiệt.. mô liên kết và mô mỡ tuy có giá trị dinh dưỡng và hàm lượng trong thịt bò thấp hơn so với mô cơ nhưng cũng được sử dụng nhiều trong các sản xuất các sản phẩm như: xúc xích.nhưng quan trọng nhất là hàm lượng chất béo trong thịt và vị trí cùa súc thịt. chả.3kg/l. tạo ra giá trị cảm quan tốt cho sản phẩm. lạnh. sắc tố. Nhiệt dung riêng Nhiệt dung riêng của thịt khác nhau theo tổ chức học và thành phần hóa học của nó. độ tuổi.. lipid và lipoid: 1.21%).97kg/l và của xương là 1. của chất béo là 0. 1.5. có tác dụng liên kết các bô phận lại với nhau. cấu trúc hình sợi và dịch mô.1. tham gia vào quá trình trao đổi chất và thực hiện nhiệm vụ bảo vệ cơ thể. nước(chiếm 2.. TÍNH CHẤT VẬT LÝ. Tóm tại. bộ phận cơ quan nhưng thường không vượt quá 12% khối lượng của súc thịt. mức độ béo. nem chua.HÓA LÝ CƠ BẢN CỦA THỊT BÒ Tính chất vật lý của thịt bò khác nhau theo từng giống loài.1.… vậy kết hợp sử dụng mô cơ.35%. Khối lượng riêng trung bình ở 150C của thịt bò khử mỡ là 1. Cấu trúc mô liên kết Trong cơ thể.1. tận dụng được nhiều sản phẩm khác nhau của thịt do đó hiệu quả sử dụng và giá trị kinh tế sẽ tăng lên.02. 5 . mô mỡ và mô liên kết làm tăng khối lượng sản phẩm. Ngoài ra còn có chứa protein(chiếm 0.950.1..3% và các thành phần khác. chế độ chăm sóc. tăng tính tạo nhũ. mô liên kết được phân bố rộng rãi. pate.

0C. pH trung bình của thịt bò tươi có tính acid yếu đạt khoảng 6. vì vậy quá trình làm lạnh (đóng băng) hoặc sấy nhiệt sẽ có những giá trị dung riêng khác nhau và việc điều chỉnh các thông số sao cho phù hợp sẽ khác nhau.giờ.2kcal/m.2.0C.3. Tính dẫn nhiệt Nghiên cứu ảnh hưởng của cấu trúc cơ thịt đến hệ số dẫn nhiệt của thịt cho thấy rằng: khi các sợi cơ của thịt xếp vuông góc với nhau thì thịt có hệ số dẫn nhiệt cao nhất khoảng 1kcal/m.-200C là 1.giờ. Các yếu tố ảnh hưởng đến pH của thịt cũng như sự thay đổi pH của thịt trong suốt quá trình bảo quản sẽ được nghiên cứu nhiều hơn trong các phần sau này.giờ.5. Đặc biệt khi cơ thịt có nhiều mỡ thì hệ số dẫn nhiệt cũng bị giảm xuống.2. của thịt bò tươi ướp nước đá trung bình khoảng 1. giới tính. truyền nhiệt khác nhau trong thịt trên điểm băng và dưới điểm băng là khác nhau. 6 . Một lưu ý khi tính nhiệt dung riêng của các loại thực phẩm là phải tính nhiệt dung riêng của nó trên điểm băng và dưới điểm băng. của thịt cấp đông ở nhiệt độ -10.80.6.43kcal/m. chế độ dinh dưỡng.4. khi các sợi cơ xếp song song thì hệ số dẫn nhiệt giảm xuống đạt khoảng 0. Khi tính toán nhiệt dung riêng cho thịt bò ta cần chú ý đến nhiệt dung riêng trên và dưới điểm băng.Nhiệt dung riêng của một số loại súc thịt của thịt bò.3kcal/m. độ tuổi.0C.9. pH ở từng loài vật nuôi thay đổi theo từng giống loài.0C. do những nhiệt dung này la khác nhau. Nguyên nhân: cơ chế truyền năng lượng.0C. 1. pH pH là một trong những chỉ tiêu quan trọng trong việc đánh giá chất lượng của thịt tươi. của thịt bò tươi trung bình khoảng 0. Hệ số dẫn nhiệt của thịt đông cao hơn so với so với thịt chưa đông và nhiệt độ đông đặc càng thấp thì hệ số dẫn nhiệt của thịt càng cao. Hệ số dẫn nhiệt của thịt sau khi giải đông lớn hơn so với trước khi cấp đông.giờ. vị trí từng súc thịt của vật nuôi.9kcal/m.giờ. Khi đóng băng các tinh thể đá hình thành nên chỉ truyền nhiệt theo dẫn nhiệt. 1.

Mùi vị của thịt bò còn phụ thuộc vào chuồng trại chăn nuôi và cả loại thức ăn mà bò đã ăn.. 1. methylethylceton. Màu sắc của tổ chức cơ thịt do lượng hemoglobin và myoglobin của tổ chức cơ thịt quyết định. methyl.2. vị trí súc thịt quy định mà còn phụ thuộc nhiều vào cách thức chăn nuôi và loại thức ăn mà bò sử dụng.dimethyl và ethylmercaptan. bò ăn loài thực vật có màu nào thì thịt thường có màu đó. oxyMb. lượng nhỏ rượu ethylic. Màu của mỡ bò gây ra bởi sự có mặt của các sắc tố caroten có nhiều trong mỡ của bò. Đặc biệt khi bò sử dụng kháng sinh nếu không có đủ thời 7 .. do vậy nó thường có màu vàng đặc trưng.3. Màu sắc thịt bò Màu sắc của thịt tươi do cấu trúc. Màu sắc thịt của bò trưởng thành thường đậm hơn so với bò còn non. và sau khi quá trình giết mổ ta đã xả máu do vậy. rút chiết hay trích ly ra ngoài. Mùi vị của thịt bò Mùi vị của thịt bò phụ thuộc rất nhiều vào chất ngấm ra. ba dạng Mb. Màu sắc của thịt còn chịu ảnh hưởng của sắc tố thực vật trong thức ăn của chúng. đó là những chất rất dễ bay hơi. methylic.1. Mùi vị của thịt bò phụ thuộc vào giống vật nuôi. đây chính là tác nhân chính gây ra hương vị.3. và MetMb. Thịt bò đực có màu hồng tươi trong khi thịt bò cái lại có màu hồng sẫm. do vậy màu sắc của cơ thịt chủ yếu do Mb.. thành phần của cơ thịt và hàm lượng chất béo trong đó quyết định. giới tính. lứa tuổi và tình hình chăn nuôi của các loài động vật.1. MỘT SỐ TÍNH CHẤT CẢM QUAN CỦA THỊT BÒ 1. Bò làm việc. Chuồng trại có mùi hoặc thức ăn của chúng có mùi đặc trưng thì thịt của chúng cũng có mùi tương tự như vậy. tuối tác. lượng Hb trong tịt bò là không đáng kể. mùi đặc trưng cho các loại thịt. Màu sắc của thịt không chỉ do giống loài. Thành phần của các hợp chất dễ bay hơi có trong thịt bò nguyên liệu thường gồm: acetaldehyde. vận động càng nhiều thì thịt càng có màu sẫm hơn. mức độ chất béo. giới tính. aceton.3. Tuy nhiên Hb chủ yếu có trong máu.

. Độ mềm của thịt cũng phụ thuộc vào giá trị pH của thịt. tính chất này được di truyền qua con đực và khả năng di truyền ở bò đạt khoảng 65.. Ta có thể cải thiện độ mềm độ mềm của thịt bò bằng một số cách cơ bản: + Dùng Marbling: có tác dụng “bôi trơn làm dễ nhai. + Khi chết: độ mềm của thịt phụ thuộc vào cách thức giết mổ. Thịt của bò đực. xăm thịt.6g 1. tuổi.1g 22.7g Chất béo 5.Bảng sau đây cho ta cái nhìn tổng quan về thành phần hóa học của một loại thịt bò: Thành phần thịt bò Hàm lượng trong 150g Hàm lượng trong 100g Năng lượng 793kJ (189kcal) 529kJ (126kcal) Chất đạm 34. độ mềm của thịt cũng là một yếu tố có thể di truyền...3. Người ta cũng thấy rằng. pH càng gần điểm đẳng điện thì cấu trúc của cơ thịt càng bền chặt và độ mềm của nó càng giảm.7g đơn Carbohydrate 0g 0g Chất đường 0g 0g 8 . cách nuôi. đặc trưng hơn so với bò cái hoặc chưa trưởng thành.1g Chất béo không bão hoà 0.. gây ngạt. lứa tuổi. giới tính. vitamin và khoáng chất cần thiết cho cơ thể con người. dùng enzyme loại protease. Do mùi vị chủ yếu do những acid béo. chất béo dễ bay hơi gây ra nhưng nếu để lâu thịt có mùi đặc trưng ngoài không khí hoặc nơi thoáng gió thì mùi này có thể giảm hoặc bị mất đi.9g Chất béo bão hoà 2. giới tính.4g đa EPA (omega 3) 38mg 25mg DHA (omega 3) 8mg 5mg Chất béo không bão hoà 2.4g 1. 1.. đồng thời nó sẽ làm giảm độ mềm biểu kiến và làm cho câu trúc của thịt ít dày dặc hơn + Cải thiện độ mềm bằng ủ chín hay kích thích điện + Cải thiện bằng biện pháp cơ học: massage. ngoài ra thịt bò còn chứa lượng lipid.. 1.. + Khi còn sống: độ mềm của thịt phụ thuộc vào giống loài. Độ mềm của thịt: Độ mềm của thịt phụ thuộc vào các nhân tố của động vật khi còn sống và cả khi chết.gian cách ly thì thịt của chúng vẫn còn tồn tại kháng sinh và có mùi nay.8g 3.6g Axit trans 0. cách thức mổ thịt.. trưởng thành thường có mùi vị nồng hơn. Thành phần hóa học của thịt bò thay đổi theo giống loài. THÀNH PHẦN HÓA HỌC CỦA THỊT BÒ Thịt bò là một trong những loại thịt có giá trị dinh dưỡng khá cao.6g 0.4. thành phần các protein của thịt bò. cách thức liên kết của mô cơ. xây. chế độ dinh dưỡng.3.70%.. giá trị dinh dưỡng của thịt bò chủ yếu quyết định bởi hàm lượng. vị trí súc thịt.2g 0. Ngoài ra các chất phụ gia cũng có ảnh hưởng khác nhau đến độ mềm của thịt mà ta sẽ được khảo sát trong những phần sau.

96mg 4. trong đó đáng chú ý là các protease.. quá trình tự phân giải và quá trình phân hủy.Natri Vitamin B12 Sắt Kẽm 77mg 1.2. với đặc trưng chung là sự phân giải các hệ sinh học khi còn sống. lượng nhỏ rượu ethylic.2. liên kết lại với nhau làm cho thịt trở nên rắn chắc hơn dưới tác động của nhiều yếu tố nội tại bên trong và những yếu tố môi trường bên ngoài khác.2. 9 . liên tục nhau mà quá trình biến đổi của thịt bò sau khi chết diễn ra hết sức phức tạp. mức độ hydrat hóa giảm nhanh.2. chiếm khoảng 1. Nguyên nhân biến đổi chất lượng thịt trong quá trình bảo quản chủ yếu do: Enzyme: có trong bản thân nguyên liệu thịt bò.1..Chất ngấm ra gồm có hai loại: + Chất ngấm ra chứa N: chiếm 1..5. Cách thức đánh giá: đánh giá thông qua Trạng thái cảm quan của thịt: + Cấu trúc: sau quá trình cơ cứng các sợi cơ có xu hướng co ngắn lại. methylic. Thành phần các chất ngấm ra thường gặp là: methylethylceton.3% mô cơ. methyl. Định nghĩa Tê cứng sau khi chết là quá trình mà khi đó các cấu trúc của cơ thịt tập hợp.6% + Chất ngấm ra không chứa N: chiếm một tỉ lệ nhỏ Chất ngấm ra là thành phần quan trọng nhất góp phần tạo nên mùi vị dặc trưng cho sản phẩm. NHỮNG BIẾN ĐỔI CỦA THỊT BÒ SAU KHI GIẾT MỔ 2.63mcg (81%RDI) 2..08mcg 1. các giai đoạn có thể chồng chéo lên nhau.dimethyl và ethylmercaptan. thịt không còn đàn hồi như ban đầu.1.2. QUÁ TRÌNH CO CỨNG 2. 2. hóa học. có ý nghĩa quan trọng tạo nên hương vị.15mg Trong thành phần hóa học của thịt bò ta chú ý đến chất ngấm ra.2. các tính chất quan trọng của thịt bò về vật lý. các quá trình tổng hợp ngừng lại và hoạt động của các enzyme diễn ra mạnh mẽ. GIỚI THIỆU CHUNG Sau khi giết mổ. Nguyên nhân chính là do sự ngưng trệ của quá trình trao đổi chất làm cho các quá trình thuận nghịch của enzyme chuyển sang không thuận nghịch. sinh học đều hầu hết bị thay đổi.23mg (52%RDI) 52mg 1.94mg (25%RDI) 6. 2.Quá trình biến đổi của thịt bò sau khi giết mổ thành ba giai đoạn: quá trình tê cứng sau khi chết. Vi sinh vật: sự xâm nhiễm và gây hại của vi sinh vật từ môi trường bên ngoài. sợi cơ trở nên cứng hơn. ảnh hưởng và tác động qua lại đối với nhau. Trong thực tế các giai đoạn này không hẳn xảy ra một cách tuần tự. mùi thơm đặc trưng của thịt bò. II. Đây là những chất rất dễ rút chiết hay trích ly ra khỏi mô cơ. Sự tê cứng là kết của các quá trình biến đổi hóa sinh một cách phức tạp do enzyme gây ra và phụ thuộc vào nhiều yếu tố.1.

glycogen bị phân hủy theo con đường phosphoril hóa tạo thành acid lactic.2. actin ở trạng thái hình cầu không liên kết với myosin.2. khi sợi cơ suy yếu myosin tạo phức chất với K+. maltose và các polysaccharide khử không lên men. giải phóng năng lượng cho sự co rút của cơ. hai đầu của sợi actin chui vào khoảng giữa các sợi myosin. 2. một phần mất đi do sự phân hủy của myosin. trong điều kiện thường một số protein như troponin và tropomyosin sẽ che phủ lại vị trí này. Vì vậy khi lượng dự trữ glycogen nhiều thì ATP không bị phân hủy hoàn toàn và thời gian co cứng của cơ sẽ được kéo dài.2. + ATP thủy phân thành ADP. 10 . Diễn biến 2. Đầu tiên. Mỗi phân tử actin có những vị trí đặc hiệu để liên kết với myosin. một phần giải phóng acid phosphoric và giải phóng năng lượng.3. Khi các sợi cơ ở trạng thái nghỉ. Ca++.1. Khi pH giảm và sư phân hủy ATP xảy ra mạnh mẽ làm giải phóng Ca2+. sợi actin chui vào giữa các sợi myosin. nhiệt này gọi là nhiệt hóa cứng.3. ATP trong cơ thể thường được duy trì ở mức cân bằng. Cùng với sự phân giải glycogen theo con đường phosphoril hóa cũng xảy ra sự phân giải glycogen theo con đường amilo hóa tạo thành các sảnh phẩm đường đơn giản có tính khử như: glucose. 2. thịt không còn mùi vị đặc trưng. Ca2+ hình thành liên kết với troponin và tropomyosin để lộ vị trí liên kết và sự hình thành actomyosin bắt đầu.3.2.+ Mùi vị: sau khi chế biến nhiệt.2. Khi co cơ các sợi actin và myosin không có ngắn lại mà chúng trượt lên nhau. Thủy phân ATP. cretinphosphat ATP và creatinphosphat là những hợp chất quan trọng nhất tham gia tải năng lượng cho các phản ứng oxy hóa trong quá trình trao đổi chất.Tạo actomyosin Lúc mới chết ATP còn đầy đủ. glycogen và ATP. AMP và các phosphat tự do. sự hô hấp bị ngưng trệ. Thủy phân glycogen Sau khi chết. Thông qua các thông số khác: + pH. trao đổi năng lượng hiếu khí giảm dần và bắt dầu xảy ra sự phân giải glycogen với sự tham gia của ATP. Trung bình khi tạo thành 1g acid lactic thì giải phóng được 280cal nhiệt. Sự chuyển hóa ATP xảy ra theo 2 hướng: + Chuyển hóa gốc phospho bão hòa năng lượng sang phân tử khác. một phần ATP được tạo ra trong quá trình glyco phân.3.3. oxy không cung cấp được vào tế bào. cấu trúc cơ co lại ảnh hưởng đến sự phản xạ ánh sáng dẫn đến sự thay đổi màu sắc. nước luộc có màu đục do có sự tiết dịch cơ ra. nhiệt lượng tỏa ra: trong quá trình co cứng xảy ra sự phân hủy glycogen sinh ra acid lactic và acid phosphoric và giải phóng một lượng nhiệt khá lớn nên ta có thể dựa vào những chỉ tiêu này để đánh giá mức độ co cứng. 2. + Màu sắc nhạt hơn so với thịt nóng: sự mất nước.

Sự thay đổi pH một mặt thúc đẩy quá trình quá trình co cứng xảy ra làm cho thịt rắn hơn.4. Độ mềm Thịt sau khi bị giết mổ có chứa một lượng nước nhất định nên cấu trúc của mô thịt tương đối mềm và đàn hồi. 11 . hư hỏng do vi sinh vật gây ra. nhưng sau đó sự biến đổi xảy ra nhanh chóng phụ thuộc chủ yếu vào mức độ hydrat hóa của các protein.4. Sự tác động 2.2. Tính chất Độ rắn Độ cản cắt Độ ẩm Biến đổi Tăng 25% Tăng 2 lần Đạt cực tiểu. thấp hơn 25% (2h) 2. pH của thịt giảm nhanh chóng do sự tạo thành của các acid.Sự hình thành actomyosin và co chế co cơ 2.2.1. Độ mềm của thịt trong suốt quá trình co cứng giảm do hai nguyên nhân chính: + Sự thay đổi pH đến gần với giá trị pH đẳng điện của protein cơ + Sự hình thành phức chất actomyosin làm giảm số trung tâm. mặt khác tạo điều kiện hoạt động cho các enzyme trong quá trình tự chín sau này và việc làm giảm pH sẽ ức chế tạp nhiễm. số liên kết ưa nước củ protein làm cho khả năng hydrat hóa của protein sợi cơ giảm đáng kể. pH Trong quá trình co cứng sau khi giết mổ.2.2.4.

94 5. sự gia tăng nhiệt độ sẽ góp phần làm tăng hoạt động của các enzyme và vi sinh vật sau này.12 5. lactic 319. giảm khả năng tạo nhũ.T hời gian (h) 1 12 24 48 pH Glycogen 6. chất tiết ra có giá trị dinh dưỡng khá cao nên vi sinh vật có thể dễ dàng tấn công và xâm nhiễm vào thịt. Ngoài ra sự tạo thành actomyosin từ actin và myosin. + Màu sắc của thịt cũng bị nhạt đi.2 202.5 222. thịt săn lại. liên kết yếu thì pH dễ dàng tác động đến cơ.16 700. dễ giải phóng ATP-ase thúc đẩy quá trình hình thành actomyosin và làm cho quá trình 12 . loại mô cơ.5.4. Quá trình co cứng làm mất nước.… Về cơ bản quá trình co cứng cơ chủ yếu do tác động của giảm pH và sự hình thành actomyosin.20C. độ ẩm cho sự sinh trưởng.68 633. 2. lứa tuổi. Các yếu tố về bản thân nguyên liệu: giống loài.6 A.6 692.2. + Sự mất nước làm cho thịt bị thay đổi cấu trúc.7 462 274.3. jambon cao cấp + Sự tăng cường tiết dịch nhầy: chất nhầy là những dịch tương liên kết có trong cấu trúc của cơ thịt. làm cho quá trình bảo quản khó khăn hơn. quá trình co cứng xảy ra làm giảm khả năng giữ nước do đó dịch tương này sẽ được tiết ra.2. thịt trở nên cứng hơn. phát triển của vi sinh vật và làm giảm giá trị cảm quan của thực phẩm.1 Hàm lượng (mg%) Glucose 159. nhăn nheo giảm giá trị cảm quan của thịt. Đồng thời môi trường dịch bào. tiết dịch tương nên làm mất mát các chất ngấm ra do đó mùi vị của thịt giảm rõ rệt. tạo gel. không còn đàn hồi không thích hợp cho sản xuất một số sản phẩm như xúc xích.9 183. Các yếu tố ảnh hƣởng quá trình co cứng 2. + Như ta đã biết các chất ngấm ra đóng vai trò quan trọng trong sự hình thành mùi vị đặc trưng của sản phẩm. Khi cấu trúc mô cơ lỏng lẻo. làm giảm giá trị cảm quan.2 609.56 5. Quá trình tiết dich tạo mội trường. cấu trúc mô cơ. sự giảm pH có thể gây ra một số ảnh hưởng sau đấn ảnh hưởng đến chất lượng của thịt: + Giảm khả năng liên kết nước.5.2.5. giới tính.1.7 171.6 2. Sự tăng nhiệt độ khối thịt Do quá trình phân hủy glycogen có sinh ra năng lượng nên trong quá trình co cứng nhiệt độ khối thịt có tăng lên từ 0.

loài cái hoặc còn non.4 Gà mái 2. giống đực. Bảng trên dây cho ta kết quả thời gian co cứng.4 Lợn 12. + Loại II: cho động vật vận động nhiều trước khi chết kết quả là thời điểm bắt đầu co cứng đến rất nhanh sau khoảng 5h 13 . do vậy khi hàm lượng glycogen còn khá nhiều quá trình co cứng khó diễn ra hoặc diễn ra chậm hơn. Vì vậy đối với bò mới vận chuyển về trên quãng đường dài. bị stress khi giết mổ.2. Ngược lại khi lượng glycogen trong động vật còn thấp.co cứng càng dễ xảy ra. ảnh hưởng nhiều đến chất lượng của thịt. ít vận động. các cơ thường xuyên vận động thì quá trình co cứng càng lâu xảy ra. mức pH ban đầu và pH cuối cùng của quá trình co cứng trong những chế độ xử lý thịt bò khác nhau: + Loại I: thịt được xử lý với myanesin. chủ yếu nuôi để lấy thịt thì quá trình co cứng xảy ra sớm hơn loài cấu tạo cơ chắc. Các loài động Thời gian sau khi chết đến lúc tê cứng (h) Thỏ 1.2. loài trưởng thành. hoặc chế độ gây ngạt. khi một lượng ATP bị phân hủy do ATP-ase thì lượng ATP khác sẽ được tạo ra từ sự thủy phân glycogen.5.24 Dựa vào những số liệu trên ta thấy rằng thịt bò có quá trình co cứng xảy ra tương đối chậm và kéo dài. Do đó loài vật có cấu trúc cơ lỏng lẻo. 2. phương pháp giết mổ không hợp lý sẽ làm cho quá trình co cứng diễn ra nhanh hơn. được vận động nhiều. do vậy thời điểm bắt dầu quá trình co cứng (vị trí mũi tên) xảy ra khá chậm sau hơn 9h. Về trạng thái khi chết Hàm lượng ATP trong cơ thể động vật thường được duy trì ở mức độ nhất định. chất này có tác dụng như một loại thuốc mê có tác dụng ức chê hoạt động của động vật và duy trì được hàm lượng glycogen cao (pHđầu = 7) quá trình giết mổ.18 Cừu cái 24 Bò 18. quá trình co cứng càng dễ xảy ra và diễn ra nhanh hơn.5.

nhưng đến giá trị nhất định có sự tăng trở lại do trong thí nghiệm này quá trình co cứng bị tác động bởi các quá trình khác khi tăng pH khoảng 6. pH nhìn chung khi pH thấp hoạt động của quá trình co cứng càng dễ diễn ra theo cơ chế như trên nhưng nếu pH giảm đến một giá trị nhất định nào đó sẽ ức chế hoạt động enzyme và quá trình co cứng sẽ bị kìm hãm. khả năng tạo nhũ kém.2. Firm. Ta thấy rằng nhiệt độ càng cao tốc độ giảm pH càng nhanh và quá trình co cứng càng dể xảy ra. mềm. vượt quá khoảng này hoạt động của enzyem cũng bị kìm hãm.+ Loại III: tương tự như loại II nhưng được khảo sát ở 370C. Tùy vào mục đích của quá trình bảo quản như đã đề cập ở đẩu bài mà ta sẽ điều chỉnh tốc độ quá trình co cứng nhanh chậm khác nhau phù hợp với mục đích sản xuất: + Muốn quá trình co cứng xảy ra nhanh: khi có điều kiện để sản xuất ngay. muốn thịt nhanh đến quá trình chín sinh hóa để sử dụng. 2. 14 . độ ẩm Quá trình co cứng xảy ra dưới tác dụng của enzyem trong nguyên liệu do đó những yếu tố ảnh hưởng đến hoạt tính enzyem sẽ ảnh hưỡng đến quá trình co cứng. thời điểm co cứng đến rất nhanh. thịt này do vật nuôi bị kiệt sức trước khi giết mổ. Thịt PSE thường do vật nuôi bị stress trước khi giết mổ. tạo nhũ tốt nhưng khó bảo quản. do đó pH đầu cao nhất 7. Dark): pH cao. + Muốn quá trình co cứng xảy ra chậm: khi không có điều kiện để có thể sản xuất ngay. Các yếu tố bên ngoài khác như nhiệt độ.5 các quá trình khác bị kìm hãm và quá trình co cứng lại chiếm ưu thế. vận chuyển quá nhiều. Soft.05 quá trình co cứng đến chậm sau khoảng 7h. thích hợp dùng cho các loại sản phẩm khô. vận động. Ở hình bên cạnh ta thấy khi tăng pH tốc độ giảm pH giảm đi. chất bảo quản cũng có tác động dến quá trình co cứng. Quá trình co cứng thường được đánh giá thông qua tốc độ giảm pH. sự có mặt của muối. chỉ sau 2h. muốn bảo quản lâu dài dùng làm nguyên liệu cho các ngành sản xuất khác.5. Nhưng mỗi enzyme đều có một khoảng hoạt động tối thích thích hợp. cứng khả năng liên kết nước. Ngoài ra những yếu tố khác như độ ẩm của thịt. Ảnh hưởng của nhiệt độ: nhìn chung khi tăng nhiệt độ các enzyme hoạt động tốt hơn và quá trình co cứng diễn ra nhanh hơn. Exudative) có tốc độ giảm pH khá nhanh. Thịt DFD (Dry. Dựa trên cơ sở của quá trình co cứng thịt bò được chia thành + Thịt PSE: (Pale.3. khô. + Loại IV: xử lý với myanesin ½ giờ trước khi giết mổ. sản xuất. khả năng liên kết nước.

liên kết ưa nước trong cấu trúc của mô thịt. Đây là giai đoạn thịt đạt giá trị tốt về chất lượng thích hợp cho cho mục đích sử dụng. mà chủ yếu là sự phân giải protein và lipid tạo nên những biến đổi sâu sắc về mặt vật lý. Quá trình tự phân thường làm cho thịt có những biểu hiện tốt về mùi vị. thịt trở nên mềm mại. hóa lý và hóa học cho sản phẩm.Actomyosin phân hủy trở lại: pH giảm làm gia tăng sự phân hủy actomyosin tạo thành actin và myosin.Thông qua các thông số khác: + pH: giai đoạn đầu của quá trình tự chín pH của thịt giảm dần do sự hình thành những chất có hoạt tính acid. hàm lượng nước ở trạng thái tự do thấp. tuy nhiên sau đó pH của thịt bắt đầu tăng trở lại. . điều này giải thích tại sao khi cơ co cứng chẳng những độ ngấm muối tăng mà độ dẫn điện cũng tăng đáng kể.+ Thịt acid: có pH thấp không thích hợp dùng để sản xuất xúc xích.3.3. 2. jambon cao cấp. .Sự giảm bớt mức độ liên kết cùng với sự xâm nhập của dịch tương mang môi trường acid tác động vào các thành phần. . 2. sử dụng. có thể dùng cho mọi mục đích sản xuất. Tuy nhiên một đặc tính quan trọng của thịt co cứng là khả năng thấm muối cao. sáng. khả năng liên kết nước. dễ tiêu hóa hơn.2.3. + Sự cải thiên màu sắc của thịt: thịt có màu hồng. nhưng thịt không đàn hồi. tạo nhũ. tạo gel tăng lên. Diễn biến của quá trình tự phân .Trạng thái cảm quan của thịt: + Cấu trúc: thịt trong quá trình tự chín mềm trở lại.1. sản xuất.3. Đồng thời ở thịt co cứng các cấu trúc cơ co lại. tạo nên những khoảng trống các ion muối di chuyển sẽ thuận lợi hơn. + Sự gia tăng hàm lượng của những của những acid amin tự do: do quá trình thủy phân protein trong thịt. Định nghĩa Là quá trình tự phân giải các thành phần cấu trúc của cơ thịt nhờ vào hệ enzyme có sẵn. mùi vị của thịt được thể hiện rõ trong quá trình chế biến nhiệt.3. QUÁ TRÌNH TỰ CHÍN 2. đồng thời tăng mức độ hydrat hóa của cơ thịt do sự hồi phục trổ lại những trung tâm. có sự tiết nước dịch làm cho nước từ trong dễ dàng đi ra ngoài và muối từ ngoài dễ dàng khuếch tán vào trong. 2. + Thịt nóng: mới giết mổ. cấu trúc của mô cơ thúc đẩy quá trình thủy phân các cấu tử mô cơ xảy ra. Cách thức đánh giá: Quá trình tự chín của thịt cũng có thể được đánh giá dựa trên các đặc trưng về: .Đầu tiên sự giảm pH trong quá trình co cứng xảy ra đến một mức độ nào đó. 15 . + Mùi vị đặc trưng: mùi vị thịt được cải thiện nhờ vào sự hình thành nhiều chất tạo mùi trong quá trình tự chín. Thịt co cứng mất nước. pH này làm phá vỡ màng tế bào phóng thích ra các enzyme tiêu hóa sẵn có trong nguyên liệu mà đại diện là các protease và lipase.

…Capthepsin có tất cả 15 loại gồm cathepsin A . + Quá trình mềm hóa làm tăng giá trị cảm quan và giá trị dinh dưỡng của thịt do tạo thành các acid amin làm cho quá trình tiêu hóa diễn ra dễ dàng hơn.  Sự tạo thành hương vị đặc trưng cho sản phẩm: người ta thấy rằng thịt ở trong giai đoạn tự chín thể hiên rõ mùi vị đặc trưng cho sản phẩm. 2. Người ta thấy rằng mùi vị đậm đà của thịt bò có mối liên hệ chặt chẽ với sự tích tụ của những hợp chất như acid inozinic. . L1. làm cho thịt mềm hơn. Cathepsin một mặt đóng vai trò quan trọng trong việc hoạt hóa những enzyme tiêu hóa thuộc loại protease khác. K.3. L2. tạo liên kết làm cho khả năng ứng dụng vào sản xuất của sản phẩm được mở rộng ra đáng kể.Sự thủy phân các cấu trúc của mô cơ trong đó chủ yếu là protein và lipid. cũng không quá lỏng lẻo tạo điều kiện tốt nhất cho sự hình thành và phát sinh mùi vị. D. Cathepsin là một loại protease tuy có một hàm lượng nhỏ trong thịt nhưng lại có tác động quan trọng đến chất lượng của thịt. trysine. chủ yếu là hoạt động của cathepsin làm mềm hóa cấu trúc của mô thịt. Sự tác động của quá trình tự chín  Độ mềm: trong quá trình tự chín thịt sẽ bắt đầu mềm trở lại do + Sự phân hủy actomyosin: làm cho số trung tâm ưa nước trong sản phẩn thịt bò tăng lên nhanh chóng. được hoạt hóa. các liên kết bớt chặt chẽ hơn tạo điều kiện cho sự thoát mùi ra khỏi cấu trúc sản phẩm tạo nên hương thơm cho sản phẩm. Dưới tác dụng phân cắt của enzyme những chất mùi này được giải phóng. tạo nhũ. S. thêm vào đó là sự tạo thành những hợp chất hóa học đơn giản mà vi sinh vật dễ hấp thụ do đó tạo điều kiện thuận lợi cho sự sinh trưởng. + Sự thủy phân của các enzyme có sẵn trong bản thân nguyên liêu. mềm nhũng không cìn sử dụng được nữa) đạt cực đại khi thịt vừa mới được giết mổ. sau đó độ mềm của thịt bắt đầu giảm nhanh trong gian đoạn co cứng đến ngày thứ 2 độ mềm của thịt chỉ còn 74% so với lúc đầu nhưng đến giai đoạn chín sinh hóa độ mềm của thịt bắt đầ tăng trở lại đến ngày thứ 6 độ mềm của thịt đạt 83%. thịt trở nên mềm hơn.4.. hoặc trong một môi trường thích pH thích hợp của thịt chín sinh hóa chúng sẽ thể hiện mùi. tạo điều kiện cho sự hoạt động của các enzyme khác như pepsin.cathepsin B. E. C. Sự gia tăng mức độ hydrat hóa cũng góp phần cải thiện khả năng tạo gel. Nói chung thịt trong giai đoạn chín sinh hóa có mức độ liên kết phù hợp. phát triển của vi sinh vật. không quá chặt. O. mặt khác nó thủy phân các protein phức tạp thành những đoạn peptone ngắn hơn. H. 16 . W và Z trong đó cathepsin D có hoạt lực thủy phân mạnh mẽ và được nghiên cứu nhiều nhất. + Quá trình nghiên cứu trên thịt bò cho thấy rằng độ mềm của thịt(còn sử dụng được.Cuối giai đoạn này pH của thịt bắt đầu tăng lên. F. thịt trở nên thơm ngon hơn: + Sự thay đổi cấu trúc thịt. không tính được các trường hợp thịt hư hỏng. + Sự hình thành những hợp chất tạo mùi cho sản phẩm: một số hợp chất tạo mùi trong giai đoạn trước đây ở trạng thái liên kết với các cấu tử khác hợp ở trạng thái không tạo mùi.

ethyl. . rược ethylic. . Mặt khác sự tạo thành những hợp chất đơn giản góp phần thúc đẩy cho sự xâm nhập và phát triển của vi sinh vật gây hư hỏng thịt. methyl.Quá trình tự chín góp phần cải thiện một số tính năng công nghệ của thịt như tính hydrat hóa. già. càng xa nhiệt độ tối thích khả năng hoạt động của enzyme càng thấp.Các yếu tố về bản thân nguồn nguyên liệu: giống loài. muối glutamate. . do đó những yếu tố ảnh hưởng đến hoạt tính của enzyme sẽ ảnh hưởng đến mức độ của phản ứng tự chín . Màu sắc của thịt là sự phối hợp của ba nhân tố Mb. những chất thơm. tốc độ cũng thấp hơn. chất lượng thịt dễ bị biến đổi. + Người ta thấy rằng trong thịt bò có khoảng 250 chất khác nhau góp phần tạo nên hương vị cho sản phẩm. acid glutamic. chế biến khác nhau.Vì vậy cần thường xuyên theo dõi và có biện pháp xử lý kịp thời thịt ở trong giai đoạn chính sinh hóa nhằm hạn chế những hư hỏng có thể xảy ra.Tuy nhiên quá trình tự chín sẽ tạo thành những hợp chất hóa học đơn giản. tạo nhũ. những chất này là sản phẩm của quá trình phân hủy ATP trong cấu trúc của cơ thịt.Quá trình tự chín cũng góp phần cải thiện màu sắc của thịt. tại nhiệt độ này hoạt động của enzyme là cực đại. aceton. acid inozinic. hàm lượng của những chất này đạt cao nhất trong giai đoạn chính sinh hóa. thịt trở lại màu đỏ hồng. + Ngoài ra sự hình thành của tạo acid glutamic do sự khử amin hóa của glutamin.Cuối giai đoạn tự chín. dimethyl. Nhìn chung những loài thường xuyên vận động.5. hoạt hóa. thịt khó có được những chỉ tiêu chất lượng cao nhất. tính tạo gel. methylic. những biến đổi dễ dàng xảy ra. sự tích tụ càng nhiều một số hợp chất tạo thành có tính kiềm có thể làm pH của thịt tăng lên tạo điều kiện thích hợp cho sự sinh trưởng và phát triển của vi sinh vật.Mức độ của quá trình co cứng trước đó: quá trình co cứng càng mạnh mẽ thì quá trình tự chín sau này xảy ra chậm hơn. Một số phản ứng hóa học xảy ra giữa những cấu tử đơn giản này tạo thành những hợp chất có mùi cũng góp phần tạo nên mùi chung cho sản phẩm. độ tuổi. oxyMb.… có ảnh hưởng đến quá trình tự chín. MetMb trong thịt. 2.3. Một số chất tiêu biểu góp phần tạo nên hương vị của thịt bò: acetaldehyde. sự phân hủy các base purine tạo thành acid inozinic. . Đồng thời hàm lượng. hình thành các hợp chất tạo màu cho sản phẩm. làm cho những phản ứng hóa học.Nhiệt độ : mỗi enzyme đểu có một thích độ tối thích nhất định để hoạt động. . kết cấu mô cơ vững chắc quá trình tự chín xảy ra chậm hơn. kết cấu của mô thịt.…  Các yếu tố khác . Do vậy thịt ở trạng thái này được xem như phù hợp cho các mục đích sử dụng. + Đồng thời sự thủy phân lipid cũng tạo thành một số hợp chất gây mùi. methylethyl cetone. thành phần của các enzyme nội tại trong bản thân nguyên liệu cũng có ãnh hưởng đến quá trình tự chín. .300C 17 .mercaptan. các hợp chất hypoxanthyl cũng góp phần tạo nên mùi vị của sản phẩm. Các yếu tố ảnh hƣởng đến quá trình tự chín .Quá trình tự chín là một diễn biến sinh hóa phức tạp dưới tác dụng của hệ enzyme nội tại. tươi sáng do sự giải phóng. giới tính. khả năng ngấm muối.inozinin và hypoxanthin. Đối với thịt bò nhiệt độ tối thích cho sự hoạt động của các enzyme thường là 25. sự hình thành muối glutamate.

. làm cho thịt hoàn thiện hơn. quá trình chín sinh hóa gồm hai giai đoạn: + Tự phân: dưới tác dụng của enzyme có sẵn trong nguyên liệu (chủ yếu là cathepsin) protein bị thủy phân tạo acid amin. giai đoạn này cải thiện đáng kể chất lượng cho thịt. có dấu hiệu tách nước. xuất hiện mùi lạ. H2S sinh ra tác dụng với Mb. Do quá trình tự phân vừa có mặt lợi vừa có mặt hại. Nhiệt độ cao thời gian tự chín càng ngắn lại. khả năng ngấm muối.Một cách tổng quát. không đàn hồi Hồng ngọc Mềm 18 . có điều kiện xử lý nhanh nguyên liệu + Muốn thời gian tự chín chậm: nhằm kéo dài thời gian bảo quản. có thể ảnh hưởng xấu đến chất lượng sản phẩm. tạo cơ chất cho vi sinh vật hoạt động. sinh ra sản phẩm thứ cấp làm tăng pH.Bảng bên cho ta thấy thời gian tự chín của thịt bò phụ thuộc vào nhiệt độ.5.4.7. khả năng tạo nhũ. acid glutamic. . + Muốn thời gian tự chín nhanh: muốn có nhanh sản phẩm có những tính chất tốt phục vụ cho sản xuất. + Tự phân sâu. oxyMb thay đổi màu. actomyosin bị phân hủy làm cải thiện khả năng liên kết nước.4 Phức A-M 5. trong trường hợp này ta phải điều các thông số bảo quản sao cho kéo dài được thời gian tự chín. nhu cầu sử dụng mà ta sẽ thúc đẩy hoặc kéo dài thời gian của quá trình tự phân cho phù hợp. dai Tăng Tốt nhất Mềm..pH tối thích cho hoạt động của enzyme trong thịt bò thường trong khoảng acid 4. phát triển của vi sinh vật.2 Actin Myosin Lớn nhất Kém Mềm. thit chua. màu sắc của thịt cũng trở nên tươi hơn.6 Thủy phân Hấp thụ nước Ngấm muối Kết cấu Màu Độ mềm Nhỏ nhất Tốt Cứng Đỏ Cứng. base purine. hypoxanthyl) tạo mùi vị cho sản phẩm. tùy vào mục đích. Thuộc tính Thịt nóng Co cứng Tự chín pH Protein cơ 7. làm thịt mềm hơn đồng thời tạo thành những sản phẩm dễ bay hơi(acid béo. không xảy ra tự chín sâu và hạn chế vi sinh vật hoạt động.5. . sự thủy phân sâu sắc protein và một phần lipid có thể làm thay đổi cấu trúc sản phẩm.Thực tế quá trình phân hủy do vi sinh vật lại xảy ra cùng lúc với quá trình tự phân nên khó nhận biết. đàn hồi Đỏ sậm Tương đối 5. hạn chế sự sinh trưởng.pH: Ở pH tối thích hoạt động của enzyme thủy phân là cực đại và quá trình tự chín sẽ diễn ra với tốc độ nhanh hơn.

khả năng giữ nước. Nhưng đặc điểm chung khi thịt bò trong giai đoạn này là cấu trúc bị thay đổi nghiêm trọng. sản xuất mà ta sẽ chọn loại thịt phù hợp: + Thịt nóng: mềm. tính chất. màu bị nhạt hơn so với thịt nóng. Diễn biến quá trình phân hủy  Sự xâm nhập của vi sinh vật vào thịt bò có hai con đường chủ yếu: . + Ngoài ra ta cũng có thể đánh giá trực tiếp số lượng của các loại vi sinh vật có trong thịt. Trong các giai đoạn giết mổ. mấm mốc.3. sản xuất sản phẩm “tươi”.nếu điều kiện vệ sinh môi trường không phù hợp. Quá trình này được đặc trưng bằng sự phá hủy toàn diện cấu trúc.. Một khi vi sinh vật xâm nhiễm được vào thực phẩm thì chúng sinh trưởng và phát triển rất nhanh và khó kiểm soát gây ảnh hưởng lớn đến chất lượng của sản phẩm thịt. Cách thức đánh giá . tạo nhũ tốt dùng trong hầu hết các sản phẩm.Do trong bản thân nguyên liệu đã có sẵn một lượng vi sinh vật: cơ thể của động vật luôn có sẵn một lượng vi sinh vật nhất định.4. thịt có thể xuất hiện các màu lạ như xanh. không đàn hồi. tạo nhũ. bảo quản. Khi còn sống do kháng thể nên chúng không xâm nhập được. đây là con đường xâm nhập chủ yếu của vi sinh vật vào sản phẩm thịt. .4. . 2. 19 . dùng nhiều trong sử dụng ngay. hong khói + Thịt chín sinh hóa: mểm. thường dùng những chỉ tiêu: tổng số vi sinh vật hiếu khí. đổi màu. đen. nhanh.2. .4.. ngấm muối tốt thích hợp cho sản xuất xúc xích. các hốc cơ quan và một lượng ngoài da ít hơn. khả năng giữ nước. QUÁ TRÌNH THỐI RỮA 2.Đánh giá quá trình quá trình thối rửa thông qua các giá trị cảm quan: + Cấu trúc: tùy theo từng mức độ nhiễm vi sinh vật mà cấu trúc sản phẩm thay đổi khác nhau. đàn hồi. có màu đục. bề mặt thịt bị bao bọc bởi một lớp nhầy. 2. mất tính chắc rắn chắc ban đầu của thịt + Màu: thịt bị mất màu. chất lượng của thịt đặc trưng bằng sự phá hủy protein và một phần lipid. . phân phối. Định nghĩa .Bảng trên cho ta một số tính chất của thịt nóng. pate. jambon. xám. khả năng giữ nước. giữ nước giảm dẫn đến sự tiết dịch nhầy mạnh mẽ.4. + Tiết chất nhầy: thịt trong quá trình thối rửa khả năng hút nước. vận chuyển. các chế độ bảo quản không ngăn ngừa được sự xâm nhiễm của vi sinh vật thì chúng dễ dàng tân công lên sản phẩm. tạo nhũ kém thích hợp cho sản phẩm khô: khô. + Thịt co cứng: cứng. nhũn.. 2. Tùy theo mục đích sử dụng.Do sự xâm nhập của vi sinh vật vào nguyên liệu. thịt co cứng và thịt chín sinh hóa.1. diễn ra những sự biến đổi sâu sắc có thể làm hư hỏng thực phẩm. tống mấm men.Là quá trình biến đổi phức tạp xảy ra dưới tác dụng của vi sinh vật. kị khí.Sự nhiễm vi sinh vật vào thịt là nguyên nhân chính dẫn đến những hư hỏng của thịt. Vi sinh vật trong nguyên liệu tập trung chủ yếu ở ruột. thịt bị mềm.Đánh giá thông qua những thông số khác: + pH: trong giai đoạn này pH thịt tăng nhanh do hoạt động phân hủy của vi sinh vật tạo ra nhiều sản phẩm có tính kiềm. và một số loài vi sinh vật gây bệnh cho cơ thể.

Sarcina Flava và Sacina lutea tạo thành các vết vàng. H3 PO4 . butyric).pH tăng dần cuối giai đoạn tự chín tạo điều kiện cho vi sinh vật phát triền. Hình thành nên lớp nhầy bao phủ bề mặt thịt. spectogennes.4. và không còn sử dụng được nữa. paecali…. mecaptan. biến đổi màu mạnh mẽ. H2S. synyaneum tạo thành vết xanh. Giá trị cảm quan của thịt bị giảm nghiêm trọng.Sự phát triển của những vi khuẩn hiếu khí tạo thành sắc tố. B. khả năng tạo nhũ. Clasoporium herbarium tạo thành vết đen. tạo gel. nhớt làm giảm giá trị cảm quan của thịt bò xuống. indol. vulgaris. Protein thịt bị phân hủy mạnh mẽ tạo thành những sản phẩm thứ cấp NH3.Phân hủy kị khí: thường bắt đầu ở gần mô liên kết. yếm khí hoạt động nhất là B. Trong thịt bò loài B. các loại nấm mốc sẽ phát triển trên bề mặt của thịt bò làm thịt bị mốc. nếu trên thịt có sẵn một lượng vi sinh vật thì chúng sẽ sinh trưởng và phát triển nhanh chóng. CO2. mềm. NH3. propyoic. lớp nhầy đục. làm biến đổi màu sắc của thịt. indol.Đầu tiên protein bị thủy phân dưới tác dụng enzyme của vi sinh vật tạo thành các acid amin. skatol. .4.  Sự hóa màu thịt: . Trên thịt bò thường bị mốc do họ Mucorealae tạo thành vết trắng xám.  Sự nhầy hóa bề mặt: .Dạng hư hỏng này thường xảy ra đối với thịt bảo quản ở độ ẩm cao (trên 90%). cuối cùng lan rộng ra toàn bộ cơ. postamus… Nhiều nghiên cứu chứng tỏ rằng thịt chỉ giảm chất lượng một cách đáng kể khi số lượng tổng vi sinh vật là 107-108 tế bào trong 1g hoặc 1cm3 bề mặt sản phẩm. . Tiếp theo đó là quá trình oxy hóa khử acid amin tạo NH3. . H2O. thịt trở nên xốp.Sự phân hủy thịt bò dưới tác dụng vi sinh vật làm thay đổi mạnh mẽ cấu trúc thịt. H2O. chủ yếu là ở mô liên kết. 20 .  Diễn biến của quá trình phân hủy do vi sinh vật: .  Sự hình thành mùi thối: . trong đó sự phân hủy protein đóng vai trò quan trọng. B. Cuối cùng các chất hữu cơ tiếp tục bị oxy hóa thành những chất vô cơ CO2.. chúng sinh trưởng và phát triển rất nhanh. khó kiểm soát nên tốt nhất là ta hạn chế số lượng vi sinh vật càng nhiều càng tốt.. các liên kết hầu hết đều bị cắt đứt.  Khi bảo quản không tốt. NH3. B. . H2S. Sự tác động của quá trình thối rửa  Thối rửa thịt: . B. skatol tạo mùi thối đặc trưng.prodigosum phát triển làm thịt có màu đỏ “lạ”. Tuy nhiên khi vi sinh vật xâm nhiễm lên thịt. Đầu tiên quá trình phân hủy bắt đầu từ bề mặt sau đó lan sâu dần vào bên trong. thịt bị mất cấu trúc.Một số loại vi sinh vật thường gặp trên thịt bò tươi: hiếu khí hoạt động chủ yếu là các loài B.Thịt bò bị mất những tính năng công nghệ: khả năng hút nước.. kèm theo sinh khí.Phân hủy hiếu khí: do những vi khuẩn hiếu khí thực hiên. Sự nhầy hóa thịt bò chủ yếu do loài Achromobacter và Pseudomonas gây nên do thịt không còn khả năng giữ nước. bị nhũn ra.Quá trình phân hủy thịt bò tạo ra nhiều sản phẩm có mùi lạ như: H2S. H2S. putripiciens. acid (acid acetic. Khí tạo thành phá hủy cấu trúc liên kết làm cho thịt xốp. 2.…và thịt bị thay đổi hoàn toàn. Penicillium tạo vết xanh.…tạo mùi thối cho thịt. mecaptan. Sự phân hủy kị khí xảy ra đồng bộ trong chiều dày của thịt và lan rộng rất nhanh.

Nhìn chung đối với những loài vi sinh vật phổ biến trên thịt bò sẽ hoạt động tốt trong khoảng pH 6. độ tuổi.2. . .Hình bên cho ta thấy sự phụ thuộc giữa nhiệt độ và thời gian bảo quản của một số vi sinh vật phổ biến trên thịt bò. . enzyme. mô liên kết.… . chất bảo quản. vận động thường xuyên có khả năng chống chịu vi sinh vật tốt hơn và quá trình thối rửa xảy ra chậm hơn. sự sinh trưởng.Điều chỉnh đến pH không thích hợp cho hoạt động vi sinh vật. thành phần không khí. cấu trúc mô cơ. số lượng vi sinh vật có trong nguyên liệu. cơ chất (cho enzyme và vsv). chất kháng khuẩn cũng có tác động đến quá trình thối rửa. pH. .Quá trình thối rửa chịu ảnh hưởng của giống loài.Cấu trúc của mô cơ càng bền vững quá trình thối rửa xảy ra càng chậm.Tùy vào loại vi sinh vật sống trên thịt tươi mà sự phụ thuộc của chúng với nhiệt độ sẽ khác nhau. hoạt độ nước .Tăng nhiệt độ: biến tính protein.… . sự có mặt của muối.  Nhiệt độ . Các yếu tố ảnh hƣởng  Bản thân nguyên liêu .5 và độ ẩm trên 80%.Giảm nhiệt độ: giảm hoạt độ nước.5.7.  Các yếu tố khác như pH. Trong khoảng dưới 350C nhiệt độ tỷ lệ thuận với sự phát triển của vi sinh vật và với quá trình thối rửa. nhiệt độ tăng vừa phải dưới 400C sẽ làm cho chúng sinh trưởng và phát triển nhanh hơn. mô liên kết và mô sụn. bất hoạt enzyme. Hầu hết các vi sinh vật trên thịt bò chủ yếu thuộc loại ưa ấm. enzyme 21 .  Ức chế hoạt động của vi sinh vật và enzyme đều dựa trên cùng một nguyên tắc là điều chỉnh những yếu tố tác động đến hoạt độ của enzyme. giống đực. . mô cơ. mô mỡ. hoạt độ nước.Giảm hoạt độ nước: ức chế vi sinh vật và enzyme . ức chế vi sinh vật. tiêu diệt vi sinh vật.Số lượng vi sinh vật ban đầu trên thịt càng nhiều thối rửa xảy ra càng nhanh. chất ức chế.4. phát triển của vi sinh vật như: nhiệt độ.Thường những loài bò trưởng thành. giới tính. đối với thịt bò độ bền vững với quá trình thối rửa tăng dần theo chiều mô máu.5. .Ngoài ra những yếu tố khác như thành phần không khí.

. ít mỡ.Tác nhân làm lạnh (không khí. ta sẽ điều chỉnh các thông số của quá trình bảo quản như nhiệt độ. đùi bò.Bề mặt thịt 22 . khả năng tạo nhũ. bắp sẽ góp phần tạo điếu kiện thuận lợi cho quá trình nướng và tạo cho sản phẩm mùi vị tốt hơn.Tuy nhiên có một số trường hợp việc điều chỉnh các thông số có thể không phù hợp cho cả vi sinh vật và enzyme. Do đó tùy theo mức độ tác động của vsv và enzyme. tính chất của sản phẩm ta muốn sản xuất ra mà quá trình bảo quản thịt bò có những yêu cầu khác nhau: + Đối với thịt bò dùng trong tiêu thụ hằng ngày: quá trình bảo quản chú ý giữ được các các yếu tố về màu sắc.Tùy vào từng mục đích cụ thể. + Đối với thịt dùng làm khô (khô thịt bò): ta chỉ chú ý đến khả năng giữ nước và những yếu tố ảnh hưởng đến khả năng làm khô sản phẩm. thường chọn thịt phi lê hay thịt thăn. số lượng vi sinh vật của thịt.. càng ít thay đổi so với thịt tươi càng tốt. khi sử dụng tạo cảm giác giòn. 3.Bảo quản lạnh: nhiệt độ tốt nhất 0 – 3oC .Vì vậy. . màu vị.Thịt bò có thể chế biến được rất nhiều loại thức ăn.… . .2.Để hiểu rõ hơn những biến đổi của thịt bò trong suốt quá trình thực hiện các chế độ bảo quản. do đó nhu cầu bảo quản thịt bò là yêu cầu hết sức cần thiết.…) . thời gian nấu ngắn: chọn loại thịt bò mềm. hạn chế sự hiện diện của cơ chất. thời gian nấu dài: chọn phần thịt có gân hoặc phần gân như: bắp bò. tốc độ biến đổi. tùy vào từng loại sản phẩm mà ta sẽ chọn từng loại thịt bò phù hợp: + Đối với các món xào. cần kiểm soát được nhiệt độ tại các vị trí sau: . III. pate. BẢO QUẢN THỊT BÒ 3. vừa tạo điều kiện thuận lợi cho các quá trình chế biến sau này.… sao cho phù hợp. ít chế biến. gân. + Đối với thịt dùng làm nguyên liệu cho các ngành sản xuất xúc xích. Ví dụ ta thường điều chỉnh pH về acid để hạn chế sự phát triển vsv nhưng pH acid lại thích hợp cho sự hoạt động của hệ enzyme tự phân có sẵn trong thịt. cải thiện được những tính chất này. CÁC LƢU Ý . độ ẩm. tùy vào đặc điểm. tùy theo mục đích của quá trình bảo quản mà ta sẽ điều chỉnh các thông số cho phù hợp để ức chế cả vsv và enzyme hoặc chỉ một loại trong chúng.Hiện nay thịt bò là loại thức ăn hết sức phổ biến trong cuộc sống hằng ngày của mỗi người. yêu cầu của quá trình bảo quản thịt bò là gì??? Để trả lời câu hỏi này trước hết ta hãy tìm hiểu ta có thể chế biến được gì từ thịt bò.1. cấu trúc thịt bò. . + Các món hầm. vừa đáp ứng. Vậy mục đích. thời gian. + Các món nướng: thường dùng loại thịt có chứa mỡ như thịt bụng. quá trình bảo quản của ta sẽ phải duy trì. đuôi bò.Bảo quản lạnh đông: nhiệt độ < -18oC Trong bảo quản thịt bằng phương pháp giảm nhiệt độ. jambon: ta sẽ quan tâm nhiều đến khả năng liên kết với nước. đầu tiên ta cần biết một số đặc tính cơ bản của thịt bò. bề mặt tiếp xúc. khả năng tạo gel. nước.Ngăn cản. ít ngán hơn. BẢO QUẢN THỊT BẰNG PHƢƠNG PHÁP GIẢM NHIỆT ĐỘ  Bảo quản thịt bằng nhiệt độ thấp gồm 2 phƣơng pháp: .

sinh hóa.Ngăn ngừa sự phát triển của vi khuẩn.Độ ẩm .Chất lượng nguyên liệu .Làm giảm tốc độ các phản ứng hóa học.Có thể làm tăng sự mất nước của thịt Tác dụng của nhiệt độ thấp .Trung tâm khối thịt . nấm mốc gây hại Những biến đổi trên thịt trong quá trình bảo quản lạnh . thủy sản… Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng và thời gian bảo quản lạnh .Ức chế hoạt động của enzyme .Hao hụt trọng lượng do sự bốc hơi .Nhiệt độ .Ngưng tụ hơi nước trên bề mặt thịt khi chuyển sang vùng có nhiệt độ cao hơn dẫn đến VSV dễ xâm nhập vào khối thịt . cá..Giữ được trạng thái tự nhiên hơn Nhược điểm: .Không tiêu diệt được VSV .Nhiệt độ trung bình toàn khối thịt khi đạt trạng thái cân bằng  Bảo quản lạnh Ưu điểm: .Sự thay đôi rpH  bắp cơ trở nên săn chắc hơn Phương pháp làm lạnh . nấm men.Có thể thay đổi màu sắc và hình dạng .Ngâm trong nước đá: ứng dụnh cho gia cầm.Loại bao bì .Thông gió .Ngăn chặn hoặc làm giảm quá trình hư hỏng .Tunnel làm lạnh: nhiệt độ trong thiết bị làm lạnh từ -10oC ÷ 0oC .Lượng VSV .Tính chất đặc trưng của mỗi loại thịt Thời gian lưu trữ khi làm lạnh các loại thịt 23 . oxy hóa và thủy phân .

Cấu trúc tế bào có thể bị phá vỡ khi các tinh thể đá được hình thành . aw (c) Nấm mốc: có thể phát triển tại -10oC. chất lượng của sản phẩm đông lạnh sẽ không có tốt hơn so với chất lượng của thịt tươi về độ mềm. biến màu. Như đã biết. tốc độ của các phản ứng hóa học cũng như hoạt tính của enzyme giảm nhưng sự tác động của chúng vẫn xảy ra trên thịt đông lạnh. nhưng có thể hoạt động trở lại sinh ra độc tố tại +7oC. của nước lỏng (b).Chất dinh dưỡng hầu hết không bị biến đổi . Meat product technology).Protein bị biến tính . Vì vậy chỉ đông lạnh khi nguyên liệu đảm bảo vệ sinh.Tạo tinh thể đá trong tế bào mô cơ. D. .Aw giảm nên cũng có tác dụng ức chế VSV Sự thay đổi của aw theo nhiệt độ trong băng Áp suất hơi bảo hòa của nước đá (a). . Ƣu điểm: . Thời gian sau khi chết trước khi đóng băng đóng một vai trò rất quan trọng. đóng băng.Kéo dài thời gian bảo quản nhiều hơn so với phương pháp làm lạnh thông thường Nhƣợc điểm: . Một số vùng phản ứng thậm chí xảy ra nhanh do nồng độ chất tan tăng khi nước bị đóng băng (xảy ra khi lạnh đông chậm) .Chất lượng thịt ít bị thay đổi .Mặc dù nhiệt độ thấp.Sản phẩm lạnh đông có nhiệt độ tâm ≤ -18oC  Ảnh hƣởng của quá trình bảo quản lạnh đông Trên thịt . Nếu xuất hiện trong thịt đông lạnh thì thịt đã bị nhiễm trước khi lạnh đông hoặc nhiệt độ trữ lạnh không ổn định.Màu sắc gần như không đổi . do chất béo bị oxy hóa 24 .Đối với vi sinh vật: ngưng phát triển tại -10oC. tổn thất dinh dưỡng . và phải làm lạnh ngay. Hầu hết VSV không bị chết khi bảo quản thịt ở nhiệt độ thấp (M. Khi rã đông gây thiệt hại lớn về cấu trúc. lưu trữ đông và rã đông.Có thể có sự trở mùi. sự oxy hóa lipid vẫn xảy ra trong suốt thời gian trữ đông thịt. Ví dụ.Có thể tiêu diệt một số VSV . mùi vị cũng như sự tồn tại của vi sinh vật. Ranken.Bảo quản lạnh đông Khi đông lạnh cần xem xét 4 giai đoạn quan trong sau: trước khi đóng băng.

Hao hụt khối lượng do mất nước .Tính chất nhiệt của thịt để có điều chỉnh nhiệt độ thích hợp cũng như tính toán năng lượng cần cung cấp Hệ số dẫn nhiệt trong khối thịt bò tại nhiệt độ T (oC) có thể tính theo công thức : K = 10-3(732 – 4. Wm-1 °C-1 (Baghe-Khandan.56wo + 0.W.Điều kiện trước khi lạnh đông: loại thịt. Desrosier and J. Ranken. vitamin. 1982) Trong đó: fo.N.… . chế độ cho ăn.32fo – 3. protein tan trong nước. peptide. Meat product technology Các yếu tố ảnh hƣởng đến chất lƣợng bảo quản lạnh đông . aminoacid. Desrosier.… Đường cong biểu diễn sự thay đổi nhiệt độ trong miếng thịt bò mỏng (thin section) khi làm lạnh đông theo thời gian Nguồn N. D.. The Technology of Food Preservation Hình đường cong biểu diễn sự thay đổi nhiệt độ bề mặt và trung tâm khối thịt Nguồn M.Nếu rã đông không tốt có thể bị thất thoát chất dinh dưỡng: muối. wo là hàm lượng chất béo và hàm lượng nước ban đầu tại 30oC 25 . 1977. chế độ giết mổ.636T).

Hình Mô hình 1 thiết bị lạnh đông tiếp xúc Thổi khí cưỡng bức (Blast freezing) Thực hiện trong phòng hay thiết bị tunnel Vận tốc không khí lớn nên tốc độ làm lạnh nhanh hơn still air Nhiệt độ không khí từ -10oC ÷ -40oC. ứng dụng cho thịt dạng miếng mỏng. khối thịt không xương.Phương pháp lạnh đông Lạnh đông bằng không khí (still air) : nhiệt độ không khí -18oC ÷ -25oC  lạnh đông chậm Lạnh đông tiếp xúc (plate freezing) : bề mặt thịt tiếp xúc với bản kim loại làm lạnh có nhiệt độ 10oC ÷ -30oC  tốc độ làm lạnh nhanh hơn phương pháp still air một chút.Enthalpies Enthalpy của một số loại thịt . vận tốc 30 ÷ 1070m/phút Áp dụng cho khối thịt có hình dạng kích thước không đồng đều Mô hình 1 thiết bị tunnel (freezing tunnel) lạnh đông bằng không khí cưỡng bức theo 26 . cá.

do cấu trúc của các sợi cơ mà sự tăng trưởng của các tinh thể băng được giới hạn bởi thành tế bào và kết quả là tạo thành các tia đá (spears of ice) phát triển theo chiều dài của sợi cơ. cacbonic (lỏng dưới áp suất cao hay tuyết) Có 3 cách: nhúng trực tiếp. Sự hình thành các tinh thể đá trong thịt 27 . Trong trường hợp thứ hai. cá. nhuyễn thể.Nhúng ngập trong chất lỏng hoặc phun trong chất lỏng Truyền nhiệt nhanh Sản phẩm đặt trong bao bì plastic rồi nhúng vào trong chất lỏng (glycerol.… Lạnh đông rời (Individual Quick Frozen – IQF) Dùng để lạnh đông riêng biệt từng miếng như chân gà. glycol.Tốc độ lạnh đông và tình trạng biến đổi của thịt trước khi lạnh đông Lạnh đông chậm khi rã đông tổn thất chất dinh dưỡng nhiều Lạnh đông nhanh khi rã đông cấu trúc mô cơ gần giống như ban đầu. Nếu thịt ở trong giai đoạn sau co cứng và tốc độ lạnh đông tương đối chậm thì tinh thể đá có thể hình thành trong không gian ngoại bào. phun chất lỏng hay dùng tác nhân lạnh đối lưu Sử dụng đối với sản phẩm thịt có kích thước nhỏ. tinh thể đá hình thành nhỏ hơn lạnh đông chậm.…) hay phun chất lỏng liên tục lên bề mặt sản phẩm Sử dụng rộng rãi khi đông lạnh gia cầm Lạnh đông trực tiếp (cryogenic freezing) Thực hiện ở nhiệt độ rất thấp Tác nhân lạnh là khí hóa lỏng: nitơ (lỏng hoặc khí). tôm. Nếu thịt chưa trải qua giai đoạn co cứng và tốc độ lạnh đông khá nhanh thì các tinh thể có thể hình thành bên trong các sợi cơ. những phần có kích thước nhỏ Sản phẩm đặt trên băng chuyền ở dạng rời chạy qua tunnel và được làm lạnh bằng phương pháp lạnh đông trực tiếp Mạ băng sản phẩm sản phẩm sau khi qua IQF để tạo 1 lớp đã bao bọc bên ngoài rồi đóng bao bì plastic .

28 . 1966. dưới tác động của ánh sáng làm cho màu thịt nhạt hơn. Meat Science . Đồ thị thời gian – nhiệt độ khi làm lạnh đông thịt bò bằng phương pháp thổi khí cưỡng bức (blast freezing) Nhiệt độ tại phần sâu nhất của các bên a) 300m/min. Đây là khoảng thời gian mà nước có thể kết hợp lại và tái kết tinh tạo ra các tinh thể đá lớn phá hủy cấu trúc thịt. -40oC b) 75m/min)and -35°C c) Nhiệt độ tại trung tâm khối thịt than dày Nguồn R.Đóng băng nhanh chóng hình thành nên các tinh thể nhỏ. Lawrie. đặc biệt là sự dao động của nhiệt độ.Điều kiện trữ đông Giai đoạn gây ảnh hưởng nhiều nhất là trữ đông (frozen storage). gần bề mặt của thịt .A.

Do khi rã đông. thời gian rã đông chậm nên nguyên liệu thịt ít bị biến đổi cấu trúc. 1964. Vấn đề là trên bề mặt khối thịt thì được bao quanh bởi nhiệt độ thường trong khi ở tâm khối thịt vẫn duy trì trạng thái đóng băng. Sự khác biệt này càng xảy ra rõ ràng khi kích thước khối thịt càng lớn.Thời gian bảo quản: phụ thuộc vào Loại thịt: thịt có nhiều lipid thì thời gian bảo quản thấp hơn thịt có ít lipid. Powrie.Điều kiện rã đông (Thawing) Rã đông thực chất là sự đảo ngược lại quá trình đông lạnh. vi sinh vật xâm nhiễm chủ yếu trên bề mặt khối thịt khi rã đông. dễ nhiễm VSV. Fennema and W.Phương pháp rã đông Rã đông trong môi trường không khí: không khí lạnh hoặc không khí nóng Ưu điểm: chi phí thấp.D. Vì thế. có thể tiến hành liên tục hoặc bán liên tục. ở nhiệt độ 4 ÷ 5oC . màu sắc và hương vị giảm nếu thịt trước khi rã đông không được bao bọc bởi bao bì chống thấm Các yếu tố ảnh hưởng đến thời gian rã đông Nhiệt độ khởi đầu và nhiệt độ kết thúc Nhiệt dung riêng của thịt. Nhược điểm: sự oxy hóa.. nhưng lại có sự khác nhau rất lớn đó là khối thịt khi rã đông ở gần điểm đóng băng trong một khoảng thời gian rất dài. Đồ thị so sánh giữa lạnh đông và rã đông tại tâm mẫu nghiên cứu hình trụ Nguồn O. hàm lượng chất chống oxy hóa có sẵn trong thịt.… 29 . làm khô bề mặt sản phẩm rã đông.Fundamentals of Low-Temperature Food Preservation . hề số bề mặt truyền nhiệt Kích thước miếng thịt Tác nhân rã đông Nhiệt độ môi trường Sự đối lưu của môi trường Rã đông càng chậm càng tốt. Rã đông trong môi trường nước: Ưu điểm: thời gian rã đông nhanh hơn Nhược điểm: thất thoát chất dinh dưỡng. ta không thể sử dụng cùng 1 chế độ nhiệt độ như làm lạnh đông được.

Nhiệt độ trữ lạnh: đảm bảo -18oC. nhiệt độ thấp hơn có thể duy trì chất lượng tốt hơn nhưng rất tốn kém. không mùi. Nguyên nhân của sự khác biệt đó chủ yếu là do thịt bò có hàm lượng chất béo khá cao.… không được nhắc lại. một số loại bò chất béo có thể đạt 40%. Sự thay đổi nhiệt độ trong kho: nhiệt độ trữ lạnh phải ổn định Bao bì: bền ở nhiệt độ thấp. YÊU CẦU ĐỐI VỚI SẢN PHẨM THỊT LẠNH ĐÔNG theo TCVN 7047:2002 3. . nhất là các sản phẩm từ thịt. 30 . bền cơ học để tránh mất nước trong quá trình đông lạnh và lưu trữ Thời gian lưu trữ (tháng) khi lạnh đông của các loại thịt từ 3 nguồn khác nhau (1.Tiêu diệt kí sinh trùng. vừa không ảnh hưởng đến chất lượng thịt bò. . . phần cơ chế.Thường chiếu xạ được sử dụng kết hợp với phương pháp bảo quản mát nên ở liều chiếu xạ được khuyến cáo sử dụng trong trường hợp này là dưới 15kGy. 2. 3) .3. côn trùng. => Tùy vào mục đích sử dụng mà ta sẽ chọn liều chiếu xạ phù hợp. thường do sản phẩm thịt bò có hàm lượng chất béo khá cao nên liều chiếu xạ thường được sử dụng là dưới 40kGy. Kết quả là làm cho bề mặt thịt bị khô. không thấm nước.Đầu tiên cần phải khẳng định thịt bò có những tính chất khác hẳn với những loại thực phẩm khác do đó quá trình bảo quản thịt bò bằng chiếu xạ cũng có những đặc điểm khác biệt. do đó quá trình chiếu xạ phải thỏa yêu cầu sao cho vừa thỏa mãn quá trình bảo quản. nguồn chiếu xạ. Trong nội dung bài báo cáo này ta chỉ tìm hiểu khả năng ứng dụng chiếu xạ trong quá trình bảo quản thịt bò tươi.  Quá trình bảo quản thịt bò bằng chiếu xạ nhằm: . CHIẾU XẠ  Đặc điểm của chiếu xạ trong bảo quản thịt bò . Trong đó mục đích tiêu diệt vi sinh vật là quan trọng nhất. tác động. các nghiên cứu gần đây cho thấy rằng liều chiếu xạ dưới 40kGy không làm ảnh hưởng đáng kể đến chất lượng cũng như an toàn của sản phẩm: .Tiêu diệt vi sinh vật.Hiện nay chiếu xạ được ứng dụng rất nhiều rất nhiều trong công tác bảo quản thực phẩm.Ngăn ngừa những biến đổi các sinh lý của thịt.Vật liệu làm bao bì Bỏng lạnh xảy ra khi độ ẩm bốc hơi từ bề mặt thịt do bao bì kém chất lượng hoặc có lỗ hổng trên bề mặt bao bì khi trữ đông.

. sao cho vừa đảm bảo mục tiêu là tiêu diệt được mức độ mong muốn vi sinh vật. có thể dùng liều chiếu xạ 25-40 kGy nhưng chỉ thường áp dụng đối với những loại thịt bò có lượng lipid không cao.Liều bức xạ: càng cao thì khả năng tiêu diệt vi sinh vật càng tốt tuy hiên không nên quá lạm dụng liều bức xạ vì nó có thể gây ảnh hưởng không tốt. ngược lại khi hàm lượng chất béo của mẫu thịt bò chiếu xạ lớn ta thường áp dụng một liều chiếu xạ không cao để ít ảnh hưởng đến chất lượng thịt. . Đồng thời khả năng chịu đựng bức xạ của vi sinh vật cũng phụ thuộc vào thời kỳ sinh trưởng của nó. . . thường dưới 18%. thường khi vi sinh vật ở pha lag hoặc pha suy vong thì khả năng chống chịu bức xạ là kém nhất.botulinum hoàn toàn.Nếu chiếu xạ nhằm mục đích tiệt trùng thương mại thịt bò miếng. thời gian chiếu xạ. thành phần vi sinh vật ban đầu của nguyên liệu để đưa ra chế độ chiếu xạ phù hợp. có khả năng ứng dụng thực tế vì vậy ta cần phải biết một số đặc điểm ảnh hưởng đến mức độ tiêu diệt vi sinh vật: . 31 ..Nếu dùng để diệt bào tử C. liều chiếu xạ càng lớn.  Để xác định chính xác liều lượng mà ta sử dụng cho quá trình chiếu xạ. phải dùng liều 41.2-kGy nhưng trường hợp này phải theo dõi chặt chẽ và chỉ áp dụng đối với một số loại thịt bò cụ thể theo quy định.Bản thân nguyên liệu: số lượng vi sinh vật trên nguyên liệu. hàm lượng chất béo của thịt bò. không làm ảnh hưởng đến chất lượng dinh dưỡng. môi trường chiếu xạ cũng có ảnh hưởng đến mức độ hiệu quả của chiếu xạ. chất lượng cảm quản.Những yếu tố khác như loại bao bì. Số lượng ban đầu vi sinh vật càng nhiều thì thời gian chiếu xạ càng kéo dài.. mặt khác để cho phương pháp có hiệu quả kinh tế cao.Loại vi sinh vật: mức độ chịu bức xạ của từng loài vi sinh vật khác nhau là khác nhau do đó cần xác định tương đối số lượng.. chỉ tiêu an toàn thực phẩm. đặc biệt đối với sản phẩm giàu béo như thịt bò. .

Việc sử dụng thiết bị đo làm cho kết quả trở nên khách quan. không tươi như ban đầu. .Dựa vào mức độ thay đổi các giá trị này trong quá trình chiếu xạ.. thịt có màu nhạt. Các giá trị này không phải chỉ màu sắc tương ứng mà dùng để chỉ thị cho màu sắc của thịt. Những nghiên cứu cho thấy rằng cho quá trình chiếu xạ màu sắc của thịt bò sẽ thay đổi. .Trong ngành công nghiệp thực phẩm ngoài việc đánh giá màu sắc thông qua cảm quan ta còn sử dụng một thiết bị thể hiện màu sắc của thịt. a đại diện cho độ đỏ và b đai diện cho màu vàng. Sự oxy hóa lipid: . chi phí thấp. và có thể đạt mức độ đáng kể nếu như hàm lượng chất béo trong thịt bò quá lớn.Ảnh hưởng loại vi sinh vật. Sự biến đổi màu sắc: . đặc tính môi trường và loại thịt bò  Biến đổi thịt bò khi bảo quản bằng chiếu xạ 1. có độ lặp lại cao.. liếu càng cao sự biến đổi càng mạnh và chiếu xạ gamma có ảnh hưởng mạnh hơn chiếu xạ electron. ta sẽ xác định được mức độ của sự biến đổi màu của thịt bò. Hiện nay màu sắc của các loại thịt thường được đánh giá dựa trên thiết bị máy so màu (colorimeter) với hệ giá trị Hunter gồm có ba giá trị L đại diện cho độ sáng. .Các chỉ số chữ cái trên kết quả khác nhau thể hiện kết quả đó có ý nghĩa trong thống kê 2. liều chiếu xạ.Bảng trên cho ta thấy rằng độ cứng của thịt giảm dần theo liều lượng chiếu xạ và chiếu xạ bằng tia gamma có đặc tính cao hơn do tính đâm xuyên tốt hơn của nó.Quá trình oxy hóa lipid sẽ xảy ra dưới tác dụng của các tia bức xạ. Tương tự các chỉ số Hunter thể hiện màu sắc cũng thay đổi theo liều chiếu xạ. 32 . tái.

thiobarbituric) một sản phẩm trung gian trong quá trình oxy hóa chất béo. Đặc biệt khi liều chiếu xạ trên 20kGy sự oxy hóa chất béo diễn ra mạnh mẽ nên đối với các hàm lượng chất béo cao ta thường sử dụng chiếu xạ ở liều dưới 15kGy. dưới tác dụng của tia chiếu xạ. chiếu xạ gamma ảnh hưởng mạnh hơn electron.Quá trình chiếu xạ làm phát sinh những gốc tự do.. các acid béo có thể bị biến dạng và hình thành các acid béo dạng trans rất nguy hại cho sức khỏe người tiêu dùng.Mức độ oxy hóa chất béo thường được đánh gia dựa trên thông số TBARS (2. cấu trúc có khả năng phản ứng hóa học rất cao ảnh hưởng nhiều đến chất lượng thịt bò. Sự hình thành acid béo dạng trans .Ta thấy rằng quá trình chiếu xạ với liều càng cao thì sự oxy hóa chất béo xảy ra càng mạnh. 3. giá trị này càng lơn thì lượng lipid bị oxy hóa càng nhiều. . Đặc biệt. 33 .

dưới 10kGy.Một số acid béo dạng trans hình thành trong quá trình chiếu xa như trans palmitoleic. Trong bảo quản bằng chiếu xạ giá trị cảm quan của thịt bò có thể bị thay đổi. Sự tạo mùi trong quá trình chiếu xạ: . mùi (off..Những đặc điểm cảm quan thường được khảo sát trong quá trình chiếu xạ thịt bò như: độ dai (chewiness). hương vị (taste). trans oleic..2 so với 6. . cấu trúc thịt bò. diễn ra sự cắt. lipid bị biến đổi kèm theo đó là các phản ứng hóa học sinh mùi khó chụi.flavor). . cấu trúc (appearance). bảo quản. nếu dùng nên chiếu xạ ở liều thấp.Giá trị cảm quan thường dễ bị biến đổi nhất trong các quá trình chế biến. còn gọi là mùi chiếu xạ. sự thể hiện này được thể hiện rõ khi bảo quản không đúng quy cách. hàm lượng acid béo dạng trans là tương đối ít. Sự phân hủy hợp chất Glutathione sẽ tạo nên mùi cho quá trình chiếu xạ.Bảng trên cho ta kết quả rằng quá trình chiếu xạ sẽ tạo mùi lạ cho sản phẩm nhất là đối với mẫu có lượng chất béo cao. thành phần thịt bò. trans linolenic...Dưới tác dụng của tia bức xạ. tuy hiên khi chiếu xạ hàm lượng các acid béo dạng trans tăng lên nhanh chóng. protein. 34 . tổng lượng acid béo dạng trans có thể tăng lên gần gấp đôi lượng ban đầu (11. mức độ chấp nhận của người tiêu dùng (overall).Do đó đối với thịt bò có lượng chất béo hơn 18% ta nên hạn chế dùng phương pháp chiếu xạ. Các giá trị cảm quan khác: . 4.Ta thấy rằng khi không xử lý chiếu xạ sự hình thành. .96). xé các thành phần.Mùi trong quá trình chiếu xạ thường được đánh giá dựa trên hàm lượng của Glutathione trong thịt bò. 5. . các thành phần cấu trúc trong thịt bò bị biến đổi. đặc biệt khi chiếu xạ ở liều cao. . phụ thuộc chủ yếu vào liều chiếu xạ.

các chất này có khả năng 35 .Vật liệu bao bì cũng bị tác động bởi phóng xạ.Ta thấy rằng hầu hết các tính chất cảm quan của thịt bò đếu bị thay đổi khi chiếu xạ. Sự biến đổi trên vật liệu bao bì . Các giá trị cảm quan này thường được đánh giá cảm quan bằng một đội ngũ đã qua đào tạo. cũng như tối ưu chế độ nhằm đạt được hiệu quả cao nhất.. mỗi phương pháp có thang điểm riêng để đánh giá tùy theo mức độ tốt. bảng 3 được đánh giá trên thang điểm 7. Do đó phải tùy vào tứng trường hợp. nhìn chung các giá trị này đều bị suy giảm. Bảng 4 được đánh giá trên thang điểm 9. 6. liều chiếu xạ càng tăng thì sự suy giảm càng tăng. từ đó có thể tạo ra các hydrocacbon và các polymer có phân tử lượng thấp (các polymer này thường đã được halogen hóa). từng mục đích yêu cầu cụ thể mà lựa chon phương pháp bảo quản. . xấu. ưa thích khác nhau.Trên đây là hai bảng thể hiện sự thay đổi một số đặc điểm cảm quan của thịt bò khi thực hiện quá trình chiếu xa.

thôi nhiễm vào thực phẩm và tạo ra các hương vị không tốt cho thực phẩm và ảnh hưởng sức khỏe người tiêu dùng.Hàm lượng nước trong thịt . Như vậy: . cần quan tâm đến mối liên quan giữa độ ẩm không khí và aw trong thịt. 3.Cấu trúc thịt thay đổi thuận lợi hơn so với thịt tươi trong một số mục đích nhất định Trong quá trình sấy.Các loại bao bì có nguồn gốc vô cơ ít bị ảnh hưởng. Aw giảm nhiều hay ít tùy thuộc vào: .E) 5000 Polystyrene (P. Bao bì tổng hợp có liên kết – C – C – rất bền vững.Hoạt động của vi sinh vật giảm vì aw giảm .Khối lượng và khối lượng giảm sản phẩm . nước thoát ra dưới dạng hơi.Cấu trúc protein trong thịt (làm thịt có thể bị phồng (swell)) Thịt tươi có chứa acid tự do có hàm lượng nước khoảng 80%. xuất hiện acid HCl trong sản phẩm.Bảng trên cho thấy nếu bao bì bằng P. PHƢƠNG PHÁP SẤY Sấy thịt (khô thịt) được áp dụng từ rất lâu và cho hiều quả bảo quản cao khi kết hợp với phương pháp xông khói. khó bị phân cắt bởi các tia bức xạ như P. dễ vỡ Popypropylene 25 Giảm khối lượng bao bì Thủy tinh 10 Bị mờ . với swell protein khoảng 19% và các thành phần hòa tan khoảng 1% Vùng aw an toàn trương ứng với giá trị pH 36 . .E hay P. Trong quá trình làm khô. P.S) 1000 PVC 100 Bị mờ.E (Polyethylene).S (Polystirene) Liều chiếu tối đa Vật liệu Ảnh hưởng ở liều chiếu tối đa (kGy) Polyethylene (P. các bao bì có nguồn gốc sinh học như giấy và các bao bì nhựa tổng hợp thì bị ảnh hưởng mạnh hơn.4.Hàm lượng chất tan trong thịt .S thì chúng ta không phải lo lắng đến sự biến tính của bao bì. Giấy bìa 100 Giòn.

vị mặn giảm bớt vì hàm lượng protein và chất béo cao. Phương pháp này được sử dụng với các sản phẩm thịt khô. Ruiz Ramirez 2005  Hàm ẩm thịt phải đạt giá trị khoảng 40% để aw = 0. Ion Na+ vad Cl. Một lợi ích khác của muối là làm phồng. amino acid) có thể kết tinh khi thịt quá khô (Zukál 1959). Vị mặn có thể được giảm bằng cách trộn thêm chất béo. Lewicki 2004 .75). Thịt có chất béo tự do cao cần phải có 6. Hàm lượng NaCl thấp hơn nhiều trong các sản phẩm thịt. Như vậy sản phẩm sẽ bị mặn không thể ăn được. 1979). 37 .95. Các thành phần trong thịt khác (phosphate.liên kết với phân tử nước và vì vậy làm giảm nhanh aw (Hình…) Aw của dung dịch muối Nguồn: Nernst law Các dung dịch bão hòa NaCl chứa 26.9 Thịt mất 60% khối lượng ban đầu của nó trong quá trình sấy gây tốn kém về chất dinh dưỡng và năng lượng sử dụng Muối và đường được sử dụng không những làm tăng hiệu quả quá trình sấy mà còn tăng thêm hương vị cho sản phẩm.5% NaCl (aw = 0.6% NaCl để đạt được aw = 0. nở (swells) thịt làm thịt dễ nhai và dể cắt.Mối quan hệ giữa hàm ẩm trong thịt tươi với aw Nguồn: Hamm 1972 . NaCl không tách biệt ở thể rắn (Krispien et al. Một phương pháp để giảm vị mặn là bắt đầu với hàm lượng muối thấp và sau đó làm khô đến mức độ cần thiết. Trong trường hợp này. nhưng các sản phẩm này không thể được sấy khô.

độ ẩm. trong khi đó phần lớn vi khuẩn axit lactic 38 . nhưng nếu không có oxy nó có khả năng trao đổi chất lên men. Điều này có thể được giải quyết bằng các thiết bị đo trọng lượng gắn kết các khung làm khô.Nhiệt độ.  Nguy cơ xơ cứng bề mặt cũng thấp hơn . hàm lượng muối ban đầu. dựa vào pH trong nguyên liệu thịt. đong một số đơn vị sản phẩm trong phòng. Shewanella putrefaciens phát triển sản sinh nhiều H2S. .Đặc tính của các lớp bên ngoài sản phẩm Điều kiện tác nhân sấy (không khí) .Khi bắt đầu sấy.Sự khác biệt giữa aw và độ ẩm tương đối của không khí (động lực) . cần nhiệt độ thấp (khoảng 10 ° C) để ngăn chặn hoạt động của vi khuẩn. và sự suy giảm khối lượng trong quá trình sấy ta có thể tính được một cách sơ bộ quá trình cho ra tính chất của sản phẩm cuối cùng. PHƢƠNG PHÁP BAO GÓI (PACKAGING)  Ảnh hƣởng của các loại khí Khí oxy: .Độ ẩm tương đối từ 70% đến 95%. Khí CO2 CO2 ức chế sự phát triển của nhiều vi sinh vật. và vận tốc của không khí thổi và hút được đo lường dễ ở đầu vào và đầu ra của dòng không khí. 3.0. đặc biệt nhạy cảm. Kiểm soát quá trình sấy .Sự mất nước có thể được đo đơn giản bằng cách cân. tùy theo yêu cầu làm khô của từng loại sản phẩm. Tốc độ sấy phụ thuộc vào: . 1979).  Sản phẩm khô chậm hơn vì điều khiển khó khăn hơn ở nhiệt độ này. nhưng các sinh vật không nhạy cảm như nhau (Enfors.Chất nhận điện tử trong quá trình hô hấp hiếu khí .Vi khuẩn kị khí tùy tiện như Shewanella putrefaciens cũng sử dụng oxy như là một nhận điện tử.Các phép đo tại bề mặt sấy . làm cho thịt có màu xanh do sulfmyoglobin. Pseudomonas spp.Aw thay đổi phụ thuộc vào sự mất nước nguyên liệu và hàm lượng muối ban đầu Như vậy.Khi pH thịt lớn hơn 6.5. .

botulinum và kéo dài thời gian bảo quản. Nấm mốc và nấm men cũng bị ức chế. Nồng độ oxy cao duy trì màu thịt sáng đỏ (do myoglobin bị oxy hoá thành oxymyoglobin) và nồng độ carbon dioxide cao ức chế sự phát triển của vi sinh vật hiếu khí gây hư hỏng. 1933). CO2 cao >20% làm thịt sậm màu . Nhóm vi sinh vật đặc biệt được chú ý là vi sinh vật chịu lạnh Clostridium botulinum nhóm B và đặc biệt là nhóm E (trong cá). MAP với nồng độ O2 cao cho kết quả bảo quản tốt khi kết hợp với điều kiện lạnh. MAP với nồng độ O2 cao làm tăng quá trình oxy hóa chất béo. còn với 80% O2 và 20% CO2 có thể bảo quản đến 15 ngày ở 4oC Tuy nhiên. Salmonella and Listeria bị ức chế ở nhiệt độ thấp (khoảng 0oC). Áp suất cao cũng tiêu diệt tế bào sinh dưỡng. Bào tử Clostridium botulinum phát triển ở áp lực CO2 < 1 atm. việc bảo quản thực phẩm ở 0oC có thể ngăn chặn sự phát triển của C. Do đó. protein trong thịt bò. thậm chí cũng thích hợp cho vi sinh vật hiếu khí phát triển. mất nước và mùi vị khó chịu. Khí N2 : không ức chế vi khuẩn phát triển mà có tác dụng thay thế phần oxy trong không khí. Ở áp lực CO2 > 1 atm ức chế sự hình thành bào tử và sản sinh độc tố. Khi bảo quản thịt bò bằng MAP chứa ít nhất 60% O2 thì thời gian bảo quản là 6 ngày. oxy từ 60% đến 80%. Loại vi khuẩn yếm khí này có thể phát triển và sinh độc tố ở nhiệt độ 4oC. làm đầy bao bì. Vi khuẩn gram âm (vi khuẩn gây hư hỏng ở nhiệt độ thấp) nhạy cảm hơn với gram dương. và beef steak. sự phát triển của Staphylococcus aureus. Hỗn hợp khí gồm 80% O2 và 20% O2 39 . bảo quản bằng MAP sử dụng bầu khí quyển chứa khoảng 20% đến 30% carbon dioxide. Và vì vậy. MAP cho beef burgers.MAP với nồng độ O2 cao Đối với các loại thịt bò.không bị ảnh hưởng (Coyne. Với nồng độ CO2 cao. và nitơ lên đến 20%. mặc dù phương pháp này duy trì màu đỏ nhưng hịt bị giảm độ dai.  Các phƣơng pháp đang đƣợc áp dụng MAP . bảo vệ bao bì tốt hơn CO2.

N2 thường được sử dụng như là một chất phụ trợ cho CO2 được sử dụng trong MAP. Nó thường được sử dụng đối với các sản phẩm phải vận chuyển đường dài hay hay dự trữ trong vài tuần. cần làm lạnh nhanh trong vòng 24 tiếng.Để giải quyết vấn đề này.MAP với nồng độ O2 thấp O2 được thay thế bằng CO2 để ngăn chặn sự phát triển của sinh vật hiếu khí gây hư hỏng và hạn chế quá trình oxy hóa của các protein và lipid. Thịt trong bao gói chân không có màu tím đỏ do quá trình deoxymyoglobin (có thể hạn chế điều này bằng nitrite). Thịt trước khi xử lý để bảo quản bằng hóa chất cần đảm bảo lượng VSV bị nhiễm là ít nhất. Bao gói chân không – vacuum packs (VP): vật liệu bao gói phải có độ thẩm thấu thấp với khí oxy. làm giảm khối lượng hỗn hợp khí và kết quả là vỏ hộp bị ép so với sản phẩm bên trong.Muối biển: ~1. Chất lượng của quá trình xử lý . Thịt đóng gói theo cách này là tốt hơn đóng gói trong khí quyển với nồng độ O2 cao cả về độ dai và hương vị. HÓA CHẤT BẢO QUẢN Sử dụng hóa chất để ức chế hoạt động của VSV cũng như hoạt động của enzyme trong thịt.Vệ sinh trong khi giết mổ .….2 – 0.Sau khi giết mổ. CAP: Nồng độ CO2 cao trong phương pháp này làm pH thịt giảm. nhưng cần phải kiểm soát nồng độ và sự cho phép của cơ quan y tế vì CO là một chất độc. kích thước không đều trong điều kiện lạnh để vận chuyển đi xa.Muối tinh chế: <1% tạp . nhưng làm thịt có màu tối.Trước giết mổ.Muối tinh khiết: <0. Phương pháp này có thể dùng CO với nồng độ từ 0. thịt có màu đỏ sẫm. đảm bảo khô ráo để VSV không phát triển Tác dụng của các hóa chất sử dụng Muối ăn .5% tạp . sự tiết dịch của chất lỏng từ thịt sống có thể tăng do nồng độ CO2 cao và vì CO2 hòa tan nhiều trong nước và các chất béo nên nó có thể được hấp thụ bởi thịt. N2 cũng thay thế O2 để ngăn ngừa quá trình oxy hóa.4%.6. để giữ màu sắc cho thịt bò do hình thành carboxymyoglobin. O2 còn lại sau khi hút chân không nên dưới 1%. và sẽ bị loại bỏ bởi phản ứng của enzyme trong mô cơ. Áp dụng khi bảo quản thịt với hình dạng.thịt cứng và có thể bị rỉ nước.Muối xám:5 – 7% tạp 40 . . Áp dụng chủ yếu cho thịt cắt lát. cấu trúc thịt bị nén chặt.5% tạp . thịt của gia súc bị stress khi giết mổ khả năng nhiễm VSV cao hơn thịt của gia súc được giết mổ với điều kiện tốt. Thành phần hỗn hợp khí thích hợp nhất đối với phương pháp này là hơn 65% CO2 và còn lại là N2. 3. Mặt khác. và cần duy trì điều kiện bảo quản cho tới khi sử dụng..

Tác động của NaCl lên cấu trúc sợi cơ (sợi cơ bị phồng lên – swelling)  Phương pháp . stap. thích hợp cho các loại cá nhỏ. khó cơ khí hóa Áp dụng cho thịt với dung dịch ướp: dung dịch muối . gây sát thương Oxy ít hòa tan trong môi trường ướp muối VSV nhóm hiếu khí ít phát triển Môi trường muối kìm hãm quá trình tự phân giải 0 – 5%: ít ảnh hưởng 5%: làm ngưng hoạt động của Pseudomonas 10%: ức chế vi khuẩn kị khí Clos. dễ thao tác. diêm tiêu. không phù hợp với nguyên liệu có nhiều mỡ. đường Quy trình  Thịt nguyên liệu  Xử lý.Muối khô: sử dụng muối khô. cần nhiều nhân lực. không đòi hỏi dung tích chứa lớn Nhược điểm: lúc đầu chưa thấm muối nên nguyên liệu có phần biến đổi. vibrio >= 20%: ức chế gần như hoàn toàn hầu hết các VSV . 41 .phẩm chất không đồng đều khi ướp mẻ lớn.kết hợp với protit ở mối nối peptit làm cho các enzyme phân hủy protit của VSV không phá vỡ được protit để lấy chất dinh dưỡng Áp suất thẩm thấu lớn làm rách màng tế bào VSV.-  Vai trò Tạo vị mặn cho thịt Muối ăn làm vi sinh vật mất nước do thẩm thấu nên không phát triển được Cl. 10 – 15%: ức chế LAB. cắt miếng (1 – 2 kg)  Tiêm dung dịch muối (5 – 8% lượng thịt)  Xát muối hỗn hợp  Xếp thịt vào thùng ướp (1 lớp thịt: 1 lớp muối) ~ 7 – 10 ngày  Vớt thịt để ráo ~ 8 – 10 ngày ở 2 – 4oC  Bao gói sản phẩm. nguyên liệu đã cắt nhỏ và ít mỡ (<5%) Ưu điểm: đơn giản.

Nồng độ nitrite và nitrate Muối Nitrite      KNO2 (E250) . . ngăn ngừa được sự thối rữa trong quá trình chín Ướp muối lạnh: nhiệt độ 5 – 10oC Ướp muối đông: nhiệt độ dưới . 2 – 4oC)  Vớt thịt. diêm tiêu.Ướp muối ở nhiệt độ thấp: dùng nước đá vụn + muối để ướp Mục đích (ưu điểm): kéo dài thời gian bảo quản..2 kg)  Tiêm dung dịch muối (5 – 8% lượng thịt)  Xát muối hỗn hợp  Xếp thịt vào thùng ướp (1 lớp thịt : 1lớp muối) ~ 3 – 5 ngày  Ướp muối ướt ~ 6 – 20 ngày  Vớt thịt. sản phẩm. để ráo. đường Quy trình  Thịt nguyên liệu  Cắt miếng (1 – 2 kg)  Tiêm dung dịch muối (8 – 12% dịch muối)  Xếp thịt vào thùng ướp  Ướp muối ướt (~ 6 ngày.Muối ướt: sử dụng dung dịch muối (bão hòa) để ướp Ưu điểm:  Muối có tác dụng ngay khi bắt đầu ướp  Nguyên liệu chìm trong dung dịch ướp  Dễ cơ khí hóa Nhược điểm:  Nước từ nguyên liệu tiết ra làm loãng nước muối  Cá dễ bị nát Áp dụng cho thịt với dung dịch ướp: dung dịch muối . 2 – 4oC  Bao gói sản phẩm. bao gói. Muối Nitrate và Nitrite Nitrite và nitrate không được sử dụng để xử lý thịt riêng lẻ.Phương pháp hỗn hợp  Thịt nguyên liệu  Cắt miếng (1. NaNO2 (E249) Kết hợp với Mb tạo màu đỏ bền nitrosohem Kìm hãm oxy hóa chất béo Tác động diệt khuẩn Độc tính trực tiếp Hb  MetHb 42 . Chúng luôn luôn được áp dụng cùng với muối.1oC . để ráo 5 – 10 ngày. sản phẩm có hương vị tốt.

để phát huy tác dụng bởi LAB  Có tính oxy hóa  Ít độc . ít có tác dụng với vi khuẩn .0.Acid sorbic và kali sorbat có tác dụng ức chế nấm mốc và nấm men. Độc tính gián tiếp do kết hợp với aa tạo các nitrosamin gây đột biến và ung thư ruột kết . Muối Nitrate  Sử dụng làm chất sát khuẩn và giữ màu cho thịt  KNO3 (E252) muối diêm . làm giảm sinh tổng hợp protein và thay đổi sự tích lũy nucleotide trong tế bào. sorbate kali.Khả năng đệm tốt.8 mg/kg thể trọng.5 mg/kg thể trọng Có điều kiện 5 .10 mg/kg thể trọng Chuyển hóa của nitrate trong thịt được xử lý (cured meat) Muối Polyphosphate E450 .ổn định pH… Acid ascorbic . sorbate calci. 43 . Không được dùng cho vào thức ăn của trẻ em.0. NaNO3 (E251)  Bị khử thành NO2.Acid sorbic ảnh hưởng tới hoạt tính của các enzyme nhất là enzyme dehydrogenase. . Có điều kiện 0. Dùng trộn lẫn với muối ăn để muối thịt thì tỉ lệ không được lớn hơn 0.Dạng thường sử dụng làm chất bảo quản: acid sorbic. K4P2O7… . thay đổi sự vận chuyển của các acid amin. sorbate natri. .Là những muối phosphate đa phân tử của Na hay K : Na2H2P2O7. gây ảnh hướng đến quá trình vận chuyển các ion âm qua màng: làm chuyển đổi pH bên ngoài tế bào.4 .Acid sorbic ảnh hưởng tới protein trên màng tế bào nấm mốc.6%.4 mg/kg thể trọng.Liều lượng sử dụng Nitrit: Không hạn chế 0 .Liều lượng sử dụng cho người : Không hạn chế 0 .

ức chế sự phát triển của vi sinh vật trong thực phẩm.Cải thiện và giúp ổn định màu nitrite .Nồng độ acetic acid thường dùng: 1.Giảm độ ẩm.Các acid hữu cơ (>20 loại) . dùng trong bảo quản thực phẩm không gây ra mùi vị lạ. hương liệu . .Cứng/mềm.Mùi vị đặc trưng Nguyên liệu .Đốt cháy không hoàn toàn để tạo ra các hợp chất hữu cơ Thành phần của khói .15 – 1.Acid acetic làm giảm pH của sản phẩm.Phải loại bỏ muối trước khi xông .5% nguồn cung cấp nitrite NaNO2 500 – 1000ppm bảo quản. Hỗn hợp muối và các hóa chất thêm vào NaCl 15 – 30% bảo quản. acid citric.Các hợp chất có chứa nhóm phenol (50 loại) . làm cho quá trình trao đổi ion của vi sinh vật không thực hiện được. tartric.Acid sorbic và kali sorbat không độc đối với cơ thể con người.Thịt phải được muối trước .Các hợp chất có chứa nhóm carbonyl (70 loại) . Aw . cải thiện cấu trúc sản phẩm NaNO3 0. Sự thay đổi quá lớn của nồng độ ion trong và ngoài màng tế bào làm rối loạn các quá trình trao đổi chất của vi sinh vật.Các chất hydrocarbon có nhân thơm khác (30 loại) HPA 44 ..3-2.Liều 300mg/kg Đường Giảm độ mặn Có tính khử Cung cấp dinh dưỡng cho vi khuẩn khử nitrate Giảm nước tự do Acid acetic .Chống oxy hóa .Phương pháp ngâm dấm thường dùng acid acetic. cải thiện và ổn định màu Xông khói . không làm mất mùi tự nhiên.5).3 – 1% tác nhân khử. .Giảm độ ẩm Gỗ dùng cho xông khói .7-2% (pH 2.Bảo quản do diệt VSV . . tạo màu đỏ thịt Polyphosphate 4% cải thiện kết cấu sản phẩm Đường 1 – 4% cải thiện hương vị Natri ascorbat 0.

45 .6. Hầu hết các tác nhân gây bệnh là ức chế. xông khói tĩnh điện Chất chống oxy hóa o o o o o o Gallate Butylated hydroxylanisole (BHA) Butylated hydrotoluene (BHT) Benzoic Propionic Tetracylin 3.5 Acid 2.2  350oC là nhiệt độ thích hợp để tao hương Phương pháp xông khói: xông khói nóng.5 6. Thịt lên men khô cũng là một sản phẩm với độ pH bình thường không thấp hơn 5.3. 2) Kháng sinh tự nhiên Một số hợp chất có sẵn trong nguyên liệu tự nhiên có tác dụng chống vi sinh vật hiệu quả. Đây là yếu tố cơ bị mất nước. CÁC PHƢƠNG PHÁP SINH HỌC Sử dụng hệ VSV có sẵn trên thịt. Trong khi các sinh vật gram âm thường đề kháng.1 – 5. một kháng sinh được biết đến kháng khuẩn bằng cách tấn công thành tế bào của vi khuẩn. Độ pH thấp không phải là yếu tố bảo quản chính trong lên men thịt mà do sự kết hợp với hàm lượng nước thấp hơn. Và điểm đẳng điện của protein cơ khoảng 5. hoặc cố ý thêm vào để cạnh tranh với VSV có hại. Vấn đề cần đặt ra là các hợp chất này có ảnh hưởng đến cấu trúc tự nhiên của thịt hay không cũng như mức độ và khả năng kháng khuẩn của các hợp chất đó. 1) Lên men Thịt có pH khoảng 5.3 – 4. Lysozyme.To (oC) 380 600 760 Đơn vị: g/100g mạt cưa phenol 1 5 2.2. một thành phần trong lòng trắng trứng. và làm khô một cách thích hợp. Đây là một hướng bảo quản mới khi có thể tách biệt và tinh chế các hợp chất đó và áp dụng cho thịt.5 3. Điều quan trọng là trong trường hợp này quá trình lên men được thực hiện tại nhiệt độ thấp. Quá trình này có thể kéo dài đến 60 ngày để hoàn thành. nhưng Listeria và tụ cầu khuẩn vẫn có thể sống sót.7 – 6. Những sản phẩm có hương vị và mùi đặc trưng mạnh mẽ là kết quả từ sự thoái hóa của lipid và protein trong quá trình lên men kéo dài và làm khô. sự hiện diện của muối và nitrit (có thể nitrat) đã tạo điều kiện tốt để chống lại các sinh vật gây hư hỏng và hầu hết các tác nhân gây bệnh.7.5. xông khói lạnh. và quá trình lên men có thể hạ thấp pH xuống từ 5. thì nó có tác dụng rất tốt chống lại các tác nhân gây bệnh từ vi khuẩn gram dương như Clostridium botulinum và Listeria monocytogenes.5 Carbonyl 10 15 7. Có hai loại: thịt lên men khô và bán khô.

moi ruột ( thí dụ cá thu ). Đốivới các vi khuẩn gây hư hỏng thực phẩm. Bột này dùng bảo quản ở dạng khô qua nhiều năm ở nhiệt độ bình thường hoạt tính kháng sinh của nó không giảm sút bao nhiêu. Nó được tạo thành trong quá trình sống của nhóm Steptococcus lên men lactic. Nó có một hương thơm bơ và được yêu cầu ở nồng độ cao nếu sử dụng làm chất bảo quản. Tại Mỹ cùng với nizil người ta đã nghiên cứu dùng chất kháng sinh subtilin. Các Fitonxit. Phương pháp sử dụng Nizin ( là bacteriocin được sản sinh bởi khuẩn Lactococcus lactis và Streptococcus lactis )hoàn toàn không sát trùng đối với nấm men và nấm mốc mà chỉ có tác dụng với vi khuẩn gam dương và không tác dụng lên nhiều loại vi khuẩn gam âm. metionin. Cáđã cắt đầu. Nướcđá kháng sinhđãđựoc sử dụng rộng rãi trong ngành đánh cá trên nhiều nước. axit aspatic. nó cũng có tính chất sát trùng cao ở độ pha loãng 1/13000. alanin. Hiện nay cấu tạo hoá học của nzinđã được nghiên cứu đầy đủ. Vì vậy có thể xem như nó không có tác dụng lên hệ vi sinh vật thường có trong cơ quan tiêu hoá. Như vậy. Nizin Dạng sử dụng : Nizin trong tự nhiên thường gặp trong các sản phẩm sữa và trong các loại rau muối chua. serin. Lần đầu tiên ở Anh nizin được tổng hợp trong công nghiệp và sản xuất với quy mô lớn. Peroxidase và thiocyanate có tác dụng tự nhiên trong một loạt mô động vật. và hydro peroxide. Độ hoạt động của nizin là 40. Diacetyl là một sản phẩm chuyển hóa từ một số vi khuẩn lactic. Nóở dạng tinh thể trắng rất ít hoà tan trong nước. phân tử nizin ( với trong lương phân tử gần 1000) gần giống như cấu tạo các phân tử protit. Trong thành phần của nó có chứa các axit amin thông thường như lơxin. Hydrogen peroxide được tạo ra dễ dàng bởi catalase âm lactobacilli. histidin. glyxin. làm tăng thời gian bảo quản lên hai lần. valin. Hiện nay đã tìm thấy rất nhiều các fitonxit. bởi vì thực tế rất nhiều các cơ thể thực vật sinh ra chúngđể bảo vệ khỏi sự tác dụng của các vi khuấn sinh vật có hại. prolin. trong môi trường axitđộ hoà tan tăng lên ( khi pH=4. lyzin.Hệ thống lactoperoxidase kháng khuẩn đã được nghiên cứu trong sữa. bởi vì cùng một loại fitonxit có thể tác dụng mạnh lên một nhóm vi sinh vật này nhưng lại hoàn toàn không tác dụng lên nhóm khác. Trong công nghiệp đồ hộp việc sử dụng nizin cho phép giảm nhiệt độ và giảm thời gian thanh trùng do đó góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm. nizin sẽ bị các chất men của dịch tiêu hoá phá huỷ. rồi oxy hóa thiocyanate để tạo hypothiocyanate hoặc các chất khác. nizin là chất kháng sinh mạnh. Lactoperoxidase phản ứng với hydrogen peroxide. Và pymarixin (tác dụng lên nấm mốc và nấm men gây hư hỏng nước cam) Chất kháng sinh y học được phép dùng trong bảo quản cá là biomyxin (clotêtraxyclin ). Fintoxit là các chất kháng sinh sinh ra do các thực vật thượng đẳng. ion thiocyanate. các chất này có tác dụng kháng khuẩn rất tốt. Nizin là nó có khả năng tiêu diệt vi sinh vật gây chua phẳng (gây hư hỏng mà không làm phồng hộp) trong các loạiđồ hộp nhất là rau hộp. Bao gồm ba thành phần peroxidase. sauđó bảo quản trong nướcđá có chất kháng sinh này ( 5mg/l). Trong cơ thể người. axit glutamic. Nếu dùng hỗn hợp nizin với chất bảo quản khác như axit sobic thì tác dụng sát trùng của chúng sẽ trong phạm vi rộng hơn đối với các vi sinh vật . Các 46 . ngâm vào dung dịch clotêtraxylin ( 25mg/l ) trong thời gian vài phút ( 5-8 phút). Gần đây đã xuất hiện thêm một sản phẩm kháng sinh mới là tolyzin. Từ hạt lúađại mạch người tađã táchđược một chất kháng sinh là hodexin.106đơn vị trong 1 gam (theo quiđịnh của hệ thống đơn vị quốc tế Riding) . Tác dụng sát trùng của các fitonxit có tính đặc hiệu.2 tanđược 12g/l).

Các phương pháp thường được kết hợp:  Chiếu xạ + lạnh đông  Chiếu xạ + MAP  Lạnh đông + MAP  Ướp muối + xông khói  Xông khói + sấy + ướp muối  Lên men  bacteriocin (kháng sinh tự nhiên)  Lên men  acid acetic (hóa chất) 47 . giết mổ.. loài. mà có chế độ.8. kỹ thuật nuôi. Fitônxit của các loại thực vật gia vị.. thìa là .fitonxit và cấu tạo của chúngđược nghiên cứu rất ít nhưng người tađã khảngđịnh khả năng sử dụng tính sát trùng của các fitonxit ngành công nghiệp thực phẩm. thời gian bảo quản khác nhau. Nồngđộ từ 1:100000đến 1:1000000 làđảm bảo tiêu diệt phần lớn các vi sinh vật làm hư hỏng nhiều loại nước quả. tính chất của thịt bò về giống. Tùy từng điều kiện cụ thể. có tính kháng khuẩn mạnhđược sử dụng nhiều trong công nghiệpđồ hộp: rau mùi.v.v. các gia vị khô và mù tạt . Người tađã cho vào nước quả một ít chế phẩm fitônxit hạt cảiđã hạn chế sự hư hỏng của chúng.. củ cảiđen. Tại Mỹ cũng áp dụng các tính chất của fitônxit hạt cải trong công nghiệp rau quả.. 3. kinh phí và các đặc trưng. KẾT LUẬN Các phương pháp bảo quản trên sẽ cho kết quả tối ưu khi được kết hợp với nhau một cách hợp lý.

PEGG. Lochner. J ANIM SCI-1990-Bruce-4167-75_Postmortem interactions of muscle temperature. Symposium: Meat Science and Muscle Biology: Postmortem Changes in Myofibrillar Protein and the Associated Contribution to Meat Quality. 7. 6. Fidel Toldra. 8. Y H. James. ScienceDirect-Meat Science. 15. 2010. Marsh. Early-postmortem cooling rate and beef tenderness. 16. 5. Early-postmortem cooling rate and beef tenderness.Practical science and technology.The N-Nitrosamine Problem and Nitrite Alternatives. Meat Science 87 (2011) 101–106. 13. LLC. J. LOCHNER. G. Frozen Food Science and Technology. 2010. 2002. longissimus dorsi steaks after different ageing times. 9. longissimus dorsi. B. shear force and water loss in beef M. CRC Press. Cassens. 48 . 3. James and C. 2001. NITRITE CURING OF MEAT . Lagerstedt and others. 2002. 10. lamb and pork carcasses. Handbook of Meat Processing. INC. Springer ScienceþBusiness Media. KAUFFMAN & B. 12. S. pH and extension on beef quality. Joseph Kerry. r. Blackwell Publishing Ltd. R. Meat preservation. Meat Science 4 (1980) 227-241. j. Gerhard Feiner. Meat products handbook .TÀI LIỆU THAM KHẢO Lawrie’s meat science . Effect of freezing on sensory quality. Fidel Toldrá. 2008. Meat refrigeration. Lagerstedt and others. 17. J ANIM SCI-1991-Koohmaraie-617-24_Postmortem proteolysis in longissimus muscle from beef. John Kerry and David Ledward.D. V. V.D. G. 2009. 1. 2. 11. 1994. RONALD B. Hui. Judith A. CRC Press. Robert G. 2006. Influence of vacuum or high-oxygen modified atmosphere packaging on quality of beef M. CRC Press. MARSH. Meat Science And Applications. FOOD & NUTRITION PRESS. Meat processing-Improving quality. J. Ph. 4. 1979.7th_Edition. Ph. Evans. Kauffman & b. 14. Safety of Meat and Processed Meat. B.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful