ΕΛΛΗΝIΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤIΑ

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
ΔΗΜΟΤIΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛIΟ
ΔΗΜΟΤIΚΗ ΠΕΡIΟΔΟΣ
2011 - 2014

ΠΡΑΚΤIΚΑ ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗΣ
ΔΗΜΟΤIΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛIΟΥ

ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗ 22η

Ε.Π.Ε.
ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΕIΣ - ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΕIΣ ΠΡΑΚΤIΚΩΝ
ΗΛΕΚΤΡΟΝIΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣIΑ ΚΕIΜΕΝΩΝ
ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ 21

15561 ΧΟΛΑΡΓΟΣ

ΤΗΛ. 2106548568 - 2106548667
FAX 2106533534

28.12.2012

ΕΛΛΗΝIΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤIΑ

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
ΔΗΜΟΤIΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛIΟ
ΔΗΜΟΤIΚΗ ΠΕΡIΟΔΟΣ
2011 - 2014

ΠΡΑΚΤIΚΑ ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗΣ
ΔΗΜΟΤIΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛIΟΥ

ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗ 22η

28.12.2012

ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΗΧΟΛΗΠΤΗ: Δούσκου Καίτη
ΗΛΕΚΤΡΟΝIΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣIΑ ΚΕIΜΕΝΟΥ ΑΠΟ: Λεοντή Εφη
ΠΑΡΑΒΟΛΗ - ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΕIΜΕΝΟΥ ΑΠΟ: Ατραϊδου Μαρία
ΦΩΤΟΕΚΤΥΠΩΣΗ:

Ε.Π.Ε.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
Συνεδρίαση 22η
Της 28ης Δεκεμβρίου 2012
Ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΖΟΥΤΣΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΝΟΥΤΣΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

Αβαρκιώτης Φώτιος
Βασιλόπουλος Αργύριος
Βελιώτης Δημήτριος
Βίτσιος Αριστείδης
Γαβράς Νικόλαος
Γιαννουσόπουλος Δημήτριος
Γκοτσόπουλος Θεόδωρος
Δημόπουλος Ιωάννης
Δρούγκας Σταύρος
Ζινέλη Καλλιόπη
Καλαντζής Νεκτάριος
Καραγιάννης Γρηγόριος
Καρκούλιας Δημήτριος
Καρράς Δημήτριος
Κουνενάκη Ειρήνη

6

ΠΡΑΚΤIΚΑ ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

Κουτσικούρης Τριαντάφυλλος
Κωνσταντάς Σπυρίδων
Λάκκος Παναγιώτης
Λεβαντή Μαρία
Λεστάκης Ιωάννης
Λιακόπουλος Αγγελος
Μαντζώρος Ανδρέας
Μερτζάνος Γεώργιος
Μερτύρης Παναγιώτης
Μήλας Κωνσταντίνος
Μπάκας Κωνσταντίνος
Μπουντουβάς Αναστάσιος
Νούτσου Βασιλική
Πράπα - Δάρρα Θεοδώρα
Σμυρλιάδης Θεόδωρος
Σταματίου Θεόδωρος
Στεφανάκης Εμμανουήλ
Χειλά Καλλιόπη

Πρόεδροι Δημοτικών Κοινοτήτων
Ζέρβας Ιωάννης
Μαζίτσος Φώτης
Μαλής Παναγιώτης

ΑΠΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

Ουδείς

ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗ 22η

28 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

7

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1.

ΣΕΛ.

Λήψη απόφασης για έγκριση του Ετήσιου Προγράμματος
Δράσης έτους 2013 Δήμου Παλλήνης.

2.

33

Λήψη απόφασης για κατάρτιση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου
Παλλήνης, έτους 2013.

3.

33

Λήψη απόφασης για έγκριση του 2ου ΑΠΕ του έργου
"ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΕ
ΓΕΡΑΚΑ".

4.

85

Λήψη απόφασης περί έγκρισης, λόγω παρέλευσης πενταετίας,
παραγραφής απαιτήσεων προμηθευτών του Δήμου.

5.

Λήψη

απόφασης

για

έγκριση

τρίμηνης

παράτασης

87
της

σύμβασης με την εταιρεία "ΓΕΝΙΚΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΑΕΕ",
σχετικά με τη διακίνηση επιστολών και μικροδεμάτων.
6.

Λήψη

απόφασης

για

έγκριση

τρίμηνης

παράτασης

88
της

σύμβασης με την εταιρεία "ΗΧΟΣ-ΓΡΑΦΗ Ε.Π.Ε." σχετικά με
την τήρηση πρακτικών Δημοτικού Συμβουλίου.
7.

Λήψη απόφασης για ορισμό Ενεργειακού Υπεύθυνου των
κτιρίων του Δήμου Παλλήνης.

8.

89

Λήψη απόφασης για έγκριση κλαδέματος δέντρων και θάμνων
σε περιοχές εκτός σχεδίου του Δήμου Παλλήνης.

9.

88

89

Λήψη απόφασης για επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος
ποσού στον κ. Μπουκουβάλα Περικλή.

------------------------------

90

ΠΡΑΚΤIΚΑ ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

8

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ... και ευτυχισμένα, να 'στε καλά, με υγεία.
Ξεκινάμε με την ανάγνωση του καταλόγου των παρόντων.
κ. Αβαρκιώτης Φώτιος, παρών
κ. Γιαννουσόπουλος Δημήτριος, απών
κ. Δημόπουλος Ιωάννης
κ. Δρούγκας Σταύρος
κα Ζινέλη Καλλιόπη
κ. Καραγιάννης Γρηγόριος
κ. Καρράς Δημήτριος
κ. Καρκούλιας Δημήτριος
κα Κουνενάκη Ειρήνη
κα Λεβαντή Μαρία
κ. Λεστάκης Ιωάννης
κ. Λιακόπουλος Αγγελος, παρών
κ. Μαντζώρος Ανδρέας
κ. Μερτζάνος Γεώργιος
κ. Μπάκας Κωνσταντίνος
κ. Μπουντουβάς Αναστάσιος
κα Πράπα-Δάρα Θεοδώρα
κ. Σταματίου Θεόδωρος
κ. Στεφανάκης Εμμανουήλ
κα Χειλά Καλλιόπη

ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗ 22η

28 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

9

κ. Βασιλόπουλος Αργύριος
κ. Βελιώτης Δημήτριος
κ. Βίτσιος Αριστείδης
κ. Καλαντζής Νεκτάριος, απών
κ. Κουτσικούρης Τριαντάφυλλος
κ. Κωνσταντάς Σπυρίδων
κ. Λάκκος Παναγιώτης
κ. Μερτύρης Παναγιώτης
κ. Μήλας Κωνσταντίνος
κ. Σμυρλιάδης Θόδωρος
κ. Γαβράς Νικόλαος
κα Νούτσου Βασιλική
κ. Γκοτσόπουλος Θεόδωρος
κ. Μαλής Παναγιώτης
κ. Μαζίτσος Φώτιος
κ. Ζέρβας Ιωάννης.
Με την παρούσα έχουμε απαρτία, οπότε μπορούμε να ξεκινήσουμε τη
διαδικασία.
Ξεκινάμε με τα εκτός ημερησίας. Εχουμε 11 εκτός ημερησίας, τα οποία
είναι, είναι 11, 11, 11, 11, είναι ένα ακόμα, ναι, θα σας το εισηγηθεί ο κ.
Γενικός, είναι θέμα επιτροπών.
Συζητούνται;

ΠΡΑΚΤIΚΑ ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

10

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Να πω, επειδή έχουμε πολλούς διαγωνισμούς στις αρχές του
έτους που δεν θα 'χει συγκροτηθεί το συμβούλιο ακόμα, γιατί δεν θα 'χουμε
κάνει Δημοτικό Συμβούλιο, θα πρέπει από τώρα να συγκροτήσουμε τις
επιτροπές για να μπορέσουν να γίνουν οι σχετικοί διαγωνισμοί και να
προχωράνε τα έργα ανάπτυξης στην πόλη. (συνεχίζει εκτός μικροφώνου)...
προέκυψε τώρα ότι έχουν διαγωνισμούς και πρέπει να γίνουν. Εντάξει,
ομόφωνα; Ομόφωνα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συζητούνται ομόφωνα λοιπόν συζητούνται.
Ναι, έχω δώσει, το 'χω στείλει και με mail και το 'χουνε πάρει όλοι.

ΕΗΔ 1ο

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εχουμε το 1ο θέμα το οποίο είναι ορισμός μελών επιτροπής
παραλαβής έργων κάτω των 5.870,00 ευρώ για το έτος 2013.
Κύριε Δήμαρχε.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Εισηγήσεις έχετε σε όλα, έτσι; Αβαρκιώτης Φώτης, Κουνενάκη
Ειρήνη, τακτικά μέλη και Δημοτικός Σύμβουλος Δρούγκας ως αναπληρωματικό.
Αυτό είναι το 1ο που αφορά, τι αφορά, παραλαβή έργων κάτω από 5.870,00. Το
ίδιο και το 2ο. Οχι, όχι, στο 1ο, στο 1ο είμαστε.
ΜΕΡΤΥΡΗΣ: Το 1ο μιλάμε, έτσι;
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Το 1ο, ναι, ναι.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Μερτύρης.
ΜΕΡΤΥΡΗΣ: Εμείς το καταψηφίζουμε με την έννοια δεν θα 'πρεπε να, το πιο...
να υπήρχε και κάποιος απ'την αντιπολίτευση; Τι θεωρούμε ότι είναι το πιο

ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗ 22η

28 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

11

σωστό; Είναι 3 άτομα, δεν πρέπει να μπει ένας Δημοτικός Σύμβουλος από την
αντιπολίτευση; Το καταψηφίζουμε.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Διαφωνούντων, έτσι;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Κωνσταντά, έχετε καμία ερώτηση, κ. Κωνσταντά, έχετε
ερώτηση να κάνετε;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΣ: (εκτός μικροφώνου)...
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εντάξει, συνεχίζουμε.
κ. Γαβρά, το ψηφίζετε; Μάλιστα.
κα Νούτσου
ΝΟΥΤΣΟΥ: (εκτός μικροφώνου) Εγώ το ψηφίζω...
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ορίζονται 2 μέλη αιρετοί και τα υπόλοιπα είναι υπηρεσιακά μέλη
Τεχνικής Υπηρεσίας και Οικονομικών Υπηρεσιών, ναι, ναι, όχι, τα ορίζει ο νόμος.
Οχι, όχι, πόσα μέλη είναι, δυο λεπτά, πόσα μέλη είναι αιρετοί και πόσα είναι
υπηρεσιακοί παράγοντες τα ορίζει ο νόμος, έτσι, αυτό λέω.
...: (εκτός μικροφώνου)...
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Οχι βέβαια.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κα Νούτσου.
κ. Γκοτσόπουλε. Οχι, ο κ. Γκοτσόπουλος.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Οι επιτροπές προβλέπονται από το νόμο, τα υπηρεσιακά μέλη
προβλέπονται από το νόμο και οι αιρετοί προβλέπονται από το νόμο, αυτό
απάντησα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Βελιώτη;
...: (εκτός μικροφώνου)...
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Οχι, είναι όμοια με τα περσινά τα έχουμε.

ΠΡΑΚΤIΚΑ ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

12

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Βελιώτη; Ψηφίζετε.
κ. Σμυρλιάδη, όχι.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Διαφωνεί η μείζονα μειοψηφία, έτσι; Ο κ. Κωνσταντάς.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι και ο κ. Σμυρλιάδης
ο κ. Κωνσταντάς διαφωνεί
ο κ. Λάκκος
ο κ. Γκοτσόπουλος.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ο κ. Λάκκος είναι στη μείζονα μειοψηφία, δεν είναι ανεξάρτητος.
Λέμε τη μείζονα μειοψηφία, εννοούμε όλα τα μέλη και πάμε στους
ανεξάρτητους μετά.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τη μείζονα, ακριβώς, τη μείζονα και πάμε ανεξάρτητους, ναι,
βεβαίως.
ΜΕΡΤΥΡΗΣ: Το πρακτικό της κλήρωσης πού είναι να δούμε, το πρακτικό της
κλήρωσης; Υπάρχει πρακτικό;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θα σας το δώσει η Υπηρεσία.
Θέμα 2ο.
ΜΕΡΤΥΡΗΣ: Τι θέμα 2ο; Σας ρώτησα κάτι κ. Πρόεδρε.
...: (εκτός μικροφώνου) Ποιοι μπαίνουν στην κλήρωση...
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας τους διάβασε ο Δήμαρχος πριν.
ΒΙΤΣΙΟΣ: Τα πρακτικά, ποιοι μπαίνουν στην κλήρωση, μπαίνουν μόνο οι
σύμβουλοι της πλειοψηφίας ή μπαίνουν όλο το Δημοτικό Συμβούλιο και γίνεται
κλήρωση;
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Δυο λεπτά, εδώ κακώς, -ποιος έγραψε τις εισηγήσεις;- εδώ τα
αιρετά μέλη δεν μπαίνουν με κλήρωση, τα αιρετά μέλη ορίζονται απ'το

ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗ 22η

28 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

13

συμβούλιο, με κλήρωση μπαίνουν τα μέλη της, τα μέλη, οι υπάλληλοι, τα
υπηρεσιακά μέλη της επιτροπής θα οριστούν με... Δημάρχου μετά από
κλήρωση.
Κατά συνέπεια λοιπόν διορθώνονται όλες οι εισηγήσεις, τα αιρετά μέλη
ορίζονται απ'το Δημοτικό Συμβούλιο, -ποιος την έγραψε την εισήγηση Σύνθια;
Κακώς την έγραψε έτσι, λοιπόν- και τα υπηρεσιακά μέλη με κλήρωση που
γίνεται από την ίδια την Υπηρεσία, εντάξει, λοιπόν και όχι με απόφαση του
Δημάρχου, με απόφαση του Δημάρχου μετά από κλήρωση που ορίζονται, έτσι;
Τα αναμορφώνουμε, έτσι, γιατί είναι, όλες οι εισηγήσεις διορθώνονται για να
καταγραφεί και στα πρακτικά ότι τα αιρετά μέλη ορίζονται από το Δημοτικό
Συμβούλιο και τα υπηρεσιακά μέλη με κλήρωση από τις αντίστοιχες Υπηρεσίες
και με την κλήρωση... με απόφαση του Δημάρχου.
Λοιπόν, κατά συνέπεια οι προτάσεις στα αιρετά που έχουμε σήμερα,
παιδιά, τα αιρετά μέλη που έχουμε σήμερα ορίζονται με πρόταση δική μας απ'το
Δημοτικό Συμβούλιο.
Κατά συνέπεια, προτείνονται οι Αβαρκιώτης Φώτης, Κουνενάκη Ειρήνη,
τακτικά μέλη και ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Δρούγκας ως αναπληρωματικό
μέλος.
Κατά πλειοψηφία κ. Πρόεδρε, έχει, συνοψίζω, η μείζονα μειοψηφία
διαφωνεί και όπως επίσης οι ανεξάρτητοι, όχι, μάλλον ο κ. Γκοτσόπουλος δεν
είναι ανεξάρτητος, ο κ. Κωνσταντάς... και Σμυρλιάδης, εντάξει; Εντάξει κα
γραμματέα;
Ωραία, πάμε στο 2ο θέμα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θέμα 2ο.

ΠΡΑΚΤIΚΑ ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

14

ΕΗΔ 2ο

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Παραλαβής άνω των 5.870,00. Ορίζουμε ένα Δημοτικό Σύμβουλο
για την παραλαβή, με τον αναπληρωτή του. Και προτείνουμε τον κ. Αβαρκιώτη
Φώτη, τακτικό, με αναπληρωματικό τον κ. Καρρά Δημήτριο.
Ομόφωνα.
Το μυαλό σου εκεί στα φώτα εσύ το έχεις, έτσι; Λοιπόν, λέω, λέω. Οι
εκπλήξεις των Φώτων.
Ομόφωνα έχουμε πει το εκτός ημερησίας.
Και το ίδιο στην ψηφοφορί Τάκη.
Κυρία γραμματέα, το ίδιο στην ψήφιση.
Το ψηφίζεις;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το ψηφίζεις; Ο κ. Σμυρλιάδης.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ο κ. Σμυρλιάδης ψηφίζει, έτσι;
Σύνθια, να μην τα γράφουμε και εμείς, τα σημειώνεις, έτσι; Εντάξει.
Λοιπόν, Πρόεδρε, πάμε στο 3ο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θέμα 3ο.
------------------------------

ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗ 22η

28 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

15

ΕΗΔ 3ο

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Παραλαβή προμηθειών υπηρεσιών επισκευής οχημάτων.
Είναι τακτικό ένα και αναπληρωματικό ένα, Αβαρκιώτης και Δρούγκας
επίσης, το ίδιο έτσι;
Ομόφωνα, εκτός, κατά πλειοψηφία. Αυτό είναι όμοιο Θόδωρε, είναι όμοιο
με το 2ο, το ψηφίζεις, έτσι;
Λοιπόν, κα γραμματέα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θέμα 4ο, λοιπόν.

ΕΗΔ 4ο

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής προμηθειών.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: ... Πάλι είναι ένας και ένας, έτσι;
Ομόφωνα, εκτός και κατά πλειοψηφία, διαφωνούσης της μείζονος
μειοψηφίας και του κ. Γκοτσόπουλου, -πάντα, έτσι Σύνθια;- και ο κ.
Κωνσταντάς.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θέμα 5ο.

ΠΡΑΚΤIΚΑ ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

16

ΕΗΔ 5ο

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής προμηθειών αναλωσίμων και
λοιπών προμηθειών για το 2013.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Λοιπόν, υπάρχει πρακτικό, συγκροτείται επιτροπή παραλαβής
προμηθειών αναλωσίμων και προμηθειών για το έτος 2013. Τακτικά

μέλη,

Κουμπούνη, -από κλήρωση- Κακουλάκη, Πεδιαδιτάκη.
Και αναπληρωματικά Τζανής, Σιώζου και Αλφαρά.
Και ως πρόεδρος η κα Κουμπούνη Παναγιώτα, παραλαβή προμηθειών και
λοιπά.
Ομόφωνα αυτό;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Μερτύρη, ομόφωνα αυτό; Το 5ο, ομόφωνα λοιπόν.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Είναι μόνο υπάλληλοι και από κλήρωση.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ομόφωνα.
Στο 6ο λοιπόν.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ναι, μόνο υπαλλήλους.

ΕΗΔ 6ο

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Συγκρότηση

επιτροπής

παραλαβής

προμηθειών

τεχνικού

αντικειμένου για το έτος 2013.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Επίσης από υπαλλήλους, 3 τακτικούς, 3 αναπληρωματικούς.
Καλδής, Πολυχρονόπουλος, Νικολάου.

ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗ 22η

28 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

17

Και Λιάμης, Μπίθα, Παπαϊωάννου, αναπληρωματικοί.
Εντάξει, ομόφωνα αυτό; Ο,τι είναι από υπαλλήλους το πάμε ομόφωνα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ομόφωνα και αυτό;
Θέμα 7ο.

ΕΗΔ 7ο

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Συγκρότηση

επιτροπής

παραλαβής

προμηθειών

ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού για το 2013.
Το ίδιο και αυτό, με υπαλλήλους είναι, είναι το ίδιο με υπαλλήλους.
Ομόφωνα;
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Εχουμε υπαλλήλους Καλδής, Πολυχρονόπουλος, Φάτσης.
Τσούκα, Νικολάου, Δανδάκη.
Ομόφωνα όλα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θέμα 8ο.

ΕΗΔ 8ο

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής προμηθειών.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Εδώ έχει αιρετούς. Προτείνεται ο κ. Καραγιάννης Γρηγόριος
τακτικός και Αβαρκιώτης Φώτιος αναπληρωματικός.
Διαφωνεί η μείζονα μειοψηφία. Είναι ένας και ένας.

ΠΡΑΚΤIΚΑ ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

18

Θόδωρε, επειδή είναι ένας και ένας, εσύ τηρείς την ίδια τακτική, έτσι;

Αρα, διαφωνεί η μείζονα μειοψηφία, ο κ. Κωνσταντάς και ο κ.
Γκοτσόπουλος.
Κυρία γραμματέα, εντάξει;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θέμα 9ο.

ΕΗΔ 9ο

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τροποποίηση συγκρότησης συντονιστικής επιτροπής με τίτλο,
κομβικά σημεία επαφής Δήμου Παλλήνης.
Κύριε Δήμαρχε.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Θα το εισηγηθεί ο κ. Γενικός ως υπηρεσιακός παράγων.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Γενικέ, μπορεί να εισηγηθείτε παρακαλώ το 9ο θέμα;
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜ.: Εχει συγκροτηθεί μία κεντρική επιτροπή η οποία
διαχειρίζεται γεωχωρική πληροφορία σε όλους τους Δήμους, Δημόσιες
Υπηρεσίες και τα λοιπά, γεωχωρική πληροφορία, GIS συστήματα, χάρτες,
καταγραφές, ψηφιακή. Αυτό υπάρχει σε όλους τους, είναι μια κεντρική
επιτροπή, αντίστοιχα λοιπόν αυτή πρέπει να έχει μία ανταπόκριση σε κάθε Δήμο
όπου μπορεί να συλλεχθεί για οποιοδήποτε λόγο ή να υπάρχει διαχείριση
γεωχωρικής πληροφορίας με αμφίδρομη ανταλλαγή κιόλας χαρτών και τα λοιπά.
Αυτή τη στιγμή δηλαδή ήδη για την Αττική έχει ολοκληρωθεί η ψηφιοποίηση
χαρτών οι οποίοι διατίθενται δωρεάν στους Δήμους. Είναι το αντίστοιχο κομβικό
σημείο επαφής το δικό μας αυτοί οι υπάλληλοι με αυτή την κεντρική επιτροπή.

ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗ 22η

28 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

19

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Αποτελείται από 7 υπαλλήλους, όλοι είναι υπάλληλοι Τεχνικής
Υπηρεσίας, Πολυχρονόπουλος, Λιάμης, Παπαϊωάννου, Χατζηαθανασίου, με τους
αναπληρωτές τους Μπίθα, Δρανδάκη, Καλδής και λοιπά, έτσι;
Ομόφωνα πάει αυτό, έτσι; Ναι, ναι, ήταν της ΤΥΔΚ και λοιπά, κάποιοι που
συνταξιοδοτηθήκανε. Ομόφωνα αυτό, έτσι;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πάμε στο 10ο. Διαγραφή φορολογουμένων από χρηματικό
κατάλογο.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Είναι τροποποίηση... στην ουσία, έτσι; Τροποποίηση.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θέμα 10ο.

ΕΗΔ 10ο

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Διαγραφή φορολογουμένων από τον χρηματικό κατάλογο
ύδρευσης Δημοτικής Ενότητας Παλλήνης.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Λοιπόν, απ'το γραφείο ύδρευσης υποβλήθηκαν οι παρακάτω
αιτήσεις των παρακάτω φορολογουμένων που ζητούν διαγραφή τους από τους
καταλόγους ύδρευσης κατόπιν ελέγχου που...
Ναι, ναι, να μας πει ο κ. Ματζώρος ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Μαντζώρο, παρακαλώ.
ΜΑΝΤΖΩΡΟΣ: Κύριοι συνάδελφοι, αυτό το θέμα με τη διαγραφή αυτών των
οφειλών από τον χρηματικό κατάλογο ύδρευσης έχει να κάνει με το εξής
ζήτημα, πέρσι εκ παραδρομής δεν είχαμε πάρει απόφαση στα τέλη ύδρευσης να
καθορίσουμε ένα επαγγελματικό τιμολόγιο και ένα τιμολόγιο ειδικό για τα
κοινωφελή ιδρύματα, νοσοκομεία και τα λοιπά. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα
μεγάλες επιχειρήσεις οι οποίες το νερό είναι βασικό εργαλείο για τη λειτουργία

ΠΡΑΚΤIΚΑ ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

20

τους να 'χουν υπερβολικές καταναλώσεις και η χρέωσή τους να γίνεται πάρα
πολύ υψηλή. Με την απόφαση που πήραμε για τον καθορισμό τελών με
τιμολόγιο επαγγελματικό στο προηγούμενο συμβούλιο, ζητάμε να γίνει η
τιμολόγηση με βάση αυτή την απόφαση που πήραμε και να γίνει η αντίστοιχη
διαγραφή από τον χρηματικό κατάλογο ύδρευσης για τα δύο πρώτα τετράμηνα
του '12. Ζητάμε τη διαγραφή και συγκεκριμένων... Δεν γίνεται χρέωση, δεν
γίνεται χρέωση με βάση αυτό, κάνουμε διαγραφή όπως κάναμε και στα
προηγούμενα, όπως ακριβώς κάναμε και στο προηγούμενο συμβούλιο διαγραφή
τελών, το ίδιο κάνουμε και σήμερα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Μερτύρη.
ΜΕΡΤΥΡΗΣ: Εμείς το ψηφίζουμε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε.
κ. Γαβρά, το μικρόφωνό σας ανοίξτε παρακαλώ.
ΜΠΟΥΝΤΟΥΒΑΣ: Πρόεδρε, επειδή προηγούνται -δεν θέλω να παρέμβωερωτήσεις, εγώ θέλω μια ερώτηση να κάνω και μετά αν είναι τοποθέτηση. Με
συγχωρείς κ. Γαβρά.
Θέλω να ρωτήσω, αυτή η διαγραφή πηγαίνει να γίνει με μία διάταξη που
ψηφίσαμε για τα τέλη του 2013, ενώ το 2012 εκ παραδρομής δεν την είχαμε
ψηφίσει, αλλά διαγράφουμε όμως νερό του 2012.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: (εκτός μικροφώνου) Η ουσία είναι να προσαρμόζουμε τα
τιμολόγια του '12 γι'αυτούς...
ΜΠΟΥΝΤΟΥΒΑΣ: Ναι, αυτό ήθελα να το διευκρινίσουμε. Λοιπόν, ναι, μετά θα
πω.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Γαβράς, έχει... Ερώτηση; Κάντε μια ερώτηση κ. Σμυρλιάδη.

ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗ 22η

28 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

21

ΣΜΥΡΛΙΑΔΗΣ: Γιατί μόνο σ'αυτά τα εκπαιδευτήρια και στα ιδρύματα και όχι
και στα υπόλοιπα;
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Εχουν υποβάλει αίτηση αυτοί με ειδική αιτιολόγηση ότι υπάγονται
στις κατηγορίες των επαγγελματικών κατηγοριών, φέτο, αν έρθουν και άλλοι θα
το δούμε, έτσι, αν έχετε υπόψη και άλλους που ήτανε, που

παλιά στην

Παλλήνη υπαγόντουσαν στις κατηγορίες αυτές και εμείς πέρσι δεν τους είχαμε
υπαγάγει γιατί δεν το είχαμε δει τέλος πάντων, φέτο μπαίνουν νόμιμα, δηλαδή
για το '13 είναι νόμιμα στην κατηγορία αυτή πλέον.
ΣΜΥΡΛΙΑΔΗΣ: Πρέπει να υποβάλουν αίτηση λοιπόν.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ:

Αυτοί

υποβάλανε

αίτηση

και

με

αυτή

την

έννοια

το

προσαρμόζουμε σ'αυτό που θα 'πρεπε λογικά να 'χουμε και το 2012 ως
επαγγελματικό τιμολόγιο. Αν ξέρετε και κάποιον άλλο της κατηγορίας αυτής που
ήτανε στην Παλλήνη, γιατί εμείς εδώ στον Γέρακα παλαιότερα δεν είχαμε τέτοιο
τιμολόγιο, στην Παλλήνη υπήρχε όμως, έτσι, να 'ρθούνε, μπορούνε να 'ρθούνε
και με απόφαση του συμβουλίου να το δούμε πάλι.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Γαβρά.
ΓΑΒΡΑΣ: Εχετε ανοίξει εδώ ένα νταμάρι διαγραφής ιδίως στην ύδρευση για
τους συγκεκριμένους λόγους που εσείς το κάνετε και τώρα βλέπουμε εδώ να
έρχονται και επιχειρηματίες των οποίων τα τιμολόγια έπρεπε να είναι πιο υψηλά
από τα οικιακά, να διαμαρτύρονται ότι έχουν φτηνό τιμολόγιο από φέτος για τις
επιχειρήσεις και χρεώθηκαν πέρσι με βάση τον κανονισμό αυτά τα κυβικά με το
οικιακό τιμολόγιο και έρχεστε σήμερα παράνομα, όπως παράνομα είναι και τα
άλλα που διαγράφετε με τον τρόπο που τα διαγράφετε και δεν ξέρω όταν
συσσωρευτούνε πολλά, εσείς που ψηφίζετε όλα αυτά, αν θα πάει κανένας
παλαβός στο δικαστήριο και σας καταγγείλει, να σας τα χρεώσουν κιόλας για τις
αποφάσεις που παίρνετε. Εγώ καταψηφίζω, όλα, όχι μόνο το πρώτο.

ΠΡΑΚΤIΚΑ ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

22

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η κα Νούτσου. Το ψηφίζει η κα Νούτσου.
Ο κ. Γκοτσόπουλος.
ΓΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΣ: Εγώ θέλω να πω ότι πράγματι έτσι συνέβαινε παλιά και
προσωπικά είχα προβλήματα μ'αυτή την ιστορία, αλλά εν πάση περιπτώσει
γεγονός είναι ότι δεν έχει αλλάξει στην Παλλήνη. Πιστεύω όμως ότι τώρα
υπάρχει ένα ζήτημα το οποίο πρέπει να δούμε, αν θυμάστε την προηγούμενη
φορά είχαν έρθει κάποιοι συμπολίτες μας και δήλωσαν την αδυναμία τους να
πληρώσουν το νερό και μάλιστα ζήτησαν να μειωθεί κατά 50% το ποσό που
πληρώνουν και βέβαια την αντίστοιχη μείωση και για τα τέλη. Και εμείς είπαμε
ότι εν πάση περιπτώσει, σωστά τα λέτε, συμφωνούμε αλλά ο νόμος δεν μας το
επιτρέπει και ουσιαστικά απορρίψαμε έστω κατά πλειοψηφία το αίτημά τους.
Πιστεύω ότι τώρα σε καιρούς οικονομικής κρίσης είναι όντως ζήτημα το πώς
μεγάλες επιχειρήσεις, εντάξει μπορεί να 'ναι χαρακτήρα έτσι εκπαιδευτικού ή
ιατρικού, να διαγράφουμε έστω και εκ των υστέρων...
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Δεν διαγράφουμε, θα πληρώσουνε με το τιμολόγιο το
επαγγελματικό.
ΓΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι, κατάλαβα, δεν είπα ότι τους το χαρίζουμε.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ:... τα 700 κυβικά το τιμολόγιο... και το άλλο με 1,10, όχι με 1,00
που ήταν παλιά 0,90 δεν θυμάμαι πόσο ήτανε.
ΓΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι, δεν είπα ότι τους το χαρίζουμε, ναι, το κατάλαβα.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Και οι διαφορές, να σας πω ένα παράδειγμα για να καταλάβετε,
για να 'χουμε και μια τάξη μεγέθους. Κάποιος απ'τους αιτούντες πλήρωνε με την
ίδια χρήση που είχε και πέρσι την προηγούμενη χρονιά 10.000 και με το
τιμολόγιο όπως το 'χαμε διαμορφώσει εμείς πήγε στις 60, το θεωρείτε δίκαιο,
απ'το 10,000, 60.000; Πάμε να αποκαταστήσουμε μία αστοχία που ήταν και σε
δική μας αβλεψία να θέλετε, έτσι;

ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗ 22η

28 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

23

ΓΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι, απλούστατα τι λέω τώρα εγώ και τώρα το είδα θέμα,
δεν το είχα δει προηγούμενα ας πούμε.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Αλλιώς μπορούμε να πούμε πλήρωνε 60 από 10 που πλήρωνες,
εντάξει, αν το βρίσκετε λογικό να το κάνουμε... Η αν το ιατρικό έχει
αιμοκάθαρση, η αιμοκάθαρση έχει 25 κυβικά ανά ώρα νομίζω κάθε μηχάνημα,
επί πόσα μηχανήματα και λοιπά, εκεί δηλαδή να μην το δούμε, να πούμε
πλήρωνε;
ΓΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΣ: Να το δούμε.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Το κόστος δεν ήταν υπολογισμένο να πληρώνει τόσο νερό, έτσι;
ΓΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΣ: Εν πάση περιπτώσει, εγώ να επαναλάβω αυτό που είπα
προηγούμενα, ότι υπό άλλες συνθήκες εγώ θα ψήφιζα υπέρ αυτής της
ρύθμισης, λέω λοιπόν ότι υπό άλλες συνθήκες θα ψήφιζα υπέρ αυτής της
πρότασης και με διαφορετική ίσως προσέγγιση, τώρα όμως στη φάση που ζούμε
και στην εποχή που ζούμε και στο βαθμό που ο Δήμος δεν μπορεί να πράξει τα
αντίστοιχα για κατηγορίες συμπολιτών μας που το ζητάνε και ευλόγως, εγώ δεν
μπορώ να ψηφίσω υπέρ.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Η συμπολίτευση που ήτανε προχθές εδώ ζητάνε απαλλαγή.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κύριος, ερώτηση θέλετε;
...: Οχι, όχι, να τοποθετηθώ για την ψήφο μου.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Σμυρλιάδης πρώτα. Κύριε Σμυρλιάδη, θα τοποθετθείτε εσείς;
Ναι.
ο κ. Κωνσταντάς; Ναι.
Ορίστε κ. Μήλα.
ΜΗΛΑΣ: Ηθελα να πω ότι εγώ θα το ψηφίσω εφόσον η διαδικασία που
ακολουθήθηκε είναι νόμιμη, αυτό μόνο, δηλαδή έχει ελεγχθεί και είναι νόμιμη η

24

ΠΡΑΚΤIΚΑ ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

διαδικασία και μπορεί να γίνει αυτή η διαγραφή, διαφορετικά δεν το ψηφίζω.
Ναι και υποθέτω ναι, ισχύει για όλη την μείζονα αντιπολίτευση αυτό.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε.
Το ψηφίζουνε, ψηφίζει λοιπόν η μείζονα, να το πούμε...
ΜΗΛΑΣ: Εφόσον έχουμε τη διαβεβαίωση ότι η διαδικασία που ακολουθήθηκε
είναι νόμιμη, το ψηφίζουμε, έχουμε... δεν μπορούμε να το ελέγξουμε εμείς
αυτό.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν, επαναλαμβάνουμε. Ψηφίζουνε λοιπόν η μείζονα εάν η
διαδικασία είναι νόμιμη το ψηφίζουνε. Οι υπόλοιποι λένε ναι σε όλα. Με την
επιφύλαξη, ακριβώς η μείζονα.
Παρακαλώ, ναι, ναι, κ. Κωνσταντά.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΣ: Αγαπητοί συνάδελφοι, το είχαμε εφαρμόσει αυτό στην
Παλλήνη, ήτανε μία προσπάθεια να συγκλίνουνε τα τιμολόγια του Δήμου με το
τιμολόγιο της ΕΥΔΑΠ. Εάν οι άνθρωποι αυτοί πάρουνε νερό από την ΕΥΔΑΠ θα
'χουνε περίπου το ίδιο τιμολόγιο, ίσως και λίγο φτηνότερο μπορώ να πω σε
σχέση με το Δήμο. Εκείνο που είχαμε κάνει και είχαμε προσπαθήσει ήταν να μην
ζημιωθεί ο Δήμος, να μην χάνει χρήματα ο Δήμος, δηλαδή να πληρώνει
περισσότερο στην ΕΥΔΑΠ το νερό των κυρίων, ο Δήμος να κερδίζει και αυτή τη
στιγμή με το τιμολόγιο αυτό ο Δήμος κερδίζει.
Εκείνο που έχω να τονίσω είναι ότι δεν διαγράφουμε κυβικά, αν
διαγράφαμε κυβικά θα ήταν παρανομία, -για να απαντήσω και στους
συναδέλφους που ρωτάνε- δεν διαγράφουμε κυβικά, δεν χαρίζουμε κυβικά, δεν
χαρίζουμε νερό, άρα λοιπόν εκ των πραγμάτων εφαρμόζουμε απλώς ένα
τιμολόγιο που εκ παραδρομής δεν είχαμε εφαρμόσει, με αυτή τη λογική βεβαίως
και πρέπει να ψηφιστεί και το οποίο βεβαίως επαναφέραμε, διορθώσαμε εμείς,
δικιά μας παραδρομή, όχι των καταναλωτών, έτσι; Εντάξει, ευχαριστώ.

ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗ 22η

28 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

25

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ. Κωνσταντά.

ΕΗΔ 11ο

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Περνάμε στο 11ο θέμα το οποίο είναι αναμόρφωση τεχνικού
προγράμματος Δήμου Παλλήνης οικονομικού έτους 2012.
Ο κύριος Γραμματέας έχει να κάνει την εισήγηση.
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜ.: Αγαπητοί κύριοι Δημοτικοί Σύμβουλοι, υπήρξε ένα ποσό το
οποίο εγκρίθηκε από τον ΟΣΚ για την αποπληρωμή ενός λογαριασμού, του
τελευταίου λογαριασμού που έχει εκδοθεί για την κατασκευή του προαυλίου
στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Παλλήνης. Σε αυτό λοιπόν, επειδή υπήρξε και μία
αναθεώρηση της τάξεως των 2.090,47 ευρώ, αυτό δεν είχε προβλεφθεί στον
αρχικό προϋπολογισμό που είχαμε για το τεχνικό πρόγραμμα, μολονότι, υπήρχε
δηλαδή, ο προϋπολογισμός της μελέτης ήτανε παραπάνω, δεν υπήρχε η
πίστωση για το συγκεκριμένο χρόνο και έτσι καλούμεθα να ψηφίσουμε αυτή την
αναμόρφωση του τεχνικού προγράμματος σε ό,τι αφορά αυτό το συγκεκριμένο
έργο, για να αποδώσουμε το ποσό που ήδη έχουμε εισπράξει από τον ΟΣΚ
γι'αυτό το έργο στον εργολάβο, είναι 2.090,47 ευρώ.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΣ: Το λόγο θα ήθελα μόνο για δύο λεπτά.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θέλετε να κάνετε ερώτηση;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΣ: Οχι, θέλω να πω δυο πράγματα αν επιτρέπεται.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, παρακαλώ κ. Κωνσταντά.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΣ: Επειδή αυτό είναι ένα παλιό έργο, είναι με προγραμματική
σύμβαση από τον Οργανισμό Σχολικών Κτιρίων από 11/9/2009, με διευθύνοντα
σύμβουλο του ΟΣΚ τότε τον κ. Αγιάσογλου τον Στέφανο, τον συμπολίτη μας

ΠΡΑΚΤIΚΑ ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

26

κιόλας από 'δω από τον Γέρακα, ο οποίος νομίζω είναι και τώρα, έχει σχέση στον
Οργανισμό Σχολικών Κτιρίων, το ποσό που ήταν, ήταν και για το 1ο Δημοτικό
Σχολείο ανάπλαση αύλειου χώρου του 1ου και του 3ου Δημοτικού Σχολείου
προϋπολογισμού 364.000,00 ευρώ. Τα έδωσε ο ΟΣΚ όλα; Γιατί κάποια στιγμή
πόσα χρήματα έδωσε ο ΟΣΚ και πόσο κάλυψε τελικά ή χρωστάει ακόμα ο ΟΣΚ
στο Δήμο για την κάλυψη της ανάπλασης των δύο προαυλίων;
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Είχαμε δώσει εμείς μία δόση, γιατί δεν προχώραγε ο εργολάβος
και το 'χε αφήσει σε εκκρεμότητα το έργο, είχαμε δώσει εξ ιδίων, εδώ το 'χαμε
περάσει στο συμβούλιο, αυτά τα λεφτά ήρθαν αργότερα από τον ΟΣΚ και έχει
καλύψει το κόστος του 1ου Δημοτικού. Για το 3ο δεν δίνει άλλα χρήματα, οπότε
το έργο σταμάτησε. 150.000,00, 200.000,00 περίπου έχει δώσει που
αφορούσαν το 1ο Δημοτικό μόνο. Και το 2ο δεν προχώρησε γιατί δεν μας έδινε
άλλα χρήματα.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΣ: ... για να καταγραφεί παρακαλώ στα πρακτικά, είναι, ο ΟΣΚ
αρνήθηκε τη συνέχιση της προγραμματικής σύμβασης; Εστειλε κάποιο χαρτί
που λέει δηλώνω αδυναμία συνέχισης της προγραμματικής σύμβασης;
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Αδυναμία έγκρισης άλλων πιστώσεων.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΣ: Εχει τέτοιο έγγραφο;
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Βέβαια.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΣ: Θα το 'θελα, ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ. Κωνσταντά.
Κύριε Μερτύρη.
ΜΕΡΤΥΡΗΣ: Το καταψηφίζουμε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Γαβράς, όχι.
Η κα Νούτσου, το ψηφίζει

ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗ 22η

28 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

27

ο κ. Γκοτσόπουλος, ναι
ο κ. Βελιώτης, ναι
ο κ. Σμυρλιάδης, ναι
ο κ. Κωνσταντάς, ναι
και ο κ. Λάκκος, ναι.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Αρα, η μείζονα, πλην του κ. Λάκκου, έτσι;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, η μείζονα, πλην του κ. Λάκκου.

ΕΗΔ 12ο

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Και ένα θέμα που δεν έχουμε εισήγηση, τώρα... Οχι, όχι.

Αλλο

ένα θέμα, όπως είχαμε πάρει για τον Δήμο Ραφήνας για την Πολεοδομία που
πρέπει να συστήσει, ο Δήμος Μαραθώνα

για να αναλάβει τις υπηρεσίες

Πολεοδομίας, θα πρέπει να του δώσουμε, αλλά δεν είναι δυνατόν να γίνουν οι
μετατάξεις αμέσως, θυμάστε ότι το 'χαμε κάνει στην Ραφήνα με αντίστοιχη
απόφασή μας. Πρέπει να υπογράψουμε μία σύναψη διαδημοτικής συνεργασίας
για την υποστήριξη της ΥΔΟΜ Δήμου Μαραθώνα και κάποιοι υπάλληλοι που
είναι να πάνε εκεί, να τους κάνουμε με μία διαδημοτική συνεργασία μία
συμφωνία που να πάνε για να οργανώσουν τέλος πάντων την Πολεοδομική
Υπηρεσία του Δήμου, την ΥΔΟΜ δηλαδή του Δήμου Μαραθώνα. Εντάξει, το
βάζουμε ως θέμα. 6 μήνες, ό,τι είχαμε βάλει και στο προηγούμενο, 6 μήνες το
'χες πει εσύ νομίζω 6, 6 μηνών, ως και η προηγούμενη, έτσι; Δεν υπάρχει
εισήγηση, την κάνω προφορικά τώρα την εισήγηση και θα 'χουμε μία όμοια
απόφαση κα γραμματέα, μία όμοια απόφαση για διάρκεια 6 μηνών μέχρι τέλος

ΠΡΑΚΤIΚΑ ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

28

Ιουνίου τι είχαμε πει στο άλλο, ώστε να μπορέσει και ο Δήμος Μαραθώνα να
συγκροτήσει τη δική του Πολεοδομία.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Μερτύρη;
ΜΕΡΤΥΡΗΣ: Ομόφωνα, ομόφωνα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ομόφωνα.
κ. Γαβρά, ομόφωνα.
Εχουν τελειώσει τα εκτός ημερησίας.
Περνάμε στα εντός. Α, έχετε κάτι κύριε, έχετε προ κ. Βασιλόπουλε; Η ο
κ. Μερτύρης, ο κ. Μερτύρης;
Ναι, κ. Μερτύρη.
ΜΕΡΤΥΡΗΣ: Δύο ερωτήσεις θέλω να κάνω. Αυτές τις μέρες υπήρξε παράπονο
απ'τους πολίτες ότι το κολυμβητήριο δεν λειτουργεί και

δεν ξέρω ποιανού

απόφαση είναι αυτό και πώς πάρθηκε μια τέτοια απόφαση. Και επίσης ήθελα να
ρωτήσω εάν θα πληρωθούνε οι υπάλληλοι αυτές τις μέρες που δεν λειτουργεί
το Κολυμβητήριο, μία ερώτηση είναι αυτή.
Και η δεύτερη, υπάρχει μια καταγγελία από κάποιο πολίτη ότι ήρθε με
8μηνη, είχε κάνει αίτηση για 8μηνη σύμβαση εδώ πέρα, δεν προσλήφθηκε εν
πάση περιπτώσει και ήρθε ο άνθρωπος να κάνει ένσταση και του είπανε ότι
πρέπει να πληρώσει 50 ευρώ, αληθεύει αυτό, ισχύει; Αυτά τα δύο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Βασιλόπουλος, για να τα απαντήσει όλα μαζί ο κ. Δήμαρχος.
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα 'θελα και εγώ να βάλω κάποια θέματα
που νομίζω ότι χρήζουν άμεσης λύσης. Και συγκεκριμένα θα 'θελα να πω σε ό,τι
αφορά την οδό Πεντέλης και συγκεκριμένα μετά το συνεργείο του κ.
Τσεμπελίκου, εκεί υπάρχει προς το ρέμα, υπάρχει ένα μονομπλόκ, ακριβώς,
υπήρχαν σχάρες ομβρίων, έχουν κλαπεί, αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα κενό και

ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗ 22η

28 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

29

είναι ακριβώς επάνω στη στροφή. Στην Παλλήνη, στην Παλλήνη, στην οδό
Πεντέλης κ. Δήμαρχε, μετά το σχέδιο περίπου στα 200 μέτρα και είναι ακριβώς
στη στροφή επάνω υπάρχει ένα κενό εκεί πέρα, να πάει να πέσει αυτοκίνητο
εκεί και να σκοτωθεί κόσμος και κοσμάκης. Απέναντι από την άλλη πλευρά από
την παιδική χαρά. Λοιπόν, δώστε μια λύση εκεί πέρα εκεί εκεί, να μην έχουμε...
Ενα άλλο θέμα, δεύτερον, στην οδό Πηνελόπης Δέλτα & Ψυχάρη υπάρχει
μια τομή μεγάλη να πούμε, έχουν γίνει κάποια έργα εκεί, έτσι, πρέπει να γίνει
μια αποκατάσταση εκεί του οδοστρώματος.
Ενα άλλο θέμα, στην οδό Κρήτης, κ. Ματζώρο, αν είναι δυνατόν
σημειώστε το εσείς γιατί δεν νομίζω ο Δήμαρχος... να τα κοιτάξει αυτά. Εχω
κάνει πάλι θέμα, στην οδό Κρήτης υπάρχουν λακκούβες, δεν έχουν κλειστεί.
Ενα άλλο θέμα, για δυο βάνες συγκεκριμένα οδός Πουλή προς Μουσικό
Γυμνάσιο, τρέχουν μέρα, νύχτα μου λένε οι κάτοικοι εκεί και άλλη μία στην
Καλαβρύτων & Αργιθέας και μάλιστα απ'ότι μου 'πανε έχει κατατεθεί και αίτημα
να πούμε από τον σύλλογο εκεί πέρα για αποκατάσταση.
Ενα άλλο θέμα...
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Καλαβρύτων & Αργιθέας δεν τρέχει, πρέπει να 'χει λακκούβα
γύρω-γύρω μάλλον, το 'χω πει να το κλείσουν.
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ: Λοιπόν και στο Μουσικό Γυμνάσιο πάνω στο στενάκι που
βγαίνει στην οδό Καλαβρύτων μου 'πανε ότι υπάρχουνε κάποιες λάμπες
καμμένες.
Επιπλέον, ένα τελευταίο θέμα που 'θελα να θέσω κ. Δήμαρχε, το οποίο
θα 'θελα να θυμίσω ότι... Ορίστε; Είναι στο, στην οδό Πουλή. Ωραία, θα 'θελα
να βάλω ένα θέμα να πούμε εκεί πέρα εκεί να πούμε μιας και είσαστε παρών κ.
Δήμαρχε, να πούμε σε ένα θέμα που 'χαμε συζητήσει μαζί και παρουσία της
Τεχνικής Υπηρεσίας δύο εκ των υπαλλήλων της Τεχνικής Υπηρεσίας, σε ό,τι

ΠΡΑΚΤIΚΑ ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

30

αφορά στη Μεγάλου Αλεξάνδρου και... Είχαμε πει εκεί πέρα, είχατε πει στον
εργολάβο συγκεκριμένα τον επικεφαλής τότε όταν έκανε μία σχάρα ομβρίων, να
βάλει τον αγωγό εκεί πέρα εκεί και τα λοιπά και αυτά. Στην Υδρας που 'χατε πει
τα 'φτιαξε ο εργολάβος, εντάξει, εκεί δεν πήγε, έτσι;
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Για τις σωλήνες δεν λες;
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι, ναι, γι'αυτό.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Το 'χω υπόψη μου, θα το φτιάξουμε, το 'χω υπόψη μου εκεί για
να μπει...
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ: ΟΚ, ευχαριστώ πάρα πολύ, ευχαριστώ, δεν έχω τίποτα
άλλο, ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ. Βασιλόπουλε.
Κύριε Δήμαρχε.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Το Κολυμβητήριο έκλεισε γιατί το προσωπικό της Δημοτικής, της
Κοινωφελούς

Επιχείρησης

είναι

ελάχιστο.

Το

έχουμε

ξεπατώσει

-θα

χρησιμοποιήσω την έκφραση- στην κυριολεξία με το να κάνει βάρδιες για όλες
τις εκδηλώσεις που κάνουμε βράδυα, Κυριακές, Σάββατα χωρίς να παίρνει ούτε
μία δραχμή υπερωρία, γιατί δεν δικαιούμαστε να τους δώσουμε υπερωρίες. Και
σ'αυτό τον καιρό λοιπόν θα πρέπει να τους χορηγήσουμε άδειες και ό,τι
δικαιούνται για τις υπηρεσίες που 'χουν προσφέρει. Για το λόγο αυτό λοιπόν
κλείνει το Κολυμβητήριο και οι υπηρεσίες της Κοινωφελούς Επιχείρησης για ένα
διάστημα 10 ημερών περίπου, 10, 12 ημερών, μεταξύ των οποίων και το
Κολυμβητήριο. Και επίσης το Κολυμβητήριο κλείνει και για λόγους οικονομίας
στα καύσιμα. Θα πρέπει λοιπόν να σκεφτόμαστε λίγο τα λεφτά και στα καύσιμα
και δεν μπορεί σε μέρες που είναι υποτονική η λειτουργία να το 'χουμε σε
πλήρη λειτουργία και ένταση και να πληρώνουμε πετρέλαιο με τις τιμές που
έχουν πλέον τα καύσιμα. Και σας λέω ότι τα καύσιμα πλέον από 'δω και μετά

ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗ 22η

28 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

31

πληρώνονται με τιμή πετρελαίου κίνησης και όχι θέρμανσης, που σημαίνει είναι
ακόμα ακριβότερη η λειτουργία και η συντήρηση και ίσως εκεί πρέπει να δούμε
τη συμμετοχή κάποιων που κάνουν χρήση των κολυμβητηρίων και των
εγκαταστάσεων αυτών τη συμμετοχή στο κόστος που είναι πολύ αυξημένο.
Για το παράβολο των 50 ευρώ, δεν είναι του Δήμου, είναι του ΑΣΕΠ, το
προβλέπει ο ΑΣΕΠ αυτό, δεν είναι θέμα δικό μας. Ο ΑΣΕΠ για να δεχθεί
ένσταση, γιατί οι ενστάσεις αυτές που υποβάλλονται πάνε στον ΑΣΕΠ και
κρίνονται, δεν τις κρίνουμε εμείς, ο ΑΣΕΠ λοιπόν για να δεχθεί ένσταση πρέπει
να πληρώσεις ένα παράβολο 50 ευρώ, άρα δεν αφορά τον Δήμο δηλαδή, αυτό
είναι θέμα της νομοθεσίας και του... Οσο είναι, δεν ξέρω, εντάξει, πάντως δεν
αφορά εμάς, είναι θέμα, πόσο, 50, επειδή είπε 50, δεν το ξέρω, όσο είναι. Είναι
του ΑΣΕΠ τέλος πάντων, συμφωνούμε, έτσι, όσο είναι.
Για την Πεντέλης τις σχάρες το σημειώσανε νομίζω εδώ οι αρμόδιοι
Αντιδήμαρχοι, Πηνελόπης Δέλτα αποκατάσταση.
Στην Κρήτης, πραγματικά ο Αργύρης το 'χει πει πολλές φορές αυτό, γιατί
δεν τις έχετε κλείσει; Δεν ξέρω αν δεν τις έχετε κλείσει, δεν έχω περάσει. Στην
Κρήτης προβλέπεται τάπητας καινούργιος εκεί, δεν το θυμάμαι, να το δω αυτό
τότε, εντάξει;
Λοιπόν και στην Πουλή δύο βάνες, Καλαβρύτων, η μία είναι στο ταυ
Αργύρη, όπως πάμε από το Μουσικό Γυμνάσιο στο ταυ ακριβώς στο κέντρο που
είναι μία με... την έχω πει αυτή τη λακκούβα εκεί με τη βάνα γύρω-γύρω που
έχει, είναι ακριβώς στη μέση και πέφτεις κατευθείαν πάνω.
Και πιο πέρα που 'τανε το ανθοκομείο αυτό τι είναι εκεί πέρα το
λουλουδάδικο, ήταν μία λάμπα καμμένη, δεν ξέρω αν πήγαν να την αλλάξουν.
Αργύρη, εκεί είναι η ράμπα;
...: (εκτός μικροφώνου)...

ΠΡΑΚΤIΚΑ ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

32

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Τέλος πάντων, εντάξει, αυτά αν ξέρεις πιο συγκεκριμένα, πέσ'τα
στους Αντιδημάρχους για να πάνε να τις αλλάξουνε, έτσι;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ. Δήμαρχε.
Ο κ. Βίτσιος.
ΒΙΤΣΙΟΣ: Δύο πράγματα θέλω να ρωτήσω. Καταρχήν, σε σχέση με τις, με τη
ΜΚΟ και πόσα άτομα ήρθαν στο Δήμο που απασχολούνται και τα λοιπά, μια
ενημέρωση. Πληροφορήθηκα ότι από τη ΜΚΟ ήρθαν κάποιος κόσμος στο Δήμο
μας, πόσοι είναι αυτοί, πού απασχολούνται και τι ακριβώς γίνεται.
Ενα δεύτερο που θέλω να ρωτήσω είναι ότι διάβασα ότι στα
ανταποδοτικά τέλη ο Δήμος τη χρονιά που μας πέρασε είναι ενάμισι
εκατομμύριο μέσα, λοιπόν και θεωρώ ότι κάτι τέτοιο έχει δόση αλήθειας για να
το γράφουνε, δεν νομίζω να 'ναι εντελώς, το πού και πώς τώρα το
καταλαβαίνετε όλοι, ξέρετε πού το διαβάζουμε. Και ρωτάω το εξής, αν αυτό
αληθεύει, γιατί εμείς πήγαμε σε μηδενική αύξηση και άρα δικαιώνετα ο κ.
Καρράς εδώ που ήθελε αύξηση ή γιατί δεν μας ενημερώσατε, γιατί εμείς ας
πούμε τουλάχιστον ως αντιπολίτευση προτείναμε 10% έκπτωση, θεωρώντας ότι
εισπράχθηκαν αυτά που έπρεπε να εισπραχθούν. Θα ήταν πιθανόν λέω εγώ,
γιατί η δική μας πρόταση το 10% είχε και μία λογική, δεν θα την αναπτύξω
τώρα, αν αυτό αληθεύει, αν δηλαδή όντως αυτή τη στιγμή μιλάμε για ενάμισι
εκατομμύριο έλλειμμα στα ανταποδοτικά τέλη.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Για

τις

προσλήψεις

της

κοινωνικής

εργασίας

τα 5μηνα

προβλεπότανε να 'ρθούνε 98 άτομα, δεν έχουν έρθει όλοι και δεν ξέρω αν θα
'ρθούνε, γιατί υπάρχουν πολλές παραιτήσεις, γιατί προφανώς έχουν κάνει και σε
άλλους, σε άλλα προγράμματα κάποιοι αιτήσεις και μπορεί να παίρνονται εκεί και
αυτή τη στιγμή από τους 98 που περιμέναμε έχουν έρθει γύρω στους 70, 75.
Αλλά υπάρχει μία αναπλήρωση παραιτούμενων και νέων που παίρνει κάποιο
χρόνο.

ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗ 22η

28 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

33

Για τα ανταποδοτικά, σας παραπέμπω σε ό,τι έχουν πει οι Υπηρεσίες, τα
υπόλοιπα σχόλια από ανεπίσημες πηγές ή πληροφορίες δεν μπορώ να σχολιάσω
ούτε είναι του παρόντος.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ. Δήμαρχε.
Περνάμε στα εντός ημερησίας.

ΘΕΜΑ 1ο

Λήψη απόφασης για έγκριση του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης
έτους 2013 Δήμου Παλλήνης.

ΘΕΜΑ 2ο

Λήψη απόφασης για κατάρτιση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου
Παλλήνης, έτους 2013.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λήψη απόφασης για κατάρτιση τεχνικού προγράμματος Δήμου
Παλλήνης, του έτους 2013.
Κύριε Δήμαρχε.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Κύριοι συνάδελφοι, για το 1ο και 2ο θέμα που είναι το ετήσιο
πρόγραμμα δράσης και το τεχνικό πρόγραμμα θα κάνω μία ενιαία αναφορά.
Θα ήθελα να ενημερώσω το σώμα ότι το ετήσιο πρόγραμμα δράσης
έτους 2013 περιλαμβάνει τον προγραμματισμό όλων των δραστηριοτήτων του
Δήμου σε ό,τι και να αφορά. Μέρος του ετήσιου προγράμματος δράσης είναι το

34

ΠΡΑΚΤIΚΑ ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

τεχνικό πρόγραμμα που αφορά την ανάπτυξη της πόλης με έργα υποδομής.
Εμφαση απ'ότι ξέρετε λόγω της συγκυρίας της οικονομικής κρίσης δόθηκε και
δίνεται στην κοινωνική πολιτική με δράσεις προστασίας των ευπαθών
κοινωνικών ομάδων, όπως με την ανάπτυξη του εθελοντισμού, με την ίδρυση
και λειτουργία του κοινωνικού παντοπωλείου, του κοινωνικού φαρμακείου, τη
διανομή προϊόντων χωρίς μεσάζοντες, κοινωνικού φροντιστηρίου και της
τράπεζας χρόνου στη λογική της ανταλλακτικής οικονομίας που βοηθάει και την
ανάπτυξη του εθελοντισμού αλλά και κυρίως συνάνθρωποί μας που μπορεί να
'ναι μέλη της τράπεζας χρόνου και δεν διαθέτουν εισόδημα ή είναι άνεργοι, δεν
διαθέτουν καθόλου εισόδημα ή μικρό εισόδημα, μπορούν να ανταλλάσσουν την
υπηρεσία τους που υπό άλλες συνθήκες θα ήτανε μη ανταλλάξιμη, εφόσον δεν
μπορούν να έχουν εργασία συγκεκριμένη με χρήματα, με αμοιβή χρήματα, να
ανταλλάξουν τις υπηρεσίες αυτές με άλλα είδη εργασίας που οι ίδιοι έχουν
ανάγκη από άλλα μέλη της τράπεζας χρόνου.
Στον αθλητισμό και στον πολιτισμό παρέχουμε υπηρεσίες απ'ότι ξέρετε
υψηλού επιπέδου, παρά το ότι το κόστος για τους χρήστες είναι μειωμένο με
μείωση των συνδρομών που κάναμε το 2012 και την καθιέρωση οικογενειακού
τιμολογίου με οικονομικά προγράμματα, με την καθιέρωση μιας συνδρομής όταν
ένα μέλος συμμετέχει σε δυο ή περισσότερα προγράμματα ή αθλήματα.
Με την καθιέρωση της κάρτας του κοινωνικού παντοπωλείου για τα
προγράμματα της Κοινωφελούς Επιχείρησης με πλήρη απαλλαγή από τη
συνδρομή αλλά και την πλήρη απαλλαγή, την μείωση της συνδρομής όταν
συντρέχουν οι σχετικές προϋποθέσεις, όπως άνεργοι, άλλοι κοινωνικοί λόγοι και
λοιπά.
Τα δημοτικά τέλη στα οποία αναφερθήκατε και πριν, βρίσκονται στα
χαμηλότερα ποσοστά σχεδόν όλης της Ελλάδας και για το έτος 2013. Και εδώ
θα ήθελα να διευκρινίσω ότι μην παίζουμε με τις λέξεις και δημιουργούμε

ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗ 22η

28 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

35

εντυπώσεις με την έννοια του ποσοστού μείωσης ή μείωσης και θα αναφερθώ
σε ένα παράδειγμα που το 'χα πει και στο συμβούλιο όταν ψηφίζαμε τα τέλη, η
Ραφήνα, η γειτονική μας Ραφήνα είχε για την Ραφήνα το οικιακό τιμολόγιο 2
ευρώ και στο Πικέρμι το 'χε κρατήσει 1,30 όπως ήταν στην Κοινότητα
Πικερμίου, φέτο έκανε μείωση στο τιμολόγιο της Ραφήνας από 2,00 σε 1,80,
άρα η Ραφήνα μπορεί να μιλάει για μείωση, αλλά σε απόλυτους αριθμούς
έχουμε η μεν Παλλήνη 1,15 που δεν έκανε ούτε μείωση ούτε αύξηση, η δε
Ραφήνα 1,30 στο Πικέρμι και 1,80 που έκανε μείωση στη Ραφήνα. Συγκρίνετε
τα απόλυτα μεγέθη και μετά να δούμε ποιος είναι πιο φτηνός και ποιος ασκεί
κοινωνική πολιτική και σε τι επίπεδο έχουμε διατηρήσει εμείς τα τέλη μας.
Και ταυτόχρονα καταφέραμε και διατηρήσαμε και τις απαλλαγές και
εκπτώσεις για ειδικές κατηγορίες και ευπαθείς κοινωνικές ομάδες.
Για τα έργα ανάπτυξης στην πόλη που είναι εκτελούμενα ή συνεχιζόμενα
ή νέα έργα που προβλέπονται και αφορούν το τεχνικό πρόγραμμα του 2013.
Για το σχέδιο πόλης θα ήθελα να θυμίσω ότι υπήρξε μία σημαντική
προώθηση των σχεδίων πόλης σε Ανθούσα, σε Παλλήνη και

σε Γέρακα, τα

έχουμε πει σε άλλα συμβούλια, δεν χρειάζεται να σας κουράσω, μία
επιγραμματική αναφορά θα κάνω.
Επίσης

γίνανε

οριοθετήσεις

των

ρεμάτων

Μιχαληνού,

Μάριζας,

Παπαχωράφι, Χαλκίδας και Λουτρού στην Παλλήνη που εκκρεμούσαν επί
χρόνια.
Και η οριοθέτηση που είχε ήδη, ήταν ώριμη στη Δημοτική Ενότητα της
Ανθούσας.
Για την αποχέτευση που είναι μείζον ζήτημα για την περιοχή μας, θα
ήθελα να πω ότι τον Ιανουάριο του 2012 καταφέραμε η ΕΥΔΑΠ να πάρει

ΠΡΑΚΤIΚΑ ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

36

απόφαση και να αποδεχθεί, να ορίσει ως αποδέκτη για το σύνολο του Δήμου
μας την Ψυττάλεια.
Οτι εγκρίθηκε μία χρηματοδότηση απ'το ΕΠΕΡΑ 74 εκατομμυρίων για τα
εσωτερικά δίκτυα αποχέτευσης, επίσης το γνωρίζετε.
Εκκρεμεί η έναρξη των μελετών αυτών και σε σύντομο διάστημα αφού
οριστικοποιηθεί η μελέτη του κεντρικού αποχετευτικού αγωγού απ'την ΕΥΔΑΠ
όπως τον είχαμε ορίσει με απόφαση του Συμβουλίου μας.
Η κατασκευή των δικτύων αποχέτευσης για την υπόλοιπη έκταση πάνω
απ'την Αττική Οδό που ήταν παλιό έργο που είχε ξεκινήσει από την
προηγούμενη,

από

τον

πρώην

Δήμο

Γέρακα,

δημοπρατήθηκε

και

συμβασιοποιείται για τα υπόλοιπα κομμάτια.
Και έχει προχωρήσει η σύνταξη της οριστικής μελέτης του κεντρικού
δικτύου αποχέτευσης της ΕΥΔΑΠ απ'το Βακαλόπουλο μέχρι τα σίδερα
Χαλανδρίου και πιστεύω στον επόμενο μήνα να έχουμε και άλλα αποτελέσματα,
οπότε θα είμαστε και σε θέση να πούμε πιο συγκεκριμένα πράγματα.
Για

τα

όμβρια

γνωρίζετε

ότι

είχαν

ενταχθεί

σε

προγράμματα

χρηματοδότησης ΕΣΠΑ και συμβασιοποιήθηκαν τα έργα κατασκευής δικτύων
απορροής ομβρίων υδάτων στον Γέρακα και στην Παλλήνη, τα οποία έχουν
δημοπρατηθεί και έχουνε συμβασιοποιηθεί και στην επόμενη, στο αμέσως
επόμενο διάστημα θα ξεκινήσουν.
Και έχει επανυποβληθεί αίτημα για χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ
1.600.000,00 ευρώ για τα δίκτυα απορροής ομβρίων υδάτων της Ανθούσας. Η
πρώτη, το πρώτο αίτημά μας για την Ανθούσα είχε απορριφθεί για το λόγο ότι
δεν, υπήρχαν εντός σχεδίου δρόμοι όπως η Ηπείρου -καλά τη λέω;- Βορείου
Ηπείρου και λοιπά, οι οποίοι δεν ήταν φτιαγμένοι, δεν είχαν κρασπεδοθεί, με
αποτέλεσμα να μην μπορεί να εγκριθεί η σχετική, να μην μπορεί να υπαχθεί η

ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗ 22η

28 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

37

μελέτη αυτή που είχαμε ζητήσει, γιατί δεν μπορούσαν να οριστούν στις μελέτες
τα φρεάτια και λοιπά, για λόγους τυπικούς. Ολα αυτά τώρα κατασκευάζονται με
την οδοποιία που γίνεται στην Ανθούσα και στην φάση αυτή ελπίζουμε ότι θα
υπαχθεί και αυτό το έργο σε χρηματοδότηση.
Για την οδοποιία, γνωρίζετε ότι και στις τρεις Δημοτικές Ενότητες αυτή
τη στιγμή και σε Ανθούσα και σε Γέρακα και σε Παλλήνη εξελίσσονται μελέτες
και εργολαβίες κατασκευής δρόμων.
Και στο νέο τεχνικό πρόγραμμα απ'ό,τι θα δείτε προγραμματίζονται και
νέα έργα για το 2013 οδοποιίας.
Για την συντήρηση των δρόμων, έργα συντήρησης οδοποιίας, γνωρίζετε
ότι ήδη στην Ανθούσα και στην Παλλήνη εκτελούνται έργα συντήρησης
οδοποιίας τα οποία είναι σε εξέλιξη. Προβλέπουμε και στο καινούργιο τεχνικό
πρόγραμμα αντίστοιχα έργα.
Και συμβασιοποιήθηκε μόλις και ένα έργο συντήρησης οδοποιίας στον
Γέρακα, που και αυτό θα ξεκινήσει μετά τον Ιανουάριο, ίσως Φεβρουάριο εκεί,
γιατί είμαστε στον προσυμβατικό έλεγχο.
Για τις πινακίδες ονοματοθεσίας ο Γέρακας και η Ανθούσα είχαν πινακίδες
ονοματοθεσίας, στην Παλλήνη που δεν υπήρχαν, ήδη τοποθετήθηκαν σε όλους
τους δρόμους του παλιού κέντρου της Παλλήνης και ήδη στο καινούργιο
πρόγραμμα και στον καινούργιο προϋπολογισμό προβλέπονται σταδιακά να
μπούνε και στις υπόλοιπες εντός σχεδίου περιοχές αντίστοιχες πινακίδες
ονοματοθεσίας για να διευκολύνεται ο κόσμος, για να μπορεί να ξέρει ακριβώς
τα σημεία και της πόλης που βρίσκεται για να κατευθύνεται κάποιος επισκέπτης
ή οποιοσδήποτε μέσα στην πόλη.
Για τα έργα ανάπλασης θέλω να πω ότι αυτή τη στιγμή ολοκληρώνεται
και σε επόμενο συμβούλιο θα 'ρθει για έγκριση η μελέτη ανάπλασης

38

ΠΡΑΚΤIΚΑ ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

κοινόχρηστων χώρων στο παλιό κέντρο της Δημοτικής Ενότητας Παλλήνης.
Αφορά τα δύο στρογγυλά στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου, τα τρίγωνα στην
συμβολή των οδών Λεονταρίου & Εθνικής Αντιστάσεως, την οδό -ποια οδός
είναι στου Λακιώτη, τα σκαλοπατάκια στου Λακιώτη, Σκιάθου- η Σκιάθου λοιπόν,
η πλατεία του Αγίου Τρύφωνα και η οδός Σαλαμίνος στο πεζοδρομημένο τμήμα
της, περιλαμβάνει αυτή η μελέτη.
Συμβασιοποιήθηκε και στον αμέσως επόμενο μήνα, τις επόμενες μέρες
ξεκινάνε τα έργα ανάπλασης των κοινόχρηστων χώρων στη γειτονιά Αγίου
Νικολάου Κάντζας, της Δημοτικής Ενότητας Παλλήνης. Αφορά δύο μεγάλους
χώρους, ένα δίπλα από το Δημοτικό και ένα στην Υπάρχου και Αγίου Νικολάου
που θα γίνουν πλατείες και παιδικές χαρές.
Θα αναπλαστεί η παλιά πλατεία που ήταν στην οδό -ποια είναι απ'το
δημοτικό πάνω ευθεία;- η παλιά πλατεία που υπήρχε εκεί με το πηγάδι, λοιπόν
και αυτή θα αναπλαστεί, όπως θα γίνουν και δυο, τρία άλλοι κοινόχρηστοι χώροι
στην οδό Ιππία στο τέλος αριστερά, έτσι;
Εχουν ολοκληρωθεί στο μεγαλύτερο μέρος τους οι εργασίες που είχαν
ξεκινήσει απ'την προηγούμενη θητεία μου στον Γέρακα το έργο ενοποίησης
αθλητικών, σχολικών, κοινόχρηστων χώρων, είναι στη φάση ολοκλήρωσής του.
Και αυτή τη στιγμή συντάσσεται από την Τεχνική Υπηρεσία, γιατί αλλιώς
αν πηγαίναμε σε δημοπρασία της μελέτης θα το είχαμε πολύ αργά, για την
ανάπλαση του ιστορικού κέντρου για το οποίο έχουμε ξαναπεί... και να μην τον
πληρώσουμε και να το 'χουμε πιο σύντομα.
Στην οδό Αργιθέας το ρέμα εκεί της Μάριζας που είχε, που είχε
κατολισθήσεις τέλος πάντων και είχε ο δρόμος γίνει πολύ επικίνδυνος, στενός
και επικίνδυνος, ήδη το έργο έχει σχεδόν ολοκληρωθεί και στον επόμενο μήνα
θα παραδοθεί και στην κυκλοφορία.

ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗ 22η

28 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

39

Για την ύδρευση να πω ότι κατασκευάστηκαν 3 χιλιόμετρα δικτύου
ύδρευσης, καινούργιου δικτύου ύδρευσης με ίδιους πόρους και μέσα.
Οπως επίσης τοποθετήθηκαν εφεδρικές αντλίες σε όλα τα αντλιοστάσια
και αυτοματισμοί ασύρματης επικοινωνίας και ειδοποίησης και στην Ανθούσα
που υπήρχαν τα μηχανήματα δεν είχαν τεθεί σε λειτουργία, αλλά κυρίως στην
Παλλήνη, στην Παλλήνη τα αντλιοστάσια είχαν μία αντλία και είχαν μία
μεταφερόμενη αντλία όπου χάλαγε κάθε φορά, να μεταφέρουμε αυτή που ήταν
η εφεδρική για να πάρουμε την άλλη να την επισκευάσουμε. Αυτή τη στιγμή σε
όλα τα αντλιοστάσια υπάρχει δίδυμο αντλιών, οπότε όταν χαλάσει η μία
αυτομάτως τίθεται σε λειτουργία η άλλη και μπορούμε άνετα να πάρουμε να την
επισκευάσουμε και να την επανατοποθετήσουμε.
Θέλω να πω ότι προμηθευόμαστε νέο σύστημα μέτρησης του νερού, το
οποίο θα διευκολύνει τόσο τον χρόνο σύνταξης των καταλόγων δαπανών
ύδρευσης, την συντόμευση της έκδοσης των λογαριασμών και κυρίως θα μας
δίνει και ακριβείς μετρήσεις, γιατί το μηχάνημα αυτό θα δίνει την ώρα και τον
χρόνο που έγινε η μέτρηση και δεν θα μπορεί κανείς να λέει ότι μέτρησα
καθ'υπόθεση από το σπίτι του ή ό,τι άλλα πράγματα γινόντουσαν στο παρελθόν
και στον Γέρακα και στην Παλλήνη και υπήρχαν πολλές αποκλίσεις και κυρίως
υπήρχαν καθυστερήσεις στις εκδόσεις, στις αποστολές των λογαριασμών, οι
μετρήσεις γινόντουσαν έγκαιρα, αλλά μέχρι να συνταχθούν χειροκίνητα οι
κατάλογοι περνούσε πολύς χρόνος και οι λογαριασμοί πηγαίνανε δύο τετράμηνα
μετά το ή ένα τετράμηνο μετά την μέτρηση.
Συμβασιοποιήσαμε το έργο για την κατασκευή δικτύου ύδρευσης...
Μάριζας που είχε ενταχθεί στο ΕΣΠΑ με 1.140.000,00 ευρώ.
Εντασσόμαστε σε ένα έργο χρηματοδότησης για σύστημα ελέγχου
διαρροής και εν γένει διαχείρισης του δικτύου ύδρευσης, το οποίο θα μας δείχνει
την παραμικρή διαρροή όπου και να υπάρχει στο δίκτυο, να μπορούμε να

ΠΡΑΚΤIΚΑ ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

40

παρεμβαίνουμε άμεσα και με βάνες που θα τοποθετήσουμε σε διάφορα σημεία,
θα μπορούμε να κόβουμε το νερό σε λίγα οικοδομικά τετράγωνα και όχι σε μία
ολόκληρη περιοχή όπως γίνεται σήμερα, με αποτέλεσμα να στερούνται για μία
παραμικρή βλάβη το νερό αρκετά μεγάλες περιοχές μέχρις ότου επισκευαστεί.
Για την Λεωφόρο Κύπρου θέλω να πω ότι εξασφαλίσαμε πλέον τους
πόρους που δεν υπήρχαν για την κατασκευή του δρόμου και στην επόμενη,
αμέσως επόμενη περίοδο ξεκινάει η εκτέλεση του έργου με πρόβλεψη η
απορροφητικότητά του να φτάσει το 50% εντός του 2013.
Για τα πεζοδρόμια θέλω να πω ότι είναι σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή
εργολαβίες κατασκευής πεζοδρομίων τόσο στην Ανθούσα όσο και στην
Παλλήνη. Στην Παλλήνη σχεδόν ολοκληρώνουμε τον Αγιο Νικόλαο, έχουν γίνει
τμήμα της Κάντζας και σε λίγο θα πάμε στο Πανόραμα. Και στην Ανθούσα τα
τμήματα εντός σχεδίου περιοχής που δεν είχανε πεζοδρόμια, προχωράμε και
εκεί την κατασκευή των πεζοδρομίων. Μία μελέτη αντίστοιχη υπάρχει,
συμβασιοποιήθηκε μόλις και για τον Γέρακα.
Για τους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς είναι σε εξέλιξη η κατασκευή δύο
που τους γνωρίζετε στο 138 Ο.Τ. στον Αγιο Νικόλαο της Κάντζας και στο 619
Ο.Τ. στον Γέρακα.
Και έχουμε υποβάλει πρόταση, περιμένουμε να ανοίξει πρόγραμμα
καινούργιο, σε οικόπεδο που υπήρχε στον Γέρακα είναι έτοιμη και η άδειά του, ο
φάκελος είναι πλήρης και νομίζουμε ότι αυτό μας δίνει ένα πλεονέκτημα ώστε
μόλις ανοίξει πρόγραμμα χρηματοδότησης προνοιακών υποδομών να το
εντάξουμε και αυτό, γιατί η κοινωνία μας έχει μεγάλη ανάγκη από
βρεφονηπιακούς σταθμούς.
Για τα σχολεία να πω ότι ξεκίνησαν οι εργασίες κατασκευής του 3ου
Γυμνασίου Παλλήνης στο Βακαλόπουλο και ότι όπως γνωρίζετε φέτο

ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗ 22η

28 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

41

ολοκληρώθηκαν οι εργασίες κατασκευής του 5ου Δημοτικού Σχολείου στον
Γέρακα, το οποίο παραδόθηκε τον Σεπτέμβριο σε λειτουργία.
Και επίσης να θυμίσω ότι τοποθετήσαμε πινακίδες ειδικής σήμανσης
ασφαλείας με ηλεκτρονικό φωτισμό, σε όλα τα σχολεία του Γέρακα προϋπήρχαν
και κυρίως σε όλα τα σχολεία της Δημοτικής Ενότητας Παλλήνης επίσης.
Για τον δημοτικό φωτισμό να θυμίσω ότι προμηθευτήκαμε 1.200
φωτιστικά σώματα τύπου led, εκ των οποίων τοποθετήθηκαν 200 στον Γέρακα,
300 στην Ανθούσα και 700 στην Παλλήνη και αυτό το λέω έτσι και το τονίζω για
να επιβεβαιώσω αυτό που έλεγα και προεκλογικά, ότι αγαπάμε όλα τα παιδιά
μας αλλά αν κάποιο έχει περισσότερη ανάγκη το βλέπουμε με τον τρόπο που
πρέπει για να φτάσουν όλα σε ένα ίδιο επίπεδο.
Οχι, θυμίζω πράγματα που είναι στο τεχνικό πρόγραμμα και να θυμίσω
ότι όλα αυτά έχουν ξεκινήσει, θα τα δείτε ως συνεχιζόμενα έργα, θα δείτε νέα
έργα, οπότε για να μην αναλύω το καθένα, εγώ μία φορά τοποθετούμαι και δεν
ξαναμιλάω, έτσι, θα σας απαλάξω.

Για την καθαριότητα γνωρίζετε ότι

προμηθευτήκαμε 1.000 κάδους οικιακής κομποστοποίησης, ένα πρόγραμμα
ανακύκλωσης το οποίο και στο νέο πρόγραμμα επίσης θα το δείτε να
αναπτύσσεται για το 2013.
Πήραμε και 300 καινούργιους κάδους ανακύκλωσης που μοιράσαμε σε
όλη την πόλη.
300 καινούργιους κάδους απορριμμάτων.
Τοποθετήσαμε 6 υπογειοποιημένους κάδους σε κοινόχρηστο χώρο της
πλατείας Μακεδονίας στον Γέρακα.
Και αυτή τη στιγμή έχει συμβασιοποιηθεί και ξεκινάει η τοποθέτηση
άλλων 6 όμοιων υπογειοποιημένων κάδων στη Δημοτική Ενότητα της Παλλήνης,

ΠΡΑΚΤIΚΑ ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

42

στον Αγιο Τρύφωνα, στις δύο πλατείες Ελευθερίου Βενιζέλου και ένα και δύο
στην αρχή της Μεγάλου Αλεξάνδρου απ'την Εθνικής Αντιστάσεως.
Και γνωρίζετε ότι ψηφίστηκε και ο νέος κανονισμός απ'το Δημοτικό
Συμβούλιο της καθαριότητας, τον οποίο ελπίζουμε και θέλουμε τη βοήθειά σας
να τον αξιοποιήσουμε σαν εργαλείο για τις ποιοτικότερες και υψηλού επιπέδου
υπηρεσίες που πρέπει να παρέχουμε στους δημότες μας.
Για τα προγράμματα ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ θέλω να πω ότι στον δημοτικό
φωτισμό προχωρούνε οι εντάξεις και άλλων προγραμμάτων στο πρόγραμμα
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ, που θα αφορούν την οικονομική λειτουργία του Κολυμβητηρίου
που προηγουμένως ανέφερα ότι λόγω αυξημένης τιμής του πετρελαίου ήδη
αναγκαστήκαμε φέτο να κάνουμε και μία περικοπή της τάξεως των 12, 15
ημερών τώρα που ήταν και υποτονική η λειτουργία του. Ενα πρόγραμμα λοιπόν
που περιμένουμε να ενταχθούμε είναι για την εξοικονόμηση ενέργειας στο
Κολυμβητήριο.
Ηδη πιλοτικά εφαρμόζουμε και στις τρεις Δημοτικές Ενότητες πιλοτικό
πρόγραμμα εξοικονόμησης ενέργειας σε κεντρικά δίκτυα οδικού φωτισμού.
Να σας θυμίσω ότι πέρσι είχαμε γύρω στις 100.000 εξοικονόμηση
ενέργειας από τα πιλοτικά αυτά προγράμματα και απ'τις λάμπες led, από τα
φωτιστικά τύπου led που τοποθετήσαμε, όπως προανέφερα.
Και επίσης για την καθαριότητα να πω ότι με το σύστημα, με το
ηλεκτρονικό

σύστημα

οργάνωσης

και

αξιοποίησης

του

στόλου

μας,

προσδοκούμε και εκεί να 'χουμε μία μεγάλη οικονομία σε εργατοώρες αλλά και
σε χρήματα, γεγονός το οποίο θα μας βοηθήσει να διατηρήσουμε και τον
δημόσιο χαρακτήρα αν θέλετε της Υπηρεσίας Καθαριότητας που τελευταίως
είναι από τις πρώτες Υπηρεσίες που βάλλονται μέσα απ'την πολιτική της τρόικας
και της κυβέρνησης.

ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗ 22η

28 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

43

Αυτά ήθελα να πω έτσι σαν γενική τοποθέτηση στην αναπτυξιακή λογική
που έχουμε για τον Δήμο, σε πράγματα που έχουμε εκτελέσει αυτά τα δύο
χρόνια που έχουν περάσει. Ο πρώτος χρόνος απ'ότι θυμάστε βέβαια και η
κριτική της μειοψηφίας πέρσι ήταν στην λογική ότι δεν είχαμε κάνει πολλά
πράγματα. Είχαμε πει πέρσι ότι οργανώνουμε τη γραφειοκρατική διαδικασία για
να έχουμε, για να δούμε μπουλντόζες, οι μπουλντόζες πλέον δουλεύουνε σε όλο
το μήκος και πλάτος του Δήμου μας, σε όλα τα μήκη και πλάτη του Δήμου μας.
Και η πρώτη χρονιά αν θυμάστε, το πρώτο οκτάμηνο είχαμε αλλεπάλληλα
συμβούλια, τρία τον μήνα με 60 και 70 θέματα για να οργανώσουμε ένα Δήμο ο
οποίος πράγματι όπως είχαμε στοχεύσει οργανώθηκε αρκετά καλά. Είμαστε
πρωτοπόροι πανελλαδικά θα έλεγα σε οργάνωση, χωρίς να λέω ότι έχουμε
πετύχει το τέλειο ή δεν υπολείπονται πάρα, πάρα πολλά πράγματα ακόμη που
πρέπει να κάνουμε για να έχουμε καλύτερη οργάνωση και απόδοση στις
υπηρεσίες και στην ανάπτυξη της πόλης, αλλά βέβαια δεν πρέπει να ξεχνάμε
υπό ποιες συνθήκες λειτουργούμε και τι είναι το περιβάλλον της Αυτοδιοίκησης
γύρω μας και να μην ξεχνάμε ότι κάποιοι Δήμοι βάζουν λουκέτο στην κυριολεξία
και δεν μπορούν όχι μόνο να πληρώσουν τον κόσμο τους, το προσωπικό τους,
αλλά δεν μπορούν καν να εκδώσουνε πιστοποιητικά γέννησης και ληξιαρχικές
πράξεις, κλείνοντας εντελώς τις υπηρεσίες και τις λειτουργίες τους.
Ο Δήμος μας λοιπόν -αυτή η έκφραση που ακούστηκε, να διαγραφεί από
τα πρακτικά και να επιστραφεί σε αυτόν που την είπε, λοιπόν, τίποτα, όποιος
την είπε ξέρει, επειδή την άκουσα και εγώ- αυτά είχα να πω έτσι σαν γενικές
γραμμές για την ανάπτυξη της πόλης μας, για το τεχνικό πρόγραμμα και το
ετήσιο πρόγραμμα δράσης. Οι πολιτικές αυτές που είχαμε μέχρι τώρα, θα
συνεχιστούν και θα εντατικοποιηθούν, ώστε να προσφέρουμε σε αυτή τη
δύσκολη εποχή όσο μπορούμε περισσότερα στην κοινωνία μας και να
δημιουργήσουμε στην κοινωνία του Δήμου Παλλήνης ένα αίσθημα ασφάλειας

44

ΠΡΑΚΤIΚΑ ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

πλήρες και διαφορετικό απ'αυτό το αίσθημα ανασφάλειας που βιώνουν
συμπολίτες μας σε άλλους Δήμους. Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ. Δήμαρχε.
Μία διόρθωση να κάνουμε, το θέμα ήτανε λήψη απόφασης για έγκριση
προγράμματος δράσης 2013.
Κύριε Μερτύρη, έχετε το λόγο.
Ναι και τα δύο μαζί, απλώς δεν το 'χαμε πει. Εκανε γενική τοποθέτηση ο
Δήμαρχος και για τα δύο. Τώρα αν θέλετε, το 1ο, το 2ο, όποιο θέλετε. Και τα
δύο μαζί, θέλετε; Είναι ένα τυπικά.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Τα θέματα είναι ένα τυπικά, τα πάμε ένα-ένα, αλλά εγώ για
λόγους οικονομίας έκανα μία γενική τοποθέτηση.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εντάξει, με το 1ο λοιπόν, με το 1ο.
ΜΕΡΤΥΡΗΣ: Οπότε τοποθετούμαι για το 1ο;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Με το 1ο, βεβαίως.
ΜΕΡΤΥΡΗΣ: Καταρχήν, θεωρώ ότι αυτός που συνέταξε αυτό το ετήσιο
πρόγραμμα, θα πρέπει στα νιάτα του να 'τανε πολύ καλός στην έκθεση ιδεών,
αυτό είναι σίγουρο και εκτός απ'αυτό, θα 'χε και το χάρισμα να μεταφέρει
κάποιον διαβάζοντάς το από την πραγματικότητα σε ένα ιδεώδη τόπο με τα
πάντα να βαίνουνε καλώς. Και γιατί το λέω, γράφετε εδώ ότι εκτιμήσαμε σαν
Δημοτική Αρχή ότι η συμμετοχή των πολιτών στον διάλογο ήταν καθοριστική
στη διαμόρφωση του σχεδιασμού από ένα πλούσιο κοινωνικό διάλογο στον
οποίο συμμετείχαν 5 με 6 άτομα. Και θεωρώ ότι αυτό θα πρέπει να το δούμε και
λίγο σοβαρά σαν πραγματικότητα. Τι διάλογος με 5, 6 άτομα που ήταν εδώ
πέρα στην Επιτροπή Διαβούλευσης;

ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗ 22η

28 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

45

Κάτι άλλο, στο ενδιαφέρον μας λέει είναι η οικονομική ανάπτυξη και η
επιχειρηματική δραστηριότητα των δημοτών μας. Κατά πόσο βοηθάει αυτός ο
Δήμος τους δημότες για ανάπτυξη και για επιχειρηματική δραστηριότητα, εγώ
προσωπικά το αμφισβητώ πολύ. Εσείς οι ίδιοι εδώ πέρα όταν συζητάγαμε για τα
δημοτικά τέλη κ. Δήμαρχε, αποκαλέσατε ότι έχουνε βάλει 3,50 ευρώ τον καφέ
στην πλατεία, ότι είναι τσαμπατζήδες, ότι, ότι, ακούσαμε ό,τι θέλετε ακούσαμε
εδώ μέσα.
Ο,τι αφορά επίσης για την ανάπτυξη, ποια ανάπτυξη, δεν έχουμε δει
τίποτα, σαν Δήμος δεν το συζητάμε, το 'θεσα και την προηγούμενη φορά, δεν
έχετε κάνει τίποτα για τους ιδίους πόρους τα δύο χρόνια.
Γράφετε εδώ επίσης για τη συντήρηση και κατασκευή πλατειών Αγίου
Τρύφωνα. Εχετε κάνει κάτι στον Αγιο Τρύφωνα και δεν το 'χουμε δει; Εκτός αν
έχουμε...
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Μελέτη, μελέτη.
ΜΕΡΤΥΡΗΣ: Α, μελέτη, στα χαρτιά ακόμη, έτσι;
Λοιπόν, επίσης το και μάλιστα το αναφέρετε και το δημοτικό κατάστημα
σας το 'πα και την άλλη φορά και απ'ότι θα δούμε παρακάτω στον
προϋπολογισμό, τελικά απ'το ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ

για το δημοτικό κατάστημα

Παλλήνης είναι γύρω στα 500.000, 480.000 αν δεν κάνω λάθος, άρα το
φτάσαμε το εκατομμύριο και πάμε προς τα πάνω και περηφανεύεστε γι'αυτό, θα
το δούμε αυτό στην πορεία.
Κάτι άλλο ας πούμε, αξιοποίηση υφισταμένων πηγαδιών λέει και
γεωτρήσεων για εξοικονόμηση νερού. Πότε έγινε αυτό και δεν το ξέρω,
ανοίξαμε καινούργια πηγάδια στην Παλλήνη και δεν το ξέρω ή στον Γέρακα;
Κύριε Ματζώρο, μήπως μπορείτε να μου τοποθετηθείτε πάνω σ'αυτό;

ΠΡΑΚΤIΚΑ ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

46

Και κάτι άλλο, διαμόρφωση λέει όχι μόνο ασφαλών διαβάσεων γύρω από
τα σχολεία, αλλά και ασφαλών διαδρόμων. Εδώ ζητήσαμε στη Μαραθώνος
επάνω να τοποθετηθούνε κάποια κολωνάκια για τα παιδιά που είναι στο 1ο
Λύκειο και στο Γυμνάσιο και δεν τοποθετήθηκαν ποτέ, το 'χουμε πει, έχουμε
βαρεθεί να το λέμε, τώρα πού τα είδατε αυτά όλα;
Πάντως πράγματι πολύ καλός στην έκθεση ο κύριος που το συνέταξε,
συγχαρητήρια. Εμείς βέβαια το καταψηφίζουμε γιατί το θεωρούμε ότι δεν έχει
καμία σχέση με την πραγματικότητα. Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ. Μερτύρη.
Ο κ. Γαβράς έχει το λόγο.
ΓΑΒΡΑΣ: Ηθελα καταρχήν να κάνω μία ερώτηση αν είναι δυνατόν, που μου
διέφυγε να την κάνω πριν ξεκινήσουν οι τοποθετήσεις.
Ναι, στο τεχνικό πρόγραμμα, η ανάθεση, η πολεοδομική μελέτη της
Ανθούσας στο προηγούμενο του 2012 το τεχνικό πρόγραμμα υπήρχε
προϋπολογισμός 3.813.000 και τώρα υπάρχει 2.156.280, γιατί αυτό; Και πόσα
έχει εισπράξει το... Ε; Γιατί είναι το υπόλοιπο της σύμβασης; Πόσα έχει
εισπράξει και πόσα έχει εισπράξει το γραφείο; Αν είναι δυνατόν να απαντηθεί..
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κάνε την ερώτησή σου, την έκανες; Συνεχίστε κ. Γαβρά, θα σας
απαντήσουνε.
ΓΑΒΡΑΣ: Λοιπόν, εντάξει θα τοποθετηθώ και εγώ και για τα δύο και για τα δύο
και δεν θα κάνω μετά τοποθέτηση για το τεχνικό πρόγραμμα.
Το τεχνικό πρόγραμμα του 2013 διαπιστώνουμε διαβάζοντας και το
τεχνικό πρόγραμμα, ακούγοντας και την εισήγηση του κ. Δημάρχου, ότι
ουσιαστικά αυτό γίνεται σε συνθήκες ανάπτυξης της χώρας μας και όχι κρίσης
του συστήματος. Διαπιστώνουμε ακόμη ότι είναι μια επαναλαμβανόμενη
παράθεση έργων για να υπάρχουν στα χαρτιά και εκείνα που γνωρίζουμε από

ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗ 22η

28 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

47

την αρχή ότι δεν πρόκειται να γίνουν. Ο προγραμματισμός του τεχνικού
προγράμματος και του προγράμματος δράσης γίνεται με βάση το ό,τι
προαιρείσθε από την κυβέρνηση και τις ψηφοθηρικές σας ανάγκες. Αποπνέουν
και τα δυο μαζί και το πρόγραμμα δράσης και το τεχνικό πρόγραμμα τη
συμμόρφωσή σας με την ταξική πολιτική γραμμή της συγκυβέρνησης και της
Ευρωπαϊκής Ενωσης, για το ξεπέρασμα της κρίσης σε βάρος των λαϊκών
στρωμάτων και χωρίς απώλειες των επιχειρηματικών ομίλων.
Αξίζει να σημειώσουμε εδώ ότι από τα προβλεπόμενα κονδύλια στο
τεχνικό πρόγραμμα για το 2013 το 35,5% θα προέλθουν από κρατικούς πόρους
και το 64,5% από ίδιους πόρους του Δήμου, δηλαδή περίπου από τους πολίτες.
Πρέπει να πάρουμε υπόψη ότι εδώ όμως στον προγραμματισμό αυτό πρέπει να
πάρουμε υπόψη ότι οι πόροι της ΣΑΤΑ από χρόνο σε χρόνο είναι συνεχώς
μειωμένοι

και

μη αποδιδόμενοι, πάρτε παράδειγμα πόσες εκατοντάδες

εκατομμύρια από τη ΣΑΤΑ δεν αποδόθηκαν πέρσι στους Δήμους.
Το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων είναι παγωμένο. Οι πόροι του ΕΣΠΑ
ιεραρχούνται από την κυβέρνηση και εντάσσονται κυρίως στις ανάγκες
ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας του κεφαλαίου και όχι στις λαϊκές ανάγκες,
επομένως η συζήτηση για το τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου αποτελεί και λιγάκι
κοροϊδία, έστω και αν κάποια έργα γίνονται.
Εμείς θα υποστηρίζαμε ένα τεχνικό πρόγραμμα που θα είχε τα εξής
χαρακτηριστικά.
Πρώτα-πρώτα να είναι διεκδικητικό, να διεκδικεί να πάρει πίσω για τα
λαϊκά στρώματα μερίδιο της άγριας φορολογίας που επιβάλλει και επεκτείνει η
συγκυβέρνηση

ΝΔ,

ΠΑΣΟΚ,

ΔΗΜ.ΑΡ,

Ευρωπαϊκή

Ενωση,

σχεδιασμένο

πρόγραμμα έργων με βάση την κάλυψη των βασικών λαϊκών αναγκών.
Σε πρώτη φάση παραδείγματος χάρη ανέγερση παιδικών σταθμών για
πλήρη κάλυψη των αναγκών,

ΠΡΑΚΤIΚΑ ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

48

ανέγερση σχολείων και σχολικών αιθουσών στα υπάρχοντα σχολεία που
είναι γεμάτα με παράγκες τα προαύλιά τους,
αντισεισμική θωράκιση των σχολείων και των δημοσίων κτιρίων,

άμεση λύση

του γόρδιου δεσμού της ένταξης στο σχέδιο πόλης όλων των περιοχών που
εκκρεμούν,
αποχέτευση τώρα,
Κέντρο Υγείας αστικού τύπου,
αίθουσες κάλυψης βασικών αναγκών συμπολιτών μας για στέγαση, σίτιση
κλπ, κλπ,
απόκτηση εξοπλισμού
και προσλήψεις προσωπικού ώστε τα έργα να γίνονται από το Δήμο πολύ
πιο οικονομικά απ'ό,τι από τους εργολάβους.
Τα παραπάνω και άλλα δεν γίνονται με επιστολές και φιλικές συναντήσεις
-με τους αρμόδιους συγγνώμη- χρειάζεται να αποφασίσουμε ότι μαζί με τους
συμπολίτες μας θα συγκρουστούμε μ'αυτή την πολιτική και με τους φορείς της
μέχρι την ανατροπή των ωφελούμενων από αυτή. Την κατάκτηση της λαϊκής
εξουσίας και οικονομίας.
Και θα 'θελα να πω στο τέλος εδώ, ότι με το ναι που θα ψηφίσετε για το
τεχνικό πρόγραμμα είναι σαν να μας λέτε άντε και του χρόνου.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ. Γαβρά, ευχαριστούμε.
Η κα Νούτσου, παρακαλώ, παρακαλώ κα Νούτσου.
ΝΟΥΤΣΟΥ: Λοιπόν, και εγώ για τα δυο μαζί θα μιλήσω, θεωρώ ότι είναι
αλληλένδετα, μιας και στο επιχειρησιακό πρόγραμμα που συντάσσει κάθε Δήμος
καθορίζονται οι στρατηγικοί στόχοι και οι προτεραιότητες της τοπικής
ανάπτυξης και η επίτευξη των στόχων αυτών σε, προσδιορίζονται οι δράσεις

ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗ 22η

28 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

49

τετραετίας, πενταετίας ή διετίας στην περίπτωσή μας και οι εκτιμώμενες πηγές
χρηματοδότησης. Και στη συνέχεια υπάρχει βέβαια η εξειδίκευση στο ετήσιο
πρόγραμμα δράσης και τέλος μέρος του ετήσιου προγράμματος δράσης είναι και
το τεχνικό πρόγραμμα, άρα είναι αλληλένδετα.
Στην περσινή μας τοποθέτηση σαν δημοτική παράταξη αν θυμάστε
είχαμε μιλήσει για ψήφο ανοχής, θέλοντας να σταθούμε θετικά και όχι με
μεμψιμοιρία στην καινούργια Δημοτική Αρχή στο επιχειρησιακό πρόγραμμα που
παρουσιάστηκε. Εκεί λοιπόν μιλήσαμε για την ανάγκη ενοποίησης των τριών
Δημοτικών Ενοτήτων, για την αποχέτευση, για την διαχείριση των σκουπιδιών,
για την ανάγκη και την ανάγκη ύπαρξης σταθμού μεταφόρτωσης, για την
ανάγκη ύπαρξης μόνιμης λαϊκής αγοράς, όπως και πάρκινγκ στην περιφέρεια
των Ενοτήτων, για λειτουργικούς ποδηλατόδρομους που δεν θα ενώνουν το
Δημαρχείο με τους αθλητικούς χώρους αλλά τα σημεία τριών Δημοτικών
Ενοτήτων με τους σταθμούς του Προαστιακού και του Μετρό, για τις
διαβουλεύσεις και τους απολογισμούς του έργου του Δήμου με τους κατοίκους
όπου θα βλέπαμε τι ποσοστό του τεχνικού προγράμματος έχει υλοποιηθεί και
άλλα πολλά πράγματα και προτάσεις που 'χαμε κάνει.
Ερχόμαστε λοιπόν φέτος και βλέπουμε, πρώτον, μέχρι στιγμής δεν έχει
κάνει η Δημοτική Αρχή κανένα δημόσιο απολογισμό έργων στους κατοίκους, δεν
ξέρουμε τι ποσοστό απ'το τεχνικό πρόγραμμα το προηγούμενο έχει υλοποιηθεί.
Η αποχέτευση, δεύτερον, η αποχέτευση των ακαθάρτων δεν έχει
προχωρήσει, το περσινό τεχνικό, εντάξει, μιλούσε για Πλατύ Χωράφι, πετύχατε
σύμφωνα με τα λεγόμενά σας την αποχέτευση του Δήμου στην Ψυττάλεια,
υπήρξαν εξαγγελίες ότι σε τρία, τέσσερα χρόνια θα αποχετευτεί όλος ο Δήμος.
Και τι έχουμε μέχρι στιγμής, μέχρι στιγμής έχουμε το 80% του Δήμου με
βόθρους, στον δε Γέρακα έχουμε βόρεια της Αττικής δύο έργα με ιδίους πόρους
όπως είπατε, που οι κάτοικοι πληρώνουν ακριβά την κατασκευή του κεντρικού

ΠΡΑΚΤIΚΑ ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

50

αγωγού και ένα έργο με χρηματοδότηση απ'το ΕΣΠΑ που δεν πληρώνουνε
καθόλου, στα δε νότια της Αττικής το έργο δεν έχει προχωρήσει καθόλου, έχει
κολλήσει.
Τρίτον,

ενοποίηση

των

τριών

Δημοτικών

Ενοτήτων.

Εκτός

από

αποσπασματικές και επί μέρους δράσεις όπως η κοινή παρέλαση, η κοινή γιορτή
για τους εισελθόντες στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, δεν υπάρχει σχέδιο και
συνολική μελέτη που να διατρέχει και το τεχνικό πρόγραμμα και τον
προϋπολογισμό αργότερα, που να μας οδηγεί στην πολυπόθητη ενοποίηση.
Ακόμη και η κοινή κυκλοφοριακή μελέτη που υπήρχε στο προηγούμενο τεχνικό
πρόγραμμα δεν έχει προχωρήσει καθόλου.
Τέταρτον, διαχείριση των απορριμμάτων. Δεν αγγίζεται καθόλου η
ανάγκη ύπαρξης και κατασκευής σταθμού μεταφόρτωσης στο Δήμο.
Σταθμός μετρό στον Γέρακα, καμιά πίεση για τη λειτουργία του και τώρα
μάλιστα που η Κτηματική Εταιρεία βάζει τον χώρο που προβλεπότανε για
πάρκινγκ του σταθμού, προς πώληση, χλωμό το βλέπω να γίνεται.
Το τεχνικό πρόγραμμα στηρίζεται αποκλειστικά και μόνο σε προγράμματα
χρηματοδοτούμενα από το ΕΣΠΑ, ξεχνώντας κάθε τι που θα συνδέεται με την
ποιότητα ζωής της πόλης, όπως το μεγάλωμα των πεζοδρομίων για τους πεζούς,
τη μέριμνα για το κέντρο της Παλλήνης, την δενδροφύτευση κοινοχρήστων
χώρων που έχουν εγκαταλειφθεί, όπως ο λόφος με τα μπάζα που είναι δίπλα
στο νεκροταφείο.
Για όλα αυτά και εμείς καταψηφίζουμε το τεχνικό πρόγραμμα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κα Νούτσου.
Ο κ. Γκοτσόπουλος, παρακαλώ. Και για τα δύο, ετήσιο και τεχνικό.

ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗ 22η

28 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

51

ΓΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΣ: Θέλω να κάνω κάποιες ερωτήσεις για το τεχνικό
πρόγραμμα, γι'αυτό λέω. Λοιπόν, να τις κάνω λοιπόν, γιατί έπρεπε να τις κάνω
στην αρχή, αλλά δεν το κατάλαβα.
Τώρα, για την αποχέτευση, η ερώτηση είναι η εξής, ενώ υπάρχουνε
απ'ό,τι είδα εδώ στο σχέδιο τεχνικού προγράμματος 25 εκατομμύρια για τον
Γέρακα, 12 περίπου εκατομμύρια για την Ανθούσα, εδώ που αναφέρεται στην
Παλλήνη έχει μόλις 1.000 ευρώ, γιατί; Αποχέτευση, λέω, αποχέτευση
ακαθάρτων υδάτων, ενώ δηλαδή στον Γέρακα έχει 25 εκατομμύρια, στην
Ανθούσα έχει 11 εκατομμύρια, 12, πόσα έχει, στην Παλλήνη 1.000 ευρώ, αυτό
είναι η μία ερώτηση. Λέω θα 'πρεπε λογικά να είναι κάπου στα 20 νομίζω
εκατομμύρια για την Παλλήνη, κάπου εκεί.
Το δεύτερο, έχω εδώ ένα πίνακα, ερώτηση είναι και αυτή, έχω ένα
πίνακα, βέβαια η ενημέρωσή του είναι μέχρι τέλος Ιουλίου 2012, όπου έχει
συνολικά τα έργα που έχει πάρει η Παλλήνη και είναι ενταγμένα ή στο ΕΠΕΡΑ ή
στο ΠΕΠ και τα λοιπά. Θέλω να ρωτήσω το εξής, καταρχήν δεν έχει τον
βρεφονηπιακό σταθμό του Γαργηττού, αυτός ο βρεφονηπιακός σταθμός ο 2ος
δηλαδή. Α, δεν έχει ενταχθεί ακόμα, α, μάλιστα.
Εδώ σ'αυτό τον πίνακα λοιπόν που έχω, υπάρχει και ένα άλλο το οποίο
δεν το είδα, έψαξα και στον προϋπολογισμό, δεν το είδα, πιθανά να κάνω
λάθος.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: (εκτός μικροφώνου)...
ΓΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΣ: Λοιπόν, υπάρχει ένα άλλο έργο, σύστημα ψηφιακής
υπηρεσίας, κοινωνικής φροντίδας και πρόνοιας, είναι 385.000 ευρώ, αυτό
υπάρχει στον προϋπολογισμό; Το άκουσα και δεν το είδα, δικό μου λάθος.
Οπως επίσης και το, αυτό που είπε ήδη ας πούμε για προμήθεια και
εγκατάσταση τηλεμετρικού συστήματος για την ύδρευση. Γενικά βέβαια εδώ

ΠΡΑΚΤIΚΑ ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

52

προφανώς εξ αιτίας και της αποχέτευσης στο συνολικό πίνακα κάτω επαναλαμβάνω, αυτά είναι τέλη Ιουλίου 2012- έχουμε εντάξει γύρω στα 78.
794.000,00 ευρώ, έχουμε νομικές δεσμεύσεις γύρω στα 7.200.000,00 και
έχουμε απορροφητικότητα μόλις 1.612.000,00. Δεν ξέρω, πιστεύω ότι είναι
εξαιρετικά χαμηλά σαν επιδόσεις, αλλά...
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Τα 74 εκατομμύρια είναι της αποχέτευσης, εκ των οποίων τώρα
συμβασιοποιήσαμε, άρα δεν έχουμε απορρόφηση. Τα 2 που αφορούν το
κομμάτι του Γέρακα πάνω το παλιό το υπόλοιπο κομμάτι, τα 74 εκατομμύρια
που

αφορούν

λοιπόν

12

εκατομμύρια

είναι

δημοπρατημένα

και

συμβασιοποιούνται τώρα, δεν μπορεί να 'χουμε απορρόφηση και τα υπόλοιπα
αφορούν τον υπόλοιπο Γέρακα, την Ανθούσα και την Παλλήνη που όλα αυτά για
να προχωρήσουμε τις μελέτες και οτιδήποτε σχετικό, περιμένουμε όπως είπα
στις αρχές του χρόνου να έχουμε οριστική μελέτη από την ΕΥΔΑΠ, γιατί τότε,
αυτά έχουν ενταχθεί υπό τον όρο ότι θα 'χει την οριστική μελέτη η ΕΥΔΑΠ,
πιέζουμε τώρα να 'χουμε την οριστική μελέτη, ώστε να προχωρήσουμε εμείς
στα υπόλοιπα. Αρα, καλώς δεν τα βλέπεις ως υλοποιημένα γιατί δεν μπορεί να
υλοποιηθούν πο είναι το μεγάλο κομμάτι, είναι η αποχέτευση, έτσι;
Στα υπόλοιπα στα όμβρια είπα είναι δημοπρατημένα, δεν έχουν
απορροφηθεί όμως, δηλαδή δύο μελέτες ομβρίων και σε Γέρακα και σε
Παλλήνη.
Η ύδρευση στον ΟΣΔΥ Μάριζα που είναι 1.140.000 και αυτό τώρα
συμβασιοποιήθηκε, άρα απορρόφηση δεν έχει.
Στους βρεφονηπιακούς έχουμε κάποια απορρόφηση εκεί και στην
ενοποίηση που 'τανε παλιό έργο του Γέρακα, επίσης και εκεί έχει κάποια
απορρόφηση. Αρα σωστά τα λες, αλλά είναι ακριβώς σε εξέλιξη όλα αυτά, έτσι;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το μικρόφωνό σας.

ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗ 22η

28 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

53

Να απαντήσετε κύριε...
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜ.: Εάν προσέξατε υπάρχει μία στήλη που λέει τον
προϋπολογισμό της μελέτης και μία στήλη που λέει την προβλεπόμενη πίστωση.
Προβλεπόμενη πίστωση παλαιότερα για τα χρηματοδοτούμενα γράφαμε ό,τι μας
είχε εγκριθεί. Πλέον η οδηγία είναι να εγγράφουμε ό,τι προβλέπεται να
απορροφήσει. Οταν λοιπόν εκεί πέρα υπάρχει μία διαδικασία που λέει ότι πρέπει
να οριστικοποιηθεί ο κεντρικός συλλεκτήρας, κεντρικός συλλεκτήρας να
οριστικοποιηθεί η θέση του, πάνω σ'αυτή την οριστικοποιημένη θέση πλέον να
ξεκινήσει η διαδικασία για να ανατεθούν οι μελέτες.
ΓΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΣ: Μην, αυτό το ξέρω, το πρόβλημα είναι γιατί υπάρχει το
αντίστοιχο ποσό στον Γέρακα και στην Ανθούσα και δεν υπάρχει στην Παλλήνη,
αυτό λέω, στον Γέρακα και στην Ανθούσα στον προϋπολογισμό, όχι στην
πίστωση, όχι στην πίστωση, υπάρχει 25,5 εκατομμύρια, για την Ψυττάλεια λέω
τώρα πάντα, 25,5 εκατομμύρια και στην Ανθούσα 11,5 εκατομμύρια, το θέμα
είναι γιατί στην Παλλήνη υπάρχει ένα χιλιάρικο, αυτό λέω, για τον
προϋπολογισμό μιλάω και όχι για τις πιστώσεις, όχι για την πίστωση, δεν μιλάω
για την πίστωση, το ξέρω αυτό.
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜ.: Εάν είναι της μελέτης είναι εκ παραδρομής, θα το
διορθώσουμε. Μισό λεπτάκι να το δω. 73, εγώ στο δικό μου βλέπω 379.404, το
74 148.437.
ΓΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΣ: (εκτός μικροφώνου)...
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜ.: Εκεί είναι εκ παραδρομής, έχει παραλειφθεί το ποσό, θα το
διορθώσουμε, γιατί και αυτό έχει μία προεκτιμώμενη αμοιβή, είναι εκ
παραδρομής, θα διορθωθεί, σημειώνω να γίνει αυτή η διόρθωση.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θα συνεχίσετε κ. Γκοτσόπουλε; Ναι, ναι.

ΠΡΑΚΤIΚΑ ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

54

ΓΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΣ: Θέλω να κάνω μια πολύ σύντομη τοποθέτηση για το
τεχνικό πρόγραμμα κυρίως, συγγνώμη, για το τεχνικό πρόγραμμα. Αν υπάρχουν
άλλες ερωτήσεις και θέλουν να απαντηθούν, εγώ περιμένω.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Οχι, όχι, Θόδωρε, εντάξει, ολοκλήρωσε εσύ. Τέλειωσες;
ΓΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι. Οχι, δεν τοποθετήθηκα για το τεχνικό πρόγραμμα...
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Για χάριν οικονομίας και του χρόνου, αν θέλεις να τοποθετηθείς
και για το τεχνικό.
ΓΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΣ: Και για τα δύο, τεχνικό πρόγραμμα, αυτό κυρίως εκεί θα
εστιάσω την παρέμβασή μου, δεν θα εστιάσω στο πρώτο, διότι το 1ο θέμα της
ημερήσιας διάταξης είναι αυτό που είπε ο κ. Μερτύρης έχει δίκιο, είναι μια καλή
έκθεση ιδεών την οποία τώρα το να διαφωνήσει κανείς ή να συμφωνήσει είναι
σχετικό, το τεχνικό πρόγραμμα όμως έχει ζήτημα συγκεκριμένο, υπάρχουνε
θέματα αναφορές συγκεκριμένες τις οποίες και θέλω εντελώς όσο μπορώ πιο
σύντομα να αναφερθώ.
Κύριοι συνάδελφοι, ανέκαθεν η λογική μας ήταν και η λογική η
προσωπική μου ήταν ότι μπορεί σε ένα τεχνικό πρόγραμμα να υπάρχουν βέβαια
ευχές για την δημιουργία πολλών έργων και για την εκτέλεση πολλών έργων,
όμως έχει νόημα και το ετήσιο πρόγραμμα αλλά και το τεχνικό πρόγραμμα έχει
αξιοπιστία να το πω έτσι μόνο όταν υπάρχει μία συγκεκριμένη ιεράρχηση
στόχων, πρώτο, δεύτερο, τρίτο, τέταρτο. Εγώ αδυνατώ να καταλάβω μέσα από
τη μελέτη που έκανα, γι'αυτό και ανέφερα και τα στοιχεία προηγούμενα στις
ερωτήσεις μου, πράγματι το τεχνικό πρόγραμμα κάθισα και το είδα, αδυνατώ να
καταλάβω σε σχέση και με το πρόγραμμα δράσης ποιοι είναι οι κύριοι στόχοι, η
ιεράρχηση στόχων. Η αναφορά στα πάντα είναι μία έκθεση ιδεών, σωστό, αλλά
οι συγκεκριμένοι στόχοι ποιοι είναι και αναφέρομαι πολύ συγκεκριμένα.

ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗ 22η

28 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

55

Αποχέτευση, πού βρισκόμαστε, περιμένουμε την μελέτη του πώς του
λένε του Υπουργείου, της ΕΥΔΑΠ για το αυτό. Εγώ εύχομαι να είναι έτσι τα
πράγματα, έχω όμως την πληροφόρηση από τον Πειραιά που το θεωρούνε
καλαμπούρι όλο αυτό το πράγμα όλοι οι Δήμοι του Πειραιά και η Αντινο... η
Περιφερειακή Ενότητα Πειραιά και τα λοιπά, μακάρι να διαψευστώ, όχι εγώ,
αυτοί να διαψευστούν και να προχωρήσει το ζήτημα. Και εδώ θέλω να πω το
εξής κύριοι συνάδελφοι, ότι το πρόβλημα, το πράγμα μπορεί να μπλοκάρει γιατί,
γιατί με βάση την απόφαση αυτή της ΕΥΔΑΠ όλοι οι Δήμοι της Ανατολικής
Αττικής και των Μεσογείων, Ραφήνας συμπεριλαμβανομένης ζήτησαν να πάνε
στην Ψυττάλεια και αυτό έχει δημιουργήσει μία σειρά προβληματισμούς απ'ότι
ξέρω στα ηγετικά επιτελεία της ΕΥΔΑΠ και του Υπουργείου Περιβάλλοντος το
οποίο με το δίκιο τους βέβαια και το 'χα πε τότε αν θυμάστε όταν αναγγέλθηκε
το γεγονός, θεωρούν ότι αυτό είναι λάθος, δεν μπορεί όλη η Ανατολική Αττική
να αποχετευτεί στην Ψυττάλεια. Βεβαίως έγινε εδώ μία, ένα χοντρό ρουσφέτι
να το πω έτσι στο Δήμο Σαρωνίδος, -γιατί περί αυτού πρόκειται, είναι γνωστό
ότι με τον Δήμαρχο και προσωπικά και πολιτικά είμαι φίλος, του το 'χω πει και
του ίδιου βέβαια- έγινε ένα χοντρό ρουσφέτι με την δημιουργία αυτού του
τεράστιου αγωγού που ξεκινάει από τη Σαρωνίδα και φτάνει στην Ψυττάλεια,
εντελώς απαράδεκτο περιβαλλοντικά, οικονομικά, όπως θέλετε πέστε το ας
πούμε και μαζί με τα ξερά καήκανε και τα χλωρά, δηλαδή εμείς οι οποίοι είμαστε
δίπλα εδώ στην Αγία Παρασκευή και βεβαίως είναι πολύ εύκολο ας πούμε να
πάμε εκεί. Ομως να μου επιτρέψετε να αμφιβάλω για τη συνέχεια αυτής της
ιστορίας.
Το δεύτερο και το σημαντικότερο ίσως, το σχέδιο πόλης. Εγώ θα
διαφωνήσω με τον αγαπητό κ. Δήμαρχο, διότι θεωρώ ότι το σχέδιο πόλης
τουλάχιστον με βάση τα δεδομένα που είχαμε στην Παλλήνη, έχει ουσιαστικά
μπλοκάρει και έχει μπλοκάρει όχι με υπαιτιότητα κατ'ανάγκη του ΥΠΕΧΩΔΕ, έχει
μπλοκάρει και με υπαιτιότητα δική μας. Ποια είναι η δική μας υπαιτιότητα, με

ΠΡΑΚΤIΚΑ ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

56

την εμπειρία που έχω, είναι προφανές ότι όταν πέρασε από το ΣΧΟΠ, πέρασαν
από το ΣΧΟΠ οι μελέτες και τις οποίες αναγγέλθηκαν στο Δημοτικό Συμβούλιο
και όλοι νομίζω και εμού συμπεριλαμβανομένου είπαμε ότι μπράβο και υπάρχει
ένα αποφασιστικό βήμα και προχωράει το ζήτημα κλπ, κλπ, το 2011, εκείνη τη
στιγμή θα έπρεπε να προχωρήσει άμεσα η προκήρυξη για τις πράξεις
εφαρμογής, ούτως ώστε όταν ευελπιστώντας ότι το 2013 θα εγκριθούν αυτές οι
μελέτες από το ΣτΕ, θα περάσουν από το ΣτΕ και θα γίνουν ΦΕΚ εν πάση
περιπτώσει, να μπορούμε άμεσα, να μην πω να 'χουμε έτοιμες τις πράξεις
εφαρμογής, που θα μπορούσε να 'χει γίνει και αυτό, ατύπως να είναι έτοιμες,
έτσι, αυτό εννοώ, ούτως ώστε να πάμε γρήγορα. Τώρα με τους ρυθμούς αυτούς
που πάμε, είναι προφανές, για μένα είναι σίγουρο ότι μέσα στο 2013 δεν
πρόκειται καμία πράξη εφαρμογής να οριστικοποιηθεί, θεωρώντας ότι βέβαια το
Συμβούλιο Επικρατείας μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2013 θα τελειώσει την
εξέταση των φακέλων για τις πολεοδομικές μελέτες και θα προχωρήσουμε. Αρα
λοιπόν υπάρχει μια απερίγραπτη καθυστέρηση η οποία οφείλεται και σε εμάς, θα
'πρεπε αυτή τη στιγμή να 'χει γίνει ανάθεση των πράξεων εφαρμογής για τις
πολεοδομικές ενότητες αυτές που είναι, έχουν περάσει από ΣΧΟΠ, έχουμε ένα
θετικό πρόσημο δηλαδή και πάνε στο Συμβούλιο Επικρατείας, ούτως ώστε να
μην χάνουμε χρόνο. Πιστεύω ότι πραγματικά, πολύ το φοβάμαι αυτό και
ειλικρινά

είναι,

θα

'ναι

πολύ

άσχημη

εξέλιξη, παρ'ότι

οι

οικονομικές

ανακατατάξεις δεν είναι προς αύξηση της οικοδομικής δραστηριότητος, αλλά εν
πάση περιπτώσει πολύ φοβάμαι ότι στο τέλος του... μάλλον με τη λήξη αυτή
της δημοτικής περιόδου κανείς συμπολίτης μας δεν θα μπορεί να βγάλει άδεια
στις καινούργιες αυτές περιοχές. Διάβασα εκεί και για διάφορες μελέτες οι οποίες
θα γίνουν, θα φτιάξουμε, θα κάνουμε. Πιστεύω ότι με βάση αυτό που υπήρχε
το 2010, το τέλος του 2010 στην Παλλήνη, δεν θυμάμαι ακριβώς το απώτερο
παρελθόν,

να

μην

ξεκινήσουμε

τέτοια

κουβέντα,

θεωρώ

ότι

έχουμε

καθυστερήσει και θεωρώ ότι πράγματι επαναλαμβάνω ότι το σχέδιο παρά τις,

ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗ 22η

28 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

57

εγώ δεν αμφιβάλλω για τις προθέσεις κανενός, έτσι, ούτε και για τη διάθεσή του
να παλέψει οτιδήποτε, το αποτέλεσμα όμως δεν είναι το αναμενόμενο και για
άλλη μία φορά ας πούμε οι πολίτες της Παλλήνης στο τέλος της θητείας αυτής
δεν θα έχουν καμία συγκεκριμένη προώθηση του σχεδίου.
Το τρίτο ζήτημα, το θέμα των ελεύθερων χώρων. Πέραν των γνωστών
που έχουμε κατά καιρούς αναφερθεί, μου κάνει εντύπωση κ. Δήμαρχε και κύριοι
της, φίλοι συνάδελφοι της πλειοψηφίας, έχουμε συζητήσει εδώ πέρα δύο, τρεις
φορές και το 'χει δεχτεί τουλάχιστον ο Δήμαρχος, υποθέτω ότι είναι συνολική ας
πούμε η αποδοχή αυτή, ότι αυτός ο λόφος της Κεραίας πρέπει κάπως το θέμα
να αντιμετωπιστεί και πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί ούτε να ζητήσουμε εγώ
λέω από την ΕΡΤ να μας τον παραχωρήσει, γιατί δεν πρόκειται να μας τον
παραχωρήσει ποτέ, ούτε να τον αγοράσουμε ούτε οτιδήποτε άλλο, είχαμε
προτείνει από την πρώτη χρονιά αν θυμάστε και το 'χε δεχτεί και ο Δήμαρχος,
δεν είχε πει όχι και η πλειοψηφία ότι πρέπει εκεί άμεσα να προχωρήσει ο Δήμος
και μπορεί και οφείλει και πρέπει να το κάνει, με μια μελέτη η οποία και δεν
κοστίζει, δεν είναι από τις πολυδάπανες μελέτες, να προχωρήσει στη διαδικασία
για την κήρυξη της συγκεκριμένης έκτασης σε δασική περιοχή ή σε δάσος, δεν
ξέρω, ανάλογα με το νόμο και ανάλογα με την κάλυψη που έχει αυτό το
συγκεκριμένο κομμάτι. Δεν κάνουμε, δεν έχουμε κάνει απολύτως τίποτα και
βλέπω πάλι στο τεχνικό πρόγραμμα δεν υπάρχει απολύτως τίποτα, γιατί,
αναρωτιέμαι, αφού δεν διαφωνούμε, αφού δεν διαφωνούμε γιατί δεν
προχωράμε;
Και εδώ να πω το εξής, ότι είναι σαφές, είναι σαφές πιστεύω και κανείς
δεν αμφιβάλλει σ'αυτή την αίθουσα και πουθενά σε όλη την πόλη, ότι αυτή η
κατάσταση που υπάρχει σήμερα στη χώρα οδηγεί στην εκμετάλλευση, στο
ξεπούλημα των πάντων, είναι πολύ πιθανόν λοιπόν και αυτή η έκταση και άλλες
εκτάσεις που είναι στην Δημοτική Ενότητα Παλλήνης να κινδυνεύσουν άμεσα.

58

ΠΡΑΚΤIΚΑ ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

Απ'όλους λοιπόν τους μεγάλους ελεύθερους χώρους αν αφαιρέσει κανείς το
λόφο Λεβίδη που είναι δάσος διακηρυγμένο και πρέπει να γίνει πραξικόπημα πια
για να ανατραπεί και η χρήση του εκεί πέρα, όλες οι άλλες ελεύθερες εκτάσεις
πραγματικά κινδυνεύουν. Τουλάχιστον ας κάνουμε εμείς αυτό που μπορούμε και
αυτό που είμαστε σε θέση να κάνουμε προκειμένου να διασφαλίσουμε τη μία
απ'αυτές, όπως ανέφερα συγκεκριμένα το λόφο Κεραίας.
Το τελευταίο και κλείνω μ'αυτό, οι δομές κοινωνικής φροντίδας.
Πραγματικά -θυμάστε, το 'χα πει και πέρσι- μου κάνει εντύπωση η καθυστέρηση
και γνωρίζοντας όλες τις διαδικασίες -μην μου ξαναπείτε το ίδιο- γνωρίζω πάρα
πολύ καλά όλες τις διαδικασίες απ'τη στιγμή που ένα έργο εντάσσεται μέχρι τη
στιγμή που υλοποιείται, μου κάνει παρ'όλα αυτά λοιπόν εντύπωση το γιατί ο
Βρεφονηπιακός Σταθμός του Γέρακα με καθυστέρηση μπήκε μπροστά και αυτό
γιατί, γιατί όλοι υποθέτω έχουμε σαν πρώτη προτεραιότητα και συμφωνούμε
σ'αυτό πιστεύω ότι λόγω οικονομικής κρίσης αυτού του είδους οι δομές, οι
Βρεφονηπιακοί Σταθμοί θα πρέπει να 'ναι στην πρώτη προτεραιότητα. Και θα
'πρεπε παρά τις γραφειοκρατικές δυσκολίες, τα προβλήματα τα τεχνικά, τα
ξέρουμε όλοι, δεν χρειάζεται να το συζητάμε, θα 'πρεπε από την πρώτη στιγμή
αυτό το πράγμα να προχωρήσει και να 'χε ολοκληρωθεί τώρα, όπως βέβαια και
ο αντίστοιχος Βρεφονηπιακός Σταθμός Παλλήνης, ο οποίος όμως πράγματι είναι
πιο προχωρημένος και σχεδόν έτοιμος απ'ότι ξέρω σ'αυτή τη, στη διαδικασία
αυτή.
Εγώ θα κλείσω λέγοντας ότι οι δομές κοινωνικής φροντίδας είτε είναι
ΚΑΠΗ είτε είναι οτιδήποτε άλλο είτε είναι Βρεφονηπιακοί Σταθμοί είτε είναι
σχολεία, θα πρέπει να 'ναι άμεση προτεραιότητα για την δημοτική, για τον Δήμο
Παλλήνης. Στον προϋπολογισμό θα κάνω μια γενική τοποθέτηση πολιτική και θα
πω κατά τη γνώμη μου τους στόχους και την οριοθέτηση των στόχων συνολικά
που πρέπει να 'χει ο Δήμος. Εγώ όμως θα σας πω το εξής, ότι πρέπει τα έργα

ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗ 22η

28 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

59

του ΕΣΠΑ αυτά που 'χουμε εγκεκριμένα να προχωρήσουν άμεσα με τις πιο
δυνατόν γρήγορες διαδικασίες, πρέπει εκεί να ρίξουμε το βάρος μας, πρέπει να
ρίξουμε το βάρος μας στην κοινωνική φροντίδα και ας αφήσουμε επαναλαμβάνω θα το πω στον προϋπολογισμό- και ας αφήσουμε τόσο πολύ τις
ασφαλτοστρώσεις των δρόμων και τις διάφορες άλλες συνήθεις πρακτικές των
Δήμων και του δικού μας Δήμου, χρήσιμα πράγματα είναι, όλοι τα θέλουμε, όλοι
τα θέλουμε, σε καμία όμως των περιπτώσεων δεν πρέπει αυτό να γίνει σε βάρος
των κοινωνικών δραστηριοτήτων του Δήμου.
Τελειώνοντας να πω ότι με βάση αυτά που είπα με την ιεράρχηση που
πρέπει να 'χει για μένα το τεχνικό πρόγραμμα και επειδή ακριβώς διαπίστωσα
αυτές τις σοβαρές παραλείψεις, παρά τις καλές προθέσεις που έτσι εύκολα και
απλόχερα διατυπώνονται και στα δύο κείμενα, εγώ θα ψηφίσω κατά του
τεχνικού προγράμματος. Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ. Γκοτσόπουλε.
Η κα Λεβαντή παρακαλώ έχει το λόγο.
ΛΕΒΑΝΤΗ: Καταρχήν, να ξεκινήσω κύριοι συνάδελφοι, με μία παρατήρηση,
είδα

πως

μας

ήρθε

διορθωμένο

το

τεχνικό

πρόγραμμα,

τουλάχιστον

παρατήρησα ότι έχει διορθωθεί κάτι που συζητούσαμε χθες το βράδυ στο
προσυμβούλιο και έχει να κάνει με την πράξη εφαρμογής της Κάτω Μπαλάνας,
μαζί με την πράξη εφαρμογής της ΠΕ 2 που έχει γίνει ΦΕΚ. Θέλω να
παρατηρήσω, εντάξει, συμφωνώ, το πρότεινα εγώ χθες, αλλά απλά θέλω να
παρατηρήσω ότι στον προϋπολογισμό στο σκέλος των εξόδων στη σελίδα 71
είναι χωριστές οι δύο μελέτες και εμφανίζεται πίστωση στο νότια έδρας ΠΕ 2 και
δεν εμφανίζεται πίστωση στην Μπαλάνα στην ΠΕ 5 στην πράξη εφαρμογής, εκεί
θέλει μία ενημέρωση, μία, πρέπει να διορθωθεί. Να πω τώρα πάνω σ'αυτό το
θέμα, επειδή από χθες το βράδυ που το συζητάγαμε το έψαξα λίγο, με αυτά τα
νούμερα, με αυτό το νούμερο των 60.000, 70.000 πόσο είναι το ανώτατο για

60

ΠΡΑΚΤIΚΑ ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

τον πρόχειρο διαγωνισμό, απ'ότι πληροφορήθηκα δεν μπορούν να λάβουν μέρος
τα σοβαρά μελετητικά πτυχία, τα σοβαρά τάξης Ε' ας πούμε, ΔΕ μπορούν να
λάβουν μέρος σε πρόχειρους, γενικά σε διαγωνισμούς που έχουν να κάνουν με
προϋπολογισμό πάνω από 100.000 και γι'αυτό στην Κάτω Μπαλάνα, μάλλον
στην Ανω Μπαλάνα στον αρχαιολογικό χώρο έχουμε πάει με το σύστημα της
πρόσληψης ειδικού συμβούλου για την Τεχνική Υπηρεσία. Εντάξει, μπορούμε να
το αφήσουμε τώρα στο τεχνικό πρόγραμμα, αλλά θεωρώ ότι μετά με την
Τεχνική Υπηρεσία σε μια ενδεχόμενη αναμόρφωση τεχνικού προγράμματος και
προϋπολογισμού πρέπει μάλλον να κατευθυνθούμε προς τα 'κει στην πρόσληψη
ειδικού συμβούλου. Εχουμε κακομάθει, με την καλή έννοια, στο Δήμο μας με
καλούς μελετητές και θεωρώ ότι η πράξη εφαρμογής είναι δύσκολες και
σοβαρές μελέτες και δεν πρέπει να πέσουμε έτσι σε χαμηλότερο επίπεδο.
Μια και αναφέρθηκα στην Μπαλάνα, στην Ανω Μπαλάνα και στον
αρχαιολογικό χώρο, διάβασα χθες το βράδυ σε ένα έντυπο που όλοι το
διαβάσατε, ότι έχει πάει στο ΣΥΠΟΘΑ για έγκριση η Ανω Μπαλάνα σε
κατεύθυνση Προεδρικού Διατάγματος. Αν έχει γίνει έτσι, δεν το γνωρίζαμε, δεν
είχαμε την πληροφόρηση, την πήραμε από τον Τύπο, αν έχει γίνει έτσι, θεωρώ
ότι υπάρχει ένα λάθος, όχι επί της ουσίας της ενέργειας, σωστά είναι να πάει για
έγκριση Προεδρικού Διατάγματος η Ανω Μπαλάνα, η εγκεκεριμένη Ανω
Μπαλάνα, όμως αυτό έχει την έννοια όχι μόνο να μην κινδυνεύσει η περιοχή
από ενδεχόμενη προσβολή στο Συμβούλιο της Επικρατείας επειδή είχε εγκριθεί
με υπογραφή Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας, αλλά να διορθωθούν και
κάποια ζητηματάκια που τότε που εγκρίθηκε δεν μπορούσαμε να τα
διορθώσουμε, γιατί ήταν διαφορετική νομοθεσία. Και αναφέρομαι στην πρασιά
και στην απόσταση της οικοδομικής γραμμής από τον άξονα της Αττικής Οδού.
Από τη μεριά του λόφου Λεβίδη έχει διορθωθεί κατόπιν εγκρίσεως της ΔΜΕΟ,
είναι μία ευκαιρία να διορθώσουμε την απόσταση της οικοδομικής γραμμής από
τον άξονα της Αττικής Οδού και στην Ανω Μπαλάνα που θα πάει με Προεδρικό

ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗ 22η

28 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

61

Διάταγμα. Και έχει ιδιαίτερη σημασία γιατί υπάρχουν ιδιοκτησίες αυτή τη στιγμή
από τις οποίες κινδυνεύει η πράξη εφαρμογής με προσβολή που δεν μπορούν να
υλοποιήσουν την κάλυψη και τον συντελεστή τους εξαιτίας αυτού του
γεγονότος. Και θα το έχουμε το πρόβλημα αυτό και στον αρχαιολογικό χώρο
παρακάτω που μπορεί να μας προκύψουν ιδιοκτησίες μεγαλύτερες, που να μην
αποδώσουν για λόγους οικοδομησιμότητας όλη τους την εισφορά και είναι κρίμα
γιατί έχουμε μεγάλες ιδιοκτησίες στον αρχαιολογικό χώρο και είναι μια μεγάλη
ευκαιρία για τράπεζα γης. Θέλω να πω ότι θα πρέπει με έγκριση της ΔΜΕΟ, με
την ίδια έγκριση που έχουμε από την άλλη μεριά της Αττικής Οδού να
εγκρίνουμε και από την από 'δω μεριά της Ανω Μπαλάνας τη μείωση της
πρασιάς σε σχέση με την Αττική Οδό για να λείψουνε όλα τα παρελκόμενα από
το θέμα αυτό. Και το ίδιο φυσικά πρέπει να ισχύσει και με το Βακαλόπουλο, εάν
και εφόσον αποφασίσουμε να το πάμε για Προεδρικό Διάταγμα.
Μια και μιλούσαμε για το θέμα της πρόσληψης ειδικού συμβούλου,
υπάρχει ένα θέμα το οποίο δεν το 'χουμε πιάσει στο τεχνικό πρόγραμμα και ίσως
είναι καλύτερα να το πιάσουμε όχι σε επίπεδο τεχνικού προγράμματος, αλλά σε
επίπεδο προϋπολογισμού πάλι με τη πρόσληψη ειδικού συνεργάτη και αφορά τις
χρήσεις γης της Κάντζας. Υπάρχει ένα μεγάλο ζήτημα, δεν ξέρω οι Δημοτικοί
Σύμβουλοι αν το, αν έχει υποπέσει στην αντίληψή τους, στο Τοπικό όμως της
Παλλήνης έχει υποπέσει στην αντίληψή τους, διότι έρχονται επανειλημμένα για
έγκριση

άδειας

λειτουργίας

καταστημάτων

υγειονομικού

ενδιαφέροντος,

έρχονται αιτήσεις και στην Κάντζα δεν μπορούν να επιτύχουν έγκριση
αδειοδότησης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος και τούτο διότι η
Πολεοδομία, η Πολεοδομία η δικιά μας βεβαιώνει ότι η μόνη χρήση γης είναι η
κατοικία. Κατόπιν ειδικής έρευνας που έχω κάνει προκύπτει με γνωμοδοτήσεις
τριων Υπηρεσιών του ΥΠΕΚΑ, του Οργανισμού της Αθήνας, της Διεύθυνσης
Πολεοδομικού

Σχεδιασμού

και

του

Νομοθετικού

και

της

Διεύθυνσης

Νομοθετικού Εργου ότι ισχύουν οι χρήσεις του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου

ΠΡΑΚΤIΚΑ ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

62

στην Κάντζα. Κατόπιν αυτού, επειδή δεν μπορούμε να τις αμφισβητήσουμε, όσο
και αν θέλει η Πολεοδομία να αμφισβητεί τις τρεις αυτές γνωμοδοτήσεις, δεν
μπορούμε να αμφισβητούμε τρεις διαφορετικές Υπηρεσίες του ΥΠΕΚΑ, πρέπει
αφενός μεν να συμμορφωθούν οι Υπηρεσίες μας προς τις γνωμοδοτήσεις των
ανωτέρων αυτών Υπηρεσιών, αφετέρου δε, εμείς πρέπει να προχωρήσουμε σε
μελέτη εξειδίκευσης των χρήσεων γης της Κάντζας, των χρήσεων γης του
Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου, με αφαίρεση των οχλουσών χρήσεων και
σύμφωνα με τον χαρακτήρα, τον οικιστικό χαρακτήρα της περιοχής. Θεωρώ
λοιπόν αναγκαίο να το δείτε με την Υπηρεσία και να το δούμε και άμεσα πρέπει
να προχωρήσει το ζήτημα αυτό. Ενδέχεται κατόπιν ειδικής ανάλυσης η Κάντζα,
το κομμάτι της Κάντζας το πιο οικιστικό που δεν είναι στη Λεονταρίου, που δεν
είναι στο Πολεοδομικό Κέντρο, που δεν είναι στη Λαυρίου, να ισχύει το
καθεστώς της ελεύθερης χρήσεων γης περιοχής και αυτό είναι ακόμα πιο
επικίνδυνο από τι προκύπτει από το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο.
Παραπέρα, θα 'θελα μια ενημέρωση για το τι κάνουμε με το διοικητικό
κέντρο, το κομμάτι της ΠΕ 2 που είναι το διοικητικό κέντρο, σε τι φάση
βρίσκεται. Είχαμε πει κάποια στιγμή να αποκτήσουμε κάποια τράπεζα γης από
'κει. Τι κάνουμε με τον Μιχαληνό. Μετά από όλη αυτή την κουβέντα για την
Εράσμειο, κατέληξε η πλειοψηφία του συμβουλίου να προχωρήσουμε προς
γρήγορη έτσι έγκριση της περιοχής για να διορθώσουμε και τα όσα αφορούν το
τοπικό ρυμοτομικό της Ερασμείου, πού βρισκόμαστε σε σχέση με αυτή την
περιοχή;
Παραπέρα, γενικά πραγματικά πιστεύω ότι υπάρχουν σοβαρές επιτυχίες
στην πορεία υλοποίησης του τεχνικού προγράμματος και σε ό,τι αφορά τα
πολεοδομικά και σε ό,τι αφορά τα έργα υποδομών. Η οδοποιία έτσι όπως
υλοποιείται θεωρώ ότι υλοποιείται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, θεωρώ ότι
πραγματικά οι δρόμοι οι οποίοι κατασκευάζονται ή ανακατασκευάζονται είναι

ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗ 22η

28 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

63

πολύ ποιοτικής κατασκευής και βεβαίως όλοι οι κοινόχρηστοι χώροι οι οποίοι
διαμορφώνονται ή αναδιαμορφώνονται ήταν αναγκαίο αυτό να γίνει και
βρίσκονται προς τη σωστή κατεύθυνση. Πλην όμως σε ό,τι αφορά το κέντρο
της πόλης της Παλλήνης βρισκόμαστε σε μια ιδιόμορφη κατάσταση, δεν αρκεί
αυτό για να αναβαθμίσουμε το κέντρο της Παλλήνης, το κέντρο της Παλλήνης
είναι παλιό, δεν είναι όπως ο Γέρακας όπου υλοποιούμε ένα καινούργιο
πρόγραμμα, οπότε φτιάχνουμε δρόμους, πλατείες, παιδικές χαρές, κτίρια και
λοιπά, θέλει μία αναμόρφωση μεταρρυθμιστικού τύπου, πρέπει το κέντρο της
Παλλήνης να κοιταχτεί με μια μεταρρυθμιστική ματιά. Τι θα κάνουμε με τις
χρήσεις γης, τι θα κάνουμε με τη Λεωφόρο Μαραθώνος που καλώς ή κακώς
αποτελεί το εμπορικό κέντρο της πόλης, πώς θα ενθαρρύνουμε την ανάπτυξη
του εμπορικού κέντρου. Τι θα κάνουμε με τις τροποποιήσεις της εντός σχεδίου
περιοχής εκατέρωθεν του ρέματος. Τι θα κάνουμε με τις δικαστικές αποφάσεις
που έχουμε για άρση απαλλοτριώσεων και που πλέον δεν περνάνε τόσο εύκολα
από το Συμβούλιο της Επικρατείας. Ολοκληρώνω. Αυτό ήτανε το αντικείμενο
της ανάπλασης το οποίο έθετα από την αρχή της θητείας μας και το οποίο πλέον
στη μέση της θητείας μας και προς το τέλος πλέον δεν ξέρω αν έχει νόημα,
όμως θα έβαζε σε δρόμο, θα έβαζε σε σοβαρή προοπτική την ανάπτυξη της
πόλης και των κεντρικών σημείων της τα οποία είναι πολύ σημαντικά. Μαζί με
μία επικαιροποίηση και αναθεώρηση της κυκλοφοριακής μελέτης, η οποία θα
έβαζε και όλα αυτά τα ζητήματα που ανέφερε η κα Νούτσου περί των
πεζοδρομίων, διαπλάτυνσης, διαμόρφωσης πεζοδρόμων, παρτεριών και δεν
ξέρω 'γω τι. Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κα Λεβαντή.
Ο κ. Γιαννουσόπουλος προσήλθε.
Και το λόγο έχει ο κ. Μπάκας.

ΠΡΑΚΤIΚΑ ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

64

ΜΠΑΚΑΣ: Ευχαριστώ κ. Πρόεδρε. Καταρχήν, θα ήθελα να πω ότι είμαι πάρα
πολύ ικανοποιημένος σήμερα που βλέπω ότι υπάρχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για
το σχέδιο.
Θα ήθελα να ξεκινήσω με τον κ. Γκοτσόπουλο. Κύριε Γκοτσόπουλε,
θεωρείτε ότι τα πάντα έχουν μπλοκάρει, θεωρείτε ότι δεν έχει γίνει τίποτα,
θεωρείτε ότι δεν έχει προχωρήσει κάτι, εγώ αυτό εισέπραξα. Ξέρω ότι είστε
άνθρωπος με πολιτικό ήθος, θα περίμενα αν μη τι άλλο να αναγνωρίσετε ότι
έστω και κάτι ήταν στο 10 και πήγε στο 10,1, δεν το αναγνωρίσατε, θεωρείτε
ότι δεν έχει γίνει τίποτα. Παρ'όλα αυτά δεν θα απολογηθούμε ούτε θα πούμε
σήμερα τι έχει γίνει, γιατί τα 'χουμε πει πάρα πολλές φορές, νομίζω
εμπεριστατωμένα και επιχειρηματολογώντας κάθε φορά σε κάθε βήμα και σε
κάθε στάδιο.
Αυτό που θέλω να πω είναι ότι είπατε ότι θα μπορούσαμε να
'χουμε αναθέσει τις πράξεις εφαρμογής. Στα βόρεια δεν μπορούν να ανατεθούν
οι πράξεις εφαρμογής, δεν έχουν ακόμα ολοκληρωθεί οι πολεοδομικές μελέτες.
Είπατε άτυπα, άτυπα πώς, δεν θα πρέπει να γίνει διαγωνισμός; Θα το
αναθέσουμε απευθείας σε κάποιον και θα πούμε στη συνέχεια; Υπάρχουν κενά,
υπάρχουν τεχνικά κενά σε όλα αυτά. Η διάθεση ενδεχομένως να υπάρχει.
Στο νοτίως έδρας θέλω να σας πω ότι έχουν ξεκινήσει ήδη οι διαδικασίες
για την πράξη εφαρμογής, αλλά αυτό δεν είναι με τυμπανοκρουσίες να σας λέμε
ξεκινήσαμε τις διαδικασίες. Διαδικασίες τι σημαίνει, ότι η Τεχνική Υπηρεσία
έχουν ετοιμάσει, φτιάχνουν τους φακέλους να ξεκινήσουνε τη διαδικασία, να
δούμε ακριβώς πώς γίνεται η δημοπράτηση, να δούμε όλο ακριβώς το έργο, η
διακήρυξη, τα πάντα, αυτό έχει ήδη ξεκινήσει, δεν είναι κάτι όμως που θα σας
πω ξεκίνησε, δεν έχει νόημα, λέμε όταν κάτι ολοκληρώνεται, νομίζω είναι πιο
σωστό και πιο πρέπον έτσι να γίνεται. Συγγνώμη λίγο, να τα βλέπω λιγάκι όπως
τα έχω μπροστά μου εδώ, ωραία.

ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗ 22η

28 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

65

Αυτό που άκουσα πριν από την κα Λεβαντή που είπε για τον ειδικό
σύμβουλο. Αυτό είναι μία διαδικασία την οποία την έχουμε ξανακάνει, ειδικός
σύμβουλος σημαίνει ότι εκεί που δεν μπορείς να δώσεις, να αναθέσεις τη μελέτη
άμεσα σε κάποιο λόγω τάξης πτυχίου, αναθέτεις σε κάποιον ειδικό σύμβουλο, με
την υποχρέωση η Υπηρεσία να υπογράψει στο τέλος και να σφραγίσει τη
μελέτη, γιατί ο τεχνικός σύμβουλος απλά, ουσιαστικά παρέχει, κάνει το έργο,
παρέχει συμβουλές στην Τεχνική Υπηρεσία και η Τεχνική Υπηρεσία είναι αυτή
που υπογράφει την ολοκλήρωση του έργου. Αυτό λοιπόν πρακτικά στην πράξη
εφαρμογής είναι αδύνατον να γίνει, γιατί θα πρέπει η Τεχνική Υπηρεσία να κάνει
όλη τη διαδικασία της πράξης εφαρμογής και να την υπογράψει. Αρα λοιπόν
υπάρχουν κάποια θέματα εκεί, τα οποία και τα εξετάζουμε.
Κάτι άλλο, η Ανω Μπαλάνα δεν έχει πάει ποτέ στο ΣΥΠΟΘΑ, εμείς δεν
έχουμε πει ποτέ κάτι τέτοιο. Η Ανω Μπαλάνα λοιπόν το τονίζω να
καταγραφείστα πρακτικά, δεν είναι στο ΣΥΠΟΘΑ. Αυτό που έχουμε πει και το
επαναλαμβάνω και ελπίζω να καλύψω οποιαδήποτε απορία, είναι ότι η Ανω
Μπαλάνα θα υποβληθεί ακόμα και το τμήμα το οποίο έχει ήδη εγκριθεί, θα
επανυποβληθεί μαζί με το αρχαιολογικό όταν θα είναι έτοιμο και μαζί με τα τρία
οικοδομικά τετράγωνα νοτίως της Σπάτων θα επανυποβληθούν όλα στο
Υπουργείο ή στο ΣΥΠΟΘΑ στην Περιφέρεια αναλόγως πού είναι που θα πρέπει,
σε ποια αρμόδια Αρχή θα πρέπει να πάει, θα επανυποβληθούν όλα μαζί, ώστε
εκεί να πάρει έγκριση με Προεδρικό Διάταγμα. Αρα λοιπόν δεν έχουμε κάνει
ακόμη τίποτα γιατί δεν έχουμε ακόμα ολοκληρώσει το αρχαιολογικό και τα 3
οικοδομικά τετράγωνα.
Επίσης, για τη μείωση της πρασιάς που ακούστηκε από την, όσον αφορά
στην Αττική Οδό. Αυτό είναι ήδη υπό σκέψη και δεν είναι μόνο αυτό το
πρόβλημα, -συγγνώμη, να ολοκληρώσω πριν απ'

ΠΡΑΚΤIΚΑ ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

66

αυτό- να πω ότι είναι ήδη υπό σκέψη, ήδη το εξετάζει η Τεχνική Υπηρεσία, αυτό
είναι στα πλαίσια τροποποίησης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου και όχι
σε μία απλή επανυποβολή και να πούμε ότι αυτό το καταργούμε, έτσι, άρα
λοιπόν είναι μία άλλη διαδικασία.
Επίσης θα πρέπει να σας πω κάτι που ενδεχομένως δεν το ξέρουν οι
περισσότεροι, όπως και εγώ δεν το ήξερα μέχρι να ασχοληθώ με την όλη
διαδικασία, δεν είναι μόνο αυτό, ξέρετε ότι υπάρχουν οικόπεδα 120 τετραγωνικά
που θα χτίσουν; Για μένα κατά τη γνώμη μου είναι έγκλημα, το απόλυτο
έγκλημα, αλλά σε κάθε περίπτωση και αυτό θα πρέπει να εξεταστεί με την
τροποποίηση. Δεν είναι μόνο λοιπόν μία πρασιά εκεί, είναι ότι όταν τεμαχίζεις
κάποια οικόπεδα σε 120, υπάρχει δρόμος που είναι 120άρια οικόπεδα που θα
πρέπει να χτίσουν και θα χτίσουν 60 τετραγωνικά. Εντάξει, αν αυτό ήτανε κάτι
που θα ήταν πάρα πολύ καλό θα συμφωνούσαμε ενδεχομένως όλοι. Υπάρχουν
λοιπόν αστοχίες όλου αυτού του θέματος και του συστήματος τις οποίες θα
μπορούσαμε να τις καλύψουμε με την τροποποίηση ενός εγκεκριμένου
ρυμοτομικού σχεδίου και είναι υπό σκέψη και ήδη η Τεχνική Υπηρεσία έχει κάνει
δουλειά πάνω σ'αυτό, δεν είναι όμως τελειωμένο, έτσι, και γι'αυτό και δεν
αναφέρουμε κάτι άλλο.
Οσον αφορά τις χρήσεις γης της Κάντζας, πολύ σωστά το έθεσε η κα
Λεβαντή, υπάρχει ένα θέμα εκεί που ενδεχομένως να χρειάζεται τροποποίηση,
αναθεώρηση των χρήσεων γης, υπάρχει ένα θέμα, εγώ δεν θα πω ότι κακώς οι
Υπηρεσίες, η Πολεοδομία κακώς δεν αναγνωρίζει το ΓΠΣ ή ότι όλα είναι άσχημα,
εκεί υπάρχει ένα επιχείρημα, ένα αντεπιχείρημα που είναι πολύ ισχυρό που
δίνεται από την Τεχνική Υπηρεσία η οποία αναγνωρίζει και λέει ότι το σχέδιο της
Κάντζας ουσιαστικά αποτελεί ένα σχέδιο συνεταιρισμού, είναι ακριβώς ό,τι
αντίστοιχο έχει ας πούμε η Καλλιτεχνούπολη, αν λοιπόν εκεί επιτραπεί να
φτιάχνουν μαγαζιά, θα είναι σαν να δίνει άδεια στην Καλλιτεχνούπολη να

ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗ 22η

28 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

67

χτίζουν σούπερ μάρκετ. Αυτό λοιπόν είναι ένα επιχείρημα που πραγματικά είναι
ισχυρό, δεν μπορώ να πιέσω κάποιον ούτε εγώ ούτε εσείς ούτε κανένας μας, να
πιέσει λοιπόν να του πει υπόγραψε και αυτό, παρ'όλο ότι υπάρχουν, παρ'όλο ότι
υπάρχουν εισηγήσεις από τις Υπηρεσίες, υπάρχουν όμως και περί του αντιθέτου
που έχουν οι υπάλληλοι αυτοί οι οποίοι ισχυρίζονται το αντίθετο. Σε κάθε
περίπτωση όμως η αναθεώρηση των χρήσεων γης της Κάντζας θα έπρεπε να
γίνει, κάποτε θα πρέπει και αυτή να μπει στο τραπέζι. Δεν ξέρω αν δεν
απάντησα κάτι.
Οσον αφορά άλλα θέματα, το διοικητικό κέντρο βρίσκεται ήδη ως
γνωστό, είναι στο Υπουργείο, έχει επανυποβληθεί για να πάει με τις σύντομες
διαδικασίες που αναφέρει ο νόμος, οι οποίες κάθε άλλο παρά σύντομες είναι
όπως αντιλαμβάνεστε, από τότε που έχει υποβληθεί.
Ο Μιχαληνός επίσης, ο Μιχαληνός είναι ήδη στο Υπουργείο, εκεί υπάρχει
ένα θέμα το οποίο θέμα είναι γνωστό από παλιά, νομίζω ότι έχει ξανασυζητηθεί.
Το θέμα είναι ότι ενώ είχε υποβληθεί έχοντας μέσα στην πολεοδόμησή του και
την Εράσμειο, η οποία στη συνέχεια μάλλον η Εράσμειος εξαιρέθηκε, οπότε
αυτό είναι λάθος αν συνεχίσει έτσι και έτσι είμαστε σε μία διαδικασία ανοιχτή με
το υπουργείο συνομιλιών, ώστε να δούμε με ποιο τρόπο θα πρέπει και αυτό να
περαστεί μέσα, ώστε να μην υπάρχει πρόβλημα στη συνέχεια, έτσι, γιατί
προέκυψε αφού είχε υποβληθεί, το είχε υποβάλει ο κ. Κωνσταντάς, έτσι δεν
είναι; Ελπίζω να μην έχω αφήσει κάτι.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ. Μπάκα.
Ο κ. Βασιλόπουλος έχει το λόγο.
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ κ. Πρόεδρε. Θα 'θελα να βάλω δύο σοβαρά
θέματα, αλλά δεν είναι ο Δήμαρχος εδώ να πούμε, θα 'θελα να μου απαντήσει,
αν μπορείτε να σημειώσετε παρακαλώ πάρα πολύ.

ΠΡΑΚΤIΚΑ ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

68

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θέλετε να μιλήσετε αργότερα; Δεν έχω πρόβλημα. Πείτε, πείτε.
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ:

Δεν

έχω

κανένα

πρόβλημα,

υπάρχει

αναπληρωτής

Δημάρχου, δεν ξέρω... αν δεν μπορεί να απαντήσει. Εγώ θα τα θέσω τα
ερωτήματα, αν μπορείτε να σημειώσετε, δύο θέματα είναι.
Είχα αναφερθεί σε παλιά μου τοποθέτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο σε
ό,τι αφορά δύο σημαντικά κατ'εμέ θέματα, το ένα είναι οι πινακίδες σήμανσης
και το άλλο είναι η κυκλοφοριακή μελέτη. Είχα πει ότι οι πινακίδες επί διοίκησης
δικής μας του κ. Κωνσταντά από την Εθνικής Αντιστάσεως μέχρι το λόφο του
Λεβίδη όλους τους κάθετους δρόμους και αναφέρομαι συγκεκριμένα η Κύπρου,
η Εθνικής Αντιστάσεως, η Κύπρου, Υακίνθων, Αθανασίου Διάκου, Βενιζέλου,
Ρήγα Φεραίου, Βλαχερνών, Καραϊσκάκη, Μπότσαρη, όλες οι πινακίδες έχουν
καταστραφεί στην κυριολεξία και όταν λέω έχουν καταστραφεί, έχουν
καταστραφεί από αυτοκόλλητα οπαδών του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού.
Δεν ξέρει ο οδηγός οποιοσδήποτε περνάει από το συγκεκριμένο κομμάτι αν θα
στρίψει αριστερά ή θα τρακάρει ή δεν ξέρω τι. Λοιπόν, υπάρχει ένα πρόβλημα
σοβαρό, σοβαρότατο κατ'εμέ.
Το δεύτερο θέμα είναι κυκλοφοριακή μελέτη, που 'χα βάλει πάλι αυτό, η
απάντηση του Δημάρχου τότε ήταν δεν υπήρχαν χρήματα. Αναφέρομαι, είναι
κυκλοφοριακή μελέτη πάλι επί διοίκησης του κ. Κωνσταντά, είχε μείνει ένα
κομμάτι σε ό,τι αφορά την Ψαρών και Υδρας, αν θυμάμαι συγκεκριμένα είναι 7,
8 δρόμοι, πάλι τότε μου 'χε απαντήσει ο Δήμαρχος δεν υπήρχαν χρήματα.
Ενόψει προϋπολογισμού, έχουμε ένα προϋπολογισμό σήμερα, θα 'λεγα μπορείτε
να βρείτε κανένα κονδύλι και γι'αυτά και να τα κάνετε κ. Δήμαρχε; Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ. Βασιλόπουλε.
Ο κ. Σταματίου.

ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗ 22η

28 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

69

ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ: Κύριοι συνάδελφοι, ακούγοντας προσεκτικά τους συναδέλφους
ήρθε στο μυαλό μου η περίοδος 1994-2010 όταν δεν ήμουνα Δημοτικός
Σύμβουλος και Δήμαρχος ήταν ο κ. Γκοτσόπουλος και ο κ. Κωνσταντάς. Είναι
γεγονός αναμφισβήτητο ότι πιέζαμε τους δυο Δημάρχους και ομολογώ ότι τα
αποτελέσματα που καταγράφηκαν ειδικά στο πρόβλημα της σχολικής στέγης
ήταν θεαματικά. Και θα ήθελα να πω κ. Κωνσταντά, επειδή αρκετές φορές έχετε
πει ότι άλλα λέγαμε τότε και άλλα κάνουμε τώρα, έτσι, εγώ ξεκινάω πραγματικά
με τη θετική συμβουλή σας ό,τι έχει σχέση με το πρόβλημα της σχολικής
στέγης στη Δημοτική Ενότητα Παλλήνης.
Θα πάω σε ένα δεύτερο θέμα, δομές κοινωνικής φροντίδας. Είναι γεγονός
αναμφισβήτητο ότι ξεκινήσατε τον βρεφονηπιακό σταθμό στην Κάντζα, μάλλον
ξεκίνησε επί Γκοτσόπουλου, συνεχίσατε εσείς, συγχαρητήρια, συγχαρητήρια,
διπλά συγχαρητήρια στον Δήμαρχο γιατί το ολοκληρώνει, γιατί τον έχει ανάγκη
ο Δήμος μας και θα 'λεγα -για την Κάντζα μιλάω, για την Κάντζα, για την
Κάντζα, για την Κάντζα κ. Κωνσταντά, για την Κάντζα και τον Αγιο Νικόλαο, για
τον Αγιο Νικόλαο- συγχαρητήρια λοιπόν που το ξεκινήσατε, διπλά συγχαρητήρια
στον Δήμαρχο που το ολοκληρώνει και τον Σεπτέμβριο θα τον έχουμε για να
μπορέσουμε να καλύψουμε μια πολύ σημαντική ανάγκη των δημοτών μας.
Αλλες δυο φορές συγχαρητήρια όμως, έτσι, για τις δύο εντάξεις στους
βρεφονηπιακούς σταθμούς, που αν τα αθροίσουμε όλα μαζί αυτά ο
προϋπολογισμός είναι περίπου 5.619.227,00 ευρώ. Αυτά είναι νούμερα τα οποία
έχουν να κάνουν με ένα τεχνικό πρόγραμμα με πραγματικά δεδομένα. Δεν
φιλοσοφούμε, πραγματοποιούμε και υλοποιούμε έργα τα οποία έχουν ανάγκη οι
πολίτες.
Θα σταθώ για δύο λεπτά ό,τι έχει σχέση με τα θέματα της κοινωνικής
φροντίδας. Αυτή τη στιγμή στους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς είναι περίπου 570
με, περίπου 570 παιδιά. Τον Σεπτέμβριο θα έχουμε τη δυνατότητα τα 570

ΠΡΑΚΤIΚΑ ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

70

παιδιά να πάνε 670. Να ενημερώσω και να πω ότι οι αιτήσεις οι φετινές για τους
Βρεφονηπιακούς Σταθμούς ήταν περίπου 850. Εάν έχουμε, πιστεύω και εκτιμώ
ότι μέχρι το τέλος της δημοτικής θητείας θα έχουμε και τον άλλο Βρεφονηπιακό
Σταθμό στο Ο.Τ. 619 και εκτιμώ και πιστεύω με λίγη πίεση θα έχουμε και τον
Βρεφονηπιακό Σταθμό στο Ο.Τ. 770, που τι σημαίνει, ότι θα έχουμε τη
δυνατότητα τις 850 αιτήσεις, με δεδομένο το γεγονός ότι τα πληθυσμιακά
δεδομένα δεν θα μεταβληθούν στα επόμενα τρία χρόνια, άρα λοιπόν πάμε με
την πολιτική που ακολουθιέται και πραγματικά είναι σημαντικό να καλύψουμε
τις ανάγκες των πολιτών μεσαίου και χαμηλού εισοδήματος, αυτή είναι η
πολιτική.
Και κάναμε και κάτι άλλο, σε κάποια δεδομένη στιγμή ο κ. Γκοτσόπουλος
είπε το εξής, αυξήσαμε τα τροφεία κατά 30%, ένα έχω να πω, ότι σε κάθε
συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου τι κάνουμε,
εξετάζαμε όλα τα αιτήματα των δημοτών που πραγματικά υπάρχει μείωση των
εισοδημάτων και τους πάμε σε μια κλίμακα κατώτερη, ούτως ώστε απλά να τους
δώσουμε μία ανάσα μέσα από την κοινωνική φροντίδα την οποία έχουμε ως
πολιτικοί, ως Δημοτική Αρχή, αυτή είναι η πραγματικότητα ό,τι έχει σχέση με τις
δομές που αναφέρθηκε ο κ. Γκοτσόπουλος και καλά έκανε και αναφέρθηκε.
Εγώ αυτό που ξέρω και τουλάχιστον επειδή το μελέτησα, έριξα μια ματιά,
έτσι μια ιδιαίτερη ματιά, ότι συνολικά έχουν καταγραφεί μέσα στο τεχνικό
πρόγραμμα περίπου 10 εκατομμύρια από το ΠΕΠ. Κανείς δεν μπορεί να
αμφισβητήσει ότι οι χρηματοδοτήσεις από το ΠΕΠ ή από τις άλλες μορφές ΕΣΠΑ
είτε είναι το ΕΠΕΡΑ είτε το ΕΣΠΑ στην οποιαδήποτε μορφή, ένα είναι γεγονός,
ότι είναι η μόνη αξιόπιστη πηγή χρηματοδότησης. Και αυτό που τουλάχιστον
καταγράφεται μέσα από τα νούμερα, μέσα από ενέργειες, μέσα από
αποτελέσματα, καμιά φορά δεν έχει σημασία η προσπάθεια, σημασία έχει το
αποτέλεσμα, έτσι πολύ χοντρά έχω να πω το εξής, ότι στο ΕΠΕΡΑ εκεί που

ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗ 22η

28 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

71

πραγματικά έχει δραστηριοποιηθεί ο Δήμαρχος μαζί με τους συνεργάτες του,
είναι γεγονός αναμφισβήτητο είτε το θέλουμε είτε δεν το θέλουμε, περίπου 10
εκατομμύρια θα 'ρθούνε ό,τι έχει σχέση με τα συγκεκριμένα έργα, περίπου 6
εκατομμύρια ό,τι έχει σχέση με την βιοκλιματική αναβάθμιση προϋπολογισμού 6
εκατομμύρια, ό,τι έχει σχέση με το τηλεμετρικό σύστημα διαχείρισης άλλα
3.650.000, μιλάμε περίπου 9.850.000, αυτά είναι τα νούμερα και δεν μιλάμε
νούμερα ότι θα ξεκινήσουμε, γιατί πολύ καλά γνωρίζουμε όλοι ότι αν ξεκινήσεις
τώρα, το έργο θα το έχεις να πούμε αν όχι σε 12 μήνες, το πολύ-πολύ να το
'χουμε σε 36 μήνες. Μιλάμε για έργα τα οποία ήδη έχουν ενταχθεί, άρα αυτό
που χρειάζεται αυτή τη στιγμή είναι λίγο σπρώξιμο παραπάνω για να
μπορέσουμε να δούμε αποτελέσματα.
Δεν θα ταλαιπωρήσω το, δεν θα σας ταλαιπωρήσω συνάδελφοι άλλο,
έχω όμως να πω το εξής, κράτησα από την περσινή τοποθέτηση του πρώην
συναδέλφου του Γιώργου του Μπουλμπασάκου τη λέξη τρίπολη, είναι και εδώ
και έφερε τον χαρακτηρισμό της τρίπολης γιατί πρώτον αυτή τη στιγμή είπε ότι
δεν έχουμε κατορθώσει, τότε Γιώργο μου δεν είχαμε κατορθώσει πραγματικά να
καθιεωρώσουμε την ενιαία παρέλαση και ταυτόχρονα αυτή τη στιγμή έβαλες και
πολύ σωστά το θέμα της, μιας ενιαίας κυκλοφοριακής μελέτης που πραγματικά
θα δώσει μια άλλη εικόνα στην πόλη. Ενα είναι γεγονός, ότι η παρέλαση είτε το
θέλουμε είτε δεν το θέλουμε είναι μία και μοναδική και ταυτόχρονα έχει
ξεκινήσει μια προσπάθεια ούτως ώστε το υφιστάμενο κυκλοφοριακό δίκτυο της
πόλης τουλάχιστον ό,τι έχει σχέση με τα μέσα μαζικής μεταφοράς να αποκτήσει
μια άλλη εικόνα και αυτό τουλάχιστον σ'αυτό τον τομέα έχει καταβληθεί
ιδιαίτερη προσπάθεια.
Ενα είναι γεγονός ότι ενδεχομένως θα το δούμε και λίγο αργότερα στον
προϋπολογισμό, είναι γεγονός ότι πρέπει να ξαναδούμε το θέμα του σταθμού
μεταφόρτωσης απορριμμάτων του Δήμου μας, πρέπει να πάρουμε μια τολμηρή

ΠΡΑΚΤIΚΑ ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

72

απόφαση. Ειπώθηκε προηγουμένως από τον συνάδελφο τον Αρη τον Βίτσιο ότι
κάπου υπάρχουν κάποια δημοσιεύματα μείον ενάμισι εκατομμύριο. Ενα είναι
γεγονός, εγώ στέκομαι στην απάντηση που έδωσε ο Δήμαρχος, ένα είναι
γεγονός ότι πρέπει να βρούμε τρόπους όχι να αυξάνουμε τα τέλη, πρέπει να
βγάλουμε απ'το μυαλό μας τη λογική των αυξήσεων και να δούμε με ποιους
τρόπους θα μειώσουμε τις δαπάνες. Αυτή λοιπόν η μέχρι τώρα μη τολμηρή θέση
του Δημοτικού Συμβουλίου πραγματικά επιβαρύνει το κόστος. Αρα λοιπόν είναι
η ώρα, είναι η στιγμή να πάρουμε μια τέτοια απόφαση, όπως αυτή τη στιγμή θα
πρέπει να τολμήσουμε να προστατεύσουμε περισσότερο τους ελεύθερους
χώρους είτε λέγεται στρατόπεδο Λάμπρου, δεν ξέρω αν θα το πουλήσουν είτε
λέγεται κτήμα ΔΕΗ, δεν ξέρω πώς θα το αξιοποιήσει η ΔΕΗ, έτσι, και τον λόφο
Λεβίδη αλλά και στον λόγο Κεραίας που αναφέρθηκε ο συνάδελφος κ.
Γκοτσόπουλος.
Οπως και ένα άλλο σημαντικό θέμα το οποίο το βλέπουμε όταν
γινόμαστε επισκέπτες κακών μαντάτων, τα νεκροταφεία μας σχεδόν έχουν
γεμίσει, εδώ χρειάζεται το Δημοτικό Συμβούλιο δεν ξέρω πότε να πάρει και εκεί
μια τολμηρή απόφαση, τη χρειαζόμαστε, χρειαζόμαστε ένα τρίτο νεκροταφείο,
πρέπει λοιπόν να το δούμε, πρέπει τουλάχιστον του χρόνου, τουλάχιστον του
χρόνου να το δούμε αυτό το θέμα, φέτος μέσα στο τεχνικό πρόγραμμα δεν
υπάρχει.
Οπως και ένα άλλο ζήτημα το οποίο πρέπει να δούμε είναι το εξής,
βλέπουμε ότι λόγω της οικονομικής συγκυρίας -και τελειώνω κ. Πρόεδρε και
τελειώνω κ. Πρόεδρε- λόγω της οικονομικής συγκυρίας και στο Μετρό της
Κάντζας και στο Μετρό της Παλλήνης οι συρμοί φεύγουν γεμάτοι και έρχονται
γεμάτοι, αναγκαιότητα λοιπόν σε συνεργασία με την Περιφέρεια να ζητήσουμε
τρόπο και διαδικασία να κατασκευαστούν κάποια πάρκινγκ. Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ. Σταματίου.

ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗ 22η

28 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

73

Ο κ. Κωνσταντάς έχει το λόγο, παρακαλώ.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, θα ξεπεράσω και εγώ
λίγο το θέμα του ετησίου προγράμματος δράσης, το θεωρώ ότι είναι μία
υποχρέωση που πρέπει να κάνουμε, έτσι κι αλλιώς περίπου αν θέλετε στον
σκελετό όλοι οι Δήμοι κάνουνε το ίδιο, το εμπλουτίζουν με τα δικά τους
προβλήματα, με τα δικά τους θέματα, είναι μία υποχρέωση η οποία πρέπει να
γίνει απ'όλους τους Δήμους, την κάνουμε και εμείς με τον τρόπο που την
κάνουμε, μπορεί να την χαρακτηρίσει ο καθένας όπως θέλει, αλλά εν πάση
περιπτώσει, είναι μία υποχρέωση που πρέπει να γίνει, έτσι για να μπορέσουμε
να εντάξουμε κάποια έργα και να μπορέσουμε να διεκδικήσουμε κάποια έργα
από όποια προγράμματα πρέπει να διεκδικήσουμε.
Εκείνο που θέλω να τονίσω ιδιαίτερα και θα το κάνω πάρα πολύ σύντομα,
είναι το θέμα του τεχνικού προγράμματος. Θα συμφωνήσω με τον κ.
Γκοτσόπουλο, γιατί πάντα το κουβεντιάζαμε αυτό ότι πρέπει να στοχεύουμε σε
κάποια

πράγματα

και

να

δίνουμε

κάποιες

προτεραιότητες,

κάποιες

προτεραιότητες που έχουν σχέση, τρεις είναι στη δική μας περιοχή, να το πούμε
ξεκάθαρα, είναι το σχέδιο πόλης που αφορά περισσότερο την Παλλήνη, είναι η
αποχέτευση που αφορά όλους μας ακαθάρτων εννοώ, λίγο παραπάνω πρέπει να
'χει στων ομβρίων ο Γέρακας, γιατί η Παλλήνη το 'χει λύσει ουσιαστικά το
πρόβλημά της και από εκεί και πέρα είναι οι κοινωνικές δομές που είναι
απαραίτητες στο νέο Δήμο με τα καινούργια δεδομένα και τις καινούργιες
ανάγκες.
Το σχέδιο πόλης λοιπόν, μια και το ξεκινήσαμε όλοι να το κουβεντιάζουμε
γι'αυτό το περιβόητο σχέδιο Παλλήνης και το 'χουμε ακούσει και τι δεν έχουμε
ακούσει αυτή τη χρονιά, αλλά τουλάχιστον εγώ πιστεύω ότι θα πρέπει να το
δούμε προς τη θετική κατεύθυνση όλοι, έστω και αν έχουμε τις αντιδράσεις μας,
τις αντιθέσεις μας, τις διαφορές μας, όσον αφορά τους χειρισμούς βεβαίως και

ΠΡΑΚΤIΚΑ ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

74

όχι όσον αφορά το στόχο και την ουσία. Εγώ να τονίσω λοιπόν ότι πρέπει να
δούμε τον πρώην Δήμο Παλλήνης πάνω από τρεις φορές μεγαλύτερο σε έκταση
από τον σημερινό Δήμο Γέρακα, απ'τον παλιό Δήμο Γέρακα, συγγνώμη, ίσως και
παραπάνω από τρεις φορές. Πρέπει να δούμε ότι, ναι, είναι τρεις, τρεισήμισι,
ίσως και τέσσερις φορές παραπάνω 24.000 στρέμματα με 8, αλλά και θα πρέπει
να δούμε ότι αυτή τη στιγμή η Παλλήνη έχει ενταγμένα στο σχέδιο πόλης,
ενταγμένα στο σχέδιο πόλης περίπου 5.000 στρέμματα, όσα έχει και ο Γέρακας,
περίπου λέω, μην μου πει κάποιος 500 πάνω, 500 κάτω, θα τα βρούμε, δεν
υπάρχει θέμα, αλλά το θέμα είναι να καταλάβουμε και να δώσουμε τη διάσταση
που πρέπει να δώσουμε. Ομως ταυτόχρονα έχει ένα Γενικό Πολεοδομικό που αν
θέλετε κάτω από άλλες συνθήκες η τότε πόλη του Γέρακα και η τότε Διοίκηση
δεν προχώρησε στη διαδικασία του Γενικού Πολεοδομικού, εκμεταλλεύτηκε την
επιχείρηση πολεοδομικής ανασυγκρότησης και κατόρθωσε με συνοπτικές
διαδικασίες και μέσα από το ΥΠΕΧΩΔΕ να εντάξει όλη την περιοχή του Γέρακα
στο σχέδιο και μπράβο της και καλά έκανε. Εμείς η τότε Διοίκηση που ήτανε υπό
τον Γιώργο τον Σμέρο, αποφάσισε να κάνει Γενικό Πολεοδομικό και εντάχθηκε
μόνο το κομμάτι του Αγίου Νικολάου τα 240 στρέμματα, λάθος πολιτικό εκ των
υστέρων αναγνωρισμένο. Θέλω λοιπόν να τονίσω ότι είναι απ'το 2008 και '09
που ήταν έτοιμες οι πολεοδομικές μελέτες. Ολες οι πολεοδομικές μελέτες
στάλθηκαν στο ΥΠΕΧΩΔΕ.
Θέλω επίσης να τονίσω κάτι που είναι πολύ σημαντικό για να γίνει
κατανοητό, λόγω των καθυστερήσεων και δεν φταίει ο Δήμος, δυστυχώς φταίει
η Επιτροπή Παρακολούθησης, γιατί είχαμε φρεναρίσματα τεράστια και το
ΥΠΕΧΩΔΕ, κατορθώσαμε να φτάσουμε σε κάποιο σημείο το 2007 μετά που
ανέλαβα από τον κ. Γκοτσόπουλο που το Συμβούλιο Δημοσίων Εργων
ξεκαθάρισε δεν έχετε δικαίωμα πια να κάνετε, να δώσετε παράταση της
σύμβασης στους μελετητές σας, τελειώστε, έχετε μέχρι 31/12/2007, μετά τις
31/12/07 δεν έχετε κανένα δικαίωμα να εκδώσετε λογαριασμό και δεν πρόκειται

ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗ 22η

28 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

75

να εγκριθούν εντάλματα πληρωμής, το ξέρουν οι παλιοί Δημοτικοί Σύμβουλοι.
Αναγκαστήκαμε τότε κάτω απ'αυτές τις συνθήκες, ενώ είχαμε περίπου 1, ενάμισι
εκατομμύριο ευρώ από το Βακαλόπουλο για να προχωρήσουμε στην κατασκευή
του δικτύου ύδρευσης, κατορθώσαμε και το εντάξαμε στο ΠΕΠ, είναι τα
σίγουρα λεφτά που λέτε και καλά κάνετε και τα λέτε, είναι τα σίγουρα λεφτά
που παίρνουμε από το ΠΕΠ και χρησιμοποιήσαμε τα χρήματα για να
πληρώσουμε ένα εκατομμύριο ευρώ πάντα για το σχέδιο πόλης, απ'το σχέδιο
πόλης για το σχέδιο πόλης, πάνω από ένα εκατομμύριο ευρώ πληρώσαμε για
την επικαιροποίηση των τοπογραφικών διαγραμμάτων όλης της Παλλήνης που
σήμερα είναι επικαιροποιημένα. Πληρώσαμε όλες τις πολεοδομικές μελέτες, μα
όλες τις πολεοδομικές μελέτες, γιατί δεν είχαμε δικαίωμα να τις πληρώσουμε
μετά, ακόμα και ο Αγιος Αθανάσιος είναι πληρωμένη σαν πολεοδομική μελέτη
μιλάω, έτσι, ακόμα και ο Αγιος Αθανάσιος που τραβιέται ακόμα σήμερα,
τραβιόμαστε και η Κάτω Μπαλάνα είναι πληρωμένη σαν πολεοδομική μελέτη
τοπογραφικά και πολεοδομικές μελέτες είναι πληρωμένες. Ολο το Γενικό
Πολεοδομικό λοιπόν της Παλλήνης είναι πληρωμένο, ο λόφος, ο Αγιος
Αθανάσιος, η Μάριζα, τα πάντα, Νέα Παλλήνη, Παπαχωράφι, Νότια Εδρας,
ακόμα και τώρα που φέραμε, πετύχαμε το μεγάλο στόχο να κάνουμε τα δύο
μεγάλα ρέματα της Παλλήνης να τα κάνουμε σκεπαστά με πλακοσκεπείς
αγωγούς, γιατί... Ορίστε; Οι μελέτες; Ετοιμες είναι οι μελέτες και έχουνε πάει
κάτω κυρία, έτσι; Εχουνε πάει στο ΥΠΕΧΩΔΕ, σας το είπα, από το 2009 ήτανε
στο ΥΠΕΧΩΔΕ οι μελέτες.
Από 'κει και πέρα λοιπόν, εκείνο που είναι σημαντικό και θέλουμε να
πούμε τι πετύχαμε στο Κάτω Χαρβάτι και στο Νότια Εδρας, τα δύο ρέματα
Μάριζα και Παπαχωράφι να μην γκρεμίσουν σπίτια και να μην καταστρέψουν
περιουσίες και να μην έχουμε το πρόβλημα που έχουμε στον Αγιο Θανάση που
πετύχαμε να πάρουμε την έγκριση από το ΥΠΕΧΩΔΕ να κάνουμε πλακοσκεπείς
αγωγούς, πάνω από 350.000 και το εντάξαμε και στο πρόγραμμα της

ΠΡΑΚΤIΚΑ ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

76

Νομαρχίας, χωρίς να ξοδέψει ούτε ένα ευρώ ο Δήμος. Αυτή ήτανε η προσπάθεια
που κάναμε και όλες οι μελέτες αυτή τη στιγμή, μα όλες οι μελέτες βρίσκονται
στο ΥΠΕΧΩΔΕ το αργότερο από τον Απρίλη του 2009, όλες οι μελέτες. Σήμερα
λοιπόν σιγά-σιγά γίνονται αυτές οι μελέτες και μάλιστα ήταν και πληρωμένες και
σήμερα που μιλάμε ακόμα είναι πληρωμένες και η πράξη εφαρμογής της Ανω
Μπαλάνας και το Βακαλόπουλο, το Κάτω Βακαλόπουλο και το πολεοδομικό
κέντρο οι 350.000 έχουν πληρωθεί. Ολα αυτά λοιπόν τα εκατομμύρια βγήκανε
μέσα από τη διαδικασία των ιδίων πόρων του Δήμου Παλλήνης, πληρώθηκαν
από ίδιους πόρους.
Γι'αυτό το λόγο κάναμε μια τεράστια προσπάθεια, μια τεράστια
προσπάθεια πέραν απ'την ύδρευση του Βακαλόπουλου που ήταν πάνω από ένα
εκατομμύριο ευρώ να ενταχθεί ο Βρεφονηπιακός Σταθμός και μάλιστα με τη
μελέτη-κατασκευή, έτοιμη η μελέτη του στον Αγιο Νικόλαο, να ενταχθεί
περίπου 1.200.000,00 ευρώ, να ενταχθεί η οδός Κύπρου στο πρόγραμμα
δημοσίων επενδύσεων με 4.800.000,00 ευρώ, να έχουμε ακόμα και σήμερα, να
το διεκδικούμε από το πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ 300.000 περίπου ευρώ για την
πλατεία του Πανοράματος και δεν ξέρω γιατί δεν το διεκδικούμε, είναι χρήματα
που οφείλουν να μας δώσουνε, πολύ σωστά μπήκε στο τεχνικό πρόγραμμα. Ενα
καινούργιο πρόγραμμα 1.500.000,00 ευρώ για τα όμβρια και 700.000,00 για το
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ, ενώ αυτά ήτανε έργα τα οποία τα 'χουμε και σήμερα μέσα στο
τεχνικό πρόγραμμα. Ενώ ταυτόχρονα υπήρχε το 3ο Γυμνάσιο που σωστά ήταν
έτοιμη η μελέτη και ήταν σε φάση δημοπράτησης, ενώ δεν ξέρω, δεν το βλέπω
πουθενά, γιατί πρέπει να μπει και ένα διεκδικητικό κομμάτι στόχοι μας, που ήταν
το Νηπιαγωγείο και το Δημοτικό στο Κάτω Βακαλόπουλο, το οποίο ήταν σε
φάση προμελέτης και δεν είδα τι ακριβώς γίνεται, έχει παραχωρηθεί ο χώρος,
έχει δοθεί στον ΟΣΚ, τον έχει δηλώσει ο ΟΣΚ στο Εθνικό Κτηματολόγιο ως δικιά
του ιδιοκτησία, Νηπιαγωγείο και Δημοτικό όμως που ήταν σε φάση προμελέτης
-γιατί την έχω την προμελέτη στα χέρια μου αντίγραφο- από το, αρχές του

ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗ 22η

28 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

77

2010 δεν ξέρω και δεν γράφεται πουθενά. Αυτά λοιπόν είναι τα δεδομένα που
βρίσκονται αυτή τη στιγμή, που βρίσκεται αυτή τη στιγμή το οικιστικό της
Παλλήνης.
Και θέλω να τονίσω κάτι αγαπητοί συνάδελφοι, γιατί πολλά ακούγονται,
εγώ θα 'θελα μία απάντηση να μάθω τι έχει γίνει με το Καμπά, για τον
απλούστατο λόγο ρωτάω με τη Ρετζ, ρωτάω γιατί εντάχθηκε, κυρώθηκε η
πράξη εφαρμογής της Μπαλάνας, μία περιοχή περίπου 400 τόσα στρέμματα,
έτσι δεν είναι; Αυτή η περιοχή έχει 12 στρέμματα κοινωφελείς χώρους,
κοινόχρηστους χώρους, επιτρέψτε μου να μην κάνω λάθος, πλατείες, χώρους
αναψυχής και τα λοιπά, 16 στρέμματα κοινωφελείς χώρους, Γυμνάσιο, Λύκειο,
Κλειστό Γυμναστήριο... τα πάντα, γήπεδα, Βρεφονηπιακοί Σταθμοί, Δημοτικό,
όμως παρ'όλα αυτά που έχουμε 28 στρέμματα, έχει 7 στρέμματα τράπεζα γης
περίσσευμα και αν προσθέσουμε και τα υπόλοιπα με μία καλή διαχείριση, με μία
καλή διαχείριση από τον αρχαιολογικό χώρο, τα 7 μπορούν να γίνουν και 12
στρέμματα και πάνω απ'όλα έχει 44.000 τετραγωνικά εισφορά σε χρήμα, που
εάν τυχόν -αν θέλετε πέντε λεπτά δώστε μου...
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οκτώ μιλάτε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΣ: ... μιλάμε, 8, άλλα 5 είπα Πρόεδρε. Λοιπόν, αν θέλετε λοιπόν
να το προϋπολογίσουμε ότι τα 44.000 τετραγωνικά θα είναι εισφορά σε χρήμα
με την τιμή που καθορίστηκε και την οποία οφείλουμε να το φέρουμε στο
Δημοτικό Συμβούλιο, δεν μπορεί να είναι 350,00 ευρώ το τετραγωνικό, είναι
υπερβολικά μεγάλη, βέβαια δεν είναι θέμα του Δήμου, είναι θέμα της επιτροπής,
αλλά θα πρέπει όμως να το κουβεντιάσουμε 350,00 ευρώ το τετραγωνικό για
την εποχή είναι υπερβολικά μεγάλο το ποσό και θα πρέπει να συζητηθεί.
Καταλαβαίνετε λοιπόν μ'αυτό το κονδύλι ξεπερνάει τα 15 εκατομμύρια ευρώ.
Αγαπητοί συνάδελφοι, όλες οι πολεοδομικές μελέτες βρίσκονται σε φάση
έγκρισης και θα πρέπει πραγματικά, αυτό που είπε και η κα Λεβαντή και να

ΠΡΑΚΤIΚΑ ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

78

συμφωνήσω απόλυτα μαζί της, να φροντίσουμε να είναι σοβαρά τα γραφεία,
είναι προτιμότερο να καθυστερήσουμε ένα και δυο μήνες, αλλά να μπούνε
σοβαρά γραφεία που πραγματικά και σοβαρές εταιρείες που θα δώσουνε τα
αποτελέσματα που έχουνε δώσει μέχρι σήμερα τουλάχιστον στις δυο, τρεις
γειτονιές που έχουνε δουλέψει και το λέω αυτό διότι πάρτε παράδειγμα τη
Λούτσα που εδώ και 20 χρόνια βασανίζεται και δεν μπορεί να κυρώσει μία πράξη
εφαρμογής, το ξέρει ο κ. Καραγιάννης και με κοιτάζει γιατί συμφωνούμε
απόλυτα και εγώ τη ζω την περιοχή. Θέλω λοιπόν να τονίσω ότι πέρα απ'αυτά,
θα πρέπει να ρίξουμε μία γρήγορη ματιά, αυτό που είπε και η κα Λεβαντή στην
Κάντζα, δεν είναι η Κάντζα ο συνεταιρισμός ο πρόσφατος που διέπεται από
συγκεκριμένες διατάξεις χρήσεων γης, δεν υπήρχαν χρήσεις γης, αμιγής κατοικία
και γενική κατοικία το 1958, αυτό είναι που φωνάζουνε όλοι οι οργανισμοί και
όλες οι υπηρεσίες και θα πρέπει και να προστατεύσουμε την περιοχή αλλά
ταυτόχρονα να δώσουμε και το δικαίωμα της σωστής ανάπτυξής της.
Και για να κλείνω, πέραν από το στρατόπεδο Λάμπρου, το οποίο έχει
τεράστια -και εγώ θέλω αυτό να το κοιτάξετε- εφαρμόζεται το ΓΠΣ; Θα εγκριθεί
με το ΦΕΚ που θα λέει αθλητικοί χώροι ή θα παραμείνει στρατόπεδο; Αυτό
τουλάχιστον κοιτάξτε το, εάν το

στρατόπεδο τα 75 στρέμματα του

στρατοπέδου θα μπούνε με τη χρήση του ΓΠΣ που είναι αθλητικοί χώροι ή
κοινόχρηστοι χώροι ή θα μπει το ΦΕΚ; Εκεί το ΦΕΚ του ΓΠΣ λέω, το ΦΕΚ
ένταξης της περιοχής στο

σχέδιο που θα περάσει ΣτΕ. Το στρατόπεδο

Λάμπρου, στο Μιχαληνό είναι το στρατόπεδο Λάμπρου, η πολεοδομική μελέτη
είναι του Μιχαληνού κύριε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συνεχίστε κ. Κωνσταντά, να ολοκληρώσουμε, ολοκληρώστε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΣ: Αυτό είναι ένα από τα βασικά προβλήματα που πρέπει να
κοιτάξουμε. Θα πρέπει να κοιτάξουμε τη ΔΕΗ, διότι αυτή τη στιγμή με τα

ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗ 22η

28 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

79

γεγονότα που γίνονται και με την τρόικα, δεν ξέρουμε τι ακριβώς περιουσιακό
στοιχείο της ΔΕΗ.
Και επιτρέψτε μου κ. Δήμαρχε, να πω ακόμα ένα θέμα και πρέπει να το
κοιτάξετε, δεν σταμάτησα να διερευνώ τη συζήτηση καφενείου που μετέφερα
στο Δημοτικό Συμβούλιο όσον αφορά την Πλατεία Μακεδονίας και τη γραμμή
του τρένου, οι πληροφορίες μου λένε ότι η Κτηματική Εταιρεία του Δημοσίου
θεωρεί περιουσιακό στοιχείο του ΟΣΕ και την Πλατεία Μακεδονίας και όλη τη
γραμμή του τρένου εάν και εφόσον δεν έχει απαλλοτριωθεί ή αποζημιωθεί και
είναι πολύ σοβαρό το θέμα και θεωρεί ότι μόνο το τμήμα -σας παρακαλώ
Πρόεδρε, είναι πολύ σοβαρά αυτά...
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας παρακαλώ πολύ κ. Κωνσταντά, πρέπει να διακόψετε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΣ: ... αν θέλετε, εντάξει, να τα πω στον προϋπολογισμό; Λοιπόν,
δύο λεπτά μόνο να το κλείσω αυτό το θέμα και το κλείνω, δεν χρειάζομαι
παραπάνω. Λέω λοιπόν ξεκάθαρα ότι οφείλουμε να το κοιτάξουμε αυτό, διότι η
Κτηματική Εταιρεία του Δημοσίου αναγνωρίζει μόνο το τμήμα και το σταθαρχείο
που ήταν μέσα στου Καμπά, το οποίο ο Καλιτζάτζης και ο Μπόμπολας
τ'αγόρασαν από τον ΟΣΕ. Ορίστε; Εχει γίνει άρση, ναι, ακριβώς και έχουνε πάρει
τα χρήματα, δεν ξέρω τι έχει γίνει στη δικιά μας γραμμή και στην Πλατεία
Μακεδονίας, οφείλουμε να το κοιτάξουμε. Και να συμφωνήσω απόλυτα ότι το
κομμάτι που έχουμε όσον αφορά το λόφο της Κεραίας, πρέπει να βάλουμε
κάποιο κονδύλι μέσα στον προϋπολογισμό να αναλάβει κάποιος ειδικός ούτως
ώστε να μπορέσουμε να το χαρακτηρίσουμε δασική έκταση, ούτως ώστε να μην
πουληθεί και να θεωρείται από την ΕΡΤ ως ένα φιλέτο μέσα στην πόλη μας.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ. Κωνσταντά.
Προσήλθε ο κ. Καλαντζής Νεκτάριος.

80

ΠΡΑΚΤIΚΑ ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

Και το λόγο έχει ο κ. Μπουντουβάς.
ΜΠΟΥΝΤΟΥΒΑΣ: Κύριοι συνάδελφοι, εγώ δεν θα μπω στην -κ. Κωνσταντά,
παρακαλώ, παρακαλώ- λοιπόν, δεν θα μπω σε λεπτομέρειες, ο καθένας από εμάς
ξέρει τι υλοποιείται, τι στόχοι υπάρχουν. Πράγματι, το μεγαλύτερο εργαλείο και
μεγαλύτερο και από τον προϋπολογισμό για ένα όραμα της πόλης είναι το
τεχνικό πρόγραμμα. Εκεί που, στο μόνο που θα 'θελα να δώσω μια απάντηση
είναι στον κ. Γκοτσόπουλο που καταλαβαίνω τις προθέσεις του να προχωρήσει
το σχέδιο πόλης. Σ'αυτό τον τομέα κ. Γκοτσόπουλε, είσαστε πιο έμπειρος από
μένα, αλλά δεν νομίζω ότι θα 'τανε σύννομο και θα πέρναγε από τον Επίτροπο
να προχωράγαμε σε ανάθεση ή σε διαγωνισμό της πράξης εφαρμογής εφόσον
δεν ολοκληρωθεί η πολεοδόμηση των περιοχών, δεν βγούνε τα ΦΕΚ.
Οπως επίσης θα πω στον αγαπητό κ. Κωνσταντά, τις διαφωνίες μας για
τον τρόπο χειρισμού τόσα χρόνια του σχεδίου πόλης, αλλά δεν θέλω να
επανέλθω σε αυτά. Σε σχέση με το, σε σχέση -κ. Κωνσταντά, δεν σας διέκοψασε σχέση με το προχώρημα, αυτό εννοώ, δεν θέλω να σταθώ εκεί.
Αγαπητοί συνάδελφοι, όλοι είτε είναι στη συμπολίτευση είτε είναι στην
αντιπολίτευση μπορεί σε πολλά να συμφωνούν και μπορεί σε πολλά να
διαφωνούν. Θεωρώ ότι και το τεχνικό πρόγραμμα και ο προϋπολογισμός είναι τα
εργαλεία στα χέρια της Δημοτικής Αρχής, της εκλεγμένης Δημοτικής Αρχής για
να λειτουργήσει και να προχωρήσει αυτή η πόλη. Επομένως θεωρώ λάθος όταν
διαφωνούμε σε ορισμένα, αυτά τα ορισμένα να μας φέρνουν στο σημείο να
απορρίπτουμε ολόκληρο το τεχνικό πρόγραμμα ή ολόκληρο τον προϋπολογισμό.
Ο Δήμος πρέπει να λειτουργεί και πρέπει να παίρνει ψήφο εμπιστοσύνης και η
κριτική να γίνεται εκεί που πρέπει.
Μέσα λοιπόν σε αυτά τα πλαίσια, εγώ έχω εκφράσει τη διαφωνία μου σε
δύο, σε ένα περισσότερο συγκεκριμένο ζήτημα και ένα δεύτερο που θα
αναφέρω απλώς, επειδή έχει γίνει μια συζήτηση.

ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗ 22η

28 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

81

Το πρώτο θέμα στο οποίο έχω εκφράσει την διαφωνία μου είναι το θέμα
του, της ανακατασκευής του δημοτικού καταστήματος της Παλλήνης, το οποίο
το ψήφισα και τις δύο φορές και στον πρώτο προϋπολογισμό και στα πρώτα
έργα και στο δεύτερο, παρά το ότι είχα κάποια ερωτηματικά αλλά σε σχέση αν
θα έπρεπε να γίνει καινούργιο, επιμένω ότι πρέπει να γίνει και διαφώνησα στα
επιπλέον χρήματα τα οποία διατίθενται και όπως διατίθενται.
Ενα άλλο θέμα το οποίο θέλω να βάλω, επειδή έχει γίνει μια συζήτηση,
θεωρώ υπερβολικό το ποσό των 73.800,00 ευρώ -θα το πω τελικά- για την
κατασκευή της ράμπας τεχνικού ελέγχου, αλλά αν είναι για ράμπα τεχνικού
ελέγχου συμφωνώ και μένω εκεί. Επομένως κλείνω εδώ, για να ξεκαθαρίσω τη
θέση μου εδώ, επειδή έχω πάρει μία διαφορετική θέση σ'αυτά τα ζητήματα,
κυρίως στο πρώτο.
Ψηφίζω λοιπόν το τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου, γιατί πρέπει να
λειτουργεί ο Δήμος και έτσι πιστεύω πρέπει υπεύθυνα να φερόμαστε. Εάν
καταψήφιζα, όπως έχω κάνει, η νομοθεσία δεν το επιτρέπει, όπως έχω κάνει ας
πούμε στο θέμα του Δημαρχείου, θα πρέπει να καταψηφίσω το τεχνικό
πρόγραμμα και άρα να 'μαι αντίθετος σε όλα τα εκτελούμενα ή έργα τα οποία
προβλέπονται να γίνουν ή το όραμα που έχει οποιαδήποτε Δημοτική Αρχή ή η
συγκεκριμένη Δημοτική Αρχή, επομένως το ψηφίζω με επιφύλαξη σ'αυτά τα δύο
ζητήματα στα οποία έβαλα. Το ένα ζήτημα είναι το θέμα του Δημαρχείου για τα
επιπλέον χρήματα, όχι τις δύο ψηφίσεις που έκανα πριν, για το τρίτο που βγήκε
το επιπλέον τα 400 τόσα, που στον προϋπολογισμό τώρα προβλέπονται 250, θα
το πω και εκεί και το δεύτερο ζήτημα είναι ότι πραγματικά για τη ράμπα όπως το
λέει εδώ πέρα συμφωνώ και όχι τίποτα άλλο, αλλά με επιφύλαξη σε αυτά,
επομένως το ψηφίζω με επιφύλαξη σε αυτά τα δύο ζητήματα. Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ. Μπουντουβά.
Ο κ. Ζέρβας.

ΠΡΑΚΤIΚΑ ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

82

ΖΕΡΒΑΣ: Εμείς σαν Τοπικό Συμβούλιο το προτεινόμενο τεχνικό πρόγραμμα το
στηρίζουμε και το στηρίζουμε διότι ήταν και το περσινό και συνεχίζεται. Ομως
έχουμε επιφύλαξη όσον αφορά την κατασκευή και ανακατασκευή του
δημοτικού κτιρίου της Δημοτικής Ενότητας Παλλήνης και αυτό όχι γιατί δεν
θέλουμε να γίνει το κάποιο κτίριο, αλλά επειδή δεν μας έχει δοθεί μελέτη για το
τι πρόκειται να γίνει και το υψηλό κόστος, γι'αυτό έχουμε και αυτή την
επιφύλαξη.
Ανέφερε ο Δήμαρχος τι έχει γίνει στην Παλλήνη. Πράγματι έχουν γίνει
κάποια έργα τώρα τελευταία, όμως είναι πολύ λίγα με τις ανάγκες που έχει η
Παλλήνη, γι'αυτό θα παρακαλούσαμε τη Δημοτική Αρχή τον επόμενο χρόνο
επειδή οι ανάγκες της Δημοτικής Ενότητας Παλλήνης είναι πάρα πολύ μεγάλες,
να δώσει μεγαλύτερο βάρος για να γίνουν περισσότερα έργα.
Το τρίτο που ήθελα να πω είναι ότι στηρίζω εγώ ότι πρέπει να γίνει
σταθμός μεταφόρτωσης, να βρεθεί ο πιο κατάλληλος χώρος και να γίνει αυτός ο
σταθμός μεταφόρτωσης όσο το δυνατόν νωρίτερα.
Και το τέταρτο, υπάρχει ένα κονδύλι μέσα που αφορά κατασκευή και
ανακατασκευή οδών. Επειδή οι ανάγκες στην Παλλήνη είναι πάρα πολλές και οι
ενοχλήσεις που έχω από πολίτες της Παλλήνης για διάφορους δρόμους που είναι
σε πολύ κακά χάλια και πρέπει να επισκευαστούν ή να κατασκευαστούν από την
αρχή, θα παρακαλούσαμε τη Δημοτική Αρχή να έρθει σε επαφή με το Τοπικό
Συμβούλιο να πούμε και εμείς τις προτάσεις μας. Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ. Ζέρβα.
Κύριε Μερτύρη, θέλετε κάτι; Είχατε τοποθετηθεί στην αρχή, γι'αυτό λέω.
ΜΕΡΤΥΡΗΣ: Είχα τοποθετηθεί για το 1ο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία, ωραία, ελάτε.

ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗ 22η

28 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

83

ΜΕΡΤΥΡΗΣ: Δεν θα κουράσω το σώμα, οι περισσότεροι συνάδελφοι με
κάλυψαν σε αυτά που είπαν. Απλά θα 'θελα να κάνω και πραγματικά ήθελα μία
απάντηση, ερχόμαστε εδώ πέρα και μας ζητάτε να κρίνουμε το τεχνικό
πρόγραμμα και να πάρουμε θέση, δεν θα έπρεπε, είσαστε δύο χρόνια εν δυνάμει
Δημοτική Αρχή, δεν θα έπρεπε να μας φέρετε εδώ πέρα, έχετε καταθέσει και
ένα άλλο τεχνικό πρόγραμμα πέρσι, να δούμε απ'αυτό που φέρατε τι κάνατε, να
κάνουμε ένα απολογισμό που θεωρώ ότι και θεσμικά θα 'πρεπε να 'χε γίνει αυτό
το πράγμα; Δεν θα 'πρεπε να 'χε γίνει ένας απολογισμός; Και εκεί να δούμε κ.
Δήμαρχε, γιατί προηγουμένως κάνατε κάποια μομφή στην αντιπολίτευση ότι
λέτε ότι δεν κάνετε έργα, εκεί θα το... εν πάση περιπτώσει, για να καταλάβει και
ο κόσμος εδώ μέσα τι λέμε και τι κάνουμε, αυτό έχει σημασία. Το να καθόμαστε
εδώ να λέμε τώρα ο καθένας τα δικά του, μπορεί να κάτσουμε να αναλύσουμε
εδώ πέρα μέχρι αύριο το πρωί. Θεωρώ ότι αν φέρουμε το περσινό τεχνικό
πρόγραμμα, αυτά που είχαμε πει τι έχουνε γίνει, από 'κει και πέρα θα κριθεί ο
καθένας και εσείς και εμείς σ'αυτά που 'χουμε τοποθετηθεί εμείς, σ'αυτά που
'χετε πει εσείς. Πότε ενδέχεται να γίνει αυτό το πράγμα; Δεν έχω να πω τίποτα
άλλο. Εμείς το καταψηφίζουμε βέβαια, γιατί δεν συμφωνούμε...
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε.
Ο κ. Μαζίτσος.
ΜΑΖΙΤΣΟΣ: Επειδή ακούσαμε πολλά πράγματα για τα σχέδια πόλης που
γίνονται στο Δήμο μας, κάνω την ευχή επιτέλους αν μπορεί να προχωρήσει και
να ξεβαλτώσει και το σχέδιο της Δημοτικής Ενότητας Γέρακα και με την ευχή
αυτή δηλώνω ότι ψηφίζω και τα δύο πρώτα θέματα της ημερήσιας διάταξης και
για ετήσιο πρόγραμμα δράσης και για το τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου
Παλλήνης. Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ. Πρόεδρε.
Λοιπόν, η διαδικασία έχει ολοκληρωθεί.

ΠΡΑΚΤIΚΑ ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

84

Κατά πλειοψηφία λοιπόν, τροποποιημένο όπως έχει δοθεί.
Πάμε στο θέμα 3.
Ναι, το 2 και το 1 το κάναμε μαζί.
Λοιπόν, η μείζονα, λοιπόν το 1ο θέμα λοιπόν, το ετήσιο πρόγραμμα
λοιπόν δράσης είναι κατά πλειοψηφία, διαφωνεί η μείζονα αντιπολίτευση.
Ο κ. Γκοτσόπουλος, λευκό
όχι, ο κ. Γαβράς, όχι
η κα Νούτσου; Λευκό, λευκό στο 1ο, το 'παμε, το 'παμε, λευκό
ο κ. Γαβράς, όχι
ο κ. Σμυρλιάδης, ψηφίζει.
...: (εκτός μικροφώνου)...
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Βελιώτης ψηφίζει ναι.
Στο 2ο, στο 2ο.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: (εκτός μικροφώνου) Ο κ. Κωνσταντάς καταψηφίζει...
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: καταψηφίζει- στο 2ο λοιπόν.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: (εκτός μικροφώνου) Αρα, έχουμε λευκά 2 Γκοτσόπουλος και
Νούτσου. Καταψηφίζουνε η μείζονα μειοψηφία και ο κ. Κωνσταντάς και ο
κύριος...
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Στο 2ο λοιπόν, στο 2ο. Πάλι το ίδιο, καταψηφίζει η μείζονα. Στο
2ο λοιπόν, κατά η μείζονα, κατά.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ο κ. Γκοτσόπουλος και η κα Νούτσου, κατά
ο κ. Γαβράς, κατά
η ελάσσονα κατά λοιπόν στο σύνολό της

ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗ 22η

28 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

85

ο Θόδωρος...
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Βελιώτης και ο κ. Σμυρλιάδης, ναι.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: (εκτός μικροφώνου)... Κύριε... καταψηφίζετε είπες, τι είπες;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Καταψηφίζει, καταψηφίζει.
ΜΠΟΥΝΤΟΥΒΑΣ: Και εγώ με την επιφύλαξη που ανέφερα προηγούμενα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Και ο κ. Μπουντουβάς με τις επιφυλάξεις που είχε αναφέρει
προηγούμενα, ψηφίζει, ναι.
ΜΠΟΥΝΤΟΥΒΑΣ: Το ψηφίζω, με την επιφύλαξη απλώς να καταγραφεί.

ΘΕΜΑ 3ο

Λήψη απόφασης για έγκριση του 2ου ΑΠΕ του έργου "ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΑΙ
ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΕ ΓΕΡΑΚΑ".

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Μερτύρη.
ΜΕΡΤΥΡΗΣ: Καταρχήν, δεν έχουμε πάρει ούτε ΑΠΕ ούτε τίποτα, δεν έχουμε
τίποτα, αυτό το χαρτί πήραμε εδώ. Το καταψηφίζουμε γι'αυτό το λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Καταψηφίζει.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΣ: Μόνο να καταγραφεί, εφόσον η Πλατεία Μακεδονίας είναι
περιουσιακό στοιχείο του Δήμου μας ψηφίζω υπέρ, να καταγραφεί έτσι.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Κωνσταντάς λοιπόν, υπέρ με αυτή τη διαδικασία που είπε.
Ο κ. Γαβράς.
ΓΑΒΡΑΣ: Καταψηφίζω, καταψηφίζω.

ΠΡΑΚΤIΚΑ ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

86

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η κα Νούτσου, ψηφίζει ναι
ο κ. Γκοτσόπουλος, ναι.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: (εκτός μικροφώνου) Δυο λεπτάκια. Πρόεδρε, ψήφος με αίρεση
δεν είναι, δηλαδή ο κ. Κωνσταντάς είπε τις παρατηρήσεις του, ψηφίζει ή
καταψηφίζει, δεν μπορεί να γραφτεί με αίρεση...
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Είπε ναι, είπε ναι, είπε ναι. Βεβαίως, βεβαίως, έχει καταγραφεί,
αλλά είναι θετικό, είναι ναι.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: (εκτός μικροφώνου) Αρα, ο κ. Κωνσταντάς ψηφίζει...
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ψηφίζει, ναι ψηφίζει.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: (εκτός μικροφώνου) Και διευκρινίζω και εγώ ότι αφορά τα
πεζοδρόμια αυτό, όχι την πλατεία, έτσι;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Βελιώτης, ναι
ο κ. Σμυρλιάδης, ναι.
Εχει να πει κάτι ο κ. Καλαντζής.
ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ: Ψηφίσαμε τώρα... ένα ερώτημα να κάνω για την πλατεία, μπορώ
να μιλήσω; Γιατί ψηφίσαμε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ψηφίσαμε τώρα...
Θέμα 4ο.

ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗ 22η

28 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

87

ΘΕΜΑ 4ο

Λήψη

απόφασης

περί

έγκρισης,

λόγω

παρέλευσης

πενταετίας,

παραγραφής απαιτήσεων προμηθευτών του Δήμου.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το 'χετε μπροστά σας παρακαλώ. Το ψηφίζετε;
Ναι, ομόφωνα λοιπόν, ομόφωνα.
Κύριε Δήμαρχε.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Να πω κάτι. Στα προ ημερησίας ξέχασα να πω, επειδή, στα εκτός
ημερησίας, όχι στα προ, επειδή με το Νομικό Πρόσωπο -ακούστε με λιγάκι
παιδιά- με το Νομικό Πρόσωπο υπήρξε μία εμπλοκή από την ΕΕΤΑΑ που
διαχειρίζεται το πρόγραμμα του ΕΣΠΑ, ξεμπλοκάρισε βέβαια απ'ότι έμαθα τώρα
και θα πληρωθούν, αλλά θα καθυστερήσουμε να πάρουμε τις δόσεις, για να
πληρωθούν οι μισθοί και τα έξοδα του Ιανουαρίου θα πρέπει να κάνουμε απ'την
τακτική επιχορήγηση να το βάλουμε εκτός ημερησίας ένα ποσό της τάξεως των
150.000,00 ευρώ από την τακτική επιχορήγηση, έτσι; Για να μπορέσουμε να
πληρώσουμε μισθούς και έξοδα στο Νομικό Πρόσωπο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συμφωνείτε; Ναι, ναι...
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ξέρετε ότι το Νομικό Πρόσωπο έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα του
ΕΣΠΑ μέσω ΕΕΤΑΑ. Υπήρξαν κάποιες προσφυγές, τα ξέρει ο Θόδωρος εκεί,
πήγανε στο Ελεγκτικό Συνέδριο που εκδίκασε

... δικαστήριο, προχθές, δεν

θυμάμαι πριν δυο, τρεις, πέντε μέρες, βγήκε, ευοδώθηκε ευτυχώς το
αποτέλεσμα, αλλά τα λεφτά τώρα μέχρι να ξεμπλοκάρουν, θα 'ρθούνε
αργότερα. Για να μπορέσουμε να πληρώσουμε τα έξοδα του Ιανουαρίου, θα

ΠΡΑΚΤIΚΑ ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

88

πρέπει να δώσουμε από την τακτική επιχορήγηση που χρωστάμε έτσι κι αλλιώς
στο Νομικό Πρόσωπο 150.000,00 ευρώ να... τα έξοδά του, έτσι;
Ομόφωνα εκτός και ομόφωνα εγκρίνεται η επιχορήγηση, έτσι;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ομόφωνα λοιπόν και...
Θέμα 5ο.

ΘΕΜΑ 5ο

Λήψη απόφασης για έγκριση τρίμηνης παράτασης της σύμβασης με
την εταιρεία "ΓΕΝΙΚΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΑΕΕ", σχετικά με τη διακίνηση
επιστολών και μικροδεμάτων.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ομόφωνα. Οχι;
κ. Γαβρά; Ωραία, εκτός του κ. Γαβρά, να γίνει διαγωνισμός.

ΘΕΜΑ 6ο

Λήψη απόφασης για έγκριση τρίμηνης παράτασης της σύμβασης με
την εταιρεία "ΗΧΟΣ-ΓΡΑΦΗ Ε.Π.Ε." σχετικά με την τήρηση πρακτικών
Δημοτικού Συμβουλίου.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εκτός, ναι, είναι χρονική, είναι για 3 μήνες, έχει υπόλοιπο η
σύμβαση, έχουμε βγάλει 11.000,00 ευρώ.

ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗ 22η

28 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

89

ΓΑΒΡΑΣ: Να γίνει διαγωνισμός.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εκτός Γαβρά, λοιπόν.
Θέμα 7ο.

ΘΕΜΑ 7ο

Λήψη απόφασης για ορισμό Ενεργειακού Υπεύθυνου των κτιρίων του
Δήμου Παλλήνης.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ομόφωνα; Ομόφωνα.
Θέμα 8ο.

ΘΕΜΑ 8ο

Λήψη απόφασης για έγκριση κλαδέματος δέντρων και θάμνων
περιοχές εκτός σχεδίου του Δήμου Παλλήνης.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ομόφωνα.
Θέμα 9ο.

σε

90

ΠΡΑΚΤIΚΑ ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

ΘΕΜΑ 9ο

Λήψη απόφασης για επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού
στον κ. Μπουκουβάλα Περικλή.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ομόφωνα; Ομόφωνα.
Λύεται λοιπόν η συνεδρίαση.
Και ξεκινάμε τη δεύτερη συνεδρίαση για ένα και μοναδικό.

ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗ 22η

28 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

91

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λύεται η συνεδρίαση.
----------------------------

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΝΟΥΤΣΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΒΑΡΚΙΩΤΗΣ ΦΩΤΙΟΣ

ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ

ΒΕΛΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΒΙΤΣΙΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ

ΓΑΒΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΓΙΑΝΝΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΓΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΔΡΟΥΓΚΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

ΖΙΝΕΛΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

ΚΑΡΚΟΥΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΚΑΡΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΚΟΥΝΕΝΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ

ΚΟΥΤΣΙΚΟΥΡΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

ΛΑΚΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΛΕΒΑΝΤΗ ΜΑΡΙΑ

ΛΕΣΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΜΑΝΤΖΩΡΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

ΜΕΡΤΖΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΜΕΡΤΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΜΗΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΜΠΑΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΜΠΟΥΝΤΟΥΒΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΠΡΑΠΑ - ΔΑΡΡΑ ΘΕΟΔΩΡΑ

ΠΡΑΚΤIΚΑ ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

92

ΣΜΥΡΛΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

ΧΕΙΛΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΖΕΡΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΜΑΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΜΑΖΙΤΣΟΣ ΦΩΤΗΣ

Ε.Π.Ε.

ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ 21 15561 ΧΟΛΑΡΓΟΣ
ΤΗΛ. 2106548568 - 2106548667 / FAX. 2106533534
e-mail: hxografi@otenet.gr

ΤΗΡΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ - ΕΚΔΟΣΕΙΣ

ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗ 22η

28 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

93

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

ΑΒΑΡΚΙΩΤΗΣ ...................................................................................................................... 91
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ............................................................................................................. 5, 91
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ..................................................................................... 28, 29, 30, 67, 68, 91
ΒΕΛΙΩΤΗΣ .......................................................................................................................... 91
ΒΙΤΣΙΟΣ ..................................................................................................................12, 32, 91
ΓΑΒΡΑΣ ....................................................................................................... 21, 46, 85, 89, 91
ΓΙΑΝΝΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ........................................................................................................... 91
ΓΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΣ .................................................................................... 22, 23, 51, 53, 54, 91
ΔΑΡΡΑ ............................................................................................................................... 91
ΔΗΜΑΡΧΟΣ5, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 29, 30, 32, 33, 44, 45,
51, 52, 54, 84, 85, 86, 87
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ................................................................................................................... 91
ΔΡΟΥΓΚΑΣ.......................................................................................................................... 91
ΖΕΡΒΑΣ ........................................................................................................................ 82, 92
ΖΙΝΕΛΗ .............................................................................................................................. 91
ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ............................................................................................................. 5, 86, 91
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ .................................................................................................................... 91
ΚΑΡΚΟΥΛΙΑΣ ...................................................................................................................... 91
ΚΑΡΡΑΣ .............................................................................................................................. 91
ΚΟΥΝΕΝΑΚΗ ...................................................................................................................... 91
ΚΟΥΤΣΙΚΟΥΡΗΣ .................................................................................................................. 91
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΣ .................................................................. 11, 24, 25, 26, 73, 77, 78, 79, 85, 91
ΛΑΚΚΟΣ ............................................................................................................................. 91
ΛΕΒΑΝΤΗ ..................................................................................................................... 59, 91
ΛΕΣΤΑΚΗΣ ......................................................................................................................... 91
ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ............................................................................................................... 5, 91
ΜΑΖΙΤΣΟΣ.................................................................................................................... 83, 92
ΜΑΛΗΣ............................................................................................................................... 92
ΜΑΝΤΖΩΡΟΣ ................................................................................................................ 19, 91
ΜΕΡΤΖΑΝΟΣ ....................................................................................................................... 91
ΜΕΡΤΥΡΗΣ ................................................................ 10, 12, 20, 26, 28, 44, 45, 82, 83, 85, 91
ΜΗΛΑΣ....................................................................................................................23, 24, 91
ΜΠΑΚΑΣ....................................................................................................................... 64, 91
ΜΠΟΥΝΤΟΥΒΑΣ ................................................................................................. 20, 80, 85, 91
ΝΟΥΤΣΟΥ ............................................................................................................ 5, 11, 48, 91
ΠΡΑΠΑ ............................................................................................................................... 91
ΠΡΟΕΔΡΟΣ5, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32,
33, 44, 46, 48, 50, 52, 53, 59, 63, 67, 68, 72, 77, 78, 79, 81, 82, 83, 84, 85, 86,
87, 88, 89, 90, 91
ΣΜΥΡΛΙΑΔΗΣ ................................................................................................................ 21, 92
ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ................................................................................................................. 69, 92
ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ ..................................................................................................................... 92
ΧΕΙΛΑ ................................................................................................................................ 92