MINISTERUL SĂNĂTĂŢII AL REPUBLICII MOLDOVA

UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE NICOLAE TESTEMIŢANU

CATEDRA ECONOMIE, MANAGEMENT ŞI PSIHOPEDAGOGIE

C. EŢCO, IU. FORNEA, E. DAVIDESCU,
T. TINTIUC, N. DANILIUC, M. CĂRĂRUŞ

PSIHOLOGIA GENERALĂ
Suport de curs

CHIŞINĂU
2007rul editorial – Polgrafic Medicina20

Redactor: Lidia Câssa Asistenţă computerizată: Ludmila Fediuc Machetare computerizată: Veronica Istrati Descrierea CIP a Cemerei Naţionale a Cărţii Psihologia generală: Suport de curs / C. cât şi pentru toţi cei care au tangenţe sau sunt interesaţi de psihologie. în pedagogie. Management şi Psihopedagogie. 2007 © C.9 (075. ai diverselor instituţii de învăţământ superior.med. şef catedră Psihologie Socială. dr.06 Coordonator ştiinţific: Constantin Eţco.) ISBN 978-9975-9528-4-2 300 ex.04. 159. 2007 2 . – 366 p. conferenţiar universitar. în pedagogie. lector universitar Recenzenţi: Mihai Şleahtiţchi. Davidescu. Natalia Daniliuc. specialiştii de psihologie. Se propune să fie utilizat diferenţiat pentru diverse instituţii superioare şi facultăţi conform cerinţelor programelor de studii respective.. lector universitar Tatiana Tintiuc. Univ. p. lector universitar Elena Davidescu..8) P 97 Aprobat de Consiliul metodic central al USMF Nicolae Testemiţanu din 20. profesor universitar Autori: Constantin Eţco. dr.CZU 159. habilitat în medicină.. este un material complex despre totalitatea subiectelor discutate la Psihologia generală. pregătit în anul 2006. Eţco. ULIM Stratan Valentina. dr. conferenţiar universitar. vicedecan la facultatea Psihologie şi Psihopedagogie „Ion Creangă” UPS Suportul de curs. Eţco şi alţii. profesor universitar Iuliana Fornea. Iu. Fornea.hab. Catedra Econ. în psihologie. Testemiţanu”. Bibliogr. 364–366 (40 tit.. E.8) ISBN 978-9975-9528-4-2 © CEP Medicina. dr. 2007. – Ch. dr.. sociologie. pedagogie. lector universitar Margareta Cărăruş.: USMF. Este elaborat pentru studenţii USMF „N. de Stat de Medicină şi Farmacie Nicolae Testemiţanu..9 (075.

..... 3.................3... 1..............4. Reflectarea psihică............ Procesele psihice senzoriale.................1................. 1......................... 3........ Psihologia ca ştiinţă.........3................ 1...1.......2... Conştiinţa................. Proprietăţile (calităţile) reprezentărilor....................... Natura psihicului uman...................... 2........ Tema 1.........2.... 1.............. 1....... Tema 2............... 3........................... 2............ 3......................................................CUPRINS Prefaţă.............. subconştientul şi inconştientul..............3........ Observarea şi spiritul de observaţie........ 2.......................2....................................... Subconştientul..3... Bazele fiziologice ale percepţiei.....................................1.............2..... Criterii de clasificare......4............................. Însuşirile (legile) generale ale percepţiei.....1... Reprezentarea............................... Psihologia...........4.... 2......2...................2.. Clasificarea senzaţiilor..1............... Percepţia....... Definire şi caracteristica generală a senzaţiilor.... Diferenţele individuale şi calităţile memoriei. Psihicul ca obiect de cercetare al psihologiei...................................... 2..................... Tema 1.... Natura contradictorie a psihicului... 3...............2.................. 3........ 2..5....... Memoria................................... Mecanismele fiziologice ale senzaţiilor.............. Procesele memoriei......3... Definirea şi caracteristica generală a percepţiei.......4...... Criterii de clasificare.......... Delimitări conceptuale...... Clasificarea percepţiilor........ Formele vieţii psihice: conştiinţa......................... Metodologia cercetării în psihologie............ 2.. Procesele cognitive superioare........ Tema 2.................... Inconştientul.....5............................................... Legităţile fundamentale ale senzaţiilor........ Factorii şi legile optimizării a memoriei............. Tema 3....1... Compartimentul III........3... Particularităţile reflectării psihice........... Memoria......1.. 2................ 1..3...............4..... 1.. 1.......... Delimitarea domeniului.. Tema 3.................... Senzaţia.................. Psihicul ca obiect de cercetare al psihologiei........ Evoluţia psihicului... Mecanismele psihologice ale reprezentării........................... 1.............. Compartimentul II....... Introducere în psihologie........................................ Domeniile psihologiei.. Clasificarea reprezentărilor.............................. 1... 3....... Reprezentarea ca proces şi imagine mintală........... 2....... 6 7 7 10 12 19 19 24 26 27 31 32 33 35 40 40 40 44 47 50 52 52 53 54 55 55 57 57 58 59 60 62 62 62 64 68 71 73 3 ..... 1............................. Compartimentul I...... Probleme teoretico-metodologice ale psihologiei................. Tema 1................ 1............ Formele memoriei...................

.4.......... Afectivitatea........4.... persoană................................................2................. Motivaţia... Caracteristica generală a imaginaţiei........ Formele logice ale gândirii.... Activităţi şi procese reglatorii..... Aspecte teoretice şi metodologice generale.... Tema 1.... Însuşirile imaginaţiei.....2.. Dimensiunile (atributele) atenţiei.......... Teorii asupra naturii emoţiilor.............. 2. Tema 3................. Agresivitate – toleranţă.......................... 2..... 3. Formele limbajului...... 3........................................................ Tema 2.................. 136 122 125 127 128 129 129 130 131 133 136 136 4 .........................2.... Imaginaţia. 4.....1....... Gândirea. Activitatea umană. Structura activităţii............... 3........3.....5...... 2.... Criterii de clasificare.......... 5....... 1...... Definirea şi caracterizarea generală a voinţei..3............................................................................ 3... 4.................... 5............................ Funcţiile imaginaţiei. Formele imaginaţiei... Compartimentul V.... Formele motivaţiei.......... Proprietăţile proceselor şi stărilor afective... 4......... Conceptul de activitate..... 2.......... 2..5...... 2....4.2.1................................... Noţiuni generale despre limbaj. personalitate........ individualitate........... 4........... 2.4......... 3.....1...... Procesele gândirii.................2......... Tema 1.... 2........................... Definiţie şi caracterizare psihologică generală. Corelaţia dintre gândire şi limbaj... 4.1........ Definirea şi funcţiile motivaţiei......................................................... Tema 5.... Stresul............... 74 74 75 76 78 82 85 85 86 87 88 88 89 89 90 91 93 94 95 95 95 96 100 102 102 103 108 109 110 110 111 113 117 119 120 122 1....... Mecanismele fiziologice ale atenţiei..... 4................................................................. Atenţia.... Sistemul de personalitate..................................... 5..... Procedeele fundamentale ale imaginaţiei....... 4....... Tema 4......... Calităţile voinţei........4........... Clasificarea proceselor şi stărilor afective............... Voinţa socială.3.... Compartimentul IV..................................... Tema 4................................5...... 4..... Formele fundamentale ale atenţiei.. Tema 3.......... 3......... Motivaţie şi performanţă.............................. Operaţiile fundamentale ale gândirii....4......................3...... Structura şi fazele lor.........1.. 5.............. Structura sferei motivaţionale..1...... 3.... Activitatea comunicativă şi elementele ei........ Conceptul de personalitate: om............................... Funcţiile limbajului...........1.............................. 3..................... 3............. individ...... 4... 2.................1............................ Limbajul.................................. Formele de bază ale activităţii umane...... 3............. Voinţa... anxietatea şi angoasa.............3.3. 3...........6.......2....................2.......2.................1.......................................3.................................................... Delimitări conceptuale........................ Personalitatea.......5........... Actele voluntare.... 1........... Clasificarea gândirii..... 1.........4.....Tema 2....3..

..................2....... Formarea trăsăturilor de caracter...........3.................. 2..3........... Creativitatea...... Mecanismele fiziologice ale temperamentului....................................... 3. Caracterul. 1............................ ce stimulează sau inhibă creativitatea.. Natura aptitudinilor.....3... 3....... Temperamentul............................... Mecanismele fiziologice ale caracterului...................... Caracteristica psihologică.4.................... Factorii.....4........................ Tipologia personalităţii...........4.............3.................. 4................2..2.... Portrete temperamentale....................... Inteligenţa – aptitudinea generală a personalităţii. Tema 5................................................................................... 3............ 1................................... Clasificarea aptitudinilor...................... Tema 4..................... Structura integră a personalităţii......................................................... 5....... Definirea conceptului de creativitate............ BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ........3............. Tema 2.... 2......1.... Personalitatea ca obiect de studiu al psihologiei............. 5. 3... Aptitudinea – latura instrumental-operaţională a personalităţii......................................2.... Structura creativităţii.......4...... Aptitudinile.................................................. 3.......... 5... Niveluri şi stadii ale creativităţii...................................... 5................... Tipurile accentuate de caracter.................1............ Caracterul – latura relaţional-valorică a personalităţii.......... 4...................................... 4.... 2....... Structura caracterului şi complexul însuşirilor lui...... Temperamentul – latura dinamico-energetică a personalităţii........5.2.................somitate..............1.... 137 140 141 154 154 156 158 161 161 162 163 165 167 172 172 173 174 176 178 178 180 181 182 185 5 ................ 4... 1... Tema 3........................1.............

·Iu. Eţco – coordonator ştiinţific. de către studenţii diferitor instituţii şi facultăţi. Autorii. acoperind toată aria de compartimente. Colectivul de autori vor fi recunoscători pentru referinţele şi obiecţiile critice. după cum ştim. Procesele psihice senzoriale. sociologi. Aducem sincere mulţumiri şi consideraţii colegilor de la catedră pentru susţinerea şi ajutorul acordat pe parcursul elaborării acestei lucrări. îndeosebi din România şi Rusia. care studiază psihologia. studiate la disciplina Psihologia generală. cât şi din cercetările psihologice de ultimă oră. Fediuc Ludmila. servesc drept model de perfecţiune. Cărăruş – Capitolul III – Memoria. sunt: ·C. care au tangenţă cu psihologia. Suport de curs”. fiind de mare valoare şi păstrându-şi importanţa de-a lungul anilor. Lucrarea de faţă are următoarea structură: prefaţă. Testemiţanu”. având menirea să generalizeze studiile teoretice şi experimentale din domeniul psihologiei atât din ţară. Capitolul IV – „Activităţi şi procese reglatorii” – Activitatea umană. prevăzut de planurile de studii din învăţământul superior atât din Republica Moldova. ·E. Activităţi şi procese reglatorii. cât şi de peste hotarele ei. Eţco. Tintiuc – Capitolul V – „Sistemul de personalitate” – Personalitatea. Atenţia. claritatea. Suportul de curs conţine un material vast şi complex de psihologie generală. Davidescu – Capitolul V – Caracterul. Iu. Creativitatea. denumită „Psihologia generală.PREFAŢĂ Lucrarea a fost pregătită de către colectivul de autori ai catedrei Economie. etc. ordinea. Daniliuc – Capitolul II – „Procesele psihice senzoriale” (complet). Bibliografie selectivă. Cunoştinţele din domeniul psihologiei au o deosebită valoare pentru pregătirea viitorilor medici. Capitolul III – „Procesele cognitive superioare” – Imaginaţia. subteme. ·N. 6 . Procesele cognitive superioare. cum ar fi: calitatea. va fi de un real folos profesorilor şi studenţilor de la medicină. Fornea. echilibrul. având asemenea caracteristici. în clarificarea. Gândirea. Management şi Psihopedagogie în Medicină a Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie „N. cât şi de toţi cei interesaţi de psihologie. Fornea – Capitolul I – „Introducere în psihologie” (complet). specialişti din diverse domenii. Voinţa. de aceea sperăm că lucrarea prezentă va contribui la optimizarea acestui proces. Limbajul. ·T. 5 capitole: Introducere în psihologie. Sistemul de personalitate. ·M. Pregătirea către editare au realizat-o: C. care au pregătit materialul. Capitolul IV – Motivaţia. optimizarea şi dezvoltarea pe viitor a concepţiilor prezentate în această lucrare. Cercetările de psihologie clasică. Materialul dat s-a bazat pe selectarea şi generalizarea unei colecţii bogate de literatură. pedagogi. cât şi de peste hotarele ei. Afectivitatea. teme. Aptitudinile. Temperamentul. Suportul de curs dat poate fi utilizat de asemenea de către psihologi. atât din psihologia clasică.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful