You are on page 1of 55

John Arden

Azilul Fericirii
Scrisă în colaborare cu Margaretta d'Arcy Personajele DOCTORUL COPPERTHWAITE DOAMNA PHINEUS DOAMNA LETOUZEL DOMNUL GOLIGHTLY DOMNUL HARDRADER DOMNUL CRAPE ROBINSON LORDUL PRIMAR SMITH SIR FREDERICK HAPGOOD SORA JONES DOAMNA PRIMAR SORA BROWN DOAMNA DE LA PAROHIE Premiera a avut loc la teatrul Royal Court din Londra la 14 septembrie 1960, în regia lui William Gaskill. NOTA AUTORULUI Această piesă are intenţia să fie o punere în scenă antinaturalistă. Aceasta înseamnă că se vor utiliza măşti, care vor fi purtate după cum urmează: cei cinci bătrâni vor purta măşti de tipul „commedia dell' arte”, care acoperă numai partea superioară a feţei. Doctorul nu poartă mască decât la urmă, când apare cu o mască peste întreaga faţă, care îl reprezintă ca un copil. Surorile şi laboranţii au gura şi nasul acoperite cu măşti antiseptice. Distinşii vizitatori poartă măşti asemănătoare cu cele ale bătrânilor, dar mai puţin individualizate. Decorul trebuie să sugereze o atmosferă de spital, dar fără să fie prea rectiliniu şi clinic. Scenele nu sunt localizate într-o anumită încăpere. Câinele trebuie să fie imaginat de spectatori, dar trebuie să se înţeleagă că el este văzut de toate personajele din scenă — nu este o „amăgire”. Indicaţiile de regie sunt cele folosite la prima reprezentaţie de la Universitatea din Bristol, când piesa a fost prezentată pe o scenă deschisă, respectând aproximativ stilul elizabetan. Decorul folosea două uşi ce se deschideau în peretele din fund al scenei, având între ele o nişă cu uşi culisante, în care se păstra echipamentul de laborator al doctorului. Deasupra, se afla o mică scenă superioară. La Royal Court piesa s-a jucat în arca proscenei. Aceasta este, fără îndoială, o necesitate pentru majoritatea spectacolelor cu Azilul Fericirii în Anglia, fapt care nu micşorează însă regretul nostru. Organizarea nesatisfăcătoare a teatrului englez, în general şi construcţiile arhaice ale clădirilor sale limitează orice tentative din partea autorilor şi a regizorilor de a dezvolta larg convenţiile dramatice.

S-ar putea să fie mai indicat ca ei să poarte aceste măşti numai în scenele de laborator; în rest, pot să aibă faţa descoperită. Se cuvine să aduc mulţumirile mele Universităţii din Bristol şi secţiei sale dramatice pentru posibilitatea oferită, care a îngăduit ca tendinţele de a folosi scena deschisă să fie la fel de bine justificate în practică, ca şi în teorie. Recomand oricui ar dori să reprezinte piesa s-o facă pe o scenă deschisă, dacă acest lucru este posibil. S-ar putea ca limitări de ordin structural să împiedice utilizarea scenei superioare, dar cum aceasta nu reprezintă o parte esenţială din decor, scenele ce se petrec pe ea pot fi, fără nici un fel de dificultate, coborâte la nivelul principal. ACTUL I Scena 1 (Intră Doctorul Copperthwaite prin scena superioară şi se adresează direct spectatorilor.) DOCTORUL: Hmm. Bună seara, doamnelor şi domnilor. În primul rând, permiteţi-mi să vă spun cât de fericit sunt să vă văd aici şi să vă urez un cordial „Bine aţi venit” la Azilul Fericirii. După cum ştiţi, suntem încă doar o mică instituţie, şi donaţia pe care o primim din veniturile Serviciului Naţional al Sănătăţii nu este, din păcate, atât de generoasă pe cât ar putea să fie, dar — ei bine, ândrăznesc să vă reamintesc un vechi proverb — timpul le aranjează pe toate. Aş dori să faceţi cunoştinţă cu unele dintre persoanele în vârstă care se află în îngrijirea noastră. Aşa cum se spune, amurgul vieţii lor — dar despre-asta am să vă spun mai multe mai târziu... Acum este suficient să vă mărturisesc că acest spital pentru ameliorarea sănătăţii unui mare număr de persoane de vârstă înaintată este situat întrun mediu rural plăcut, se susţine aproape complet singur (din produse alimentare proprii ca ouă, unt şi altele), se află la o distanţă apropiată de Londra şi, sunt fericit s-o pot spune, dispune de cele mai moderne mijloace atât pentru tratamentele medicale, cât şi — ceea ce este cel mai important din punctul meu de vedere — pentru cercetări. Eu sunt directorul, şi numele meu este Copperthwaite. Sunt aici de cinci ani, şi — ăăă, da, ei bine, doriţi să faceţi cunoştinţă cu pacienţii, nu-i aşa, soră Brown şi soră Jones? Suntem gata să primim pacienţii. (Surorile intră şi îndepărtează un paravan de pe scena principală, descoperind pe bătrâni, care se bucură de mica lor petrecere. Bătrânii au intrat prin uşa de la nişă, care este închisă înainte de ândepărtarea paravanului.) Noi le zicem pacienţi, dar vă daţi seama că nu sunt în realitate bolnavi, ci numai bătrâni, ştiţi — trecerea timpului, degradarea treptată... E un fapt fizic care, privit din punct de vedere ştiinţific, corespunde perfect. Într-o instituţie de acest gen, mai presus de orice trebuie să se respecte abordarea clinică: e un lucru care niciodată nu e prea mult subliniat. Putem spune că ziua de azi este într-adevăr o ocazie propice pentru a face cunoştinţă cu aceşti cinci bătrâni. Vedeţi dumneavoastră, doamna bătrână din mijloc îşi sărbătoreşte cea de a nouăzecea zi de

naştere şi, bineînţeles, există o mică petrecere. Nu era vorba şi de un cozonac, soră? (Sora Brown iese.) În ordine. Ei bine, bătrâna noastră va tăia cozonacul şi ei o vor felicita. Este cea mai bătrână din clinica noastră. O cheamă doamna Phineus şi este văduvă de douăzeci de ani. (Intră sora Brown cu cozonacul, îl duce până la doamna Phineus şi îi pune cuţitul în mână.) Iată şi cozonacul, iată şi cuţitul cu care să-l taie; şi doamna Phineus tocmai îl taie; l-a şi tăiat! (În timp ce doamna Phineus taie cozonacul, surorile şi bătrânii o aplaudă.) Acum cu toţii sunt gata s-o felicite pe doamna Phineus, aşa cum cere tradiţia. BĂTRÂNII (cântă): Mulţi ani trăiască, Mulţi ani trăiască, La mulţi ani, doamnă Phineus. (Cozonacul este tăiat în felii de sora Brown şi fiecare pacient capătă o felie.) DOCTORUL: Petrecerea este acum în toi. În timp ce ei se distrează, poate ar fi bine să vă fac un scurt rezumat în legătură cu numele lor, vârsta şi cazul fiecăruia. (Se uită la un teanc de notiţe.) Vom începe cu doamna Phineus. Nu sunt prea multe de spus despre ea, condiţia generală este remarcabil de promiţătoare dacă ţinem seama de vârstă. S-au înregistrat câteva obstrucţii în condensori, orificiile depozitelor de nisip necesită unele reparaţii ocazionale, dar în linii generale răspunde foarte bine la semnalele sistemului de reglare. Urmează acum numărul doi: în dreapta doamnei Phineus îl avem pe domnul Golightly, în vârstă de şaptezeci şi cinci de ani, celibatar, în foarte bună stare de conservare. A fost dotat acum şase ani cu o supapă Walschaerts care a înlocuit sistemul original cu articulaţie Stephenson; de asemenea, de curând au fost înlocuite injectoarele. Impulsuri latente procreative necesită o amortizare a focarului, dar mai redusă decât înainte. Următorul, numărul trei, în partea stingă a doamnei Phineus, este celălalt membru feminin, doamna Letouzel. În vârstă de şaptezeci de ani, toate piesele mobile în bune condiţii, poate doar bolţurile capului de cruce uşor deteriorate, şi deranjamente ocazionale datorită lagărelor supraîncălzite când este vorba de câştiguri de ordin financiar. În general, un raport foarte favorabil. Alături de ea îl avem pe domnul Hardrader, numărul patru, specimenul nostru în cea mai bună stare de funcţionare. Un model foarte reuşit de ţeavă de eşapament şi de conductă de scurgere a dus la condiţii excelente de progrese continui. Împlineşte optzeci şi opt de ani la treisprezece ale lunii viitoare. În sfârşit, la capătul din stânga, îl vedem pe domnul Crape. Aici a fost un caz nefericit de deteriorare generală, dar în ultimul an s-a efectuat o reparaţie capitală, inclusiv montarea unei ţevi de eşapament mai lungi, s-a revizuit construcţia capului de cilindru şi s-au înlocuit elementele perforate de barbotare, ieşite din uz. Vârsta actuală este de şaptezeci şi nouă de ani. Continuă să

existe o tendinţă de a depăşi potenţialul de putere peste capacitatea sa nominală, dar considerând că acest lucru poate fi înlăturat — cred că se poate spune că putem privi in viitor plini de speranţă. Aceasta este aproape tot ce vă pot spune mai interesant în prezent. Mica lor petrecere se desfăşoară în continuare, deşi nu este indicat să fie lăsaţi să se înflăcăreze prea mult... BĂTRÂNII (cântă): În genunchi, mamă Brown În genunchi, mamă Brown În genunchi, în genunchi, nu-i ridica de loc În genunchi, mamă Brown. DOCTORUL: Cred că ar fi mai bine să punem acum capăt seratei. La această vârstă, un neastâmpăr puţin mai mare lasă urme adânci. (Bătrânii îşi repetă cântecul.) Da-a, cred că am dreptate. Soră, ar fi mai bine să se termine. La culcare, băieţi şi fete, sunteţi în întârziere cu o jumătate de ceas, să nu ardem luminarea la ambele capete, s-o luăm cu încetişorul, nu-i aşa, asta-i situaţia. Soră, trimite-i acum la culcare. Noapte bună, noapte bună, băieţi şi fete. Dacă nu v-aţi mâncat cozonacul până acum, puteţi să-l luaţi cu voi în pat şi să-l terminaţi acolo. Aşa se cuvine. BĂTRÂNII: Noapte bună, domnule doctor. DOCTORUL: Noapte bună. (Surorile ies conducând pe bătrâni; fiecare din ei ţine în mână o felie de cozonac pe jumătate mâncată.) Pentru moment, ajunge. Punctul următor, doamnelor şi domnilor, este laboratorul meu. Ândrăznesc să vă întreb dacă v-ar interesa o scurtă expunere asupra tipului de cercetări de care mă ocup în prezent? Smith, Robinson! (Laboranţii intră în scena principală.) Pregătiţi laboratorul, vă rog. Vă mulţumesc. (Laboranţii ies prin uşa ce duce spre nişă.) Dacă vreţi să aşteptaţi un moment, doamnelor şi domnilor. Voi fi imediat al dumneavoastră. (Doctorul iese. Laboranţii reapar în scena principală, împingând o măsuţă pe rotile cu echipamentul de laborator. În timp ce ei o aşază, doctorul intră în scena principală.) DOCTORUL: Să considerăm că suntem acum a doua zi de dimineaţă, şi aceasta este ocupaţia mea de dimineaţă — de fiecare dimineaţă, foarte devreme, înainte ca pacienţii să-şi capete micul dejun, cam atunci când încep să se spele. Este de asemenea... cum să spun, sper că mă veţi înţelege mai bine dacă aş spune că este adevăratul „ratio operandi”, sau „reductio ad quem”, sau — oh, nu ştiu să mă exprim — ţinta principală şi ambiţia muncii mele în acest spital. Cercetările mele. Proiectele mele. Munca mea de zi de zi, timp de cinci ani întregi, de când sunt director aici. Ca o tentativă de explicaţie, un exemplu literar fiind poate mai potrivit pentru acest auditoriu, puteţi să mă numiţi, dacă doriţi, un Doctor Faust al generaţiei actuale. Nu este o paralelă exactă — mi se pare că Faust şi-a vândut sufletul diavolului. Eu nu-l vând nimănui pe al meu. Dar ceea ce am aici sau ceea ce voi avea aici, doamnelor şi domnilor, nu este, sau mai bine zis nu va fi, nici mai mult nici mai puţin decât Elixirul Vieţii — al Vieţii

şi al Tinereţii. Nu l-am descoperit încă. Mă aflu însă în apropiere, în imediata lui apropiere. Pot să v-o spun cu toată convingerea. Poate chiar această dimineaţă va fi ultima dintre dimineţile pe care le-am petrecut în laborator, calculând şi aşteptând, făcând experienţă după experienţă, stabilind formulă după formulă, progresând încetul cu încetul. Cei cinci bătrâni, pe care i-aţi văzut mergând la culcare seara trecută, urmează să fie materia primă cu care voi lucra. Ei nu ştiu lucrul acesta, dar asta sunt. Dacă voi avea succes şi Elixirul va fi descoperit, Elixirul Copperthwaite, sau poate am să-l numesc Elixirul din Azilul Fericirii — instituţia este mai mare decât omul — dacă voi avea succes, atunci cei cinci bătrâni nu se vor mai găsi la sfârşitul anilor ce-i au de trăit, ci la începutul lor! Ei vor putea, vor putea fi complet renăscuţi! Putem să-i aducem la orice vârstă dorim. Gândiţi-vă numai! Gândiţi-vă!... Dar să ne păstrăm calmul nostru profesional. Doamnelor şi domnilor, fără îndoială că experienţa nu este încă terminată. (Se întoarce spre masa de laborator.) Să aruncăm acum o privire asupra ei. Notiţele, vă rog. (Laborantul Smith îi înmânează carnetele cu notiţe, pe măsură ce le cere.) Numărul treizeci şi doi, treizeci şi trei, treizeci şi cinci A, şi carnetul cu observaţii curente. Mulţumesc. Experienţa numărul unu; doi-opt-şase, faza a patra. Vă rog să fiţi atenţi cu toţii. Doresc să vă atrag atenţia mai ales asupra instalaţiei de aici care conţine, în recipient, soluţia obţinută în urma experienţelor de ieri, citind probele nouă-ori-trei-ori-patru-şi-jumătate, înregistrată, subliniată şi considerată drept cea mai bună. Această soluţie este acuma rece, da, este rece, şi a fost lăsată să stea aşa timp de douăzeci şi două de ore. Numesc această fază drept faza a doua sau faza de tensionare în conducerea experienţei. La această soluţie urmează să adaug zero virgulă trei-şase-şase grade din aceasta (ridică în sus o altă retortă ce conţine tot un lichid) care este cinci-optimi nivelator, trei părţi şi trei-şaisprezecimi agregat, o parte şi jumătate terrazzo plastic. Precipitatul rezultat va fi încălzit timp de trei sute douăsprezece secunde, şi toate elementele de încălzire, tensionare şi cele dubioase vor fi eliminate prin oxidare. Şi atunci ... atunci... poate că atunci... dar mai bine să vedem cum are să fie, nu-i aşa? (Toarnă cel de al doilea lichid în primul.) Lampa Bunsen, vă rog. (Laborantul Robinson aprinde lampa.) Doresc o linişte absolută. Este un moment de mare tensiune. Un lucru extrem de delicat. Vă mulţumesc. Înainte de a încălzi, adaug elementele corective şi fixative necesare pentru ordonare şi formarea legăturilor corespunzătoare. Numărul patru. (Laborantul Robinson îi întinde o eprubetă cu un lichid, pe care îl toarnă înăuntru.) DOCTORUL: Numărul opt. (Scena se repetă.) Doisprezece B. (Scena se repetă.) Optsprezece. Optsprezece... unde-i numărul optsprezece? Mai repede, mai repede! Pentru Dumnezeu, Robinson, trebuie să ai toate lucrurile pregătite la îndemână... (Scena se repetă, puţin mai agitată.) Acum, cronometrul. Mulţumesc. (Laborantul Robinson îi întinde un cronometru mare.) DOCTORUL (citeşte secundarul cronometrului): Trei-doisprezece.

DOCTORUL: Şi de ce nu poate să aştepte până la un moment mai potrivit? Există ore stabilite pentru prezentarea plângerilor în legătură cu ceilalţi pacienţi. (Laboranţii ies. Luaţi-o de aici. domnule Crape. facem acest lucru la fiecare cinci secunde. animalule! (Se uită la retortă. Le foloseşti destul de des. n-aş dori să fiu văzut aici. Ai înţeles? Şi spune-i sorei că doresc ca astă seară să se facă câte o clismă la toţi pacienţii bărbaţi... şi ele trebuie să fie respectate. Sunt puţin alarmat de starea sistemului lor de circulaţie a sângelui. Nu-i aşa? (Laboranţii au împins masa de laborator înapoi în nişă.. Toată soluţia asta blestemată s-a coagulat. Doi-nouă-patru.. fără întoarcere. aşa mi-a fost sortit.. trei sute. În final nam reuşit. Dumnezeule.. dar.. Doioptzeci-patru. hm. Trei-opt. Dar vom reuşi. CRAPE: Oh. Este rezultatul unei munci intense de trei săptămâni. nu. în timp ce doctorul numără secundele. să vii dumneata şi să întrerupi. nu-i nimica.. CRAPE: Vă rog să mă scuzaţi dacă vă întrerup. DOCTORUL: Ştii? Există reguli în acest spital. domnule doctor. de fapt o chestiune delicată.. doresc să nu fiu niciodată deranjat de pacienţi. ce! Ce e? Ce cauţi aici. DOCTORUL (întorcându-se brusc.... Faza a doua. Curând. Vă rog din nou să mă scuzaţi.. Doi-opt-zeci-opt. După prima sută de secunde.. apoi o readuce înapoi deasupra lămpii.. Mâine vom începe din nou de la numărul unu-doi-opt-unu. s-a coagulat.. (Intră Crape. Îmi pare rău. lucru pe care îl ştii prea bine. vedeţi dumneavoastră. unu. domnule doctor. Aceasta este partea cea mai periculoasă. desigur. Doi. domnule Crape... bineînţeles că ştim cu toţii cât de importantă este munca dumneavoastră. domnule doctor.) Acest lucru se face exact la fiecare douăsprezece secunde pentru a preveni coagularea sedimentului. nu-i aşa? Adică.. (Laborantul Robinson a luat retorta şi o ţine deasupra lămpii.. Nu mai e bună de nimic..Trei-zece. (Amestecul este agitat din nou... (Devenind din nou calm. Doi-nouă-doi. Patru. luaţi-o. Doi-opt-doi. în astfel de cazuri deseori eşti obligat să rupi cu eticheta. doamnelor şi domnilor. ce doreşti? CRAPE: Vă rog să mă iertaţi. Două sute optzeci. Doinouăzeci.) CRAPE: Hm. Oricui i se întâmplă astfel de mici eşecuri. După cum se spune. oh. este un drum lung.) Eh. În dimineaţa asta nu mai lucrez. scuzaţi-mă. DOCTORUL: Întrerupi! Ieşi afară. Smith? Bine.) Până acum totul este în ordine.. ce rost mai are. Foarte curând.. dar se poate spune că este un caz special... Mulţumesc. Se pare că există simptome de mortificare. dumneata ştii asta. cum să spun? Să menţii decorul datorită importanţei discreţiei. Mă tem că v-am dezamăgit.) Aţi dus totul. dacă v-am deranjat cumva.... CRAPE: Dar. Aşa că. Şase.) Oh. surprins): Eh. vreau să spun..) Dumneata ştii prea bine că atunci când lucrez în laborator. ar . domnule doctor Copperthwaite. domnule doctor.. La fiecare douăsprezece secunde — indicate de doctor printr-un semn făcut cu mâna — laborantul îndepărtează retorta de flacără şi o agită repede în aer.

la urma urmei o fac doar pentru ca să fiu loial faţă de spital.. Am mult de lucru în dimineaţa asta. dar poate să creeze un precedent periculos. da. (Face o serie de gesturi indicând în jurul lui şi spre locul unde a fost masa de laborator.. ştiţi? Îl scoate la plimbare. nu-i aşa? DOCTORUL: Bine. Deci. domnule Crape.. domnule doctor. ce-a mai făcut doamna Letouzel de data aceasta? Sper că n-a mai şterpelit nimic. Dar de data aceasta nu este de loc vorba de doamna Letouzel. domnule doctor. vorbeşte ca lumea. E vorba cu ce se ocupă ea. domnule doctor. Am spus ca să se monteze un lacăt la cutia de colectă în ajutorul copiilor astmatici. nu văd nimic care să-l împiedice pe domnul Hardrader să posede un terier sau orice alt câine.. CRAPE: Aţi întrebat de doamna Letouzel.. CRAPE: Oh. e ceva. DOCTORUL: În spital? CRAPE: Nu chiar. DOCTORUL: Du-te şi ia-ţi dejunul.... şi nimeni nu-mi spune mie nimic. DOCTORUL: În curte atunci? CRAPE: Ca să fiu perfect sincer..) DOCTORUL: Te rog. Am să şoptesc. domnule doctor? Vrea să descopere aici.... atâta timp cât nu încalcă regulile stabilite de mine. da... Domnul Hardrader. doctore. Altceva? CRAPE: Nu-i de-ajuns? Bineînţeles că ştim cu toţii importanţa lucrărilor dumneavoastră.. DOCTORUL: Cum? . bine.. DOCTORUL: Ei bine? CRAPE: Îl mai are. nu... la ce lucraţi! DOCTORUL: Te cred că vrea să descopere. dar.avea o influenţă negativă asupra discuţiilor noastre. trebuie să se ştie lucrurile acestea. Doamna Letouzel spune că ascunde un borcan de dulceaţă de fragi sub rufăria ei de pat. dar domnule doctor. CRAPE: Şşş-şş. Bătrâna asta. este o lacomă spioană. da. nu sunt pe deplin sigur. ca să nu-l ţină în cadrul spitalului. DOCTORUL: Spioană? CRAPE: Chiar aşa. Dacă nu poţi să-mi aduci o dovadă care să demonstreze că nu respectă dispoziţiile.. Du-te şi ia-ţi dejunul. Oh. etc. Ei bine? CRAPE: Mi se pare că doamna Phineus umblă prin bufet când nu-i nimeni pe acolo.... domnule Crape. e atât de şireată şi de vicleană! Şi ce credeţi că vrea să descopere...... domnule doctor.. Pentru moment ajunge. DOCTORUL: Cred că un borcan de dulceaţă n-o să-i facă nici un rău. Nu s-a făcut acest lucru? CRAPE: Oh. dar nu-mi vine să cred că ar fi posibil. aşa cred. Oh.. Vrea să descopere ce-i aici. doctore.. Ştiţi.. În ordine. atunci te rog să nu mă faci să pierd timpul meu destul de preţios! Mai doreşti ceva? Sunt mulţumiţi de dieta lor? Există o tendinţă exagerată de a bombăni şi a bombăni întruna. tocmai mă gândisem. este o spioană.. DOCTORUL: Domnule Crape.

domnule Robinson.. nu.. cincizeci. domnule doctor! Domnule doctor! Domnule doctor! Ai pierdut..) Oh... îmi cunoaşte valoarea. un adevărat om de ştiinţă”. Am putea. O ridică. Poate găsesc acolo ceva şi pentru mine? Ha.. hei.. „Letouzel. şi a zăcut pe podea fără să fie văzută de nimeni.” O listă de nume. calcule... Aş face mai bine s-o întind. Phineus.... ah. aritmetică. domnule Crape. este ceea ce se numeşte un intelectual.. da.. bifări. (Iese cântând... „Şi ce lucrează în laboratorul său. terminând în şoaptă.) Doctorul a pierdut.CRAPE: Cum? DOCTORUL: Da. dar am să mă uit bine.. oho.... Crape Mai arde cu un singur foc supravieţuitor: Să văd pe bătrânii nebuni cum tremură şi dârdâie La manifestările secrete ale purtării mele! Ah. hârtie milimetrică. Cifre. ha.. m-ai ţinut de vorbă aproape zece minute şi nu mi-ai spus absolut nimic. Mă duc s-o găsesc pe Letouzel.) Locul acesta nu-i sigur.) Vârsta întunecată a lui James J. (Laborantul iese. oh. Cum ştiţi că lucrările mele sunt atât de importante? CRAPE: Dar.. nu-mi închipui aşa ceva. DOCTORUL: Domnule Crape. (Cântă... Un om prevenit este un om pregătit.) .) Nu că aş avea ceva serios de câştigat de pe urma acestei hârtii.. Cum s-ar putea exprima o deziluzie dezamăgitoare? Dar nu totdeauna se întâmplă aşa.. Poate.... Au fost cazuri când am putut să-i comunic doctorului câteva lucruri foarte remarcabile. Cred că merită s-o păstrez. s-o ştiţi.cum tremură şi dârdâie La manifestările secrete ale puterii mele! . aşa am spus. să văd ce mai complotează azi bătrâna cotoroanţă. Bine.. la fel ca şi al meu. patruzeci de ani.. dumneavoastră şi cu mine. (Doctorul iese. Hardrader. notiţe. algebră.. Chiar eu spuneam acum câteva zile domnului Golightly: „Domnul doctor Copperthwaite. Crape ascunde hârtia sub haină. Nu mă aude. chiar dacă am încerca douăzeci de ani”.. sunt dezamăgit... nici eu nu am putea înţelege.... domnule Golightly. bună dimineaţa.. da. ha.. nu-i nimic aici. acest lucru se înţelege.. Bine. domnule doctor? Vedeţi. E prea târziu.. căutaţi ceva? Aţi lăsat ceva pe aici? Nu. şi mi-ai distrus experienţa! Aş dori să nu te mai văd un timp îndelungat. (L-a chemat pe doctor din ce în ce mai încet. Crape”. domnule doctor.) CRAPE: Ah. Nu ştiu ce înseamnă asta şi nu-mi place. ha. Golightly. CRAPE: Domnule doctor. chiar scrisul doctorului.. Nu le pot descifra decât cu mare greutate. e o chestie de raţiune. (Intră laborantul Robinson. „Vârstele optime şi reducerea minimă a reducţiilor prevăzute. dar ce-i asta? (Privirea i se îndreaptă spre o foaie de hârtie ce a căzut din caietul de notiţe al doctorului în momentul când s-a produs întreruperea.. aş face prinsoare că nici dumneata. DOCTORUL: H-mm. Dar aicea-i numele lor. treizeci de ani..

LETOUZEL: E mult mai scump. draga mea. doamnă Letouzel. trebuie să semnez? . Ceaiul chinezesc este foarte coroziv. da. PHINEUS: Nu.. LETOUZEL: Puternice. PHINEUS: Da. draga mea. vă rog. Dacă vrem să cheltuim atât de mult ca să avem ceai chinezesc... (Ia hârtia înapoi. Nu are atât de mult tanin. LETOUZEL (cântă spre public): O mie de lire a crezut că poate să economisească. Statul o să plătească să-i sape o groapă îngustă.. da. Am vorbit cu doctorul Copperthwaite. PHINEUS: Coroziv? LETOUZEL: Pentru intestine. Chiar aşa a spus. e normal. Vreau ceai chinezesc. Cred că pot.. draga mea. Semnează aici. Mulţumesc. LETOUZEL: Am să mă ocup de asta. nu-i aşa? PHINEUS: L-a mărit? Oh. nu. dragă. Trebuie să ne asigurăm ca acţiunile dumitale la Cupru Anglo-Etiopian să rămână puternice.. Mi-a spus că pot să capăt ceai chinezesc. Vrei s-o citeşti? E vorba de plăţile trimestriale către doctorul Copperthwaite — ştii că vara asta şi-a mărit onorariul... Nu. Ce-ai spus? LETOUZEL: Semnătura dumitale obişnuită. trebuie să avem grijă ca investiţiile noastre să rămână puternice...) E-n ordine. apropo. doamnă Letouzel? LETOUZEL: Dragă. LETOUZEL: Ba da. Domnul Golightly. (Intră doamna Letouzel împingând un scaun pe rotile.. pe care se află aşezată doamna Phineus. PHINEUS: Da. am spus că ceaiul indian nu conţine atât de mult tanin. nu.. Doar pentru lăcomia-i nemărginită. Le atacă. dragă. draga mea... Săptămâna viitoare. dragă. nu mă interesează s-o citesc. PHINEUS: Poftim. Oh. Semnează chiar aici. e mai bine să bei ceai indian. nu-i aşa? PHINEUS: Nu-nţeleg prea bine. Aicea-i scrisoarea cu care-o trimit. LETOUZEL: E mult mai scump.... dacă doresc..) PHINEUS: Da. PHINEUS (semnând): Da.. LETOUZEL: Nu. dragă.) VOCEA: Domnul Golightly este chemat la biroul sorei. Am s-o trimit la notar cu poşta de după-masă. Dar fără să aibă nici o nevoie de ei. dacă ţinem seama de preţul ridicat la ceai.) PHINEUS: Oh. vrei să fii atât de drăguţă şi să semnezi aci? (Scoate o foaie de hârtie scrisă şi un stilou.. draga mea. În afară de asta.Scena 2 (Se aude o voce la difuzor. vedeţi dumneavoastră. Mi-e frică să nu mă tulbure. mult mai scump. PHINEUS: Ba da.

LETOUZEL (cântă ca mai înainte): O mie de lire a crezut că poate să economisească Dar fără să aibă nici o nevoie de ei. un cozonac cu stafide sau o prăjitură. dacă dânsa doreşte. câteva cuvinte într-o discuţie tandră şi respectuoasă şi. trec douăzeci de minute plăcute. vedeţi dumneavoastră.. domnul Golightly va trece după-amiază să mă vadă? LETOUZEL: Nu ştiu nici eu ce să spun.. ha. care-i mai folositoare decât mormântul . un pui de somn. cu o ceaşcă de ceai.. Doctorul Copperthwaite spune că e necesar.) Cu oarecare dificultăţi am obţinut permisiunea pentru acest joc. îl închide. E nedemn. după ce caută un timp îndelungat în imensul său sac de cusut. dar vai! — o să-mi spuneţi că e necesar. fără să fie încurcată de piedicile cele mai animalice. e de aşteptat să apară şi astăzi.. în cele mai multe zile. Ştiţi. îmi face onoarea să mă primească şi. Doamna Phineus nu . Un ceainic de marmură o să-i împodobească mormântul.. puţin sport sau un joc.. Mulţumesc. da. draga mea. pe care i-o întinde. da. De obicei găseşte motiv să vie.. ha. De ce n-am trage atunci un pui de somn? Aşa. Aşa că. Se poate spune că. De care au nevoie copiii. Apropo.. (Scoate de sub haină o ţintă pentru săgeţi care se aruncă cu mâna. Am susţinut în faţa doctorului că îndemânarea mea este mare şi nu se poate întâmpla nimic rău. da. Câte odată domino.) Scena 3 (Intră Golightly. Dar am insistat. n-ai uitat cumva de contribuţia la fondul pentru Copiii Suferinzi de Astmă? Ştii că doctorul Copperthwaite doreşte ca noi toţi să contribuim în mod regulat? (Scoate dintr-unul din buzunarele hainei o cutiuţă lungă pentru colectarea banilor. altădată popice mici — astăzi. Aici..LETOUZEL: Dacă n-ai nimic împotrivă. închide ochii. Mie îmi este într-adevăr mult mai dragă Această cutie îngustă..) O jumătate de coroană. (Ia scrisoarea înapoi şi o pune împreună cu cealaltă hârtie într-un plic. Numai pentru ceaiul chinezesc. draga mea. vedeţi dumneavoastră. Chiar în amurgul zilelor noastre.. într-un spital. (Doamna Phineus găseşte o monedă. Curând va fi ora la care urmează să beau ceaşca mea de ceai cu doamna Phineus. jocul cu săgeţile poate să fie puţin cam periculos.) PHINEUS: Ce crezi. PHINEUS (semnând): Da. draga mea.) GOLIGHTLY: Mulţumesc lui Dumnezeu că s-a terminat pe ziua de azi.. inima poate — nu-i aşa? — să fâlfâie un pic din aripi. un intestin care funcţionează cum trebuie este postamentul unei vieţi care decurge cum trebuie. draga mea. Eşti obosită? Da.) LETOUZEL (cântă spre spectatori în timpul acestei căutări): O mie de lire a crezut că poate să economisească. (O împinge afară pe scaunul ei cu rotile.. dar nu-l lipeşte..

. şi totdeauna o roagă pe soră să-i dea două ceşti? Cine aranjează feliile de . Margaret. atâta timp cât vei trăi. nu. Dumnezeule. suntem destul de bătrâni. N-ar trebui? LETOUZEL: Şşş. Nici una nu nimereşte ţinta. (Aruncă iarăşi săgeţile... ce drăguţ... iartă-mi îndrăzneala.. şi ai nevoie de protecţia mea. vom considera că aceea e în plin centru... domnule Golightly? Acum... nu. toată viaţa mea am aşteptat un astfel de. plâng. Să cazi mort de mă vei minţi. doamnă Phineus.. ştiu cum îţi bate inima. ah.) Da-a. (Emoţionat cum este. voi purta ghete cu margini de elastic. desigur. Doamna Phineus doarme. ce mai faci. oh. Nu-i nimic. dar lucrul acesta nu mă sperie. prinţesa mea. repede. atât de tandră. un cinci. doarme.. Margaret.) GOLIGHTLY: O.. GOLIGHTLY: Ah. oh. Deşi aş arăta mai neglijent.. dragă.. dragă doamnă.. ei hai. domnule Golightly.. ţine-o astfel. puiul meu. Dar dacă voi reuşi s-o învăţ. doamnă Letouzel. să încercăm din nou. iartă-mă.) Ia să vedem acum: trei săgeţi — ce rezultat pot să obţin... ceaiul ei. dragă.. dar la periferia acesteia. sau mi-aş putea oare permite să folosesc un nume mai familiar? În acest moment de tandreţe. Margaret. Practica perfecţionează.. o vom lăsa pe asta aşa cum este.) Oh. Toate nimeresc în ţintă. oh. Mi se pare că mi s-a desfăcut un şiret. GOLIGHTLY: Oh! LETOUZEL: Crezi că putem sta puţin de vorbă. ea — cum mai merge? Hai să jucăm jocul Adevărului. Bineee. o uşoară tensiune a umărului. una de douăzeci. Poate am obosit puţin? Ceai? Oh. toată viaţa mea. dragostea mea. cel mai important lucru e să ocheşti bine! Splendid! Splendid! Rândul viitor vor nimeri ţinta. atât de neajutorată. ştrengarule..cunoaşte acest joc cu săgeţi. LETOUZEL: Dumneata..) E rândul dumitale. Să încercăm. Un progres remarcabil pentru un începător. ocheşte bine. ceai.. (Aruncă săgeţile. cea mai scumpă dintre iubiri. dragă doamnă. doamnă Phineus. nu-i aşa? Adevăr sau minciună. stimată doamnă. dragă doamnă. a îngenuncheat în faţa unei perechi imaginare de picioare. înainte ca ea să se trezească? După aceea va cere să i se aducă ceaiul. Intră doamna Letouzel împingând pe doamna Phineus în scaunul ei pe rotile. nu-i prea bine. (Pretinde că ar vorbi acuma cu adversarul său. LETOUZEL: Cum mai merge? GOLITHLY: Poftim? N-am înţeles... (Atârnă ţinta pe peretele din fund al scenei. mă topesc. dar acolo a nimerit.. Haide.. dragostea mea. Repede le ia pe cele două care sunt mai departe de centru şi le îmbunătăţeşte poziţia. nu înseamnă că va rămâne obligata mea? Şi aceasta oare nu reprezintă o situaţie de invidiat pentru o inimă plină de dor? Ha? Hai s-o atârnăm aici. da. eşti atât de dulce. inima mea. puişorul meu. Cine-i cel discret? Dumneata sau eu? Cine-i serveşte ceaiul în fiecare zi. oh.. mâna care susţine.

GOLIGHTLY: Ai perfectă dreptate. scumpă doamnă? PHINEUS: Poftim? Nu prea aud. PHINEUS: E patru şi jumătate. LETOUZEL: Da. s-a trezit. Şi jumătate. Acestea sunt insinuări. LETOUZEL: O inimă tandră e atrasă de o altă inimă tandră. E patru şi jumătate. da.. Când mă trezesc ştiu imediat cât e ceasul. Doamnă. îmi pare rău. după câte ştiu. Ceasul dumitale trebuie să fie în urmă. ştrengarule. Patru şi douăzeci. domnule Golightly? Doctorul Copperthwaite sau eu? Ei haide. dar mă întreb. doamnă Phineus. Inima încrezătoare este ca un pui fără aripi. Cu zece minute. da? (Doamna Letouzel iese. GOLIGHTLY: M-ar înghiţi? LETOUZEL: Ce s-a întâmplat cu domnul Phineus? GOLIGHTLY: Domnul? Dar. un pic prea uşor păcălită.. E patru şi jumătate. Două ceşti. trebuie să te rog sau să le păstrezi pentru dumneata. dragă doamnă Letouzel. Roag-o pe soră.. trebuie să insist: nu! (Doamna Phineus se trezeşte. draga mea. niciodată n-am crezut că se poate observa acest lucru. dragă doamnă. Ai perfectă dreptate. PHINEUS: Cum? LETOUZEL: Şi douăzeci.. PHINEUS: Nu. dar nu găsesc alt cuvânt.cozonac sau prăjiturile pe tava ei şi are grijă ca să fie un număr cu soţ? Cine-i zâna dumitale binefăcătoare. ce drăguţ că te văd în după-amiaza asta şi ce surpriză plăcută. poate din cauza sentimentalităţii. dar nu să bârfeşti. Dar complicaţiile nu sunt totdeauna de motiv organic.. şi nu e întotdeauna bine să fii prea afectuos şi prea încrezător. Numai mă gândesc.. sau cel puţin să nu le spui când nu e ea de faţă. doamnă Letouzel.. totuşi... Da. şi. haide. ah nu. şi o văd şi pe ea. draga mea.. Niciodată nu greşesc ora. LETOUZEL: Nu chiar.. cred că te-ar înghiţi. aceste subînţelesuri crude. Domnule Golightly. dar.. ah. nu prea aud bine — ah. complicaţii post-operatorii în urma unei operaţii de apendicită. PHINEUS: Scuzaţi-mă. domnule Golightly. sau cel puţin încearcă să afli o dovadă...) LETOUZEL: Şşşş. nu. înainte de ceai. Şi pentru respectul faţă de doamna Phineus. asta sunt. .. GOLIGHTLY: Te întrebi? LETOUZEL: Poate dacă n-aş fi fost un pic stupidă. LETOUZEL: Nu spun nimic.. Da. bei şi dumneata? Sper că da... Dragă doamnă Letouzel. această calomnie. se prăbuşeşte.. GOLIGHTLY: Să jucăm partida noastră. domnul Golightly... mă sileşti să protestez. GOLIGHTLY: Dar.. Patru şi douăzeci... ştii bine acest lucru. vrei să fii atât de amabilă s-o rogi pe soră să-mi aducă ceaiul. draga mea. nu-i aşa? GOLIGHTLY: Cum? Dar. când pleci. doamnă Letouzel. Da. GOLIGHTLY: Mă faci să mă ruşinez. Te văd pe dumneata.) PHINEUS: Ia loc lângă mine. aceste lucruri subversive...

.. PHINEUS: Am cerut ca săptămâna asta să nu-mi dea nici cozonac cu stafide şi nici prăjituri. GOLIGHTLY: Am crezut că poate preferi.) Unul acolo. GOLIGHTLY: Da. nu.. PHINEUS: Am eu o bucată. nu. Trei acolo..GOLIGHTLY: Am spus. trebuie să am. Încă. PHINEUS: Nu. (Scoate o bucată uriaşă de cretă din geanta ei enormă.. PHINEUS: Două. şi încă unul.. Uite. şi unul.. ar putea să influenţeze vederea mea.. Două. Da. PHINEUS: Oh nu. nu domino. Doamna Letouzel are s-o trimită pe soră cu ceaiul. De două ori. şi apoi — oh. Haide.. Vrei să începi dumneata? PHINEUS: Nu.): Aici? PHINEUS: Apoi două. Trebuie să luăm în consideraţie absorbţia de proteine. nici unul dintre noi nu este prea bătrân ca să nu poată sări — şi apoi dincolo. Şotron. Aici. GOLIGHTLY: Aici. PHINEUS: Încă trei. GOLIGHTLY: Şi unul. PHINEUS: Eu da. da. Poate. Sări! GOLIGTHLY: Dar nu e nevoie de o piatră. PHINEUS: Haide. oh. Acolo. Şi unul. dumneata. Doctorul Copperthwaite spune că alb şi negru. repetat atât de des. Aici. doar un mic sandviş cu roşii. GOLIGHTLY: Nu vrei să jucăm săgeţi? PHINEUS: Poftim? GOLIGHTLY: Săgeţi.. PHINEUS: Nu. GOLIGHTLY: Eşti sigură că nu doreşti. nu. GOLIGHTLY: Oh. GOLIGHTLY (desenând repede.. Dă-mi o bucată de cretă. Aici. foarte uşoare. dacă ţi-aş arăta. Unul acolo.. Se pare că doctorul Copperthwaite nuşi dă prea bine seama de pericolul pe care-l prezintă amidonul din dieta mea. fiind permanent cu două mişcări înaintea lui.. PHINEUS: Apoi trei. mişcându-se cu o agilitate surprinzătoare. (Sare din scaunul ei pe rotile şi arată poziţia pătratelor pe scenă. cred că astăzi. eşti dispusă să jucăm.) Trasează pătratele. care se aruncă fără nici o greutate. Şi unul. Sunt trei săgeţi. Aici. GOLIGHTLY: Aici? PHINEUS: Acolo. aici. oh. GOLIGHTLY: Nu cred că-mi amintesc prea bine. PHINEUS: Şi unul.. ca să . GOLIGHTLY: Şotron? PHINEUS: Da. Da.. acolo e ţinta gata pregătită pentru noi.. de o bucată de. Nu vreau domino astăzi. Am vorbit cu dânsul despre aceasta. Nu-i aşa? Doctorul Copperthwaite spune că e bine să părăsesc zilnic scaunul timp de o jumătate de oră. sunt prea obosită de domino. GOLIGHTLY: Azi nu e vorba de domino. GOLIGTHLY (respirând greu): Oh.. GOLIGHTLY: Cretă? Oh. Trebuie să tragi câteva linii pe podea..

.. trei.. GOLIGHTLY: Oh. Oh. Am câştigat.. (Sare...) PHINEUS: Nu. trei. Am câştigat. dar. loveşte port-ţigaretul şi-l împinge în afara jocului.. Ah. Da. nu! Nu trebuie să te odihneşti încă. Da. Am câştigat.) Nu cred că pot.. Nu poţi să te odihneşti decât în pătratul din exterior. Acum iar un pic de odihnă. nu-i aşa? GOLIGHTLY: Dar e prima săritură pe care ai făcut-o... E a doua oară. Am câştigat. aşa că vezi. Este cea de a doua săritură. ştii cum începe — despre căpitanul ... dragă doamnă. E a doua săritură. Acum mai departe: unu. GOLIGTHLY (scoate o cutie de chibrituri): Asta? PHINEUS: Nu. Am câştigat. Este cea de a doua săritură.) Iată-l. GOLIGHTLY: Dar te-ai folosit de mână. PHINEUS: Foarte drăguţ. Ah. L-ai ridicat cu mâna. Stai numai pe un picior.. GOLIGHTLY: Dar. PHINEUS: Nu. Oh. Mai curând. poate ai să-mi cânţi ceva? Are să fie aşa de drăguţ. Acuma-i rândul meu. Regulile sunt precise. Am câştigat. doi. Eşti atât de amabilă. Am câştigat. PHINEUS: Nu. Da. şi doi. (Sare mai departe. nu acela. dragă domnule Golightly. PHINEUS: Acuma e rândul meu. Am câştigat. PHINEUS: Aia.arunci? PHINEUS: Arată ceai. e din aur curat. te rog.. PHINEUS: Cel melancolic. doi. dar îl ridică şi îl pune în ultimul pătrat. Aşa-s regulile.. Nu. (Intră sora Jones cu serviciul de ceai. GOLIGHTLY: Ah. Mi-am închipuit că trebuie să sosească acuma. Oh. A dumitale a fost prima săritură. PHINEUS: Bem ceaiul? Da.. vezi.. şi. nu-i aşa? Da.. (Din greşeală. Poate. (Cade.. PHINEUS: Ba da. mai departe. apoi iese. Numai în pătratul ăsta poţi să te odihneşti. (Se odihneşte pe amândouă picioarele. vezi. GOLIGHTLY: Oh? Aşa sunt? Oh. (Se odihneşte.) Eu sunt mama. Aici. Am câştigat. Trei! Am dreptul la odihnă. Aşa că în timp ce am să torn ceaiul. Am câştigat. Aşa că avem odihnă suplimentară.) GOLIGHTLY: Nu. Da. Nu.) Acasă! Am câştigat. nu. GOLIGHTLY (scoate un toc pentru ochelari): Asta? PHINEUS: Nu. Acuma sări.. dragă.) Unu. Ah. GOLIGHTLY (sărind cu dificultate): Unu.. Am câştigat. Doi.. Da. GOLIGHTLY: Nu! PHINEUS: Am câştigat. Iar unu. Mulţumesc foarte mult.) Unu. Trebuia să-l fi lovit cu piciorul. Acum. Da... Începe. (Sora Jones o ajută să se aşeze înapoi în scaunul ei. soră. Aia. GOLIGHTLY (scoate un port ţigaret de aur): Ei bine.. dragă. trei... doi. Trebuie să spun că nu-mi amintesc prea bine ca ele să fie chiar aşa. tot ce mi-a rămas este. Da. Am câştigat. Ah. E a doua de la începutul jocului.. cântecul acela melancolic.

Viaţa omului e singuratică şi pierdută În timp ce delfinul şi caşalotul Amândoi îşi au înţelesul şi scopul lor. Sunt foarte distrat.. (Cântă.. Doamne. oh. şi atât de mici. GOLIGHTLY: Da? PHINEUS: Îmi plac tare mult sandvişurile cu roşii. n-am ucis în viaţa mea un caşalot.. nam văzut niciodată un caşalot. În timp ce delfinul şi caşalotul.. dragă doamnă.) Dar el nu găseşte nici înţeles.. dragă. totdeauna am crezut în ea. trebuie să fie adevărat. Ştiu totdeauna cât e ceasul. (Intră surorile şi doamna Letouzel. draga mea doamnă Phineus. Şi ne-a adus foarte puţine sandvişuri. de ce nu? Nu e dreptul dumitale? Desigur. Poate am mâncat unul fără să-mi dau seama? Mă simt sătul. doamnă Phineus... să zicem scopul.. Oh.. nu.. te rog!. Nu cred! Totdeauna am spus că dragostea. PHINEUS: Oh. nici n-am călătorit cu un vapor. dragostea. dragă doamnă. niciodată n-am fost pus la încercare ca s-o dovedesc. GOLIGHTLY: Ştii. fireşte că nu. de ani de zile. În depărtate larguri rătăceşte. nici. o stea care nu va apune.. (Se ocupă de serviciul de ceai. cu excepţia drumului făcut în insula Wight când sora mea locuia la Shanklin.. nici scop Nu găseşte nici înţeles. draga mea. Caşalotul moare într-un vârtej de sânge Iar marinarul pe un ţărm îngheţat se stinge An de an spălat de multe valuri Ce l-au adus pe necunoscute maluri. şi continui să cred încă. te rog.) Zadarnic îndrăzneţul căpitan al mării Îşi conduce corabia spre o stea.. doamnă Phineus. Dar. PHINEUS: Nu. Nu poate marca drumul ce-l străbate Ochii îi sunt acoperiţi de pleoapele sărate Furtuna îi smulge inima din piept de tot Aşa cum harponul îl ucide pe caşalot... dragă.) LETOUZEL: E timpul de baie. desigur că trebuie să fie dragostea. dragostea este înţelesul. şi apoi despre caşalot.. PHINEUS: Da. soră? E cinci şi jumătate. Oh. (Cântecul îşi pierde din înţeles. Da.. Lumea se roteşte. Doamne! Atunci. poate a mai rămas puţin pe fundul ceainicului? Oh. ca şi cum mi-aş fi băut ceaiul. nu eşti perfect îndreptăţită.. E cinci şi douăzeci. eu cred. Nu . chiar dacă mi-a lipsit adevărata experienţă.. Mă bucur că sunt pe gustul dumitale. nu poţi să nu admiţi că am susţinut totdeauna aceasta. nu-i aşa? Cântă-l... Îţi aminteşti. nu ţi-ai terminat ceaiul.. Da. de ani.care-şi conduce corabia în zadar.) GOLIGHTLY: Cum vrei. mici de tot. cred în asta. cred. steaua se-nvârteşte. Nu-i aşa. spune-o.

Făceţi-i baie. e scoasă afară pe scaunul cu rotile de către surori.. nu. aici. Cleşti de crab sau de homar. Mia de lire a Doamnei Phineus nu e prea uşor de ciupit. (Intră Crape. astă-seară nu fac baie. doamnă. etc. doamnă Letouzel..... hmm. . He. Asta-i tot. E adevărat? E-n regulă. prin spatele unei doamne. Acum e rândul dumitale. LETOUZEL: Foarte amuzant. draga mea. am un cârlig de prins peşte. strecurându-se prin spatele ei.? O mie de lire a crezut că poate să economisească. clocotită.) GRAPE (cântă): În oraşul nostru o babă trăia În oraşul nostru. (Iese.. nu. he.. CRAPE (râzând în hohote): Şi o mie de lire. Asta merită.. etc.) Şi ea trage de el. cu smoală şi pucioasă.. şi ea sare în picioare. E crudă. tra-la-la Şi o mie de lire a putut să ciupească Dar cu mai mult voia să se procopsească. trebuie să faci baie.) GOLIGHTLY: Făceţi-i baie. Nu fac baie..cred că aş dori să fac baie astă-seară. LETOUZEL: Oh. tra-la-la A putut să ciupească. domnule Crape. Una fierbinte. LETOUZEL: Am spus că nu mă îndoiesc că eşti foarte amuzant. Spune.. eh? (Îi ia mâna şi-i examinează degetele. aici. aici. să nu te ocupi de ceea ce nu te priveşte. dar ar fi mai drăguţ din partea dumitale dacă. draga mea. dar în fond n-ai realizat nimic serios. acum când se pare că orice amestec este eliminat. Nu-i aşa? Adevăr sau minciună. Întreabă-mă. Dă-mi voie. dar trebuie. nu mă miră din partea dumitale că te strecori aici. o bucăţică de colo. cel puţin pentru o perioadă de timp. dar m-ai luat prin surprindere. îşi scoate cutia cu acte şi începe să le frunzărească. Oh. Crape începe să cânte. Prefer să nu ţin seama de ea.. aşa cum ai crezut? O bucăţică de ici. Nu....... Astă-seară nu fac baie.) LETOUZEL (când Golightly iese): Daaa. atâta timp cât vei trăi Să cazi moartă de mă vei minţi. CRAPE: E o manifestare foarte neplăcută.. domnule Crape.. tra-la-la Şi o mie de lire a putut să ciupească Dar cu mai.. PHINEUS: Nu. (În timp ce protestează înspăimântată. he. căutând să ascundă actele. (Se apucă de gât. în papuci de casă. făcând diverse adnotări. să-mi ascund nenorocirea în propria mea inimă. te rog. LETOUZEL: N-am nici un chef de jocul acesta copilăresc. Du-te dracului.. îl smuceşte! E crudă! LETOUZEL: Deci. nu. ar fi poate mai bine să verificăm contul nostru curent. e adevărat ce ţi-am spus? GOLIGHTLY: Te-aş ruga. Aş zice că sunt de homar. te-am văzut cum l-ai expediat pe micuţul nostru Golightly cu un brânci zdravăn dat în spate.) Sunt puţin cam albastre. şi mai ales. Astă-seară nu fac baie.. Doamna Letouzel se aşază. Hai să jucăm Jocul Adevărului..

Dar nu cumva să crezi că... toate economiile. CRAPE: N-am auzit niciodată de aceste rente ale Ministerului . Şi el mi-a spus. Dar asta este ceea ce a spus el.” LETOUZEL: Şi el mi-a spus. sări-v-ar ochii. atâta timp cât vei trăi Să cazi mort de mă vei minţi. foarte ridicat pentru noi bătrânii care am trecut prin două războaie mondiale”. domnule doctor Copperthwaite. într-o oarecare măsură.. şi de guvern.. Nici n-aş visa că aş putea fi indiscret. vaselină.” (Amândoi izbucnesc într-un râs zgomotos. E rândul meu: Adevăr sau minciună. domnule Crape... Aşteaptă. CRAPE: Nu mi-a spus nimic. Robinson. asta-i tot pentru dimineaţa de azi!” LETOUZEL: Şi i-am spus atunci.) „Doamnă Letouzel... a făcut-o în mod confidenţial.. Asistenţa naţională nu ne dă nimic. ce vrei să spui când te tot plângi de banii dumitale? Eşti găzduită şi hrănită. certăreaţă bătrână. pentru că el a vorbit despre ele.CRAPE: Cum doreşti.rentelor plătite de Ministerul Sănătăţii. CRAPE: „Dar pentru noi. Mi-e teamă că şi-a pierdut stăpânirea de sine. cam de două. LETOUZEL: Ce ştii despre rente? CRAPE: Rente? Care rente? LETOUZEL: Ştiu. Smith.. I-am spus: „Domnule doctor Copperthwaite. GRAPE: „Ba ua ua ua-ua.. care am trecut prin două războaie mondiale.care cu trecerea timpului vor deveni inutile datorită. sau.. domnule doctor Copperthwaite.. unguent.. CRAPE: Exact.” LETOUZEL: „. soră Jones.. cu o plângere pe deplin justificată.? CRAPE: „. Era foarte prost dispus şi furios... LETOUZEL: Adevăr sau minciună? CRAPE: Oh.” LETOUZEL: „Partidul Socialist mi-a furat în mod deliberat. nici o îndoială în privinţa asta! Dar mă interesează mult mai mult ce-ţi spune el dumitale. care. CRAPE: „Ua. costul vieţii de astăzi este foarte.. Dar asta e ceea ce a spus.. cârpe. Mie îmi place să joc cinstit... ua. faceţi curăţenie. Tot ce se cere de la voi. bătrânico. şi ai şi tratament medical gratuit în acest Bridewell nocturn! Totul e plătit din contribuţiile voluntare ale venerabililor noştri patroni şi de asemenea.” CRAPE: Dar nu voiam să spun asta. trei ori pe săptamână? CRAPE: Eh? Ia ascultă. dacă mi-a spus. în 1947. M-am dus să-l văd vineri. este să vegheaţi asupra micilor cheltuieli pentru confortul vostru. Crape se opreşte primul din acest râs. ştergeţi totul. LETOUZEL: Ai avut câteva mici conversaţii cu doctorul. ua-ua. oameni care am trecut prin două războaie mondiale. prosoape. LETOUZEL: Nu.... LETOUZEL: Aşteaptă o clipă. cei bătrâni. LETOUZEL: Ştiu ce fel de lucruri alergi ca să-i spui.. ligheane. Nu-i aşa. adevăr.” CRAPE: „Suntem... soră Brown.” LETOUZEL: Care. pensia de bătrâneţe este scandalos de mică..

ia-l de aici. Sunt surprinsă că doctorul Copperthwaite. Dacă-i arăţi că ţi-e frică de el.. strigă „Hector. al căii ferate... N-am să-ţi spun de două ori. se întoarce spre uşă. astăzi după-amiază am făcut o plimbare splendidă. ştii.. Aha. am compus un vers în memoria celei duse. Şi doctorul a arătat-o în mod clar că nici nu trebuia s-aud. Aceştia sunt doamna Hardrader şi Hector. domnule Hardrader? CRAPE: Hei. sus-jos. nu te speria.. jos. de-a lungul şoselei principale. Frumos. plimbă-te cu o tricicletă. tot în amintirea ei.. dar ce-ar putea să însemne? CRAPE: Linişteşte-te. Ceea ce îţi lipseşte. plus o jumătate de milă ocolul pe care l-am făcut pe la cimitirul din colţ. vezi. Câteva plimbări sănătoase. măi băieţi. vezi.. Ai să întinereşti în mai puţin de o lună! . Nu-ţi trebuie nimic altceva. în numele cerului. bun băiat. hei.. dar cineva. întărit. A devenit roşu la faţă şi a ieşit bolborosind ceva..) HARDRADER: Nu.. se apropie timpul săţi capeţi biscuiţii. da.. iar ai început. jos băiatule. afară în aer curat.. Hector. apoi am cotit pe podul de peste şosea şi am venit înapoi. Aşa-i mai bine. obosit — splendid. care n-a avut altceva mai bun de făcut. Şi pe Dumnezeul meu. Acesta şi cu doamna Letouzel intră în panică. Hector. lasă-l în pace. stai drace. nu-i aşa. Nu e bine pentru alte persoane. e blând ca un peştişor de aur.... HARDRADER: Hector. al conductei de gaze . Da. câteva cuvinte. ia-l de aici. Crape. LETOUZEL: Nici eu. hm. HARDRADER: Prostii. băiatule. Ia scăpat fără voie. s-a obişnuit să stea cu mine în cameră din clipa în care am venit la început aici. Bun băiat. opt mile la dus. imaginar) intră aparent alergând şi se repede la Crape. A vrut numai să se distreze. marş de-acolo. Hector. s-a apucat şi s-a plâns. Doamnă Letouzel.. domnule Crape. băiatule. bineînţeles că se repede la tine. Am compus două versuri în cinstea naturii. Ştiţi. la mormântul doamnei Hardrader.Sănătăţii.. O să-ţi acord două după-amieze pe săptămână ca să lucrezi la paralele şi la frânghii. o deschide.. stai jos. domnule Hardrader. Aşa. stai. Cel mai bun prieten pe care l-a avut omul vreodată. Cânele latră. opt mile. nu-ţi face nimic. peste dealul din parcul spitalului. opt şi jumătate la întors. este să faci puţin mai mult exerciţiu fizic. aha.. Hector fiind cel mai bun dintre ei. Hector i-a acordat un urlet. Câinele (fireşte. linişteşte-te— iată că soseşte Marea Brigadă — „Colonelul a spus — muriţi frumos. oh. nu. flori pe mormânt. LETOUZEL: Ar trebui să ai grijă ca să stea în cuşca lui.. Crape. O să fac din dumneata un om cu totul nou. doamna Letouzel. Hector”. el îşi aminteşte de ea. splendid. cu haltere! O să-ţi spun exact ce trebuie să faci când va sosi echipamentul pentru noua sală de gimnastică a doctorului. tonul de comandă. Hector şi cu mine. au murit frumos. Acum Hector. omule.” (Intră Hardrader. băiatule. perfect disciplinat. băiatule? Apoi din nou acasă pentru ceai. jos! LETOUZEL: Trebuie neapărat să vii cu câinele ăsta aici. Priveşte în jur căutându-şi cânele. trebuie să ştii că eu nu sunt un om nesociabil. dar pot să spun că în toată viaţa mea am avut doar doi prieteni adevăraţi. vede că nu este acolo.. stai! HARDRADER: Jos.. am zis să stai jos! LETOUZEL: E cu totul inadmisibil să aduci un câine atât de mare în spital.

ia-l. E ceva cu totul ridicol. ieşi!. Corectăm. tocmai mă îndreptam într-acolo. nervos.) N-am să mă îndoi şi nici să mă gârbovesc. chiar acum.) Ce ai dumneata acolo? Ce ai înăuntru? Fum şi ceaţă. Dă-l afară. HARDRADER: Ha! Se pare că floricica asta bătrână o să se aleagă cu o nouă clismă! Sper să-i facă plăcere. pleosc. viteazul Hector. da. HARDRADER: Poate nu acuma. A fost puţin cam surprins. da. Ce spui. HARDRADER: Desigur că nici prin cap nu-mi trece să fac aşa ceva.. soră...) Da soră... Domnul Hardrader. vă rog... dreapta. încearcă să iasă pe partea cealaltă. Viaţa până la capăt am să mi-o trăiesc. afară — Luaţi-l de aici! Hardrader. Da. E uimitor ce poate face un om cu un pic de antrenament...) Du-te. ha! O VOCE: Corectăm ultima comunicare. băiatule. Trebuie să ştii că echipamentul a fost comandat.. E un aer curat şi sănătos aici înăuntru.. Crape. Pleacă. Luaţi-l de aici! Viteazul Hector. Viteazul Hector e declarat câştigător... Crape... Mi-a spus-o chiar magazionerul. Hardrader.) LETOUZEL: Trebuie să vorbesc cu doctorul Copperthwaite. câini şi mirosuri. Ha. Mai bine te bazezi pe lenevia ta naturală. (Hardrader iese împreună cu sora. dar cred că ai să constaţi că vei putea. Şi când o să vină de-aici să mă ia Ho! Stânga. (Intră sora Brown. da.. (Câinele este împins afară de Crape şi de Letouzel. murdari de noroi. dar uită-te la mine. vă rog.. într-adevăr. Camera surorilor. la fel ca. în mod categoric. da. ia-l de gât. du-te. poc. (Cântă cu gesturi care alarmează pe Crape şi pe doamna Letouzel. (Se loveşte peste piept. Nu e bine. (Încearcă să gonească cânele spre partea mai îndepărtată. Câinele acela-i îngrozitor. Hardrader..) Oh. da. Nu e bine. domnul Golightly. Hector? Ho! Apucă-l.. Hm. ho. proprie. peste obraz le-oi da! Bang. nu eşti agreat aici. Domnul Golightly este chemat la camera surorilor. . Hardrader e declarat câştigător. vă rog. şi bocanci mari.. Domnul Hardrader este rugat să se prezinte în camera surorilor şi nu domnul Golightly. N-am nevoie de acest gen de tratament. O VOCE (din difuzor): Domnul Golightly. nu.. să mă întinerească! LETOUZEL: Scandal şi neobrăzare.. muşcă-l. ieşi... O să ne dea grozav de multă sănătate! Cred că sunt mai în vârstă cu zece ani decât dumneata.CRAPE: Paralele! Ce tot vorbeşti? N-o să se apuce doctorul să risipească banii ca să aducă paralele pentru cei de vârsta noastră! Eu nici n-aş putea. CRAPE: Spune că are să mă întinerească? Bătrânul.

. LETOUZEL: Când se vor întâmpla toate astea? CRAPE: Am fost la el azi dimineaţă.. E prea mult ca să putem spera. Priveşte la aceste nume..CRAPE: Ce avantaj poate să aibă oricare dintre noi dorind să fie din nou tânăr? Numai când ajungi să fii bătrân poţi să vezi cum toate se aranjează. este o adevărată întinerire! Dacă ar putea să descopere un drog care ne-ar face din nou tineri. îşi pierde timpul. CRAPE: Să presupunem că ai fi o sirenă.. da. Ar trebui să fim prieteni.. ani. Ar trebui să încetăm să ne certăm.. înţelegi? Ai nevoie de apă ca să poţi înota! LETOUZEL: Înţeleg. rămân nemişcaţi spunând „Şşşşş!”) CRAPE: Totul e-n ordine. Da. LETOUZEL: Cine ştie? Poate că se ocupă.... Ceea ce ar trebui să-l preocupe.. De ce să ne dea nouă rente? Lucrul acesta nu a fost prevăzut prin nici un act al parlamentului.. că în loc de sirenă ai fi o tânără femeie! Ai avea nevoie de un fel de zestre ca să poţi porni în viaţă! Şi dacă eu aş fi tânăr. De ce să construiască o sală de gimnastică? Am dreptate? LETOUZEL: Cred că da. n-ai să râzi de mine spunându-mi că regret vârsta pe care o am! LETOUZEL: Oh. luni... Vârstele optime. când nu-ţi mai rămâne să cheltuieşti ce-ai câştigat. Ai spus: rente ale ministerului. în această instituţie.. acest stupid Copper-bottom. Oh. uită-te la noi. A avut loc un fel de accident. vorbim prostii... vezi! Vezi ce face doctorul? LETOUZEL: E chiar aşa! CRAPE: Cu asta se ocupă! AMÂNDOI: Ne va întineri! (Speriaţi deodată de un zgomot... cum poţi să crezi aşa ceva. Nu-i nimic.. ar fi ceva grozav. Am dreptate? LETOUZEL: Ai dreptate. uscaţi.. că ai avea o minunată coadă argintie. să complotăm şi să facem planuri. LETOUZEL: Să presupunem.. ai nevoie de înţelepciune. dacă vrea să aibă vreun merit.? CRAPE: Oh. CRAPE: Ah. CRAPE: Nu? Nu crezi? (Scoate afară hârtia pe care a găsit-o în Scena 1. iată-ne aici. Cineva a închis o uşă. Ar trebui. acest fund de cupru. . dar să nu ne distrugă memoria ei? Atunci da..... CRAPE: Stai o clipă. Singurele lucruri pe care ştim să le facem sunt cele mai rele lucruri pe care le-am învăţat vreodată.. să presupunem. ai nevoie de experienţă. plini de zgârcenie şi răutate. CRAPE: Stai o clipă. stai o clipă.. n-a fost. după câte ştiu. Nu lua în seamă formulele.) Priveşte ce-am aici. El a zis: o sală de gimnastică... domnule Crape? CRAPE: Poftim? LETOUZEL: Vrei să spui că nu mai are importanţă să ştii cum să câştigi.. de ce nu? Nu avem ocazia să facem nimic deosebit. reducerile calculate. LETOUZEL: Ce vrei să spui cu stai o clipă. Paralele! Aş putea să mă balansez pe paralele! Oh Doamne. GRAPE: Dar să presupunem. CRAPE: Dar să presupunem. aş sări ca o maimuţă! LETOUZEL: E prea puţin probabil. Am ajuns aici...

uou. oameni care vor lucra pentru mine.. Prea era legat de căminul lor.. ea va fi pasivă!) Clienţii noştri vor scrie.. Combinaţie după combinaţie... numai prin corespondenţă. Am găsit! Am să fac o asociaţie împreună cu ea.. Ar trebui însă să te gândeşti... Dar ajunge cu asta. va fi la fel de neajutorat ca un copilaş! Cineva din familia lui l-a internat aici de la început. Îmi voi pune la punct agenţia. ai să-l vezi din nou tânăr şi ieşit în lume. astfel că vom putea face investiţii în mod inteligent. am s-o fac. pentru ce? LETOUZEL: O mică agenţie... economii birocratice. Parkinson. asociatul pasiv. CRAPE: Ce fel de agenţie? LETOUZEL: O agenţie generală. stăteau într-o căsuţă. ah.. ce fac copiii? Şi doamna? Bine. Fiecare profit e investit şi fiecare investiţie e profitabilă! Viaţă. Ea mai posedă încă ceea ce i-am lăsat din mia ei. ştii. ambalaje. Dar dacă stăm şi chibzuim bine. în conformitate cu sistemul meu. LETOUZEL: Hm. Ştii. până la prânz. Am să deschid un birou. Hardrader! Ia traversele alea de fier şi du-le la capătul celălalt al magaziei. afacerea se încheie... Avem timp să ne gândim. „Încă trei camioane care trebuie descărcate.. A nimerit într-o fereastră ovală şi a ieşit cu ea cu tot în grădină! Dar când o să aibă treizeci şi cinci de ani.. bineînţeles. viaţă — pentru a fi trăită încă o dată. GRAPE: Asociaţie. o să-l fac pe fenomenul ăsta puternic să muncească pentru mine până când o să se cutremure podeaua sub el! Uou. au fost date peste cap de la început pentru că niciodată n-am avut suficient capital ca să le pot duce până la capăt. şi poate foarte bine să facă lucrul acesta. uou. şi beneficiile se adună. şi şi-a cărat aici într-o singură noapte jumătate din mobilă. iar eu numai douăzeci şi şase. culcat! Dar cum va fi cu Golightly? LETOUZEL: Ce-i cu el? CRAPE: Dacă se însoară cu doamna Phineus. la chestiunea aceea legată de rente. Dar cum de îndrăzneşte? Cum de îndrăzneşte? Fără să ne spună nici un cuvânt! CRAPE: Chiar aşa. domnule Grape. Fonduri publice.. În 1945 totul fusese pus la punct pentru o speculaţie cu acţiunile de transporturi care. Fără personal...” LETOUZEL: Doar n-ai de gând să-l angajezi şi pe el! CRAPE: Ho. oh... Import-Export.. ho. cutii pentru budinci de ovăz. cincisprezece oameni... E un punct de vedere. Toată viaţa am aşteptat un astfel de lucru. poţi să cari baloturile acelea mari direct în pod. numai la o depărtare de o milă de aici. Abia aştept ziua aceea! CRAPE: Am să mă ocup şi eu de afaceri.. ah. butoaie pentru ulei. Numai eu singură (şi bineînţeles. draga doamnă P. şi după ce ai terminat cu ele. şi eu voi conduce afacerile pentru ei. n-o să-ţi mai rămână prea mult pentru agenţia în .. se pare că e ceva nepotrivit.... scrisorile pleacă din nou..Cred că din cauza lui lucrurile vor întârzia puţin.. cu şorţuri verzi şi cu şepci cu cozoroc de piele. oh. LETOUZEL: Daaa. acele ruşinoase alegeri generale! Ingratitudinea neagră a publicului britanic. cum de îndrăzneşte.. domnule Crape. Ştii. da. şi tocmai acum când am reuşit într-adevăr să-mi bag nasul în economiile ei. da. trebuie să păstreze totul secret până când formulele sale vor da rezultate. grăbiţi-vă.. drace. absolut fără nici o greşeală. şi gata. Scrisorile sosesc.

să nu afle nimeni nimic! CRAPE: Să mor dacă scot un cuvânt! Ştim numai noi. Ştii. atâta tot... iar dumneata ar trebui să ai grijă de Hardrader. priviţi bine. vedeţi. dar am fost obişnuit să fiu frumos.) . vedeţi ce-a reuşit să facă? Însuşi faptul că s-a produs coagularea poate să fie tocmai dovada de care avem nevoie. LETOUZEL (Cântă): Iar bătrânului îi trebuie Un tânăr care să-l ducă.. CRAPE: Oh. albastru închis. Domnul Crape. nu. Dar pentru numele lui Dumnezeu. Laborantul Smith intră pe cealaltă uşă şi îi întâlneşte.. Mi-a venit printr-o străfulgerare. şi dansează cântând. Domnul Crape este rugat să se prezinte în camera surorilor. LETOUZEL: Atunci ar fi mai bine să-i fac eu curte. nu-i aşa?.. nu-i aşa. Duce carnetele cu notiţe. domnule Crape. ha. Ah. dacă vrei să fii sigur de el.tovărăşie. (Răsfoieşte prin carnetele sale de notiţe... cu jumătate. v-o spun.. aşa se pare.) Din nou pe lumea asta să fii născut Ca un copil ce trebuie crescut Acolo unde tânărului îi trebuie un bătrân Care să-l ducă pe drumul cel bun. aha. vă rog.... şi nimeni altcineva! Suntem într-o postură de atotputernici. care duce un balon de sticlă plin cu un lichid. nu-i aşa? Un pic de întinerire poate să producă mari schimbări.. Vedeţi. Este una dintre acele descoperiri din istoria ştiinţei care. dar şi-a grăbit propriile sale şanse cu cel puţin o treime. înainte de a-i veni vreo idee personală.) DOCTORUL: Carnetele de notiţe? Ai adus retorta? Ia să aruncăm o privire. mână în mână. mi se spunea Dandy Jimmy! Aşteaptă şi ai să vezi! (Cântă. Parcă am fost orb de nam observat imediat. ar trebui să spun cu trei sferturi. nu. de data asta împreună. albastru — întocmai cum m-am aşteptat. Depunere neagră. pe Dumnezeul meu. cred că asta este! Ce noroc drăcesc am avut cu bătrânul ăla nebun că ne-a întrerupt tocmai atunci! Habar n-are ce-a făcut... urmat de laborantul Robinson. Nici n-am visat măcar vreodată. un albastru închis.) O VOCE (din difuzor): Domnul Crape. (Mai cântă încă o dată tot cântecul. Preocuparea noastră sunt afacerile. ACTUL II Scena 1 DOCTORUL (din culise): Robinson! Domnule Robinson! Domnule Smith! Domnule Smith! (Intră doctorul. Ar trebui să ne căsătorim! Cine ştie ce va ieşi din noi? Am putea să fim ca Dumnezeu! LETOUZEL: Ah. şi la fund ajunge să capete o culoare neagră. vă rog.

băiatule? Ha. hi. Pune toate la loc. băiatule? Eram complet ieşit din formă. un plic mare.. ştii. patru ori trei ori doi. De fapt. am reuşit! În orice caz.. băiatule. şi apoi să-l iei pe cel de la mijloc — ia-o încet Charlie. notează acest lucru — şi dacă culoarea devine verde. Apoi vom mai face o uşoară încălzire la lampa Bunsen. Am să le pun la cutia poştală pentru tine. cum îţi închipui că sunt ranchiunos.. de-abia îndrăznesc s-o spun.. vom adăuga soluţii de acotil şi heraclit — jumătate-jumătate.. aşa că aţi avut perfectă dreptate când mi-aţi spus-o. Acest lucru schimbă cu totul planurile noastre. ha. bine. Aici Jack. Ce mai faci. Ia totul de aici.. băiatule.. Şi vezi să fii atent să verifici temperatura. lighenele şi termometrele.. Da. Asta înseamnă. drumul a fost scurtat! E mai mult decât o scurtare de drum. Charlie. ai grijă. personal. crede-mă.. Încă douăzeci şi patru de ore. desigur că n-are nici o legătură cu ce s-a întâmplat săptămâna trecută.. aş vrea să faci o scurtă comunicare. Dar n-ai putea să-l pui pe Jimmy Ricketts să joace în rândul al doilea. nu ştiu cum să-ţi mulţumesc.. dar s-a deschis un nou orizont de cercetări.. Asta-i extraordinar de drăguţ din partea ta... de îndată ce ai timp.. o minunat de formidabilă reevaluare a întregului proiect Copperthwaite! Ştiţi.) Alo — Charlie?. şaptezeci-şi-doi. băiatule. Ştiu. am să ţin minte. în ordine. nu îndrăznesc să încredinţez altcuiva... Ştii numărul lui. direct pe piaţa mondială! Robinson. împarţi.. şi urmează să mai fie o singură schimbare de culoare.) Bine băiatule. va trebui să trag chiulul de la meciul de sâmbătă. am de gând ca pe cei cinci să-i întineresc pe la sfârşitul săptămânii viitoare. Eu ţi-aş fi spus acelaşi lucru. Iertat şi uitat. Pe linia obişnuită.. (Laborantul Robinson iese ducând balonul de sticlă. E-n regulă. Cum naiba le voi face să treacă? Dă-i înainte. mi-am dat şi eu seama.. repede.. dar nu sunt indispensabil. îmi pare foarte rău. mie îmi spui. Trebuie să comunicăm ministerului. Acte medicale.) Dă-mi telefonul. Sunt sigur că va fi. bine. Formează repede un număr.Ho. ştiu lecţia.. Charlie. aşa că. o să te trezeşti însurat înainte de a băga de seamă. ce? .. şi iată că am terminat! Aşa. aş putea să fiu grozav. la .. În orice caz. ho.... nu! Oh. dă-i înainte. iar tipul ăla mare cu mustaţă uriaşă — cum îl cheamă Hawkins? — să-l treci ca ajutorul tău. momentul de încovoiere.. dă-i înainte.. Acuma să vorbim serios. hi. nici n-ai să observi lipsa mea. şi nu uita unde ai ascuns cheia de la dormitor. aici este. sunt în perspectivă lucruri mari la spital. ştiu că te anunţ în ultimul moment.. nu. Vreau să vorbesc cu Charlie Sanderson.”. e mult mai mult decât atâta. Oh. dar ar putea să fie ceva important şi eu.. jucăm numai cu un colegiu de profesori... nu-i nici o problemă. E-n ordine.. O formidabilă... Te vom păstra burlac şi de acum încolo.. Nu. ştiu că eşti căpitanul echipei.. (Laborantul Smith îşi face loc la masă şi efectuează un calcul rapid pe margine.. asta înseamnă că voi putea să bag imediat elixirul în fabricaţie. şi la puterea a treia. ha: şase virgulă opt-şase-nouă..Da.. apoi întinde receptorul către doctor. Charlie.. nu-i aşa? (Laborantul Smith scoate din nişă telefonul. Charlie. e corect. da. momentul de încovoiere. Vă spun că o să zburde ca nişte capre negre! E în ordine.. dă-i înainte. trasezi coordonate.. băiatule. nimic care să cutremure pământul. ai grijă.. fii atent la ea... Robinson.. o să fie depăşiţi. Încă douăzeci şi patru de ore.

Precis că repede de tot o să-l avem iar pe cap pe bătrânul Crape. deoarece în caz contrar. Doamna Letouzel se retrage în spatele uşii. la revedere. (Îi întinde mănuşa şi apoi pleacă.. Eram dus pe gânduri. o vede. El n-o observă. O să trec pe acolo seara să bem o bere. ca să vadă ce face el. (Pune receptorul. Copperthwaite. El se aşază relaxat pe un scaun. (Laborantul Smith pune la loc telefonul. Vrei să i-o predai imediat? Mulţumesc. Te rog să mă scuzi. Asta-i tot pentru după-amiaza de azi.) . Domnul Golightly se scoală în picioare şi se îndreaptă spre ea. sau în caz contrar.) Către domnul Hardrader. aruncă o privire prin ea. (Ies cu toţii.. cu plângerile sale fără de sfârşit.) Domnule Golightly! Mi-e teamă că mi-a căzut mănuşa. Aş fi fericit dacă ai aranja lucrurile în aşa fel încât animalul să fie îndepărtat în decurs de treizeci şi şase de ore. nu-mi plac câinii. ca să stabilească costul animalului. h-mm.) Oh. Aşa că sunt decis să termin o dată cu asta. mi s-a comunicat că în contradicţie cu regulile permanente din acest spital. S-ar putea însă să am nevoie de acest câine.. sau mai curând bagă capul. etcetera... J. Câinii. Impozabili pe vecie! La revedere. Golightly.) Scena 2 (Doamna Letouzel intră pe furiş. înclină capul. încet. Doamna Letouzel reintră pe uşa pe care intrase prima oară. Cred că e doar o corcitură. GOLIGHTLY: Te rog să mă scuzi. Semnează-l pentru mine şi ai grijă s-o primească de îndată. Apoi găseşte pe cineva care se pricepe la lucrurile astea. Aceasta va face ca locurile să aibă un aspect mai igienic.. doamnă Letouzel. nici mănuşa pe care ea şi-a scos-o şi a aruncat-o în calea lui. traversând scena până la uşa opusă.serviciul de sănătate. medic şef.) Bună seara. şi-şi continuă drumul. continui să-ţi păstrezi animalul preferat. dar n-aş vrea să i-l iau bătrânului fără să-i plătesc ceva.. La revedere. Oricum.. şi când el ajunge în apropierea uşii. etcetera. Anulează scrisoarea..) LETOUZEL: Ha. Al dumitale. băiatule. (Laborantul Smith îşi pregăteşte unul din carnetele de notiţe ca să scrie ce i se dictează. fără să-şi dea seama că este acolo. azi după-amiază. ca să nu uit — aş dori să duci o scrisoare — am auzit lătrând pe coridor un câine. Dragă domnule Hardrader. Şi mult noroc pentru sâmbătă. nu am altă cale decât să dau dispoziţiile pentru omorârea lui..) Mulţumesc domnule Smith. (Doamna Letouzel scoate o exclamaţie exasperată şi după aceea dispare prin uşa pe care a intrat domnul Golightly. rece dar politicos.. Te rog.. Păşeşte cu grijă. (El se întoarce. pune-l la loc. apoi se lipeşte de canatul uşii în clipa în care intră.. Scrie alta: Câinele urmează să fie predat la biroul meu în decurs de treizeci şi şase de ore.. apare brusc cu un uşor strigăt de surpriză.

LETOUZEL: Nu! Dacă mâine n-ai avea decât optsprezece ani. fără prejudiciul datorat vârstei înaintate şi aspectului meu ridicol. Ştiu ce gândesc ceilalţi: sentimentalul. Dar să vedem ce avantaje pot avea. aruncând priviri galeşe. nu? Ai smulge-o din inima dumitale. LETOUZEL: Sperai să-ţi acorde o privire. Să presupunem că şi ea ar fi. nu-i aşa? Un ultim apel la adresa divinităţii ei implacabile. nu. LETOUZEL (reţinându-l): Domnule Golightly. surâzând afectat. totuşi. cinstit. ei bine. (Spre public. Dacă aş putea să fiu iar tânăr. LETOUZEL: Dar ţi-am spus: are să te înghită. nu te mai gândi la ea! GOLIGHTLY: Nu. ha. eşti! Priveşti şi te amuzi. (Spre Golightly. cuceritorul de inimi. Şi eşti tot atât de rea. ar avea peste treizeci! Domnule Golightly. om mărginit şi stupid ce eşti! — s-ar întâmpla la fel! Şi ea.. Afacerile nu înseamnă pasiune. domnule Golightly. şi ea ar avea tot atât — nu înţelegi. ştii? Da. Nu.. Cred. niciodată. Nu pot. Dragă prietene. ai nevoie de un prieten. Am să-ţi spun totul. crede-mă când o spun. aş demonstra cruzimea şi brutalitatea acestei vârste! Ar fi câteva tinere femei care ar rămâne înmărmurite! Şi aceasta nu-i o simplă poveste! LETOUZEL: Să presupunem — de ce să nu presupunem? — să presupunem că ai fi tânăr. GOLIGHTLY: Doamnă? LETOUZEL: Îmi pare într-adevăr rău pentru dumneata. (Spre Golightly.) Voi accepta.) N-ar fi trebuit să-ţi spun. care să te păzească. Mi-am ieşit din fire.. domnule Golightly! GOLIGHTLY: Doamne sfinte... Nu e bun pentru altceva decât pentru ca să distreze o bătrână ca ea! Însă pot să-ţi spun că pe vremea când eram tânăr. iarăşi! Se pare că ne întâlnim mereu! Mă îndreptam tocmai spre. Te rog. doar pentru o singură seară. nu mă aşteptam să întâlnesc nici un domn pe acest coridor. învârtindu-se primprejur.) Am spus prea multe... (Ies. Pasiune şi mânie: pentru mine... eram admirat! Nu se considera pe atunci caraghios să apari spilcuit şi să te porţi ca un cavaler. LETOUZEL: Ah. te rog să mă ierţi! Scuză-mă! Plec imediat în camera mea.) N-ar fi trebuit să-i spun. Vezi că eu ştiu pentru ce ai venit aici. Am avut intenţia să spun că voi putea să-mi îndrept atenţia în direcţia în care mi-ar dicta înclinaţia mea. eşti un desfrânat. ha. Vino. un prieten drag. te rog.LETOUZEL: Oh! Domnule Golightly. Mai bine să-ţi spun şi mai mult. GOLIGHTLY: Oh. nu le-aş lăsa. doamnă Letouzel. Cred că sunt o proastă.. o adevărată primejdie pentru femei! GOLIGHTLY: Nu m-am gândit să spun aşa ceva. te-ai arunca asupră-i ca un şarpe cu clopoţei şi ai distruge şi inimile altor nenumărate femei! Oh... că ai lăsa lucrurile să meargă la fel ca acum. GOLIGHTLY: Numai din cauza vârstei mele. ea. în clipa în care trece dintr-o cameră într-alta.) . ţi-am spus-o. micuţul Golightly. ea. (Spre public. Afacerile sunt afaceri. asta trebuie să fie o afacere. GOLIGHTLY: Ştii? Oh.. N-are să se schimbe niciodată.. dar nu-ţi va fi de nici un folos.

sau nu-i bun de nimic. ha. Pot să fiu un om bătrân. Se pare că nu au niciodată un moment liber.Scena 3 Intră Hardrader cu o foaie de hârtie. sunt sigur că joacă destul de bine rugbi în fiecare sâmbătă. Un poem trebuie să fie adevărat..) . vă deranjez doar pentru un moment. că vă veţi lămuri singure. că alături de nevastă. Câţi Oameni ar putea să spună acelaşi lucru? Cât de puţini pot spune. la camera de sterilizare. Nu vă grăbiţi să plecaţi. soră Jones. dar cine îşi bate capul ca să-l susţină? Nimeni din acest spital. soră Brown.) Lui Hector — e vorba de clinele meu. HARDRADER: Dar dacă ar fi în timpul lor liber. Nu e acelaşi lucru dacă le-ar interesa să facă şi un pic de mişcare în aer liber. soră Brown. Bătrâne prieten. Dar ce spuneţi de astălaltă? Este tocmai aceea pe care doream s-o ascultaţi! (Citeşte. Cu excepţia mea. a fost doar o improvizaţie. Două diamante Pe un inel de aur. Îţi pierzi tot curajul. aţi înţeles? Există sentiment: dar este el oare şi adevărat? Oh. prezentaţi-vă imediat în camera de sterilizare.. aşa că spuneţi-mi.. tinere doamne. Bineînţeles. Anii au trecut atât de uşor Cum mi-au trecut mie alături de tine! Vai. urmărindu-le pe cele două surori. Hei. DIFUZORUL: Soră Jones. De fiecare dată când încerc să le învăţ câte ceva pe aceste tinere. ştiţi prea bine.) Ha. la aceste. slabă. cât de puţini! Ei bine.. Vă rog. ding-a-ding. Totdeauna se întâmplă la fel. asta e. Privindu-le pe amândouă Inima începe să cânte. Aşa că. fiţi sincere. aceste serate cum le zice — mi se pare „boogie-woogie” — până noaptea târziu. (Intră laborantul Smith cu scrisoarea. Crape îl urmează. Vă asigur. îţi închipui că ar sta să mă asculte mai mult de două minute? Nu doresc decât să danseze cu doctoraşi cu chipuri gălbejite. Slabă. ia loc. scuzaţi-mă. soră Brown.. dacă vreţi să ascultaţi. nu fiţi timide.) HARDRADER: Oh. Uită-te la doctorul Copperthwaite. Nimeni. (Cele două surori se aşază fără chef.. haide. trebuie să fie chemate în altă parte. ding. Aceasta şi explică de ce sunt chemate. dar nu sunt un strigoi bătrân. HARDRADER (surprinzând cele două surori într-un colţ): Scuzaţi-mă. ascultaţi aici un cântecel: Pe sora Brown eu am văzut-o Cum jos s-a aşezat Pe scaun lângă sora Jones. CRAPE: Se consideră că sunt în timpul serviciului. prin viaţă cu tine Am rătăcit — un om şi un câine — Fără certuri sau discuţii. (Cele două surori ies. ştiu.

) Oh.. sunt simptome. CRAPE (după ce a citit scrisoarea): Oh. cine e înspăimântat? Cui îi pasă cât negru sub unghie de ce spune un blestemat de tânăr chirurg! Ha.. voi pleca. Să rămân în picioare până la sfârşit. o glumă de prost gust a unui tinerel. Dacă există ceva care poate să mă înspăimânte. drept. HARDRADER: Ba da. şi am crezut că pot să fiu în acest fel sigur. HARDRADER: Doctorul Copperthwaite trimite scrisori doar în cazul când ceva nu e în regulă. omule..) Despre ce-o fi vorba? CRAPE: Probabil că e de la director. te rog. Ei bine. aşteaptă o clipă — domnule Smith. sus fruntea. Crape.. Crape. Doamne Dumnezeule. Niciodată nam avut o răceală... Pentru că e o scrisoare inumană. Omul care a scris-o n-a fost om. . ascultă.. fără nici un simptom.. Câinele este tot la dumneata. domnule Smith. nu-i aşa? HARDRADER: Da. că m-a făcut să-mi doresc moartea. la vârsta dumitale. HARDRADER: Sper că nu s-a întâmplat nimic rău. eşti de atâta timp aici că ai ajuns s-o cunoşti. Drace. (Rupe plicul.. n-a putut fi scrisă de un om.. Deodată. vai de mine. Chiar dacă scrisoarea nu e decât o simplă glumă. sus fruntea.. Bineînţeles că unele surori sunt la curent cu secretul meu. CRAPE (respirând zgomotos pe nas): Răceală şi tuse nu înseamnă nimic. nu de data asta!” GRAPE: De ce n-o deschizi? HARDRADER: S-o deschid. aşteaptă... Îl hrănesc zilnic. vreau să zic. o scrisoare pentru mine? Mulţumesc! Ce s-a întâmplat? Ă-ă. Un astfel de om. de pildă. scoate scrisoarea şi o citeşte.. De fiecare dată când doctorul ne examinează. eşti? CRAPE: Ce s-a întâmplat? HARDRADER: Citeşte-o. cu cancer. nu-i aşa? HARDRADER: Totdeauna m-am mândrit de constituţia mea robustă. pretextând că mă duc să văd cum arată peluza. cu toţii în jurul drapelului.. bătrâne prieten... vreo descoperire mai serioasă. ceea ce nu s-ar putea spune şi despre dumneata. vino-ţi în fire. niciodată n-am tuşit. domnule Hardrader. Toată lumea ştie că îmi place să inspectez în mod regulat terenurile de sport. Oh. ascultă. Ai putea să crezi că e vreo.. îmi spun — „Nu de data asta. Trăieşti. CRAPE: E numai obişnuita rutină birocratică. şi pot să-ţi spun. haide. Îl ţin într-o baracă în partea de nord a terenului de tenis. Dar le-am spus: „Vă rog. Totdeauna am fost fericit să mă gândesc că atunci când voi pleca. (Laborantul Smith iese.. la ultimul meu examen radiologie? Cancer? TBC? CRAPE: La vârsta dumitale? HARDRADER: De ce nu? CRAPE: Ei bine. de ce-ţi mai baţi capul? Toţi o aşteptăm.. cred. fără nici un avertisment. Doamne. Simţi..Ah.. e că s-ar putea să mă pomenesc — să zicem. eşti om? CRAPE: Ce fel de om? HARDRADER: Care respiri.

Energie. vezi. vino. Vigoare. Astăzi ştiu prea bine că sunt prea bătrân pentru toate acele lucruri pentru care am trăit. mai este ceva.) Scena 4 (Telefonul sună în nişă. Când vor veni să-ţi ceară să-l predai. Şi vei înţelege imediat cât de mult merită să facem acest lucru. După aceea vom găsi câinele. (Spre public.. (Spre Hardrader. HARDRADER: Ce vrei să spui? CRAPE: N-aveam intenţia să ţi-o spun. dar sunt bătrân.. CRAPE: Scoate-l afară din baracă. cinstite.) Bătrâne prieten. CRAPE: E adevărat că nu mai ai mult de trăit. HARDRADER: Totuşi. am să-ţi spun ceva.. acum.) Dar te-ai prăbuşit într-un asemenea hal. fii atent... Prietenie.) Prea puţin îmi pasă de ea.. niciodată nu l-aş fi încredinţat pe Hector altcuiva. scoate aparatul şi în acelaşi timp se pregăteşte să răspundă. Înainte de a începe să . Hai.. mai ales una pe care n-am s-o pot suporta. la vest de pavilionul de crichet? O să te duci acolo ca să vezi în ce stare se află poarta. Crape.. bătrâne prieten. Dar să nu-l mai adăposteşti din nou în baracă. bătrâne prieten. Ce importanţă mai are dacă Hector va fi omorât? Şi eu sunt un om mort. Aşa au făcut. nu vă pasă. eh? HARDRADER: Înainte. Nu mai am. CRAPE: Dar se înţelege că îl vei primi înapoi.. el. cu toată sinceritatea. Vorbeşti despre o răsplată? Aha. În nici un caz. Hector. O să le spui că a fugit. puternic. ce să mă fac? CRAPE: Dă-mi mie câinele. Dar acum. Această scrisoare. Crape. vino. CRAPE: Oh.) Nu aveam intenţia să i-o spun. bătrâne prieten.. Şi şocul produs de această despărţire ar putea. am fost. Când se va termina toată această vânătoare.. Laborantul Smith intră grăbit. nu-i aşa? Ai prins ideea. E un lucru pe care nu lam recunoscut până acum. mai bătrân decât dumneata.” Şi ele sunt fete bune.. şi oricare ar fi planurile ei. Da. Ce poate fi mai simplu? HARDRADER: Dar ce-are să se întâmple atunci? Hector nu poate trăi fără mine.. Nu.. pentru Dumnezeu. Cum pot să-ţi mulţumesc? Nu sunt un om care să rămână vreodată cuiva îndatorat.. Acum. Vezi.. încât se pare că sunt obligat să fac lucrul acesta. că nu ştii unde se află. nu. acum. e o despărţire. (Spre public. nici măcar nu-mi dau seama cum pot să mai trăiesc după toate astea. Ce zici de vechea seră dintre rododendroni. vei spune. un om bătrân. Am fost un om voinic.. HARDRADER: Să-ţi dau. o să ai curând ocazia. CRAPE: Despărţire temporară.. totul s-a terminat. Crape. (Ies amândoi. mă credeţi? Sau vouă vă pasă? Nu. Lasă-mă să-l iau. Şi apoi.. HARDRADER: Nu. îl vom salva pe Hector. tot eu am să fac plăţile la sfârşit. Putere trupească. Şi nu mă întreba unde am să-l duc. Hai vino. pentru că eu sunt cel mai iute dintre noi amândoi: asta o ştiţi. bătrâne prieten..închideţi ochii. (Spre Hardrader. Dar vezi. Crape.

în ordine..) DOCTORUL: E-n ordine.. o da..vorbească. nici o întrebare. acum ascultă-mă. sir. Duminica. Jumătate din ministerul acela blestemat. da. maiestate.. Oh. nu.. o să fie fără discuţie o soţie minunată pentru cine ştie ce tâmpit. ora cinci e splendid. ce drăguţ că mă chemaţi! Da. poţi să pleci. şi vor să-l vadă la lucru.. Alo. sau cea de gală?. sir Frederick. Vedeţi. Da... E mult prea zelos băiatul acesta. Pentru existenţa mea fără griji. A zburat ca o rândunică. prăjituri cu frişcă. Numai o clipă. Pune umărul la cârmă. tu eşti.. mamă. Poftim? N-am înţeles. Fără băuturi. sir.. e ceva oficial. îmi pare rău. sir. înainte ca să ştim cum stăm. Limba e mai ascuţită .. ascultă-mă.) Alo.. Totul e în ordine. Foarte bine.. Vin toţi.. duminica. Doamne. Smith a plecat! Uite-l cum dispare. fără dans. O. mamă. Asta-i comunicarea lui Robinson.. nu pot veni duminică pentru că vine aici un tip de la ministerul sănătăţii cu o grămadă de granguri. orice oră din zi îmi convine. Doresc să vorbesc ceva personal. Nu.. Nu.. (Pune jos receptorul. intră doctorul şi îi ia aparatul. Cornuri. vorbesc eu. oh.. nimic mai mult. bineînţeles. Bineînţeles că nu ţi-am spus-o. Lordul Primar şi Episcopul. nu club de distracţii.. Vor să vadă elixirul. şi eu aş vrea să viu acasă tot atât de mult cum vrei şi tu să mă vezi. fără biliard.) Şi la revedere.. Formează.. La revedere!.. da?.. mamă.. mamă. (Laborantul Smith formează numărul. Trebuie găsit un covor. Ascultă-mă. Îmi pare rău. ar putea fi şi palatul Buckingham. Vorbesc ca să-mi împac conştiinţa. 36786. Aici e un spital.... asta îţi spun. i-am spus să nu fie prea melodramatic.. cum să nu.. Desigur. nu. Uite. nu nu nu. maiestate.. la revedere. desigur. nu pot să nu-i întâmpin. mamă? Aici e Jack.. iar sună! Alo. sunt foarte bine. Vreţi să ştiţi cauza? Sir Frederick. Da.. trebuie să mă îmbrac în ţinuta de curte. dacă aţi găsi posibilitatea să amânaţi cu o săptămână. n-am recunoscut.. vă dau imediat legătura!”. Consilierul Municipal şi doamna Consilier Municipal. Poftim? Bună dimineaţa.. şi trebuie să fiu aici. Duminica. Ştiu că Joyce este o fată drăguţă. Bine. sunt sigur că e o fată splendidă.. Da.. vreau să-ţi spun. trebuie să. lasă-mă să-mi invit propriile mele prietene la o ceaşcă de ceai. Nu sunt pregătit pentru spectatori! Cine cred ei că sunt? Or să ne ceară un satelit sau o coborâre în batiscaf. şi. sir Frederick. cred. Şi la revedere. Îmi pare foarte rău. nu pot să spun nu. propteşte-te cu spinarea de zid. asta-i tot. ştiţi. Primăria şi doamna Episcop.. Pe cât sunt informat.. Doamne. Foarte mândru să vă văd aici. mamă.. Nu. Nu e o vizită de curtoazie. direct din Whitehall... ţi-o spun acum. Or să vină duminica.... dacă puneţi problema în felul acesta. nu pot veni duminică. O vizită oficială.. sir Frederick.. şi după aceea iese. Dar n-am să le dau de băut. înţeleg. Da. sir. îi întinde telefonul doctorului.. Şi dumneavoastră. Ar trebui să cumpărăm un drapel. sir Frederick. şi cineva de la capătul celălalt îţi spune: „Vreţi să închideţi un moment.. cu excepţia momentului când. Ah.. ca să viziteze spitalul.. vă rog. Dar aş fi mult mai fericit dacă aţi reuşi.. a închis. să organizăm totul.... nu. Şi apoi. aici Copperthwaite. acum. E-n regulă. Sunt încântat. La revedere. a fost? Am invitat-o eu? Pentru numele lui Dumnezeu. Roşu. Ridici telefonul.. băiatule.... domnule Smith. Alo! Ei drăcie. te rog.. Şi al dracului să fiu dacă ştiu cu cine urmează să-mi dea legătura. sir.. aici medicul şef. ceai. la revedere. desigur. Alo. fără spectacole de cinema.

Smith.. sau gândul merge mai încet decât cuţitul. Nu! Sună-mă săptămâna viitoare! (Pune receptorul jos şi întinde aparatul laborantului Smith. uite.. Se aude din nou lătrat în partea cealaltă a scenei. unde eşti? (Laborantul Robinson intră pe scena principală cu o farfurie de mâncare.) Unde ai dispărut? Aici! Nu. trăgând uşa după el chiar în clipa în care iese afară din nişă... Unde-i Robinson? (Intră laborantul Robinson. Nu mamă..) Ce neruşinare! Dracu să te ia cu mâncare cu tot.. masa. domnule doctor. domnule doctor.. o farfurie de tocană. doctor.. apoi respiră uşuraţi. du-te la uşa aceea..: (Ia farfuria cu tocană.decât sabia.. vino la doctor.. neînţelegând nimic. mâncare.) Cine a lăsat câinele ăsta să intre? (Laborantul Robinson dă din umeri şi din cap.. trebuie să închid telefonul.) Ce-i asta? Dă-l afară de aici! Dă-l afară! Afară! Smith. Adu ceva de mâncare pentru el — repede. îmi pare rău. Ademeneşte-l.. masa. Hector. aşa. masa lui Hector. iute! (Laborantul Robinson iese prin dreapta. Hector. Smith. mâncare. spune-i lui Joyce că regret foarte mult. vrei să te uiţi.. nu. trebuie să scăpăm de el... cum îl cheamă? CRAPE: Hector.. încercam să-l prind. bun băiat. N-am vrut să fiu vulgar. dute.. aşa. omule. am spus liniştit. Te-am chemat.. mâncare.. poate să vină la viitorul week-end. DOCTORUL: Hector. omule. încet. DOCTORUL: Stai liniştit. Doctorul îşi dă seama că a apărut un câine pe scenă..) Of. băiatule. bun câine. (S-a retras cu spatele până la nişă şi pune repede farfuria înăuntru.. băiatule. (Laborantul Smith e muşcat. Se aude un lătrat atenuat. (Se aude un lătrat.. masa. ademeneşte-l afară. fă un efort ca să-i atragi atenţia. (Intră laborantul Smith. nu-ţi fie teamă de el. acum.. doctorul pentru Hector. acum atrage-l.. Dacă vrei s-o inviţi la ceai...) Dă-l afară pe câinele ăsta blestemat! Cine i-a dat drumul înăuntru? E un câine în cameră. nu. scoate un ţipăt.) Doctorul are mâncarea.. Robinson. e un afurisit de câine.. n-are nici o legătură cu mine. dă-mi mie mâncarea. cuţu-cuţu. agită puţin farfuria.. Dumnezeule. hai cu mine. sau nu mai ştiu ce se spune în astfel de ocazii. Hector. Pe partea aceea intră Crape.. uite ce tocană bună. începe să mârâie. De unde a apărut? . Robinson.. luptându-se cu câinele. Cum dracu să ştiu ce fel de mâncare. trage-l încet după dumneata — încet.. doctor.) CRAPE: Cuminte. carne. mamă.) Ajunge.. Te rog să-i prezinţi scuzele mele. pot să spun că mănâncă tocană. dar judecă. doctor.. Hector pentru doctor. îmi pare rău.. cuminte. Mi se pare că l-ai supărat... Stai liniştit. nu.) CRAPE: Fii atent la el. DOCTORUL: Robinson.. haide.. mi s-a părut că vrea să fugă. ouă. peşte..... Hector. cuţu-cuţu. mâncarea pentru Hector.) Ce-ai adus acolo? Tocană? E-n ordine. Hai. n-are să te muşte. băiatule. prinde-l! Aici! (Urmăresc agitaţi câinele prin scenă..) Dă-l afară pe uşă! (Câinele este dat afară şi ei trântesc uşa după el. atrage-l.

plin de bube. nu ştiu. pacienţii. E vorba de ceva neobişnuit. ce o traversează în sens invers.. DOCTORUL: Soră.) Acum.) DOCTORUL (în trecere): Fişele de evidenţă. mă voi plânge autorităţilor.. soră Jones.. domnul Hardrader.) Aşa. Robinson! (Intră laborantul Robinson venind din nişă. Surorile traversează preocupate scena). şi tot ce trebuie. care nu face parte din programul normal. asta-i tot ce faci. Elixirul continuă să fermenteze conform planului. domnule Crape. Atunci... radiografii. Intră doamna Letouzel. (Robinson intră în nişă.. cu o farfurie goală. tot ceea ce făceam era doar. Atenţiune.. vă rog. acum suntem cu toţii pregătiţi pentru duminică.. coajă grasă. (Doctorul şi laboranţii ies în diverse direcţii. toţi cinci. Urgent.. tensiunea. repede. Nu-mi place prea mult o plăcintă zemoasă şi grasă. Prea mult. ca să mi-o ia din faţă.. fişele de temperatură. domnule doctor.. dar să-mi servească masa de seară. (Intră sora Jones. cartofi. Am să ţin minte lucrul acesta. nasul dumitale gros. LETOUZEL: S-ar putea să-mi fi greşit dieta. leagă bine coşul.. şi apoi să vină imediat. dacă îmi permiteţi. pur şi simplu mi-a smuls din mâini. (Doamna Letouzel iese împreună cu sora Jones) Scena 5 DIFUZORUL: Atenţiune. Nu m-am gândit o clipă la ei. Important. soră.. ascultă-mă. doamna Phineus. Un nas ca ăsta cere o cataplasmă care să-l umple cu băşici. DOCTORUL: Îţi bagi nasul peste tot. mereu nasul ăsta roşu. vino apoi iar aici... dar nu mai ştiu. Du-te după el — fii atent — pune-l într-un coş. LETOUZEL: Domnule doctor Copperthwaite.. întâlnindu-i pe laboranţi.. susţin că aşa nu se mai poate. tare aş fi vrut să ştiu.. Soră Brown. Fii foarte atent. fiţi gata... repede.. Toţi cinci la radiografie şi tot ce mai trebuie. atent — închide uşa după dumneata. Domnul Crape. Aceasta-i o brutalitate. pregăteşte-te. Cred că era o friptură cu fasole.Hardrader? E al lui? CRAPE: Dar. (Doctorul traversează scena.. câinele. domnule Crape.. Toţi cinci pentru control. câinele e în coş conform planului. nu mi s-a spus nimic. S-ar putea ca nici unul din ei să nu corespundă. (Crape iese. unde mergeţi acum? LETOUZEL: Nici măcar n-am avut timpul să văd ce era în farfurie.) Totu-i gata. soră Jones.. repede. pregătiţi totul. Dumnezeule. piei din ochii mei. urgent verificarea. domnul Golightly. Dar tare aş fi vrut să ştiu. vă rog. Dar ce mai era acolo? Plăcintă cu coajă rumenă. Ieşi.. Nu mai trebuie să-mi fac nici o grijă. soră Brown.) Vă spun... doamna Letouzel sunt rugaţi să se prezinte de îndată la camera de . zemoasă.. sir Frederick şi prietenii săi fermentează conform planului. Smith. Prea mult sânge.

pe Jupiter. nici răbdare. din clipa în care am să te anunţ. treceţi la instalaţia de raze Roentgen din camera cealaltă... (Şoptind. (Doamna Phineus este împinsă pe scaunul ei cu rotile de către sora Jones. patru..Doctorul Copperthwaite se interesează de sănătatea noastră. Bine. doamnei Phineus. Dar o sticlă verde a răspuns la a doctorului chemare Aşa că-s numai patru sticle verzi agăţate de pereţi. (Laboranţii intră în nişă. Aşa cum şade aici imaginându-şi tot felul de explicaţii şi situaţii cu totul deosebite şi urgente şi tot felul de cazuri neprevăzute.. dumneata rămâi aici în camera de consultaţie..) L-am scos afară.. hau-hau. hau-hau.) CRAPE (cântă): Au fost odată cinci sticle verzi Agăţate de pereţi.. aş vrea să fac un examen medical complet al fiecărui pacient. Doamna Phineus este ajutată să părăsească scaunul pe rotile de către sora Jones şi condusă spre una din uşi.....) .. apoi apare şi doctorul. trei. Urgent. de către o mână neagră sau de un instrument al fortunei. domnului Golightly. (Tuşeşte. cât mai curând posibil. domnului Crape.. Laboranţii traversează scena principală în direcţia cealaltă. chiar în clipa când am să le cer. Voi începe cu doamna Phineus exact într-un minut. După aceea pătrund în scena principală şi o traversează ieşind pe partea opusă. dezordini.) Dar cu sănătatea cum stai? HARDRADER: Oh. CRAPE: Domnul Golightly? GOLIGHTLY: Bine. Există un motiv extra-urgent care curând va fi dezvăluit Dar o sticlă verde deodată s-a răcit. Ai înţeles? Domnule Robinson.. LETOUZEL: Domnule Crape. te rog.. domnului Hardrader. Până acum nu ni s-a spus. (Hardrader se luminează. Vă rugăm ca surorile şi laboranţii să asigure prezentarea de îndată a doamnei Letouzel. afară. alarme. După aceea.) . Grăbiţi-vă. provocate sau produse altfel.) DOCTORUL: E toată lumea aici? Unu. e-n regulă. doi. Cu excepţia durerilor la inimă. Soră Jones.. domnule Smith. doamnă Letouzel? LETOUZEL: Bine. De ce suntem agăţaţi aici. nu uita.şi doamna Phineus.radiologie pentru o examinare urgentă. întâlnindu-se cu primii la mijlocul scenei. aşa că fiecare să fie dezbrăcat şi gata să vină înăuntru. pe rând.. Important. Bine! Soră Brown. pe Jupiter. dar cum stai dumneata cu sănătatea? . cum te simţi cu sănătatea... Laboranţii reintră în scena principală. CRAPE: Domnul Hardrader? Domnul Hardrader? Răspunde-mi.. n-am timp. (Bătrânii — cu excepţia doamnei Phineus — vin alergând pe scena superioară. Doctorul iese pe cealaltă uşă.. Din cauza unei explicaţii posibile care i-a cuprins mintea. Atenţiune. Instrucţiunile medicului şef. afară.. Surorile şi laboranţii sunt rugaţi să fie atenţi. poţi să-mi răspunzi.. întovărăşiţi de surori.. strănută şi vorbeşte nedesluşit. afară. Atenţiune. pentru ca să fie imediat examinaţi. Şi aş vrea să am radiografiile imediat. cei patru bătrâni împreună cu sora Brown reapar pe scena superioară şi se aşază în rând.

doamnă Phineus. doamna Phineus. doi. GOLIGHTLY: Ah. doi. (Laborantul Robinson scrie. Instalaţia de apă funcţionează bine? PHINEUS: Poftim. Vreau numai să fac un mic control obişnuit..CRAPE: Ştiţi. Soră.. nu cred să fie ceva serios.. DOCTORUL: Un. doamnă Phineus. nimic altceva. trei.) Grăbeşte-te cu ele. PHINEUS: Domnule doctor... îmbrăcată într-un fel de cămaşă de noapte. vorbind aşa în general. presupun.) PHINEUS: Vă rog. spune A-a-a-a. te rog. DOCTORUL: Treizeci şi trei.) DOCTORUL: Bine. ce scop are. PHINEUS: Dar. nu-i aşa. Pentru doamna Phineus raportul este pozitiv.. Eu nu sunt alarmată. Acum.) Radiografiile sunt gata. hop! Bine.. şi tăcută. domnule Robinson? (Laborantul Robinson scoate capul din nişă şi confirmă dând din cap. Cred că da.. Nu. Aş spune că niciodată nu te-ai simţit mai bine. Bine.) DOCTORUL: Ah. PHINEUS: A-a-a-a. şi trimite-o aici când ai terminat. Asta-i tot. hop! (Se adresează spre scena superioară. DOCTORUL: Da. Nu-i nimica grav că nu dispare vechea pată de iod. şşş. Merge. care îşi duce degetul la buze şi se uită la Crape. HARDRADER: Crape. pregătiţi-o pe doamna Letouzel.. (Îşi duce degetul la buze şi se uită la ea cu o privire semnificativă. am impresia că am răcit. de ce să spun treizeci şi trei. cred. da. cred că nu-ţi închipui. LETOUZEL: Nu trebuie să te alarmezi. ce rost au toate acestea acum. domnule doctor. Vă rog. (Sora Brown o scoate pe doamna Letouzel de pe scena superioară.. nu-i aşa? S-au făcut radiografiile. trei. . draga mea. Doctorul intră prin uşa din partea opusă. HARDRADER şi GOLIGHTLY: Că astăzi este Ziua! LETOUZEL: Am spus relaxată.. Bine. Radiografiile sunt gata. da. foarte bine. Cum te simţi astăzi? Suntem în formă bună. draga mea. nu-i aşa. Şşş. nu sunt grav bolnavă.. doamna Phineus. domnule doctor? Oh. dar nu ştii niciodată. este adusă de sora Jones.. foarte mulţi ani.. nimic special. mă simt perfect sănătoasă.) Aşa că nu e cazul să ne facem nici o grijă.. Sunt relaxată.? Aş spune că putem să-ţi acordăm încă mulţi ani în viitor. (Sora Jones o conduce afară pe doamna Phineus. cred că nu-ţi închipui. despre toată această forfotă şi toate aceste treburi medicale. un mic supracontrol.? DOCTORUL: Treizeci şi trei.. acesta-i cuvântul. Mulţumesc.. Smith? (Laborantul Smith scoate capul din laborator şi arată din cap că nu.. GOLIGHTLY: Dragă doamnă. E în ordine.. poţi să-mi spui dacă te simţi în formă... şi în acest anotimp al anului. şi am spus tăcută. Crape îşi pune şi el degetul la buze şi îl priveşte pe Hardrader. doamna Letouzel. DOCTORUL (loveşte genunchii ei cu un ciocănel mic): Un.. da. Pe scena principală. poţi pleca..) Acum următorul.. Robinson? (Laborantul Robinson iese din laborator şi-i întinde doctorului radiografiile. Scrie aceasta...

. Aş dori să ştiu. foarte sigură.. Până duminică nu mai rămâne nici o urmă... ce s-a întâmplat? DOCTORUL: Încă o dată.) Cum ne simţim în general.. Dumnezeule cât eram de îngrozit. (Laborantul Robinson intră aducând radiografiile. vorbesc serios. patru ani în armată. . ce îngrozitor talmeş-balmeş. da. doi. Poţi pleca. LETOUZEL: A-a-a-a. poftim? LETOUZEL: Domnule doctor. doamnă Letouzel. sigură. cititul ziarelor? Instalaţia de apă? LETOUZEL: Oh. (Strigă spre scena superioară. Pentru moarte sau glorie sau pentru bubuitul tunurilor. E numai o chestiune obişnuită.. DOCTORUL: Treizeci şi trei. trei.. spune A-a-aa. LETOUZEL: Treizeci şi trei.. e un examen medical obişnuit. sunt foarte sigură. domnule doctor. eşti sigură? Instalaţia de apă? LETOUZEL: Oh. domnule doctor. dar acest examen nu intră în programul normal al spitalului. bine. LETOUZEL: Da? DOCTORUL: Oh.(Laborantul Robinson se întoarce în laborator.. îngrozitor. sunt sigură. domnule doctor... am fost. da. bolboroseşte şi strănută.. nici o îndoială.. doi.) Vă rog. trei.) Da-a. pentru ca doctorul s-o examineze. DOCTORUL: Treizeci şi trei. Sticla următoare a fost coborâtă Aşa că-s trei sticle verzi asudând din fiecare por.) CRAPE (cântă): Au fost odată patru sticle verzi Ce aşteptau aşezate într-un rând. Să n-ai nici o grijă. (Tuşeşte. pot să vă spun că a fost un talmeş-balmeş îngrozitor. sunt perfect. DOCTORUL: Bine. (Sora Brown îl conduce pe Hardrader de pe scena superioară. Într-o formă splendidă. LETOUZEL: Dar. bătrânii. să fie pregătit domnul Hardrader. draga mea.. Sora Brown reapare pe scena superioară.. pentru că se cuvine ca noi.) LETOUZEL: Domnule doctor Copperthwaite. oh. DOCTORUL: Să vedem radiografiile.. Un. draga mea. bine. DOCTORUL: Un.. Cred că da. un mic control.. da. vreau să spun mersul. eliberând ciorapi noi pentru oamenii cu picioarele în tranşee. DOCTORUL: Nu trebuie să-ţi faci nici un fel de grijă. vorbitul..... da. nu trebuie să-ţi faci griji pentru asta.. încă mulţi ani de acum înainte. splendidă. Trei sărmani soldaţi recrutaţi pentru război.. DOCTORUL: Se pare că totul este în perfectă ordine. dar. doi. Sora Jones o aduce pe doamna Letouzel.. trei. un. hop! Hop! Pot să spun că e numai ceva local. în cămaşa ei albă. care am trecut prin două războaie mondiale. hop! LETOUZEL: Hop. Am fost la Passchendaele..

nu-i aşa.. domnule doctor. treizeci şi cinci.) Vă rog. doi. HARDRADER: Domnule doctor. Lapoviţă. DOCTORUL: Nu-ţi face griji. doi. Zăpadă. un doi. rutină. De ce să fim nervoşi? CRAPE: Mi se pare că am răcit.. că toate aceste mici sentimentalisme. nimic altceva! Spune Aa-a-a. totul merge perfect în cea mai bună dintre lumi. Un control obişnuit.. instalaţia de apă. în legătură cu Hector. Curent de la o fereastră. care în realitate nu au nici o valoare. cititul ziarelor? Buun.. de apă. Ai făcut radiografiile? Adu ambele serii. Mă îndoiesc dacă poate să-i aibă acum.. Mi-aţi trimis o scrisoare.. am încercat să-l găsesc. bătrâne. trei.(Sora Jones o conduce afară. citeşti ziarele. hop. GOLIGHTLY: Chestie de anotimp.. nici pentru domnul Golightly. când e gata. bine. Celălalt. Cred că n-ar trebui s-o întinerim prea mult. trei. să zicem. Pozitivă. Sora Brown reapare în scena superioară. da-a. mersul. Dar ce importanţă are? GOLIGHTLY: Pentru mine nici una. cel mult până la. Instalaţia de apă e în ordine? HARDRADER: Cum? Da.. cum se spune. l-am căutat şi mi se pare că s-a pierdut. instalaţia de apă. Domnul Hardrader. în legătură cu toate aceste treburi medicale. Pierdut.) DOCTORUL: Aha. (Strigă spre scena superioară. Ploaie. cu cele mai mari binefaceri pentru cel mai mare număr posibil de oameni. Mă îndoiesc dacă a avut vreodată atâta. doi.) Ea-i în regulă. HARDRADER: Vedeţi. Spune A-a-a-a... Oricine poate să răcească. nici una.. vom vedea. GOLIGHTLY: Eu nu sunt niciodată nervos.) Sau o tuse? (Sora Brown se întoarce pe scena superioară. DOCTORUL: Nu trebuie să împiedicăm progresul ştiinţei. am făcut tot ce-am putut. bătrâne prieten. Dar Crape? Vom vedea. un. trei. CRAPE: Nici pentru mine. . trei. da. o doză nu prea mare. hop. DOCTORUL: Domnul Golightly e gata? (Sora Jones îl aduce pe Golightly. rutină.. e doar un control suplimentar. hop. CRAPE: Oricine poate să capete o răceală! (Tuşeşte. Treizeci şi trei.) Nu te agita. Celălalt. domnule Hardrader. Hardrader. îmbrăcat în halat. GOLIGHTLY: Nu fi nervos. Bine. bine. să fie pregătit domnul Golightly! (Sora Brown îl conduce pe Golightly de pe scena superioară. este condus la doctor de către sora Jones. Acum. Un. CRAPE: Nu sunt nervos.. Un.. hop.) Sunt gata radiografiile? Bine. Două sticle verzi atârnate de... sunt sigur că dumneata înţelegi. Notează. vorbitul.. nu te-apuca să-ţi baţi capul cu toate aceste treburi medicale. domnule Golightly.) CRAPE (cântă): Două sticle verzi atârnate de pereţi. (Laborantul Robinson intră iar în laborator.. Treizeci şi trei. e în ordine. îmbrăcat în halatul său. treizeci. când le compari.. n-am griji cu el..

DOCTORUL: Ba da. A-a-a-a. Se întoarce sora Jones.. Nu s-a întâmplat nimic.. în momentul în care sora Brown îl aduce pe aceeaşi uşă pe Crape. (Strigă spre scena superioară. domnule Crape? Ăsta-i doar un examen medical obişnuit. Nimic serios care să nu poată fi îndreptat prin două împunsături. domnule doctor. cel puţin în ultimii treizeci de ani. aşa că nu trebuie să te tulburi. domnule doctor.. cu atât e mai bine. DOCTORUL: Nu te-am auzit.) O sticlă verde atârnă de perete.....) Ambele serii sunt aici? Bine.. unde sunt radiografiile? (Intră laborantul Robinson cu două serii de radiografii. DOCTORUL: Spune treizeci şi trei.) . condu-i afară. domnule doctor.. asta-i calea.. CRAPE: A-a-a-a. puţin cam răguşit. Instalaţia de apă e în ordine? (Infirmierul Robinson se întoarce în nişă.... vă rog. CRAPE: Nu. pe toţi pereţii. Radiografiile pentru domnul Crape sunt gata? Haide. Merge ca ceasul.. domnule doctor.. îmbrăcat în halat.. mulţi ani fericiţi! eh? Nu vă faceţi nici un fel de griji.) Ai făcut radiografiile. nu este.. ştiţi.. Asta-i tot. soră. a pătruns în picioarele băieţilor şi ei au adus-o la mine în magazie o dată cu ciorapii ce trebuiau schimbaţi — şi acolo domnea de asemenea o umezeală permanentă. Umezeala din tranşee. mă simt splendid. CRAPE: A-a-a-a..) CRAPE: Oh da. DOCTORUL: Eh. să strângem buzele. Nu eşti de loc cum ar trebui să fii. CRAPE: Treizeci şi trei. Mai spune o dată. DOCTORUL: Cu cât vorbim mai puţin. CRAPE: A-a-a-a. încă o dată. pe care îl am din 1917.. DOCTORUL: Spune încă odată. domnule doctor. CRAPE: Treizeci şi trei. nu.. Deci. e vorba de ceva cronic. de ce vorbiţi aşa? Nu. Haide.... DOCTORUL: Răguşit. mă simt în cea mai bună formă..) Vă rog. (Sora Jones îi conduce afară pe Hardrader şi pe Golightly. Nu m-a deranjat niciodată. CRAPE: Am spus. dar nu m-a deranjat serios niciodată. GRAPE: Oh. (Intră laboranţii aducând radiografiile. (Cântă.) Ia să aruncăm o privire..HARDRADER: Domnule doctor. nu-i aşa? De la bronhii. Aşa: treizeci şi trei. sunteţi amândoi în regulă. DOCTORUL: Hm. nu-i aşa? Treizeci şi trei. vă rog. DOCTORUL: Ce s-a întâmplat cu dumneata? CRAPE: Nimic. domnule doctor. CRAPE: Treizeci şi trei. domnul Crape! (Sora Brown îl conduce pe Crape de pe scena superioară. DOCTORUL: Mai tare. presupun. pozitiv... DOCTORUL: Gâtul te cam jenează.. ai ceva. ce? Spune A-a-a-a. adu-le aici! Sunt puţin îngrijorat pentru dumneata.. Dacă totuşi este ceva. înţelegeţi.

.. hau-hau? Era adevărat... dacă este în legătură cu afacerea cu cîinele. Numai faptul că am. afară.. vă asigur.. Fii bărbat. calm.. l-ai scos afară? CRAPE: Cum? Oh. bătrâne. m-a trecut în mod precis! Ura! Am zis.. că am trecut.... doar un control. bine. Oh. Deşi. HARDRADER: Când crezi că ne dă doctoria? Va fi o injecţie. Să mergem. dar. HARDRADER: Ce s-a întâmplat? CRAPE: Am răcit.... poate în şase luni de zile. ştii. domnule doctor.. De ce? Ai auzit ceva? GOLIGHTLY: Eu? Să aud? Oh nu. nimic special pentru care să te tulburi. am trecut. hm. Dumnezeu singur ştie că nu am nici o poftă să-l întâlnesc acum treizeci de ani.. nu-i aşa. HARDRADER: Fii calm. M-a trecut. Am spus: „Se pare că s-a pierdut Hector. ura! HARDRADER: Eşti foarte bucuros. Uraa! Am zis ura!. CRAPE: Cred că nu putea să te audă.... DOCTORUL: Domnule Crape: treizeci şi trei! CRAPE: Treizeci şi trei. Separat. vă rog. . Crape.. DOCTORUL: Dar nu trebuie să-ţi faci nici un fel de griji. L-a trecut chiar şi pe Golightly...) ACTUL III Scena 1 (Intră Hardrader şi Crape. CRAPE: Naiba s-o ia de batistă afurisită. nu-ţi face griji. (Iese doctorul cu surorile şi laboranţii. nu? CRAPE: Negativ. ce mi-ai spus. Mi-a spus că sunt pozitiv. Nu putem să te lăsăm să-ţi faci singur rău cu un laringe atât de inflamat. DOCTORUL: Nu. CRAPE: Oh. Hm. l-am întrebat pe Copperthwaite.) HARDRADER: Am trecut. nu. Hardrader. treaba aia cu câinele? Oh. aha. spune treizeci şi trei. I-am spus. CRAPE: L-ai întrebat ce? HARDRADER: Despre câine. Fii gata pentru noua ta viaţă. ştii. HARDRADER: Ah! Ia batista mea. asta-i tot. nici n-am visat vreodată că poate să se întâmple aşa ceva. nu.. iese şi Crape. E curată. habar n-am.. sau o pilulă.” Am spus: „Ei bine.. Nu merge. E în ordine..DOCTORUL: Ah. sau ceva într-un pahar? Dumnezeu ştie.. Un control medical obişnuit. Bineînţeles că va fi un fel de şoc.) GOLIGHTLY: M-a trecut. condiţia mea fizică. dar nu acuma... Treceţi-l ca provizoriu negativ şi notaţi-l cu un semn de întrebare... l-am întrebat direct. domnule doctor.. da-a.. ai făcut-o. mi-a spus că sunt pozitiv.. da. ce-i cu asta?” Dar se pare că nu m-a auzit. afară.. e numai un control curent.. (Intră Golightly.....

) HARDRADER: Şi dumneata.. CRAPE: Oh.) Dumneata. Urechile. bineînţeles.) GOLIGHTLY: Ai trecut? Ai trecut? Da. am să-ţi dau o sărutare. dragă doamnă. (Intră doamna Letouzel. fiind apţi pentru viaţă. Asta nu poate să însemne altceva decât. toate sunt în perfectă regulă.. nu-i aşa. ochi strălucitori. că ai trecut...) Iar dumneata eşti un câine pierdut care cauţi un alt câine pierdut — tot ce poţi face este să urli într-un şanţ. toţi am trecut. CRAPE: Asta înseamnă că am rămas pe dinafară. LETOUZEL (În timp ce Hardrader şi Golightly dansează în jur): Cine a vorbit? Crape? CRAPE: Lăsaţi-mă în pace. (O sărută în mod spontan. intestinele. nu nu. ba da..) Sunt un bărbat încă sănătos Un delfin în mijlocul furtunii.. HARDRADER şi GOLIGHTLY (cântă): Băieţii şi fetele ies afară să se joace Strălucitoarea lună luminează ca ziua. nu mai este vorba de nici un secret acum. Zece mii de câmpii de un verde strălucitor La dispoziţia mea. Dar şi dumneata eşti bucuros. da. zece mii de mile Din Australia până la Capul Horn. sunt toate ale mele. Dar instalaţia mea de apă funcţionează perfect.. de ce tocmai eu? Dumneata.. omule. ei au aflat? HARDRADER: Oh nu. (Cântă.. vor reuşi să întinerească doar o singură parte.. o gogoaşă răsuflată mustind a dulceaţă mucegăită. dar Golightly a aflat. aha. într-un fel... E crud. toţi o ştim.. aha. LETOUZEL (şoptindu-i): Ai jurat că vei păstra secretul. Toţi l-am descoperit. dacă o să bage drogul ăla în dumneata. plămânii. (Spre Hardrader. ochii. Mi-a spus că nu sunt pozitiv. bătrână iepuroaică uscăţivă. n-are importanţă.. O răguşeală în gât. dumneata. doamnă Letouzel. Sar într-una. felul cum arăţi o spune fără nici o îndoială. şi atunci poliţia te va urmări pentru obscenitatea dumitale permanentă. A apărut azi dimineaţă. sănătatea şi puterea şi viaţa.. Doctorul mi-a pomenit ceva despre duminică. care nu eşti decât o cutie de tinichea pentru bani pe două picioare smucite pe care le târăşti..) Sunt un bărbat încă sănătos Un cal de curse la apogeu. (Spre Golightly. LETOUZEL: Şi ce contează? Problema este că totul se desfăşoară prea repede..... LETOUZEL: Pe dinafară? CRAPE: Am o răceală. LETOUZEL: Nu de la mine. obraji luminoşi. nu. îngrozitor de crud. CRAPE: La fel ai făcut şi dumneata.(Cântă. văd lucrul — cineva ştie ceva — spune. şi dumneata. Cine doreşte să fie din nou tânăr? Ce o să faceţi când veţi fi .

. Domnule Hardrader. Cerule... cu spatele spre ceilalţi. nu... (Cade înapoi pe. bătrână doamnă? LETOUZEL: Oh.) PHINEUS: Mulţumesc. Sunt plictisiţi de noi.... Să cazi mort de mă vei minţi. S-a întors cu spatele şi plânge. PHINEUS: Nu. nu vor să ne mai hrănească.... Ce se întâmplă aici? Ce anume? Ce? GOLIGHTLY: Nu prea ştiu cum aş putea să-ţi explic. (Sora Brown iese. Oh. deoarece aş dori să ştiu ce s-a întâmplat. CRAPE: De ce nu vreţi să mă lăsaţi în pace? (Se duce într-un colţ mai îndepărtat al scenei şi se aşază jos îmbufnat. GOLIGHTLY: Dezamăgirea dumitale personală nu este o scuză ca să insulţi pe ceilalţi. nu. Domnule Golightly. PHINEUS: De ce trebuie să iau parte la jocul dumitale? Nu-mi place. Toată această nervozitate din spital. nu trebuie să mă sperii. soră. această doamnă în vârstă nu . nu mai există nici o îndoială. Nu e întreagă la cap. ei bine. mulţumesc. LETOUZEL: Dă-i înainte.. ştie.. nimeni nu vorbeşte în afară de dumneata. Doamnă Letouzel. au apărut atât de brusc. doctorul a luat hotărârea să scape de noi. nu vreau să-l joc cu dumneata — domnule Golightly. dar. tulburarea. PHINEUS: Ba cred că da. CRAPE: Adevăr sau minciună.tineri? Toate lucrurile pe care doriţi să le faceţi. Ea are să mă scuze — nu-i aşa. las-o în pace. Da. domnule Crape. N-am să te las să faci asta. n-aveţi decât să le faceţi dracului! Cum v-ar place asta? HARDRADER: Aş dori foarte mult să-ţi reamintesc. Şi mai tăceţi o dată! HARDRADER: Crape. scaunul ei cu rotile. Da. Nu-mi place de loc! Nu! Aceasta nu mai este ceva obişnuit. ea n-are habar despre ce vorbeşte. Da. CRAPE (întorcându-se cu faţa): Ce doriţi să ştiţi. CRAPE: Linişte. Să cazi mort de mă vei minţi. priviţi-l! Uite-l cum şade. Doctorul Copperthwaite spune. PHINEUS: Ba da. vom fi omorâţi? HARDRADER: Omorâţi?. Domnul Crape.. da. CRAPE: Am de gând să joc un joc foarte vesel cu bătrâna doamnă Phineus.. vechea mea dragoste — dacă pentru câteva minute o să iau locul domnului Golightly în papucii lui de casă. spune-i că nu vreau să. Consider că eşti foarte grosolan. Sora Brown o aduce pe doamna Phineus şi o ajută să se aşeze în scaunul ei cu rotile..... Nu. Da. dragă doamnă Phineus. mă simt bine. acesta-i adevărul şi vreţi să-l ascundeţi de mine! LETOUZEL: Nu.) Am rugat-o pe soră să mă aducă la voi. Adevăr sau minciună. mi-e frică. te rog. Crape. că nu te afli numai între bărbaţi. PHINEUS (sărind din scaunul ei pe rotile): Spune-mi.) GOLIGHTLY: Domnule Crape. spune tot. atâta timp cât vei trăi. agitaţia. Spune-mi.. atâta timp cât vei trăi.

şi dulciuri. Pentru că ai simţ sportiv. dar nu să iubesc. . Să cazi mort de ne vei minţi.. CRAPE: Margaret. joacă jocul meu. Vreau să fiu descălţată. haide. haide.. Să presupunem că ţi-am spus că doctorul urmează să ne omoare.. bătrână Şi nu mai am mult de trăit.. o va distruge. Nu mai am timp să dau... Crape.. GRAPE: Să presupunem că a avut această intenţie.vrea să. Nu-i aşa? Am să-ţi dau o sărutare (O sărută.. Să cad moartă de te voi minţi. Adevăr sau minciună.. o spui într-un mod splendid.? PHINEUS: Nu. LETOUZEL: Lăsaţi-l. Să trăiesc cu iubire. ştiţi despre ce vorbesc. CRAPE: Atâta timp cât vei... ce părere aveţi? Priviţi-l.. de ce nu? PHINEUS: Sunt o bătrână doamnă.. PHINEUS: Adevăr sau minciună. ai spus-o! Acum jucăm cu adevărat. atâta timp cât voi trăi.. Numai un moment. Să vedem până unde merge. priviţi-l. şi dacă pot apoi să-l cuceresc pe el — îmi va fi de mai mare folos decât Golightly. dulcea mea iubită. Când joacă cu mine... vreau să beau. Vreau să mănânc. Într-adevăr.. haide. Vreau să joc şi să câştig mereu. haide. CRAPE: Ba da. oh. delicios. Vreau să dorm. N-am reuşit s-o conving.. Oh. atâta timp cât vei trăi.) Aşa.. PHINEUS: Adevăr sau minciună. Ce-ai crede despre asta? Dar sincer.. HARDRADER: Stai binişor.) Să încerc. vrea. CRAPE: Haide. CRAPE: Da? PHINEUS: Adevăr sau minciună.. da! Splendid. Nu. dar nu ca să visez. delicios. trebuie să ştiu Încotro doresc să merg... GRAPE: De ce nu? PHINEUS: Nu vreau. CRAPE: După ce vom termina jocul. Vreau să vorbesc. CRAPE: Aşa e bine. Sunt puternică doar ca să iau Şi nu ca să dau. draga mea. PHINEUS: Oh... şi cozonac din belşug. nu-i aşa. (Spre public. am să-ţi aduc ceaiul... şi tarte... ce vei crede? PHINEUS: Nu vreau să mor. prăjituri. nu-i aşa că are să-ţi facă plăcere? îţi voi aduce la ceai tot ce-ţi place. scumpa mea bătrânică.. dar dacă el poate. dar nu vreau să merg Căci dacă merg. atâta timp cât voi...

. Dacă ar trebui s-o porneşti din nou de la început. l-ai înfăşurat ca într-un pudding. Mi se spunea Dandy Jimmy! Iar dumitale. Bătrâne prieten Hardrader. CRAPE: Ai spus da? Pentru ea? Ai auzit chiar acum ce ţi-a spus. Frumoasă ai ajuns numai după ce ai îmbătrânit — ţi-am văzut fotografia de la nuntă. Nu-i rândul meu încă... înăsprit. PHINEUS: Nu. primii dinţi. Rândul meu va veni în curând. Primii dinţi. Dumnezeule. Şi apoi te-ai născut din nou. Oh. Asta-i ce doresc. Mai doreşti şi acum să faci acest lucru.. Sau altcineva a spus „da”? GOLIGHTLY: Eu spun „da”. Presupunem numai.) Bătrâne prieten. Tânără. împunsături de la acele de siguranţă. CRAPE: Eu ştiu. Eu joc după alte reguli. primii dinţi. CRAPE: Am să-ţi mărturisesc cum mi se spunea. PHINEUS: Nu ştiu. Vei fi tot atât de singuratic cum ai fost totdeauna. Nu-i îngrozitor? CRAPE: Vezi? HARDRADER: Nu te înţeleg. Aceasta-s eu. nu. Să presupunem că ai murit. bucăţele! Să presupunem că te-ai naşte din nou... zbierete. lăsând să-ţi cadă jucăriile peste marginea căruciorului. şi era fiert în bucăţele... mereu. CRAPE: Să-ţi iasă primii dinţi... ce-ai găsi? HARDRADER: Sper că aş găsi o existenţă omenească şi sănătoasă.. Reprezintă singurul dumitale motiv. aşa că ştiu cum arătai. Asta vreau mereu. Da. N-ai îndrăzni să priveşti lucrurile în faţă. treci la rând. Acuma. singurul nume pe care ţi l-ar fi dat vreodată cineva ar fi fost Micuţul-Willy-Cel-Ud. box şi crichet.. Nu-i aşa că ăsta-i adevărul? (Spre Hardrader. CRAPE: Nu. Aici.. Astăzi. înţelegi. Câte ai avut? GOLIGHTLY: N-are importanţă. O ştiu. opărită cu apa din băiţă. pentru ea? GOLIGHTLY: Altele. Lumea să muncească. aşa că. Eu joc a doua oară. ca un măr acru glazurat. Se pare că ţi-ai schimbat cu . te-ai îndreptat spre pajiştile verzi ţipând la câinele acela murdar. nu. ar fi mai mult chiar decât munca silnică. domnule. GOLIGHTLY: Nu nu. nu. CRAPE: Nu! Ai spus da..Să mişc lumea dar fără să fiu mişcată. Şi sărmanul domn Phineus. Dar aş dori să fiu un copilaş mic.. badminton şi goană călare peste obstacole. domnule Crape. domnule Hardrader. Acum. Sunt ca un bolovan În mijlocul unei furtuni. Numai doi prieteni. n-ai reuşit s-o faci să te iubească. Acum răspunde-mi. aşa arătai. Adevăr. scuză-mă.. şi unul dintre ei se află în mormânt. Jocuri puternice în aer liber şi sport. sunt atâtea alte motive. CRAPE: Totdeauna au existat o mulţime de alte motive. să uzi scutecele. Adevăr sau minciună? Adevăr sau minciună? PHINEUS: Adevăr. Nu prea drăguţă. deoarece şi eu voi fi la fel. Aici ai vrut să ajungi: acesta-i adevărul. luptândute să te târăşti când abia ai învăţat ce înseamnă puterea să mişti un cot sau un genunchi. lumea să fie deşteaptă. Puternică. să mă nasc din nou ca să fiu un mic copilaş.

LETOUZEL: Nu. Orice fac se îneacă într-un guturai. CRAPE: Hochei. Dacă socoate că-i convine. Nu există nici o diferenţă între dumneata şi el. tara -ta-tum-tum. CRAPE: Am o răceală.. dă bani de buzunar pentru ceai şi pentru vopseaua dumitale de păr. hochei.. LETOUZEL: Crape. Bătrâni sărmani. şi dacă aţi fi îndrăznit să riscaţi mai mult. atâta poţi înţelege. PHINEUS: Iată doi jucători puternici. Domnule Golightly.. Foarte bine. Eu fixez regulile.. ah. şi supermagazine. Ce s-a întâmplat cu domnul Letouzel? LETOUZEL: Poftim? Să nu ne îndepărtăm de subiect. acesta este singurul lux care-ţi place. HARDRADER: Un set de tenis... Să cad moartă de voi minţi. bo. n-am? CRAPE: Mia de lire a doamnei Phineus. pentru că nici ea n-a primit-o. ai văzut că nu mai ai nici o scăpare decât să te predai în mâinile lui Copperthwaite..totul felul de a gândi. Trebuie să-mi spui. aşezaţi-vă lângă mine şi îi vom privi cum joacă.. Nu râde de mine. Aşa că nu te apuca să-ţi baţi joc de mine! Dar mi-ai spus adevărul. Începe dumneata prima. GOLIGHTLY: Sunt sigur că dacă doreşte să se numească doamna Letouzel. şi între el şi ea. ticăie. băiatule. Totul pluteşte în aer. Ce-i cu el? CRAPE: Jucăm jocul. N-a existat! Ai fost toată viaţa doar o fată bătrână. nu ai nimic din ea. Tot ce vrei este noţiunea banului.. şi n-ai nici măcar o jumătate de penny. ceea ce numim. bătrâne. joacă acum cu mine: Adevăr sau minciună.) CRAPE: Dumneata nu doreşti întinerirea. (Aceştia se execută. şi când şobolanii s-au apucat şi au făcut naţionalizarea.. Toată viaţa ai alergat să pui mâna pe bani. şi locuri de parcare interzisă. . Este. Este o neputinţă neurotică. care ai trăit de pe urma unor mici acţiuni la căile ferate.. N-am ce să fac. sunători — altfel singurul loc unde ai să ajungi va fi înapoi la Azilul Fericirii. bătrâno. atâta timp cât voi trăi. CRAPE: Sărmanii. are acest drept. E cu trei puncte mai sălbatic decât un set reconfortant de hochei. la vârsta dumitale. când vei avea şaptezeci de ani. şi niciodată n-ai avut. cunoaştem restul poveştii.. în lume. Am să-ţi spun eu.. ce poţi şti despre poezia şi visul unei hârtii de valoare? Un şerveţel în care să-ţi sufli nasul. Dar acolo. Dumneata.. N-a fost greşeala mea. CRAPE: Adevăr sau minciună.. În regulă... printre staţiile de autobuz. Nu doreşti banii. doctorul Copperthwaite păstrează totul.. şi a semnat cu mâna ei scorojită o sută de acte învechite. bom-bom. GOLIGHTLY: La fel ca şi noi. Să zicem că ţi-a donat mia de lire. Eşti un bătrân lipsit de educaţie. Acum. LETOUZEL: Ho. trebuie să pui mâna pe bani adevăraţi. Ăsta-i blestemul meu. domnule Hardrader.. Dar de ce vrei să ne schimbi şi pe noi? CRAPE: Eu joc acum jocul adevărului. dar cât din aceşti bani ai văzut în realitate până acum? Bani gheaţă? Bani bătuţi pe muchie? LETOUZEL: Dumneata nu înţelegi principiile din lumea finanţelor. nu-i greşeala mea. Singura voastră investiţie sigură a dispărut peste noapte. chiar acum. LETOUZEL: N-am avut noroc.

cioclu dezgustător ce eşti. Măsurile pentru mine şi pentru tine În numere atât de clar spuse.. Da. Deşi anumite persoane au spus că n-a reuşit să salveze echipa sâmbăta trecută la fotbal. Dar dumneata? CRAPE: Am considerat că am fost clar. ziua dumitale. domnule Crape. Şi. învăţăm. Suferim. slavă Domnului. LETOUZEL: Da. Îşi conduce ţara cu mână forte şi dirijează. Nu vrem să murim. Suntem ca nişte viermi. Învăţăm cum să iubim şi cum să fim supuşi — Să zicem — ca o înspăimântată tânără soţie. Este păzitorul neîndoielnic a tot ce este bun în noi.. Adevăr sau minciună. Să ridice mai sus ori să lase neschimbat ori să ardă. numeşte-l Dumnezeu. nu! O crezi acum. Am ascultat tot ce-ai spus. Siguranţa. Ni se spune că eşti un câmp şi eu un copac Şi tu o casă sau un drum. dar nici unul dintre noi n-a declarat că mai doreşte să trăiască.) Scoteţi-vă pălăriile. Încrederea. Aceasta-i nemurirea: el ne-o acordă şi noi i-o înapoiem. HARDRADER: Ah.. sau medic şef.un titlu de complezenţă. Dacă vrea să smulgă din rădăcini sau să reclădească. Este.. în sfârşit ai simţit că ai ajuns la putere! CRAPE: Adevăr sau minciună. în fine. nu-i aşa? N-ai fost niciodată atât de fericit. Şi toate măsurile au fost trecute în scris. Orice zi şi orice oră am încredinţat-o puterii sale Până la capătul vieţii noastre şi dincolo de ea. şi vom rămâne împreună cu dumneata la vârsta dumitale şi vom muri împreună — în tovărăşia dumitale? Poate o vom face.. înclinaţi-vă adânc Marele Rege poartă coroana. din copilărie şi până acum. bine... (Cântă.. nici chiar doctorului. LETOUZEL: Şi ai avea dreptate. ai fost... treci peste asta. Vezi. Să aruncăm o privire în jurul nostru! Cui îi pasă? CRAPE: Nu ştiu despre ce tot vorbeşti.. îl lăudăm. Bătrâni. treci. dar aş spune că nimănui.. LETOUZEL: Se bazau pe el ca să pareze golurile. da. bine. Marele Paznic al Misterelor. suntem umiliţi. am simţit.. Ne-ai făcut să ne ridicăm împotriva noastră înşine şi ne-ai dezgustat până peste cap cu ce am fost întreaga noastră viaţă. Îşi trasează noua sa linie — noi îl ascultăm în clipa În care o vrea. Dar cu totul pentru alte motive. până când ne-am schimbat hotărârea.. Nimănui.. Cred că mi-am expus punctul meu de vedere.. Nici chiar lui. ne-ai speriat. pentru că ai rânjit şi ai mârâit şi te-ai băgat în sufletul nostru. Eu am fost respins. mare preot. CRAPE: Oh. Nu mă aştept să poţi înţelege un astfel de lucru. domnule Crape.. LETOUZEL: Nu.. Există aici măcar o singură persoană care are cel puţin un singur motiv să dorească să devină din nou tânără? LETOUZEL: Adevăr sau minciună. Şi nu te bucuri de loc. şi-a făcut efectul. când s-a întors de la .

HARDRADER: Nu-i neapărat obligatoriu GOLIGHTLY: Dar ai intenţia să rişti? HARDRADER: Nu ştiu. a trebuit să-şi ceară scuze. PHINEUS: Domnule Crape. Suntem într-o ţară liberă. a zis... Foarte.. LETOUZEL: Şi un alt Copperthwaite. foarte necinstit. Eşti pacientul doctorului. Nu are nici o importanţă. răsuciţi-vă”. Dumnezeu a zis. HARDRADER: Îi voi cere să mă lase să părăsesc azilul. Numele meu este Henry Golightly şi merg pe două picioare. LETOUZEL: De ce ţi-ar fi spus? E un om cu o anumită profesie. draga mea. ea îmi aparţine totuşi mie. Nu sunt un vierme. Nu-mi vorbiţi despre schelet... Le-a încasat pe toate.. CRAPE: „.. Coaste. Te rog. Dar chiar dacă şira spinării mi se îndoaie.. şi eu l-am auzit! LETOUZEL: Să-şi ceară scuze — Copperthwaite — cu toată umilinţa căpitanului de echipă. Iată.. îmi amintesc că a zis: „Pentru că ai făcut aceasta. o ştiu pentru că l-am auzit. LETOUZEL: A lucrat la elixir ani de zile. PHINEUS: Domnule Crape. Da.. HARDRADER: Chiar aşa. Chiar dacă şira spinării se îndoaie. ne-a prescris dieta şi ne-a luat temperatura... PHINEUS: Dar nu mi-a spus niciodată... Două braţe. HARDRADER: Două picioare. Zece degete la picioare.în toate zilele vieţii tale.. dar cu toate acestea..... copii nebuni ce sunteţi.. Nare să-ţi placă. şi crede că nu avem de ales! GOLIGHTLY: Eu nu sunt un vierme. după ce şarpele i-a ispitit. GOLIGHTLY: Forme umilitoare de tratament. Şi el spune „Răsuciţi-vă viermilor. vă spun fiindcă l-am auzit. HARDRADER: Acum nu mai doresc elixirul lui.. PHINEUS: Domnule Crape. PHINEUS: Consider că a procedat necinstit. nu izbutim decât să fim nişte viermi. şi lucrează după anumite reguli. Este evident că putem. Şira spinării. a zis Dumnezeu. M-ai năucit atât de mult cu toate motivele dumitale. Şi doctorul. Chiar atunci când eram bolnav. Asta am făcut. Ce-am făcut? Am îmbătrânit.. CRAPE: Bătrâne prieten. Trebuie să faci ce spune el.. Umeri. Cetăţeni cu drept de vot. Ne-a cântărit. GOLIGHTLY: Dar încotro te vei duce? HARDRADER: Voi căuta o altă casă de îngrijire. oh.. Putem refuza să primim elixirul.blestemat să fii mai mult decât toate dobitoacele şi mai mult decât orice vieţuitoare a câmpului.. CRAPE: Am citit în biblie.” i-a spus.. asta-i soarta voastră cea adevărată. draga mea... . cu tuburi de cauciuc şi aşa mai departe. Ce vrea să facă doctorul? Nu ne-ai spus încă. este totuşi a mea. ca să ne facă din nou tineri.. Zece degete la mâini. Bătrâne prieten. Nu-ţi face griji. CRAPE: „Pentru că ai făcut aceasta”.meci înjura furios. Pentru că ai făcut aceasta”.. Să mergi pe pântecele tău şi să mănânci ţărână”. doctorul? Are să ne dea ceva. Te rog. PHINEUS: Domnule Crape. CRAPE: „.

. CRAPE: Dar poate s-o facă. Trebuie să spionăm în jurul laboratorului. nici o pedeapsă nu este îndeajuns de aspră. ca să-mi facă mie plăcere şi să-mi dea un copil. Nu. nu-i aşa? Asta-i calea. ca să. Să descoperim înainte de duminică. Şi el a încercat. după cum se vede.LETOUZEL: Nu este el omul care să ne lase să-i distrugem capodopera vieţii sale. ca să.. Dar am cumpărat tot ce-i trebuia... Vă ardeţi lumânarea la amândouă capetele.. Nu avea un pic de vlagă în el. în timp ce noi ceilalţi îl folosim pe al nostru. aş face-o. (Pauză.) Noapte bună. CRAPE (către Hardrader): Sau şi mai rău. încuiate în cufărul meu cel mare. Oh. aş dori s-o pot face. ştiţi. ca să. şi gălăgie. aş face-o. LETOUZEL: Atunci de ce să nu-l pedepsim noi? HARDRADER: Pe Dumnezeu. Am cumpărat toate hăinuţele şi jucăriile şi tot ce i-ar fi trebuit până când ar fi trebuit să plece la internat. Soră! (Sora Brown intră pe scena principală. de atâtea ori.. atunci mai bine închide gura. trebuie s-o luaţi cu încetişorul...” I-am spus-o domnului Phineus.) CRAPE: Cineva a spus că l-a auzit vorbind de duminică. Uită-te ce-a vrut să facă cu câinele dumitale! HARDRADER: Vrei să spui. vivisecţie? CRAPE: Ce altceva? HARDRADER: Pentru cineva care ar face aşa ceva unui sărman animal ce nu poate vorbi. Ai să-l crezi? HARDRADER: Oh. dar eu i-am spus: „Nu-mi pasă de toate astea. la culcare acum.. Nu era bun de asta. altfel sunt sigur că am fi auzit despre el. şi aş face-o... Aş dori atât de mult să am un copil. băieţi şi fete. aş dori atât de mult să am un copilaş pe care să-l ţin în braţe.. şi le-am păstrat şi le am pe toate aici în camera mea. (Intră doctorul pe scena superioară. oh. băieţi şi fete.. Să presupunem căţi spune că ai un cancer la plămâni. Aşa că a murit şi n-au rămas moştenitori. Foloseşte-ţi creieraşul. Dumnezeule... iar mai târziu poate să meargă la un internat. şi încurcături. dar fără nici un rezultat. Am aşteptat un copil. sau dacă nu. şi griji. Dar trebuie să descoperim momentul când e gata. Urmează să se întâmple ceva duminică...) DOCTORUL: La culcare acum. băieţel prostuţ ce eşti. . aşa că uniforma nu puteam să i-o pregătesc dinainte. atât de des şi de atâtea ori. să-l îmbrăţişez. oh.. Drogul lui nu este încă gata. asta poate. sunteţi în întârziere cu o jumătate de oră. Da... GOLIGHTLY: Dar cum s-o facem? LETOUZEL: Oh.. noapte bună.. A încercat. mai rău. Domnul Phineus va angaja vreo fată cu mult bun simţ care să aibă grijă de copil.” Unele femei zic că e bătaie de cap. PHINEUS: Odată i-am spus domnului Phineus: „De ce să nu avem un copil. unde cred că îl îmbracă într-o uniformă. vom găsi o cale. nu ştiu. nu-i aşa? HARDRADER: Dar ce poate să facă? LETOUZEL: Să ne dea afară. Tot ce aş dori este să-l ţin în braţe şi să-l îmbrăţişez. şi poate să fie o minciună — cum ai să ştii? Te va înspăimânta de moarte.

. am dreptate. va căpăta sau nu va căpăta culoarea verde? Vă rog să aveţi răbdare împreună cu mine.. laboratorul gata. Golightly pătrunde cu grijă pe scena principală. voi face ce mi s-a cerut... asta am învăţat-o în Franţa! Acum. Domnule Smith. din punctul meu de vedere. ghemuiţi ca nişte iepuri. după cum ştiţi.) DOCTORUL: Doamnelor şi domnilor. DOCTORUL: Noapte bună..) CRAPE: Fireşte că-i încuiată. aşa că desigur el trebuia. Dacă există în dumneata un pic de cavalerism. Sesam deschide-te. (Se duce spre laborator. se înverzeşte. e un ticălos fără pereche.. Domnul Hardrader a suferit cel mai mult.) GOLIGHTLY: De ce eu. E îmbrăcat în pijama. îmbrăcat în pijama..) Scena 2 (Doctorul se află pe scena superioară. Ţi-am spus să nu te duci acolo până când nu voi veni şi eu! Lasă-mă să arunc o privire. ţinând în mână un şperaclu de spărgător..BĂTRÂNII: Noapte bună. retorta cu soluţia din ea.) HARDRADER: Golightly. domnule Hardrader. cu multă grijă. GOLIGHTLY: Ai perfectă dreptate. fără a fi vizibil. Ai făcut să-mi fie ruşine de mine. vă rog! (Părăseşte scena superioară. (Hardrader intră prudent. îmbrăcat în pijama... Sora împinge scaunul pe rotile al doamnei Phineus.. iată de ce. Vă spun în mod confidenţial. liliac bătrân ce eşti. Ţi-am spus de zece ori. De data aceasta.) Iată ce vom face acum. pe uşa cealaltă. Şi acum.. unde-i uşa aceea .) LETOUZEL: Pentru că eşti cel mai mic ca înălţime. Douăzeci şi patru de ore. Un om care i-ar refuza unei femei copilul pe care îl doreşte atât de mult. eu nu am nimic împotriva doctorului Copperthwaite. domnule. am să văd dacă dă rezultate! În laboratorul meu. GOLIGHTLY: Dar. intră înăuntru şi se aude cum mormăie. aminteşte-ţi de doamna Phineus.. DOCTORUL (din culise): Smith! HARDRADER: Culcat! (Intră laborantul Smith din partea opusă faţă de cea de unde s-a auzit vocea doctorului. domnule Robinson. omule. Laborantul Smith traversează scena şi iese fără să-i vadă. Staţi fără să faceţi vreo mişcare şi o să creadă că sunteţi un tufiş. de ce eu? De ce tocmai eu trebuie s-o fac? De ce nu altcineva? (Doamna Letouzel intră prudentă după el.) CRAPE: Încremeniţi unde vă aflaţi! (Toţi sunt culcaţi. vino-ţi în fire. Abracadabra. domnule doctor.) Uşa e încuiată! (Intră Crape.. Doctorul rămâne. Mai am de făcut câteva aranjamente. (Ies. şi apoi presto. ducând o tavă cu eprubete etc. îmbrăcată în cămaşă de noapte şi cu scufie pe cap.

Pune într-o farfurioară vreo două linguri de elixir.) Câinele e tot acolo? (Câinele latră. ştiu că acest lichid verde este elixirul tinereţii. (Laborantul Robinson execută dispoziţiile primite. În regulă. acolo unde adevărata mea dragoste zace adormită. DOCTORUL (din culise): Robinson! HARDRADER: Culcat! CRAPE: Încremeniţi. ha. închis cu un capac. nu-i aşa? În afară de asta. Fierbeţi-o.. care devine verde.. în afară de cazul în care aş face în prealabil un fel de repetiţie. Haide. a apei. După aceea aruncă mucurile...încuiată? (Intră în laborator. Oh. (Ies. Depunerea s-a dezvoltat exact cum am prevăzut.. ia să vedem. Bine. şi totul are consistenţa aproximativă a. Arată promiţător. doamnelor şi domnilor. Acuma să vedem retorta. datoria omului de ştiinţă. Hm. haide. (Este pusă deasupra flăcării. Nu e încă destul de încălzită? Ei haide..) Lampa Bunsen.) Am scăpat iar... haide.. s-o fierb. V-am spus-o..) .. doamnelor şi domnilor. (Laborantul Robinson se duce în laborator.) Dandy Jim cu şperaclul lui Ne-a salvat tuturor un bănuţ frumos! Domnule Golightly.. Am reuşit. Pune o altă monedă de nichel În vechiul aparat. eh? (Laborantul Robinson intră cu un coş mare. le sting pe podea.) Etapa a doua. clic-cloc. hm.. Tot ce vreau e să te iubesc Şi s-o fierb. Ha.) Minunat. Laboranţii îşi pun înapoi măştile. Daţi-mi-o. (Laborantul Robinson traversează scena cu tava.) Se pare că este. de unde aş putea să ştiu cât de mult trebuie să le dau. Oh.. dar nu pot să-l administrez pacienţilor mei fără o dovadă concretă.) Ha. (Laboranţii deschid nişa şi scot afară masa de laborator. Golightly e ghemuit sub ea. la fel ca mai înainte. O probă practică.. O ţigară? Din cutia mea.. Verde ca frunzele unei sălcii plângătoare. Se aude lătratul câinelui. draga mea.) Soluţie de acotil şi heraclit? Bine. Intră Copperthwaite şi laboranţii.. şi se întorc înapoi la lucru. Hm. Du-te şi adu-mi câinele. Laboranţii îşi scot măştile şi trag de formă câteva fumuri din ţigări.) DOCTORUL: Ia să vedem.) Având un punct de vedere bazat pe bunul simţ. Golightly iese de acolo. Corect! A fiert.. se poate fuma. Vedeţi ce fac? Urmăriţi schimbarea de culoare. treci încetişor înainte! (Îl împinge pe Golightly din nou în laborator. şi rămâne neobservat. (Toarnă înăuntru conţinutul dintr-o altă retortă. Am făcut-o..) Ah. clic-cloc! (Apare din nou.. (Stau unii lângă alţii. Eu am s-o torn. minunea mea. Domnilor. e înăuntru. s-o fierb.

.. (Se aşază cu toţii. scumpul. se pare că i-au dat dinţii.. unui sărman animal necuvântător — vă spun că e o prostie şi un nonsens. bravo. nu mişcă nimeni. ce căţeluş mititel... bea ce ţi-am dat. (Câinele latră.) Scoate-l afară — uşurel. Câinele lângă farfurioară. da. sunt un om celebru. Dar oare pot să-i spun toate astea? . o. Stai liniştit. uite. pentru siguranţă..) Da! Şi-a făcut efectul! Şi-a făcut efectul cu adevărat! Oh. Unde se duce? Nu poate ieşi din cameră. şi vom întocmi o comunicare corespunzătoare şi exactă asupra întregului eveniment. bea.. repede! Oh. Haide. doctolul cel lău i-a dat să pape apă velde lea... Haide. lipăie. Păreţi oameni cu bun simţ... Se aud din nou lătrături. dragul meu căţeluş. lipăie! Oh.) Acum. Ar dori cineva din aceste doamne să se scoale şi să vină aici lângă mine şi să ia locul câinelui?. i-ai dat? Robinson? Smith? Hm.. (Laborantul Robinson scoate afară câinele. Lasă-l să bea. Staţi locului.) Pune farfuria pe podea. Smith. (Laborantul Robinson scoate câinele afară. oh. nu-i aşa. susţinut de aşa numiţii umanitarişti. uite. fără nici un fel de idei poetice...) GOLIGHTLY: Sărmanul Hardrader. vom încuia înăuntru notiţele mele împreună cu elixirul.) Nu pare să fie prea însetat.. bea. laborantul Smith purtând retorta şi carnetele de notiţe.) Nu lăsaţi căţeluşul să iasă afară... Oamenii urmăresc cu atenţie. ţinându-l în braţe — ca şi cum ar ţine un animal foarte mare.. căţeluş mititel.. da.. haide. Robinson.. Dumnezeule. Haide.. Nu? Aşa am bănuit şi eu. prindeţi-l. asta înseamnă să creezi o nouă epocă. se uită la farfurie. În vechiul aparat.. Poţi să cureţi asta mai târziu. sau poate? Aţi închis toate uşile?. Vă rog. nu-i aşa? Puneţi-l înăuntru şi aduceţi-i ceva să mestece.. bea odată! Îmi pare rău. Golightly iese de sub masă..Dacă cineva din public e cumva îngrijorat că dau acest medicament. în orice clipă putem vedea.. (Câinele este lăsat să stea jos. dar se vede că vom avea cam mult de aşteptat. beaa. prindeţi-l. este cea mai mare experienţă din viaţa voastră şi sper că n-o veţi uita niciodată. (Lătratul devine din ce în ce mai ascuţit şi mai strident.. Şi să nu ne tulburăm într-atât încât să uităm că există şi anumite formalităţi. bravo. nu-l distrage.. aşa. cuţu-cuţu. (Laborantul Robinson ţine acum în braţe ceva care pare să reprezinte un corp foarte mic.) Oh.....) De acum încolo nu mai avem mult de aşteptat. (Lătratul a devenit acum un scheunat subţire. a băut! Bravo. uite. I-ai dat cumva ceva de băut înainte. Aşa că putem tot atât de bine să luăm loc.. Totul e în ordine.) Pune o altă monedă de nichel. (Laborantul Robinson deschide coşul. pentru numele lui Dumnezeu. absolut nimeni. Oh.. Lipăie. Câinele latră.. (Ies cu toţii. deschideţi coşul. Câinele continuă să latre. nici nu-ţi vine să crezi dacă nu ţi se spune.. cuţule. care recunosc că n-a fost niciodată încercat. O.

ah. Apoi. Instituţia este mai mare decât omul. una. Cred că trebuie să meargă undeva ca să dea afară un vicar foarte important dintr-o parohie.. În această scenă.. deci. duc masa în nişă. deci. ceştile. Pentru că vor vedea elixirul meu la lucru. şi una pentru doctor. trei. fabrică automobile. o eprubetă. trebuie să le fac o impresie bună. totuşi. Şi ca să-i pot păstra. uşi trântite etc. Apoi. foarte conservatori. foarte drăguţ. nu va fi prea deprimat? Se pare că au rămas destule pe aici. GOLIGHTLY (arătând eprubeta): S-o torn acuma? LETOUZEL: S-o torni unde? . totul e în ordine? Cafeaua. fabrică bani. bătrânii sunt îmbrăcaţi toţi în hainele lor cele mai bune. destul. repezit şi neglijent. aşa că..) LETOUZEL: Nu era vorba să fie şi biscuiţi? GOLIGHTLY: Domnul Hardrader aduce biscuiţii. (Se aude zgomotul produs de sosirea unor automobile. Exact la timp! Aş face mai bine să cobor să-i întâmpin. şi o bună parte din bani îi învesteşte şi în acest spital. Intră doamna Letouzel şi domnul Golightly cu ceşti de cafea. Dar destul despre ei. Şi. claxoane.. căni etc. am ajuns aici. fiţi atenţi! Sunt înnebunit de atâta grabă. (Iese... ei reprezintă această regiune — societatea ţinutului. pe Dumnezeu. am ajuns şi la dimineaţa de duminică. în rest. mai urma să mai vină şi un episcop. în timp ce laboranţii intră pe partea opusă. şi vor sosi peste zece minute. totul este cu susul în jos. dragă. LETOUZEL: Bine. Cine anume? Pot să pierd numai şaizeci de secunde ca să vă spun. în primul rând: sir Frederick Hapgood. şi pleacă luând cu ei şi farfuria. cum ne-a făcut Dumnezeu...) Iată că sosesc membrii Fundaţiei.. cana cu frişca.. cât sunt de curajos! (Dispare. nimic nu e pregătit. oameni de mare valoare. Apoi.. suntem toţi. una. o doamnă de la ministerul sănătăţii — o mulţime de bani ai guvernului sunt alocaţi pentru acest sanatoriu — ca să fiu sincer. pot să vă spun că le voi face o impresie de neuitat.) Scena 3 (Se aud clopotele de la biserică. zaharniţa.) DOCTORUL (din culise): Aţi uitat farfuria! GOLIGHTLY: Tocmai la timp. un căţeluş mititel. două.. ei sunt cei care-mi plătesc salariul — aşa că trebuie să-i fac o impresie bună. trei. Arăt destul de prezentabil? Ah. îl voi încerca pe doamna Phineus. Fac parte din comitetul acestui spital.. Premieră mondială. patru. patru. poate că. nici o îndoială că trebuie să fac o impresie bună.Totuşi. două.. (Toarnă conţinutul farfuriei într-o eprubetă. dar mulţumesc lui Dumnezeu. am vărsat un pic. ca să spun aşa. au o influenţă deosebită în întreaga regiune — din punct de vedere social.. Dumnezeule. în fine. de data asta nu vine. chiar Lordul Primar şi cu buna lui soţie. asta e! După ce-si vor bea cu toţi cafeaua. foarte tandru. linguriţe.) DOCTORUL: Scuzaţi-mă. Intră Copperthwaite grăbit.. şi a mai rămas destul şi în farfurie pentru. şi una pentru doctor.

sunt sigur de asta. am dorit în mod special să-i vedeţi.. Marele Rege poartă coroana. unul dintre ei ar putea să vadă.. (Arată spre cafetieră. cu foarte mult aer. (Încet. este în stânga noastră. LETOUZEL: De ce? HARDRADER: Dragă doamnă. nu poate oare altcineva. portretul decedatei Lady Hapgood pictat de Annigoni. şi serviciile auxiliare.. după cum vedeţi. foarte spaţioasă. Golightly? GOLIGHTLY: Oh. doamnă Letouzel? .. GOLIGHTLY: Nu-mi place s-o torn când se află toţi în cameră.GOLIGHTLY: Mă gândeam că urmează s-o turnăm în.. Domnule Lord Primar şi doamnelor. Doamnă Letouzel.) HARDRADER: Aici sunt biscuiţii. LETOUZEL: Repede. Eu trebuie să fiu acela care să-i torn.. dacă doriţi. nici un laborant.) Ţi-aş rămâne îndatorat dacă mi-o dai mie... Scoteţi-vă pălăriile. Iată-i că vin. pregătită şi servită în mod special de câţiva dintre pacienţii noştri.. domnule doctor. şi desigur. Unde dracu e Crape? LETOUZEL: Are grijă ca să nu fim deranjaţi. perfecţiunea funcţională este frumoasă prin ea însăşi.. de la salonul de cercetări speciale — ei urmează.... şi de conducătorul şi învăţătorul nostru. dar bineînţeles.) HARDRADER: Mulţumesc. e un alt câine.. O ai la dumneata? (Golightly îi arată eprubeta... Nu-i aşa.. vedem acolo salonul Sir Frederick Hapgood. după cum puteţi vedea.. avem tot timpul. HARDRADER: Linişte. pe care îl considerăm drept una dintre cele mai mari comori ale Azilului Fericirii.. dumneavoastră cunoaşteţi toate acestea. nimeni în afară de noi şi de vizitatorii noştri. îndreptată spre soare.. DOCTORUL: Vrei să fii atât de amabilă s-o aduci. bineînţeles. inaugurat anul trecut de către sir Frederick însuşi. GOLIGHTLY: Da. cred că am făcut îndeajuns. Hector al meu a murit.. ca şi cum le-ar arăta spitalul. înainte ca. văd cafea. câmpul meu de activitate. Henry. (Intră Hardrader cu o farfurie cu biscuiţi.) Unde este doamna Phineus? LETOUZEL: Se odihneşte puţin. o ceaşcă de cafea ne aşteaptă. pentru comemorarea acestui eveniment. Hector ar fi dorit-o. domnule.. înainte ca să începem. (Intră doctorul cu cei patru vizitatori. înclinaţi-vă adânc.. HARDRADER: Pentru mine e mort.. (Îi întinde eprubeta. Îi conduce pe toată scena.. să fie cei care trebuie să fie supuşi la experienţa pe care v-am explicat-o... către doamna Letouzel. dar aş vrea să nu fiu eu acela. iată în hol o placă mare de bronz deasupra căminului. În dreapta. profitând de neatenţia lor. Părea foarte obosită.. ah. Ceea ce trăieşte e. cu balcoane mari. Şi acum. GOLIGHTLY: Dar ştii că Hector n-a murit. ah. Iată. nu te grăbi. te rog.. Nici o soră.) DOCTORUL: Aripa pentru convalescenţi..) LETOUZEL: Nu înainte să vină ei aici! Fii calm... sir Frederick. să mergem pe aici.

. încă un punct — libertatea de a nu avea contact permanent. n-aş dori să mă întorc din nou la zilele acelea. nu. fără cuvinte. aceştia răspund prin sunete guturale. . dacă nu doriţi cafea... şi foarte fericiţi. HARDRADER: Domnule doctor. sir Frederick.) Domnule doctor. o existenţă retrasă şi liniştită este întradevăr aceea care te farmecă..) Când am spus cu toţii. (Discret.. nu. pe un ton blând şi încurajator. (Cu spatele întors spre ceilalţi. şi fanfara călare a împăratului în jurul lui Ringstrasse.) HARDRADER: Acum cinci sau şase ani. dragă doamnă. Domnul Golightly.. CRAPE (aparte.. Nu vrem nici să sărim peste cal.) Ai turnat? HARDRADER (încet): Nu încă. către Hardrader): Dă-mi cealaltă jumătate. într-adevăr un loc de retragere pentru. împrejurimi paşnice. domnul Hardrader. (Intră Crape. minunată muzică a lui Strauss. Nu obişnuiesc să beau cafea.. HARDRADER (încet): De ce? CRAPE (încet): Am să-ţi spun mai târziu. DOCTORUL (care n-a băut cafea): Şi. HARDRADER: Nu vrea nici ceai.) Şi desigur. Mulţumesc. pe care apoi o oferă doctorului. poate să vă servim cu o ceaşcă de ceai? DOCTORUL: Poftim? Nu. natura. în aer liber. şi acea minunată. am putea spune.) Daţi-mi voie să fac prezentările. Repede. Viena. Bea dumneata. contemplaţie. constituie o terapie permanentă. către Hardrader. De ce oamenii nu vor să asculte când dau instrucţiuni atât de simple? Grăbeşte-te şi adu-o aici. (Doamna Letouzel iese.. Când bătrânii se adresează vizitatorilor. pe Dumnezeu... HARDRADER: Oh. CRAPE: Dă-i un ceai. doriţi o ceaşcă de cafea? DOCTORUL: Nu mulţumesc.. Jumătate. CRAPE: Ai şi turnat? GOLIGHTLY: Deseori spun că eram veseli pe atunci. acţionează ca. nu. Cât de mult? GOLIGHTLY (încet): Cam jumătate.) Nu vrea să bea cafeaua. GOLIGHTLY: Un loc încântător.(Şoptind furios.... fără discuţie. (Vizitatorii sunt serviţi cu cafea etc. ah. Deşi.. Hardrader îl ia la o parte. Foarte bine. Şi n-aş schimba-o cu casa mea. GOLIGHTLY: Oh.. dar există o nostalgie.. am înţeles să fiţi cu toţii. peisajul frumos şi aerul curat. (Către vizitatori. HARDRADER: Viaţa la ţară. domnule Hardrader. care duce prea des la neînţelegeri cu cei apropiaţi.. atunci când ajungi la vârsta mea. încântător. de multe ori te simţi prea stimulat. Viena.. toarnă cu atenţie jumătate din conţinutul eprubetei într-o ceaşcă de cafea.. da. HARDRADER (încet): În regulă. Îngrijorat..

cred că n-o să-mi placă de loc. HARDRADER (încet): Degeaba. minunat.) CRAPE (încet): Făceţi-l numai să bea cafeaua şi suntem în ordine. şi poate cam tulburată. domnule Lord Primar. e rece? Dacă e rece. A fost turnată ceva mai de mult. ajutat de curent şi de vânt. (Hardrader face întocmai. şi muzica. Următoarele trei replici sunt rostite simultan.. LETOUZEL: Atunci oferă-i ceai. Repede. cine a pregătit porcăria asta? Mă simt cu totul. foarte mult. demonstrând o mare tensiune nervoasă. continuă să fie amară. domnule Hardrader..) Cafeaua dumneavoastră e bună? Sigur? Spuneţi-mi. strigând iubire. bine.. daţi-mi voie să vă prezint celei mai în vârstă şi.. Laboranţii şi surorile nu pot intra aici decât dacă sparg geamurile de la ferestre. Nu vrea. doamnelor... domnule doctor. sir Frederick. zăpada din Dolomiţi. De fapt.) Ah. către Letouzel): Nu vrea să bea cafeaua. da.. aparte. domnule doctor Copperthwaite. cu un aer îndoielnic. şi cât de mult..) GOLIGHTLY: Şi mereu..) PHINEUS: Mulţumesc. doamnă Letouzel. şi totuşi. cred că o s-o găsiţi tocmai bună. Chiar dumneata. PHINEUS: Pot să beau o ceaşcă de cafea? CRAPE (lui Hardrader): Dă-i-o ei. LETOUZEL: Doamna Phineus este puţin surdă. doamna Letouzel intră împingând scaunul pe rotile în care se află doamna Phineus. şi cât este de recunoscătoare pentru toate acele lucruri minunate pe care le-aţi făcut . Are cineva puţin zahăr? (Doamna Letouzel îi întinde zahărul... nu-i aşa? Poate vrei s-o bei dumneata? DOCTORUL: Poftim? Oh.) Ascultă. cred că am s-o beau. cu plăcere. doamnă Phineus. DOCTORUL: Desigur.. dragă doamnă. numai până la Hobson's Lock. doamna Phineus! Sir Frederick. (Merge şi îi şopteşte ceva la ureche doamnei Phineus. Avem tot timpul. iubire. ah.. Bine. Nu e prea dulce.) Oh. minunat. un pahar de bere răcoritoare la circiuma „Şalupa şi Ancora”. CRAPE (încet. (Părăseşte fugind scena. HARDRADER: Singurul lucru pe care-l regret aici. încântarea sudului. este lipsa unui râu.. scurtă. deşi poate ar fi mai bine să n-o spun.. o vâslă bună.. Am pus o grămadă de zahăr în ea.. şi bineînţeles şi pe sărmana lady Hapgood. Mi se pare că e puţin cam fierbinte... dar ar dori să vă spună că este extrem de fericită că a putut să vă cunoască. să fiţi atât de bun să gustaţi puţin? Mi-e atât de teamă să nu-mi ard gura. LETOUZEL: Lăsaţi pe mine. odată ce am început. căci dacă nu e. şi soarele din sângele nostru. Am închis toate uşile de comunicaţie. N-aţi vrea. Apoi. iubire. după aceea înapoi acasă.) DOCTORUL: Aha. PHINEUS: Oh... împotriva curentului într-o duminică dimineaţa. mulţumesc. e mai curând rece. mi-ai atras atenţia că face rău la rinichi. aşa cred. v-a admirat totdeauna.. (Către vizitatori.(Hardrader îi întinde eprubeta. către doamna Letouzel. şi fiecare arteră zbârnâind ca argintul viu. Nu.... dar aşa este. clima aceea minunată. (Termină de băut cafeaua. sclipirile vinului. trandafirii.. celei mai iubite şi mai privilegiate dintre pacienţii noştri — ah — doamna Phineus. (Soarbe din cafea.

(Se întrerupe şovăind când vede că toţi bătrânii s-au întors cu spatele şi şoptesc ceva între ei... sir Frederick? Domnule Lord Primar... poate aţi dori să trecem la punctul următor din programul nostru. cred că sir Frederick doreşte să. Crape.) CRAPE: Nu şi-a făcut efectul.. sir Frederick? Bine. PHINEUS (brusc): Veniţi toţi aici! (Toţi se înghesuie în jurul scaunului ei pe rotile. şi asta nu datorită dumitale. răbdare! Băieţi şi fete. dacă v-aţi terminat cafeaua. a fost ceva cu totul neaşteptat. Doctorul şi vizitatorii îi privesc înmărmuriţi. LETOUZEL (aparte): NU! N-ai s-o faci! Ori toţi... nu-i aşa? Sunteţi sigur.. Aparte către ea. cu spatele îndreptat către toţi ceilalţi. să mergeţi înapoi în camerele voastre.pentru noi toţi! (Între timp.. dar am crezut că dumneata. Ce s-a întâmplat cu cafeaua? Cine a făcut-o?. Începeţi. În afară de asta. mi-a părut atât de rău când am auzit. hmm. da. Acum. vă rog să luaţi serviciul de cafea de aici şi. sir Frederick. că m-am simţit deodată foarte bolnav. . biscuiţii sunt buni. doamnă.. suntem pierduţi! (Reuşeşte să-i ia eprubeta. trebuie să înţelegem. (Se întoarce înapoi către vizitatori. bine. şi doamnă Letouzel. dumneata şi cu mine avem nevoie unul de altul. lasă-mă.. a încercat să mă oprească... ceaşca de cafea cade pe podea... sau poate consideră că recreaţia de o jumătate de oră pe care au petrecut-o cu noi a fost întreruptă prea brusc. dumneata n-ai să fii atât de crudă încât să nu. ă-ă.. ca o grămadă la jocul de rugby. Vine repede la el şi-l apucă de mână. noi căutăm totdeauna să le facem pe plac. a turnat în ea din nou cafea şi se pregăteşte să toarne şi restul de elixir. ar fi poate bine s-o lăsaţi pe doamna Phineus aici cu noi.) DOCTORUL: Ah bine. a luat ceaşca de cafea goală. acum..doar pentru că am avut o răceală.) DOCTORUL: Ei. ă-ă.. sir Frederick. Pe acesta îl vom păstra totdeauna cu sfinţenie. lasă-mă.. HARDRADER: Ce să facem? GOLIGHTLY: Trebuie să facem ceva. ori nici unul! Nu mai e timp de prostii. (Se apropie de doamna Letouzel. Domnule Golightly... Într-un efort final.. LETOUZEL: Aşa. nu sunt sigur ce. nu-i aşa? Dar avem portretul ei aici. desigur că aceşti bătrâni îşi au momentele lor de ciudăţenie. lasă-mă.. CRAPE: Cafeaua! Cafeaua i-a anihilat efectul! LETOUZEL: Totuşi mai avem cealaltă jumătate. Banca.) LETOUZEL (aparte către el): Ce vrei să faci? CRAPE (aparte): Te rog.. v-a plăcut cafeaua. Doamna Letouzel observă deodată ce face. dacă n-aveţi nimic împotrivă.. Domnule Crape. Doctorul reintră.) Vreau să-ţi spun.. ah lady Hapgood. sir Frederick... ştiţi.. A-ă. buna lady Hapgood. Dacă rămânem singuri.) Ah.. Repede.) PHINEUS: Da. ă-ă domnişoara. (Doamna Letouzel a susţinut în tăcere o luptă cu Crape. doamnă Letouzel..

) DOCTORUL: Hei. (Hardrader îl apucă pe doctor de braţe şi i le răsuceşte la spate.. înşurubată. Nu sunt un vierme. şi amabilelor doamne şi domni din guvern. Masca seamănă foarte mult cu faţa actorului.. (Se întorc doamna Letouzel şi Hardrader. (Doamna Phineus scoate din geanta ei o seringă enormă pe care o deşurubează. Suntem amestecaţi toţi cei de aici. auh. Braţele.. (Împreună cu Hardrader. opriţi. (Crape şi Golightly îi eliberează pe vizitatori. proptindu-i de marginea scenei şi apăsând cu banca peste burţile lor.. la fel ca nişte copii mici care rătăcesc şi plâng şi îşi caută din nou părinţii.. sir Frederick. Numele meu este Golightly şi merg pe picioarele mele. care urlă după ajutor. PHINEUS: Dar va fi şi o clipă minunată. care continuă să rămână încovoiat. ce urmăresc fiecare pas şi intervin la timp în viaţa noastră. Seringa. A fost un noroc că mi-a dat prin cap s-o aduc azi aici.) Îmi închipui că e ceva extraordinar de uimitor pentru dumneavoastră. atenţi la fiecare pas al nostru ca să nu ne împiedicăm. durdulie şi copilărească. nu suntem decât nişte copii care rătăcesc şi plâng şi nu au nevoie de nimic altceva decât să fie îngrijiţi de părinţi drăgăstoşi.. Gata? (Ridică poalele hainei doctorului şi îi lasă pantalonii în jos. ştiţi. dacă am fi singuri.. apăsându-l pe ceafă. Repede.. Ştiţi bine că. LETOUZEL: Seringa-i plină...(Crape şi Golightly ridică o bancă apucând-o de capete şi se reped cu ea asupra vizitatorilor.. CRAPE: Nimeni nu vă poate auzi. iar cu o mână îi apleacă capul. nu-i aşa. îl scoate afară din scenă pe doctor. dar este rotundă. (Vizitatorii deschid gura şi trag aer în piept.. înmărmuriţi de uimire. vedeţi.) PHINEUS: Acuma puteţi să le daţi drumul. Doamna Letouzel îi pune în . (Vizitatorii încep să bolborosească.) Bine. cu pantaloni scurţi şi o mască ce-i acoperă complet faţa. sau orice alt gând ce l-am avea. LETOUZEL: Domnule Hardrader. Acul este tras afară. Ceafa. ia staţi puţin. şi sărmanei lady Hapgood. au... Întotdeauna aţi avut grijă de noi ca nişte părinţi. oh. GOLIGHTLY: Rămânem uniţi. noi fiind.) DOCTORUL: Oh.. mi-am spus mereu: „Va fi o zi când o să-ţi folosească”..) ACUM! (Doamna Phineus înfige acul seringei în doctor. care rămân în aceeaşi poziţie. lăsaţi-mă. atunci când atât de puţini dintre noi ştiu ce vor să facă sau unde să meargă.) LETOUZEL: Haide. Acum.) PHINEUS: De mult timp păstrez seringa închisă în cufărul cel mare. pentru că veţi vedea cât de mult vă datorăm dumneavoastră. Luaţi-l de aici. auuuu.) Vă rog să nu strigaţi. I-am închis pe toţi. într-o perioadă a vieţii noastre în care. Şi în această localitate splendidă. privelişti în jur care contribuie atât de mult la bunul nostru trai. Doamna Letouzel toarnă grăbită restul din eprubetă. Acesta poartă acum un costumaş de băiat. Doctorul este obligat să se aplece mult în faţă. ducându-l pe doctor între ei. Da.

Dragă doamnă Letouzel. (Ceilalţi îl aşază pe genunchii doamnei Phineus.mână o bomboană. iar doamna Phineus iese împingând scaunul. Lucraţi traforaj. Doamna Phineus şi doamna Letouzel îl aşază cu grijă pe doctor în scaunul pe rotile.) Ah. Noapte bună..) Da. Noapte bună. împletiţi coşuri. Faceţi covoare. (Părăsesc cu toţi scena.) VIZITATORII (strigă dispărând din scenă): Ajutor! Ajutor! Ajutor! BĂTRÂNII (înclinându-se în faţa publicului): Noapte bună. Copilaşul meu. iată-l aici.. pe care el o suge ceremonios. (Crape descuie uşa şi vizitatorii ies în goană. da.. Găsiţi preocupări folositoare. PHINEUS (cântă): Acum mămica îşi ţine în braţe copilaşul Şi-l strânge tare la piept. Arătaţi-vă folositori. şezi pe genunchii mei. copii. Vino..) CORTINA . puişor. vino la mămica. dormiţi cu toţii. copilaşule. Dormiţi. Duceţi-vă acasă şi nu uitaţi: şi vieţile voastre vor avea un sfârşit. aş vrea să-i cânt un cântec. Nu uitaţi: două mâini ocupate fac de zece mii de ori mai mult decât coroana reginei. Răsăritul soarelui sau al lunii Niciodată nu ne va despărţi. Dormiţi şi visaţi că lumea-i fericită şi sănătoasă. Duc cu ei serviciul de cafea şi celelalte. VIZITATORII: Ajutor! Ajutor! Ajutor! Lăsaţi-ne să plecăm! Lăsaţi-ne să plecăm! PHINEUS: Lăsaţi-i să plece. TOŢI BĂTRÂNII (ceremonios): Ascultaţi cu toţii! Ascultaţi avertismentul nostru. puişor. Să fiţi voioşi când veţi îmbătrâni. da.