John Arden

Azilul Fericirii
Scrisă în colaborare cu Margaretta d'Arcy Personajele DOCTORUL COPPERTHWAITE DOAMNA PHINEUS DOAMNA LETOUZEL DOMNUL GOLIGHTLY DOMNUL HARDRADER DOMNUL CRAPE ROBINSON LORDUL PRIMAR SMITH SIR FREDERICK HAPGOOD SORA JONES DOAMNA PRIMAR SORA BROWN DOAMNA DE LA PAROHIE Premiera a avut loc la teatrul Royal Court din Londra la 14 septembrie 1960, în regia lui William Gaskill. NOTA AUTORULUI Această piesă are intenţia să fie o punere în scenă antinaturalistă. Aceasta înseamnă că se vor utiliza măşti, care vor fi purtate după cum urmează: cei cinci bătrâni vor purta măşti de tipul „commedia dell' arte”, care acoperă numai partea superioară a feţei. Doctorul nu poartă mască decât la urmă, când apare cu o mască peste întreaga faţă, care îl reprezintă ca un copil. Surorile şi laboranţii au gura şi nasul acoperite cu măşti antiseptice. Distinşii vizitatori poartă măşti asemănătoare cu cele ale bătrânilor, dar mai puţin individualizate. Decorul trebuie să sugereze o atmosferă de spital, dar fără să fie prea rectiliniu şi clinic. Scenele nu sunt localizate într-o anumită încăpere. Câinele trebuie să fie imaginat de spectatori, dar trebuie să se înţeleagă că el este văzut de toate personajele din scenă — nu este o „amăgire”. Indicaţiile de regie sunt cele folosite la prima reprezentaţie de la Universitatea din Bristol, când piesa a fost prezentată pe o scenă deschisă, respectând aproximativ stilul elizabetan. Decorul folosea două uşi ce se deschideau în peretele din fund al scenei, având între ele o nişă cu uşi culisante, în care se păstra echipamentul de laborator al doctorului. Deasupra, se afla o mică scenă superioară. La Royal Court piesa s-a jucat în arca proscenei. Aceasta este, fără îndoială, o necesitate pentru majoritatea spectacolelor cu Azilul Fericirii în Anglia, fapt care nu micşorează însă regretul nostru. Organizarea nesatisfăcătoare a teatrului englez, în general şi construcţiile arhaice ale clădirilor sale limitează orice tentative din partea autorilor şi a regizorilor de a dezvolta larg convenţiile dramatice.

S-ar putea să fie mai indicat ca ei să poarte aceste măşti numai în scenele de laborator; în rest, pot să aibă faţa descoperită. Se cuvine să aduc mulţumirile mele Universităţii din Bristol şi secţiei sale dramatice pentru posibilitatea oferită, care a îngăduit ca tendinţele de a folosi scena deschisă să fie la fel de bine justificate în practică, ca şi în teorie. Recomand oricui ar dori să reprezinte piesa s-o facă pe o scenă deschisă, dacă acest lucru este posibil. S-ar putea ca limitări de ordin structural să împiedice utilizarea scenei superioare, dar cum aceasta nu reprezintă o parte esenţială din decor, scenele ce se petrec pe ea pot fi, fără nici un fel de dificultate, coborâte la nivelul principal. ACTUL I Scena 1 (Intră Doctorul Copperthwaite prin scena superioară şi se adresează direct spectatorilor.) DOCTORUL: Hmm. Bună seara, doamnelor şi domnilor. În primul rând, permiteţi-mi să vă spun cât de fericit sunt să vă văd aici şi să vă urez un cordial „Bine aţi venit” la Azilul Fericirii. După cum ştiţi, suntem încă doar o mică instituţie, şi donaţia pe care o primim din veniturile Serviciului Naţional al Sănătăţii nu este, din păcate, atât de generoasă pe cât ar putea să fie, dar — ei bine, ândrăznesc să vă reamintesc un vechi proverb — timpul le aranjează pe toate. Aş dori să faceţi cunoştinţă cu unele dintre persoanele în vârstă care se află în îngrijirea noastră. Aşa cum se spune, amurgul vieţii lor — dar despre-asta am să vă spun mai multe mai târziu... Acum este suficient să vă mărturisesc că acest spital pentru ameliorarea sănătăţii unui mare număr de persoane de vârstă înaintată este situat întrun mediu rural plăcut, se susţine aproape complet singur (din produse alimentare proprii ca ouă, unt şi altele), se află la o distanţă apropiată de Londra şi, sunt fericit s-o pot spune, dispune de cele mai moderne mijloace atât pentru tratamentele medicale, cât şi — ceea ce este cel mai important din punctul meu de vedere — pentru cercetări. Eu sunt directorul, şi numele meu este Copperthwaite. Sunt aici de cinci ani, şi — ăăă, da, ei bine, doriţi să faceţi cunoştinţă cu pacienţii, nu-i aşa, soră Brown şi soră Jones? Suntem gata să primim pacienţii. (Surorile intră şi îndepărtează un paravan de pe scena principală, descoperind pe bătrâni, care se bucură de mica lor petrecere. Bătrânii au intrat prin uşa de la nişă, care este închisă înainte de ândepărtarea paravanului.) Noi le zicem pacienţi, dar vă daţi seama că nu sunt în realitate bolnavi, ci numai bătrâni, ştiţi — trecerea timpului, degradarea treptată... E un fapt fizic care, privit din punct de vedere ştiinţific, corespunde perfect. Într-o instituţie de acest gen, mai presus de orice trebuie să se respecte abordarea clinică: e un lucru care niciodată nu e prea mult subliniat. Putem spune că ziua de azi este într-adevăr o ocazie propice pentru a face cunoştinţă cu aceşti cinci bătrâni. Vedeţi dumneavoastră, doamna bătrână din mijloc îşi sărbătoreşte cea de a nouăzecea zi de

naştere şi, bineînţeles, există o mică petrecere. Nu era vorba şi de un cozonac, soră? (Sora Brown iese.) În ordine. Ei bine, bătrâna noastră va tăia cozonacul şi ei o vor felicita. Este cea mai bătrână din clinica noastră. O cheamă doamna Phineus şi este văduvă de douăzeci de ani. (Intră sora Brown cu cozonacul, îl duce până la doamna Phineus şi îi pune cuţitul în mână.) Iată şi cozonacul, iată şi cuţitul cu care să-l taie; şi doamna Phineus tocmai îl taie; l-a şi tăiat! (În timp ce doamna Phineus taie cozonacul, surorile şi bătrânii o aplaudă.) Acum cu toţii sunt gata s-o felicite pe doamna Phineus, aşa cum cere tradiţia. BĂTRÂNII (cântă): Mulţi ani trăiască, Mulţi ani trăiască, La mulţi ani, doamnă Phineus. (Cozonacul este tăiat în felii de sora Brown şi fiecare pacient capătă o felie.) DOCTORUL: Petrecerea este acum în toi. În timp ce ei se distrează, poate ar fi bine să vă fac un scurt rezumat în legătură cu numele lor, vârsta şi cazul fiecăruia. (Se uită la un teanc de notiţe.) Vom începe cu doamna Phineus. Nu sunt prea multe de spus despre ea, condiţia generală este remarcabil de promiţătoare dacă ţinem seama de vârstă. S-au înregistrat câteva obstrucţii în condensori, orificiile depozitelor de nisip necesită unele reparaţii ocazionale, dar în linii generale răspunde foarte bine la semnalele sistemului de reglare. Urmează acum numărul doi: în dreapta doamnei Phineus îl avem pe domnul Golightly, în vârstă de şaptezeci şi cinci de ani, celibatar, în foarte bună stare de conservare. A fost dotat acum şase ani cu o supapă Walschaerts care a înlocuit sistemul original cu articulaţie Stephenson; de asemenea, de curând au fost înlocuite injectoarele. Impulsuri latente procreative necesită o amortizare a focarului, dar mai redusă decât înainte. Următorul, numărul trei, în partea stingă a doamnei Phineus, este celălalt membru feminin, doamna Letouzel. În vârstă de şaptezeci de ani, toate piesele mobile în bune condiţii, poate doar bolţurile capului de cruce uşor deteriorate, şi deranjamente ocazionale datorită lagărelor supraîncălzite când este vorba de câştiguri de ordin financiar. În general, un raport foarte favorabil. Alături de ea îl avem pe domnul Hardrader, numărul patru, specimenul nostru în cea mai bună stare de funcţionare. Un model foarte reuşit de ţeavă de eşapament şi de conductă de scurgere a dus la condiţii excelente de progrese continui. Împlineşte optzeci şi opt de ani la treisprezece ale lunii viitoare. În sfârşit, la capătul din stânga, îl vedem pe domnul Crape. Aici a fost un caz nefericit de deteriorare generală, dar în ultimul an s-a efectuat o reparaţie capitală, inclusiv montarea unei ţevi de eşapament mai lungi, s-a revizuit construcţia capului de cilindru şi s-au înlocuit elementele perforate de barbotare, ieşite din uz. Vârsta actuală este de şaptezeci şi nouă de ani. Continuă să

existe o tendinţă de a depăşi potenţialul de putere peste capacitatea sa nominală, dar considerând că acest lucru poate fi înlăturat — cred că se poate spune că putem privi in viitor plini de speranţă. Aceasta este aproape tot ce vă pot spune mai interesant în prezent. Mica lor petrecere se desfăşoară în continuare, deşi nu este indicat să fie lăsaţi să se înflăcăreze prea mult... BĂTRÂNII (cântă): În genunchi, mamă Brown În genunchi, mamă Brown În genunchi, în genunchi, nu-i ridica de loc În genunchi, mamă Brown. DOCTORUL: Cred că ar fi mai bine să punem acum capăt seratei. La această vârstă, un neastâmpăr puţin mai mare lasă urme adânci. (Bătrânii îşi repetă cântecul.) Da-a, cred că am dreptate. Soră, ar fi mai bine să se termine. La culcare, băieţi şi fete, sunteţi în întârziere cu o jumătate de ceas, să nu ardem luminarea la ambele capete, s-o luăm cu încetişorul, nu-i aşa, asta-i situaţia. Soră, trimite-i acum la culcare. Noapte bună, noapte bună, băieţi şi fete. Dacă nu v-aţi mâncat cozonacul până acum, puteţi să-l luaţi cu voi în pat şi să-l terminaţi acolo. Aşa se cuvine. BĂTRÂNII: Noapte bună, domnule doctor. DOCTORUL: Noapte bună. (Surorile ies conducând pe bătrâni; fiecare din ei ţine în mână o felie de cozonac pe jumătate mâncată.) Pentru moment, ajunge. Punctul următor, doamnelor şi domnilor, este laboratorul meu. Ândrăznesc să vă întreb dacă v-ar interesa o scurtă expunere asupra tipului de cercetări de care mă ocup în prezent? Smith, Robinson! (Laboranţii intră în scena principală.) Pregătiţi laboratorul, vă rog. Vă mulţumesc. (Laboranţii ies prin uşa ce duce spre nişă.) Dacă vreţi să aşteptaţi un moment, doamnelor şi domnilor. Voi fi imediat al dumneavoastră. (Doctorul iese. Laboranţii reapar în scena principală, împingând o măsuţă pe rotile cu echipamentul de laborator. În timp ce ei o aşază, doctorul intră în scena principală.) DOCTORUL: Să considerăm că suntem acum a doua zi de dimineaţă, şi aceasta este ocupaţia mea de dimineaţă — de fiecare dimineaţă, foarte devreme, înainte ca pacienţii să-şi capete micul dejun, cam atunci când încep să se spele. Este de asemenea... cum să spun, sper că mă veţi înţelege mai bine dacă aş spune că este adevăratul „ratio operandi”, sau „reductio ad quem”, sau — oh, nu ştiu să mă exprim — ţinta principală şi ambiţia muncii mele în acest spital. Cercetările mele. Proiectele mele. Munca mea de zi de zi, timp de cinci ani întregi, de când sunt director aici. Ca o tentativă de explicaţie, un exemplu literar fiind poate mai potrivit pentru acest auditoriu, puteţi să mă numiţi, dacă doriţi, un Doctor Faust al generaţiei actuale. Nu este o paralelă exactă — mi se pare că Faust şi-a vândut sufletul diavolului. Eu nu-l vând nimănui pe al meu. Dar ceea ce am aici sau ceea ce voi avea aici, doamnelor şi domnilor, nu este, sau mai bine zis nu va fi, nici mai mult nici mai puţin decât Elixirul Vieţii — al Vieţii

şi al Tinereţii. Nu l-am descoperit încă. Mă aflu însă în apropiere, în imediata lui apropiere. Pot să v-o spun cu toată convingerea. Poate chiar această dimineaţă va fi ultima dintre dimineţile pe care le-am petrecut în laborator, calculând şi aşteptând, făcând experienţă după experienţă, stabilind formulă după formulă, progresând încetul cu încetul. Cei cinci bătrâni, pe care i-aţi văzut mergând la culcare seara trecută, urmează să fie materia primă cu care voi lucra. Ei nu ştiu lucrul acesta, dar asta sunt. Dacă voi avea succes şi Elixirul va fi descoperit, Elixirul Copperthwaite, sau poate am să-l numesc Elixirul din Azilul Fericirii — instituţia este mai mare decât omul — dacă voi avea succes, atunci cei cinci bătrâni nu se vor mai găsi la sfârşitul anilor ce-i au de trăit, ci la începutul lor! Ei vor putea, vor putea fi complet renăscuţi! Putem să-i aducem la orice vârstă dorim. Gândiţi-vă numai! Gândiţi-vă!... Dar să ne păstrăm calmul nostru profesional. Doamnelor şi domnilor, fără îndoială că experienţa nu este încă terminată. (Se întoarce spre masa de laborator.) Să aruncăm acum o privire asupra ei. Notiţele, vă rog. (Laborantul Smith îi înmânează carnetele cu notiţe, pe măsură ce le cere.) Numărul treizeci şi doi, treizeci şi trei, treizeci şi cinci A, şi carnetul cu observaţii curente. Mulţumesc. Experienţa numărul unu; doi-opt-şase, faza a patra. Vă rog să fiţi atenţi cu toţii. Doresc să vă atrag atenţia mai ales asupra instalaţiei de aici care conţine, în recipient, soluţia obţinută în urma experienţelor de ieri, citind probele nouă-ori-trei-ori-patru-şi-jumătate, înregistrată, subliniată şi considerată drept cea mai bună. Această soluţie este acuma rece, da, este rece, şi a fost lăsată să stea aşa timp de douăzeci şi două de ore. Numesc această fază drept faza a doua sau faza de tensionare în conducerea experienţei. La această soluţie urmează să adaug zero virgulă trei-şase-şase grade din aceasta (ridică în sus o altă retortă ce conţine tot un lichid) care este cinci-optimi nivelator, trei părţi şi trei-şaisprezecimi agregat, o parte şi jumătate terrazzo plastic. Precipitatul rezultat va fi încălzit timp de trei sute douăsprezece secunde, şi toate elementele de încălzire, tensionare şi cele dubioase vor fi eliminate prin oxidare. Şi atunci ... atunci... poate că atunci... dar mai bine să vedem cum are să fie, nu-i aşa? (Toarnă cel de al doilea lichid în primul.) Lampa Bunsen, vă rog. (Laborantul Robinson aprinde lampa.) Doresc o linişte absolută. Este un moment de mare tensiune. Un lucru extrem de delicat. Vă mulţumesc. Înainte de a încălzi, adaug elementele corective şi fixative necesare pentru ordonare şi formarea legăturilor corespunzătoare. Numărul patru. (Laborantul Robinson îi întinde o eprubetă cu un lichid, pe care îl toarnă înăuntru.) DOCTORUL: Numărul opt. (Scena se repetă.) Doisprezece B. (Scena se repetă.) Optsprezece. Optsprezece... unde-i numărul optsprezece? Mai repede, mai repede! Pentru Dumnezeu, Robinson, trebuie să ai toate lucrurile pregătite la îndemână... (Scena se repetă, puţin mai agitată.) Acum, cronometrul. Mulţumesc. (Laborantul Robinson îi întinde un cronometru mare.) DOCTORUL (citeşte secundarul cronometrului): Trei-doisprezece.

este un drum lung. Se pare că există simptome de mortificare. vreau să spun.. nu-i aşa? Adică. dacă v-am deranjat cumva.) Acest lucru se face exact la fiecare douăsprezece secunde pentru a preveni coagularea sedimentului. (Amestecul este agitat din nou. domnule doctor. în astfel de cazuri deseori eşti obligat să rupi cu eticheta.) Eh... DOCTORUL: Şi de ce nu poate să aştepte până la un moment mai potrivit? Există ore stabilite pentru prezentarea plângerilor în legătură cu ceilalţi pacienţi.... După cum se spune. hm.. nu. La fiecare douăsprezece secunde — indicate de doctor printr-un semn făcut cu mâna — laborantul îndepărtează retorta de flacără şi o agită repede în aer. facem acest lucru la fiecare cinci secunde. Foarte curând. Oricui i se întâmplă astfel de mici eşecuri.. Doi-opt-zeci-opt. dar. (Laborantul Robinson a luat retorta şi o ţine deasupra lămpii. Mâine vom începe din nou de la numărul unu-doi-opt-unu. vedeţi dumneavoastră.. Aşa că. CRAPE: Vă rog să mă scuzaţi dacă vă întrerup. După prima sută de secunde.. Şase..) Dumneata ştii prea bine că atunci când lucrez în laborator. ce doreşti? CRAPE: Vă rog să mă iertaţi. oh.) CRAPE: Hm. Smith? Bine.. DOCTORUL: Ştii? Există reguli în acest spital. domnule Crape... Curând. bineînţeles că ştim cu toţii cât de importantă este munca dumneavoastră. Două sute optzeci. Doi-opt-doi. să vii dumneata şi să întrerupi. luaţi-o. de fapt o chestiune delicată.. animalule! (Se uită la retortă. doresc să nu fiu niciodată deranjat de pacienţi.. unu... (Intră Crape. domnule doctor.. surprins): Eh. DOCTORUL: Întrerupi! Ieşi afară. Vă rog din nou să mă scuzaţi. domnule Crape. Sunt puţin alarmat de starea sistemului lor de circulaţie a sângelui. Trei-opt.. fără întoarcere. (Devenind din nou calm. În dimineaţa asta nu mai lucrez. lucru pe care îl ştii prea bine.. apoi o readuce înapoi deasupra lămpii. CRAPE: Oh.. În final nam reuşit. Dar vom reuşi. domnule doctor. Faza a doua. s-a coagulat. domnule doctor Copperthwaite. aşa mi-a fost sortit. Luaţi-o de aici. domnule doctor. Doinouăzeci. cum să spun? Să menţii decorul datorită importanţei discreţiei. ce! Ce e? Ce cauţi aici.. în timp ce doctorul numără secundele. Doi-nouă-doi. Dumnezeule.. ar . Toată soluţia asta blestemată s-a coagulat. n-aş dori să fiu văzut aici. doamnelor şi domnilor. CRAPE: Dar..... dar se poate spune că este un caz special. Nu mai e bună de nimic. şi ele trebuie să fie respectate. Aceasta este partea cea mai periculoasă. Doioptzeci-patru. Este rezultatul unei munci intense de trei săptămâni. Ai înţeles? Şi spune-i sorei că doresc ca astă seară să se facă câte o clismă la toţi pacienţii bărbaţi. trei sute. Patru. nu-i nimica. Mă tem că v-am dezamăgit. (Laboranţii ies. Doi.. Doi-nouă-patru. Îmi pare rău. desigur.. Le foloseşti destul de des.Trei-zece. scuzaţi-mă. dumneata ştii asta. ce rost mai are.) Până acum totul este în ordine..) Aţi dus totul. DOCTORUL (întorcându-se brusc..) Oh. Nu-i aşa? (Laboranţii au împins masa de laborator înapoi în nişă. Mulţumesc.

Du-te şi ia-ţi dejunul. Ei bine? CRAPE: Mi se pare că doamna Phineus umblă prin bufet când nu-i nimeni pe acolo. DOCTORUL: Domnule Crape.. Doamna Letouzel spune că ascunde un borcan de dulceaţă de fragi sub rufăria ei de pat. Oh. domnule Crape.. Pentru moment ajunge. trebuie să se ştie lucrurile acestea. este o spioană.. DOCTORUL: În spital? CRAPE: Nu chiar.... e atât de şireată şi de vicleană! Şi ce credeţi că vrea să descopere. da. Ştiţi... la urma urmei o fac doar pentru ca să fiu loial faţă de spital.. E vorba cu ce se ocupă ea. vorbeşte ca lumea. nu văd nimic care să-l împiedice pe domnul Hardrader să posede un terier sau orice alt câine. CRAPE: Aţi întrebat de doamna Letouzel. dar poate să creeze un precedent periculos. doctore. etc. DOCTORUL: Ei bine? CRAPE: Îl mai are... domnule doctor. domnule doctor.. DOCTORUL: Cred că un borcan de dulceaţă n-o să-i facă nici un rău. Nu s-a făcut acest lucru? CRAPE: Oh. tocmai mă gândisem.. Dar de data aceasta nu este de loc vorba de doamna Letouzel.. bine. ştiţi? Îl scoate la plimbare.. nu-i aşa? DOCTORUL: Bine. dar domnule doctor...) DOCTORUL: Te rog.... DOCTORUL: Spioană? CRAPE: Chiar aşa. (Face o serie de gesturi indicând în jurul lui şi spre locul unde a fost masa de laborator. Dacă nu poţi să-mi aduci o dovadă care să demonstreze că nu respectă dispoziţiile. Oh.. Am mult de lucru în dimineaţa asta. e ceva. domnule doctor. atâta timp cât nu încalcă regulile stabilite de mine. ca să nu-l ţină în cadrul spitalului... DOCTORUL: Du-te şi ia-ţi dejunul. În ordine.... nu. domnule doctor? Vrea să descopere aici. da. Altceva? CRAPE: Nu-i de-ajuns? Bineînţeles că ştim cu toţii importanţa lucrărilor dumneavoastră.. Domnul Hardrader. este o lacomă spioană. dar.. nu sunt pe deplin sigur. şi nimeni nu-mi spune mie nimic.. dar nu-mi vine să cred că ar fi posibil. domnule Crape. Am spus ca să se monteze un lacăt la cutia de colectă în ajutorul copiilor astmatici. CRAPE: Şşş-şş. DOCTORUL: Cum? .. Am să şoptesc.. da. doctore. la ce lucraţi! DOCTORUL: Te cred că vrea să descopere. ce-a mai făcut doamna Letouzel de data aceasta? Sper că n-a mai şterpelit nimic. Bătrâna asta.avea o influenţă negativă asupra discuţiilor noastre. atunci te rog să nu mă faci să pierd timpul meu destul de preţios! Mai doreşti ceva? Sunt mulţumiţi de dieta lor? Există o tendinţă exagerată de a bombăni şi a bombăni întruna. domnule doctor. Deci. Vrea să descopere ce-i aici. DOCTORUL: În curte atunci? CRAPE: Ca să fiu perfect sincer. CRAPE: Oh.. aşa cred.

Nu mă aude. algebră. Hardrader. da. dumneavoastră şi cu mine. calcule.. E prea târziu. Aş face mai bine s-o întind.. nu-mi închipui aşa ceva. acest lucru se înţelege. notiţe.. nu.cum tremură şi dârdâie La manifestările secrete ale puterii mele! . „Vârstele optime şi reducerea minimă a reducţiilor prevăzute. să văd ce mai complotează azi bătrâna cotoroanţă. DOCTORUL: H-mm.) Locul acesta nu-i sigur.. aş face prinsoare că nici dumneata. ha. (Iese cântând. Poate. m-ai ţinut de vorbă aproape zece minute şi nu mi-ai spus absolut nimic.. ha.. „Şi ce lucrează în laboratorul său. aritmetică... aşa am spus.. şi mi-ai distrus experienţa! Aş dori să nu te mai văd un timp îndelungat. şi a zăcut pe podea fără să fie văzută de nimeni. Cum s-ar putea exprima o deziluzie dezamăgitoare? Dar nu totdeauna se întâmplă aşa. domnule doctor? Vedeţi. Mă duc s-o găsesc pe Letouzel... Crape Mai arde cu un singur foc supravieţuitor: Să văd pe bătrânii nebuni cum tremură şi dârdâie La manifestările secrete ale purtării mele! Ah.CRAPE: Cum? DOCTORUL: Da.. CRAPE: Domnule doctor.. nu-i nimic aici.. cincizeci. hârtie milimetrică. Am putea... chiar dacă am încerca douăzeci de ani”.) CRAPE: Ah. domnule doctor. „Letouzel..) . Au fost cazuri când am putut să-i comunic doctorului câteva lucruri foarte remarcabile. la fel ca şi al meu. Bine... (Doctorul iese. (Laborantul iese. domnule Golightly.) Doctorul a pierdut. Phineus.. (Intră laborantul Robinson. este ceea ce se numeşte un intelectual. da. Cum ştiţi că lucrările mele sunt atât de importante? CRAPE: Dar. Crape ascunde hârtia sub haină.. domnule Crape. dar am să mă uit bine...) Vârsta întunecată a lui James J.. Poate găsesc acolo ceva şi pentru mine? Ha. sunt dezamăgit.” O listă de nume..) Oh... chiar scrisul doctorului. hei. e o chestie de raţiune. ah.. Golightly. căutaţi ceva? Aţi lăsat ceva pe aici? Nu.. Un om prevenit este un om pregătit.... Bine.. nici eu nu am putea înţelege. bifări.. oho.. (Cântă. Chiar eu spuneam acum câteva zile domnului Golightly: „Domnul doctor Copperthwaite. un adevărat om de ştiinţă”. Dar aicea-i numele lor. ha. DOCTORUL: Domnule Crape. terminând în şoaptă.. oh. dar ce-i asta? (Privirea i se îndreaptă spre o foaie de hârtie ce a căzut din caietul de notiţe al doctorului în momentul când s-a produs întreruperea.. îmi cunoaşte valoarea. O ridică.. Nu ştiu ce înseamnă asta şi nu-mi place. patruzeci de ani... Crape”..) Nu că aş avea ceva serios de câştigat de pe urma acestei hârtii.. domnule Robinson. Nu le pot descifra decât cu mare greutate.. treizeci de ani.. Cred că merită s-o păstrez. (L-a chemat pe doctor din ce în ce mai încet. Cifre. s-o ştiţi. bună dimineaţa. domnule doctor! Domnule doctor! Domnule doctor! Ai pierdut..

.Scena 2 (Se aude o voce la difuzor. draga mea. Mulţumesc.. Vrei s-o citeşti? E vorba de plăţile trimestriale către doctorul Copperthwaite — ştii că vara asta şi-a mărit onorariul. LETOUZEL: Puternice. Am s-o trimit la notar cu poşta de după-masă.... Semnează aici. vă rog.. dragă. nu mă interesează s-o citesc. Săptămâna viitoare. Am vorbit cu doctorul Copperthwaite. dacă doresc. Nu are atât de mult tanin.) PHINEUS: Oh. Doar pentru lăcomia-i nemărginită. PHINEUS: Da.. vedeţi dumneavoastră. LETOUZEL (cântă spre public): O mie de lire a crezut că poate să economisească.) E-n ordine. nu-i aşa? PHINEUS: L-a mărit? Oh. nu. Ceaiul chinezesc este foarte coroziv. În afară de asta.. nu. (Ia hârtia înapoi.. Mi-e frică să nu mă tulbure. Oh. doamnă Letouzel? LETOUZEL: Dragă... vrei să fii atât de drăguţă şi să semnezi aci? (Scoate o foaie de hârtie scrisă şi un stilou.) PHINEUS: Da. mult mai scump. dragă. LETOUZEL: E mult mai scump.. am spus că ceaiul indian nu conţine atât de mult tanin. Nu. LETOUZEL: Am să mă ocup de asta. Semnează chiar aici. apropo. draga mea. LETOUZEL: Nu. Ce-ai spus? LETOUZEL: Semnătura dumitale obişnuită. PHINEUS: Da. PHINEUS: Poftim. doamnă Letouzel. PHINEUS: Ba da.. Cred că pot. dacă ţinem seama de preţul ridicat la ceai. Vreau ceai chinezesc. da. trebuie să avem grijă ca investiţiile noastre să rămână puternice. Dacă vrem să cheltuim atât de mult ca să avem ceai chinezesc.. Mi-a spus că pot să capăt ceai chinezesc. e normal.) VOCEA: Domnul Golightly este chemat la biroul sorei.. dragă. PHINEUS: Nu... draga mea. e mai bine să bei ceai indian. trebuie să semnez? . draga mea. (Intră doamna Letouzel împingând un scaun pe rotile. Statul o să plătească să-i sape o groapă îngustă. draga mea. PHINEUS (semnând): Da.. Trebuie să ne asigurăm ca acţiunile dumitale la Cupru Anglo-Etiopian să rămână puternice. Aicea-i scrisoarea cu care-o trimit. Domnul Golightly. Le atacă. PHINEUS: Coroziv? LETOUZEL: Pentru intestine. LETOUZEL: Ba da. Dar fără să aibă nici o nevoie de ei. pe care se află aşezată doamna Phineus. nu-i aşa? PHINEUS: Nu-nţeleg prea bine.. dragă.. Chiar aşa a spus. LETOUZEL: E mult mai scump. da.

) LETOUZEL (cântă spre spectatori în timpul acestei căutări): O mie de lire a crezut că poate să economisească. ha. (Doamna Phineus găseşte o monedă. Câte odată domino. îl închide.. (Scoate de sub haină o ţintă pentru săgeţi care se aruncă cu mâna. (O împinge afară pe scaunul ei cu rotile.. dar vai! — o să-mi spuneţi că e necesar. Aşa că. puţin sport sau un joc. dar nu-l lipeşte. da. ha. Curând va fi ora la care urmează să beau ceaşca mea de ceai cu doamna Phineus. Apropo. Un ceainic de marmură o să-i împodobească mormântul. altădată popice mici — astăzi. Numai pentru ceaiul chinezesc.) GOLIGHTLY: Mulţumesc lui Dumnezeu că s-a terminat pe ziua de azi. draga mea. draga mea. un cozonac cu stafide sau o prăjitură. n-ai uitat cumva de contribuţia la fondul pentru Copiii Suferinzi de Astmă? Ştii că doctorul Copperthwaite doreşte ca noi toţi să contribuim în mod regulat? (Scoate dintr-unul din buzunarele hainei o cutiuţă lungă pentru colectarea banilor.) Cu oarecare dificultăţi am obţinut permisiunea pentru acest joc. vedeţi dumneavoastră. Ştiţi. vedeţi dumneavoastră.) PHINEUS: Ce crezi. fără să fie încurcată de piedicile cele mai animalice. da.. într-un spital. De obicei găseşte motiv să vie. inima poate — nu-i aşa? — să fâlfâie un pic din aripi.. Mie îmi este într-adevăr mult mai dragă Această cutie îngustă. Doamna Phineus nu . Am susţinut în faţa doctorului că îndemânarea mea este mare şi nu se poate întâmpla nimic rău. în cele mai multe zile. da. E nedemn.. care-i mai folositoare decât mormântul . trec douăzeci de minute plăcute.. draga mea... draga mea. PHINEUS (semnând): Da.LETOUZEL: Dacă n-ai nimic împotrivă.. Eşti obosită? Da. Mulţumesc. Dar am insistat..) Scena 3 (Intră Golightly.. Doctorul Copperthwaite spune că e necesar.. îmi face onoarea să mă primească şi. domnul Golightly va trece după-amiază să mă vadă? LETOUZEL: Nu ştiu nici eu ce să spun. Chiar în amurgul zilelor noastre. un pui de somn. dacă dânsa doreşte. un intestin care funcţionează cum trebuie este postamentul unei vieţi care decurge cum trebuie. LETOUZEL (cântă ca mai înainte): O mie de lire a crezut că poate să economisească Dar fără să aibă nici o nevoie de ei. (Ia scrisoarea înapoi şi o pune împreună cu cealaltă hârtie într-un plic. pe care i-o întinde. jocul cu săgeţile poate să fie puţin cam periculos. după ce caută un timp îndelungat în imensul său sac de cusut.. e de aşteptat să apară şi astăzi. cu o ceaşcă de ceai. De ce n-am trage atunci un pui de somn? Aşa.. De care au nevoie copiii. Se poate spune că. Aici. închide ochii. câteva cuvinte într-o discuţie tandră şi respectuoasă şi.) O jumătate de coroană.

) Ia să vedem acum: trei săgeţi — ce rezultat pot să obţin. inima mea.. domnule Golightly? Acum. Deşi aş arăta mai neglijent. oh. nu. Haide. doarme. un cinci. ceai.cunoaşte acest joc cu săgeţi.. (Pretinde că ar vorbi acuma cu adversarul său. puiul meu. şi ai nevoie de protecţia mea.. toată viaţa mea. cel mai important lucru e să ocheşti bine! Splendid! Splendid! Rândul viitor vor nimeri ţinta. dragă doamnă. doamnă Phineus.) Da-a. Repede le ia pe cele două care sunt mai departe de centru şi le îmbunătăţeşte poziţia.. GOLIGHTLY: Ah. ce mai faci. suntem destul de bătrâni. ei hai.. ţine-o astfel. Să încercăm. dragă. Cine-i cel discret? Dumneata sau eu? Cine-i serveşte ceaiul în fiecare zi. oh.. o uşoară tensiune a umărului. puişorul meu. dragostea mea. (Atârnă ţinta pe peretele din fund al scenei. Dumnezeule.) Oh. N-ar trebui? LETOUZEL: Şşş... plâng.) GOLIGHTLY: O. doamnă Letouzel.. atât de tandră. Poate am obosit puţin? Ceai? Oh. ştrengarule. eşti atât de dulce. desigur. înainte ca ea să se trezească? După aceea va cere să i se aducă ceaiul. doamnă Phineus. Margaret. dragă doamnă... vom considera că aceea e în plin centru. o vom lăsa pe asta aşa cum este.... ce drăguţ. da. să încercăm din nou. (Aruncă iarăşi săgeţile.. oh. dragă doamnă. ştiu cum îţi bate inima. voi purta ghete cu margini de elastic. dar acolo a nimerit. Nu-i nimic. dragă.. ah.. (Emoţionat cum este. una de douăzeci. Să cazi mort de mă vei minţi. atât de neajutorată.. Practica perfecţionează. LETOUZEL: Cum mai merge? GOLITHLY: Poftim? N-am înţeles. a îngenuncheat în faţa unei perechi imaginare de picioare. GOLIGHTLY: Oh! LETOUZEL: Crezi că putem sta puţin de vorbă. cea mai scumpă dintre iubiri. ea — cum mai merge? Hai să jucăm jocul Adevărului. nu-i prea bine. nu înseamnă că va rămâne obligata mea? Şi aceasta oare nu reprezintă o situaţie de invidiat pentru o inimă plină de dor? Ha? Hai s-o atârnăm aici. iartă-mă...... Margaret. şi totdeauna o roagă pe soră să-i dea două ceşti? Cine aranjează feliile de . stimată doamnă.. ocheşte bine. domnule Golightly.) E rândul dumitale. Un progres remarcabil pentru un începător... prinţesa mea. ceaiul ei.. Toate nimeresc în ţintă. Mi se pare că mi s-a desfăcut un şiret. sau mi-aş putea oare permite să folosesc un nume mai familiar? În acest moment de tandreţe. Bineee. Margaret. repede. nu-i aşa? Adevăr sau minciună.. oh. dar lucrul acesta nu mă sperie. Nici una nu nimereşte ţinta. dragostea mea. toată viaţa mea am aşteptat un astfel de. Intră doamna Letouzel împingând pe doamna Phineus în scaunul ei pe rotile. atâta timp cât vei trăi. Doamna Phineus doarme. (Aruncă săgeţile. mâna care susţine. Dar dacă voi reuşi s-o învăţ. LETOUZEL: Dumneata. dar la periferia acesteia. iartă-mi îndrăzneala. nu. mă topesc..

şi.. nu-i aşa? GOLIGHTLY: Cum? Dar. domnul Golightly. LETOUZEL: Nu spun nimic. Te văd pe dumneata. şi nu e întotdeauna bine să fii prea afectuos şi prea încrezător. ştii bine acest lucru. Doamnă. doamnă Letouzel.. doamnă Phineus. un pic prea uşor păcălită.. după câte ştiu.) PHINEUS: Ia loc lângă mine. E patru şi jumătate. Da. Dar complicaţiile nu sunt totdeauna de motiv organic.. doamnă Letouzel. s-a trezit. aceste lucruri subversive... GOLIGHTLY: Dar. GOLIGHTLY: Ai perfectă dreptate. haide. ah.. niciodată n-am crezut că se poate observa acest lucru.. ah nu.. dar.. cred că te-ar înghiţi. scumpă doamnă? PHINEUS: Poftim? Nu prea aud. nu. LETOUZEL: Nu chiar. ce drăguţ că te văd în după-amiaza asta şi ce surpriză plăcută. GOLIGHTLY: Mă faci să mă ruşinez..cozonac sau prăjiturile pe tava ei şi are grijă ca să fie un număr cu soţ? Cine-i zâna dumitale binefăcătoare. sau cel puţin încearcă să afli o dovadă. GOLIGHTLY: Să jucăm partida noastră.) LETOUZEL: Şşşş. Cu zece minute. dar nu găsesc alt cuvânt. GOLIGHTLY: M-ar înghiţi? LETOUZEL: Ce s-a întâmplat cu domnul Phineus? GOLIGHTLY: Domnul? Dar. Da.. Domnule Golightly. draga mea. înainte de ceai. aceste subînţelesuri crude.. domnule Golightly? Doctorul Copperthwaite sau eu? Ei haide.. PHINEUS: Cum? LETOUZEL: Şi douăzeci. trebuie să insist: nu! (Doamna Phineus se trezeşte. trebuie să te rog sau să le păstrezi pentru dumneata. când pleci. poate din cauza sentimentalităţii. Niciodată nu greşesc ora. complicaţii post-operatorii în urma unei operaţii de apendicită. totuşi. ştrengarule. îmi pare rău. dragă doamnă. nu prea aud bine — ah. E patru şi jumătate.. PHINEUS: E patru şi jumătate. asta sunt. LETOUZEL: O inimă tandră e atrasă de o altă inimă tandră. Ai perfectă dreptate. Patru şi douăzeci. . Dragă doamnă Letouzel. Când mă trezesc ştiu imediat cât e ceasul. da? (Doamna Letouzel iese. bei şi dumneata? Sper că da. da... Patru şi douăzeci.. dragă doamnă Letouzel. draga mea. GOLIGHTLY: Te întrebi? LETOUZEL: Poate dacă n-aş fi fost un pic stupidă. PHINEUS: Nu.. dar nu să bârfeşti.. această calomnie. Roag-o pe soră. sau cel puţin să nu le spui când nu e ea de faţă. Ceasul dumitale trebuie să fie în urmă. Da. domnule Golightly.. Două ceşti. Inima încrezătoare este ca un pui fără aripi... vrei să fii atât de amabilă s-o rogi pe soră să-mi aducă ceaiul. Acestea sunt insinuări. dar mă întreb. Şi pentru respectul faţă de doamna Phineus.. mă sileşti să protestez. draga mea.. se prăbuşeşte. Şi jumătate. Numai mă gândesc. şi o văd şi pe ea. PHINEUS: Scuzaţi-mă.. LETOUZEL: Da.

PHINEUS: Eu da. Uite. de o bucată de... PHINEUS: Nu. GOLIGHTLY: Aici. GOLIGTHLY (respirând greu): Oh. PHINEUS: Apoi trei. Nu-i aşa? Doctorul Copperthwaite spune că e bine să părăsesc zilnic scaunul timp de o jumătate de oră. nu.. nu domino.. Se pare că doctorul Copperthwaite nuşi dă prea bine seama de pericolul pe care-l prezintă amidonul din dieta mea. Unul acolo.) Unul acolo. Dă-mi o bucată de cretă. Încă. De două ori. Haide. GOLIGHTLY: Azi nu e vorba de domino.. oh. nu.. Şi unul. PHINEUS: Haide. trebuie să am. GOLIGHTLY: Cretă? Oh. PHINEUS: Am eu o bucată. Sunt trei săgeţi. ar putea să influenţeze vederea mea. acolo e ţinta gata pregătită pentru noi. Aici.. nici unul dintre noi nu este prea bătrân ca să nu poată sări — şi apoi dincolo. Da.. PHINEUS: Nu.) Trasează pătratele. da. GOLIGHTLY: Nu vrei să jucăm săgeţi? PHINEUS: Poftim? GOLIGHTLY: Săgeţi. ca să . GOLIGHTLY (desenând repede. aici. Acolo.. doar un mic sandviş cu roşii. GOLIGHTLY: Aici? PHINEUS: Acolo. sunt prea obosită de domino. Vrei să începi dumneata? PHINEUS: Nu. eşti dispusă să jucăm. PHINEUS: Oh nu. PHINEUS: Şi unul. GOLIGHTLY: Şi unul. Sări! GOLIGTHLY: Dar nu e nevoie de o piatră.): Aici? PHINEUS: Apoi două. Şotron. şi unul. care se aruncă fără nici o greutate. dacă ţi-aş arăta. fiind permanent cu două mişcări înaintea lui..GOLIGHTLY: Am spus.. repetat atât de des.. Şi unul. Poate. PHINEUS: Am cerut ca săptămâna asta să nu-mi dea nici cozonac cu stafide şi nici prăjituri. foarte uşoare.. GOLIGHTLY: Da. GOLIGHTLY: Oh. nu. şi încă unul.. oh. GOLIGHTLY: Eşti sigură că nu doreşti. Două. dumneata. Doamna Letouzel are s-o trimită pe soră cu ceaiul. GOLIGHTLY: Nu cred că-mi amintesc prea bine. PHINEUS: Două. Am vorbit cu dânsul despre aceasta. Da. PHINEUS: Încă trei. Aici... Trei acolo.. GOLIGHTLY: Şotron? PHINEUS: Da. cred că astăzi. mişcându-se cu o agilitate surprinzătoare. GOLIGHTLY: Am crezut că poate preferi. (Scoate o bucată uriaşă de cretă din geanta ei enormă. şi apoi — oh. Trebuie să tragi câteva linii pe podea. (Sare din scaunul ei pe rotile şi arată poziţia pătratelor pe scenă. Doctorul Copperthwaite spune că alb şi negru. Aici. Aici. Trebuie să luăm în consideraţie absorbţia de proteine. Nu vreau domino astăzi..

.. Eşti atât de amabilă. trei. trei.. A dumitale a fost prima săritură. şi doi. şi. GOLIGHTLY: Dar te-ai folosit de mână. dragă doamnă. Ah. Doi.. Acuma sări.) Nu cred că pot. loveşte port-ţigaretul şi-l împinge în afara jocului. GOLIGHTLY: Nu! PHINEUS: Am câştigat. mai departe.. Stai numai pe un picior. Oh.. Da. dar îl ridică şi îl pune în ultimul pătrat. (Sora Jones o ajută să se aşeze înapoi în scaunul ei.. Acuma-i rândul meu. Am câştigat. Da. PHINEUS: Foarte drăguţ. Acum mai departe: unu.. (Sare.arunci? PHINEUS: Arată ceai. Ah. nu! Nu trebuie să te odihneşti încă. Începe. GOLIGHTLY (scoate un port ţigaret de aur): Ei bine.. vezi. Aşa că avem odihnă suplimentară. Trebuie să spun că nu-mi amintesc prea bine ca ele să fie chiar aşa. Aşa-s regulile. (Din greşeală. Nu. (Se odihneşte. dar.. Da. Am câştigat.) GOLIGHTLY: Nu.. Ah. Da. (Sare mai departe.) Eu sunt mama.. dragă. PHINEUS: Acuma e rândul meu. Nu poţi să te odihneşti decât în pătratul din exterior. nu-i aşa? Da. Am câştigat. nu-i aşa? GOLIGHTLY: Dar e prima săritură pe care ai făcut-o. doi. doi. Am câştigat. cântecul acela melancolic. (Se odihneşte pe amândouă picioarele. Regulile sunt precise. aşa că vezi. Da.) Iată-l. Oh. Trei! Am dreptul la odihnă. Am câştigat. Poate. te rog.. PHINEUS: Ba da. (Intră sora Jones cu serviciul de ceai....) Acasă! Am câştigat. E a doua oară. Da. (Cade. Trebuia să-l fi lovit cu piciorul. GOLIGHTLY: Ah. Este cea de a doua săritură. Numai în pătratul ăsta poţi să te odihneşti. GOLIGHTLY: Oh? Aşa sunt? Oh. L-ai ridicat cu mâna. nu acela. E a doua de la începutul jocului. Mulţumesc foarte mult. PHINEUS: Aia. PHINEUS: Nu.. Aici.. Am câştigat.. Am câştigat. Aşa că în timp ce am să torn ceaiul. GOLIGHTLY (scoate un toc pentru ochelari): Asta? PHINEUS: Nu. GOLIGHTLY: Dar.. Acum. PHINEUS: Cel melancolic. Este cea de a doua săritură.. Nu. PHINEUS: Nu. E a doua săritură. Am câştigat. poate ai să-mi cânţi ceva? Are să fie aşa de drăguţ. Am câştigat..) Unu. trei. GOLIGTHLY (scoate o cutie de chibrituri): Asta? PHINEUS: Nu. apoi iese. doi..) PHINEUS: Nu. GOLIGHTLY (sărind cu dificultate): Unu. Am câştigat. dragă domnule Golightly. vezi. e din aur curat. GOLIGHTLY: Oh.. PHINEUS: Bem ceaiul? Da. Oh. Am câştigat. Da... tot ce mi-a rămas este. nu.. Am câştigat. dragă. soră. Iar unu. Mi-am închipuit că trebuie să sosească acuma.) Unu.. Aia. Mai curând. ştii cum începe — despre căpitanul . Ah. Acum iar un pic de odihnă.

o stea care nu va apune. E cinci şi douăzeci.. cred în asta. te rog!. draga mea doamnă Phineus. În timp ce delfinul şi caşalotul. nu ţi-ai terminat ceaiul. totdeauna am crezut în ea... (Se ocupă de serviciul de ceai.. Doamne.. Îţi aminteşti. (Cântă. nici. nu poţi să nu admiţi că am susţinut totdeauna aceasta. mici de tot.. Oh. chiar dacă mi-a lipsit adevărata experienţă. Mă bucur că sunt pe gustul dumitale. GOLIGHTLY: Da? PHINEUS: Îmi plac tare mult sandvişurile cu roşii. n-am ucis în viaţa mea un caşalot. nici scop Nu găseşte nici înţeles..care-şi conduce corabia în zadar. Şi ne-a adus foarte puţine sandvişuri. PHINEUS: Oh. nu-i aşa? Cântă-l. fireşte că nu.. trebuie să fie adevărat. nu.. dragostea..) GOLIGHTLY: Cum vrei. spune-o.) Zadarnic îndrăzneţul căpitan al mării Îşi conduce corabia spre o stea.) Dar el nu găseşte nici înţeles. poate a mai rămas puţin pe fundul ceainicului? Oh. Sunt foarte distrat.. de ce nu? Nu e dreptul dumitale? Desigur. te rog.. nu eşti perfect îndreptăţită. dragostea este înţelesul.. de ani de zile. În depărtate larguri rătăceşte. Nu poate marca drumul ce-l străbate Ochii îi sunt acoperiţi de pleoapele sărate Furtuna îi smulge inima din piept de tot Aşa cum harponul îl ucide pe caşalot.. soră? E cinci şi jumătate. Nu . desigur că trebuie să fie dragostea. Caşalotul moare într-un vârtej de sânge Iar marinarul pe un ţărm îngheţat se stinge An de an spălat de multe valuri Ce l-au adus pe necunoscute maluri. steaua se-nvârteşte. doamnă Phineus. (Cântecul îşi pierde din înţeles. Poate am mâncat unul fără să-mi dau seama? Mă simt sătul... dragă. Nu-i aşa. doamnă Phineus. oh. şi continui să cred încă. nici n-am călătorit cu un vapor. eu cred.) LETOUZEL: E timpul de baie.. şi atât de mici. niciodată n-am fost pus la încercare ca s-o dovedesc. Dar. draga mea. să zicem scopul. (Intră surorile şi doamna Letouzel. Viaţa omului e singuratică şi pierdută În timp ce delfinul şi caşalotul Amândoi îşi au înţelesul şi scopul lor. ca şi cum mi-aş fi băut ceaiul. Nu cred! Totdeauna am spus că dragostea. Lumea se roteşte. Doamne! Atunci. dragă doamnă. Ştiu totdeauna cât e ceasul.. dragă doamnă.. nam văzut niciodată un caşalot. şi apoi despre caşalot. Da. Oh. GOLIGHTLY: Ştii. PHINEUS: Nu. cu excepţia drumului făcut în insula Wight când sora mea locuia la Shanklin. PHINEUS: Da. de ani. cred. dragă... Da..

.. He.. LETOUZEL: N-am nici un chef de jocul acesta copilăresc. Cleşti de crab sau de homar... aici. Astă-seară nu fac baie. CRAPE: E o manifestare foarte neplăcută. cel puţin pentru o perioadă de timp. căutând să ascundă actele.. PHINEUS: Nu.. (Intră Crape.. . să nu te ocupi de ceea ce nu te priveşte. şi mai ales. atâta timp cât vei trăi Să cazi moartă de mă vei minţi. Doamna Letouzel se aşază. Dă-mi voie. (În timp ce protestează înspăimântată. draga mea. Acum e rândul dumitale. Prefer să nu ţin seama de ea. aici... Spune. să-mi ascund nenorocirea în propria mea inimă. doamnă. te-am văzut cum l-ai expediat pe micuţul nostru Golightly cu un brânci zdravăn dat în spate.) Şi ea trage de el.. Crape începe să cânte.. e scoasă afară pe scaunul cu rotile de către surori. ar fi poate mai bine să verificăm contul nostru curent. tra-la-la Şi o mie de lire a putut să ciupească Dar cu mai mult voia să se procopsească. o bucăţică de colo. făcând diverse adnotări. Asta merită. dar trebuie.. dar în fond n-ai realizat nimic serios... Nu-i aşa? Adevăr sau minciună. Nu. astă-seară nu fac baie.. doamnă Letouzel. te rog..) GRAPE (cântă): În oraşul nostru o babă trăia În oraşul nostru. Nu fac baie. Asta-i tot.) GOLIGHTLY: Făceţi-i baie. Întreabă-mă. he. îl smuceşte! E crudă! LETOUZEL: Deci. dar ar fi mai drăguţ din partea dumitale dacă. cu smoală şi pucioasă. hmm. eh? (Îi ia mâna şi-i examinează degetele. CRAPE (râzând în hohote): Şi o mie de lire.. am un cârlig de prins peşte. aşa cum ai crezut? O bucăţică de ici. domnule Crape. tra-la-la Şi o mie de lire a putut să ciupească Dar cu mai. nu mă miră din partea dumitale că te strecori aici. E crudă. etc. prin spatele unei doamne. LETOUZEL: Oh. Una fierbinte. Du-te dracului. aici.. Mia de lire a Doamnei Phineus nu e prea uşor de ciupit. e adevărat ce ţi-am spus? GOLIGHTLY: Te-aş ruga..) LETOUZEL (când Golightly iese): Daaa. (Iese. tra-la-la A putut să ciupească. (Se apucă de gât. Făceţi-i baie. E adevărat? E-n regulă. trebuie să faci baie. nu. şi ea sare în picioare. nu. Oh. draga mea. domnule Crape. he. etc.. Aş zice că sunt de homar. îşi scoate cutia cu acte şi începe să le frunzărească. în papuci de casă. acum când se pare că orice amestec este eliminat.cred că aş dori să fac baie astă-seară. clocotită..) Sunt puţin cam albastre. Astă-seară nu fac baie. LETOUZEL: Am spus că nu mă îndoiesc că eşti foarte amuzant. dar m-ai luat prin surprindere. nu. Hai să jucăm Jocul Adevărului..? O mie de lire a crezut că poate să economisească.. LETOUZEL: Foarte amuzant. strecurându-se prin spatele ei.

LETOUZEL: Nu.. a făcut-o în mod confidenţial.) „Doamnă Letouzel.. CRAPE: Nu mi-a spus nimic. I-am spus: „Domnule doctor Copperthwaite. LETOUZEL: Adevăr sau minciună? CRAPE: Oh. ligheane. ua-ua. pensia de bătrâneţe este scandalos de mică. CRAPE: „Ua. Tot ce se cere de la voi.” CRAPE: „Suntem. dacă mi-a spus. cei bătrâni. toate economiile.. foarte ridicat pentru noi bătrânii care am trecut prin două războaie mondiale”. Era foarte prost dispus şi furios. pentru că el a vorbit despre ele.. Smith.” LETOUZEL: „. Aşteaptă. sau... adevăr. Nici n-aş visa că aş putea fi indiscret. CRAPE: Exact..rentelor plătite de Ministerul Sănătăţii..” LETOUZEL: „Partidul Socialist mi-a furat în mod deliberat. şi ai şi tratament medical gratuit în acest Bridewell nocturn! Totul e plătit din contribuţiile voluntare ale venerabililor noştri patroni şi de asemenea. vaselină. Mie îmi place să joc cinstit. LETOUZEL: Ştiu ce fel de lucruri alergi ca să-i spui. oameni care am trecut prin două războaie mondiale.. Şi el mi-a spus. cam de două..? CRAPE: „. asta-i tot pentru dimineaţa de azi!” LETOUZEL: Şi i-am spus atunci. unguent. soră Brown. ua. ce vrei să spui când te tot plângi de banii dumitale? Eşti găzduită şi hrănită. Dar nu cumva să crezi că. Dar asta este ceea ce a spus el. CRAPE: „Dar pentru noi. GRAPE: „Ba ua ua ua-ua. Robinson. atâta timp cât vei trăi Să cazi mort de mă vei minţi.. în 1947.. Dar asta e ceea ce a spus....” (Amândoi izbucnesc într-un râs zgomotos. ştergeţi totul.” LETOUZEL: Care. bătrânico. cârpe. într-o oarecare măsură.. costul vieţii de astăzi este foarte. este să vegheaţi asupra micilor cheltuieli pentru confortul vostru. nici o îndoială în privinţa asta! Dar mă interesează mult mai mult ce-ţi spune el dumitale. faceţi curăţenie. cu o plângere pe deplin justificată.CRAPE: Cum doreşti. E rândul meu: Adevăr sau minciună... Nu-i aşa.” LETOUZEL: Şi el mi-a spus. domnule doctor Copperthwaite.. prosoape. soră Jones. LETOUZEL: Aşteaptă o clipă.care cu trecerea timpului vor deveni inutile datorită. domnule doctor Copperthwaite. domnule Crape. certăreaţă bătrână. care am trecut prin două războaie mondiale. LETOUZEL: Ce ştii despre rente? CRAPE: Rente? Care rente? LETOUZEL: Ştiu.. care. CRAPE: N-am auzit niciodată de aceste rente ale Ministerului . trei ori pe săptamână? CRAPE: Eh? Ia ascultă. Asistenţa naţională nu ne dă nimic........ Crape se opreşte primul din acest râs. sări-v-ar ochii.” CRAPE: Dar nu voiam să spun asta.. şi de guvern. LETOUZEL: Ai avut câteva mici conversaţii cu doctorul. M-am dus să-l văd vineri. Mi-e teamă că şi-a pierdut stăpânirea de sine.

jos! LETOUZEL: Trebuie neapărat să vii cu câinele ăsta aici... da. Acesta şi cu doamna Letouzel intră în panică. opt şi jumătate la întors. plus o jumătate de milă ocolul pe care l-am făcut pe la cimitirul din colţ. O să-ţi acord două după-amieze pe săptămână ca să lucrezi la paralele şi la frânghii.... Crape.. LETOUZEL: Ar trebui să ai grijă ca să stea în cuşca lui. Cel mai bun prieten pe care l-a avut omul vreodată.. splendid. lasă-l în pace. aha. Acum Hector. Aşa. de-a lungul şoselei principale. afară în aer curat. oh. marş de-acolo.. astăzi după-amiază am făcut o plimbare splendidă.... se apropie timpul săţi capeţi biscuiţii. băiatule? Apoi din nou acasă pentru ceai. HARDRADER: Prostii. bineînţeles că se repede la tine. nu te speria.. opt mile la dus.. se întoarce spre uşă. vezi. e blând ca un peştişor de aur. Hector fiind cel mai bun dintre ei. nu-i aşa.. dar pot să spun că în toată viaţa mea am avut doar doi prieteni adevăraţi. Hector. este să faci puţin mai mult exerciţiu fizic. am zis să stai jos! LETOUZEL: E cu totul inadmisibil să aduci un câine atât de mare în spital. bun băiat. s-a obişnuit să stea cu mine în cameră din clipa în care am venit la început aici. imaginar) intră aparent alergând şi se repede la Crape. obosit — splendid. care n-a avut altceva mai bun de făcut. am compus un vers în memoria celei duse. apoi am cotit pe podul de peste şosea şi am venit înapoi.. Da. măi băieţi. Câinele (fireşte. o deschide. Cânele latră. băiatule. stai! HARDRADER: Jos.. tot în amintirea ei. dar cineva. domnule Hardrader. Nu-ţi trebuie nimic altceva. întărit. Câteva plimbări sănătoase. Doamnă Letouzel. el îşi aminteşte de ea. ia-l de aici. Şi pe Dumnezeul meu. în numele cerului. dar ce-ar putea să însemne? CRAPE: Linişteşte-te. Aşa-i mai bine. peste dealul din parcul spitalului. au murit frumos. stai jos. doamna Letouzel. vezi. Aha. vede că nu este acolo. strigă „Hector.. Hector.. ştii. nu-ţi face nimic.. Aceştia sunt doamna Hardrader şi Hector. hm. s-a apucat şi s-a plâns. Frumos. sus-jos. N-am să-ţi spun de două ori. cu haltere! O să-ţi spun exact ce trebuie să faci când va sosi echipamentul pentru noua sală de gimnastică a doctorului. nu. Dacă-i arăţi că ţi-e frică de el. iar ai început. Ia scăpat fără voie. tonul de comandă. Hector şi cu mine. LETOUZEL: Nici eu. O să fac din dumneata un om cu totul nou. domnule Crape.Sănătăţii. Crape. opt mile. plimbă-te cu o tricicletă.” (Intră Hardrader. Ai să întinereşti în mai puţin de o lună! . stai drace. domnule Hardrader? CRAPE: Hei. Şi doctorul a arătat-o în mod clar că nici nu trebuia s-aud. Priveşte în jur căutându-şi cânele. Hector”. al conductei de gaze . al căii ferate. stai. la mormântul doamnei Hardrader.. linişteşte-te— iată că soseşte Marea Brigadă — „Colonelul a spus — muriţi frumos. Am compus două versuri în cinstea naturii. Sunt surprinsă că doctorul Copperthwaite. Hector. hei. perfect disciplinat. jos băiatule. omule. HARDRADER: Hector. băiatule. băiatule. Ceea ce îţi lipseşte. Ştiţi. trebuie să ştii că eu nu sunt un om nesociabil.) HARDRADER: Nu.. câteva cuvinte. Hector i-a acordat un urlet. Bun băiat. Nu e bine pentru alte persoane. A devenit roşu la faţă şi a ieşit bolborosind ceva. A vrut numai să se distreze. flori pe mormânt. ia-l de aici. jos..

(Câinele este împins afară de Crape şi de Letouzel.. E un aer curat şi sănătos aici înăuntru. băiatule.. Ce spui. .) Da soră. da. în mod categoric... proprie. Da. Ha. ia-l. O să ne dea grozav de multă sănătate! Cred că sunt mai în vârstă cu zece ani decât dumneata. tocmai mă îndreptam într-acolo. A fost puţin cam surprins.. E ceva cu totul ridicol. Trebuie să ştii că echipamentul a fost comandat. încearcă să iasă pe partea cealaltă. ieşi!.. Mai bine te bazezi pe lenevia ta naturală. Camera surorilor. ha! O VOCE: Corectăm ultima comunicare. (Hardrader iese împreună cu sora. murdari de noroi. dar cred că ai să constaţi că vei putea.. HARDRADER: Poate nu acuma. nu eşti agreat aici. la fel ca.. muşcă-l.. da.. Pleacă.. Luaţi-l de aici! Viteazul Hector.) Oh. vă rog. nu. Nu e bine. Domnul Hardrader este rugat să se prezinte în camera surorilor şi nu domnul Golightly. nervos. Viteazul Hector e declarat câştigător. dreapta.. CRAPE: Spune că are să mă întinerească? Bătrânul. da. Crape. Câinele acela-i îngrozitor. vă rog. Hardrader. afară — Luaţi-l de aici! Hardrader. N-am nevoie de acest gen de tratament.) Ce ai dumneata acolo? Ce ai înăuntru? Fum şi ceaţă. ho. (Cântă cu gesturi care alarmează pe Crape şi pe doamna Letouzel. Hector? Ho! Apucă-l. domnul Golightly. Hm. să mă întinerească! LETOUZEL: Scandal şi neobrăzare. HARDRADER: Desigur că nici prin cap nu-mi trece să fac aşa ceva. (Încearcă să gonească cânele spre partea mai îndepărtată.. Dă-l afară. pleosc.... Nu e bine.) N-am să mă îndoi şi nici să mă gârbovesc. ia-l de gât.. E uimitor ce poate face un om cu un pic de antrenament. Hardrader e declarat câştigător. HARDRADER: Ha! Se pare că floricica asta bătrână o să se aleagă cu o nouă clismă! Sper să-i facă plăcere.. şi bocanci mari. vă rog. Crape. Hardrader.. câini şi mirosuri.. O VOCE (din difuzor): Domnul Golightly. viteazul Hector. Şi când o să vină de-aici să mă ia Ho! Stânga...) Du-te.. da.CRAPE: Paralele! Ce tot vorbeşti? N-o să se apuce doctorul să risipească banii ca să aducă paralele pentru cei de vârsta noastră! Eu nici n-aş putea.. Mi-a spus-o chiar magazionerul. (Intră sora Brown. ieşi.) LETOUZEL: Trebuie să vorbesc cu doctorul Copperthwaite. (Se loveşte peste piept. Corectăm. Domnul Golightly este chemat la camera surorilor. într-adevăr. Domnul Hardrader. da. chiar acum. soră. poc. peste obraz le-oi da! Bang. Viaţa până la capăt am să mi-o trăiesc. du-te. dar uită-te la mine.

.? CRAPE: Oh.... da. Ar trebui. după câte ştiu. Cineva a închis o uşă. CRAPE: Să presupunem că ai fi o sirenă. LETOUZEL: Ce vrei să spui cu stai o clipă.... Nu-i nimic.. LETOUZEL: Cine ştie? Poate că se ocupă. CRAPE: Nu? Nu crezi? (Scoate afară hârtia pe care a găsit-o în Scena 1. domnule Crape? CRAPE: Poftim? LETOUZEL: Vrei să spui că nu mai are importanţă să ştii cum să câştigi. De ce să construiască o sală de gimnastică? Am dreptate? LETOUZEL: Cred că da.. să presupunem. îşi pierde timpul.. de ce nu? Nu avem ocazia să facem nimic deosebit. Ar trebui să fim prieteni. GRAPE: Dar să presupunem. Am dreptate? LETOUZEL: Ai dreptate. CRAPE: Stai o clipă. E prea mult ca să putem spera. Singurele lucruri pe care ştim să le facem sunt cele mai rele lucruri pe care le-am învăţat vreodată. Da.... Nu lua în seamă formulele.. ani. CRAPE: Ah.... LETOUZEL: Să presupunem. plini de zgârcenie şi răutate. n-a fost. ai nevoie de înţelepciune. cum poţi să crezi aşa ceva. înţelegi? Ai nevoie de apă ca să poţi înota! LETOUZEL: Înţeleg. vorbim prostii. dacă vrea să aibă vreun merit. .. dar să nu ne distrugă memoria ei? Atunci da. Ceea ce ar trebui să-l preocupe. CRAPE: Stai o clipă.. să complotăm şi să facem planuri. este o adevărată întinerire! Dacă ar putea să descopere un drog care ne-ar face din nou tineri. Ai spus: rente ale ministerului. acest stupid Copper-bottom.. CRAPE: Dar să presupunem. Ar trebui să încetăm să ne certăm.) Priveşte ce-am aici. ar fi ceva grozav. El a zis: o sală de gimnastică. luni. când nu-ţi mai rămâne să cheltuieşti ce-ai câştigat. că în loc de sirenă ai fi o tânără femeie! Ai avea nevoie de un fel de zestre ca să poţi porni în viaţă! Şi dacă eu aş fi tânăr.CRAPE: Ce avantaj poate să aibă oricare dintre noi dorind să fie din nou tânăr? Numai când ajungi să fii bătrân poţi să vezi cum toate se aranjează.. că ai avea o minunată coadă argintie. n-ai să râzi de mine spunându-mi că regret vârsta pe care o am! LETOUZEL: Oh. Vârstele optime.. ai nevoie de experienţă.. uită-te la noi. în această instituţie. aş sări ca o maimuţă! LETOUZEL: E prea puţin probabil. Am ajuns aici. Paralele! Aş putea să mă balansez pe paralele! Oh Doamne.. LETOUZEL: Când se vor întâmpla toate astea? CRAPE: Am fost la el azi dimineaţă...... A avut loc un fel de accident.. reducerile calculate. rămân nemişcaţi spunând „Şşşşş!”) CRAPE: Totul e-n ordine. vezi! Vezi ce face doctorul? LETOUZEL: E chiar aşa! CRAPE: Cu asta se ocupă! AMÂNDOI: Ne va întineri! (Speriaţi deodată de un zgomot. Priveşte la aceste nume. Oh. De ce să ne dea nouă rente? Lucrul acesta nu a fost prevăzut prin nici un act al parlamentului... uscaţi. acest fund de cupru. stai o clipă. iată-ne aici.

numai la o depărtare de o milă de aici. GRAPE: Asociaţie. viaţă — pentru a fi trăită încă o dată.. trebuie să păstreze totul secret până când formulele sale vor da rezultate. da. bineînţeles. şi gata. Scrisorile sosesc.. Ştii. culcat! Dar cum va fi cu Golightly? LETOUZEL: Ce-i cu el? CRAPE: Dacă se însoară cu doamna Phineus. uou. Am găsit! Am să fac o asociaţie împreună cu ea. da. au fost date peste cap de la început pentru că niciodată n-am avut suficient capital ca să le pot duce până la capăt. Dar dacă stăm şi chibzuim bine... Parkinson.. A nimerit într-o fereastră ovală şi a ieşit cu ea cu tot în grădină! Dar când o să aibă treizeci şi cinci de ani. Îmi voi pune la punct agenţia. stăteau într-o căsuţă. ai să-l vezi din nou tânăr şi ieşit în lume. cutii pentru budinci de ovăz.... absolut fără nici o greşeală.. şi eu voi conduce afacerile pentru ei. ah. afacerea se încheie... ho. CRAPE: Ce fel de agenţie? LETOUZEL: O agenţie generală. şi tocmai acum când am reuşit într-adevăr să-mi bag nasul în economiile ei. şi şi-a cărat aici într-o singură noapte jumătate din mobilă.. Abia aştept ziua aceea! CRAPE: Am să mă ocup şi eu de afaceri. În 1945 totul fusese pus la punct pentru o speculaţie cu acţiunile de transporturi care... am s-o fac.Cred că din cauza lui lucrurile vor întârzia puţin. Fiecare profit e investit şi fiecare investiţie e profitabilă! Viaţă. Am să deschid un birou. Ea mai posedă încă ceea ce i-am lăsat din mia ei. se pare că e ceva nepotrivit. Ar trebui însă să te gândeşti. Import-Export. domnule Grape. drace. acele ruşinoase alegeri generale! Ingratitudinea neagră a publicului britanic.. asociatul pasiv. ştii. economii birocratice. ea va fi pasivă!) Clienţii noştri vor scrie... E un punct de vedere... la chestiunea aceea legată de rente. astfel că vom putea face investiţii în mod inteligent. Dar ajunge cu asta. Dar cum de îndrăzneşte? Cum de îndrăzneşte? Fără să ne spună nici un cuvânt! CRAPE: Chiar aşa. până la prânz. „Încă trei camioane care trebuie descărcate. Fonduri publice. Combinaţie după combinaţie.. oh. şi beneficiile se adună. Prea era legat de căminul lor...” LETOUZEL: Doar n-ai de gând să-l angajezi şi pe el! CRAPE: Ho. cum de îndrăzneşte... ce fac copiii? Şi doamna? Bine. Numai eu singură (şi bineînţeles. o să-l fac pe fenomenul ăsta puternic să muncească pentru mine până când o să se cutremure podeaua sub el! Uou.. grăbiţi-vă.. ah. LETOUZEL: Daaa. cincisprezece oameni. n-o să-ţi mai rămână prea mult pentru agenţia în . va fi la fel de neajutorat ca un copilaş! Cineva din familia lui l-a internat aici de la început. uou. pentru ce? LETOUZEL: O mică agenţie. iar eu numai douăzeci şi şase. oh. domnule Crape. oameni care vor lucra pentru mine. numai prin corespondenţă... scrisorile pleacă din nou.. Fără personal. poţi să cari baloturile acelea mari direct în pod. Toată viaţa am aşteptat un astfel de lucru. draga doamnă P. Hardrader! Ia traversele alea de fier şi du-le la capătul celălalt al magaziei. şi după ce ai terminat cu ele. în conformitate cu sistemul meu. LETOUZEL: Hm. Ştii.. Avem timp să ne gândim.. şi poate foarte bine să facă lucrul acesta. cu şorţuri verzi şi cu şepci cu cozoroc de piele. ambalaje. butoaie pentru ulei..

. Mi-a venit printr-o străfulgerare. (Mai cântă încă o dată tot cântecul. Domnul Crape este rugat să se prezinte în camera surorilor.) DOCTORUL: Carnetele de notiţe? Ai adus retorta? Ia să aruncăm o privire. mi se spunea Dandy Jimmy! Aşteaptă şi ai să vezi! (Cântă. Ştii. nu. iar dumneata ar trebui să ai grijă de Hardrader.. Este una dintre acele descoperiri din istoria ştiinţei care. nu-i aşa? Un pic de întinerire poate să producă mari schimbări. albastru — întocmai cum m-am aşteptat.. vă rog. să nu afle nimeni nimic! CRAPE: Să mor dacă scot un cuvânt! Ştim numai noi. priviţi bine. ar trebui să spun cu trei sferturi. Vedeţi. Ar trebui să ne căsătorim! Cine ştie ce va ieşi din noi? Am putea să fim ca Dumnezeu! LETOUZEL: Ah. ha.. de data asta împreună. atâta tot.. Parcă am fost orb de nam observat imediat. vedeţi ce-a reuşit să facă? Însuşi faptul că s-a produs coagularea poate să fie tocmai dovada de care avem nevoie. şi dansează cântând. dar şi-a grăbit propriile sale şanse cu cel puţin o treime. dar am fost obişnuit să fiu frumos. domnule Crape. CRAPE: Oh.) . vedeţi. şi nimeni altcineva! Suntem într-o postură de atotputernici. înainte de a-i veni vreo idee personală. cu jumătate. dacă vrei să fii sigur de el.. ACTUL II Scena 1 DOCTORUL (din culise): Robinson! Domnule Robinson! Domnule Smith! Domnule Smith! (Intră doctorul. urmat de laborantul Robinson.. nu-i aşa. pe Dumnezeul meu.) O VOCE (din difuzor): Domnul Crape. Laborantul Smith intră pe cealaltă uşă şi îi întâlneşte. aha. un albastru închis.. (Răsfoieşte prin carnetele sale de notiţe..tovărăşie. cred că asta este! Ce noroc drăcesc am avut cu bătrânul ăla nebun că ne-a întrerupt tocmai atunci! Habar n-are ce-a făcut. mână în mână. LETOUZEL (Cântă): Iar bătrânului îi trebuie Un tânăr care să-l ducă.. şi la fund ajunge să capete o culoare neagră.. vă rog. v-o spun. Domnul Crape. albastru închis. Nici n-am visat măcar vreodată. nu. Duce carnetele cu notiţe. Preocuparea noastră sunt afacerile. LETOUZEL: Atunci ar fi mai bine să-i fac eu curte. nu-i aşa?. Depunere neagră. care duce un balon de sticlă plin cu un lichid... Dar pentru numele lui Dumnezeu.) Din nou pe lumea asta să fii născut Ca un copil ce trebuie crescut Acolo unde tânărului îi trebuie un bătrân Care să-l ducă pe drumul cel bun. Ah.. aşa se pare.

dă-i înainte... apoi întinde receptorul către doctor... iar tipul ăla mare cu mustaţă uriaşă — cum îl cheamă Hawkins? — să-l treci ca ajutorul tău. nu! Oh.. sunt în perspectivă lucruri mari la spital... Charlie. Şi vezi să fii atent să verifici temperatura. (Laborantul Smith îşi face loc la masă şi efectuează un calcul rapid pe margine. drumul a fost scurtat! E mai mult decât o scurtare de drum. bine. aşa că.. Vă spun că o să zburde ca nişte capre negre! E în ordine. Te vom păstra burlac şi de acum încolo. E-n regulă.. de-abia îndrăznesc s-o spun. am de gând ca pe cei cinci să-i întineresc pe la sfârşitul săptămânii viitoare.. ai grijă. aş putea să fiu grozav.. am reuşit! În orice caz. nici n-ai să observi lipsa mea. dar ar putea să fie ceva important şi eu. bine. băiatule. Acest lucru schimbă cu totul planurile noastre. trasezi coordonate. Iertat şi uitat. nu-i nici o problemă. Dar n-ai putea să-l pui pe Jimmy Ricketts să joace în rândul al doilea. şi apoi să-l iei pe cel de la mijloc — ia-o încet Charlie. băiatule.. ha: şase virgulă opt-şase-nouă.. crede-mă. direct pe piaţa mondială! Robinson. Ce mai faci.. şi iată că am terminat! Aşa. patru ori trei ori doi. de îndată ce ai timp. ha. şi la puterea a treia. o să te trezeşti însurat înainte de a băga de seamă. nu ştiu cum să-ţi mulţumesc. Charlie. o minunat de formidabilă reevaluare a întregului proiect Copperthwaite! Ştiţi. lighenele şi termometrele. vom adăuga soluţii de acotil şi heraclit — jumătate-jumătate. asta înseamnă că voi putea să bag imediat elixirul în fabricaţie.. Da. e corect. Eu ţi-aş fi spus acelaşi lucru. Acuma să vorbim serios. ce? .. Charlie. Charlie. da. mie îmi spui.... mi-am dat şi eu seama. am să ţin minte... Oh... desigur că n-are nici o legătură cu ce s-a întâmplat săptămâna trecută... ştiu că te anunţ în ultimul moment.. notează acest lucru — şi dacă culoarea devine verde.”.. (Laborantul Robinson iese ducând balonul de sticlă.. hi.) Bine băiatule. nu îndrăznesc să încredinţez altcuiva. la . Sunt sigur că va fi.. va trebui să trag chiulul de la meciul de sâmbătă.Da. dar nu sunt indispensabil. hi. aş vrea să faci o scurtă comunicare. O formidabilă. şi nu uita unde ai ascuns cheia de la dormitor. ştii.. ştiu că eşti căpitanul echipei. repede. şaptezeci-şi-doi. Vreau să vorbesc cu Charlie Sanderson.. o să fie depăşiţi. cum îţi închipui că sunt ranchiunos. Am să le pun la cutia poştală pentru tine.. băiatule. personal.. momentul de încovoiere. un plic mare. Ştiu. aici este. Trebuie să comunicăm ministerului.. nimic care să cutremure pământul. în ordine.Ho. Asta înseamnă. aşa că aţi avut perfectă dreptate când mi-aţi spus-o. ho. Asta-i extraordinar de drăguţ din partea ta. e mult mai mult decât atâta. momentul de încovoiere. fii atent la ea... băiatule? Ha. dă-i înainte. Cum naiba le voi face să treacă? Dă-i înainte.. Încă douăzeci şi patru de ore. Încă douăzeci şi patru de ore. ştiu lecţia. Acte medicale.. Ia totul de aici.) Alo — Charlie?. nu-i aşa? (Laborantul Smith scoate din nişă telefonul. Robinson. În orice caz. îmi pare foarte rău... Pe linia obişnuită.. Aici Jack.. dă-i înainte..... Nu. De fapt... Formează repede un număr. dar s-a deschis un nou orizont de cercetări. E-n ordine. ai grijă. Apoi vom mai face o uşoară încălzire la lampa Bunsen. nu. şi urmează să mai fie o singură schimbare de culoare. împarţi. Ştii numărul lui. Pune toate la loc. băiatule. băiatule? Eram complet ieşit din formă. jucăm numai cu un colegiu de profesori.) Dă-mi telefonul.

Al dumitale. sau mai curând bagă capul. El n-o observă. Aş fi fericit dacă ai aranja lucrurile în aşa fel încât animalul să fie îndepărtat în decurs de treizeci şi şase de ore.. ca să nu uit — aş dori să duci o scrisoare — am auzit lătrând pe coridor un câine. Vrei să i-o predai imediat? Mulţumesc. etcetera. la revedere. Aşa că sunt decis să termin o dată cu asta. S-ar putea însă să am nevoie de acest câine. doamnă Letouzel. J. băiatule.. (Doamna Letouzel scoate o exclamaţie exasperată şi după aceea dispare prin uşa pe care a intrat domnul Golightly. Te rog să mă scuzi. ca să vadă ce face el. traversând scena până la uşa opusă. Cred că e doar o corcitură. (Ies cu toţii.) Bună seara. Apoi găseşte pe cineva care se pricepe la lucrurile astea. încet. şi când el ajunge în apropierea uşii. Asta-i tot pentru după-amiaza de azi. nu am altă cale decât să dau dispoziţiile pentru omorârea lui.. apoi se lipeşte de canatul uşii în clipa în care intră. El se aşază relaxat pe un scaun. Doamna Letouzel se retrage în spatele uşii. azi după-amiază. continui să-ţi păstrezi animalul preferat.. dar n-aş vrea să i-l iau bătrânului fără să-i plătesc ceva.. Aceasta va face ca locurile să aibă un aspect mai igienic. Dragă domnule Hardrader. (Îi întinde mănuşa şi apoi pleacă.serviciul de sănătate. Scrie alta: Câinele urmează să fie predat la biroul meu în decurs de treizeci şi şase de ore. Eram dus pe gânduri. fără să-şi dea seama că este acolo...) . Doamna Letouzel reintră pe uşa pe care intrase prima oară. Semnează-l pentru mine şi ai grijă s-o primească de îndată. Oricum.) LETOUZEL: Ha. etcetera. Te rog. sau în caz contrar.. GOLIGHTLY: Te rog să mă scuzi. Domnul Golightly se scoală în picioare şi se îndreaptă spre ea.. Precis că repede de tot o să-l avem iar pe cap pe bătrânul Crape.) Mulţumesc domnule Smith.) Către domnul Hardrader. Copperthwaite.) Oh. h-mm. O să trec pe acolo seara să bem o bere. o vede. Şi mult noroc pentru sâmbătă. (El se întoarce. Păşeşte cu grijă. pune-l la loc. La revedere. şi-şi continuă drumul. medic şef.. cu plângerile sale fără de sfârşit. ca să stabilească costul animalului. rece dar politicos.. mi s-a comunicat că în contradicţie cu regulile permanente din acest spital. deoarece în caz contrar.) Domnule Golightly! Mi-e teamă că mi-a căzut mănuşa. Câinii. nici mănuşa pe care ea şi-a scos-o şi a aruncat-o în calea lui.. înclină capul. Golightly. Anulează scrisoarea. (Laborantul Smith îşi pregăteşte unul din carnetele de notiţe ca să scrie ce i se dictează. Impozabili pe vecie! La revedere. apare brusc cu un uşor strigăt de surpriză. aruncă o privire prin ea.) Scena 2 (Doamna Letouzel intră pe furiş.. nu-mi plac câinii. (Pune receptorul. (Laborantul Smith pune la loc telefonul..

în clipa în care trece dintr-o cameră într-alta.LETOUZEL: Oh! Domnule Golightly. Am să-ţi spun totul. eşti un desfrânat.. ha. LETOUZEL: Sperai să-ţi acorde o privire. ea. Mai bine să-ţi spun şi mai mult. totuşi. GOLIGHTLY: Ştii? Oh. te rog.) N-ar fi trebuit să-i spun. surâzând afectat. că ai lăsa lucrurile să meargă la fel ca acum.. fără prejudiciul datorat vârstei înaintate şi aspectului meu ridicol. Mi-am ieşit din fire. ei bine. Te rog. Afacerile nu înseamnă pasiune. asta trebuie să fie o afacere.) Am spus prea multe. ea.. nu mă aşteptam să întâlnesc nici un domn pe acest coridor. Nu e bun pentru altceva decât pentru ca să distreze o bătrână ca ea! Însă pot să-ţi spun că pe vremea când eram tânăr. Vezi că eu ştiu pentru ce ai venit aici.. GOLIGHTLY: Doamnă? LETOUZEL: Îmi pare într-adevăr rău pentru dumneata. un prieten drag.. N-are să se schimbe niciodată. ştii? Da. te-ai arunca asupră-i ca un şarpe cu clopoţei şi ai distruge şi inimile altor nenumărate femei! Oh. Ştiu ce gândesc ceilalţi: sentimentalul. Afacerile sunt afaceri. domnule Golightly! GOLIGHTLY: Doamne sfinte.. Cred că sunt o proastă.. învârtindu-se primprejur. Dragă prietene. ţi-am spus-o. aş demonstra cruzimea şi brutalitatea acestei vârste! Ar fi câteva tinere femei care ar rămâne înmărmurite! Şi aceasta nu-i o simplă poveste! LETOUZEL: Să presupunem — de ce să nu presupunem? — să presupunem că ai fi tânăr. nu-i aşa? Un ultim apel la adresa divinităţii ei implacabile. Nu pot.. nu le-aş lăsa.) .. (Spre public. nu te mai gândi la ea! GOLIGHTLY: Nu. Dar să vedem ce avantaje pot avea. LETOUZEL: Dar ţi-am spus: are să te înghită. cuceritorul de inimi. Pasiune şi mânie: pentru mine. care să te păzească. o adevărată primejdie pentru femei! GOLIGHTLY: Nu m-am gândit să spun aşa ceva. doamnă Letouzel. GOLIGHTLY: Numai din cauza vârstei mele..) Voi accepta. dar nu-ţi va fi de nici un folos. micuţul Golightly. Cred. (Spre Golightly. LETOUZEL: Ah. nu. ai nevoie de un prieten. om mărginit şi stupid ce eşti! — s-ar întâmpla la fel! Şi ea. crede-mă când o spun. te rog să mă ierţi! Scuză-mă! Plec imediat în camera mea.. doar pentru o singură seară. nu? Ai smulge-o din inima dumitale.. eşti! Priveşti şi te amuzi. domnule Golightly. niciodată. eram admirat! Nu se considera pe atunci caraghios să apari spilcuit şi să te porţi ca un cavaler. aruncând priviri galeşe. GOLIGHTLY: Oh. LETOUZEL: Nu! Dacă mâine n-ai avea decât optsprezece ani. şi ea ar avea tot atât — nu înţelegi. ar avea peste treizeci! Domnule Golightly. Şi eşti tot atât de rea. Vino. Să presupunem că şi ea ar fi. Nu. cinstit. (Ies. (Spre public. Dacă aş putea să fiu iar tânăr. LETOUZEL (reţinându-l): Domnule Golightly. iarăşi! Se pare că ne întâlnim mereu! Mă îndreptam tocmai spre. (Spre Golightly.. ha. Am avut intenţia să spun că voi putea să-mi îndrept atenţia în direcţia în care mi-ar dicta înclinaţia mea..) N-ar fi trebuit să-ţi spun.

dacă vreţi să ascultaţi. Nu vă grăbiţi să plecaţi. Un poem trebuie să fie adevărat. aşa că spuneţi-mi... trebuie să fie chemate în altă parte. ding. (Intră laborantul Smith cu scrisoarea. soră Brown. Anii au trecut atât de uşor Cum mi-au trecut mie alături de tine! Vai. Aceasta şi explică de ce sunt chemate. Privindu-le pe amândouă Inima începe să cânte. Nu e acelaşi lucru dacă le-ar interesa să facă şi un pic de mişcare în aer liber. că vă veţi lămuri singure. Slabă.. Vă rog. Totdeauna se întâmplă la fel. dar nu sunt un strigoi bătrân. tinere doamne. (Cele două surori se aşază fără chef.) HARDRADER: Oh. Îţi pierzi tot curajul. soră Brown. De fiecare dată când încerc să le învăţ câte ceva pe aceste tinere. scuzaţi-mă. Aşa că. fiţi sincere. haide. HARDRADER (surprinzând cele două surori într-un colţ): Scuzaţi-mă. Vă asigur. nu fiţi timide. ding-a-ding. vă deranjez doar pentru un moment. asta e. (Cele două surori ies. aceste serate cum le zice — mi se pare „boogie-woogie” — până noaptea târziu. Cu excepţia mea. urmărindu-le pe cele două surori. aţi înţeles? Există sentiment: dar este el oare şi adevărat? Oh. sau nu-i bun de nimic. Uită-te la doctorul Copperthwaite.. dar cine îşi bate capul ca să-l susţină? Nimeni din acest spital.. cât de puţini! Ei bine. la aceste. prezentaţi-vă imediat în camera de sterilizare. prin viaţă cu tine Am rătăcit — un om şi un câine — Fără certuri sau discuţii. DIFUZORUL: Soră Jones. ascultaţi aici un cântecel: Pe sora Brown eu am văzut-o Cum jos s-a aşezat Pe scaun lângă sora Jones.. Dar ce spuneţi de astălaltă? Este tocmai aceea pe care doream s-o ascultaţi! (Citeşte. a fost doar o improvizaţie. Două diamante Pe un inel de aur. că alături de nevastă. la camera de sterilizare. Se pare că nu au niciodată un moment liber. Bătrâne prieten. soră Jones. soră Brown. Crape îl urmează. Bineînţeles.Scena 3 Intră Hardrader cu o foaie de hârtie. ştiu. Nimeni.) Ha. ia loc. slabă. îţi închipui că ar sta să mă asculte mai mult de două minute? Nu doresc decât să danseze cu doctoraşi cu chipuri gălbejite. sunt sigur că joacă destul de bine rugbi în fiecare sâmbătă. HARDRADER: Dar dacă ar fi în timpul lor liber. Câţi Oameni ar putea să spună acelaşi lucru? Cât de puţini pot spune.) . ha. Hei.) Lui Hector — e vorba de clinele meu. Pot să fiu un om bătrân. ştiţi prea bine. CRAPE: Se consideră că sunt în timpul serviciului.

Câinele este tot la dumneata. pretextând că mă duc să văd cum arată peluza.. Un astfel de om. n-a putut fi scrisă de un om. Ai putea să crezi că e vreo. fără nici un simptom. Doamne. drept. eşti? CRAPE: Ce s-a întâmplat? HARDRADER: Citeşte-o. vai de mine. Ei bine. haide.. eşti de atâta timp aici că ai ajuns s-o cunoşti. e că s-ar putea să mă pomenesc — să zicem. Bineînţeles că unele surori sunt la curent cu secretul meu.) Oh.. HARDRADER: Ba da. CRAPE: E numai obişnuita rutină birocratică. cine e înspăimântat? Cui îi pasă cât negru sub unghie de ce spune un blestemat de tânăr chirurg! Ha. Simţi. Chiar dacă scrisoarea nu e decât o simplă glumă.... bătrâne prieten.. vreo descoperire mai serioasă. ascultă. Omul care a scris-o n-a fost om.. ceea ce nu s-ar putea spune şi despre dumneata. omule. Doamne Dumnezeule. nu-i aşa? HARDRADER: Da. Trăieşti. o scrisoare pentru mine? Mulţumesc! Ce s-a întâmplat? Ă-ă. sunt simptome. sus fruntea.. (Laborantul Smith iese. . Dar le-am spus: „Vă rog. cu toţii în jurul drapelului.Ah.. vreau să zic. o glumă de prost gust a unui tinerel. Toată lumea ştie că îmi place să inspectez în mod regulat terenurile de sport. Pentru că e o scrisoare inumană. De fiecare dată când doctorul ne examinează. HARDRADER: Sper că nu s-a întâmplat nimic rău.. la ultimul meu examen radiologie? Cancer? TBC? CRAPE: La vârsta dumitale? HARDRADER: De ce nu? CRAPE: Ei bine.... niciodată n-am tuşit. ascultă. Niciodată nam avut o răceală.. sus fruntea. HARDRADER: Doctorul Copperthwaite trimite scrisori doar în cazul când ceva nu e în regulă. Să rămân în picioare până la sfârşit. Dacă există ceva care poate să mă înspăimânte.. Crape. nu de data asta!” GRAPE: De ce n-o deschizi? HARDRADER: S-o deschid. Îl ţin într-o baracă în partea de nord a terenului de tenis. scoate scrisoarea şi o citeşte. Drace. cred. că m-a făcut să-mi doresc moartea. voi pleca. Deodată. aşteaptă. domnule Hardrader.. şi am crezut că pot să fiu în acest fel sigur. nu-i aşa? HARDRADER: Totdeauna m-am mândrit de constituţia mea robustă. domnule Smith. şi pot să-ţi spun. Îl hrănesc zilnic. fără nici un avertisment. îmi spun — „Nu de data asta.. CRAPE (după ce a citit scrisoarea): Oh. vino-ţi în fire.. de ce-ţi mai baţi capul? Toţi o aşteptăm.. la vârsta dumitale.. Totdeauna am fost fericit să mă gândesc că atunci când voi pleca.. cu cancer. (Rupe plicul. te rog. eşti om? CRAPE: Ce fel de om? HARDRADER: Care respiri. de pildă. Crape. aşteaptă o clipă — domnule Smith. CRAPE (respirând zgomotos pe nas): Răceală şi tuse nu înseamnă nimic.) Despre ce-o fi vorba? CRAPE: Probabil că e de la director. Oh.

Când vor veni să-ţi ceară să-l predai. Această scrisoare. am să-ţi spun ceva. CRAPE: Scoate-l afară din baracă. Dar acum. totul s-a terminat. Şi vei înţelege imediat cât de mult merită să facem acest lucru. e o despărţire. vino. vei spune. Acum. mai este ceva. Vorbeşti despre o răsplată? Aha.. CRAPE: Oh. Şi şocul produs de această despărţire ar putea.închideţi ochii. cinstite..) Nu aveam intenţia să i-o spun. nu-i aşa? Ai prins ideea. Cum pot să-ţi mulţumesc? Nu sunt un om care să rămână vreodată cuiva îndatorat. După aceea vom găsi câinele. pentru că eu sunt cel mai iute dintre noi amândoi: asta o ştiţi. Dar vezi. scoate aparatul şi în acelaşi timp se pregăteşte să răspundă. Laborantul Smith intră grăbit. bătrâne prieten. mă credeţi? Sau vouă vă pasă? Nu..) Prea puţin îmi pasă de ea. Prietenie. Energie. Şi nu mă întreba unde am să-l duc.. Vigoare. Am fost un om voinic. Înainte de a începe să . În nici un caz.. CRAPE: Despărţire temporară.... pentru Dumnezeu. acum. vezi. (Ies amândoi.) Bătrâne prieten. CRAPE: Dar se înţelege că îl vei primi înapoi. şi oricare ar fi planurile ei. bătrâne prieten. încât se pare că sunt obligat să fac lucrul acesta. Nu. îl vom salva pe Hector. Dar să nu-l mai adăposteşti din nou în baracă. cu toată sinceritatea. HARDRADER: Să-ţi dau.. (Spre public.. Când se va termina toată această vânătoare. nu vă pasă. tot eu am să fac plăţile la sfârşit. Crape.. (Spre public.. (Spre Hardrader. că nu ştii unde se află. CRAPE: E adevărat că nu mai ai mult de trăit. la vest de pavilionul de crichet? O să te duci acolo ca să vezi în ce stare se află poarta. Şi apoi. Astăzi ştiu prea bine că sunt prea bătrân pentru toate acele lucruri pentru care am trăit. Hai vino. Crape. eh? HARDRADER: Înainte.) Dar te-ai prăbuşit într-un asemenea hal. (Spre Hardrader.. Putere trupească. Ce importanţă mai are dacă Hector va fi omorât? Şi eu sunt un om mort. el. Nu mai am. Vezi. Hector. am fost. mai bătrân decât dumneata. HARDRADER: Ce vrei să spui? CRAPE: N-aveam intenţia să ţi-o spun. bătrâne prieten.. nu. Hai. Da. O să le spui că a fugit. vino.. Ce poate fi mai simplu? HARDRADER: Dar ce-are să se întâmple atunci? Hector nu poate trăi fără mine.” Şi ele sunt fete bune..) Scena 4 (Telefonul sună în nişă. mai ales una pe care n-am s-o pot suporta. Ce zici de vechea seră dintre rododendroni.. un om bătrân. E un lucru pe care nu lam recunoscut până acum. HARDRADER: Totuşi. niciodată nu l-aş fi încredinţat pe Hector altcuiva. fii atent. acum.. o să ai curând ocazia. Aşa au făcut. nici măcar nu-mi dau seama cum pot să mai trăiesc după toate astea. dar sunt bătrân. Crape. HARDRADER: Nu. Crape. bătrâne prieten. puternic. ce să mă fac? CRAPE: Dă-mi mie câinele. Lasă-mă să-l iau...

..) Şi la revedere. sir. E mult prea zelos băiatul acesta. şi trebuie să fiu aici. Pe cât sunt informat. Smith a plecat! Uite-l cum dispare.. Foarte bine. (Pune jos receptorul. ora cinci e splendid. ţi-o spun acum. Doamne..vorbească.. desigur. Consilierul Municipal şi doamna Consilier Municipal. mamă. cum să nu. da?.. nu pot să spun nu.... asta îţi spun.. sir Frederick. şi după aceea iese... orice oră din zi îmi convine.. Or să vină duminica. vorbesc eu. şi vor să-l vadă la lucru. iar sună! Alo. Şi apoi. a fost? Am invitat-o eu? Pentru numele lui Dumnezeu. vreau să-ţi spun. fără biliard... şi eu aş vrea să viu acasă tot atât de mult cum vrei şi tu să mă vezi... poţi să pleci. sir. Da. domnule Smith. ce drăguţ că mă chemaţi! Da.... Aici e un spital. Bine. ştiţi. trebuie să mă îmbrac în ţinuta de curte.. Nu... Formează. maiestate. şi. prăjituri cu frişcă. Vin toţi. propteşte-te cu spinarea de zid... acum.. Vorbesc ca să-mi împac conştiinţa. E-n regulă.. Bineînţeles că nu ţi-am spus-o. Da. sunt foarte bine.. ca să viziteze spitalul. nu. fără spectacole de cinema. O vizită oficială. la revedere. nu pot veni duminică pentru că vine aici un tip de la ministerul sănătăţii cu o grămadă de granguri. Îmi pare foarte rău. acum ascultă-mă. Poftim? Bună dimineaţa. Uite. Vreţi să ştiţi cauza? Sir Frederick... o să fie fără discuţie o soţie minunată pentru cine ştie ce tâmpit. Nu e o vizită de curtoazie. Duminica.. sunt sigur că e o fată splendidă. Ridici telefonul. maiestate.. dacă aţi găsi posibilitatea să amânaţi cu o săptămână.... nu club de distracţii. La revedere!.. a închis. 36786. ascultă-mă. trebuie să. nu nu nu... desigur. Trebuie găsit un covor. Duminica. tu eşti. aici Copperthwaite. nici o întrebare. Totul e în ordine. sau cea de gală?. Numai o clipă.. Dar n-am să le dau de băut. Pune umărul la cârmă. n-am recunoscut. Pentru existenţa mea fără griji...) DOCTORUL: E-n ordine... Alo. cu excepţia momentului când. o da. Da. Şi al dracului să fiu dacă ştiu cu cine urmează să-mi dea legătura. Jumătate din ministerul acela blestemat. nimic mai mult. şi cineva de la capătul celălalt îţi spune: „Vreţi să închideţi un moment. dacă puneţi problema în felul acesta.. Da. Doamne. Lordul Primar şi Episcopul. băiatule.. la revedere... Vedeţi. da. vă rog. fără dans. La revedere. Ştiu că Joyce este o fată drăguţă. Asta-i comunicarea lui Robinson. mamă. nu. Dar aş fi mult mai fericit dacă aţi reuşi. sir.. mamă? Aici e Jack. O.. e ceva oficial. A zburat ca o rândunică. Oh. Poftim? N-am înţeles.. îmi pare rău. sir Frederick.. Desigur. Alo! Ei drăcie. Ar trebui să cumpărăm un drapel. bineînţeles. Foarte mândru să vă văd aici.. mamă. nu. intră doctorul şi îi ia aparatul. Ascultă-mă. (Laborantul Smith formează numărul. îi întinde telefonul doctorului. ar putea fi şi palatul Buckingham.. cred. Nu sunt pregătit pentru spectatori! Cine cred ei că sunt? Or să ne ceară un satelit sau o coborâre în batiscaf.. mamă. sir Frederick. Şi dumneavoastră. Nu.. nu pot să nu-i întâmpin. te rog. i-am spus să nu fie prea melodramatic. Alo. înainte ca să ştim cum stăm.. în ordine. sir. nu pot veni duminică. lasă-mă să-mi invit propriile mele prietene la o ceaşcă de ceai.. înţeleg. să organizăm totul. Vor să vadă elixirul. Ah. Nu... Sunt încântat. duminica. ceai. mamă. Fără băuturi. vă dau imediat legătura!”. Primăria şi doamna Episcop. oh. direct din Whitehall.) Alo. Doresc să vorbesc ceva personal. Limba e mai ascuţită . Cornuri. sir. Îmi pare rău. asta-i tot. Şi la revedere. aici medicul şef.. Roşu. sir Frederick.

acum. încet. DOCTORUL: Stai liniştit. cum îl cheamă? CRAPE: Hector. (Intră laborantul Smith. haide. trăgând uşa după el chiar în clipa în care iese afară din nişă... nu. trebuie să scăpăm de el.. atrage-l. n-are să te muşte.. neînţelegând nimic. băiatule. omule. domnule doctor. Nu! Sună-mă săptămâna viitoare! (Pune receptorul jos şi întinde aparatul laborantului Smith.) Unde ai dispărut? Aici! Nu. Nu mamă. spune-i lui Joyce că regret foarte mult. băiatule. (Se aude un lătrat. dă-mi mie mâncarea. (S-a retras cu spatele până la nişă şi pune repede farfuria înăuntru. doctorul pentru Hector. o farfurie de tocană. Mi se pare că l-ai supărat. domnule doctor. iute! (Laborantul Robinson iese prin dreapta.. îmi pare rău. peşte. mi s-a părut că vrea să fugă. trebuie să închid telefonul.) CRAPE: Cuminte. N-am vrut să fiu vulgar. e un afurisit de câine.. Robinson. cuminte. masa.. cuţu-cuţu.. Hector. carne.: (Ia farfuria cu tocană.) Dă-l afară pe uşă! (Câinele este dat afară şi ei trântesc uşa după el. bun băiat.. Hector. Smith. unde eşti? (Laborantul Robinson intră pe scena principală cu o farfurie de mâncare. ouă. sau nu mai ştiu ce se spune în astfel de ocazii. uite. uite ce tocană bună. Unde-i Robinson? (Intră laborantul Robinson. Stai liniştit. trage-l încet după dumneata — încet. mâncare. Dumnezeule.... îmi pare rău. nu-ţi fie teamă de el. mamă. DOCTORUL: Hector..decât sabia. Se aude din nou lătrat în partea cealaltă a scenei.. Cum dracu să ştiu ce fel de mâncare. Hai. masa lui Hector.) Doctorul are mâncarea. Hector.. Adu ceva de mâncare pentru el — repede. sau gândul merge mai încet decât cuţitul. nu.. Hector pentru doctor. Dacă vrei s-o inviţi la ceai. doctor... DOCTORUL: Robinson... Smith. Se aude un lătrat atenuat. hai cu mine.. doctor..) Ajunge.. vrei să te uiţi.) Dă-l afară pe câinele ăsta blestemat! Cine i-a dat drumul înăuntru? E un câine în cameră.. cuţu-cuţu. pot să spun că mănâncă tocană.. ademeneşte-l afară. omule. dute. doctor. masa... fă un efort ca să-i atragi atenţia.. mâncare.) Of. Pe partea aceea intră Crape.. poate să vină la viitorul week-end. luptându-se cu câinele. acum atrage-l.) Ce-i asta? Dă-l afară de aici! Dă-l afară! Afară! Smith... Te rog să-i prezinţi scuzele mele.. prinde-l! Aici! (Urmăresc agitaţi câinele prin scenă. mâncarea pentru Hector.. (Laborantul Smith e muşcat. mâncare. Te-am chemat. apoi respiră uşuraţi... aşa. vino la doctor.. Doctorul îşi dă seama că a apărut un câine pe scenă. nu.. încercam să-l prind. am spus liniştit. aşa....) Ce-ai adus acolo? Tocană? E-n ordine. masa.. începe să mârâie.. n-are nici o legătură cu mine. Robinson.. Ademeneşte-l. dar judecă. du-te la uşa aceea.. băiatule. scoate un ţipăt. De unde a apărut? .. agită puţin farfuria.) Cine a lăsat câinele ăsta să intre? (Laborantul Robinson dă din umeri şi din cap.) Ce neruşinare! Dracu să te ia cu mâncare cu tot. Hector. bun câine.) CRAPE: Fii atent la el.

pur şi simplu mi-a smuls din mâini.) Acum.. câinele. Surorile traversează preocupate scena). Dar ce mai era acolo? Plăcintă cu coajă rumenă. domnul Hardrader. câinele e în coş conform planului. repede. (Crape iese. radiografii. Am să ţin minte lucrul acesta. ca să mi-o ia din faţă. zemoasă. E vorba de ceva neobişnuit. doamna Phineus.. fişele de temperatură. Elixirul continuă să fermenteze conform planului. piei din ochii mei. ce o traversează în sens invers. toţi cinci.. Nu m-am gândit o clipă la ei. fiţi gata. asta-i tot ce faci.Hardrader? E al lui? CRAPE: Dar. S-ar putea ca nici unul din ei să nu corespundă. Domnul Crape.. LETOUZEL: S-ar putea să-mi fi greşit dieta. Urgent. tensiunea. şi apoi să vină imediat. (Robinson intră în nişă. repede... Dumnezeule. întâlnindu-i pe laboranţi. vino apoi iar aici. Du-te după el — fii atent — pune-l într-un coş.. vă rog. Atenţiune. dar să-mi servească masa de seară. vă rog.. domnule doctor. repede. Important. dar nu mai ştiu. domnul Golightly. domnule Crape. DOCTORUL: Îţi bagi nasul peste tot. susţin că aşa nu se mai poate. doamna Letouzel sunt rugaţi să se prezinte de îndată la camera de . pregăteşte-te. nasul dumitale gros. urgent verificarea. mereu nasul ăsta roşu. pacienţii.. soră Brown.) Totu-i gata. Intră doamna Letouzel. cartofi.. (Doctorul şi laboranţii ies în diverse direcţii. cu o farfurie goală. Cred că era o friptură cu fasole. Fii foarte atent.. Dar tare aş fi vrut să ştiu. mă voi plânge autorităţilor.. şi tot ce trebuie. DOCTORUL: Soră. tare aş fi vrut să ştiu... pregătiţi totul. (Intră sora Jones. Un nas ca ăsta cere o cataplasmă care să-l umple cu băşici.. Robinson! (Intră laborantul Robinson venind din nişă. Aceasta-i o brutalitate. Toţi cinci pentru control.. nu mi s-a spus nimic.. leagă bine coşul.) DOCTORUL (în trecere): Fişele de evidenţă. care nu face parte din programul normal. soră Jones. (Doctorul traversează scena..... tot ceea ce făceam era doar. unde mergeţi acum? LETOUZEL: Nici măcar n-am avut timpul să văd ce era în farfurie. atent — închide uşa după dumneata... soră. Ieşi. sir Frederick şi prietenii săi fermentează conform planului.. Atunci. Smith. ascultă-mă. Nu mai trebuie să-mi fac nici o grijă. Prea mult... dacă îmi permiteţi. acum suntem cu toţii pregătiţi pentru duminică. (Doamna Letouzel iese împreună cu sora Jones) Scena 5 DIFUZORUL: Atenţiune.. Toţi cinci la radiografie şi tot ce mai trebuie. plin de bube. Prea mult sânge. soră Jones. LETOUZEL: Domnule doctor Copperthwaite. Nu-mi place prea mult o plăcintă zemoasă şi grasă. nu ştiu..) Aşa.) Vă spun. Soră Brown. coajă grasă. domnule Crape.

(Hardrader se luminează.. aş vrea să fac un examen medical complet al fiecărui pacient. din clipa în care am să te anunţ.. cum te simţi cu sănătatea.. Ai înţeles? Domnule Robinson.) CRAPE (cântă): Au fost odată cinci sticle verzi Agăţate de pereţi. Voi începe cu doamna Phineus exact într-un minut. e-n regulă. pe Jupiter. Soră Jones. hau-hau. Instrucţiunile medicului şef. poţi să-mi răspunzi.. hau-hau.. După aceea pătrund în scena principală şi o traversează ieşind pe partea opusă. domnule Smith.şi doamna Phineus. Atenţiune. Bine! Soră Brown.. După aceea. (Tuşeşte.. (Şoptind. (Bătrânii — cu excepţia doamnei Phineus — vin alergând pe scena superioară. întâlnindu-se cu primii la mijlocul scenei. doi. Aşa cum şade aici imaginându-şi tot felul de explicaţii şi situaţii cu totul deosebite şi urgente şi tot felul de cazuri neprevăzute...) L-am scos afară.) Dar cu sănătatea cum stai? HARDRADER: Oh. (Doamna Phineus este împinsă pe scaunul ei cu rotile de către sora Jones. de către o mână neagră sau de un instrument al fortunei. Cu excepţia durerilor la inimă.. provocate sau produse altfel. domnului Golightly.) DOCTORUL: E toată lumea aici? Unu... afară.) . domnului Hardrader. n-am timp.. afară.... Şi aş vrea să am radiografiile imediat. Grăbiţi-vă. patru. afară. pe rând.Doctorul Copperthwaite se interesează de sănătatea noastră. pentru ca să fie imediat examinaţi..radiologie pentru o examinare urgentă. CRAPE: Domnul Golightly? GOLIGHTLY: Bine. dar cum stai dumneata cu sănătatea? . Din cauza unei explicaţii posibile care i-a cuprins mintea. doamnei Phineus. chiar în clipa când am să le cer. domnului Crape. CRAPE: Domnul Hardrader? Domnul Hardrader? Răspunde-mi. strănută şi vorbeşte nedesluşit. Există un motiv extra-urgent care curând va fi dezvăluit Dar o sticlă verde deodată s-a răcit.. Doctorul iese pe cealaltă uşă. Laboranţii reintră în scena principală. cei patru bătrâni împreună cu sora Brown reapar pe scena superioară şi se aşază în rând. dumneata rămâi aici în camera de consultaţie.... aşa că fiecare să fie dezbrăcat şi gata să vină înăuntru. Până acum nu ni s-a spus. Urgent. alarme. Surorile şi laboranţii sunt rugaţi să fie atenţi. Atenţiune. apoi apare şi doctorul. trei. pe Jupiter. doamnă Letouzel? LETOUZEL: Bine.. (Laboranţii intră în nişă.) .. nu uita. Doamna Phineus este ajutată să părăsească scaunul pe rotile de către sora Jones şi condusă spre una din uşi. De ce suntem agăţaţi aici. LETOUZEL: Domnule Crape. Important. nici răbdare. Vă rugăm ca surorile şi laboranţii să asigure prezentarea de îndată a doamnei Letouzel. treceţi la instalaţia de raze Roentgen din camera cealaltă. întovărăşiţi de surori.. cât mai curând posibil. dezordini. te rog. Laboranţii traversează scena principală în direcţia cealaltă. Bine. Dar o sticlă verde a răspuns la a doctorului chemare Aşa că-s numai patru sticle verzi agăţate de pereţi.

presupun. Nu. Doctorul intră prin uşa din partea opusă.? DOCTORUL: Treizeci şi trei. un mic supracontrol.. Nu-i nimica grav că nu dispare vechea pată de iod. domnule doctor.CRAPE: Ştiţi.. Sunt relaxată.. E în ordine. şi tăcută. DOCTORUL (loveşte genunchii ei cu un ciocănel mic): Un. te rog. doamna Letouzel. Eu nu sunt alarmată. acesta-i cuvântul. nimic special. Bine.. care îşi duce degetul la buze şi se uită la Crape. PHINEUS: A-a-a-a.. LETOUZEL: Nu trebuie să te alarmezi. şi am spus tăcută.) Radiografiile sunt gata.) Aşa că nu e cazul să ne facem nici o grijă. hop! Bine.. Soră. şşş. mă simt perfect sănătoasă. doamna Phineus... GOLIGHTLY: Ah. HARDRADER: Crape. da. doamnă Phineus.. am impresia că am răcit. cred.. Vreau numai să fac un mic control obişnuit.? Aş spune că putem să-ţi acordăm încă mulţi ani în viitor. domnule Robinson? (Laborantul Robinson scoate capul din nişă şi confirmă dând din cap. HARDRADER şi GOLIGHTLY: Că astăzi este Ziua! LETOUZEL: Am spus relaxată..) Grăbeşte-te cu ele. este adusă de sora Jones.. doi.. . nu-i aşa. Şşş.. nu sunt grav bolnavă. Vă rog. nu-i aşa? S-au făcut radiografiile. PHINEUS: Dar. (Sora Jones o conduce afară pe doamna Phineus. dar nu ştii niciodată. DOCTORUL: Un. (Sora Brown o scoate pe doamna Letouzel de pe scena superioară.) Acum următorul. poţi pleca. despre toată această forfotă şi toate aceste treburi medicale. foarte mulţi ani... Instalaţia de apă funcţionează bine? PHINEUS: Poftim. (Laborantul Robinson scrie.. cred că nu-ţi închipui.) DOCTORUL: Ah. PHINEUS: Domnule doctor.. GOLIGHTLY: Dragă doamnă.. Pe scena principală..) DOCTORUL: Bine.. Bine. nu cred să fie ceva serios. doamna Phineus..) PHINEUS: Vă rog. da. Pentru doamna Phineus raportul este pozitiv. Mulţumesc. trei.. doamnă Phineus. DOCTORUL: Da. doi. Asta-i tot. foarte bine. Smith? (Laborantul Smith scoate capul din laborator şi arată din cap că nu. de ce să spun treizeci şi trei. nu-i aşa. îmbrăcată într-un fel de cămaşă de noapte. Crape îşi pune şi el degetul la buze şi îl priveşte pe Hardrader. hop! (Se adresează spre scena superioară.. Robinson? (Laborantul Robinson iese din laborator şi-i întinde doctorului radiografiile. draga mea. poţi să-mi spui dacă te simţi în formă. cred că nu-ţi închipui. DOCTORUL: Treizeci şi trei. pregătiţi-o pe doamna Letouzel. Radiografiile sunt gata. Merge. spune A-a-a-a. da. şi trimite-o aici când ai terminat.. şi în acest anotimp al anului. ce rost au toate acestea acum. (Îşi duce degetul la buze şi se uită la ea cu o privire semnificativă. domnule doctor? Oh. trei. nimic altceva. ce scop are. Scrie aceasta. Aş spune că niciodată nu te-ai simţit mai bine. Cred că da. Cum te simţi astăzi? Suntem în formă bună. vorbind aşa în general. draga mea.. Acum.

trei. bolboroseşte şi strănută.) Vă rog. pot să vă spun că a fost un talmeş-balmeş îngrozitor. hop! LETOUZEL: Hop. sunt perfect. Să n-ai nici o grijă. da. Sora Brown reapare pe scena superioară. sunt sigură. DOCTORUL: Treizeci şi trei. pentru ca doctorul s-o examineze. DOCTORUL: Treizeci şi trei. draga mea. Am fost la Passchendaele.. DOCTORUL: Să vedem radiografiile. (Strigă spre scena superioară. E numai o chestiune obişnuită. doi. draga mea. domnule doctor. domnule doctor. da... Sora Jones o aduce pe doamna Letouzel..(Laborantul Robinson se întoarce în laborator. LETOUZEL: Da? DOCTORUL: Oh.... bătrânii.. e un examen medical obişnuit. bine... dar acest examen nu intră în programul normal al spitalului..... hop! Hop! Pot să spun că e numai ceva local. sunt foarte sigură. dar. DOCTORUL: Bine. Pentru moarte sau glorie sau pentru bubuitul tunurilor. (Laborantul Robinson intră aducând radiografiile. (Tuşeşte.) Cum ne simţim în general. Sticla următoare a fost coborâtă Aşa că-s trei sticle verzi asudând din fiecare por. îngrozitor. eşti sigură? Instalaţia de apă? LETOUZEL: Oh. Într-o formă splendidă.. Poţi pleca. DOCTORUL: Nu trebuie să-ţi faci nici un fel de grijă.. doi. DOCTORUL: Se pare că totul este în perfectă ordine. oh. spune A-a-aa.) LETOUZEL: Domnule doctor Copperthwaite. sigură. doamnă Letouzel. care am trecut prin două războaie mondiale. nici o îndoială.... Un.. domnule doctor. un. vorbitul. ce îngrozitor talmeş-balmeş. LETOUZEL: A-a-a-a.) CRAPE (cântă): Au fost odată patru sticle verzi Ce aşteptau aşezate într-un rând.. pentru că se cuvine ca noi. poftim? LETOUZEL: Domnule doctor. patru ani în armată. vreau să spun mersul. DOCTORUL: Un. . da. LETOUZEL: Treizeci şi trei. nu trebuie să-ţi faci griji pentru asta. foarte sigură. să fie pregătit domnul Hardrader. ce s-a întâmplat? DOCTORUL: Încă o dată. am fost. eliberând ciorapi noi pentru oamenii cu picioarele în tranşee. în cămaşa ei albă.. doi. splendidă. vorbesc serios. Dumnezeule cât eram de îngrozit. (Sora Brown îl conduce pe Hardrader de pe scena superioară. LETOUZEL: Dar.. încă mulţi ani de acum înainte.) Da-a. Cred că da.. un mic control.. trei. trei. Aş dori să ştiu.. Trei sărmani soldaţi recrutaţi pentru război. da. bine. cititul ziarelor? Instalaţia de apă? LETOUZEL: Oh. Până duminică nu mai rămâne nici o urmă.

Treizeci şi trei.. în legătură cu Hector.. doi.) Ea-i în regulă. Acum..(Sora Jones o conduce afară.) DOCTORUL: Aha.. Domnul Hardrader. Bine. nu te-apuca să-ţi baţi capul cu toate aceste treburi medicale. un doi. Lapoviţă. când le compari. DOCTORUL: Domnul Golightly e gata? (Sora Jones îl aduce pe Golightly. să fie pregătit domnul Golightly! (Sora Brown îl conduce pe Golightly de pe scena superioară. rutină. îmbrăcat în halatul său. hop. Cred că n-ar trebui s-o întinerim prea mult. trei. bătrâne. de apă. HARDRADER: Domnule doctor. un. Un control obişnuit. Un. domnule Hardrader. Mi-aţi trimis o scrisoare.) Nu te agita.. l-am căutat şi mi se pare că s-a pierdut. nici pentru domnul Golightly. Ploaie. cum se spune. sunt sigur că dumneata înţelegi. Mă îndoiesc dacă poate să-i aibă acum. instalaţia de apă. CRAPE: Nici pentru mine. să zicem. doi. da. Hardrader. HARDRADER: Vedeţi. Curent de la o fereastră...) Vă rog. CRAPE: Nu sunt nervos. Ai făcut radiografiile? Adu ambele serii... citeşti ziarele.. treizeci.. GOLIGHTLY: Eu nu sunt niciodată nervos. totul merge perfect în cea mai bună dintre lumi. Celălalt. GOLIGHTLY: Nu fi nervos. Celălalt. am încercat să-l găsesc. hop. Mă îndoiesc dacă a avut vreodată atâta. Treizeci şi trei.. Două sticle verzi atârnate de. trei.. vom vedea.) Sunt gata radiografiile? Bine. bine..) CRAPE (cântă): Două sticle verzi atârnate de pereţi. n-am griji cu el. cu cele mai mari binefaceri pentru cel mai mare număr posibil de oameni. Pierdut.) Sau o tuse? (Sora Brown se întoarce pe scena superioară. DOCTORUL: Nu trebuie să împiedicăm progresul ştiinţei. vorbitul. Un. am făcut tot ce-am putut. bine. hop. GOLIGHTLY: Chestie de anotimp. care în realitate nu au nici o valoare. Notează. îmbrăcat în halat. da-a. Pozitivă. cel mult până la. De ce să fim nervoşi? CRAPE: Mi se pare că am răcit. nici una. rutină. CRAPE: Oricine poate să capete o răceală! (Tuşeşte. hop. trei. e în ordine.. domnule doctor.. bătrâne prieten. mersul. când e gata. Dar ce importanţă are? GOLIGHTLY: Pentru mine nici una. . Dar Crape? Vom vedea. că toate aceste mici sentimentalisme. nimic altceva! Spune Aa-a-a. Zăpadă. în legătură cu toate aceste treburi medicale. trei.. Instalaţia de apă e în ordine? HARDRADER: Cum? Da. doi. este condus la doctor de către sora Jones. Oricine poate să răcească.. domnule Golightly.. DOCTORUL: Nu-ţi face griji. (Strigă spre scena superioară. Spune A-a-a-a. Sora Brown reapare în scena superioară. o doză nu prea mare. e doar un control suplimentar. nu-i aşa. instalaţia de apă. treizeci şi cinci.. (Laborantul Robinson intră iar în laborator. cititul ziarelor? Buun.

asta-i calea. Umezeala din tranşee.) Ai făcut radiografiile.. Merge ca ceasul.. domnule doctor. sunteţi amândoi în regulă. CRAPE: Nu. nu-i aşa? De la bronhii. Deci..) O sticlă verde atârnă de perete. dar nu m-a deranjat serios niciodată. CRAPE: Treizeci şi trei..) Vă rog. cu atât e mai bine. pozitiv. DOCTORUL: Nu te-am auzit. Instalaţia de apă e în ordine? (Infirmierul Robinson se întoarce în nişă. DOCTORUL: Ce s-a întâmplat cu dumneata? CRAPE: Nimic. A-a-a-a.) CRAPE: Oh da. încă o dată. (Intră laboranţii aducând radiografiile. DOCTORUL: Eh.. CRAPE: A-a-a-a.. de ce vorbiţi aşa? Nu. aşa că nu trebuie să te tulburi. Nu s-a întâmplat nimic. DOCTORUL: Răguşit.. în momentul în care sora Brown îl aduce pe aceeaşi uşă pe Crape.. DOCTORUL: Gâtul te cam jenează.. domnule Crape? Ăsta-i doar un examen medical obişnuit. CRAPE: Treizeci şi trei. ce? Spune A-a-a-a. puţin cam răguşit. CRAPE: Treizeci şi trei. presupun.. vă rog.. Haide.) Ambele serii sunt aici? Bine. unde sunt radiografiile? (Intră laborantul Robinson cu două serii de radiografii. (Sora Jones îi conduce afară pe Hardrader şi pe Golightly. DOCTORUL: Cu cât vorbim mai puţin. (Strigă spre scena superioară. îmbrăcat în halat. DOCTORUL: Ba da. vă rog. nu-i aşa? Treizeci şi trei. Radiografiile pentru domnul Crape sunt gata? Haide. (Cântă.. DOCTORUL: Spune treizeci şi trei.. DOCTORUL: Spune încă odată.. domnul Crape! (Sora Brown îl conduce pe Crape de pe scena superioară. domnule doctor. GRAPE: Oh. Nu m-a deranjat niciodată. adu-le aici! Sunt puţin îngrijorat pentru dumneata. Mai spune o dată. ştiţi... domnule doctor..) .. nu este. Aşa: treizeci şi trei... mă simt splendid.. Nu eşti de loc cum ar trebui să fii. înţelegeţi. CRAPE: Am spus. DOCTORUL: Hm. a pătruns în picioarele băieţilor şi ei au adus-o la mine în magazie o dată cu ciorapii ce trebuiau schimbaţi — şi acolo domnea de asemenea o umezeală permanentă... domnule doctor.. pe care îl am din 1917...HARDRADER: Domnule doctor. soră. să strângem buzele.. domnule doctor. Se întoarce sora Jones.. nu. cel puţin în ultimii treizeci de ani. mulţi ani fericiţi! eh? Nu vă faceţi nici un fel de griji.. domnule doctor. condu-i afară.. CRAPE: A-a-a-a. Nimic serios care să nu poată fi îndreptat prin două împunsături. CRAPE: A-a-a-a.) Ia să aruncăm o privire. mă simt în cea mai bună formă. Dacă totuşi este ceva. Asta-i tot. ai ceva. pe toţi pereţii. e vorba de ceva cronic. DOCTORUL: Mai tare.

M-a trecut. calm. iese şi Crape.” Am spus: „Ei bine.. E curată. m-a trecut în mod precis! Ura! Am zis. CRAPE: Cred că nu putea să te audă.. I-am spus. Nu merge. domnule doctor.. aha. Un control medical obişnuit. CRAPE: Oh. Fii bărbat. Să mergem.. L-a trecut chiar şi pe Golightly... Hardrader. CRAPE: Naiba s-o ia de batistă afurisită.DOCTORUL: Ah.. nu. Nu putem să te lăsăm să-ţi faci singur rău cu un laringe atât de inflamat.. Hm... asta-i tot.. (Iese doctorul cu surorile şi laboranţii. afară. Bineînţeles că va fi un fel de şoc. hm.) GOLIGHTLY: M-a trecut... .. nu? CRAPE: Negativ. bătrâne. mi-a spus că sunt pozitiv. ura! HARDRADER: Eşti foarte bucuros. DOCTORUL: Dar nu trebuie să-ţi faci nici un fel de griji. Separat. vă rog. ce-i cu asta?” Dar se pare că nu m-a auzit. HARDRADER: Când crezi că ne dă doctoria? Va fi o injecţie. condiţia mea fizică. Numai faptul că am. domnule doctor.) ACTUL III Scena 1 (Intră Hardrader şi Crape. ştii.. ai făcut-o. spune treizeci şi trei. ştii.. hau-hau? Era adevărat.) HARDRADER: Am trecut... Dumnezeu singur ştie că nu am nici o poftă să-l întâlnesc acum treizeci de ani. (Intră Golightly. E în ordine.. bine. că am trecut. nu.. HARDRADER: Ah! Ia batista mea.. HARDRADER: Ce s-a întâmplat? CRAPE: Am răcit. DOCTORUL: Domnule Crape: treizeci şi trei! CRAPE: Treizeci şi trei. l-am întrebat pe Copperthwaite. Uraa! Am zis ura!.. am trecut... treaba aia cu câinele? Oh.. nici n-am visat vreodată că poate să se întâmple aşa ceva.. doar un control.. dacă este în legătură cu afacerea cu cîinele.. Am spus: „Se pare că s-a pierdut Hector... Crape. Fii gata pentru noua ta viaţă. DOCTORUL: Nu. poate în şase luni de zile... Mi-a spus că sunt pozitiv.. HARDRADER: Fii calm. habar n-am... nimic special pentru care să te tulburi.. sau o pilulă. l-am întrebat direct. nu-ţi face griji. e numai un control curent.. dar.. afară. l-ai scos afară? CRAPE: Cum? Oh. dar nu acuma. da.. nu-i aşa. sau ceva într-un pahar? Dumnezeu ştie. Treceţi-l ca provizoriu negativ şi notaţi-l cu un semn de întrebare. ce mi-ai spus. CRAPE: L-ai întrebat ce? HARDRADER: Despre câine. Deşi. vă asigur.. Oh. da-a. De ce? Ai auzit ceva? GOLIGHTLY: Eu? Să aud? Oh nu.

. toţi am trecut. ochii. Urechile.... da.. LETOUZEL (În timp ce Hardrader şi Golightly dansează în jur): Cine a vorbit? Crape? CRAPE: Lăsaţi-mă în pace. E crud. zece mii de mile Din Australia până la Capul Horn.. ba da. că ai trecut. intestinele.. (Cântă. (O sărută în mod spontan. obraji luminoşi. Cine doreşte să fie din nou tânăr? Ce o să faceţi când veţi fi . aha. toate sunt în perfectă regulă... bătrână iepuroaică uscăţivă. dar Golightly a aflat. (Spre Golightly. doamnă Letouzel.(Cântă. într-un fel. dacă o să bage drogul ăla în dumneata. Dar şi dumneata eşti bucuros. nu mai este vorba de nici un secret acum. LETOUZEL: Şi ce contează? Problema este că totul se desfăşoară prea repede. felul cum arăţi o spune fără nici o îndoială. HARDRADER şi GOLIGHTLY (cântă): Băieţii şi fetele ies afară să se joace Strălucitoarea lună luminează ca ziua. toţi o ştim. ochi strălucitori. bineînţeles. Asta nu poate să însemne altceva decât. Zece mii de câmpii de un verde strălucitor La dispoziţia mea. LETOUZEL (şoptindu-i): Ai jurat că vei păstra secretul.) Iar dumneata eşti un câine pierdut care cauţi un alt câine pierdut — tot ce poţi face este să urli într-un şanţ. LETOUZEL: Pe dinafară? CRAPE: Am o răceală. n-are importanţă. care nu eşti decât o cutie de tinichea pentru bani pe două picioare smucite pe care le târăşti. O răguşeală în gât. nu nu. ei au aflat? HARDRADER: Oh nu. Dar instalaţia mea de apă funcţionează perfect.) Sunt un bărbat încă sănătos Un cal de curse la apogeu.) HARDRADER: Şi dumneata. (Spre Hardrader. CRAPE: Asta înseamnă că am rămas pe dinafară. vor reuşi să întinerească doar o singură parte. plămânii. aha. şi dumneata. fiind apţi pentru viaţă. LETOUZEL: Nu de la mine... nu.. CRAPE: La fel ai făcut şi dumneata. (Intră doamna Letouzel... Doctorul mi-a pomenit ceva despre duminică. sunt toate ale mele..) Sunt un bărbat încă sănătos Un delfin în mijlocul furtunii.. sănătatea şi puterea şi viaţa. îngrozitor de crud. nu-i aşa. de ce tocmai eu? Dumneata. văd lucrul — cineva ştie ceva — spune..) GOLIGHTLY: Ai trecut? Ai trecut? Da. şi atunci poliţia te va urmări pentru obscenitatea dumitale permanentă. CRAPE: Oh. Sar într-una.) Dumneata. omule. A apărut azi dimineaţă.. Toţi l-am descoperit. Mi-a spus că nu sunt pozitiv. am să-ţi dau o sărutare.. dragă doamnă.. o gogoaşă răsuflată mustind a dulceaţă mucegăită. dumneata.

) Am rugat-o pe soră să mă aducă la voi. ei bine. S-a întors cu spatele şi plânge. soră. Spune-mi. nu trebuie să mă sperii. Sora Brown o aduce pe doamna Phineus şi o ajută să se aşeze în scaunul ei cu rotile. Nu-mi place de loc! Nu! Aceasta nu mai este ceva obişnuit. scaunul ei cu rotile.. mi-e frică. Să cazi mort de mă vei minţi. N-am să te las să faci asta. Crape. (Sora Brown iese. această doamnă în vârstă nu . tulburarea. Da.tineri? Toate lucrurile pe care doriţi să le faceţi.... PHINEUS: Nu. ştie.. priviţi-l! Uite-l cum şade. Da. CRAPE: Adevăr sau minciună.. nu.. deoarece aş dori să ştiu ce s-a întâmplat.. mulţumesc. Ea are să mă scuze — nu-i aşa. spune-i că nu vreau să.. te rog.. Cerule..) GOLIGHTLY: Domnule Crape. Adevăr sau minciună. nu mai există nici o îndoială. CRAPE: De ce nu vreţi să mă lăsaţi în pace? (Se duce într-un colţ mai îndepărtat al scenei şi se aşază jos îmbufnat. Domnule Hardrader. agitaţia. Toată această nervozitate din spital. Oh. atâta timp cât vei trăi. Doamnă Letouzel. Consider că eşti foarte grosolan. vechea mea dragoste — dacă pentru câteva minute o să iau locul domnului Golightly în papucii lui de casă. nu vor să ne mai hrănească. cu spatele spre ceilalţi.. acesta-i adevărul şi vreţi să-l ascundeţi de mine! LETOUZEL: Nu. Da. Doctorul Copperthwaite spune. PHINEUS: Ba da. GOLIGHTLY: Dezamăgirea dumitale personală nu este o scuză ca să insulţi pe ceilalţi.. da. doctorul a luat hotărârea să scape de noi. bătrână doamnă? LETOUZEL: Oh. atâta timp cât vei trăi. CRAPE: Linişte. dragă doamnă Phineus. mă simt bine. Să cazi mort de mă vei minţi. au apărut atât de brusc. Domnul Crape. PHINEUS: De ce trebuie să iau parte la jocul dumitale? Nu-mi place. Da. Sunt plictisiţi de noi. CRAPE: Am de gând să joc un joc foarte vesel cu bătrâna doamnă Phineus.. las-o în pace. PHINEUS (sărind din scaunul ei pe rotile): Spune-mi.) PHINEUS: Mulţumesc. n-aveţi decât să le faceţi dracului! Cum v-ar place asta? HARDRADER: Aş dori foarte mult să-ţi reamintesc. Şi mai tăceţi o dată! HARDRADER: Crape. nimeni nu vorbeşte în afară de dumneata. Ce se întâmplă aici? Ce anume? Ce? GOLIGHTLY: Nu prea ştiu cum aş putea să-ţi explic.. Nu e întreagă la cap. (Cade înapoi pe.. dar.. spune tot.. Nu.. nu vreau să-l joc cu dumneata — domnule Golightly. PHINEUS: Ba cred că da. nu. ea n-are habar despre ce vorbeşte. vom fi omorâţi? HARDRADER: Omorâţi?. domnule Crape.. CRAPE (întorcându-se cu faţa): Ce doriţi să ştiţi. Domnule Golightly. LETOUZEL: Dă-i înainte. că nu te afli numai între bărbaţi.

Vreau să vorbesc... N-am reuşit s-o conving.. CRAPE: După ce vom termina jocul.. . Nu mai am timp să dau... haide... joacă jocul meu.. scumpa mea bătrânică. Vreau să fiu descălţată. Adevăr sau minciună. CRAPE: Atâta timp cât vei.) Aşa. CRAPE: Ba da. ştiţi despre ce vorbesc. atâta timp cât vei trăi. ai spus-o! Acum jucăm cu adevărat. dar nu vreau să merg Căci dacă merg.? PHINEUS: Nu.. Când joacă cu mine.. delicios. o spui într-un mod splendid. şi dacă pot apoi să-l cuceresc pe el — îmi va fi de mai mare folos decât Golightly. GRAPE: De ce nu? PHINEUS: Nu vreau. Numai un moment...... Să cad moartă de te voi minţi. (Spre public. Vreau să dorm. Să presupunem că ţi-am spus că doctorul urmează să ne omoare. haide. PHINEUS: Oh. Sunt puternică doar ca să iau Şi nu ca să dau. delicios. Nu.. şi dulciuri.. Să trăiesc cu iubire.. bătrână Şi nu mai am mult de trăit. vreau să beau. atâta timp cât voi trăi.. o va distruge. da! Splendid. oh. dar nu ca să visez. CRAPE: Aşa e bine.. Pentru că ai simţ sportiv. CRAPE: Da? PHINEUS: Adevăr sau minciună. priviţi-l. Ce-ai crede despre asta? Dar sincer. CRAPE: Margaret. GRAPE: Să presupunem că a avut această intenţie. atâta timp cât voi. LETOUZEL: Lăsaţi-l. Vreau să joc şi să câştig mereu. de ce nu? PHINEUS: Sunt o bătrână doamnă. dar dacă el poate. Oh. HARDRADER: Stai binişor...vrea să. dulcea mea iubită. Crape. Să cazi mort de ne vei minţi. prăjituri. vrea... ce vei crede? PHINEUS: Nu vreau să mor. Să vedem până unde merge. dar nu să iubesc. CRAPE: Haide.. PHINEUS: Adevăr sau minciună. am să-ţi aduc ceaiul. trebuie să ştiu Încotro doresc să merg. haide. draga mea. Nu-i aşa? Am să-ţi dau o sărutare (O sărută. şi tarte.) Să încerc.. şi cozonac din belşug... nu-i aşa. nu-i aşa că are să-ţi facă plăcere? îţi voi aduce la ceai tot ce-ţi place. ce părere aveţi? Priviţi-l.. Vreau să mănânc. Într-adevăr. haide... PHINEUS: Adevăr sau minciună.

Şi apoi te-ai născut din nou. Asta vreau mereu. luptândute să te târăşti când abia ai învăţat ce înseamnă puterea să mişti un cot sau un genunchi. badminton şi goană călare peste obstacole. Adevăr sau minciună? Adevăr sau minciună? PHINEUS: Adevăr. Eu joc după alte reguli. pentru ea? GOLIGHTLY: Altele. Oh. aşa că ştiu cum arătai. nu. Să presupunem că ai murit. PHINEUS: Nu. Puternică. lăsând să-ţi cadă jucăriile peste marginea căruciorului. Frumoasă ai ajuns numai după ce ai îmbătrânit — ţi-am văzut fotografia de la nuntă. Reprezintă singurul dumitale motiv. Eu joc a doua oară. ar fi mai mult chiar decât munca silnică. şi era fiert în bucăţele. Da.. treci la rând... box şi crichet... deoarece şi eu voi fi la fel. Mai doreşti şi acum să faci acest lucru. Vei fi tot atât de singuratic cum ai fost totdeauna. Tânără. Lumea să muncească. CRAPE: Să-ţi iasă primii dinţi. Câte ai avut? GOLIGHTLY: N-are importanţă. primii dinţi. şi unul dintre ei se află în mormânt. domnule. Nu-i aşa că ăsta-i adevărul? (Spre Hardrader. CRAPE: Ai spus da? Pentru ea? Ai auzit chiar acum ce ţi-a spus. Asta-i ce doresc... CRAPE: Nu! Ai spus da. Sunt ca un bolovan În mijlocul unei furtuni. Nu prea drăguţă.. împunsături de la acele de siguranţă. Presupunem numai. lumea să fie deşteaptă. N-ai îndrăzni să priveşti lucrurile în faţă.. Astăzi.. GOLIGHTLY: Nu nu. Aici. Rândul meu va veni în curând. Jocuri puternice în aer liber şi sport. singurul nume pe care ţi l-ar fi dat vreodată cineva ar fi fost Micuţul-Willy-Cel-Ud. Nu-i rândul meu încă. scuză-mă. Dumnezeule. nu. domnule Hardrader. Numai doi prieteni. Bătrâne prieten Hardrader. PHINEUS: Nu ştiu.. CRAPE: Nu. aşa că. O ştiu. opărită cu apa din băiţă. nu. Acum răspunde-mi.. CRAPE: Eu ştiu. Şi sărmanul domn Phineus. Mi se spunea Dandy Jimmy! Iar dumitale. Acuma. Adevăr. CRAPE: Am să-ţi mărturisesc cum mi se spunea. înţelegi. bucăţele! Să presupunem că te-ai naşte din nou.. ca un măr acru glazurat.) Bătrâne prieten. înăsprit. ce-ai găsi? HARDRADER: Sper că aş găsi o existenţă omenească şi sănătoasă. să uzi scutecele. Dacă ar trebui s-o porneşti din nou de la început. Se pare că ţi-ai schimbat cu . te-ai îndreptat spre pajiştile verzi ţipând la câinele acela murdar. Aceasta-s eu. zbierete. primii dinţi. să mă nasc din nou ca să fiu un mic copilaş.Să mişc lumea dar fără să fiu mişcată.. CRAPE: Totdeauna au existat o mulţime de alte motive. sunt atâtea alte motive. domnule Crape.. Acum. aşa arătai. n-ai reuşit s-o faci să te iubească. Dar aş dori să fiu un copilaş mic.. mereu. Sau altcineva a spus „da”? GOLIGHTLY: Eu spun „da”. Primii dinţi. Nu-i îngrozitor? CRAPE: Vezi? HARDRADER: Nu te înţeleg. l-ai înfăşurat ca într-un pudding. Aici ai vrut să ajungi: acesta-i adevărul.

Nu doreşti banii... bo. şi a semnat cu mâna ei scorojită o sută de acte învechite.. Bătrâni sărmani. şi dacă aţi fi îndrăznit să riscaţi mai mult. printre staţiile de autobuz. . Eu fixez regulile. la vârsta dumitale. Dar acolo. Să cad moartă de voi minţi. Dumneata. LETOUZEL: Ho.. În regulă. domnule Hardrader. atâta poţi înţelege.. Ăsta-i blestemul meu. Am să-ţi spun eu. dar cât din aceşti bani ai văzut în realitate până acum? Bani gheaţă? Bani bătuţi pe muchie? LETOUZEL: Dumneata nu înţelegi principiile din lumea finanţelor. PHINEUS: Iată doi jucători puternici. Dar de ce vrei să ne schimbi şi pe noi? CRAPE: Eu joc acum jocul adevărului. Este. băiatule. Domnule Golightly. Eşti un bătrân lipsit de educaţie. şi n-ai nici măcar o jumătate de penny. doctorul Copperthwaite păstrează totul. şi între el şi ea. cunoaştem restul poveştii. şi supermagazine. Trebuie să-mi spui. Să zicem că ţi-a donat mia de lire. Toată viaţa ai alergat să pui mâna pe bani. dă bani de buzunar pentru ceai şi pentru vopseaua dumitale de păr. joacă acum cu mine: Adevăr sau minciună. sunători — altfel singurul loc unde ai să ajungi va fi înapoi la Azilul Fericirii. ce poţi şti despre poezia şi visul unei hârtii de valoare? Un şerveţel în care să-ţi sufli nasul. şi niciodată n-ai avut. CRAPE: Adevăr sau minciună. (Aceştia se execută. CRAPE: Hochei. hochei.. Ce s-a întâmplat cu domnul Letouzel? LETOUZEL: Poftim? Să nu ne îndepărtăm de subiect. CRAPE: Sărmanii. ceea ce numim.. chiar acum. n-am? CRAPE: Mia de lire a doamnei Phineus.. Foarte bine. GOLIGHTLY: La fel ca şi noi. tara -ta-tum-tum.) CRAPE: Dumneata nu doreşti întinerirea. şi locuri de parcare interzisă. E cu trei puncte mai sălbatic decât un set reconfortant de hochei. Acum... pentru că nici ea n-a primit-o.. ai văzut că nu mai ai nici o scăpare decât să te predai în mâinile lui Copperthwaite.. aşezaţi-vă lângă mine şi îi vom privi cum joacă. Nu râde de mine.. Singura voastră investiţie sigură a dispărut peste noapte. când vei avea şaptezeci de ani.. Aşa că nu te apuca să-ţi baţi joc de mine! Dar mi-ai spus adevărul. CRAPE: Am o răceală. acesta este singurul lux care-ţi place. trebuie să pui mâna pe bani adevăraţi. HARDRADER: Un set de tenis. LETOUZEL: Nu.totul felul de a gândi. GOLIGHTLY: Sunt sigur că dacă doreşte să se numească doamna Letouzel. ah. LETOUZEL: Crape. Este o neputinţă neurotică. bătrâne. Nu există nici o diferenţă între dumneata şi el. Tot ce vrei este noţiunea banului. nu ai nimic din ea. şi când şobolanii s-au apucat şi au făcut naţionalizarea. Totul pluteşte în aer. Orice fac se îneacă într-un guturai. N-am ce să fac. bătrâno. atâta timp cât voi trăi. Începe dumneata prima... bom-bom. ticăie. are acest drept.. N-a fost greşeala mea. Ce-i cu el? CRAPE: Jucăm jocul.. nu-i greşeala mea. LETOUZEL: N-am avut noroc. N-a existat! Ai fost toată viaţa doar o fată bătrână. care ai trăit de pe urma unor mici acţiuni la căile ferate.. în lume. Dacă socoate că-i convine.

numeşte-l Dumnezeu. învăţăm. domnule Crape. Adevăr sau minciună. LETOUZEL: Se bazau pe el ca să pareze golurile. Ni se spune că eşti un câmp şi eu un copac Şi tu o casă sau un drum. Să aruncăm o privire în jurul nostru! Cui îi pasă? CRAPE: Nu ştiu despre ce tot vorbeşti. Bătrâni... treci. Aceasta-i nemurirea: el ne-o acordă şi noi i-o înapoiem. ne-ai speriat. am simţit. Nu vrem să murim. Deşi anumite persoane au spus că n-a reuşit să salveze echipa sâmbăta trecută la fotbal. CRAPE: Oh. Eu am fost respins. cioclu dezgustător ce eşti. Şi nu te bucuri de loc. şi-a făcut efectul. Marele Paznic al Misterelor. Nimănui. Măsurile pentru mine şi pentru tine În numere atât de clar spuse. Orice zi şi orice oră am încredinţat-o puterii sale Până la capătul vieţii noastre şi dincolo de ea. Încrederea.un titlu de complezenţă.. dar aş spune că nimănui. Nu mă aştept să poţi înţelege un astfel de lucru. Îşi conduce ţara cu mână forte şi dirijează. Vezi.. Am ascultat tot ce-ai spus.. LETOUZEL: Nu..... suntem umiliţi. Şi. din copilărie şi până acum.. Dar dumneata? CRAPE: Am considerat că am fost clar. Siguranţa. Suferim. Este. îl lăudăm. LETOUZEL: Da. bine. pentru că ai rânjit şi ai mârâit şi te-ai băgat în sufletul nostru..) Scoteţi-vă pălăriile. când s-a întors de la . Dacă vrea să smulgă din rădăcini sau să reclădească.. Ne-ai făcut să ne ridicăm împotriva noastră înşine şi ne-ai dezgustat până peste cap cu ce am fost întreaga noastră viaţă. Este păzitorul neîndoielnic a tot ce este bun în noi. nu! O crezi acum. ai fost.. slavă Domnului. Nici chiar lui. HARDRADER: Ah.. Să ridice mai sus ori să lase neschimbat ori să ardă. Da.. Şi toate măsurile au fost trecute în scris. da. Cred că mi-am expus punctul meu de vedere. treci peste asta. nici chiar doctorului. în sfârşit ai simţit că ai ajuns la putere! CRAPE: Adevăr sau minciună.. Îşi trasează noua sa linie — noi îl ascultăm în clipa În care o vrea.. LETOUZEL: Şi ai avea dreptate. nu-i aşa? N-ai fost niciodată atât de fericit. sau medic şef. Există aici măcar o singură persoană care are cel puţin un singur motiv să dorească să devină din nou tânără? LETOUZEL: Adevăr sau minciună.. Dar cu totul pentru alte motive. mare preot. în fine. până când ne-am schimbat hotărârea. şi vom rămâne împreună cu dumneata la vârsta dumitale şi vom muri împreună — în tovărăşia dumitale? Poate o vom face. dar nici unul dintre noi n-a declarat că mai doreşte să trăiască. Învăţăm cum să iubim şi cum să fim supuşi — Să zicem — ca o înspăimântată tânără soţie. înclinaţi-vă adânc Marele Rege poartă coroana. (Cântă. domnule Crape. ziua dumitale. Suntem ca nişte viermi. bine.

. Ce vrea să facă doctorul? Nu ne-ai spus încă. dar cu toate acestea.. şi lucrează după anumite reguli. PHINEUS: Domnule Crape... Şi doctorul.. Suntem într-o ţară liberă. Numele meu este Henry Golightly şi merg pe două picioare.. Este evident că putem.. CRAPE: „Pentru că ai făcut aceasta”. Să mergi pe pântecele tău şi să mănânci ţărână”. HARDRADER: Îi voi cere să mă lase să părăsesc azilul. PHINEUS: Consider că a procedat necinstit... Trebuie să faci ce spune el. M-ai năucit atât de mult cu toate motivele dumitale. .. şi crede că nu avem de ales! GOLIGHTLY: Eu nu sunt un vierme. a zis Dumnezeu.. draga mea.. Dumnezeu a zis. Eşti pacientul doctorului. GOLIGHTLY: Forme umilitoare de tratament. Nu sunt un vierme. ca să ne facă din nou tineri.blestemat să fii mai mult decât toate dobitoacele şi mai mult decât orice vieţuitoare a câmpului. Cetăţeni cu drept de vot.în toate zilele vieţii tale. răsuciţi-vă”.. Şira spinării.. şi eu l-am auzit! LETOUZEL: Să-şi ceară scuze — Copperthwaite — cu toată umilinţa căpitanului de echipă. doctorul? Are să ne dea ceva.. Foarte. vă spun fiindcă l-am auzit. nu izbutim decât să fim nişte viermi. Nu are nici o importanţă. LETOUZEL: Şi un alt Copperthwaite. Dar chiar dacă şira spinării mi se îndoaie. PHINEUS: Domnule Crape. LETOUZEL: A lucrat la elixir ani de zile. ea îmi aparţine totuşi mie. copii nebuni ce sunteţi. Bătrâne prieten. PHINEUS: Domnule Crape. foarte necinstit. Iată. LETOUZEL: De ce ţi-ar fi spus? E un om cu o anumită profesie. este totuşi a mea. CRAPE: Am citit în biblie. Asta am făcut. Zece degete la mâini.. Te rog. Nu-mi vorbiţi despre schelet.. îmi amintesc că a zis: „Pentru că ai făcut aceasta. o ştiu pentru că l-am auzit.. Putem refuza să primim elixirul. CRAPE: „. CRAPE: „. după ce şarpele i-a ispitit. PHINEUS: Domnule Crape. Zece degete la picioare.. cu tuburi de cauciuc şi aşa mai departe. HARDRADER: Nu-i neapărat obligatoriu GOLIGHTLY: Dar ai intenţia să rişti? HARDRADER: Nu ştiu. a trebuit să-şi ceară scuze. draga mea.. Da. a zis. Le-a încasat pe toate. HARDRADER: Două picioare.” i-a spus. Nu-ţi face griji. Chiar dacă şira spinării se îndoaie. Nare să-ţi placă. HARDRADER: Chiar aşa. Două braţe. PHINEUS: Dar nu mi-a spus niciodată... Te rog. Umeri. CRAPE: Bătrâne prieten.. Ne-a cântărit. Chiar atunci când eram bolnav... asta-i soarta voastră cea adevărată. HARDRADER: Acum nu mai doresc elixirul lui.. ne-a prescris dieta şi ne-a luat temperatura.. oh.. Coaste. Ce-am făcut? Am îmbătrânit.meci înjura furios. Şi el spune „Răsuciţi-vă viermilor. GOLIGHTLY: Dar încotro te vei duce? HARDRADER: Voi căuta o altă casă de îngrijire. Pentru că ai făcut aceasta”...

. dar eu i-am spus: „Nu-mi pasă de toate astea.. Nu. Dar am cumpărat tot ce-i trebuia. vivisecţie? CRAPE: Ce altceva? HARDRADER: Pentru cineva care ar face aşa ceva unui sărman animal ce nu poate vorbi. sau dacă nu. ca să-mi facă mie plăcere şi să-mi dea un copil. Dar trebuie să descoperim momentul când e gata.) CRAPE: Cineva a spus că l-a auzit vorbind de duminică. nici o pedeapsă nu este îndeajuns de aspră. mai rău.. Am aşteptat un copil. încuiate în cufărul meu cel mare. şi le-am păstrat şi le am pe toate aici în camera mea.. unde cred că îl îmbracă într-o uniformă. dar fără nici un rezultat. Domnul Phineus va angaja vreo fată cu mult bun simţ care să aibă grijă de copil. Nu era bun de asta. să-l îmbrăţişez.” Unele femei zic că e bătaie de cap. Da. CRAPE: Dar poate s-o facă. ca să. nu-i aşa? HARDRADER: Dar ce poate să facă? LETOUZEL: Să ne dea afară. aş dori atât de mult să am un copilaş pe care să-l ţin în braţe. GOLIGHTLY: Dar cum s-o facem? LETOUZEL: Oh. Să descoperim înainte de duminică.. CRAPE (către Hardrader): Sau şi mai rău. Am cumpărat toate hăinuţele şi jucăriile şi tot ce i-ar fi trebuit până când ar fi trebuit să plece la internat. după cum se vede. Să presupunem căţi spune că ai un cancer la plămâni. Şi el a încercat.. Soră! (Sora Brown intră pe scena principală.) Noapte bună. aş dori s-o pot face. iar mai târziu poate să meargă la un internat. şi griji... sunteţi în întârziere cu o jumătate de oră. LETOUZEL: Atunci de ce să nu-l pedepsim noi? HARDRADER: Pe Dumnezeu... Urmează să se întâmple ceva duminică... Drogul lui nu este încă gata. aş face-o. ca să. şi încurcături.. băieţi şi fete. asta poate. în timp ce noi ceilalţi îl folosim pe al nostru. la culcare acum. Ai să-l crezi? HARDRADER: Oh. oh. noapte bună. Aşa că a murit şi n-au rămas moştenitori. oh. aşa că uniforma nu puteam să i-o pregătesc dinainte.. şi aş face-o. Dumnezeule. .. Nu avea un pic de vlagă în el. Oh. (Intră doctorul pe scena superioară. Foloseşte-ţi creieraşul.) DOCTORUL: La culcare acum. aş face-o.. ca să. Tot ce aş dori este să-l ţin în braţe şi să-l îmbrăţişez. băieţel prostuţ ce eşti. altfel sunt sigur că am fi auzit despre el. PHINEUS: Odată i-am spus domnului Phineus: „De ce să nu avem un copil. trebuie s-o luaţi cu încetişorul.. băieţi şi fete. de atâtea ori. vom găsi o cale. şi poate să fie o minciună — cum ai să ştii? Te va înspăimânta de moarte. Uită-te ce-a vrut să facă cu câinele dumitale! HARDRADER: Vrei să spui. atunci mai bine închide gura. nu ştiu..... (Pauză.” I-am spus-o domnului Phineus. nu-i aşa? Asta-i calea. atât de des şi de atâtea ori. Trebuie să spionăm în jurul laboratorului. ştiţi.. Vă ardeţi lumânarea la amândouă capetele. A încercat.LETOUZEL: Nu este el omul care să ne lase să-i distrugem capodopera vieţii sale. Aş dori atât de mult să am un copil. şi gălăgie.

Şi acum. Domnul Hardrader a suferit cel mai mult. domnule. unde-i uşa aceea .. Douăzeci şi patru de ore.. E îmbrăcat în pijama. domnule doctor.. Golightly pătrunde cu grijă pe scena principală.. omule. ducând o tavă cu eprubete etc. fără a fi vizibil. eu nu am nimic împotriva doctorului Copperthwaite.BĂTRÂNII: Noapte bună. intră înăuntru şi se aude cum mormăie. asta am învăţat-o în Franţa! Acum. Abracadabra. domnule Hardrader.) Scena 2 (Doctorul se află pe scena superioară. GOLIGHTLY: Dar. Sora împinge scaunul pe rotile al doamnei Phineus.) Uşa e încuiată! (Intră Crape. laboratorul gata.. vă rog! (Părăseşte scena superioară.... se înverzeşte. cu multă grijă. retorta cu soluţia din ea. De data aceasta. (Hardrader intră prudent. după cum ştiţi.) GOLIGHTLY: De ce eu.) DOCTORUL: Doamnelor şi domnilor.. ţinând în mână un şperaclu de spărgător. şi apoi presto. îmbrăcată în cămaşă de noapte şi cu scufie pe cap. Laborantul Smith traversează scena şi iese fără să-i vadă. aminteşte-ţi de doamna Phineus. (Ies. domnule Robinson.. de ce eu? De ce tocmai eu trebuie s-o fac? De ce nu altcineva? (Doamna Letouzel intră prudentă după el. DOCTORUL: Noapte bună. Domnule Smith. va căpăta sau nu va căpăta culoarea verde? Vă rog să aveţi răbdare împreună cu mine. Ţi-am spus să nu te duci acolo până când nu voi veni şi eu! Lasă-mă să arunc o privire. DOCTORUL (din culise): Smith! HARDRADER: Culcat! (Intră laborantul Smith din partea opusă faţă de cea de unde s-a auzit vocea doctorului..) HARDRADER: Golightly. liliac bătrân ce eşti. Ţi-am spus de zece ori. am dreptate. am să văd dacă dă rezultate! În laboratorul meu. pe uşa cealaltă. Doctorul rămâne. Sesam deschide-te..) CRAPE: Încremeniţi unde vă aflaţi! (Toţi sunt culcaţi. e un ticălos fără pereche. Ai făcut să-mi fie ruşine de mine. aşa că desigur el trebuia. Staţi fără să faceţi vreo mişcare şi o să creadă că sunteţi un tufiş. (Se duce spre laborator. Dacă există în dumneata un pic de cavalerism. Vă spun în mod confidenţial. îmbrăcat în pijama. iată de ce. Mai am de făcut câteva aranjamente. voi face ce mi s-a cerut..) CRAPE: Fireşte că-i încuiată. îmbrăcat în pijama.) LETOUZEL: Pentru că eşti cel mai mic ca înălţime.) Iată ce vom face acum. din punctul meu de vedere.. GOLIGHTLY: Ai perfectă dreptate. vino-ţi în fire. ghemuiţi ca nişte iepuri. Un om care i-ar refuza unei femei copilul pe care îl doreşte atât de mult.

Am reuşit. Domnilor. dar nu pot să-l administrez pacienţilor mei fără o dovadă concretă. minunea mea.. la fel ca mai înainte.) .. Nu e încă destul de încălzită? Ei haide.) Ha. haide. (Stau unii lângă alţii. (Laborantul Robinson se duce în laborator. (Laboranţii deschid nişa şi scot afară masa de laborator. s-o fierb. clic-cloc. După aceea aruncă mucurile. Golightly iese de acolo. Laboranţii îşi scot măştile şi trag de formă câteva fumuri din ţigări. şi totul are consistenţa aproximativă a. Se aude lătratul câinelui. ia să vedem. Fierbeţi-o.) Soluţie de acotil şi heraclit? Bine. e înăuntru.. Bine. închis cu un capac. Haide. ha..) Ah. Golightly e ghemuit sub ea.. Ha. clic-cloc! (Apare din nou. a apei.) Lampa Bunsen.. Oh. Oh. Vedeţi ce fac? Urmăriţi schimbarea de culoare. Verde ca frunzele unei sălcii plângătoare. Eu am s-o torn.) Am scăpat iar.. s-o fierb.. şi se întorc înapoi la lucru. ştiu că acest lichid verde este elixirul tinereţii. Corect! A fiert. în afară de cazul în care aş face în prealabil un fel de repetiţie. Du-te şi adu-mi câinele. le sting pe podea.. Arată promiţător.) DOCTORUL: Ia să vedem. (Ies. Laboranţii îşi pun înapoi măştile.. draga mea. datoria omului de ştiinţă. Daţi-mi-o. Am făcut-o. şi rămâne neobservat..) Având un punct de vedere bazat pe bunul simţ. (Laborantul Robinson execută dispoziţiile primite.. Pune într-o farfurioară vreo două linguri de elixir. hm. DOCTORUL (din culise): Robinson! HARDRADER: Culcat! CRAPE: Încremeniţi. O ţigară? Din cutia mea..) Dandy Jim cu şperaclul lui Ne-a salvat tuturor un bănuţ frumos! Domnule Golightly.. Intră Copperthwaite şi laboranţii.. Acuma să vedem retorta. se poate fuma. Hm. haide.) Etapa a doua. Tot ce vreau e să te iubesc Şi s-o fierb.încuiată? (Intră în laborator. V-am spus-o. Depunerea s-a dezvoltat exact cum am prevăzut.) Minunat. care devine verde. treci încetişor înainte! (Îl împinge pe Golightly din nou în laborator. acolo unde adevărata mea dragoste zace adormită. nu-i aşa? În afară de asta.. (Laborantul Robinson traversează scena cu tava. doamnelor şi domnilor. (Toarnă înăuntru conţinutul dintr-o altă retortă.. (Este pusă deasupra flăcării.) Se pare că este.. doamnelor şi domnilor. O probă practică. de unde aş putea să ştiu cât de mult trebuie să le dau. În regulă.) Câinele e tot acolo? (Câinele latră. eh? (Laborantul Robinson intră cu un coş mare. Pune o altă monedă de nichel În vechiul aparat.. Hm..

..... Dar oare pot să-i spun toate astea? .) Pune farfuria pe podea. prindeţi-l. Smith. unui sărman animal necuvântător — vă spun că e o prostie şi un nonsens.. Dumnezeule. I-ai dat cumva ceva de băut înainte... laborantul Smith purtând retorta şi carnetele de notiţe..Dacă cineva din public e cumva îngrijorat că dau acest medicament. uite.. Haide. Câinele continuă să latre. da. nu-i aşa. dar se vede că vom avea cam mult de aşteptat. cuţule. (Laborantul Robinson scoate afară câinele. Totul e în ordine. se pare că i-au dat dinţii. Poţi să cureţi asta mai târziu... nu mişcă nimeni.. bravo. Haide.) Acum. Robinson. absolut nimeni.. Golightly iese de sub masă.. fără nici un fel de idei poetice.. Şi să nu ne tulburăm într-atât încât să uităm că există şi anumite formalităţi. Aşa că putem tot atât de bine să luăm loc.) Nu lăsaţi căţeluşul să iasă afară. i-ai dat? Robinson? Smith? Hm. pentru siguranţă. Câinele lângă farfurioară... O.. (Câinele latră.. haide. În vechiul aparat.) De acum încolo nu mai avem mult de aşteptat. deschideţi coşul. aşa. (Laborantul Robinson scoate câinele afară. bea.) Oh. nu-i aşa? Puneţi-l înăuntru şi aduceţi-i ceva să mestece. Păreţi oameni cu bun simţ.. lipăie. Nu? Aşa am bănuit şi eu. căţeluş mititel. Stai liniştit. Oh. nu-l distrage.. lipăie! Oh. (Laborantul Robinson deschide coşul.) Scoate-l afară — uşurel. Oamenii urmăresc cu atenţie. (Se aşază cu toţii.. prindeţi-l.) Da! Şi-a făcut efectul! Şi-a făcut efectul cu adevărat! Oh. Lasă-l să bea... Staţi locului.) Pune o altă monedă de nichel. susţinut de aşa numiţii umanitarişti. bea ce ţi-am dat.. dragul meu căţeluş.. bravo. pentru numele lui Dumnezeu. da. sau poate? Aţi închis toate uşile?. vom încuia înăuntru notiţele mele împreună cu elixirul. Haide.) Nu pare să fie prea însetat.. (Ies cu toţii.. uite. doctolul cel lău i-a dat să pape apă velde lea. în orice clipă putem vedea. şi vom întocmi o comunicare corespunzătoare şi exactă asupra întregului eveniment. bea odată! Îmi pare rău. care recunosc că n-a fost niciodată încercat. (Laborantul Robinson ţine acum în braţe ceva care pare să reprezinte un corp foarte mic. beaa. nici nu-ţi vine să crezi dacă nu ţi se spune. Ar dori cineva din aceste doamne să se scoale şi să vină aici lângă mine şi să ia locul câinelui?. (Câinele este lăsat să stea jos. (Lătratul a devenit acum un scheunat subţire. uite.. Vă rog. a băut! Bravo. ţinându-l în braţe — ca şi cum ar ţine un animal foarte mare.) GOLIGHTLY: Sărmanul Hardrader. sunt un om celebru.. scumpul. (Lătratul devine din ce în ce mai ascuţit şi mai strident. bea... asta înseamnă să creezi o nouă epocă. Câinele latră. ce căţeluş mititel. o.. este cea mai mare experienţă din viaţa voastră şi sper că n-o veţi uita niciodată. Lipăie. Unde se duce? Nu poate ieşi din cameră. repede! Oh.. cuţu-cuţu.. oh. Se aud din nou lătrături. se uită la farfurie.

(Se aude zgomotul produs de sosirea unor automobile. trei. Pentru că vor vedea elixirul meu la lucru. fabrică automobile. îl voi încerca pe doamna Phineus. linguriţe. Şi ca să-i pot păstra.. Arăt destul de prezentabil? Ah. un căţeluş mititel. dar mulţumesc lui Dumnezeu. zaharniţa... foarte drăguţ. una. două. şi a mai rămas destul şi în farfurie pentru... o eprubetă. căni etc. cana cu frişca.) Scena 3 (Se aud clopotele de la biserică. ceştile. ah. Premieră mondială.. nu va fi prea deprimat? Se pare că au rămas destule pe aici.. Intră doamna Letouzel şi domnul Golightly cu ceşti de cafea. totuşi. pe Dumnezeu. (Iese. duc masa în nişă. de data asta nu vine. nici o îndoială că trebuie să fac o impresie bună. am vărsat un pic. am ajuns aici. patru. şi pleacă luând cu ei şi farfuria. una.. foarte tandru. chiar Lordul Primar şi cu buna lui soţie. am ajuns şi la dimineaţa de duminică. totul e în ordine? Cafeaua. Apoi. destul. două. Instituţia este mai mare decât omul. aşa că. Apoi.. foarte conservatori. fiţi atenţi! Sunt înnebunit de atâta grabă. trei. uşi trântite etc. mai urma să mai vină şi un episcop.Totuşi. totul este cu susul în jos.) DOCTORUL: Scuzaţi-mă. o doamnă de la ministerul sănătăţii — o mulţime de bani ai guvernului sunt alocaţi pentru acest sanatoriu — ca să fiu sincer. Cine anume? Pot să pierd numai şaizeci de secunde ca să vă spun. suntem toţi. Apoi. LETOUZEL: Bine. Dumnezeule.. deci. şi vor sosi peste zece minute.. Şi. GOLIGHTLY (arătând eprubeta): S-o torn acuma? LETOUZEL: S-o torni unde? . ei reprezintă această regiune — societatea ţinutului.. pot să vă spun că le voi face o impresie de neuitat. repezit şi neglijent. au o influenţă deosebită în întreaga regiune — din punct de vedere social.) LETOUZEL: Nu era vorba să fie şi biscuiţi? GOLIGHTLY: Domnul Hardrader aduce biscuiţii. şi o bună parte din bani îi învesteşte şi în acest spital. nimic nu e pregătit.) DOCTORUL (din culise): Aţi uitat farfuria! GOLIGHTLY: Tocmai la timp. trebuie să le fac o impresie bună. Cred că trebuie să meargă undeva ca să dea afară un vicar foarte important dintr-o parohie. bătrânii sunt îmbrăcaţi toţi în hainele lor cele mai bune. în fine. şi una pentru doctor.. oameni de mare valoare. cât sunt de curajos! (Dispare. fabrică bani.. (Toarnă conţinutul farfuriei într-o eprubetă. poate că.) Iată că sosesc membrii Fundaţiei. Intră Copperthwaite grăbit.. Exact la timp! Aş face mai bine să cobor să-i întâmpin. Dar destul despre ei.. deci. patru. dragă. în rest. în timp ce laboranţii intră pe partea opusă. ca să spun aşa. în primul rând: sir Frederick Hapgood. şi una pentru doctor. ei sunt cei care-mi plătesc salariul — aşa că trebuie să-i fac o impresie bună. asta e! După ce-si vor bea cu toţi cafeaua. claxoane. cum ne-a făcut Dumnezeu. Fac parte din comitetul acestui spital. În această scenă.

vedem acolo salonul Sir Frederick Hapgood. pregătită şi servită în mod special de câţiva dintre pacienţii noştri. sir Frederick. dar bineînţeles. cu balcoane mari. Unde dracu e Crape? LETOUZEL: Are grijă ca să nu fim deranjaţi. şi serviciile auxiliare. Henry. Marele Rege poartă coroana. GOLIGHTLY: Nu-mi place s-o torn când se află toţi în cameră. şi desigur... unul dintre ei ar putea să vadă. ca şi cum le-ar arăta spitalul. GOLIGHTLY: Dar ştii că Hector n-a murit.. Ceea ce trăieşte e... dacă doriţi. domnule. (Intră Hardrader cu o farfurie cu biscuiţi.....GOLIGHTLY: Mă gândeam că urmează s-o turnăm în. văd cafea. dar aş vrea să nu fiu eu acela. nu te grăbi. sunt sigur de asta. nimeni în afară de noi şi de vizitatorii noştri. bineînţeles. Iată-i că vin. dumneavoastră cunoaşteţi toate acestea.... după cum puteţi vedea.) HARDRADER: Aici sunt biscuiţii. ah.. să fie cei care trebuie să fie supuşi la experienţa pe care v-am explicat-o. după cum vedeţi.. profitând de neatenţia lor.. domnule doctor. cred că am făcut îndeajuns. nici un laborant.. cu foarte mult aer. DOCTORUL: Vrei să fii atât de amabilă s-o aduci.... ah.) DOCTORUL: Aripa pentru convalescenţi. Hector al meu a murit.) LETOUZEL: Nu înainte să vină ei aici! Fii calm... Scoteţi-vă pălăriile. Nici o soră. inaugurat anul trecut de către sir Frederick însuşi. GOLIGHTLY: Da... către doamna Letouzel. nu poate oare altcineva... (Îi întinde eprubeta.. LETOUZEL: Repede. pentru comemorarea acestui eveniment. În dreapta. (Încet. Părea foarte obosită. Doamnă Letouzel. şi de conducătorul şi învăţătorul nostru. Domnule Lord Primar şi doamnelor. Hector ar fi dorit-o. Golightly? GOLIGHTLY: Oh. doamnă Letouzel? . pe care îl considerăm drept una dintre cele mai mari comori ale Azilului Fericirii. HARDRADER: Pentru mine e mort. O ai la dumneata? (Golightly îi arată eprubeta. înainte ca. (Arată spre cafetieră.. Nu-i aşa. să mergem pe aici. portretul decedatei Lady Hapgood pictat de Annigoni. HARDRADER: Linişte. Eu trebuie să fiu acela care să-i torn.) Unde este doamna Phineus? LETOUZEL: Se odihneşte puţin. Îi conduce pe toată scena. perfecţiunea funcţională este frumoasă prin ea însăşi. Iată.. Şi acum. înainte ca să începem. de la salonul de cercetări speciale — ei urmează..) Ţi-aş rămâne îndatorat dacă mi-o dai mie. iată în hol o placă mare de bronz deasupra căminului... LETOUZEL: De ce? HARDRADER: Dragă doamnă.. te rog. am dorit în mod special să-i vedeţi. înclinaţi-vă adânc.) HARDRADER: Mulţumesc. e un alt câine. (Intră doctorul cu cei patru vizitatori. este în stânga noastră. foarte spaţioasă. avem tot timpul. câmpul meu de activitate. o ceaşcă de cafea ne aşteaptă. îndreptată spre soare.

Foarte bine.. către Hardrader. CRAPE: Dă-i un ceai. poate să vă servim cu o ceaşcă de ceai? DOCTORUL: Poftim? Nu. Îngrijorat. Hardrader îl ia la o parte. (Către vizitatori.) Daţi-mi voie să fac prezentările. atunci când ajungi la vârsta mea.. Viena..) Nu vrea să bea cafeaua. pe un ton blând şi încurajator. minunată muzică a lui Strauss. . dacă nu doriţi cafea. (Cu spatele întors spre ceilalţi.. aceştia răspund prin sunete guturale. n-aş dori să mă întorc din nou la zilele acelea. care duce prea des la neînţelegeri cu cei apropiaţi.. şi foarte fericiţi. Nu vrem nici să sărim peste cal. fără cuvinte. şi acea minunată. am înţeles să fiţi cu toţii. domnul Hardrader. încă un punct — libertatea de a nu avea contact permanent. nu. fără discuţie. încântător.) Ai turnat? HARDRADER (încet): Nu încă..) HARDRADER: Acum cinci sau şase ani. constituie o terapie permanentă. ah. în aer liber. împrejurimi paşnice.. Jumătate. către Hardrader): Dă-mi cealaltă jumătate. sir Frederick. HARDRADER: Viaţa la ţară. contemplaţie.. HARDRADER (încet): În regulă.. HARDRADER: Nu vrea nici ceai.) Când am spus cu toţii. HARDRADER (încet): De ce? CRAPE (încet): Am să-ţi spun mai târziu. GOLIGHTLY: Un loc încântător. Viena. Mulţumesc. (Discret. şi fanfara călare a împăratului în jurul lui Ringstrasse. acţionează ca.. (Vizitatorii sunt serviţi cu cafea etc. Nu obişnuiesc să beau cafea. Bea dumneata.... GOLIGHTLY: Oh.) Domnule doctor. Domnul Golightly.. (Intră Crape. doriţi o ceaşcă de cafea? DOCTORUL: Nu mulţumesc. pe Dumnezeu. într-adevăr un loc de retragere pentru. o existenţă retrasă şi liniştită este întradevăr aceea care te farmecă.... am putea spune. peisajul frumos şi aerul curat. Deşi. dragă doamnă.. toarnă cu atenţie jumătate din conţinutul eprubetei într-o ceaşcă de cafea. De ce oamenii nu vor să asculte când dau instrucţiuni atât de simple? Grăbeşte-te şi adu-o aici. Şi n-aş schimba-o cu casa mea.) Şi desigur. nu.. domnule Hardrader. HARDRADER: Oh. de multe ori te simţi prea stimulat. Când bătrânii se adresează vizitatorilor.. CRAPE (aparte. CRAPE: Ai şi turnat? GOLIGHTLY: Deseori spun că eram veseli pe atunci.(Şoptind furios. Cât de mult? GOLIGHTLY (încet): Cam jumătate. dar există o nostalgie. da. nu. natura. DOCTORUL (care n-a băut cafea): Şi.. HARDRADER: Domnule doctor. pe care apoi o oferă doctorului. Repede. (Doamna Letouzel iese..

doamnă Phineus. doamnelor. Chiar dumneata... cine a pregătit porcăria asta? Mă simt cu totul. demonstrând o mare tensiune nervoasă. A fost turnată ceva mai de mult. dragă doamnă. cred că am s-o beau.. Are cineva puţin zahăr? (Doamna Letouzel îi întinde zahărul. mulţumesc. sir Frederick. cred că n-o să-mi placă de loc. doamnă Letouzel.. bine. strigând iubire. aparte... sclipirile vinului.. dar aşa este. continuă să fie amară. zăpada din Dolomiţi. cred că o s-o găsiţi tocmai bună. Mi se pare că e puţin cam fierbinte. HARDRADER: Singurul lucru pe care-l regret aici. scurtă... Nu e prea dulce.) Cafeaua dumneavoastră e bună? Sigur? Spuneţi-mi.. domnule doctor Copperthwaite. şi totuşi.. domnule Lord Primar. De fapt. domnule doctor. şi bineînţeles şi pe sărmana lady Hapgood. (Către vizitatori. şi cât este de recunoscătoare pentru toate acele lucruri minunate pe care le-aţi făcut . (Soarbe din cafea. şi muzica. şi soarele din sângele nostru. Apoi. numai până la Hobson's Lock. foarte mult.. domnule Hardrader. cu un aer îndoielnic. e mai curând rece. după aceea înapoi acasă.) DOCTORUL: Aha.) Oh. dar ar dori să vă spună că este extrem de fericită că a putut să vă cunoască. doamna Phineus! Sir Frederick.. LETOUZEL: Lăsaţi pe mine. odată ce am început.. şi fiecare arteră zbârnâind ca argintul viu.) Ah. Nu. (Merge şi îi şopteşte ceva la ureche doamnei Phineus. ajutat de curent şi de vânt. iubire.. Avem tot timpul..) GOLIGHTLY: Şi mereu.. (Termină de băut cafeaua. e rece? Dacă e rece.. Repede.) PHINEUS: Mulţumesc. PHINEUS: Oh. trandafirii. Laboranţii şi surorile nu pot intra aici decât dacă sparg geamurile de la ferestre. LETOUZEL: Atunci oferă-i ceai. LETOUZEL: Doamna Phineus este puţin surdă. minunat. o vâslă bună.. căci dacă nu e. iubire. împotriva curentului într-o duminică dimineaţa. către Letouzel): Nu vrea să bea cafeaua. Următoarele trei replici sunt rostite simultan.) Ascultă. HARDRADER (încet): Degeaba. Am pus o grămadă de zahăr în ea. Am închis toate uşile de comunicaţie. clima aceea minunată. doamna Letouzel intră împingând scaunul pe rotile în care se află doamna Phineus. CRAPE (încet. da. către doamna Letouzel.. deşi poate ar fi mai bine să n-o spun. încântarea sudului. şi poate cam tulburată.(Hardrader îi întinde eprubeta. Nu vrea. N-aţi vrea. nu-i aşa? Poate vrei s-o bei dumneata? DOCTORUL: Poftim? Oh. minunat. DOCTORUL: Desigur.... este lipsa unui râu. mi-ai atras atenţia că face rău la rinichi. PHINEUS: Pot să beau o ceaşcă de cafea? CRAPE (lui Hardrader): Dă-i-o ei... celei mai iubite şi mai privilegiate dintre pacienţii noştri — ah — doamna Phineus. daţi-mi voie să vă prezint celei mai în vârstă şi. Bine. un pahar de bere răcoritoare la circiuma „Şalupa şi Ancora”. să fiţi atât de bun să gustaţi puţin? Mi-e atât de teamă să nu-mi ard gura. aşa cred. şi cât de mult. v-a admirat totdeauna. ah. (Hardrader face întocmai. (Părăseşte fugind scena.. cu plăcere.) CRAPE (încet): Făceţi-l numai să bea cafeaua şi suntem în ordine.

răbdare! Băieţi şi fete. cred că sir Frederick doreşte să.. ă-ă. (Doamna Letouzel a susţinut în tăcere o luptă cu Crape. a fost ceva cu totul neaşteptat. dacă v-aţi terminat cafeaua.) PHINEUS: Da. să mergeţi înapoi în camerele voastre. sir Frederick.) Vreau să-ţi spun.. ah lady Hapgood. desigur că aceşti bătrâni îşi au momentele lor de ciudăţenie.. mi-a părut atât de rău când am auzit. Ce s-a întâmplat cu cafeaua? Cine a făcut-o?. nu sunt sigur ce.doar pentru că am avut o răceală. sir Frederick. Doctorul şi vizitatorii îi privesc înmărmuriţi. sau poate consideră că recreaţia de o jumătate de oră pe care au petrecut-o cu noi a fost întreruptă prea brusc. sir Frederick. ar fi poate bine s-o lăsaţi pe doamna Phineus aici cu noi.. În afară de asta. a luat ceaşca de cafea goală. Aparte către ea. ceaşca de cafea cade pe podea. CRAPE: Cafeaua! Cafeaua i-a anihilat efectul! LETOUZEL: Totuşi mai avem cealaltă jumătate.. lasă-mă.. (Se întrerupe şovăind când vede că toţi bătrânii s-au întors cu spatele şi şoptesc ceva între ei. cu spatele îndreptat către toţi ceilalţi.) DOCTORUL: Ah bine.. bine.. poate aţi dori să trecem la punctul următor din programul nostru.. biscuiţii sunt buni. nu-i aşa? Sunteţi sigur. Dacă rămânem singuri.. Crape.. ca o grămadă la jocul de rugby. lasă-mă. dar am crezut că dumneata. ştiţi. doamnă.. Repede..) LETOUZEL (aparte către el): Ce vrei să faci? CRAPE (aparte): Te rog. acum. dumneata n-ai să fii atât de crudă încât să nu... Banca.) Ah.) DOCTORUL: Ei... Pe acesta îl vom păstra totdeauna cu sfinţenie. doamnă Letouzel. hmm. a turnat în ea din nou cafea şi se pregăteşte să toarne şi restul de elixir.. sir Frederick? Domnule Lord Primar.pentru noi toţi! (Între timp. Vine repede la el şi-l apucă de mână.. ă-ă domnişoara.. HARDRADER: Ce să facem? GOLIGHTLY: Trebuie să facem ceva. Domnule Golightly. Doctorul reintră... lasă-mă.. şi doamnă Letouzel. (Se apropie de doamna Letouzel.. dumneata şi cu mine avem nevoie unul de altul.... dacă n-aveţi nimic împotrivă. sir Frederick? Bine.. buna lady Hapgood. LETOUZEL (aparte): NU! N-ai s-o faci! Ori toţi.) CRAPE: Nu şi-a făcut efectul. Acum. (Se întoarce înapoi către vizitatori. noi căutăm totdeauna să le facem pe plac. Doamna Letouzel observă deodată ce face. trebuie să înţelegem. PHINEUS (brusc): Veniţi toţi aici! (Toţi se înghesuie în jurul scaunului ei pe rotile. Într-un efort final.. Domnule Crape.. . da. v-a plăcut cafeaua. Începeţi. nu-i aşa? Dar avem portretul ei aici. suntem pierduţi! (Reuşeşte să-i ia eprubeta.. că m-am simţit deodată foarte bolnav. vă rog să luaţi serviciul de cafea de aici şi. LETOUZEL: Aşa. ă-ă. A-ă. ori nici unul! Nu mai e timp de prostii. a încercat să mă oprească. şi asta nu datorită dumitale.

Şi în această localitate splendidă. I-am închis pe toţi. îl scoate afară din scenă pe doctor.. mi-am spus mereu: „Va fi o zi când o să-ţi folosească”. auh. privelişti în jur care contribuie atât de mult la bunul nostru trai. Suntem amestecaţi toţi cei de aici. Doamna Letouzel îi pune în . cu pantaloni scurţi şi o mască ce-i acoperă complet faţa. ia staţi puţin. Da. care urlă după ajutor. dacă am fi singuri.) Bine. apăsându-l pe ceafă. Ştiţi bine că.. la fel ca nişte copii mici care rătăcesc şi plâng şi îşi caută din nou părinţii. sir Frederick. Seringa. şi sărmanei lady Hapgood. Doamna Letouzel toarnă grăbită restul din eprubetă.. LETOUZEL: Seringa-i plină. care rămân în aceeaşi poziţie. Masca seamănă foarte mult cu faţa actorului. atunci când atât de puţini dintre noi ştiu ce vor să facă sau unde să meargă. au. sau orice alt gând ce l-am avea.) Vă rog să nu strigaţi. durdulie şi copilărească. înmărmuriţi de uimire. Nu sunt un vierme..) Îmi închipui că e ceva extraordinar de uimitor pentru dumneavoastră.) LETOUZEL: Haide. şi amabilelor doamne şi domni din guvern. Braţele.. (Vizitatorii deschid gura şi trag aer în piept. nu-i aşa. atenţi la fiecare pas al nostru ca să nu ne împiedicăm. (Se întorc doamna Letouzel şi Hardrader.) PHINEUS: Acuma puteţi să le daţi drumul.) DOCTORUL: Hei. Acul este tras afară. (Vizitatorii încep să bolborosească. GOLIGHTLY: Rămânem uniţi... proptindu-i de marginea scenei şi apăsând cu banca peste burţile lor. nu suntem decât nişte copii care rătăcesc şi plâng şi nu au nevoie de nimic altceva decât să fie îngrijiţi de părinţi drăgăstoşi. Gata? (Ridică poalele hainei doctorului şi îi lasă pantalonii în jos. Luaţi-l de aici. auuuu. vedeţi. iar cu o mână îi apleacă capul. ducându-l pe doctor între ei. (Împreună cu Hardrader. înşurubată. ce urmăresc fiecare pas şi intervin la timp în viaţa noastră.. Acum. pentru că veţi vedea cât de mult vă datorăm dumneavoastră.) ACUM! (Doamna Phineus înfige acul seringei în doctor.. Întotdeauna aţi avut grijă de noi ca nişte părinţi. opriţi. Ceafa.) DOCTORUL: Oh. CRAPE: Nimeni nu vă poate auzi.. ştiţi. Acesta poartă acum un costumaş de băiat.) PHINEUS: De mult timp păstrez seringa închisă în cufărul cel mare. Numele meu este Golightly şi merg pe picioarele mele. care continuă să rămână încovoiat.(Crape şi Golightly ridică o bancă apucând-o de capete şi se reped cu ea asupra vizitatorilor. oh. dar este rotundă. într-o perioadă a vieţii noastre în care. PHINEUS: Dar va fi şi o clipă minunată...... (Doamna Phineus scoate din geanta ei o seringă enormă pe care o deşurubează. lăsaţi-mă. Repede. A fost un noroc că mi-a dat prin cap s-o aduc azi aici. (Hardrader îl apucă pe doctor de braţe şi i le răsuceşte la spate. noi fiind. Doctorul este obligat să se aplece mult în faţă. LETOUZEL: Domnule Hardrader.. (Crape şi Golightly îi eliberează pe vizitatori.

Găsiţi preocupări folositoare.) Da. Copilaşul meu. puişor... da. Noapte bună. (Crape descuie uşa şi vizitatorii ies în goană.) VIZITATORII (strigă dispărând din scenă): Ajutor! Ajutor! Ajutor! BĂTRÂNII (înclinându-se în faţa publicului): Noapte bună. iar doamna Phineus iese împingând scaunul. pe care el o suge ceremonios. PHINEUS (cântă): Acum mămica îşi ţine în braţe copilaşul Şi-l strânge tare la piept. puişor. (Ceilalţi îl aşază pe genunchii doamnei Phineus.) Ah. iată-l aici. Duceţi-vă acasă şi nu uitaţi: şi vieţile voastre vor avea un sfârşit.) CORTINA . Dormiţi. şezi pe genunchii mei. copilaşule. Răsăritul soarelui sau al lunii Niciodată nu ne va despărţi. Vino. VIZITATORII: Ajutor! Ajutor! Ajutor! Lăsaţi-ne să plecăm! Lăsaţi-ne să plecăm! PHINEUS: Lăsaţi-i să plece. da. copii. Doamna Phineus şi doamna Letouzel îl aşază cu grijă pe doctor în scaunul pe rotile. TOŢI BĂTRÂNII (ceremonios): Ascultaţi cu toţii! Ascultaţi avertismentul nostru. Dormiţi şi visaţi că lumea-i fericită şi sănătoasă. Arătaţi-vă folositori.. Să fiţi voioşi când veţi îmbătrâni. (Părăsesc cu toţi scena. vino la mămica. dormiţi cu toţii.. Faceţi covoare. Nu uitaţi: două mâini ocupate fac de zece mii de ori mai mult decât coroana reginei. Dragă doamnă Letouzel. Duc cu ei serviciul de cafea şi celelalte. Noapte bună.mână o bomboană. împletiţi coşuri. Lucraţi traforaj. aş vrea să-i cânt un cântec.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful