You are on page 1of 16

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN TAHUN 4 KBSR SAINS (MODEL 5 FASA NEEDHAM)

Subjek Kelas Bilangan murid Tarikh/Masa Tema Bidang Pembelajaran Objektif Pembelajaran semula bahan-bahan Hasil Pembelajaran

: Sains : 4 Bestari : 22 orang murid , ( ) murid lelaki, ( ) murid perempuan : 13 Ogos 2012 (Selasa) / 10.10 11.10 pagi (60 minit) : Menyiasat bahan-bahan : Sifat-sifat bahan : 1.4 Mengetahui kepentingkan mengguna semula, mengurangkan penggunaan dan mengitar : Pada akhir pembelajaran, murid-murid dapat;

(A) memberi sebab mengapa bahan-bahan perlu dipulihara (B) mengamalkan guna semula, kurangkan penggunaan dan kitar semula Objektif perlakuan eksplisit : Pada akhir pembelajaran, murid-murid dapat (a) memberi dua daripada empat sebab dengan betul mengapa bahan-bahan perlu dipulihara (b) mengamalkan satu cara daripada dua cara mengguna semula barang terpakai dengan betul (c) mengamalkan satu cara daripada dua cara menggurangkan penggunaan bahan dengan betul
(d) mengasingkan satu daripada tiga bahan yang boleh dikitar semula mengikut tong kitar semula dengan betul

Pengetahuan sedia ada

: Murid-murid telah didedahkan dengan program mengitar semula bahan terpakai

terutamanya oleh pihan media massa seperti radio dan televisyen. Murid-murid juga pernah terlibat dalam kempen mengitar semula seperti mengumpul surat khabar lama. Mereka juga mungkin pernah menjalankan aktiviti amal seperti memberi sumbangan bahan-bahan terpakai kepada badan-badan kebajikan contohnya kepada mangsa Tsunami. Starategi pengajaran/cara kemahiran proses sains (KPS) inferens kemahiran manipulatif Kemahiran berfikir Nilai saintifik/nilai murni : mengendalikan bahan-bahan sains dengan berhati-hati, : mencirikan, mengaitkan, menganalisis, meramal, membuat kesimpulan : bertanggungjawab, patriotik, menghargai sumbangan sains dan teknologi, bersyukur : konstruktivisme, projek : memerhati, mengelaskan, mendefinisi secara operasi, mentafsir data, membuat

kepada Tuhan, berani mencuba, berkeyakinan, berfikir secara rasional, bahan bantu mengajar (BBM) Persembahan powerpoint mengenai tong kitar semula : video, kotak telur, gam, kertas terpakai, botol kaca kosong, surat khabar lama, tin

minuman kosong, beg plastik, gambar rajah, topeng daripada kertas, bingkai gambar diperbuat daripada kotak,

Fasa / Masa

Isi kandungan

Aktiviti pengajaran dan pembelajaran Guru Murid

Catatan

Menayangkan Orientasi ( 5 minit) video mengenai masalah timbunan sampah yang mengakibatkan punca berlaku pencemaran alam

Guru akan menayangkan sebuah video mengenai masalah timbunan sampah yang mengakibatkan punca berlaku pencemaran alam . Guru meminta murid-murid menumpukan Murid membuat pemerhatian video yang ditayangkan oleh guru.

KPS : memerhati, membuat inferens Kemahiran berfikir Mengaitkan

Bahan bantu mengajar :video Nilai: bertnaggungjawab

perhatian terhadap video tersebut. kemudian, guru akan mengemukakan soalan berdasarkan kepada video tersebut. Soalan : Murid-murid, apakah yang dapat anda katakan berdasarkan video yang kamu lihat sebentar tadi? Guru akan memperkenalkan topik yang akan dipelajari pada hari ini iaitu guna Cadangan jawapan : video tersebut menerangkan masalah timbunan sampah yang mengakibatkan punca berlaku pencemaran alam

semula, kurangkan penggunaan dan kitar semula. . Pencetusan idea (10 minit) Guru menunjukkan replica pokok yang diperbuat daripada pokokGuru meminta muridmurid memberi maksud guna semula, kitar semula dan pengurangan penggunaan bahan. Surat khabar diperbuat daripada apa? Guru kemudiaanya Kertas/pokok. Guru akan menunjukkan surat khabar lama kepada murid-murid dan menanyakan soalan. Soalan: Murid-murid, apakah benda yang dipegang oleh cikgu? Cadangan jawapan : Surat khabar, cikgu. Nilai : berfikir secara rasional, berani mencuba, berkeyakinan KPS : mendefinisi secara operasi. Kemahiran berfikir: menjana mencirikan, idea,

menerapkan nilai murni bahawa murid-murid harus menggurangkan penggunaan kertas atau surat khabar supaya pokok dapat diselamatkan daripada aktiviti penebangan. Guru akan memberikan masa selama 30 saat kepada murid-murid untuk berfikir maksud maksud guna semula, kitar semula dan pengurangan penggunaan bahan. Murid-murid akan memikirkan maksud guna semula, kitar semula dan pengurangan penggunaan bahan.

Soalan: Apakah yang dimaksudkan dengan maksud guna semula, kitar semula dan pengurangan penggunaan bahan? Guru akan membetulkan kesilapan muridmurid sekiranya berlaku salah tanggapan mengenai maksud maksud guna semula, kitar semula dan pengurangan

Cadangan jawapan : Guna semula bermaksud mengguna semula objek untuk tujuan lain. Kitar semula bermaksud memproses bahan lama untuk menghasilkan objek yang baru. Bagi menjimatkan bahan, kita mesti cuba sedaya upaya untuk mengurangkan penggunaan bahan tersebut.

penggunaan bahan. Penstrukturan idea


(20 minit)

Menerangkan mengapa bahan perlu dipulihara

Guru akan menerangkan kepada murid mengapa bahanbahan perlu dipulihara. Bahanbahan semula jadi mengambil masa yang agak lama untuk dihasilkan. Lama kelamaan bahan ini akan habis contohnya seperti petroleum kerana petroleum sumber tenaga yang tidak boleh diperbaharui. Salah satu cara

Murid akan mencatat nota terhadap penerangan guru mengenai sebab mengapa bahan perlu dipulihara.

Kemahiran berfikir : Menganalisis, meramal Nilai : : mempunyai minat dan sifat ingin tahuterhadap persekitaran, BBM : Persembahan powerpoint mengenai tong kitar semula

mengguna semula ialah kita menggunakan tayar sebagai pasu. Kita boleh menghasilkan objek yang baru dengan mengitar semula. Kita boleh menggurangkan penggunaan bahan dengan berjimat cermat. Memperkenalkan warna tong kitar semula Murid-murid akan memberi tumpuan terhadap warna tong kitar semula yang diterangkan oleh guru.

10

Aplikasi idea (20 minit)

Membentang tajuk guna semula, kitar semula dan kurangkan penggunaan bahan.

Guru menyediakan 4 buah sampul yang mengadungi tajuk guna semula, kitar semula dan pengurangan penggunaan bahan. Sampul A: Guna Semula. Sampul B: Kitar semula Sampul C : kurangkan Setiap murid akan mencipta Sebagai contoh, membuat

KPS: menganalisis, mendefinisi secara operasi , mentafsir data Kemahiran berfikir : : menjana idea Starategi pengajaran/cara : projek bahan yang boleh diguna semula. konstruktivisme,

11

penggunaan bahan. Sampul D: Kitar semula Guru memberikan masa selama 5 minit kepada muridmurid untuk berbincang di dalam kumpulan mereka mengenai cara-cara yang berbeza untuk mencegah objek daripada berkarat. Guru mengarahkan setiap kumpulan untuk membentangkan hasil dapatan mereka di hadapan

bingkai gambar daripada kotak dan pasu bunga daripada botol air kosong. Nilai : rajin dan penyabar, beryukur kepada Tuhan

kemahiran manipulatif mengendalikan bahan-bahan sains dengan berhati-hati, :

12

kelas secara bergilir-gilir. Mencipta bahan yang boleh diguna semula dan dikitar semula Guru mengarahkan murid-murid membuat satu projek selama dua minggu untuk mencipta bahan yang boleh diguna semula dan dikitar Refleksi (5 minit) Merumuskan topik yang telah dipelajari pada hari ini. semula. Guru akan menanyakan soalan kepada murid-murid mengenai apa yang telah mereka pelajari pada hari ini. Soalan : Apakah yang telah Cadangan jawapan : Saya telah mempelajari Nilai : menghargai sumbangan sains dan teknologi, patriotik Murid akan menyiapkan projek mereka selama dua minggu untuk mencipta bahan yang boleh diguna semula dan dikitar semula. Contohnya, membuat tempat letak pensel dan pen daripada botol kosong atau bingkai gambar daripada kotak. Murid akan merumuskan topik pembelajaran pada hari ini. Kemahiran berfikirl: Membuat kesimpulan

13

anda pelajari pada hari ini? Guru akan menyanyikan bersama murid lagu tong kitar semula Guru memilih dua orang murid untuk memilih sampul surat dihadapan kelas. Sampul A: -menyatakan satu cara mengguna semula bahan. Sampul B : menyenaraikan satu cara untuk mengurangkan

mengenai guna semula, kurangkan penggunaan dan kitar semula. Murid akan menyanyi bersama murid guru lagu tong kitar semula Murid menyiakan bahan yang boleh digunakan semula ciptaan mereka.

14

penggunaan bahan. Sampul C: menyenaraikan satu cara untuk kitar semula.. Guru akan mengagihkan kerja rumah kepada murid-murid. Guru mengagihkan lembaran kerja kepada murid. Guru mengingatkan murid untuk menyiapkan hasil ciptaan bahan yang boleh diguna semula.

15

berkomunikasi, membuat inferens, mentafsirkan data, membuat inferens

16