TESTNEVELÉS TANMENET

A tanmenet heti 3 órában dolgozza fel a kötelezô tartalmakat. Ezen belül számos lehetôség kínálkozik az egyes témák súlyozására, a hagyományoknak megfelelô testnevelést tanító nevelôi személyiséghez, a tanulók érdeklôdési köréhez közel álló mozgásféleségek tanítására. Az oktatás során az 1.-2. osztályos testnevelés tanításánál vegyük figyelembe az alábbi szövegrészben megjelölt: Belépô tevékenység formákat. A továbbhaladás feltételei: 1. osztály Évi óraszám: 109 Belépô tevékenységformák Alakzatok gyors felvétele és változtatása. Az öltözôk és a gyakorlóhely rendjének kialakítása. Játékos és határozott formájú szabad-, társas- és kézi szergyakorlatok végrehajtása. Gyors indulás különféle testhelyzetekbôl. Az ütközések elkerülése a fogójátékokban és a futásfeladatokban, térnyerés a fogóval szemben. Tartós futás 4-8 percig pihenô nélkül, illetve kisebb séták beiktatásával. Futómozgást tartalmazó feladatok (játékok) végzése. Szökdelések és ugrások megfelelô ritmusban. Távolba és célba dobás egy és két kézzel. Egyszerû támasz-, függô- és egyensúlygyakorlatok biztonságos végrehajtása. Labdás feladatok. Néhány egyszerû, az évszaknak megfelelô a szabadban végezhetô játék. Barátkozás a vízzel, vízbiztonság szerzése. 8-10 m távolság átúszása lábletétel nélkül. Rendszergyakorlatok, gimnasztika, prevenciós feladatok A továbbhaladás feltételei Alakzatok felvétele és változtatása az utasításnak megfelelôen. A gimnasztikai feladatok teljesítése utánzással. Az alapvetô mozgáskészségek (járás, futás, ugrás, dobás, kúszás, mászás stb.) elfogadható végrehajtása. Félelem nélküli részvétel a vízben végzett feladatok során. 2. osztály Évi óraszám: 109 Belépô tevékenységformák Alakzatok gyors felvétele és változtatása. Az öltözôk és a gyakorlóhely rendjének kialakítása. Játékos és határozott formájú szabad-, társas- és kézi szergyakorlatok végrehajtása. Gyors indulás különféle testhelyzetekbôl. Az ütközések elkerülése a fogójátékokban és futásfeladatokban, térnyerés a fogóval szemben. Tartós futás 4-8 percig pihenô nélkül, illetve kisebb séták beiktatásával. Futómozgást tartalmazó feladatok (játékok) végzése. Szökdelések és ugrások megfelelô ritmusban. Távolba és célba dobás egy és két kézzel. Egyszerû támasz-, függô- és egyensúlygyakorlatok biztonságos végrehajtása. Labdás feladatok. Néhány egyszerû, az évszaknak megfelelô a szabadban végezhetô játék. Barátkozás a vízzel. vízbiztonság szerzése. 8-10 m távolság átúszása lábletétel nélkül. A továbbhaladás feltételei Alakzatok felvétele és változtatása az utasításnak megfelelôen. A gimnasztikai feladatok teljesítése utánzással. Az alapvetô mozgáskészségek (járás, futás, ugrás, dobás, kúszás, mászás stb.) elfogadható végrehajtása. Félelem nélküli részvétel a vízben végzett feladatok során.

42

TANMENET 1. OSZTÁLY SZÁMÁRA
Fô rész Járások. Gumilabda Közepes iramú futások, labdagurítások. Befejezô rész, ÁLLANDÓ Felmérés, osztályozás, JELLEGÛ GYAKORLATOK eszköz

Éves óraszám: 109

Hónap Óraszám

Rendgyakorlatok, gimnasztika, prevenció

IX.

Sorakozás nagyság szerint egyes Lassú iramú futás 2 percig feladatokkal. oszlopban. Utánzó járások: négykézláb, medvejárás. Öltözôi rend. Futás 3 percig feladatokkal. Fogójáték. 1., 2., 3. Egyszerû fogójáték. Futás sípszóra, guggolások, felállások, óriás-, törpejárás.

Tisztálkodás, ruhaváltás. Lassú iramú futás 2–3 perc egyenletes tem- Óriásjárás, törpejárás, Gumilabdák. Kartartások: mély-, oldalsó-, ma- póval. séta, légzôgyakorla- A tanulók ruházatának gas-, csípôre, tarkóra tartás. Labdagurítások párokban. tok. ellenôrzése. Tisztasági csomag. Függések mászókán, létrán, bordásfalon. 4., 5., 6. Utánzó járások: nyusziugrás. Egyéni és sorversenyek utánzó járásokkal. Sorakozás 2-es oszlopban. Pókjárás. Törzshajlítások állásban. Futás különbözô alakzatokban: körben, Járás közben karemehullámvonalban. lés, törzshajlítás. Kétkezes alsó dobás vonalon túlra. Szlalomfutás 15 m-en, 5 m-enként akadály. Kétkezes alsódobás karikába. Futások feladatokkal. Sorversenyek: 2–3-as sor. Gumilabda, babzsák. Éves feladat a felmentetteknek. Felelôsök feladatai.

Sorakozás 1-es, 2-es oszlopban. Köszönés. Ülésben törzshajlítások. 7., 8., 9. Vigyázz! Pihenj! állás. Futás feladatokkal: ülés, felugrás, hasonfekvés, guggolás. „Vonatozás”. Utánzó járások.

10., 11., 12.

Alakzat feloszlatása: Oszolj! jelre megállás, vigyázz!-állás. Törzskörzések. Egyszerû „fogó”. Játékos helycserés futásgyakorlatok 15 m-en. Ugrókötél.

Labda fogása, körbe futása, feldobása, el- Egyszerû „fogó” já- Gumilabda. kapása. ték. Kétkezes alsó dobás gumilabdával. Lassú futás, séta, légSorverseny utánzó járással. zôgyakorlat. Falhoz pattanó labda elkapása.

43

44 Fô rész Befejezô rész. Hónap Óraszám Rendgyakorlatok. 13. Labda feldobása. Játék: „Vigyázz a lab. Célbadobás 5 m-re lévô karikába. csere. Szökdelô gyakorlatok egy és páros lábon. – 400 m futás. Sorakozás gyors végrehajtása. Futás feladatokkal. Gimnasztika: terpeszállás.. 20. labdagurítás. Célbadobó verseny. Különbözô testhelyzetekbôl gyors indulással futás. Célba dobások.5 perc. . Szlalomfutás. 16. éles megállás. Labda feldobása. labdapattogtatás helyben. 23.Labdák dára”. 15. 14. Testfordulatok helyben. Ugrással fordulatok helyben. 17. Ismételt futások 15 m-en.. Szórt alakzatból gyors sorakozás. Egyensúlyozó járás vonalon. 21.. 18. -leengedés. Járás közben karkeresztezés a test elôtt.. törzshajlítás és fordítás. se.(fejtetôn babzsákkal). 30 m-es futás felmérésengés). ÁLLANDÓ Felmérés. JELLEGÛ GYAKORLATOK eszköz Járás–futás gyakorlatok 3–4 percig. 400 m-es futás lehetôleg pihenô nélkül. Négykézláb-. Járás szép tartással Babzsák. Félperces „fogó” játék. jobbra át. prevenció X. majd a szemben levô tanulóig. 22. Kétkezes alsó dobással célba dobás (Ver. osztályozás. labdaátadás.. Haladás közben labdagurítás egyik. „Mozdulatlanság”. Kettes oszlopból vonalalakítás. Járás gyermekdalra: Labdák. Sípszóra ismételt sorakozások 1es. 24. Nyitódás játékosan.. „Szólj síp!”. fókajárás. elkapása mozgás közben. gimnasztika... labdavezetés helyben. Bordásfalon mellsô oldalállásban haladás oldalra utánfogással. Kitartó futás 3 percig. 2-es oszlopban. „Nyúl és Felmérés: vadász” – Célba dobás 5 mrôl. Futás feladatokkal: 2. elkapása. Futás idôre: 30 m táv. pók-. Szórt alakzatban elhelyezkedés. Hasonfekvésben ujjfûzéssel a test mögött mellkasemelés. Egyes oszlopból vonalalakítás. Hanyattfekvésben lábemelés egy és páros lábbal. majd másik kézzel. TARTÁSKORREKCIÓ. A gyors indulás fejlesztése. 5 kísérlet. Kitartó futás 400 m-en. Labdagurítás. 19. ugrással: balra. UTÁNZÓ JÁRÁSOK. „Fogó két fogóval”.

Labdagurítás társnak.. 33. Játékos nyitódások. zsámoly. Sorozatugrások akadályra fel-le (zsámoly. prevenció Befejezô rész. Jelre gyors sorakozás oszlopban. „Féltek-e a medvédtôl?” Ugrókötél. 31. törzshajlítás. Gyors reagálás. gimnasztika. gés. Mászókötélen hajlított karral csimpaszkodás. 29. TARTÁSKORREKCIÓ. 26. 27. felhúzott térddel kulcsolás. Labdagurítás. 32. elkapása. Labda feldobása. zárkózások. Járás.. Medvejárás párokban. Célbadobás függôleges célba. Guggoló. „Hol az olló komámasszony?” 45 .. légzôgyakorlat. Ugrókötél-áthajtás gyakorlása. vonal alakzatban. 28. „Párkeresô verseny”.és kétsoros vonalban vonalon. ugróSorakozás: az elvég.. Felmérés: – utánzó járások. osztályozás. Játékos helycsere és futások gyors indulással. 25. Mászókötél. Sorakozás egy. labdák. sarok-. Játékos futás feladatokkal.és térdelôtámasz. Karika. Versen. Törpejárás.kettes oszlopban. Pattintott labda elkapása ülésben. Ugrókötél-áthajtási kísérletek. pad). Kettes oszlopból gyors nyitódás és zárkózás játékosan. Tornapadon utánzó járások.Egyszerû fogó.Hónap Óraszám Fô rész Rendgyakorlatok. pad.. Csípôretartás. Egyes oszlopból egyes vonal alakítás. eszköz JELLEGÛ GYAKORLATOK XI. guggolásban. Törzsgyakorlatok. Lassú futás közben fellépés zsámolyra. TARTÁSKORREKCIÓ.. Ugrókötél áthajtási kísérletek. Ugrókötél-áthajtási kísérletek. zsámoly zett munka értékelése (más órákon is rendszeresen). térdelésben. óriásjárás ugrókötél. törzsdöntés. guggolóállás. 30. kerüléssel. UGRÓKÖTÉL-ÁTHAJTÁS. Elôször padon ülve tanulják a kulcsolást. Vigyázzállás lábujj-.kötelek. Ugrókötél-áthajtási kísérletek. TARTÁSKORREKCIÓ. Szlalomfutás kettes oszlopban. Gyors indulás utánzó járásokkal. ÁLLANDÓ Felmérés. majd leugrás. Helyben ugrással fordulatok játékosan. majd a gurított labda megál. labdák lítása.

. láblendítések. -nyújtások. Bordás falnál függôállásból láblendítések. Egyensúlyozó járás rúd. elkapás. 35. Labda elkapása helyben. Szökdelések egy lábon hullámvonalban. TARTÁSKORREKCIÓ. 42. Kötetlen tartós futás feladatokkal: térd-sarok emelés játékosan. Haladás közben labdagurítás váltott kézzel. ugróönszöktetés.és iramváltással. ujjon. A tanult oszlopalakzatok gyors felvétele. kötél gása. Párválasztás. Mászókötélen.. gimnasztika. osztályozás. padon.Tornapad. babzsák. Szórt alakzatból 3-as oszlop kialakítása. Értékelés: – labdagurítás. Tornapadon utánzó járások: hason csúszás. Labda. 41. „Pám. babzsák. Fel-lemászás. pattintás. babzsák mellett.46 Fô rész Befejezô rész. Jelre 3-as oszlop gyors kialakítása. Tornapad. 1-es oszlopból 2-es oszlop kialakítása. feldobás. mozgás közben. Szökdelések énekre haladással.. Járás guggolásban láb. Pad gerendáján járás. kulcsolás gyakorlása.. Hibajavítás. 38. Kötélmászás: egy-két fogás. Járás gyermekdalra. elkapás. kislabda. Ugrókötél-áthajtás. labda. 37.. Labdaérzéket fejlesztô feladatok: kislabdával gurítás terpesztett lábak között stb. guruló labda megfo. Törzshajlítások. eszköz JELLEGÛ GYAKORLATOK Labda gurítása. Járás. mászókötél. feldobás-elkapás. .fordulatokkal. Járás lábemeléssel. prevenció 34. XII. Labdás gyakorlatok az elôzô óra alapján. nyúlugrás. TARTÁSKORREKCIÓ. Szalagos fogójáték. mászókötél. Kitartó futás 3 percig.. ugrókötél. ÁLLANDÓ Felmérés. függôleges célba. „Labdacica babzsákkal”. Hónap Óraszám Rendgyakorlatok. célba dobás vízszintes. „Függô fogó”. fordulatok. Kislabdahajítás távolba. TARTÁSKORREKCIÓ. 40. Futás irány. pám. -rúdon mászókulcsolás gyakorlása. Járás ismert gyermekdalra: „Hatan vannak”. 36. „Labdacica gurítással”. paripám”. légzôgyakorlatok. 39. Játékos futás feladatokkal.

47. ugrókötél. Bordásfalnál hátsó guggolótámaszból lépegetés fölfelé magas fekvôtámaszba. óra anyagának bevésése. lábgyakorlatok állásban. Kötélmászás: a kulcsolás gyakorlása. prevenció Befejezô rész. 1-es oszlopból indulás: Futás „Indulj”) „Lépés!” A vezényszóra reagálás gyakorlása. mászókötél „Sorverseny” nyúlugrással. váll fölé emelt hátrafelé nézô tenyérrel gurulás hátra. eszköz JELLEGÛ GYAKORLATOK XII.. Járásból átmenet futásba. Szökdeléssel helyben fordulatok. átbújás. TARTÁSKORREKCIÓ.. UGRÓKÖTÉL-ÁTHAJTÁS kilenc testnevelési órán. 51. 45. hullámvonalban a tanult kartartásokkal. támasszal a váll alatt és gurulás elôre. Kötélmászás. törzs-. gyorsítás. ben. törzs-. KÖTÉLMÁSZÁS.. Ugrókötél-áthajtás: versengés játékosan.Hónap Óraszám Fô rész Pad Értékelés: nyúlugrás. 53. 52. Hajlított ülés. hátra. hason csúszás Rendgyakorlatok. 2-es oszlopból indulva vezényszóra az indulás. Járás lábujjon..Bordásfal. gimnasztika. sok). Lejtôs padon hason csúszás (utánzó járá. Az elôzô két óra anyagának bevésése. Bordásfal I.. óriásjárás. Lejtôs padon csúszás. A 46–47. 54. 44. Egysoros vonalból kézfogással köralakítás. 46.Törpejárás. Sorakozás: az osztály Ugrókötél. Ütemes járásgyakorlat tapsra. lábgyakorlatok állásban. gyakorlás. Jelre köralakítás. 50. 10–10 percig HÚZÓDZKODÁS.mászókötél. Hanyattfekvésbôl. Kar-. Zsugorülésben térdkulcsolással gurulás elôre. Kar-. futásból járásba. 47 . osztályozás. lábemelések. lépés. ÁLLANDÓ Felmérés.. Gurulóátfordulás elôre guggolótámaszból se. TARTÁSKORREKCIÓ. Járás gyermekdalra ritmusosan. láb. TARTÁSKORREKCIÓ. „Sorversenyek”. Járás közben egy és páros lábon szökdelések. 49. Játékos futásgyakorlatok. (megállás) gyakorlása. körben futás irányváltással. 48.és csípôemeléssel – tarkóállás – gurulás elôre hajlított ülésbe. labda guggolótámaszba.. lépés tapsra. Szlalom-labdavezetés kézzel. Járásból megállás gyakorlása. Kötélmászás. Járás kettes oszlopban. figyelmének értékelé. 43. hibajavítás. Ülésben törzshajlítások. Járás kézfogással kör.. dobbantással. „Kézfogás a ház”. Futás közben lassítás. Bordásfalnál lépegetés kézállásba és vissza 4–6 ismétléssel.

– gurulóátfordulás Az 55–56. futásból járás különbözô feladatokkal. majd labdavezetés. labdák. 61. Futás karikákba lépéssel.Mászókötél.. Ugrókötél. . só és felsô átadások..„Célbadobás” folyo.. óra anyagának begyakorlása. Kétkezes gurítás távolba. – Oszolj! – Vigyázz!” vezényszavakra. 64. Tarkóállásból gurulóátfordulás elôre gugÉrtékelés: golótámaszba.Bordásfal. Kétsoros vonalban kézfogással köralakítás: szökdelések. 59. gimnasztika. pad gerendáján. Terpeszállásban törzshajlítás. „Páros verseny”: átadások Ugrókötél-áthajtás helybenfutás közben. Bordásfalnál lépegetés kézállásba. 58. labdák cig.. Kétkezes al. szalag. „Szalagos fogó”. Lassú futás párokban. II. TARTÁSKORREKCIÓ. bordásfal. osztályozás. BORDÁSFALNÁL LÉPEGETÉS KÉZÁLLÁSBA (6 óra). sóba. alatt. terpeszállásból gurulás elô– tarkóállás re terpeszülésbe. Gurulóátfordulások elôre. „Félperces fogó” Átfutások akadályok fölött: ugrókötél – Járás gyermekdalra: „Tekeredik a babzsák – szalag – tömött labda – zsámoly. Kötélmászás 2–3 fogással. fekvésben végzett gimnasztikai gyakorlatok. Gyakorló óra. Járásból futás. ugrókötél. Futás – járás feladatokkal. 57. 62. gurítás ismételt átadások versenyszerûen is.kelés. Járás gyermekdalra. „Labdás fogó”. Kétkezes felsô dobás távolba. Kétkezes felsô átadás a társnak. zsámoly. Vonal alakzatból kör alakítás és vissza. JELLEGÛ GYAKORLATOK eszköz Futás közben átbújás 40 cm magas kötél Járás különbözô kar. Ülésben végzett nyújtó jellegû gyakorlatok. labdák. ÉrtéSzlalomfutás labdavezetéssel. Ülésben. 65. 60. 66. „Szalagos fogó”. „Szabadulás a labdától”. Tarkóállás a tanult módon.. babzsák. törzsfordítás. ÁLLANDÓ Felmérés. Hónap Óraszám Rendgyakorlatok. bokaérintés. kaEgyensúlyozó járás a rikák. Vonatozás. tartásokkal.. Lassú iramú futás hullámvonalban 3–5 per. 63. Kétkezes alsó átadás után gurítás vissza a párnak. prevenció 55. kígyó”. hielôre.. bajavítás egyénileg – típushibák! Ugrókötél.48 Fô rész Befejezô rész. Szórt alakzatból többsoros vonal kialakítása. karkörzések. Gyors reagálás: „Sorakozás. Gurulások – tarkóállás. TARTÁSKORREKCIÓ. Átadások párokban.. 56.

ugrókötél III. Félperces fogó 3 fogóval. 49 . prevenció Befejezô rész. Futás akadályokra lépéssel. osztályozás.. Járás gyermekdalra: „Ég a gyertya” – leguggolás – járás. Gyors indulások állórajttal. leugrás.. A feladatok ismétlése. „Vigyázz Feladatok 2 órában: 1.. járásból helybenjárás. mászókötél. Állásban.. ülésben végzett gimnasztikai gyakorlatok. 78. Célbadobás zsámolyba. hátra. 74. Kötélmászás. Pad. 4. 68. pad alatt kúszás. Labdavezetés helyben (10-szer). FelKötél-áthajtás elôre. víz. Gimnasztika: gyakorlatok az ismert alapformák felhasználásával. négy. TARTÁSKORREKCIÓS gyakorlatok. ÁLLANDÓ Felmérés. Helybenjárásból járás.mérés: kötélmászás. Az elôzô két óra anyaga: begyakorlás. 70. zsámolyok. „Ecc-pecc.. labdák lyezett szerekre. Gyors futás cikkcakkban. Célbadobás fél térdelésbôl 5 m-re 1 m-es „Tûz. szor) 2. 76. 73. Egykezes felsô dobás falhoz.a labdára”. Padgyakorlatok.Labdák. Sorakozás: gyors reagálás sípszóra.Járás vonalon szép Pad. TARTÁSKORREKCIÓS gyakorlatok. 72. gimnasztika. Bemelegítés: körbenjárás feladatokkal. TARTÁSKORREKCIÓS gyakorlatok. Szökdelések mondó. labdák kézláb. Lassú futásból felfutás lépcsôzetesen elhe. 69. ugrókötél.Hónap Óraszám Fô rész Rendgyakorlatok. labdák. kákra. ugrószekrényen átmászás.. járásból helybenjárás.. testtartással. Babzsák dobása függôleges célba (váll fölötti kidobással). Fordított padon járás guggolásban.Járás közben légzô.. Kötélhajtás hátra. „Házatlan mókus” Kötélmászás. JELLEGÛ GYAKORLATOK eszköz 67. gyakorlatok. 71.és nyújtott ülés ismerete.” padok. Zsámolyra tett emelt padon. Helybenjárásból átmenet járásba.Babzsák. „Félperces fogó” Átfutások sorokban elhelyezett tömöttlabdák fölött 3–4 oszlopban. Kötéláthajtás (20. 75. ugrókötél. a lepattanó labda elkapása.. repülô” folyosóba. Gimnasztika: szögállás – haránt terpeszállás – terpesz. Padon felhúzott térddel átugrással haladás elôre. 77. Sorakozás fordulatokkal. Szlalomfutás labdavezetéssel. Gyors futás 10 m-en ismétléssel. Bordásfalon láblendítés oldalra. „Páros fogó”.. 3.

86. labdák. Labdavezetés lassú futással. Hónap Óraszám Rendgyakorlatok. 84. 89. Lazító gimnasztikai gyakorlatok... Befejezô rész. Labdaadogatás párokban. dobbantással. ugUgrókötelezés. Járás énekre. „Versengés”.50 Fô rész Ugrókötél. „Páros verseny: átadások”. Kötetlen futás feladatokkal. zenére. Értékelés: – labdavezetés tárgykerüléssel. 90. törzs-..és futásfeladatok. JELLEGÛ GYAKORLATOK eszköz Lassú futás feladatokkal. osztályozás.. víz. repülô” Zsámolyra tett rézsútos padon futás fölfelé és leugrás guggolóállásba. Zsámolyra tett rézsútos padon felfutásleugrás. Pár lépés után felguggolás a zsámolyra. Egykezes felsô dobás oldalára állított zsámolyra. Ugrókötél. „Tûz. zsámoly. egyéni fejlesztés. karlendítéssel leugrás. Járás gyermekdalra. Padgyakorlatok. Szökdelések egy és Labdák. Szökdelések kötélhajtással. Egykezes felsô átadás. két lábon. kal: „Lementem a pinTartós futás 400 m-en. két lépés után féltérdelésbôl célba dobás. TARTÁSKORREKCIÓS gyakorlatok Járás közben végzett kar-.. 88. cébe”. „Helybenjárás! Lépés indul!” Ülésben végzett gyakorlatok. Értékelés: járás ütemtartással. Az elôzô órák anyagának begyakorlása.. „Akadályverseny”. Járás tapssal. IV. ismétlés. rókötél Keresztbe állított padokon futás fel. felzárkóztatás és sok-sok játék az ismert. prevenció 79. Játékos járás. lábgyakorlatok. Ülésben nyújtó jellegû gyakorlatok. zsámoly. Karkörzések ismerete. . 81.. 80. majd járás. tanult játékokból.és lelépéssel. gimnasztika. 87.. 82. ÁLLANDÓ Felmérés. Labdagyakorlatok helyben. 85. párkerülés Szökdelés mondókákután gurítás a párnak. 83.

Lassú futás feladatokkal: térd-. 1 m-es folyosóba. 51 .. A testnevelési órák elsô részét az úttesten történô áthaladás gyakorlásával kezdjük (útjelek. táblák ismerete). páronkénti indulással is. TARTÁSKORREKCIÓS gyakorlatok.Tömöttlabda. Kislabdahajítás harántterpeszállásból távolba. gurulás elôre zsugorülésbe. A közlekedési szabá..Kislabdák.. „Szalagos fogó”. Egykezes felsô átadás gumilabdával. lég. Kötetlen. Felmérés: Kötélhajtás: 30’ 97. Járás szép testtartással. séta. sor-alakzatba. sarokemelés. Teremben hátonfekvésben láb-. egy lábról két lábra érkezéssel. járás. 94. 99. Gyorsfutás 15 m-en páronként – csoportosan 4–5-szöri ismétléssel. gimnasztika. 91. 95. lyok ismerete. Kislabdahajítás távolba. nyújtó jellegû szabadgyakorlatok. ugróköKötélhajtás haladással. Járás gyermekdalra.. labdák. tos lassítás. fokoza. Egykezes alsó és felsô átadásuk helyben Értékelés. ÁLLANDÓ Felmérés.Hónap Óraszám Fô rész Rendgyakorlatok. csípôemelések. Futás kijelölt pályán 400 m-en. 3 perces futás.. Felmérés és értékelés: 400 m-es futás.. Gyorsfutás párokban. Távolugrás egy lábról két lábra pár lépés nekifutást követôen (tájékozódó méréssel az elugrás helytôl). osztályozás. „Páros fogó”. csoportosan 30 men. ugrókötél.. (dobóterpesz felvétele) Kislabda. tartós futás 400–600 m-en. Ugrókötél áthajtás futás közben. 100. 98. Futás 5–6 percig feladatokkal. társnak. 101. JELLEGÛ GYAKORLATOK eszköz V. Labdák. dobások 3–4 m-re. 1 kg-os tömöttlabdával kétkezes alsó-felsô zés. Egyenletes futás 400–600 m-en.. 96. Jelre sorakozás nagyság szerint oszlopba ill. 5–6 lépés nekifutással távolugrás ugrógödörbe. prevenció Befejezô rész. karlendítés stb. 93. Sorakozás jelre.tél. Értékelés. 92. 102. „Félperces fogó”. TARTÁSKORREKCIÓS gyakorlatok Járás közben végzett lazító. Lassú futás.

és lemászás. 104. Járás ütemtartással.. Versengés.. karhúzás oldalsó középtartásban.. Befejezô rész. osztály tanmenetét. 107. JELLEGÛ GYAKORLATOK eszköz Az ugrógödörben a földre helyezett kötél átugrása. gimnasztika. akadályo. Felmérés: 30 m-es futás. ÁLLANDÓ Felmérés.Akadálypálya építése. A gyakorlóhelyen található sze. Gimnasztika: malomkörzések elôre-hátra. 105. prevenció VI. futásból járásba. Éves munka értékelése. azokon versengés.A kedvelt játékok játszása. rekre fel. Hónap Óraszám Rendgyakorlatok. Lásd: 2. Ugrókötél. Kötélhajtó versenyek 10 m-en. 103. Átmenet járásból futásba. . kon átfutás.52 Fô rész Felmérés: – Kislabdahajítás – Távolugrás.. 109. Kislabdahajítás távolba. Téli foglalkozások a szabadban. 106. Labdagurítással „fogyasztó”. Járások a lépéshossz változásával. osztályozás. 108. Kislabdahajítás függôleges célba..

leforgással Labdával: – Sarkazások – Ügyességi gyakorlatok .hosszú! – Labdavezetés hát mögött.test körül. sorversenyeket. játékok ne maradjanak el! – Ne kényszerítsük nehéz feladatok végzésére és sokat dicsérjük a javítások mellett! 53 . – Minden órán kötelezô bemelegíteni és a versenyek. OSZTÁLY TESTNEVELÉSI OSZTÁLYOK. a labdát.A KOSÁRLABDA ALAPJAI 1–2. váltott lábas és páros lábas szökkenések – Együtemû és kétütemû megállások – Irányváltoztatások kitámasztással. labda nélkül és labdával. lábak között – Leforgás Adogatások: – Helyben párokban – kétkezes – egykezes – alsó – felsô – Páros lefutásból – Hármas lefutásban – Kosárlabda dobások helybôl – Ziccerdobás – Védô alapállás elsajátítása Követelmény Cél Megszerettetni a gyermekekkel a kosárlabdát. lábak között – Helyben – Egyenesvonalú labdavezetések mindkét kézzel – Szlalom-labdavezetések – Indulás . – Játék közben a gyerekek sajátítsák el a játék különbözô elemeit. – Játékok alatt fogócskáktól kezdve. – A célt legkönnyebb játékokkal elérni. SZAKKÖRÖK RÉSZÉRE Feladat Labda nélkül: – Megtanítani szabályosan futni ôket – Egylábas. váltóversenyeket értek.

5. sel” (mindenki labdát Felmérés: vezet). Gyorsfutás 15–20 m-en ismétléssel. felelôsök munkájá1. Kötetlen futás 3 percig akadálypályán. Kötélhajtás 10 m-en párokban haladással. Távolugrás. JELLEGÛ GYAKORLATOK eszköz Éves óraszám: 109 Hónap Óraszám Rendgyakorlatok. Felmérés: 30 m futás. kötél. Szabadgyakorlatok állásban. . TARTÁSKORREKCIÓS gyakorlatok. 2.Ugrókötél.. 10. Az öltözôk. Felmentettek.Ugrókötél.54 TANMENET 2. Sorakozás nagyság szerint egyes oszlopban. 4. Járás szép testtartással. „Fogó labdavezetés. Sorakozás nagyság szerint kettes oszlopban. Futás kijelölt pályán 3–4 percig. Járás.. gimnasztika. osztályozás. Szökdelések szerek fölött párban. Jelre gyors reagálás: sorakozás nagyság szerint kettes oszlopban. Célbadobás 3–5 m-re.. „Házatlan mókus”. 11. Járás egyenletesen. „Félperces fogó”. 6. labda. Átfutás szerek fölött. Kettes oszlopban fordulatok: „Ugrással balra át!” Karkörzések állásban. Járás körben.. OSZTÁLY SZÁMÁRA Fô rész Befejezô rész.. Kötetlen futás 4 percig.. gyakorlat. Távolugrás nekifutással. Távolugrás 8 lépés futással ugrógödörbe. 30 m futás idôre. légzô. ugrókötél. Ismételt kötélhajtás helyben. lassú futás az ismert feladatokkal. Járás közben karkör. Járás ütemtartással. séta.Labda. nak megszervezése „Érintôfogó”.. „Kotló és kánya” Labda. gyakorlóhely rendjének kialakítása. kislabda. tapssal. Kötélhajtás helyben. Labdaérzéket fejlesztô feladatok: – a gurított labda megállítása – a feldobott labda elkapása – a labda pörgetése a talajon. dobbantással gyermekdalra. 7. 8. Labdaérzéket fejlesztô feladatok: térdelésben labda leejtése – leszorítása a földre. 3. prevenció IX. Mászás mászókára.. Kislabdahajítás távolba (hajító mozdulat). zések. Célbadobás 5 m-re karikába. 9. légzôgyakorlat. Gyorsfutás 30 m-en iramváltással. Köszöntés. SZÖKDELÉSEK KÖTÉLHAJTÁSSAL. Futás kötélhajtással. ÁLLANDÓ Felmérés. Lassú futás. 12.

Pár lépés nekifutással ugrás kötél fölött az ugrógödörbe párosával. Távolugrás az ugrógödör szélesebb oldaláról 3-asával. járásban kargyakorlatok. „Helyben járás!” „Lépés. vezetési versengés. ugrókötél. Labdavezetés guggolásban. Rendgyakorlat. oldalt. 16. Járás karkörzésekkel. 14. gimnasztika. Utánzó járások. ÁLLANDÓ Felmérés.Kislabda.. járásból helyben járásba. pattintott átadás. Járás szép testtartás. törzs. 19.. Felmérés: – 400 m-es futás. Mászás mászókára. Egyes oszlopban járás ismert gyermekdalra. Gimnasztika: térdelô ülés. 24.és lábgyakorlatok. Gyorsfutás 25 m-en ismétléssel (4-szer).. Felmérés: LABDÁS FELADA. indulj!” Járás az udvaron lévô természetes akadályokon. Utánzó járások: sánta róka járás. nyúlugrás: versengés. „Érintô fogó”. és gurítás társnak. Labdavezetés. elôre-hátra – guggolótámaszból ugrás hátra fekvôtámaszba és lábemelések. labda. Gimnasztikai karkörzések test elôtt. íves. tartós futás 4 percig. Kislabdahajítás.. „Balatoni halászok”. Mászás mászókán.. Távolugrás felmérése.. 55 . 17. Babzsák. 26. 18. bal és jobb oldalsó középtartás. 15. osztályozás. Szlalomfutás. járással. X. 20. Kettes-hármas oszlopban tapsra járás ütemtartással. „Füle-farka”. Távolugrás. tapssal. 21. távolugrás nekifutás„Szabadulás a labdá. Járás ütemtartással. TOK 22.. Kötetlen. – szlalom futás..Felmérés: sal. Helyben járásból átmenet járásba. hibajavítás. 25. labdák. Labdavezetés – átadás párokban.ból. 400 m futás idôre. prevenció Befejezô rész. láblendítések.kislabdahajítás. Helyben ismételt kötélhajtás. Szlalomfutás. Kislabda. Járás szép testtartással. Szórt alakzatból kijelölt helyen többsoros oszlop kialakítása. Gimnasztika: állásban.Hónap Óraszám Fô rész Gyorsfutás 15–20 m-en ismétléssel. Az elôzô 6 óra anyagának ismétlése.. Kötetlen futás akadályok fölött 4 percig. Futás babzsákok fölött (5). Labdás ügyességi feladatok: feldobás – ellabdák kapás. 23. „Érintô fogó”. magas és mellsô középtartás helyzetek ismerete. tól.” Rendgyakorlatok. JELLEGÛ GYAKORLATOK eszköz 13. Kislabdahajítás zsinór fölött.. gyakorlása. Kislabdahajítás távolba (felmérés).

. Kötélmászás. „Fogó párokban”. labda. futás tárgykerüléssel. ÁLLANDÓ Felmérés. Labdavezetés. Ingafutás: Rajt – célvonal között oda-visz. Helyben futás. Futás karikákba lépéssel. gimnasztika.„Fogó párokban”. osztályozás. 38. ugrócsukott szemmel. Menet megindítása és megállítása 2 ütemben: „Osztály! Állj! Egy! Kettô!” Gimnasztika: szögállás. ugrószekrény). Fejlôdések – szakadozások. Célba dobás 1 kg-os medicinlabdával. „Húzd át a határon”. 35. Célba dobás a társ által emelt karikába. 28. oldalsó középtartás: karlendítés mélytartáson át magastartásba. átadás. légPók-. hátra. Hanyattfekvésbôl láb. fókajárás. Rézsútos padon négykézláb-. hason csúszás. 34. hátra be. Ugrókötél áthajtás Medicinlabda. Fejlôdés egyes oszlopból kettes oszlopba. „Üsd a harmadikat!” . Helyzet ismerete.. KITARTÓ FUTÁS Kötélhajtó verseny. Helybôl távolugrás. oldalt. prevenció 27. tárgykerülés. Egykezes felsô átadás kisméretû labdával.56 Fô rész babBefejezô rész. Járás elôre. Futás kifeszített zsinór alatt. Járás különbözô szereken a távolság növelésével (pad. zôgyakorlatok. Sorozatugrások babzsákok fölött egy és két lábon. zsák. fókajárás elôre-oldalt labdával.és lelépéssel. Tartáskorrekciós gyakorlatok. Kötélmászás. 37. szekrény.Pad. Járás közben megállás ütemtartásra. zsámoly. 31. Gurulóátfordulás elôre guggolótámaszból guggolótámaszba. 33.. 36. Felmérés: ingafutás „Kecskézés”. hason csúszás. szalagfelvétel. zsámoly. „Tûzharc”. 32.. Lassú futás. Futás padra fel. „Sapkafogó”.. Karika sza futással. Futás karikákba lépéssel. Rézsútos padon nyúlugrás.. JELLEGÛ GYAKORLATOK eszköz Gyorsfutás iramváltással. Babzsák Osztályozás: két-három fogás kötélen (fejlôdést) Hónap Óraszám Rendgyakorlatok. 30.. elôre-hátra. Helybôl távolugrás szônyegre. 29.és csípôemeléssel tarkóállás. XII. Bordásfalgyakorlat: láblendítés oldalt mellsô függôállásban. kerülés.. séta. ugrókötél Versengés 10–15 m-en. Szökdelések elôre.

Bordásfal.. 51... Célbadobó verseny 2 hóemberre két csapatban 6–8 m-rôl. kesztyû). LABDADOBÁS. 50.. Rávezetô gyakorlatok a hátra gurulóátforduláshoz: hintázás hanyattfekvésben. Az elôzô órák anyaga: Téli foglalkozás a szabadban. Szánkózó váltóverseny hóemberkerüléssel. 45. Helybôl távolugrás. 40. Szlalomfutás. mászókötél. Rendgyakorlatok. játék óra Osztályozás: – kötélhajtás.. Köralakítás kézfogással. 48.Hónap Óraszám Fô rész Ugrókötél. 43. Gyors indulások: ülésbôl. 44. Tanulónként téli öltözék (sapka. kötve. 44. Tarkóállásból gurulás elôre zsugorülésbe – guggolótámaszba. Futás.. „Félperces fogó”. 46. fekvésbôl.rény ba lépegetés guggolótámaszból. ÁLLANDÓ Felmérés. majd átbújás – kúszás terpesztett láb alatt. 53. 52. gimnasztika. Osztályozás: – helybôl távolugrás (választható) – kötélhajtás. fel-lemászás bordásfalra. majd vissza. sál. Lesiklás szánkóval az iskola környékén lévô dombról. gyakorló óra 45. Hóemberépítés két csapatban.. szekrényre. ugrószekBordásfalnál kézállás. amely több találatot ért el. Járás. Kötélhajtás. Lazító nyújtó jellegû gimnasztikai gyakorlatok.. 49. Séta légzéssel egybeKötélmászás.. Tarkóállás. osztályozás. 42. Ingafutás.. Szánkó I. Futás. eszköz JELLEGÛ GYAKORLATOK 39. prevenció Befejezô rész. amit a társad – szerepcserével.. 41. Árnyékmozgás: csináld azt. Nyújtott ülésbôl gurulás hátra. ugrókötelek fölött. Gyôz az a csapat. Átmenet járásból futásba: „Futás!” „Indulj!” Átmenet futásból járásba: „Lépés!” Átfutás 3-as oszlopban babzsákok. 57 . 47. Gurulóátfordulások elôre terpeszállásból terpeszállásba. guggolásból. légzôgyakorlat. két egyenlô térfélen 4–6 hógolyóval tanulónként.. Lazító-nyújtó szabadgyakorlatok. Melyik csapat készült el elôbb? Hócsata két csapatban. 54. „Tekeredik a kígyó”.

babzsák.. Befejezô rész. 65. Járás gyermekdalra.. 56. labda). Mellkas.és lábemelés. „Told be a körbe!” 64.da. csípôemelés – lábbal talajérintés a fej mögött. közben Osztályozás: kislabda feldobása. pad rás egy lábról két lábra. Rávezetô gyakorlat: gurulóátfordulás hátra: guggolóállás váll fölé emelt kéz. prevenció 55. Lassú futás tárgykerüléssel.. szlalom-labdavezetés Utánzó járások 3-as oszlopban (sorver. ülésbôl karikákba (babzsák. Dobások járásból. Padon járás. 63. Játékos cigánykerék. 57.„Fekete-fehér” kézzel. futásból távolba. el. JÁTÉKOS KÉZÁLLÁS (CSIKÓZÁS). fel. Gurulóátfordulás: az elôzô óra anyaga. ÁLLANDÓ Felmérés. zsámolyokon. JELLEGÛ GYAKORLATOK eszköz Nyúlugrás talajon.. labdadobás. gurulás hátra. török. majd vonal kialakítása. Nyúlugrás 2 részes ugrószekrényre.. 60. Kötélmászás.labdadobás két kézzel. Járás gyermekdalra: „Elvesztettem zsebkendômet”.. célba. Szórt alakzatból 2–3–4-es oszlop kialakítása. lab„Váltóverseny” nyúl.58 Fô rész Utánzó járások. 62. KÖTÉLMÁSZÁS. Labdagurítás. kötélhajtással. Felmérés: ülés. Dobások térdelésbôl. Labda Gurulóátfordulás elôre terpeszállásból guggolótámaszba. kapása. labdavezetés. Szórt alakzatból 1–2–3–4-es oszlop. 66. lábbal. Rézsútos padon futás fölfelé.. támasz a talajon és gurulás vissza. térdfelhúzással. Labdadobás párokban két kézzel. a végén leug. Babzsákgyakorlatok. Hónap Óraszám Rendgyakorlatok. Szlalom-labdavezetés kézzel. TARTÁSKORREKCIÓ. leugrás. láblendítés oldalt. Hanyattfekvés: láb-. II. „Fogyasztó” Futás közben feladatok: guggolás. Bordásfalon függôállás. gimnasztika. TARTÁSKORREKCIÓ. Karika. Kötélhajtás.HÚZÓDZKODÁS V. seny). osztályozás. 59. Járás gyermekdalra. Bordásfalnál kézállás lépegetéssel guggolásból. elkapás. Szlalom-labdavezetés lábbal. az alakzat helyének változtatásával. Hasonfekvésben bokafogás. 58. Futás 2-es oszlopban irányváltással 4 percig. . zsámoly ugrással. 61. Futás..és lelépés keresztbe helyezett padokon. elôrenézô könyök. „Balatoni halászok”.Pad gerendáján járás Tömött labda.

. 77.. Szlalom-labdavezetés. Akadályfutás (zsámoly. osztályozás. 70. mászókötél 72. bordásfal. Fejelés falra. pad. dobás falra 10-szer. pad. Labdarúgás párokban. 75. sípszóra különbözô feladatok. gurulóátfordulás. Egyszerû mozgások dalra: „Kis kertem”.„Tûzharc”. Járás.. Futás tartósan 4 percig. 68. Hanyattfekvésbôl híd. labda. karika). közben taps. cigánykerék. Bordásfalnál hátsó guggolótámaszból lépelabda getés kézállásig. Feladatok: bordásfalon lábemelés – 20 kö. Egyes oszlopból kettes oszlopba fejlôdés. Kézállás. kézláb járás. Gurulóátfordulás hátra nyújtott ülésbôl guggolótámaszba.Osztályozás: Gurulóátfordulás elôre. Cigánykerék. Gyakorló órák. Járás gyermekdalra: „Pám.. labdavezetés helyben. pám”. test körüli leütéssel. elkapás.és harántspárga-kísérletek. ugrókötél.. 74.Zsámoly. Térdelôtámaszból csípôtolás fölfelé. labdagyakorlatok. 59 . majd ismételt futás. híd. Tornabot egyensúlyo. Párokban fejelés. Ugrókötél-áthajtás elôre-hátra. „Elvesztettem zsebkendômet”. Labdagyakorlat: feldobás. Guggoló-támaszból bal láb nyújtás. futás. Futás párokban. prevenció Befejezô rész. zása ujjon. leguggolás. Osztályozás: gurulóátfordulás hátra. gimnasztika. helyben. hátra térdrugózással. Lassú futás feladatokkal. 67. 69. 71. karika. Futás közben guruló labda felvétele. eszköz JELLEGÛ GYAKORLATOK III. gurulóátfordulás elôHíd. lábtartáscsere. váll fölött tartott tenyérrel. Labda. Pad gerendáján négy.„Mocsárjárás” télhajtás – kötélmászás (5-6 fogás) – labda. Bordásfal. szakadozás. TARKÓÁLLÁS Oldal..Hónap Óraszám Fô rész Rendgyakorlatok. Fordulatok. re.. Guruló labda megállítása kézzel-lábbal. Járás szép testtartással. 73. ÁLLANDÓ Felmérés. 76.

lábbal. Tarkóállás. Gyakorló óra: labdás ügyességi feladatok „Tûzharc” Lazító. Futás kézfogással puha szônyegen. Guruló labda megállítása kézzel-lábbal. lábfejen. ban. nyújtó gimnasztika állás... zsámolyokra lépéssel. IV.és lábemelés kartartásokkal (csípôre.. Bordásfalnál lépegetés kézállásba.. KITARTÓ FUTÁS Szônyeg. láblendítéssel fellendülés kézállásba (kísérletek). Kétsoros nyitott vonal kialakítása szórt alakzatból.és két ban. hármas oszlopban testfordulatok: ugrással vonalalakítás. gurulóátfordulás elôre-hátra. Mászás mászókulcsolással. JELLEGÛ GYAKORLATOK eszköz Kitartó futás feladatokkal 5 percig. futás feladatokkal. tarkóra tartás). labda. zsámolyok között. Labdaadogatás párok. mászás mászókán. lábon. . karika Osztályozás: tarkóállás Befejezô rész. Ismételt futás 15 m-en. vállra. „Félperces fogó”. ülésben. 79. 85. Járás. osztályozás. Labdaterelgetés négykézlábjárással. 82. Labdaterelgetés pókjárással. Ingafutás. zsámoly.. Tartós futás 5 percig. 81. Célba dobás egykezes felsô dobással zsámolyba. Hosszába állított 2 részes ugrószekrényre felugrás guggolásba. Ugrókötél-gyakorlat. 88.. 87.60 Fô rész Torna. Labda Futás zsámolyokra fel. Kötélmászás.. karikába. lépés és leugrás (esôs órák). „Félperces fogó” 3 fogóval. 84. Egyensúlyozása térden. Szökdelés a zsámolyokon (és közöttük). bordásfal. Hasonfekvésben törzs. gimnasztika.Ugrókötél.és lelépéssel. ÁLLANDÓ Felmérés. tél. 86. ill. 83.kézzel-lábbal: egyénileg – párokban. kézzel. Kettes. Hónap Óraszám Rendgyakorlatok. Ingafutás. majd kisülésre. mászóköUgrókötél-áthajtás elôre-hátra egy. Átfutás mozgó zsinóron: a körben hajtott kötél fölött a hajtott kötéllel szembe jövô tanulók felugranak. prevenció 78. 80. Állásból kéz-.

tárgykerülés. 95.és váltóverseny” Felmérés. Kígyófutás. Járás gyermekdalra. 92. 61 . érté.” Gyors futás 15–20 m-en. Az elöl futó tanuló mozgását követik társai 2–3 csoportban.. Akadályfutás természetes akadályokon. állásból. 91.” „Kakasviadal. felugrás. séta. do– szlalom-labdavezebás elôtt lepattintás. 99. Járás ütemtartással. – szlalomfutás. 3–4 ismétléssel. Távolugrás ugrógödörbe kifeszített gumizsinór fölött.cig. osztályozás: labdával – kötélhajtás 30 – ingafutás.. ÁLLANDÓ Felmérés.. labdák „Sor. rokban. Karika. labda Kislabdahajítás távolba.. pattintott átadás.” Akadályfutás természetes akadályok vagy Kötetlen futás 7 per. eszköz JELLEGÛ GYAKORLATOK V–VI. séta. 98. „Mókusok ki a házból!” Mászás mászókán. légzôgyakorlat Tartós futás 6–7 percig feladatokkal. 2–3 perc lassú futás. át.Hónap Óraszám Fô rész Utánzó járások.. – egykezes felsô Társak által tartott gumizsinór átugrása páátadások. „Sótörés”.. 94. Járás ütemtartással. leguggolás. Kislabdahajítás távolba.. tés Társak által tartott kötél átugrása. Rendgyakorlatok. 90. 400 m tartós futás kimért pályán. kelés Osztályozás: Állórajttal gyors indulások. Tartáskorrekciós gyakorlat.. 96. megállás két ütemben: „Osztály” „Állj!” „Egy!” „Kettô!” Labdagyakorlatok. 100. Helybenjárás. terpesztett lábak között. Futó állóképesség fejlesztése (6–7 perc) Lassú futás. Felmérés: bújással. Párokban fejelés. fejlôdések. gimnasztika. Ugrókötél-áthajtás. Természetes gyakorlatok párokban. Ugrókötél. Labdavezetés futással.Ugrókötél. két kézzel 2–3 m-re karikába. Tartáskorrekciós gyakorlatok: „Mókusok ki a házból” „Sótörés. Haladás párokban.Gumizsinór feladatokkal. 89. „Kakasviadal. 97. Célba dobás tömöttlabdával. osztályozás. Távolugrás ugrógödörbe 6–8 lépés nekifutást követôen. Járás ütemtartással zenére. szakadozások. Szlalom-labdavezetés. prevenció Befejezô rész. Egykezes felsô átadások feladatokkal. labda kitett tárgyak kerülésével. 93. háttal is. átmászással. Nyújtó-lazító gimnasztika.

elkapás. A tanultak ismétlése. Felmérés: ból. 106. 105. fejelés párokban. 107. kerékpározás kijelölt pályán stb. 103. JELLEGÛ GYAKORLATOK eszköz Kötélhajtás haladással. Egyéb szabadidôsportok. kislabda Kislabdahajítás oldal-. Járások a lépéshossz Kislabdahajítás párokban távolságra törek. 104. Tollaslabdázás. Labdarúgás párokban kapura. távolságra törekvéssel. játékok.. Játékok: „Füle-farka”. Kerékpározás. Egyensúlyozó feladatok. – 30 m-es futás Átfutás gurított labdák fölött. felmérés.. Úttesten. Távolugrás. közlekedés szabályainak gyakor. 108.. Átmenet járásból futásba.testtartással.változtatásával. Járás vonalon szép Ugrókötél. Hónap Óraszám Rendgyakorlatok. ÁLLANDÓ Felmérés. távolságra törekvés ugrógödörbe. 30 m-es futás. ugrókötél. A közlekedés szabá.Saját eszköz lyainak átismétlése. útkeresztezôdésekben a Kislabdahajítás párokban: kiszorító játék. saját eszköz Felmérés.. közben tapsolás. rollerezés. fektetett gumizsinóron át.Tollaslabdázás. 102. „Páros fogó”. osztályozás: – 400 m-es futás – távolugrás – kislabdahajítás Labdás ügyességi feladatok.. Labdagyakorlat: feldobás. „Érintô fogó. labdavezetés helyben. 109. Intelmek a nyárra Éves munka értékelése tanulónként. Rollerezés. Kislabda. prevenció 101. futásból járásba.” 103. osztályozás. haránt terpeszállás. véssel. 400 m-es futás felmérése. lása. Kötélhajtás: versengés.. Távolugrás. gimnasztika..62 Fô rész Befejezô rész. leguggolás. „Mókusok ki a házból!” .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful