Steaua fără nume

Mihail Sebastian
ACTUL 1..4
SCENA I ŞEFUL - UN ŢĂRAN SCENA II ŞEFUL - PROFESORUL SCENA III ŞEFUL - ICHIM - ŢĂRANUL (la ghişeu) SCENA IV ŞEFUL - DOMNIŞOARA CUCU SCENA V D-ra CUCU - ELEVA SCENA VI D-ra CUCU - ELEVA - PROFESORUL SCENA VII D-ra CUCU- PROFESORUL SCENA VIII ŞEFUL - ICHIM SCENA IX ŞEFUL - PASCU SCENA X ŞEFUL - PASCU - PROFESORUL - apoi D-ra CUCU SCENA XI ŞEFUL - PROFESORUL SCENA XII ŞEFUL - PROFESORUL - ICHIM SCENA XIII PROFESORUL - ŞEFUL - CONDUCTORUL - NECUNOSCUTA SCENA XIV ŞEFUL - PROFESORUL - NECUNOSCUTA ACTUL II SCENA I PROFESORUL - NECUNOSCUTA SCENA II PROFESORUL - D-ra CUCU - UDREA SCENA III PROFESORUL - NECUNOSCUTA SCENA IV PROFESORUL - NECUNOSCUTA - UDREA SCENA V NECUNOSCUTA - PROFESORUL ACTUL III SCENA I PROFESORUL - MONA SCENA II MONA - ELEVA SCENA III ELEVA - ŞEFUL - GRIG SCENA IV ŞEFUL - GRIG SCENA V GRIG - MONA SCENA VI GRIG - MONA - PROFESORUL SCENA VII GRIG - MONA SCENA VIII GRIG - MONA - D-ra CUCU SCENA IX MONA - D-ra CUCU SCENA X MONA - GRIG SCENA XI MONA - GRIG - UDREA SCENA XII MONA - GRIG - UDREA - PROFESORUL

SCENA XIII MONA - PROFESORUL SCENA XIV PROFESORUL – UDREA

Piesa "Steaua fără nume" a fost prezentată pentru întâia oară în seara zilei de 1 Martie 1944 pe scena teatrului Alhambra cu următoarea distribuţie în ordinea intrării în scenă:
ŞEFUL GĂRII Marcel Anghelescu UN ŢĂRAN I. Şerbănescu PROFESORUL Radu Beligan ICHIM C. Iordănescu D-RA CUCU Nora Piacentini O ELEVĂ Nineta Gusti PASCU N. Tomazoglu CONDUCĂTORUL G. Basmagian NECUNOSCUTA Maria Mohor UDREA V. Brezianu GRIG Mircea Şeptilici DIRECŢIA DE SCENĂ Soare Z. Soare DECORURI Mircea Şeptilici

ACTUL I
Gara mică în provincie. Biroul şefului de gară, care este în acelaşi timp "birou de mişcare, telegraf, "cassa de bilete". In peretele din fund o fereastră dublă, iar mai la dreapta o uşe cu geam şi uşa cu fereastra dă în spre peron. Se văd prin ferestrele afumate, peronul gării, doi stâlpi de felinar, linia ferată, câteva vagoane de marfă, trase undeva mai departe pe o "linie moartă". Intre fereastră şi uşe, fixată în perete, un orologiu mare, în fund, arătătoarele înţepenite în cadran, arătând 3 şi 12 minute. In peretele din stânga, o ferestruie mică, pătrată, de ghişeu, răspunzând de sigur în sala de aşteptare, pe unde se cumpără şi se vizează biletele. In restul încăperii, mobilă şi ustensile adecuate. Un aparat telegrafic, frâne, telefon etc. Pe pereţi un mers al trenurilor şi diverse tabele şi avize ceferiste. La ridicarea cortinei nu e nimeni în scenă. Telefonul sună, aparatul telegrafic bate, amândouă fără răspuns, cine ştie de când. Uşa dinspre peron larg deschisă. O locomotivă manevrează undeva pe o linie secundară gâfâind şi suflând din greu. O voce se aude strigând somnoroasă, fereşte linia, fereşte linia. Un ţignal ascuţit, ca un nechezat de mânz, sgomot de tampoane etc. Intre timp telegraful şi telefonul sună mereu.

SCENA 2ŞEFUL - UN ŢĂRAN

Intră şeful, cu chipiul pe cap, un fanion în mână. Merge spre aparatul telegrafic. Se uită la banda de hârtie, o rupe, şi pe urmă apasă pe mânerul aparatului telegrafic, care' amuţeşte. Se îndreaptă spre telefonul din perete, întoarce de câteva ori manivela, ridică receptorul. ŞEFUL Allo, allo... (Nu răspunde nimeni probabil. Acroşează De afară se aude un nou şuerat de locomotivă. Şeful merge spre uşă şi din prag strigă, cu mâna pâlnie la gură, peste linie): Ichim! Ichim! Să fii cu ochii în patru când o trece acceleratul. Vezi. de raţe şi de gâşte. Să nu-mi calce vreuna, că te pui s'o mănânci... Ş'o plăteşti. (îşi scoate chipiul şi-l pune în cuier. Merge spre masa telegrafului şi ia loc acolo şi citind încă odată banda ruptă adineaori din aparat. Pe uşe intră un ţăran). ŢĂRANUL Dacă nu vă e cu supărare. ŞEFUL {Sever): Ce pofteşti d-ta? ŢĂRANUL Un belet pentru. ŞEFUL Treci la cassa de bilete. ŢĂRANUL Păi io ziceam că. ŞEFUL Treci la cassa de bilete, n'auzi? (Se ridică de pe scaun şi vine spre uşă): Aici intrarea e oprită. Scrie şi pe uşe. (închide uşa): Intrarea particularilor oprită. Strict oprită. (Ţăranul a rămas afară pe peron, în faţa uşii ce i s'a închis în nas şi o clipă rămâne acolo, ca şi când ar silabisi avizul. Pe urmă trece spre stânga, spre faţa ferestrei şi dispare. Şeful a revenit la birou. Abia s'a aşezat, că se şi aud ciocănituri în ferestruica din stânga. Şeful ridică oblonul ghişeului, apare capul ţăranului). ŞEFUL Ce pofteşti d-ta? ŢĂRANUL Să-mi daţi un belet pentru. ŞEFUL (Scurt): Mai târziu. (Vrea să tragă în jos ferestruica). ŢĂRANUL Nu-i aicea cassa de belete? ŞEFUL Aicea e. Dar nu e deschis. ŢĂRANUL Păi parcă ziceaţi. ŞEFUL N'auzi omule că nu s'a deschis. ŢĂRANUL Şi când se deschide? ŞEFUL Scrie afară. (Trage ferestruica pe jumătate, pe urmă citeşte un bilet lipit pe geamul ghişeului): "Cassa de bilete se deschide jumătate oră înainte de sosirea trenului". ŢĂRANUL

(întroducându-şi capulpe sub ferestruică): Şi trenul când soseşte? ŞEFUL Scrie afară. (Trage definitiv oblonul ghişeului. Se aşează iar la birou. Pe peron se vede trecând prin faţa ferestrei silueta profesorului, care, o secundă mai târziu apare în faţa uşii, parcă ezită puţin, ridică privirea spre -probabil - orologiul peronului, se uită la ceasul lui de mânaşi pe urmă deschide uşa).

SCENA 4ŞEFUL - PRO FESORUL
Profesorul 30-32 ani. îmbrăcat curat, chiar îngrijit, dar modest. PROFESORUL Bună ziua. ŞEFUL (Cordial): Aaaa! Am onoarea, dom' profesor. Lume nouă. PROFESORUL (Din prag): Voiam... ŞEFUL Intră, intră te rog. PROFESORUL Voiam. voiam numai să întreb. ceasul de afară de pe peron. merge înainte? ŞEFUL Uneori. Alteori rămâne în urmă. PROFESORUL Aşa gândeam şi eu. fiindcă. ŞEFUL (Arătându-i un scaun): Da ia poftim. Nu iei loc? PROFESORUL Nu, mulţumesc. Intrasem doar să văd cât e ceasul. (Se uită la orologiul din perete): 3 şi 12. Nu se poate. (Se uită la ceasul lui de mână). ŞEFUL De ce? Cât e la al d-tale? PROFESORUL 7 fără 20. ŞEFUL Păi aşa o fi. (Se duce spre orologiu şi întoarce cu degetul minutarele): Le mai aşez şi cu mâna. că dacă ar fi să mă iau după ele. PROFESORUL Dar atunci. atunci d-ta nu ştii niciodată cât e ceasul. ŞEFUL Ei asta-i... Cum să nu ştiu? Când trece 747 dinspre Câmpina, e 8. Când vine 115 dinspre Sinaia, e 8,20: când se încrucişează 63 cu 97, e 12 şi 5. Când vine d-ra Cucu, e 7. Şapte precis. PROFESORUL Şi dacă întârzie? ŞEFUL Cine? D-ra Cucu? N'o cunoşti. PROFESORUL Nu. Trenul. Cum ştii d-ta când întârzie trenul?

dar ştii lefter. uitându-se la ceasul din perete şi pe urmă la al lui): Numai de n'ar întârzia. PROFESORUL Totuşi. să baţi capul omului. PROFESORUL (Parcă puţin neliniştit): Ai vorbit cu el? Ţi-a spus că se întoarce diseară? ŞEFUL N'am prea vorbit. Că chiar îi ziceam: ce te sculaşi femee cu noaptea 'n cap. Am fost azi noapte la Judecător la un poker. că nu se mai găseşte. PROFESORUL (Ca şi cum s'ar scuza): Da. L-am văzut azi dimineaţă când a plecat. PROFESORUL (Preocupat.ŞEFUL Dar ce zor am să ştiu? Pe mine mă găseşte totdeauna aici. că-mi era somn. PROFESORUL Pascu.. I-am dat lui Pascu să-mi aducă ceva dela Bucureşti.. încă din astă iarnă. ŞEFUL Pe cine? PROFESORUL Adică. nişte ace.. Vine la timp? ŞEFUL De ce? Pleci undeva? Aştepţi pe cineva? PROFESORUL Da. ŞEFUL Dar de ce? E o chestie importantă? PROFESORUL (Evasiv): Da. mai deosebită. PROFESORUL E o carte mai. Vezi. bunăoară astăzi. . Personalul. nişte panglici... dela librari. Când ieri dimineaţa mi-a venit înştiinţare dela Bucureşti. ŞEFUL (Dojenitor): Nu te mai laşi de cărţi dom' Profesor. Credeam că nu mai vine. Şi atunci am rugat pe Pascu. M'au lăsat lefter al dracului. ŞEFUL Care Pascu?. Cum să-ţi spun eu? mai rară.. O comandasem de mult din străinătate. că a sosit. să-i cumpere dela Bucureşti. cu magazinul general. de pe uliţa veche. ŞEFUL A! Omul nostru. dar nevastă-mea i-a dat nu ştiu ce. PROFESORUL Prin urmare n'ai vorbit cu Pascu? ŞEFUL Eu nu.. de fapt nu aştept. ŞEFUL Fac prinsoare că iar e vorba de o carte. Aştept.. la datorie.

da. am treabă. Nu te vede omul la cafenea. stăteam de vorbă cu judecătorul şi farmacistul. ŞEFUL Dar de ce? PROFESORUL La mine acum e 7 fără 14. PROFESORUL Exagerează. PROFESORUL Care rapid? ŞEFUL Automotorul. PROFESORUL ..ŞEFUL Şi n'ai avut răbdare să ţi-o aducă acasă. atunci am venit prea devreme. "Băiat bun Profesorul . . Intâiu trece rapidul. Uite. ŞEFUL Ei. dom' Profesor. Venişi la gară să-i ieşi înainte. PROFESORUL O aştept de atâtea luni. noi intelectualii. ŞEFUL Dar de ce să te duci? Mai bine stai aici să vezi cum trece rapidul. sau la bodegă. Să mai schimbi o vorbă. nu. Să mai iei o ţuiculiţă. ŞEFUL Zău!. Cum zicea şi d-ra Cucu. PROFRSORUL Nu prea am timp. toată ziua cu nasu 'n cărţi". PROFESORUL (S'a uitat din nou îngrijorat la ceasul lui apoi la cel din perete): D-le Şef! Eu cred că ceasul d-tale stă. ŞEFUL Ba chiar aşa e. PROFESORUL Aşa? Atunci. Se duc la Sinaia să joace la ruletă.zicea Lascu farmacistul . bravo! îmi plăcuşi. cum avem?. sau la grădină.. PROFESORUL Nu. (Merge spre ceas şi pe urmă mişca limba cea mare a orologiului): Cum trece vremea domnule! PROFESORUL Mai e mult până vine personalul? ŞEFUL Mai e. ŞEFUL E plin de coconet şi de domnişori spilcuiţi. ŞEFUL Patimă mare cărţile. Să mai faci un pokeraş.dar are un cusur. Da' noi.. dacă într'un târg ca al nostru. patimă mare. Nu te mai saturi de ele. Mai am timp să mă duc şi să mă întorc. chiar azi noapte. că e frumos.. Da.

îchim se opreşte în faţa uşii rămasă deschisă. aducându-şi aminte. ŞEFUL Mai bine să-ţi dau un bilet pentru Imoasa. în vizită. unde a dispărut. ICHIM Dom' Şef. Ba stai. Nu ajunge. care voia să cumpere un bilet. Ce să cauţi la Jirovăţ? ŢĂRANUL . (îşi trage capul înapoi şi lasă jos oblonul): Ascultă. Câte parale face? ŞEFUL 380 cu clasa 3-a. se mai uită odată înăuntru. (In momentul acesta se aud bătăi în ferestruică). se vede prin fereastra îchim. (Ridică din nou oblonul): Ce vrei. 509 lei. magazionerul. ridică oblonul. Aproape în acelaş timp pe peron. Că m'aţi pus eri de-am plătit raţa. Regulamentul. ICHIM (Mormăind. Ichim. 500 a zis cucoana. scoate capul şi strigă): Ei! Nu e nimeni la bilete? S'a deschis cassa.ŢĂRANUL (la ghişeu) ICHIM (Din prag): Dom' Şef! A zis cucoana să-mi daţi bani. SCENA 7ŞEFUL . omule? ŢĂRANUL (Introducându-şi capul): Păi să-mi daţi un belet. ICHIM N'am. ŞEFUL De. Cât ziceaţi? ŞEFUL 380.ICHIM . a mai deschis odată sertarul şi pe urmă. cu un cărucior ceferist. că se duce la târguit. aia de-a călcat-o acceleratul. ICHIM A zis c'acum. (Deschide încă odată sertarul. Ori vrei a doua? ŢĂRANUL Ba m'a ferit Dumnezeu. Profesorul dispare prin stânga. parcă era unul adineaori. Ichim. ŞEFUL Cât? ICHIM A zis că cinci sute. Mă 'ntorc (Iese). dinspre stânga. că vine cucoana lu' domnu Lascu. ŞEFUL Ei drăcie. ŞEFUL 500? (Deschide un sertar. să trăiţi dom' Şef. ce să-ţi fac. că dumneaei se duce în târg şi că mâine nu poate. îl închide la loc): Ichim! N'ai tu nişte bani mărunţi până mâine.Las'că mă întorc. ŞEFUL (S'a căutat prin buzunare. Ia vezi. mai mult pentru el): Şi barem s'o fi mâncat. Profesorul şi îchim se întâlnesc cam în dreptul uşii. Regulamentul înainte de toate. parcă s'a întors. că e zi 'ntâi şi primim leafa. se uită înăuntru şi pe urmă-l închide): Să lase pe mâine. se duce spre ferestruica ghişeului. ŞEFUL Până unde? ŢĂRANUL Până la Jirovăţ.

(Şeful nu-lmai lasă să termine şi trage oblonul). şi patru. ŞEFUL (Bătând în geam): Săru'mâna.... Şi am un cumătru la Jirovăţ de are prăvălie. (Iese. ŞEFUL (A luat banii şi aproape instantaneu a lăsat oblonul în jos): Dă-i cucoanei banii. ŞEFUL Da' la Imoasa n'ai niciun cumătru? ŢĂRANUL Ba am şi acolo.DOMNIŞOARA CUCU Telegraful bate.. Prin fereastra se vede trecând pe peron. ŢĂRANUL 509? Păi eu aveam treabă la Jirovăţ. îl stampilează la maşină. şi şase şi 9. şi i-l dă): 509 lei. ŢĂRANUL Aha! Care vasăzică. îşi ia căruciorul şi dispare pe peron în dreapta. Scoate banii şi pleacă sănătos...Păi am nişte opinci de vânzare. trebue alţi bani? ŞEFUL Nu. ŞEFUL Atunci ce mă mai ţii de vorbă. Şeful urmăreşte panglica hârtiei. ŞEFUL Nu-i nimic. ŞEFUL Ce mai e? Ce mai vrei? ŢĂRANUL Da' dac'o fi să plec la Imoasa. Te dai jos la Jirovăţ. ŞEFUL (Tâindu-lscurt): Atunci să-ţi dau pentru Imoasa. dinspre stânga. d-ra Cucu. II vizezi pe ăsta la gară. (Trece prin faţa uşii spre dreapta. domnu Ispas. D-ra CUCU Bună ziua.. 500. d-ră Cucu.. Ichim. (A şi scos un bilet din raftul cu cartoane. Se aud bătăi în oblonul ghişeului Şeful ridică oblonul). ŢĂRANUL Da' ce să fac la Imoasa? ŞEFUL Nu zici că ai un cumătru? ŢĂRANUL Ba am. SCENA 8ŞEFUL . . că eu de felul meu. ŢĂRANUL (Numărândbanii): 400. îţi faci treburile acolo şi p'ormă a doua zi te urci în tren şi mergi mai departe. la Imoasa. continuându-şi plimbarea pe peron). ICHIM Am înţeles. dom' Şef.

Nu e nimeni. în cancelarie. Era raţă. Să n'o sperii. intră în birou): O elevă! ŞEFUL O elevă? D-ra CUCU Mi se pare că e Zamfirescu. A fost acceleratul. după Rusalii. cu ciocul sur.ŞEFUL (Se ridică dela masă. S'a înserat şi uite ce zăpuşeală. Parc'am fi în Iulie. Pe aia o călcase un tren de marfă. se apropie de orologiul din perete. ŞEFUL Aşi. Ţi se pare. să nu te vadă. iar d-ra Cucu pe peron. în faţa uşii). D-ra CUCU Dar ce-am auzit. D-ra CUCU (Cu o mişcare bruscă de alarmă. D-ra CUCU Ia te uită cum exagerează lumea! ŞEFUL O raţă pestriţă. A făcut-o nevastă-mea pe varză. Şeful fiind în pragul uşei. (Toată această convorbire a avut loc în fundul scenei. d-ră Cucu? Mai întâi n'a fost rapidu. ŞEFUL Prea eşti aspră. Şi pe urmă nu era curcan. M-me Voinea. azi la prânz. la d-ta. ŞEFUL Da' de unde. Ţi s'a părut. Nici n'ai zice că suntem în Mai. Zamfirescu dintr'a şasea. d-le Ispas? Ţi-a călcat ieri rapidul un curcan? ŞEFUL Cum? D-ra CUCU Aşa mi-a spus azi dimineaţă. o dau afară din şcoală. D-ra CUCU Dac'o prind. ' D-ra CUCU Ba aici. D-ra CUCU . (Iese pe peron şi se uită în dreapta şi în stânga cu un aer de prefăcută indiferenţă. parcă-i mai răcoare. Pe urmă se întoarce): Aşi. O minune! D-ra CUCU Da parcă tot a fost o chestie cu un curcan? Sau curcă era? ŞEFUL Ei! Acu trei săptămâni. Zicea c'a aflat bărbatu-său dela poştă. de Ştiinţe Naturale. la şcoală. ŞEFUL Treci după uşe. că-i spusese dirigintele. D-ra CUCU (Se trage pe lângă perete şi duce degetul la gură): Ssst! ŞEFUL Lasă-mă pe mine să văd. muta minutarul la 7 fix): Cum trece vremea dom'le! (Iese pe urmă în prag): Cald! Cald al dracului domnişoară Cucu. la gară.

Un sgomot ritmat de roţi şi pistoane creşte.... Eram de serviciu la Deduleşti.. De când l-au pus in circulaţie. devine asurzitor: cu o iuţeală de fulger şi cu un ţipăt scurt de locomotivă. linia întâia. I-a dat drumul dela canton. două. Le place să se sgâiască la ferestrele vagoanelor şi să-şi facă semne cu bucureştenii.. Am spus de o mie de ori că nu e voie să vie la gară. ŞEFUL Tren de lux. şi 'ntr'o toamnă. Am pus şi afiş la cancelarie... trece prin fund. ŞEFUL Asta aşa zic eu.. Sgomotul trenului se apropie. rămâne într'o atitudine încordată de pândă. D-ra CUCU Automotorul ăsta e un scandal. D-ra CUCU (Reprobatoare): Stai cu mâna la chipiu? ŞEFUL Ce să fac ? Regulamentul!. ŞEFUL Ehei! Câte d'astea am văzut eu. Ce-ar mai fi dac'ar opri? D-ra CUCU (Indignată): Să oprească? N'avem nevoie. (Ia din cuier chipiul şi-l pune pe cap). nicio mişcare. se apropie. Prin fereastră se vede din spate. ŞEFUL Ei! Le place şi lor că.. (Sună telefonul).. Câteva secunde după trecerea monstrului. şeful dispare din dreptul ferestrei spre stânga. dar într'un oraş cum se cade n'ar trebui să se permită. numai cum îmi sboară prin 'naintea ochilor. Şi eu stau cu mâna la chipiu. {închide telefonul): Vine automotorul de Sinaia. uşoare. pe linia Făurei. Salut. D-ra CUCU Las'că ştiu eu ce le place. trenul automotor. Se aude doar sgomotul roţilor depărtându-se. Toate fetele şi-au pierdut capul. vindicativ): Nu dă Dumnezeu o iarnă cu zăpadă mare. salutând smirnă.. acum vreo 20 de ani. Nu ne trebue. îmi pare rău când îl văd aşa. Miroase a parfum când trece. Eu l-aşi pune să treacă noaptea şi cu perdelele trase.. Şeful se întrerupe): Iauzi-l că vine. d-ră Cucu. să se împotmolească p'aici pe la noi. ŞEFUL (Ridicând receptorul): Allo!.... D-ra CUCU Nu ştiu a ce miroase. aşa cam prin Noemvrie. ŞEFUL Ba eu drept să spun. Linie inundabilă. şeful. (După o secundă.a văzut ceva.. .(Ritos): O dau afară. Ei. Plin de jucători de ruletă şi femei.. hai la gară. (se aude de departe un şuerat ascuţit. I-aşi da pe toţi jos din tren şi le-aşi pune lopata în mână. să cureţe linia. nu mai am linişte în cursul superior. Ce e desmăţul ăsta? Una. . e mai răcoare. Da. (Iese pe peron. D-ra Cucu dă să iasă şi ea pe peron. Nu se uită el la noi. ŞEFUL Şi nici măcar nu opreşte la noi. D-ra CUCU Tren de pierzanie. D-ra CUCU Aşa le-ar trebui. dar în prag tresare. face un pas înapoi şi scoţând numai vârful nasului afară.

ai? La gară! ELEVA (Pierdută): Domnişoară.PROFESORUL PROFESORUL (Deschide uşa. D-ra CUCU Şi unde e? ELEVA A. Abia îndrăsneşte să se apropie de teribila d-ră Cucu. de astea-mi eşti d-ta? Aici îţi faci d-ta veacul? La gară. stai. Ia vino aici domnişoară. (Vrea să plece).. care a rămas în faţa uşii şi-i face semn cu degetul): Prin urmare. numărul. Unde ti-e numărul? ELEVA (Inocentă şi speriată): Numărul? D-ra CUCU (Apucând-o de mâneca stângă a şorţului): Da.SCENA V D-ra CUCU . Mai aproape! Mai aproape. a căzut. a...ELEVA . Zamfirescu. trage uşa): Ce cauţi aici? ELEVA (Pe jumătate moartă): Dom'şoară vă rog. D-ra CUCU Taci! (Răspicat): Ce cauţi aici? ELEVA Dom'şoară vă rog. D-ra CUCU Taci! (Caută în buzunărelul de sus al şorţului şi scoate de sus un petec de stofă): L-ai prins în copci! Şi de când porţi d-ta gamenul pe o ureche? Şi şorţul pe talie! (Cu fiecare cuvânt îi corectează ţinuta): Unde te trezeşti? La bal? SCENA VI D-ra CUCU . Intră şi ea. dar se opreşte în prag): Pardon.ELEVA D-ra CUCU (Făcând un pas pe peron): Zamfirescu! (Formidabilă): Stai pe loc. . Zamfirescu! ELEVA Dom'şoară vă rog. D-ra CUCU Taci! Nenorocito. n'auzi? (Prin fereastră se vede ivindu-se din stânga o fată de şcoală în uniformă. D-ra CUCU L-ai prins în copci. domnu Miroiu.. (Fata ezită): Intră înăuntru. D-ra CUCU Taci! (Din dreapta se iveşte Ichim împingând căruciorul lui ceferist. D-ra CUCU Stai. Stai să vezi cu ochii d-tale. D-ra Cucu cu un gest scurt îi arată elevei uşa biroului): Intră înăuntru. n'auzi? (O împinge înăuntru. Te faci că nu ştii? Ce număr ai? ELEVA 218. Să n'aud o vorbă. dă să intre.

dar mai ales. î n orele când trece automotorul". D-ra CUQU Mai ales? ELEVA . negru pe alb? Nu l-ai copiat pe caiet de 75 de ori? Nu l-aţi învăţat pe dinafară în ora de educaţie? (Schimbare de ton. D-ra CUCU (Cruntă): Ei ? PROFESORUL (Mai slab.. D-ra CUCU Ce să răspundă? Ce să răspundă? (Către elevă): Poftim. Zamfirescu? ELEVA Să vedeţi. răspunde. mai neconvins): Ei? D-ra CUCU Ce cauţi la gară.. ELEVA (Năucită): Ce să răspund? D-ra CUCU Ce cauţi aici? De ce ai venit? . D-ra CUCU Taci! PROFESORUL Dac'o întrebi. PROFESORUL Poate. dom'şoară. D-ra CUCU Mai ales! ELEVA . Să vedeţi. PROFESORUL (Blând): Chiar pe peron? D-ra CUCU (Sdrobitor): Chiar pe peron. domnule profesor.PROFESORUL (Intrând): S'a întâmplat ceva? Ce s'a întâmplat? D-ra CUCU Ce s'a întâmplat? Mă mai întrebi ce s'a întâmplat? (Cu un calm sdrobitor): Adineaori a trecut automotorul şi am prins-o pe dumneaei (gest acuzator) pe peron. D-ra CUCU Taci! (cătreprofesor). N'a ştiut? Cum n'a ştiut? (Către elevă): Cum n'ai ştiut. poate că n'a ştiut. s ă se plimbe la gară ziua sau seara.". Zamfirescu? N'am pus afiş la şcoală. ELEVA (O licărire de speranţă). Brusc. las-o să răspundă. Zamfirescu? ELEVA (Ca o lecţie): "E interzis elevelor din cursul inferior şi mai ales din cursul superior. Poruncitor): Ce scrie în afiş.

dar teza d-tale pe al treilea.. simplu): Nu-i aşa? ELEVA (Isbucneşte în plâns).. Pleacă. PROFESORUL (Ca sa pună capăt sbuciumului): Nu te mai osteni. (Iese pe peron şi se uită atent în dreapta şi 'n stânga. O scrisoare. Stai! Stai să nu te vadă cineva. Iţi place să te uiţi când trec trenurile. D-ta taci şi stai cu nasul în cărţi şi-ţi vezi de stelele şi cometele dtale. ELEVA (Intre lacrimi şi sughiţuri): Dom'şoară vă rog. Pleacă repede. D-ra CUCU Studiezi?! De asta eşti d-ta profesor? Ca să studiezi? PROFESORUL Cred că da. Vreau să spun tata. la cosmografie. SCENA VII D-ra CUCU. D-ra CUCU Plângi Zamfirescu. să spui d-ta. Plângi că ai de ce plânge. D-ra CUCU Şi între timp elevii şi elevele îşi fac de cap... O ia spre stânga. Să te duci drept acasă. inadmisibilă. (Fataplângând face un pas spre uşă). este. (Ca un dureros reproş personal): Se poate. Pentrucă-ţi place să vii la gară. D-ra CUCU (Intransigentă): Nicio domnişoară Cucu. nu e poate momentul să ţi-o spun..... Să-ţi spun eu de ce ai venit. Mama.ELEVA Să vedeţi dom'şoară. Zamfirescu Eleonora. Un colet. pe lângăfereastră şi dispare câteva secunde).. PROFESORUL (Care a rămas singur cu eleva): D-ră Zamfirescu. Du-te acasă. modest): Studiez. Te dau afară. Ne mai faci de râsul târgului.. Ai să vezi tu mâine după conferinţă. (Omeneşte. (Ii arată uşa cu un gest neiertător.PROFESORUL D-ra CUCU Ai văzut d-le profesor de matematici? PROFESORUL (Timid): Am văzut. da un colet. Ne socotim noi mâine dimineaţă. PROFESORUL (Timid. domnişoară. Ce desmăţ! Ce perversitate! . D-ra CUCU Ce desordine! Ce scandal! Când eu strig în conferinţă că se duce şcoala de râpă. d-ta taci.. PROFESORUL D-ră Cucu. Fata iese plângând mereu). că Orion este o planetă? Că Jupiter este un satelit? Şi Cometa lui Halley o stea căzătoare? D-ra CUCU (Intorcându-se): Nu e nimeni. Adică o mătuşă a mea. D-ra CUCU Taci! Şterge-ţi ochii. este mizerabilă.

foarte serios): D-ră Cucu! D-ta ai fost vreodată la mare? D-ra CUCU Am fost la nămol.... D-ra CUCU (Singură în scenă): Auzi d-ta. ŞEFUL . (Iese precipitat). Este portul. D-ra CUCU Exagerez? Poţi d-ta să-mi spui ce caută fata asta la gară? PROFESORUL (După o tăcere de o secundă. într'un ritm descrescând. Locomotiva trece şi dispare în dreapta. Paşi şi voci nedistincte. Vocea profesorului. mai puţin formidabil ca automotorul. de a fugi.ICHIM Din stânga. în timp ce ultimele vagoane trec şi dispar): II terminarăm şi pe ăsta. Sgomot de tampoane. Un şuerat. ICHIM II terminarăm. atunci sămi dai voie să-ţi spun. Ţăranul care aleargă să-şi găsească vagonul. gara este. Ichim. dom' şef. dacă astea sunt lecţiile pe care d-ta le dai elevelor. Ichim. dă-mi voie să-ţi spun. PROFESORUL (Cu o tresărire de emoţie): Vine. trenul personal. Necunoscutul? Depărtarea. Vine personalul. SCENA 14 ŞEFUL . (Se aude un şuerat de locomotivă şi un sgomot de tren). intră pufăind în gară. greoiu. Trenul se pune din nou în mişcare.PROFESORUL Perversitate ? Exagerezi. D-ra CUCU (Severa): Domnule Profesor. (Iese si ea pe peron)... depărtarea. D-ra CUCU De a pleca? De ce să pleci? Unde să pleci? PROFESORUL In altă parte. marea. până se opreşte. încet. La mare ai fost? D-ra CUCU (Bănuitoare)-: Ce vrei să spui cu asta ? PROFESORUL Intr'un târg de provincie ca al nostru. Mişcare pe peron. "Domnu Pascu"! "Nu l-ai văzut pe d-1 Pascu?". care trece cu căruciorul.. Se aude vocea lui "Unde e glasa tria?".. se vede un vagon sau două. D-ra CUCU (Plat): Ce depărtare ? PROFESORUL Este dorul de a pleca. PROFESORUL Nu la nămol. în orele d-tale. fund. In altă lume. pe urmă din ce în ce mai repede. ŞEFUL (Din prag.. necunoscutul. Prin fereastra şi geamul uşii. ŞEFUL (Apărând o secundă în prag): Personalul. la Tekirghiol.

PASCU Cucoana-i aici? ŞEFUL E în târg. ŞEFUL Bine-ai venit domnu Pascu. şeful intră în birou. Numai să găsesc. nu. PASCU Ce tot stai să vorbeşti! Aici e raiu. vezi. C'am avut atâtea. profesorul. I-am adus tot ce mi-a spus. PASCU (Tainic): Dom'le Şef! Ce crezi d-ta că e în pachetul ăsta? ŞEFUL Păi ce să fie? O carte. ŞEFUL De! Nu-i ca aici. siluete de călători cari se îndreaptă spre ieşire. oprindu-se în prag): Salutare domnu şef. ŞEFUL Asta e pachetu nevesti-mi? PASCU Nu. spre stânga). pe peron oarecare forfoteală continuă. (Pascu-şi lasă o parte din valize afară şi intră înăuntru cu una singură). SCENA 15 ŞEFUL . Că era adineaori pe-aici. unde-i domnu Miroiu. îşi scoate chipiul. ŞEFUL Ce se mai aude în Capitală? PASCU Cald. ca la noi. Raiul pe pământ. ŞEFUL Intră. (Către Pascu. (Scoate din valiză un pachet). E al lui domnul Miroiu. (Iese în prag.PASCU PASCU (Incărcat de valize. Adineori a plecat.Să mai treacă şi acceleratul de Braşov şi am scăpat. ICHIM Adevărat. Ichime. Cald al dracului. PASCU Ia să vedem (deschizând valiza). PASCU Carte. intră. carte! dar ce fel de carte? (Misterios): Ştii câţi bani costă? 22 de mii de lei. ŞEFUL Câţi? . reintrând): Te aştepta. se uită în dreapta şi în stânga pe peron): Dom' Profesor! Dom' Profesor! Ia. PASCU Aveam o vorbă cu dumneaei. îl pune în cuiu. ŞEFUL Că bine zici. (Ichim dispare spre stânga.

Mulţumesc. Aici erai? Credeam că n'ai venit? PASCU Se poate.. (Explicând repede): A fost profesorul aseară la mine şi mi-a numărat în mână 22 de mii de o mie. Nu vezi câte bagaje am? ŞEFUL (Ieşind în prag): Ichime! Ichime! Ia pune mâna pe geamandanul lui domnu Pascu şi du-l la trăsură. pe peron. un anumit lucru. Mulţumesc. Auzi d-ta? 22 de mii.. trece prin faţa ferestrei. că te opream la masă. Avem o raţă pe varză o minune! A rămas dela prânz. Pe urmă trecând spre stânga. In acel timp. PASCU Las-o pe altădată. (Ichim vine din stânga. PROFESORUL (Luândpachetul. că acuma sunt grăbit. ŞEFUL 22 de mii! SCENA 16 ŞEFUL . să nu le 'ncurc.. mi-era şi frică. desface repede pachetul şi scoate de acolo un volum mare. (Se uită la pachet.PASCU 22 de mii... 22. dom' Profesor? PROFESORUL Te-am căutat pe peron. din dreapta. zău. la trăsuri. ŞEFUL Fugi d'acolo. Şeful şi Pascu schimbă priviri intrigate). ŞEFUL Bravo! Să trăeşti. Nu se poate. apare d-ra Cucu.) . PASCU Pe ochii mei.PASCU .. ŞEFUL (îngrijorat): Dar ce carte să fie? PASCU Păi ştiu eu? Cum mi-a dat-o librarul din Bucureşti. Da. pe peron. aşa i-am adus-o. pe care-l râsfoeşte cu înfrigurare. la lumină. ia geamandanele lăsate pe peron în faţa uşii şi dispare tot în stânga.apoi D-ra CUCU PROFESORUL (Vine grabnic din stânga. PROFESORUL (Încet îngrijorat): Ai adus? PASCU (Intin%ându-ipachetul): Poftim. pe urmă la cei doi. L-am învelit în hârtie albastră. ca şi cum ar căuta o anumită pagină. PASCU (Scoţând din validă un alt pachet): Uite şi pachetul cucoanei d-tale. aproape de fereastră. îmi pare rău că nu e nevastă-mea aici. dom' Şef. afară.PROFESORUL . PASCU Invălmăşeală mare. rămâne o secundă nemişcat). intră): Domnu Pascu.

domnule Ispas. M'am dus. D-ra CUCU Nu mai calc în magazinul d-tale. D-ra CUCU Mă duc şi eu. o clipă nu aude nimic. (Intr'adevăr. PASCU Păi de! domnişoară Cucu. Am adus noutăţi. Mergi în oraş? (Profesorul nu aude. parcă l-ar fi strigat cineva din somn): Cum? (Privire vagă. ŞEFUL Ştii cât costă? Ştii câţi bani a dat pe ea? (Tăcere pentru a-şi pregăti lovitura). Dar nu mai stai la acceleratul de Sinaia? D-ra CUCU Nu că e târziu. ŞEFUL II iau. Pe urmă abia tresare. Ai vândut fetelor dintr'a opta ruj de buze. ŞEFUL 22. PASCU Am plecat. ŞEFUL (Încet): D-ră Cucu! Ştii d-ta ce carte citeşte profesorul? D-ra CUCU De unde să ştiu? (Cu dispreţ): O carte de-ale lui. Vă salut. Eu sunt magazin general. PASCU (Schimbă o nouă privire nedumerită cu şeful şi ridică din umeri): 22 de mii. 22 de mii. salutare. ŞEFUL Pe ochii mei (Repede. ŞEFUL Salutare. se întunecă. D-ra CUCU (Speriată): Nu mai spune. ia-i numărul. dom' Pascu. dom' Profesor Miroiu? Nu veniţi în târg? Vă duc cu trăsura. 22 de mii de lei. Vând de toate şi la toată lumea. Să pofteşti mâine la magazin. 22 de hârtii de câte o mie. E absorbit de lectură). Dar am o rugăminte. explicaţiunî): Mi-a spus Pascu că el i-a adus-o dela Bucureşti. Şi uite.PASCU Săru' mâna d-ră Cucu. apoi se reîntoarce la cartea lui). ŞEFUL La ordin. Vă salut. năucită. D-ra CUCU Las' că discut eu cazul d-tale. Eu sunt magazin general. de câteva clipe lumina a început să scadă): Domnule Miroiu. PROFESORUL Cufundat în lectură. (Ameninţătoare)-: In conferinţă! PASCU Imi pare rău. (Pascu pleacă prin stânga). D-ra CUCU Dacă vezi o elevă de-a noastră. Mă duc. .

Lasă-mă pe mine. Nu aude nimic. (Reintră. PROFESORUL (Strângând în mâini cartea. PROFESORUL (Puţin năucit. ezită. Am de citit.. ia şezi. Cu binişorul. o răsfoeste înfrigurat)... Lumina a scăzut şi mai mult. Şi aprinde felinarul pe peron. Iţi aprind lampa. Ei. cum ar trezi pe cineva din somn.D-ra CUCU E nebun. (Aprin%ând o lampă de petrol.. (O ia repede spre stânga): 22 de mii. că mă duc. D-ra CUCU 22 de mii! Ce-o să fie mâine în cancelarie. Acuma pică acceleratul şi ne găseşte cu felinarul stins. ŞEFUL In cancelarie? Ce-o să fie în tot târgul! D-ra CUCU Eu nu mai stau. ŞEFUL Tocmai d'asta zic şi eu. şi nu te turbură nimeni.PROFESORUL Profesorul a rămas lângă fereastră cu totul cufundat în carte. Te duc eu în oraş. D-ra CUCU (Făcând un pas): Stai că-l întreb. PROFESORUL Nu. se apropie de profesor şi se uită peste umărul lui în carte): Frumoasă carte. nu mai stau... Şeful îl priveşte în tăcere câteva secunde. îl bate pe umăr): Dom' Profesor? Să-ţi aprind lampa.. parcă ar pleca. Nu. cu abat-jour depe birou): Mergem împreună mai târziu. pe urmă se apropie de el. nu vede pe nimeni. deschide cartea din nou. şezi.. ŞEFUL Dar de ce? Stai aici liniştit. S'a întunecat. dispare. să-ţi aprind lampa. La revedere. domnu Ispas. năuc): Cum? ŞEFUL Zic. ŞEFUL (Oprind-o): Nu. ŞEFUL (Încet. ŞEFUL Nu e lucru curat. dom' Profesor? PROFESORUL (Tresărind): Cum? ŞEFUL .. cu oarecare nelinişte): Am de lucru. PROFESORUL (Tresărind. dar cercul galben de lumină al lămpii îl atrage. îl descos eu. ŞEFUL (Se îndreaptă spre uşă şi strigă din prag): Ichim! vezi de lampioane.. (Trece prin faţăferestrelor. SCENA 18 ŞEFUL .

ŞEFUL Aşteaptă. ca omu. Cu cât îs mai vechi. ŞEFUL Patimă mare. (Puţin jenat) şi m'am şi împrumutat. Nişte planşe. ce era să fac ? Aveam nevoie de ea. ŞEFUL Păi nu e mult? PROFESORUL Este. cu atât îs mai ale dracului. nişte hărţi. de ani de zile aştept.. Aveam şi eu una mai de mult. ŞEFUL (Schimbare de ton): Dorn' Profesor! Să nu te superi că te'ntreb. A d-tale are poze? PROFESORUL Da. dom' Profesor.. iau leafa dela liceu. (Cu alt ton): Da barem face? Ce scrie în ea? Despre ce e vorba? PROFESORUL (Bănuitor. lecţii particulare. se ridică): E târziu. Numai să treacă acceleratul şi închid prăvălia. PROFESORUL . dar. Şi. că mergem împreună. ŞEFUL (Dojenitor): Păi vezi! PROFESORUL Dar mâine e întâiu..Zic.. Economii. şi plătesc. te întrebi? de unde? PROFESORUL Am strâns. cine să ştie? Nu stau toată ziua aici la gară? 22? PROFESORUL (Simplu): Da. cu poze. ŞEFUL De! Cărţile ca vinul.000 ai dat pe ea? PROFESORUL De unde ştii? ŞEFUL Păi dacă n'oi şti eu. Adică nu. Mă duc. frate. ŞEFUL Ce-o să spue lumea în târg? PROFESORUL Ce să spue? ŞEFUL Păi de! 22 de mii sunt bani. E adevărat? PROFESORUL Ce? ŞEFUL 22. Tu! ce poze!. frumoasă cartea pe care-o ceteşti? PROFESORUL (Evasiv): O carte veche.

SCENA 20ŞEFUL . îşi ia chipiul din cui): Vine acceleratul.PROFESORUL . Nu lipseşte niciuna? ICHIM Lipseşte aia de-aţi mâncat-o dv. . Se desluşeşte totuşi umbra lui Ichim. vine acceleratul. PROFESORUL (Care din nou se cufundase în cartea lui): Cum? ŞEFUL Zic.. la prânz.închizi ? ŞEFUL Adică. Până la noapte. impiegatul. ŞEFUL Le-ai numărat. care apare din stânga. la 11. PROFESORUL (Preocupat de cu totul alte lucrări): Domle Şef. ŞEFUL Raţele le-ai închis? ICHIM închis. n'ai cumva o lupă? ŞEFUL O lupă? Da de ce? PROFESORUL îmi trebue mie. (Un şuerat depărtat de tren). dom' Profesor. I-a dat drumul dela canton. Şi am plătit-o eu..ICHIM ŞEFUL (Ieşind în prag): Ichim! Ai şters lampa? ICHIM (Pe peron aprinzând lampa): Şters. Tocmai bine arde nană dimineaţa. (Intre timp lumina a scăzut mult. că numai eri am turnat. ŞEFUL N'am.35 nu mai am niciun tren. Şi pe urmă-mi ţine locul Antoniu. De unde să am? PROFESORUL Dar o bucată de hârtie. bine. ŞEFUL (Reintră în birou. Peronul aproape nu se mai vede prin fereastră. ŞEFUL (Trecând peste aceasta chestiune penibilă): Bine. ICHIM I-auzi-l cum şueră. vorba vine. cu un baston de lampagiu fi se opreşte în fata felinarului). ŞEFUL Gaz e destul? Te-ai uitat bine? ICHIM E plină dom' Şef.

ridică capul).. Pentru prima oară ridică cu adevărat ochii în carte. dela dreapta la stânga (în sens invers decât cele două trenuri precedente). O poşetă într'o mână. Profesorul rămâne la masă. cu braţele albe. ŞEFUL Atunci trebue să plătiţi. Cineva deschide uşa.NECUNOSCUTA Sgomot de tren se apropie mereu mai puternic. Privire încremenită). Din când în când îşi duce mâna dreaptă la ochi şi se uită în carte. Şuerat ascuţit de locomotivă. aveţi bilet ? CONDUCTORUL N'are. SCENA XIII PROFESORUL . NECUNOSCUTA (Intrând): Ce vreţi cu mine? De ce m'aţi dat jos din tren? ŞEFUL (Intrând după ea): Dv. Poftim (Ii dă de pe masă o foaie de hârtie): Eu mă duc să primesc acceleratul şi mă 'ntorc. ŞEFUL (Erarhic. (Către călătoare): Aveţi bilet? NECUNOSCUTA N'am. ŞEFUL Unde e? CONDUCTORUL Daţi-vă jos. E o femee tânără. (Iese pe peron şi trage uşa după el.. Nu vrea să plătească. Un sgomot de tampoane ciocnite şi pe urmă câteva secunde de tăcere completă.CONDUCTORUL . trecând prin faţa ferestrei): Aicia sunt.ŞEFUL . aplecat peste carte. un voal albastru în cealaltă.. PROFESORUL Stă mult? ŞEFUL Aşi! Nu urcă nimeni. Prin geamul uşii şi prin fereastră se vede cum intră în gară. foarte decoltată. Din când în când notează cu febrilitate ceva pe hârtie. roţi. tampoane etc. NECUNOSCUTA Ce? ŞEFUL Biletul. Vagoane cu ferestre luminate defilează în viteză descrescândă până ce trenul se opreşte. Profesorul tresare. (Din întunericul peronului se desprinde brusc o arătare albă. Se aud apoi paşi grăbiţi pe peron. ŞEFUL (De pe peron. Daţi-vă jos. în rochie albă de seară. Vocile vin din semiobscuritatea peronului): Un călător fără bilet. CONDUCTORUL (Din prag): Domnu Şef! Domnu Şef! (Profesorul tresare. coniţă. superior): Lasă-mă domnule să întreb.. . Nu vrea să se legitimeze. ŞEFUL Poftiţi aici la lumină. trenul accelerat. nu coboară nimeni. Ce s'a întâmplat? CONDUCTORUL (A dispărut din prag.ŞEFUL Câtă vrei. ca prinţi un ochean. Ochiul roşu al locomotivei dispare repede spre stânga. E conductorul trenului. Mă şi 'ntreb de ce mai opreşte.

Eu n'am timp. Am uitat să le schimb. Se închisese singură într'un compartiment si nu voia să lase pe nimeni înăuntru. ŞEFUL Sigur. Trenul nu aşteaptă. Nu sunt bune? ŞEFUL Ia ascultă doamnă. în grabă. ŞEFUL Cui. ŞEFUL Poftim! Umblă cu clasa întâia. Sunt dela ruletă. că a plătit. ŞEFUL (Cercetându-le): Ce e asta? {Citind): "Cazinoul din Sinaia" "Bun pentru lei douăzeci. Şi amenda. CONDUCTORUL Vorbă să fie. Am plătit. să stea acasă. NECUNOSCUTA Dumnealui ŞEFUL (Conductorului): Auzi. (Nedumerit): Ce sunt astea ? NECUNOSCUTA Fise dela Cazinou. o doare capul şi n'are bilet. (Către Conductor): In ce clasă ai găsit-o domle? CONDUCTORUL întâia. Dumneaei rămâne aici. NECUNOSCUTA Unde aici? ŞEFUL . Plăteşti sau nu. ŞEFUL Cum? NECUNOSCUTA Da. NECUNOSCUTA Am plătit. Bun pentru lei o sută. (Ii întinde şefului câteva fise rotunde). bun pentru lei douăzeci". ŞEFUL Dacă n'are cu ce. domle ce spune.CONDUCTORUL Şi amenda. făcând un pas): Dacă n'are cu ce. (Către Conductor): Urcă-te domle în tren şi dă-i drumul. Uitaţi-vă ce mi-a dat. îţi atrag atenţia că aici te afli într'un birou public. ŞEFUL Şi cu asta vrei d-ta să călătoreşti? NECUNOSCUTA E tot ce am. PROFESORUL (Timid. NECUNOSCUTA (Simplu): Mă durea capul.

eu nu sunt. Aici nu e câmp. eu. Nu mai pot să stau. (Către necunoscută): Doamnă! Ne-aţi înţeles greşit. tăindu-i drumul): Să nu faci un pas: fără mine nu pleci. ŞEFUL (Jignit): Daţi-mi voie. strigând): Ce vreţi? Ce vreţi? PROFESORUL Doamnă. ca si cum ar vrea să se disculpe. dar să şi protesteze împotriva acestei sechestrări): Doamnă. CONDUCTORUL Coniţă. NECUNOSCUTA Frumoasă formalitate! ŞEFUL Ce vreţi. Noi n'avem de gând să vă oprim aici. Datoria. aici? NECUNOSCUTA Atunci de ce m'aţi dat jos din tren? ŞEFUL Pentru o formalitate. în plin câmp. NECUNOSCUTA In plină pădure. Trei bărbaţi şi o singură femee. coniţă. ŞEFUL Doamnă!. Ce vreţi dela mine? Banii? Viaţa? CONDUCTORUL (Încet către Şef): E nebună. NECUNOSCUTA Fără mine nu pleci. NECUNOSCUTA (Exasperată. CONDUCTORUL (Scoţându-şi ceasul din buzunar): Am patru minute întârziere. bănuitoare): Proces! Mie ? Proces! ŞEFUL . Eu sunt accelerat. PROFESORUL (Timid. Că ce să facem cu dv. NECUNOSCUTA (Speriată. NECUNOSCUTA Nici nu mă gândesc. M'auzi? (Cu o mişcare bruscă se aşează în faţa uşii drept în prag): Nimeni nu iese de aici fără mine. Mă daţi jos din tren în plină noapte. NECUNOSCUTA Ce nu eşti? Ce nu eşti? Nu v'ar fi ruşine. în gară. NECUNOSCUTA (Către Conductor. ŞEFUL Lasă-mă pe mine şi la primul moment şterge-o. Regulamentul! Trebue să facem un proces-verbal.Aici.

Verbal. Numai aşa de formă. Scriem pe hârtie cum s'au petrecut lucrurile, semnaţi şi gata. NECUNOSCUTA (Mereu bănuitoare): Şi pe urmă? ŞEFUL Pe urmă plecaţi. NECUNOSCUTA Cu trenul sta? ŞEFUL Sigur. Vă aşteaptă. NECUNOSCUTA (După o secundă de îndoială, în care timp i-a privit pe toţi trei bărbaţi): Atunci, atunci să semnez mai repede. Unde? ŞEFUL Poftiţi aici, la masă... (Ii oferă un scaun. Femeea mereu cu aceeaşi expresie de prudenţă, de teamă, de nelinişte, se deslipeşte de uşă şi vine spre locul indicat. Şeful face semn cu mâna conductorului să iasă. PROFESORUL (Care abia acum înţelege stratagema, vrea să protestele): Domnule Şef. Nu se poate. ŞEFUL (Încet, energic): Domnule Profesor, d-ta să nu te amesteci. Astea-s chestii de serviciu. (Conductorul iese tiptil, neobservat): Luaţi loc! Aici! PROFESORUL (Vas'oprevină): Doamnă! Doamnă! ŞEFUL (Împiedecându-l): Să vă dau o hârtie şi un toc. Să redactăm. şi pe urmă să semnaţi. NECUNOSCUTA Semnez orice. dar mai repede. ŞEFUL Numai decât. Numai decât. (Trenul a pornit între timp. In prima clipăfemeea nu fi-a dat seama. Se aude fueratul locomotivei). NECUNOSCUTA (Tresărind):Ce e asta? (Sgomotui roţilor fi al tampoanelor se accentuează. Femeea se ridică brusc în picioare, cu o mişcare de spaimă, aleargă spre uşă cu un ţipăt): Ce e asta? (In prag se opreşte o secundă, privind buimăcită vagoanele luminate, care defilează spre stânga din ce în ce mai repede. Se rupe din această scurtă încremenire şi aleargă pe peron după tren. Rochia ei albă se vede trecând prin faţa ferestrei. Ultimul vagon se vede de asemenea prin fereastră, dispărând. Se aude de-afară strigătul ei disperat): Opreşte. Opreşte. (Un nou şuerat de locomotivă îi acoperă vocea).

SCENA 24ŞEFUL - PROFESORUL - NECUNOSCUTA
Câteva secunde de nemişcare. Se mai aude doar sgomotul trenului depărtându-se. Pe urmă rochia albă se vede trecând pe peron prin faţa ferestrei dela stânga spre dreapta. Cu o expresie de oboseală, de tristeţe, de disperare, femeia apare în prag. NECUNOSCUTA (Uitându-se buimăcită la cei doi bărbaţi şi pe urmăfixându-l pe şef, fără violenţă): Canalie! ŞEFUL (Ridică din umeri): De! Doamnă.

NECUNOSCUTA (Mai mult pentru ea): A plecat... ŞEFUL N'am ce face. Datoria. Regulamentul. NECUNOSCUTA (E sfârşită de oboseală, intră înăuntru, face câţiva paşi, cade pe scaun): A plecat. ŞEFUL (Instruind afacerea): Numele dv. Doamnă. NECUNOSCUTA (Ridică spre el o privire nedumerită, absentă) ŞEFUL Trebue să încheiem procesul-verbal. Numele, domiciliul, vârsta, profesiunea. NECUNOSCUTA (Nu răspunde, n'a auzit, nu vede). ŞEFUL (După o pauză): Faceţi rău că nu răspundeţi. Eu proces-verbal trebue să închei. Mă obligă regulamentul şi dacă nu răspundeţi, voiu fi silit să m'adresez poliţiei. (Cu intenţie): Avem poliţie aici, măcar că suntem în câmp, cum ziceaţi adineaori. PROFESORUL (Se aproprie de ea mişcat): De ce nu răspundeţi? Doamnă? Cum vă cheamă? NECUNOSCUTA Lasă-mă. Lăsaţi-mă. PROFESORUL Cum vă cheamă? De unde veniţi? NECUNOSCUTA Lăsaţi-mă'ţi, spun. Sunt obosită. PROFESORUL Poate aveţi un act. O legitimaţie. NECUNOSCUTA (Întinzându-i poşeta cu un gest de nesfârşită oboseală): Nu ştiu. Caută. Vezi şi d-ta ce găseşti. PROFESORUL (In poşeta, face un pas spre rampă, urmat de şef deschide caută, scoate unul câte unul diverse obiecte, pe care k dă şefului să le ţină): O sticluţă cu parfum. ŞEFUL (Mirosind în aer): Miroase grozav. PROFESORUL O batistă. un ruj de buze. O tabacheră cu două ţigări. ŞEFUL (Mirosindţigările): Ţigări străine. PROFESORUL (A golit poşeta): Asta e tot. ŞEFUL Niciun act? PROFESORUL

Niciunul. ŞEFUL Nicio hârtie? PROFESORUL Nimic. ŞEFUL (După un moment de reflecţii): Eu îl anunţ pe Dincă, comisarul. Aici nu e lucru curat. PROFESORUL (Întorcându-se spre necunoscuta care a rămas pe scaun în aceeaşi stare de prostaţie): Doamnă, vă rog. In propriul dv. interes, vă rog mult, faceţi un efort. răspundeţi. Aduceţi-vă aminte. Cine sunteţi? De unde veniţi? Unde vă duceţi?
???

NECUNOSCUTA (Ridică ochii spre el, îl priveşte absentă, se ridică în picioare): Mă duc... (Cu bruscă hotărîre porneşte spre uşă): Mi duc să mă omor. Mă arunc pe linie. (Iese repede, dispare, în întunerec). PROFESORUL (Turburat): Doamnă! ŞEFUL E nebună rău. PROFESORUL Se întâmplă o nenorocire. Trebue s'o salvăm. ŞEFUL Fii liniştit. Nu e niciun tren la ora asta. PROFESORUL (A ieşit pe peron): Doamnă! Doamnă! (Se întoarce) Nu ştiu unde e. E prea întunerec. N'o văd. ŞEFUL Nu te mai frământa dom' Profesor. Nu-ţi spun că nu i niciun tren? (Strigând din prag): Ichime! Ichime! Vezi că e o femee pe linie. VOCEA LUI ICHIM (Din depărtare): Fereşte linia, fereşte linia. ŞEFUL (Adulmecând aerul): Şi miroase, domnule, a parfum de mi-a umplut toată gara. Să vie nevastă-mea acum, atâta-mi trebue. (Cu alt ton după o secundă): E din lumea mare. Te-ai uitat la ea. PROFESORUL (Cu emoţie): E frumoasă. ŞEFUL Te-ai uitat ce rochie are? Braţele goale, gâtul gol, spatele gol. Pe jumătate desbrăcată. PROFESORUL E foarte frumoasă... (Plin de nelinişte): Numai de nu s'ar omorî... ŞEFUL Deocamdată nu poate că n'are tren. Tii! Mare bucluc. Tocmai mie să mi se întâmple una ca asta. Nu putea domle s'o dea jos la Câmpina sau la Breaza! PROFESORUL Dumneata eşti de vină. Trebuia s'o laşi să plece. ŞEFUL

Nu puteam domle Profesor. Se opune regulamentul. (Iritat): Şi pe urmă, adică ce?... Pentru că miroase a parfum, pentrucă vine dela Sinaia, pentrucă umblă desbrăcată şi pentrucă joacă la ruletă, să-şi bată joc de calea ferată şi de gara mea? PROFESORUL Şi dacă se omoară? ŞEFUL Bocluc mare. Anchetă, rapoarte. Mă dă la gazetă. După 23 de ani de carieră. VOCEA LUI ICHIM (Mai de aproape): Fereşte linia. ŞEFUL (Ieşind repede în prag): Ai găsit-o Ichim! VOCEA LUI ICHIM Aicia-i dom' Şef. ŞEFUL Ce face? VOCEA LUI ICHIM Stă pe linie Si trage din ţigare. PROFESORUL (Iese repede îngrijorat): Doamnă!... (Dispare în întuneret). ŞEFUL (Din prag): Coniţă!... Doamnă! Veniţi aici la lumină. Degeaba staţi pe linie. Până la 11,35 nu e niciun iun să vă calce. NECUNOSCUTA (Se reîntoarce, urmată de profesor): Ce vreţi cu mine? De ce m'aţi chemat? De ce nu mă lăsaţi în pace. PROFESORUL Doamnă. noi vă vrem binele. NECUNOSCUT Am văzut. PROFESORUL Afară e răcoare, e umed, s'ar putea să răciţi, sunteţi îmbrăcată aşa de. aşa de subţire. NECUNOSCUTA (Işi strânge umerii, înfiorată): Mi-e frig. PROFESORUL Vedeţi. ŞEFUL Nu e mai bine aici? Aveţi scaun, aveţi lampă. Mai stăm de vorbă şi ne trecem vremea. NECUNOSCUTA (Cu un gest de oboseală, de indiferenţă): La urma urmelor. (Se aşează pe scaun). ŞEFUL Aşa. (După o secundă): Prin urmare, pe dv. cum vă cheamă? NECUNOSCUTA (Repede): Iar începi? PROFESORUL Doamnă, înţelegeţi. Vă implor să înţelegeţi. dacă întrebăm, dacă insistăm, e pentrucă vrem să vă venim într'ajutor. NECUNOSCUTA N'am nevoie. PROFESORUL Sunteţi enervată. înţeleg. Nu vreţi să ne răspundeţi. Şi asta înţeleg. Uite: nu vă mai punem nicio întrebare. ŞEFUL

ŞEFUL Nu v'am spus că nu e niciun tren până la 11. Doamnă!. NECUNOSCUTA Crezi că s'ar putea? ŞEFUL De ce să nu se poată? Dăm o telegramă..35? Bine.35. (Către necunoscută): Nu vă mai punem nicio întrebare. o indicaţie. Dar îngăduiţine măcar să ghicim. PROFESORUL Dar de ce să vă omorîţi? ŞEFUL Si de ce tocmai aici? Nu e păcat? Sunt şi eu un om cu familie. rapoarte.. Anchetă. Dv. ŞEFUL (Mergând spre telefon): De cine trebue să întreb? NECUNOSCUTA De. (arătând telefonul din perete): Chemăm la telefon.. Daţi-ne o adresă.35? NECUNOSCUTA 11.. NECUNOSCUTA Telefon? PROFESORUL Evident. Sau poate. probabil veniţi dela Sinaia. trebue să aveţi pe cineva. Am să mă omor La 11. NECUNOSCUTA Bine. şi procesul-verbal cum îl scriu? PROFESORUL (Scurt): Dă-l încolo de proces-verbal. Mai bine mă omor. cu emoţie). Mai bine mă arunc înaintea trenului. (S'a răsgândit brusc): Nu. dacă nu e acolo. sau. atunci. un prieten. PROFESORUL Si probabil vă duceţi la Bucureşti NECUNOSCUTA Probabil. Nu pot. Atunci chemaţi Sinaia. Nu vreau.Zău.. cu greutăţi. cineva pe care să-l anunţăm de situaţia în care vă aflaţi. o rudă. NECUNOSCUTA Probabil. Aştept. NECUNOSCUTA (Ideea i se pare bună): Crezi? PROFESORUL Sigur.. La hotel Palace. un nume. ŞEFUL . ori la Bucureşti. PROFESORUL (Cu elan. PROFESORUL Ei bine. la Cazinou. ori la Sinaia. Vreţi să mă băgaţi în bucluc.

Trebue să plecaţi NECUNOSCUTA Dacă trebue. sunt slujbaş sărac. Doamnă? Cum în câmp? Daţi-mi voie? Sunteţi într'un oraş. PROFESORUL Vă vom da noi bilet. Gară mare.000 de locuitori. (Către Şef): Cu d-ta 8. de ce m'aţi dat jos din tren. Dar mâine dimineaţă iau leafa. ŞEFUL Care noi? PROFESORUL Eu. treziţi-vă. NECUNOSCUTA 8. ŞEFUL Ai bani? PROFESORUL (Încurcat): Acuma nu..246.245 la ultimul recensământ. ŞEFUL Fiindcă n'aveaţi bilet. sunteţi tânără. Comună urbană. ŞEFUL Şi încă pe mine nu mă numărase. spital. dar vă dau eu din buzunarul meu un bilet până la Câmpina şi acolo faceţi ce ştiţi. sunteţi frumoasă.247. (După o clipă): E un hotel? ŞEFUL . NECUNOSCUTA Serios? Aţi observat? PROFESORUL Trebue să trăiţi.245 de locuitori. Judecătorie. NECUNOSCUTA (Uitându-se de jur-împrejur): Unde? Aici? PROFESORUL Veţi pleca. NECUNOSCUTA Mâine dimineaţă? Nu aştept până mâine dimineaţă. Alungaţi gândul i ca absurd.Uite. ŞEFUL (Jignit): Cum în câmp. PROFESORUL Doamnă. (Gânditoare): Dacă rămân aici în noaptea asta vom fi 8. NECUNOSCUTA Ce oraş? ŞEFUL îmi pare rău. linii multe. că eram la Bucureşti după treburi în ziua aia. Aici în câmp.. ŞEFUL 8. PROFESORUL Liceu. PROFESORUL (Cu puţină amărăciune): 8. desmeticiţi-vă.

ŞEFUL N'oi fi ştiind. Aşi vrea să mor. răbdare. NECUNOSCUTA La spital? Nu merg la spital. Numai că nu ştiu cum să facem. NECUNOSCUTA (Din nou exasperată): Mă plictiseşti. NECUNOSCUTA (Agitată): Ce noapte! Ce coşmar. Aicea vine nevastă-mea.. ŞEFUL Să vă dăm ceva de mâncare.. PROFESORUL Asta n'ar fi nimic. ŞEFUL Vai de mine! Aicea nu se poate. mi-e somn. PROFESORUL Îngrijorat din nou): Doamnă.3 5? Aşi vrea să se termine. (Către Profesor): Ce-ar fi s'o ducem la spital? Zicem că a avut un accident. O minune! A călcat-o ieri acceleratul. să spuneţi cum vă cheamă? NECUNOSCUTA Mă plictiseşti. (Recunoscutei): De ce n'oţi fi vrând. să nu ne vadă nevastă-mea.. . doamnă. Era aşa de bine. PROFESORUL Nu-l ascultaţi. De ce nu m'aţi lăsat afară pe linie. mă plictisiţi.. dar fără acte. Fără acte numai la poliţie vă primeşte. ŞEFUL Atunci la poliţie. Şi fără acte nu se poate. (Lăsându-se să cadă pe un scaun): Eu mă culc aici. Nu ştie ce vorbeşte. Dar e nişte raţă pe varză. în centru. NECUNOSCUTA Nu pot. unde vrei s'o ducem. dar n'aveţi acte. n'o cunoaşteţi pe nevastă-mea. NECUNOSCUTA Dar n'am bani. nu mai pot. Mai e mult până la 11. Stingeţi lumina. mi-e foame. MECUNOSCUTA Nu mănânc raţe călcate de accelerat. NECUNOSCUTA (Cu desgust): Unde? Ce? ŞEFUL Mare lucru n'avem. doamnă. Aşi vrea să dorm. rămasă de la prânz. N'are să se mai termine niciodată? N'are să se mai facă niciodată zi? PROFESORUL Ba da. II plătim mâine. că-mi aprind paie în cap. ŞEFUL Ce are aface? E o minune.Se poate să nu fie? Hotelul Monopol. Mi-e frig. ŞEFUL Adevărat. zău aşa.. Dar trebue calm.

. PROFESORUL Şi mâine dimineaţă. ŞEFUL (Rămas singur în scenă... o singură cameră.. la un sfert de oră de aici. pe linie nu.... Mi-e somn. Peste noapte. dar până atunci vă odihniţi. PROFESORUL (Arătându-i drumul spre uşă): Pe aici. NECUNOSCUTA Bine... ŞEFUL Facem procesul-verbal. observă pe birou cartea profesorului): Dom' Profesor. Se vede prin fereastră trecând). PROFESORUL Mâine dimineaţă totul va fi mai simplu. pe aici. PROFESORUL (Cu un fel de spaimă): Cartea! (O ia în mâini.. veţi pleca.. dac'aţi vrea. ŞEFUL Bună idee. unde. (Iese în prag): Domnu Miroiu! PROFESORUL (Întorcându-se): Ce e? Ce vrei? ŞEFUL Ti-ai uitat cartea.. Nu ştiu dacă pot.. nu ştiu dacă trebue... PROFESORUL (Scurt): Lasă procesul-verbal... explicativ): La Udrea. (Profesorul pleacă grăbit. (Către Şef.. Să mergem. şi rămâneţi acolo singură. PROFESORUL Doamnă.. Se văd prin fereastră trezind spre stânga). (Către necunoscută): Vă rog să aveţi încredere în mine. E iar în culmea disperării}) Atunci unde. Patimă mare!. Aveam de cetit... Numai până se face ziuă. dacă vreţi. unde? Aicea nu. (Necunoscuta iese urmată de profesor. Eu mă duc să dorm la un coleg. o deschide în neştire): Şi aveam de lucru în noaptea asta. Vom găsi bani.. eu plec de acasă. eu am o locuinţă modestă. ŞEFUL Vă mai veniţi în fire. Vă rog să primiţi.. vedeţi....NECUNOSCUTA (Se ridică în picioare. dom' Profesor. ŞEFUL Patimă mare. ce vreţi cu mine. CORTINA ACTUL II . profesorul de muzică. Primiţi? NECUNOSCUTA (După un moment de tăcere): E departe? PROFESORUL La zece minute.

care dă o lumină mică.Acasă. un divan. PROFESORUL (Ridicând un pantof de jos): De fapt. pe aici. cărţi sunt cam peste tot. scăzută). NECUNOSCUTA Ce întuneric! PROFESORUL O clipă şi aprind lampa. Un altul îi răspunde din depărtare. scaune. Câte pietre! Câţi bolovani ! (Rămasă în ciorapi. dar chibritul nu ia fot): Nu vrea să se aprindă. la anul. pe jos. NECUNOSCUTA (Urmându-l): Am ajuns? PROFESORUL Da. O alta uşă în stânga. Un raft cu cărţi. PROFESORUL (A găsit cutia cu chibrituri. pe scaune. (Pune cu mare grijă cartea pe masă). înstelat. Umezeală mare.. In depărtare silueta albastră închis a munţilor. Suntem acasă. la profesor. când o fi gata uzina. . în aceiaş seară. Interior de celibatar. NECUNOSCUTA Nu se pavează niciodată? PROFESORUL Ba da. planul I. Prin fereastră se vede un cer senin de vară. PROFESORUL (Intrând): Pe aici. desperechiat. PROFESORUL (A reuşit însfârşit să aprindă un chibrit): îmi pare rău doamnă. rotund. Se aude din dreapta o cheie răsucită în broasca. NECUNOSCUTA Ce întuneric! Ce străzi! M'am lovit de toţi copacii. îmi pare foarte rău (A aprins lampa. prin mahala.NECUNOSCUTA Tăcere. uşa se deschide. NECUNOSCUTA Nu aştept eu până atunci. Abia la toamnă. dând spre o mică grădiniţă înspre stradă. Adică de fapt este.. Totul e curat.. fereastră dublă. In peretele din fund. dar sărăcăcios. (Işi aruncă din picior un pantof. Pe masă. oficiu. planul II. Un câine latră pe undeva. Sunt sdrobită. de porţelan. Masă. La ridicarea cortinei scena e goală. cu abat-jour alb. dar nu i-a dat încă drumul. strada e pavată. întuneric. (Caută bâjbâind): Numai să găsesc chibriturile. NECUNOSCUTA (Lăsându-se să cadă pe un scaun): Nu mai pot.. SCENA I PROFESORUL . Lampă de petrol. în provincie. dar aici pe la noi. • 1"toate gardurile. Poate. Duce spre o altă încăpere (bucătărie. îşi freacă talpa piciorului). pe urmă pe celălalt): Mi-am rănit picioarele. debaras). în centru. O uşă de intrare în dreapta. De altfel. NECUNOSCUTA Nu e lumină electrică? PROFESORUL Nu.

frumos.NECUNOSCUTA Ghinionul meu! Am venit cu un an prea devreme. NECUNOSCUTA Nu era nevoie să-mi spui. Fiindcă nu ş tiu dacă v'am spus. trăesti d-ta. PROFESORUL (Căutândcelălalt pantof): Nu văd celălalt pantof. Se vede din stradă. e tot ce-mi trebue Şi nici nu e departe de şcoală. E foarte. NECUNOSCUTA Ei şi? PROFESORUL Nu trebue să se ştie că sunteţi aici. PROFESORUL Da. NECUNOSCUTA Şi d-ta nu te-ai dus? PROFESORUL Nu. Ori o stingi. Iartă-mă. Ce lumină chioară. PROFESORUL Acuma. Totdeauna. Nu mă duc niciodată. Nu poţi s'o faci mai mare? PROFESORUL Ba da. NECUNOSCUTA Nu trece nimeni. Nu e frumos. PROFESORUL Cum doriţi. NECUNOSCUTA Şi dacă e Miercuri? PROFESORUL Miercuri şi Sâmbătă e cinematograf. PROFESORUL Nu. Numai să ştiţi că nu e bine. eu sunt profesor. ori o faci mai mare. Dar nu e bine. NECUNOSCUTA (Se ridică în picioare şi aruncă o privire circulară asupra încăperii): Aici locueşti d-ta? Aici. Se vede. NECUNOSCUTA E prea întuneric aici. Nu pot s'o sufăr aşa. NECUNOSCUTA Oribil! PROFESORUL Nu vă place? NECUNOSCUTA Ba da. (Ridica fitilul lămpii: lumină mare). PROFESORUL După ce? NECUNOSCUTA . Că azi e Miercuri. dar pentru mine. Strada e pustie. Dar mai târziu dă drumul dela cinematograf. Nu ştiu unde este. Trece lume pe stradă. NECUNOSCUTA Atunci stinge.

NECUNOSCUTA La d-ta. dela Chiroiu. NECUNOSCUTA De unde ştii? PROFESORUL . NECUNOSCUTA Vrei să spui că nu primeşti niciodată? PROFESORUL Sunt un om serios. (Privire circulară asupra întregei încăperi. aici.După tot. PROFESORUL (Speriat): Nu! NECUNOSCUTA (Mirată): De ce? PROFESORUL (Foarte îngrijorat): Nu v'am spus? O să dea drumul la cinematograf. O femee. Sunt după perdele. Trece lume pe stradă. Prima femee care intră în casa asta? PROFESORUL Doamnă. vă conjur. Un om cu răspundere. nu e nimeni. (Merge spre fereastră). NECUNOSCUTA Ei şi? (Deschide larg fereastra). PROFESORUL Vă vede de peste drum. Un profesor. privire în care e cuprins şi el. vă rog să credeţi că n'aşi fi cutezat niciodată. O să vă vadă. Casa albă cu gard de lemn ţi viţă sălbatecă. plecaţi dela fereastră. PROFESORUL La ora asta. dacă n'ar fi fost împrejurările cu totul neobişnuite în care v'am întâlnit. NECUNOSCUTA Ce tânăr eşti! Sau ce bătrân! PROFESORUL Doamnă ! vă rog. PROFESORUL Tocmai de asta. NECUNOSCUTA (După ce s'a uitat în strada): Aşi! E întuneric. NECUNOSCUTA Nu fii copil. NECUNOSCUTA Vrei să spui că eu sunt singura femee. n'a venit niciodată o femee? PROFESORUL Doamnă! Cum vă puteţi închipui. NECUNOSCUTA Care Chiroiu? PROFESORUL Chiroiu dela Percepţie. ca un obiect în plus): Groaznic! Parcă tot era mai bine afară! Cel puţin să deschidem fereastra.

m-me Grigorescu. E tot târgul la ferestre. (După o secundă): Ba da. Şi Lascu. mai e Atanasiu. Niciun foşnet. Astă seară nu vine el. NECUNOSCUTA (Cu o mică tresărire): Ai şoareci? PROFESORUL Unul singur. Şi nu sunt numai ei. Şi din somn ne vede. casa galbenă. NECUNOSCUTA V'aţi împrietenit?..Totdeauna sunt după perdele. cu uluci. Pe mine mă cunoaşte. Nu vă speriaţi. (Cu urechea aţintită spre stradă): Toată lumea doarme. când citesc sau am de lucru. Vine uneori pe aici noaptea. NECUNOSCUTA Nu văd nimic. când stau mai târziu. NECUNOSCUTA O! (Cu oarecare spaimă): Printre cărţi? PROFESORUL Nu vă temeţi. II cunosc. cu ochii rotunzi. Nu aud nimic... PROFESORUL A! Nu e nimic. Ce e sgomotul ăsta? PROFESORUL Ce sgomot? NECUNOSCUTA Nu auzi? Un fel de scârţâit. NECUNOSCUTA Azi e Miercuri.. Vişan dela Regie.străin. ca un ferestrău mic. doamnă.. mama lui m-me Chiroiu. Judecătorul. E şoarecele. cu trei geamuri la stradă şi Maltopol ş i Vişan. Ei nu se duc la cinematograf? PROFESORUL Ba da. NECUNOSCUTA Cum îl cunoşti? PROFESORUL E un şoarece mic. NECUNOSCUTA (Acelaşi joc ca mai sus): Niciun sunet.. PROFESORUL Chiar dacă doarme. Ne-am împrietenit. NECUNOSCUTA Ce de lume! PROFESORUL Nu glumiţi.. cu copiii şi servitoarea.. Spune-mi. dar a rămas bătrâna.. gris. Simte că e cineva . (Arătând spre uşa din stânga): Parcă ar veni de acolo. mai ai şi alţi prieteni? PROFESORUL .. NECUNOSCUTA Care Atanasiu? PROFESORUL Casa de alături. Ii place să se plimbe printre cărţi.

PROFESORUL (Mirat): Nu curge? (Aducându-şi aminte): Sigur că nu curge.. profesorul de muzică.. Un fel de duş. Trebue să dormiţi. E o stropitoare. o să vedeţi! NECUNOSCUTA Duş e? PROFESORUL Da. dacă vreţi să vă spălaţi. dar cum eu mănânc în oraş. o stropitoare de grădină. dela tren.. Mare talent. NECUNOSCUTA (Arătând spre uşa din stânga): Acolo e odaia de bae? PROFESORUL Da. Era o cămară. NECUNOSCUTA Cum a oprit-o! PROFESORUL Totdeauna o opreşte. e târziu. (Ieseprin uşa din stânga şi se întoarce după câteva secunde): Nu merge apa. nu e ceea ce se cheamă odaie de baie. am. foarte interesant om. Mi-a trecut. NECUNOSCUTA Atunci e bine. Stai să văd. E compozitor. PROFESORUL îmi pare rău. NECUNOSCUTA Nu mi-e somn. Pentru cine să lucreze. seara. un fel de bucătărie..Sigur. PROFESORUL Totuşi. Pe Udrea. NECUNOSCUTA Aşi vrea. Eu vă las. (Pritindu-se): Sunt plină de funingine. Şi dacă cineva vrea să se spele. La el mă duc să dorm noaptea asta.. Aş vrea. dela gară. Insfârşit. Colegul meu. sau i se face sete? PROFESORUL . timid. la ora şase. PROFESORUL Găsiţi un ştergar curat dincolo. Patul de colo (arată cu degetul spre dormeză. ca şi cum n'ar îndrâsni să se apropie): Aşternutul în dulap. Aş fi vrut. NECUNOSCUTA Nu te mai frământa (Dispusă să se mulţumească cu orice): O chiuvetă e? PROFESORUL (Încântat): Asta da. De altfel e timpul să mă duc. NECUNOSCUTA De ce? PROFESORUL Fiindcă uzina nu lucrează noaptea. E târziu. am transformat-o. NECUNOSCUTA (Cam decolată): Are dreptate. A oprit-o dela uzină. agăţată de perete şi o sfoară. Adică nu. NECUNOSCUTA Foarte ingenios. Sigur.

Din curte.. ce om ciudat. a pus-o acolo cu mare grijă..Avem fântână. (Iese prin dreapta). PROFESORUL Tot ce se poate. Femeia scoate din raft o carte. continuând să inspecteze încăperea.. unde se opreşte câteva clipe. într'o clipă. NECUNOSCUTA Rămasă singură. scârţâitul lanţului. subţire. (Intră repede în odaia din stânga. Vă aduc eu apă dela fântână. se aude roata puţului. NECUNOSCUTA . NECUNOSCUTA Cum spuneai că-l cheamă pe ăsta? PROFESORUL Copernic. (După o secundă): Aud paşi. le deschide o secundă. Vă aduc cu stropitoarea. o priveşte. NECUNOSCUTA Şi de ce-i ţii aici? PROFESORUL Aşa. dar. NECUNOSCUTA Ii cunoşti? PROFESORUL Ii cunosc. Voci. pe care profesorul la venire. NECUNOSCUTA Parcă am auzit de el. Mă gândesc la ei.. nu cu mai multă curiozitate decât le deschisese pe celelalte.. NECUNOSCUTA Şi ăsta? PROFESORUL Copernic. care s'a trezit. Câteva sute de ani. trece plin faţa rafturilor cu cărţi. E probabil un gardist de stradă. NECUNOSCUTA Lasă. cu degetul arătător ridicat în sus). încearcă cu mâna arcurile divanului. le pune la loc. NECUNOSCUTA (privindu-llung): Ce om ciudat eşti d-ta. (Într'adevărparcă se aude un sgomot nedistinct de paşi şi voci). din i ni ir.. (Fluier) (Se aude de departe un şuerat lung. se întoarce cu o stropitoare de grădină în mână şi traversează scena): Imediat. E Kepler. PROFESORUL Nu. cu aceeaşi privire căutătoare şi amuzată. Vine din nou în centrul scenei. femeia priveşte cu oarecare curiozitate în jurul ei. Au murit de mult.. o deschide. Pe urmă alta. ne uită cu atenţie la mobilă. In acest moment uşa din dreapta se deschide). O despachetează. au murit. De afară. (Fără ironie): E destul de cunoscut. nu trebue. Da. PROFESORUL De ce? Nimic mai simplu. PROFESORUL A dat drumul dela cinematograf. uneori. zăreşte pe masă (stânga planul I) cartea împachetată.... Profesorul tresare şi rămâne o clipă atent.

N'are unde să fie în altă parte. NECUNOSCUTA (Mereu în şoaptă): Cine e ăsta? PROFESORUL (La fel): Colegul meu. plin de stele. Vin încoace. Între ei amândoi este fereastra larg deschisă. NECUNOSCUTA Şi asta cine e? PROFESORUL O colegă. Se apropie. NECUNOSCUTA Şi ce vrea? PROFESORUL Nu ştiu.. VOCEA LUI UDREA Miroiu! Deschide! Eu sunt. NECUNOSCUTA Şi mai cum? PROFESORUL Marin. Profesorul este şi el cu spatele la perete. PROFESORUL (In şoaptă): Vedeţi? V'am spus să nu deschideţi fereastra. nu auzi? Nu eşti acasă? VOCEA D-rei CUCU Ce-l mai întrebi? Sigur că e acasă. răsunând pe caldarâm). Plecaţi din dreptul ferestrei. (Paşii s'au oprit). într'o atitudine simetrică la stânga.Nu aud nimic. Şi fereastra e deschisă. VOCEA D-rei CUCU (Din stradă): Iţi spun că am văzut lumină. (Femeea se dă deoparte şi se lipeşte cu spatele de perete. Profesoara de fizico-chimice. cu cerul albastru. VOCEA LUI UDREA Miroiu. Strigă-l! VOCEA LUI UDREA Miroiu! Miroiu! NECUNOSCUTA (In şoaptă): Miroiu te cheamă? PROFESORUL (Idem): Da. la dreapta ferestrei. Nu e urît.. VOCEA D-rei CUCU E acasă. NECUNOSCUTA Marin Miroiu. Între timp paşii se aud mai tare. pe urmă în şoaptă): Ssst! Pe strada noastră. aproape stingând de tot. PROFESORUL (Repezindu-se la lampă. NECUNOSCUTA E iubita d-tale? . coboară mult fitilul. profesorul de muzică. la o parte.

spre uşa indicată). să ştii! PROFESORUL Treceţi dincolo. (Către necunoscută): Doamnă.. NECUNOSCUTA Deschide-le. PROFESORUL (Alarmat): Capul jos! Capul jos! (Femeea apleacă capul în timp ce trece în dreptul ferestrei).. trebue să vă ascundeţi. fiindcă iar se aud bătăi): Vin. PROFESORUL (Afolat): O să scoale toată mahalaua.PROFESORUL (Jignit): Doamnă! vă rog. NECUNOSCUTA E logodnica d-tale? PROFESORUL Nu am logodnică. E cu neputinţă. Bătăi în poartă).. Trebue să le deschidem. Vin. se apleacă peste pervaz şi strigă).. îndată. (Iese.. vine în dreptul ferestrei. NECUNOSCUTA Bine dar. Să vie. Am auzit. îndată. (Bătăile continuă. (Face un pas. NECUNOSCUTA ( A ajuns lângă uşă): Să nu mă ţii mult. (Arătând uşa din stânga): Un moment. PROFESORUL Şi să vă găsească aici? NECUNOSCUTA De ce nu? PROFESORUL Pentru nimic în lume.. Până mă scap de ei. PROFESORUL (Zăpăcit de tot): Cinci minute. NECUNOSCUTA Eu pe fereastră nu săr. Profesorul face un pas. Până văd ce vor. Trei minute. NECUNOSCUTA Atunci ce caută aici la ora asta? (Bătăi violente afară în poartă). PROFESORUL Un moment.. NECUNOSCUTA Să nu mă ţii mult că mi-e somn. NECUNOSCUTA Ei! Mi s'a făcut din nou. PROFESORUL . PROFESORUL Parcă ziceaţi că nu vă mai e. trebue să dispăreţi. (Către necunoscută în şoaptă): Ce ne facem? NECUNOSCUTA Nimic.. (Scoţând din nou capul pe fereastră.

D-ra CUCU (Aplecându-se peste pervazul ferestrei. trage pe nas): Miroase a ceva. s'a oprit.. SCENA II PROFESORUL ..(Se duce la fereastră): Acuma! Acuma! (Merge spre lampă ridică fitilul. S'o luăm încet. D-ra CUCU Să nu ne grăbim. UDREA (Cam jenat): Să vezi. intrând): Păcat că n'ai fost la cinematograf. D-ra CUCU Cum nu simţi? Miroase de te ameţeşte. PROFESORUL Nu simt nimic. ai cuvântul. PROFESORUL Poate florile. câteva clipe scena rămâne goală). UDREA (45. El. când spre unul. uitându-se dezolat. uneori. miroase în aer): Dar ce e mirosul ăsta aici? (Adulmecă bănuitoare aerul. când cu mare nelinişte spre uşa din stânga). (Face câţiva paşi prin odaie. profesorul iese prin dreapta.. Eu am fost la cinematograf. la ora asta.. când spre celălalt.50 de ani. PROFESORUL D-ră Cucu. a parfum. PROFESORUL (Impbrând): Vă rog! vă rog. "boem" de provincie. însfârşit. NECUNOSCUTA (Deschizând uşa din stânga): Să nu mă ţii mult. e gata să se împiedece de stropitoarea rămasă lângă uşă): Ce e cu stropitoarea asta cu apă aici? PROFESORUL (încurcat. (Udrea ia şi el loc. cărui fapt datorez. înţelegi. nu te supăra. (Necunoscuta a închis uşa la loc. Voiam să mă spăl..UDREA D-ra CUCU (Intrând prin dreapta. PROFESORUL . e târziu.. se face din nou lumină mare.. venind după ea): Vroiam. fără exagerare caricaturală însă. Grădina. trage pe nas de câteva ori): Nu. D-ra CUCU (Severa): D-ta te speli noaptea? PROFESORUL Da. PROFESORUL Lasă că-mi povesteşti mâine.D-ra CUCU ... aş vrea să ştiu. auzi! E întuneric aici. E fereastra deschisă... (Ia loc pe un scaun): Domnule Udrea. A fost frumos.. intrigată). Singur profesorul a rămas în picioare între ei. In grădină nu miroase. Acum. Aruncă repede o privire de jur-împrejur şi pe urmă se grăbeşte spre uşa din dreapta). D-ra CUCU ( A înaintat în centrul încăperii. (Gata să povestească): Să vezi. frumos de tot. Aici.

Şcoala ştie tot. PROFESORUL Udrea. Pe d-ta nu te interesează ordinea şi disciplina. scurt. domnule Profesor. PROFESORUL Vorbeşte Udrea. Fiindcă tot eu săraca trebue sa fac poliţie şi la gară şi la grădina publică. D-ra CUCU (Isbucnind): Da! Pe mine. dacă pun în joc numele meu.. Ca să nu vorbească lumea. PROFESORUL (Întrerupând enumerarea): D-ră Cucu. D-ra CUCU (Tăindu-l scurt): Lasă-mă pe mine. PROFESORUL O chestiune gravă? Nu înţeleg nimic. la cinematograf. domnule. D-ra CUCU Foarte rău. (După o secundă. Şi acolo am întâlnit-o pe D-ra Cucu. Tatovici dintr'a patra B.. pentru Dumnezeu... (Către Profesor. eu cred. (Numărându-le pe degete): Iliescu dintr'a cincea. reputaţia mea.(Nervos): Udrea. că dacă eu. (Lui Udrea autoritară): Dă-i înainte. (Reluând firul): Cum vă spusei. închizătoare): Domnule Miroiu! Să nu încerci să negi că-i de prisos. UDREA (Paranteză): Tocmai de asta m'a luat cu dumneaei. D-ra CUCU Sigur. răspicat): E adevărat ce am aflat? . Vede tot! PROFESORUL (Neliniştit): Ce vrei să spui? D-ra CUCU Las'că vezi d-ta îndată. Repede. D-ra CUCU (Continuând): Trebue să fie la mijloc o chestiune foarte gravă. mai repede. Ulmu dintr'a şasea. la cinematograf dau peste domnişoara Cucu. eu. D-ra CUCU Te faci că nu înţelegi. domnule. UDREA Ei!.. PROFESORUL Nici noaptea? D-ra CUCU Nici! Şcoala veghează. dar dacă nu mă lăsaţi. dar nu la ora asta. (Către Udrea): Vorbeşte. te Rog. şi intru în casa unui bărbat neînsurat noaptea?. PROFESORUL Ba da. Şcoala nu doarme. D-ra CUCU Dar de ce mai repede? D-ta trebue să înţelegi. Şapte fete am prins în sală. Să nu se compromită. UDREA Ei. si la cinematograf. UDREA Vorbesc. şi cum îţi spusei. domnule profesor.. Dă-mi voie.

se luminează uşurat): Da. dar nu mi ai împrumutat tu 3. D-ra CUCU (Triumfătoare. (Către d-ra Cucu. explicativ): Din fondul serbării.000 de lei? UDREA Ba da. D-ra CUCU Nu vezi? (Sentenţios): Domnule Miroiu. pe furiş. un profesor! dă 22 de mii de lei pentru o carte. D-ra CUCU Şi dacă-i dai înapoi?! Crezi că e deajuns? Crezi că asta e tot? PROFESORUL Nu văd ce ar mai fi. către Udrea): Ei! Acuma vezi? UDREA N'am ştiut nimic. PROFESORUL (Trecându-si mâna prin pâr): Chiar săptămâna trecută. spre uşa din stânga. D-ra CUCU Banii d-tale? Care bani? Ce fel de bani? Că. şeful gării? PROFESORUL Ce ţi-a spus? D-ra CUCU E adevărat că d-ta. ai plătit 22 de mii de lei o carte pe care ţi-a adus-o astăzi Pascu dela Bucureşti? PROFESORUL (Care a fost torturat de acest interogator şi a privit mereu. De şase ani le porţi tot pe astea. când cineva.. slavă Domnului. (sublimând): d-ta. D-ra CUCU Haine nu ţi-ai mai făcut de când te-am apucat.. PROFESORUL De ce? Eu cu banii mei fac ce vreau. PROFESORUL Nu ţi-am spus. cu spaimă. asta nu e lucru curat. PROFESORUL De unde ştii? D-ra CUCU Mi-a spus M-me Luiza. Ii dau înapoi.PROFESORUL (Cu nelinişte crescândă): Ce ai aflat? D-ra CUCU E adevărat ce mi-a spus Ispas. că am fost pe la ea. Nu mi-a spus nimic. La birt ai rămas dator 8oo de lei încă de pe luna trecută. te cunoaştem.. La frizer te tunzi odată în două luni.. D-ra CUCU (Teribilă): Din fondul serbării! PROFESORUL Mâine iau leafa. .

Nu era nevoie să vii pentru asta în plină noapte. (Gest vag. Şcoala. UDREA Aşa i am spus şi eu. şi ciorapii. dar e nebunia mea şi nu datorez nimănui nicio socoteală. PROFESORUL (Rănit. Pe loc. D-ra CUCU Şi ştii ce-am auzit? (Veninoasă): Că-ţi cârpeşti singur ciorapii. sunt bune. D-ra CUCU (Care nu ţine seamă de protestări): Las' că ştiu eu ce vorbesc. D-ra CUCU Nu se poate?! Vrei să spui că. D-ra CUCU S'o văd.PROFESORUL (Uitându-se la hainele pe care le poartă): Sunt curate. PROFESORUL . refuzi să mi-o dai? să mi-o arăţi. nu e o nebunie? PROFESORUL Poate că da. D-ra CUCU Te înşeli. d-le Profesor. Şi oraşul. d-ră Cucu. Şcoala trebue să ştie. D-ra CUCU (Lui Udrea): Până mâine dimineaţă? Crezi d-ta că aş fi dormit până mâine dimineaţă? (Lui Miroiu): Nu domnule Profesor. (Cu altă voce): Unde e cartea? PROFESORUL Ce carte ? D-ra CUCU Cartea! Cartea pe care ţi-a adus-o Pascu. Stai domnişoară Cucu. PROFESORUL Nu se poate. Şi atunci. Unde e? PROFESORUL E aici. ai aflat. 22 de mii de lei pe o carte. UDREA Asta nu e adevărat. îndurerat): Asta e o infamie!. care nu arată nimic). Şi eu. Misterul ăsta trebue să se lămurească imediat. dar cămăşile. Pantalonii poate şi-i calcă singur. trebue să afle. PROFESORUL De ce? D-ra CUCU Cum de ce? Ca s'o văd. Ai răbdare până mâine dimineaţă. te întrebi. PROFESORUL Ei bine. Spune tu Udrea. D-ra CUCU Şi cămăşile! PROFESORUL O infamie! (Privind mai mult spre uşa din stânga): Nu trebue să credeţi.

decât provocator): Da. A m vrut să stau de vorbă cu d-ta. PROFESORUL (Acelaşi joc): Suspect! Cum suspect! D-ra CUCU De mult e tot oraşul cu ochii pe d-ta şi se întreabă ce tot faci. UDREA De pură colegialitate. domnişoară.în faţa uşii din stânga. E noapte. D-ra CUCU Domnule Udrea! In casa asta se petrec lucruri mari. PROFESORUL Domnişoară Cucu. Poate nu-ţi dai seama de gravitatea situaţiei. Profesorul speriat. D-ra CUCU Iţi mai pun o singură întrebare. nu acum. D-ra CUCU Domnule Miroiu. dar d-tale nu ţi-e somn? D-ra CUCU Mie nu mi-e niciodată somn. e târziu. să iasă.(Mai mult timid. PROFESORUL Nu era nevoie. Eu voiu aduce cazul în faţa conferinţei profesorale. PROFESORUL . ca un gest de colegialitate. dar mai întâiu. (In agitaţia ei a ajuns . dar mâine dimineaţă. ca şi cum ar spune: De! Ce săfac?). domnu Udrea? UDREA Am auzit. Domnişoară Cucu. PROFESORUL Nu. D-ra CUCU Cu alte cuvinte mă dai afară. D-ra CUCU . ridică din umeri). Dar acum o să iasă la lumină. PROFESORUL Să iasă. D-ra CUCU Taci? Nu spui nimic? PROFESORUL (Gest cu mâinile. domnişoară Cucu. nu. Refuz. ce tot dregi de te închizi mereu singur în casă. Ce e cartea asta? De cine e? De unde vine? Ce scrie în ea? Ce gânduri ai cu ea? De ce ai cumpărat-o? PROFESORUL (Tace.. îi barează drumul). D-ra CUCU E ceva suspect aici. D-ra CUCU Ai auzit. ziua şi noaptea.

Aruncă o privire de jur-împrejurul camerei. UDREA Nu pot. VOCEA D-rei CUCU Ce faci. Să mergem. UDREA Bine. tainic): Udrea! Rămâi. Udrea placid se ia după ea).. ca să nu mai bat. PROFESORUL Da. NECUNOSCUTA ( A ajuns lângă el.NECUNOSCUTA Profesorul rămâne câteva clipe singur. (Iese repede). Iţi mai pun o singură întrebare. (După o secundă): E adevărat că. PROFESORUL (Întrerupând): Nu-i adevărat.Totuşi e târziu. d-le Udrea. D-ra CUCU Nu e niciodată prea târziu. Cum pofteşti. Numai să nu-ţi pară rău. Mă întorc. da. VOCEA D-rei CUCU (De afară): Domnu Udrea! UDREA Viu! Viu! (Cu vocea scăzută): Mă întorc. întâiu în profil şi pe urmă înapoi): E adevărat că nu te-ai tuns de două luni? PROFESORUL Ai auzit? NECUNOSCUTA Tot (Gest decolat din partea profesorului): Nu puteam să-mi astup urechile. da' lasă-mi poarta deschisă. D-ra CUCU Bine. Ascultă cu urechea aţintită spre stradă. Trebue să conduc scorpia acasă. îl apucă cu mâna de bărbie şi îi întoarce uşor capul. SCENA III PROFESORUL . Necunoscuta intră cu precauţie. apropiindu-se de el. NECUNOSCUTA . pe urmă îl priveşte lung pe profesor. PROFESORUL (Întrerupând): N'o pune că nu răspund. Am nevoie de tine. Vino. ca să se convingă că cei doi au plecat într'adevăr. PROFESORUL Atunci întoarce-te. Nu-i nimic adevărat. E jenat şi buimăcit. domnule? Vii! UDREA Gata sunt.. Uşa din stânga se deschide binişor. PROFESORUL (Repede. (Iese furtunos prin dreapta. Am să-ţi spun ceva.

NECUNOSCUTA Nu vrei să-mi spui? PROFESORUL Ba da. cu un gest simplu). absorbită. se întoarce spre necunoscută. atentă.. PROFESORUL (0 priveşte un lung moment. NECUNOSCUTA (Continuând enumerarea): Iţi cârpeşti singur ciorapii. E un noroc că am găsit-o. în tăcere. anticari. pot să ştiu. Dă-mi cartea. Acum pot să verific.Ascultă. dau lecţii. PROFESORUL Da. pentru o oră. Vreau s'o văd. Pe urmă ridicând capul): Nu pricep nimic. NECUNOSCUTA (Minunându-se): Ţţ! Ţţ! o sută cincizeci? PROFESORUL Mai mult chiar. NECUNOSCUTA Ce să ştii? PROFESORUL (Tace o secundă ezitând). care rămânând pe loc. N'am să văd pe nimeni.. 1763. (Vne şi el-lângă masă. întoarce copertă şi arată cu degetul): Upsala. Dar n'ai să spui nimănui? NECUNOSCUTA Nimănui. i-a urmărit tot timpul cu privirea şi-i dă cartea. fără grabă. NECUNOSCUTA De asta e aşa scumpă? PROFESORUL (Pasionat): Nu e scumpă. ia deacolo volumul misterios. NECUNOSCUTA (Ia cartea. o visez. E o carte veche. PROFESORUL Niciodată? . Arată-mi-o. O am. Te rog. o am. De matematici. Pe urmă. NECUNOSCUTA Cât de veche? PROFESORUL Vreo sută cincizeci de ani. PROFESORUL Ţi-am spus. pun deoparte. Uneori. De ani de zile strâng bani. o aştept. fac economii. Sunt aici pentru o noapte. Goteburg. se duce la masă. ia loc pe scaun. n'am să povestesc nimănui. deschide cartea. (Profesorultace): Nu se poate? Nu vrei? (profesorultace): Nici mie? Nu mă cunoşti. Unde n'am scris? pe cine n'am întrebat? Librari. E eftină. NECUNOSCUTA Un noroc? PROFESORUL De ani de zile o caut. D-tale îţi spun. merge spre raftul cu cărţi. nu te cunosc. (Cu elan): Dar acum o am. apropie lampa şi rămâne câteva clipe aplecată asupra ei. de astronomie.

NECUNOSCUTA Niciodată. pe cer. PROFESORUL Nu. azimutul şi distanţa zenitală. la dreapta pe urmă cu un fel de teamă. NECUNOSCUTA (Puţin. NECUNOSCUTA Spunea-i că e în cer. Steaua pe care am găsit-o eu. se înclină spre ea şi spune şoaptă): Eu am găsit o stea. PROFESORUL îmi făgădueşti? NECUNOSCUTA Iţi jur. Cercul ăsta e ecuatorul (ridicând o clipă capul şi privind-o): Ecuatorul ceresc. spre fereastră. NECUNOSCUTA Nu spui că ai găsit-o? PROFESORUL Am găsit-o. PROFESORUL Aici sunt coordonatele orizontale. NECUNOSCUTA (După ce l-aprivit o secundă drept în ochi): Unde? PROFESORUL (Simplu): In cer. Am calculat-o. e aici. PROFESORUL (Arătând cu creionulpe-hârtie): Uite. dar mai bine arată-mi-o afară. PROFESORUL Asta-i cerul. PROFESORUL (Se uită spre uşa. (Gest spre fereastra deschisă). (Indicând cu vârful creionului un punct pe hârtie): Aici e. O vezi? NECUNOSCUTA O văd. NECUNOSCUTA (Copilăreşte): Nu te cred. că acolo nu se vede. NECUNOSCUTA Pe hârtie? Cum pe hârtie? PROFESORUL Sigur. pe hârtie. Aici e sfera. . PROFESORUL Nu mă crezi? (Ridicând o hârtie de pe biroul lui): Uite-o. foarte puţin speriată): Se înţelege. NECUNOSCUTA Eu credeam că. Linia asta e axa lumii. la stânga. se înţelege. dar am găsit-o aici.

Nici Hiparch.NECUNOSCUTA Nu înţeleg. de universitate. Cu totul altceva. Lasă. şarlatan sau. l-au numit totdeauna diletant. Catalogul lui Van Mersch.dar nu. sigur. Singurul care ar fi putut. PROFESORUL Ce nu înţelegi. nici Kepler. NECUNOSCUTA (Cu îngrijorare crescândă): Despre d-ta? PROFESORUL Băieţii din cursul superior şi acum spun: nebun. îşi bat joc de el. PROFESORUL Cum mâine dimineaţă? Mâine dimineaţă nu se vede. astrolog. Un moment am crezut că Herschel . Acuma trebue să spun. NECUNOSCUTA Multe.. nici Ptolomeu. era el. II numesc.. PROFESORUL Nu. NECUNOSCUTA (Arătând spre portretul din perete): Nici el? PROFESORUL Nici. Vreau să dorm. Mi-o arăţi mâine dimineaţă. nebun. La Herschel era o stea dublă. Acuma trebue să vorbesc. un atlas. cu cartea. Eu simt că e ceva adevărat în teoria lui despre stelele negre. NECUNOSCUTA (Cu anumită îngrijorare): Nebun? PROFESORUL Da. NECUNOSCUTA Stelele negre! PROFESORUL Astronomii de şcoală. (0 duce cu el la fereastră): Vezi Ursa Mare? NECUNOSCUTA Nu văd nimic. De îndată ce un om are o viziune mai largă. PROFESORUL E un catalog ceresc. Nu m'ar mira să se spună într'o zi şi despre mine că sunt nebun. Dar mai ales nu înţeleg ce legătură are steaua. NECUNOSCUTA . singurul. NECUNOSCUTA Van Mersch? PROFESORUL Steaua mea nu se află pe niciun catalog de stele. NECUNOSCUTA (Începe să-i fie de-a-bineleafrică): Mie mi-e somn. NECUNOSCUTA De ce? PROFESORUL Fiindcă avea destulă îndrăsneală. Mi-e somn. Uite ( o apucă de mână): vino cu mine. Acuma nu. devine astrolog.

Acolo unde priveşti. Ar vrea săfugă). Intră.UDREA Uşa din dreapta se deschide. ceea ce o sperie şi mai mult): Să. D-ta nu mă cunoşti. Intră te rog. aproape răstit): Cum nu. Uite (arătând cu degetul): Sunt şapte stele.. UDREA . NECUNOSCUTA Ce ursoaică? PROFESORUL Te uiţi prea jos. PROFESORUL Să te plimbi? NECUNOSCUTA Mi-e. Se desprinde uşor de lângă el şi face cu multă precauţie un pas spre uşa din dreapta. Le vezi? NECUNOSCUTA (Ezitând): Nu. SCENA IV PROFESORUL . lângă mine. calm): Te-ai speriat! îmi pare rău. UDREA (Încremenit): Doamnă!. NECUNOSCUTA Ce dragon? PROFESORUL Dragonul.. Vreau să mă plimb. Ultimele trei sunt coada ursoaicei.NECUNOSCUTA . mi-e sete. Stai aici. cu alt ton): Intră. de asta n'o vezi. frate? De ce nu mi-ai spus că nu eşti singur? PROFESORUL N'am avut când. PROFESORUL (Febril. UDREA (Foarte jenat): De ce nu mi-ai spus. Vreau să iau apă dela fântână. Balaurul. PROFESORUL (Întorcându-se brusc): Unde te duci? NECUNOSCUTA Mă. Sunt patru şi-trei. NECUNOSCUTA Ce balaur? ( E foarte speriată. dar eu te cunosc. PROFESORUL (Către femee. Nu spuneai că e o fântână? (Profesorul face un pas spre ea. Udrea.Ce-are aface? Mi-o arăţi pe hârtie. (Lui Udrea. Apare Udrea. nervos. La sgomotul uşii. mă duc până în curte. să nu te iei după mine că strig. nu. NECUNOSCUTA (Agitat): Domnule! Ce bine ai făcut că ai venit. D-ta eşti d-l Udrea. e capul dragonului. femeea se întoarce scurt spre noul venit. PROFESORUL Nu.

. NECUNOSCUTA (Repede): Domnule Udrea! UDREA Vă rog. Scherzo. Hai. să n'o răstoarne cineva. Udrea. căci întrebarea e prea neaşteptată): Am văzut-o. De ce să nu găsească. E astronom. fireşte. domnule. Necunoscuta profitând de faptul că a rămas o clipă singură cu Udrea. NECUNOSCUTA Da. UDREA O simfonie în patru părţi. UDREA De ce? . avem nevoie. Andante. Stai s'o iau de-acolo. PROFESORUL Şi iar Alegro. NECUNOSCUTA Astronom?. Dorm şi eu la tine. NECUNOSCUTA Şi. NECUNOSCUTA D-ta ai văzut vreodată Ursa Mare! UDREA (După o secundă de tăcere. UDREA (Simplu): O fi găsit. Eu n'am scris o simfonie? NECUNOSCUTA Ai scris o simfonie? PROFESORUL (Intrând din stânga. Dar de ce mă întrebaţi pe mine? întrebaţi-l pe el.. că el ştie mai bine. teribil de încurcat): Doamnă. e şi un dragon? Un balaur? UDREA Este. UDREA De mine? (Profesorul a intrat cu stropitoarea în odaia din stânga.. Ţi-am spus că e compozitor. Alegro. să mergem.. dar se mai întoarce odată spre Udrea.. UDREA Unde? PROFESORUL La tine acasă.. (Ia stropitoarea şi străbate scena spre uşa din stânga.(Spre Necunoscută. care e tot în prag): Intră. n'auzi? Avem nevoie de tine. pe ultima ei replica): Sigur. Ştii ce spune? Că a găsit o stea.. se apropie de el).. dacă aş fi ştiut. vă rog să credeţi. Tot el mi le-a arătat şi mie. NECUNOSCUTA E pe cer? UDREA Dar unde să fie? Pe cer. (Se împiedecă de stropitoarea rămasă lângă uşă): Ce-o fi asta? PROFESORUL Stropitoarea.

frate. E târziu. UDREA Şi doamna? PROFESORUL Doamna rămâne aici.PROFESORUL Lasă că-ţi spun eu pe drum. E frumoasă? UDREA Păi să spună el (gest cu capul spre Profesor). UDREA Stai. UDREA Asta aşa e. PROFESORUL Să ştii că dacă ti-o cântă si d-tale. De ce vă grăbiţi? PROFESORUL Pentrucă ţi-e somn. Noapte bună. Vino. UDREA . UDREA De ce? PROFESORUL Pentrucă n'are unde dormi în altă parte. Pentrucă trebue să dormi. Avea dreptate scorpia. nu mai dormim în noaptea asta. UDREA Dar cine e Doamna? PROFESORUL Asta nu ştiu nici eu. Aici se întâmplă lucruri mari. NECUNOSCUTA Cum? UDREA Din gură. Iţi explic eu. NECUNOSCUTA Nu vreau să rămân singură. vorbeşte-mi despre simfonia d-tale. E lungă. că m'am zăpăcit de tot. NECUNOSCUTA Plecaţi? De ce plecaţi? PROFESORUL Pentrucă e târziu. Domnule Udrea. NECUNOSCUTA El o ştie? UDREA I-am cântat-o. PROFESORUL Lasă. NECUNOSCUTA Nu vreau să dorm.

(Dirijează cu amândouă mâinile . domnule. Eu voiam să cânt simfonia cu orchestra liceului. Udrea. UDREA Dă-mi pace. PROFESORUL Lasă. Scherzo. UDREA Stai. Intâiu intră alămurile (Gest de dirijor spre alămurile din fund dreapta. dar puteam s'o organizez. două violoncele. nu se poate? UDREA Doamne fereşte. UDREA Tocmai. Asta-i principalul. Dar să zicem că mi le dă. NECUNOSCUTA Cine? UDREA Toată lumea. ar merge. Se găseşte. un contrabas.. NECUNOSCUTA De ce? UDREA Pentrucă n'am corn englezesc. NECUNOSCUTA De ce? UDREA Pentrucă îmi pune beţe în roate.pam .V-am spus.pam . Nu vrea să mi le dea. Hai să mergem. NECUNOSCUTA Şi fără. PROFESORUL Udrea! E târziu. PROFESORUL Dar nu ţi le dă. (Către Necunoscută): Să vedeţi.. Alegro. dar la scherzo. Andante. Autorităţile locale. doamnă. domnule! (Către Necunoscută): Până la scherzo. Pe urmă viorile. ale unei imaginare orchestre): Pam . Şi să vă spun de ce. PROFESORUL Şi iar Alegro.pam. şi d-ra Cucu. Tot n'am făcut nimic. UDREA Lasă-mă frate. E târziu. o violă. NECUNOSCUTA Are orchestră? UDREA N'are. fără corn englezesc sunt mort. cum ar merge. nu vezi că doamna se interesează de muzică? NECUNOSCUTA Şi nu s'a executat niciodată? UDREA încă nu.pam . Are patru părţi. Alămuri şi suflători.pam — pam . corn englezesc. iau dela batalion. dela fanfară. că la urma urmelor ce-mi trebue? Opt viori. direcţia liceului. Să vedeţi.

de astădatăfără explicaţii): Pam . PROFESORUL (Jenat): Udrea! UDREA Lasă-mă.du .ti . Tu du . UDREA Nu-i aşa? (Reîncepe execuţia.du . NECUNOSCUTA (A luat lista de subscripţie din mâna lui Udrea şi o priveşte): Domnule Udrea.du .ti . (Arătându-l pe Profesor): El. .dum.dum! Tu -du .ti . NECUNOSCUTA Şi nu se găseşte de cumpărat? UDREA S'ar găsi la Bucureşti.ti .tim! NECUNOSCUTA E foarte frumos. UDREA Nu-i aşa! PROFESORUL (Sincer): E adevărat.ti .ti . Şi acuma intră cornul englezesc. NECUNOSCUTA 30 de mii.pam . Numai s'o vadă. a maestrului Radu Udrea".pam . dar. dar e scump.şi fără corn englezesc nu cânt. (Scoate din buzunarul interior al hainei o hârtie..du . dar până la 30 de mii mai e.ti ..pam .pam .ti. Am scos şi o listă de "subscripţie.pam .dum! Ti . într'o mişcare mai rapidă): Tu .. Tu .pam -pam. aş semna şi eu.du -du .du . vreo 4. O mie de ani aştept . NECUNOSCUTA Nu se poate să pui altceva în loc? Alt instrument? UDREA In ruptul capului.ti .dum!.. în vederea executării în prima audiţie a simfoniei Nr.viorile din imediata lui apropiere.ti . Tu .du -du .dum.ti .ti .du . frate. Vreo 30 de mii. NECUNOSCUTA D-ta? PROFESORUL (Stingherit): Da.dum! Tu . UDREA Am pus eu ceva bani deoparte din leafa mea. (Scurt): Tim . i în mi bemol major. Staţi s'o vedeţi. E frumos. Mai bine mă lipsesc. (Gest spre fund stânga): Ti .ti! Tim tim! NECUNOSCUTA (Admirativ): Partea asta dela urmă!.ti . UDREA Ce folos! Dacă n'am corn englezesc.500. NECUNOSCUTA Ai mulţi subscriitori? UDREA Până acum unul singur. o despătureşte şi începe să citească): "Listă de subscripţie pentru achiziţionarea unui corn englezesc.ti .ti .

NECUNOSCUTA Noapte bună. auzi? . către Udrea): Vezi? vezi? UDREA Pe unde n'am umblat? Cui n'am cerut? La Primărie. Hai să mergem. NECUNOSCUTA Şi d-ta? PROFESORUL Da. Noapte bună. se întoarce spre Udrea): Udrea. la Sfatul Negustoresc. A mişcat. NECUNOSCUTA Bine. ia-o înainte. UDREA Cum si eu? PROFESORUL Lasă că-ţi explic eu. Să-mi laşi poarta deschisă. PROFESORUL (După ce şi-a luat cartea de pe masă): Noapte bună. E târziu. NECUNOSCUTA (Scoţând un ţipăt): A! PROFESORUL (întorcându-se din prag): Ce s'a întâmplat? NECUNOSCUTA Şoarecele. (Udrea a ieşit. scuzându-se oarecum): Adevărat. PROFESORUL Atunci? Hai să mergem. Mâine dimineaţă avem şcoală. la Comitetul şcolar. Iei cartea cu d-ta? PROFESORUL Da. Vin şi eu după tine. PROFESORUL (După ce a privit-o un timp în tăcere.. Zice lumea că sunt nebun. doamnă. Asta nu. PROFESORUL (Dojenitor.UDREA (Luându-i-o repede înapoi): Vai de mine. Şi el. E foarte târziu. e şi el gata să iasă). UDREA (Reintrând şi el): Ce şoarece? NECUNOSCUTA L-am auzit. Am ajuns de râsul târgului. doamnă. coniţă! Se poate? Cum vă închipuiţi? Eu v'am arătat-o numai aşa. UDREA (Către Necunoscută. Vreau s'o răsfoesc puţin înainte de mă culc.. Vrei să întârzii? Vrei să ai de-aface cu d-ra Cucu? UDREA Nu. Noapte bună. NECUNOSCUTA Mă lăsaţi? UDREA De! Trebue.

PROFESORUL D-ta. .. bine. nu-i aşa? NECUNOSCUTA (Recunoaşte din cap). Nu ştiam că există. ce-i cu d-ta. steaua d-tale.. la stele d-ta nu te uiţi. PROFESORUL Ocupată cu ce? NECUNOSCUTA . Mi se întâmplă destul de rar. PROFESORUL Am vrut să ţi-o arăt adineaori. (Iese). PROFESORUL Te rog să mă ierţi.. NECUNOSCUTA Şi pe urmă.. Vorbeai cu atâta. (Mai mult pentru ei): Nu mai pricep nimic. PROFESORUL Ce pantofi să pui!..UDREA Bine. scuzându-se): Ca să ştiu cum să mă îmbrac. PROFESORUL Nu ai timp? Dar ce faci? NECUNOSCUTA Sunt foarte ocupată.. nu te uiţi niciodată pe cer? NECUNOSCUTA Ba da. PROFESORUL Nu ştiai? Cum nu ştiai? N'ai văzut-o niciodată? Niciodată? NECUNOSCUTA Nu-mi aduc aminte. PROFESORUL (Cu un fel de decolare): Dacă nu plouă! NECUNOSCUTA (Explicându-se. SCENA V NECUNOSCUTA . Nu vreau să pleci până nu-mi arăţi. Ce pantofi să pun.niciun şoarece. NECUNOSCUTA Mi-era frică de d-ta. Ce vrei? NECUNOSCUTA Nu pleca. Uneori. nu auzisem niciodată de Ursa Mare. dacă nu plouă. PROFESORUL Atunci. Noapte bună. dar te-ai speriat. Ca să văd dacă-i înourat. dar mi se întâmplă câteodată. Dar la stele. nu le vezi? NECUNOSCUTA Nu am timp.PROFESORUL PROFESORUL (Se apropie de ea): N'ai auzit nimic . cu atâta pasiune.

Lângă a şasea stea din Ursa Mare. dacă nici Ursa Mare n'ai avut timp s'o priveşti. Nu am o zi liberă. pe cer. lumina albastră a nopţii e destul de limpede. PROFESORUL (Vine din nou la fereastră): Vino aici. cuprinsă toată în cadrul ferestrei). şi trei.. NECUNOSCUTA (cu un gest viu. Şi a doua. PROFESORUL Dar seara. de sute de mii de ani.. NECUNOSCUTA De unde ştii? PROFESORUL Pentrucă le cunosc. Nici nu ştiu unde mi-e capul.. Se desprinde mai ales printre alte stele mici. La stânga. PROFESORUL Nu sunt albe. patru. De-asupra Ursei Mari. Lângă mine. dar ce fel de viaţă duci d-ta.. (In extaz): Ce frumos e! (După o mai lungă tăcere): Ce mari sunt stelele! Mari si albe. NECUNOSCUTA Le cunoşti pe toate? PROFESORUL Nimeni nu le cunoaşte pe toate.. patru şi trei. NECUNOSCUTA Nu? PROFESORUL întâia e galbenă. NECUNOSCUTA Cu roţile în sus! Mi se pare că văd. NECUNOSCUTA A! scara sunt şi mai ocupată. A treia şi a cincea sunt roşii-rubinii. A patra e albastră. PROFESORUL E îngrozitor! Bine. cu roţile în sus. Acum trebue s'o vezi. le văd. E de mii de ani. Spuneai că sunt şapte stele. . Ursa Mare. Ursa mare.. aici şi d-ta n'ai văzut-o? NECUNOSCUTA (Cu un fel de uimire copilărească): De sute de mii de ani! Arată-mi-o si mie. Un car răsturnat deasupra cerului. arătând pe cer): Dar steaua de-acolo o cunoşti? PROFESORUL Unde? Care? NECUNOSCUTA O stea mică. Carul Mare. Intr'adevăr.Nu mă mai întreba. PROFESORUL E ca o ursoaică adormită pe labele dinainte. PROFESORUL La stânga? NECUNOSCUTA Da. Da! zău că văd. NECUNOSCUTA Carul Mare? (In odaie. Pe cer stelele clipesc acum mai puternic.

Vega ar fi fost frumos.PROFESORUL Ai ochi buni. Ii cunosc orbita. necunoscută. PROFESORUL Trebue să fie. NECUNOSCUTA Păcat. NECUNOSCUTA Ce drum? PROFESORUL Drumul. PROFESORUL Când închid ochii. PROFESORUL Ar trebui să se abată puţin din drumul ei. Un nume. nebănuită. NECUNOSCUTA Cum o cheamă? PROFESORUL Nu ştiu. Te felicit. Alcor şi Vega. NECUNOSCUTA (Mirată): Vezi. Nu i-am dat încă niciun nume. Eu văd mai departe. Mult mai departe. NECUNOSCUTA De ce? PROFESORUL Pentrucă n'am găsit un nume potrivit. îmi trebue un nume de două silabe. Drumul pe care-l străbate de mii de ani în întunerec. NECUNOSCUTA Dar eşti sigur că e acolo. Ştiu unde se află. Trebue să fie un nume care să meargă împreună cu Alcor. NECUNOSCUTA Atunci de ce nu se vede? PROFESORUL Pentrucă e prea departe? NECUNOSCUTA De ce nu te uiţi cu un ochean? Cu o lunetă? PROFESORUL Niciun ochean nu străbate până acolo. NECUNOSCUTA Şi nu se va vedea niciodată? Niciodată? PROFESORUL Niciodată. Ii urmăresc drumul. nevăzută. E Alcor. NECUNOSCUTA Alcor? PROFESORUL Acolo e şi steaua mea. Steaua pe care am găsit-o eu. NECUNOSCUTA .

.Şi-atunci? PROFESORUL Atunci ar străluci acolo (arată cu mâna): drept acolo. NECUNOSCUTA Deasupra Ursei Mari? PROFESORUL Deasupra Ursei Mari. Ce este asta? PROFESORUL Ştiu eu? Un tren. Nu m'am gândit niciodată. (Un nou şuerat. parcă mai de departe. (Moment de tăcere. PROFESORUL De ce? NECUNOSCUTA Ştiu eu? PROFESORUL Eşti nenorocită în viată? Foarte nenorocită? NECUNOSCUTA Nenorocită?. PROFESORUL Atunci? . Un tren de noapte. muream fără să văd Ursa Mare.. PROFESORUL Ar fi fost păcat. NECUNOSCUTA Poate trenul meu. Când te gândeşti că dacă muream astă noapte. PROFESORUL Ai fi fost în stare. PROFESORUL Li se pare că trăesc. NECUNOSCUTA Tresărind uşor. Nu cred. Ai fi fost în stare să. (Nu îndrâsneşte să pronunţe cuvintele).. NECUNOSCUTA Şi nu se poate? PROFESORUL Nu! NECUNOSCUTA De ce? PROFESORUL Pentrucă stelele nu se abat niciodată din drumul lor. Lângă Alcor. Se aude din depărtare un şuerat de locomotivă). Dacă rămâneam acolo pe linie. NECUNOSCUTA Atâţia oameni trăesc fără s'o vadă. NECUNOSCUTA II auzi ? Trece.. A trecut. NECUNOSCUTA Să mor? Poate că da.

ca într'un târg în care nu curge apă.NECUNOSCUTA Mă plictisesc. în care numai noi în marea noastră singurătate. aceleaşi gesturi. Astă seară ai fugit.. NECUNOSCUTA Chiar şi pentru d-ta care o cunoşti aşa de bine? PROFESORUL Chiar şi pentru mine. e trist. auzi cum freamătă păduri şi oceane .seri în care tot cerul e plin de semne şi de chemări. de pe o stea pe alta. poate. aşa de atentă. depărtată. Dar sunt seri când tot cerul foşneşte de vieaţă. atentă. aceleaşi cuvinte. vie. dar cel puţin de astădată am văzut ceva nou. . moarte. când pe ultima stea. se caută. de disperare. Pe urmă îmi trece. Pe urmă îmi trece. PROFESORUL Totuşi. Uneori îmi vine o poftă nebună să trântesc uşa. NECUNOSCUTA Da. să fug. dacă asculţi bine. . (Se întoarce la fereastră): Ursa Mare. toată disgraţia de a locui pe o biată planetă mizerabilă. Şi atunci parcă simt toată umilinţa.. Mereu aceiaşi oameni. Ursa Mare e totdeauna nouă. când o simt aici la fereastră. pe lângă care marile stele trec fără s'o vadă. NECUNOSCUTA Am mai fugit eu de câteva ori..fantastice păduri şi fantastice oceane. nu arde lumina şi unde nu opresc trenurile rapide. NECUNOSCUTA De ce? PROFESORUL Pentrucă nimeni n'a trecut niciodată de pe o stea pe alta. încât dacă aşi striga mi se pare că m'ar auzi. Pentrucă nicio stea nu se abate niciodată din drumul ei NECUNOSCUTA E păcat. se cheamă.. se presimt. Cine ştie? PROFESORUL Sunt seri când tot cerul mi se pare pustiu. fiinţe care nu s'au văzut niciodată. PROFESORUL Ai dreptate. ne sbatem pe o planetă de provincie. cu teamă): Şi se găsesc? PROFESORUL Niciodată. să plec. NECUNOSCUTA Ar trebui să încerci. Sunt seri când e rece. indiferentă. PROFESORUL Te vei reîntoarce şi de astă dată. protectoare. ca şi cum după o planetă pe alta. NECUNOSCUTA (Încet. Uneori îmi vine să urlu de plictiseală. Dar m'am întors. NECUNOSCUTA Fără s'o vadă? PROFESORUL Dar sunt alte seri. cu stele reci. într'un univers absurd.

Sau pe steaua mea fără nume. sub acelaş cer.MONA . devine uşor. care se numeşte viaţa noastră. sau pe Vega. parcă e altă casă. că undeva. (Străbătut de un gând revelator): Dar e un nume de stea Alcor şi.privind-o): Când te-am văzut astăzi seara. a doua zi dimineaţa.tot ce am fi vrut să cutezăm si n'am cutezat. Tot ce încercăm fără să isbutim nici pe jumătate . NECUNOSCUTA Poate că viu din altă lume. CORTINA ACTUL III Acelaş decor. Mona. PROFESORUL Nu. să iubim si n'am iubit. dar cu alt noroc. limpede. Dar e frumos. nu se opreşte nicio-lată din drumul ei. ( E foarte aproape de el. Parcă ar fi un nume de stea. tot ce aici e întunecat şi opac. se simplifică.. (cu o schimbare de ton. grădiniţă simplă de provincie. Interiorul e tot atât de modest. în Ursa Mare. dela început. PROFESORUL Pentrucă nicio stea nu se abate. devine luminos şi transparent. NECUNOSCUTA Sau pe steaua d-tale fără nume. NECUNOSCUTA Crezi. Poate că acolo tot ce aici e greoiu şi apăsător. mai plutitoare. nu. NECUNOSCUTA Mona.când te-am văzut. tot. Dar poate fiinţe mai uşoare. care aseară în întunerec nu se vedea şi care luminează totul. tot. .. Pe urmă se desprind unul de altul şi se privesc în tăcere. se repetă altfel.. PROFESORUL Oameni. se împlineşte.gesturile noastre zadarnice. visele noastre căzute . nimic nu e propriu-zis schimbat şi totuşi în lumină. am crezut o clipă că vii din altă lume. nu cred. Îl îmbrăţişează.PROFESORUL E puţin trist. se împarte. mai luminoase. Cel puţin ştii că nu eşti singur sub bolta asta imensă. Aventura asta ridicolă. crezi că sunt si acolo oameni. Lung-lung sărut. strălucitoare. NECUNOSCUTA Eu sunt o stea care se opreşte. intrând acolo. Ca noi.. în altă constelaţie. NECUNOSCUTA De unde ştii ?. albă.. nu ştiu. SCENA I PROFESORUL . sau pe Steaua Polară. dar acum se vede' prin fereastra deschisă grădiniţa din faţă. . Oameni ca noi. PROFESORUL Mona! Ce nume frumos.în gara aceea afumată. PROFESORUL Da. în altă lume. PROFESORUL Cum te cheamă.

dintr'un cântec oarecare şi întrerupt pe alocuri de un râs copilăresc. se întoarce spre interior. dar te vede. O frază-două. înţelege. se apleacă din nou peste pervazul ferestrei şi strigă): Mona! MONA (Intră prin dreapta.. deschisă. De afară din curte se aude glasul Monei. Sunt pierdut... PROFESORUL (Dezolat. mormăind de unul singur): Sunt pierdut. ce dă spre baie. de toate colorile): Nu striga că te aude. PROFESORUL Mona. PROFESORUL Mona! MONA Şi Atanasiu. PROFESORUL (Se întoarce tresărind): Unde ai fost? MONA In curte. MONA Du ce? Nu-ţi place? PROFESORUL Ba da. (Râde). PROFESORUL Mona... Mă dă afară din învăţământ (şi ca şi cum aceasta reflecţie ar trezi în el o nouă alarmă. E în aceeaşi rochie de seară. trei geamuri la stradă. pentru Dumnezeu.Scena e goală. cămaşă cu mânecile suflecate până la cot. tot târgul. Tot judeţul. Ce mai încolo 'ncoace. disdedimineaţă! Să te vadă toţi vecinii? MONA (Cu elan): Toată strada. Uşa din stânga. Şi Lascu.. Te aude de peste drum dela Chiroiu. Profesorul intră repede din stânga. Chiroiu dela Percepţie. Casa cu uluci. mai mult fredonat (fie şi fals). Nu râde că te aude. nu râde. Pe braţul stâng un buchet de flori de grădină. Mă dă afară. PROFESORUL . îndată. Vino înăuntru. e fără haină. speriat. PROFESORUL Dar bine. (Râde lung. MONA îndată. fii cuminte. nu te gândeşti? In rochia asta. MONA N'are decât. PROFESORUL (Alergând spre fereastra): Mona! Mona! MONA (De afară): Daa! PROFESORUL Nu mai cânta. (Fredonează iar). cântând. Are în mână un prosop cu care tocmai se şterge pe faţă. Nu trebue neapărat să cânte frumos şi nu trebue mai ales să cânte o romanţă întreagă cu cuvinte. Continuă să se şteargă pe obraz cu prosopul. copilăresc). să culeg flori. MONA Ştiu.

Parcă toate ridică deodată capul şi spun. Mai aproape Ce fel de ochi ai tu? PROFESORUL (A închis repede ochii): Fără culoare. atâta lumină. te rog. MONA Aseară. Ce drăguţ eşti. MONA Deschide-i. Bună dimineaţa! PROFESORUL Bună? dimineaţa Mona! MONA Bună dimineaţa Marin! PROFESORUL Ce frumoasă eşti! MONA Nu eu.(Dojenitor): Mona! MONA Sunt fericită dragul meu. Şi ce noapte! PROFESORUL (încet): N'am s'o uit niciodată. MONA E fermecătoare. Mona! MONA Totul s'a schimbat de atunci. MONA Zău că eşti drăguţ. Florile! Viaţa! Casa! PROFESORUL (Cu o ridicare din umeri): Casa! (Ca şi cum ar spune: Să nu mai vorbim de ea). Că nu eşti aici. Mă auzi? Fericită. sunt cele mai frumoase flori din lume. MONA Frică? PROFESORUL Da. PROFESORUL Mona. Fericită. MONA De ce? PROFESORUL Mi-e frică. Şi eu. Si florile astea. uite. Că nu e adevărat.. PROFESORUL Nu. Ia vino aici. E atâta soare. Dar de aseară până acum a trecut o noapte. Casa. MONA . Marin.. PROFESORUL Aseară spuneai că e oribilă. Şi tu.

Complimente acasă. îmi venea bine. MONA A! Mama lui m-me Chiroiu. tu nu poţi să rămâi aşa. (Tandră): Că e adevărat. (Merge spre fereastră şi se apleacă peste pervaz spre curte. de unde ridică un vas cu care rămâne în mână). MONA Nu-mi venea bine? Vrei să spui că nu-mi venea bine? PROFESORUL . Râs tânăr. O VOCE GROASĂ DE FEMEE (Din stradă): Bună dimineaţa. Asta e o dovadă în plus. în plină zi. Haide. MONA Cine era? PROFESORUL M-me Grigorescu. Ştii ce? îmi pun din nou pijamaua ta de astă noapte.Nu sunt aici? Eu? (Râde. nu mă auzi? Nimic din viaţa mea n'a fost vreodată mai adevărat decât dimineaţa asta. Mona. MONA Asta aşa e. că sunt aici. Dar bine dragul meu. PROFESORUL Să lăsăm gluma. domnu Miroiu. în rochia asta. Deschide ochii şi dă-mi repede un vas să pun florile. (Se întoarce dela fereastră): Te-a văzut! (Pune decolat vasul pe masă). PROFESORUL (Încet. aproape disperat): Mona! Mona! (Către femeea din stradă): Sărut mâinile. MONA Cu atât mai bine. într'un târg ca al nostru. PROFESORUL Să ştii că te-a văzut. PROFESORUL Un vas? (Caută cu ochii prin odaie): Da de unde să-l iau? (Îşi aduce aminte): A! da. Sărut mâinile. PROFESORUL Mona. Ar trebui să mă schimb. PROFESORUL Sssst! MONA Mi-e foame. clar). nu fii prost. MONA Cine e? PROFESORUL (Speriat): Sssst! (Către femeea din stradă): Da 'ncotro aşa de devreme? VOCEA La piaţă că mi-a spus m-me Maltopol că e nişte vinete. sărut mâinile. MONA Vinete? Vreau şi eu. PROFESORUL Sărut mâinile.

cu cravata. Magazinul General. De acolo mă reped până la Pascu. De altceva nu am nevoie. (Îlpriveşte o secundă): Marin! PROFESORUL Da. începe să se îmbrace zăpăcit şi stângaciu). Ca să poţi ieşi din casă. PROFESORUL (Disperat): Mona! MONA Lasă-mă pe mine. Trebue să ii im din situaţia asta. Iţi aduc. (Ii reface cu atenţie şi tandreţe cravata): Stai cuminte. MONA Nu-i nimic. eu mă reped până la Liceu. Mi-ar trebui o rochie. Ce ar fi să împrumutăm dela o vecină? Dela M-me Maltopol Dela m-me Lascu. Nu te pricepi. e târziu (se uită la ceas): au! Opt fără zece! Oi 21 întâia n'am clasă. O cos. Aşa. MONA Stai! PROFESORUL (S'a oprit în prag): Ce e? MONA Vino aici! Nu-mi place cum ţi-ai făcut cravata. MONA întâiu? PROFESORUL Şi se plătesc lefurile.Era cam ruptă. Eu rămân aici. cravata). PROFESORUL Toată viaţa în rochia asta? MONA Da. MONA Care Pascu? PROFESORUL Pascu. PROFESORUL Bine. că ii c întâiu. MONA Aici ai şi tu dreptate. dar mă duc să iau nişte bani. Trebue să găsesc ceva acolo. nu glumi. (îşi caută haina. (Şi-agăsit haina şi cravata. PROFESORUL Şi n'ai să te plimbi în pijama pe stradă. un trenchcoat. Uite. Cum e m-me Lascu? Grasă? PROFESORUL Mona. . (A terminat cu haina. Orice. dar acum am fugit. Nu e timp de glumit. îşi ia repede pălăria din cui şi dă să iasă). Numai să-mi aduci un sandvich că mi-e foame. O rochie. MONA Da de ce să ies? Nu vreau să ies. t oricum. PROFESORUL Până când? MONA Toată viaţa.

întoarsă cu spatele. (Mona se întoarce brusc. Mă mir că nu l-ai întâlnit. cărţile. de emoţie. MONA De ce? ELEVA Fiindcă.. Chiar acuma a ieşit din casă. cu un gest de amiciţie. fii cu băgare de seamă. E şi mai încurcată acum): Vă rog să mă iertaţi. PROFESORUL (După ce s'a desprins de ea. Asta mi se poate să fie adevărat. (dă să plece). intră timidă.puţin ameţit): Nu.MONA Eşti drăguţ. Eşti foarte drăguţ. fredonând mereu. credeam. (Priveşte de acolo încă odată toată încăperea. MONA (Rămâne o clipă privind lung spre uşa prin care a ieşit eh Un zâmbet de tandreţe. aplecată asupra vasului cu flori. le găseşte şi fredonând începe să le pună în vas. nu vă cunosc. nu cânta. Şi totuşi aici locueşte. iar nu aude. şi voi sunteţi drăguţi. Nu ieşi în curte.. PROFESORUL Da. pe divan. MONA (Cu tonul lui): Nu râde. trece în baie ca să pună apă. cu ghiozdanul de şcoală în mână. cu mare grijă.. PROFESORUL (Se uită cu disperare la ceas): Mona. MONA Chiar dacă e opt fără cinci. Uşa se deschide uşor şi cu mare băgare de seamă. portretele din perete. eşti foarte drăguţ. îi luminează toată privirea): Eşti un prost. nu te arăta la fereastră. ţinută reglementară). să ştii. ELEVA . Fata când o vede din faţă. MONA Ce credeai domnişoară? ELEVA Credeam că locueşte aici. tresare. MONA Aici locueşte.. numărul cusut pe mânecă. fereastra. Se întoarce. pe un scaun. (Se întoarce cu spatele şi se rezeamâ cu capul în uşă. visătoare): Şi eşti aşa de drăguţ. (Îl mângâie uşor pe obraz şi pe urmă se sărută lung). MONA Nici eu pe d-ta. ca şi cum i-ar mângâia pe sub bărbie): Şi voi. e opt fără cinci. (ceva mai degajat): fiindcă eu pe dv. Pe urmă trece pe lângă ei. domnu Profesor Miroiu nu-i acasă. undeva. eleva. (lese dar n'a închis bine uşa si se întoarce): Mona. Se aude o bătaie slabă în uşa din dreapta. A uitat unde le-a lăsat adineori. (Iese). SCENA II MONA . ELEVA (Repede): Nu se poate. Nu cânta. ale lui Keppler şi Kopernick. Mai ales nu cânta. eu credeam. (Ia vasul. domnu Miroiu. bătaie care se repetă după o secundă. Caută florile.ELEVA ELEVA Vă rog.

MONA Cine? El? ELEVA (Cu puţin dispreţ. voiam să-l rog. eu . ( s e întrerupe): da' dacă nu-i acasă. . Cosmografia. (Deodată o prididesc lacrimile): Mă dă afară din şcoală...... atunci eu mă duc.Nu. MON A Ce noroc ai. ELEVA Da de ce? MON A Un profesor ca el! Vorbeşte aşa de frumos! ELEVA (Fărăprea mare entuziasm): Da. MONA Aveţi şi astăzi oră cu el? ELEVA Avem. A zis că mai întâiu să aştept conferinţa şi atunci eu am dat fuga până aici.. să-l rog pe domnu Profesor Miroiu. mă duc. MONA Aveai treabă cu el? ELEVA Aveam. ca şi cum ar spune: "Săfim serioşi'): A! nu.. ELEVA (Oprindu-se): Vă rog.. C'am uitat. legile lui Keppler. (Pune mâna pe clanţă. Ora patra.. Fata a scos cartea şi o răsfoieşte repede. MONA (După o secundă de tăcere): Domnişoara. ELEVA Atunci. MONA E profesorul d-tale? ELEVA Da. staţi să mă uit. MONA . (repede): Nici nu m'a lăsat să intru în şcoală. că eu am venit pe strada Unirii şi d-lui o fi dat colţul pe Cuza-Vodă. da. dacă ziceţi că nu-i acasă. Adică. . (Din nou îngrijorată): Domnişoara Cucu. vorbeşte. (Deschide ghiozdanul şi caută cartea. să. MONA Ce lecţii aveţi? ELEVA Despre. după ce şi-a muiat degetul pe limbă): Despre. deschide).. MONA Cunoşti bine pe d-l Miroiu? ELEVA II cunosc. MONA Nu-i... Mona se apropie şi urmăreşte cu viu interes.

E minunat.Keppler! (Privire scurtă spre portretul din perete): Mă laşi să văd si eu? ELEVA (Puţin mirată): Vă rog. vă râdeţi de mine.. Şi nici la Bucureşti. Aveţi o rochie aşa de. Pământul fiind într'unul din focare.. acum doi ani de Paşte. ELEVA Vă râdeţi de mine Doamnă. MONA (Cu o vagă amărăciune): Aşa de. Pe urma citeşte): "In mişcarea lui aparentă în jurul pământului. d-ta şi colegele d-tale că-l puteţi asculta vorbind în fiecare zi. ELEVA Doamnă. ELEVA (Sceptică): Da.. (Privind-o): şi ce bine-ţi stă şorţul ista. cu mama şi cu tanti. MONA Nu. C'am fost la Bucureşti. ELEVA (Fascinată): Niciodată n'am văzut o rochie ca asta.. MONA . Nu-i aşa că-i minunat. Iţi stă bine şi frumos. Fata tresare surprinsă): Ce-i asta? (Sgomotulse apropie): In automobil? Pe strada asta? MONA (Care nu dă importanţăfaptului): Nu se poate? ELEVA A oprit aici. MONA (Tresărind): Un domn? ELEVA Vai! Ce elegant e! MONA . sunt proporţionale cu timpurile întrebuinţate spre a le descrie". (Se uită cu aceeaşi privire fascinată la miraculoasa rochie): Da. (Explicativ): Domnu Ispas dela gară. La poartă. soarele descrie o elipsă. MONA (Se uită câteva secunde în carte cu mare atenţie. MONA Ce noroc aveţi. (Nu găseşte cuvântul).. (Ii dă cartea). ELEVA Numai de trei ori pe săptămână. (Se repede la fereastră şi se uită afară.. aşa de . Cineva poate fi fericit într'un şorţ ca ăsta. dar dumneavoastră iertaţi-mă că vă întreb. Crede-mă că nu.. mişcarea se face în sens direct" (Se opreşte din citit): Ce frumos e! ELEVA Zău ! MONA (Citeşte mai departe): "Ariile descrise de raza vectoare a soarelui.. Aşa de ameţitor de frumoase. (Din nou interesată): Ba stai! Că mai e cineva. Lăsaţi-mă să mă uit bine la ea. Un domn. aici la noi. ca să povestesc şi fetelor la şcoală. Pe urmă oarecum decepţionată): A! e domnu Ispas.despre lucruri aşa de frumoase. de unde veniţi? (Din strada se aude un sgomot de automobil.

Vine dela volan. Om de afaceri. La domnu Miroiu. spre fereastră şi pe urmă. privire spre uşe. (Privind curios şi amuzat decorul): S'ar putea să fi petrecut ea aici o noapte? Aici? ŞEFUL Dacă vă spun. Tată să-ţi-fie. se simte la el acasă. tânără. (Către elevă): l-ascultă. de a-i câştiga uşor. Regulamentul. ŞEFUL (In continuarea unei discuţii): Şi cum-vă spusei. GRIG (Către Şef): Dumneata eşti sigur că doamna.. aruncă o privire spre stradă şi tresare cu un mic ţipăt): El e! ELEVA Cine el? MONA (Are o secundă de editare. de a-i cheltui la fel de uşor.. dar aici. blondă. parcă e un exemplar din altă specie umană.GRIG Intră şeful gării.. (Zărind-o pe elevă): Domnul Miroiu nu-i acasă. profesorul. Dar obişnuinţă veche de a umbla cu bani mulţi... domnişoară? ELEVA (Nu-şi poate lua ochii dela Grig. Gesturi sigure (fără ostentaţie însă). domnişoară. Poate că la Bucureşti nu s'ar vedea aşa de direct. soră. GRIG împreună ? ŞEFUL Adică.(Îngrijorată): Elegant? (Vine şi ea spre fereastră. într-un mare hall de hotel. firească.. e aici? ŞEFUL Sigur. Datoria înainte de toate.. aseară. puţin blazată poate. d-ta eşti de mult aici? ELEVA (Fără să-şi ia ochii dela Grig): De adineauri. frumoasă. Grig e "bucureştean". (Intransigent): Nimic! Regulament. Au plecat împreună... la o masă de baccara.. dela gară. Nu e. în lumina asta. ELEVA (Din ce în ce mai intrigată): Care el? SCENA III ELEVA . Nici n'a auzit. ŞEFUL N'auzi domnişoară? Domnu Miroiu nu-i acasă? ELEVA (Tresărind): Cum? Nu. frate. .. trăgând uşa după ea). eleganţă simplă. repede. urmat de Grig. gris deschis. dela mine. în rochie albă. Meserie neprecisă..ŞEFUL . ŞEFUL Şi când ai intrat n'ai văzut o doamnă? GRIG O doamnă. dispare în stânga. GRIG (Mai mult pentru el): S'ar putea?. Şi asta se vede. doamna de care ţi-am vorbit. în camera de baie. Poartă un costum sportiv de dimineaţă. d-lui zicea că se duce să doarmă la Udrea (Cu subînţeles): Mă'nţelegi!. A plecat cu el. nici nu răspunde). E un om care la volanul unei maşini.

le priveşte): Fise dela ruletă. Staţi să vedeţi. adică nu.GRIG GRIG (Care a privit mereu spre uşa din stânga. rochie albă. (Face un pas spre uşe). S'o chemăm înăuntru şi să-i tragem procesul. GRIG (II opreşte calm): Lasă dumneata. GRIG Da sau nu? ELEVA (Şi mai buimăcită. ŞEFUL Şi mai e ceva.. (Merge spre uşe şi rămâne în faţa ei). (Se scotoceşte prin buzunarele vestei şi scoate de acolo cele câteva fise de joc de aseară): Poftim. blondă. arătând uşa din dreapta): Acolo. GRIG Nu. s'o chemăm înăuntru. ŞEFUL Acolo? (Face un pas spre uşe).ELEVA (Buimăcită că el. Semnalmentele corespunde. Uitasem.. Nu? GRIG (Cu un zâmbet): Ba da. fără măcar să le audă): Domnule Şef. să vedeţi.. ŞEFUL Şi p'ormă. SCENA 69ŞEFUL . Dacă s'a mai pomenit! GRIG Adevărat. Nu s'a mai pomenit. (Cu un gest scurt. ŞEFUL Şi unde e? ELEVA Eu. (Nu mai poate minţi): Ba da. eu. Corespunde. GRIG . ŞEFUL Cu asta voia dumneaei să plătească biletul. ŞEFUL Eu de asta zic. de apropierea lui şi de întrebarea lui scurtă): Eu. S'o vedeţi şi dv. ŞEFUL Păi nu? Păi nu era locul să-i tragem un proces-verbal de contravenţie? GRIG Ba era.. Lasă. la faţă. dumneata eşti convins că doamna e doamna pe care o caut eu? ŞEFUL Mai e vorbă? înaltă. GRIG (Le ia. îi vorbeşte): Ba da. care n'a văzut-opână acum. fără să participe în ultimele replici. Am văzut-o.

Vă salut. (Se opreşte în prag): Tiii. Nu ţi-am plătit la gară? Şi biletul şi amenda? ŞEFUL (Cu regret): Ba aţi plătit. tare-mi pare rău. MONA Bună dimineaţa Grig. O ocazie ca asta nu se mai nimereşte. GRIG (Nu prea îngrijorat): Ce vorbeşti? ŞEFUL Piiiii! Ce-am tras cu ea. se uita o secundă sau două. credeam că eşti acolo. Nu şi nu că ea se omoară. dar nu prea mult. Rămâne locului. se opreşte în faţa ei. pune mâna pe clanţă şi deschide. Rămas singur. Nu erai. Nu intră. MONA Nu eram. Eu totdeauna te găsesc.Acuma-i târziu. GRIG (Luându-l de spate şi împingându-lspre ieşire): Iţi mulţumesc domnule Şef. Eşti un om de ispravă. GRIG Bună dimineaţa Mona. Lasă-mă singur. iar când vede ca ea nu răspunde. E puţin jenată. nu. (Iese). Dacă nu eram eu. GRIG Ai dormit bine? MONA Mulţumesc. Nu zici că voia să se omoare. Pe urmă m'am dus la hotel. se întoarce. De cinşpe ani n'am mai tras un procesverbal. dar face semn cu degetul arătător. chemând-o pe Mona. GRIG Păi vezi? Aseară trebuia. da nu avea acte. repetă gestul. Se privesc în tăcere unul pe altul câtva timp. pe urmă foarte calm. Am fost în serie mare. Am stat la joc până la cinci dimineaţa. MONA Cine ştie? Poate că de astădată. Dar acum lasă-mă. Mona iese în sfârşit de acolo. . Tu? GRIG N'am dormit deloc. MONA Şi m'ai găsit.MONA Grig l-a petrecut pe şef până în prag. cu un vag surâs amuzat. GRIG După cum vezi. GRIG Nu. m'am schimbat şi am pornit să te caut. Am luat repede o baie. ŞEFUL Da. ŞEFUL Am onoarea. păşeşte spre uşa din stânga. SCENA V GRIG .

părăsind tonul de glumă de până acum): Mona!. de altfel. Eroare. Jean. Până aici. GRIG Am telefonat la Bucureşti. MONA Grig! . MONA Eşti foarte inteligent. Dar cineva din hall te zărise coborând scările spre gară. GRIG {După o secundă de tăcere. GRIG Ii plătesc bine. tipul dela bar.GRIG (N'a dat atenţie): Intâiu crezusem că ai schimbat numai camera. Sosise regulat. GRIG Timp de cinci minute. GRIG Sunt. dar portarul mi-a spus că nici nu te văzuse prin hotel şi că. MONA Tu? GRIG Eu. MONA îngrijorat? GRIG Foarte. Simpatic şeful gării. chelnerul. MONA Aşa da. Atunci. Am telefonat la gară să văd dacă trenul nu avea întârziere. MONA Eroare. Nu veniseşi. M'am urcat în maşină şi am pornit-o metodic. MONA întocmai. nici nu avea camere libere. MONA Ai mulţi informatori. din gară în gară. GRIG Fiindcă după cinci minute mi-am adus aminte că n'aveai un ban în poşetă şi că probabil te-au dat jos pe undeva în vre-o gară.atunci am început să fiu îngrijorat. GRIG Exact. te văzuse urcându-te în accelerat.acasă. Nu. MONA Daa. GRIG Şi la gară. Atunci mi-am închipuit că ai trecut peste drum la Caraiman. Nu erai nici acolo. MONA Nu te recunosc. MONA Ştiu.

Deloc. MONA Niciuna. GRIG Deloc. GRIG Apropiindu-se şi mai mult de ea): Mona! (Niciun gest din partea ei. formidabilă. iritat): Ţi-am spus de atâtea ori. GRIG Recunoaşte că eu personal. Eram într'un ghinion negru.GRIG Recunoaşte că cearta noastră de aseară a fost o prostie. El o apucă uşor de umeri): Mona! Eşti supărată pe mine? MONA Nu. Până dimineaţa. că nu-mi place. MONA Vezi? Ţi-am purtat noroc. Ce vrei? Sunt jucător. GRIG (Brusc. Până la cinci. MONA (Interesată): Cam pe la ce oră? GRIG Ştiu eu? Cam pe la 12. MONA Imediat? GRIG Nu. Şi-am intrat într'o serie fantastică. MONA Şi după ce-am plecat eu? GRIG Am început să câştig. n'am avut nicio vină. Ceva mai târziu. GRIG (Mai potolit): Vezi? Vezi ce'nţelegătoare eşti acum? (Din nou iritat): Mai ales că pierdeam. MONA (Cu o mică tresărire): A! GRIG Dar de ce întrebi? MONA ( A rămas o secundă pe gânduri): Nimic. să stai în spatele meu şi să-mi vorbeşti şi să mă'ntrebi şi să mă sâcâi şi să-mi ceri bani. când joc. deloc? . MONA O mare prostie. De asta nici n'am putut să mit ridic dela masă. MONA Foarte normal. Am şi eu superstiţiile mele. GRIG A in început să câştig. Mă gândeam la superstiţii.

GRIG (Ceva mai răstit. n'ai să'nţelegi. (Cu o schimbare de ton. GRIG Fată dragă. ceva mai serios): De ce? MONA Pentrucă.. Ai văzut vreodată Ursa Mare? GRIG Ursa ce? MONA Ursa Mare? GRIG .. Plecăm.. singur. N'ai să'nţelegi. GRIG Unde? MONA Aici. Hai să mergem.. sau prea devreme pentru glume. e prea târziu. MONA Pleci singur. GRIG Cum? MONA Eu nu merg. Mi-e somn.. GRIG Nu mergi? Dar ce faci? MONA Rămân.MONA Absolut deloc. Da. (O sărută pe obraz cu oarecare neglijenţă. Nu. GRIG Singur? Cum singur? MONA Uite aşa. Ea-l lasă): Şi acuma hai să mergem. N'am dormit toată noaptea. MONA Unde? GRIG Cum unde? Maşina-i afară. GRIG Eşti o fată delicioasă.. Tu. GRIG (Gestcircular. pentrucă. Hai. simplu şi grav): Ascultă. Grig. MONA (Simplu. Ar fi mai bine să nu pui întrebări şi să io duci. ironic): Aici? MONA Da. Grig. fără violenţă): Nu. Vino.

Asta-i cel mai drăguţ lucru pe care mi l-ai spus de când te cunosc. dragul meu. GRIG Florile astea? (Se uită o clipă la florile din vas): Iţi plac ţie? MONA Sunt minunate. stupidă. nu-ţi dau voie. oricâte rochii. GRIG Fetiţo. tu trebue să te culci. te-ai uitat la zarzavatul ăsta din oală? Morcovi. De atâtea ori am vrut ml fug şi n'am ştiut unde. că nu mi-a plăcut. Trebue neapărat să dormi. Dar ţi-a stat bine.. mă auzi? Totdeauna. MONA Dar eu nu. MONA (Cu un uşor zâmbet secret): Poate. oricâţi bani am avut. Da. MONA Da. totul se luminează pentru mine. GRIG Dar comodă. nu ştiam bine ce. GRIG Ursa Mare probabil. Grig. tu delirezi. MONA Martor îmi eşti tu.. Eu am făcut o descoperire. MONA Nu. Grig. casa asta. GRIG Asta ştiam de mult. Noi nu suntem fericiţi. Totdeauna. dac'ai şti ce limpede văd. Ducem o viaţă tristă.Eşti nebună. Nu suntem. Mie nu mi-a plăcut niciodată. Aici. Uite. S'a întâmplat ceva cu tine astă noapte. Abia astă noapte am aflat. GRIG Noi doi? MONA Noi şi toată lumea noastră. O sfâşietoare descoperire. Ai băut. Ursa Mare. GRIG Dar bine. Pot fi şi eu nebună. Sunt nebună. GRIG Nu ţi-a plăcut. GRIG Mona. . De atâtea ori am plâns şi n'am ştiut de ce. MONA (Cu emoţie): Grig! Asta-i drăguţ. florile astea. pătrunjel şi păstârnac? MONA Grig. totdeauna am simţit că-mi lipseşte ceva. MONA Se poate. oricâte bijuterii. Astă noapte. E atâta soare azi dimineaţa.

N'ai văzut-o când ai intrat? O fântână curată şi lanţ. leşinând cu o sorcovă în braţe? MONA Taci. Apa rece. Liliacul alb în Ianuarie nu e destul de alb. îmi place. GRIG Dar nici mult nu-i lipseşte. M'am spălat acolo. nici una mai mult. GRIG Recunoaşte că ţi-e frică. (Mona zâmbeşte. Nu zău? Ai dormit iu pe salteaua asta găurită? MONA Taci. Florile de seră cele mai scumpe se ofilesc în camera ta într'o secundă. aduse cu avionul. GRIG De ce să tac? Pentrucă nu vrei s'auzi? Pentrucă ti-e frică? MONA Pentrucă e zadarnic. una dimineaţa. GRIG Tu. vie. ca o respiraţie şi toate astea de ce? Ca să te găsesc într'o zi. Foarte modernă. (Păşeşteprin odaie.. care la Bucureşti iei două băi pe zi. Nu ştii ce vorbeşti. GRIG Ai stat tu la masa asta şchioapă? MONA ((jignită): Nu e şchioapă. Ca un abur. M'am spălat afară la fântână. GRIG Cum? MONA Da. Frică să deschizi ochii. GRIG Tu? MONA Eu. Violetele de Parma în Decemvrie. nu sunt destul de fragile. . Florile cele mai palide nu sunt destul de palide pentru tine. ca şi cum ar fi o întrebare capitală): Mona! Te-ai spălat tu la fântână? MONA Da. dimineaţa. EI pune la loc stropitoarea şi pe urmă închizând uşa): Aici ţi-ai făcut baia? MONA Nu. a fost divin. A fost. dar deschide-i. (A ajuns lângă uşa din stânga): Şi aici ce e? (Deschide şi aruncă o privire înăuntru): A! Sala de baie. (Scoate afară stropitoarea şi i-o arată): Şi sistematică. la 26 grade şi 5 linii. Mona şi uite-te bine la coteţul ăsta în care te sbaţi cu frumuseţea ta de prinţesă. una seara. uitându-se cu atenţie şi ironie la lucruri): E minunat! E fantastic. GRIG (Foarte serios. într'un mizerabil târg de provincie. nicio linie mai puţin. la fântână? MONA Da..GRIG Cum? Nota la florar se ridică în fiecare săptămână la zeci de mii de lei. într'o infuziune de lavandă. E o fântână în curte. în zori. te-ai spălat tu în curte.

în casa d-tale. cu o rochie de damă pe braţul stâng): Mona! am adus. MONA Cât se poate de grav. Marin Miroiu. domnule? (Ca şi cum deodată ar descoperi adevărul): I-ai dat de băut. A fugit. E foarte grav. cu cât am unele întrebări de pus. dar atunci e grav.GRIG Bine.. sunt. te rog sămi explici ce s'a întâmplat azi noapte aici? MONA (Cu un strigăt. Ce i-ai făcut. GRIG Cum? MONA Da. PROFESORUL (Intre jenă şi cavalerism): Domnule... (Către Miroiu): Domnule. PROFESORUL Domnule. PROFESORUL .PROFESORUL PROFESORUL (Intrând repede. Numele meu este Miroiu. ameţită. GRIG Da.. Nu eşti singură? GRIG (Cam agresiv): După cum se vede. onorat. GRIG Fata asta care zice că e sora mea şi pe care o reneg. MONA (Voindsă-loprească): Grig? GRIG (Către Mona): Eu ori sunt frate. (Venind spre el şi întinzându-ii mâna): Daţi-mi voie. SCENA VI GRIG . scoasă din minţi. dragul meu. sunt. Şi o regăsesc aici. GRIG îmi pare bine. Ce s'a întâmplat? Fiindcă ceva s'a întâmplat. delirând.MONA .. PROFESORUL (Către Mona): Cine e domnul? MONA E. GRIG Fata asta a plecat aseară de lângă mine. Şi dacă sunt. pun întrebări. (Scurt): fratele meu.. E fratele meu. abia exprimat): Grig. ori nu sunt. MONA Grig! PROFESORUL Sunteţi prea aspru. (Se opreşte scurt): Mă iertaţi. îmi pare cu atât mai bine.

. Dar nu! D-ta eşti o conştiinţă. GRIG (Isbucnind): Dar ce s'a întâmplat. înţeleg.. De ce nu mi-ai spus? (Către Profesor): Domnule. GRIG . fiindcă. (Către ea): Ascultă.. e datoria dv. a unui seducător primejdios.. GRIG "Mona"? Ii spui pe nume? PROFESORUL (jenat): Acum. de frate. La urma urmelor. Cu ce? De ce? PROFESORUL Domnule. (Către Profesor): Tinere. vreau să spun. (întorcând o secundă capul spre ea): Biata mea soră. d-ta asta vrei dela mine. mă ia-drept să-ţi spun . Mona. GRIG Ai îmbătat-o.. Dar vă asigur că eu. (O clipă de suspensie.. nu?.puţin pe nepregătite.. PROFESORUL Da. îţi cer iertare. atunci lucrurile se schimbă. consimţământul. MONA Grig.. GRIG N'aşi putea să dau un răspuns imediat. înţeleg prea bine. nu fi absurd. a căzut pe mâna unui vulgar craiu. sângele apă nu se face. GRIG Te rog să nu mă insulţi. MONA (Încet dar fierbând): Şi dumneata un imbecil. că Mona.. cum puteţi crede? GRIG Ai îmbătat-o. sigur. (Luând repede şi eroic hotărârea): Vă rog să-mi faceţi cinstea de a-mi acorda mâna surorei dv. după tot ce s'a întâmplat. GRIG înainte de a vă da consimţământul meu. ăsta-i un om de onoare. PROFESORUL Şi pe mine. cererea d-tale. MONA (Afolată): Dumnezeule! GRIG Mâna su.. într'un moment aşa de solemn. daţi-mi voie. până sezisează situaţia): A! Dar bine.. a unui don-juan fără scrupule. PROFESORUL Evident. dacă nu mă'nşel. indignarea. pentru numele lui Dumnezeu! vorbeşte odată! vorbiţi odată! PROFESORUL Domnule! am onoarea.Domnule. neliniştea.. Eu mă temeam că sora mea.

E foarte frumoasă. GRIG Frumos! PROFESORUL O leafă mică. trebue să ştiu şi eu pe ce mâini o las. PROFESORUL (Stingherit): O! casa.273 de lei.(Scurtă privire spre Mona): E colosal. GRIG (Către Mona): Definitiv! PROFESORUL Cu o gradaţie. (îngrijorat): Nu-ţi place. eu uit tot ce ne desparte. n'are. strângătoare. îmi dau seama că Mona vine dintr'altă lume. Am trecut pe la Pascu. MONA (Încet): Eşti odios. în ce casă. eu am o carieră. Arc fântână.273! Ea e o fată ordonată. Arc flori. o situaţie. Altceva n'am găsit. a venit aici. Mona? MONA Ba da. Dar vedeţi. GRIG N'am nimic de spus. Sunt profesor definitiv. o primeşte înapoi. (Încet lui Grig): Eşti odios. printr'o împrejurare năucitoare. eu am uitat. cu agăţătoare). (Aducându-şi aminte): Uite. I-am spus şi aseară. rochia. (Către Grig): Ştiţi. Mona. la mine. Şi nu trebue să credeţi că dacă prin. o oribilă rochie "degata". MONA (Către Grig încet): Eşti grotesc. (Întinde rochia. (Bagă mâna în buzunarul hainei. 11. scoate câteva bancnote cu stângăcie şi le vâră la loc): Azi e întâiu. Trebue să mă duc şi la şcoală. dar sigură. că n'am timp. Din cu totul altă lume. GRIG . (Aruncă rochia repede pe un scaun). MONA (I-o ia din mână): Lasă. PROFESORUL înţelegi? Nu poate să iasă în oraş aşa cum este. PROFESORUL Chiar adineaori am fost pe la şcoală şi i-am luat. (Către Profesor): înainte de a vă da consimţământul şi binecuvântarea. PROFESORUL Fiindcă dacă nu-ţi place. PROFESORUL Nu. Are tot ce-i trebue. Dar nu acum. Cât p'aci să uit. GRIG Fără reţineri? PROFESORUL Fără. 11. Aşa m'am înţeles cu Pascu. am oră dela 9-10. GRIG (Luând el rochia): Ce-i asta? (O ridică de mânerul agăţătoarei). GRIG Admirabil.

nu afirmă). (coborând mult vocea): se întâmplă un lucru miraculos. Cu zâmbetul tău sigur.. foarte serios): Mona! Vrei să rămâi cu el? MONA Da. (A ajuns lângă uşe): eu mă 'ntorc! (Iese). GRIG Are haz băiatul. M'ai înşelat. MONA L-ai văzut dar nu-l cunoşti.Aa! Atunci du-te. MONA Ridicol? De ce? Fiindcă ti-ai bătut joc. GRIG Are o taină? MONA L-ai văzut rău. MONA Te rog să nu vorbeşti despre el. la fereastra lui. GRIG (După o mai lungă tăcere. e timid. Ce milă mi-e de tine. I-e foame săraca.MONA Mona a rămas în mână cu pachetul care i l-a întins profesorul şi pe care ea l-a primit maşinal. către Grig): Ceva de mâncare. Dar când se face seara. Să ştie că nu viu. . Că lecţia tot n'o fac.. fiindcă ăi crezut că-ţi baţi joc de el în faţa mea? Ce milă mi-e de tine. (Întoarce capul spre fereastră): când se face seara. Tu nu eşti ridicol si n'ai să fii niciodată. ( A făcut un pas spre uşe): Aa! Unde mi-e capul? (Scoate din celălalt buzunar al hainei un pachet învelit în hârtie): Uite Mona. GRIG L-am văzut. cu cravata ta perfectă. cu un gest de oboseală. îi dă pachetul şi pe urmă explicativ. în plină zi. (Se întoarce. GRIG M'ai înşelat cu prăpăditul ăsta. Nu-l cunoşti. Grig. prea sunt. Să puie pe altul în loc. SCENA VII GRIG . tăios. E stângaciu. Dar măcar să le spun. Se apropie acum de masă şi-l aruncă uşor. MONA N'a mâncat nimic de ieri. PROFESORUL Dau o fugă pân'acolo şi mă 'ntorc. aici. aşa. Prea sunt. Nici n'aşi fi în stare. e prost îmbrăcat. cu eleganţa ta ireproşabilă. gest care nu neagă. Nu-i şade bine. GRIG (Îndârjit): Sper! MONA Dar nici n'ai să cunoşti marea lui taină. (Şi deodată. E simpatic. MONA (Ridicare din umeri. de absenţă.. GRIG (După ce a privit-o lung în tăcere): Prin urmare.. fără ironie): E ridicol.

GRIG (Montându-se): Nu? Şi eu ce fac. GRIG Care Chiroiu? MONA Chiroiu dela Percepţie. Un fel de escapadă. Dar bagă de seamă... şi la fereastra căruia se întâmplă noaptea miracole? MONA Grig. GRIG (Violent): Nu sunt delicat. Te-ai plictisit. MONA Nu. Ţi s'a urît. GRIG Mona! eu te'nţeleg. să mă 'ntorc singur. pentru cinci minute. Un fel de excursie. GRIG . Florile. nu-ţi dau voie! GRIG (Ridicândmereu vocea): Ce nu-mi dai voie? Ce nu-mi dai voie? Am trăit trei ani cu tine. Până acum a fost foarte amuzant. GRIG Ce vecini? Care vecini? MONA Nu striga. care are o taină. MONA Eşti delicat. Toţi vrem să schimbăm. Toţi ne plictisim.GRIG Te-ai gândit bine? MONA Nu. Nu m'am gândit deloc. la Sinaia şi pe urmă la Bucureşti? şi ce să spun? că m'ai lăsat? că m'ai lăsat pentru un tip caraghios. Te'nţeleg foarte bine. Tuturor ni se urăşte. Hai acasă. Te aud vecinii. MONA (Protestând vag): Ba nu. Am cheltuit o avere. MONA Crezi? -. GRIG Cred că da. Cele cinci minute trec. Vrei să schimbi. stropitoarea. Măcar odată. GRIG Ba da. Te aude dela Chiroiu. Ce nostim e! Dar acum. MONA Nu striga. GRIG Cum? MONA Pleacă dela fereastră şi nu striga. Şi nu vreau să fiu. Şi n'am de ce să fiu. Dar vreau să rămân. fântâna.

(Vine repede spre d-ra Cucu): Stai pe Ioc. din multă lene. (Arătând-oMonei): Uite. n'are nicio importanţă. cum vei fi tu peste un an? Poate cinci? încerc să-mi imaginez şi mă cutremur. GRIG Ce-ţi mai lipseşte? Rochia poate. îi prinde imaginea instantaneu): Uite! Asta vei fi. GRIG Mona. cu precipitare. SCENA VIII GRIG . speriată ca de un simptom grav al unei maladii pe care nu şi-o cunoştea. Mona. domnul e nervos şi are vervă.iar acum. Când te-ai schimbat? Tu nu mai eşti Mona. (Cu profundă decolare): Eşti nevasta lui Miroiu. din oarecare fantezie. domnişoara Cucu). Mona. Ştii ce vei fi? (In clipa aceasta uşa din dreapta se deschide şi intră. GRIG Eşti nevasta lui domnul Miroiu. Dumneata nu eşti o persoană.D-ra CUCU GRIG (Care e din întâmplare cu privirea spre uşe. tu eşti un animal de lux. vorbeşte cu o sinceră uluire): Tu eşti o provincială. doamnă! D-ra CUCU Pardon! Domnişoară. îmbrac-o repede. (A luat rochia de unde o aruncase ea adineori şi o ridică prezentând-o): Ia uite ce frumoasă e. Ţi-e frică de ce-o să spuie târgul.(Încremenit): Mona! Mona! (Vine spre ea. e jenată): Lasă-mă. îmbrac-o. Eşti un argument şi vii la timp. Eşti. asta vei fi. nu trebue să te superi. D-ra CUCU (Sufocată de indignare): Domnule! MONA Domnişoară Cucu.de mai sus . MONA (Ii rupe rochia din mână şi-o aruncă din nou pe undeva): Mă plictiseşti. Stai pe loc. MONA Lasă-mă să-ţi spun. Ai ticuri de provincială.MONA . ca totul să fie complet. Tu crezi că toate astea vor rezista aici? Te gândeşti ce vei fi tu. GRIG Cucu? O cheamă Cucu? D-ra CUCU (Către Mona): Da de unde ştii d-ta cum mă cheamă? MONA Te cunosc. Ţi-e frică de vecini. MONA (Care şi ea a fost surprinsă de strigătul ei de respectabilitate provincială . GRIG Te cheamă Cucu? D-ra CUCU Ştii că eşti obraznic? (Către Mona): De unde mă cunoşti? . Eşti făcută din puţin parfum. GRIG Doamnă sau domnişoară.

D-ra CUCU N'auzi domnule că nu mă cheamă Esmeralda? GRIG Da cum te cheamă? D-ra CUCU (Demna): D-ra Cucu. A fost şi ea tânără. ca tine. Esmeralda. o secundă din viaţa ei. Stai că ştiu. Nicio silabă mai mult.GRIG Cucu şi mai cum? D-ra CUCU Lasă-mă domnule în pace. Şi totuşi a avut şi ea un nume. Mona. D-ra CUCU Domnule! Te poftesc! GRIG Poate că a fost şi ea cândva. un minut. GRIG Filofteia? D-ra CUCU Nu te-astâmperi? GRIG Eulampia? D-ra CUCU (Către Mona): Ăsta-i sărit. dar l-a pierdut. d-ra Cucu şi nimic mai mult. D-ra CUCU A fost? Cum "a fost"? GRIG Sau poate mai este dar nu se vede. Eu atâta-ţi spun. E o eroare. D-ra CUCU Nu mă cheamă Esmeralda. GRIG Foarte rău. să faci bine să nu te amesteci în viaţa mea particulară. D-ră Esmeralda. te rog. GRIG D-ră Esmeralda! . MONA Grig. GRIG (Către Mona): Vezi? Nici nume n'are. (începând o frază): D-ră Esmeralda. dar iţi închipui că dac'ai fi dus viaţa domnişoarei Cucu. GRIG Te superi? Eşti orgolioasă. o Monă. ai fi fost altceva decât domnişoara Cucu? D-ra CUCU Domnule. GRIG Stai.

Mona se apropie de ea. SCENA 83MONA . a fost frumoasă? D-ra CUCU Cine? Spălăcita aia? MONA Dar m-me Lascu? D-ra CUCU . tot târgul. privind spre stradă. Am venit să văd ce se petrece. de s'adună toţi copiii din mahala. Domnule. (lese grăbit.. D-ra CUCU La fântână? Rău mi se face! Eu la fântână. lăsând uşa deschisă). (Se uită pe fereastră): Ia te uită! (Strigând peste fereastră afară): Georgică! (Către ei. (S'aude claxonul): Georgică! N'auzi? Pleacă d'acolo! (Claxonul): Georgică. Salut secunda de frumuseţe şi de graţie care s'a pierdut. Mona ezitând. d-ta ai fost frumoasă? D-ra CUCU (Tăcere. Dar te rog.. MONA Cine spunea? D-ra CUCU (Plină de amintiri): Ei! MONA Dar M-me Chiroiu. fă-mi plăcerea şi lasă-mă să-ţi spun aşa. explicativ): Georgică a lui Vişan dela regie. D-ra CUCU Şi la urma urmelor să-mi daţi pace. domnule! MONA Vezi. MONA D-ră Cucu! (O atinge uşor pe umăr): D-ră Cucu! (D-ra Cucu se întoarce.D-ra CUCU (Formidabilă): Nu mă cheamă Esmeralda. o priveşte o secunda şi abia pe urmă cutează): D-ta. Sunt cinci-şase (Claxonul): Ei! N'auziţi? Daţi-vă jos! (Claxonul): îmi strică radiatorul. d-ră Esmeralda.D-ra CUCU D-ra Cucu a rămas la fereastră. Şi pentrucă te speli dimineaţa la fântână. Eu. GRIG Ştiu. n'am pus în viaţa mea un strop de apă pe obraz? GRIG Dar cu ce te speli? D-ra CUCU Cu lapte de castraveţi. (Către Mona): D-ta cine eşti? (Arătându-l pe Grig): Dumnealui cine e? De unde veniţi? Ce căutaţi? Ce vreţi? Şi automobilul de afară ce-i cu el? L-ai oprit în mijlocul uliţei. pentru c'ai rămas aici. Grig? Vezi că apa de fântână nu strică. n'auzi? GRIG (Care se uită şi e l p e fereastră): Ei! (Către Mona): S'au căţărat pe maşină. eu salut în d-ta ceva care ar fi putut să fie. GRIG Ce se petrece? D-ra CUCU Duduie. Lungă tăcere): Aşa se spunea. N'am venit aici să glumesc.

Şi iarna! (Gestdecolat): Parcă sunt douăzeci de ierni într'una singură. D-ra CUCU Cu cărţile lui. D-ra CUCU Era. Pleacă. Cum vrei s'o iei.GRIG .Să vorbim. (Tăcere): Era aşa drăguţ.. sau doamnă. MONA Să plec? De ce? D-ra CUCU E trist. MONA Trist? E atâta soare! Atâta lumină! D-ra CUCU Astăzi. dac'aşi rămâne şi eu? D-ra CUCU D-ta? Vrei să rămâi aici? (Gest care arată casa.. Pe urmă. cu ceva simplu. MONA Dar el? D-ra CUCUC Cine "el"? MONA (Gest vag spre masa de scris). D-ra CUCU Miroiu? MONA Marin. MONA (Pe gânduri): E aşa de drăguţ. Ai spus "era". discret. D-ra CUCU Drăguţo! Eşti prea frumoasă. Sunt şi una şi alta. tot. E fericit. să n'adormim! MONA Şi nu e nimeni? nimeni? D-ra CUCU Tot eu sunt mai bine 'n târg. Destul de des. (Iese uşor. târgul. SCENA 84 MONA .. Dar când plouă? MONA Plouă? D-ra CUCU Păi da. MONA Poţi să-mi spui oricum. emoţionat în voce): D-ră.pe uşa lăsată deschisă de Grig). după o nouă tăcere. MONA Dar....

de ce ai venit. GRIG Eu nu sunt un om care dispar. Grig? Dacă m'ai lăsa să'nchid ochii -şi pe urmă.. Fericiţi sunt ăştia care rămân aici. cu mine s'a întâmplat ceva. scoate o oglindă şi se uită în ea. vii? MONA Şi mai e ceva. A lor e împărăţia cerului. Fiindcă. Te culci şi-ţi trece. sunt bucuros că eşti la braţul meu. Noi n'avem timp să fim fericiţi. îşi ia poşeta. MONA Păcat. întrebuinţezi un vocabular pe care nu-l înţeleg. rămâne în prag şi o priveşte... nu mai sunt femeea pe care o cunoşti şi pe care ai venit s'o cauţi. GRIG Mona! Vii? MONA Vrei tu? GRIG Tu nu vrei? MONA Nu ştiu. -Haide.. Pe urmă. o deschide. Mona.. Nu mai ştiu. tu nu eşti gelos? GRIG Gelos? De ce? MONA (Puţinjenată): In sfârşit. fără ca ea să-şi dea seama. Noaptea asta. Nu e genul meu... Şi toate capetele se întorc după noi. GRIG . fără să dea atenţie gestului. Iubire. Vorbe. Crede-mă. Dar când intru cu tine în hall la Athenee Palace.. Grig.. să dispari. aranjându-şi puţin părul.. Grig reintră. GRIG Sunt grăbit. eu nu sunt. Grig. Care nu-i al meu.. GRIG Lasă. Dar îmi pare rău. Abia avem timp să trăim bine. MONA Eşti cinic. N'am destul curaj.Mona a rămas cu privirea în vag. să nu fii aici. noaptea care a trecut. maşinal.. Simt că dacă mă chemi am să viu cu tine. Ar fi fost mai bine pentru amândoi. Trec câteva secunde. Ce vrei mai mult? E deajuns. MONA Şi dacă nu-mi trece? Grig? Ne iubim noi? Suntem noi fericiţi? GRIG Draga mea. GRIG De ce nu rămâi atunci? MONA Fiindcă n'am curaj.când îi deschid. Dar dac'ai vrea tu să m'ajuţi. MONA Crezi? GRIG Cât despre fericire. Te iubesc? Mă iubeşti? Nu ştiu. Am un automobil afară. fericire.

UDREA Nu vă mai întoarceţi? Niciodată? MONA Ştiu eu ?. Ii vei spune d-ta. Marin? MONA Trebue să-i vorbeşti.. Vine şi el în urmă. (După o pauză): Şi. ştiu eu?. ( E a tace): Ei bine. Uite. MONA Nu în lună. tot ceea ce pretinzi tu că s'a petrecut. că undeva. UDREA ( A înţeles): A!. E straniu dar e aşa. MONA Grig! Taci.UDREA . în lună. Grig. GRIG Fie şi în Ursa Mare. Tu ştii că eu sunt în stare să cârpesc pe un tip care se uită cu coada ochiului la tine într'un restaurant.UDREA UDREA (Intrând repede): Doamnă! Coniţă! GRIG (Către Mona): Ăsta cine mai e? UDREA (Fără să-i dea vreo atenţie. In Ursa Mare.. Dar poate fi un om rezonabil. Mona? Adevărat. (Gest uşor cu capul spre Grig). Mona! Pe cuvântul meu de onoare că nu simt niciun pic de gelozie. în lumea noastră. UDREA Plecaţi? De ce? MONA Plec.Vrei să spui că. în Ursa Mare? MONA Eşti un filosof. Dar de astădată. Fiindcă eu. Nu vreau să te jignesc. mereu către Mona): E adevărat? M'am întâlnit cu Miroiu. eu plec. cum zici tu.PROFESORUL PROFESORUL (Intrând fericit): Mona! .GRIG .GRIG . eu n'am curajul. de astădată nu sunt gelos.? serios. am impresia că tot ce s'a petrecut. SCENA 86MONA . n'a fost aici în lumea mea. Domnule Udrea. gelos pentrucă femeea lui s'a culcat într'o noapte cu cineva. la liceu. SCENA 86MONA . Să-l faci să înţeleagă. E adevărat? GRIG Ce să fie adevărat? UDREA (Tot către Mona): Domnul cine e? GRIG Sunt. e extraordinar! Una ca asta nu mi s'a mai întâmplat. departe.

se stinge.. (Ies amândoi.MONA Marin! (Tăcere stânjenită). UDREA In patru părţi. A scris o simfonie.. PROFESORUL Mona! MONA Dar mă voiu întoarce. Alegro. PROFESORUL Când? MONA Repede. UDREA (Protestând): Doamnă. PROFESORUL (Gest spre rochia adusă de el): Bine. Vino cu mine în stradă. Andante. SCENA XIII MONA . PROFESORUL (Cu nesfârşita tristeţe): Şi iar Alegro.. ca şi cum a r f i ascultat vocile ce se depărtau).. vorbind). PROFESORUL Mâine? MONA Mâine. Are nevoie de un instrument. Vino şi stăm de vorbă. se tot caţără pe automobilul meu. că dracii ăia de copii. MONA Dacă vrei tu. GRIG Foarte bine. PROFESORUL (După ce s'a uitat la toţi trei cu oarecare presimţire în glas): Mona! MONA (După o nouă tăcere): Grig! Domnul Udrea e profesor de muzică şi compozitor.. pam — pam — pam — pam.. (Pe urmă. d-voastră. în rochia asta. Poate e ceva de făcut. VOCEA LUI UDREA (De afară. îmi trebue. Să-ţi povestească. Scherzo. am nevoie de atâtea alte lucruri. eu nu pot să rămân aici. PROFESORUL (Tresărind): Pleci? MONA Deocamdată.. Dar dela Scherzo încolo. PROFESORUL .. Să vedem. depărtându-se prin grădină): Să vedeţi. Şi atunci. nu cred. vezi. Mare talent.PROFESORUL MONA Marin. Mona şi Profesorul au tăcut. întreabă-l.. aşa. maestre. întâiu intră alămurile... plec să. dar. scurt): Nu-ţi place? MONA Ba da. (Vocea se pierde. Aveai dreptate. Pân'la Scherzo ar merge cum ar merge. Dar nu e deajuns..

MONA Ce înţelegi? PROFESORUL De douăsprezece ore trăesc într'un vis absurd. Ii repetă din nou numele. Eu voiu fi totdeauna aici. (Iese uşor în timp ce el a rămas cu privirea spre cer. pleacă. spre Alcor. Duminecă. N'am să te mai văd niciodată. urmăreşte sgomotul. UDREA . dar ştii că e acolo. Mona. pe stradă. SCENA XIV PROFESORUL . PROFESORUL Când? MONA Mereu. scoate de acolo atlasul lui Van Merch. PROFESORUL (După ce a privit-o): înţeleg.UDREA PROFESORUL (Întorcându-se): Mona! (Abia acum îşi da seama că ea a plecat. e o stea. poate într'o Duminecă. acolo sus. vine cu volumul spre centrul scenei. spre steaua Iui nevăzută). Duminecă. Nimic n'ai fost adevărat. poate. Mona! Simt că încep să mă trezesc. MONA Marin. Cel mai absurd dintre visuri. îl deschide). Pleci şi nu te mai întorci. MONA Nimic? (Îlsărută): Nici sărutarea asta? PROFESORUL Te duci.fugeam. Pe urmă merge fără grabă spre raftul cu cărţi. cu glasul scăzut): Mona (De afară se aude motorul maşinei. Doamne! numai de nu m'aş trezi. nemişcat. Profesorul. Aşteaptă-mă aici. Am să viu.Poimâine? MONA Ştiu eu? PROFESORUL Atunci. PROFESORUL Să te-aştept? MONA Sigur. lângă Alcor. se depărtează. Tu n'ai văzut-o niciodată. spre Ursa Mare. Aici. In fiecare seară. care porneşte. Nu la gară. M'am oprit deodată şi am pus mâna pe mine. o stea care de astă noapte poartă numele meu. De câteva ori mi-am spus: Dac'ar fi adevărat? Dacă s'ar putea să fie adevărat? Uite şi adineaori. Ce întrebare? PROFESORUL Să te-aştept la gară? MONA Nu. m'am oprit din fugă . MONA Da.

Udrea. nu se mai întoarce. Profesorul se aşează la masă.. Dar banii. eu. ea. mai interesat. mi-e greu să-ţi spun.. UDREA (După o nouă tăcere): Şi acuma. (Udrea a ieşit.(Intrând sgomotos): Marine! E de necrezut. nu te supăra. în timp ce foarte încet se Iasă cortina). (Şi instinctiv îşi dă seama că asta n'arfi trebuit să spună.. Toţi banii. acuma tu ce faci? PROFESORUL Am de lucru. UDREA Bine (Se depărtează spre uşe). nu se întoarce niciodată din drumul ei. Toată lista. Vezi. PROFESORUL Ştiu. Ea cu mâna ei. UDREA De unde? De unde ştii? PROFESORUL Pentrucă nici o stea. Ea a semnat. Am mult de lucru. el i-a dat. deschide atlasul. CORTINA . dar pe urmă din ce în ce mai atent. te rog lasă-mă singur. E nemaipomenit! A semnat tot. Tace încurcat. dar. Pe urmă cu stângăcie): Ascultă. Marine. notează din nou. începe să citească.. se uită cu lupa.. cu oarecare absenţă parcă. Notează cu febrilitate ceva pe hârtie. PROFESORUL (Mergând spre masa lui de lucru): De aseară vreau să citesc cartea asta şi n'am avut timp. dar trebue.. e absorbit de lucru.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful