Universitatea Politehnica Bucuresti

Mașini-unelte cu comandă numerică

Student: Nastrut Catalin-Mihai Grupa: 611BA

. Fig. Echipamentul transmite maşinii unelte comenzi de deplasare şi comenzi de comutare. Purtãtori de program utilizaţi în comanda numericã Maşinile unelte cu comandã numericã sunt caracterizate prin existenţa unui sistem de automatizare care este cu comandã numericã.1: Fluxul comenzilor la ECN . mãsurãtori de control între diferite faze ale ciclului de lucru. alimentare cu scule. unele din aceste operaţii în multe variante executându-se automat.a. introducerea programului ş.). (fig. adicã informaţiile necesare realizãrii unei piese sunt codificate pe un portprogram şi prelucrate de cãtre un echipament corespunzãtor numit ECN (echipament de comandã numericã). 10. 10. operatorului uman rãmânându-i doar atribuţii de: alimentare cu semifabricate.Mașini unelte cu comanda numerică Clasificarea comenzilor numerice. poziţionãri ale sculelor aşchietoare prin comenzi şi acţionãri manuale.1.

precum şi unele funcţii pregãtitoare (G) sau auxiliare (M).R.ECN de prelucrare liniarã Echipamentele din aceastã grupã. .a) Dupã procedeul de generare prin aşchiere echipamentele de comandã numericã sunt realizate în urmãtoarele trei tipuri funcţionale: a1 .3. turaţia arborelui principal (S). 10. cu unele deosebiri în sensul cã la ECN de prelucrare liniarã. Fig. ECN fiind în acest caz mai simple. .).ECN de poziţionare a2 .2: Schema bloc a ECN de poziţionare M.M. Cd. 10. . Simultan cu programarea deplasãrilor se pot programa şi vitezele de avans (F).Traductor de reacţie a2 . Acţ..mecanism de acţionare T.). deplasãrile mesei nu se mai fac cu vitezã rapidã ci cu vitezã de avans.introducere manualã a datelor Cv.mecanism comparator M. . Cit. . sunt destinate în special maşinilor de gãurit în coordonate şi altor maşini unelte. mai ieftine datoritã faptului cã au memoria mai redusã.ECN de prelucrare liniarã a3 . pe o singurã direcţie sau pe douã direcţii perpendiculare. . .ECN de conturare a1 .mecanism de comandã M. 10. . (fig.ECN de poziţionare Aceste tipuri de echipamente. unde se cere doar deplasarea rapidã şi precisã a piesei de la un punct la altul.2. .mecanism de memorie Cp. (fig.mecanism de citire a benzii I.convertor digital-analog Mem. scula (T).D. sunt foarte asemãnãtoare cu cele de poziţionare.

4: Schema bloc a ECN de conturare b) Cel de-al doilea criteriu de clasificare a echipamentelor de comandã numericã ţine seama de legãturile ce se pot stabili între acestea şi maşina-unealtã din acest punct de vedere existând: . cu ajutorul cãruia echipamentul poate coordona mişcãrile pe douã axe pentru a efectua interpolarea liniarã sau circularã. (fig. maşinile unelte dotate cu asemenea echipamente au posibilitatea de a realiza curbe generatoare complexe.3: Schema bloc a ECN de prelucrare liniarã a3 . prin simpla programare pe bandã. Datoritã acestei importante calitãţi a echipamentelor de comandã numericã de conturare.generarea suprafeţelor sferice (a arcelor de cerc). Echipamentele de comandã numericã de conturare au în componenţa lor un mecanism relativ complicat.10.Fig. ci prin coordonarea mişcãrilor celor douã sãnii suprapuse ce au deplasãri perpendiculare una faţã de cealaltã. La frezare interpolarea liniarã permite generarea unor canale înclinate faţa de direcţia de deplasare a uneia din sãnii.). numit INTERPOLATOR. iar interpolarea circularã generarea unor canale circulare nu cu ajutorul mesei circulare. iar interpolarea circularã . sunt mai complexe (şi mai scumpe) şi se caracterizeazã prin aceea cã permit coordonarea mişcãrilor pe douã sau mai multe axe ale maşinii unelte cu comandã numericã.4. Fig. 10. Pentru strunguri interpolarea liniarã permite generarea suprafeţelor conice. 10.ECN de conturare Echipamentele din aceastã categorie.

introduse manual sau pe portprogramul PP. la cele existente se impun condiţii severe mecanismelor de acţionare. mai existã o legãturã între poziţia elementului acţionat şi echipamentul de comandã numericã. sunt transformate în semnale de comandã. dar şi cel mai puţin precis. legãturã numitã buclã de reacţie şi care este realizatã prin intermediul sistemului de mãsurare (SM). aceasta fiind comparatã cu mãrimea de intrare (de referinţã) i. care este transmisã echipamentului sub forma mãrimii de reacţie r. cel mai ieftin. la rândul lui. de aceea.ECN cu buclã de reacţie b1 ECN fãrã buclã de reacţie Sunt cunoscute şi sub denumirea de echipamente de comandã numericã cu circuit informaţional deschis. stabilind mãrimea de ieşire e.9). 10. în plus. faţã de cazul precedent. acest tip de echipament de comandã numericã este cel mai simplu.b1 . sunt cunoscute şi sub denumirea de echipamente de comndã numericã cu circuit informaţional închis . sub forma unor mãrimi electrice.stabilesc o legãturã informaţionalã cu maşina-unealtã în ambele sensuri. La coincidenţa celor douã mãrimi se opreşte acţionarea echipamentului electronic. stabilesc o legãturã informaţionalã cu maşina-unealtã doar într-un singur sens: de la echipamentul de comandã numericã la maşina-unealtã. b2 ECN cu buclã de reacţie Echipamentele cu buclã de reacţie. d) Din punct de vedere al utilizãrii calculatorului electronic d1 . şi aplicate echipamentului de execuţie (EE). Sistemul de mãsurare (SM) determinã poziţia elementului acţionat.ECN fãrã buclã de reacţie b2 . le livreazã echipamentului acţionat (EA) sub forma unor mãrimi de comandã a acţionãrii lanţurilor cinematice auxiliare sau lanţurilor cinematice de avans. Informaţiile. Constructiv. (fig. care.Sistemul CNC (Computerized Numerical Control) .

supravegherea maşiniiunelte. Sistemele CNC au în componenţã: minicalculatorul. Echipamentele de tip CNC utilizeazã calculatoare de capacitate micã (minicalculatoare) pentru comanda unei maşini-unelte sau a mai multor maşini-unelte identice pe care se executã aceleaşi operaţii.nmax= sau F{wmin=.Sisteme DNC (Direct Numerical Control) Utilizeazã calculatoare electronice de capacitate mare pentru comanda centralizatã a unui grup de maşini-unelte cu comandã numericã. blocul de comandã adaptiv.a. cât şi la realizarea altor funcţii cum ar fi: programarea automatã a pieselor. turatia si scula cu care trebuie facuta prelucrarea . corecţia programelor piesã. un mare avantaj îl constituie eliminarea cititorului de bandã. interfaţa (legãtura minicalculatorului cu maşina-unealtã). Sistemele DNC cuprind urmãtoarele: sistemul de programe standard şi specializate (elaborate de fabricantul calculatorului) şi programele piesã. elaborate de utilizatorul maşinii-unelte.wmax= ] ale parametrilor regimului de aschiere ACO – Adaptiv control optimization ( comanda adaptive optimala ) In baza unui soft dinainte stabilit. blocul pentru mãsurarea erorilor cinematice. element slab al echipamentelor de comandã numericã. Atat DNC cat si CNC pot lucra in varianta ACC si ACO ACC – Adaptiv Control Constrain (comanda adaptive de constrangere) Sistemul MU e constrans sa lucreze intre anumite limite [ s{nmin=. cititorul de bandã. d2 . in fct de tipul SF care se prelucreaza si tupul sculei cu care se face prelucrarea se fac calcule regimului optim de aschiere si se afiseaza pe display avansul.Acest sistem este folosit pentru conducerea unei singure maşini-unelte calculatorul electronic preluând o parte din funcţiile echipamentului de comandã numericã. programul de comandã. La aceste sisteme de comandã. funcţii legate de organizarea şi planificarea procesului de fabricaţie ş. Comanda directã se referã atât la comanda propriu-zisã a maşinii-unelte.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful