You are on page 1of 4

Bi tp ng nng - C nng; H tn:

13-04.10T 13-04

10T
1

NG NNG - C NNG

15/01/2013

Tnh ng nng ca cc h sau: a. Mt vin n khi lng 100 g bay vi vn tc 200 m/s. b. Mt xe t khi lng 10 tn chuyn ng vi vn tc 54 km/h. Mt qu bng khi lng 2 kg c th ri t do. Tnh vn tc ca n khi ng nng bng 100 J. Th mt qu bng nng 3 kg ri t do. Tnh ng nng ca n lc u v sau 2 s. Th mt qu bng 10 kg ri t do t cao 45 m. Tnh ng nng khi chm t. Mt chic xe khi lng 200 kg ang chy vi vn tc 3 m/s th t nhin tng tc vi gia tc 0,8 m/s2. Tnh bin thin ng nng ca xe sau 3 s. Mt vt c khi lng m = 100 kg ang nm yn trn mt mt phng nm ngang ma st khng ng k. Ngi ta ko vt vt bng mt lc F = 500 N nm ngang. Mt lc sau, vt i c on c 10 m. Tnh vn tc ca vt lc ny. Mt chic xe khi lng 300 kg ang chy vi vn tc 5 m/s th t nhin tng tc ln thnh 10 m/s trn qung ng 100 m. Tnh cng ca lc ko v lc ko trong qu trnh trn. Xem ma st khng ng k. Mt t c khi lng 900 kg ang chy vi vn tc 36 m/s. a. bin thin ng nng ca t bng bao nhiu khi n b hm ti vn tc 10 m/s? b. Tnh lc hm trung bnh trn qung ng m t chy trong thi gian hm l 70 m. Mt vin n khi lng 50 g ang bay ngang vi vn tc khng i 200 m/s. a. Vin n n xuyn qua mt tm g dy v chui su vo g 4 cm. Xc nh lc cn trung bnh ca g. b. Trng hp tm g ch dy 2 cm th vin n i xuyn qua g v bay ra ngoi. Xc nh vn tc ca n ngay khi ri khi g. Mt chic xe c ko t trng thi ngh trn on ng nm ngang di 25 m vi mt lc c ln khng i bng 350 N theo phng ngang. Lc ma st c ln khng i bng 200 N. Tnh cng mi lc. ng nng ca xe cui on ng l bao nhiu? Nm mt vin bi 500 g thng ln trn vi vn tc 20 m/s t cao 20 m. Lc cn trung bnh ca khng kh 1 N. Tnh qung ng vin bi i ln c. T suy ra cao cc i ca n. Mt vin bi nng 1 kg c th ri t cao 20 m. Lc cn trung bnh ca khng kh l 2 N. Tnh ng nng ca vin bi khi chm t, t suy ra vn tc chm t. Mt vt nng 4 kg c nm thng ng xung di vi vn tc 10 m/s t cao 105 m. Xem lc cn khng kh l khng ng k. a. C nng ca vt v tr th l bao nhiu? b. ng nng ca vt sau 1 s chuyn ng l bao nhiu? Khi vt ang cao no? c. ng nng ca vt khi chm t l bao nhiu? T suy ra ln vn tc chm t. Mt vt c khi lng 5 kg c th ri t do. Chn gc th nng ti mt t. a. Tm ng nng ca vt sau khi ri c 1 giy. b. Th nng ti v tr th vt l 2500 J. Xc nh th nng ca vt sau khi ri c 1 giy.

2 3 4 5 6

10

11 12 13

14

1/4&

p s: http://gocriengtrenban.blogspot.com hoc http//gcringtrnbn.vn

Bi tp ng nng - C nng;

13-04.10T

15

Mt vt nng 3 kg c th ri t do t cao 45 m. Cho g = 10 m/s2. a. Tnh c nng ca vt ti v tr th v v tr chm t. b. Tnh ng nng ca vt cao 28 m. T suy ra vn tc ca vt. c. Tnh th nng ca vt khi vt c vn tc 4 m/s. T suy ra cao ca vt. d. Tnh ng nng v th nng ca vt sau 2 s. e. Tnh ng nng ca vt khi chm t. T suy ra ln vn tc chm t. Mt vt nng 2 kg c th ri t do. Ti v tr th, th nng ca vt l 800 J. a. cao th vt l bao nhiu? b. Tnh c nng ca vt ti v tr th v chm t. c. Sau khi vt ri 1,5 s, th nng v ng nng ca vt l bao nhiu? d. Ti cao no, vt c ng nng l 300 J? e. Khi th nng ca vt l 200 J, vn tc ca vt l bao nhiu? Mt vt nng 4 kg c th ri t do, khi chm t t, ng nng ca vt l 300 J. Hi cao th vt l bao nhiu? Mt vt c nm ln cao vi vn tc 4 m/s t cao 30 m. Khi chm t vt c ng nng l 800 J. Hi khi lng ca vt l bao nhiu? Mt vt nng c nm ln cao vi vn tc 10 m/s t cao 45 m. Khi chm t, ng nng ca vt l 1200 J. a. Tm khi lng ca vt? b. cao no, ng nng v th nng bng nhau? c. cao no, ng nng bng 2 ln th nng? d. cao no, ng nng bng 1/4 c nng? e. cao no, vn tc bng 1/2 vn tc lc chm t?

16

17 18

19

Mt vt c th ri t do t cao 45 m. a. Xc nh vn tc ca vt khi chm t. b. Xc nh vn tc ca vt cao 20 m. c. Xc nh vn tc ca vt ti ni c th nng bng 1/2 c nng. d. Xc nh vn tc ca vt ti ni c th nng bng 3 ln ng nng. Mt vin bi nng 1 kg c th trt t mt nh dc di 50 m, nghing 300. Xem ma st l khng ng k. a. Tnh c nng ca vt. b. Vn tc ca vt cui chn dc l bao nhiu? Mt chic xe nng 150 kg ang chy vi vn tc 30 m/s n chn mt con dc nghing 300 th tt my trt ln dc theo . Xem ma st l khng ng k. a. Tnh c nng ca vt. b. Xe ln n cao no th dng li? Khi xe chy c on ng l bao nhiu? Mt chic xe khi lng 4 kg th dc trn mt con dc nghing di 50 m, cao 30 m. Xem ma st l khng ng k. a. Tnh c nng ca xe. b. Tnh vn tc ca xe chn dc. c. cao no, th nng bng 2 ln ng nng ca xe? Khi xe i c on ng bao nhiu? Mt con lc n nng 1,5 kg c treo trn mt si dy mnh, khng co gin di 1 m. Truyn cho con lc mt vn tc 20 m/s v tr thp nht. a. Tnh c nng ca con lc. b. Khi con lc ln n v tr cao nht, dy treo lch so vi phng thng ng mt gc bao nhiu?
p s: http://gocriengtrenban.blogspot.com hoc http//gcringtrnbn.vn

20

21

22

23

2/4&

Bi tp ng nng - C nng;

13-04.10T

24 25

Mt con lc n c chiu di 1 m c ko nh ra khi v tr cn bng 1 gc 300 ri truyn cho n vn tc 1 m/s theo phng tip tuyn. Tnh gc lch ln nht m vt c th t n. Mt con lc n nng 2 kg c treo trn mt si dy mnh, khng co gin di 2 m gn ln trn. Ko con lc n v tr dy lch 300 so vi phng thng ng ri bung tay. Xem ma st ca dy v trn l khng ng k. a. Tnh c nng ca con lc. b. Tnh vn tc ca con lc v tr thp nht. c. Khi ng nng bng th nng, dy treo ang lch so vi phng thng ng mt gc bao nhiu? Mt qu bng nng 1 kg c th ri t do t cao 45 m. Khi chm t, mt phn nng lng tng ng 1/10 c nng ca bng b truyn vo t. Hi bng c th bt ln ti cao ti a l bao nhiu? Mt qu bng nng 2 kg c th ri t cao 45 m. Khi chm t, vn tc ca bng l 20 m/ s. Xc nh phn nng lng b mt ca bng trong qu trnh chuyn ng? Mt xe t nng 300 kg th dc trn mt con dc di 200 m, nghing 300. Trong qua trnh trt, c mi mt chiu di, xe hao ht mt 200 J. a. i ht dc, xe mt bao nhiu nng lng? b. Tnh vn tc ca xe chn dc. Nm mt qu bng nng 3 kg ln cao vi vn tc 20 m/s t cao 10 m. Lc cn trung bnh ca khng kh tc dng ln bng l 6 N. a. Xc nh cao cc i m bng c th ln n. b. Khi bng ri chm t, vn tc ca n l bao nhiu? Nm mt qu bng khi lng 5 kg ln cao vi vn tc 30 m/s t cao 20 m. Qu bng ln c cao 50 m th ngng li. a. Xc nh bin thin c nng ca h. b. Lc cn trung bnh tc dng ln vt l bao nhiu? c. Khi vt chm t, vn tc ca n l bao nhiu? Mt hn nng 2 kg c nm thng ln cao t cao 20 m vn tc 15 m/s. Khi chm t, vn tc ca n l 20 m/s. Hi lc cn khng kh l bao nhiu? Mt vin bi th ln t nh dc trn trt. chn dc l on ng nm ngang, h s ma st l 0,1. Vin bi trt c mt on ng 50 m ri dng li. Hi dc cao bao nhiu? Mt qu nng 2 kg c gn vo mt l xo cng 50 N/m, t nm ngang. Ko qu nng lm l xo gin 2 cm ri bung nh tay. a. Tnh c nng ca qu nng. b. Khi vt i qua v tr khng co, khng gin, vn tc ca n l bao nhiu? c. Khi vt i qua v tr l xo co li 1 cm th vn tc ca n l bao nhiu? Mt qu nng 3 kg c gn vo mt l xo cng 100 N/m, chiu di t nhin 20 cm t nm ngang. Ti v tr khng co, khng gin, truyn cho vt mt vn tc 20 m/s. a. Tnh c nng ca qu nng. b. Chiu di ti a v ti thiu ca l xo l bao nhiu? c. Khi vt nng c vn tc 10 m/s th l xo bin dng mt on bao nhiu?

26

27 28

29

30

31 32 33

34

3/4&

p s: http://gocriengtrenban.blogspot.com hoc http//gcringtrnbn.vn

Bi tp ng nng - C nng;

13-04.10T

35

Mt h thng gm mt l xo t di 30 cm, cng 100 N/m c t nm ngay chn mt con dc nghing cao 3 m. Th mt vt nng khi lng 0,3 kg trt trn mt dc. Khi vt dng li, l xo b nn mt on bao nhiu?

36

Mt qu nng 2 kg c gn vo mt l xo cng 100 N/m, chiu di t nhin 20 cm t nm ngang trn mt sn. Ko l xo n v tr di 24 cm ri bung nh tay. a. Nu mt sn c ma st khng ng k, hy xc nh vn tc ca con lc khi i qua v tr cn bng. b. Do ma st ca mt sn, khi con lc ln u tin qua v tr cn bng, vn tc ca n l 10 cm/s. Hy xc nh cng ca lc ma st v ln ca lc ma st. Mt l xo nh mt u c nh, u cn li c gn vt nh khi lng m = 0,5 kg. Vt c t trn gi nm ngang song song vi trc l xo (hnh v). H s ma st trt gia gi v vt l 0,2. Ban u gi vt ti v tr l xo gin 10 cm ri bung nh cho vt chuyn ng th khi v n v tr l xo khng bin dng ln th nht vt c tc 20 cm/s. Tm cng l xo. Mt qu cu nh khi lng 100 g treo vo mt u si dy nh khng gin di 0,9 m, u kia ca dy gn vo mt im c nh. Ko qu cu ra khi v tr cn bng sao cho dy lm vi ng thng ng mt gc 600 ri bung nh tay. Tnh vn tc ca qu cu v lc cng dy treo khi qu i qua v tr cn bng. Ba my nng vt nng 50 kg ln cao 7 m so vi mt u cc ri th ri xung nn vo u cc . Cc c khi lng 10 kg. Xem ma st khng kh l khng ng k. a. Mi ln nn vo u cc, vt ny ln 1 m so vi cc. Bit rng khi va chm 20% c nng ca vt chuyn thnh nhit nng hao ph. Hi ng nng cc nhn c l bao nhiu? b. Mi ln nn, cc ln xung 10 cm. Tnh lc cn trung bnh ca t. Mt chic xe khi lng 400 kg ang chy u vi vn tc 30 m/s th b tt my v leo ln mt con dc nghing 300. Lc cn trung bnh tc dng ln xe l 500 N. a. Xe ln c n cao bao nhiu th ngng li? b. Khi trt xung li, vn tc ca xe lc chm t l bao nhiu?

37

38

39

40

4/4&

p s: http://gocriengtrenban.blogspot.com hoc http//gcringtrnbn.vn