UNIVERSITATEA TEHNICĂ DE CONSTRUCŢII BUCUREŞTI FACULTATEA DE UTILAJ TEHNOLOGIC

PROIECT FUNDAŢII DIMENSIONAREA UNEI FUNDAŢII IZOLATE

Prof. Îndrumător: Student: An: Specializarea:

Sl. Dr. Ing. Ernest Olinic Hornea Ninel-Lucian III IMRTC

2012 – 2013

in gruparea fundamentala: V = (1500 + 15N) kN = 1545 kN M = (65 + N) kN = 68 kNm H = 20 Kn b) Stratificatia terenului in zona de fundare este urmatoarea: Stratul I – umplutura neomogena: γ = 18 kN/ Φ= 20 c = 0 kPa Stratul II – argila prafoasa plastic consistenta: γs = 27 kN/ γ = 19.2 kN/ w = 18% Ic = 0.5 kN/m n = 39% w = 8% .deasupra apei subterane E = 24000 kPa .51 + N/100 = 0.54 Φ = 18 c = 40 kPa E = 11000 kPa Stratul III – nisip mijlociu in stare de indesare medie γs = 26. Date initiale: N=3 a) Incercarile de calcul la nivelul terenului.Tema proiectului: Se cere dimensionarea unei fundatii izolate (cu bloc de beton simplu si cuzinet din beton armat) sub un stalp.

Dimensionarea fundatiei izolate pe baza presiunii conventionale de calcul stabilite conform STAS 330/2-85.2. I.1. Sectiune prin fundatie izolata a stalpului si vedere in plan cu indicarea armarii fara extras de armatura – Scara 1:20 II. . Calcului tasarii probabile a terenului de fundare.2.Cerinte: I) Piese scrise: I. II) Piese desenate: II.1. Schema impartirii in straturi elementare si diagrama eforturilor utilizata in calculul tasarii probabile a fundatiei izolate.

1. Pconv Pamant coeziv cu plasticitate medie T0 = 10 ÷ 20 % Indicele de porozitate (e) 0.5 γ = γs ( 1 - ) (1 + ( ) ( ) e= = e = 0. Dimensionarea bazei. Dimensionarea bazei fundatiei izolate in functie de presiunea conventionala de calcul.1.I.5 0.1 λ = 1.66 .1.7 1.2. γmed – greutatea medie a blocului de beton simplu.0 Indicele de consistenta Ic =0.5 300 275 200 Ic = 1 350 300 250 [ ] => I. cuzinetului din beton armat si umpluturii de deasupra fundatiei. λ = 1.

Pconv Ic = 0.5 e Pconv Ic = 1 e Pconv ̅̅̅̅̅̅̅ kPa e CD = k2 ( Df – 2) = K2 = 2 -> pentru pamanturi cu plasticitate medie γ= = .

5 kPa Pmin = 265.B √( ) =√ L= L – lungimea bazei fundatiei B – latimea bazei fundatiei L=3m B=2m CB = Pconv Pconv = ̅̅̅̅̅̅̅ + CB + CD = 281+14.5 kPa GF{ { GS{ .05 kN = = Pmax = 341.9 => 14.05+10.

h . I.1.9 kPa 301.408. Dimensionarea pe verticala a fundatiei izolate.1.5m 0.1. Dimensionarea fundatiei pe inaltime.4 m . L = 3m 1.06 kPa GF{ 408.3.9 301 I.5 m 0.3.

3.6/0. Se verifica: ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ 0. Dimensionarea fundatiei pe latime.0 1.3 m m I.40 .6 Bc10 tgβ 1.6 { I.3.3. B=2 1m b= = 40cm 0.1.3 1.1.1 1.2.Gs Pmax 200 300 400 600 = 1. Verificare.

Calcului tasarii se face prin metoda insumarii pe straturi elementare de calcul. respectiv pana la adancimea la care este indeplinita urmatoarea conditie: Unde: ̅ 261. Calculul tasarii a terenului de fundare. Unde: Calculul la tasare se efectueaza pe adancimea zonei active.73 mPa .2.I. pornind de la legea lui Hooke.

13 0.39 0.02 0.55 0.17 0.Z/B 0 0.09 0.04 0.22 0.8 1 1.sarcina geologica Calculul la tasare se efectueaza pe adancimea zonei active pana la adancimea la care este indeplinita urmatoarea conditie: .2 0.29 0.95 0.6 2 3 4 5 6 L/B 1 0. .6 0.2 1.4 1.   .01  – se obtine prin interpolarea limitei pentru fiecare limita de strat elementar.greutatea volumica medie a stratului geologic.76 0.03 0.4 0.modulul de elasticitate al straturilor elementare in care se gaseste stratul geologic.    .grosimea stratului elementar  .