P&P bpusatkan guru

3pismp_rbt

DISEDIAKAN OLEH: 1. ZULAIHA BT JAMAL 2. ZULFADLI BIN AHMAD 3. JAZLI BIN JOHARI 4. MUHAMMAD HAZWAN BIN SHAMSUDDIN 5. NOOR ATHALIA BT ABDUL GHAPAR 6. SAHWALUDIN B ALI 7. M.ALHAM BIN M.AMIN TAJUK TUGASAN : STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BERPUSATKAN GURU TARIKH : 15 JANUARI 2009 HARI : KHAMIS

No. 1 2 3 4 5

Perkara Terima tugasan Mencari maklumat Perbincangan Menjilid tugasan Print tugasan Jumlah tempoh masa

Tempoh masa 10 minit 60 minit 45 minit 15 minit 05 minit 135 minit

Jam (waktu) 9.30 pagi 10.30 – 11.30 pagi 11.30 – 12.15 tghari 12.15 – 12.30 tghari 12.30 – 12.35 tghari

PENULISAN STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

P&P bpusatkan guru

3pismp_rbt

BERPUSATKAN GURU

PENGENALAN Di dalam kelas tradisional, suasana pembelajaran adalah berpusatkan guru. Guru dianggap sebagai orang yang serba tahu untuk menyalurkan ilmu pengetahuan kepada pelajarnya. Terpulang kepada guru sama ada menggunakan ‘konsep suap’, ‘tipu sunat’ atau pelbagai teori yang telah dipelajari dahulu seperti behaviourisme, kontruktivitisme dan teori kecerdasan pelbagai. Modul pengajaran hanya bergantung kepada buku teks dan pengetahuan pelajar terbatas setakat kandungan dalam buku teks sahaja. Selain itu, sekiranya pelajar tidak faham di dalam kelas dan malu bertanya maka pelajar tersebut akan kekal tidak memahami isi pelajaran yang diajar. Perhatian guru kurang dapat diberikan secara induvidu kerana bilangan pelajar yang ramai di dalam kelas. Jika kelas dipecahkan, bilangan guru perlu ditambah. Penyampaian isi pelajaran bergantung pada guru untuk mewujudkan persekitaran belajar yang menarik dan menyeronokkan. Pengajaran dan pembelajaran hanya dijalankan secara formal iaitu di dalam bilik darjah.

Antara prinsip-prinsip strategi pemusatan guru ialah termasuk seperti: a) Guru sebagai pakar ilmu, guru mengawal proses pembelajaran dan berupaya mengawal hak murid-murid untuk menerima maklumat. b) Murid-murid di ibaratkan sebagai bekas ‘kosong’ di mana pembelajaran dilihat sabagai satu proses penambahan ilmu, kemahiran dan nilai. c) Pengajaran mengutamakan murid-murid yang serdehana pencapaian akademik d) Semua murid berkembang pada kadar yang sama.

P&P bpusatkan guru

3pismp_rbt

Kaedah-kaedah yang terangkum dalam strategi pemusatan guru termasuklah:
a) Pembelajaran langsung.

Membantu murid-murid belajar mengenai konsep dan kemahiran melalui langkah-langkah sepertia. Pengalaman b. Persembahan maklumat baru c. Amalan terbimbing dan amalan berdikari.

b) Kuliah.

Paling biasa digunakan walaupun sering kali dikritik atas sebab-sebab berikut: a. Masa perancangan yang terhad. b. Boleh diaplikasi dalam apa jua kandungan. c. Mudah dilaksanakan tetapi pelajar akan bersifat pasif sepanjang kuliah disampaikan.

c) Perbincangan kuliah.

Merupakan gabungan kuliah dan penyoalan oleh guru.

APAKAH CIRI-CIRI STRATEGI PEMUSATAN GURU? • • Guru memainkan peranan penting Komunikasi sehala. Guru banyak bercakap.

P&P bpusatkan guru

3pismp_rbt

• • • • • • • •

Kepimpinan guru secara autokratik Pencapaian objektif guru diutamakan Penyebaran ilmu pengetahuan lebih diutamakan daripada penyuburan nilai murni/perkembangan emosi. Penyampaian fakta secara menghafal. Pembelajaran berbentuk mengingat/menghafal. Interaksi di antara murid adalah pasif. Kaedah keseluruhan kelas. Murid-murid kurang kreatif/ tidak berinitiatif. Kaedah & Teknik – penerangan, demonstrasi, syarahan, kumpulan/pasukan, bercerita, keseluruhan kelas.

Kelemahan pemusatan guru. Dalam kaedah ini, guru semata-mata menyampaikan isi pelajaran kepada muridmurid. Ia tidak menggalakkan mereka untuk berfikir atau menyoal apa yang dipelajari. Sebaliknya, ia hanya memastikan bahawa mereka pelajario apa yang mereka sepatutnya pelajari. Dalam strategi ini, lama-kelamaan ia akan menjejaskan perhatian dan motivasi murid untuk belajar. Ini adalah kerana penyampaian ilmu secara langsung seperti ini menjadi sabahagian daripada rutin harian mereka.

KESIMPULAN Secara am, strategi ini merangkumi pembelajaran di mana perqanan guru ialah menyampaikan maklumat yang akan dipelajari oleh murid-murid. Sehubunagn itu, maka terlebih dahulu, guru akan mengenal pasti hasil-hasil pembelajaran yang ingin dicapai, kemudian merancang cara bagaimana hendak melaksanakan isi pembelajaran tersebut.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful