BORANG SENARAI SEMAK PEMANTAUAN PBS FAIL PERKEMBANGAN MURID Arahan : Tandakan ( / ) jika ada dan ( X ) jika tiada

BIL JENIS FAIL RING FILE KANDUNGAN 1 buah fail bagi setiap pelajar Maklumat murid Evidens terkini bagi setiap mata pelajaran 1. Bahasa Melayu 2. Bahasa Inggeris 3. Bahasa Arab 4. Sains 5. Matematik 6. Kemahiran Hidup Bersepadu - ERT 7. Pendidikan Islam 8. Sejarah 9. Geografi 10. Pendidikan Jasmani dan Kesihatan 11. Pendidikan Sivik dan kewarganegaraan Laporan formatif / sumatif Borang Skor PAJSK ( guru PJK ) Borang Skor Psikometrik ( guru kaunseling ) *Eviden yang bandnya telah dikemaskini dalam sistem dikeluarkan dan diberi kepada muriduntuk rujukan murid *Jangan biarkan tiap mata pelajaran kosong tanpa evidens terakhir / terkini dalam fail LAPORAN: __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ ADA / TIADA CATATAN

PENGESAHAN Pegawai Pemantau _________________ Nama : Cop Jawatan : Tarikh :` Pengetua/GPK 1 _______________ Nama : Cop jawatan : Tarikh:

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.