SENARAI SEMAK EVIDENS KSSR TAHUN 1 NAMA KELAS Eviden s : : ......................................... .........................................

Deskriptor Catatan

Lulus / Tidak Tajuk : Benda Hidup Dan Benda Bukan Hidup B1D1E1 Mengenal pasti benda hidup dan benda bukan hidup B2D1E1 Mengenal pasti keperluan benda hidup untuk bernafas, bergerak, membesar dan membiak B5D1E1 Memperihalkan tentang ciri benda hidup dan benda bukan hidup Tajuk : Manusia B1D2E1 Mengenal pasti bahagian tubuh manusia iaitu mata, telinga, hidung, mulut, lidah, tangan dan kaki B2D2E1 Memperihalkan tentang fungsi bahagianbahagian tubuh manusia B3D1E1 Menerangkan kepentingan bahagian tubuh manusia B5D2E1 Memperihalkan tentang bahagian dan fungsi tubuh manusia B6D1E1 Menghargai bahagian tubuh badan serta menghormati dan menerima keadaan diri seseorang Tajuk : Haiwan B1D3E1 Mengenal pasti haiwan yang terdapat di sekeliling B2D3E1 Mengenal pasti bahagian-bahagian tubuh haiwan iaitu mata, mulut, telinga, paruh, sayap, kaki, ekor, sirip, sisik, bulu, tanduk, sesungut dan cangkerang B3D2E1 Membanding dan membeza bahagian tubuh satu haiwan dengan haiwan yang lain B3D2E2 Mengajuk bunyi haiwan B3D2E3 Menunjukkan cara pelbagai haiwan bergerak

batang dan akar B3D3E1 Membanding dan membeza bahagian satu tumbuhan dengan tumbuhan yang lain B4D3E1 Mengitlak bahawa ada tumbuhan yang mempunyai ciri yang sama dan berbeza B5D4E1 Memperihalkan tentang tumbuhan dan bahagian tumbuhan B6D1E3 Menghargai pelbagai tumbuhan dan berupaya menerangkan kesannya di muka bumi B6D1E4 Mencipta produk daripada bahagian-bahagian tumbuhan dan menceritakan tentang hasil ciptaan produk Tajuk : Mata Untuk Melihat B1D5E1 Mengenal pasti bahagian tubuh manusia yang berkaitan dengan deria penglihatan. bentuk dan saiz Tajuk : Hidung Untuk Menghidu . buah. sentuh dan pendengaran B2D5E1 Menggunakan deria penglihatan untuk mengenal pasti warna. rasa. bau.SENARAI SEMAK EVIDENS KSSR TAHUN 1 B4D2E1 Mengitlak bahawa ada haiwan yang mempunyai ciri yang sama dan berbeza B5D3E1 Memperihalkan tentang haiwan dan bahagian tubuh haiwan B6D1E2 Menunjukkan kasih sayang terhadap haiwan dengan cara tidak menganiaya haiwan Tajuk : Tumbuhan B1D4E1 Mengenal pasti tumbuhan yang terdapat di sekeliling B2D4E1 Mengenal pasti bahagian-bahagian tumbuhan iaitu pucuk. bentuk dan saiz dalam kehidupan B4D4E1 Mengelaskan objek mengikut warna. bentuk asas dan saiz objek B3D4E1 Menggunakan deria penglihatan untuk menaakul kepentingan warna. dahan. bunga. daun.

rasa.SENARAI SEMAK EVIDENS KSSR TAHUN 1 B2D5E2 Menggunakan deria bau untuk mengenal pasti benda-benda yang berbau dan tidak berbau B3D4E2 Menggunakan deria bau untuk menaakul kepentingan bau dalam kehidupan B4D4E2 Mengelaskan benda-benda yang berbau dan tidak berbau Tajuk : Lidah Untuk Merasa B2D5E3 Menggunakan deria rasa untuk mengenal pasti rasa bahan makanan B3D4E3 Menggunakan deria rasa untuk menaakul kepentingan rasa bahan makanan B4D4E3 Mengelaskan pelbagai bahan makanan berdasarkan rasa Tajuk : Kulit Untuk Menyentuh Dan Merasa B2D5E4 Menggunakan deria sentuh untuk mengenal pasti ciri dan keadaan bahan B3D4E4 Menggunakan deria sentuh untuk menaakul kepentingan ciri dan keadaan bahan dalam kehidupan B4D4E4 Mengelaskan bahan berdasarkan ciri fizikal bahan Tajuk : Telinga Untuk Mendengar B3D4E5 Menggunakan deria pendengaran untuk menaakul kepentingan bunyi dalam kehidupan B2D5E5 Menggunakan deria pendengaran untuk mengenal pasti pelbagai bunyi B4D4E5 Mengelaskan bunyi berdasarkan ciri tertentu Tajuk : Menggunakan Semua Deria B5D5E1 Memperihalkan tentang kepentingan warna. ciri bahan dan bunyi dalam kehidupan B6D1E5 Menghargai organ deria dan memerihalkan kepentingan menjaga keselamatan diri termasuk organ deria Tajuk : Timbul Dan Tenggelam . pelbagai bentuk. saiz. bau.

SENARAI SEMAK EVIDENS KSSR TAHUN 1 B4D5E1 Mengenal pasti objek yang timbul dan objek yang tenggelam B5D6E1 Memperihalkan mengenai pengubahsuaian objek yang tenggelam supaya timbul dan objek yang timbul supaya tenggelam Tajuk : Reka Bentuk B3D5E1 Mengenalpasti bentuk asas bongkah B4D1E1 Menggabung bentuk asas bongkah yang mempunyai ciri yang sama atau yang berbeza B5D7E1 Memperihalkan mengenai kepentingan kepelbagaian bentuk bongkah B6D1E6 Mereka bentuk objek atau struktur menggunakan bentuk asas dan bentuk asas bongkah secara inovatif dan menerangkan objek atau struktur yang dibina .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful