Bab 1: Konsep teknologi dalam pengajaran dan pembelajaran 1.

0) Konsep -Perkataan teknologi berasal drpd bahasa Yunani, “techne” yg bermakna kemahiran menggunakan

-domin2 ini bgrak scara sistematik & brspadu kearah pljar seperti dlm rajah:
=Fungsi pegurusan pgajaran -Pgurusan organisasi -Pegurusan kakitgan =Fungsi pgembgan pgajaran -pyelidikan teori reka bntuk -penerbitan penilaian -pemilihan logistic pnggunaan pngedraan
=Fungsi susber pmblajarn -Mesej -Manusia -Bahan -peralatan -Teknik -seting

pengetahuan secara sistematik sehingga terbit satu amalan yang praktikal bagi melaksanakan sesuatu tugas. -Teknologi bukan semata-mata alat dan mesin sahaja. Ia merangkumi proses dan idea. -Kekuatan teknologi terletak terutamanya pada proses dan idea, manakala kejayaan untuk mencapai sesuatu maksud atau objektif terletak pada alat. -(Galbraith, digunakn sesuatu kejayaan. -teknologi pendididkan dalah 1 bdg yg berusaha kearah meningkatkn kualiti @ keberkesanan P&P. 1.1) Perkaitan teknologi dlm p&P 1967) keupayaan sistematik tgas dlm shigga tersbut mggunkn mampu mncapai pgetahuan saintifik @ pgethuan lain yg trsusun yg secara tgas mempamerkan amlan yg praktikl dlm mlksanakan sehgga

P E L A J A R

Fungsi pengurusan pengajran -bertujuan utk mgarah, myelaras dan mgawal fungsi yg setrusnya iaitu fungsi pgembagn pgjran dan fgsi sumber pemblajaran -bertgungjwab dlm mmstikan teknlogi dlm pembljaran berjln lancar dan bksan -didukung o 2 pihak, pegurusan organisasi & pgurusn kakitgn Domain teknologi dlm pengajaran dan pembelajaran fasa kedua

-Teknologi dlm P&P adlah 1 usha meningktkan keberkesanan & kualiti terhdp ilmu pgetahuan yg dimpaikn oleh guru & dtrima dgn pemehaman yg mndlm olh pljar. -Kesimpulannya, Proses pgjrn dn pmblajarn akan mnjadi lebih bermkna dan brksan sekiranya elemen teknologi digabungkan seperti penggunaan visual, audio dan lain bidang teknologi. 1.3) Domain-domain 1.3.1) Domain teknologi dlm pgajarn dan pmblajarn fasa pertma -Dlm fasa 1 domain tknologi dlm pgajarn & pmblajarn brdsarkan 3 fungsi berikut:
PENILAIAN -Analisis masalah -Pengukuran rujukan kriteria -penilaian formatif & sumatif PENGURUSAN -projek -sumber -maklumta -sistem pyampaian REKA BENTUK -RB sistem pengajaran -RB mesej -Strategi pengajaran -ciri2 pelajar PENGEMBANGAN -Teknologi percetakan -Teknologi audiovisual -Tknlgi brasska komputer Teknologi bersepadu PENGGUNAAN -media -difusi dan inovasi -pelaksanaan

TEORI DAN AMALAN

-polisis & praturan

 Pengurusan pgajaran  Pengembgan pengajaran  Sumber pmbelajrn
-setiap domain memainkn pranan msing2 yg brtjuan utk mewjudkn keberksanan proses pgjrn bgi mghsilkan plajar yg cmerlng

1

• Prinsip-prinsip teknologi pendidikan Prinsip 1 Prinsip 2 Prinsip 3 Prinsip 4 Prinsip 5 Prinsip 6 Sejenis media shj tdk bleh diguna dgn brksan utk smua tujuan P&P Penggunaan media msti sesuai dgn objktif P&P Penggunaan msti mgetahui isi kndgan media Media diplih msti sesuai dgn kedah pengajaran Sesuai dgn keupyaan & gya pembeljran pelajar Media tdk blh dikatakan brksan @ tdk bksan hnya krana ia brbntuk maujud @2 abstrak Media dipilih secara objektif & bkan mgikut sekera @ prasaan sndiri Keadaan fizikal yg trdapat di sekeliling media akn mmpgaruhi hasil yg dperolehi

Kepentgn teknologi pendidikan dalam pengajaran dan pembelajaran -melicinkn proses P&P krn brfokuskan kpd isi pntg kpd topic yg akn dsmpaikn -mnjimatkan masa, tnaga & wang -mgelakkn rasa bosan plajar sterunya mgekalkn minat plajar. Blh mghiburkn pljr -melibatkan pelbagai deria pljr -memperkaya pgalamn plajar. Cth dari tidak tahu ttg letusan gunug berapi jadi tahu dgn bantuan video

Prinsip 7 Prinsip 8

Ciri-ciri dan jenis teknologi pendidikan yang baik -alat yg dpt mnjlaskan idea2 yg kabur & mnrangkan isi2 plajaran -alat yg bsar & jlas utk dilihat o semua plajar. Cth tlsan yg ditulis di transprisi mstilh bsar - tulisan & gmbar harus diplbagaikan warna . cth warna yang bebeza bagi penekanan perkataan yang baekaitan fakta -guna bahan yg than lama & blh dsimpn •Peranan dan kepentingan Teknologi Pendidikan dalam pengajaran-pembelajaran -mgikut pakar 75% dr mklumat yg kta perolehi adlah melalui penglihatn 13% dari pendgran dan selebihnya melalui deria sntuhan A. kepentigan bahan pengajaran -bantu guru smpaikan pgajaran dgn tepat -merangsng mint murid spy bri tumpuan pd pljrn -pghuraian guru trhdp pljrn dpt dkurgkn dgn bntuan bhn pgajaran. B. kepentingan bahan pembelajaran -Pljr dpt membuat hgbgkait antara bnda konkrt dgn abstrak -mgukuhkan igtn plajar - tambhnkn aktiviti pgayaan dan pemulihan pljr -bantu pelajar utk myeleikn maslh

2

Bab 2: Reka bentuk Pengajara• Pengertian -satu proses sistematik utk mereka bntk, mmbgun, melksana & mnilai pengajaran -sains utk mencipta spesifikasi pgajran dgn trperinci utk pgembgn, penilaain, dan pyelenggaran satu keadaan yg blh mmudhkan pmblajaran sesuatu unit plajaran tdak kra kcil atau bsar dlm 1 matapelajrn. Konsep reka bentuk pengajaran =reka bentuk pengajaran sebagai satu proses -Sbagai 1 proses RP, merupkan pembinaan perancgn, perancagn sistematik dgn mengaplikasikn teori pengjrn & pmblajaran -RP ini mragkumi keseluruhan proses 1. mganalisis keperluan pmblajaran dan matlmt pembelajrn 2. mmbna system pympaian utk mncapai matlmt pmbelajaran 3. mydakan bahan dan aktiviti pengajaran –pembljrn 4. melksanakn perancgn pgajaran pmbljaran 5. membuat penilaian pengajaran & aktiviti pmbljran =reka bentuk pengajran sbg satu disiplin -ia merupkn satu cabng ilmu pengetahuan yang berkait dgn pyelidikn dan teori ttg strategi pengajran -teori RP menentukan apakah kaedh yg paling sesuai dgunakan bg memastikan pembelajaran berlaku Terdapat bnyk model reka bentuk pengajaran tetapi secara amnya terdapat 6 perkara asas 1. Menentukan kepperluan pelajar 2. Menentkan matlamat dan objektif 3. Membina prosedur penilaian 4. Mereka bnetuk dan memilih startegi penyampaian 5. Mencuba system pgajran • Peranan dan kepentingan reka bentuk pengajaran -perancgn yang baik dapt mnjamin pencapaian objektif atau hasil pembelajaran yg dirancang -reka bntuk pengajaran memainkan peranan penting dalam menentukan kejayaan penagajaran dan pembeljaran bilik darjah Kepentgan RP: 1 meningkatkan pencapaian pelajar

2 menjadikan pengajran dan pmbljrn blik darjah lebih teratur 3 objektif p&p dan hasil pmbljran mdah dcapai 4 membntu dlm proses membuat kputusan 5menjimatkan masa dan peruntkan yg bsar khusus bgi sesuatu progam yg bsar dan luas, cth pnddkn jarak jauh • Model-model reka bentuk pengajaran seperti ADDIE dan ASSURE =Model ADDIE -Setiap lgkah dlam model ini mgandungi 1 set soalan yg jawapannya menjadi asas kpd lgkah seterusnya -Soalan dan jawapan kpd soalan2 mngerakkan skop reka bntuk iaitu kurikulum kursus, modul @ sesi pengjran -Mengandungi lima peringkat. Dan bersifat dinamik serta dpt diaplikasi utk myedakan modul @ program latihan yg efektif. -------MODEL ADDIE---------Terdapat 5 lgkah dlm model ini A- Analyse (analisis) =pembangunan konsep, pnyataan tujuan, knalpasti pengguna sasaran, prbncangan, pemerhatian dan pmbcaan. D-Design (rekabentuk) =memberi tumpuan kpd objektif pmblajaran, alat taksiran, latihan, isi kandungan, perancagn P&P dan pemilihan media D-Development (perkembangan) =melibatkan pemilihn & pyatuan isi kndugn & teknologi. Program /projek akn melalui pross ujian & percubaan. Hsil mklum bls drpd ujian & prcubaan ini akn dgunakn utk mnjadikan program/projek lbh baik I-Implement (pelaksanaan) =prosedur latihan dbentuk. Lathn trmasukklah memaham kuriklum, hsil pmbljran,pggunaan media, cara pympaian, dan proses penilaian bg pljr.

3

Justeru. ditambahbaik dan dibaik pulih sesuai dengan situasi semasa. Penilaian formatif dilaksanakan sepanjg proses ADDIE pd setiap peringat. and materials (Pilih pengajaran perlu dijelaskan terlebih bahan) -Penggunaan bahan di sini merujuk kepada bahanbahan pelbagai bentuk dan media. -Pelajar perlu dilibatkan secara aktif dalam pengajaran dan pembelajaran. Sumatif diadakan dlm bntuk ujian domain khusus dan mrupkn maklum bls pgguna pljr pelajar iaitu memberi penekanan kepada pelajar aktif. -Misalnya kaedah perbincangan. media dan bahan) -Kaedah dan strategi pengajaran yang paling sesuai dan selaras dengan objektif pembelajaran dapat menjamin pencapaian objektif pembelajaran.Soalan-soalan yang boleh digunakan sebagai panduan analisis seperti berikut: • Siapa kumpulan sasar? • Apakah ciri-ciri mereka? • Apakah hasil pembelajaran yang hendak dicapai? • Berapa tempuh perlaksanaannya? State Objective (Nyatakan objektif) -Pada peringkat ini kita seharusnya menyatakan apakah objektif pembelajaran terhadap kumpulan sasar. -Kadang-kadang perancangan pengajaran dan pembelajaran kelihatan cantik dan sempurna tetapi gagal apabila dilaksanakan. Evaluate and revise (Nilai dan semak) -Penilaian formatif memberi maklum balas semasa proses pengajaran dan pembelajaran. . -Maklum balas ini dapat digunakan untuk membetulkan atau menambahbaikan proses dan bahan pengajaran dan pembelajaran. guru perlu mencuba perancangan pengajaran dan pengajaran ke atas sekumpulan kecil pelajar untuk mendapat maklum balas keberkesanan perancangan tersebut. kajian lapangan. simulasi.guru hendaklah menentu arah tuju pengajaran dan pembelajaran. pembelajaran kendiri dan sebagainya. Require learner participation (Memerlukan penglibatan pelajar) -Pada fasa ini. media.E-Evaluation (penilaian) =mergkumi 2 bhagian iaitu penilaian formatif dan sumatif. e-learning. video. komputer. -Strategi yang diamalkan pada masa kini ialah strategi pengajaran dan pembelajaran berpusatkan 4 . online learning. cetak. kajian kes. pelajar membuat simulasi dan juga membuat beberapa aktiviti seperti membuat kajian kes. kajiam makmal. media. -Dalam hal ini pelajar terlibat dalam kerja kumpulan. penglibatan pelajar adalah penting. Select method. Pada masa kini penggunaan bahan capaian seperti internet. -Objektif mestilah dinyatakan secara eksplisit supaya mudah diukur dan cicapai. -Boleh juga menggunakan bahan yang sedia ada tetapi perlu dipastikan bahan tersebut diubahsuai. objektif dan matlamat dahulu -. Utilise media and materials (Gunakan media dan -----Model ASSURE-------A–Analyse learner (Analisis pelajar) S–State objective (Nyatakan objektif) S–Select method. kaedah. gambar dan lain-lain. laman web dan sebagainya sudah menjadi kebiasaan. and materials (Pilih kaedah. berbincang dan memberi idea. media dan bahan) U–Utilise media and materials (Gunakan media dan bahan) R–Require learner participation (Memerlukan penglibatan pelajar) E–Evaluate and revise (Nilai dan semak) Analyse Laerner (Analisis Pelajar) -Pada peringkat ini masalah pengajaran.

dan respons pelajar memberikan maklum balas kepada guru sama ada mesej telah diterima dan difahami atau sebaliknya. Pemilihan media yang paling sesuai dengan pengalaman pelajar dapat mempercepatkan dan memudahkan penyampaian mesej. dalam bentuk abstrak. gambaran. Mesaj boleh dalam bentuk maklumat. mungkin dalam bentuk asli atau yang sebenar. symbol. Saluran mesej merupakan alat fizikal yang digunakan dalam penyampaian mesej. tingkah laku. Mesj ialah isi kandungan atau maklumat yang hendak disampaikan. -Media inilah yang mesej menjadi atau perantara maklumat dalam antara penyampaikan penyampai dengan penerima. projector filem dan sebagainya. bentuk bahasa dan sebagainya. -Tindak balas. peringatan dan sebagainya. Alat saluran mesej ini boleh dalam bemtuk elektrikal. -Dalam proses pengajaran. 2. visual. media merupakan saluran komunikasi yang penting. bentuk mesej. mekanikal. digital dan sebagainya.• Reka bentuk mesej -merupakan pghubung / org tgah dintara mesin dgn manusia. -Guru dan pelajar saling memainkan peranan sebagai penyampai maklumat dan penerima maklumat. 3. -Dalam reka bentuk pengajaran. projector overhed. dan saluran mesej. reka bentuk mesej adalah penting kerana ia memastikan mesej difahami. -Penerima dan pemahaman menjamin keberkesanan pembelajaran. -Torkelson (1972) membahagikan media kepada tiga kompenen. iaitu mesej. LcD. 1. mesej inilah pengajaran yang dan -Mesej dapat disampaikan melalui pelbagai media. Bentuk mesej merujukan kepada cara maklumat disimpan. Anatara alat penyaluran mesej ialah media televisyen. radio. motivasi. 5 .

-Ciri pelajar yang akan menggunakan media dan kaedah pembelajaran yang telah dialaminya. -contoh media spt video. f) Penggunaan mewujudkan pengalaman konkrit. =Di samping itu juga media dapat: -mengurangkan masa penerangan -pelajar dapat belajar lebih -pelajar dapat mengekakalkan kefahaman -pelajar dapat meyakinkan alat bantu kemahiran memudahkan dan kita prestasinya pada subjek yang dipelajarinya. radio. bhn bctak & pgajar.pegun/gerakan /gabungan kedua2 Fungsi media adalah utk: -membuat pengajaran lebih trsusun -memberi mklumt -pmbljran mnjadi lbih dkat -mmprkaya pgalaman -pmbljran lbih seronok -pmbljran lbih brsifat individu =Pgajaran bersama pgajar menjadi lbih bermakna =pengajaran tanpa pgajar boleh terjadi. OHP. -Smaldino (2005) media diggp sbg medi pgajaran utk bntu proses komunikasi dan pmbljrn -media dlm pdndidikn tlh dhubungkan trus dgn bnda. gambar foto. mikrokomputer dan kemudahan virtual yang hendak digunakan itu ada dan boleh digunakan. alat. prkaks dan bhn pndidkn dan pgajrn •Fungsi media dalam pengajaran dan c) Media bantu guru menyampaikan mesej dalam pengajaran. memberi maklumat yang tepat dan jelas. -Melalui pengalaman yang lepas penggunaan media dalam proses P&P perlu dilakukan dengan berhemah untuk pemilihan kesesuaian media dengan pengajaran. gemuruh semasa penyampaian pastikan perkara berikut sudah diketahui.filem. rakaman audio. televisyen. 6 . sebelum membuat pemilihan media. slaid. pembelajaran -sifat medi yg pnting adlh spt berikut =persmbhan brgambar-fotografik @ grfik =faktor saiz-bkn tyg @tyang =faktor warna-hitam putih @ bwrna =pergerakan. =Kedua. -Terdapat 6 panduan pemilihan media =Pertama. tentukan jenis media seperti bahan-bahan cetak. -Tajuk dan kandungan isi pelajaran yang hendak disampaikan. pita audio.Bab 3: Media Pengajaran • Konsep -media bermaksud saluran komunikasi -merujuk kepada apa shaja yg membawa mklumat drpd pympai kpd penerima. Pggunaan media mmbntu pljar bljar tanpa pnduan =pgjaran tematik diperolehi melalui pggunaan video. Prosedur Pemilihan Media -Media boleh digunakan dalam pelbagai cara dan bentuk dengan tujuan untuk membantu seseorang dalam proses pengajaran dan pembelajaran. motivasi pelajar dalam pembelajaran dan memberi hiburan e) Melalui media keterangan seribu perkataan dapat diperjelaskan dengan sekeping gambar. -Matlamat dan objektif pengajaran tersebut. -Strategi penyampaian guru (cara. pita video. mana satu yang akan didahulukan). =pndidikn jarak jauh mrgkumi media cetak dan elektronik =pndidikan bg plajr istimewa lbih mdah dilaksanakan =Kepentingan media dalam P&P a) Media menjadi sumber yang dapat membantu guru dalam proses pengajaran dan pembelajaran berikut: -Memainkan peranan sebagai papan hitam -jdi alat yg blh mngwl displn peljr sms P&P -mengurangkan kebosanan pelajar di mana menggunakan pelbagai multimedia b) Media dapat membantu guru menyakinkan diri dan mengurangkan pengajaran. -Bilangan pelajar dan tempat atau suasana yang kita akan gunakan media tersebut.

b. bgrk Manipultif org contoh Huruf. dll Ppn=kapur. slaid & mikriflm Pta video. sama ada komunikasi sehala atau dua hala =Keenam. kartun Pita rakaman. papan kapur. • Jenis-jenis dan klasifikasi media Jenis media Teks Audio Visual motion. masa persiapan juga kemahiran teknikal tentang penggunaan media pengajaran tersebut =Keempat. mudah disebar. pljr. =Kelima. poster poskad dll Model. boneka. Pembaca boleh mengambil masa yang lama untuk mencerna isi maklumat yang terkandung di dalamnya dan boleh diulang-ulang mengikut keperluan pengguna. animasi Bahan 3D Guru. elektronik Pita kaset. tentukan sumber sokongan yang boleh digunakan. d. Maklumbalas tidak dapat disampaikan serta merta kecuali internet. b. c. gmbar grafik. mudah dipindahpindahkan dari seorang pengguna kepada pengguna yang lain. kad imbsan. bulletin. Keberkesanan media cetak banyak bergantung pada kebolehan individu menguasai bacaan. dgital & flm dll Gmbr foto. Jika kebolehan membaca lemah maka pembaca akan menghadapi masalah untuk memahami isi maklumat. lukisan.=Ketiga. Kebaikan media ctak a. guru perlu menentukan cara penyampaian yang hendah digunakan. putih. kain flannel. srat khbar. risalah Klasifikasi mdia Tyang kaku Tayang gerak Bhan grafik 2D Bhn grafik 3D Papan pmeran Media audio Media ctak Bahan jenis perkakasan (hardware) Kamera filem 35mm Kamera video Perakam audio Radio Televisyen Projektor filem Projektor OHP Projektor slaid Projektor LCD Projektor legap Bahan Jenis Perisian (software) Filem Transparensi Kaset audio Perisian computer Mikro filem Slaid 7 . bnyi Poster. pakar rujuk contoh Transperensi. Media cetak tidak dapat menampilkan gambar bergerak dan bersuara yang dapat memberikan pengalaman pelajar bersifat konkrit.bku teks. Media cetak mampu menyimpan maklumat yang konsisten dan tepat Kelemahan bahan cetak a. cakera padt & computer Modul. c. Media cetak didapati lebih ekonomi. poster. terutamanya kakitangan sokongan. Bentuk media cetak didapati mudah dibawa dan mudah juga digunakan di mana sahaja. kenalpasti media dan kelengkapan yang pelajar boleh gunakan. dan nombor dlm buku. ckra pdt. pastikan tempat dan suasana fizikal yang guru hendaj gunakan media itu sesuai dan boleh memberi kesan yang baik dan objektifnya tercapai. diorama. skrin Muzik. Bahan bukan bercetak menggunakan kemudahan telefon atau kemudahan yang berkaitan dengan media.

-Mengikut Schramm W. semasa & selepas instruksi Penilaian ke atas pelajar & medium S S U R Require Learner Participation Evaluate and Revise E 8 . Pemilihan. mengatakan bahawa media pengajaran hanya berfungsi sebagai untuk menyampaikan pengajaran tetapi tidak dapat mempengaruhi secara langsung pencapaian pelajar-pelajar. -Ia dapat digunakan dengan bantuan teknologi yang mudah atau dengan bantuan teknologi yang canggih. Methods and Materials Utilise Ciri-ciri umum Kebolehan awal Gaya pembelajaran Syarat Pencapaian Tahap pencapaian minimum Pemilihan sumber sedia ada Modifikasi sumber sedia ada Membina sumber baru Membuat preview Menyediakan persekitaran Menyediakan peluang pembelajaran Aktiviti di dalam kelas dan selepas P & P dijalankan supaya pelajar dapat memproses pengetahuan tersebut. -mengikut seorang pengkaji. Sebelum. -Tujuannya ialah supaya dapat memenuhi fungsi sesuatu topik dan strategi pembelajaran untuk membatu guru dalam proses penyampaian maklumat kepada pelajar-pelajarnya. Clark. (1977). -sesuatu media pengajaran sama ada dihasilkan atau yang tersedia ada harus dipilih dengan teliti dan dirancang pengajarannya. A Analyze Learners State Objectives Select Media. Penghasilan dan Penilaian Media Pengajaran (Model ASSURE) Pengenalan: -Media pengajaran dapat diklasifikasikan dengan merujuk kepada jenisnya. R.Bab 4: Perancangan.E (1983). mengatakan bahawa pembelajaran lebih dipengaruhi oleh sesuatu kandungan dan strategi pengajaran yang dirancang melalui sesuatu media dan bukannya dipengaruhi oleh media tertentu sahaja.

lambang-lambang. item perlu disusun supaya tidak janggal. =kepentingan grafik dlm pndidikan -Grafik penting untuk menyediakan bahan-bahan pandangan (visual) yang sangat menyampaikan sesuatu mesej tertentu dengan jelas. permukaan dibawah (lantai) Bentuk -mempunyai permukaan -nilai bg bentuk akan berubah mngikut persepsi manusia. -Selain daripada perbezaan warna. -Pembangun perisian kursus seharusnya pandai menyusun item yang ingin dipersembahkan supaya ia kelihatan seimbang. lakaran yang dijadikan satu media untuk memberi konsep dan idea dari pengirim kepada sasarannya dalam proses Ruang -merupakn kwasan kosong yg brada disekeliling sesuatu objek yg jga dirujuk sbg jarak antara 2 objek/ ronggayg tdapat dlm sesuatu bnda. dan lebih dr 1 berdekatan dan grafik kecil dengan besar. unsur dengan menegak.jisim. 9 . -Bagi menunjukkan perbezaan antara dua objek. tinggi bentuk dll keluasan. permukaan menegak (dinding). tekstur licin dengan kasar. garis halus dengan kasar. warna dan ton dguna. jalinan. kontra juga boleh ditonjolkan dengan perbezaan font.Bab 5: Asas Grafik =Definisi -Grafik adalah bahan yang dilukis sebagai karangan visual. Prinsip reka letak grafik Contrast (Perbezaan yang ketara) -prinsip contrast menyatakan jika dua item tidak serupa. Elemen asas reka letk grafik Titik -merupakan penggerak utama Sesutu bntuk -menendakan sesuatu kedudukan didlm ruang -tdak mmpunyai ukuran pnjg/lebar. maka harus jadikan mereka penting untuk berbeza iaitu sangat berbeza. angka. catan dan cetakan stelah unsur garisan. dalam prinsip alignment. -ruang nyata ialah ruang yg trdapat dlm bntuk konkrit iaitu bntuk objek sebenar 3D yg dapt diliht. setiap item yang hendak diletakkan dalam muka perisian perlulah seimbang dengan muka perisian kursus agar kelihatan menarik. -memberi satu atau lebih keterangan visual. lakaran dlm seni bina rumah-garisan diolah bg mnampakkn permukaan diatas (bumbung rumah). huruf. -2 jenis ruang iaitu nyata dan tampak. perkataan. -contoh. garis berjauhan mendatar dengan menyampaikan maklumat. objek besar dan kecil. -Perkataan -Grafik grafik ialah sebenarnya kombinasi berasal dari perkataan Greek “graphikos” bererti lukisan. lukisan. -Idea utama di sebalik contrast ialah untuk mengelak unsur dalam paparan kelihatan hampir sama. -percantuman du titik akan membentuk garisan Garisan -merupakan elemn paling ringkas yg bermula dgn titik -kombinasi garisan mewujudkan pelbagai imej Permukaan -pengulangan garisan sama ada secra menegak mndatar akan mwujudkan permukaan. Aligment (Penjajaran) -Dalam prinsip alignment. -Contrast adalah salah satu daripada cara yang paling berkesan untuk menambahkan tarikan terhadap sesuatu reka bentuk. brsift statik. simbol-simbol. tdk mmpunyai arah. ada yg melihat dari kedudukan bentuk. gambar-gambar. -Dengan kata lain. sntuh dan rasa. -ruang tmpak ialah ruang ilusi yg timbul lm seni tampak. pembangun perisian perlulah memilih warna yang kontra (warna gelap dengan warna terang).

-Dengan kata lain sesuatu bahan grafik dan bahan yang diletakkan di atas muka perisian seharusnya dapat memudahkan penerokaan dan merangsangkan pemikiran. Tipografi -merupakan satu ilmu dlm pemilihan & pyusunan fon pd ruang yg tersedia utk mncipta kesan tertentu yg mndorong pmbaca mmbca dgn selesa. Gunakan warna supaya visual kelihatan mudah dilihat dan difahami. elemen ini Cth: akan menjadi satu unit visual daripada beberapa unit terpisah. penggenap. -Terdapat 72 poin dlm 1 inci . -Walaupun -Tujuan penggunaan warna warna adalah tertakluk kepada prinsip2 dan batasannya.Simplicity (Ringkas) -Grafik dan animasi perlu ringkas dan dapat merangsangkan pengguna memahami maksud yang hendak disampaikan. Rancangkan penggunaan warna untuk melahirkan kesan tertentu. warna berhampiran atau warna Repetition (Pengulangan) -Dalam prinsip repetition terdapat satu piawai antara muka perisian supaya pengguna akan 10 . iv. Gunakan warna yang berharmoni seperti warna monokoromik. -antara cara utk timbulkan penekanan: o o o Saiz yg lbih bsar. iii. dapat mentafsir dan memahami dengan mudah arahan yang diberikan oleh perisian. ii. supaya pengguna dapat melihat kesinambungan yang wujud antara item. Stail huruf -Terdapat plbagai style fon yg mmbolhkan sesuatu media nmapak menrik dan brkesan. -Lazimnya perbezaan warna antara latar dengan warna pada visual akan menimbulkan kontras yang Emphasis (Penekanan ) -reka grafik harus fokus kpd item utama shaja. -pemilihan fon yg sesuai sgt ptg bagi menmpakkn media yng dibuat brkesan Saiz fon -saiz fon perlu sesuai dgn kriteria media yang ingin dihasilkan. Gunakan warna untuk mengasingkan dan menegaskan sesuatu elelmen tumpuan. Panduan am mewarna i. lebih bermakna dari teks yang panjang lebar Proximity (Jarak antara objek) -Dalam prinsip proximity item yang digunakan dalam muka perisian perlulah dikumpulkan pada satu kawasan. -Oleh yang demikian. Warna -Penggunaan sesuatu warna-warna yang tertentu dalam bahan visual begitu akan dapat menimbulkan adalah untuk perasaan mood dan minat tertentu. -Visual yang dipilih perlulah ringkas.saiz normal yng sering digunkan ialah 6-72 poin. -Sekeping gambar yang ringkas contohnya. -Pembangun perisian perulangan media teks. a. bersesuaian dengan pengguna dan mudah difahami. audio. grafik dan video untuk menyampaikan mesej yang sama. blh dibaca/ blh mnarik minat. -Pengulangan menggunakan persembahan media yang berlainan akan membantu boleh pemahaman menggunakan pengguna. -Pengumpulan dilihat item satu membuatkan kumpulan pengguna merasa selesa kerana item-item yang berkaitan sebagai dan tidak terpisah-pisah. -item tersebt mnjadi pusat penumpuan. cnthya utk fon Warna & bntuk yg kontras Pencahyaan yg smpurna baik. penggunaan memudahkan ataumeningkatkan kejelasan visual.

11 . Contohnya: warna ungu muda hingga warna ungu-tua. Ia terdiri dari satu warna yang muda membawa kepada warna tua. ii. b. hijau-biru dan biru. Skim warna penggenap Warna penggenap berharmoni terdiri dari warna warna yang bertentangan dalam carta warna. warna kuning-oren digunakan bersama warna biru-ungu.v. kuning oren dan oren. hijau. Ini diikuti dengan warna merah. Permukaan hitam akan kelihatan lebih jelas jika warna putih digunakan sebagai warna latar. ungu dan kuning. Skim warna berhampiran Warna berhampiran berharmoni terdiri daripada warna-warna yang berhampiran dalam carta warna. oren. Contohnya warna hijau. warna kuning. biru. Skema warna -warna yang terdapat dalam roda warna. iii. i. Skim warna monokromik Warna monokromik berharmaoni adalah sangat popular. Contoh.

kertas kaca dan sebagainya. Gambar mudah didapati dan dihasilkan. Gambar boleh menerangkan dengan jelas konsepkonsep abstrak kepada ida-idea yang maujud dan formal.Bab 6: Penggunaan Bahan-bahan 2 Dimensi dan 3 Dimensi dirakamkan dengan kamera di atas kertas foto atau filem. • Jenis-jenis bahan 2D GAMBAR ATAU GAMBAR FOTO: -Gambar foto sama ada dalam bentuk hitam putih atau berwarna merupakan gambaran sebenar rupa bentuk manusia. Kaku dan mungkin konsep sebenar bahan yang ditunjukkan tidak dapat disampaikan kepada murid dengan sepenuhnya. Papan pelabagai guna. -Bentuk dua dimensi mempunyai lebar dan panjang dan boleh dihasilkan di atas permukaan kain. Tidak dapat menunjukkan keadaan atau sifat sebenar sesuatu benda kerana gambar berbentuk dua dimensi. tinggi dan lebar. -Pada masa ini. Model. Kelemahan gambar foto: a. . e. Diorama. -Banyak guru jenis bahan boleh didapati di dalam media pengajaran antara lain kumpulan ini. b. atau keadaan sebenar apa yang • Pengertian bahan 2D dan 3D -Bahan 2D atau dua demensi adalah bahan-bahan visual yang dilukis. Kadangkala gambar yang ditunjukkan tidak mempunyai warna. dengan penggunaan kamera digital. hobi dan lain-lain. -Jenis-jenis bahan 2D yang dapat digunakan di dalam bilik darjah termasuklah Gambar. pekerjaan manusia. dicetak atau digambarfotokan di atas sekeping kertas atau permukaan rata. Papan putih. Carta. Boneka. pelbagai bentuk dan jenis gambar foto boleh didapati seperti pemandangan. -Bahan 3D atau Tiga Dimensi adalah bahan-bahan yang mempunyai dimensi panjang. aktiviti harian. Tidak memerlukan peralatan khas untuk menggunakan gambar kecuali jika gambar terlalu kecil. kesahan tidak dapat dibuktikan. b. Graf.Untuk tujuan pendidikan. Bahan-bahan 3D yang digunakan oleh sebagai termasuklah Realia. -Bahan tiga dimensi ini mempunyai bentuk dan menyerupai bahan yang sebenar. Peta. -Bahan-bahan 2D mungkin memerlukan cara untuk memaparkannya dan biasanya menggunakan papan paparan. d. Kadangkala gambar terlalu kecil untuk dilihat dengan baik oleh murid-murid dalam bilik darjah yang besar. c. Kad Imbasan dan Kad Gambar. gambar foto boleh dihasilkan untuk tujuan cetakan atau digunakan sebagai paparan dalam media tayang. Poster. Papan magnetik dan „Flip charts‟. Akuarium. tempat dan benda yang telah cth gambar Kebaikan Gambar foto: a. 12 . Grafik. c. -Antara papan paparan yang boleh digunakan ialah Papan hitam. Mobile dan Topeng. d. -Melalui rakaman kamera boleh menggambarkan peristiwa dirakamkan. Gambar dapat menunjukkan mengenai sesuatu benda atau keadaan yang baru kepada murid dengan jelas dan tepat. Penggunaan gambar foto boleh disesuaikan dengan semua peringkat pengajaran pembelajaran dari set induksi hingga ke penutup. sejarah sains.

graf kegunaan darjah bergantung kepada dua faktor yang penting iaitu: i. kumpulan dan sebagainya.e. GRAFIK -Grafik adalah gambar yang dilukis dalam bentuk hitam putih atau berwarna-warni. di mana skala menegak menunjukkan perubahan kuantiti. -Jenis graf Graf Bar -Data-data ditukar menjadi blok atau selinder yang mempunyai nilai-nilai tertentu. -Sebelum carta dapat digunakan dengan sempurna dalam bilik darjah. -Graf Bar mudah dibaca dan amat sesuai untuk murid tahap rendah. bahan-bahan taksonomi tertentu. 13 . -Bagi memastikan tiada kekeliruan mesej berlaku. -Carta selalunya mempunyai satu sifat utama iaitu melibatkan gambaran satu proses atau pun aliran perubahan sesuatu. Carta Masa Menggambarkan berguna untuk hubungan masa dan masa peristiwa. Kadar kesukaran fakta atau data yang hendak disampaikan. c. b. d. -Guru perlu berhati-hati kerana telah terbukti berlakunya perbezaan intepretasi mengenai mesej yang ingin disampaikan oleh grafik. satu siri meringkaskan Cth graf bar peristiwa yang telah berlaku. -Pandangan dan intepretasi setiap individu adalah berbeza mengenai maksud sesuatu grafik yang dilihat olehnya. -Graf merupakan satu persembahan visual yang menarik -Pemilihan dan berguna untuk dalam pengajaran bilik dan pembelajaran. Carta Organisasi Menunjukkan hubungan atau rantaian pentadbiran ataupun pemerintahan di dalam sesuatu organisasi kumpulan dan sebagainya. -Biasanya graf dilukis menegak. Carta yang baik mesti dapat menyampaikan mesejnya melalui visual. Tahap fahaman atau penerima murid. Carta Urutan Menggambarkan satu siri urutan atau sekuen atau prosedur atau tatacara atau tatacara atau aliran suatu proses atau tindakan tertentu. Kemungkinan murid tersilap membentuk konsep mengenai sesuatu benda. tumbuhan mengikut sifat. -Graf adalah gambaran visual mengenai satu set nilai data yang dapat memberi penerangan boleh tampak mengenai hubungan dan perubahan-perubahan yang berlaku pada set data itu. e. lebih baik jika ketebalan atau lebar blok yang dibuat itu dilukis menegak dengan menggunakan sukatan unit yang serupa. Gambar foto hanya menunjukkan satu sudut pandangan sahaja. ii. Carta Jadual Menunjukkan keterangan data dan nilai yang memberi penjelasan mengenai masa dan waktu suatu perkara atau peristiwa akan berlaku. Carta ini selalunya dibuat mendatar agar perkembangannya mudah diikuti serta difahami langkah-langkah satu persatu. -Amnya carta patut memberi satu konsep utama sahaja. Jenis-jenis Carta: a. guru haruslah pastikan carta tersebut mempunyai tujuan pengajaran yang jelas. GRAF CARTA -Carta pada amnya merupakan kumpulan gambarajah yang menunjukkan acara-acara yang kompleks atau perkara yang telah berlaku dalam jangka masa tertentu. Carta Klasifikasi Carta ini digunakan kategori dan sepsis untuk mengkelaskan haiwan atau atau menunjukkan peristiwa.

Mobile 7. simen plaster. huruf2 serta warna-warna dalam satu persembahan visual yang memaparkan satu atau lebih mesej-mesej tertentu. Biasanya spesimen didapati sebagai bentuk awetan. 4. Contoh : Kutu daun. -poster digunakan sebagai daya penarik kepada satu peristiwa atau acara yang bakal diadakan. bahan-bahan hidup seperti daun boleh digunakan sebagai specimen untuk menunjukkan sifat-sifat am suatu kumpulan tumbuhan. Beberapa pecahan jenis model. Jenis-Jenis Bahan Tiga Dimensi Bahan-bahan 3D yang digunakan oleh guru sebagai media pengajaran antaranya ialah: 1. daun. Ia boleh dipegang dan diperhati dengan mudah. Akuarium dan Terrarium 5. Selain itu. 2. Topeng REALIA -Realia adalah bahan-bahan yang sebenarnya dan ia boleh dibahagikan kepada beberapa jenis. Cth. -Graf garis dapat menunjukkan perubahan atau perkembangan unit-unit data dalam 2 demensi seperti 2 atau lebih unit data berubah atau berkembang mengikut jangka masa tertentu POSTER -Poster adalah satu lukisan atau cetakan yang menggabungkan penggunaan garisan2. Model 3. =Realia Asli Ini merupakan bahan hidup yang sebenarnya dan masih hidup seperti cacing tanah. Merupakan contoh hidupan yang dapat mewakili kumpulan hidup-hidupan tertentu yang mempunyai sifat-sifat atau ciri-ciri lazim yang terdapat pada kumpulan hidup tersebut. Cth graf gambar =Realia Awet Bahan-bahan hidup yang telah diawet dan disimpan di dalam bekas tertentu. Graf Bulat atau Pie -Satu bulatan dilukis dan dibahagi kepada beberapa bahagian atau segmen. -Graf ini kelihatan menarik walaupun nilai-nilai dipapar tidak begitu tepat. Graf Garisan -Graf ini merupakan graf yang paling tepat dan paling kompleks . getah. iaitu: =Spesimen 1. bunga MODEL -Model adalah binaan rupa bentuk bahan yang mungkin diperbuat daripada bahan keras seperti tanah liat. jentera dan lain-lain. -Setiap bahagian yang dibuat menyerupai benda yang asal. kotak atau kayu. udang. Boneka 6. Realia 2. plastisin. labah-labah. model mesin jahit 14 . =Model olok-olok/ Model pergerakan -Model yang diubahsuai daripada rupa bentuk benda yang sebenar untuk menunjukkan pergerakan atau perjalanan kerja pada benda lebih besar daripada keadaan asal tanpa menghiraukan skala pembesaran tertentu tetapi masih dapat menunjukkan keadaan asal yang sebenar.Graf Gambar atau Piktograf -Data-data ditukar menjadi gambar atau simbol ringkas yang membawa nilai-nilai tertentu. -Setiap satu segmen merupakan sebahagian ataupun peratus daripada nilai utama satu set data. 3. belalang dan sebagainya atau bahan sebenar bukan hidup seperti mesin. Diorama 4. model glob. iaitu: =Model berskala / Model pepejal -Model bahan yang diperbuat dalam saiz yang sama besar dengan benda asal atau dalam saiz yang lebih kecil dengan berpandukan kepada skala pembesaran atau pengecilan tertentu. Contoh model kapal terbang.

Boleh disediakan dengan menggunakan plastik. batu dan kayu untuk melengkapkan terrarium dan ditutup rapi. Masukkan tanah. 3. tali membuat anggota-anggota boneka tersebut bergerak. Pembelajaran akan berlaku dengan lebih sempurna kerana murid dapat belajar daripada penggunaan TERRARIUM 1. tumbuhan. TOPENG -Boneka boleh digunakan sebagai alat bantu mengajar yang berkesan terutama untuk pelajaran Bahasa atau Pendidikan Moral. Kotak-kotak. 2. Topeng amat sesuai untuk situasi main peranan AKUARIUM 1. 15 . Model besar yang menunjukkan keratin satu benda untuk memperlihatkan rupa bentuk bahagian dalam benda tersebut. kepingan polesterin dan bahan buangan. binaan serta pergerakan sesuatu benda dengan lebih baik 4. Wayang kulit 4. Keratan selalunya digunakan dengan meluas dalam mata pelajaran Sains dan Teknikal =Boneka sarung tangan Sarung tangan boleh digubah menjadi badan dan anggota boneka. Topeng boleh diperbuat daripada kertas atau dengan menggunakan kertas yang dipotong halus-halus dan b. 2. Boneka tali 3. Semasa digunakan. -Beberapa jenis boneka boleh dihasilkan untuk kegunaan guru termasuklah: 1. keadaan semasa zaman silam. Boneka sarung tangan 2. katak dan 2. Diorama boleh dibuat dengan mudah menggunakan bahan plastisin. atau lakonan. 2. kura-kura kecil.=Model Keratan Rentas 1. Malah tangan yang dilukis boleh dijadikan boneka kartun. PATUNG. 3. Menggalakkan murid membuat kajian lanjut mengenai sesuatu kejadian atau hasilan hidupan dalam air. Boneka bertali atau „marionette‟ diperbuat daripada bahan Paris atau kayu. Terrarium boleh digunakan untuk memelihara haiwan mengkarung. Diorama adalah satu persembahan yg dapat menggambarkan keadaan atau rupa bentuk satu situasi pemandangan asal. =Boneka bertali DIORAMA 1. Ikan-ikan tropika boleh dibela dalam akurium tersebut. botol atau bekas yang diperbuat daripada kaca atau plastik boleh digunakan untuk membina terrarium. Kebanyakan diorama dapat dilihat di muzium yang mempamerkan pemandangan pemandangan atau Topeng a. Tali-tali halus disambungkan pada bahagian boleh digerakkan. Konsep yang betul dibina kerana boleh melihat benda yang sebenar 2. Akuarium adalah tempat untuk memelihara KELEBIHAN BAHAN TIGA DIMENSI 1. Topeng bahan-bahan yang sebenar 3. BONEKA. 3. Murid dapat memahami tentang sifat.

-Prinsip fotografi adalah menfokuskan cahaya sehingga mampu menangkap cahaya. Medium yang teah dibakar ukuran luminitas cahaya yang tepat akan menghasilkan bayangan identik dengan cahaya yang memasuki medium pembiasan (selanjutnya disebut lensa). murah dan mesra pengguna. Kamera ini amat besar ukurannya di mana beratnya 1400 paun. Apabila sebuah ruangan gelap ada lubang yang memancarkan sinar. proses atau pekerjaan mengambil atau menghasilkan fotograf. ekspresi manipulasi warna dan sebagainya. -Fotografi (photography) perkataan iaitu “Photo” yang bererti cahaya dan “graph” yang bererti tulisan / lukisan. seorang yang bernama MoTi. Sains dari segi teknikal. formula. seorang Arab juga menemukan gejala yang sama. Tanpa cahaya fotografi tidak dapat berfungsi. Justeru itu. Istilah Photography diperkenalkan pada tahun 1839. Seni pula dari aspek kreatif komposisi. Kamera Obscura merupakan kamera yang pertama kali dipakai untuk menggambar potret. Dari zaman abscura hingga ke era digital dan daripada produk yang mahal dan membebankan untuk dibawa.Louis Jacques Mande Daquerre merupakan bapa fotografi dunia (1837). mencipta gejala fotografi. yang kedua dalam bidang kimia menghasilkan film. -Tahun 1900. . fokus dan sebagainya. .Perkataan “photography” berasal dari perkataan Perancis “photographie” yang bermaksud “light” + “stylus” . mereka mencipta kamera Obscura untuk kemudahan merakam imej. • Sejarah perkembangan fotografi -Fotografi adalah hasil dari penemuan. Ibn Al-Haitham. -Pada abad ke-5 sebelum masihi. Alat paling popular untuk menangkap cahaya ini adalah kamera. Kedua-dua adalah penting untuk menghasilkan professional. -Fotografi adalah gabungan seni dan sains dalam memaparkan imej ke atas sebatian yang peka pada cahaya. seorang jurugambar telah mencipta kamera Mammoth.Bab 7: Asas Fotografi =Pengenalan -Menurut Kamus Dewan Edisi Ketiga. Sewaktu mengubah atau memindahkannya tenaga manusia seramai 15 orang diperlukan. persembahan yang nampak sekali apabila fotografi telah diadun bersama teknologi ICT dan wujudnya Kamera Digital yang telah merubah dunia fotografi. “paintbrush” atau “melukis dengan cahaya”. berasal dari dua Obscura telah diubahsuai sehinggalah tercipta kamera Kodak (Eastman Kodak) pertama kali ditemukan oleh Snapshooter 1888 di Amerika. Pada awalnya. Ini adalah kerana kamera digital generasi awal sekitar hujung tahun 1980an masih menggunakan cirri-ciri kamera kompak. Gambar foto pertama dibuat pada tahun 1826 selama 8 jam. Yang pertama dalam bidang alam menghasilkan kamera. -Fotografi ialah lukisan menerusi cahaya. Dalam era ledakan ICT perkembangannya amat ketara -Abscura telah diubahsuai secara berterusan sehinggalah tercipta kamera Kodak oleh George Eastman yang bersaiz lebih kecil sekitar 1888. Sebagai istilah umum. pendedahan. 16 . maka di tembok suatu ruangan tersebut akan terlihat gambar sumber cahaya tadi secara terbalik. fotografi bererti proses atau kaedah untuk menghasilkan gambar atau foto dari suatu objek dengan merakam pantulan cahaya yang mengenai objek tersebut pada media yang peka cahaya. singkatannya photo (foto). Kamera ini menggunakan filem sebesar 4 ½ x 8 kaki dengan bahan kimia sebanyak 10 gallons digunakan ketika memprosesnya. tidak ramai orang yang menggemarinya terutamanya di kalangan professional. kamera kini menjadi produk bersaiz kecil. Lensa seberat 500 paun. -Kamera mula diperkenalkan apabila para pelukis menghadapi masalah untuk merakamkan imej potret pada abad 17 dan 18. produk fotografi dan dinamakan atau “negatives” (negatif) fotograf. -Di awal kewujudan kamera digital. peraturan. fotografi bermaksud seni.

f3. Contoh: 2.lubang besar berubah dan bertambah jumlah Setelah wujudnya kamera digital. Contoh : 135mm. 70mm c) Telephoto Lena Lensa yang memiliki sudut pandang yang sempit. Sesuai untuk mengambil gambar pada jarak yang jauh Lensa ini juga berperanan untuk crouping gambar. Aperture ialah alat bukaan lensa yang juga dikenali sebagai f/stop. Aperture yang besar hanya fokus pada satu bahagian kecil sahaja. Lebih luas ianya dibuka. b) Standard Lens Lensa yang boleh mengambil gambar mengikut pandangan mata manusia. f16. Contoh: 50mm. 70mm-135mm. bermakna lebih banyak cahaya yang masuk. Manakala f/stop yang kecil ditanda dengan angka yang besar. Penjagaan diutamakan. 18mm. f2.   Lensa mesti bersih dari debu dan kesan calar. f20. Contoh aperture analog: o o o telah f32. 35mm Angka yang lebih kecil bermakna lebih luas bukaan sudut pandangannya. pada Lensa Standard dan Aperture kecil akan fokus pada semua. Lensa ini amat sesuai untuk mengambil gambar-gambar potret. 105mm.• Bahagian-bahagian asas dan fungsi kamera 1. Aperture yang kecil pula diwakili oleh nombor yang besar seperti f/6. 300mm.  Lensa [ Kanta ] Lensa memainkan peranan untuk - Contoh: 55mm. Contoh tambahan yang berlaku : o f32. f30. Sudut yang luas akan membawa kepada kesan lengkung.5. Elakkan dari terkena fungus dan wap air. aperture bacaannya. 55mm. Terbahagi kepada Super Wide. 500mm. 20mm. Aperture Adalah berapa luas iris lensa kamera dibuka.8 . 20mm-55mm. Jenis-jenis Lensa : a) Wide Angle Lens Merupakan lensa yang membolehkan kita mengambil gambar pada sudut yang luas. Tanpa f/stop gambar tidak terhasil dengan baik. Jarak di dalam fokus dipanggil “depth of field”. f22.4. 200mm Lensa 55mm boleh merakam gambar pada jarak dekat. Lensa 105mm dan 200mm boleh merakam gambar pada micro jarak jauh.lubang sederhana f3. f2. 80mm-200mm menentukan kualiti dan sifat imej yang terdapat dalam penilik pandangan. Ini bermakna dalam satu lensa terdapat dua atau tiga sudut lensa. Lensa ini memiliki angka seperti yang terdapat Telephoto. f12. f22. Berikut ialah jenis Lensa Wide Angle= 16mm. f/stop membantu menapis kemasukkan cahaya ke dalam filem. f6 . f5. f16. Lubang f/stop yang besar ditanda dengan angka kecil. 1000mm d) Micro Lens Lensa yang boleh merakam gambar pada jarak dekat untuk keperluan gambargambar mikro atau close-up. 24mm. 200mm. f11 lubang kecil 17 . Aperture yang lebih besar diwakili dengan nombor yang kecil seperti f/4. e) Zoom Lens Lensa yang menggabungkan beberapa ciri lensa yang tersenarai di atas.f11 – lubang kecil f8.

Filem adalah kepingan plastik khas yang mempunyai satu permukaan bahan kimia peka cahaya.5. Menggunakan film format 35mm. • Jenis-jenis dan aksesori kamera 1. Contoh Shutter Speed ialah: o o o o 1/B . Kamera kompak/kamera saku Popular bagi orang awam. Filem Slaid. f10. 125 atau kurang adalah sesuai. Jika mengambil gambar dibilik gelap. DIN ( Deutche Industrie Norme) dan ISO ( International Standards organisations). 1/2000. f5.Juga dipanggil filem Positif. mudah dan ringan dibawa ke mana-mana. mempunyai kadar kepekaan yang rendah atau sederhana adalah sesuai. Shutter Speed ditanda dengan angka. 4. satu lagi Shutter Speed yang boleh dibuka seberapa lama yang anda mahu.Shutter Speed perlahan 1/60. f4 - lubang o Filem Warna -Negatif warna untuk membuat gambar foto berwarna warni atau hitam putih sederhana f3. Ini bermakna 1/1 merupakan Shutter Speed paling lama bukaannya. f8. Terdapat peralatan asas kamera. 1/30 . Kepekaan filem disukat berdasarkan beberapa skala seperti ASA (American Standard Association). JIS ( Japan Industrial Standards). Bahan kimia tersebut akan membentuk imej apabila cahaya dibiarkan jatuh ke atasnya. pelita. Misalnya Filem ASA 400 hingga 1000 Lampu kilat (flash) Sejarah flash bermula dgn bal flash Bal flash memberi chaya dgn chya yg keluar hsil mentor yg trbakar selepas diguna Satu bal flash hya blh dguna sbnyak 4 kali Bal flash ddapti dlm bntuk spt paying Mentolnya akn trbakar setip kli merakam foto. iaitu Shutter Speed 1/B.Shutter Speed sederhana 1/500. Shutter Speed ialah Kelajuan Bukaan lens. Wujud flash yg lbih sempurna dgn binaan mentol yg tdk trbakar. Kadar kepekaan filem yang berlainan ukuran adalah tidak sama. Shutter Speed [ kelajuan pengatup ] adalah berapa lama kamera terbuka dan terdedah kepada cahaya untuk merakamkan sesuatu imej. f3. 1/8. lama lagi masa yang diperlukan oleh kamera untuk mengumpul cahaya bagi mendapatkan gambar yang baik. =Jenis-jenis Filem o Filem hitam-putih -Negatif hitam putih membuat gambar hitam putih 18 . ¼. Namun.o o 3. cahaya lampu biasa ( lilin. 1/125. 1/1000.8 . Murah. =Kepekaan Filem Filem sangat peka kepada cahaya. 1/250 . ukuran kecil. 1/15. filem dengan kepekaan tinggi perlu digunakan.6. Cuma hytnya boleh lupus iaitu selepas 15 000 kali dguna. 1/4000 Shutter Speed Laju Shutter Speed Laju 1/1 bermaksud bukaan selama 1 saat. f5. lampu warna atau mengambil gambar dengan cahaya imbasan bagi pementasan. Filem ASA 100. Untuk mendapatkan slaid berwarna dan boleh dicetak. Manakala 1/4000 ialah 1 saat dibahagi 4000. sederhana dan mudah dioperasikan. ½. f2.lubang besar o Shuter (pengatup) Tingkap khas untuk mendedahkan filem kepada cahaya mengikut jangka masa yang tertentu.Shutter Speed paling perlahan 1/1. Jika mengambil gambar dalam filem cahaya yang matahari terang/terik. Jika dalam keadaan cahaya yang kurang. f2. Filem 5. Semakin nombornya tinggi kepekaannya semakin tinggi dan sebaliknya sekiranya nombor kecil kepekaannya semakin rendah.

7. Dengan memutar pelaras fokus pada lensa ke kiri dan ke kanan sambil melihat melalui pemidang tilik. Sesuai untuk membuat snap-shots yang tidak menghiraukan mutu gambarfoto. Hasilnya sama dengan apa yang dilihat pada tingkap penenang (Viewfinder) akan sama dengan rakaman di filem. 8. Mempunyai kemampuan menggunakan flash yang kuat untuk waktu gelap menggunakan berbagai-bagai lensa seperti lensa makro untuk objek kecil . Menggunakan lensa utama sebagai pemidang tilik dan sebagai lensa objektif untuk merakam foto. Sesuai untuk merakamkan bahagian-bahagian yang sempurna. Kamera viewfinder Biasanya menggunakan format medium. Kamera kotak/fokus tetap Terdiri daripada satu lensa ringkas. Popular di kalangan professional dan amatur. Guna filem format 35mm. 2. Kamera DSLR Sangat berguna untuk mengambil gambar bergerak. lensa zoom untuk mengambil objek dari jauh dan dekat. Kamera TRL (twin lens reflex) Kamera reflek lensa ganda. Kamera super zoom Memiliki jangkauan (zoom) luar biasa panjang. 127. fokus yang lebih cepat. Lensa objektif boleh ditukar ganti dengan lensa-lensa yang berlainan jarak fokus untuk terperinci dengan lebih mendapatkan yang berlainan. Mempunyai 2 lensa serupa yang dipasang di atas satu sama lain. 6. Kamera ini kesan-kesan unggul untuk penggambaran semua jenis fotografi. 19 . iaitu dari lebar sampai telefoto. Secara umumnya. lensa lebar untuk pemandangan atau foto kelompok orang (group). satu pengatup dan tuil penggerak filem pada satu kotak kedap cahaya ringkas. mempunyai lensa yang dapat diganti dan menggunakan filem format 35mm. Mungkin terdapat meter dedahan automatik. Lensa di bawah berfungsi untuk membawa cahaya masuk ke filem Lensa di atas berfungsi membawa cahaya keViewfinder. lensa telephoto untuk mengambil gambar objek dari jauh. Menggunakan filem format medium. Kamera Super Zoom agak besar dan tidak boleh ganti lensa seperti DSLR. satu lampu imbasan bina dalam dibekalkan dengan kamera. Instamatic dan 110. 4. 5. Alat rangefinder yang yang terdapat pada pemidang tilik dapat menentukan jarak fokus pada lensa kamera. Mempunyai fokus tetap. Kamera rangefinder Kamera pemidang tilik digabungkan dengan pelaras fokus pada lensa. Kamera SLR (single lens reflex) SLR berfungsi dengan satu lensa dan satu cermin pembalikan. Super Zoom juga memiliki filter-filter yang biasanya hanya dimiliki oleh kamera DSLR. 3. Pandangan yang terdapat pada pemidang tilik akan terakam di atas filem.Selalunya. seperti mengambil gambar digital negatif (RAW) dan continuous shooting dan respon. jurugambar boleh memastikan sama ada objek di hadapan kamera itu kelihatan jelas atau kabur. yakni objek yang berada lebih 2 meter dari kamera akan kelihatan jelas. Filem yang kerap digunakan bersama kamera ialah jenis 120.

tingkap flash atau tingkap sensor. . Jenis-jenis Shot -CU (Close Up): Shot yang menampilkan dari batas bahu sampai atas kepala. 12. Jangan menghalang bidikan-bagi mengelakkan gambar kelihatan sebahagian gelap atau terlindung. Kemampuan baik: o o o Mampu olahraga Mampu mengambil gambar mikro (objek kecil) Dapat membuat later belakang yang kabur. shuttle. memantapkan semua elemen dalam gambar termasuk latar belakang dan latar depan. kamera setting Salah advance satu compact yang tetapi cukup dgn lebih baik manual mahal untuk • Teknik penggambaran 1. mengambil gambar aksi 2. kamera professional Memiliki kemampuan dan kehandalan di atas kamera compact. Selalu digunakan dalam kualiti oleh jurugambar untuk yang professional mendapatkan maksimum.TS (Total Shot): Shot yang merakamkan keseluruhan objek. Misal: wajah manusia sebatas dagu sampai dahi. -MS (Medium Shot): Shot yang merakamkan dari bahagian pinggang sampai ke atas kepala. -MCU (Medium Close Up): Shot yang menampilkan 10. kemampuan mempunyai menngingat ukuran yang sangat kecil. sensor digital sebagai studio gambarfoto sebatas dada sampai atas kepala. terutama apabila melibatkan penggunaan lensa zoom atau kelajuan shuttle yang kamera yang daripadacompact. Kamera hendaklah dipegang dengan teguh supaya tidak bergoyang semasa anda memetik punat pelepas perlahan. Apabila cahaya suram. Kamera segere daripada jenama Polaroid adalah tidak asing lagi pada kebanyakan orang asing. kamera instant (segera) Boleh menghasilkan foto dan slaid dalam jangka masa yang singkat iaitu antara satu hingga dua minit sahaja. . 11. 20 . Misalnya mata. Persembahan filem khas untuk kamera ini disaluti oleh satu bentuk bahan kimia yang dapat memproseskan imej menjadi positif dengan cepat. gunakan flash. atau telinga. objek utama yang diambil memenuhi frame dan meninggalkan sedikit ruang kosong pada bahagian atas dan bahagian bawah subjek.ECU (Extreme Close Up): Shot yang merakamkan bahagian subjek dengan teliti. Kamera digital ialah alat untuk mengambil gambar dari objek melalui lensa kepada sensor CCD (ada juga yang menggunakan sensor CMOS) yang hasilnya kemudian dirakam dalam format digital ke dalam media digital.9. -ES (Established Shot): Shot yang merakamkan keseluruhan pemandangan atau suatu tempat untuk menangkapkan keseluruhan tempat di mana peristiwa atau adegan itu berlaku. . -BCU (Big Close Up): Shot yang menampilkan bahagian tubuh atau benda tertentu sehingga tampak besar.WS (Wide Shot): Pada Wide Shot. hidung. -LS (Long Shot): Shot yang merakamkan keseluruhan subjek. kamera digital Menggunakan pengganti filem. pastikan jari anda atau objek-objek lain jauh dari lensa.

bahagian-bahagian dari gambar (misalnya garisbentuk. tekstur. seorang guru Kajian Tempatan dapat meningkatkan pemahaman pelajarnya terhadap pola petempatan atau aktiviti ekonomi penduduk di kawasan yang digambarkan. bayangan. Contohnya. meningkatkan keberkesanan ingin gambar.. Pusingkan bahagian atas badan anda mengikut pergerakan subjek semasa dedahan anda sehingga menekan shutter bagi selesai shutter tertutup • Komposisi Komposisi garis. guru dapat menerangkan proses pendebungaan. dan lain-lain) agar gambar lebih menarik dan mudah difahamkan. Low Angle (Frog eye view): Posisi kamera lebih rendah dari objek yang diambil. Bagi menghasilkan imej panning yang memuaskan. Hal ini disebabkan kesesuaian komposisi iaitu:· Latar belakang gambar elok dan kemas supaya objek yang utama dalam gambar itu timbul. daripada imej seekor rama-rama yang menghinggapi sekuntum bunga. 21 . adalah cara mengatur/ menyusun warna. Penentuan komposisi dilakukan pada saat merakamkan gambar subjek. Terdapat pelbagai jenis teknik penggambaran 3. Imej pemandangan dan persekitaran sangat sesuai dijadikan bahan bantu mengajar kerana imej yang menyeluruh itu meluaskan pemandangan pelajar terhadap sesuatu perkara. komposisi adalah cara bagaimana gambar membahagikan sebuah bidang gambar. · Apabila mengambil gambar orang sedang Fokus jarak sederhana dapat menghasilkan imej pemandangan menyeluruh. atau persekitaran yang lebih memandang ke kiri. Menurut Charpentier (1993). Sudut Pengambilan Kamera High Angle (Bird eye view): Posisi kamera lebih tinggi dari objek yang diambil. Foto Teknik Jarak Sederhana yang memaparkan maklumat imej yang memberikan sederhana. salah satu prinsip yang baik. ruang bebas. Antaranya ialah: 1. tetapi objek yang statik akan kelihatan kabur. Kamera digerakkan mengikut arah pergerakan objek ketika menekan shuttle pada kelajuan shutter yang agak perlahan. Normal Angle: Posisi kamera sejajar dengan ketinggian mata objek yang diambil. pusatkan tumpuan kepada subjek melalui viewfinder. Gambar yang dihasilkan itu perlu indah dipandang. jurugambar hendaklah berada di kanan gambar dan begitulah sebaliknya. yang luas lebih banyak untuk dan Beberapa apa yang prinsip anda biasa digunakan untuk fotografi. Contohnya. Teknik Jarak Dekat Imej yang dirakamkan dari jarak dekat dapat menjadi sumber yang membantu pengajaran dan pembelajaran apabila guru ingin memberikan fokus terhadap sesuatu kandungan pengetahuan kepada pelajar.Two Shot: Shot yang merakamkan wajah dua orang. Komposisi merupakan salah satu unsur penentu tingginya nilai estetika karya fotografi. Teknik Panning Teknik ini digunakan dalam foto aksi atau sukan. 2. Hasil daripada teknik ini ialah imej objek yang bergerak itu kelihatan jelas.“Perlihatkan merupakan terperinci dapat dihasilkan melalui teknik jarak perlihatkan”.

2. Gambar yang terhasil itu nanti menceritakan kepintaran pemetiknya. Untuk mencapai tahap kesempurnaan penggambaran. Kamera mestilah sentiasa berada dekat dengan mata apabila hendak mengambil gambar. malah gambar mendorong penerokaan dan perkembangan idea pelajar. Merangsang pemikiran pelajar untuk berfikir lebih jauh apabila gambar memaparkan sesuatu konsep dengna jelas. dalam sekeping gambar perlu ada unsur perseimbangan – baik dari kiri ke kanan atau atas ke bawah dan depan ke belakang. Melalui gambar. Meningkatkan pemahaman pelajar terhadap sesuatu konsep atau tema yang hendak disampaikan kepada pelajar. melihat.· Dengan kata lain. Tekan pelepas shutter perlahan-lahan sehingga bukaan dan katupan sempurna. pelajar akan mudah memahami mesej yang disampaikan oleh guru. 3. 22 . Tugas guru dalam menerapkan nilai dan kesedaran dalaman ke dalam jiwa pelajar menjadi lebih mudah dan berkesan dengan bantuan gambar. Tangan kiri hendaklah sentiasa digerakkan bagi memfokus jarak jelas. kita harus sentiasa memerhati. mencari dan memilih sudut sesuai sebelum memetik kamera. 4. Menarik minat pelajar penerangan untuk guru mengikuti disertakan pengajaran guru kerana pelajar akan lebih minat belajar sekiranya dengan gambar-gambar yang menarik. Dalam keadaan ini amatlah digalakkan tripod stand Peranan Fotografi dalam Pengajaran dan penggambaran menggunakan bantuan Pembelajaran 1.

f. Skrin tidak berkilat iii. ix. Ia digunakan untuk mengawal jarak di antara lensa objektif dan permukaan pentas tayangan supaya imej di skrin jelas serta terang.5 m lebar bagi bilik untuk 40 orang ii. perkara berikut hendaklah diperhatikan: i. Mengandungi lensa objektif dan cermin untuk menghalakan sinaran cahaya tayangan ke skrin. viii. Peti OHP yang mengandungi mentol halogen dan kipas penyejuk dan punca elektrik. Semua tulisan dan lukisan mestilah mengikut saiz yang sesuai. Mendapat sedikit cahaya iv. b. Pastikan anda dan betul-betul fungsi memahami buatan/jenama bahagian-bahagian projektor yang gunakan. e. Peti Sumber Cahaya Kepala Pengunjur Tiang Kepala Pengunjur Kipas Penyejuk Larasuhu 23 . Lensa ini digunakan untuk memfokus imej di skrin. Untuk tayangan yang baik. Letakkan pada paras ketinggian 70 cm dari lantai v. Ini mungkin berbeza antara satu alat dengan alat yang lain. Suatu unit ATL yang bergerak hendaklah menggunakan troli supaya senang dipindah dari satu tempat ke tempat lain. Jangan terlindung oleh pengguna supaya boleh dilihat oleh semua pelajar. Kipas ini digunakan untuk menyejukkan mentol halogen di dalam peti sumber cahaya. Bahagian OHP Cermin / Permukaan Kaca / Pentas Tayangan Lensa objektif Tombol pemokus Fungsi Kepingan transparensi / lutsinar yang dipasangkan pada apertur pentas tayangan sebagai dasar untuk meletakkan transparensi. Bersihkan ATL sekali-sekala di bahagian dalam piring cermin dan les Fresnel. Tegangkan skrin vii. Condongkan 45 darjah untuk elakkan kesan herotan (keystone) vi. Bahagian bawah tiang ini dipasang pada peti OHP dan di bahagian atasnya terletak kepada pengunjur yang kedudukannya selari dengan cahaya dari pentas tayangan. Jangan sentuh dengan tangan yang tidak berlapik kerana mentol mudah rosak c. Skrin 1. Pancarkan imej ke dinding atau kain putih jika tidak ada skrin. belajar mengesan kerosakan pada mentol supaya boleh membaikinya sendiri. Gunakan penunjuk yang runcing dan lurus dan tunjukkan pada sesuatu di atas transperansi dan bukannya pada imej di skrin. Tiang ini digunakan untuk memegang kepada pengunjur dan memfokus imej di skrin ketika tayangan. Berhati-hati apabila menggantikan mentol. Matikan suiz sebelum mengubah ATL.Bab 8: OHP dan Transparensi • Bahagian-bahagian dan fungsi OHP • Pengendalian OHP =Panduan menggunakan ATL (Alat Tayang Lutsianar) a. d.

Mempunyai 3 peringkat ketebalan iaitu 0. iii. Colour On Clear (Imej berwarna latarbelakang jernih) iii. Ini memudahkan huru membuat kawalan. imej atau gambar boleh dibesar atau dikecilkan mengikut keperluan pelajar. Tulis terus ( write.). ilustrasi dan animasi. bahan cetak dari laser printer berasaskan debu. i. Untuk kegunaan am transperansi setebal 0. -Masa tayangan tidak lama -Kelas kecil • Jenis-jenis transparensi =Jenis lutsinar a. lebih bersih berbqanding dengan penggunaan papan hitam dan kapur. Transperansi mempunyai dua saiz iaitu 260 mm x 260 mm dan DIN A4 ( 210 mm x 297 mm) iv. Menggunakan pena berasaskan air atau pena berasaskan spirit. Komen dan maklumat baru boleh ditambah di rajah atau di gambar yang terdapat di transparens. Bahan dasar berasaskan karbon contohnya keratan akhbar. d) Guru berhadapan dengan pelajar atau penonton semasa penyampaiannya. bahan fotokopi berasaskan debu. dengan menggunakan warna.on) i. iii. Thermal (infra-merah) i. OHP memerlukan perbelanjaan untuk penyelenggaraan secara rutin. bahan cetak dan lisan.1 mm biasa digunakan.• Kelebihan dan kelemahan penggunaan OHP a) Dalam proses penyampaian pengajaran. menjimatkan masa dan mempercepatkan penyampaian. c) Transparensi boleh digunakan berulang kali dan penyampaiannya boleh dilakukan secara lebih Kelemahan penggunaan OHP -OHP memerlukan bekalan kuasa elektrik dan dapat sekiranya tiada bekalan. guru boleh menggabungkan penggunaan papan hitam. g) Projektor OHP mudah dikendalikan dan guru tidak memerlukan pengetahuan teknikal yang mendalam untuk menggunakannya.1 mm dan 0.08 mm. Diperbuat daripada „acetate‟ dan polyester ii. -Jika projektor tidak diletakkan dengan betul. 0. Mempunyai pelbagai latar dan warna seperti Black On Clear (imej hitam latarbelakang jernih. 24 . b) Gambar atau imej dati transparensi boleh ditayang tanpa mengelapkan bilik. mungkin menghalang penglihatan pelajar.12 mm. f) Penggunaan OHP dan transparensi akan menjejaskan transparensi. alat ini tidak digunakan. ii. pensil 2B. OHP mudah rosak -Masalah berkait dengan OHP ialah kesukaran menyediakan sempurna -Tulisan yang kecil dan tidak kemas akan transparensi yang bermutu dan teratur dan lebih sistematik. e) Transparensi mudah digunakan. -Tidak ada audio keberkesanan penggunaan menjadikan proses pengajaran dan pembelajaran lebih berkesan . -Berbanding dengan papan kapur. b. Black On Colour (Imej hitam latarbelakang warna). h) Dengan menggunakan transparensi guru dapat menyampaikan maklumat dan fakta yang berkaitan dan berperingkat-peringkat secara sistematik. Diproses dengan mesin „ Transperancy Maker‟ ii.

Tulis terus (write-on)=Semua dokumen ditulis atau dilukis sama ada menggunakan tangan atau mesin secara terus di Filem transperansi. c. c. -Ia boleh dibuat secara penutup sisipan ( secara menegak. mendatar atau pepenjuru atau penutup bulat. tertentu Semasa pada digunakan. Bahan dasar boleh disediakan dengan menggunakan komputer dan arahan menyalin sepertimana anda membuat penyalin di atas kertas. d. b. penyediaan dan persembahan berperingkat atau bahagian demi bahagian bagi memperlihatkan apa-apa yang diperlukan sahaja. Imej akan atau kelihatan bergerak apabila imej di tarik tingkaptingkap tersebut akan dibuka satu demi satu seperti tetingkap rumah untuk memaparkan isi atau imej. Bertindih (berlapis)=Terdiri dari filem dasar yang diletakkan terus pada satu bingkai tetap dan beberapa filem tambahan yang diletakkan pada bahagian tepi bingkai mengikut urutan jam. Gambar warna atau hitam boleh dipindahkan tetapi gambar berwarna akan menjadi hitam putih. Berjalur=Mempunyai berapa jalur samada secara melintang atau menegak. d. Ianya dibuka satu hala 25 . e.iv. Bahan dasar diletakkan di bahagian atas cermin dan trnsperansi dimasukkan ke dalam dulang ketas seperti membuat fotostat. Ia ditayangkan secara terus kepada penonton. Letakkan bahan thermal dasar dimana di bawah bahagian transperansi takukan dipenjuru atas kanan disebelah atas. Ink-jet Film Ink-jet Film boleh digunakan terus dengan pencetak berasaskan inkjet seperti printer Canon. Masukkan bahan dasar dan thermal ke dalam mesin Transperancy maker dan biarkan mesin tersebut menyedut bahan sehingga imej dari bahan dasar dipindahkan ke trnsperansi. Epson. iii. •Teknik transparensi a. Putarkan tombol laras kepada antara nombor 3 hingga 6 supaya ganbar yang dihasilkan akan jelas. Animasi= Ia menggunakan kepingan-kepingan plastik polarising dilekatkan di atas bahagianbahagian tertentu pada imej yang ada pada bahagian transperansi. Panduan menyediakan transperansi thermal sahaja tidak seperti teknik tetingkap yang dibuka dua hala. Pusingan= Ia bertujuan pendedahan seperti berikut: i. Semasa digunakan satu alat polariser diletakkan pada digerakkan. ii. Penutup bulat boleh dibuat dengan memasang eyelet atau dipin ditengah-tengah. Bertingkap= Mempunyai beberapa tingkap yang menutup permukaan bahagian-bahagian transperansi. iii. Diproses dengan menggunakan mesin fotostat ( plain papercopier) ii. f. Hanya 3 hingga 4 jalur dalam satu transperansi. kanta unjur OHP. Fotokopi i.

Skrip pnerbitan mgndungi dialog arahan pelakon. • Perancangan dan penyediaan rakaman 1. 3. 2. =Kelemahan 1.Bab 9: Bahan Audio • Penggunaan peralatan audio =Kebaikan 1. arhn mgenai masuk kluar muzik dan arhn bhgian audio panjang biasa akan pengajaran dan pembelajaran yang mudah dan sekiranya tiada pengawasan guru. kesan bunyi dan muzik latar yang sesuai. o Nada audio yang tidak sekata Sekiranya kanak-kanak hanya mendengar nada audio yang sekata dalam mereka masa yang menyebabkan menjadi sehingga kehilangan tumpuan tentang apa yang didengarinya.siapkn skrip & skrip penerbitan.Memilih format audio yang sesuai untuk dihasilkan dengan perisian yang akan dimainkan nanti 4.Sediakan semua kelengkapan audio dan lain-lain spt Pita kaset Perakam kaset Mikrofon Audio-mixer Kaki mikrofon Kabel elektrik dan sambungn Pelakon dan pyampai Juruteknik.Tetapkan matlamat mengikut topik dan hasilan pembelajaran 2.Menulis skrip dalam format papan cerita (story board) yang mudah 6. Faktor yang mempengaruhi keberkesanan proses mendengar dalam kalangan murid.Sesetengah memberi kanak-kanak kepada kurang atau tidak audio perhatian persembahan merupakan satu kaedah penyampaian keupayaan untuk memahami mesej yang hendak disampaikan.Membuat rakaman dan penyuntingan 7.Bahan audio boleh memberi gambaran visual dengan lebih berkesan berbanding dengan pembacaan sahaja. o Kejelasan punca audio Kelantangan optimum dan kejelasan punca audio membolehkan kanak-kanak mendengar dengan jelas dan memahami mesej yang hendak disampaikan.Bahan audio adalah mudah alih. 4.Penggunaan bahan audio 11. 3. o Kesediaan mendengar Aspek ini adalah penting kerana sekiranya seorang kanak-kanak mempunyai kesediaan untuk mendengar. o Kemahiran bahasa kandungan mesej dalam bahan audio hendaklah dalam lingkungan keupayaan kemahiran berbahasa pelajar di peringkat umur mereka.Menyediakan format penyimpanan sama ada dalam bentuk CD-Audio. kaset atau fail klip audio 10.pmbntu Skrip Bilik rakaman Pita kaset bunyi tmbhn/muzik 2. 2.Bahan untuk peralatan audio mudah diperolehi dan dihasilkan serta mudah digunakan oleh guru atau murid. Bunyi yang sangat perlahan atau terlalu bising akan menyukarkan pelajar untuk mentafsir dan memahami mesej yang hendak disampaikan.Pengubahsuaian dari aspek isi kandungan (content) dan teknikal 9. maka secara fizikalnya dapat meningkatkan 26 .Memilih dan menyediakan perisian dan perkakasan yang sesuai dengan format penghasilan audio 5. Skrip mgndungi dialog dan arahan pada pelakon.Kos untuk menyediakan kelengkapan adalah tinggi.Maklum balas dan penilaian daripada pengguna • Rakaman Persediaan rakaman audio 1.Audio berkesan.Mengumpul dan memilih bahan seperti fakta.Ujilari hasil rakaman 8.penolong. iaitu dapat digunakan di mana-mana sahaja.

tempat rakaman Sebaik-bainya sebuah bilik rakaman yg kdap udara diguna utk dapat hasil rkmn yg baik 5.kedudukan mikrofon Letak mikrofon di tempat yg sesuai utk kragkan getaran pd mik Pastikan jarak mik tidk trlalu dkat dn tdk trlalu jauh dgn mulut pelakon Elek letak mik dkt dgn perakm kaset atau implifier/pmbesar suara 6. dbuat rakam salin/ dubbing drpd rakamn audio lain Siapkh perakam utama/ master & perakam kedua dan sbgainya Jika lebih dr 1 perakam kdua diguna.membuat rakaman Mnyambung kelengkapan audio dgn btol Membuat uji suara Membuat rakaman percubaan Membuat rakaman sbenar 4.membuat rakaman audio “on-air” Rakaman on iar ialah rakmn yg dibuat smasa 1 siaran audio sdg diakdakan Talakn (tune) radio kpd gelombng yg akn dgunakn. Dgn perkataan lain. • Suntingan SILA RUJUK BUKU EDU YG KECIL MS 107-133 27 .gna antenna tmbhn jika perlu Masukkn pita kaset kosong ked lm pemegang kaset Tekan butang REC utk rakam Bila tamat tkan btg STOP Kopek tag batal rakam pda bahgian tepi pita kaset utk memstikan kset tdak durakam semula Tulis label pda pta kaset Membuat rakamn audio “off -air” -rakmn off air adlh rakamn audio yg dibuat selepas siarn radio. Smbungkn kabel audio. smbungan perlu dbuat menerusi audio-mixer.3.

-Imejnya boleh disunting dengan menggunakan perisian-perisian suntingan video secara digital melalui komputer. -Kamera video ini boleh disambungkan terus ke komputer dengan menggunakan kabel firewire.kelajuan shutter yang tinggi memerlukan lebih banyak cahaya menyebabkan aperture dedahan dibuka lebih luas dan ini menghasilkan medan jelas menjadi lebih tohor. 5.sensor dedahan di camcorder akan mengesan seluruh medan rakaman dan menala bukaan lensa sesuai dengan intensity cahaya yang diperlukan agar tempat yang cerah akan terus kelihatan cerah dalam rakaman tersebut. Jadi. 4.mikrofon dan system suara dibina untuk merakam bunyi semula jadi di bahagian depan camcorder. 28 . 3. 6. -Saiz kaset ini berbeza-beza dan hanya boleh dimainkan pada pemain video yang sesuai dengannya sahaja.Alat rakam suara.Gelang focus. Hi 8 dan U-matic. tetapi mungkin bukan warna asal.Sensor dedahan (exposure).Butang Zoom. -Kamera ini menggunakan kaset video dalam saiz yang kecil biasanya dalam format DVC (Digital Video Cassette).menggunakan fungsi butang ini bagi merakamkan imej sekat objek tanpa bergerak dan menghampiri secara fizikal.Shutter.Butang White balance. lebih baik jika anda dapat melakukan focus secara manual menggunakan gelang fokus. =Kamera video digital -Kamera video jenis ini merakam imej dan menyimpannya dalam bentuk digital. camcorder anda menala focus secara automatik. Tetapi ada masamya sensor memfokus ke objek yang salah. -Kamera ini menggunakan tape magnetik dalam bentuk kaset video dalam pelbagai format seperti format VHS. • Bahagian-bahagian dan fungsi kamera video • Jenis-jenis syot Big close up Close up Medium shot Waist shot Long shot Very long shot Over the shoulder shot memaparkan objek secara mikro memaparkan objek secara dekat memaparkan kedua-dua sabjek dan latar belakang memaparkan objek setakat pinggang memaparkan keseluruhan objek memaparkan objek dan kedudukan di persekitarannya memaparkan sabjek dari belakang bahu orang lain 1.butang ini digunakan untuk mencipta keseimbangan warna yang menarik.semasa anda zoom in.BAHAGIAN-BAHAGIAN KAMERA VIDEO Bab 10: Penerbitan Video Pendidikan • Jenis-jenis kamera video =Kamera video analog -Kamera video jenis ini merakam imej dan menyimpannya dalam bentuk analog. VHS-C. 2.

29 . Buat Penyelidikan dan Sediakan Bahan Kumpulkan bahan-bahan yang diperlukan seperti maklumat. rancangan anda menghasilkan Siapakan kumpulan sasarannya dan bagaimana bahan itu akan digunakan dalam pengajaran. gambar dan sebaginya yang anda fikirkan berguna untuk penggambaran. Pilih bahan-bahan yang difikirkan benar2 perlu. Tetapkan Tujuan dan Objektif Pastikan anda tahu bahan matlamat video. Menulis Skrip Di sinilah anda mencurahkan idea anda secara berurutan dan berstruktur. 4. Pilih Bahan-Bahan yang Sesuai Bahan yang anda kumpul mungkin terlalu banyak. 2.• Pergerakan kamera video Pergerakan kamera video ke kiri atau ke kanan Panning Pergerakan kamera ke atas/kebawah Tilting Pergerakan dolly melibatkan pergerakan kamera yang dipasang pada tripod ditolak/diundur Pergerakan dolly Sama dengan dolly atau tracking Pergerakan truck • Proses penerbitan video 1. 3.

Saiz Frame . 11. PAL terdiri daripada 625 garisan imbasan pada setiap 1/2 saat dan penindihan 50 pusingan sesaat. Jenis-Jenis Video Analog • NTSC (National Television Standards Committee) . Kadar frame biasanya dinyatakan computer atau grafik statik yang disusun atur dijadikan animasi. 13. Sediakan Bahan-Bahan Grafik Anda perlu menyediakan bahan-bahan grafik sebelum penggambaran dimulakan. videotape dan sumber-sumber media yang bukan dari komputer.bilangan imej yang dipaparkan pada suatu tempoh waktu untuk menayangkan pergerakkan. NTSC mempunyai 525 imbasan garisan pada setiap 1/30 saat pada skain nisbah 4:3 aspect ratio. SUMBER-SUMBER VIDEO DIGITAL • Rakaman kamera video •Turutan imej grafik yang disusun secara bersiri.Format yang digunnakan di Perancis. 12. Sekiranya anda bekerja dalam pasukan.Format yang digunakan di US dan Jepun. 8. 2. "Aspect Ratio" adalah perbandingan antara lebar dan tinggi skrin. suntingan perlu dibuat. Membuat Rakaman Audio Langkah ini adalah untuk memasukkan narasyen.Imej statik dari filem.Kadar Frame . SECAM terdiri daripada 625 garisan imbasan pada setiap 1/2 saat dan penindihan 50 pusingan sesaat. Menyunting Setelah membuat rakaman. Prebiu Rancangan perlu dipratonton oleh satu kumpulan kecil dan kemudian perbaiki kesilapan sekiranya ada. Kalau tidak ia akan mengganggu kelancaran penggambaran 7. Ciri-Ciri Video Digital Frame merupakan ciri asas video digital dan mempunyai beberapa persamaan grafik 2D komputer dari segi ketinggian. Sediakan Bahan dan Peralatan Pastikan berfungsi.Format yang digunakan di UK. Eropah. Terdapat satu format baru iaitu HDTV yang berasaskan 1125 imbasan garisan pada 60 pusingan sesaat dengan 16:9 aspect ratio. Kesan bunyi dan muzik latar. Bersedia Membuat Penggambaran Sediakan jadual penggambaran. kamera video. 10. Gunakan Dalam Pengajaran Di sinilah anda menggunakan program video yang telah dihasilkan. • SECAM (Sequential Colour with Memory) . "frames per second" (fps). tetapkan tugas masing2 6. Penilaian Di sinilah anda perlu menilai bahan video itu dari segi kesesuaiannya dalam pengajaran dan pembelajaran • Video digital -Video digital menggunakan kombinasi audio dan video untuk menghasilkan satu produk multimedia yang dinamik. • PAL (Phase Alternate Line) .ketinggian dan kelebaran setiap frame atau imej. videotape atau aksi langsung. Sumber video digital mungkin dari filem yang didigitalkan untuk bahan dan peralatan bersedia dan Video Analog Video analog ialah isyarat maklumat video yang disimpan filem. Video analog adalah penting kerana ia menjadi sumber video digital dan bagaimana komputer mengubahkannya. kelebaran dan kedalaman warna. 9. 30 . 1. menggunakan televisyen. Mulakan Penggambaran Anda mungkin akan membuat penggambaran luar dan dalam. Australia dan Afrika Selatan. Fikirkan kemungkinan-kemungkinan yang akan berlaku dan bersedia dengannya.5. . Frame merupakan imej tunggal dalam siri video.

lebih licin pergerakkan video. Berikut adalah ringkasan codecs yang boleh digunakan untuk menjana video. Setiap frame adalah imej tunggal yang memaparkan perubahan pergerakkan subjek dalam clip video. -Bilangan frame per saat menentukan kelicinan pergerakkan. •Web-specific. Satu format video yang agak baik. Contoh jika seorang bercakap tanpa mengerakkan badan dengan latar yang sama. Spatial Compression akan memadatkan ruang setiap imej seperti format fail grafik JPEG. Ia berfungsi dengan mengecilkan saiz frame imej. hanya perubahan pada frame seterusnya akan berubah seperti pergerakkan mulut sedangkan bahagian yang tidak bergerak akan kekal. MPEG-4 adalah format baru yang menawarkan kualiti video yang baik pada kadar data yang rendah. (kualiti imej/video terjejas). • MPEG. Menawarkan kualiti kompres yang baik dan mengekalkan imej video. • AVI. •Microsoft Video l. iaitu 'spatial Apabila anda 'render' sesuatu video ke format video digital. KADAR FRAME -Video Digital. Kedalaman Warna atau Resolusi -jumlah warna setiap piksel didalam frame atau imej. 320 x 240. Drivers ini akan memadatkan fail video kepada saiz yang kecil dan dapat dimainkan tanpa kompromi dari segi saiz skrin dan kualiti. Apple Quicktime dan beberapa format MPEG. Ia menyokong system Windows dan Macintosh. anda perlu memilih satu format klip video. Lebih banyak frame per saat. •Indeo. -Bermakna segmen video dimainkan pada satu kadar kelajuan dan kadar frame yang tetap. Codec untuk format AVI dan QuickTime yang menawarkan kadar pemadatan yang tinggi. Codecs mengkompres fail dengan cepat tetapi mengalami loss). Terdapat beberapa format seperti Microsoft AVI. ilusi pergerakkan dihasilkan.97 fps (non-HDTV). Format Video Dan Codecs RealVideo. MPEG-1 akan enkodkan klip video saiz skrin 352 x 240. Kadar frame TV ialah 29. Adalah format yang semakin digunakan masa kini. Apabila disusun secara bersiri. Hanya untuk format QuickTime versi 3 ke atas. -Animasi komputer yang biasa ialah 15 fps. Sesuai untuk memadatkan imej yang dijanakan dengan komputer. -Terdapat dua jenis kompres. Oleh itu terdapat drivers yang dipanggil codecs. • QuickTime. •Microsoft RLE (Run Length Encoding). Berikut ialah beberapa format fail yang menjadi pilihan. filem dan video analog adalah berasaskan format pergerakkan frame per saat secara linear. Codec Intel Indeo untuk format AVI dan QuickTime. Mengambi] masa yang panjang untuk mengkompres. Hanya dapat menjana fail AVI.3. I76 x 112 atau 160 x 112. 24 hingga 30 fps adalah kadar frame yang digunakan bagi video digital Enkoding Video: Codecs -Kebanyakkan komputer tidak berupaya memaparkan frame imej penuh pada 1/30 saat jika frame tersebut tidak dikompres. Sesetengah codec seperti compression' data 'temporal compression'. Microsoft AVI bukanlah format yang terbaik tetapi ia menyokong semua sistem Windows. •Sorensen. Format pemadat AVI yang asal dari Microsoft. Sesuai untuk previu sebelum menjana video akhir. •Cinepak. Sedangkan Temporal Compression menggunakan persamaan sesuatu frame secara berulang dan mengetuarkan data yang berulang. internet. ia perlu di instal terlebih dahulu. Vivo dan Extreme hanya untuk tujuan 31 . tetapi boleh dimainkan pada paparan skrin penuh dengan 30fps. dari mula hingga akhir.

Video capture 2. Main Video -bergantung kepada keupayaan sesuatu perisian menayangkan video digital pada sesuatu aplikasi yang lain. pemadatan dan main klip. Perisian video digital boleh didapati dalam 3 bentuk. Drivers ini dapat dicapai oleh pelbagai perisian untuk membantu membuat atau mencapai data video. Bab 11: Pengintegrasian Teknologi Maklumat dan Komunikasi dalam Pengajaran dan Pembelajaran • Pemprosesan Perkataan • Persembahan Elektronik • Hamparan Elektronik • Pangkalan Data • Penggunaan Perisian dan Alat Pengarangan • Penghasilan pakej multi media pembelajaran •Penggunaan Media Interaktif dalam pengajaran dan pembelajaran (sorry eh kawan-kwn…. Kemampuan yang paling asas ialah memainkan klip video pada sesuatu tetingkap atau skrin penuh dengan fungsi main. maju frame atau undur. fast forward. Pemain video untuk perisian. •Mencantum dua atau lebih frame sumber data video. kedalaman warna. Ia juga berkemampuan mengawal ciri-ciri input isyarat video seperti warna dan keterangan. berhenti. Perisian pengedit video berkemampuan untuk. 1. pause. 2. •Pemadatan data video digital mentah kepada saiz yang kecil •Menyalin. mengeluar atau menambahpadanya. • Mengubah saiz frame atau kadar frame segmen data video. dan memadam frame video dari fail video.PERISlAN DIGITAL VIDEO 1. Mengedit Video 3. dan sampling audio. Ia juga mengawal bagaimana video dirakam tangkap iaitu algorithma pemadatan.tlg baca dlm buku note nie ms 155-177) digital bertanggungjawab terhadap aspek mengawal perkakasan video capture. Video Capture Perisian Video Capture biasanya digunakan untuk mengawal perkakasan video capture. pemadatan dan main klip. Pengedit Video Perisian pengedit video digunakan untuk menghasilkan produk video digital yang siap. saiz frame. rewind. memotong. Perisian drivers dalam sistem operasi mengawal video capture. pasting. Satu kelebihan video digital ialah pengguna dapat melompat pada mana-mana bahagian klip dengan menggerakkan pointer fail. Setiap perisian yang bergantung kepada video • Menambah kesan efek pada klip video seperti tajuk atau transisi pada segmen video. 32 . • Mengedit audio dengan menyalin. kadar frame.

Simbol © atau perkataan Copyright´ atau Hakcipta Terpelihara´ 2. nama. -Undang-undang hak cipta: kawal ketulenan kerja seseorang -Undang-undang paten: kawal penemuan baru danberguna dan juga proses penemuan -Undang-undang tanda perdagangan: kawal perkataan.Bab 12: Isu-isu dan trenda terkini dalam -Terdapat 4 undang-undang hak intelek iaitu. -Hakcipta mereka. Kawalan keselamatan internet dan email -Internet dan email adlh trdedah kpd ancaman spt pencerobohan. yang diberikan hak secara sah dari segi undang-undang terhadap ciptaan mereka. -Ia juga memberi hak mutlak terhadap hasil ciptaan asal dari mengalami apa-apa perubahan tanpa persetujuan pencipta. Perlindungan hakcipta yang berkesan akan menjamin pemberian royalti kepada pencipta hasil daripd jualan ciptaannya adalah berdasarkan premis bahawa pencipta mempunyai hak kepunyaan terhadap ciptaan perkhidmatan mereka.puisi. -Undang-undang perdagangan: Kawal maklumat penting yang tidak diketahui umum tetapi dirahsiakan oleh empunya -Antara bahan-bahan yg dikawal di bawah undangundang hak cipta:Bahan bercetak seperti novel . aritikel dan sebagainya. =Undang-Undang Hak Cipta -Undang-undang ini menyediakan perlindungan monopoli secara sah kepada mereka yang mencipta idea atau pengetahuan. Keselamatan storan -semua storan elektronik dan pghntaran data peribadi akn dlindungi dan disimpan dgn mggunakan teknologi keselamtn yg sesuai. Muzik atau kesan audio Pantomin Gambar dan Grafik Audio Visual Rakaman suara -Tanda hak cipta mengandungi 3 elemen penting -Hak moral menjamin pencipta mendapat pengiktirafan sebagai seorang pencipta. penyelewengan. pemintasan dan pembocoran rahsia. -Tujuan utama: Bagi melindungi 2 pencipta dan ciptaannya. -Hakcipta untuk diiktiraf sebagai seorang pencipta merupakan hak moral yang tinggi dan memberi kepuasan yang tinggi kepada pencipta. -Terbahagi -Hak kepada kategori utama: Hak ekonomi & Hak moral ekonomi ini adalah sesuatu yang bersifatkebendaan atau material. -Memberi kuasa monopoli secara ekslusif kepada pencipta atau pemunya intelektual.untuk mengelakkan daripada orang lain membuat atau menggunakan ciptaan mereka tanpa kebenaran 1. Tahun pertama penerbitan 3. Nama pemilik hakcipta tersebut • Keselamatan Dasar keselamtan 1. yang digunakan oleh pengusaha yang terlibat dalam pembuatan untuk mengenalpasti rahsia produk dan Teknologi Pendidikan • Hak cipta terpelihara (Copyright) -Merupakan hak ekslusif yg diberi oleh undangundang kepada pencipta/penerima haknya untuk kawal pengeluaran semula atau pelbagai bentuk penggunaan hasil ciptaan berkenaan bagi sesuatu tempoh. pemalsuan. simbol. Tujuan : Supaya pencipta mendapat pulangan dalam bentuk kewangan atau kebendaan.Perlindugan data -teknologi terkini trmasuk pyulitan data adlah dgunakan utk mlindungi data yg dkemukakan dan pematuhan kpd standard keselamtn yg ktat adlh trpakai utk mghalag capaian yg tdk dbenarkan 2. 33 .

untuk segala menekankan rintangan kuasa yang akal diri menyekat teknologinya sehingga dapat meluaskan penggunaan jenamaya di serata dunia. nilai-nilai kerahsiaan harus dipelihara. pemegang dan diperbanyak atau diulang pengeluarannya. -Segala akses kepada teknologi maklumat dan bahan bercetak. -Ini juga termasuk filem.Nilai-nilai kerahsiaan kini amat tergugat kerana kepesatan pembangunan alat komunikasi dari segi penghantaran data.model. -Sebagai tersendiri contoh. terutamanya peta topografi. serta media ialah suatu keistimewaan dan bukan satu hak mutlak.pentadbir atau seseorang yang berkhidmat perkhidmatan bersuhabat menyebarkan sesuatu bahan yang sulit kepada pihak -Kawalan kendiri berpusatkan kepada kebolehan seseorang terhadap tindakannya. masyarakat serta warganegara Malaysia.lukisan.pelan. Oleh itu. setiap individu harus mengikut prosedur dan etika pengguanaan bahan dan teknologi.imej atau grafik secara e-mel. negatif atau alat-alat yang mengandungi -Ini dalam lain. amalan penguatkuasaan peraturan. melibatkan seseorang awam amanah. Dalam pengurusan dan pentadbiran sesuatu oganisasi atau Negara Pembangunan teknologi yang dibina menggunakan melalui kaedah kerahsiaan dilaksanakan undang-undang. tindakan dan proses-proses pemikiran. -Kita mempunyai tanggungjawab diri untuk mengurus dan menggunakan teknologi serta apa-apa jua bahan sedia ada dengan baik demi mencapai keseimbangan dan integrity sebagai ahli dalam keluarga. pelesenan dan praktis penguatkuasaan pentadbiran. terutama sekali dalam penggunaan alat komunikasi seperti computer di mana maklumat peribadi dari segi status kewangan. -Di samping itu. • Kawalan kendiri -Kawalan kendiri merupakan suatu ikhtiar atau kehendak diri terhadap tingkah laku. graf. kesihatan dan tempat tinggal perlu dirahsiakan . -kita harus mempratikkan tanggungjawab dalam menggunakan system teknologi dan teknologi maklumat dengan wajar serta menyedari implikasi tentang tindakan diri dalam ruang lingkup system laman web.-keselamtn internet dan email bgntng kpd a) Keselamtan fizikal Kompter hdklh diletakkn di tpmpt yg mmpunyai kawalan fizikal yg selamt dr penceroboh b) Keselmtn dokumen elektronik Perisian antivirus dan penapis malicious codes dpt myelamatkn fail yg dihntar • Kerahsiaan -Rahsia yang dimaksudkan ada kaitan dengan penjagaan dan pemeliharaan “bahan” dan alat atau objek. pita perakam dan alat-alat lain yang mengandungi suara.bahan bertulis seperti peta. EDU3105 ----Hak Cipta Terpelihara©----------Alia aries------ 34 .microsoft untuk mempunyai dan rahsia membangun memajukan imej yang boleh seperti dihasilkan.insurans.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful