4r 641-- 7

`–a.7e-7/7--

/s--r

e

fri(e - eteL-7,"dy

Vi

17 —

nce,r,

e~

`*--

g

tC

4—

m
4e

(L J"

/1/1 rerVZ)

/f

,

eue

'

ter

Lietshr wus

Lli3

ittrffintbni.u . g. filliSek• - (1.11 1 1,11 ► ,1-,
IlfIltflblrbbfq114
110; BuLdiu 1-3
az . j,jjw l .,rfr lr hlu,sd, 2 • 'Lut/Pi i' • en va ab Lut yir
1-3 Robert Burns Hall-h de!,
53 Berkeley St., Boston, Mass.:
p

nabi. eut Jr, Lily»

ii.ur :n t fdi..nt ken1.1,.., ',Ar inn L4,0$ S 41•

if un! P1nel IL

g. h , paurk ri eu int II nir

nyny p ruer.,

4

lu...,

1.• 11.. r uit

,

y n 11

Lut L!

r

I,

04

II

eLf

e of. n
.

ibr km :1,

.9 •

28

n'II:), lie 4r no 54

h e eu r

Ul 11 Fi à

41.

..

ur!

If ell Ln Io

Lully in l b
!j w-

124 p or; 4 wibLent. ifL à rurinli, et no ne
ur

U

.

„..1, limey rr p

d•119ililtdi 4111.91rp • In
lbe• 111

flannni-

.

joug en: fnalL in !orbi.:

pI.Lnp
e

il wth r ,..1,

ihr ti Lut 1. l m/ .,„; • I. &fg.,

h

,

r

:

il L

,

54, :„ • Aar... 7 .nd L, ee5.,

à

weL y

r

nrrrr

pLwb
«air

e

it

,.

A.F,

wj

r ro

rol l/4M},

fl 111-1,-«.

té, if, 11 117 , uw

t.I [IFS àli 17,7

Itirn

t
if maladif! mi tuunsufiln_ribp

41bdr pili

2._ Qauproldaunar

./111
grill

11141,

u

,r4 ami),

1 — 21tib

bup 114 1.— h
I;

aw i k

flor

.—

7
/frits
8.—

Am ri.

:.g qp 4
am i >,
3w 1 Ÿ
a,. J I,

1.1
. —

burel

.—

1$

. —

ey

I.41. u•

14
15 —

b”re
tbwip”pin Soi«

dIL

(0) d r . p p
._ S henon‘ 1:Hui
1$•

,U

dyi d rLl Sff
.) . L a LI/ Pt
dol
U

LM .111

•_

o r ..11ungb.
20 . _ Poilé rgkrin

à1
idd

f

Uh'weity

044 Pi`

p .›,p•t

1111

2$ . —
24

P/ r"
1/tg Inn 7., k,

21;

thop ri44.1

1).1

r1.0

', F p

t

e

1

jt

81V at LU?

27 — l'hume
2$ • — I1 ,

d1

I) ie(

hiciphiàquiliturinh p Lu eut,
fi ne

p

tir pi. 1 .;

n zt y

jr,

ri US

d•rol nal Ir d I

.

1—

1pw-

piaf aD,.11118

il .11

Luit 1.141 pne.4,6- 1 .41111.. et): p,. .

s • irikL ei LdLiptwri, „.sldno,
p
e

4.

, ttuite,

1...111, Pd • luger

I. 4:11

Vinai .

t.


j

14

Il

r"u -

),Ituudi

f4 . . 7 1 • (14 ,t7nlp

4

g lir wbp

LIA I L .111 if III pari:1.

eftilliftig

IL • IIMLIL11
11.•

LI717 L

1111 • 11. $117 iL

S

O r • u • 1 'ampli Litant
Skie

de: t h

tut

qu'inquiet* niitlejt nt bpitrt

ft7ipt

8 mil ietulutax tfp

api U wbabw luur. û p l, b 11n1 411.11.1d 101 IM11.17111.
S bb

Spi » M.

enidw.i. —1

frtif tt .ptutl

O p• M• n.,
O f.. 1.1.•

MA

Z tu2nt fliGh  ht Btup tupbpunl,wfi

p muqp hpnt
-

-

frai  8 utnitfi Lubin t %fp . —

U t.

ett. 'Wbutt5., rf

r

S1rIr 1.b U. 9. pl, 7

S I. 41f

el.1). Ili
tir

na pl,. p 'es I. y utli .

I. ou>,

1

,

Ir • 9.wrifIf41LizA
„Skylat U. in pu, el: Lut

Ft<ufuidbtbpnt ht Opulptip tj1 Butütirtiaitiwt_tfp

e

l' ln pl? LL 511,V

SM•
f

S t • 41,1.

spd,l,

p. ..

tir tel U le

mil.

4%o 1 i.et.1

Ituptuhw r in affin àfitubmutt p

S

• fa-

tt

ett.t. n I. 5 ' mit'

t attt

if • UL7rwelf"

Spribt

9..e b y ft r

:

Pirkte2bibbP I;It liPllt111.1r6b1)
liturinfkuicipb il Ir i nuffirmtp b • —
k o vit 1,tzttAwk.L.

(If int n'Inn"

p

dr »•

l. p,,à,

,

n Lamb), IL en 1. b mis ind nul, in

lin. pot p

3 , n pnZi y •

11, Hait

p pus 1-

0.-111. 807n t t'A élu

ntemb p
L ( ntwd eolt •

20q.

1
Jn'Inir *Pli» it Là '
;1' P' 1 1' 11 4.- rusipat.
tg.. ubn• p
aL),Ltw
IroLpitiat
p
irene
z
i

#irrrr

11..1 -40,1..1,', 1, /na/ dormir UPLÉnfr VO L à/1
Iflt 7
ne

p

.1 6u

II

471,-i

L

Wb

ri r•ir,,

,

.

I 8.9 •

45 .— 1iL q p - r:

17111111 .1

!

nokr,4 ir e

I1 ILIU .114.1 jf k

tilt oreb

,

L el I. giàn

wn linr unit

4101

if NI-

Ely lit

r l..pnt-

, r ia,

man pli •n Lb. 4,

mt„..a- L.›, 4 .
,f,et ,LL p puu mura
bp i Bol • 49-'5 If, n
,

L p•

. —

60 7

},t‘n

pi e, +.1 ,1. 14

49 •— 4L,t p. «tu, pps p

111 11p thrl p /1.11 41- Olibillj

den

e

ni) n•ine nen

,

in tlfeewiL gni , won L—

fitulututtputuurn p buli

tnui ! mi tullq uitrat.hbfibpni)
7• . — ro n si

1

C

I

ateeh 9a-ri

8. 7 na_mb

o? • M. • — Ir. reueut:bcp ut tu in tirunf

it 114

en,. 4 *plu ti ut

Itt p 4ten pu slot

t.LO,wr L. Dr ri,

;Ln

- ,

mg

ifo el•151- ‘1111.11 .111.1 m !I I

d...r.t.t.rs1.

tr

ne or nu nIgneit r,L e e ,
11,

à no bel. Ir e t.ywenle h elt1.1 nul, in 01

p Mite

np4

p Ir-

p

plimim5frrtyPe_
p :Ir *MI! 11711111117 41 en Irf

: •

b

"r at

no mer cilart_p

np

Itiog-• 94
bplin ,n

h M—e,7_ Qrr rr n u, po pur p tir

te

lu-

e•
ifLo p . u e :nt P

84 nal ?lm

j

ruint

b aye

kbri. "au uni

ta n bruLnLb,gp fr i s

mb l

huzttuftuptup

if

entif uel

p eb

bop_

p • itm, mena fd Lmk, dire m

f

:

off

ming. dm' j t Élam poil,

j là/
/rr.

,

L1:18

/.

p,18,

Jw

Munit

Merillter

us,

81148, 115

il 88

MI—

t "PUA

L }, g em :
. —

95-19,

fin i ft e »,ii kt

4 8"•
rif J. n pp

95.—

r

ttw rz . pl.wb p n p nxIs-

18,8•11881 -C lir Ofir11. 11,

p.. 81 ' 8. 4)1

,,,I ntIJI II

IIIL PI8411.1,

1

I

1

1. 8.018:188 pLUI1

411111818881pULL

n

int oirm ru-

81180 . 11,7,11:

q ui pp h inup b
pr.ml
118_ Ipm p

y

• _ 9,„„, y d • ,

r. I,nj5p

,

Li

•1881mlif .a...rthent

p , n pn:l.

y r 1.

umm a of t jr m p

b I Ilp s n,,„ :. eu

p p 1, d p

:

ll lutinitillm ft
«fi r ,mitm e kom J I,

t

li p lem pouls

mpm j eusp»p

us !AL p q11000188181•

,

t1.1.1.8m 1ml np

tr jrn • —
If

(1. 8171811r, ,4•

pOi ,

e

f nt tujlituj w p
mmuL

nop

i nd

Jan ut pu. Immo:/M•n•

na.T111

p kmo

sud I.
,

If • hi zb nedL--

if p

stp ‘Pr irs

L, m e m : L y d ma

mu. pwl,nr del I. ms). ,n

p

L ',ppm i ,

z in

ni_p /mu

LI.

bt r
q plitine

encImm m :

ubp.qui i) —• m.mmilf J•ngnip 114, w

no.I,L-

tut i ng rr p 111•111188Ifir 1.881fLi. 48848,Ut
r eb ?

d

k e ut

ms, vans h l'a pimmifd

1, 1

Ju,bw.wb g

tin

n pn
,

0,1 r,L I
.w./rwtiu,u nppt

91.m ilmm", pus PL mil .1 go pe /Pb

U ti wjnt[i

e

p „ r „. pinttl p (b

kfm,
,

411.1448/Ibrit

lut post n tir p

lm

Ifre
si .

III),

‘,, J uzpni

•81}11•}1111118181

1 G pp

pl.p

Zen-

:

p qb,,m,i, J • d.

,

Lalo ini

'muni mut np ,Itrl, Lp^Lti/._,.},l,LpbLpnL pL p nL

.7,481

r► u .ra(v},Lpp Jiru,Jnel,
If mol ,

rr a. Ltia

fi p

,, 2 1.,

p•

Illif :FMI(

J i..

d'hm 'na, star&

Iniep,sinkr 1114

b zig, eîp

p

b .t

de,

ttmetnietutt

r,

iummi é

w

,

j

LL juiben,su p r L
,, r 4,.. e ns1
bbum

n

•qm rurr ifput rt P IIL,Ip :

litablutruutpu tub thaugurituiliwtiUhpin quiriudiri Ji,

r

▪ II

y

mip 1.,..4.jlto 1w.fp

Jr.

jar

eu ulo-

aub

treUl

(fui 4uullut ni_ ullt UI 4111.1U uLà.1 tor rt p n Lit
$7

d Olt.—

rte

Pinpfirpnt

Rittupahlutt fut' gm(Ini tub upphit •
pam.:uslq L
bop 41.1 r • «bu e --

bL

d'Il ...Id • n 7nie
p

,

In 1111151L i

.. pi tu.),

,

reHls HI 07.1.1i1

,

111111$41I, 1,

eue_

é LIA L p 1 in rio I

d e! stn in il

Ibrus.ti tfulutatei. sitterrL < Él.n,

h giAtop

fg

s

dr ei,

tint rit n

ira —

4•

n tb gn •

Lt

;:busrmt

nprripienuty

nir r 1,,,b.p

lirieurtm li t puits tf? If, ,

glp

ai g u, mitori 17,4 int_ <Ju-

da'', dLp Ll t nt wn pl. 1111 ir7}$1 tir

2bn autp4Oirp
1

1191p •

un

itinr.CMIPLUII,

qu'I L reit),
pw fio.,
IpUb !Mi

1 11,,,,j1
,

I . cker ?Rie

l

pop(

ri

[ai- Lee, LL uu:,fiew

< w SL

4

,

,

ifiUU-

17.1. Lini
pal'

fi Ar

8 iLtà: MiI bi

, „ips.,Lr

pur

b

uL rat

tri PL

1, 1, ► t g
fi.(

ilert

,

1p4M4Oliti 1 Li pn

ri 1. vu rra.

rpf ità 44. pu, LI
j

ri

...rer-

I, LI

, s„„,_
pellet —

mur., 1”..

uipeurt r ni be 11 L >I

1.i I,
4—

..érku “).• elt*L

L

LLI1111.11411 eL iii1117171F lit j'un
rr,
z

tu

fie 1 11

4,e

ir

ultà÷

•buquul h m2 b u •
pus, wl/s lluij
,asnks

essquip

q,

ri i$ L148114114

Ulla LU III n 1.

Ire-27 ma, u

,

Ir+sum le L—
n js p ,

p

c ie..,11,

usu4 tir LOA y

p•

LIU

'9•pouuLlut

pus), n5

^w rwne quiers' pl. wb
,duslus m'au p 4:sub eu fuis 17rl pà b  ssl Jego u

If

rr r al1 I .4: me sel us

1
etnelluu ........ b, gus , ()•••14susIAL p

Z ur J

Ott II IIIIII14111111

IBM

Itt
ul

k

leu 4; us insull douma npuslimilL pus_ rtwe.wl1 aLrr

If MW 1,1 11 Lt1111111>1 te Li mus pusil • utuutLusiksi. p
.

Z ei)•11.
b

r W.: Ut MI il Ut tl b

)1 Imbu al

Z • fi

# 44111eL

k." : 1. ;I

Pt

p)

p

Jberr ,trwJ

600.00
1560.00
400.00
450.00
1560.00
3000.00
2000.00
600.00
800.00
700.00
600.00
2500.00

$14770.00
11bry p • il,winn.`t_phturi .
(1•117nrip ,

t

l.L l rr,1 1,11

7e •

bol rinp2IniberstPtus%

Jllurd

q.a.0 p .erss. P L gut
1

-

ze p-

:44 •

Z .1 •• • 1. .1,11 is

111). ' Ur

9;y5 92,6

, •e

tuba, !sut 15 s_ 6 su—

p us "'pu), /drrsoieL r n t elider ,e (Issasinsu lun Ft pue.
ontriLduri yispe ,

11

L7 1r- qassproLF itsul

r iu s .,,,,7 1,,,Liar(..b),L , e t errrnrt rrnr terr r.p
pli. plrl• psi& su pulsa jos s JusuLP bcliishpp ,

1•

1,41: e nt4 i6
etni ntbw-

hr

llrre ird bil l ' jus puis!. g 116 rte 1,su p end PLw, Iss_ tufs" p
n ),(

Iule

y

071141L.

r n : rr a- 5

raillithudiultbf

/0 . 21, 2 • Issu,. vJ • cf•u
n err7Ll , • Îf •

luu r pu, ri ru p

e

ri litas4 Luini. do

i• •

q

tue imite tt 4 • 4.
?p h i,

11 /. 7 ir • lins r jtuoi « Zus Je n. jte»I•

3iptglru ji Zusi 9.41,7P - &spi tut

I. I

pl, if

! Ln

VI,

te. u.

.2111thil

ft odw 5,rl .n ll

J1r n ` iLl.rl we
LL

14

p h i /el

1L

Jr uipi, ,f

ift n r

lad

Otite

L tie .

.

ift

p re , p

pi,

ft in LI 7 ri w-

1 ,p i

ri• r. >i tu ro

ml dli r 1p1.19

z. if •

ALLAI. el
pporn !pub iné tl n r érrr,

:

ti

192i-1W27 2 it rufilt iptiientu ritnup
,

t n n 1_4 net:11. na

,

4
1 .,,,,„

r

ppLbs.,I.,

211,1111i

ber,

dr à.

tan

,,,reibp›Arn. Ibn bittlt tn

llw g d'L q im e i
in

-

: p fin},

elfiript

Shirb

U.
è

.

u u, ie r 111."11,

41,117ILL MM:

•—

tuolzUmt
.
M 4mpabLml

sel,» u.
S

4.0.• L pLut

S AL II • Al o : ut ui S tuf,

q

0 17 )

,

...pi, 4w_

i.,, yt e n1411-1011iL p lob e fiL url mer" : min pi,
,

p • il.tup  nup hturt hum!' .
7 Ela

qu,,,,,,,, •

441 bt kit ,t
n-

ti bap ,

v il irt

• —

l urj mn, inL:r
ne t Lbsal tl juinwel
juin

f,ll wurl,

si Un, tu t jrif

nt-

F41, 44,

,
ntidn .15.1 f,wrfwlf f,Lp

1, rel

pl II

Ai ui , rr

U LU L

e 4Lt Sefi•

114gdi..1

(bwiwetwb:

l

pà nele4 nt-

plue le le 'IL p •

2.

ituf p . e n

Ju —

tub

8 II h. 8 LI. 4
(111U1U,4811hia- bL115 L• 4- tuilah

abr•butriebbrnh.
1925 el 1

1 - 1926 8111'1,141 1
97

tif
A

C.

rzt.
S,1

3
a

c e
;
a 1_

iJ

e

L

3

î

a.

t10.00

25:»0
52.30

94.0C
18.56
140.00
30.50
10.00

35.00

185 .00

5.00
^tayd far,
^nu fang

50.00

21.00

15.00

30.00

20.0C
10.50

25.00

140.00
73.50
190.00
100.00
62.36

/

qientellrI
le V.".&"
Qm pl upri._L-Ifhea r .

6.00
10.00

30.00
50.00

ÿr Îrul

i

f wpiriuu

10.011
25.75

100 .30

sklJrn.ikP
Sk met,'
buP gel 1.-i-bit

49.70
30.00
22-47
25.5(

15.00

150.00
109.50

30.50

216.50
396.50

8.0(1

36.00
23.35

78.0[

38.55
100.00
100.00
80.00
165.00
155.00
512.00

9.00
25.00
7.00

21.00
25.00
30.00

22.50
10.00
10.00

37.50

20.00
60.00

tbuilemem loLu

11.46
21.20
47.00
13.60
45.50

aquw-elek14>eh ",

32 ,00

60.00

12.24

30.00

« ;L W re

feeiLl1LbUT

80.00

22.00

125.00

28.00

70.00

20.00
18.00
37.50
21.00

21.58
103.62

fiLOPIEPOIll1Li11

1,002.81

383.80
166.70
200.00
850.00
158.00
55.00
250.00
215.00
150.38
185.00

40.00

10.75
60.00

156.00
115.00
145.00

9.00

40.00
189.50
160.00
172.00
232.00
212.00

43.49
150.00
75.00
420.00 1,000-56 7,011-70

20.00

7.00
17.00

25.00
20.50
5.00

15.00
3.00

12.00
4.50

150.0C

4i111

thoet4E 1
ileheum 4ouretb
tb.1- b.e.g

10.50
9.50

100.00
100.00
98.53

50.041

1.°14 1 "
Zou M.14einu

t'If. line?

8.00
12.50

10 .00

24.00
45.50

bmiht
UheorqrlIdel
t qrhwelg
.:e.pie 5i

14.50
15.00

10.00

,4inpunu tu

1,»

1.00
241.50
6.00
50.00
70.75
250.36
190.00

1.00
21.50

5.00
17.50
25.00

25.00

25.00

10.50.
10.00
25.50

18.50
42.30
15.00

20.00

10.00
10.00
13.00

29.50

10.00
10.00

25.00
31.00
16-00
17.00
8.00
20.00

2.00

56.00

200.00

1

10.00
441-0C

15.00
358.50

206.80

266.20
450 -00
70.65
91.55
100.00
146.00
80 .00
209.35
180.00
620.00
10.00
134-50
205.00
107.53
243.00
150.00
212.5C
215.00
118.46
28.70
449.30
227.60
300.00
850.00
300.00
55.00
375.0C
277.24
185.88
10.00
290.00
10.00
161.00
199.50
205.00
242.58
391.12
250.00
8.00
74.24
466.00
100.00

10441.37

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful