Oleh: Aini Raudhah Binti Roslam - Pelajar Sarjana Analisis Keselamatan Dan Strategi UKM BANGI, 20 Okt.

2011 - Sangkaan masyarakat bahawa remaja dan pemuda sekarang terlalu ketagih dengan laman sosial “Facebook” disangkal oleh sekumpulan penyelidik daripada Pusat Pengajian Media dan Komunikasi (PPMK), Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan (FSSK) Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM). Satu kumpulan penyelidik PPMK mendapati Facebook adalah di antara laman sosial yang paling dikerap dilawati pengguna internet. Sehingga Mei 2011 jumlah penggunanya sudah mencecah seramai 666 juta orang termasuk 10.6 juta dari Malaysia di mana seramai 3.5 juta darinya berusia dalam lingkungan 18 tahun hingga 24 tahun. Kumpulan terdiri dari Dr Normah Mustafa, Dr Wan Amizah Wan Mahmud, Dr Fauziah Ahmad, Dr Chang Peng Kee dan dan Puan Maizatul Haizam Mahbob telah menjalankan penyelidikan mereka untuk mengetahui apakah „facebook‟ adalah suatu kemudahan keperluan atau ketagihan di kalangan remaja. Hasil kajian mereka telah dibentang dalam Siri Seminar Bulanan FSSK di sini hari ini. Dr. Normah Mustafa yang membentangkan hasil kajian itu berkata terdapat lima kategori penerima Facebook, iaitu pencetus (innovators), penerima awal (early adopters), majoriti awal (early majority), majoriti akhir (late majority) dan penerima akhir (laggards). “Kami menjalankan kajian ini untuk menjawab persoalan bagaimana dan mengapa remaja menggunakan Facebook untuk mengenal pasti tahap penggunaannya, tujuan penggunaan dan faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaannya di kalangan remaja” katanya semasa membentangkan hasil kajian itu. Ia mengambil kira pandangan daripada Song, Larose dan Eastin pada tahun 2004 yang menyatakan pengguna yang melayari Facebook melebihi 4 jam sehari dikatakan tergolong dalam kumpulan ketagih. Pendapat ini telah dijadikan pengukur tahap kajian ini. Hasil kajian telah mendapati bahawa remaja Malaysia hanya menghabiskan masa selama 1 hingga 3 jam sehari untuk Facebook. Pengalaman mereka menggunakan Facebook ini adalah masih pada tahap permulaan dan tergolong dalam golongan majoriti akhir iaitu berhati-hati terhadap perubahan tidak selesa dengan sesuatu yang tidak pasti. Tujuan utama mereka melayari laman ini adalah untuk berkomunikasi dengan rakan sebaya dan juga berhubung semula dengan rakan lama. Pengaruh rakan sebaya adalah faktor utama remaja menggunakan kemudahan laman sosial itu. Facebook juga didapati sudah menjadi suatu keperluan dan bukan lagi kerana ketagihan. Penggunaan Facebook tidak harus dipandang dari dimensi buruk sahaja tetapi juga harus dilihat dari dimensi yang baik seperti pengguna dapat mengeratkan hubungan kekeluargaan kerana terbukti hubungan anak-anak dengan ibu bapa makin erat jika anak-anak memaukkan ibu bapa mereka sebagai “rakan”. Dan ini membolehkan anak-anak tidak dapat berbincang secara bersemuka dengan ibu bapa dapat melakukannya melalui Facebook. Siri ceramah ini turut dihadiri oleh Prof Madya Dr Fuziah Kartini Binti Hassan Basri. Dalam ucapan aluannya Dr Fuziah berharap pelajar akan lebih jujur dan bertanggung jawab bila menggunakan internet seperti laman sosial Facebook.

. tambah beliau.Walau pun mereka tidak dipantau mereka seharusnya bersikap jujur dan bertanggungjawab apabila menggunakan internet termasuk Facebook.

” kata kumpulan penyelidik itu. “Kajian kami membayangkan ketagihan Internet pada jangka panjang boleh membawa kepada kemerosotan struktur otak.Kajian berkenaan yang disiarkan jurnal sains. Kajian itu dilakukan oleh sekumpulan pakar neurologi dan radiologi beberapa universiti dan hospital di China. Kajian tersebut melibatkan penggunaan mesin pengimejan resonans magnetik (MRI) untuk merakam imej otak 18 pelajar universiti berusia 18 tahun yang melayari internet selama 13 jam sehari. PLoS ONE menyatakan. mereka mendapati korteks atau bahagian kelabu pada otak 18 pelajar yang ketagih Internet itu mengecut berbanding rakan mereka yang kurang melayari internet. Keadaan itu boleh membawa kepada kemerosotan daya tumpuan dan ingatan selain mengurangkan perasaan malu golongan remaja untuk melakukan perbuatan tidak sihat. Selepas perbandingan dibuat. penglihatan dan pendengaran di samping mengawal pergerakan anggota manusia. Bahagian korteks otak berfungsi untuk memproses ingatan. pertuturan. emosi. kematian tisu otak berlaku di kalangan remaja yang ketagih melayari Internet. Kumpulan penyelidik berkenaan membandingkan imej MRI tersebut dengan imej MRI kumpulan pelajar yang melayari internet cuma dua jam sehari. – Agensi . enam kali seminggu. Dianggarkan seramai 24 juta remaja negara berkenaan ketagih melayari Internet.

Ketagih Internet punca otak remaja mengecut BEIJING . Kajian tersebut melibatkan penggunaan mesin pengimejan resonans magnetik (MRI) untuk merakam imej otak 18 pelajar universiti berusia 18 tahun yang melayari internet selama 13 jam sehari. Keadaan itu boleh membawa kepada kemerosotan daya tumpuan dan ingatan selain mengurangkan perasaan malu golongan remaja untuk melakukan perbuatan tidak sihat. "Kajian kami membayangkan ketagihan Internet pada jangka panjang boleh membawa kepada kemerosotan struktur otak. enam kali seminggu. pertuturan. penglihatan dan pendengaran di samping mengawal pergerakan anggota manusia.Agensi . Kumpulan penyelidik berkenaan membandingkan imej MRI tersebut dengan imej MRI kumpulan pelajar yang melayari internet cuma dua jam sehari.Kajian terbaharu di China mendapati penggunaan Internet secara berlebihan oleh golongan remaja boleh menyebabkan otak mereka mengecut. . lapor sebuah akhbar semalam. Selepas perbandingan dibuat. Kajian berkenaan yang disiarkan jurnal sains. kematian tisu otak berlaku di kalangan remaja yang ketagih melayari Internet. mereka mendapati korteks atau bahagian kelabu pada otak 18 pelajar yang ketagih Internet itu mengecut berbanding rakan mereka yang kurang melayari internet. Kajian itu dilakukan oleh sekumpulan pakar neurologi dan radiologi beberapa universiti dan hospital di China. Bahagian korteks otak berfungsi untuk memproses ingatan." kata kumpulan penyelidik itu. Dianggarkan seramai 24 juta remaja negara berkenaan ketagih melayari Internet. emosi. PLoS ONE menyatakan.

ESekolah. WBI) dan pembelajaran melalui laman web pendidikan (educational web sites. EWS). Cikgu Net dan sebagainya. Antaranya ialah seperti TM School Net. Pembelajaran menggunakan Laman Web Dalam perbincangan dan penggunaan laman-laman web untuk tujuan pendidikan sekurang-kurangnya terdapat dua istilah yang selalu digunakakan iaitu. Di negara ini sudah mula wujud laman-laman web yang dibina khusus untuk tujuan pendidikan. Portal Pendidikan Utusan.Pengenalan Pada masa ini. E-Tuisyen. Antara ciri utama web yang tidak terdapat dalam media lain ialah kebolehan menyediakan persekitaran yang membenarkan pelajar berinteraksi dengan guru. pelajar berinteraksi dengan pelajar-pelajar lain atau pelajar berinteraksi dengan persekitaran laman web . penggunaan Internet dan laman web pendidikan bukanlah suatu yang asing kerana ia telah diperkenalkan sejak pertengahan tahun 1990an lagi. sama ada oleh jabatan-jabatan kerajaan atau pihak swasta atau individu tertentu. MahirNet. pengajaran berasaskan web (web based instruction. Khan (1999) menyatakan bahawa WBI bolehlah dilihat sebagai satu inovatif dalam menyampaikan pengajaran kepada para pelajar iaitu mengunakan web sebagai medium perantaraan. Collins (1996) telah menyatakan bahawa tahun 1996/97 merupakan era Internet dalam pendidikan bermula.

kajian ini adalah bertujuan (i) mengenalpasti tahap kesedaran pelajar terhadap kandungan garis panduan penggunaan komputer. Sunggupun demikian. penyebaran maklumat palsu. pemalsuan dokumen. (ii) mengenalpasti tahap keberkesanan garis panduan penggunaan komputer . rangkaian. pornografi. Dalam pada itu. misalnya penyalahgunaan teknologi Internet akan menyebabkan penyebaran virus. perisian. penggunaan komputer di kalangan pelajar akan membantu dalam menyelesaikan masalah pembelajaran. dan sebagainya telah mempertingkatkan kepentingan komputer sebagai medium utama pembelajaran peringkat universiti. pencerobohan dan sebagainya. perkembangan dan kemajuan teknologi berkaitan komputer seperti Internet. penggunaan teknologi komputer akan mempertingkatkan nilai tambah kepada proses pembelajaran dan pengajaran termasuklah kualiti pendidikan itu sendiri. penggunaan komputer disebaliknya berupaya mewujudkan kesan negatif.ABSTRAK Penggunaan teknologi komputer pada masa kini telah menjadi keperluan utama sekaligus menjadi asas penting dalam menggerakan kemajuan sosial ekonomi masyarakat. Dalam konteks pendidikan tinggi khususnya universiti. Secara khususnya. Untuk itu.

Peraturan Penggunaan Komputer 1. dan Laudon dan Laudon (2010) telah membincangkan secara terperinci mengenai teknologi komputer dengan menekankan manfaat dan kesan penggunaan komputer dalam konteks individu. Hogg (2002). penggunaan komputer di kalangan pelajar menurut . Elberse dan Hammond (2002). Dalam konteks pendidikan tinggi khususnya universiti. Kolerasi yang kuat telah dikenalpasti di antara tahap kesedaran garis panduan penggunaan komputer dengan tahap keberkesanan garis panduan penggunaan komputer. Keberkesanan. Latar Belakang Kajian Secara umumnya. Tiga hipotesis akan dibentuk dan diuji. Ahli akademik seperti Hamelink (2000). Akhir sekali. Kajian ini dilaksanakan di kalangan pelajar Universiti Utara Malaysia dengan reka bentuk kajian dengan sejumlah 100 responden dipilih di kalangan pelajar melalui kaedah persampelan mudah. Secara umumnya. O‟Brian (2008). Kata Kunci: Kesedaran. organaisasi dan masyarakat. Jongwoo Han (2004). penggunaan teknologi komputer pada masa kini telah menjadi keperluan utama dalam pelbagai konteks dan bidang sekaligus menjadi asas penting dalam menggerakan kemajuan sosial ekonomi masyarakat. Kroenka (2005). cadangan dikemukakan bagi mempertingkatkan amalan baik penggunaan komputer dalam konteks universiti khususnya dalam membantu proses penyelesaian masalah pembelajaran di kalangan para pelajar. Secara khususnya. Pematuhan. penggunaan teknologi komputer menurut Jongwoo Han (2004) dan Kroenka (2005) akan mempertingkatkan nilai tambah kepada proses pembelajaran dan pengajaran termasuklah kualiti pendidikan itu sendiri. hasil kajian menunjukkan bahawa terdapat hubungan yang signifikan antara tahap kesedaran terhadap garis panduan komputer dengan tahap pematuhan terhadap etika penggunaan komputer. Barwise.terhadap aktiviti penggunaan komputer. dan (iii) menilai tahap pematuhan pelajar terhadap etika penggunaan komputer.

pencerobohan dan sebagainya. dan Laudon dan Laudon (2010). Komputer telahpun digunakan dalam organisasi untuk pelbagai tujuan kerana manfaat dan kepentingan yang berbeza sepertimana dibincangkan oleh Kroeber (1998). perisian. Kroenka (2005). majoriti daripada ahli akademik seperti di atas bersepakat bahawa penggunaan komputer disebaliknya berupaya mewujudkan kesan negatif. perkembangan dan kemajuan teknologi berkaitan komputer seperti pelajar. Dalam pada itu. misalnya penyalahgunaan teknologi Internet akan menyebabkan penyebaran virus. Sunggupun demikian. Torkzadeh dan Dhillon (2002). Jongwoo Han (2004). O‟Brian (2008). gelagat dan persepsi yang pelbagai. Isu-isu penggunaan teknologi komputer termasuklah isu-isu seperti teknikal.pandangan O‟Brian (2008) dan Laudon dan Laudon (2010) akan membantu dalam menyelesaikan masalah pembelajaran sekaligus mempertingkatkan kemahiran pengkomputeran 159 pelajar. rangkaian. iaitu kesan positif dan kesan negatif dan fakta ini adalah seiring dengan pandangan Hamelink (2000). pornografi. Berikutan itu. dan Aronson (2005). dan sebagainya telah mempertingkatkan kepentingan komputer sebagai medium utama pembelajaran di peringkat universiti. pemalsuan dokumen. Barwise. penyebaran maklumat palsu. timbul isu-isu berkaitan dengan penggunaan teknologi tersebut lantaran setiap individu mempunyai perspepsi. Dalam pada itu. Elberse dan Hammond (2002). perkembangan dan kemajuan teknologi berkaitan komputer seperti Internet. Abdul Manaf Bohari (2008) misalnya menjelaskan bahawa penggunaan komputer hakikatnya berupaya meujudkan dua kesan sekaligus. sosial dan .

kerahsiaan. dan Laudon dan Laudon (2010) menyarankan agar garis panduan penggunaan komputer dan teknologi maklumat perlu dikemaskini bagi membendung masalah-masalah berkaitan. Semua elemen yang berkaitan dengan sistem maklumat mesti diambilkira dan diberikan pertimbangan yang sewajarnya memandangkan pembangunan sistem maklumat merupakan agenda utama kebanyakan organisasi moden hari ini. dan Turban. Untuk itu. pengguna dan privasi. O‟Brian.etika. doktrin fair use. dan sebagainya. adware. kesihatan dan sebagainya sepertimana dalam kajian-kajian oleh Liang dan Dong (2000). Preece (2000). organisasi. kesihatan. Aronson (2005). spyware. perdagangan antarbangsa dan privasi. pemantauan teknologi. pembangunan sistem komputer sebenarnya menuntut komitmen yang tinggi dari pelbagai pihak demi menjamin kejayaan sistem maklumat sebagai tunjang kekuatan organisasi . proses perkembangan dan pembangunan sistem komputer merangkumi pelbagai perkara untuk menjadikannya lengkap dan komprehensif. Derek (2003). Abdul Manaf Bohari (2005).A. McLean dan Wetherbe (2008). Small dan Yasin (2003). hak cipta. spam. Abdul Manaf. Dalam konteks yang lebih luas. dan industri. Antara isu tersebut ialah harta intelek. Antara elemen tersebut menurut Fidler dan Rogerson (1996). Dalam pada itu. penyelidik seperti Barrier (2002). perisian cetak rompak. Lantaran itu. proses menganalisa. Khairol dan Zulkhairi (2005). jenayah siber. kecurian siber. keselamatan. Cummings dan McCubbrey (2005) telah mengariskan beberapa isu yang perlu diambilkira dalam pengurusan dan penggunaan ICT dalam organisasi. sektor kerajaan dan penyimpanan maklumat. isu negatif yang timbul akibat daripada penggunaan teknologi komputer merupakan isu yang seringkali diperdebatkan dan seringkali menuntut penyelesaian yang lebih menyeluruh. Isu-isu tersebut sebenarnya berkaitrapat dengan ketidakpatuhan terhadap standard professional ICT boleh menyebabkan kesan khusus kepada individu. Haag. J. proses membuat rekabentuk baru termasuklah proses melaksanakan dan menyelenggara sistem baru tersebut. (2008) dan Laudon dan Laudon (2010) termasuklah proses memahami sistem sedia ada. cookies. Jadi.

. pengajaran dan pengurusan. Jadi. faktor manusia ini 160 menyebabkan pembangunan dan pengunaan sistem komputer mejadi tugasan yang rumit lantaran 2. UUM misalnya telah mengariskan beberapa peraturan tentang penggunaan komputer kepada semua pengguna termasuklah kakitangan dan pelajar. Begitu juga dengan institusi pendidikan di Malaysia yangmana telah menggunakan teknologi komputer dan internet dalam proses pembelajaran. Garis panduan yang dibuat oleh organisasi yang menyediakan perkhidmatan Internet misalnya adalah berperanan untuk mengurangkan kos organisasi dan mengelak daripada masalah kesesakan dalam capaian rangkaian Intenet. Porter (2001). Salah satu faktor penghasilan garis panduan ini adalah bagi menghindari gangguan sistem komputer akibat penggunaan yang tidak berkaitan dengan objektif utama organisasi. elemen manusia (pengguna sistem) pula merupakan faktor penentu yang bakal menjadikan sistem maklumat berjaya ataupun tidak sepertimana pandangan Kalakota dan Robinson (1999). dan Rayport (2002).untuk berdaya saing. Manakala. penghasilan garis panduan penggunaan komputer merupakan suatu penetapan standard atau larangan tentang penggunaan komputer oleh pihak tertentu bagi mengelakkan penyalahgunaan komputer. Permasalahan Kajian Secara umumnya.

Lantaran itu. Ini adalah selari dengan pandangan Dhillon (1999). 2006). hiburan secara dalam talian juga boleh diperolehi dari laman web seperti Friendster. Penggunaan komputer dan teknologi rangkaian telah diperkenalkan di kampus UUM sejak Mac 1998 (Zuraidah. Youtube dan banyak lagi. Dalam pada itu. Selain itu. Oleh demikian. Penggunaan komputer tidak terhad kepada aktiviti seperti penghasilan tugasan akademik oleh pelajar sahaja.9 peratus pelajar Universiti Utara Malaysia (UUM) tidak mengetahui tentang kewujudan dasar berkaitan teknologi maklumat dan komunikasi (ICT) termasuklah teknologi komputer. kekurangan kajian secara dalaman dan menyeluruh mengenai kesedaran pelajar terhadap kandungan garis panduan tersebut menyebabkan pihak tertentu tidak memperolehi gambaran yang menyeluruh. namun pengguna juga boleh digunakan sebagai medium hiburan melalui penggunaan seperti games. tahap keberkesanan garis panduan penggunaan komputer terhadap aktiviti penggunaan komputer memerlukan kajian lanjutan kerana perkembangan teknologi komputer yang pantas hakikatnya menyebabkan garis panduan sedia ada akan ketinggalan dan tidak berdasarkan realiti semasa. dan Abdul Manaf. Windows Media Player. UUM boleh dikatakan mempunyai kemudahan yang agak baik dalam kemudahan teknologi berkomputer termasuklah teknologi Internet. Komputer digunakan bagi tujuan pelbagai aplikasi dengan terdapatnya pelbagai perisian yang boleh digunakan mengikut kehendak para penggunaan. melalui capain Internet. Acrobat Reader. Adobe.Walaupun garis panduan ini hanya baru di kuatkuasakan secara bertulis seawal tahun 2002. Yahoo Messanger dan seumpamanya. wujud persoalan sejauhmanakan garis panduan penggunaan komputer dalam membantu para pengguna dalam menentukan aktivitiaktiviti yang dibenarkan dan atau dilarang. Norliza dan Zahurin . Internet Explorer. Nur Haryani. Ini adalah disokong oleh kajian rintis Raja Siti Nurhidayah (2007) menunjukkan 83. Windows Movie Maker. SPSS dan sebagainya. namun tahap kesedaran pelajar terhadap kandungan garis panduan penggunaan komputer perlu dikaji untuk mendapatkan maklumat terkini berhubung perkara berkenaan. Foltz (2004). Antara perisian tersebut adalah Microsoft Office.

undang-undang negara dan agama. Etika menurut Tavani (2004) merupakan suatu prinsip atau pegangan seseorang individu terhadap tingkah laku yang mengikut norma-norma masyarakat. Di sebalik pengenalan garis panduan penggunaan komputer. Rogerson (1998) berpendapat setiap individu mempunyai tahap nilai moral yang . aspek etika adalah teras penting yang berfungsi dalam menentukan sejauhmana keberkesanan garis panduan tersebut di kalangan para pengguna.(2006) bahawa perkembangan pantas dalam teknologi pengkomputeran menyebabkan polisi dan garis panduan sedia perlu dikemaskini dari semasa ke semasa. Ini adalah selari dengan dapatan 161 hasil kajian oleh Phukan dan Dhillon (2000) dan Peterson (2002) iaitu garis panduan penggunaan komputer mempunyai pengaruh terhadap etika penggunaan komputer.

sistem pendidikan. maklumat dan foto tentang pelbagai topik. tetapi teknologi ini telah digunakan di semua peringkat masyarakat. Internet memberi peluang kepada kanak-kanak membuat analisis yang lebih mendalam ke atas subjek yang diminati. kumpulan perbincangan dan perbualan (chatting). Mereka berkongsi maklumat. Pertukaran maklumat antara kanak-kanak boleh membantu proses pengembangan mental dan psikologi mereka sepanjang proses tumbesaran. Kanak-kanak boleh mendapatkan banyak maklumat tentang negara. teknologi. budaya. Golongan kanak. termasuk golongan kanak-kanak. Kini. Internet juga membenarkan komunikasi antara kanak-kanak di seluruh dunia. kanak-kanak . Kanak-kanak didedahkan kepada penggunaan e-mel untuk menghantar berita. Justeru. Walaupun kecapaian internet belum menyeluruh di negara ini. Semakin matang pemikiran mereka. kanak-kanak mendapat semua maklumat yang diperlukan dengan hanya menekan butang komputer. Penggunaan e-mel dengan perbualan menerusi internet akan mendedahkan mereka kepada pelbagai sosiobudaya masyarakat dunia. maklumat ini dapat diperoleh dan perpustakaan di luar negara. Capaian kepada internet melibatkan banyak elemen seperti media elektronik (e-mel).Perpustakaanperpustakaan di seluruh dunia merupakan sumber kepada kanak-kanak untuk pengkajian terhadap sesuatu subjek dalam pembelajaran mereka.agasan Koridor Raya Multimedia (MSC) telah menggalakkan penggunaan internet di kalangan rakyat Malaysia. sejarah dan geografi antara rakan siber mereka. Kadangkala maklumat yang dicari sukar didapati. Jika maklumat yang dicari tidak terdapat di perpustakaan tempatan. Dengan bantuan internet. pertanian dan geografi dengan melayari internet.kanak masa lampau terpaksa menghabiskan masa yang lama di perpustakaan untuk mendapatkan maklumat. kanak-kanak boleh mendapatkan bahan-bahan pembelajaran yang dikehendaki secara mudah. carian fail Archie. mereka boleh bertukar-tukar maklumat budaya. Kanak-kanak boleh didedahkan kepada internet dengan penyeliaan ibu bapa.

Im bukan sahaja mengisi masa lapang kanak-kanak. Di peringkat umur yang muda ini. kanakkanak ini tidak akan keluar rumah. Mereka menghabiskan masa melayari internet mencari maklumat ataupun membaca pelbagai bahan menarik yang dipaparkan. kanak-kanak terdedah kepada pelbagai masalah sosial seperti lepak. bohsia dan kegiatan di kelab-kelab malam dan disko. Kelebihan ini menandingi cara pembelajaran konvensional. Bahan sains dan matematik yang ditambah dengan kesan multimedia dapat menarik minat kanak-kanak untuk mengikuti program pembelajaran dan seterusnya menanam minat. Mereka dapat menyesuaikan minat seperti membina enjin kapal terbang. Perkembangan ini telah menyebabkan dunia menjadi semakin kecil dan interaksi antara individu menjadi semakin mudah. kereta. Dengan adanya internet. Internet juga dapat memainkan peranan sebagai pendidik atau `tutor' siber yang berkesan. . Selain itu. Subjek seperti Matematik dan Sains boleh diajar kepada golongan kanak-kanak dengan lebih berkesan. motosikal dan kereta api sebagai hobi. kanak-kanak yang tinggal di kawasan pedalaman pula dapat dibimbing oleh tutor maya yang berupaya mempersembahkan suatu subjek dengan cara yang paling menarik. golongan kanak-kanak senang tertarik dan ingatan mereka bertambah baik. pembangunan sains dan teknologi komputer telah mendedahkan kanak-kanak kepada internet yang membolehkan mereka menerima maklumat dan bertukar-tukar pendapat dengan penduduk di seluruh pelosok dunia. Oleh itu. Kesimpulannya. Kanak-kanak yang didedahkan kepada World Wide Web (www) dapat mencari maklumat yang dikehendaki.dibenarkan melanggan dan menyumbang buah fikiran kepada kumpulan perbincangan bagi berkongsi berita dan pengalaman. malahan meningkatkan kecerdasan otak.

Kajian yang dijalankan berbentuk kajian deskriptif dan penganalisisan data telah dibuat dengan menggunakan perisisan SPSS 7. Seramai 100 orang pelajar tingkatan 4 di lima buah sekolah menengah di Kuantan terlibat dalam kajian yang memerlukan mereka menjawab soal selidik yang ditadbirkan kepada mereka.5 dan dibentangkan dalam bentuk peratus dan frekuensi. mereka mcmpunyai tahap pengctahuan dan pcnggunaan Internet yang tinggi iaitu pada tahap 'mahir' dan 'sangat mahir' dalam bidang-bidang tersebut berbanding dengan bidang-bidang lain yang mereka kurang mahir iaitu perniagaan.Pahang Subject: Teaching . kajian ini menyaksikan pandangan positif pelajar terhadap Internet. pelancongan. berita. permainan. Di samping itu juga.Pahang . pengiklanan dan membeli-belah melalui Internet. Hasil kajian menunjukkan kesemua pelajar yang terlibat mempunYal pengalaman mengakses Internet tetapi tumpuan mencari maklumat mempunyai peratusan yang tinggi dalam beberapa bidang tertentu yakni hiburan. diskusi. pendidikan. kajian ini bertujuan meninjau sejauh manakah tahap pengetahuan dan penggunaan Internet dalam mencari maklumat serta tumpuan pencarian maklumat. kekangan yang mereka hadapi serta cadangan yang diutarakan untuk mempertingkatkan penggunaan Internet.Pendidikan masa kini bertujuan menyediakan pelajar ke arah masyarakat bermaklumat selaras dengan visi negara untuk menjadi tunggak dalam perkembangan teknologi maklumat di alaf baru. sukan. Sehubungan itu.Computer network resources Chairman Profesor Madya Dr. Item Type: Project Paper Report Subject: Internet (Computer network) in education . Penyelidik mencadangkan agar kajian yang lebih mendalam berhubung tahap pengetahuan dan penggunaan Internet dikalangan guru pula dilaksanakan untuk mempertingkatkan proses pembelajaran dan pengajaran serta keberkesanan penggunaan Internet dalam pendidikan. Kajian-kajian seperti ini diharapkan dapat dimanfaatkan demi kepentingan kecemerlangan pendidikan di alaf baru. Naim Haji Ahmad Supervisor: Call FPP 1999 37 Number: Faculty or Faculty of Educational Studies Institute: ID Code: 9151 Deposited Laila Azwa Ramli By: . komunikasi dan e-mail. Justern itu. kesihatan.

Deposited 10 Jan 2011 15:38 On: Last 25 Jul 2011 16:00 Modified: .