TEMA: PENYENGGARAAN DAN KESINAMBUNGAN HIDUP

BIDANG PEMBELAJARAN: 1. DUNIA MELALUI DERIA KITA
Minggu Objektif Pembelajaran 1.1 Memahami organ deria dan fungsinya. Cadangan Aktiviti Pembelajaran Menjalankan aktiviti untuk Menghubung kait lima deria, organ deria dan rangsangan. Membincangkan apa yang berlaku dalam badan kita apabila rangsangan dikesan. Hasil Pembelajaran Murid boleh:  mengenal pasti dan mengaitkan organ deria dengan rangsangannya.  menyatakan laluan daripada rangsangan kepada gerak balas: Rangsangan Organ deria Saraf Otak Saraf Gerak balas Murid boleh:  mengenal pasti struktur kulit manusia yang terlibat dalam pengesanan rangsangan.  menyatakan fungsi reseptor yang berbeza – tekanan, haba, sakit.  membuat kesimpulan tentang kepekaan kulit pada bahagian badan yang berlainan terhadap rangsangan. Evidens Pentaksiran B4D1E1 Menghubung kait lima deria, organ deria dan rangsangannya melalui aktiviti Minimum Latihan Objektif : 5 soalan Struktur : 1 soalan

1 2-4 Jan

B3D1E1

2 7-11 Jan

1.2 Memahami deria sentuhan.

Menjalankan aktiviti untuk mengkaji yang berikut: a) struktur kulit manusia yang terlibat dalam pengesanan rangsangan. b) kepekaan kulit pada bahagian badan yang berlainan terhadap rangsangan. Membincangkan kepekaan kulit berhubung situasi berikut: a) menerima suntikan. b) menggunakan Braille.

B4D2E1 Menghubung kait kepekaan kulit terhadap rangsangan melalui aktiviti B3D1E1 Melabel struktur kulit , menerangkan fungsi reseptor, menyusun laluan daripada rangsangan kepada gerak balas serta menjelaskan kepekaan kulit ketika menerima suntikan dan menggunakan Braille B4D3E1

Objektif : 5 soalan Struktur : 1 soalan

1.3 Memahami deria bau

Membincangkan struktur hidung dan kedudukan sel-sel deria bau menggunakan model, carta, perisian komputer dan bahan bantu mengajar yang lain.

Murid boleh:  mengenal pasti struktur hidung.  mengenal pasti kedudukan sel deria bau dalam pengesanan bau.

Objektif : 5 soalan Struktur : 1 soalan

3 14-18 Jan

1.4 Memahami deria rasa.

Menjalankan aktiviti untuk mengesan kawasan berbeza pada lidah yang bergerak balas terhadap rasa yang berbeza. Menjalankan aktiviti untuk menghubungkaitkan deria rasa dengan deria bau

Murid boleh:  mengenal pasti kawasan berbeza pada lidah yang bergerak balas terhadap rasa yang berbeza.  menghubungkaitkan deria rasa dengan deria bau.

B4D3E1 Melabel struktur hidung, menentukan kedudukan sel deria bau, menentukan kawasan berbeza pada lidah yang bergerak balas terhadap rasa yang berbeza dan menghubung kait deria rasa dengan deria bau melalui aktiviti B3D2E1 Melabel struktur telinga manusia, menerangkan fungsi struktur dan menjelaskan mekanisme pendengaran

Objektif : 5 soalan Struktur : 1 soalan

1.5 Memahami deria pendengaran.

Memerhati dan mengenal pasti struktur telinga manusia. Membincangkan fungsi setiap bahagian pada struktur telinga manusia. Membincangkan mekanisme pendengaran. Memeriksa mata lembu atau model mata manusia. Mengumpul maklumat tentang struktur dan fungsi setiap bahagian mata. Membincangkan bagaimana kita melihat. Menjalankan aktiviti untuk mengkaji: a) pantulan cahaya. b) pembiasan cahaya di antara dua medium yang berbeza ketumpatan. Mengumpul maklumat tentang jenis kecacatan penglihatan dan

Murid boleh:  mengenal pasti struktur telinga manusia.  menerangkan fungsi bahagian  berbeza pada telinga manusia.  memerihalkan bagaimana kita  mendengar

Objektif : 5 soalan Struktur : 1 soalan

4 28 Jan- 1 Feb

1.6 Memahami deria penglihatan.

Murid boleh;  mengenal pasti struktur mata manusia.  menerangkan fungsi bahagian yang berbeza pada mata.  memerihalkan bagaimana kita melihat.

B3D3E1 Melabel struktur mata manusia, menerangkan fungsi struktur dan menjelaskan bagaimana manusia boleh melihat

Objektif : 5 soalan Struktur : 1 soalan

1.7 Memahami cahaya dan penglihatan.

Murid boleh:  memerihalkan sifat-sifat cahaya (iaitu: pantulan dan pembiasan).  menyatakan pelbagai jenis kecacatan penglihatan.

B4D4E1 Menentukan pantulan dan pembiasan cahaya di antara dua medium yang berbeza ketumpatan melalui aktiviti B1D1E1 Menamakan pelbagai

Objektif : 5 soalan Struktur : 1 soalan

c) pantulan dan penyerapan bunyi.  menerangkan pantulan dan a) penghasilan bunyi. b) titik buta. pantulan dan penyerapan bunyi melalui aktiviti B3D5E1 Menjelaskan kecacatan pendengaran dan cara pembetulannya B6D1E1 Objektif : 5 soalan Struktur : 1 soalan   menerangkan kecacatan pendengaran.sumbangan/penggunaan teknologi untuk membetulkannya. penyerapan bunyi. menyatakan dan memberi contoh had deria penglihatan. menerangkan cara pembetulan . rabun dekat . B4D6E1 Menghubungkait penghasilan . B4D5E1 Menunjukkan rabun jauh. Membincangkan hubungan antara penglihatan stereoskopik dan 3onocular dengan kemandirian haiwan. jenis kecacatan penglihatan      menerangkan cara pembetulan kecacatan penglihatan. Membincangkan maksud astigmatisme dan cara membetulkannya. mengaitkan penglihatan stereoskopik dan monocular dengan kemandirian haiwan. keperluan medium untuk pemindahan. Menjalankan aktiviti untuk mengkaji: a) ilusi optik. b) keperluan medium untuk pemindahan bunyi. b) cara pembetulan kecacatan pendengaran. mengenal pasti alat-alat yang sesuai untuk mengatasi had deria penglihatan. Mengumpul maklumat tentang alat untuk mengatasi had deria penglihatan. Mengumpulkan maklumat tentang: a) kecacatan pendengaran. 5 4-8 Feb Menjalankan aktiviti untuk menunjukkan rabun jauh dan rabun dekat serta cara membetulkanannya.cara membetulkannya dan mengenal pasti ilusi optik dan titik buta melalui aktiviti B6D1E1 B3D4E1 Menjelaskan penglihatan stereoskopik dan 3onocular serta mengaitkan dengan kemandirian haiwan B6D1E1 6 18-22 Feb 1.8 Memahami bunyi dan pendengaran CUTI TAHUN BARU CINA 11-15 FEBRUARI 2013 Menjalankan aktiviti untuk Murid boleh: mengkaji:  memerihalkan sifat bunyi.

glukosa.  menyatakan fungsi setiap kelas makanan. glukosa. Menjalankan aktiviti untuk mengkaji pendengaran stereofonik yang diperlukan bagi menentukan arah bunyi     kecacatan pendengaran. B5D1E1 Menjelaskan rangsangan dengan gerak balas tumbuhan melalui eksperimen B3D6E1 Menghubung kait gerak balas tumbuhan dengan kemandiriannya Objektif : 5 soalan Struktur : 1 soalan BIDANG PEMBELAJARAN: 2. pelawas dan air serta menyatakan fungsinya. Membincangkan bagaimana gerak balas terhadap rangsanganrangsangan penting untuk kemandirian tumbuhan Murid boleh:  menyatakan rangsangan yang menyebabkan gerak balas tumbuhan. lemak. menyatakan alat yang digunakan untuk mengatasi had pendengaran. protein dan lemak melalui aktiviti . b) bahagian-bahagian tumbuhan yang peka terhadap rangsangan yang tertentu. protein (bahan uji Millon) dan Hasil Pembelajaran Murid boleh:  menerangkan melalui contoh kelas makanan. protein.  mengenal pasti bahagian  tumbuhan yang peka terhadap rangsangan tertentu.  menghubung kait gerak balas tumbuhan dengan kemandiriannya. mineral. NUTRISI Minggu 8 4-8 Mac Objektif Pembelajaran 2. glukosa (larutan Benedict).Membincangkan had pendengaran dan cara meningkatkan keupayaan pendengaran. menerangkan pendengaran stereofonik.  menguji kanji. vitamin.1 Menganalisa kelas-kelas makanan. Menjalankan aktiviti untuk menguji kanji (larutan iodin). Cadangan Aktiviti Pembelajaran Membincangkan kelas makanan iaitu karbohidrat.9 Memahami rangsangan dan gerak balas tumbuhan Menjalankan eksperimen untuk mengkaji dan mengenal pasti: a) rangsangan-rangsangan yang dikesan oleh tumbuhan. Pembentangan hasil buku skrap mengenai alat teknologi yang sesuai untuk mengatasi masalah had deria penglihatan dan pendengaran B4D6E2 Menghubung kait pendengaran stereofonik yang diperlukan dengan arah bunyi melalui aktiviti 7 25 Feb-1 Mac 1. protein dan lemak. menyatakan had pendengaran. Evidens Pentaksiran B3D7E1 Menjelaskan fungsi 7 kelas makanan Minimum Latihan Objektif : 5 soalan Struktur : 1 soalan B4D7E1 Menentukan kehadiran kanji.

 memerihalkan proses pencernaan dalam salur pencernaan.  mengenal pasti bahagian sistem pencernaan. b) faktor yang menentukan gizi seimbang seseorang: umur. saiz. Objektif : 5 soalan Struktur : 1 soalan B3D8E1 Melabel dan menerangkan fungsi organ dalam sistem pencernaan B3D8E2 B3D8E3 10 1-5 Apr 2. Merancang gizi seimbang untuk satu hari (sarapan. Mengumpul pembungkus makanan yang menunjukkan nilai kalori makanan dan membuat senarai untuk menunjukkan nilai kalori bagi setiap jenis makanan.4 Memahami proses penyerapan makanan tercerna. keadaan kesihatan.  menyatakan faktor yang mesti dipertimbangkan apabila merancang gizi seimbang. Membincangkan untuk menganggar nilai kalori makanan dalam satu hidangan.  merancang satu gizi seimbang.  menyatakan fungsi organ dalam sistem pencernaan. pekerjaan. Membincangkan proses penyerapan hasil pencernaan dalam usus kecil.  memerihalkan aliran makanan melalui salur pencernaan. Mengenal pasti bahagian sistem pencernaan dan aliran makanan melalui salur pencernaan dengan menggunakan model/carta/CD ROM Murid boleh:  menerangkan maksud pencernaan. Murid boleh:  menyatakan maksud gizi seimbang. jantina.3 Memahami sistem pencernaan manusia. makan tengahari dan makan malam).  menyatakan kuantiti tenaga dalam setiap gram karbohidrat.  menerangkan bagaimana faktor berkenaan memberi kesan kepada gizi seimbang. Membincangkan: a) apa maksud diet seimbang. Membincangkan pencernaan sebagai penguraian molekul makanan yang besar kepada molekul yang lebih kecil yang boleh larut dan sedia diserap oleh badan. iklim. Murid boleh:  menerangkan proses penyerapan hasil pencernaan. Menjalankan eksperimen untuk Objektif : 5 soalan Struktur : 1 soalan B5D2E1 Menunjukkan penyerapan glukosa .  menganggar kalori makanan yang diambil dalam setiap hidangan.2. protein dan lemak pada pembungkus makanan dan membuat anggaran jumlah kalori bagi setiap hidangan B6D2E1 B2D2E1 Memberi maksud pencernaan 9 11-15 Mac 2. lemak (ujian alkohol-emulsi).  membuat inferens tentang penyerapan glukosa melalui tiub Visking.2 Menilai kepentingan gizi seimbang. protein dan lemak. B2D1E1 Memberi maksud gizi seimbang Objektif : 5 soalan Struktur : 1 soalan B3D7E3 Menjelaskan faktor-faktor yang menentukan gizi seimbang dan bagaimana faktor ini memberi kesan kepada gizi seimbang B3D7E2 Menyatakan kuantiti tenaga dalam setiap gram karbohidrat.

melalui tiub visking melalui eksperimen B3D8E3 Menjelaskan proses penyerapan hasil pencernaan. 2. c) membudayakan adab makan yang menepati sensitiviti dan kepercayaan agama.6 Mempraktikkan Amalan pemakanan yang sihat.5 Memahami penyerapan semula air dan penyahtinjaan. Membincangkan penyerapan semula air oleh usus besar dan proses penyahtinjaan. Membincangkan topik berikut: a) mempraktikkan amalan pemakanan sihat (contoh: makan makanan seimbang dan makan secara sederhana).  mengaitkan adab makan yang menepati sensitiviti dan kepercayaan agama.  mewajarkan pengagihan makanan kepada yang kurang bernasib baik/memerlukan.  menerangkan penyahtinjaan. Merancang dan melaksanakan amalan pemakanan yang sihat. Objektif : 5 soalan Struktur : 1 soalan . Murid boleh:  menyatakan bagaimana air diserap semula dalam usus besar. proses penyerapan semula air dan penyahtinjaan serta mengaitkan amalan pemakanan dengan masalah penyahtinjaan B6D2E1 Pembentangan hasil penulisan ”makanan dan amalan pemakanan” dalam pelbagai bentuk persembahan berkaitan: • kepentingan makan makanan berkhasiat • mempraktikkan amalan pemakanan yang betul • merancang satu gizi seimbang • mewajarkan pengagihan makanan kepada yang kurang bernasib baik/ memerlukan • mengaitkan adab makan yang menepati sensitiviti dan kepercayaan agama Objektif : 5 soalan Struktur : 1 soalan 11 8-12 Apr 2.  mempraktikkan amalan pemakanan yang betul.  mengaitkan masalah penyahtinjaan dengan amalan pemakanan. Membincangkan kepentingan amalan pemakanan yang baik untuk mengelakkan sembelit. Murid boleh:  mewajarkan kepentingan makan makanan berkhasiat. b) pengagihan makanan kepada yang kurang bernasib baik/memerlukan.menunjukkan penyerapan glukosa melalui tiub Visking.

komuniti. . reptilia. Evidens Pentaksiran B3D9E1 Mengelaskan kepelbagaian haiwan dan tumbuhan serta menjelaskan kepentingan kepelbagaian organisma kepada persekitaran Minimum Latihan Objektif : 5 soalan Struktur : 1 soalan 13 22-26 Apr 2. vertebrata. B2D3E1 Memberi maksud spesies. komuniti dalam suatu ekosistem. habitat. Mengumpul dan mengelaskan pelbagai tumbuhan dan haiwan berdasarkan ciri sepunya.TEMA: MANUSIA DAN KEPELBAGAIAN BENDA HIDUP BIDANG PEMBELAJARAN: 1.  menerangkan kepentingan kepelbagaian kepada persekitaran.1 Memahami kepelbagaian organisma hidup dan pengelasannya Cadangan Aktiviti Pembelajaran Membincangkan kepelbagaian ciri umum organisma hidup.Membina peta konsep tentang organisma hidup berdasarkan pengelasan di atas.1 Menganalisa saling bersandaran antara organisma hidup. populasi dan komuniti. ikan. tumbuhan tidak berbunga. habitat dan ekosistem Objektif : 5 soalan Struktur : 1 soalan B4D8E1 .Tumbuhan: Tumbuhan berbunga. amfibia. mamalia. Menjalankan kajian lapangan untuk mengkaji spesis. monokotiledon.  mengenal pasti pelbagai habitat dalam satu ekosistem. Murid boleh:  menyatakan maksud spesis. Hasil Pembelajaran Murid boleh:  menerangkan kepelbagaian organisma hidup dalam satu habitat. .  mengelaskan kepelbagaian haiwan berdasarkan ciri sepunya.Haiwan: invertebrata. populasi. Menjalankan perbincangan tentang saling bersandaran antara organisma hidup dan persekitaran untuk mewujudkan ekosistem yang seimbang. . BIODIVERSITI Minggu 12 15-19 Apr Objektif Pembelajaran 1. Membincangkan kepentingan kepelbagaian biologi sebagai satu warisan semulajadi negara.  mengelaskan kepelbagaian tumbuhan berdasarkan ciri sepunya. burung.  menerangkan melalui contoh saling bersandaran organisma hidup dan persekitaran untuk mewujudkan ekosistem yang seimbang.  menyatakan maksud habitat dan ekosistem. populasi. dikotiledon.

c) persaingan. Menjalankan satu aktiviti untuk menunjukkan kepentingan interaksi antara organisma dan persekitaran. pengguna dan pengurai. pengurai dan piramid nombor. Mengumpul dan mentafsir data tentang pengeluar. Membincangkan aliran tenaga dalam siratan makanan yang dibina. membina siratan makanan dan aliran tenaga dalam siratan makanan B4D8E1 Menghubungkait spesis. mutualisme.  meramal akibat sekiranya satu komponen organisma hidup dalam satu ekosistem tiada. populasi.3 Mensintesis siratan makanan. pengguna dan pengurai dalam siratan makanan B3D10E1 Menjelaskan pelbagai interaksi di antara organisma hidup . Murid boleh:  menyenaraikan jenis interaksi antara organisma hidup.  menggabungkan beberapa rantai makanan untuk membina siratan makanan.2 Menilai interaksi antara organisma hidup. Mengendalikan satu permainan untuk menunjukkan kesan penambahan atau pengurangan bilangan organisma dalam piramid Murid boleh:  menerangkan maksud pengeluar.  menerangkan melalui contoh kebaikan dan keburukan kawalan biologi dalam mengawal bilangan musuh tanaman di kawasan tertentu B3D10E1 Menjelaskan pelbagai interaksi di antara organisma hidup . B2D4E1 Memberi maksud pengeluar. parasitisme (contoh: ikan remora dan jerung.2. alga dan kulat. pengguna dan pengurai. pengguna. Membina siratan makanan daripada beberapa rantai makanan dan mengenal pasti pengeluar.  menerangkan dengan contoh interaksi antara organisma hidup.  membina piramid nombor daripada rantai makanan. cacing pita dan manusia). habitat. Membincangkan kebaikan kawalan biologi dalam mengawal bilangan musuh tanaman di kawasan tertentu. b) simbiosis: komensalisme.  mengaitkan siratan makanan dan piramid nompor dengan aliran tenaga. Mengumpul dan mentafsir data tentang jenis interaksi antara organisma hidup seperti berikut: a) mangsa-pemangsa. komuniti dengan saling bersandaran antara organisma hidup dan persekitaran dalam mewujudkan ekosistem yang seimbang melalui kajian lapangan B6D3E1 Objektif : 5 soalan Struktur : 1 soalan 14 29 Apr-3 Mei 2. pengguna dan pengurai dalam siratan makanan.  mengenal pasti pengeluar. membina siratan makanan dan aliran tenaga dalam siratan makanan Objektif : 5 soalan Struktur : 1 soalan B3D10E2 Mengaitkan piramid nombor yang dibina .  mewajarkan kepentingan  interaksi antara organisma hidup dan persekitaran.

 mengawal pembolehubah yang diperlukan untuk fotosintesis.4 Menganalisa fotosintesis Menjalankan perbincangan tentang fotosintesis. kitar karbon dan kitar oksigen dalam mengekalkan ekosistem yang seimbang B6D3E1 Menjalankan satu forum dari bahan penulisan berkaitan: • Kepentingan interaksi antara organisma hidup dan persekitaran • Menjelaskan kebaikan dan keburukan kawalan Objektif : 5 soalan Struktur : 1 soalan .  menerangkan peranan fotosintesis dalam mengekalkan ekosistem yang seimbang. 15 6-10 Mei 2. Membincangkan kitar karbon dan kitar oksigen. Murid boleh:  menyatakan maksud fotosintesis.  menyatakan hasil fotosintesis. dengan aliran tenaga serta meramalkan apa yang akan berlaku jika ketiadaan satu komponen B5D3E1 Menerangkan maksud fotosintesis dan menentukan faktorfaktor yang diperlukan untuk fotosintesis melalui eksperimen B5D3E1 Menerangkan maksud fotosintesis dan menentukan faktorfaktor yang diperlukan untuk fotosintesis melalui eksperimen B3D11E1 Menjelaskan peranan fotosintesis. air.  menyatakan faktor yang diperlukan untuk fotosintesis.nombor. Menjalankan eksperimen menentukan faktor yang diperlukan untuk fotosintesis (contoh: karbon dioksida. Membincangkan kepentingan fotosintesis dalam mengekalkan ekosistem yang seimbang. Membincangkan akibat sekiranya satu komponen organisma hidup dalam satu ekosistem tiada. cahaya dan klorofil).

Menjalankan perbincangan tentang bagaimana kemajuan dalam sains dan teknologi membantu pemuliharaan dan pemeliharaan organisma hidup.  mewajarkan kepentingan pemuliharaan dan pemeliharaan organisma hidup. hutan tanah tinggi atau hutan hujan tropika) atau santuari haiwan untuk mengkaji pemuliharaan dan pemeliharaan organisma hidup.  menyokong aktiviti yang dianjurkan oleh pelbagai pihak memelihara dan memulihara organisma hidup.biologi dalam pertanian • Menghuraikan kepentingan fotosintesis dalam mengekalkan ekosistem seimbang 16 13-17 Mei 2. Menjalankan satu kempen yang menekankan kepentingan pemuliharaan dan pemeliharaan organisma hidup / menjalankan ‘main peranan’ yang melibatkan pihak yang berkenaan dalam penyelesaian masalah yang berhubung kait dengan pemuliharaan dan pemeliharaan organisma hidup. Murid boleh:  menerangkan maksud pemuliharaan dan pemeliharaan organisma hidup.  menerangkan langkah yang diambil untuk memelihara dan memulihara organisma hidup.5 Menilai kepentingan pemuliharaan dan pemeliharaan organisma hidup Mengumpul dan mentafsir data tentang memulihara dan memelihara organisma hidup. Objektif : 5 soalan Struktur : 1 soalan B3D12E1 Menjelaskan maksud pemuliharaan dan pemeliharaan serta menyatakan langkahlangkah untuk memulihara dan memelihara organisma hidup B6D3E1 PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN (20 Mei-23 Mei 2013) CUTI PERTENGAHAN TAHUN (24Mei-8Jun 2013) . Menjalankan kajian lapangan di hutan simpan semulajadi (tanah lembap.

17 10-14 Jun 2. Menjalankan sesi sumbangsaran untuk membincangkan isu persekitaran yang memberi kesan kepada keseimbangan semulajadi dan cara menyelesaikannya.1 Menganalisa ciri fizikal air. pencemaran udara.  menguji kehadiran hidrogen dan oksigen. Evidens Pentaksiran B4D9E1 Menentukan takat beku dan takat didih air berdasarkan Teori Kinetik serta menentukan kesan bendasing melalui aktiviti Minimum Latihan Objektif : 5 soalan Struktur : 1 soalan B4D10E1 Menentukan komposisi air melalui elektrolisis serta menguji kehadiran hidrogen dan oksigen melalui aktiviti Objektif : 5 soalan Struktur : 1 soalan . Menjalankan aktiviti untuk memerhatikan kesan bendasing ke atas ciri fizikal air. Hasil Pembelajaran Murid boleh:  menyatakan maksud takat beku air.2 Menganalisa komposisi air. kepupusan spesis.  mewajarkan bahawa manusia  memerlukan ekosistem yang  stabil. Cadangan Aktiviti Pembelajaran Menjalankan aktiviti untuk menentukan yang berikut: 1)takat beku air. Murid boleh:  menerangkan kesan aktiviti  manusia terhadap  keseimbangan semulajadi. Kemusnahan habitat.6 Menilai peranan manusia dalam mengekalkan keseimbangan semulajadi.  memerihalkan ciri fizikal air. kehilangan tanah lembap.pengurusan B6D3E1 Objektif : 5 soalan Struktur : 1 soalan TEMA: JIRIM DALAM ALAM BIDANG PEMBELAJARAN: 1. produktif dan seimbang. Menjalankan elektrolisis untuk menentukan nisbah hidrogen kepada oksigen dalam satu molekul air.  memerihalkan cara manusia  menyelesaikan masalah yang  berhubungkait dengan  persekitaran. 18 17-21 Jun 1. 2)takat didih air. AIR DAN LARUTAN Minggu 17 10-14 Jun Objektif Pembelajaran 1. tanah dan air. Menjalankan perbincangan untuk mewajarkan bahawa manusia memerlukan ekosistem yang stabil dan produktif untuk memastikan kehidupan yang harmoni.  menyatakan maksud takat didih air.  menerangkan melalui contoh kesan bendasing ke atas ciri fizikal air. Murid boleh:  menentukan komposisi air. Contoh isu persekitaran: Perubahan iklim global.

pelarut dan larutan. luas permukaan dan pergerakan udara mempengaruhi penyejatan melalui eksperimen B3D13E1 Membanding beza antara penyejatan dengan pendidihan serta memberi contoh aplikasi penyejatan air dalam kehidupan harian Objektif : 5 soalan Struktur : 1 soalan 19 24-28 Jun 1. pelarut. larutan dan bahan terampai B5D5E1 . pengawetan hasil pertanian dan pemprosesan makanan.  membanding dan membezakan antara penyejatan dengan pendidihan. Murid boleh:  menerangkan maksud penyejatan.  memerihalkan aplikasi penyejatan air dalam kehidupan harian.  membanding dan membezakan antara larutan cair.  menerangkan maksud bahan terampai. Membincangkan persamaan dan perbezaan antara penyejatan dengan pendidihan. Murid boleh:  menerangkan maksud zat terlarut. larutan pekat dan larutan tepu.  menerangkan maksud kelarutan.4 Menganalisa larutan dan kelarutan. B2D6E1 Objektif : 5 soalan Struktur : 1 soalan B4D11E1 B2D6E1 Memberi maksud zat terlarut.  menerangkan kepentingan air sebagai pelarut universal dalam kehidupan. suhu persekitaran. Menjalankan eksperimen untuk mengkaji faktor mempengaruhi penyejatan air iaitu kelembapan. Membincangkan persamaan dan perbezaan antara larutan cair. larutan pekat dan larutan tepu.  menerangkan faktor yang mempengaruhi kelarutan zat terlarut di dalam air. Menjalankan aktiviti untuk menunjukkan perbezaan antara larutan dengan bahan terampai.1.3 Menganalisa proses penyejatan air. larutan pekat dan larutan tepu. pelarut dan larutan. B2D5E1 Memberi maksud penyejatan B5D4E1 Membuktikan kelembapan. Menjalankan aktiviti untuk menyediakan larutan cair. Mengumpul maklumat tentang proses penyejatan dan aplikasinya dalam kehidupan harian iaitu mengeringkan pakaian. Membincangkan perbezaan antara zat terlarut.  menerangkan melalui contoh faktor yang mempengaruhi  kadar penyejatan air dengan merujuk Teori Kinetik. Membincangkan faktor yang mempengaruhi kadar penyejatan dan kaitannya dengan Teori Kinetik. suhu persekitaran. luas permukaan dan pergerakan udara.

 menyatakan kegunaan asid dan alkali dalam kehidupan harian. Membincangkan aplikasi peneutralan dalam kehidupan memberi contoh kegunaan pelarut organik di dalam kehidupan harian.  menyatakan asid dan alkali hanya menunjukkan sifatnya dengan kehadiran air.  suhu pelarut.  jenis zat terlarut.  mengenal pasti bahan berasid dan beralkali dalam kehidupan harian.  saiz zat terlarut. Menentukan faktorfaktor yang mempengaruhi keterlarutan zat terlarut melalui eksperimen B3D14E1 Menerangkan kepentingan air sebagai pelarut universal dan kegunaan pelarut organik dalam kehidupan seharian 20 1-5 Jul 1. Menjalankan aktiviti untuk menentukan peneutralan dengan menggunakan asid hidroklorik dan natrium hidroksida pada kepekatan yang sama. Membincangkan maksud peneutralan.  Membincangkan kepentingan air sebagai pelarut universal dalam kehidupan harian. Menjalankan eksperimen untuk menentukan faktor yang mempengaruhi kadar keterlarutan:  suhu pelarut.  menerangkan maksud peneutralan.  menerangkan melalui contoh definisi asid dan alkali.5 Menganalisa asid dan alkali.  mengenal pasti sifat alkali. Mengumpul maklumat tentang kegunaan asid dan alkali dalam kehidupan harian seperti bidang pertanian dan industri.  kadar kacauan. Mengumpul maklumat tentang aplikasi pelarut organik dalam kehidupan harian. Murid boleh:  mengenal pasti sifat asid.Menjalankan eksperimen untuk menentukan faktor yang mempengaruhi kelarutan zat terlarut  jenis pelarut.  menulis persamaan perkataan untuk memerihalkan proses B4D12E1 Objektif : 5 soalan Struktur : 1 soalan B4D12E1 Menentukan bahan yang bersifat asid dan alkali melalui aktiviti B3D15E1 Menerangkan maksud .

peneutralan melalui persamaan perkataan serta contoh aplikasi peneutralan dalam kehidupan seharian B1D2E1 Menamakan sumber air semulajadi dan bahan cemar air B3D16E1 B4D13E1 Menerangkan pelbagai jenis kaedah pembersihan air melalui aktiviti B3D16E1 Menerangkan kepentingan pembersihan air dan kaedah pembersihannya serta kebaikan dan keburukan sesuatu kaedah Objektif : 5 soalan Struktur : 1 soalan Murid boleh:  menyenaraikan sumber air semula jadi. Murid boleh:  memerihalkan bagaimana sistem bekalan air berfungsi. pendidihan. Membincangkan cara menjimatkan air. pendidihan dan penyulingan.harian (contoh: menggunakan syampu dan perapi. Membuat projek untuk mengkaji jumlah purata kegunaan air di rumah. pengklorinan dan penyulingan. Membuat lawatan ke loji pembersihan air.  sebab pembersihan air. B3D16E2 Menjelaskan bagaimana sistem bekalan air berfungsi dan cara penjimatan air Objektif : 5 soalan Struktur : 1 soalan .6 Menganalisa kaedah pembersihan air. dan meneutralkan sengatan serangga 21 8-12 Jul 1. Murid membentangkan dapatan mereka untuk membincangkan kelebihan dan kekurangan pelbagai kaedah pembersihan air.  menerangkan cara untuk menjimatkan air.  membandingkan kelebihan dan kekurangan pelbagai kaedah pembersihan air. menerangkan melalui contoh kegunaan peneutralan dalam kehidupan harian.  peneutralan. Membincangkan pelbagai jenis kaedah pembersihan air seperti penurasan. 22 15-19 Jul 1. Sumbangsaran tentang yang berikut:  sumber air semula jadi.  menyatakan sebab pembersihan air. Menjalankan aktiviti untuk mengkaji pelbagai jenis kaedah pembersihan air seperti penurasan.  memerihalkan pelbagai jenis kaedah pembersihan air. Melawat ke loji pemprosesan air untuk mengkaji sistem bekalan air dan peringkat yang terlibat dalam pembersihan air.7 Menganalisa sistem bekalan air.

 pengelodakan yang berpunca daripada pembinaan dan penebangan hutan.  menerangkan cara mengawal pencemaran air.  menerangkan cara memelihara air dan kualitinya.8 Memahami pemeliharaan kualiti air.  bahan kimia daripada aktiviti  pertanian seperti baja dan racun haiwan perosak.  bahan buangan domestik seperti sampah sarap dan kumbahan. Mengendalikan perbincangan tentang kesan pencemaran air ke atas benda hidup.1. Murid boleh:  memberi contoh bahan cemar air. Menjana idea tentang cara mengawal pencemaran air. 23 22-26 Jul Mengumpul dan mentafsir data tentang bahan cemar yang merangkumi:  bahan buangan industri seperti bahan kimia dan sisa radioaktif.  tumpahan daripada kapal minyak.  menerangkan kesan pencemaran air ke atas benda hidup. Menjalankan kempen ‘Cintai Sungai Kita’. B3D16E3 Menjelaskan kesan pencemaran. cara mengawal pencemaran serta cara memelihara kualiti air B6D4E1 Membuat pembentangan dalam pelbagai bentuk persembahan berkaitan: • pencemaran air • pengawalan • pembersihan • cara penjimatan penggunaannya Objektif : 5 soalan Struktur : 1 soalan . Membincangkan cara memulihara dan memelihara air dan kualitinya.

Membincangkan langkah keselamatan yang perlu diambil Murid boleh:  menerangkan dengan contoh alatan yang menggunakan prinsip tekanan udara. 2.  menerangkan faktor yang mempengaruhi tekanan udara.1 Memahami tekanan udara Cadangan Aktiviti Pembelajaran Menjalankan aktiviti untuk membincangkan teori kinetik gas. TEKANAN UDARA Minggu 24 29-2 Ogos Objektif Pembelajaran 2. Mengumpul maklumat dan membincangkan aplikasi tekanan udara dalam picagari. pam penyembur dan penyedut minuman serta menerangkan langkah-langkah keselamatan yang perlu diambil apabila menggunakan gas di bawah tekanan tinggi Objektif : 5 soalan Struktur : 1 soalan . Menjalankan aktiviti untuk menunjukkan udara mengenakan tekanan.  menghubungkaitkan langkah keselamatan yang perlu diambil apabila menggunakan gas di bawah tekanan tinggi Hasil Pembelajaran Murid boleh:  menerangkan kewujudan tekanan udara dengan merujuk kepada Teori Kinetik. menunjukkan udara mengenakan tekanan dan menerangkan faktor yang mempengaruhi tekanan udara seperti isipadu atau suhu melalui aktiviti B3D17E1 Menyatakan prinsip aplikasi tekanan udara dalam picagari.  menjana idea untuk menyelesaikan masalah dengan menggunakan prinsip tekanan udara. Mengumpul maklumat bagaimana tangki gas di bawah tekanan tinggi berfungsi. pam penyembur dan penyedut minuman. sifon. Mengumpul dan mentafsir data pada alatan yang menggunakan prinsip tekanan udara. Membincangkan cara menggunakan prinsip tekanan udara untuk menyelesaikan masalah harian seperti sinki tersumbat dan menuang susu pekat daripada tin.2 Mengaplikasi prinsip tekanan udara dalam kehidupan harian.BIDANG PEMBELAJARAN: 2. Evidens Pentaksiran Minimum Latihan Objektif : 5 soalan Struktur : 1 soalan B4D14E1 Menghubungkait pergerakan zarah udara dengan Teori Kinetik gas. sifon. Menjalankan aktiviti untuk menunjukkan faktor yang mempengaruhi tekanan udara iaitu isipadu dan suhu.

kesan . Menjalankan aktiviti untuk menunjukkan pelbagai jenis daya (daya geseran. DINAMIK Minggu 25 5-6 Ogos Objektif Pembelajaran 1. daya elektrostatik dan daya magnetik). Menjalankan eksperimen untuk menunjukkan bagaimana permukaan yang berbeza Murid boleh:  menerangkan dengan contoh kewujudan daya geseran. Membincangkan dengan contoh untuk menunjukkan kewujudan daya geseran. B3D18E1 Menjelaskan kebaikan dan keburukan serta aplikasi meningkatkan dan mengurangkan daya geseran dalam kehidupan harian Objektif : 5 soalan Struktur : 1 soalan B4D15E1 Menunjukkan tolakan dan tarikan adalah melalui daya.  menerangkan kesan daya. Hasil Pembelajaran Murid boleh:  nyatakan daya adalah tolakan atau tarikan.  menjalankan eksperimen untuk menunjukkan bagaimana permukaan yang berbeza mempengaruhi daya geseran.  menerangkan kebaikan dan keburukan geseran.2 Memahami pengukuran daya. TEMA: DAYA DAN GERAKAN BIDANG PEMBELAJARAN: 1. CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2 (7-18 Ogos 2013) Membincangkan unit daya dan Murid boleh: prinsip neraca spring. Evidens Pentaksiran Minimum Latihan Objektif : 5 soalan Struktur : 1 soalan 26 19-23 Ogos 1. kedudukan. Cadangan Aktiviti Pembelajaran Menjalankan aktiviti untuk menunjukkan tolakan dan tarikan adalah daya. mengukur magnitud daya. B1D3E1 Menamakan unit daya aktiviti 1. Menjalankan aktiviti untuk mengenal pasti arah bagi daya geseran dan mengukur magnitud bagi daya tersebut.apabila menggunakan gas di bawah tekanan tinggi.1 Memahami daya. Menjalankan aktiviti untuk  mengukur magnitud daya. kelajuan dan arah). daya graviti. Menjalankan aktiviti untuk menunjukkan kesan daya (perubahan bentuk.  menyatakan arah bagi daya geseran dan magnitud bagi daya tersebut.3 Mengaplikasi daya geseran.  menerangkan bagaimana neraca spring berfungsi.  menerangkan pelbagai jenis daya.  menyatakan unit untuk daya.

melakonkan sketsa atau lakonan untuk menunjukkan bagaimana kehidupan sekiranya tiada daya. Menjalankan aktiviti untuk menentukan kerja dilakukan dengan menggunakan rumus berikut: Kerja (J)= Daya (N) X Jarak (m) Menjalankan aktiviti untuk menentukan kuasa dengan menggunakan rumus berikut: Kuasa (W) = Kerja (J) Masa (s) Mereka satu aktiviti contoh melukis poster. Membincangkan dengan contoh. menerangkan cara mengurangkan geseran. b) mengurangkan geseran.  menyatakan unit untuk kuasa.  menentukan kuasa ke atas kerja yang dilakukan. B3D19E1 Menerangkan bagaimana kerja dilakukan dengan contoh Objektif : 5 soalan Struktur : 1 soalan 1. Membincangkan aplikasi meningkatkan dan mengurangkan geseran dalam kehidupan harian. B4D16E1 Menentukan kerja dilakukan dan kuasa dengan menggunakan rumus melalui aktiviti 28 2-6 Sept 1.    menerangkan cara meningkatkan geseran. Mengumpulkan maklumat dan membincangkan kebaikan dan keburukan geseran. Murid boleh:  memerihalkan bagaimana kehidupan jika daya tidak wujud. .  menentukan kerja yang dilakukan.5 Mengaplikasi kuasa. Menjalankan aktiviti cara: a) meningkatkan geseran.  menyatakan unit untuk kerja. Murid boleh:  menerangkan dengan contoh bagaimana kerja dilakukan. Murid boleh:  menyatakan maksud kuasa. daya dan pelbagai jenis daya melalui 27 26-30 Ogos 1.mempengaruhi magnitud daya geseran. kerja dilakukan apabila objek digerakkan oleh daya.4 Mengaplikasi kerja. menerangkan dengan contoh aplikasi geseran dalam kehidupan harian.6 Menganalisa kepentingan daya dalam kehidupan.

Menjalankan perbincangan tentang yang berikut: a) persamaan dan perbezaan antara sistem sokongan haiwan vertebrata darat dan akuatik. Membincangkan isu seperti berikut: a) ketidakupayaan paus kembali ke laut selepas terdampar ke darat. b) orang kurang berupaya yang menggunakan tongkat ketiak untuk sokongan. B4D17E1 Menerangkan pelbagai sistem sokongan tumbuhan dan membuat pengelasan melalui kerja lapangan Objektif : 5 soalan Struktur : 1 soalan .  mengelaskan tumbuhan berdasarkan sistem sokongannya.BIDANG PEMBELAJARAN: 2. Menjalankan kajian lapangan untuk mengkaji pelbagai sistem sokongan bagi tumbuhan. b) persamaan dan perbezaan antara sistem sokongan haiwan invertebrata darat dan akuatik. Hasil Pembelajaran Murid boleh:  menerangkan sistem sokongan haiwan vertebrata dan pelbagai sistem sokongan haiwan invertebrata. Cadangan Aktiviti Pembelajaran Mengumpul maklumat dan membincangkan pelbagai sistem sokongan bagi: a) haiwan vertebrata darat dan akuatik.1 Memahami Sistem sokongan dalam haiwan. SOKONGAN DAN GERAKAN Minggu 28 2-6 Sept Objektif Pembelajaran 2. 2.  membanding dan membezakan sistem sokongan antara haiwan vertebrata darat dan akuatik. Murid boleh:  mewajarkan kepentingan sistem sokongan kepada benda hidup. Evidens Pentaksiran B3D20E1 Menjelaskan pelbagai sistem sokongan haiwan .3 Menghargai sistem sokongan dalam benda hidup Murid boleh:  menerangkan pelbagai sistem sokongan bagi tumbuhan berkayu dan tidak berkayu. b) haiwan invertebrata darat dan akuatik.2 Memahami sistem sokongan dalam tumbuhan.  membanding dan membezakan sistem sokongan antara haiwan invertebrata darat dan akuatik. Menjalankan aktiviti untuk mengelaskan tumbuhan berdasarkan sistem sokongannya. membanding beza sistem sokongan haiwan vertebrata darat dan akuatik serta sistem sokongan haiwan invertebrata darat dan akuatik Minimum Latihan Objektif : 5 soalan Struktur : 1 soalan 29 9-13 Sept 2.

 mengelaskan tuas. Membincangkan hubungan antara pusat graviti dan kestabilan. Hasil Pembelajaran Murid boleh:  menentukan titik keseimbangan bagi bentuk sekata dan tidak sekata.1 Memahami bahawa pusat graviti mempengaruhi kestabilan.  menghubung kait titik keseimbangan sebagai pusat graviti objek.  menghubung kait pusat graviti dengan kestabilan objek. Menjalankan aktiviti seperti membuat projek atau permainan untuk membina model yang mengaplikasikan konsep kestabilan. Evidens Pentaksiran Minimum Latihan Objektif : 5 soalan Struktur : 1 soalan B4D18E1 Menentukan titik keseimbangan bagi bentuk sekata dan tidak sekata serta menunjukkan bagaimana pusat graviti mempengaruhi kestabilan objek melalui aktiviti B3D21E1 Menyatakan hubungan antara pusat graviti dengan kestabilan objek B6D5E1 Membuat projek atau permainan yang mengaplikasikan konsep kestabilan Objektif : 5 soalan Struktur : 1 soalan 31 23-27 Sept 2. Membuat pemerhatian tentang alat yang menggunakan prinsip tuas.1 Menganalisa tuas. Murid boleh:  mencadangkan cara meningkatkan kestabilan objek di sekeliling mereka.  menyatakan apa yang boleh dilakukan oleh tuas.2 Menghargai kepentingan kestabilan.  mengenal pasti beban. Menjalankan aktiviti untuk menyiasat bagaimana pusat graviti mempengaruhi kestabilan objek dengan memanipulasikan: a) tinggi.TEMA: PERKEMBANGAN TEKNOLOGI DAN INDUSTRI DALAM MASYARAKAT BIDANG PEMBELAJARAN: 1. Membincangkan bagaimana daya yang kecil mampu mengangkat beban yang berat dengan menggunakan tuas. B1D4E1 Menamakan objek yang menggunakan prinsip tuas B3D22E1 B4D19E1 Menghubung kait Objektif : 5 soalan Struktur : 1 soalan . 1. Cadangan Aktiviti Pembelajaran Menjalankan aktiviti untuk mencari titik keseimbangan bagi bentuk sekata dan tidak sekata. Mengadakan sesi sumbangsaran tentang cara meningkatkan kestabilan.  menerangkan dengan contoh aplikasi kestabilan dalam kehidupan. Murid boleh:  menyenaraikan objek di sekeliling mereka yang menggunakan prinsip tuas. daya dan fulkrum dalam tuas. STABILITI Minggu 30 17-20 Sept Objektif Pembelajaran 1. b) luas tapak.

Menjalankan projek untuk membina alat menggunakan prinsip tuas. Menjalankan aktiviti untuk menunjukkan hubungan momen daya dan hasil darab daya dan jarak.2 Menghargai usaha inovatif dalam mereka bentuk mesin untuk memudahkan kerja.  menerangkan maksud momen daya. momen daya dengan daya dan jarak melalui aktiviti B3D22E1 Menjelaskan peranan tuas. menentukan kedudukan beban. Membincangkan bagaimana manusia mengaplikasi prinsip tuas untuk mengatasi beban yang berat. membuat pengelasan tuas dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan tuas Murid boleh:  mereka bentuk atau mengubahsuai alat yang menggunakan prinsip tuas. dan seterusnya mengelaskan sistem kepada tuas kelas pertama. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan tuas dengan menggunakan rumus berikut: Beban (N) X jarak beban dari fulkrum (m) = Daya (N) X jarak daya dari fulkrum (m) 32 30 Sept-4 Okt 2. menyelesaikan masalah berkaitan tuas. kedua dan ketiga. daya dan fulkrum. B6D6E1 Membina model yang menggunakan prinsip tuas 33 7-11 Okt 34 14-18 Okt 35 21-25 Okt 36 ULANGKAJI & MENGEMASKINI EVIDENS PENTAKSIRAN ULANGKAJI & MENGEMASKINI EVIDENS PENTAKSIRAN ULANGKAJI & MENGEMASKINI EVIDENS PENTAKSIRAN ULANGKAJI & MENGEMASKINI EVIDENS PENTAKSIRAN . daya dan fulkrum. Membincangkan momen daya = daya X jarak tegak dari pangsi ke daya. Mengenal pasti beban.

28-1 Nov 37 4-8 Nov 38 11-15 Nov ULANGKAJI & MENGEMASKINI EVIDENS PENTAKSIRAN ULANGKAJI & MENGEMASKINI EVIDENS PENTAKSIRAN CUTI AKHIR TAHUN 23 November-31 Disember 2013 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful