ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

Β’ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ !!

ΆΣΚΗΣΗ: 1
Βάλε τα ουσιαστικά από τον Ενικό
στον Πληθυντικό αριθµό!
π.χ. το κουτί

τα κουτιά

Το παράθυρο
Η πόρτα
Ο κήπος
Η µπλούζα
Ο άνθρωπος
Το καλάθι
Η κούπα
Το δέντρο
Ο αγρότης

_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________

ΆΣΚΗΣΗ: 2
Βάλε τa ρήµατα από τον Ενικό στον Πληθυντικό αριθµό!
Εγώ παίζω

εµείς παίζουµε

Εσύ διαβάζεις

__________________________

Αυτό στολίζει

__________________________

Εσύ τραγουδάς

__________________________

Εγώ τρώω

__________________________

Εσύ γράφεις

__________________________

Αυτός ξεσκονίζει

__________________________

__________________________ Ο σκίουρος σκαρφαλώνει. __________________________ Το παιδί γελάει. βάλε τις σωστές καταλήξεις των ρηµάτων! Η µαµά πλέν_____ τα χέρια της. Ο παππούς ποτίζ____ τον κήπο. Η Ελένη. Εµείς πλένουµ____ τα χέρια µας. __________________________ Το πλοίο ταξιδεύει.ΑΣΚΗΣΗ: 3 Βάλε τις προτάσεις από τον Ενικό στον Πληθυντικό Αριθµό! Το µωρό κλαίει. __________________________ Ο µαθητής διαβάζει. __________________________ Η µέλισσα πετάει. __________________________ ΑΣΚΗΣΗ: 4 Στην άσκηση αυτή. Εγώ διαβάζ____ τα µαθήµατά µου. __________________________ Το αυτοκίνητο τρέχει. Οι µαθητές παίζ____ στην αυλή. τρώ____ ένα παγωτό. Εγώ ακού____ µουσική. . Η γιαγιά καθαρίζ____ την αυλή.

ΑΣΚΗΣΗ: 5 Κλίνουµε τα παρακάτω ουσιαστικά στον Ενικό και στον Πληθυντικό αριθµό! Το κουτί Ενικός: Πληθυντικός: Ον: ____________________ ____________________ Γεν: ____________________ ____________________ Αιτ: ____________________ ____________________ Κλητ: ____________________ ____________________ Η δασκάλα Ον: ____________________ ____________________ Γεν: ____________________ ____________________ Αιτ: ____________________ ____________________ Κλητ: ____________________ ____________________ Ο κήπος Ον: ____________________ ____________________ Γεν: ____________________ ____________________ Αιτ: ____________________ ____________________ Κλητ: ____________________ ____________________ Ο αγρότης Ον: ____________________ ____________________ Γεν: ____________________ ____________________ Αιτ: ____________________ ____________________ Κλητ: ____________________ ____________________ Η τσάντα Ον: ____________________ ____________________ Γεν: ____________________ ____________________ Αιτ: ____________________ ____________________ Κλητ: ____________________ ____________________ .

χ. (ρήµα: παίζω) Εγώ παίζω Εσύ παίζεις Αυτός παίζει Εµείς παίζουµε Εσείς παίζετε Αυτοί παίζουν ρήµα: διαβάζω ρήµα: στολίζω _________________________ _________________________ _________________________ _________________________ _________________________ ________________________ _________________________ _________________________ _________________________ _________________________ _________________________ _________________________ ρήµα: σκουπίζω ρήµα: σκαρφαλώνω _________________________ _________________________ _________________________ _________________________ _________________________ ________________________ _________________________ _________________________ _________________________ _________________________ _________________________ _________________________ ρήµα: γεµίζω ρήµα: πηγαίνω _________________________ _________________________ _________________________ _________________________ _________________________ ________________________ _________________________ _________________________ _________________________ _________________________ _________________________ _________________________ .ΑΣΚΗΣΗ: 6 Κλίση ρηµάτων! π.

ΆΣΚΗΣΗ: 7 Αντιστοίχισε τις παρακάτω λέξεις!! Βρες τα αντίθετα!! καλός κάτω όµορφος έξω ψηλός κακός µέσα φτωχός πάνω άσχηµος αριστερά λάθος πλούσιος κοντός σωστό φωτεινός γεµάτος τέλος γενναίος δεξιά αρχή δειλός σκοτεινός άδειος .

υπάρχει µία ______________ 10.ΑΣΚΗΣΗ: 8 Βάλε τις παρακάτω λέξεις. 6. είναι η _________________ 4. ποδήλατο. Πλένω τα δόντια µου. µένω ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ΑΣΚΗΣΗ: 9 Χρησιµοποίησε σωστά τα παρακάτω ζευγαράκια λέξεων! (γέρος – γερός) (λίρα – λύρα) (ώµος – ωµός) (πότε – ποτέ) (λεύκα – λευκά) (νόµος – νοµός) 1. σε αλφαβητική σειρά! καθαρός. Στο σπίτι της γιαγιάς µου. Το ψάρι που ψήσαµε. ∆εν έχω πάει _____________ στο Λονδίνο. µαϊµού. . είναι στον __________ Ευβοίας. Χτες στην άσκηση. στόµα. Η Χαλκίδα. καθαρίζω. χτύπησα τον __________ µου. ποδηλατοδρόµιο. Όλοι πρέπει να υπακούµε στον _____________. Ο κόµπος που κάναµε. Το νόµισµα της Αγγλίας. ζαχαρωτό. Ο θείος µου ξέρει να παίζει ποντιακή ______________ 5. _____________ θα έρθεις. είναι _______________________ 2. ζάχαρη. Ο παππούς µου. είναι ακόµα _____________ 7. αγγελία. 12. ήταν πολύ _________________ 3. 9. για να είναι _____________ 11. 8. σοκολάτα.

τσ) Συµπλήρωσε τις παρακάτω λέξεις.ΑΣΚΗΣΗ: 10 ∆ίψηφα φωνήεντα! (µπ. µε το σωστό δίψηφο φωνήεν που λείπει κάθε φορά!! ___αµπάς ____ίνος ____ιτζίκι ____έφι Α____ελική φε____άρι πί_____α _____άµι κα____ουρό α____ίζω _____αίνω α____ούρι πά_____ος α____ίο κο____άρι α_____ούλα κά____ος κο____ός ____αλκόνι Ά____ελος φα____άρος ____ατζίκι ____αµπί ____ίχλα κα____αρίδα ____ότα παρά_____α . ντ. γγ. γκ. τζ.

ΆΣΚΗΣΗ: 11 Κάνε τις παρακάτω προσθέσεις! 5+3+2 =_____ 5+6+4=_____ 2+2+3=_____ 2+1+4=_____ 9+1+4=_____ 5+4+0=_____ 6+4+3=_____ 2+7+9=_____ 3+4+8=_____ 5+0+8=_____ 9+9+2=_____ 4+4+4=_____ 6+3+1 =_____ 5+7+0=_____ 1+2+3=_____ 3+4+0=_____ 9+9+4=_____ 8+4+0=_____ 8+8+3=_____ 5+7+6=_____ 3+9+8=_____ 7+0+7=_____ 6+6+2=_____ 4+0+4=_____ 5+9+1=_____ 4+4+2=_____ 4+9+4=_____ ΑΣΚΗΣΗ: 12 Κάνε τις παρακάτω αφαιρέσεις! 10-8=_____ 9-5=_____ 7-6=_____ 10-4=_____ 8-5=_____ 6-3=_____ 4-2=_____ 8-2=_____ 9-7=_____ 13-4=_____ 12-5=_____ 11-4=_____ 14-5=_____ 14-8=_____ 14-6=_____ 15-8=_____ 16-5=_____ 17-9=_____ 12-6=_____ 11-10=_____ 18-8=_____ 13-6=_____ 12-4=_____ 15-6=_____ .

χ.χ. 5∆ + 4Μ = 8∆ + 2Μ = ___________ 4∆ + 1Μ = ___________ 3∆ + 7Μ = ___________ 9∆ + 9Μ = ___________ 4∆ + 6Μ = ___________ 5∆ + 5Μ = ___________ 6∆ + 0Μ = ___________ 2∆ + 6Μ = ___________ 8∆ + 1Μ = ___________ 54 . 32 = 3∆ + 2Μ = 10+10+10+2 24 = ___________________________________________________________ 75 = ___________________________________________________________ 18 = ___________________________________________________________ 29 = ___________________________________________________________ 36 = ___________________________________________________________ 44 = ___________________________________________________________ 58 = ___________________________________________________________ 62 = ___________________________________________________________ 81 = ___________________________________________________________ ΑΣΚΗΣΗ: 14 Κάνω το αντίθετο! Από την ανάλυση.ΑΣΚΗΣΗ:13 Αναλύω τον αριθµό όπως το παράδειγµα! π. βρίσκω ποιος αριθµός είναι! π.

Λύση: ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ . Α. αγόρασε ένα κιλό µήλα που έκαναν 2€. Λύση: ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ Ο παππούς µου. έχει στο χωράφι του 12 πορτοκαλιές. Πόσα είναι τα φρούτα. 8 µηλιές. Πόσα είναι τα λουλούδια. 4 νερατζιές. δύο κιλά πατάτες που έκαναν 4€ και ένα κιλό πορτοκάλια που έκαναν 1. ∆. 7 τριανταφυλλιές. Ποια είναι τα περισσότερα. Πόσα είναι όλα τα φυτά του παππού µου. Γ. Β. 6 γιασεµιά και 9 γεράνια.5€. Πόσα ρέστα πήρε.ΑΣΚΗΣΗ: 15 Λύσε τα παρακάτω προβλήµατα!! Η µαµά της Ελένης. Πλήρωσε 10€.

Πόσοι έµειναν κουραµπιέδες. Ο Γιώργος.Η Άννα έχει στο πορτοφόλι της 12€. Πόσα έµειναν µελοµακάρονα. Α. Πόσα γλυκά έµειναν στη µαµά. Πόσα χρήµατα έχουν τα αγόρια. Λύση: ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ . Γ. ένα ταψί µε 28 µελοµακάρονα και ένα ταψί µε 30 κουραµπιέδες. Γ.5€ και ο Στέφανος έχει 14€. Α. η Μαρία έχει 6. Πόσα χρήµατα έχουν όλα τα παιδιά µαζί. Λύση: ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ Η µαµά έφτιαξε για τα Χριστούγεννα. Πόσα χρήµατα έχουν τα κορίτσια. Β. Έφτιαξε ένα καλάθι για τη γιαγιά και έβαλε µέσα 12 µελοµακάρονα και 18 κουραµπιέδες. Β. έχει 9€.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful