PROIECT DE ACTIVITATE DIDACTICĂ

UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT: Grădiniţa cu program prelungit, nr. 12, Alba-Iulia GRUPA: pregătitoare, „ Piticii ” EDUCATOARE: Moldovan Iulia TEMA: „ Când, cum şi de ce se întâmplă? ” SUBTEMA: „ Zumzet prin grădină ” TEMA ZILEI: „ În lumea insectelor ” DLC: „ După asemnănarea lor ” de Emil Gârleanu - repovestire DEC: „ Insecta necunoscută ”- desen TIPUL DE ACTIVITATE: de consolidare a cunoştinţelor FORMA DE REALIZARE: activitate integrată FORME DE ORGANIZARE: frontal, pe grupuri, individual SCOPUL ACTIVITĂŢII: - consolidarea deprinderii de exprimare orală corectă din punct de vedere gramatical; - dezvoltarea creativităţii şi expresivităţii limbajului oral; - dezvoltarea creativităţii copiilor prin exersarea şi îmbinarea unor tehnici plastice învăţate; - evaluarea abilităţilor de lucru în echipă. DLC: Educarea limbajului: „ După asemnănarea lor ”- repovestire Obiective operaţionale: - să rezume conţinutul povestirii „ După asemănarea lor ” de Emil Gârleanu; - să formuleze întrebări pe baza textului; - să selecteze elementele inedite din povestire, încercând să găsească explicaţii pentru acestea; - să atribuie un alt final întâmplării; - să manifeste spirit de echipă.

explicaţia. coli A4.să analizeze şi să exprime păreri despre lucrarea proprie şi/sau despre lucrările colegilor. 2008 . palete cu întrebari.6/7 ani ) ” . Material didactic: creioane colorate.Material didactic: coroniţe. metode active „ Tehnica Blazonului ”. Editura Didactica Publishing House. . Craiova. Editura Arves.„ Activitatea integrată din grădiniţă ”. demonstraţia. planşă cu imagine sugestivă din textul studiat DEC: Educaţie plastică: „ Insecta necunoscută ”. hârtie glasată Metode si procedee: conversaţia.desen Obiective operaţionale: . . 2008 .să elaboreze lucrări colective.„ Curriculum pentru învăţământul preşcolar ( 3 . „ 6/3/5 ” MATERIAL BIBLIOGRAFIC: . ecusoane. prin adăugarea a trei elemente la desenul coechipierilor. încadrându-se în intervalul de timp dat. . problematizarea.să creeze o insectă nouă prin utilizarea unor tehnici plastice învăţate.învăţarea reciprocă ”. „ Predarea.„ Metode interactive de grup ”.să respecte sarcinile date în realizarea lucrării. Bucureşti.

Prezint copiilor centrele de interes şi explic sarcinile ce trebuie efectuate: la centrul Ştiinţă vom viziona un documentar despre insecte apoi vom discuta pe baza acestuia. mototoli şi lipi hârtie creponată în interiorul corpului libelulei. Trecerea de la sectoarele de lucru la activităţile de bază se face prin jocul “Dansul insectelor”. FLUTURE. ( Tehnica Blazonului ) Fiecare preşcolar va prezenta în faţa grupei desenul şi îşi va motiva alegerea. prin intermediul salutului de dimineaţă. Copiii vor rupe. folosindu-se nume de insecte . copiii vor primi o foaie pe care vor avea de desenat insecta care ii reprezinta.se dansează doar cu mâinile. Noutatea zilei va fi realizată prin prezentarea unui alfabet al insectelor pe care îl vom completa împreună. fiecare echipă având sarcini diferite de lucru. un fluture şi o lăcustă.se dansează doar cu picioarele. Se vor aşeza pe podea dreptunghiuri în care vor fi lipite o mămăruţă. individuală şi frontală. Voi aprecia rezultatele copiilor care au îndeplinit corect sarcina. (metoda 6/3/5) . orală şi prin activităţi practice.se dansează cu tot corpul. lucrările copiilor fiind expuse la centru tematic. Activitatea integrată se va desfăşura pe echipe.SCENARIUL ZILEI Activitatea debutează cu întâlnirea de grup dintre educatoare şi copii. După completarea calendarului naturii. Evaluarea va fi continuă. iar la centrul Artă vom realiza o lucrare practică cu tema „ Libelula ”. Se vor consolida cunoştinţele despre povestirea „ După asemănarea lor ” prin exersarea şi dezvoltarea limbajului oral ( metoda Predarea. respecâtnd tipul de dans dat de insectă: MĂMĂRUŢA. Copiii vor dansa în interiorul dreptunghiului. LACUSTA.învăţarea reciprocă ) şi se stimulează creativitate copiilor prin desenarea unei insecte necunoscute.

încercând să surprindem aspectele caracteristice ale acestora.În vederea relaxării şi pregătirii copiilor pentru ultima etapă a zilei. Demers didactic pentru secvenţa ADE MOMENTELE ACTIVITĂŢII 1. vom observa cu ajutorul lupei/microscopului insecte prinse în curtea grădiniţei. Voi pregăti mesele de lucru.Moment organizatoric CONŢINUT ŞTIINŢIFIC Copiii vor extrage câte un ecuson: • • • • POVESTITORII CURIOŞII SPECIALIŞTII INVENTATORII STRATEGII DIDACTICE -„ mâna oarbă ” EVALUARE Ecusoane În funcţie de acestea.conversaţia Se va face prin intuirea planşei care surprinde un moment reprezentativ din povestirea „ După asemănarea lor ” de Emil Gârleanu. Captarea atenţiei . voi dispune materialul şi instrumentele necesare. Ca finalitate a zilei. vor forma patru grupuri de lucru. Cu insectele prinse vom forma un insectar al grupei. vom desfăşura în curtea grădiniţei jocul cu cânt „ Albiniţa ”. 2. Planşe cu imagini din povestire .

Voi prezenta fiecărei echipe sarcinile de lucru.demonstraţia Coroniţe Evaluare frontală . ” • CURIOŞII: vor formula întrebări cât mai variate pe baza textului CE?: „ Ce i-a cerut măgarul lui Dumnezeu? „ Ce i-a dăruit broasca libelulei? ” DE CE?: „ De ce i-a cerut raţa lui Dumnezeu Palete întrebări cu .explicaţia un nume potrivit. De asemenea. Dumnezeu s-a gândit să mai creeze o ultimă vietate. Le-a întrebat ce vor să primească noua insecta de la ei. albina aripile. • POVESTITORII: vor rezuma conţinutul povestirii „ După ce a creat toate animalele. Celelalte vietăţi şi-au dat seama că au greşit şi au recunoscut că libelula e o insecta frumoasă. Din răutate. Dumnezeu a suflat în palmă şi şi-a făcut apariţia o insecta minunată: libelula. un fluture şi un păianjen. membrii celor patru grupuri vor colabora în vederea rezolvării sarcinilor date.conversaţia 3.observaţia Evaluare orală Evaluare frontală „ Astăzi ne vom reaminti despre ce e vorba în povestirea „ După asemănarea lor ” .explicaţia Evaluare orală . broasca i-a dăruit ochii ei. a zărit o broască. Dirijarea învăţării .conversaţia 5.Reactualizarea cunoştinţelor 4. După comunicarea sarcinilor. acesta va veni în faţa grupei pentru a expune verbal rezolvarea sarcinii.Anunţarea temei şi obiectivelor Se redă pe scurt conţinutul povestirii pe baza imaginilor. vom încerca să formăm şi noi o insectă nouă căreia îi vom găsi şi . o albină.conversaţia a de Emil Gârleanu. Fiecare echipa va delecta un lider care va primi o coroniţă.. fluturaşul corpul şi păianjenul picioarele lui subţiri. Cum stătea pe o piatră. .

să creeze gâsca? ” „ De ce au regretat vietăţile purtarea lor răutăcioasă? ” . ) „ De ce a creat Dumnezeu şoricelul mai mic decât elefantul? ” ( Pentru a se putea ascunde de pisică. ) „ De ce are coroana copacilor formă de floare? ” ( Pentru că Dumnezeu a încercat să-i dea o formă cât mai frumoasă.explicaţia UNDE?: „ Unde s-a aşezat Dumnezeu? ” „ Unde şi-a făcut apariţia libelula? ” .explicaţia Evaluare frontală .munca în echipă • SPECIALIŞTII: vor selecta lucrurile inedite din text sau imagine şi vor găsi explicaţii pentru acestea „ De ce e apa lină? ” ( Pentru că e multă linişte în jur. ” .problematizarea .problematizarea CÂND?: „ Când a creat Dumnezeu vietăţile? ” „ Când şi-au recunoscut broasca. ) Evaluare orală . „ Cele cinci vietăţi se împrietenesc şi pleacă împreună să-şi construiască o căsuţă. fluturele şi păianjenul greşeala? ” CUM?: „ Cum a creat Dumnezeu libelula? ” „ Cum sunt urechile măgarului? ” .conversaţia • INVENTATORII: vor găsi un alt final pentru întâmplare. albina.

copii vor fi împărţiţi în echipe de câte şase membrii. broasca. Se va insista pe utilizarea unei culori distincte de către fiecare membru al unei . ceilalţi coechipieri vor desena şi ei alte trei elemente. fluturele şi păianjenul îl roagă pe Dumnezeu să mai creeze o insectă şi îi oferă acesteia doar calităţile lor. pe desenarea a doar trei elemente de către fiecare copil şi asupra respectării timpului de lucru ( 5 minute ). ” Se vor aduce completări răspunsurilor date dacă este cazul.Obţinerea performanţei Pe baza jocului de atenţie „ Bucheţele ”. picioruşe etc.„ Albina. Evaluare activitate practica prin Coli A4 Creioane colorate Hârtie glasată . ) Prin rotirea foii. Pe aceasta coală va -explicaţia trebui să deseneze trei elemente ce sunt caracteristice unei insecte ( ochi. 6.demonstraţia echipe. obţinându-se în final o insectă nouă. Fiecare preşcolar va primi câte o coală A4. aripi.

7. Autocolante Evaluare activitate practică prin . . Se vor găsi .conversaţia împart autocolante în forma de insecte.conversaţia nume corespunzătoare pentru insectele obţinute. Evaluarea activităţii 8. Se .explicaţia Se fac aprecieri privind activitatea copiilor şi contribuţia lor la reuşita echipei.Încheierea activităţii Se vor selecta lucrările reuşite şi se vor face aprecieri asupra acestora.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful