Raționament aproximativ (fuzzy

)

Sisteme cu logica nuantata,

G. Oltean

Sisteme cu logică fuzzy
x

Sistem

y

x∈X; y∈Y Orice sistem trebuie să furnizeze la ieşire valori care depind de intrare (și de starea sistemului) după o anumită funcţie (total sau parţial cunoscută): 1) Dacă legătura dintre x şi y este complet cunoscută, y=f(x), f: X→Y şi f – cunoscută, atunci, pentru orice x’∈X, putem determina y’=f(x’).

Sisteme cu logica nuantata,

G. Oltean

. ⎪ ⎪ .. etc. Interpolarea poate fi realizată: • liniar. Oltean . ⎪x = x ⇒ y = y n n ⎩ dacă vrem să determinăm y’ pentru x=x’. …. xn.2) Dacă nu se cunoaşte funcţia f. ⎪ ⎨ . avem nevoie de o interpolare. G. x’≠x1. • cu sisteme cu logică fuzzy Sisteme cu logica nuantata. ci doar valorile lui f(x) pentru anumite valori x: ⎧ x = x1 ⇒ y = y1 ⎪x = x ⇒ y = y 2 2 ⎪ . • cu funcţii spline. polinoame de ordin superior.

Oltean .Indiferent dacă lucrăm cu sisteme tranşante sau cu sisteme fuzzy. deducerea valorii de ieşire y’ pentru o valoare dată x’ se numeşte inferenţă. G. şi constă în rezolvarea raţionamentului: Premiză: x=x’ Regulă: y=f(x) (cunoscută analitic sau nu) Concluzie: y’=f(x’) Sisteme cu logica nuantata.

Yn). în loc de interpolarea liniară sau biliniară prin puncte se realizează o interpolare fuzzy.În sistemele cu logică fuzzy (SLF). (Xn. Oltean .y1)… (xn. . Rn) ≡ f(x) Sisteme cu logica nuantata. Se aplica raţionamentul fuzzy aproximativ. Regulă n: Dacă x este Xn atunci y este Yn Concluzie: y=y’ Baza de reguli (R1. de tipul: Premiză: x=x’ Regulă 1: Dacă x este X1 atunci y este Y1 Regulă 2: Dacă x este X2 atunci y este Y2 . Y1). G. bazată pe: “fuzzificarea” perechilor (x1.yn) prin definirea unor mulţimi fuzzy centrate pe valorile din fiecare pereche: (X1. .…. ….

Oltean . 1]. Sisteme cu logica nuantata.Raționament aproximativ (fuzzy) Raţionamentul fuzzy (sau raţionamentul aproximativ) este analogul logicii predicatelor pentru raţionamentul cu propoziţii precise Extensie a logicii propoziţiilor clasice. Raţionamentul fuzzy foloseşte propoziţii fuzzy care sunt afirmaţii ce pot fi adevărate în anumite grade cuprinse în intervalul [0. G.

G. Sisteme cu logica nuantata.o valoare lingvistică (multime fuzzy) a variabilei x. x este A Amplificarea este mare In funcţie de valoarea numerică a amplificării.Propoziții fuzzy Propoziţiile fuzzy sunt exprimate folosind limbajul natural: x . propozitia Amplificarea este mare poate avea diferite grade de adevăr. Oltean .variabilă lingvistică A .

atunci concluzia este adevărată în acelaşi grad Daca servirea este buna atunci bacsisul este mediu Daca temperatura este scazuta atunci nivelul de incalzire este mare Atat premisa cat si consecinta pot fi multiple: Daca servirea este buna si mancarea este gustoasa atunci bacsisul este mare Sisteme cu logica nuantata.Reguli fuzzy Regulile fuzzy: propoziţii condiţionale de tipul Daca-atunci care folosesc variabile şi valori lingvistice fuzzy Daca x este A atunci y este B premisa antecedent concluzie consecvent ۩ Interpretarea unei reguli fuzzy are loc în două etape: mai întâi se evaluează premisa (gradul de adevar al propoziției) se aplică acest rezultat concluziei. G. ۩ Dacă premisa este adevărată într-un anumit grad. Oltean .

Oltean . . B=? Problema raţionamentului aproximativ constă în formularea matematică a inferenţei fuzzy.Problema rationamentului aproximativ Fapt: x este A Bază de reguli fuzzy: R1: Dacă x este A1 atunci y este B1 R2: Dacă x este A2 atunci y este B2 . prin care se admite o judecată în virtutea unei legături a ei cu alte judecăți considerate ca adevărate. . Rn: Dacă x este An atunci y este Bn Consecinţă: y este B. Sisteme cu logica nuantata.operație logică de derivare a unui enunț din altul. Inferență . G.

Oltean . G.Ilustrare Dacă servirea este bună atunci bacsisul este mediu Sisteme cu logica nuantata.

mod care afirmă Fapt: x este A Regulă: Dacă x este A atunci y este B Consecinţă: y este B. G. Sisteme cu logica nuantata. atunci MP clasic devine: Fapt: p Regulă: Dacă p atunci q (p→q) p implică q Consecinţă: q Dacă p este adevărată şi p→q este adevărată atunci q este adevărată. dacă notăm: p= “x este A” q= “y este B”. În limbaj propoziţional. Oltean .Raţionamentul Modus Ponens clasic (MP) Modus Ponens .

Oltean . Raţionamentul MPG: Fapt: x este A* Regulă: Dacă x este A atunci y este B Consecinţă: y este B*. G. unde A*∩ A ≠ ∅. dar A*≠ A în general. Exemplificare: Fapt: Servirea este de nota 7 Regulă: Dacă Servirea este buna atunci Bacsisul este mare Consecinţă: Bacsisul este mare*.Raţionamentul Modus Ponens Generalizat (MPG) Raţionamentul MPG generalizează (extinde) raţionamentul MP clasic prin “relaxarea” faptului (x este A) la o variantă a sa: x este A*. Capacitatea de generalizare: Se poate determina valoarea iesirii chiar daca valoarea de intrare nu este continuta explicit in baza de reguli Sisteme cu logica nuantata.

G. Oltean .mare* Ilustrare Servirea este de nota 7 Fuzzificare singleton mare* ? Servirea este de nota 3 Fuzzificare singleton Sisteme cu logica nuantata.

G. Oltean .Ilustrare Sisteme cu logica nuantata.

care matematic se poate rezolva folosind regula compoziţională de inferenţă propusă de Zadeh: B* = A* o (A → B) “→” simbolizează operaţia de implicaţie (evaluarea regulii fuzzy). “o” simbolizează operaţia de compunere a celor două propoziţii Trebuie realizată compunerea unei mf (A*) cu o relație fuzzy (A → B) Folosind funcţiile de apartenenţă: μ B ( y ) = μ A (x )o (μ A→ B (x. y )) * * Trebuie stabiliţi operatorii pentru cele două operaţii: implicaţie şi compunere Sisteme cu logica nuantata. G. Oltean .MPG – determinarea consecinței Premisa Regulă Concluzie x este A* Daca x este A atunci y este B y este B* Aflarea concluziei B∗ se realizează în urma procesului de inferenţă (deducţie) fuzzy.

y ) = min (μ A ( x). Oltean . y )}.Operatori Implicatie: A→B min (Mamdani): produs (Larsen): μ A→ B (x. y ) = μ A ( x ) ⋅ μ B ( y ) B* = A* o (A → B) Compunere: μ B ( y ) = max min{μ A (x ). μ B ( y ) ) μ A→ B ( x . G. ∀y ∈ Y * max-min (Mamdani): x∈ X * Sisteme cu logica nuantata. μ A→ B (x.

∀x ≠ x* Maximul pentru μ B ( y ) se poate obtine doar pentru x=x* * * * μ B ( y ) = min{μ A (x* ). ∀y ∈ Y 1 * * μ B ( y ) = min{μ A (x* ). x = x* . μ A (x* ). Oltean . ∀y ∈ Y * x∈ X x∈ X * In aplicatiile practice A* rezultata in urma fuzzificarii este de tip singleton μ A (x ) = 1. μ B ( y )}. μ A (x* ).Inferența compozitională Mamdani Inferenta compozitionala max-min sau Mamdani μ B ( y ) = max min{μ A (x ). ∀y ∈ Y * B* = A* o (A → B) * μ B ( y ) = max min{μ A (x ). G. μ A (x ). min (μ A (x ). μ A ( x ) = 0. μ B ( y )}. ∀y ∈ Y * Sisteme cu logica nuantata. μ B ( y ))}. μ B ( y )}. ∀y ∈ Y * μ B ( y ) = min{ . μ B ( y )}.

Inferenta compozitionala Mamdani . Grad de activare al regulii Sisteme cu logica nuantata.cont. Oltean . G.

G. ∀y ∈ Y μ B ( y ) = min{ .Inferenta compozitionala Larsen Inferenta compozitionala max-produs sau Larsen μ B ( y ) = max min{μ A ( x ). μ A (x* )⋅ μ B ( y )}. μ A (x* )⋅ μ B ( y )}. ∀x ≠ x* * μ B ( y ) = min{μ A (x* ). Oltean . ∀y ∈ Y * Sisteme cu logica nuantata. x = x* . ∀y ∈ Y 1 * μ B ( y ) = μ A (x* )⋅ μ B ( y ). * μ A ( x ) = 0. ∀y ∈ Y * B* = A* o (A → B) * x∈ X In aplicatiile practice A* rezultata in urma fuzzificarii este de tip singleton Maximul pentru μ B* ( y ) se poate obtine doar pentru x=x* * * μ A ( x ) = 1. μ A ( x ) ⋅ μ B ( y )}.

Inferenta compozitionala Larsen . Oltean . Grad de activare al regulii Sisteme cu logica nuantata.cont. G.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful