RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN muzik TAHUN 4 2013

SEKOLAH KEBANGSAAN CYBERJAYA PERSIARAN BESTARI, ZON FLAGSHIP 2 63000 CYBERJAYA SELANGOR DARUL EHSAN

Rancangan Pelajaran Tahunan Muzik Tahun 4 2013

Minggu 1 02/01 – 04/01

Aspek Aspek 1 PERSEPSI ESTETIK -Pengetahuan Dan Kefahaman Bahasa Muzik 1.1 IRAMA

Item ARAS 1 (a)

Hasil Pembelajaran ARAS 2 Memainkan detik secara konsisten untuk sepanjang lapan bar dalam meter 3 4 4 dan 4 ARAS 3 Memainkan detik secara konsisten untuk sepanjang dua belas bar dalam meter 3 dan 4. 4 4

Cadangan Aktiviti / Catatan

1.1.1 Detik  Detik berkala

Memainkan detik secara konsisten untuk sepanjang enam bar dalam meter 3 4 4 dan 4

Mengesan detik berkala pada lagu. Memainkan detik berkala dengan perkusi badan atau alat perkusi.

2 07/01 – 11/01

Aspek 2 PENGALAMAN MUZIKAL

2.1 PENGETAHUAN TEKNIK 2.1.1 Teknik dalam nyanyian  Aplikasi teknik Postur ; Sebutan ; Pernafasan ; Penghasilan ton ; Ekspresi

ARAS 1 (a) Mempraktikkan teknik nyanyian yang betul ketika menyanyi.

ARAS 2 Mengamalkan tiga teknik nyanyian dengan baik ketika menyanyi.

ARAS 3 Mengamalkan lebih daripada tiga teknik nyanyian dengan baik ketika menyanyi. Membuat latihan-latihan nyanyian dengan memberi tumpuan kepada teknik-teknik yang dipelajari.

3 14/01 – 18/01

Aspek 3 EKSPRESI KREATIF

3.1 PENEROKAAN  Pengalaman menemui - Meneroka pelbagai bunyi : Perkusi badan ;

ARAS 1 (a) Menyusun pelbagai kesan bunyi secara kreatif menggunakan sumber bunyi

ARAS 2 Menghasilkan satu gubahan kreatif daripada pelbagai kesan bunyi menggunakan

ARAS 3 Menghasilkan lebih daripada satu gubahan kreatif daripada pelbagai kesan bunyi Meneroka dan menemui pelbagai kesan bunyi secara tidak konvensional daripada sumber bunyi seperti suara, alat muzik, alat

2

Disediakan oleh : Ismail bin Mohamad Hanafiah Guru Muzik SK Cyberjaya

3 Disediakan oleh : Ismail bin Mohamad Hanafiah Guru Muzik SK Cyberjaya . Mendengar dan menyanyikan lagu dalam meter 2 . 3 .1. 3 . 4 . 3 . 4 dengan 4 4 jelas.1 IRAMA 1. 4 4 4 3. Menyatakan ciri-ciri bentuk lagu yang diperdengar. perkusi badan. ARAS 3 Membanding beza konsep muzik dengan betul bagi empat buah lagu atau lebih yang diperdengar. ARAS 2 Membanding beza konsep muzik dengan betul bagi tiga buah lagu yang diperdengar. 5 28/01 – 01/02 Aspek 1 PERSEPSI ESTETIK -Pengetahuan Dan Kefahaman Bahasa Muzik 1. Memberi respon secara gerakan. ARAS 3 Membanding beza meter 2 .1  NYANYIAN Memberi respon  Warna ton  Tekstur  Tempo ARAS 1 (a) Membanding beza konsep muzik dengan betul bagi dua buah lagu yang diperdengar. bertulis.2 Meter 2 . ARAS 2 Menyatakan ciriciri meter 2 4. sumber bunyi yang ditetapkan dengan bimbingan guru. 4. Mengecam lagu AB dan ABA.Rancangan Pelajaran Tahunan Muzik Tahun 4 2013 Minggu Aspek Item Bahan improvisasi Hasil Pembelajaran yang ditetapkan. Membuat reflekssi tentang lagu-lagu yang didengari . Memainkan alat muzik secara tidak konvensional. menggunakan sumber bunyi yang ditetapkan secara berkumpulan atau bersendirian. 4 21/01 – 25/01 Aspek 4 PENGHARGAAN ESTETIK 4. lakaran grafik. 4 dengan 4 4 jelas. Cadangan Aktiviti / Catatan improvisasi. 4 4 4 4 ARAS 1 (a) Mengenal pasti jenis meter pada lagulagu yang diperdengar dengan betul.

2 IMPROVISASI  Pengalaman kreatif Mengimprovisasi corak irama ARAS 1 (a)Mengimprovi sasi corak irama sepanjang dua bar yang betul dari segi nilai not dan meter. Skor lengkap:  dua alat perkusi  tiga alat perkusi  empat alat perkusi 6 04/02 – 08/02 PENGALAMAN MUZIKAL 2. ARAS 3 Mengimprovisasi corak irama sepanjang melebihi empat bar yang betul dari segi nilai not dan meter. dram tenor dan alat perkusi lain dengan betul mengikut skor lengkap secara berpandu. ARAS 2 Mengimprovisasi corak irama sepanjang empat bar yang betul dari segi nilai not dan meter. Membalas corak irama yang diberi dengan menggunakan alat perkusi. dram tenor dan alat perkusi lain dengan betul mengikut notasi sepanjang empat bar.2.1 Teknik dalam permainan perkusi  Memegang / Mengendalikan Memainkan ARAS 1 (a) Memainkan dram getar.  7 11/02 – 15/03 (Cuti Tahun Baru Cina) Aspek 3 EKSPRESI KREATIF 3. dram tenor dan alat perkusi lain dengan betul mengikut notasi sepanjang dua bar. 4 Disediakan oleh : Ismail bin Mohamad Hanafiah Guru Muzik SK Cyberjaya . Memainkan alat perkusi mengiringi nyanyian dan muzik instrumental secara ensembel.Rancangan Pelajaran Tahunan Muzik Tahun 4 2013 Minggu Aspek Item Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti / Catatan ARAS 3 Memainkan dram getar. ARAS 2 Memainkan dram getar.2 PENGALAMAN MUZIKAL 2. Latihan memegang dan memainkan dram getar. dram tenor dan alat perkusi lain.

8 18/02 – 22/02 Aspek 4 PENGHARGAAN ESTETIK 4. 9 25/02 – 01/03 Aspek 1 PERSEPSI ESTETIK -Pengetahuan Dan Kefahaman Bahasa Muzik 1. Sederhana Perubahan tempo – Ansur cepat . Mendengar dan menyanyikan lagu dalam pelbagai tempo. ARAS 2 Menyatakan perbezaan dan perubahan tempo lagu yang diperdengar. Cepat .1 IRAMA 1. Ansur lambat ARAS 1 (a) Mengenal pasti jenis tempo pada lagulagu yang diperdengar dengan betul.3 Tempo  Lambat . ARAS 2 Membanding beza konsep muzik dengan betul bagi tiga karya muzik instrumental yang diperdengar. melakar.Rancangan Pelajaran Tahunan Muzik Tahun 4 2013 Minggu Aspek Item Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti / Catatan ARAS 3 Membanding beza konsep muzik dengan betul bagi empat buah atau lebih karya muzik instrumental yang diperdengar. ARAS 3 Menyatakan ciriciri perubahan tempo pada lagu yang diperdengar dengan jelas.2 MUZIK INSTRUMENTAL  Memberi respon Warna ton Tekstur Tempo ARAS 1 (a) Membanding beza konsep muzik dengan betul bagi dua karya muzik instrumental yang diperdengar. Mengklasifikasikan warna ton alat muzik. dengan betul. Melukis. pantun. Menginterpretasi muzik yang didengari dalam bentuk grafik. Menyediakan folio tentang aktiviti muzik instrumental. menulis refleksi.  5 Disediakan oleh : Ismail bin Mohamad Hanafiah Guru Muzik SK Cyberjaya .1. catatan rasa dan fikiran.

do’ secara berpandu dengan tepat. mi . fa . so . 11 Ujian Bulanan 1 11/03 – 15/03 12 18/03 – 22/03 Aspek 1 PERSEPSI ESTETIK -Pengetahuan Dan Kefahaman Bahasa Muzik SISTEM NOTASI 1. Membuat latihan solfa dengan pic do . re.1 Lambang not muzik dan tanda rehat ARAS 1 (a) Mengenal pasti simbol notasi muzik tanpa baluk dengan betul ARAS 2 Mengenal pasti simbol notasi muzik dalam skor lagu yang diberi dengan betul.Rancangan Pelajaran Tahunan Muzik Tahun 4 2013 Minggu Aspek Item Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti / Catatan ARAS 3 Menyanyikan dengan tepat pic do . do’ dalam lagu yang diberi dengan tepat. do’ dalam keratan lagu yang diberi dengan tepat. fa . so . re . 2. mi . ti . ti . re . la . ARAS 2 Menyanyikan pic do . do’.4. fa .2 PENGALAMAN MUZIK ARAS 1 (a) Menyanyikan pic do . so . do’. ti . so . ti . la . la . la . do’. re . la . fa . mi . ARAS 3 Membaca notasi muzik dengan betul menggunakan alat muzik. Membaca dan menulis notasi muzik. re . ti .1 Menyanyi  Solfa – do . mi . 10 04/03 – 08/03 Aspek 2 PENGALAMAN MUZIKAL 2. mi . 6 Disediakan oleh : Ismail bin Mohamad Hanafiah Guru Muzik SK Cyberjaya . fa . Menyanyikan lagu atau keratan lagu yang mengandungi pic do . re . ti . la . Membaca notasi. mi .2. so . menyanyi dan memainkan melodi mudah. so . fa .

re. so.Rancangan Pelajaran Tahunan Muzik Tahun 4 2013 Minggu Aspek Item Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti / Catatan CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1 13 01/04 – 05/04 Aspek 3 EKSPRESI KREATIF 3.2 IMPROVISASI  Melodi ARAS 1 (a) Mengimprovisasi satu melodi yang muzikal menggunakan pic yang ditetapkan dengan bimbingan guru. Membaca dan menulis notasi muzik pada baluk. Mengecam semua not pada baluk dengan betul dan pantas. Memainkan rekoder mengikut skor yang disediakan. so.4  SISTEM NOTASI Kedudukan not pada baluk (b) Mengecam not pada baluk dengan betul. mi la. do 14 08/04 – 12/04 Aspek 1 PERSEPSI ESTETIK -Pengetahuan Dan Kefahaman Bahasa Muzik 1. mi. Nyanyian solfa mengikut urutan Kodaly:    la. re la. so. 7 Disediakan oleh : Ismail bin Mohamad Hanafiah Guru Muzik SK Cyberjaya . mi. ARAS 2 Mengimprovisasi dua melodi yang muzikal menggunakan pic yang ditetapkan dengan bimbingan guru. ARAS 3 Mengimprovisasi lebih daripada dua melodi yang muzikal menggunakan pic yang ditetapkan dengan bimbingan guru. Mengecam 6-8 not pada baluk dengan betul dan pantas.

17 Aspek 1 Disediakan oleh : Ismail bin Mohamad Hanafiah Guru Muzik SK Cyberjaya 1. Inang dan Zapin. Waltz. 16 22/04 – 26/04 Aspek 2 PENGALAMAN MUZIKAL 2. tempo dan dinamik. tekanan.3 4 4 4 secara solo dan berkumpulan.3.5 Corak irama  Rentak  Zapin ARAS 1 (a) Mengecam lagu berentak zapin daripada sekumpulan lagu yang diperdengar dengan betul.3 PERMAINAN ALAT PERKUSI 2.1. Membanding beza pelbagai rentak yang diperdengar.1 IRAMA 1.1 IRAMA ARAS 1 ARAS 2 ARAS 3 Memadankan nilai not 8 .Rancangan Pelajaran Tahunan Muzik Tahun 4 2013 Minggu Aspek Item Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti / Catatan 15 15/04 – 19/04 Aspek 1 PERSEPSI ESTETIK -Pengetahuan Dan Kefahaman Bahasa Muzik 1. Waltz. Masri. Inang dan Zapin. ARAS 2 Mengenal pasti corak irama rentak zapin dengan betul. Menyanyi dan memainkan pelbagai lagu dalam meter 2. Masri. Mendengar dan menyanyikan lagu-lagu berentak Mac. ARAS 3 Menyatakan ciriciri rentak zapin dengan betul.4. Membuat gerakan berdasarkan lagu berentak Mac.2 Memainkan alat perkusi • Kemahiran bermain perkusi ARAS 1 (a) Memainkan corak irama dengan betul dari segi detik.

Membaca dan memainkan corak irama dan ostinato. Mengenal pasti not dan tanda rehat dalam corak irama yang diperdengar dengan betul.1. ARAS 2 Mengajuk semula corak irama ostinato yang didengari dengan betul.Rancangan Pelajaran Tahunan Muzik Tahun 4 2013 Minggu 29/04 – 03/05 Aspek 1. ARAS 3 Memainkan semula corak irama ostinato yang didengari dengan betul. Memadankan corak irama yang diperdengar dengan memilih kad imbasan yang disediakan.2 Memainkan alat perkusi  Kemahiran bermain sambil membaca notasi ARAS 1 ARAS 2 Memainkan corak irama sepanjang empat bar dengan lancar dan betul mengkut notasi. Menulis corak irama yang diperdengar dengan betul menggunakan not dan tanda rehat yang telah dipelajari. (b) Memainkan corak irama sepanjang dua bar dengan betul mengikut notasi. 9 Disediakan oleh : Ismail bin Mohamad Hanafiah Guru Muzik SK Cyberjaya . ARAS 3 Memainkan corak irama sepanjang lapan bar atau lebih dengan lancar dan betul mengkut notasi.3. Cadangan Aktiviti / Catatan yang diperdengar dengan notasi yang dipaparkan. Memainkan ostinato irama menggunakan alat perkusi.       18 06/05 – 10/05 Aspek 2 PENGALAMAN MUZIKAL 2. Mendengar.1 IRAMA 1.3 PERMAINAN ALAT PERKUSI 2.1.4 PENGHARGAAN ESTETIK Item Nilai not dan tanda rehat (a) Hasil Pembelajaran Mengecam nilai not dan tanda rehat yang dimainkan dengan betul. 19 13/05 – 17/05 Aspek 1 PERSEPSI ESTETIK -Pengetahuan Dan Kefahaman Bahasa Muzik 1. menyebut dan memainkan pelbagai ostinato irama.5 Corak irama  Ostinato irama ARAS 1 (a) Mengenal pasti corak irama ostinato dalam lagu yang diperdengar dengan betul.

Pernafasan . Mengecam aras pic dalam Tunjuk cara dan latihan teknik. ARAS 1 (a) Menunjukkan teknik yang betul semasa bermain rekoder.3 PERMAINAN ALAT PERKUSI 2.1 Pic  Aras pic – Tinggi . Penglidahan . Terendah ARAS 1 (a) Mengenal pasti pic tinggi.Rancangan Pelajaran Tahunan Muzik Tahun 4 2013 Minggu 20 20/05 – 24/05 Aspek Item Hasil Pembelajaran Peperiksaan Pertengahan Tahun 2013 Cadangan Aktiviti / Catatan CUTI PERTENGAHAN TAHUN ( 25/5 – 09/6) 21 10/06 – 14/06 Aspek 2 PENGALAMAN MUZIKAL 2.3. ARAS 3 Mengamalkan teknik bermain rekoder yang dipelajari dengan betul semasa bermain rekoder tanpa bimbingan guru.2. Embouchure . tertinggi dan terendah.. rendah. Membuat gerakan berdasarkan aras pic yang dimainkan.2 Memainkan alat perkusi  Aplikasi teknik – Postur . 22 17/06 – 21/06 Aspek 1 PERSEPSI ESTETIK -Pengetahuan Dan Kefahaman Bahasa Muzik 1. ARAS 2 Mengenal pasti dengan betul pic tertinggi dan terendah dalam keratan lagu. tengah. \ ARAS 3 Menganalisis lagu dari segi pic dengan tepat. tertinggi dan terendah daripada sekumpulan bunyi yang diperdengar 10 Disediakan oleh : Ismail bin Mohamad Hanafiah Guru Muzik SK Cyberjaya . tengah. Rendah .2 MELODI 1. Tertinggi . Penjarian. Tengah . rendah. Penghasilan ton . ARAS 2 Mempraktikkan teknik bermain rekoder yang dipelajari dengan betul semasa bermain rekoder dengan bimbingan guru. membunyikan dan memainkan pic tinggi. Mendengar.

23 24/06 – 28/06 Aspek 4 PENGHARGAAN ESTETIK 4. melakar. 24 01/07 – 05/07 Aspek 1 PERSEPSI ESTETIK -Pengetahuan Dan Kefahaman Bahasa Muzik 1.1  MELODI Pic Pergerakan pic –Melompat . mengecam. b)Menginterpretasi muzik yang didengari dalam bentuk grafik.4 1. membunyikan.2. d)Menyediakan folio tentang aktiviti muzik instrumental. Mendatar . c)Mengklasifikasikan warna ton alat muzik. ARAS 3 Menyatakan perbezaan pergerakan pic dalam kumpulankumpulan bunyi yang diperdengar Mendengar. mendatar dan bertangga. Membaca dan mengecam pic tertinggi dan terendah dalam lagu yang dinyanyikan. ARAS 3 Membanding beza konsep muzik dengan betul bagi empat buah atau lebih karya muzik instrumental yang diperdengar.Rancangan Pelajaran Tahunan Muzik Tahun 4 2013 Minggu Aspek Item dengan betul. memainkan pic menurun menaik. Bertangga ARAS 1 (b) Mengecam pergerakan pic dengan betul berdasarkan notnot yang diperdengar. catatan rasa dan fikiran. ARAS 2 Mengecam pergerakan pic dengan betul berdasarkan keratan lagu yang diperdengar. a)Melukis. menulis refleksi. Membuat gerakan menunjukkan pergerakan 11 Disediakan oleh : Ismail bin Mohamad Hanafiah Guru Muzik SK Cyberjaya . Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti / Catatan siri bunyi yang dimainkan. ARAS 2 Membanding beza konsep muzik dengan betul bagi tiga karya muzik instrumental yang diperdengar.2 MUZIK INSTRUMENTAL  Memberi respon  Warna ton  Tekstur  Tempo ARAS 1 (a) Membanding beza konsep muzik dengan betul bagi dua karya muzik instrumental yang diperdengar. pantun. melompat.

3 PERMAINAN ALAT PERKUSI 2. betul dan berekspresi. 25 08/07 – 12/07 Aspek 2 PENGALAMAN MUZIKAL 2. E. D.4. 12 Disediakan oleh : Ismail bin Mohamad Hanafiah Guru Muzik SK Cyberjaya .4 secara solo dan berkumpulan. C’.3. Membaca notasi . G. F. A. F#. D’ 26 15/07 – 19/07 Aspek 2 PENGALAMAN MUZIKAL 2. ARAS 1 (b) Memainkan lagu sepanjang lapan bar yang pelbagai corak irama dalam pelbagai meter dengan betul. Latihan meniup dengan tumpuan kepada teknik pernafasan dan penglidahan. D. Membaca dan memainkan pelbagai jenis lagu dalam meter 2 4 3 4. B.Not C tengah.2 Bermain Rekoder Secara Muzikal (b) Memainkan rekoder bagi mengiringi nyanyian atau muzik instrumental  Melodi yang mengandungi pic C tengah.Rancangan Pelajaran Tahunan Muzik Tahun 4 2013 Minggu Aspek Item Hasil Pembelajaran dengan betul. ARAS 2 Memainkan lagu sepanjang lapan bar yang pelbagai corak irama dalam pelbagai meter dengan lancar dan ARAS 3 Memainkan lagu melebihi lapan bar yang pelbagai corak irama dalam pelbagai meter dengan lancar.3.3 PERMAINAN ALAT PERKUSI 2. Cadangan Aktiviti / Catatan pic yang dimainkan. Latihan penjarian tanpa dan dengan tiupan.2 Bermain Rekoder Secara Muzikal (a) Kemahiran bermain dan membaca notasi ARAS 1 (a)Memainkan not-not berkaitan dengan penjarian yang betul. Bb .

melompat. B.corak irama  Ekspresi dinamik Hasil Pembelajaran betul. 1. 3 . G. membunyikan. 4 4 4 4 . A.4 MELODI ARAS 1 ARAS 2 Mengecam pergerakan pic dengan betul berdasarkan keratan lagu yang diperdengar. F. ARAS 3 Menyatakan perbezaan pergerakan pic dalam kumpulankumpulan bunyi yang diperdengar dengan betul.  27 22/07 – 26/07 Aspek 1 PERSEPSI ESTETIK -Pengetahuan Dan Kefahaman Bahasa Muzik 1.Rancangan Pelajaran Tahunan Muzik Tahun 4 2013 Minggu Aspek Item E.2. C’.1 Pic  Pergerakan pic –Melompat .meter 2 . memainkan pic menurun menaik. Mendatar . D Irama . F#. mendatar dan bertangga. Membuat gerakan menunjukkan pergerakan pic yang dimainkan. mengecam. (b) Mengecam pergerakan pic dengan betul berdasarkan notnot yang diperdengar. Cadangan Aktiviti / Catatan Memainkan lagu atau keratan lagu mengikut skor. Mendengar. Bertangga 28 29/07 – 02/08 Ujian Bulanan 2 13 Disediakan oleh : Ismail bin Mohamad Hanafiah Guru Muzik SK Cyberjaya .

2 MELODI 1. ARAS 3 Mengiringi lagu dengan melodi kaunter dengan lancar dan betul mengikut skor atau tanpa skor.3. Menggabungkan permainan melodi kaunter dengan melodi.Rancangan Pelajaran Tahunan Muzik Tahun 4 2013 Minggu Aspek Item Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti / Catatan CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2 ( 17/8 – 18/8) 29 19/08 – 23/08 Aspek 2 PENGALAMAN MUZIKAL 2. ARAS 3 Membanding bezakan jenisjenis lapisan suara dalam muzik nyanyian dengan penyataan yang sesuai.3 PERMAINAN ALAT PERKUSI 2. Mendengar dan menyanyikan dron dan lagu secara berkumpulan. Menyanyikan lagu dan memainkan ostinato melodi berasaskan skel (b) Memainkan rekoder bagi mengiringi nyanyian atau muzik instrumental   Harmoni melodi kaunter 30 26/08 – 30/08 Aspek 1 PERSEPSI ESTETIK -Pengetahuan Dan Kefahaman Bahasa Muzik 1. Latihan memainkan melodi kaunter frasa demi frasa. Memainkan rekoder untuk mengiringi nyanyian atau muzik instrumental. Mendengar. menyanyikan dan memainkan pelbagai muzik nyanyian dan instrumental secara solo dan berkumpulan.2 Bermain Rekoder Secara Muzikal ARAS 1 Mengiringi lagu dengan melodi kaunter yang pendek dengan betul mengikut skor dengan bimbingan guru. ARAS 1 (a) Mengenal pasti kehadiran lapisan suara dalam muzik nyanyian dengan betul. ARAS 2 Mengecam jenisjenis lapisan suara dalam muzik nyanyian dengan betul. ARAS 2 Mengiringi lagu dengan melodi kaunter yang pendek dengan lancar dan betul mengikut skor.2.2 Harmoni  Lapisan suara Dron 14 Disediakan oleh : Ismail bin Mohamad Hanafiah Guru Muzik SK Cyberjaya .

1. ARAS 2 Mengecam jenisjenis lapisan suara dalam muzik nyanyian dengan betul. ARAS 2 Mengimprovisasi dua melodi yang muzikal menggunakan pic yang ditetapkan dengan bimbingan guru.2 IMPROVISASI . re.Inang Cina 31 02/09 – 06/09 Aspek 3 EKSPRESI KREATIF 3. so. menyanyikan dan memainkan pelbagai muzik nyanyian dan instrumental secara solo dan berkumpulan. ARAS 3 Mengimprovisasi lebih daripada dua melodi yang muzikal menggunakan pic yang ditetapkan dengan bimbingan guru.2 MELODI ARAS 1 (a) Mengenal pasti kehadiran lapisan suara dalam muzik nyanyian dengan betul. Mendengar dan menyanyikan dron dan lagu secara berkumpulan. Nyanyian solfa mengikut urutan Kodaly:    la. so.2 Harmoni  Lapisan suara – Ostinato Melodi Mendengar. mi.Melodi ARAS 1 (a) Mengimprovisasi satu melodi yang muzikal menggunakan pic yang ditetapkan dengan bimbingan guru. ARAS 3 Membanding bezakan jenisjenis lapisan suara dalam muzik nyanyian dengan penyataan yang sesuai. mi la. do 32 09/09 – 13/09 Aspek 1 PERSEPSI ESTETIK -Pengetahuan Dan Kefahaman Bahasa Muzik 1. 15 Disediakan oleh : Ismail bin Mohamad Hanafiah Guru Muzik SK Cyberjaya . re la. mi.2. Contoh lagu:  Jambatan Tamparuli  .Rancangan Pelajaran Tahunan Muzik Tahun 4 2013 Minggu Aspek Item Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti / Catatan pentatonik dengan alat muzik seperti glockenspiel atau rekoder. so.

Memainkan alat muzik dengan pelbagai jenis lagu secara berkumpulan. 16 Disediakan oleh : Ismail bin Mohamad Hanafiah Guru Muzik SK Cyberjaya . ARAS 1 (a) Mengawal kesepaduan. Menyanyikan pelbagai jenis lagu secara berkumpulan. ARAS 2 Mengawal kesepaduan. Contoh lagu:  Jambatan Tamparuli  Inang Cina 33 16/09 – 20/09 Aspek 2 PENGALAMAN MUZIKAL 2.Rancangan Pelajaran Tahunan Muzik Tahun 4 2013 Minggu Aspek Item Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti / Catatan Menyanyikan lagu dan memainkan ostinato melodi berasaskan skel pentatonik dengan alat muzik seperti glockenspiel atau rekoder. keseimbangan dan koordinasi suara dan bunyi dengan baik dan konsisten ketika persembahan muzik nyanyian dan istrumental.4    Kriteria Persembahan Kesepaduan . keseimbangan dan koordinasi suara dan bunyi dengan baik ketika persembahan muzik nyanyian dan instrumental. Koordinasi . ARAS 3 Mengawal kesepaduan. Keseimbangan . keseimbangan dan koordinasi suara dan bunyi dengan baik semasa persembahan muzik nyanyian dan instrumentaldeng an bimbingan guru.

2 MELODI 1. ARAS 2 Membanding beza frasa. ARAS 3 Menyatakan ciriciri frasa lagu Cadangan Aktiviti / Catatan (a) Membina satu ostinato irama yang sesuai untuk mengiringi sebuah lagu menggunakan nilai not dan tanda rehat yang ditetapkan. ARAS 3 Menyatakan perbezaan tekstur dalam muzik nyanyian dan muzik instrumental dengan deskripsi yang betul. ARAS 2 Menyatakan dengan betul jenis tekstur muzik nyanyian dan muzik instrumental yang diperdengar.2. Memainkan ostinato irama dengan alat perkusi untuk mengiringi lagu. 17 Disediakan oleh : Ismail bin Mohamad Hanafiah Guru Muzik SK Cyberjaya . Memberi deskripsi tekstur lagu yang diperdengar.3 Tekstur  Deskripsi tekstur Tebal .3 REKA CIPTA  Pengalaman Kreatif .4 Bentuk  Frasa ARAS 1 (a) Mengenal pasti frasa Mendengar dan menyanyikan pelbagai jenis lagu.2 MELODI 1.2. 35 30/09 – 04/10 Aspek 1 PERSEPSI ESTETIK -Pengetahuan Dan Kefahaman Bahasa Muzik 1.frasa Mendengar.mereka cipta ostinato irama ARAS 1 Hasil Pembelajaran ARAS 2 Membina dua ostinato irama untuk mengiringi dua buah lagu yang berlainan meter dan tempo menggunakan nilai not dan tanda rehat yang ditetapkan.Rancangan Pelajaran Tahunan Muzik Tahun 4 2013 Minggu 34 23/09 – 27/09 Aspek Aspek 3 EKSPRESI KREATIF Item 3. Nipis ARAS 1 (a) Mengenal pasti tekstur muzik nyanyian dan muzik instrumental yang diperdengar dengan betul. menyanyikan dan memainkan pelbagai muzik nyanyian dan instrumental secara solo dan berkumpulan. 36 07/10 – 11/10 Aspek 1 PERSEPSI ESTETIK 1. ARAS 3 Membina lebih daripada dua ostinato irama untuk mengiringi lagu-lagu yang berlainan meter dan berlainan tempo menggunakan nilai not dan tanda rehat yang ditetapkan.

18 Disediakan oleh : Ismail bin Mohamad Hanafiah Guru Muzik SK Cyberjaya . Mengecam lagu AB dan ABA. Membuat gerakan kreatif berdasarkan unit-unit frasa dalam lagu yang dinyanyikan. ARAS 2 Membanding beza konsep muzik dengan betul bagi tiga buah lagu yang diperdengar. yang diperdengar dengan penyataan yang sesuai. Memberi respon secara gerakan. Ciri-ciri frasa:     bilangan bar melodi yang berulang corak yang berulang kontur 37 14/10 – 18/10 Aspek 3 PENGHARGAAN ESTETIK 4.Tempo . dalam lagu yang diperdengar dengan betul.Bentuk ARAS 1 (a) Membanding beza konsep muzik dengan betul bagi dua buah lagu yang diperdengar. bertulis. ARAS 3 Membanding beza konsep muzik dengan betul bagi empat buah lagu atau lebih yang diperdengar. Cadangan Aktiviti / Catatan Memainkan rekoder mengikut frasa. Menyatakan ciri-ciri bentuk lagu yang diperdengar.Rancangan Pelajaran Tahunan Muzik Tahun 4 2013 Minggu Aspek -Pengetahuan Dan Kefahaman Bahasa Muzik Item Hasil Pembelajaran dalam lagu yang diperdengar dengan betul.1 NYANYIAN  Memberi respon . Membuat reflekssi tentang lagu-lagu yang didengari. dimainkan atau diperdengar. lakaran grafik.Tekstur .

Membuat reflekssi tentang lagu-lagu yang didengari. menyanyi. bertulis. memainkan dan lagu-lagu berbentuk AB dan ABA. Mendengar .3 EKSPRESI ARAS 1 (a) Menyatakan jenis ARAS 2 Menandakan ARAS 3 Menyatakan 1. Membanding beza seksyen-seksyen dalam lagu. ARAS 3 Mengecam jenis struktur lagu dengan betul berdasarkan enam buah lagu yang diperdengar. Menyatakan ciri-ciri bentuk lagu yang diperdengar.2.2 MELODI 1.Tekstur . Menandakan seksyenseksyen dalam lagu.1 NYANYIAN  Memberi respon .Bentuk ARAS 1 (a) Membanding beza konsep muzik dengan betul bagi dua buah lagu yang diperdengar. Memberi respon secara gerakan. Aspek 3 40 04/11 – 08/11 PENGHARGAAN ESTETIK 4. ARAS 2 Membanding beza konsep muzik dengan betul bagi tiga buah lagu yang diperdengar.4 Bentuk  Struktur – AB . lakaran grafik. ARAS 2 Mengecam jenis struktur lagu dengan betul berdasarkan empat buah lagu yang diperdengar. ARAS 3 Membanding beza konsep muzik dengan betul bagi empat buah lagu atau lebih yang diperdengar. Mengecam lagu AB dan ABA.3.1 Dinamik Membuat lakuan kreatif bagi menunjukkan dinamik dalam lagu yang 19 Disediakan oleh : Ismail bin Mohamad Hanafiah Guru Muzik SK Cyberjaya . ABA ARAS 1 (a) Mengecam jenis struktur lagu dengan betul berdasarkan tiga buah lagu yang diperdengar.Rancangan Pelajaran Tahunan Muzik Tahun 4 2013 Minggu 38 21/10 – 25/10 39 28/10 – 01/11 Aspek Item Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti / Catatan Peperiksaan Akhir Tahun 2013 Aspek 1 PERSEPSI ESTETIK -Pengetahuan Dan Kefahaman Bahasa Muzik 1. 41 11/10 –15/11 Aspek 1 PERSEPSI 1.

perbezaan dinamik dalam lagu-lagu yang diperdengar dengan penyataan yang sesuai. Mengklasifikasikan warna ton alat muzik.Tempo . Mendengar lagu dan menuliskan lambang dinamik pada senikata dan skor lagu yang mudah secara berpandu. Cadangan Aktiviti / Catatan didengari. catatan rasa dan fikiran. dinamik dengan betul pada skor lagu seperti yang diperdengar. Menginterpretasi muzik yang didengari dalam bentuk grafik. ARAS 2 Membanding beza konsep muzik dengan betul bagi tiga karya muzik instrumental yang diperdengar. Beransur kuat Hasil Pembelajaran dinamik pada lagu-lagu yang diperdengar dengan betul. Menyediakan folio tentang aktiviti muzik instrumental. Aspek 3 PENGHARGAAN ESTETIK 4. Melukis. melakar. pantun. Beransur lembut .Rancangan Pelajaran Tahunan Muzik Tahun 4 2013 Minggu Aspek ESTETIK -Pengetahuan dan Kefahaman Bahasa Muzik  Item Lembut . Aspek 2 1. menulis refleksi.3 EKSPRESI ARAS 1 ARAS 2 ARAS 3 Mendengar dan 20 Disediakan oleh : Ismail bin Mohamad Hanafiah Guru Muzik SK Cyberjaya .2  MUZIK INSTRUMENTAL Memberi respon . Memainkan dinamik dengan alat perkusi dan rekoder. dinyanyikan dan dimainkan. Kuat .Dinamik ARAS 1 (a) Membanding beza konsep muzik dengan betul bagi dua karya muzik instrumental yang diperdengar.Rentak . ARAS 3 Membanding beza konsep muzik dengan betul bagi empat buah atau lebih karya muzik instrumental yang diperdengar.

menyalin. Cadangan Aktiviti / Catatan menyanyikan pelbagai jenis lagu. Sedih .Warna ton .Rancangan Pelajaran Tahunan Muzik Tahun 4 2013 Minggu Aspek 1. ARAS 2 Membanding beza konsep muzik dengan betul bagi tiga karya muzik instrumental yang diperdengar. Bersemangat . Menyatakan jenis mud lapan buah lagu yang diperdengar dengan betul. Membuat lakuan kreatif bagi menunjukkan mud dalam lagu yang didengari.2 Mud PERSEPSI ESTETIK -Pengetahuan Dan Kefahaman Bahasa Muzik Item Hasil Pembelajaran (a) Menyatakan jenis mud empat buah lagu yang diperdengar dengan betul. Takut .Dinamik ARAS 1 (a) Membanding beza konsep muzik dengan betul bagi dua karya muzik instrumental yang diperdengar.2 INSTRUMENTAL  Memberi respon . Tenang Aspek 3 PENGHARGAAN ESTETIK 4. Mengklasifikasikan warna ton alat muzik. membuat latihan menulis tanda-tanda isyarat. Menginterpretasi muzik yang didengari dalam bentuk grafik. ARAS 3 Membanding beza konsep muzik dengan betul bagi empat buah atau lebih karya muzik instrumental yang diperdengar.4 SISTEM NOTASI 1. Menyatakan jenis mud enam buah lagu yang diperdengar dengan betul.2 Tanda Isyarat dan Istilah ARAS 1 (a) Menyebut tanda ARAS 2 Mengenal pasti ARAS 3 Menganalisis Mengecam. Aspek 1 PERSEPSI 1. Melukis.3.Tekstur . Cemas . pantun. menulis refleksi.4. dinyanyikan dan dimainkan. Menyediakan folio tentang aktiviti muzik instrumental. Riang . catatan rasa dan fikiran. melakar. 21 Disediakan oleh : Ismail bin Mohamad Hanafiah Guru Muzik SK Cyberjaya .

Baluk .tanda isyarat Aspek 3 PENGHARGAAN ESTETIK MUZIK MASYARAKAT MALAYSIA  Meneliti . Cadangan Aktiviti / Catatan Menyebut istilah yang diberi. Harkat . Menyatakan maksud istilah. forte . Menganalisis skor dengan memberi fokus kepada: . legato .dinamik . Frasa . skor muzik dengan betul secara berpandu. andante .Fungsi ARAS 1 (b) Mengenal pasti fungsi muzik dan konsep muzik dengan betul bagi lagu masyarakat Malaysia yang diperdengar. staccato . Klef trebel Hasil Pembelajaran isyarat dan istilah muzik.  jenis lagu 22 Disediakan oleh : Ismail bin Mohamad Hanafiah Guru Muzik SK Cyberjaya . ARAS 2 Membanding beza fungsi muzik dan konsep muzik dengan betul bagi dua buah lagu masyarakat Malaysia yang diperdengar. dengan betul.frasa . Menyediakan folio tentang aktiviti muzik masyarakat Malaysia.bilangan bar . Garis bar .Rancangan Pelajaran Tahunan Muzik Tahun 4 2013 Minggu Aspek ESTETIK -Pengetahuan Dan Kefahaman Bahasa Muzik  Item piano . Tanda kromat . Fungsi lagu seperti . Garis tamat . dengan betul. fermata/pause . ARAS 3 Membanding beza fungsi muzik dan konsep muzik dengan betul bagi tiga buah atau lebih lagu masyarakat Malaysia yang diperdengar. allegro .Tarian Membuat refleksi tentang muzik masyarakat Malaysia.jenis not . Kaitan .Upacara . Memadankan istilah dengan maksud yang diberi.tempo .Perayaan . tanda isyarat dan istilah dalam skor muzik.

Rancangan Pelajaran Tahunan Muzik Tahun 4 2013 Minggu Aspek Item Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti / Catatan  pakaian  alat muzik Contoh lagu Muzik Kuda Kepang Muzik Dikir Barat Muzik Dongdang Sayang Muzik Caklempong Muzik Tarian Singa Muzik Nobat 23 Disediakan oleh : Ismail bin Mohamad Hanafiah Guru Muzik SK Cyberjaya .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful