SUBIECTE  EXAMEN  SCRIS,  ANUL  I,  2012,  SERIA  C       1. Normele  şi  regulile  impuse  medicilor  de  şcoala  hipocratică.   2.

Fiziologia:  definiţie,  ramuri  şi  subramuri,  întrebări  esenţiale,  importanţa  fiziologiei   3. Descrieţi  organizarea  şi  ierarhizarea  organismului  uman  de  la  celulă  la  sistem.     4. Descrieţi  principalele  sisteme  funcţionale  ale  organismului  uman.   5. Descrieţi  mediul  extracelular  şi  componentele  sale.   6. Descrieţi  mediul  intern  şi  compartimentele  sale.     7. Descrieţi   matricea   extracelulară   şi   exemplificaţi   importanţa   clinică   a   cunoaşterii   unor  enzime  localizate  la  acest  nivel.   8. Macroelementele:   enumerare   si   caracteristici   generale.   Dezvoltaţi:   calciul   şi   magneziul.   9. Macroelementele:   enumerare   si   caracteristici   generale.   Dezvoltaţi:   clorul,   sodiul   şi   potasiul   10. Oligoelementele:  caracteristici  generale  şi  enumerarea  oligoelementelor  esenţiale.   11. Oligoelementele:  fierul   12. Oligoelementele:  cuprul   13. Oligoelementele:  zincul  şi  cobaltul   14. Oligoelementele:  iodul     15. Oligoelementele  toxice:  plumbul   16. Detaliaţi   conceptul   de   normal     în   biologie     si     medicina.   Descrieţi   şi   exemplificaţi   factorii  care  induc  variatii  ale  parametrilor  fiziologici.   17. Definiţi  homeostazia.  Explicaţi  noţiunea  de  balanţă  şi  nivel  de  referinţă  în  biologie   şi  fiziologie.     18. Descrieţi   mecanismul   de   reglare   prin   feedback   negativ   pentru   o   constantă   a   mediului  intern:  temperatura  sau  presiunea  normală.   19. Descrieţi  efectorii  antagonişti  sau  sisteme  de  reglaj  antagoniste.   20. Descrieţi  componentele  unui  circuit  de  menţinere  a  homeostaziei   21. Descrieţi  mecanismele  de  menţinere  a  homeostaziei.  Detaliaţi  feedback-­‐ul  negativ.   22. Descrieţi  mecanismele  de  menţinere  a  homeostaziei.  Detaliaţi  feedback-­‐ul  pozitiv.   23. Descrieţi  structura  şi  funcţiile  majore  ale  membranei  celulare   24. Descrieţi   funcţiile   majore   ale   proteinelor   membranare   si   ale   glucidelor   membranare   25. Descrieţi   caracteristicile   funcţionale   ale   membranelor   celulare:   permeabilitatea   selectivă  şi  polaritatea.   26. Descrieţi  excitabilitatea  membranei  şi  detaliaţi  potenţialul  de  repaus   27. Descrieţi  excitabilitatea  membranei  şi  detaliaţi  potenţialul  de  acţiune   28. Caracteristici  morfo-­‐funcţionale  ale  căilor  respiratorii.   29. Ventilaţia:  definiţie,  mecanica  ventilaţiei:  inspirul  de  repaus  şi  forţat.   30. Ventilaţia:  definiţie,  mecanica  ventilaţiei:  expirul  de  repaus  şi  forţat.   31. Mecanica  ventilaţiei  pulmonare.  Forţe  şi  rezistenţe  manifestate  în  sistemul  toraco-­‐ pulmonar.   32. Surfactantul  pulmonar  şi  rolul  său  în  mecanica  ventilatorie.   33. Spaţiul  mort.  Definiţie,  tipuri,  capacitate,  roluri.   34. Volume  pulmonare:  definiţie,  valori  orientative,  metode  de  determinare.  

1

  42.   73. Descrieţi   efectele   stimulării   simpatice   şi   parasimpatice   asupra   secreţiei   de   suc   gastric. Descrieţi  factorii  care  degradează  bariera  de  protecţie  a  mucoasei  gastrice.  Reflexul  Hering-­‐Breuer. Descrieţi  diviziunile  funcţionale  ale  stomacului  şi  rolurile  lor.   36.   efectori   enzimatici. Funcţia   endocrină   a   stomacului:   enumeraţi   hormonii   stimulatori   si   inhibitori   ai   secreţiei  gastrice  şi  rolurile  lor.   70.   măsurare.   caracteristici   morfo-­‐funcţionale.   43. Descrieţi  fazele  secreţiei  salivare. Difuziunea  gazelor  respiratorii.     46.   procent   din   saliva   totală.  componentele  barierei  alveolo-­‐hematice.   71.   2 .   54.   64. Capacităţi   pulmonare:   definiţie.   66. Descrieţi  rolurile  acidului  clorhidric  din  sucul  gastric.   condiții   de   acțiune.  variaţii.   53.  Descrieţi  formele  de  transport.   48. Circulaţia  pulmonară.     57. Descrieţi  faza  gastrică  a  secreţiei  de  suc  gastric.  valori  orientative.   61. Reglarea   respiraţiei.   72. Descrieţi  faza  intestinală  a  secreţiei  de  suc  gastric.   60.  metode  de  determinare. Funcţia  secretorie  a  stomacului:  rolul  factorului  intrinsec  Castle. Debite  pulmonare:  definiţie.   58. Reglarea  respiraţiei.   38.  Centrii  respiratori  motori  (inspirator  si  expirator). Descrieţi  caracteristicile  morfo-­‐funcţionale  ale  tubului  digestiv. Precizaţi  mecanismele  de  reglare  a  secreţiei  digestive. Descrieţi  funcţiile  majore  ale  tubului  digestiv.   52. Transportul  CO2  prin  sânge. Componentele  proteice  salivare  şi  rolurile  lor. Decsrieţi  rolurile  salivei.  Definiţie.  Caracteristici  morfo-­‐funcţionale. Transportul  CO2  prin  sânge. Enzimele   digestive   –   clasificare.   Legătura  centrilor  respiratori  cu  alti  centri  din  SNC.     41. Descrieţi  mecanismele  de  reglare  a  secreţiei  salivare.   68. Descrieţi  funcţiile  majore  ale  stomacului. Complianţa  şi  elastanţa  pulmonară. Descrieţi  acţiunile  vagului  asupra  funcţiilor  stomacului  şi  pancreasului.   74.   51.   39. Descrieţi  caracteristicile  morfo-­‐funcţionale  şi  rolurile  glandelor  gastrice.  Fenomenul  Hamburger. Funcţia  secretorie  digestivă  -­‐  mecanisme.   67. Reglarea  respiraţiei.  măsurare. Variații   calitative.   55.   56.  Definiţie.   50.   caracteristici. Factorii  care  determină  difuziunea  gazelor  prin  membrana  alveolo-­‐hematică. Funcţia  secretorie  a  stomacului:  descrieţi  mecanismul  secretor  al  HCl.     37.   62.   47.   49.   cantitative   și   în   funcție   de   alimentele   ingerate   ale   secreției   salivare. Factorii  care  influenţează  formarea  şi  disocierea  oxihemoglobinei.   44.  valori  normale.   69.   metode   de   determinare. Descrieţi  faza  cefalică  a  secreţiei  de  suc  gastric. Descrieţi  rolul  de  barieră  protectoare  a  mucoasei  gastrice. Transportul  O2  prin  sânge.   63.  Forme  de  transport. Funcţia  secretorie  a  stomacului:  descrieţi  secreţia  enzimatică.   65.   Centrii   respiratori   coordonatori   (apneustic   si   pneumotaxic).35.   59.   40.   45. Glandele   salivare:   localizare.  proporţia  lor.   valori   orientative. Receptorii  implicaţi  în  controlul  respiratiei.

Mucoasa  intestinală:  descrieţi  principalele  caracteristici  morfo-­‐funcţionale  şi  rolrile   acesteia. Descrieţi  caracteristicele  enzimelor  glicolitice  şi  lipolitice  ale  sucului  pancreatic.   111.   76. Descrieţi   rolul   histaminei   în   reglarea   secreţiei   gastrice.   80.   98.   79. Precizaţi  proprietăţile  fizice  şi  compoziţia  sucului  pancreatic.   105.   94.   110.   112.   97.Descrieţi  caracteristicele  morfo-­‐funcţionale  ale  motilităţii  digestive.Descrieţi  mecanismele  masticaţiei. Precizaţi  mecanismul  de  absorbţie  a  lipidelor.Descrieţi  factori  şi  substanţe  cu  acţiune  colagogă.   102.  Inhibiţia  secreţiei  de  gastrină. Descrieţi  mecanismul  umoral  de  reglare  a  secreţiei  exocrine  pancreatice.   92.   85.   100.   roluri   şi   consecinţe   ale   dezvoltarii  exagerate  sau  distrugerii  acesteia.Descrieţi  populaţiile  celulare  prezente  la  nivelul  ficatului.   87. Descrieţi   caracteristicele   florei   de   fermentaţie   din   colon.Descrieţi  principalele  funcţii  ale  ficatului.   89.   99.   83.75.   Inhibitori   ai   receptorilor   histaminergici  şi  importanţa  lor  în  terapia  antiuceroasă.Descrieţi  principalele  caracteristici  morfo-­‐funcţionale  ale  ficatului.  Formarea  şi  circuitul  acestora  în  organism. Descrieţi  componenta  anorganică  a  sucului  pancreatic. Precizaţi  mecanismul  de  absorbţie  a  glucidelor.Pigmenţii  biliari. Descrieţi  mecanismul  pasiv  de  transport  al  substanţelor  absorbite  prin  membrana   enterocitului.   91. Descrieţi  caracteristicele  enzimelor  proteolitice  din  sucul  pancreatic.   109.   101. Sucul  intestinal:  descrieţi  caracteristicile  fizico-­‐chimice  si  compoziţia  acestuia. Mucoasa  intestinală  –  descrieţi  principalele  populaţii  celulare  prezente  în  criptele   Liberkuhn. Descrieţi  enzimele  prezente  în  sucul  intestinal.Descrieţi  consecinţele  creşterii  concentaţiei  pigmenţilor  biliari  în  sânge.   86.Descrieţi  factori  şi  substanţe  cu  acţiune  coleretică.Descrieţi  mecanismul  de  evacuare  a  veziculei  biliare. Vilozitaţile   intestinale:   descrieţi   principalele   caracteristici   morfo-­‐funcţionale   şi   rolrile  acestora.   90. Precizaţi  mecanismul  de  absorbţie  a  fierului  si  a  vitaminelor.   81. Descrieţi  mecanismul  nervos  de  reglare  a  secreţiei  exocrine  pancreatice.   roluri   şi   consecinţe   ale   dezvoltarii  exagerate  sau  distrugerii  acesteia. Descrieţi  caracteristicile  inhibitorilor  activităţii  proteolitice  pancreatice. Precizaţi  mecanismul  de  absorbţie  a  apei  şi  a  electroliţilor. Precizaţi  mecanismul  de  absorbţie  a  proteinelor.   113. Descrieţi  principalele  funcţii  ale  intestinului  gros. Descrieţi   caracteristicele   florei   de   putrefacţie   din   colon.Descrieţi  mecanismele  de  reglare  a  secreţiei  biliare.   104.Descrieţi  rolurile  sărurilor  biliare.   95.   78..   106.Descrieţi  circuitul  hepato-­‐entero-­‐hepatic  al  componentelor  biliare.   84.   3 . Descrieţi  rolul  gastrinei  în  reglarea  secreţiei  gastrice.   103.   82. Descrieţi  mecanismele  de  reglare  a  secreţiei  intestinale. Descrieţi  mecanismul  activ  de  transport  al  substanţelor  absorbite  prin  membrana   enterocitului.     93.   96.   107.Descrierea  constituenţilor  lipidici  (colesterolul)  ai  bilei.   77.   88.   108.

    117.Indicaţi  care  sunt  hormonii  medulosuprarenalei  şi  rolurile  acestora.Indicaţi  ce  este  glucagonul  şi  detaliaţi  rolurile  acestuia.   organe   si   alte   glande   endocrine   ale   hormonilor  tiroidieni.Descrieţi  structura  hipotalamusul  endocrin.   137.   140.Precizaţi   ce   este   MSH-­‐ul.   130.   119.Precizaţi   ce   este   ADH-­‐ul.  TSH   132.Descrieţi  reglarea  si  anomaliile  secreţiei  de  cortisol.Descrieţi  alterările    secretiei  hormonului  de  creştere   129.   143.   Tipuri   de   activitate   motorie  la  nivelul  stomacului.   145.114.Descrieţi   factorii   care   influenteaza   secretia   de   hormon   de   crestere   si   reglarea   secretiei  acestuia.   139.Descrieţi  mecanismele  reglării  secretiei  de  hormoni       123.   mecanismele   de   reglare  şi  anomaliile  secreţiei.   126.   128.  care  sunt  efectele  şi  mecanismele  de   reglare.Descrieţi  componentele  sistemului  endocrin     122.   120.     124.Descrieţi  hormonii  corticosexoizi  -­‐  hormonii  sexosteroizi  şi  rolurile  acestuia.   135.Indicaţi  ce  este  insulina  şi  detaliaţi  rolurile  metabolice  şi  consecintele  metabolice   ale  absentei  sau  deficitului  de  insulina.Descrieţi   efectele   specifice   pe   sisteme.   115.Descrieţi  rolurile  hormonului  de  crestere.  mecanismele  de   reglare  şi  consecinţele  hiper  şi  hiposecreţiei.   133.Descrieţi  hormonii  tropi  ai  hipofizei  anterioare:  ACTH.   131.Descrieţi  mecanismele  de  reglare  a  funcţiei  motorii  a  tractului  digestiv.   unde   se   secretă.   care   sunt   efectele.Descrieţi  funcţia  motorie  a  intestinului  subţire  și  colonului.Descrieţi   rolurile   metabolice   şi   efectele   specifice   pe   organe   şi   sisteme   ale   cortisolului.   136.Descrieşi  mecanismele  de  producere  a  senzaţiei  de  foame  şi  saţietate.  care  sunt  efectele.   148.Descrieţi  hormonii  tiroidieni:  efecte  pe  metabolismul  intermediar   134.Descrieţi  care  sunt  mecanismele  fiziologice  afectate  în  deficitul  de  insulină   146.  unde  se  secretă.   125.Descrieţi   utilizarea   corticoizilor   în   terapie   şi   efectele   secundare   ale   terapiei   cu   cortizon   141.   142.Descrieţi  anomaliile  secretiei  de  hormoni  tiroidieni.Descrieţi   suportul   morfo-­‐funcţional   al   automatismului   digestiv.   unde   se   secretă.   147.Descrieţi  mecanismele  defecaţiei.Precizaţi  ce  este  prolactina.Descrieţi  mecanismele  deglutiţiei.Precizaţi  ce  este  ocitocina.Descrieţi   rolul   in   crestere   al   hormonilor   tiroidieni   şi   consecinţele   insuficientei   tiroidiene  la  copil.Detaliaţi   şi   exemplificaţi   reglarea   secretiei   de   hormoni   tiroidieni   (desenaţi   mecanismul  de  feed-­‐back)   138.  unde  se  secretă.Descrieţi  fiziologia  glandei  paratiroie   4 .Descrieţi  mecanismele  de  reglare  ale  secretiei  de  insulina.Descrieţi  hormonii  mineralocorticoizi  –  aldosteronul  şi  rolurile  acestuia.   121.   116.  hormonii  secretaţi  si  rolurile  acestora.   care   sunt   efectele   şi   mecanismele   de   reglare.   127.Descrieţi  mecanismele  de  producere  a  vomei.Descrieţi  hormonii  tiroidieni:  denumire  si  generalitati.   118.  gonadotropinele.   144.

 unde  se  secreta.   indicând   şi   structura   acesteia.     5 .Descrieţi  ce  este  progesteronul.  Descrieţi  mecanismul  de  cuplarea  a  excitaţiei  cu  contracţia  la  muşchiul  scheletic.   152.Descrieţi  mecanismele  de  reglare  ale  secreţiei  de  estrogeni  şi  progesteron.  caracterul  ciclic  al  secreţiei  şi  ce   roluri  are.   159.   150.   151.  Descrieţi  mecanismele  oboselii  musculare.   157.Descrieţi  structura  miofiolamentelor  groase  din  muşchiul  scheletic.   158.   161.   163.  Descrieţi  căile  de  sinteză  ale  ATP-­‐ului  în  muschi.Descrieţi  tipurile  de  fibre  musculare  striate  scheletice.   164.Descrieţi   transmisia   excitaţiei   la   nivelul   plăcii   motorii.Indicaţi  care  sunt  hormonii  secretaţi  de  gonada  masculină  şi  descrieţi  mecanismele   de  reglare  a  acestora.  mediatorii  şi  receptorii  implicaţi.   156.   155.Desenaţi  şi  comentaţi  fazele  ciclului  ovarian.Explicaţi  ciclul  capetelor  de  miozină.   160.Descrieţi  structura  miofiolamentelor  subţiri  din  muşchiul  scheletic.   154.   153.     149.Indicaţi   care   sunt   hormonii   secretaţi   de   gonada   masculină   şi   descrieţi   rolurile   acestora.Indicaţi  care  care  sunt  hormonii  estrogeni  si  ce  roluri  au.   162.Indicaţi   care   sunt   hormonii   secretati   de   gonada   feminină   si   mecanismele   de   reglare  ale  acestora.  Descrieţi  tipurile  de  fibre  musculare  striate  scheletice.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful