You are on page 1of 16

PIERWSZA BEZPATNA GAZETA W REGIONIE

od 2006 r.
ISSN: 2080-3664 NAKAD: 12 000 EGZ.

Racibrz, Kunia Raciborska, Rudy, Pietrowice Wielkie, Krzyanowice, Tworkw, Chaupki, Krzanowice, Wodzisaw lski, Pszw, Rydutowy,

RACIBORSCY CHAMPIONI

rok VIII, nr 2 (130)


30 STYCZNIA 2013

BEZPATNY
Zobacz w internecie: 80 tys. wywietle gazety na GazetaInformator.pl

DWUTYGODNIK
Gala Sportu 2012. Czytaj na s. 6

Macierewicz w Raciborzu o zamachu w Smolesku


WIADOMOCI S. 2 POWIAT RACIBORSKI EDUKACJA

Niewygodny pomnik Arki Boka?


WIADOMOCI S. 4

PLUSY BIZNESU
DLA

Warto robi zakupy w Wodzisawiu lskim


WODZISAW LSKI - INWESTYCJE

S. 7

Odroczenie wyroku na ekonomik Ruszaj prace nad


Rada powiatu uchylia si od decyzji w trudnej sprawie ale ma zamiar do niej wrci.
Fot. Paulina Krupiska

Parkiem Rozrywki
W zamierzeniu park rozrywki bdzie centrum rekreacyjno-rozrywkowym adresowanym do wszystkich mieszkacw miasta i jego okolic. Do dyspozycji oddane zostan m. in. boiska do siatkwki, koszykwki i badmintona, tor modeli jedcych, skate park, park linowy, tor rowerowy, arena do gry w chowanego, gra saneczkowa.

Suby komunalne wycinaj drzewa, wykonawca przygotowuje teren.


W jarach pomidzy osiedlami Piastw, Dbrwki i XXX-lecia trwaj prace zwizane z budow Rodzinnego Parku Rozrywki Trzy Wzgrza. Pracownicy sub komunalnych miasta rozpoczli wycink drzew, a ekipa wykonawcy przygotowuje teren pod pierwsze prace budowlane. W zamian za wycite drzewa miasto zobowizao si dokona nowych nasadze. - Zgodnie z decyzj musimy zasadzi 510 sztuk drzew. Postaramy si, aby wikszo z nich zasadzona zostaa wanie w Trzech Wzgrzach. Zaley nam, aby Rodzinny Park Rozrywki by miejscem rekreacji nie tylko z uwagi na ciekawe atrakcje, ale rwnie ze wzgldu na towarzyszc im ziele mwi Barbara Chrobok, rzecznik prasowy Urzdu Miasta.

Budowa Trzech Wzgrz pochonie

14,7 mln z.

Marsze i protesty uczniw ZSE zakoczyy si sukcesem. Wygrali pierwsz bitw, ale czy zwyci w wojnie?
PAWE STRZELCZYK

Wyonionym w drodze przetargu wykonawc wartego niemale 14,7 mln z przedsiwzicia jest rma SATBUD z ywca. Gros rodkw, ktre pochonie inwestycja (85 proc.) bdzie pochodzi z Unii Europejskiej.
ET
Fot. wodzislaw-slaski.pl

Zarzd Powiatu Raciborskiego ugi si przed protestami uczniw, ich rodzicw i nauczycieli Zespou Szk Ekonomicznych w Raciborzu. Starosta Adam Hajduk wycofa projekt uchway intencyjnej w sprawie likwidacji szkoy z porzdku obrad sesji rady powiatu raciborskiego. Jednoczenie starosta zaznaczy, e wcale nie oznacza to koca tej sprawy, gdy problem ekonomika pozostaje nierozwizanym. - Droga do tego [jego rozwizania - przyp. red.] wiedzie tylko i wycznie przez likwidacj
R E K L A M A

jednej ze szk. Inaczej nie da si tego zrobi. Jeli kto twierdzi inaczej jest ignorantem, albo chce zaszkodzi przedsiwziciu - tumaczy Adam Hajduk. Zdjcie uchway z porzdku obrad wywoao gromkie oklaski przybyych na sesj rady uczniw i sympatykw ZSE. Starosta przyzna, e caej sprawie zaszkodzi brak komunikacji. Celem nadal pozostaje stworzenie mocnego zespou szk o prolu ekonomiczno-usugowym, ktry oprze si niowi demogracznemu. Trudno nie oprze si wraeniu, e zarzd powia-

tu rzeczywicie wzi sobie do serca protesty, ktre rozpoczy si tu po ogoszeniu programu styczniowej sesji rady powiatu (w ktrym znalaza si uchwaa intencyjna mwica o likwidacji). Wanie wtedy w miecie zawrzao. Uczniowie, rodzice, nauczyciele - wszyscy jednym gosem zaprotestowali. Jak to?! Szkoa z takimi tradycjami ma znikn z Raciborza? Dlaczego decyzj podjto tak nagle i nikt nas wczeniej nie informowa? Dlaczego mamy koczy zawodwk, skoro wybralimy ekonomik? Protest nie ograniczy si wycznie do werbalnej for-

my, 24 stycznia blisko 200osobowa grupa modziey z ekonomika przemaszerowaa spod swojej szkoy pod siedzib starostwa powiatowego. Nieli transparenty w obronie placwki. Przedstawiciele rodzicw i nauczycieli w tym samym celu przychodzili na posiedzenia powiatowych komisji. Wydawaoby si logiczne argumenty starosty nie tray na podatny grunt. rodowisko zwizane z ZSE twardo stano za swoj placwk, do koca wierzc w jej zachowanie. Zreszt obydwie strony miay swoje suszne racje. Jak wida, protesty odniosy skutek.

Wycinka drzew jest pierwszym etapem prac zwizanych z budow Rodzinnego Parku Rozrywki Trzy Wzgrza.

Marketing Internetowy Strony internetowe Domeny i hosting Pozycjonowanie stron www Internetowy Katalog Firm
47-400 Racibrz, ul. Klasztorna 12 (rg Klasztornej i Ogrodowej) 32 414 90 30, biuro@raciborskiemedia.pl

Tumy na spotkaniu z Macierewiczem


Polityk PiS przekonywa raciborzan, e w Smolesku doszo do zamachu.
25 stycznia raciborska Strzecha wypenia si po brzegi. Wszystko za spraw Antoniego Macierewicza, z ktrym spotkanie zorganizowa raciborski klub Gazety Polskiej. Mimo, e prominentny polityk przyby na miejsce z niemale dwugodzinnym opnieniem, aden z zebranych nie zrezygnowa ze spotkania - wszyscy cierpliwie czekali na przybycie gocia. W midzyczasie organizatorzy zaprezentowali zebranym w Strzesze lm Anatomia Upadku autorstwa Anity Gargas, w ktrym zebrane zostay wszystkie narose wok katastrofy smoleskiej niejasnoci. Film zawiera rwnie unikatowe zeznania wiadkw, ktrzy widzieli samolot tu przed jego rozbiciem, syszeli huki - sowem, zebrano w nim wszystko, co przemawia za tym, e w Smolesku
Fot. Bartomiej Mielnik

RACIBRZ SPRAWY KONTROWERSYJNE

Wiadomoci

30 stycznia 2013, nr 2 (130)

<< Gazeta Informator

NIEG OSUN SI Z DACHU WPROST NA MATK I JEJ DZIECKO


Na ulicy Londzina w Raciborzu mogo doj do tragedii. Ogromna ilo niegu zsuna si ze stromego dachu wprost na przechodzc tamtdy kobiet z dzieckiem. Z uwagi na fakt, i dziecko uskarao si na ble, na miejsce wezwano pogotowie ratunkowe. Spadajcy z dachu nieg uszkodzi rwnie zaparkowany w pobliu pojazd. Na miejsce wezwano zarzdc budynku, ktremu nakazano zabezpieczy miejsce.

WOJCIECH ONECZKO

KOMENTARZE DO ARTYKUU

~Cay PIS!!! 2 godziny spnienia, co za brak szacunku!! ~Krystian (...) Te spotkania Antoniego z ludnoci miast i wsi to przejmujce studium spustosze, jakie poczyni moe wiara, e Putin zamachn si na kogo, kto wybudza co najwyej lito. Antoni powtarza, e pasaerowie tego samolotu polegli. W pewnym sensie tak si stao - padli oar walki o drug kadencj. Mona te twierdzi, e to nie by wypadek. Wypadek to zbieg rnych zaniedba i okolicznoci, ktre po pechowym zsumowaniu si prowadz do tragedii. W Smolesku rozbi si samolot, ktry z tak zaog nigdy nie powinien by wystartowa, a przy panujcych wte-

dy warunkach atmosferycznych jego zaoga nie powinna nawet rozwaa podejmowania prby organoleptycznego szukania ziemi. Odpowiedzialni za katastrof nie yj. To znaczy jeden jeszcze yje, ale co to za ycie, kiedy w kadej chwili dysponenci pewnej rozmowy telefonicznej mog j opublikowa. ~Patriota - Polak Ju dobiegaj koca rzdy PO i PSL. Dosy zniszczyli i nachachmcili. Ojczyzna jest w niebezpieczestwie. Ale Matka Boska, Krlowa Polski nas nie opuci. Tusk i PO musz jak najszybciej odej. Inaczej zostawi nastpcom kompletnie wyprzedan gospodark i polsk ziemi. Nard ich jeszcze rozliczy. Tylko odwagi rodacy.

Raciborzanie powitali Antoniego Macierewicza gorc owacj. doszo do zamachu, w wyniku ktrego mier poniosa znaczna cz kierownictwa pastwa polskiego, na czele z p. prezydentem Lechem Kaczyskim i Szefem Sztabu Generalnego Wojska Polskiego gen. Stanisawem Ggorem. Okoo godziny 17:30 na miejsce dotarli prezes raciborskiego klubu Gazety Polskiej Piotr Smudziski, Marek Rapnicki i sam Antoni Macierewicz. Zarwno P. Smudziski, jak i M. Rapnicki przywitali przybyych na spotkanie raciborzan i nie zwlekajc oddali gos Antoniemu Macierewiczowi. Ten wskaza na konieczno doprowadzenia do koca ledztwa smoleskiego, gdy od tego zaley los narodu polskiego. Chcc wynagrodzi raciborzanom swoje spnione przybycie, A. Macierewicz uczestniczy w spotkaniu tak dugo, jak przybyli na spotkanie raciborzanie sobie tego yczyli.

102 tys. komentarzy na raciborz.com.pl Redakcja nie utosamia si z komentarzami, ktre s zaczerpnite z dyskusji Czytelnikw na forum.raciborz.com.pl

Nocne autobusy? Prezydent odpowiada


Inicjatyw poparo ju kilkaset osb. Prezydent obawia si jednak, e miasto musiaoby dopaca do takiej linii.
Dawid Urbas, jeden z organizatorw akcji. - Na pewno wicej osb przyjedaoby do Raciborza si pobawi. Nie przyjedaj, bo nie maj jak wrci - dodaje jego kolega, Daniel Dugosz. Prezydent do sprawy podchodzi bardzo sceptycznie. Jak mwi, modzie od lat bardzo dobrze radzi sobie z tym problemem. - Wiem, e modzi umawiaj si, kto dzi prowadzi samochd. To jest dobre rozwizanie - tumaczy prezydent Mirosaw Lenk. Dodaje jednak, e przekae pismo odpowiednim osobom, ktre zainteresuj si pomysem. - Aby mc cokolwiek powiedzie na ten temat, musielibymy mie bardziej szczegowe dane. Organizatorzy akcji musieliby zebra i dostarczy nam informacje na temat tego, ile osb i w jakich kierunkach jedzioby takimi autobusami - mwi prezydent. Modzie na sowa prezydenta zareagowaa bardzo szybko. Ju nastpnego dnia organizatorzy przeprowadzili ankiet na ten temat. W cigu doby odpowiedziao na ni a 361 osb. Najwiksz grup (83) stanowiy osoby, ktre do Raciborza dojedaj z Kietrza. Zainteresowani nocn komunikacj autobusow s rwnie mieszkacy Pietrowic Wielkich (46 osb), Kuni Raciborskiej (45 osb), Krzanowic (34 osoby), Brzezia (26 osb) oraz Krzyanowic (21 osb). Istnieje take zainteresowanie dojazdem do Lubomi, Ocic, Tworkowa, Markowic, Babic oraz Baborowa. Dawid Urbas opracowa nawet tras, ktr mogyby kursowa autobusy. - Okoo godziny 1.00 w sobot i niedziel wyruszayby dwa autobusy. Czerwony wyjeda z dworca i jedzie do Pogrzebienia, przez LuboFot. Wojciech oneczko

RACIBRZ - KOMUNIKACJA

Dawid Urbas, Bartek Grzesiek i Daniel Dugosz uwaaj, e nocne autobusy oywiyby Racibrz noc. Prezydent uwaa, e tym powinny zaj si kluby. Za przykad podaje jeden z klubw w Krzyanowicach, ktry niegdy sam organizowa dojazd dla modziey. Modzie zamieszkujca okolice Raciborza zrzeszya si na facebooku. Zawizaa si tam grupa, ktra chce walczy o nocne linie autobusowe w Raciborzu. Za przykad podaj Rybnik, gdzie takie linie funkcjonuj bardzo dobrze. - Chcemy pobawi si w centrum w weekend, ale wiadomo ostatni autobus do Kuni wyjeda o 22.20. Zmienimy to. Czas, aby autobusy jedziy take noc - pisz modzi. W tej sprawie napisali rwnie list do prezydenta miasta. - Niedawno natknem si na informacj o tym, e tworzony jest nowy rozkad jazdy autobusw. Uznalimy wic, e jest to dobra pora na to, by zabra gos w tej sprawie - mwi

mi, wraca na dworzec i czeka. Zielony jedzie do Krzyanowic, nastpnie do Krzanowic i wraca na dworzec. Chodzi o to eby autobusy tak zsynchronizowa, aby dotary na dworzec mniej wicej w tym samym czasie, teraz ludzie ktrzy bawili si w tych klubach a mieszkaj w Raciborzu udaj si do domw, reszta czeka, lub przesiada si na inn lini. Ludzie bawicy si w centrum miasta wsiadajc do czerwonej linii jad w stron Kietrza, powrt przez Paww, erdziny i na dworzec, koczc kurs. Autobus zielony jedzie do Kuni Raciborskiej przez Babice i Ndze, a drog powrotn przez Siedliska, g. Oczywicie obie linie przejedaj przez inne wioski, tam te powinny si zatrzymywa - tumaczy organizator akcji.
P

ZNALAZE SI W CENTRUM WYDARZE?


MASZ ZDJCIA LUB INFORMACJE?

ZADZWO LUB NAPISZ!

redakcja@raciborz.com.pl
Wydawca: Redakcja: tel. 32 414 90 30, 519 188 998 Redaktor naczelny: Ireneusz Burek Redaktor prowadzcy: Wojciech oneczko Zesp redakcyjny: Paulina Krupiska, Pawe Strzelczyk, Bartosz Kozina, Krystian Niewrzo, Natalia Klimaszka, Patrycja Krupiska Janusz Nowak, Martyna Mularczyk Adrian Behr

502 21 31 22
Dzia marketingu: Barbara Frydryk: 509 381 263 barbara.frydryk@raciborskiemedia.pl Marzena Ruczaj: 533 362 362 marzena.ruczaj@raciborskiemedia.pl Anna Wanglorz: 504 18 18 27 anna.wanglorz@raciborskiemedia.pl Wszystkie prawa autorskie do opracowa gracznych i reklam zastrzeone. Druk: POLSKAPRESSE.Sp. z o. o. Sosnowiec Nakad: 12 000 egz.

Sondy na naszym portalu spoecznociowym facebook ciesz si sporym zainteresowaniem. W ostatniej sondzie na temat nagrd w konkursach, jakie organizujemy dla Was zasugerowalicie co chcecie otrzyma. Serdecznie dzikujemy za nadesane propozycje. W miar moliwoci bdziemy je realizowa.

47-400 Racibrz, ul.Klasztorna 12, tel. 32 414 90 30, 502 21 31 22, www.raciborskiemedia.pl biuro@raciborskiemedia.pl

Wejd na
facebook.com/raciborzcompl led na bieco nasze sondy wypowiadaj si w nich! Twj gos jest dla nas wany.

GazetaInformator.pl

Graka i skad: Bartomiej Mielnik

Gazeta Informator >>


RACIBRZ - GOSPODARKA

30 stycznia 2013, nr 2 (130) POWIAT RACIBORSKI SZPITAL

Wiadomoci 3

SPRZEDAWCY WGLA OSZUKUJ?


Fot. Pawe Strzelczyk

Szpitala nie sta na podwyki


Daleko do porozumienia w sprawie podwyek dla pielgniarek w raciborskim szpitalu.
Po raz pierwszy przedstawicielki zwizkw zawodowych pielgniarek i poonych z raciborskiego szpitala wystpiy przed radnymi powiatowymi we wrzeniu ubiegego roku. Starania o podwyki trwaj od wiosny tego roku, gdy od stycznia 2009 pielgniarskie pensje pozostaj na takim samym poziomie. Sprawa wrcia podczas styczniowego posiedzeni powiatowej komisji zdrowia. Magorzata Lenart z pielgniarskich zwizkw, powoaa si na zapis w regulaminie wynagradzania, mwicy i siostry mog liczy na podwyk co 3-5 lat. - Przez te lata ycie bardzo podroao, mamy prawo do godnej zapaty za nasz prac - pokrelia Lenart dodajc, i wymieniana kwota 500 z stanowi jedynie punkt wyjcia w negocjacjach, ktrych jednak szefostwo nie chce podj. W rzeczywistoci personel zadowoliby si nawet niszymi podwykami, lecz dyrekcja twierdzi, i szpitala nie sta nawet na to i nie przystpuje do rozmw. Przedstawicielka zwizkw zwrcia uwag dyrektora Rudnika, i pienidze mogyby si znale, gdyby nie niewaciwa polityka pacowa
PAWE STRZELCZYK

Radny Franciszek Mandrysz (z lewej) skary si, e w Raciborzu nie mona kupi dobrej jakoci ekogroszku. Handlarze opaem sprzedaj wgiel gorszej jakoci ni deklaruj alarmuj F. Mandrysz i T. Kusy. Temat wywoa podczas posiedzenia miejskiej komisji budetu Franciszek Mandrysz. Zauway on, i w Raciborzu niemoliwoci jest zakup ekogroszku dobrej jakoci, gdy nawet renomowane rmy sprzedaj fatalne paliwo. - Miel na miejscu wszystko, kamienie nie kamienie, i sprzedaj to jako ekogroszek - zauway. W jego opinii kopot z zakupem penowartociowego groszku, wesp z ponad dwukrotnie wysz jego cen ni jeszcze kilka lat temu, odstraszaj raciborzan od wymiany piecw na ekologiczne. Rewelacje Mandrysza potwierdzi Tomasz Kusy. Niedawno na swj koszt zleci badanie zakupionego opau i wyszo, i jest on duo mniej kaloryczny ni deklarowa sprzedawca. Ten zachowa si fair i opuci cen, ale to w Raciborzu wyjtek. Wikszo skadw zabezpiecza si przed roszczeniami zawierajc w umowie kupna zapis, ktry zamyka drog do RYDUTOWY - HISTORIA reklamacji nawet w wypadku potwierdzenia gorszej jakoci (dotyczy to zarwno kalorycznoci, zanieczyszcze jak i parametrw chemicznych). Obydwaj radni zwrcili si do prezydenta z prob, by wesp z magistrackim wydziaem ochrony rodowiska i inspekcj handlow skontrolowa ktre punkty uczciwie traktuj klientw, ktre za oszukuj. - Wdziczni bd zarwno ci co wglem pal, jak i ci ktrzy efekty spalania wdychaj - podkreli Kusy. Prezydent przyzna, i proceder taki rzeczywicie nosi znamiona oszustwa, nie by jednak pewien, czy samorzd dysponuje odpowiednimi instrumentami do zwalczania go. Jedyne co pozostaje, to przekazywanie uwag zgaszanych przez mieszkacw odpowiednim inspekcjom. Wane w tym przypadku jest informowanie, ktre skady prowadz nieuczciwe praktyki. Na razie zastanowi si nad opracowaniem poradnika dla mieszkacw, co naley uczyni w przypadku, gdy zostao si oszukanym.
PS

Dyrektor Rudnik (z prawej) nie widzi moliwoci podniesienia pielgniarskich pensji, o ktre w imieniu personelu domagaa si Magorzata Lenart (z lewej). Czy pielgniarki odejd od ek pacjentw? wzgldem niektrych grup zawodowych. - Lekarze kontraktowi zarabiaj 7-9 tys. z za dyury. S tak sowicie wynagradzani, e przyjedaj dyurowa nawet z najodleglejszych kracw wojewdztwa. Jeli tak dalej bdzie, to nigdy nie znajd si pienidze na podwyki dla pielgniarek - podkrelia. Na pytanie jednego z radnych, ile zarabiaj pielgniarki w szpitalu, odpara i wraz z dodatkami jest to rednio 1,6 - 1,9 tys. z. Ryszard Rudnik zareagowa natychmiast informacj, e przecitna pielgniarska pensja plasuje si na poziomie 2,8 tys. z brutto. Dyrektor rozpocz wyjanienia od zaprzeczenia, jakoby paci lekarzom kontraktowym 7 tys. z za dyury. - To bzdura, nie wiem skd pani bierze takie informacje - skomentowa. Przyzna, i szpital rzeczywicie zatrudnia ok. 70 medykw na podstawie kontraktw, ale ich uposaenia nie s wcale wybijajce si nad to, co oferuj inne lecznice w okolicy. - To ile im pacimy, wynika z konkursu ofert. A tyle co pani mwi to zarabiaj lekarze zatrudnieni na normalnych umowach, razem z dyurami - zdradzi Rudnik. Po raz kolejny poinformowa, e lecznicy na podwyki przy utrzymaniu zatrudnienia na dotychczasowym poziomie zwyczajnie nie sta. - Wynagrodzenia w szpitalu s przyzwoite, proponuj w tym roku skupi si na poprawie jakoci

pracy, by bya adekwatna do zarobkw - skwitowa. Na nieprzejednane stanowisko dyrektora prbowali wpyn radni zasiadajcy w komisji. Piotr Szolc zaproponowa podniesienie uposae cho o poziom inacji z czterech lat, za Franciszek Marcol postulowa, by da jakkolwiek podwyk, skoro pielgniarki nie trwaj uparcie przy 500 z. - Jest kryzys, koszty ycia rosn - apelowa ten ostatni, na co dyrektor Rudnik odpar, i koszty funkcjonowania szpitala te rosn, w zwizku z tym cieszy si, e nie musi proponowa personelowi obniek wynagrodze. Przyzna te, e nie wie jak zareaguje na sytuacj, w ktrej pielgniarki zdecydowayby si bardziej radykalnie wyrazi swe postulaty i odeszy od ek pacjentw. Nie zanosi si wic na szybkie rozstrzygnicie sporu. Dyrektor niezmiennie powtarza, e pienidzy nie ma i w tym roku nie bdzie. Nadziej na popraw sytuacji czonkowie komisji upatruj w zmianie przepisw odnonie nansowania publicznej suby zdrowia. Te jednak nie zmieni si wczeniej ni w roku 2014. Do tego czasu pielgniarki i poone nie maj co marzy o wikszej wypacie.

WODZISAW LSKI - INWESTYCJE

Wodzisaw bez nowych inwestycji


Radni postanowili skupi si na dokoczeniu biecych przedsiwzi.
Wodarze Wodzisawia lskiego nie planuj w 2013 roku nowych inwestycji. Na najbliszej sesji rady miasta zamierzaj przegosowa uchwa, w ktrej zaplanowano wycznie kontynuacj zada rozpocztych w latach ubiegych. Warto kontynuowanych inwestycji wyniesie ponad 24 mln z. Wrd nich warto wymieni te najwaniejsze: zakoczenie prac przy budowie ronda na skrzyowaniu ulic Matuszczyka - 26 Marca
Fot. wodzislaw-slaski.pl

Fot. Pawe Strzelczyk

AUDIOBOOK O RYDUTOWACH
Fot. rydultowy.pl

W 2013 roku zostan wykonane ostatnie prace zwizane z budow ronda na skrzyowaniu ulic Matuszczyka - 26 Marca - Radliskiej.

- Radliskiej, budow drogi dojazdowej do strefy inwestycyjnej i przebudow drg w centrum starego miasta. Spor pozycj w wydatkach inwestycyjnych zajmuje rwnie remont i termomodernizacja budynku 4B urzdu miasta, ktre bd kosztowa ponad 2 mln z. Jednake absolutny nr 1 stanowi budowa Rodzinnego Parku Rozrywki wartego niemale 14,7 mln z.
ET

NDZA - BEZPIECZESTWO

Ndza czarnym punktem na mapie powiatu?


W czasie kilku miesicy w gminie Ndza doszo do kilku tragicznych wypadkw.
Radny Henryk Postawka na styczniowiej sesji rady gminy Ndza poruszy temat niebezpiecznych miejsc, ktrych jego zdaniem na drogowej mapie gminy nie brakuje. - Jednym z takich miejsc z pewnoci jest Kolonia Renerowska. Doszo tam do wielu wypadkw i potrce. Wnioskowaem o to, aby postawi tam znak Czarny punkt, jednak ograniczono si do montau masztu na fotoradar - tumaczy radny. Drugim niebezpiecznym punktem na drogowej mapie gminy jest fragment drogi wojewdzkiej nr 919, w pobliu zjazdu do Lenej Polany w Ndzy. W listopadzie 2012 roku w wypadku drogowym zgin tam sotys Ndzy, Mariusz Pendzich. Nie bya to jednak pierwsza osoba, ktra zgina w tym miejscu. - Z tego co pamitam to wczeniej doszo tam do trzech podobnych zdarze - dodaje radny Postawka. Wedug radnych znak Czarny punkt, ostrzegajcy i informujcy o iloci oar wypadkw drogowych, dobitnie dziaa na wyobrani kierowcw, a ustawienie masztu na fotoradar w Koloni Renerowskiej byo ogromn pomyk. - Gdyby radar by w rodku to moe w kocu zmusioby to kierowcw do wolniejszej jazdy. Sam maszt w niczym nie pomaga - mwi. Wedug nich do listy najbardziej niebezpiecznych punktw na terenie gminy mona rwnie dopisa drog prowadzc do Jankowic. - To najbardziej niebezpieczne miejsca, ktre si nie zmieniaj - podkrelali podczas dyskusji radni. Najczciej do wypadkw dochodzi na drogach wojewdzkich, ktre przebiegaj przez gmin. Jak mwi wjt Anna Iskaa, ostatnio zaprosia radnych Sejmiku Wojewdztwa lskiego, aby pokaza im najbardziej niebezpieczne miejsca na terenie gminy. - Zabraam radnych midzy innymi na ulic Raciborsk w Zawadzie Ksicej. Niech zobacz na wasne oczy to miejsce. My cay czas wnioskujemy do wojewdztwa o remonty, ale aden z radnych nigdy tak naprawd nie widzia w jakim stanie s te drogi. Moe w kocu przej na oczy - tumaczya wjt. Jeli chodzi o monta znakw informujcych o iloci oar wypadkw na terenie gminy, to wjt przyznaa, e ju jaki czas temu zoya do ZDW wniosek w tej sprawie. - Musimy zwikszy wiadomo kierowcw, bo kiedy umiera czujno, rodz si demony - podsumowaa dyskusj Anna Iskaa.
P

Rydutowy z dziecistwa naszych dziadkw zostan wzbogacone o unikatowy materia ikonograczny. W Rydutowach wydadz pierwszy w historii audiobook o... historii. Ksika bdzie kontynuacj publikacji Chcecie to wierzcie autorstwa Marii Antoniny Wieczorek rozszerzon o nowe, niewydane dotychczas w wersji papierowej felietony. Cao ma by wzbogacona ilustrowanym materiaem, ktrego autorami bd... sami mieszkacy Rydutw, a take byli mieszkacy miasta lub po prostu osoby, ktre posiadaj potrzebne materiay. Zacht do wsparcia przedsiwzicia jest konkurs, w ramach ktrego mona nadsya zdjcia dawnych fragmentw Rydutw lub te stworzone na ich podstawie rysunki i obrazy. Konkurs potrwa do 31 marcia 2013 roku.
ET

RACIBRZ SPRAWY KONTROWERSYJNE

4 Wiadomoci

30 stycznia 2013, nr 2 (130) RACIBRZ - SYLWETKI

<< Gazeta Informator

Mniejszo niemiecka o Raciborzanka z nagrod przenosinach Arki Boka Metropolity Wrocawskiego


Czy Arka Boek stanie w miejscu Germanii?
Ks. abp. M. Gobiewski nagrodzi Dari Rudnik.
Fot. Patrycja Krupiska

Moliwe, e ju wkrtce Arka Boek zostanie przeniesiony do Parku Zamkowego.


WOJCIECH ONECZKO tym miejscu powinna stan

Raciborska mniejszo niemiecka zabraa gos w sprawie listu ostrzegajcego wadze miasta przed uleganiem naciskom mniejszoci, ktra rzekomo sprzeciwia si przenosinom pomnika Arki Boka. - Nasze Towarzystwo a konkretnie DFK Oddzia Racibrz jak rwnie aden z zarzdw grup terenowych DFK nie wnis do tej pory ani nie ma zamiaru wnosi jakiegokolwiek sprzeciwu co do lokalizacji, na ktrej ma stan pomnik - informuje w odpowiedzi na nasze zapytanie przewodniczca DFK Oddzia Racibrz Agnieszka Neuwald-Piecha. Zdaniem przewodniczcej wybrana lokalizacja przenosin pomnika jest niestosowna i niewaciwa, ale ten pogld jest jedynie sugesti, a nie formalnym sprzeciwem. - Na
R E K L A M A

jaka maa tablica z informacj o tym miejscu i pomniku Germanii, bo chyba nic nie ma - mwi Agnieszka NeuwaldPiecha. Przypomnijmy, e konieczno przenosin pomnika Arki Boka zrodzia si sprzeda nieruchomoci w obrbie ulic Warszawskiej, Opawskiej, Kochanowskiego i Lwowskiej w listopadzie 2012 roku. Niedugo po transakcji do Prezydenta Miasta Racibrz M. Lenka, Rady Miasta Racibrz i mediw dotar list, w ktrym ostrzegano przed dziaaniami mniejszoci niemieckiej, ktra rzekomo sprzeciwiaa si przenosinom pomnika na skwer przy zbiegu ulic Karola Miarki i Wojska Polskiego. Opisany w licie sprzeciw mniejszoci mia wiza si z faktem, e w miejscu tym sta niegdy pomnik Germanii.

Zasignlimy wwczas informacji w Biurze Zarzdu Towarzystwa Spoeczno-Kulturalnego Niemcw Wojewdztwa lskiego, gdzie nikt o wniesieniu stosownego sprzeciwu nie sysza. Dzi okazuje si, e rwnie raciborski oddzia DFK i jego lokalne grupy terenowe nie wystosoway formalnego sprzeciwu w tej sprawie. Pojednawcze stanowisko w tej sprawie zajy wadze miasta z prezydentem Mirosawem Lenkiem na czele, ktry uwaa, e miejsce nowej lokalizacji przeniesienia pomnika Arki Boka powinno czy, a nie dzieli i nie widzi problemu w zmianie przyjtej przez rad miasta lokalizacji, jeli tylko ktra z lokalnych spoecznoci bdzie tego chciaa. W takim wypadku w gr wchodziby Park Zamkowy przy Zespole Szk Mechanicznych im. Arki Boka w Raciborzu.

Podczas spotkania opatkowego rodowisk studenckich, metropolita Archidiecezji Wrocawskiej ks. abp. M. Gobiewski w ramach przyznanych stypendiw wrczy nagrody 5 studentom z uczelni na terenie tego miasta. Wrd nich jest rwnie Daria Rudnik z Raciborza studentka I roku II stopnia Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocawiu. Kryteria przyznania jednorazowego stypendium Metropolity Wrocawskiego to midzy innymi: osignicia w nauce, aktywno spoeczna i status materialny. Pochodzi z picioosobowej rodziny. Rodzice emeryci s dumni ze swojej crki. Jak stwierdzia w yciu kieruje si wartociami chrzecijaskimi i w tym duchu zamierza nadal rozwija swoj osobowo aby by jeszcze lepszym studentem i czowiekiem. Wczeniej trenowaa pywanie w raciborskiej Szkole Mistrzostwa Sportowego, zdobywaa medale rocznikowych mistrzostw Polski. Bya nawet powoana do Kadry Narodowej Polskiego Zwizku Pywackiego. Teraz we Wrocawiu kontynuuje swoje zainteresowania sportem zarwno na uczelni i w sekcji pywackiej AZS-AWF. Czsto reprezentuje swoj uczel-

Ks. bp. M. Gobiewski wrcza stypendium pochodzcej z Raciborza Darii Rudnik. ni w zawodach sportowych. Do najwikszych osigni zalicza tytu mistrzowski w konkurencjach 50 m stylem motylkowym oraz na 50 m stylem grzbietowym, uzyskany na podsumowaniu Midzyuczelnianej Ligi Pywania. Daria, jak napisaa o sobie, wiele czasu powica na nauk nie tylko w ramach zaj obowizkowych . Wsppracuje przy realizacji projektw z Katedr Fizjoterapii i Terapii Zajciowej w Dysfunkcjach Narzdu Ruchu. Znajduje jeszcze czas na nauczanie pywania dzieci. W przyszoci zamierza kontynuowa nauk na studiach doktoranckich. Uroczysto rozpocza si Eucharysti z udziaem przedstawicieli wszystkich uczelni wrocawskich. W homilii ks. abp. Marian Gobiewski powiedzia midzy innymi: Niezalenie od dziedziny ktr uprawiamy, jestemy wszyscy wezwani do poszukiwania, odkrywania i ogaszania prawdy. Wrczenie dyplomw i nagrd stypendialnych piciu studentom odbyo si w auli Papieskiego Wydziau Teologicznego.
K.N.

Fot. pwt.wroc.pl

PWSZ W RACIBORZU NADAL CZEKA NA OFERENTW


Pastwowa Wysza Szkoa Zawodowa w Raciborzu ogosia drugi przetarg na sprzeda dwch nieruchomoci - budynku przy ul. Matejki (byy Dom Studenta nr 2) oraz hala przy ul. kowej. Kad z tych nieruchomoci wyceniono na nieco ponad 800 tys. z. Oferty mona skada do 28 lutego.

Fot.Patrycja Krupiska, Martyna Mularczyk, Janusz Nowak

Modzie skacze sobie do garde


Radni podzielili uczniw ZSE i ZSZ
Fot. Paulina Krupiska

POWIAT RACIBORSKI EDUKACJA

rodki z WFOiGW w Katowicach miay pozwoli na rozpoczcie i zakoczenie remontu SP 15 jeszcze w tym roku. Bez nich prace termomodernizacyjne potrwaj co najmniej dwa lata. Prace nad termomodernizacj Szkoy Podstawowej Nr 15 w Raciborzu miay rozpocz si i zakoczy w 2013 roku. Ekspresowe tempo miao by moliwe dziki rodkom nansowym, ktre miasto miao otrzyma na ten cel z Wojewdzkiego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. czna kwota pozyskanych z tego rda pienidzy miaa wynie ok. 3,6 mln z (kredyt i donansowanie bezporednie). Tymczasem zoony przez raciborski magistrat wniosek o przyznanie rodkw znalaz si na licie rezerwowej... Zrodzio to obawy, czy obiecywany od dawna remont pitnastki w ogle dojdzie do skutku. Zapytalimy o to Mirosawa Lenka, niegdysiejszego dyrektora placwki.
R E K L A M A

Uczniowie ZSZ czuj si uraeni kubami pomyj, ktre zostay wylane na ich szko przy okazji protestw przeciwko likwidacji ekonomika.
WOJCIECH ONECZKO n w sprawie likwidacji ZSE

W ostatni weekend stycznia poloneza odtaczyy ostatnie dwie klasy Zespou Szk Mechanicznych. Maturzyci bawili si w Tworkowie, gdzie dzie wczeniej...

Prezydent przyznaje, e wadze miasta bardzo liczyy na rodki przyznane przez WFOiGW w Katowicach, ale z termomodernizacji pitnastki nie zrezygnuje.

Na razie nie doszo do likwidacji Zespou Szk Ekonomicznych w Raciborzu - starosta wycofa projekt uchway intencyjnej w tej sprawie. Protesty odniosy sukces, jednake wcale nie oznacza to, e problem zosta rozwizany... Prdzej czy pniej zarwno wadze powiatu, jak i uczniowie, ich rodzice i nauczyciele ekonomika bd musieli zmierzy si z problemem coraz gorszych naborw do placwki. Albo zostanie zlikwidowana i wczona w skad ZSZ i - w dalszej perpsektywie nowej szkoy o prolu ekonomiczno-handlowym - albo umrze mierci naturaln, bo na zmian sytuacji demogracznej nie mona liczy. Uczniom, ich rodzicom i nauczycielom na razie udao si obroni szko. Jednake starosta zapowiedzia, e problem pozostaje a jego rozwizaniem moe by tylko i wycznie likwidacja jednej bd drugiej placwki. Czy tym razem wybr padnie na Zesp Szk Zawodowych? Trudno powiedzie, jedno jest jednak pewne: obojtnie ktra ze szk zostanie zlikwidowana, niesnaski midzy uczniami starego ekonomika lub starej zawodwki pozotan... Takie bdzie pokosie caej awantury. Skd konikt midzy modzie obu szk? Jest on niczym innym ni efektem ubocznym akcji protestacyjnej, ktr zorganizowali uczniowie i sympatycy ZSE. Zwroty grzecznociowe formuowane w ocjalnych listach protestacyjnych byy jedn, janiejsz stron medalu. Drug byy obraliwe wpisy w komentarzach na niektrych portalach internetowych i lokalnych forach internetowych, ktrych oar padli uczniowie i grono pedagogiczne Zespou Szk Zawodowych Do poczenia obu szk dojdzie prdzej czy pniej. Wydaje si wtpliwym, aby w szkolnej rzeczywistoci uczniowie atwo zapomnieli o zaistniaym podziale i konikcie. Odoenie w czasie gosowania nad uchwa intencyj-

nie agodzi rwnie obaw grona pedagogicznego szkoy - a teraz, gdy otwart pozostaje kwestia likwidacji ZSZ, rwnie i drugiej placwki, o faworyzowanie przez nowego dyrektora nauczycieli swojej macierzystej szkoy, czego konsekwencje i koszty poniesie kadra szkoy przeznaczonej do likwidacji. Kto jest winny tego stanu rzeczy? Na spotkaniu delegacji uczniw, ich rodzicw i nauczycieli ekonomika z zasiadajcymi w powiatowej komisji owiaty radnymi okazao si, e przede wszystkim zawiody kanay informacyjne. Protestujcy nie wiedzieli, e szczegy porozumienia, na mocy ktrego doszo do likwidacji ZSE zostay wypracowane przez zesp zoony z delegacji nauczycieli obu placwek. Wyszo na jaw, e nie przekazywali oni szczegw wypracowywanych ustale kolegom nauczycielom, a take rodzicom uczniw i samym uczniom. Tak twierdz m. in. radni Piotr Olender, Adrian Plura i Leonard Fulneczek. W obronie nauczycieli ekonomika wypracowujcych szczegy porozumienia midzy ZSE i ZSZ stana radna Teresa Frencel, ktra zauwaya, e nauczyciele ci nie otrzymali ocjalnej delegacji, ktra uprawniaaby ich do przekazywania wynikw prac gronu pedagogicznemu. Radny Fulneczek uwaa to za niedorzeczno, gdy naturalnym jest, e takie szczegy powinni przekazywa, gdy stanowili oni reprezentacj placwki, ktra wyraaa wol jej grona pedagogicznego w dranicej materii. Decyzja zarzdu powiatu raciborskiego o odoeniu w czasie gosowania nad uchwa intencyjn w sprawie likwidacji ekonomika z pewnoci cieszy jego sympatykw. Jednake los ZSE nadal pozostaje niepewnym. Wydaje si, e obie szkoy - ZSE i ZSZ - s na siebie skazane, a ich poczenie (przez uprzedni likwidacj jednej z nich) nastpi prdzej czy pniej. Co wwczas bdzie si dziao ze zraon do siebie modzie?

Nie udao si pozyska

na remont pitnastki z WFOiGW w Katowicach.


Prace rozpoczn si planowo, jeszcze w tym roku, jednake brak kredytw i donansowania z funduszu sprawi, e nie uda si zakoczy ich w perspektywie 2013 roku i bd kontynuowane jeszcze w 2014 roku.
ET

3,6 mln z

...toast za pomylne wyniki na maturze wznieli uczniowie Zespou Szk Budowlanych.

Uczniowie II Liceum Oglnoksztaccego, podobnie jak w latach poprzednich bawili si w Arenie Rafako.

Take maturzyci Zespou Szk Zawodowych odliczaj ju dni do matury. Fotorelacje i wideo ze wszystkich studniwek na raciborz.com.pl

sp.raciborz.com.pl

<<

Gazeta Informator

30 stycznia 2013, nr 2 (130)

Edukacja
RACIBRZ - REMONTY

STUDNIWKI 2013

Nie bdzie 3,6 mln z na remont SP 15


Ile potrwa remont pitnastki?

30 stycznia 2013, nr 2 (130)

<< Gazeta Informator

Sylwetki
POWIAT RACIBORSKI KULTURA
PAWE STRZELCZYK

NDZA MA NOWEGO SOTYSA


W Ndzy odbyy si wybory sotysa i rady soeckiej. Wybrany 15 lutego 2011 roku sotys Mariusz Pendzich zgin w wypadku samochodowym. Nowym sotysem zosta Stefan Kurzydem. Nowy sotys jest na emeryturze. Jak mwi, dziki temu moe powici si w peni nowemu zajciu. Od 2011 roku by czonkiem rady soeckiej.

Laureaci nagrd Mieszko AD 2012


W Krzanowicach odbya si V Powiatowa Gala Kultury, podczas ktrej wrczono nagrody Mieszko AD 2012.
Nagrody przyznawane s wyrniajcym si animatorom, ktrzy swoimi dokonaniami przyczyniaj si do nobilitacji kultury powiatu. W poszczeglnych Mieszka kategoriach otrzymali: Twrczo literacka Justyna Bindacz - autorka publikacji dokumentujcych dzieje Krzyanowic, pasjonatka historii regionalnej. Jej zamiowania, a take znajomo jzyka niemieckiego wraz z jego gotyck odmian zaowocoway wydaniem czterech ksiek: dwch czci dwujzycznej monograi Krzyanowic pt. Kronika XX wieku oraz Krzyanowice wioska, Lichnowscy, ycie codzienne i zwyczaje, niemieckojzycznej publikacji Mein Geliebtes Kreuzenort Gedichte oraz przekadem Historii parai Krzyanowice napisanej przez ks. dra Augustyna Weltzla. Animacja kulturalna Julita wika - etnograf, auTwrczo estradowa muzyka Brygida Tomala - absolwentka Akademii Muzycznej w Katowicach, gdzie ukoczya dwa fakultety - teorii muzyki oraz organw. Obecnie to ona ksztaci muzykw kocielnych, prowadzi klas organw w Studium Muzyki Kocielnej oraz w Diecezjalnej Szkole Muzycznej w Gliwicach, a take w Szkole Muzycznej w Katowicach. Wsppracuje z zespoem Camerata Silesia. Laureatka jest organistk i chrmistrzem w swojej rodzinnej parai w. Anny w Babicach, gdzie prowadzi rwnie schol. Nagraa pyt z muzyk organow, braa udzia w oratorium rudzkim. Koncertuje w kraju i za granic. Szczeglne osignicie w zakresie upowszechniania kultury w 2012 r. Elbieta Biskup - z wyksztacenia i powoania muzyk, pedagog, animator kultury. W listopadzie ubiegego roku obchodzia 25-lecie pracy zawodowej. Od 19 lat prowadzi zesp wokalny Mira. Tylko w
Fot. Archiwum starostwa powiatowego w Raciborzu

minionym roku wzia na siebie ciar odpowiedzialnoci merytorycznej i organizacyjnej kilkudziesiciu wydarze artystycznych. Nominowana kieruje take owocujc licznymi projektami wspprac z partnerami zagranicznymi z Walii i Czech. Nagrod specjaln za caoksztat dorobku kulturalnego Marian Stanisaw Zawisa artysta plastyk, starszy kustosz muzealny. Absolwent wydziau graki i malarstwa krakowskiej Akademii Sztuk Piknych. Organizator wystaw i ekspozycji, autor katalogw i informatorw do wystaw, inicjator plenerw malarskich. Autor kilkudziesiciu wystaw indywidualnych, a take opracowa gracznych wielu publikacji i wydawnictw. Jeden z zaoycieli nieformalnej grupy plastykw raciborskich. Kady laureat oprcz brzowej statuetki Mieszka otrzyma take nagrod pienin. Ponadto nominowani otrzymali szklane, pamitkowe statuetki Mieszka.

Laureaci tegoroczej edycji nagrd starosty dla ludzi kultury torka cyklu wystaw o tematyce prezentujcej lsk kultur ludow, propagatorka folkloru. Od pocztku swojej dziaalnoci zawodowej kieruje dziaem etnograi raciborskiego Muzeum. Gwne zainteresowania zawodowe nominowanej to obrzdy, lskie stroje ludowe, ikonograa hagiograczna oraz lska sztuka ludowa. Prowadzi badania terenowe dotyczce obrzdowoci, organizuje konkursy popularyzujce plastyk obrzdow, prowadzi lekcje i zajcia muzealne z zakresu edukacji regionalnej. Jest take autork publikacji powiconych omawianej tematyce. Twrczo plastyczna Georg Latton - artysta, rzebiarz, autor wielu pomnikw upamitniajcych synne postacie zwizane z gmin Krzyanowice i powiatem raciborskim. Jego najsynniejsze dziea to pomniki Josepha Von Eichendorffa w Raciborzu, ubowicach i Nysie oraz popiersia Ludwika van Beethovena. Laureat jest ponadto autorem licznych odleww zabytkw architektury ziemi raciborskiej oraz form synnych piernikw raciborskich. Georg Latton moe poszczyci si take znaczcym dorobkiem na polu konserwatorskim.

POWIAT RACIBORSKI - SPORT

Raciborskie Championy wrczone


Prezydent i starosta wrczyli nagrody najlepszym sportowcom, trenerom oraz dziaaczom sportowym roku 2012.
Mika, Alicja Pawlak, Patrycja Winiewska, Anna elazko, Marlena Janeczek, Katarzyna Krupa, Aleksandra Sosnowska, Dorota Wilk, Natalia Chudzik, Donata Lenik, Desika Jaszek, Karolina Wieczorek, Ivana Bojdova, Katarina Istokova, Gloria Okoro Chinasa i Dominika Sykorova) oraz kolejni sportowcy Raciborza (Grzegorz Wanke, Przemysaw Siudak, Filip wierczewski, Kamil Tarnawski, Grzegorz Bk, Bartosz Bk, Micha Hibner, Jakub Dudu, Bartosz Hoczak, Adam Wygo, Kamil Kaniuch, Tomasz Marcinek, Jakub Grochowski). Po nagrodach dla zawodnikw
R E K L A M A

Wrd nagrodzonych po raz kolejny znalazy si pikarki RTP Unia Racibrz, mistrzynie kraju w pice nonej kobiet W pitek, 25 stycznia, w Raciborskim Centrum Kultury odbya si VI Gala Sportu w Raciborzu. Podczas uroczystoci gospodarze wydarzenia nagrodzili ludzi sportu. Jako pierwsze rozdane zostay nagrody Starosty Raciborskiego. Nagrodzonych zostao 24 zawodnikw oraz 2 trenerw. Wrd laureatw znaleli si zawodnicy klubu zapaniczego LKS Db Brzenica, ktry reprezentowali tego dnia prezes Hubert Skornia oraz zapanicy Nataniel Ostrowski, Mateusz Kampik, Justyna Ratyska i Agnieszka Krl. Pozostali zawodnicy rywalizuj obecnie w zawodach Pucharu Polski. Poza sportowcami z Brzenicy wyrnieni zostali take zapanicy MKZ Unia Racibrz (Kamil Boski, Dawid Ersetic, Mateusz Wolny, Mateusz Wanke, Kacper Woek i Arkadiusz Gucik), a take pywacy i lekkoatleci MKS SMS Victoria Racibrz (Rafa Smole, Marcin Mynarczyk, Dawid ebrowski, Anna Szyjka, Krzysztof Tokarski, Katarzyna Nawaryska, Katarzyna Rogacz i Magdalena Kiersztyn). Nastpnie swoje nagrody wrczy Prezydent Miasta Racibrz, Mirosaw Lenk. Podobnie jak w przypadku nagrd Starosty Raciborskiego take i tu uhonorowani zostali zapanicy MKZ Unia oraz pywacy i lekkoatleci MKS SMS Victoria. Do tego grona doczyy rwnie wszystkie pikarki RTP Unia (Daria Antoczyk, Hanna Konsek, Natasza Grnicka, Marta

przyszed czas na wyrnienia dla szkoleniowcw, trenerw oraz dziaaczy. Wrd laureatw moglimy zobaczy: Piotra Szczeponioka, Kaziemierza Stpnia, Tomasza Jabonk (szkoleniowcy), Remigiusza Trawiskiego, Andrzeja Jasiskiego, Piotra urawika, Mari Gawliczek, Rafaa Baysa, Piotra Generalczyka, Michaa Musioa (trenerzy), Jzefa Teresiaka, Grzegorza Pieronkiewicza, Sawomira Szweda, Beat Szyjk, Henryka Swobod oraz Piotra Kruoka (dziaacze). Kolejnym etapem Gali byo przyznanie wyrnie indywidualnych, ktre tray w rce

pywakw i lekkoatletw MKS SMS Victoria, zapanikw MKZ Unia oraz zapanikw i zapaniczek LKS Db Brzenica. Swoje wyrnienia odebrali take Tomasz Marcinek i Jakub Grochowski, a take reprezentantki Polski U17 w pice nonej kobiet Desika Jaszek i Ewelina Kamczyk. Nastpn kategori, w ktrej przyznawano nagrody byo Sportowe Wydarzenie Roku 2012. Wrd laureatw znaleli si uczestnicy Igrzysk Olimpijskich w Londynie (Ryszard Wolny, Justyna wity i Artur Noga), rekordzici Polski (Rafa Smole i Krzystof Tokarski)

oraz niedawno wybrany Prezes Polskiego Zwizku Zapaniczego Grzegorz Pieronkiewicz. Na zakoczenie przyznano take Raciborskie Championy: 1. Champion Amatorski Halowa Liga Piki Nonej 2. Champion Sport Dzieci i Modziey - Szkoa Podstawowa nr 15 3. Champion Sport Profesjonalny - RTP Unia Racibrz 4. Super Champion jako ukoronowanie zakoczonej niedawno kariery sportowej Katarzyna Dulian.
KB

Fot. Janusz Nowak

Dodatek tematyczny 2/2013


WODZISAW LSKI

PLUSY BIZNESU
DLA
GOSPODARKA stao rwnie okoo 20 - 40 kupcw. Jak sprawa wyglda od strony konsumentw? Do tej pory wydalimy prawie 11 tys. kart uprawniajcych do zniek. Karty te s nadal dystrybuowane przez uczestnikw akcji oraz w Centrum Informacji Turystycznej dziaajcej przy Muzeum w Wodzisawiu. Jak oceniby Pan efekty akcji? Wpyny one korzystnie na wodzisawsk przedsibiorczo, czy te w zasadniczy sposb nie zmieniy sytuacji? Akcj mona oceni oczami przedsibiorcw. Super dla tych, ktrzy rozprowadzili najwicej kart (ponad 1000 na jedn rm), przeszkolili personel i dali najwiksze zniki. Sabo dla tych, ktrzy przylepili naklejki, rozprowadzili 100 kart i to tyle jeli chodzi o ich zaangaowanie. Akcja nic nie daa tym , ktrzy nie przykleili nawet naklejki, nie sprzedali ani jednej karty, nic nie mwili swoim klientom i dali znik 1-3% dla posiadaczy karty.
Fot. K. Dybiec

Gazeta - Informator 30 stycznia 2013 nr 2 (130)

WODZISAW - TU KUPUJ, czyli jak rozrusza lokaln gospodark


Izby gospodarcze i wadze miast regionu mog bra przykad z ich wodzisawskich odpowiednikw.
WOJCIECH ONECZKO sibiorstwami. W akcji pozo-

Wkrtce min dwa lata od rozpoczcia akcji Wodzisaw - tu kupuj, ktra miaa na celu zjednoczenie si lokalnych przedsibiorcw w walce o klienta, ktry nie wyjedaby na zakupy poza miasto, a robiby je na miejscu, wspierajc w ten sposb lokalnych przedsibiorcw. Dalekosinym celem inicjatywy miaa by zmiana wiadomoci zarwno kupujcych, jak i sprzedajcych w Wodzisawiu. W ten sposb kocowym efektem byyby poprawa kondycji lokalnych przedsibiorstw, korzystne zmiany na rynku pracy i - koniec kocw - mniej lub bardziej intensywny rozkwit miasta. Jak przebiegaa akcja, co udao si dziki niej osign, a co - i dlaczego - si nie udao? Zapytalimy o to gwnego inicjatora przedsiwzicia, Prezesa Zarzdu Wodzisawskiej Izby Gospodarczej Krzysztofa Dybiec. Jak wyglday pocztki akcji Wodzisaw - tu kupuj? Pierwsze spotkania z wadzami i przedsibiorcami rozpoczlimy w styczniu 2011. Potem w kilkunastoosobowym gronie przedsibiorcw pracowalimy nad logo i regulaminem akcji. Nastpnie poszukiwanie 100 przedsibiorcw chtnych do akcji (warunek Miasta, aby j donansowa) i 16 kwietnia nastpia jej inauguracja. Wadze miasta pocztkowo wspary j nansowo, co przyczynio si do jednoczesnej promocji Wodzisawia lskiego w ogle, a take doprowadziy doprowadziy do zniesienia opat parkingowych ju po godzinie 16.00. Ilu przedsibiorcw wci uczestniczy w akcji? Wszyscy czonkowie IG 70 rm - maj prawo do akcji. Co prawda kilka z nich to zakady produkcyjne ale rwnie one przejy ide zakupw w swojej okolicy i wsppracuj na tej zasadzie z innymi przedR E K L A M A

Prezes Wodzisawskiej Izby Gospodarczej Krzysztof Dybiec (na zdj.) - inicjator unikatowej akcji Wodzisaw - tu kupuj. Na codzie prowadzi plac zabaw Zoolandia. odprowadzonymi do swojego miasta) ale wymuszaj konieczno zatrudnienia nowych pracownikw. Dlaczego niemiecka gospodarka ma si tak dobrze? Bo wanie Niemiec kupuje niemieckie produkty od niemieckich producentw - wie, e od tego zaley, czy bdzie mia prac on i jego rodzina, czy moe jaka inna rodzina (azjatycka). Warto si nad tym zastanowi podczas robienia zakupw. Czy z perspektywy czasu i efektw jakie przyniosa akcja, warto byo j zorganizowa? Czy warto?! Oprcz dobrych kontaktw i wsppracy kilku rm, na pewno jest wiele, ktre zyskay nowych i lojalnych klientw. To s niekamane korzyci. Czego Pana zdaniem zabrako w akcji? W akcji zabrako jednakowego zaangaowania przedsibiorcw, braku wiedzy marketingowej, braku czasu, nastawienia itp. Z zaoenia przy 100 rmach kady mia zyska 99 przedstawicieli handlowych, czy marketingowcw promujcych akcj, a tak si nie stao. Czy Wodzisawska Izba Gospodarcza zamierza w najbliszym czasie tchn w inicjatyw nowe ycie? Izba Gospodarcza przeja pod swoje skrzyda akcj ze wzgldu na klientw, czyli posiadaczy kart. Co jaki czas przybywa rma, ktra proponuje zniki dla klientw i przycza si do akcji. Na dniach rma kurierska da due zniki dla posiadaczy kart oraz jeden z wodzisawskich salonw urody przygotowuje specjalne promocje dla TU KUPUJ. Zauwaam aktywno przedsibiorcw w wieku 20-30 lat - oni widocznie maj wiksz wiadomo tego rodzaju dziaa. Czym WIG zaskoczy nas czym jeszcze w najbliszym czasie? Nowe inicjatywy powstaj na bieco. W ramach WIG dziaaj zespoy eksperckie, m. in. ds. stref ekonomicznych, szkolenia specjalistw, sportu, budowlanych, rodkwi dotacji, Balatonu, marketingu i PR. Najwieszy temat to planowane uruchomienie inkubatora przedsibiorczoci przy IG. To te daje nowe moliwoci rozwoju gospodarczego miasta i zwiksza atrakcyjno dla startujcych z biznesem. Jak ocenia Pan potencja gospodarczy Wodzisawia lskiego? Czego Pana zdaniem miastu, w sferze gospodarczej, potrzeba przede wszystkim? Potencja gospodarczy ma moim zdaniem kade miasto, potrzeba tylko wsppracy i zaangaowania. Ja wszdzie powtarzam, e mamy tak du przychylno wadz miasta,

W ramach akcji Wodzisaw - tu kupuj wydano 11 000 kart uprawniajcych do zniek w lokalnych punktach usugowo-handlowych.
Jest jeszcze jeden aspekt tej sprawy, jestemy spoeczestwem zafascynowanym galeriami handlowymi. W Stanach Zjednoczonych tendencje s ju inne, wanie zakupy u lokalnych kupcw wypieraj zakupy w hiper i super marketach. Przekonano si , e zakupy u ssiada nie tylko przynosz mu zyski (z podatkami

e zaniedbaniem byo by jej nie wykorzysta. Oczywicie zaangaowanie zarzdu Izby Gospodarczej oraz przedsibiorcw w niej zrzeszonych jest rwnie nieocenione. Namawiamy rwnie rne stowarzyszenia i organizacje do wsplnego dziaania na rzecz spoecznoci lokalnej i to zaczyna dzia. To czego brakuje, to na pewno nowe miejsca pracy. Miasto robi co moe aby przygotowa tereny inwestycyjne i zachci do inwestowania, ale czasy mamy takie jakie mamy i to nie jest takie proste. Przy tak duym bezrobociu, szczeglnie wrd modych ludzi, nowe miejsca pracy maj szczeglne znaczenie dla wzrostu potencjau gospodarczego. Nowe miejsca pracy to nowa gotwka w obiegu, wiksze obroty lokalnych przedsibiorcw, wiksze wynagrodzenia i konieczno zatrudniania nowych pracownikw. W tej chwili miasto przygotowuje nowy folder dla inwestorw gdzie IG oferuje inwestorom bezpatne przeprowadzenie ich za rk przez gszcz przepisw, administracj, poszukiwanie pracownikw, szkolenie specjalistw oraz przygotowanie kooperantw do wsppracy. Mamy nadziej, e to pozwoli inwestorom wybra Wodzisaw jako miejsce warte do wybudowania rmy. Ja zachcam do czonkostwa w Izbie Gospodarczej, nowe rmy to nowa krew, nowe pomysy s mile widziane, zaangaowanie i wsppraca to moim zdaniem podstawa nowoczesnego biznesu. Jestem wiadom, e dziaania naszej izby s tak szeroko zakrojone i nowatorskie jak nowa w regionie i w Polsce jest akcja typu TU KUPUJ i czasami trudno jest wychodzi przed szereg, ale ci ktrzy z nami ten szereg tworz ju teraz odczuwaj satysfakcj i korzyci. Wicej wiadomoci o gospodarce w regionie na

raciborz.com.pl

RACIBRZ

8 PLUSY BIZNESU
DLA

30 stycznia 2013, nr 2 (130)

<< Gazeta Informator

HANDEL

Szkot - zachodnie marki w niskich cenach


Tam dostaniesz produkty, ktrych nie kupisz w adnym innym sklepie.
Pierwszy sklep sieci Szkot zosta otwarty w marcu 2011 roku w Jastrzbiu Zdroju. Od tamtego czasu sie cigle si rozwija. Powstay ju punkty w Cieszynie, Chorzowie, Gliwicach czy orach. W cigu kilku miesicy otwarte maj zosta take sklepy w Wodzisawiu lskim, Tychach oraz Pszczynie. Od niedawna zakupy w Szkocie mog robi rwnie raciborzanie. W ofercie sklepw Szkot znale mona przede wszystkim chemi gospodarcz, kosmetyki oraz artykuy do czyszczenia specjalistycznego. Mona by rzec, e sklep jakich wiele. Nic bardziej mylnego. W Szkocie znajdziesz produkty, ktrych nie kupisz w adnym innym sklepie na terenie caego kraju. - Widzc due zapotrzebowanie na produkty kosmetyczne oraz chemii gospodarstwa domowego pochodzenia zagranicznego oraz korzystajc z naszych rozlegych kontaktw w Europie, postanowilimy zaproponowa kawaek Zachodu naszym klientom - tumaczy Jakub Porbski, dyrektor sieci Szkot. W sklepach sieci Szkot znajdziemy zatem tylko produkty z zagranicy. Nie trzeba si jednak obawia. Pochodzenie tych produktw nie wpywa na ich ceny, gdy te s bardzo przystpne.
R E K L A M A Fot. Szkot

W Raciborzu sklep Szkot mona znale na ulicy Czstochowskiej 8 (ulica znajdujca si za stacj benzynow Shell w pobliu ul. Katowickiej). - Nazwa sieci naszych sklepw wzia si od artw i dowcipw ze Szkotw, gdzie ludzie kpi z ich skpstwa i oszczdnoci - zdradza dyrektor sieci. Nazwa ta idealnie wspgra z cenami, jakie mona zasta w sklepach. Nawet osoba bardzo oszczdna wyjdzie z niego zadowolona, gdy sklepy Szkot rzeczywicie oferuj swoim klientom, mimo e produkty z zachodu, to w bardzo niskich, polskich cenach. Asortyment czsto jest uzupeniany, a co dwa tygodnie w sklepach mona zasta nowe produkty. Szkot to take jedyny sklep, w ktrym klienci maj wpyw na wybr towaru, ktry pniej mona zasta na sklepowych pkach. - Suchamy uwanie propozycji naszych klientw na temat tego, co mona sprowadzi z Zachodu i co chtnie widzieliby w sklepie. Wikszo naszych sprzedawczy sama testuje produkty co pomaga nam fachowo doradzi i wymieni dowiadczenia - tumaczy Jakub Porbski. Pracownicy sklepw suchaj rad i opinii klientw. Jeli jest taka moliwo produkty zostaj sprowadzone do sklepu.

Sklep ma bardzo zrnicowan ofert. Na sklepowych pkach mona znale produkty czoowych wiatowych marek takich jak Persil, Ariel, Lenor, Silan, Vizir, Finish, Airwick, Calgon, Dove, Palmolive, Softlan, Dash, Vernel, Kuschelweich, Sunil, Dixan oraz wiele innych. Produkty sprowadzane si z Niemiec, Anglii, Hiszpanii, Woch, Holandii, Belgii oraz Francji. Ciekawym pomysem s rwnie pasae handlowe Czerwonych Torebek, dziaajce przy sklepach sieci Szkot. Podstawow koncepcj pasay handlowych jest umoliwienie osobom mieszkajcym w pobliu dokonywania zakupw artykuw codziennej potrzeby w jednym, atwo dostpnym miejscu. Przestronne parkingi oraz brak kolejek sprzyja szybkim zakupom bez koniecznoci przedzierania si przez szeregi regaw supermarketw. Jako oferowanych towarw i usug pozostaje wysoka przy przystpnych dla klientw cenach. Pasae Czerwonej Torebki s bardzo wygodnym rozwizaniem dla klientw, ale take dla lokalnych przedsibiorcw, ktrzy zdecyduj si na jego prowadzenie. - Dla lokalnych przedsibiorcw prowadzcych osiedlowe sklepy,

sie pasay handlowych jest szans na rozwinicie dotychczasowej dziaalnoci i skorzystanie z dogodnej lokalizacji i nowoczesnej infrastruktury tumaczy Jakub Porbski, dyrektor sieci Szkot. ARTYKU SPONSOROWANY Sklepy Szkot na terenie lska: Chorzw ul.Gaeczki 44 (obok stacji Lotos) Cieszyn ul. Liburnia 47 (naprzeciwko Castoramy) Gliwice ul. Mikoowska 4 Jastrzbie Zdrj ul. Arki Boka 11 (obok targowiska) Jastrzbie Zdrj ul. 1 Maja 2-8 (obok Banku Spdzielczego)
RACIBRZ UL. CZSTOCHOWSKA 8B

ory ul. Niepodlegoci 2 (naprzeciwko Zielonej Podkowy)

Gazeta Informator >>


RACIBRZ HANDEL

30 stycznia 2013, nr 2 (130)

PLUSY BIZNESU 9
DLA

Insomnia - Mekka mionikw wyszukanych trunkw


wiat Alkoholi Insomnia to wicej ni sklep z alkoholem. To pasja.
Wystarczy spyta jakiegokolwiek mczyzn o to, co chciaby robi w yciu, a wrd wielu odpowiedzi znajdzie si i to marzenie, aby prowadzi pub lub sklep z alkoholem. Marzenie to udao si zrealizowa Jackowi Ptorakowi, ktry w Raciborzu przy ul. Sowackiego prowadzi wiat Alkoholi Insomnia. Sklep dziaa od ptorej roku i zdoa ju wyrobi sobie renom wrd tych raciborskich konsumentw, ktrzy coraz bardziej niechtnie spogldaj na produkty wytwarzane przez wielkie koncerny i wol zamiast nich rnorodne produkty o unikatowych smakach. Insomnia jest dla nich miejscem, dziki ktremu zyskali dostp do szerokiej gamy napojw wyskokowych, ktrym daleko jest do zalegajcego na marketowych pkach tamowego wyrobu koncernowego. Jacek Ptorak przyznaje, e RACIBRZ - USUGI przed rozpoczciem dziaalnoci gospodarczej zbada lokalny rynek i zauway t nisz. - Brakowao [W Raciborzu] sklepu z naprawd szerok ofert, z ktrej mogliby skorzysta zarwno mniej, jak i bardziej wymagajcych klienci. W innych miastach s takie sklepy i doskonale sobie radz. Wielu konsumentw przestaa satysfakcjonowa oferta najwikszych producentw i z chci poszukuj produktw specjalistycznych, o wyjtkowych walorach smakowych. Takie sklepy jak mj staraj si sprosta ich oczekiwaniom. Mj kuzyn jest wacicielem kilku takich sklepw we Wrocawiu i namawia mnie do otwarcia podobnego w Raciborzu. Pomylaem, e to co w wikszej liczbie sprawdza si w duym miecie, moe na mniejsz skal zadziaa rwnie tutaj. 17 czerwca 2011 roku otworzyem sklep i pomys rzeczywicie wypali - mwi
Fot. Wojciech oneczko

PORADY
DLA

PRZEDSIBIORCW
W drugim numerze dodatku Plusy dla Biznesu prezentujemy gar porad dotyczcych dotacji unijnych dla przedsibiorcw. Czy dotacje unijne mona wykorzysta na zakup oprogramowania komputerowego? Zakup oprogramowania komputerowego podlega pod wartoci niematerialne i prawne - w zwizku z tym moe zosta wsparty finansowo za pomoc dotacji. Jest to moliwe dziki temu, e koszty poniesione na zakup oprogramowania s niemale zawsze kosztem kwalifikowanym, czyli finansowanym wanie przy pomocy dotacji unijnej. Naley jednak pamita, aby zakup by w caoci powizany z inwestycj (dziaalnoci firmy). Od czego zaley wysoko unijnych refundacji? Dotacje dla firm s przeznaczane za pomoc czciowej refundacji. W zwizku z tym dopiero po wyoeniu rodkw wasnych i rozliczeniu si z zakupw mona ubiega si o odzyskanie czci wyoonych na ten cel rodkw. Wysoko przyznanej refundacji jest determinowana przez kilka czynnikw: - status przedsibiorstwa,

waciciel Insomnii. W warunkach kurczcego si raciborskiego rynku, ktrego wymagania dodatkowo podkrcaj obecne w centrum miasta supermarkety, wiat Alkoholi Insomnia utrzymuje si na powierzchni, cho nie jest to atwe. Jako oferowanych produktw, szeroka oferta, rwnie ta specjalna o charakterze upominkowym, pozwalaj trwa temu miejscu - ku uciesze smakoszy specycznych trunkw. ARTYKU SPONSOROWANY WIAT ALKOHOLI INSOMNIA UL. SOWACKIEGO 33 RACIBRZ GODZ. OTWARCIA PN. - CZW. 9.00-20.00 PT. - SOB. 9.00 - 21.00

W wiecie Alkoholi Insomnia Jacka Ptoraka kady mionik wyszukanych trunkw i wysublimowanych smakw napotka bogactwo rnorodnoci, ktre przyprawi go o pozytywny zawrt gowy.

Oryginalna fryzura na kad okazj


Oprcz typowych usug zakad fryzjerski posiada w swojej ofercie take dojazd do klienta oraz proponuje wiele promocji.
waa niepowtarzalny, charakterystyczny styl. - Przychodzi do nas mnstwo staych klientek, ktre od lat obsugiwane s przez te same panie - opowiada pani Joanna. Zakad oferuje szerok gam usug - strzyenie i modelowanie damskie, mskie oraz dziecice, czesanie i upinanie dugich wosw, mycie, fryzury lubne (czesanie w zakadzie lub w domu klientki), dowolny typ koloryzacji, fryzury okazjonalne, pasemka. Z pewnoci warto ledzi promocje, ktre cay czas s przygotowywane i z ktrych skorzysta mog wszyscy klienci. Odwiedzajc zakad mona wic zyska nie tylko oryginaln, stylow fryzur, ale take sporo zaoszczdzi. Aktualnie przygotowano bardzo ciekaw ofert dla panw. Mczyni za strzyenie zapac tylko 8 zotych. Druga aktualna, promocyjna oferta dotyczy rodzin z dziemi. Rodzice, ktrzy zdecyduj si na strzyenie w zakadzie pani Joanny mog zabra ze sob swoje dziecko. Jeli nie ma ono ukoczonych 10 lat to za jego strzyenie nie zapacimy ani zotwki. Oferta ta aktualna jest do 15 marca 2013 r. W zakadzie pani Joanny uywa si tylko sprawdzonych kosmetykw, renomowanych firm. Do pielgnacji i stylizacji wosw uywane s kosmetyki firm Loral, Allwaves, Ce Ce, Indola oraz Dukastel. Ciekawostk jest fakt, e zakad proponuje dojazd do osb starszych lub schorowanych. Niektrym osobom starszym stan zdrowia nie pozwala na wizyt w zakadzie fryzjerFot. Patrycja Krupiska

Zakad fryzjerski mieszczcy si przy ul. Opawskiej 82A/1b w Raciborzu to firma rodzinna z wieloletni tradycj. - Zakad prowadz od 2001 roku. Wczeniej moja mama, Halina prowadzia swj zakad przy ulicy Bema - opowiada Joanna Swoboda-Matysek, wacicielka zakadu. Pniej pani Joanna przeniosa si na ulic Opawsk. Zakad mieci si nieopodal marketu Tesco. Kameralny lokal okaza si nie tylko idealnym miejscem realizacji wasnej koncepcji profesjonalnego salonu fryzjerskiego, ale rownie sprzyja wytworzeniu ciepej atmosfery i specyficznej wizi z klientami. Zakad przez te wszystkie lata zyska szerokie grono staych klientw, a kada z fryzjerek, przez wzgld na swj indywidualizm, wypracoR E K L A M A

skim. Jednak nie trzeba od razu rezygnowa z tej przyjemnoci - mwi wacicielka zakadu. Zakad odwiedza takie osoby w domu. Wystarczy tylko zadzwoni i si umwi. ARTYKU SPONSOROWANY ZAKAD FRYZJERSKI JOANNA SWOBODA-MATYSEK UL. OPAWSKA 82A/1B RACIBRZ TEL. 32 417 92 01 507 061 632 GODZINY OTWARCIA: PN. - PT.: 09:00 - 17:00 SOB.: 07:00 - 13:00

- lokalizacj inwestycji, - rodzaj konkursu. Warto pamita, e dofinansowanie w wyskoci 100 proc. jest moliwe jedynie w szczeglnych okolicznociach - przy zakadaniu dziaalnoci gospodarczej. Czy dotacje unijne obejmuj leasing? W przypadku wikszoci konkursw, za pomoc ktrych mona ubiega si o dotacj dla firm moliwe jest wsparcie finansowe nawet na leasingowy zakup rodka trwaego. Jest to jednak moliwe wycznie w przypadku, gdy koszt jego zakupu klasyfikuje si do kosztw kwalifikowanych, czyli tych, ktre mog zosta pokryte przez dotacj unijn. Naley zatem jasno okreli, czy wydatek ten bdzie kosztem kwalifikowanym (koszt kwalifikowany jest ponoszony na zakup rzeczy, ktra bdzie miaa bezporedni zwizek z prowadzon dziaalnoci firmy).

Zakad oferuje wizyty domowe u osb starszych i chorych.

ZWROT PODATKU

z zagranicy

HOLANDIA, NIEMCY, ANGLIA, BELGIA, AUSTRIA, IRLANDIA, NORWEGIA, DANIA


ROZLICZENIA podatku KOREKTY rozlicze do 5 lat wstecz ZASIKI rodzinne DODATKI Z HOLANDII: Zorgtoeslag, Huurtoeslag, Kindgebonden Budget, Kinderopvangtoeslag DODATKI Z NIEMIEC: Elterngeld LATA skadkowe E-301 PIT 36 Zasiki dla bezrobotnych
47-400 RACIBRZ ul. Batorego 10 tel.: 0048 32 415 21 71 kom: 0048 501 336 029 fax: 0048 32 729 70 54

www.rozliczsie.pl

e-mail: raciborz@kancelariaopole.pl

Zapytaj o promocj w dodatku PLUSYdlaBIZNESU

biuro@raciborskiemedia.pl

RACIBRZ

10 PLUSY BIZNESU
DLA

30 stycznia 2013, nr 2 (130)

<< Gazeta Informator

USUGI

Szewc R. Palczewski: nie tylko naprawa obuwia...


... ale rwnie jego rozciganie, tapicerstwo samochodwe i rymarstwo.
Fot. Wojciech oneczko

Aby utrzyma si na rynku, szewc Roman Palczewski by zmuszony poszerzy zakres oferowanych przez swj zakad usug o rozciganie obuwia, malowanie toreb i walizek, napraw uprzy koskich, a take... tapicerstwo samochodowe i inne usugi zwizane z rymarstwem.
R E K L A M A

Najwikszy zakad szewski w Raciborzu znajduje si przy ul. Londzina 51 i dziaa od 1994 roku. Roman Palczewski, waciciel zakadu, przyznaje, e rzemielnikowi jego pokroju trudno jest utrzyma si z samej naprawy obuwia. Dlatego poszerzy zakres wiadczonych przez swoje zakady (oprcz zakadu przy ul. Londzina dziaaj jeszcze dwa punkty: w D.H. Bolko i w Gubczycach) usug o te zwizane z tapicerstwem samochodowym, malowaniem toreb i walizek, a take rymarstwem. Gwnym problemem w brany rzemielniczej jest zalew tanich produktw z Chin, ktre nie nadaj si do naprawy, a czasem prace przy nich s wrcz niebezpieczne. - Ludzie kupuj tasze obuwie chiskie, ktre jest tak naprawd zrobione z prasowanych mieci. Jego cena sprawia, e naprawa staje si nieopacalna, a wykonanie czsto w ogle wyklucza t moliwo. Poza tym ludzie s niewiadomi, e to jest niezdrowe, e nosz na stopach le wykonane mieci, ktre odparzaj stopy ubolewa szewc. Problemem jest rwnie ekspansja supermarketw, ktre oferuj klientom kupno tanich wkadek do obuwia, ktre s wykonane ze zego materiau. Ludzie nie chc ju kupowa zdowych dla stopy wkadek skrzanych... - W ogle nawet ich wyroby skrzane s oszukiwane, bo niby jak pasek skrzany moe kosztowa 20 z? - pyta Roman Palczewski i od razu odpowiada Moe,

bo nie jest wykonany z jednego kawaka skry, tylko ze zmielonych i sprasowanych odpadw skrzanych. Prawdziwy pasek skrzany powinien kosztowa 100 z wyjania. To o czym mwi Roman Palczewski potwierdza tez o zmierzchu rzemiosa, cho warto pamita e dobry skrzany produkt, mimo e droszy, przetrwa o wiele duej ni nawet kilka par taniego obuwia. Wwczas naprawa, ktra umoliwi nam korzystanie z dobrych butw przez kolejne lata bdzie opacalna. Nie bez znaczenia jest rwnie zdrowie... Zdarzaj si nawet przypadki, e sprowadzane z Chin obuwie jest... radioaktywne. Szans dla Romana Palczewskiego jest rwnie poszerzenie oferty, rwnie o wykonanie skrzanej tapicerki do samochodw. Warto yczy raciborskiemu szewcowi jak najlepiej, bo jakim miastem byby Racibrz, gdyby nie byo tutaj szewca? ARTYKU SPONSOROWANY 47-400 Racibrz ul. ks. Londzina 51 Tel. 32 414 08 21 47-400 Racibrz ul. Nowa 1 Dom Handlowy BOLKO Tel. 509 770 118
ul. Jana III Sobieskiego 10

48-100 Gubczyce Tel. 514 564 197

Piecztki Wizytwki Ulotki Plakaty Katalogi Kalendarze Gadety reklamowe Szyldy Kasetony Banery Standy Rollupy

47-400 Racibrz, ul. Klasztorna 12 (rg Klasztornej i Ogrodowej) 32 414 90 30, biuro@raciborskiemedia.pl

Poligraa i Reklama

Gazeta Informator >>

30 stycznia 2013, nr 2 (130)

Reklama 11

12

30 stycznia 2013, nr 2 (130)

<< Gazeta Informator

Publicystyka
WODZISAW LSKI ROCZNICE
WOJCIECH ONECZKO

WYSTAWA NIECH SI PLECIE W MUZEUM


W pitek, 8 lutego o godz. 17.00 w Muzeum przy ul. Gimnazjalnej w Raciborzu odbdzie si wernisa wystawy Niech si plecie. Wystawa zrealizowana zostaa w ramach projektu Plecionkarskim Szlakiem Polski przez Stowarzyszenie Serfenta z Cieszyna. Wstp wolny.

68. rocznica marszu mierci


Zagodzeni, zabiedzeni, wyczerpani... Szli z KL Auschwitz do Wodzisawia lskiego.
Zim 1945 ruszya kolejna ofensywa Armii Czerwonej. Wojska sowieckie biy Niemcw na gow niemale na caej dugoci frontu - od Batyku po Morze Czarne. Kierownictwo Rzeszy Niemieckiej podjo wwczas decyzj o ewakuacji obozw koncentracyjnych - winiw kierowano w gb nazistowskiego imperium, by nadal suyli jako darmowa sia robocza na potrzeby niemieckiego przemysu zbrojeniowego. RACIBRZ - HISTORIA Najwikszym z marszw mierci na ziemiach polskich by ten, w ktry 17 stycznia 1945 roku wyruszyo 56 tys. winiw KL Auschwitz. Celem morderczej wdrwki by Wodzisaw lski. niemieckich oprawcw sprawiy, e szeciuset winiw zmaro przed dotarciem do Wodzisawia. W liczbie tej nie zawieraj si ofiary towarzyszcych marszrucie masowych egzekucji. Winiowie i ich kaci dotarli na miejsce 22 stycznia, jednake okazao si, e Wodzisaw nie bdzie kresem ich katorgi - rozpocz si zaadunek na otwarte wagony wglowe, ktrymi nastpnie byli transportowani dalej - w gb Rzeszy. Ogem w wyniku tylko tego jednego
Fot. Wodzislaw-Slaski.pl

15 tys.
W czasie wodzisawskich obchodw 68. rocznicy marszu mierci na Cmentarzu Oar Owicimskich zoono wizanki i kwiaty.

winiw KL Auschwitz nie przetrwao marszu mierci

Wyczerpanie, mrz i nieg, a take brutalno

marszu mierci zgino 15 tys. winiw. 21 stycznia 2013 roku w Wodzisawiu uczczono 68. rocznic tragedii winiw KL Auschwitz. Tu po mszy witej odprawionej w kociele pod wezwaniem WNMP w intencji mieszkacw powiatu wodzisawskiego polegych w obozach zagady w czasie II wojny wiatowej, delegacje uday si na Cmentarz Ofiar Owicimskich, by jak co roku zoy symboliczne wizanki kwiatw.

Sowieckie relikty faszuj histori


Czy wielojzyczna tablica zapewni spokj cmentarzowi onierzy Armii Czerwonej?
Radny Robert Myliwy interpeluje do prezydenta Mirosawa Lenka w sprawie cmentarza onierzy radzieckich w parku nad Odr przy ul. Reymonta, na ktrym wci obecne s symbole sowieckie i tablice, ktrych tre faszuje histori. Istnieje ryzyko, e utrzymywanie tego typu obiektw jest niekonstytucyjne (art 13 Konstytucji RP). - Gdy modzie szkolna czy ocjalne delegacje skadaj w tym miejscu znicze i kwiaty, trudno rozrni oddawanie czci zmarym od ukonw skadanych symbolom mierciononej ideologii. Sprawa jest kontrowersyjna, bowiem pami historyczna mieszkacw Raciborza przechowuje obrazy szczeglnego zezwierzcenia czerwonoarmistw. Z drugiej strony wielu modych ludzi wcielono do armii si i nie z wasnej woli przyszo im egna si z yciem na obcej ziemi, wiele tysicy kilometrw od rodzinnego domu - pisze w interpelacji radny. - W zwizku z powyszym zwracam si z uprzejm prob do Pana Prezydenta o zlecenie zredagowania, wykonania i ustawienia tablicy w jzykach polskim, rosyjskim, angielskim i niemieckim, ktra jak si wydaje mogaby w przyszoci zapewni spokj temu miejscu, a dla modziey i turystw, szczeglnie zagranicznych, stanowiaby cenny historyczny drogowskaz - koczy sw interpelacj Robert Myliwy. Publikacja interpelacji radnego Myliwego wywoaa ciekaw (cho miejscami zbyt gorc) dyskusj na temat pamici i historii Raciborza. Szczeglnie interesujcy wyda nam si komentarz jednego z uytkownikw, ktry prezentujemy w bloku obok artykuu.
PS
Fot. Delegaci z Raciborza

KOMENTARZ DO ARTYKUU

~AP Zbrodniom nazistowskim (nie faszystowskim, bo ruchy faszystowskie dziaay przed wojn w rnych krajach Europy - w Polsce te) nie mona zaprzecza i nie mona o nich zapomnie. Jednak musimy patrze na wiat z trzewym umysem. Nie mona z jednej strony potpia Waffen SS i Wehrmacht (chocia naley to robi) i jednoczenie glorykowa Czerwonoarmistw tylko za to, e pogonili Niemcw a do Berlina. Nie udcie si - nie robili tego z czystej sympatii do nas Polakw, ale realizowali wizj Stalina. Musimy pamita o zbrodniach nazistowskich, ale nie moemy przemilcza zbrodniarzy spod znaku czerwonej gwiazdy. Moi przodkowie pochodz z Kresw i Lubelszczyzny. Wielokrotnie syszaem opowieci bab o tym co oni tam robili i nie mam tutaj wcale na myli Katynia. Podobne opowieci syszaem od starych lzakw. Zawsze przeplata si wsplny wtek tych opowieci - gdziekolwiek przysza Czerwona Armia sta-

waa si jak szaracza, ktra wszystko wok siebie niszczya, grabia i gwacia. To s fakty! Wielu Polakw ma w sobie domieszk krwi ludw sowieckich tylko dlatego, e ich matka/babka bya Polsk kobiet (czsto dziewczynk). Z lzakami byo podobnie. Przypomnielicie brutalno onierzy Wermachtu w stosunku do gwaconych kobiet. Nie zaprzeczam, bo potwierdzaj to rda historyczne. Ale moje babcie powiedziay mi, e najbrutalniejsi byli Czerwonoarmici ze skonymi oczami. adna z kobiet nie przeya zbiorowych gwatw organizowanych przez tych bydlakw. Nie dziwi si, e ludzie nie chc takiej pamitki nad Odr, bo ja, chocia si tutaj tylko urodziem, te jej nie chc. Dla mnie jest symbolem czerwonego totalitaryzmu i okupacji. W tym roku min 24 lata od odzyskania wolnoci i 20 lat od ostatecznego wycofania wojsk sowieckich z terytorium Polski. Uwaam, e nadesza ju pora aby z tym skoczy (...)

31.03.2012 roku Delegaci z Raciborza przywiesili na glorykujcym Armi Czerwon monumencie ptno z napisem Okupant, przekrelonym sierpem i motem i symbolem Polska Walczca.

102 tys. komentarzy na raciborz.com.pl Redakcja nie utosamia si z komentarzami, ktre s zaczerpnite z dyskusji Czytelnikw na forum.raciborz.com.pl
R E K L A M A

WISKA GRYPA W RACIBORZU


Ryszard Rudnik, dyrektor Szpitala Rejonowego w Raciborzu, potwierdzi i w tym roku w miecie zanotowano pi przypadkw zachorowa na wisk gryp. Jako rodek zaPOWIAT WODZISAWSKI ZDROWIE pobiegawczy zastosowano czasowe wstrzymanie odwiedzin na oddziale zakanym i na pediatrii. To wystarczyo by opanowa sytuacj i kolejnych zarae ju nie byo.

Milion zotych dla wodzisawskich ZOZ-w


Zakady Opieki Zdrowotnej z Wodzisawia i Rydutw wzbogac si o nowy sprzt medyczny.
WOJCIECH ONECZKO kach donansowanie wynie-

Dobra wiadomo dla pacjentw Zakadw Opieki Zdrowotnej w Rydutowach i Wodzisawiu lskim - wnioski obu lecznic o zakup nowego sprztu znalazy si na licie projektw, ktre otrzymaj donansowanie ze rodkw Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewdztwa lskiego. W obu przypadR E K L A M A

KONCERT VOO VOO W RACIBORZU


W pitek, 22 lutego na Przystanku Kulturalnym Koniec wiata w Raciborzu odbdzie si koncert zespou Voo Voo. Bilety na koncert w cenie 50 i 55 zotych do nabycia w klubie.

RACIBRZ KINO BATYK


ul. Londzina 13 www.kinobaltyk.pl

Kino

PRAWIE JAK GLADIATOR 30-31.01 / GODZ. 16.30 BEJBI BLUES 30-31.01 / GODZ. 18.10 SP 30-31.01 / GODZ. 20.00 STRANICY MARZE 1-4.02 / GODZ. 16.00 DROGWKA 1-7.02 / GODZ. 17.50, 20.00

PRZEMKO

ul. Londzina 38 www.rck.com.pl SZYBKI CASH 31.01 / GODZ. 18.00 FELIX, NET I NIKA ORAZ TEORETYCZNIE MOLIWA KATASTROFA 11.02 / GODZ. 11.00

Repertuar imprez
KULTURA ROZRYWKA 2 LUTEGO - STRZECHA - RACIBRZ To bdzie pierwszy tego typu koncert - Grupa Bez Nazwy i Perspektywa, oba dziaajce w Raciborskim Centrum Kultury wystpi razem w koncercie Zimowe piosenki. Wydarzenie ju 2 lutego o godz. 18.00 w Domu Kultury Strzecha. Wstp 5 z. 3 LUTEGO - MOK - RADLIN 3 lutego o godz. 17.00 i 19.30 w Miejskim Orodku Kultury bdzie mona obejrze wystp Kabaretu Modych Panw. Artyci wystpi w programie Bezczelnie modzi.

<<

Gazeta Informator

30 stycznia 2013, nr 2 (130)

13

Zdrowie

sie 85 proc. Kosztowniejszym by projekt opracowany przez ZOZ z Wodzisawia lskiego - jego cakowita warto opiewa na 877 tys. z, jednake a 689 tys. z z tej kwoty pochodzi bdzie ze rodkw unijnych. W ramach przedsiwzicia wodzisawska lecznica wzbogaci si o sprzt medyczny, ktry tra na oddziay anestezjologii

i intensywnej terapii.Projekt ZOZ w Rydutowach zakada zakup nowoczesnej aparatury medycznej oglnego przezna-

czenia. Warto planowanych zakupw to niemale 337 tys. z - 287 tys. z bdzie pochodzi ze rodkw unijnych.

Zapowiedzi
Markiem Bieczykiem - laureatem Literackiej Nagrody Nike 2012. 15 LUTEGO - RCK - RYDUTOWY W pitek, 15 lutego o godz. 18.00 w Rydutowskim centrum Kultury Feniks obejrze bdzie mona spektakl pod tajemniczo brzmicym tytuem Seks grupowy czyli psychoterapia. Bilety w cenie 25 zotych. 16 LUTEGO - RCK - RACIBRZ 16 lutego o godz. 16.00 w RCK przy ul. Chopina 21 bdzie mona obejrze spektakl pt. Jak pingwiny ark popyny w wykonaniu lskiego Teatru Lalki i Aktora Ateneum. Bilety w cenie 10 i 12 z. 24 LUTEGO - WCK - WODZISAW LSKI 24 lutego o godz. 16.00 w Wodzisawskim Centrum Kultury bdzie mona obejrze spektakl Fabryka Dziecicych Marze w wykonaniu Teatru Prym - Art z Rudy lskiej. Bilety w cenie 10 z.
R E K L A M A

RENIFER NIKO RATUJE BRATA 13.02 / GODZ. 11.00 ALE CYRK 18.02 / GODZ. 11.00

3 LUTEGO - MOK - PSZW 3 lutego o godz. 16.00 w Miejskim Orodku Kultury w Pszowie wystpi Kabaret pod Wyrwigroszem. Bilety na wystp w cenie 30 i 40 zotych. 3 LUTEGO - ARENA RAFAKO - RACIBRZ W niedziel, 3 lutego w Arenie Rafako w Raciborzu odbdzie si I Oglnopolski Turniej Taca Towarzyskiego, a jego uczestnicy bd walczy o puchar Piasta. Najmodsze grupy zaprezentuj si przed poudniem, a najstarsze po godz. 17.00. 6 LUTEGO - BIBLIOTEKA - RACIBRZ W rod, 6 lutego o godz. 17.00 w Bibliotece przy ul. Kasprowicza 12 w Raciborzu odbdzie si spotkanie dla rodzicw i dzieci w ramach Dnia Bezpiecznego Internetu. Dla rodzicw przygotowano wykady, a dla dzieci zabawy edukacyjne. 8 LUTEGO - MUZEUM - RACIBRZ 8 lutego o godz. 17.00 w Muzeum przy ul. Gimnazjalnej w Raciborzu odbdzie si wernisa wystawy Niech si plecie. Wystawa zrealizowana zostaa w ramach projektu Plecionkarskim Szlakiem Polski przez Stowarzyszenie Serfenta z Cieszyna. 8 LUTEGO - WCK - WODZISAW LSKI 8 lutego o godz. 19.00 w Wodzisawskim Centrum Kultury odbdzie si akustyczny koncert zespou zy. Bilety na koncert w cenie 40 zotych. 14 LUTEGO - MOK - RADLIN 14 lutego o godz. 16.00 w Miejskim Orodku Kultury w Radlinie odbdzie si impreza pn. Reggae Walentynki. W programie warsztaty gry na gitarze i na bbnach oraz koncerty zespow TeoKa, Roots Soldiers, Sari Ska Band oraz Ras Luta. 15 LUTEGO - RCK - RACIBRZ W pitek, 15 lutego o godz. 18.00 w RCK wystpi Maciej Balcar z zespoem Nie-Bo. Bilety w cenie 20 i 25 zotych. 15 LUTEGO - BIBLIOTEKA - RACIBRZ W pitek, 15 lutego o godz. 18.00 w Bibliotece przy ul. Kasprowicza w Raciborzu odbdzie si spotkanie autorskie z

WODZISAW KINO PEGAZ


SODKICH SNW 1-3.02 / GODZ. 17.00, 19.00 DIAZ 5.02 / GODZ. 20.15 NIEWIERNI 8-10.02 / GODZ. 17.00, 19.00 RENIFER NIKO RATUJE BRATA 15.02 / GODZ. 17.00

RYDUTOWY FENIKS
PRAWIE JAK GLADIATOR 30-31.01 / GODZ. 17.00 ZABI, JAK ATWO POWIEDZIE 30-31.01 / GODZ. 19.00 RALPH DEMOLKA 1-2.02 / GODZ. 17.00

14

30 stycznia 2013, nr 2 (130)

Ogoszenia
MOTORYZACJA

<< Gazeta Informator

ZAMIE OGOSZENIE DROBNE tel. 509 381 263, 32 414 90 30 biuro@raciborskiemedia.pl


ZOMOWANIE WSZELKICH POJAZDW
HOLOWANIE GRATIS, UL. RUDZKA 66, 47-400 RACIBRZ, WWW.HAMARO.PL, MAIL: HAMARO@ONET.PL,
Kupi kade auto: cae, rozbite, skorodowane, niesprawne,bez przegldu oc, do zomowania, najlepsze ceny w regionie. Pracujemy siedem dni w tygodniu. Telefon: 692 191 585

MOTOrady
DLACZEGO WARTO ZAOPATRZY SI W OSONY POD SILNIK I NADKOLA?
Jazda bez oson i nadkoli bardzo czsto powoduje awarie osprztu - kontaktu z wilgoci i sol szczeglnie nie lubi alternatory, paski napdowe, poczenia elektryczne, ruchome elementy ukadu napdowego pojazdu. Dodatkowo zalegajca pod mask mieszanka bota i soli bardzo szybko staje si ogniskiem korozji. To sprawia, e w samochodach jedcych po polskich drogach solidna osona pod silnik i plastikowe nadkola s przydatnymi dodatkami. Jeli ich nie ma, to warto ten brak uzupeni. Producenci aut przewanie dbaj aby produkowane przez nich na rynki Europy rodkowej i Wschodniej (a take Skandynawii) samochody byy wyposaone w osony pod silnik i plastikowe nadkola. Osony te s niezbdne wszdzie tam, gdzie samochody jed po drogach brudnych, zaboconych, kamienistych, zim zawalonych niegowo - soln brej. Inaczej jest w krajach o agodniejszym klimacie, gdzie suby dbaj o prawidowe utrzymanie nawierzchni drg. Wiele jedcych po polskich drogach aut sprowadzonych jest wanie z tych krajw. Czsto zdarzaj si rwnie przypadki, gdy oryginalne nadkola i osony zostay ju dawno uszkodzone (wynik eksploatacji) lub zniszczone (wynik stuczek i wypadkw). W powyszych przypadkach warto zaopatrzy si w te dodatki. Cho oryginalnie bywaj one bardzo drogie, to do wikszoci modeli mona dokupi ich znacznie tasze zamienniki. W tym wypadku trzeba jednak postpowa bardzo ostronie, gdy rynek zalany jest fatalnie wykonanymi podrbkami. Wad zamiennikw jest czsta konieczno ich modykacji - tak aby pasoway do naszego samochodu, np. wykonania dodatkowych otworw w osonie, ale wziwszy pod uwag rnic w cenie pomidzy oryginaem a zamiennikiem jest to gra warta wieczki.

Firma CETUS-Energetyka Gazowa Sp. z o.o. 44-266 wierklany, ul. Spacerowa 2


sprzeda samochody uywane:

TEL. 32-415-19-91, 691-960-146

MECHANIKA POJAZDOWA
szybko, tanio solidnie Usugi w zakresie mechaniki pojazdowej
tel. 32 415 18 86
ul. Klasztorna 9 47-400 Racibrz tel. 32 419 06 027
47-400 Racibrz ul. Mariaska 1

DUKATO
1995: 4,500 z

STAR 744
1996: 23,000 z

STAR 266 z HDS


1991: 50,000 z 1999: 2,000 z

FORD MONDEO OPEL ASTRA


2004: 16,000 z

694 472 697

Telefon kontaktowy:

TOMASZ OPOLONY

Cykl MOTOrady przygotowywany we wsppracy z Auto Centrum Opolony w Raciborzu

CENNIK OGOSZE drobne - 5z drobne w ramce - 9z


NIERUCHOMOCI
Sprzedam mieszkanie 3-pokojowe w Wojnowicach, 67m2, I pitro. Cena: 84 000z. Telefon: 605 056 206 Sprzedam dwie dziaki budowlane kada po 12 arw w okolicy Gubczyc. Atrakcyjne, niezalewowe. Kontakt: 600-027-557 Wynajm mieszkanie, 2 pokoje, CO, 60m2, centrum Raciborza, 800z + media. Kontakt: 533 793 586 (wieczorem) Do wydzierawienia pomieszczenie na I pitrze ul. Klasztorna 12 w Raciborzu, o powierzchni 200m2, z moliwoci podziau na 2 mniejsze pomieszczenia. Kontakt: 32-415-25-62, 32-415-39-70

Holowanie samochodw w kraju i z zagranicy oraz przewz wzkw widowych i maszyn rolniczych Krystian Karcz, 47-400 Racibrz, ul. Kozielska 9 tel.kom. 0601 516 085; tel/fax 032 415 32 23 www.karcz.ppsi.pl

POMOC DROGOWA

<<

Gazeta Informator

30 stycznia 2013, nr 2 (130)

15
ramka ogoszenie graczne - 30z
(ceny netto) MEDYCYNA
Nowo otwarta Poradnia Ortopedyczna przy Centrum Zdrowia ul. Ocicka 51a w Raciborzu. Czynna w poniedziaki w godzinach: 16-18. Rejestracja telefoniczna: 781-289-867 Lekarz weterynarii Janusz Lenik, Racibrz ul. Ocicka 19 nr tel.: 32 415 52 10 www.lekarzweterynariiraciborz.pl Akupunktura, leczenie zespow blowych krgosupa, zmian zwyrodnieniowych kolan, nietrzymanie moczu, ylaki odbytu. Rejestracja: Racibrz ul. Ocicka 51a, Rudnik ul. Soneczna 38a, Tel: 781-289-867 FRYZJERSTWO Joanna Swoboda-Matysek 47-400 Racibrz, ul. Opawska 82A/1B Tel. 32 4179201, Kom. 507061632 Dojazd do osb starszych

na tle kolorowym - 12z ramka, ogoszenie tekstowe - 18z


budujesz, remontujesz zadzwo do nas, nie poaujesz. Telefon: 795 665 976 Kredyty z przeterminowaniem na 10 lat, Kredyty bez BIK, Chwilwki z komornikiem. Tel. 533-253-653.
Nabr na stanowisko:

USUGI
PRANIE DYWANW ORAZ TAPICERKI MEBLOWEJ Parowe czyszczenie fug, dywanw oraz tapicerki meblowej i samochodowej. Atrakcyjne Ceny!!! Tel: 32 763 40 43, Kom: 504 412 875, 787 097 931 Racibrz ul. Ogrodowa 46 Obok Byej Hurtowni Stolarskiej GERBUD Sklep Wielobranowy Irena przeniesiony z ul. Opawskiej 3 na ul. Londzina 9/1A oferuje bogaty asortyment (1001 drobiazgw), m.in.: akcesoria do sprztu AGD. Kontakt: 600-070-820 Usugi elektryczno-budowlane, instalacje elektryczne, remonty, modernizacja, odbiory, dozr, remonty oglnobudowlane. Kontakt: 889 145 070 Kompleksowe remonty mieszka, kafelkowanie, gadzie gipsowe. Kontakt: 795 665 976

PRO-DACH

TOWARZYSKIE www.tyija365.pl Biuro matrymonialne w Raciborzu. By moe jedno kliknicie wystarczy, aby pozna swojego partnera. Sprbuj! Tel. 32-414-07-77, 500-776-920
Redaktor wydawniczy: - fascynuje Ci Internet, - znasz mechanizmy jego funkcjonowania, - potrasz wykaza si swoj indywidualnoci, - jeste kreatywny - interesuje Ci dziennikarstwo - robisz dobre zdjcia lub lmy wideo - interesujesz si sprawami spoecznymi, kultur, regionem, gospodark

Doradca Handlowy - Specjalista ds. Sprzeday Reklamy


Wymagania: Dowiadczenie w dziale handlowym, marketingu lub wydawniczym, Znajomo trendw brany reklamowej i internetowej,

SALA SZKOLENIOWA DO WYNAJCIA


szkolenia, kursy, spotkania biznesowe, spotkania okolicznociowe, korepetycje Kontakt: 502-21-31-22 biuro@raciborskiemedia.pl (odpatno za godzin)

Wylij cv na adres: biuro@raciborskiemedia.pl (Kontakt wycznie za pomoc poczty elektronicznej. Zastrzegamy sobie prawo nie odpowiadania na kade nadesane cv)

Firma CETUS -Energetyka Gazowa Sp. z o.o. 44-266 wierklany, ul. Spacerowa 2 zatrudni pracownikw na stanowisko: brygadzista sekcji wodno-kanalizacyjnej. Wymagane dowiadczenie w zawodzie. Telefon kontaktowy: 32 4327600

16 Reklama

30 stycznia 2013, nr 2 (130)

<< Gazeta Informator

Twj Dom Kredytowy 47-400 Racibrz, ul. Klasztorna 12 www.tdk24.pl biuro@tdk24.pl tel. 512 016 027

You might also like