Talantul în negot - forma clasică 2013

Cărtile biblice pentru studiu: Copii si adolescenti: - cls. II-III: Ioan, Rut - cls. IV-V: Ioan, Numeri capitolele 12-14, 16-17, 22-25 - cls VI-VII: Ioan, Levitic capitolele 23-27, Rut - cls. VIII-IX: Ioan, Proverbe capitolele 19-24, III Ioan - cls. X-XI: Ioan, Levitic capitolele 23-27, Psalmi (cartea IV) capitolele 90-106 Tineri si adulti: - cls. XII-25 ani neîmpliniti până la 01 septembrie: Ioan, Levitic capitolele 2327, Psalmi (cartea IV) capitolele 90-106 - 25 ani împliniti după 01 septembrie-nelimitat: Ioan, Levitic capitolele 23-27, Psalmi (cartea IV) capitolele 90-106 Versetele biblice de memorat - cls. II-III: Efeseni 6:24, Matei 21:22, 2 Corinteni 6:18, 1 Ioan 3:3, Isaia 55:8, Matei 5:14, Coloseni 3:23, Luca 21:19, Psalm 3:5, Proverbe 12:27 - cls. IV-V: Isaia 46:11, Filipeni 4:7, Efeseni 1:7, Exod 20:2-3, 2 Samuel 22:33, Matei 7:12, 1 Timotei 2:7, 2 Corinteni 4:18, Psalmul 119:103, Proverbe 22:4 - cls. VI-VII: 2 Tesaloniceni 2:16-17, Evrei 13:2, Iacov 4:6, 1 Petru 1:20-21, 1 Samuel 2:7, Zaharia 14:9, Ioan 1:18, Deuteronom 4:24, Psalmul 32:8, Proverbe 19:5 - cls. VIII-IX: Isaia 54:10, Romani 6:14, Filipeni 4:9, Exod 15:13, Isaia 53:5, 1 Samuel 12:24, Evrei 9:22, Ieremia 23:24, Psalmi 37:6, Proverbe 17:5 - cls. X-XI: Coloseni 2:6-7, Isaia 43:2, Geneza 28:15, Iacov 1:5, Eclesiastul 7:1, 1 Tesaloniceni 5:23, 1 Timotei 4:12, Evrei 13:7, Psalmi 45:7, Proverbe 28:21 - cls. XII - 25 ani neîmpliniti până la 01 septembrie: 2 Timotei 1:7, Deuteronom 33:12, 1 Petru 1:3, Eclesiastul 12:14, Amos 4:13, Romani 6:4, Coloseni 3:17, Evrei 11:6, Psalmul 61:2, Proverbe 15:22. - 25 ani împliniti după 01 septembrie - nelimitat: Isaia 54:17, 1 Tesaloniceni 4:1, Coloseni 1:26-27, Romani 3:25-26, Galateni 2:16, 1 Timotei 6:10, Evrei 12:2, Apocalipsa 5:12, Psalmul 19:9-10, Proverbe 13:24.

Talantul în negot - MEMORAREA SCRIPTURII
De memorat: Evrei capitolele 11, 12, 13 (total 94 versete) - cls. I-V: - cls. VI-XI, - cls. XII-nelimitat: Capitolele de memorat sunt aceleasi pentru toate categoriile, atât la copii, cât si la adulti.

FAZELE si DATELE CONCURSULUI
06 aprilie 2013 – Faza pe biserică 20 aprilie 2013 – Faza judeteană (pentru regionalele cu mai multe judete) 11 mai 2013 – Faza regională 24-26 iunie 2013 – Faza natională tineri si adulti 05-07 iulie 2013 – Faza natională copii 09-11 august 2013 – Faza internatională

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful