REKOD DOKUMENTASI BAHAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MATAPELAJARAN SEJARAH BAB 1 : SEJARAH DAN KITA BIL 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.

6 PENGERTIAN SEJARAH CIRI - CIRI SEJARAH SUMBER SEJARAH KAEDAH PENGKAJIAN SEJARAH PENTAFSIRAN SEJARAH KEPENTINGAN SEJARAH SUBTAJUK JENIS BAHAN SLAID NOTA TINGKATAN 1

RPH

VIDEO

PETA MINDA

LATIHAN

UJIAN

UJIAN PBS

BAB 2 : ZAMAN PRASEJARAH BIL 2.1 2.2 2.3 ZAMAN PALEOLITIK ZAMAN NEOLITIK ZAMAN LOGAM SUBTAJUK JENIS BAHAN SLAID NOTA

RPH

VIDEO

PETA MINDA

LATIHAN

UJIAN

UJIAN PBS

BAB 3 : KERAJAAN AWAL DI ASIA TENGGARA BIL 3.1 3.2 KERAJAAN AGRARIA KERAJAAN MARITIM SUBTAJUK JENIS BAHAN SLAID NOTA

RPH

VIDEO

PETA MINDA

LATIHAN

UJIAN

UJIAN PBS

BAB 4 : PENGASASAN KESULTANAN MELAYU MELAKA BIL 4.1 4.2 4.3 SUBTAJUK PARAMESWARA PENGASAS KESULTANAN MELAYU MELAKA ASAL USUL NAMA MELAKA KEGIGIHAN PARAMESWARA MEMBANGUNKAN KESULTANAN MELAYU MELAKA JENIS BAHAN SLAID NOTA

RPH

VIDEO

PETA MINDA

LATIHAN

UJIAN

UJIAN PBS

2 9.1 9.2 7.4 KELEMAHAN KEPEMIMPINAN MASALAH PERPADUAN KELEMAHAN ASKAR MELAKA KEDATANGAN PORTUGIS SUBTAJUK RPH VIDEO PETA MINDA JENIS BAHAN SLAID NOTA LATIHAN UJIAN UJIAN PBS BAB 7 : JOHOR MENEGAKKAN SEMULA KEWIBAWAAN KESULTANAN MELAYU MELAKA BIL 7.4 5.2 KERAJAAN MELAYU YANG TUA KERAJAAN MELAYU YANG BARU SUBTAJUK RPH VIDEO PETA MINDA JENIS BAHAN SLAID NOTA LATIHAN UJIAN UJIAN PBS BAB 9 : WARISAN KESULTANAN MELAYU BIL 9.4 SUBTAJUK SISTEM PEMERINTAHAN DAN PENTADBIRAN SISTEM PERUNDANGAN KERAJAAN MELAYU KEGIATAN EKONOMI DI NEGERI-NEGERI MELAYU SOSIOBUDAYA JENIS BAHAN SLAID NOTA RPH VIDEO PETA MINDA LATIHAN UJIAN UJIAN PBS .1 7.2 6.6 SUBTAJUK PENTADBIRAN YANG SISTEMATIK PUSAT PERDAGANGAN KEMATANGAN HUBUNGAN LUAR PUSAT PENGEMBANGAN AGAMA ISLAM PUSAT KEGIATAN ILMU PERLUASAN KUASA RPH VIDEO PETA MINDA JENIS BAHAN SLAID NOTA LATIHAN UJIAN UJIAN PBS BAB 6 : KEMEROSOTAN MELAKA BIL 6.2 5.1 8.3 5.3 9.NEGERI MELAYU BIL 8.3 6.5 5.1 5.BAB 5 : KEGEMILANGAN MELAKA BIL 5.3 PENGASASAN KERAJAAN JOHOR KEGEMILANGAN KERAJAAN JOHOR KEMEROSOTAN KERAJAAN JOHOR SUBTAJUK RPH VIDEO PETA MINDA JENIS BAHAN SLAID NOTA LATIHAN UJIAN UJIAN PBS BAB 8 : KERAJAAN NEGERI .1 6.

3 10.1 11.2 10.BAB 10 : SARAWAK BIL 10.3 11.4 SUBTAJUK LATAR BELAKANG SEJARAH SARAWAK MASYARAKAT SARAWAK KEGIATAN SOSIOBUDAYA KEGIATAN EKONOMI JENIS BAHAN SLAID NOTA RPH VIDEO PETA MINDA LATIHAN UJIAN UJIAN PBS BAB 11 : SABAH BIL 11.1 10.4 LATAR BELAKANG SEJARAH SABAH MASYARAKAT SABAH KEGIATAN SOSIOBUDAYA KEGIATAN EKONOMI SUBTAJUK RPH VIDEO PETA MINDA JENIS BAHAN SLAID NOTA LATIHAN UJIAN UJIAN PBS .2 11.

CIRI SEJARAH SUMBER SEJARAH KAEDAH PENGKAJIAN SEJARAH PENTAFSIRAN SEJARAH KEPENTINGAN SEJARAH SUBTAJUK JENIS BAHAN SLAID NOTA TINGKATAN 1 RPH VIDEO PETA MINDA LATIHAN UJIAN UJIAN PBS BAB 2 : ZAMAN PRASEJARAH BIL 2.1 2.2 1.1 1.1 3.3 ZAMAN PALEOLITIK ZAMAN NEOLITIK ZAMAN LOGAM SUBTAJUK JENIS BAHAN SLAID NOTA RPH VIDEO PETA MINDA LATIHAN UJIAN UJIAN PBS BAB 3 : KERAJAAN AWAL DI ASIA TENGGARA BIL 3.3 1.4 1.2 KERAJAAN AGRARIA KERAJAAN MARITIM SUBTAJUK JENIS BAHAN SLAID NOTA RPH VIDEO PETA MINDA LATIHAN UJIAN UJIAN PBS BAB 4 : PENGASASAN KESULTANAN MELAYU MELAKA .2 2.6 PENGERTIAN SEJARAH CIRI .5 1.REKOD DOKUMENTASI BAHAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MATAPELAJARAN SEJARAH BAB 1 : SEJARAH DAN KITA BIL 1.

3 6.2 4.2 5.3 5.6 SUBTAJUK PARAMESWARA PENGASAS KESULTANAN MELAYU MELAKA ASAL USUL NAMA MELAKA KEGIGIHAN PARAMESWARA MEMBANGUNKAN KESULTANAN MELAYU MELAKA RPH VIDEO PETA MINDA JENIS BAHAN SLAID NOTA LATIHAN UJIAN UJIAN PBS BAB 5 : KEGEMILANGAN MELAKA BIL 5.1 5.1 4.BIL 4.4 4.3 4.2 6.6 SUBTAJUK PENTADBIRAN YANG SISTEMATIK PUSAT PERDAGANGAN KEMATANGAN HUBUNGAN LUAR PUSAT PENGEMBANGAN AGAMA ISLAM PUSAT KEGIATAN ILMU PERLUASAN KUASA JENIS BAHAN SLAID NOTA RPH VIDEO PETA MINDA LATIHAN UJIAN UJIAN PBS BAB 6 : KEMEROSOTAN MELAKA BIL 6.4 5.5 5.5 4.4 KELEMAHAN KEPEMIMPINAN MASALAH PERPADUAN KELEMAHAN ASKAR MELAKA KEDATANGAN PORTUGIS SUBTAJUK JENIS BAHAN SLAID NOTA RPH VIDEO PETA MINDA LATIHAN UJIAN UJIAN PBS BAB 7 : JOHOR MENEGAKKAN SEMULA KEWIBAWAAN KESULTANAN MELAYU MELAKA BIL 7.2 7.1 6.1 7.3 PENGASASAN KERAJAAN JOHOR KEGEMILANGAN KERAJAAN JOHOR KEMEROSOTAN KERAJAAN JOHOR SUBTAJUK JENIS BAHAN SLAID NOTA RPH VIDEO PETA MINDA LATIHAN UJIAN UJIAN PBS .

BAB 8 : KERAJAAN NEGERI .1 10.4 SUBTAJUK SISTEM PEMERINTAHAN DAN PENTADBIRAN SISTEM PERUNDANGAN KERAJAAN MELAYU KEGIATAN EKONOMI DI NEGERI-NEGERI MELAYU SOSIOBUDAYA JENIS BAHAN SLAID NOTA RPH VIDEO PETA MINDA LATIHAN UJIAN UJIAN PBS BAB 10 : SARAWAK BIL 10.1 8.2 MASYARAKAT SABAH SUBTAJUK RPH VIDEO PETA MINDA JENIS BAHAN SLAID NOTA LATIHAN UJIAN UJIAN PBS .2 9.2 KERAJAAN MELAYU YANG TUA KERAJAAN MELAYU YANG BARU SUBTAJUK JENIS BAHAN SLAID NOTA RPH VIDEO PETA MINDA LATIHAN UJIAN UJIAN PBS BAB 9 : WARISAN KESULTANAN MELAYU BIL 9.1 9.1 LATAR BELAKANG SEJARAH SABAH 11.4 SUBTAJUK LATAR BELAKANG SEJARAH SARAWAK MASYARAKAT SARAWAK KEGIATAN SOSIOBUDAYA KEGIATAN EKONOMI JENIS BAHAN SLAID NOTA RPH VIDEO PETA MINDA LATIHAN UJIAN UJIAN PBS BAB 11 : SABAH BIL 11.NEGERI MELAYU BIL 8.3 9.2 10.3 10.

11.4 KEGIATAN EKONOMI .3 KEGIATAN SOSIOBUDAYA 11.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful