You are on page 1of 3

COLEGIUL GRIGORE ANTIPA BACĂU

PROFESOR CONSTANTIN CIOFU
Determinanți
Exerciții rezolvate
1.Calculați determinanții de ordinul 2:
a)
2 3
2 6 8
2 1
÷ ÷
= + =
÷
;
b)
2 1
2 3 5
3 2
÷
= ÷ ÷ = ÷
÷ ÷
;
c)
( )( ) ( )( )
1 2 3 2
1 2 1 2 3 2 3 2
3 2 1 2
÷ +
= ÷ + ÷ ÷ + =
÷ +
( ) ( ) ( )
2 2 2
2
1 2 3 2 1 2 3 2 2
(
= ÷ ÷ ÷ = ÷ ÷ + = ÷
(
¸ ¸
;
d)
2
3
3 2
36 54 18
3 4
= ÷ = ÷ ;
e)
2 2
cos sin
cos sin 1
sin cos
a a
a a
a a
÷
= + = .
2. Calculați determinanții de ordinul 3:
a)
1 2 1
3 1 1 2 3 4 2 1 12 6
2 1 2
= + + ÷ ÷ ÷ = ÷ ;
b)
0 1 3
2 4 1 0 6 2 24 0 2 30
2 1 1
÷
÷ = + ÷ + + + =
÷
;
c)
1 2 5
5 1 2 1 125 8 10 10 10 88
2 5 1
÷
÷ = ÷ + + + + = ÷
÷
.
3. Folosind proprietățile determinanților, să se arate că determinanții sunt nuli:
a)
1 3
3 2 1
4 1 5 0
3 2 1
L L =
÷ = ;
COLEGIUL GRIGORE ANTIPA BACĂU
PROFESOR CONSTANTIN CIOFU
b)
1 0 2
3 1 6
2 2 4
÷
÷ ÷
Cum
1 0 2
1 3 2
3 1 6 0
2 6 4
2 2 4
÷
= = ¬ ÷ =
÷
÷ ÷
c)
3 2 1 2 1 2 1
4 1 5 1 5 1 5 0
2 1 1 1 1 1 1
+
÷ = ÷ + ÷ =
÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷
;
d)
1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 0
1 1 1 1 1 1
a x a a a x a a a a
b x b b b x b b b x b
c x c c c x c c c c
+
+ = + = + · =
+
4. Calculați determinanții de tip Vandermonde sau reductibili la tipul
Vandermonde:
a)
( )
1 2
1 3
2 2
2 2
1 1
2 2 2
2 2
2 2 2
1 1
1 0 1 1
1 0
L L
L L
a a a a
a b a b
b b a b a b
a c a c
c c a c a c
÷
+
÷
÷ ÷
= ÷ ÷ = · ÷ · =
÷ ÷
÷ ÷
( )( )
( )( )
( )( ) ( )( ) ( )
1
1
a b a b a b a b
a b a c a b a c c b
a c a c a c a c
÷ ÷ + +
= = ÷ ÷ = ÷ ÷ ÷
÷ ÷ + +
;
b)
( ) ( )( )
2 3 2 2
2 3 2 2
2 3 2 2
1
1
1
a a a a a a a a a a
b b b b b b b b abc b b abc a b a c c b
c c c c c c c c c c
· ·
= · · = = ÷ ÷ ÷
· ·
( )( )
( )( )
( )( ) ( )( ) ( )
1
1
a b a b a b a b
a b a c a b a c c b
a c a c a c a c
÷ ÷ + +
= = ÷ ÷ = ÷ ÷ ÷
÷ ÷ + +
;
5. Să se rezolve în mulțimea  ecuațiile:
a)
2
4 6 4 2
3 1
x
x x
÷
= ¬ ÷ + = ¬ =
÷
;
b)
2 2
2 3
0 2 6 3 0 4 3 0
2 1
x
x x x x x
x x
+
= ¬ + ÷ + = ¬ ÷ + = ¬
÷
1 2
4, 3, 1 x x A = = = ;
COLEGIUL GRIGORE ANTIPA BACĂU
PROFESOR CONSTANTIN CIOFU
c)
2 2
2 1
3 1 1 1 0 3 1 0 6 2 0
0 1
x
x x x x x x
x
÷
÷ = ¬ + ÷ + + ÷ + = ¬
÷
2
5 4 1 0, 4 0 x x x ¬ ÷ + ÷ = A = ÷ < ¬ eC
d)
2 3
3 2 0
2 3
x
x
x
÷
÷ =
÷
1 2 3
2 3 3 2 2 3 3 2 1 1 1
3 2 3 2 3 2
2 3 2 3 2 3
L L L
x x x x x x x
x x x
x x x
+ +
÷ ÷ + + ÷ ÷ + + ÷ ÷ ÷
÷ = ÷ = ÷ =
÷ ÷ ÷
( ) ( )( ) ( )( )
2 2
1 1 1
1 3 2 1 9 4 2 6 3 1 19
2 3
x x x x x x x x x
x
= ÷ ÷ = ÷ + + ÷ + + = ÷ + +
÷
( )( )
2
2
1 0 1
1 19 0 1
19 0 0
x x
x x x x
x x
÷ = ¬ = ¦
÷ + + = ¬ ¬ =
´
+ + = ¬ A <
¹
.