You are on page 1of 2

Amfibolite

Roci şistuoase frcvent cu structură rubanată, formate în principal din hornblendă şi plagioclaz (albit). Asociaţia caracteristică este dată de: Hbl+Plag (Ab±Q, Bi, Gr, Ca cu cere se mai pot asocia Zo, Di, Ap, Ti. Sunt caracterizate prin: şistuozitate foarte bine dezvoltata, determinată de orientarea mineralelor cu habit lamelar (filosilicaţi) şi liniaţie dată de orientarea mineralelor prismatice-aciculare;
H o r n b l e n d a

Q G D

= i r = =

0 0 0

-

8 5 5

0 0 0

% % % 8 0

6
2 0

H

b

l +

P

l a

g

( A

b

) + 5

B

i

> 1 5

0

%

2 0

8 0

4
B i o t i t 8 0 ( C l o r i t )

2
2 0

3
P l a g i o c l a z (A l b i t )

Cele mai frecvente structuri sunt: nematoblastice şi, nemato-granoblastice. Pot fi întâlnite deasemeni şi structuri heteroblastice (porfiroblastice), caracteristice fiind porfiroblastele de Gr, frecvent cu structura helicitică precum şi nemato-lepidoblastice date de prezenta Bi. 1. Amfibolit (Q<20%) Amfibolit cu cuarţ (Q=20-50%) 2. Gnais plagioclazic Şist verde

Şist euplagioclazic (eualbitic) (Q<20%) Şist plagioclazic (albitic) (Q=20-50%) 4. Şist hornblendo-biotitic 6.3. Şist hornblendic Varietăţi Amfibolite plagioclazice cu subtipurile: Amfibolite piroxenice Amfibolite almandinice Amfibolite biotitice Amfibolite epidotice Amfibolite albitice (albit-epidotice) . Şist eubiotitic/eucloritic (Q<20%) Şist biotitic/cloritic (Q=20-50%) 5.