You are on page 1of 2

Relaţii sociale

Mulţi dintre noi şi-au pus macar o data întrebarea ce reprezintă faptul social.În esenţă acesta este orice mod de a acţiona, declarat sau nu, în stare să exercite asupra individului o constrângere exterioară. Faptul social are o existenţă proprie, independentă de manifestările sale individuale. Faptul social este exterior individului în sensul că nu e nici de natură „organică" (biologică), nici individual (ceea ce l-ar plasa în perimetrul psihologiei ) Nu tot ce se petrece înlăuntrul societăţii este fapt social, deoarece sunt o sumedenie de fapte făcute de cineva care-l privesc exclusiv pe dânsul, având un caracter pur personal. Această notiune a stat în vizorul sociologilor şi a altor oameni ce posedau cunoştinţe în domeniu. Aşadar se cunosc mai multe interpretări şi moduri de explicare a faptului social. O primă abordare ar fi că faptul social este înainte de orice o comunicare a conştiinţelor, o acţiune şi reacţie asupra altora. După alţii, sociale sunt nu acţiunile care se săvârşesc în societate ci ideile care determină aceste acţiuni .O a doua abordare,enunţă că faptul social este orice acţiune săvârşită de un individ având drept model pe altcineva. Cu alte cuvinte, faptul social este rezultatul contactului a două sau mai multe conştiinţe care sunt între ele în raport de imitaţie. Orice acţiune individuală devine socială de îndată ce este imitată de alţii. Toate actele umane, în consecinţă, se împart în doua categorii: unele sunt opera personală a individului care le realizează, altele sunt, copie a ceea ce vede ca fac cei din jurul sau, prin urmare primele constituie invenţii, cele din urmă – imitaţii; primele sunt fenomene individuale, cele din urma sunt fenomene sociale. O viziune opusă a fost formulată de E. Durkheim, din contra, atribuie faptului social alte caractere şi-l explică în alt mod. Pentru el, faptul social e caracterizat prin puterea sa de constrângere asupra individului şi prin exterioritatea sa. Întradevăr, sunt unele fapte, acţiuni, obligaţii care se impun individului de la naştere, existând înaintea lui şi în afară de conştiinţa sa, de exemplu: limba, portul, familia, legile juridice. El nu li se poate sustrage dacă vrea să trăiască în societate. Durkheim defineşte faptul social ca orice fel de-a face fixat sau nu, capabil să exercite asupra individului o constrângere exterioară, având experienţa proprie independent de manifestările sale individuale. E. Durkheim determină următoarele reguli de aur ale faptelor sociale: 1. admiterea existenţei faptelor sociale. Faptele sociale sunt moduri de a acţiona, de a gândi şi de a simţi, exterioare individului, care sunt dotate cu o putere de constrângere. 2. faptele sociale trebuie considerate obiecte fiind detaşate de subiectele conştiente. Ca o concluzie pot afirma că social este faptul care interesează colectivitatea şi care rezultă din însăşi viaţa socială. Caracterele faptului social sunt finalitatea, constrângerea faţă de individ, exterioritatea şi interioritatea în

grupurile. Particularităţile de bază ale proceselor sociale sunt: 1. decadenţă. 3. claritatea şi specificitatea sa. dezorganizare a mobilităţii sociale. înscrierea într-o anumită tendinţă de schimbare. de dinamismul social. 2. Relaţia socială este sistemul interacţiunii reciproce normale dintre indivizi. aşa încât aceastea să fie serii de fenomene sociale. proces social va fi procesul de adaptare a personalităţii la noi condiţii sociale şi structurale ale colectivităţii după trecerea în alt mediu. creînd un sistem complex de raporturi şi legături. reorganizare. având la bază o anumită platformă .Procese intrapersonale . Relaţiile sociale au rolul primordial în asigurarea coeziunii şi menţinerii grupurilor. Numim procese sociale seriile de fenomene privind personalitatea. motiv pentru care sociologia le acordă o mare importanţă.Procese care au loc între două grupuri Este foarte importantă studierea proceselor sociale .durata lungă. Procese sociale sunt numai acele procese în care există serii de fenomene sociale. 2. întrucât grupul social sau societatea sunt alcătuite din indivizi care interacţionează. Trebuie să menţioney ca fiecare proces social pentru a putea fi deplin înţeles trebuie abordat în toată complexitatea.legătura lor de devenire socială. Studierea relaţiilor sociale are o importanţă deosebită pentru înţelegerea structurii şi funcţionării sistemului social. colectivităţile.Procese ce au loc între individ şi grup .între ele trebuie să existe relaţii de dependenţă cauzală. putem vorbi despre procese sociale cu referire la mai multe criterii: . colectivităţilor şi sistemelor sociale. Relaţii sociale.unele dintre ele pot schimba organizarea şi structura grupurilor. Astfel.Procese sociale O noţiune foarte apropiată de proces social este faptul social. Tipologia relaţiilor sociale Viaţa socială presupune necesitatea existenţei relaţiilor sociale.să fie relativ omogene. Acestea sunt procese de dezvoltare. . Tipologia proceselor sociale este extrem de variată. persistenţa în timp.Procese ce au loc între doi indivizi .Însă pentru ca faptele sociale să genereze procese sociale ele trebuie să întrunească următoarele condiţii: 1.