You are on page 1of 17

PLAN DE AFACERI

MOARĂ PENTRU CEREALE

1

1.CUPRINS 1.3.6.5. 3. Situaţia pieţei Clienţii Segmentul de piaţă Concurenţa Analiza SWOT de marketing Produsele şi serviciile Preţul Promovarea şi distribuţia de producţie 3.2. 3. 4. Sinteza planului de afaceri Afacerea propusă şi domeniul de activitate 3.3.6. 3. Organizare şi conducere 4. 3.3.3.1.6.4. Procesul 4. Mixul 3.1.2.2. Piaţa 3. Avantajele oferite comunităţii 6. 6.6. 2. Previziuni financiare 6. 6. 4. 3. Necesarul de finanţare Venituri previzionate Cheltuieli de producţie anuale 2 .1. Conducerea Personalul 5.2. 3.

care va fi utilizat pentru achiziţionarea utilajului de morărit. precum şi asigurării utilităţilor necesare desfăşurării activităţii. ceea ce demonstrează că proiectul are o profitabilitate bună de-a lungul perioadei analizate. Estimarea acestor rezultate s-a făcut în condiţiile unor marje largi de siguranţă. ajungând până la 16.87%. în valoare de 25000 RON va putea fi acoperită integral din profitul net până la sfârşitul celui de-al doilea an de activitate. din care: - 5000 RON vor fi asiguraţi din surse proprii şi vor fi destinaţi amenajării terenului şi spaţiului. Rata internă de rentabilitate este de 65. Comparând rata internă de rentabilitate cu dobânda acordată creditelor pentru proiecte de investiţii de către bănci în prezent – circa 45% . 5 zile pe săptămână. şi anume: - utilizarea capacităţii de producţie în proporţie de numai 75% în primul an de funcţionare şi 95% în următorii ani. asigurându-se materia primă. La sfârşitul perioadei de 5 ani pe care s-a făcut analiza proiectului de investiţii. pentru obţinerea unui credit bancar necesar achiziţionării unei mori de cereale. activitatea va genera un surplus de numerar de 900000 RON.putem considera proiectul rentabil. Investiţia. preţuri de vânzare şi uium (cantitate de cereale sau de făină reț inută la moară drept plată în natură) pentru servicii de măcinat cu cel puţin 10% sub nivelul mediu al celor practicate în momentul actual pe piaţă. judeţul Cluj. nivel minim al veniturilor considerate şi cheltuieli maxime luate în calcul. SINTEZA PLANULUI DE AFACERI Acest plan de afaceri este întocmit de către firma MORARUL S. un regim de lucru de numai 8 ore pe zi.26% în primul an. Activitatea prevăzută va aduce un profit net raportat la vânzări de 8. Moara va produce făină de grâu din grâul achiziţionat de către firmă şi va oferi servicii de morărit pentru producătorii agricoli din zonă..06%. 3 . Valoarea totală a investiţiei este de 25000 RON. Există perspective de extindere a acestei afaceri în amonte şi în aval faţă de activitatea de morărit: în amonte – cultura cerealieră (grâu şi porumb).L.33%. Rata de recuperare a investiţiei va fi de 93. care va fi utilizat pentru dezvoltarea afacerii. 20000 RON vor fi asiguraţi printr-un credit bancar. ce va fi pusă în funcţiune în comuna Apahida.1.R. iar valoarea netă actualizată a investiţiei este de 16830 RON pe perioada de cinci ani analizată.

În primii 2 ani de funcţionare. AFACEREA PROPUSĂ ŞI DOMENIUL DE ACTIVITATE S. sub formă uium. Prezentul plan se referă numai la prima etapă a proiectului nostru şi anume la punerea în funcţiune a morii de cereale. rata lichidităţii fiind foarte bună. firma a desfăşurat activităţi de comerţ en-detail cu produse agroalimentare. Considerăm că această afacere are reale şanse de reuşită deoarece. o rată a profitului brut lunar de 20%.. Firma are sediul în oraşul Cluj-Napoca. există posibilităţi de desfacere datorită reţeRON relativ dezvoltate de drumuri şi căi ferate. cu un capital subscris de 1200 RON a fost înfiinţată la 13 august 2007 şi este înmatriculată în Registrul Comerţului cu numărul 0021418. aşa cum vom demonstra în continuare.L.să punem în funcţiune o moară de cereale în localitatea Apahida. firma a contactat un credit comercial pe termen scurt. În prezent firma are un număr de 8 salariaţi. Moara va funcţiona: în regim de producţie – va produce făină de grâu şi porumb din cereale achiziţionate.- în aval – producţie de pâine şi alte produse de panificaţie. Pentru a reinvesti profitul acumulat în aceşti 2 ani de activitate intenţionăm să dezvoltăm activitatea firmei în domeniul producţiei agro-alimentare. ROATA MORARULUI S.C. situat în centrul oraşului Cluj. prin intermediul unui magazin proprietate. 2. 4 . Rezultatele financiare se prezintă astfel: o cifră de afaceri medie de 4000 RON lunar.R. Există perspective largi de dezvoltare a afacerii atât în amonte – prin arderea unor suprafeţe de teren agricol şi cultivarea grâului şi porumbului – cât şi în aval – prin punerea în funcţiune a unor linii de panificaţie. care a fost integral rambursat în anul 2008. iar în prezent nu are nici un credit în derulare. 165-167 şi este proprietatea lui Marinescu Paraschiv. patiserie. există o cerere în creştere pentru produsele şi serviciile pe care le vom oferi: poziţia geografică asigură o bază largă de aprovizionare cu materii prime. asigurându-se desfacerea făinii. făina urmând a fi vândută en-gros.în prima etapă . paste făinoase. Ne propunem . cu plata în natură. Strada Fabricii nr. judeţul Cluj-Napoca. În a doua etapă intenţionăm să extindem activitatea productivă în domeniul producţiei de pâine şi alte produse de panificaţie. în regim de prestări servicii – va măcina cereale pentru locuitorii din zonă.

Franţa. Produsele obţinute sunt făina de grâu. datorită conţinutului de gluten – minim 28. mălaiul de consum şi tărâţele de grâu şi de porumb. PIAŢA 3. elastică. Conform STAS 813.1. care se găseşte în boabele de cereale. cu conţinut de gluten 20-24. spre deosebire de ţările din Europa de Vest. O moară de capacitate medie (400 Kg grâu/oră) poate fi amplasată. făina de grâu este un element solicitat. este de presupus că afacerea are şanse de reuşită. dar tot atât de bine poate funcţiona şi în oraşe. unde este preferat cartoful. Morile existente. grâul pentru vânzare are greutatea hectolitrică minim 75 Kg. în general. Conţinutul de gluten depinde de erbicidarea culturilor de grâu. Se consideră grâul furajer cel cu greutate hectolitrică sub 75 Kg şi conţinut de gluten sub 20. umiditate 15%. corpuri străine maxim 3%. datorită mişcărilor de populaţie de la oraşe la sate şi diversificării producţiei de panificaţie şi făinoase. De ce? Pentru că făina din import (Ungaria. 5 . în general. Turcia). Întrucât făina reprezintă un produs de bază în alimentaţie. de condiţiile de depozitare. În prezent serviciile sunt prestate cu plata în natură sub formă de uium până la 25% (uium = partea din grâu cu care clientul plăteşte măcinarea). în România se consumă cantităţi apreciabile de pâine (minim o jumătate de pâine zilnic pe cap de locuitor. brutăriilor particulare cu capacitate mică şi medie. Activitatea la o moară de grâu acoperă sectorul producţiei dar şi al serviciilor (deservind locuitorii din zonă). în condiţiile unei extracţii de 50-60% pentru făină. acoperind nevoile a 10. cu grad de extracţie între 50 şi 70% (în funcţie de calitatea grâului). aceasta ajungând pe piaţă la un preţ mai mare decât cea autohtonă. Deşi la noi se produce suficient grâu pentru a acoperi nevoile populaţiei (existând chiar şi surplus). totuşi se importă făină.3. etc. Situaţia pieţei Conform tradiţiei. soiurile de grâu cu un conţinut între 21 şi 24 gluten.000 de locuitori. Prin urmare. dar folosind un randament foarte mic. Capacităţile variază de la minim 150 Kg grâu (mori de capacitate mică) la 800 Kg grâu (mori de capacitate mare) prelucrat pe oră. Pe piaţa românească. dând porozitate pâinii. conţinut de gluten minim 20. în comune sau sate. Glutenul este o substanţă albuminoidă. Se poate ajunge la 28% gluten. deoarece există o cerere tot mai mare pentru produsele şi serviciile oferite. este preferată de către specialiştii în panificaţie ceRON autohtone. şi determină proprietăţile de panificaţie ale ţării. fac un singur tip de făină. Pentru măcinarea porumbului este necesar un echipament de măcinat adiţionat opţional morii de grâu. moale. adică 200g de făină). mai ales în cele de grâu. Se adresează cu precădere producătorilor individuali. vâscoasă şi cenuşie.

Aceşti clienţi vor cumpăra făina en-gros pe baza unor contracte ferme. deci ne aşteptăm să vindem întreaga cantitate de tărâţă pe care o vom avea disponibilă. la 10 Km distanţă de comuna Apahida. Din informaţiile noastre. vânzări de o tonă de făină pe lună vor putea fi realizate cu uşurinţă. considerăm că la cererea existentă. care este un produs secundar. Comuna beneficiază de legături rutiere şi C. care posedă importante cantităţi de grâu şi porumb. bune cu localităţile învecinate. încă 15. iar în comunele vecine.3. C) Pentru vânzarea tărâţei. Clienţii: Clientela pe care o vizăm se împarte în patru categorii: A) Pentru activitatea de producţie. care şi-a exprimat interesul pentru aprovizionarea cu făină de la moara noastră. o comună cu 8.000 de locuitori.000 de locuitori. O parte din producţia de făină va fi desfăcută en-detail prin magazinul firmei. FNC Valea Caldă are un necesar mare de materii prime şi întâmpină probleme în aprovizionare. În Cluj există două brutării de stat.3. clientela va fi formată din: a) Brutăriile săteşti şi orăşeneşti din zonă. mai există 5 comune. 6 .2. Am primit până acum cereri de ofertă de la 3 firme de comerţ en-gros din Cluj-Napoca şi Alba Iulia.R. pe care doresc să le prelucreze pentru valorificare pe piaţa ţărănească şi pentru consumul propriu. situată la 15 Km nord-est faţă de oraşul Cluj-Napoca. pe o rază de 10 Km. În împrejurimi. b) Populaţia din oraşul Cluj-Napoca. clientela va fi formată din producătorii agricoli locali. am contactat fabrica de nutreţuri combinate situată într-o comună vecină. care acum se aprovizionează de la unica moară a oraşului şi cărora le-am transmis oferta noastră care – aşa cum vom arăta mai jos – este mai avantajoasă decât cea a morii existente. Din experienţa de până acum. cu o populaţie totală de cca. 15. Am contactat şi brutăria sătească existentă într-o comună vecină.000 de locuitori. B) Pentru activitatea de prestări servicii de morărit.000 de locuitori. În comuna Apahida există 8. judeţul Cluj. Segmentul de piaţă: Moara va fi amplasată în comuna Apahida. precum şi firme de comerţ en-gros. pe o rază de 10 Km. 3.F.

cu toate deficienţele organizatorice cunoscute. ne-ar aduce un venit de aproximativ 400000 RON. Concurenţa În zonă există două mori de grâu cu tehnologii vechi. care lucrează în regim de prestări de servicii. Aceasta aprovizionează fabricile de pâine din oraş. Un calcul simplu arată că această piaţă are capacitatea de a absorbi un volum de 8280 tone cereale pe an. Dacă am prelucra toată această cantitate de cereale.53. Din informaţiile obţinute de la Direcţia de Investigaţii a Ministerului Agriculturii. precum şi de cozile la morile de grâu şi centrele de pâine. 7 .240 mii RON).În apropiere. fără să acopere complet necesarul de făină al oraşului. precum şi de lipsa de promptitudine a serviciilor lor.280 tone. Transformând această cantitate de grâu în făină şi vânzând-o la preţ en-gros.000 + 8. activitatea pe care o organizăm va fi mult mai bună. Aceste mori nu acoperă necesarul de morărit din comunele limitrofe. De asemenea. incluzând aici şi încasările din vânzarea tărâţei rezultate. Comparativ cu aceşti concurenţi. (15. Aşa cum vom arăta în capitolele următoare. care este de 0. 3.999.4.47 – deci sub media pe ţară. Ambele sunt proprietate de stat. am prevăzut să prelucrăm numai 832 tone de grâu pe an.51.35 – deci sub media pe ţară care este de 0. Prelucrarea acestei cantităţi de grâu ne va aduce un venit de 135530 RON pe an.000 locuitori) este de 0. de productivitate înaltă şi asigură produse de calitate superioară. reiese că în judeţul Cluj capacitatea de măcinare (exprimată în tone/1. se află FNC Valea Caldă. o gospodărie ţărănească macină lunar cca. Din constatările noastre. la 10 Km distanţă. care reprezintă un consumator pentru tărâţă. Producătorii care apelează la serviciile acestora sunt nemulţumiţi de calitatea făinii obţinute. (1656t x 70% extracţie x 3450 RON/Kg = 3. Această concluzie este întărită şi de lipsa de făină din magazine. De aici deducem că există o cerere clară pentru produsele şi serviciile pe care le oferim. Aceasta înseamnă aproximativ 10% din cererea existentă pentru aceste servicii. deoarece: utilajele pe care le vom achiziţiona sunt moderne.000) persoane x 30 Kg cereale/lună x 12 luni/an = 8. ea ne-ar aduce o cantitate de 1656 tone cereale din uium (20% x 8280t). situate la 15 şi respectiv 20 Km distanţă. Singura moară care are producţie de făină este cea de la Moriști. 30 Kg de cereale pe membru de familie. capacitatea de panificaţie a judeţului (exprimată în tone/1.000 locuitori) este de 0.

moara nefiind utilizată la capacitatea ei reală. gogoşi. la procentul de extracţie a făinii. Produsele şi serviciile 8 . precum şi a altor câteva centre cu produse de panificaţie (covrigi. S. vom oferi condiţii de plată mai avantajoase decât concurenţa.6. cât şi cel auto. 1 electromecanic şi 2 muncitori necalificaţi) a fost instruit şi testat la locul de muncă. Electrotimiş S. În aceste condiţii. condiţiile meteorologice nefavorabile pot afecta producţia cerealieră micşorând-o sau depreciind-o.6. electromecanicul a făcut un stagiu de pregătire de o săptămână la furnizorul utilajului de morărit. programe gratuite de consultanţă precum şi acordarea de credite cu dobândă relativ redusă.. scade cifra de afaceri.A.1. evitarea risipei şi a dezordinii.C. cei 2 morari au o îndelungată experienţă în această meserie. Ocazii favorabile: deschiderea unei brutării noi în oraşul Cluj-Napoca. Analiza SWOT Din analiza pe care am făcut-o în cadrul societăţii am desprins următoarele concluzii: a) Puncte tari: - personalul angajat (2 morari. comuna Apahida fiind situată pe traseul căii ferate şi drumului național. - 3. - b) c) Puncte slabe: d) - - e) Ameninţări: - 3. facilităţile acordate întreprinderilor mici şi mijlocii. avem posibilitatea să obţinem grâu de bună calitate de la producătorii individuali. infrastructura teritorială favorabilă atât pentru transportul feroviar.5. fiecare având încheiat contract individual de muncă. prăjituri). pot apare probleme la achiziţionarea grâului (la calitate şi la preţ). Mixul de marketing 3. ceea ce va duce la promptitudine în prestarea serviciilor. eforturi suplimentare pentru câştigarea încrederii în cadrul furnizorilor şi clienţilor. funcţionarea morii în primul an la numai 75% din capacitatea de producţie. fiind angajaţi timp de 10 ani la moara din oraşul Cluj-Napoca. ritmicitate în aprovizionare.- proprietarul se va ocupa personal de conducerea activităţii.

0. A) Costurile directe Luând în calcul procentajul de scoatere a făinii din grâu care este de 70% va rezulta că 1 Kg făină se scoate din 1.Produsul principal care va fi oferit este făina albă pentru panificaţie tip 680.0. Întrucât făina este un produs de bază în alimentaţie. va creşte.0.43 Kg grâu.făină albă de grâu pentru panificaţie .38 RON .0. Preţurile practicate în prezent pentru aceste produse sunt următoarele: .0.0.45 RON .mălai superior .6. Deci materia primă pentru a produce 1 Kg de făină este 1.19 RON .tărâţă . În ceea ce priveşte manopera directă vom lua în calcul salarizarea personalului care participă direct la procesul de producţie.53 RON Important pentru ca făina să aibă vânzare sigură este ca aceasta să aibă proprietăţi bune de panificaţie.2 morari x 1700 RON/lună x 12 luni/an = 40800 RON - 2 muncitori necalificaţi x 1000 RON/lună x 12 luni/an = 24000 RON 1 mecanic x 1500 RON/lună x 12 luni/an = 18000 RON 9 . În calculul următor vom deduce preţul numai pentru 1 Kg de făină.2.tărâţă .0. Salarii directe: . este de presupus că în viitor consumul nu va scade. Preţul Pentru stabilirea preţului produselor noastre trebuie calculate costurile directe şi costurile indirecte la care vom adăuga procentajul de profit. Ca produse secundare se vor obţine tărâţa de grâu şi de porumb.43 Kg de grâu.345 RON . Un alt produs care poate fi obţinut este mălaiul obişnuit.12 RON .53 RON . următoarele preţuri: . să aibă un procent redus de cenuşă (deci să fie albă) şi să fie păstrată în condiţii corespunzătoare de umiditate.67 RON Firma noastră intenţionează să practice preţuri cu 10% sub acest nivel pentru desfacerea en-detail.mălai superior . pe măsura creşterii populaţiei şi diversificării producţiei de specialităţi făinoase. ci dimpotrivă.făină albă de grâu pentru panificaţie .griş .griş .0. 3. iar pentru desfacerea en-gros. Moara poate fi reglată şi pentru a produce griş.

400 Kg făină/an.Total salarii directe : 82. etc (30%) : 24840 RON Total : 107640 RON Numărul de ore lucrătoare într-un an este : 260 zile lucrătoare/an x 8 ore/zi = 2080 ore/an Costul unei ore directe de muncă este : 107640 RON/an : 2080 ore/an = 51. Costuri indirecte: . piese de schimb .Amortizarea .003 ore x 51.Rata la credit (cu dobândă) Total costuri indirecte deci vom avea totalul costurilor indirecte : 31656 x 104% = 32922.155 RON Acum putem calcula costurile directe pe produs (1 Kg făină) Materiale directe (grâu) Manopera directă Total costuri directe B) Costurile indirecte Pe lângă aceste costuri directe. apă.43 Kg x 0.Cheltuieli desfacere – transport . canalizare .Salarii indirecte (inclusiv CAS) .800 RON CAS + şomaj.1871 RON 3788 RON 3168 RON 3500 RON 1000 RON 1000 RON 1200 RON 5000 RON 13000 RON 31656 RON Având în vedere inflaţia.003 ore.Reparaţii întreţinere.Energie electrică. utilităţi aferente. 10 0.0155 RON 0. vom calcula manopera directă pe 1 Kg de făină : 0. firma trebuie să suporte şi alte costuri cum ar fi: întreţinerea şi funcţionarea utilajului.12 RON/Kg) 0.75 RON/ oră Timpul necesar pentru fabricarea unui Kg de făină fiind de 0. dobânzi la credite.Asigurări . administrative. etc.Cheltuieli administrative .24 RON Aceste costuri le vom diviza la numărul de kilograme de făină estimat a fi realizat pe un an : 2080 ore funcţionare/an x 280 Kg făină/oră = 582. cheltuieli de desfacere. aceste costuri le vom înmulţi cu rata inflaţiei (40%) .1716 RON(1.75 RON/oră = 0.

Desigur. considerăm că magazinul firmei are un vad destul de bun şi este destul de cunoscut. ne amintim că firma trebuie să-şi obţină un profit de 25%. Preferăm să contactăm direct clienţii potenţiali. la stabilirea preţului vom ţine cont şi de alte elemente cum ar fi: preţurile practicate de concurenţă. Aceasta va implica costuri indirecte pe 1 Kg făină.3151 RON 0. Acesta este de 20% (0. unui număr limitat de clienţi. astfel: 32922.000 Kg făină. Trebuie specificat că aceasta nu înseamnă că 25% din vânzări revin firmei ca profit. Promovarea şi distribuţia Deoarece desfacerea produselor va fi asigurată în special en-gros. Costuri totale Profit 25% Preţ de vânzare 0.063/0. 3. deci nu este necesară o reclamă suplimentară.1871 RON 0. 4. compararea cu preţurile practicate la produsele similare fabricate.Pentru acest an estimăm o producţie de 500. mărirea preţului pe care cumpărătorul este pregătit să-l plătească pentru produs.063 RON 0.065 RON/Kg făină Acum putem calcula costul de realizare a 1 Kg făină: Costuri directe Costuri indirecte Total cost/1 Kg făină C) Stabilirea preţului Cunoscând costurile totale pe care le implică produsul firmei. ORGANIZARE ŞI CONDUCERE 11 .2521 RON 0. considerăm că cea mai bună formă de reclamă va fi asigurarea unei calităţi superioare a făinii produse şi menţinerea promptitudinii în prestarea serviciilor noastre de morărit. nu considerăm necesară o campanie de promovare largă.6. În ceea ce priveşte comerţul en-detail. lucru pe care l-am şi demarat.065 RON 0.3151) şi se numeşte marja de profit.000 Kg făină/an = 0.3.2521 RON Din cele prezentate.24 : 500. Pentru prestările de servicii. putem trece la stabilirea preţului cu care acesta va fi livrat clienţilor.

4. În regim de servicii. cu o capacitate de prelucrare de 400 kg/oră. Nu necesită fundaţie. Electrotimiş S. livrarea către beneficiari se va face zilnic. UTILAJUL NECESAR Din studiile efectuate. UTILITĂŢI Proprietarul deţine un teren corespunzător şi o clădire care. În mod corespunzător vor fi dimensionate depozitele de grâu şi capitalul necesar pentru achiziţii. Terenul necesită amenajări şi împrejmuire. Va fi construit un spaţiu de parcare suficient de larg ( 900 mp) pentru facilitatea accesului camioanelor şi căruţelor până în apropierea morii şi va fi îmbunătăţit drumul de acces până la şoseaua naţională care 12 . după renovare. am ajuns la concluzia că moara cea mai potrivită este o moară cu 3 valţuri.1 Procesul de producţie Ciclul de producţie constă în următoarele etape: achiziţionare grâu triere decojire măcinare extracţie măturare (stocare 4-5 zile) ambalare livrare Stocul de grâu necesar pentru asigurarea ritmicităţii producţiei va trebui să acopere capacitatea de măcinare pentru 10 zile. asigurând un procent de extracţie de 70-80%. poate fi folosită pentru amplasarea utilajului şi amenajarea depozitelor. condiţii de livrare avantajoase – firma producătoare. măcinarea grâului adus de clienţi şi livrarea făinii se vor face pe loc. are o înălţime de aproximativ 5 m şi o greutate de 2500 kg. fără perioade de aşteptare. Manevrarea sacilor va fi făcută de către clienţi.A. punerea în funcţiune şi pregătirea unui morar. S. inclusiv instalarea şi punerea în funcţiune este de 200 milioane RON. din următoarele considerente: preţul mai mic faţă de produse similare. asigură montajul.C. SPAŢII. Moara ocupă o suprafaţă de 14 mp. care funcţionează la o putere de 22 KW. Acest utilaj a fost selectat după analizarea a trei oferte similare. fiind o construcţie compactă instalată pe un cadru metalic. După acumularea unui stoc de făină realizat în 4-5 zile (necesare pentru măturarea făinii).. Preţul estimativ solicitat de producător. adică 100 tone.

13 . Administratorul va ţine evidenţele contabile şi va supraveghea activitatea de achiziţie şi desfacere. instruit şi testat la locul de muncă. branşarea la linia electrică de curent trifazic. timp de 5 zile pe săptămână. 2 morari. Proprietarul va coordona întreaga activitate. Conducerea Firma va fi condusă de proprietar şi de un administrator.că se va lucra într-un singur schimb de 8 ore. în lungime de 50 m. care are calificare de contabil şi o experienţă de 8 ani de magazioner gestionar. precum şi de contractare pentru aprovizionare şi desfacere. Menţionez că proprietarul este tehnician specialist în morărit şi industrie alimentară. Devizul estimativ pentru aceste lucrări se ridică la 40 milioane RON. se va ocupa direct de problemele de producţie. 2 muncitori necalificaţi (pentru însăcuire şi încărcare) Personalul va fi selectat dintre locuitorii comunei.3. existentă în apropierea casei. REGIM DE LUCRU În estimările din prezentul plan de afaceri am pornit de la premisa – pesimistă . Acesta va fi retribuit cu un salariu brut de 2 milioane RON lunar.trece prin comună. după cum urmează: 1 electromecanic. 4. Branşarea clădirii la sistemul de apă şi canalizare al comunei este realizată. Pentru cele două posturi de morari (pe care le considerăm poziţii cheie pentru asigurarea calităţii prestaţiei şi a producţiei) am contactat deja două persoane calificate şi cu experienţă în domeniu. 4. având o experienţă de 15 ani într-o moară din localitatea Cluj. va angaja şi controla personalul. iar în prezent este şomer. Pentru estimarea costurilor aferente acestor amenajări am contactat o firmă particulară de specialitate. Personalul Moara va fi deservită de 5 angajaţi. urmând să fie făcută. Pentru această funcţie am şi contactat o persoană din comună. Cu fiecare va fi încheiat un contract individual de muncă. Aceste lucrări vor fi efectuate cu forţe proprii de către firmă.2.

îmbunătăţirea bazei materiale din şcoala cu 10 clase a comunei.5. . Necesarul de finanţare Apreciem că întreaga investiţie necesită un fond de 250 milioane RON din care: - - - - 4000 RON pentru amenajarea spaţiilor şi terenului firmei – se pot acoperi din surse proprii. aprovizionarea cu bunuri se va face de la furnizorii locali (grâul de la producătorii individuali) oferindu-le acestora posibilitatea valorificării rapide şi avantajoase a surplusului de cereale. PREVIZIUNI FINANCIARE 6. Aceste avantaje vor fi oferite comunităţii după primii doi ani de funcţionare a firmei. îmbunătăţirea nivelului de trai al populaţiei comunei.1.renovarea clădirii căminului cultural din comună şi achiziţionarea unui aparat de protecţie. oferirea unor produse de patiserie diverse şi de bună calitate (pe măsura dezvoltării afacerii). 20000 RON pentru achiziţionarea utilajului – din credite bancare. . Firma intenţionează să sprijine comunitatea în derularea unor proiecte la nivel local şi anume: introducerea gazelor naturale pentru fiecare locuinţă. 6.2. AVANTAJELE OFERITE COMUNITĂŢII Activitatea propusă va fi un instrument de dezvoltare a comunităţii şi de dezvoltare umană în acelaşi timp cu dezvoltarea economică.) – din surse proprii. Venituri previzionate 14 - .înlocuirea vechii centrale telefonice manuale cu una digitală automată de capacitate mai mare. 6. asigurarea cu servicii şi produse care nu au fost asigurate până în momentul de faţă: măcinarea grâului şi porumbului. Avantajele pe care le va oferi firma comunităţii sunt următoarele: având în vedere extinderea în amonte şi în aval a activităţii de morărit. 1000 RON pentru achiziţionarea unei cantităţi de grâu suficiente pentru un proces fluent de producţie (preţ de cumpărare grâu: 1200 RON/Kg. când investiţia iniţială va putea fi acoperită integral din profitul net. firma va oferi noi locuri de muncă şomerilor comunităţii sau indivizilor care nu sunt angajaţi la completa lor activitate de muncă.

tărâţă – 0. grâu/oră Randament (procent de scoatere): .496 RON TOTAL 6.0831 RON 15 . În calcule am luat însă în consideraţie un grad de acoperire a capacităţii de producţie de numai 75% pentru primul an şi de 95% pentru următorii ani.3151 RON/Kg .Estimând că vom obţine un venit de circa 1355. x 20% uium = 2.12 RON/Kg. scoatere x 0.35 RON Tărâţă din uium: 832 t/an x 50% x 25% x 0. Cheltuieli de producţie anuale 125.400 Kg.12 RON/Kg.260 zile/an Capacitatea de producţie nominală: . Deci cantitatea anuală de grâu prelucrat va fi: 400 Kg /h x 8h x 260 zile/an = 832 tone/an Volumul vânzărilor: Făină producţie proprie: 832 t/an x 50% x 70% proc. = 12.3.12 RON/Kg.70% făina .7571 RON Tărâţă producţie proprie: 832 t/an x 50% x 25% proc.25% tărâţă Preţ de vânzare: . În estimarea veniturilor am pornit de la următoarele date: Regim de lucru: .care vor reprezenta 50% din volumul fizic de cereale prelucrate – plus încasările provenite din vânzarea făinii şi tărâţelor obţinute din uiumul de 20% reţinut pentru serviciile de morărit.făină – 0. x 20% uium = 18. în estimarea veniturilor am luat în consideraţie numai producţia de făină de grâu şi tărâţă aferentă . = 91.48 RON Făină din uium: 832 t/an x 50% x 70% x 0.3151 RON/Kg.3 milioane RON/an la un grad de utilizare a capaciăţii de producţie de 100%.3151 RON/Kg. Pentru simplificare. scoatere x 0.8 ore/zi .

energie electrică necesară pentru consum moară şi iluminat: 23 KW/h x 8h/zi x 300 zile/an x 0. etc. (30%): 24840 RON TOTAL : 107640 RON Utilităţi .liniară 16 1000 RON 1000 RON 1200 RON 5000 RON . = 27040 RON. x 50% din total aproviz. canalizare: 200 RON TOTAL : 3788 RON Salarii indirecte: 1 administrator x 200 RON/lună x 12 luni/an = 2400 RON C.A.apă.S.Estimăm că pentru realizarea veniturilor sus-menţionate vom cheltui o sumă de circa 92500 RON/an la o capacitate de producţie utilizată de 100%. TOTAL = 49920 RON.S.A.13 RON/Kg. x 50% din total aproviz. = 22880 RON. + şomaj. etc.065 RON/KW = 3588 RON ./h x 8 ore/zi x 260 zile/an x 50% x 0. Salarii directe: 2 morari x 1700 RON/lună x 12 luni/an = 40800 RON 2 muncitori necalificaţi x 1000 RON/lună x 12 luni/an = 2400 RON 1 mecanic x 1500 RON/lună x 12 luni/an = 1800 RON TOTAL SALARII DIRECTE : 82800 RON C. În estimarea cheltuielilor de producţie am inclus următoarele: Achiziţie grâu pentru 50% din capacitatea nominală de prelucrare: Grâu achiziţionat de la producători individuali sau asociaţii: 400 Kg. + şomaj. (30%): 720 RON TOTAL : 3120 RON Cheltuieli desfacere-transport: 250 curse/an x 14 RON/transport = 3500 RON TOTAL : 3500 RON Alte cheltuieli: Reparaţii-întreţinere şi piese de schimb Cheltuieli administrative Asigurări Amortizarea .11 RON/Kg./h x 8 ore/zi x 260 zile/an x 50% x 0. Grâu achiziţionat de la ROMCEREAL 400 Kg.

Rata la credit – cu dobânda TOTAL : 21200 RON 13 RON Am prevăzut ca întregul profit să fie reinvestit. Indicatorii financiari ai investiţiei prefigurează o situaţie financiară favorabilă. ceea ce ne permite să considerăm proiectul fezabil şi profitabil. 17 . acesta reprezentând încă o rezervă pentru dezvoltarea activităţii.