RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN KAJIAN TEMPATAN TAHUN 6 TEMA 5 OBJEKTIF : : EKONOMI NEGARA 1.

Mengetahui pelbagai sumber semula jadi dan kegunaannya.

2. Mengetahui pelbagai sektor ekonomi dan lokasinya di Malaysia. 3. Mengetahui dan menghargai sumbangan kegiatan ekonomi terhadap peluang pekerjaan, pendapatan dan pembangunan negara. 4. Memahami implikasi kegiatan ekonomi terhadap alam sekitar.

MINGGU

TEMA/TOPIK 5. EKONOMI NEGARA 5.1 Sumber Semula jadi dan Kegunaannya

HASIL PEMBELAJARAN

UNSUR PATRIOTISME

CONTOH AKTIVITI

1

a.Jenis sumber i. Sumber mineral • petroleum • gas asli • arang batu • emas • bijih timah ii. Sumber hutan • balak • herba • rotan • buluh

1. Menamakan produk yang dihasilkan daripada pelbagai jenis sumber. 2. Menyatakan kegunaan sesuatu sumber . 3. Menyenaraikan langkahlangkah penggunaan sumber secara optimum.

Menyedari perlunya berjimat-cermat dalam penggunaan sumber.

1. Membincangkan jenisjenis sumber berdasarkan gambar atau sumber sebenar. 2. Mengelaskan hasil sumber mengikut jenisnya.

2

1

3. Menyedari perlunya menggunakan sumber dengan berhemah. 2. Menyedari perlunya menggunakan sumber dengan berhemah. Menghasilkan buku skrap dengan mengumpulkan dan mengelaskan gambargambar mengikut jenis ii 5 iii Hasil laut • sumber protein • perhiasan • ubat-ubatan 2 . 4. 3. Membincangkan kepelbagaian penggunaan sumber semula jadi pada masa akan datang. Meramalkan sumber alternatif jika kehabisan sumber. 1. Sumber laut • ikan • udang • sotong • ketam • siput • mutiara • tumbuhan laut b.• 3 kayu bakau 4. Hasil dan kegunaan sumber i. iii. Sumber mineral • bahan api • sumber tenaga • perhiasan Hasil hutan • bahan binaan • perabot • ubat-ubatan • kraf tangan 4 1. 2. Menamakan produk yang dihasilkan daripada pelbagai jenis sumber. Menyedari perlunya berjimat-cermat dalam penggunaan sumber. Meramalkan sumber alternatif jika kehabisan sumber. 3. Membuat simulasi tentang kepentingan sumber kepada manusia. Membuat carta bergambar tentang produk yang berasaskan sumber semula jadi. 4. Membandingkan dan membezakan dua jenis sumber yang terdapat di negara kita dengan menggunakan pengurusan grafik. Menyenaraikan langkahlangkah penggunaan sumber secara optimum. Menyatakan kegunaan sesuatu sumber .

4.2 Kegiatan Ekonomi dan Lokasi a.sumber semula jadi dan menyatakan kegunaannya. 1. contoh serta produk yang dihasilkan. Melayari laman web untuk mendapatkan maklumat tentang hasil dan kegunaan sumber. 2. Melayari laman web untuk mendapatkan maklumat tentang jenis industri. Perindustrian i. Membuat peta minda jenis industri di negara kita. Menyediakan folio bagi satu jenis industri. Melengkapkan rajah pengurusan grafik jenis industri. 3 . 2. Melabelkan lokasi kawasan perindustrian pada peta Malaysia. 3. 6 5. Menamakan kawasan perindustrian dan jenis industri yang terdapat di kawasan tersebut Berbangga dengan barangan buatan Malaysia. . Menyenaraikan jenis industri di negara kita dan contoh bagi setiap jenis industri. Jenis industri • industri pemprosesan • industri berat • industri ringan • industri desa 1. Menyedari bahawa kepelbagaian industri telah meningkatkan ekonomi negara. Menyatakan jenis industri di negara kita. 7 ii. Kawasan perindustrian • Shah Alam • Perai • Pasir Gudang • Peramu • Tanjung Malim • Nilai • Likas • Miri 3. 5. 5.

2. Delta Kelantan dan Tanjung Karang kelapa sawit di Jengka. Labis. Penanaman padi di Dataran Kedah. 6. 3. Melabelkan kawasan kegiatan pertanian pada peta Malaysia. Membuat lawatan ke kawasan pertanian yang berhampiran dan melaporkan kegiatan pertanian yang terdapat di tempat tersebut. Tok Bali 1. 10 • • 4 . Trolak dan Sibu • getah di Muar dan Tenom sayur-sayuran di Cameron Highlands dan Kundasang nanas di Pontian ii. Besut. Meramalkan makanan alternatif berasaskan pertanian untuk penduduk • • 9 • • • Malaysia pada masa akan datang.8 • b. Menyatakan jenis kegiatan pertanian di negara kita. 4. Menamakan aktiviti pertanian dan lokasinya. Perikanan akuakultur di Bukit Merah dan Kukup pusat perikanan seperti Kuantan. Chendering. 1. Menyenaraikan hasil yang diperoleh daripada kegiatan pertanian. 4. Kuala Perlis. Penternakan lembu tenusu di Kluang ayam di Manjung iii. 3. 2. Menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan pertanian Bersyukur dengan wujudnya pelbagai kegiatan pertanian yang menyumbang ke arah perkembangan ekonomi negara. Pertanian i. Menghargai hasil keluaran pertanian negara. Berbangga kerana negara kita mempunyai pelbagai kawasan yang sesuai untuk kegiatan pertanian. Melayari laman web untuk mendapatkan maklumat tentang faktorfaktor yang memperngaruhi kegiatan pertanian. 5. Menghasilkan buku skrap tentang hasil kegiatan pertanian. Membuat peta minda tentang kegiatan pertanian.

dan perairan Sarawak arang batu di Mukah Balingian. Mengumpulkan gambar dan membincangkan kegiatan pembalakan. 2. 2. Maliau Basin. 3. Membuat pengurusan grafik bergambar tentang sumber mineral. Membincangkan hasilhasil pembalakan yang terdapat di negara kita. Silantek. 3. Berbangga kerana hutan negara kita kaya dengan pelbagai jenis pokok. Menyenaraikan kawasan pembalakan di negara kita Bersyukur kerana negara kita kaya dengan hasil hutan. Pembalakan • cengal • merbau • nyatuh • keruing • seraya • meranti ii Kawasan pembalakan • Bukit Tinggi. Sumber mineral dan lokasi • petroleum dan gas asli di perairan Terengganu. Bersyukur dengan adanya sumber mineral di negara kita. Membuat peta minda tentang kegunaan hasil pembalakan. Menghargai sumber alam sebagai anugerah Tuhan. Melukis dan melabelkan lokasi perlombongan mineral di negara kita. 4. 1. 2. Menghargai kepelbagaian hasil hutan yang terdapat di negara kita. 3. Janda Baik Pahang • Kemaman Trengganu • Segamat Johor • Ranau • Sri Aman • Kapit 1. Rusila . 13 d. Menghasilkan buku skrap daripada gambar-gambar aktiviti perlombongan 5 .11 12 c. Tebedu dan Mamut 1. 2. Melabelkan kawasan kegiatan perhutanan pada peta Malaysia. perairan Pantai Barat Sabah. Menamakan jenis-jenis kayu balak yang terdapat di negara kita. Menamakan lokasi perlombongan mineral di negara kita. Perlombongan i. Menyenaraikan kegunaan daripada hasil pembalakan. 1. Merit Pila. emas di Raub. Perhutanan i. Menyenaraikan mineral yang dilombong di darat dan di dasar laut.

2. Menyediakan peluang pekerjaan sektor awam sektor swasta ii. Membuat lawatan ke kawasan kegiatan ekonomi yang berhampiran serta melaporkan aktiviti dan 6 . Menghasilkan buku skrap tentang pelbagai jenis pekerjaan mengikut kegiatan ekonomi di negara kita. sumber mineral. Bersyukur kerana pelbagai kegiatan ekonomi dapat menyumbang kepada pendapatan negara. Kepentingan kegiatan ekonomi i. 3. Bersyukur kerana pelbagai kegiatan ekonomi dapat menyumbang kepada hasil negara. Menghuraikan pembangunan sesuatu kawasan berdasarkan kegiatan ekonomi.3 Sumbangan Kegiatan Ekonomi a. Membuat simulasi tentang jenis pekerjaan dalam sektor awam dan swasta. ii. . Bersyukur dengan wujudnya pelbagai peluang pekerjaan. Kemajuan pembangunan negara. 1. Membuat ramalan sekiranya negara kita kehabisan sumber mineral. Menyatakan jenis-jenis pekerjaan berdasarkan kegiatan ekonomi. Menyenaraikan pusat pemprosesan petroleum dan gas asli. Menjelaskan kegiatan ekonomi yang memberikan sumbangan kepada pembangunan negara. 4. Membuat peta minda sumbangan kegiatan ekonomi kepada kemajuan negara. Menambahkan pendapatan negara iii. 14 4.bijih timah di Lembah Kinta. Menyatakan bagaimana kegiatan ekonomi dapat menambahkan hasil pendapatan negara. Lokasi pusat pemprosesan petroleum dan gas asli • Kerteh • Bintulu • Miri 3. 3. 1. 2. Berbangga kerana terdapat pelbagai kegiatan ekonomi di negara kita. 4. 15 5.

6. Menjaga alam sekitar merupakan tanggungjawab bersama. Melayari laman web untuk mendapatkan maklumat tentang pelbagai jenis kegiatan ekonomi. 5. 3. Menyatakan punca berlakunya pencemaran akibat daripada kegiatan ekonomi. Menghubungkaitkan kesan pencemaran terhadap tumbuhan. 1. Pencemaran • udara • darat • air • bunyi iii. Menyenaraikan perubahan landskap akibat daripada kegiatan ekonomi. Mengumpulkan keratan akhbar dan mencatatkan isi. Kepupusan • flora • fauna 2. 2. 18 Menghargai kewujudan pelbagai flora dan fauna. Menghuraikan aktiviti ekonomi yang menyebabkan kepupusan flora dan fauna. Menghargai khazanah alam. hidupan laut. Membincangkan jenis dan kesan pencemaran dalam lagu tersebut. Menjelaskan implikasi kegiatan ekonomi terhadap alam sekitar. Kesan i. Perubahan landskap akibat • perlombongan • pembalakan • pembinaan • pertanian 17 ii. 16 5. Membuat simulasi tentang kegiatan ekonomi yang memberi implikasi terhadap alam sekitar.isi penting tentang pencemaran. 1. 7 . 4.4 Implikasi Kegiatan Ekonomi Terhadap Alam Sekitar a.sumbangannya 5. Menyedari pentingnya menjaga alam sekitar. 4. haiwan dan manusia. Meneliti lirik lagu atau puisi yang bertemakan alam sekitar. 3. Menyediakan folio berkaitan pencemaran atau kepupusan flora dan fauna akibat kegiatan ekomoni. Meramalkan akibat daripada kepupusan sumber terhadap kegiatan ekonomi.

Membuat peta minda bagi menunjukkan langkahlangkah pemeliharaan dan pemuliharaan dalam setiap kegiatan ekonomi. 4. 3. Melukis poster/slogan bertemakan “Menjaga Alam Sekitar”. pemuliharaan 1. pemeliharaan ii. Melakar “ Bandar Impian” di kawasan bekas tanah lombong. 8 . Menyatakan langkahlangkah pemeliharaan dan pemuliharaan alam sekitar. Menyatakan langkahlangkah pemeliharaan dan pemuliharaan dalam setiap kegiatan ekonomi. 2.19 b. Menyedari bahawa penjagaan alam sekitar merupakan tanggungjawab bersama 1. Mereka cipta barangan dengan menggunakan bahan terbuang. Cara mengatasi i. 2.

Menjelaskan budaya kaumkaum di Malaysia 5. Kerjasama antara kaum • bahasa • kebebasan beragama dan kepercayaan • budaya 1. Kemerdekaan Malaysia a. Membut simulasi proses pilihan raya.TEMA 6 OBJEKTIF : : KEJAYAAN DAN KEBANGGAAN NEGARA 1. Menjelaskan kepentingan Berbangga menjadi rakyat Malaysia Bersyukur dengan amalan demokrasi yang diamalkan di negara kita Menghormati amalan dan kepercayaan setiap kaum 1. Menjelaskan kebebasan beragama dan kepercayaan yang diamalkan oleh rakyat Malaysia 4. Mengumpulkan maklumat tentang sambut an perayaan dan agama. Menjelaskan peranan bahasa Melayu dalam mewujudkan kerjasama antara kaum di Malaysia 3. Pilihan raya • pilihan raya 1955 9 . Menghargai warisan sejarah dan kesenian negara kita Memahami bahawa kemajuan dan kejayaan negara adalah usaha yang berterusan MINGGU TEMA/TOPIK 6. Menyenaraikan bahasa dan dialek yang digunakan oleh pelbagai kaum di Malaysia 2. KEJAYAAN DAN KEBANGGAAN NEGARA HASIL PEMBELAJARAN UNSUR PATRIOTISME CONTOH AKTIVITI 20 6.1. Ke arah kemerdekaan i. 21 ii. 3. Mengenali perkembangan sejarah kemerdekaan dan pembentukan Malaysia 2. Menyatakan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi negara 2. 3.

Dato’ Muhammad Seth bin Mohammad Said (Johor). Menyatakan tarikh dan tempat perisytiharan kemerdekaan 2. Ismail bin Dato’ Abdul Rahman. 23 b. Mengumpulkan dan menulis biodata tokoh-tokoh yang terlibat dalam memperjuangkan kemerdekaan.S. Lee 7. Melaka 1. Menyenaraikan tokoh yang menyertai rombongan mendapatkan kemerdekaan 8. Menyanyi dan menghayati seni kata lagu “ Tanggal 31” 2. Melakonkan aksi 10 . Dato’ Nik Ahmad Kamil Hj Nik Mahmud (Kelantan). Tun Abdul Razak bin Dato’ Hussein. Menghuraikan peristiwa ke arah kemerdekaan mengikut kronologi Menghargai jasa tokohtokoh kemerdekaan 4. Pengisytiharan kemerdekaan i. Menghuraikan peristiwa perisytiharan kemerdekaan Bersyukur dan berbangga dengan kemerdekaan negara Menyemaikan semangat 1.pilihan raya 1955 22 iii. Pengisytiharan tarikh kemerdekaan di Bandar Hilir. Tun Dr. Tun H. Tokoh-tokoh dalam rombongan kemerdekaan 1956 wakil Raja-raja Melayu terdiri daripada Dato’ Haji Abdul Wahab bin Haji Aziz (Perak). Abdul Aziz bin Hj Abdul Majid (Selangor) • wakil Parti Perikatan terdiri daripada Tunku Abdul Rahman Putra.

Idea pembentukan Malaysia • tujuan 1. Penurunan Bendera Union Jack di Padang Kelab Selangor iii. Mendapatkan maklumat daripada sedutan tayangan filem yang berkaitan dengan kemerdekaan 24 iv. Menghasilkan carta kronologi ke arah perisytiharan kemerdekaan 4. Menyatakan tokoh pencetus idea pembentukan Malaysia 2. Melakukan aktiviti main peranan.2 Pembentukan Malaysia a. Menyenaraikan tokoh yang terlibat dengan perjuangan kemerdekaan 4. Latar belakang i. Mendapatkan biodata Tunku Abdul Rahman sebagai bapa kemerdekaan. 25 6. Tokoh-tokoh pejuang kemerdekaan • • • • • Dato’ Onn bin Jaafar Tunku Abdul Rahman Putra Al Haj Tun Abdul Razak bin Dato’ Hussein Tun Tan Cheng Lock Tun Sambanthan 3. Menyatakan negeri dalam Berbangga dengan kegigihan tokoh dalam memperjuangkan penubuhan Malaysia 1. cetusan idea tentang pembentukan Malaysia 11 .cinta akan negara ii. Melayari internet untuk mendapatkan maklumat berkaitan tokoh-tokoh kemerdekaan 6. Biodata Tunku Abdul Rahman sebagai Bapa Kemerdekaan Menghargai jasa tokohtokoh yang memperjuangkan kemerdekaan 5. Pengisytiharan kemerdekaan di Stadium Merdeka perisytiharan kemerdekaan oleh Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj 3.

Membina pengurusan grafik tentang tujuan gagasan awal Malaysia 26 ii. Tokoh yang terlibat • • • • • Tunku Abdul Rahman Tun Fuad Stephens Temenggong Jugah Anak Barieng Tun Datu Mustapha bin Datu Harun Lee Kuan Yew 28 b. Perjanjian Malaysia i. Perjanjian Malaysia pada 16 September 1963 • Persekutuan Tanah Melayu • Sabah • Sarawak 1. Membuat laporan tentang pembentukan Malaysia 4. Menyenaraikan anggota Menyemaikan semangat cinta akan negara Bersyukur dengan pembentukan Malaysia 1. Menyanyikan lagu-lagu patriotik 2. Menyemaikan semangat integrasi nasional 2. Menjelaskan tujuan gagasan awal pembentukan Malaysia 4. Melabelkan negeri yang terlibat dalam gagasan awal pembentukan Malaysia pada peta Asia Tenggara 3. Menghasilkan carta negara-negara yang menganggotai Malaysia pada 16 September 1963 dan 9 Ogos 1965 12 . Menyenaraikan anggota yang menyertai pembentukan Malaysia pada 16 September 1963 3. Menyatakan tarikh pembentukan Malaysia 2.gagasan awal pembentukan Malaysia. Gagasan awal • Persekutuan Tanah Melayu • Singapura • Brunei • Sabah • Sarawak 3. Menyenaraikan tokoh yang terlibat dalam pembentukan Malaysia Menyemaikan semangat cinta akan negara 27 iii.

Warisan sejarah i. 1. Bangunan-bangunan lama – pemeliharaan dan pemuliharaan • Bangunan Sultan Abdul Samad • Bangunan Stadhuys 1. Menyatakan jenis sumber sejarah 4.3 Warisan Negara a.• Singapura yang menyertai Malaysia selepas 9 Ogos 1965 4. Membuat replika batu bersurat. Melabelkan lokasi bangunan-bangunan bersejarah pada peta Malaysia 3. Menjelaskan usahausaha pemeliharaan dan pemuliharaan bangunanbangunan bersejarah 3. Menamakan bidang-bidang Berbangga dengan 1. Melawat bangunanbangunan bersejarah setempat 4. Menyenaraikan penemuan yang dijadikan sumber sejarah 5. Menghuraikan kepentingan sumber sejarah Menghargai bahan peninggalan sejarah Berbangga dengan sumber sejarah yang ada Berbangga dengan kekayaan warisan sejarah negara kita Bersama bertanggungjawab memelihara warisan sejarah. Sumber sejarah dokumen artifak 32 b. Warisan kesenian 1. Menceritakan nilai estetika bangunan dari aspek sejarah 2. Menjelaskan peristiwa pembentukan Malaysia secara kronologi. Menyenaraikan bangunan yang menjadi warisan kebanggaan negara 2. dokumen atau artifak yang menjadi sumber sejarah 31 ii. Menyatakan faedah menganggotai Malaysia dengan menggunakan teknik Theory of Constraint (TOC) 4. Menyediakan rajah kronologi peristiwa pembentukan Malaysia hingga Ogos 1965. Keanggotaan Malaysia selepas 9 Ogos 1965 • Persekutuan Tanah Melayu • Sarawak • Sabah 30 6. Mengadakan 13 . 3. 29 ii.

i. Mengadakan perbahasan ala parlimen 2. Menyatakan maksud demokrasi Bersyukur dengan kesejahteraan negara Berbangga dengan amalan demokrasi 1. Kesejahteraan negara i.4 Malaysia dan Kejayaannya a. Amalan demokrasi • kebebasan 1. Bidang • muzik • drama • seni kraf • seni bina • seni tari • permainan • seni mempertahankan diri seni yang menjadi warisan negara 2. Menghasilkan pengurusan grafik kuasa-kuasa kerajaan pusat dan 14 . Menjelaskan kepentingan warisan kesenian kepada masyarakat kepelbagaian kesenian pelbagai kaum Menghargai seni warisan silam Berbangga dengan nilai estetika warisan kesenian negara persembahan muzik tradisional 2. Mempersembahkan tarian tradisional berdasarkan tayangan video 7. Melakukan main peranan dalam pementasan wayang kulit atau bangsawan 3. Mengadakan pertandingan permainan tradisional 33 6. Melakar seni bina rumahrumah tradisional yang terdapat di Malaysia 5. Menghasilkan seni kraf tangan yang mudah 4. Menyatakan perkara-perkara yang membawa kepada kesejahteraan negara. Menonton dan mencatatkan jenis-jenis tarian tradisional yang terdapat dalam tayangan video 6. Menyenaraikan cara mengekalkan warisan kesenian 3. 2. Menyenaraikan langkah memperkenalkan warisan kesenian 4.

Mengumpulkan gambar 37 15 . Melabelkan kawasan utama peningkatan pembangunan negara. Menghuraikan kepentingan mengekalkan amalan demokrasi 4. Kemakmuran ekonomi i. Menghuraikan proses pilihan raya yang dilaksanakan di negara kita 6.• • 34 bersuara kebebasan beragama kebebasan memilih kerajaan kerajaan negeri 3. Pengeluaran negara • perindustrian • cari gali petroleum pertanian ii. Bersyukur dan berbangga dengan adanya pelbagai kegiatan ekonomi yang dapat menyediakan pelbagai peluang pekerjaan Menghargai kemudahan perhubungan dan pengangkutan yang disediakan oleh kerajaan 1. Perkongsian kuasa • kerajaan pusat • kerajaan negeri iii. Aplikasi Theory of Constraint (TOC) dalam penyelesaian masalah jika tiada perpaduan. Kajian Masa Depan (KMD) merancang bahan alternatif bagi menjamin pendapatan dan kemakmuran ekonomi negara yang berterusan 3. Menamakan ketua kerajaan peringkat pusat dan negeri 7. Menamakan kegiatan ekonomi yang mendatangkan pendapatan negara 3. Melakukan simulasi pilihan raya 4. Menyatakankan usahausaha yang boleh meningkatkan kemakmuran ekonomi 2. Menjelaskan langkahlangkah mewujudkan dan mengekalkan perpaduan negara Menghargai sumbangan rakyat dalam mewujudkan perpaduan kaum 3. Menyatakan bidang kuasa kerajaan pusat dan kerajaan negeri 8. ii. Perpaduan kaum • kerjasama • toleransi • persefahaman 35 36 b. 2. Telekomunikasi • Koridor Raya Multimedia 1. Menjelaskan kepentingan mengadakan pilihan raya 5. Menyatakan kepentingan telekomunikasi dalam kemakmuran negara.

Menyatakan kemudahan yang disediakan oleh kerajaan untuk meningkatkan perkhidmatan perhubungan dan pengangkutan Menghargai kemajuan teknologi ke arah kemakmuran ekonomi negara. Perhubungan dan pengangkutan KLIA lebuh raya pelabuhan kereta api 4. Mengumpulkan maklumat tentang alat dan fungsi telekomunikasi 5. Bersyukur dengan hasil industri yang meningkatkan taraf hidup rakyat dan menaikkan nama negara ki gambar berkaitan peningkatan pembangunan negara. 4. Menghasilkan peta minda tentang jenis-jenis pengangkutan dan sumbangan kepada kemakmuran negara 16 .38 iii.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful