Mariana Mangiulea

Iliana Pavlova

GHID DE CONVERSAŢIE
ROMÂN – BULGAR
cu
Dicţionar bulgar-român
şi român-bulgar

Faber 

conţinut
CUVÂNT ÎNAINTE.....................................................................................................9
GRAFIA......................................................................................................................11
NOŢIUNI DE FONETICĂ.......................................................................................12
Accentul................................................................................................................13
NOŢIUNI DE GRAMATICĂ...................................................................................13
SĂ DESCOPERIM BULGARIA.......................................................... 33

Date generale..............................................................................................33

Numere de telefon utile...........................................................................33

Sărbători oficiale.........................................................................................34

Să vizităm......................................................................................................35
Cuvinte şi expresii uzuale....................................................... 43

Adresări..........................................................................................................43

Saluturi...........................................................................................................43

Mulţumire.................................................................................................... 44

Urări................................................................................................................ 44

Rugăminte (Cerere)....................................................................................45

Scuze, regret............................................................................................... 46

Aprobare (Acord)....................................................................................... 46

Refuz, dezacord..........................................................................................47

Răspunsuri evazive, ezitări......................................................................47

Necunoaştere............................................................................................. 48

Indiferenţă................................................................................................... 48

Plictiseală, neplăcere............................................................................... 48

Satisfacţie, bucurie....................................................................................49

Surprindere (mirare)..................................................................................49

Furie, enervare............................................................................................50

Stăpânire de sine........................................................................................50

A cere permisiunea....................................................................................50

Ordine şi interdicţii....................................................................................51

Greşeli, erori.................................................................................................52
Exprimarea unei păreri.............................................................................52
Sfaturi, propuneri, recomandări...........................................................53
Complimente, laude..................................................................................53
Invitaţie..........................................................................................................54
Întrebări curente...................................................................... 55
Cine? . .............................................................................................................55
Ce? . .................................................................................................................56 

Al (a, ai, ale) cui?..........................................................................................56
Unde? Încotro?.............................................................................................57
Când?..............................................................................................................57
Cum?................................................................................................................57
Cât? .................................................................................................................58
De ce? . ...........................................................................................................58
Informaţii generale................................................................. 59
Numere, numărare.....................................................................................59
Operaţii aritmetice.....................................................................................61
Măsuri şi măsurători..................................................................................62
Oră, timp........................................................................................................63
Cum e timpul (vremea)?...........................................................................65
Calamităţi naturale....................................................................................67
Puncte cardinale.........................................................................................67
Zilele săptămânii........................................................................................67
Lunile anului................................................................................................ 68
Anotimpuri.................................................................................................. 68
Date................................................................................................................ 68
Culori...............................................................................................................69
Întâlnirea şi prezentarea...................................................... 70
Prezentarea, a face cunoştinţă..............................................................70
Date personale............................................................................................71
Familia............................................................................................................72
Cămin (locuinţă) ........................................................................................73
Pregătire şi profesie . ...............................................................................73
Hobby-uri şi timp liber ............................................................................75
Însuşiri umane ............................................................................................76
Întâlnire..........................................................................................................76
Flirt . ................................................................................................................77
Dificultăţi lingvistice ................................................................................78
Evenimente din viaţa omului................................................. 79
Zi de naştere.................................................................................................79
Căsătorie, Nuntă........................................................................................ 80
Înmormântare..............................................................................................81
LA DRUM......................................................................................... 82
Călătoria.........................................................................................................82
Direcţii de deplasare ................................................................................82
Transport urban ........................................................................................ 84
Metrou . .........................................................................................................85 

Тaxi...................................................................................................................85
Autostop........................................................................................................86
Călătoria cu automobilul . .....................................................................86
La staţia de benzină...................................................................................87
Parcare............................................................................................................88
Defecţiuni auto...........................................................................................88
La service...................................................................................................... 90
Eveniment rutier . ......................................................................................91
Încălcarea regulilor de circulaţie rutieră . ........................................92
Călătoria cu avionul...................................................................................93
Călătoria cu trenul..................................................................................... 94
Călătoria cu vaporul..................................................................................95
ACTE, DOCUMENTE, LA VAMĂ, LA GRANIŢĂ............................... 97
Acte, documente........................................................................................97
La vamă..........................................................................................................98
La graniţă.......................................................................................................98
POLIŢIA............................................................................................ 99
Furturi.............................................................................................................99
Obiecte pierdute..................................................................................... 100
BANCĂ, BANII............................................................................... 101
Poşta, Telefon.......................................................................... 103
Poşta............................................................................................................. 103
Telefon . ...................................................................................................... 104
LA HOTEL, Ĭn gazdă, Ĭn camping............................................ 106
Hotel............................................................................................................. 106
Ĭn gazdă . .....................................................................................................111
Ĭn camping..................................................................................................113
Acasă............................................................................................ 114
Acasă.............................................................................................................114
Baie, toaletă................................................................................................115
Obligaţii casnice.......................................................................................115
Animale de casă........................................................................................117
În grădină....................................................................................................117
LA RESTAURANT........................................................................... 118
Unde am putea să mâncăm/să bem ceva? ....................................118
La masă........................................................................................................121 

Reclamaţii....................................................................................................121
Nota de plată ............................................................................................121
MENU............................................................................................. 123
Mic dejun.................................................................................................... 123
Băuturi..........................................................................................................124
Prânzul şi cina........................................................................................... 125
Gustări reci..................................................................................................131
Deserturi..................................................................................................... 132
Pâine............................................................................................................. 133
alimentatie................................................................................ 137
Pregătirea hranei .....................................................................................137
Moduri de pregătire................................................................................137
Gustul mâncării.........................................................................................137
Miros............................................................................................................. 138
Însuşiri ale hranei..................................................................................... 138
Ingrediente................................................................................................ 138
Fructe........................................................................................................... 139
Legume....................................................................................................... 140
Cereale, grâne . .........................................................................................141
Sâmburi........................................................................................................141
Varietăţi de carne.....................................................................................141
Lactate şi produse lactate.................................................................... 142
Peşte şi fructe de mare.......................................................................... 142
Pâine ........................................................................................................... 142
cumpĂrĂturi.............................................................................. 143
Magazine.................................................................................................... 144
SERVICII......................................................................................... 157
Coafor şi frizerie....................................................................................... 157
La salonul de cosmetică........................................................................ 158
Curăţătorie chimică, spălătorie.......................................................... 159
ASISTENŢĂ MEDICAlĂ................................................................. 160
Salvare, ambulanţă................................................................................. 160
Medici şi personal medical .................................................................161
La doctor..................................................................................................... 162
La spital....................................................................................................... 165
Părţi ale corpului...................................................................................... 166
Boli................................................................................................................ 167
La dentist.................................................................................................... 168 

.......................................... 177 La concert.........................190 activitate juridică..... 177 Teatru...............................................................................171 SPORT.. 179 Muzee............................................176 CULTURĂ........................................................................................194 .......... DIVERTISEMENT......................................................................................................................................191 relaţii de afaceri............... 185 Plante.............................................................................................................. 184 NATURA............................... ARTĂ.............................. operă............................................................................................ 172 La mare............................................................................................................................................................ 183 Alte evenimente şi manifestări............Invaliditate.....................................................................................................................................................170 La optician............ monumente..................................................................................................... 169 La farmacie.. expoziţii..............194 Dicţionar român–bulgar............... 189 viaţa politică.............................................................................................192 Dicţionar bulgar–român....................................................................................... 185 Forme ale naturii................................................................................................................................. balet........................................................................................................................................ 189 Insecte.... 181 Arhitectură.....................................................................174 La munte.................................................. clădiri........ 186 Lumea acvatică....... 185 Animale şi păsări.................................................... cinema................................................................................................................................................................ 188 Reptile amfibii...............................................................................................

accesibil. expresii şi fraze aparţinând limbajului uzual. . iar în a treia coloană este notată pronunţia termenilor bulgăreşti. frecvent utilizate în diferite împrejurări din viaţa cotidiană. putând fi folosit în varii ocazii. Pentru o mai bună orientare în exprimare şi înţelegere a limbii bulgare. Ne-am străduit să alcătuim un ghid care să faciliteze închegarea unor conversaţii simple şi clare între vorbitorii de limbă română şi cei de limbă bulgară. dar şi bulgarilor care vizitează România.CUVÂNT ÎNAINTE Prezentul Ghid de conversaţie român-bulgar se adresează unui public larg. expresii sau propoziţii în limba română. în coloana a doua sunt trecute echivalentele din limba bulgară. Sperăm că acest ghid va fi un instrument modern. românilor. turistic sau cultural. am considerat necesar să includem câteva noţiuni de fonetică şi gramatică. o călăuză utilă pentru românii interesaţi să comunice direct în limba bulgară. În acest scop am selectat cuvinte. axate pe o gamă largă de teme conversaţionale. care se deplasează în Bulgaria în scop profesional. Paginile ghidului sunt împărţite pe trei coloane: prima coloană cuprinde cuvinte. în primul rând.

ci] [ş] [şt] [ă] semn moale [yu] [ya] .10 Alfabet latin Limba română actuală Alfabet chirilic Limba bulgară actuală Transliterarea în alfabetul utilizat de limba română Aa Ăă â Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Îî Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Rr Ss Şş Tt Ţţ Uu Ww Vv Xx Yy Zz Аа Бб Вв Гг Дд Ее Жж Зз Ии Йй Кк Лл Мм Нн Оо Пп Рр Сс Тт Уу Фф Хх Цц Чч Шш Щщ Ъъ ь Юю Яя [a] [b] [v] [g] [d] [e] [j] [z] [i] [y] i scurt [k] [l] [m] [n] [o] [p] [r] [s] [t] [u] [f ] [h] [ţ] [ce.

şi nu [ch]. Litera й [y] marchează un i scurt asilabic asemănător cu cel românesc în cuvinte ca bei. [ya]. [aktyòr]. ghi. дълъг [dắlăk]. respectiv i scurt + a. Apare numai în anumite poziţii. În alfabetul bulgar nu există grafeme speciale pentru combinaţiile reprezentând africatele sonore дж şi дз. ceea ce înseamnă că nu 11 . Cu aceste semne cititorul român este mult mai familiarizat decât cu corespondentele lor.GRAFIA Alfabetul bulgar e compus din treizeci de litere. respectiv [tz]. chi. демокрация [demokràţiya]. ютия [yutìya]. миньор [мин’ор]. [ţ] şi nu [sh]. neavând valoare sonoră. 7. este un semn ce indică înmuierea consoanei precedente. ci combinaţii de i scurt + u. човек [ciovèk]. пюре [pyurè]. nu reprezintă vocale separate. se va descurca uşor cu pronunţia cuvîntului bulgăresc şi. iapă: ягода [yàgoda]. ге. făcând rabat de la regulile transcripţiei fonetice internaţional acceptate. Litera ь este doar un grafem. боя [boyà]. am folosit grupurile che. 6. ci pentru ч. şi nu c. ghe. apă): зъби [zắbi]. Litera ъ notează un sunet vocalic asemănător ca pronunţie cu vocala ă din limba română (ăla. numită în limba bulgară ер малък (er malăk) – ier mic. ce. Literele ч şi щ se pronunţă la fel ca grupurile fonetice româneşti ce. de exemplu. ю = й + y. ки. deoarece nu poate ocupa alt loc decât la începutul cuvântului sau după vocală. respectiv şt: чай [ceai]. Literele ю şi я. ги. 5. nu e purtător de accent): музей [muzèy]. [minyòr]. Ortografia limbii bulgare este concepută pe principiul foneticomorfologic. păstrându-şi acelaşi statut de element asilabic (nu formează silabă. дж corespunde literei româneşti g. 8. ca în cuvintele iute. precum şi grafemele [ş]. respectiv ia. Observaţii: 1. Ea este însă prioritar morfologică. Pentru transliterarea în română a literei к am utilizat k. Йордан [Yordàn]. de exemplu джамия [geamìya]. marcat fonetic prin [yu]. я = й + a. Pentru uşurinţa lectorului român. folosită înainte de vocalele e şi i. щанд [ştand]. astfel. respectând convenţia internaţională (картоф [kartòf ]). 4. la notarea pronunţiei lui ке. Aceasta a douăzeci şi opta literă a alfabetului bulgar. ghidul devine mai accesibil. în cuvintele актьор [акт’oр]. flori. кьорав [к’oрав]. 2. [chyòraf ]. джинси [gìnsi]. ci. 3. Literele ю şi я redau sunete similare cu secvenţele fonetice româneşti iu.

х. corb [korb]. d se pronunţă [t]. f.a. с. д–т. добра (f. н. т. и. ф. consoanele sonore aflate la finală de cuvânt înainte de pauză se rostesc asurzit: град [grat]. În limba bulgară consoanele se împart în două grupe aproape simetrice. De exemplu: сапун. в–ф. п.se marchează schimbările sonore apărute în fluxul vorbirii. шофирам [şofìram]. к–г.). ъ. весел [vèsel)]. ц. дз–ц. л. дъб [dăp] cu rom.) – ferestre (pl. În sistemul vocalic al limbii bulgare se întâlnesc şi alte transformări.sg. pronunţat [săpùn] sau добрe. este cel de reducţie.. ш nu se deosebesc ca rostire de consoanele corespunzătoare din limba română. De exemplu.). buni. respectiv ъ [ă]. г. dar pronunţăm [grat]. II. Vocala ъ redă un sunet asemănător cu rom.) sau добър (m. 12 .) sau лято – летен/vară (subst. n. –х. când acestea nu se află sub accent. de vară (adj. [dubrè]. Astfel. к. a) Spre deosebire de limba română. Primele cinci sunt identice ca rostire cu echivalentele lor din română. de exemplu: амбиция [ambìţiya]. з.. е.. fenomenul de apariţie şi dispariţie a vocalelor ъ şi e în formele derivate ale unor cuvinte: прозорец – прозорци/fereastră (sg. дж–ч. Sistemul consonantic Consoanele redate prin literele б. добро (n. р.) – văratec. b se pronunţă [p] ş.sg. Există câteva particularităţi esenţiale la pronunţarea consoanelor în limba bulgară în fluxul vorbirii. ж.sg. о. de asemenea. NOŢIUNI DE FONETICĂ Sistemul fonetic al limbii bulgare contemporane se compune din 6 vocale şi 39 consoane. ă. хигиèна [highièna]. bune. у. Spre deosebire de limba română.). Este frecventă alternanţa я–е în cazul formelor gramaticale sau derivatelor unor cuvinte: бряг – брегове/mal (sg.pl. sonore şi surde. v se rosteşte [f].)/bun. compară bg. нов [nof ] în loc de [nov]. з–с. care nu are corespondent sonor: б–п.). в. добри (m. deşi ceva mai închis. I. м. сняг [sniak]. excepţie făcând x. bună.) – maluri (pl. Sistemul vocalic conţine următoarele vocale: a. când scriem nu marcăm asurzirea consoanelor sonore la sfârşit de cuvânt – scriem град. în bulgară fenomenul caracteristic vocalelor. g se pronunţă [k]. д. când nu se află sub accent vocalele о şi а îşi modifică uşor timbrul devenind у [u]. În limba literară este admisă doar reducţia lui a. ж–ш.

6 км2 Populaţia 7 679 290 Simboluri naţionale drapel stemă Moneda leva Fus orar EET (UTC+2) Ora de vară EEST (UTC+3) Internet TLD bg Prefixul de ţară +359 Numere de telefon utile Salvare 150 Poliţie 166 Pompieri 160 33 .Date generale Limba oficială bulgara Capitală Sofia Suprafaţa totală 110 993.

a scrierii slave 6 septembrie – Ziua Unirii 22 septembrie – Ziua Independenţei Bulgariei 1 noiembrie – Ziua militanţilor pentru binele poporului 24 decembrie – Ajunul 25 şi 26 decembrie – Naşterea Domnului Iisus Hristos (Crăciunul) Paştele – două zile de sărbătoare (duminică şi luni). 9 26 18 17 10 1 2 13 15 5 8 12 11 31 29 16 14 25 7 15 27 28 22 6 3 24 23 17 19 21 4 30 16 20 frontieră capitală cale ferată autostradă şosea 34 . datele fiind stabilite anual.34 Sărbători oficiale 1 ianuarie  –  Anul Nou 3 martie  –  Eliberarea Bulgariei de sub jugul otoman. sărbătoarea naţională 1 mai – Ziua Muncii 6 mai – Ziua Vitejiei şi a Armatei bulgare (Ziua Sfântului Gheorghe) 24 mai – Ziua învăţământului şi a culturii bulgare.

Oferă condiţii minunate pentru ski şi turism. Balcik 3 2 Oraşul se află la poalele muntelui Pirin. 35 . Bansko Mănăstirea Bacikovo 4 A doua mănăstire ca mărime din Bulgaria. Se află la sud de Asenovgrad.35 SĂ VIZITĂM 1 Grădina botanică şi Complexul arhitectural „Palatul” .reşedinţa reginei Maria a României la începutul secolului 20. Albena O staţiune renumită în partea de nord a litoralului bulgăresc al Mării Negre.

Varna Cel mai mare oraş la Marea Neagră şi al treilea ca mărime din ţară. . în apropierea oraşului Belogradcik. Un loc încântător pentru odihnă şi ski. 6 7 Boroveţ Staţiune montană. situate în vestul Balcanilor. aşezată pe pantele de nord ale muntelui Rila.5 Stâncile de la Belogradcik Formaţiuni stâncoase unice. Supranumit „capitala maritimă a Bulgariei”.

9 Vitoşa bune pentru practicarea sporturilor de iarnă. 10 11 Munte în vecinătatea Sofiei ce oferă condiţii Mănăstirea Drianovo 12 Etăraa Muzeu de etnografie în aer liber lângă oraşul Gabrovo. Parc natural. În imediata apropiere se află rezervaţia arhitecturală Arbanasi. . Vidin Muzeul-cetate Baba Vida.8 Veliko-Tărnovo Veliko-Tărnovo e vechea capitală a Bulgariei. Monument istoric naţional aproape de oraşul Drianovo. Unul din principalele centre turistice ale ţării.

19 Pliska Rezervaţie arheologică. la Pliska. În anul 681. bogat în monumente arhitectonice.Unul dintre cele mai vechi oraşe din Europa. Se găseşte în partea de nord-vest a munţilor Balcani (Stara Planina). se pun bazele primului stat bulgar. Anticul Nesebăr este situat pe o pitorească insulă de mici dimensiuni. Peştera Magurata Una dintre cele mai mari şi frumoase peşteri din nord-vestul Bulgariei. . iar în timpul iernii prin formaţiunile de gheaţă. 15 Peştera impresionează prin dimensiuni. cu deosebite formaţiuni stâncoase. 16 Nesebăr 17 18 Peştera Ledenika Pamporovo Renumită staţiune de ski în munţii Rodopi.

Cel mai mare port bulgăresc la Dunăre şi unul din importantele centre economice din nordul Bulgariei.Ruse 25 26 Pietrele albastre Un parc natural în mţii Stara Planina (Balcani). 27 Slăncev briag O binecunoscută staţiune în partea de sud a litoralului bulgăresc al Mării Negre. 28 Sozopol Cea mai veche aşezare de pe litoralul bulgăresc al Mării Negre. Centrul oraşului este cunoscut prin arhitectura sa în stil baroc. Se află pe o peninsulă stâncoasă foarte pitorească. .

Adresări Domnul/Doamna/Domnişoara Господин/Госпожа/Госпожица  [gospodìn/gospojà/gospòjiţa] Doamnelor şi domnilor! Госпожи и господа!  [gospòji i gospodà] Dragi prieteni! Скъпи приятели!  [skằpi priìateli] Dragi oaspeţi! Скъпи гости!  [skằpi gòsti] Saluturi Bună dimineaţa! Добро утро!  [dobrò ùtro] Bună ziua! Добър ден!  [dòbăr den] Bună seara! Добър вечер!  [dòbăr vècer] Noapte bună! Лека нощ!  [lèka noşt] Salut/Bună! Здравей!/Здрасти!  [zdravèy/zdràsti] Salut! Привет!  [privèt] Ce mai faci? Kaк си?  [kak si] Ce mai faceţi? Как сте?  [kak ste] 43 .

....................optsprezece  осемнадесет  [osemnàdeset] 19...................douăzeci şi trei  двадесет и три  [dvàdeset i tri] 24.......zece  десет  [dèset] 11.........................şase  шест  [şest] 7........ broène] 0 ..patru четири  [cètiri] 5......cincisprezece  петнадесет  [petnàdeset] 16......................trei  три  [tri] 4........................................paisprezece  четиринадесет  [cetirinàdeset] 15...zero нула  [nùla] 1 ........ numărare   Числа..........................................unu (unul (un)/una (o)/unii..............................douăzeci şi unu/una  двадесет и един/една/едно  [dvàdeset i edìn/ednà/ednò] 22......doi/două  два/две  [dva/dve] 3. douăzeci şi patru  двадесет и четири  [dvàdeset i cètiri] 59 ....................................opt  осем  [òsem] 9................................................ броене   [cislà............treisprezece  тринадесет  [trinàdeset] 14......................................cinci  пет  [pet] 6......................................... nişte)  един/една/едно/ едни  [edìn/ednà/ednò/ednì] 2.nouăsprezece  деветнадесет  [devetnàdeset] 20.............nouă  девет  [dèvet] 10.............. numărare Numere.............doisprezece  дванадесет  [dvanàdeset] 13.................................şapte  седем  [sèdem] 8.........................................................................şaisprezece  шестнадесет  [şesnàdeset] 17..douăzeci  двадесет  [dvàdeset] 21.............douăzeci şi doi/două  двадесет и два/две  [dvàdeset i dva/dve] 23................unsprezece  единадесет  [edinàdeset] 12...........................................................................Numere................................şaptesprezece  седемнадесет  [sedemnàdeset] 18.........................

kak mòga da stìgna do] Mergeţi drept înainte.  [vărvète napràvo. как мога да стигна до... после. apoi.?  [izvinète. vă rog.  [na svetofàra zavìyte nalyàvo/nadyàsno] 82 . cum pot ajunge până la...  [v kòlko ceasằ şte pristìgnete v] Cât timp veţi rămâne? Колко време ще останете?  [kòlko vrème şte ostànete] Când vă întoarceţi? Кога се връщате?  [kogà se vrằştate] bagaj   багаж  [bagàj] concediu   отпуска  [òtpuska] dus/întors   отиване/връщане  [otìvane/vrằştane] excursie   екскурзия  [ekskùrzia] geantă   чанта  [ceànta] sosire/plecare   пристигане/заминаване  [pristìgane/zaminàvane] vacanţă   ваканция  [vakànţia] valiză   куфар  [kùfăr] Direcţii de deplasare Iertaţi-mă.? В колко часа ще пристигнете в....Călătoria Când plecaţi? Кога заминавате?  [kogà zaminàvate] La ce oră ajungeţi la..? Извинете. На светофара завийте наляво/надясно... Вървете направо.. pòsle] La semafor faceţi stînga/dreapta..

kădè se namìra nai-blìskata benzinostànţiya] 87 . къде се намира най-близката бензиностанция?  [izvinète. Трябва да заредя бензин.Condu cu atenţie! Карай внимателно!  [kàrai vnimàtelno] Drum bun! Приятен път!  [priyàten păt] apăs pe acceleraţie/ridic piciorul de pe acceleraţie   давам/ отнемам газ  [dàvam/otnèmam gas] centură de siguranţă   предпазен колан  [pretpàzen kolàn] frâne   спирачки  [spiràciki] lumini faza lungă/faza scurtă   дълги/къси светлини  [dằlghi/kằsi svetlinì] viteză ridicată/redusă   висока/ниска скорост  [visòka/nìska skòrost] La staţia de benzină staţia de benzină   бензиностанция   [benzinostànţiya] Trebuie să pun benzină. unde se află cea mai apropiată benzinărie? Извинете.  [tryàbva da zaredyà benzìn] Mă scuzaţi.

Не работи десният/левият мигач.  [ne rabòti dèsniyat/lèviyat migàci] S-au stricat ştergătoarele.  [sfằrşi mi benzìnăt] Îmi puteţi da puţină benzină? Можете ли да ми услужите с малко бензин?  [mòjete li da mi uslùjite s màlko benzìn] Motorul nu porneşte/nu se aprinde.  [povredìha se cistàcikite] Vreţi să mă ajutaţi să scoatem maşina în afara benzii de rulare? Бихте ли ми помогнали да отместим колата от пътното платно?  [bìhte li mi pomògnali da otmèstim kolàta ot pằtnoto platnò] Este vreun service auto prin apropiere? Наблизо има ли сервиз?  [nablìzo ìma li sèrvis] Puteţi suna la depanare? Може ли да се обадите на пътна помощ?  [mòje li da se obàdite nа pằtna pòmoşt] cablu de alimentare   кабел за прехвърляне на ток  [kàbel za   prehvằrlyane na tok] cablu de remorcare   теглич  [teglìci] canistră de benzină   туба за бензин  [tùba za benzìn] cauciuc de rezervă   резервна гума  [rezèrvna gùma] cauciuc spart   спукана гума  [spùkana gùma] cric   крик  [кriк] defecţiune. avarie   авария  [avària] depanare auto   пътна помощ  [pằtna pòmoşt] lumini de avarie   аварийни светлини  [avarìyni svetlinì] remorchez   изтеглям  [istèglyam] scule   инструменти  [instrumènti] triunghi de semnalizare   авариен триъгълник  [avàrien triằgălnik] 89 .Mă puteţi ajuta să schimb cauciucul? Можете ли да ми помогнете да сменя гумата?  [mòjete li da mi pomògnete da smenyà gùmata] Nu mai am benzină. Повредиха се чистачките. Свърши ми бензинът.  [motòrăt ne pàli/ne rabòti] Nu funcţionează semnalizatorul dreapta/stânga. Моторът не пали/не работи.

documente carnet de conducere   шофьорска книжка  [şofiòrska knìşka] carte de identitate   лична карта  [lìcina kàrta] cartea verde (de asigurare)   зелена (застрахователна) карта  [zelèna (zastrahovàtelna) kàrta] certificat de vaccinare internaţional   международен имунизационен сертификат  [mejdunaròden imunizaţiònen   sertifikàt] paşaport internaţional   международен паспорт  [mejdunaròden   paspòrt] viză   виза  [vìza] Date personale prenume tatălui   собствено име  [sòpstveno ìme] prenumele tatălui  бащино име  [bàştino ìme] nume (de familie)   фамилно име  [famìlno ìme] data naşterii   дата на раждане  [dàta na ràjdane] stare civilă   семейно положение  [semèino polojènie] căsătorit/căsătorită   женен/омъжена  [jènen/omằjena] necăsătorit/necăsătorită   неженен/неомъжена  [nèjenen/    neomằjena] divorţat/divorţată   разведен/разведена  [razvèden/razvèdena] văduv/văduvă   вдовец/вдовица  [vdovèţ/vdovìţa] cetăţenie   гражданство  [gràjdanstvo] locul naşterii   място на раждане  [myàsto na ràjdane] domiciliu   местожителство  [mestojìtelstvo] 97 .Acte.

...  [razbìli sa vratàta] Vreţi să mă ajutaţi? Бихте ли ми помогнали?  [bìhte li mi pomògnali] Când/cum s-a întâmplat? Кога/как се е случило това?  [kogà/kak se e slùcilo tovà] Numele şi adresa dvs... vă rog..  [otkràdnaha mi] geanta . Искам да съобщя за..кражба  [kràjba] o bătaie ....  [niàkoi e vlìzal v stàyata/ apartamènta mi] Au spart uşa..  [ìskam da săopştyà za] un furt . comunic..Furturi Mă scuzaţi.....портфейла  [portfèila] Cineva a pătruns în camera mea/apartamentul meu.......... agresiune   нападение  [napadènie] avocatа   адвокат  [advokàt] 99 .... Разбили са вратата. unde se află cea mai apropiată secţie de poliţie? Извинете....чантата  [ceàntata] maşina ....... mòlya] acte   документи  [dokumènti] anunţ..... къде е най-близкият полицейски участък?  [izvinète. informez   съобщавам  [săopştàvam] arest   арест  [arèst] arestez   арестувам  [arestùvam] atac...... Името и адреса Ви.. Откраднаха ми....   kăde e nài-blìskiyat poliţèiski uciàstăk] Vreau să anunţ/să reclam. .. Някой е влизал в стаята/апартамента ми.  [ìmeto i adrèsa vi....нападение   [napadènie] Mi s-a furat..... ... моля....побой  [pobòi] o agresiune .колата  [kolàta] portofelul ......

Трябват ми пари в брой.  [tryàbva da istèglya parì] Vreau să schimb nişte bani.  [ostànah bes parì] Îmi trebuie bani cash (în numerar). care este cursul zilei? Извинете. лева/евро?  [bìhte li mi dàli na zàem. kakằf e kùrsăt za denyà] Vreau să încasez acest cec.. Трябва да изтегля пари. В понеделник ще Ви/ти върна парите. която мога да напиша на чека?  [kakvà е maksimàlnata sùma. Искам да осребря този чек.  [ìskam da obmènya parì] Mă scuzaţi...bani   пари  [parì] bancă   банка  [bànka] Aveţi bani la dumneavoastră? Носите ли пари в себе си?  [nòsite li parì v sèbe si] Am rămas fără nici un ban.. koiàto mòga da napìşa na cèka] 101 .. Останах без пари. leva/euro? Бихте ли ми дали на заем . Искам да обменя пари.  [f ponedèlnik şte vi/ti vằrna parìte] Ştiţi dacă se află prin apropiere o bancă/un bancomat/o casă de schimb? Знаете ли къде тук има банка/банкомат/обменно бюро?  [znàete li kădè tuk ìma bànka/bankomàt/obmènno biùro] Trebuie să retrag nişte bani..  [tryàbvat mi parì v bròi] Îmi puteţi da cu împrumut . lèva/èvro] Luni o să vă/să-ţi dau banii înapoi. какъв е курсът за деня?  [izvinète.  [ìskam da osrebryà tòzi cek] Care este suma maximă pe care o pot trece în cec? Каква е максималната сума.

imagini latente.  [bankomàtăt ne vrằşta kàrtata mi] bancă   банка  [bànka] bancnotă   банкнота  [banknòta] bancomat   банкомат  [bankomàt] casă de schimb   обменно бюро  [obmènno biùro] valută   валута  [valùta] schimb valutar   обмен на валута  [obmèn na valùta] cursul (de schimb) valutar   (обменен) курс на валута  [(obmènen) kurs na valùta] bani mărunt. suprapuneri. filigran. Банкоматът не връща картата ми. fereastră transparentă în care e inscripţionată valoarea bancnotei.Mi-a rămas cardul în bancomat. 102 . Toate au ca elemente de siguranţă vizibile o bandă holografică. mărunţiş   дребни пари  [drèbni parì] bani cash   пари в брой  [parì f bròi] levă   лев  [lef] stotinki   стотинки  [stotìnki] euro   евро  [èvro] plată   плащане  [plàştane] achitare   изплащане  [izplàştane] cec   чек  [cek] notă de plată   сметка  [smètka] sumă   сума  [sùma] formular   формуляр  [formuliàr] taxă   такса  [tàksa] extras de cont   паричен запис  [parìcen zàpis] transfer de bani   превод на пари  [prèvod na parì] Acestea sunt bancnotele bulgăreşti în circulaţie. fir metalic.

ACASĂ Locuiesc la casă/într-un apartament/la mansardă/într-un apartament mansardat.   [na ftòriya/trètiya etàş] aparat de aer condiţionat   климатик   [klimatìk] ascensor. salon   хол   [hol] televizor   телевизор   [televìzor] terasă   тераса   [teràsa] toaletă   тоалетна   [toalètna] 114 . lift   асансьор   [asansyòr] baie   баня   [bànya] bucătărie   кухня   [kùhnya] camera copilului   детска стая   [dèţka stàya] cameră de zi   всекидневна   [fsekidnèvna] coridor.. şifonier   гардероб   [garderòp] dulap   шкаф   [şkaf] etaj   етаж   [etàş] masă   маса   [màsa] pat   легло   [leglò] scaun   стол   [stol] scări   стълби   [stằlbi] sufragerie.   [jivèya v kằşta/ apartamènt/mansàrda/mezonèt] Apartamentul este .. Апартаментът е. Живея в къща/апартамент/мансарда/мезонет..   [apartamèntăt e] de două camere (dormitoare)/trei camere   двустаен/тристаен   dvùstaen/trìstaen] la etajul doi/trei   на втория/третия етаж. canapea   диван   [divàn] dormitor   спалня   [spàlnya] dulap de haine.. culoar   коридор   [koridòr] divan.

şerveţel   салфетка   [salfètka] tacâmuri   прибори   [prìbori] tavă. platou   тава   [tavà] tigaie   тиган   [tigàn] vase de bucătărie   домакински съдове   [domachìnski sằdove] Spălat coş   кош   [koş] detergent pudră   прах за пране   [prah za pranè] lighean   леген   [leghèn] maşină de spălat rufe   пералня   [peràlnya] spălare automată   aвтоматично пране   [aftomatìcino pranè] spălare manuală   ръчно пране   [rằcino pranè] uscat/umed/ud   сухо/влажно/ мокро   [sùho/vlàjno/mòkro] uscător   сушилня   [suşìlnya] întind rufe la uscat   простирам   [prostìram] 116 . reşou   котлон   [kotlòn] pahar   чаша   [ciàşa] polonic   черпак   [cerpàk] produse   продукти   [prodùkti] strachină. cratiţă   тенджера   [tèngera] obligaţii casnice   домашни задължения   [domàşni zadăljèniya] ochi de aragaz sau electric. castron   купа   [kùpa] şervet.găti  готвя­  [gòtvya] lingură   лъжица   [lăjìţa] maşină de gătit  печка   [pècika] maşină de spălat vase   съдомиялня   [sădomiàlnia] oală.

  [ìskam ednà màsa za] două/trei/patru persoane   двама/трима/четирима души   [dvàma/trìma/cetirìma dùşi] nefumători/fumători   непушачи/пушачи  [nèpuşaci/puşàci] 118 . cramă   механа   [mehanà] grătar şi bere   скара-бира   [skàra-bìra] local   заведение   [zavedènie] pizzerie   пицaрия   [piţerìya] restaurant   ресторант   [restorànt] Aţi putea să-mi recomandaţi..   [bih ìskal/ ìskala da zapàzia ednà màsa za tàzi vècer/ùtre vècer] Vreau o masă pentru... Бих искал/а да запазя една маса за тази/утре вечер.. Искам една маса за..   [bìhte li mi preporằciali nyàkoi] un restaurant bun   добър ресторант   [dobằr restorànt] un restaurant nu foarte scump   не много скъп ресторант   [ne mnògo skăp restorànt] un restaurant cu specific naţional   ресторант с национална кухня   [restorànt s naţionàlna kùhnia] Aş dori să rezerv o masă pentru seara asta/mîine seară. Бихте ли ми препоръчали някой..Unde am putea să mâncăm/să bem ceva? Unde am putea să mâncăm/să bem ceva? Къде можем да хапнем/пийнем?   [kădè mòjem da hàpnem/piỳnem] bar (de noapte)   (нощен) бар   [(nòşten) bar] berărie   бирария   [biràriya] bufet   закусвалня   [zakusvàlnia] cafenea   кафене   [kafenè] cofetărie   сладкарница   [slatkàrniţa] cârciumă   кръчма   [krằcima] cârciumă...

с мармалад   [s marmalàt] cu brânză .............Menu Mic dejun mic dejun   закуска   [zakùska] Plăcintă/plăcintă mai mică...........със сирене   [săs sìrene] cu spanac ............... pateu   баница/баничка   [bàniţa/bànicika] cu brânză .................със спанак   [săs spanàk] Gogoaşă (un sortiment mai aparte) Мекица   [mechìţa] Covrig Геврек   [ghevrèk] Tutmanik (un fel de plăcintă cu brânză şi susan) Тутманик   [tùt-ma-nik] Cozonac   Козунак   [kozunàk] Croissant   Кроасан   [kroasàn] Sandwich Сандвич   [sàndvici] Unt Краве масло   [kràve màslo] Pateu Пастет   [pastèt] Şuncă Шунка   [şùnka] Salam Салам   [salàm] Crenvurşt Кренвирш   [krènvirş] Chiflă Кифла   [chìfla] cu marmeladă.със сирене   [săs sìrene] cu ciocolată....... ...........с шоколад   [s şokolàt] Brânză Сирене   [sìrene] Caşcaval Кашкавал   [kaşkavàl] Ou fiert Варено яйце   [varèno iayţè] 123 ....

Menu Roşii Домати   [domàti] Castraveţi Краставици   [kràstaviţi] Măsline Маслини   [maslìni] Dulceaţă Конфитюр   [konfitiùr] Miere Мед   [met] Macaroane Макарони   [makaròni] Tăiţei Юфка   [iufkà] Fulgi de ovăz Овесени ядки   [ovèseni iàtki] Müssli Мюсли   [myùsli] Băuturi băuturi   напитки   [napìtki] bragă (băutură nealcoolică pe bază de mei)   боза   [bozà] iaurt bătut cu apă (un fel de kefir)   айран   [airàn] lapte   мляко   [mlyàko] cafea   кафе   [kafè] ceai   чай   [ceài] suc   сок   [sok] 124 .

...пане   [panè] Creier Мозък   [mòzăk] Inimi Сърца   [sărţà] Supe Supe Супи   [sùpi] Supă de pui Пилешка супа   [pìleşka sùpa] Supă de perişoare Супа топчета   [sùpa tòpceta] Ciorbă de miel Агнешка чорба   [àgneşka ciorbà] Ciorbă de peşte Рибена чорба   [rìbena ciorbà] Ciorbă de burtă Шкембе чорба   [şkembè ciorbà] Ciorbă de fasole Боб чорба   [bop ciorbà] 127 ...........Menu Măruntaie Măruntaie Карантия/Дреболии   [karantìya/drebolìi] Rinichi Бъбреци   [bằbreţi] Ficăţei (prăjiţi) Дробчета (пържени)   [dròpceta (pằrjeni)] Limbă Език   [еzìk] natur ..................натюр   [natiùr] pane ......

legume şi ouă) Ruladă Stefani Руло Стефани   [rulò stefàni] (ruladă de carne tocată. carne tocată şi mirodenii. pregătiţi la cuptor) Musaca Мусака   [musakà] (mâncare din cartofi. muşchi (cu ciuperci) Филе (c гъби)   [filè (s gằbi)] Chebab Друсан кебап   [drùsan kebàp] (carne de porc înăbuşită cu ceapă şi mirodenii) Ghiveci Гювеч   [ghiuvèci] Kavarma Кавърма   [kavărmà] (carne cu ciuperci. pregătită la cuptor) Sărmăluţe în foi de varză/în foi de viţă Зелеви/Лозови сарми   [zèlevi/lòzovi sărmì] (orez şi carne tocată cu mirodenii se învelesc în foi de varză sau de viţă) 129 .Menu Şniţel vienez Виенски шницел   [viènski şnìţel] Coaste de porc Свински ребърца   [svìnski rebărţà] File. ouă şi castraveciori muraţi la cuptor) Drob-sarma Дроб-сарма   [drop-sărmà] (măruntaie de miel cu orez şi mirodenii la cuptor) Ardei umpluţi Пълнени чушки   [pằlneni ciùşki] (ardei umpluţi cu carne şi orez.

......................полусухо   [polusùho] vărsat .................. ...тъмна   [tằmna] la halbă .... şampanie Шампанско   [şampànsko] 136 ........... ........бяло   [byàlo] roşu ........................сладко   [slàtko] Vermut Вермут   [vermùt] alb ......сухо   [sùho] demisec ...........................светла   [svètla] brună ..наливно   [nalìvno] dulce ...червено   [cervèno] sec .................................червен   [cervèn] Vin spumos....Menu Cocktail Коктейл   [koktèil] Whisky Уиски   [ùiski] Bere Бира   [bìra] blondă ..бял   [byàl] roşu ...........наливна   [nalìvna] Vin Вино   [vinò] alb ......................

prăjire   печене   [pècene] în cuptor   на фурна   [na fùrna] la grătar   на скара   [skàra] pe barbecue   на барбекю   [na barbechiù] la grill   на грил   [na gril] pane   паниране   [panìrane] marinare   мариноване   [marinòvane] conservare   консервиране   [konservìrane] cuptor cu microunde   микровълнова фурна   [mikrovằlnova fùrna] pregătit în casă   домашно приготвено   [domàşno prigòtveno] Gustul mâncării gustos/ fără gust   вкусно/безвкусно   [fkùsno/bèzvkusno] sărat/nesărat   солено/безсолно   [solèno/bezsòlno] acru   кисело   [kìselo] dulce   сладко   [slàtko] amar   горчиво   [gorcìvo] usturat   люто   [lyùto] 137 . înăbuşit   задушаване   [zaduşàvane] prăjire   пържене   [pằrjene] coacere.Pregătirea hranei bucătar/bucătăreasă   готвач/готвачка   [gotvàci/gotvàcika] bucătărie   кухня   [kùhnya] reţetă   рецепта   [reţèpta] Moduri de pregătire fierbere   варене   [varène] fierbere la abur.

  [mirìşe] plăcut/neplăcut   приятно/неприятно   [priyàtno/nepriyàtno] la ars   на изгоряло  [na izgoryàlo] Miroase îngrozitor! Ужасно мирише!   [ujàsno mirìşe] Însuşiri ale hranei (nu e) proaspăt   (не е) прясно   [(ne e) pryàsno] ars   изгоряло   [izgoryàlo] aţos   жилаво   [jìlavo] cald   топло   [tòplo] copt   изпечено   [izpèceno] crud   сурово   [suròvo] fierbinte   горещо   [gorèşto] fiert   сварено   [svarèno] fraged   крехко   [krèhko] mare   голямо   [golyàmo] mic.. puţin   малко   [màlko] moale   меко   [mèko] mult   много   [mnògo] pane   панирано   [panìrano] prăjit   изпържено   [izpằrjeno] rece   студено   [studèno] răscopt   препечено   [prepèceno] suculent   сочно   [sòcino] tare   твърдо   [tvằrdo] uscat   сухо   [sùho] Ingrediente boia de ardei   червен пипер   [cervèn pipèr] ingrediente   подправки   [potpràfki] ketch-up   кетчуп   [chètciup] muştar   горчица   [gorcìţa] oţet   оцет   [oţèt] piper   черен пипер   [cèren pipèr] sare   сол   [sol] 138 .Miros Miroase.. Мирише...

strugure   грозде   [gròzde] vişină   вишна   [vìşna] Legume ardei   чушка/пиперка   [ciùşka/pipèrka] legume   зеленчуци   [zelenciùţi] broccoli   броколи   [bròkoli] cartof/cartofi   картоф/картофи   [kartòf/kartòfi] castravete   краставица   [kràstaviţa] ceapă   лук   [luk] conopidă   карфиол   [karfiòl] dovlecel   тиквичка   [tìkvicika] fasole verde   зелен боб   [zelèn bop] morcov   морков   [mòrkof] ridiche   ряпа/репичка   [ryàpa/rèpicika] roşie/roşii   домат/домати   [domàt/domàti] salată verde   маруля   [marùlya] spanac   спанак   [spanàk] usturoi   чесън   [cèsăn] varză   зеле   [zèle] vânătă   патладжан   [patlageàn] 140 .

peltea   желе   [jelè] marmeladă   мармалад   [marmalàt] miere   мед   [met] prăjitură (cu blat şi cremă)   паста   [pàsta] rahat   локум   [lokùm] ruladă   руло   [rulò] sirop   сироп   [siròp] tort   торта   [tòrta] îngheţată   сладолед   [sladolèt] Băuturi apă minerală carbogazoasă   газирана вода   [gazìrana vodà] apă minerală plată   минерална вода   [mineràlna vodà] bere   бира   [bìra] cacao   какао   [kakào] cafea decofeinizată   безкофеиново кафе   [beskofeìnovo kafè] cafea   кафе   [kafè] ceai   чай   [cèay] pacheţel de ceai   пакетче чай   [pakètce cèay] suc natural   натурален сок   [naturàlen sok] vin   вино   [vìno] ţuică   ракия   [rachìya] 148 .usturoi   чесън   [cèsăn] ţelină   целина   [ţèlina] Produse de cofetărie biscuiţi   бисквити   [biskvìti] bomboane   бонбони   [bonbòni] chec   кекс   [kex] ciocolată   шоколад   [şokolàt] cremă   крем   [krem] dulceaţă   конфитюр   [konfityùr] dulceaţă   сладко   [slàtko] dulciuri. prăjituri   сладки   [slàtki] halva   халва   [halvà] jeleu.

ciorapi cu chilot   чорапогащник   [ciorapogàştnik] fes (de schior)   скиорска шапка   [shiòrska şàpka] fustă   пола   [polà] haină   дреха   [drèha] impermeabil   дъждобран   [dăjdobràn] in   лен   [len] jachetă   яке   [iàche] larg/strâmt   широко/тясно   [şiròko/tyàsno] lenjerie de corp   бельо   [belyò] lână   вълна   [vằlna] maieu   потник   [pòtnik] material textil   плат   [plat] mic/mare   малко/голямо   [màlko/golyàmo] model   модел   [modèl] mănuşi   ръкавици   [răkavìţi] mărime   размер   [razmèr] mătase   коприна   [koprìna] palton   палто   [paltò] pantalon   панталон   [pantalòn] pantaloni scurţi   къси панталонки   [kằsi pantalònki] piele   кожа   [kòja] pijama   пижама   [pijàma] prosop de plajă   плажна кърпа   [plàjna kằrpa] 150 .blugi   дънки   [dằnki] bluză   блуза   [blùza] boxeri   боксерки   [bòxeri] bumbac   памук   [pamùk] chiloţi   гащи   [gàşti] ciorapi   чорапи   [cioràpi] comod/incomod   удобно/ неудобно   [udòbno/neudòbno] costum de baie   бански костюм   [bànschi kostyùm] costum   костюм   [kostyùm] cravată   вратовръзка   [vratovrằska] croială   кройка   [kròika] culoare   цвят   [ţvyàt] cămaşă de noapte   нощница   [nòştniţa] cămaşă   риза   [rìza] deschis/închis la culoare   светло/тъмно   [sfètlo/tằmno] dres.

vestă   жилетка   [jilètka] pulovăr   пуловер   [pulòver] pălărie de plajă/de pai/de fetru   плажна/сламена/фьотрена шапка   [plàjna/slàmena/fyòtrena şàpka] pălărie de soare   шапка за слънце   [şàpka za slằnţe] pălărie   шапка   [şàpka] rochie   рокля   [ròkliya] sacou   сако   [sakò] scurt/lung   късо/дълго   [kằso/dằlgo] slip   слип   [slip] sutien   cутиен   [sutìen] tanga   прашки   [pràşki] şal   шал   [şal] şort   шорти   [şòrti] ţesătură naturală/sintetică   естествена/изкуствена материя   [estèstvena/iskùstvena matèria] T-shirt   тениска   [tèniska] Accesorii аccesorii   аксесоари   [aksesoàri] ac de cravată   игла за вратовръзка   [iglà za vratovrằska] bijuterie   бижу   [bijù] bijuterii din aur/argint   златна/сребърна бижутерия   [zlàtna/ srèbărna bijutèriya] bretele   тиранти   [tirànti] broşă   брошка   [bròşka] brăţară   гривна   [grìvna] ceas   часовник   [ceasòvnik] cercei   обеци   [obeţì] curea   колан   [kolàn] geantă bărbătească/de damă   мъжка/   дамска чанта   [mằşka/dàmska cèanta] inel   пръстен   [prằsten] lănţișor. lanţ   верижка   [verìşka] mărgele   гердан   [gherdàn] panglică   панделка   [pàndelka] podoabă   украшение   [ukraşènie] 151 .pulovăr cu nasturi.

pungă de plastic   найлонова торбичка   [naylònova torbìcika] scrumieră   пепелник   [pepelnìk] tirbuşon   тирбушон   [tirbuşòn] şerveţele   салфетки   [salfètki] La magazinul de aparate electrice şi electrocasnice magazin de aparate electrice şi electrocasnice   магазин за електроуреди   [magazìn za elektroùredi] aspirator   прахосмукачка   [prahosmukàcika] baterie   батерия   [batèriya] bec   крушка   [krùşka] congelator   фризер   [frìzer] fier de călcat   ютия   [iutìya] filtru de cafea   кафеварка   [kafevàrka] frigider   хладилник   [hladìlnik] grătar   скара   [skàra] lanternă   електрическо фенерче   [elektrìcesko fenèrce] încărcător   зарядно устройство   [zaryàdno ustròystvo] maşină de gătit   печка   [pècika] prelungitor   удължител   [udăljìtel] priză   щепсел   [ştèpsel] uscător de păr   сешоар   [seşoàr] La magazinul de jucării magazin de jucării   магазин за играчки   [magazìn za igràciki] avion   самолет   [samolèt] balon   балон   [balòn] cuburi   кубчета   [kùbceta] iepuraş   зайче  [zàyce] jucărie din cauciuc   гумена играчка   [gùmena igràcika] păpuşă   кукла   [kùkla] role   ролери   [ròleri] trenuleţ   влакче   [vlàkce] ursuleţ de pluş   плюшено мече   [pliùşeno mecè] 154 .

takà е dobrè] barbă   брада   [bradà] bigudiuri   ролки (за коса)   [ròlchi (za kosà)] blond/blondă   pyc/руса   [rus/rùsa] breton   бретон   [bretòn] castaniu/castanie   кестеняв/кестенява   [chestenyàf/chestenyàva] cărare   път   [păt] gel de păr   гел за коса   [ghel za kosà] 157 ..   [boyadìsvane na kosàta] Un spălat şi coafat. Така е добре. Много благодаря.coafor şi frizerie coafor şi frizerie   фризьорски салон   [friziòrski salòn] Aş dori.   [ne mnogo kằso/ mnogo kằso/màlko po-kăso] Un vopsit de păr Боядисване на косата. Aşa e bine. Подстригване. Скъсете ми мустаците/брадата. Измиване и сешоар.   [skăsète mi mustàţite/bradàta] Vă mulţumesc mult. Искам...   [ìskam] Un tuns..   [brằsnene] Să-mi scurtaţi mustăţile/barba.   [izmìvane i seşoar] Un bărbierit Бръснене.   [mnògo blagodaryà.   [potstrìgvane] Nu foarte scurt/Foarte scurt/Puţin mai scurt He много късо/Много късо/Малко по-късо.

să punem o coroană   да се сложи коронка   [da se sloji korònka] să curăţăm tartrul   да се почисти зъбният камък   [da se pocìsti zằbniyat kàmăk] anestezie   упойка   [upòika] carie   кариес   [kàries] coroană   коронка   [korònka] dinte incisiv   резец   [rezèţ] dinte. măsea   зъб   [zăp] durere de dinte (de măsea)   зъбобол   [zăbobòl] gingie   венeц   [venèţ] maxilar   челюст   [cèliust] măsea de minte   мъдрец   [mădrèţ] măsea. handicapat   инвалид   [invalìt] Alfabetul Braille   Браилова азбука   [braìlova àzbuka] adaptat pentru invalizi   пригоден за инвалиди   [prigodèn za invalìdi] ajutor la urcare/la coborâre   помощ при качване/при   слизане   [pòmoşt pri kàcivane/pri slìzane] baston   бастун   [bastùn] câine însoţitor   куче-водач   [kùce-vodàci] cârjă   патерица   [pàteriţa] cărucior de invalizi   инвалидна количка   [invalìdna kolìcika] limba gesturilor   език на жестовете   [ezìk na jèstovete] mut/mută   ням/няма   [nyam/nyàma] orb/oarbă   сляп/сляпа   [slyàp/slyàpa] rezervat pentru persoane handicapate invalizi   място за   инвалиди   [myàsto za invalìdi] surd/surdă   глух/глуха   [gluh/glùha] surdomut   глухоням   [gluhonyàm] însoţitor   придружител   [pridrujìtel] 169 . molar   кътник   [kằtnik] plombă   пломба   [plòmba] proteză   протеза   [protèza] punte   мост   [most] tartru   зъбен камък   [zằben kàmăk] Invaliditate invalid.

Два на нула.   [hòdya na fìtnes] Există aici......Cum vă menţineţi în formă? Как се поддържате във форма?   [kak se podằrjate văf fòrma] Practicaţi vreun sport? Спортувате ли?   [sportùvate li] Fac jogging/înot/merg cu bicicleta.?   [tuk ìma li] bazin de înot .... volei...... Тичам/плувам/карам колело. Тренирам.... Искам да гледам футболния мач/волейболната среща...   [ìskam da glèdam fùtbolniya màci/vòleibolnata srèşta] Când/Unde va avea loc întrecerea? Кога/Къде ще се проведе състезанието?   [kogà/kădè şte se provedè săstezànieto] Cât costă biletul? Колко струва билетът?   [kòlko strùva bilètăt] Care e rezultatul? Какъв е резултатът?   [kakằf е rezultàtăt] Doi la zero..   [igràya na tènis/vòleibol/fùtbol] Mă antrenez...   [tìciam/plùvam/kàram kolelò] Joc tenis........фитнес зала   [fìtnes zàla] Vreau să urmăresc meciul de fotbal/întâlnirea de volei..   [trenìram] Merg la fitness. fotbal.... Играя тенис/волейбол/футбол...   [dva na nùla] 172 ...плувен басейн   [plùven basèin] solar .? Тук има ли. Ходя на фитнес.солариум   [solàrium] sală de fitness ......... ..

. Искам да наема.   водни ски.   [ìskam da naèma .   водно колело.   шезлонг. Отивам на плаж.   лодка. Изгарям/изгорях на слънцето.   [otìvam na plaj] Vreau să închiriez ..   [şezlònk] o umbrelă...   [ciadằr] o barcă.   [lòtka] schiuri acvatice..   [izgàryam/izgoryàh na slằnţeto] 174 .   чадър.   [vòdni schi] o hidrobicicletă.   [vòdno kolelò] Cât costă pe oră/pe zi? Колко струва на час/на ден?   [kòlko strùva na ceas/na den] Mă ard/M-am ars la soare.] un şezlong.săritură cu paraşuta   скачане с парашут   [skàciane s paraşùt] tenis   тенис   [tènis] teren de joacă   игрище   [igrìşte] victorie   победа   [pobèda] volei   волейбол   [vòleibol] zbor cu deltaplanul   летене с делтаплан   [letène s deltaplàn] La mare mare   море   [morè] Merg la plajă.

Искам да отидем на театър/опера/балет/кино..в ложата   [f lòjata] 177 ..   mòlya] Locurile sunt......... Местата са..на балкона   [na balkòna] la lojă ..... cinema Aveţi un program cu evenimentele culturale? Имате ли програма на културните събития?   [ìmate li progràma   na kultùrnite săbìtiya] Vreau să mergem la teatru/operă/balet/film (cinema)..на партера   [na pàrtera] la balcon . operă..............   [dva bilèta za dovecera/ùtre.   [mestàta sa. моля.......] la parter .   [ìskam da otìdem   na teàtăr/òpera/balèt/chìno] Ce filme rulează la cinematografe? Какво дават по кината?   [kakvò dàvat po kinàta] Ce se joacă mâine/săptămâna viitoare la teatru? Какво се играе утре/следващата седмица в театъра?   [kakvò se   igràe ùtre/slèdvaştata sèdmiţa f teàtăra] Să vedem afişul! Да видим афиша!   [da vìdim afìşa] Aţi putea să-mi recomandaţi o piesă de teatru? Бихте ли ми препоръчали театрална постановка?   [bìhte li mi   preporằciali teatràlna postanòfka] Când începe spectacolul/reprezentaţia? Кога започва представлението?   [kogà zapòciva pretstavlènieto] Două bilete pentru seara aceasta/mâine.Teatru. Два билета за довечера/утре... vă rog.... balet.

?   [ìmate li kàrta na] Ce obiective turistice sunt aici? Какви забележителности има тук?   [kakvì zabelejìtelnosti ìma tuk] Neapărat trebuie să vedeţi/să vizitaţi.. Задължително трябва да видите/посетите........   [zadăljìtelno tryàbva da vìdite/posetìte] Vom vizita. expoziţii Aveţi o hartă a..? Ще разгледаме ли.. Духови/клавирни/струнни/ударни музикални инструменти.? Имате ли карта на.?   [şte razglèdame li] 181 .   [dùhovi/klavìrni/strùnni/ùdarni muzikàlni instrumènti] acordeon   акордеон   [akordeòn] caval   кавал   [kavàl] chitară   китара   [chitàra] cimpoi   гайда   [gàida] clarinet   кларнет   [klarnèt] clavecin   клавесин   [klavesìn] contrabas   контрабас   [kontrabàs] fagot   фагот   [fagòt] flaut   флейта   [flèita] fluier   свирка   [sfìrka] harpă   арфа   [àrfa] mandolină   мандолина   [mandolìna] oboi   обой   [obòy] orgă   орган   [òrgan] pian   пиано   [piàno] timpan   тъпан   [tằpan] tobă.Instrumente muzicale de suflat/cu clape/cu coarde/de percuţie. baterie   барабан   [barabàn] trombon   тромбон   [trombòn] trompetă   тромпет   [trompèt] tubă   тръба   [trăbà] vioară   цигулка   [ţigulka] violoncel   виолончело   [violoncèlo] violă   виола   [viòla] Muzee...

Forme ale naturii natura   природа   [priròda] cascadă   водопад   [vodopàd] deal   хълм   [hălm] depresiune. tufă  храст  [hrast] arin   ела   [elà] brad   бор   [bor] carpen   габър   [gàbăr] 185 . fluviu   река   [rekà] stânci   скали   [skalì] şes. câmpie   равнина   [ravninà] vale   долина   [dolinà] vulcan   вулкан   [vulkàn] Plante Arbori şi arbuşti conifere/foioase  иглолистни/широколистни дървета   [iglolìsni/ şirokolìsni dărvèta] Pădure deasă/frumoasă. Гъста/хубава гора. vâlcea   низина   [nizinà] insulă   остров   [òstrof] mare   море   [morè] munte   планина   [planinà] ocean   океан   [ochèan] peninsulă   полуостров   [poluòstrof] relief   релеф   [relèf] râu.   [gằsta/hùbava gorà] alun   лешник   [lèşnik] arbore  дърво  [dărvò] arbușt.

Dicţionar bulgar–român А [a] авария [avàriya] avarie август [àvgust] august авиокомпания [avio­kom­pà­ niya] companie aeriană автобус [aftobùs] autobuz автогара [aftogàra] autogară автоматичен [aftomatìcen] auto­mat автомивка [aftomìfka] spălătorie auto автомобил [aftomobìl] automobil автостоп [aftostòp] autostop автор [àftor] autor агне [àgne] miel адвокат/ка [advokàt/ka] avocat/ă адрес [àdres] adresă аз [as]. eu. piscină . нa мен(e)/мен(е) [na mèn(e)/mèn(e)] mie/ pe mine акварел [akvarèl] acuarelă аквариум [akvàrium] acvariu актьор/актриса [aktyòr/aktrìsa] actor/actriţă акула [akùla] rechin аларма [alàrma] alarmă алергия [alèrghiya] alergie алкохол [alkohòl] alcool анцуг [ànţug] trening апарат [aparàt] aparat апартамент [apartamènt] apartament апетит [apetìt] apetit април [aprìl] aprilie аптека [aptèka] farmacie 194 арест [àrest] arest арестувам [arestùvam] a aresta архитектура [arhitektùra] arhitectură асансьор [asansiòr] ascensor астма [àstma] astm(ă) ауспух [àuspuh] tobă de eşapament Б [b] баба [bàba] bunică бавен/бавна [bàven/bàvna] încet/înceată бавя (се) [bàvya (se)] a întârzia. magazie бариера [barièra] barieră барман/ка [bàrman/ka] barman/ barmaniţă басейн [basèyn] bazin. a zăbovi багаж [bagàş] bagaj багажник [bagàjnik] portbagaj бадем [badèm] migdală бакшиш [bakşìş] bacşiş балкон [balkòn] balcon балон [balòn] balon банан [banàn] banană банка [bànka] bancă банкнота [banknota] bancnotă банкомат [bankomàt] bancomat бански (костюм) [bànski (kostyùm)] costum de baie баня [bànya] baie бар [bar] bar барака [baràka] baracă.

a deştepta будя дави се [dàvya/dàvi se] (ce) [bùdya (se)] a (se) înrăutăţi. a înmatri(se)] cula регистрирам (се) a (se) urca. a majora качвам (се) [kàcivam (se)] [reghistrìram (se)] 233 . a (se) agrava a (se) trezi. a (se) amu[pocìvam (si)] za забавлявам (се) a (se) pierde. a înclina навеждам (се) [navèjdam a (se) întâlni. a arde [vrằştam (se)] la soare. a (se) prăji. deplasa движа/ движи се [dvija/dvìji se] a (se) dezbrăca обличам (се) [oblìciam (se)] a (se) odihni почивам (си) a (se) distra. a rătăci изгубвам (се) [izgùbvam (se)] [zabavlyàvam (se)] a (se) exersa. a se vedea. a se bronza пека a (se) juca играя [igràya] (ce) [pekà] a (se) lupta воювам/воюва a (se) cufunda. a practia (se) plânge оплаквам (се) ca упражнявам (се) [oplàkvam (se)] [uprajnyàvam (se)] a (se) reface. reconstitui възстановявам (се) a (se) fierbe варя (се) [varyà (se)] [văstanovyàvam (se)] a (se) impresiona впечатлявам a (se) simţi. a (se) scula din влошавам (се) [vloşàvam somn. a trage din. a (se) deştepta събуждам (се) [săbùjdam (se)] a (se) înregistra. a întâmpina срещам (ce) (se)] a (se) bucura радвам (се) [srèştam (se)] [ràdvam (se)] a (se) întoarce връщам (ce) a (se) coace. a (se) resimţi (се) [fpeciatlyàvam (se)] чувствам (се) [ciùfstvam (se)] a (se) îmbolnăvi разболявам a (se) trage. a plonja [voiùvam/voiùva] гмуркам (се) [gmùrkam (se)] a (se) mişca. a (se) ridica. restabili. a induce în eroare заблуждавам (се) [zablujdàvam se] a (se) apleca. a suge се [razbolyàvam se] дърпам (ce)[dằrpam] a (se) îneca /se îneacă давя/ a (se) trezi.Dicţionar român–bulgar A a (se) înşela.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful