PENCEMARAN AIR Air merupakan sumber yang sangat penting dalam kehidupan manusia.

Hampir semua aktiviti yang dilakukan memerlukan air. Oleh itu, air merupakan keperluan asas yang penting.Pada masa dahulu, air bersih boleh diperolehi dari sungai dan tasik.Namun malang sekali, punca air bersih semakin berkurangan dan amat sukar diperolehi kerana berlakunya pencemaran air. Air kini perlu dirawat dulu sebelum selamat digunakan.

Pencemaran air berlaku adalah hasil daripada aktiviti manusia sendiri. Antaranya ialah pembuangan sampah sarap dan bahan kumbahan secara tidak bermoral ke dalam sungai. Sampah sarap dan bahan kumbahan dari kawasan perbandaran telah menyebabkan berlakunya pencemaran air. Hal ini menyebabkan air tercemar dan tidak selamat digunakan.

Penebangan pokok-pokok di hutan untuk tujuan komersial juga menyumbangkan pencemaran air. Pokok-pokok ditebang untuk membuka penempatan baru untuk kediaman manusia dan mendirikan kilang. Akibatnya, penerokaan tersebut menyebabkan hakisan tanah dan seterusnya tanah runtuh akan masuk ke dalam sungai dan menjadi mendakan. Mendakan ini boleh mencetakkan lagi paras air sungai dan seterusnya menyebabkan berlakunya banjir kilat.

Pengusaha kilang berusaha untuk menjimatkan kos dengan mengambil jalan mudah iaitu membuang sisa-sisa toksik ke dalam sungai. Sikap yang tidak bertanggungjawab dan mementingkan keuntungan telah membutakan hati dan perasaan manusia terhadap alam sekitar.Tangki takungan bawah tanah dapat mengatasi masalah pelepasan air buangan domestik terus ke dalam sistem perparitan dan juga boleh merawat air dengan menggunakan bioteknologi selaras dengan usaha negara menjadikan Malaysia sebagai pusat bioteknologi rawatan air.sumbersumber protein semakin berkurangan. Antara langkahlangkah yang boleh diambil ialah menyediakan tangki takungan bawah tanah yang merawat. Dalam usaha mengekalkan tahap pencemaran air semasa supaya tidak menjadi lebih serius maka langkah-langkah yang wajar harus diambil. Pembuangan baja dan racun perosak kimia dari kawasan pertanian juga menyebabkan pencemaran air. kerajaan juga harus memperuntukan sejumlah wang supaya sistem perparitan dari kawasan perumahan . Bahan-bahan beracun ini akan membunuh hidupan air dan juga mengakibatkan kandungan oksigen di dalam sungai dan seterusnya menjejaskan ekosistem. Air hujan akan membawa baja dan racun perosak kimia yang digunakan oleh petani ke dalam sungai. Selain itu. Secara tidak langsung.Pembuangan ini dianggap mudah kerana tidak memerlukan kos pelupusan.Kilang-kilang yang dibina di tepi sungai menyumbang ke arah pencemaran air.Bahan-bahan kimia yang dibuang itu akan membunuh hidupan akuatik seperti ikan dan tumbuhan laut.

Kita harus fikirkan keadaan generasi akan datang yang terpaksa menanggung hasil tindakan yang kita buat hari . Malaysia merupakan sebuah negara yang maju namun kepesatan pertumbuhannya itu menyebabkan masyarakat tidak menyedari kesan sampingan terhadap alam sekitar. pemasangan perangkap sampah adalah perlu. dengan adanya pendedahan media massa tentang isu pencemaran. Kita tidak seharusnya mementingkan diri sendiri. kempen kitar semula dan sebagainya. Selain itu. Oleh itu. masyarakat umum akan berhati-hati dalam menangani masalah pencemaran. Selain membersih. Untuk memastikan supaya sampah sarap tidak menyebabkan sistem perparitan tersumbat maka penyelenggaraan berkala seharusnya dijalankan iaitu satu atau dua kali sebulan. kempen kesedaran harus diadakan. Kempen-kempen ini dapat memberi kesan yang mendalam terhadap masyarakat. Pada hari ini.terutamanya kawasan perindustrian serta pengusaha kedai makanan harus dibina saluran paip khas supaya bahan buangan dapat dikumpulkan di dalam tangki tangkungan tersebut sebelum disalurkan ke dalam sistem perparitan. Untuk mengatasi masalah sikap masyarakat yang bersikap tidak peduli. sahabat alam. Dengan cara in. Antara kempen-kempen yang melindungi alam sekitar ialah kempen cintailah sungai kita. Setakat ini. Perangkap sampah harus dipasang di tempat-tempat yang strategik di sepanjang parit utama untuk memerangkap sampah sarap dan juga memudahkan pengurusan penyelenggaran. maka sampah sarap tidak akan menyebabkan sekatan air serta tidak terlepas ke sistem saliran utama di sungai. mereka juga menanamkan kesedaran kepada penduduk tempatan tentang kepentingan sungai. Kempen cintai sungai telah menjalankan banyak aktiviti untuk membersihkan kawasan sungai. media massa memainkan peranan yang penting dalam membentuk cara pemikiran semua pengguna. media massa yang paling banyak membuat pendedahan tentang isu pencemaran ialah majalah dan surat khabar. untuk mengatasi masalah sampah sarap dialirkan oleh air melalui longkang.

Pencemaran udaraterbahagi kepadatiga iaitu pencemar primer.Titisan air dalam awan mengandungi gas-gas beracun menyebabkan curahan hujan asid akan berlaku.kanser kulit. Pulau Pinamg. PENCEMARAN UDARA Pencemaran udara persis didefinasikan atau jitu ditakrifkan sebagai kehadiran satu atau lebih substansi fizik. dan laut. atau biologi di atmosfera dalam jumlah yang dapat membahayakan kesihatan manusia.sulfur dioksida. Oleh itu. tasik. Kesan-kesan akibat pencemaran ialah seperti penipisan ozon. kimia.haiwan. Hujan asid berlaku apabila sinaran matahari menyerap air dari sumber air seperti sungai.Titisan air ini akan mengalami proses pemeluwapan dan membentuk awan. Johor Bahru diperkirakan 70% pencemaran yang terjadi akibat kenderaan bermotor. pemanasan global. sulfur monoksida dan wap air akan menghasilkan asap sulfurik.gangguan pada kesihatan manusia secara umum serta menurunkan kualiti udara. Hydro carbon. Pencemaran udara adalah tercampurnya unsur-unsur berbahaya kedalam atmosfera yang dapat mengakibatkan terjadinya kerosakan lingkungan. cfc. benda partikular (pm).Contohnya. Pencemaran sekunder merupakan pencemaran yang terbentuk dari reaksi pencemaran-pencemaran primer di atmosfera. Shah Alam. .kepupusan haiwan dan tumbuh-tumbuhan. Pencemaran udara ini boleh menjadi satu isu alam sekitar yang semakin membimbangkan negara. Contohnya. plumbum dioksida (Pb).Hal ini menyebabkan pelbagai impak negatif kepada manusia dan alam sekeliling. karbon dioksida (co2). kita harus menjalankan kewajipan kita dalam menjaga alam sekitar dengan baik. Di kota-kota besar seperti Kuala Lumpur. gas ozon. kolam. hujan asid. Pencemar primer ialah pencemaran yang ditimbulkan secara langsung dari sumber pencemaran udara. penyakit. penyakit. nitrogen dioksida (so2). Terdapat pelbagai jenis bahan pencemar iaitu karbon monoksida(co).mengganggu estetika dan kenyamanan alam sekitar.ini. Penyebab utama pencemaran udara ialah akibat adanya kenderaan bermotor khususnya di bandar-bandar besar.sekunder.Pencemaran udara boleh menyebabkan pelbagai kesan negatif kepada manusia dan alam sekitar.

seperti sahabat alam sekitar harus mengadakan kempen-kempen kesedaran seperti “cintailah alam sekitar”.sulfur dioksida dan sebagainya. berkongsi kereta. kompaun dan sebagainya.karbon monoksida.kesan rumah hijau dan sebagainya.Selain itu . Jas (jabatan alam sekitar) haruslah menguatkuasakan undang-undang di bawah Akta kualiti Alam Sekeliling 1974. badan bukan kerajaan NGO.Peningkatan suhu. Pihak yang dibuktikan bersalah haruslah dikenakan hukuman seperti penjara. Jabatan Alam Sekitar harus mengadakan rondaan darat dan udara dari semasa ke semasa untuk menyiasat punca pencemaran udara ini. .”cintailah hutan kita” dan sebagainya. mengurangkan penggunaan alat yang mengandungi cfc seperti penghawa dingin. Selain itu. Terdapat pelbagai langkah bagi mengatasi masalah pencemaran ini. Seterusnya. aerosol harus dijadikan sebagai langkah pencegahan. aktiviti seperti menanam semula anak pokok.menyebabkan udara tercemar dengan pelbagai gas-gas beracun seperti karbon dioksida. kemelut pencemaran udara merupakan cancer sosial yang kian merebak kebelakangan ini. mewartakan hutan simpanan.suhu min di malaysia akan berubah akibat pencemaran udara dan mengakibatkan jerebu.Hal ini kerana. Tuntasnya.peningkatan suhu juga menyebabkan pelbagai kesan. “cintailah bumi kita”. Sekiranya masyarakat kita tidak berganding bahu untuk melumpuhkan cancer sosial yang kian merebak ini kemungkinan besar ia akan menjadi satu kemelut yang membinasakan masa depan semua.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful