You are on page 1of 15

neatkargie forex eksperti

PAMATI & NOSLPUMI 15 MINTS

Apgsti Forex pamatus triecientemp!

Satur ilustrcijas. Nesatur deni.

www.forex24.lv

THIS CONTENT IS COPYRIGHTED. YOU ARE NOT ALLOWED TO COPY, EDIT, SHARE IT OR ANY OTHER USE WITHOUT PERMISSION.

Forex priekrocbas

Pelni pat krzes laik


Kamr akciju tirgus un komercbanku depozti krzes laik krt smag depresij, forex tikai plaukst un ze, jo jebkuru valtas svrstbu virzienu var izmantot lai pelntu. Krtos tirgus forex tirdzniecbai ir tikpat labs peai k plaukstos.

Strd, guot putkl


Viss, kas Tev nepiecieams, lai sktu pelnt ir dators vai viedtlrunis, interneta pieslgums un protams galva uz pleciem. Darba vietu un mrus vari izvlties sev pats!

25$
Viegli noteikumi

Sc ar 25$
Atirb no citiem nanu tirgiem, Tev nav jbt milzu uzkrjumiem, lai iesaisttos. Ir labas un uzticamas platformas, kur miniml iemaksa ir tikai 25$! Skatt Labko Platformu TOPu (www.forex24.lv)

Atirb no akciju tirgiem, kuros ir desmitiem tkstou dadu akciju, Forex tirg ir 8 galvens valtas ap kurm grozs lielk daa darjumu. Bez tam, ar valtas kursus ietekmjoo faktoru ir nesaldzinmi mazk nek akciju tirg.

Izem naudu kad vlies


$50 triljonu tirgus ir ne tikai pasakaini skaists cipars tas ar nodroina to, ka varsi jebkur brd prdot vai nopirkt vlamo valtas apjomu.

Forex pamatjdzieni

FOREX
foreign exchange Forex tirdzniecba notiek starp divm valtm, jo vienlaicgi tiek pirkta viena un prdota otra valta.

Forex ir starptautiskais valtas tirgus, kur ik dienas notiek darjumi par 4 triljoniem dolru.

izplattkie valtu pri

EUR /USD GBP/USD USD/JPY

USD/CHF EUR /JPY USD/CAD


EUR /USD

EUR /USD
bzes valta kotcijas valta

28 %

TOP PRIS
EUR/USD

darjumiem 1/3 no visiem

Euro un ASV dolra kurss


Prdoanas cena (Ask) spreds punkts Jo mazks spreds, jo likvdka valta!

Pirkanas cena (Bid)

1.3000

1.3001

Punkts (Pip) Ceturt zme aiz komata, kas ir valtas kursa mazkais solis. Spreds (Spread) Starpba punktos starp pirkanas un prdoanas cenu.

Kas ietekm valtu kursus?


Centrls bankas Valsts ekonomika Politika

Nauda apgrozb Procentu likmes Obligts rezerves

IKP, Incija, Pardi Tirdzniecbas apjomi Investoru interese

Valdbu stabilitte Izteikumi par attstbu Amatpersonu maia

Piemrs

K NOKRITA EIRO KURSS.

Grieijas prejmers pasludina referendumu

EUR /USD

Berluskoni atkpjas

ECB Ievl jaunu prezidentu

Centrls bankas vienojas stimult nanu darjumu likviditti

ES samit nespj vienoties par lguma izmaim

1.nov 2011

1.dec 2011

Forex zelta rks: Kredtplecs


Termins

Kredtplecs (leverage)

Kredtplecs auj veikt valtu tirdzniecbas opercijas ar summu, kas vairkas reizes prsniedz investto. da iespja piedv gt ievrojamu penu pat pie nelielm valtu kursu svrstbm.

Piemrs

Kredtplecs 1:100 Ieguldi $1000, tirgojies par $100 000! Turklt katrs kursa izmaiu punkts tav lab tiks reizints ar 100!
Kredtpleca efekts, protams, darbojas ar pretj virzien - ar zaudjumu gadjum palielinot to apmru. Bet pret zaudjumiem ir risinjums - Stop orderis.

Izmantojot kredtplecu peas potencils ir neierobeots, savukrt zaudjumi neprsniegs skuma investciju. Jo labks platformas auj uzlikt Stop orderi, automtiski sldzot pozciju, koldz kurss sk krist zemk par depoztu.

Obligti prbaudi vai ir uzlikts Stop orderis, pirms sc tirgoties!

All rights reserved. www.forex24.lv

Avots: Morgan Stanley Research, Bloomberg.

Darjuma veikanas piemrs #1

Sekoana zim
Jau 2011. gada oktobra beigs pardjs informcija par gaidmo krzes atkrtojumu Eirop. Jau tad varja secint, ka eiro kursam vajadztu krist.

19.nov. 2011. 19.nov. 2011.

Rimvis: neemiet kredtus; Rimvis: neemiet kredtus; krzes otrais vilnis ir klt. krzes otrais vilnis ir klt.

EUR /USD

1.4000

Darjuma izvle
Tiek atvrta pozcija uz prdoanu ar lielumu 1 lote* (1380$) ar kredtplecu 1:10, pc kursa 1.3800

1.3500

3
1.nov 2011 1.dec 2011 1.3000

Darjuma slgana
Pc mnea tiek slgta atvrt pozcija pc kursa 1.3108. Kursa izmaia man lab 692 punkti (1.3800-1.3108).

Pea $6920
692 punkti x (kredtplecs) 1(lote) x 10

Termins

*Lote
darjuma apjoms Forex 100 000 bzes valtas. vienbas. vienbas.

Lote ir standarta tirg, kas sastda Mini lote = 10 000 Mikro lote = 1 000

Darjuma veikanas piemrs #2

Platformas izvle
Pat ja ar Forex vl esiet uz Js, Forex24.lv lap variet atrast platformu, kura piedv interesantu iespju - sekot labkajiem tirgoiem un kopt viu darjumus.

Sekoana lderiem
Sciet sekot labkajiem tirgoiem un vrot viu aktivittes.

TOP tirgoi Rudolph Boyle Alex Slovacek Daniel Lanham


Sekot Sekot

Sekot Sekot

Sekot Sekot

Lderu kopana
Kad izvlts top tirgonis, kuram vlaties kopt, atvliet konkrtu summu, ko investt kopjot via darjumus un spiediet copy.

Pea
Nu var atlaisties rtk krsl un vrot k darjumus Jsu viet veic profesionlis. is ar ir labs pamiens k rel tirdzniecbas vid apgt Forex darbbas un pamienus.

Piemr minto un citas labks platforms atradsi forex24.lv platformu TOP

10 padomi veiksmgam skumam

Sc pakpeniski
Neuzsc uzreiz daudzus darjumus. Labk izvlties mazk darjumus, bet tos krtgi izsvrt.

Nenorauj peu
Btiska kda, ko pieauj iescji ir prk tri slgt veiksmgus darjumus, neizmantojot visu peas potencilu. Trendi ievelkas ilgk nek skum var ist!

Neaizmirsti uzlikt STOP


Nereti cilvki aizmirst uzlikt limitu zaudjumiem un td tri beidz spli. Ar stop orderi varsi kontrolt notikumus, ja kurss pagriezsies pretji plnotajam.

Nespl pret trendu


Likmes pret trendu visbiek beidzas ar zaudjumiem. Sagaidi, kad tiem izveidojas labvlga tendence un tad sper soli!

Kontrol ldzekus
Specilisti iesaka neriskt ar vairk k 1/6 dau no sava brv kapitla, kamr nejties par sevi pilngi prliecints.

Ja aubies, seko lderim


Ja vl neesi dros par saviem lmumiem, izvlies platformu, kas auj sekot lderiem un kopt to darjumus.

Pieturies pie plna


Katram labam tirgonim ir savs plns un labkie pie tiem ar pieturas. Tie, kam ir vairk laiks, tirgo pa dienm, citi izvlas ilgtermia stratijas. Galvenais ir neraustties.

Trendiem ir inerce
Iescji biei nezin, ka trendiem izveidojoties, tie tri uzem apgriezienus, jo to pastiprina tirgoi, kas tiem seko. Izmanto trendus sav lab!

Dado laika griezumus


Nedas grakus izmanto trendu noteikanai, savukrt dienas un stundas grakus - lai noteiktu laiku, kad atvrt un aizvrt pozcijas!

10 Sldz neveiksmgos
Neturi ilgi neveiksmgs pozcijas. Pieredze rda, ka ts labk trk slgt un priet pie citm.

All rights reserved. www.forex24.lv

Graku lasana
Tirgu var analizt vairkos laika griezumos: 10min, stundas, dienas, nedas. Biei var likties, ka to rdtji nonk savstarpjs pretruns. Tomr t nav, ir jmk apvienot to lasanu. Lielka laika griezumi norda uz tendencm, atsijjot nejauas svrstbas, savukrt dienas, stundas tabulas labi noder pozciju atvranas un aizvranas bra noteikanai.

Piemrs

DADU LAIKA GRIEZUMU ANALZE


laiks X

Apskatsim dienas graku. Ko dara vairums tirgou, redzot du lkni? Pieem, ka tas ir lejupeosas tendences skums un liek uz valtas kritumu. Un dara nepareizi!

1600

1550

3 Novembris

10

17

24

1500

laiks X
1900

Tagad apskatam to pau valtu augstk laika griezum. Redzam, ka dienas svrstba bija nejaua un tendence ir augupejoa nevis otrdi.

1600

1300

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

Secinjums

Veiksmgai un preczai tirgus analzei jizmanto vismaz 2-3 laika griezumi! All rights reserved. www.forex24.lv

Labkie laiki tirdzniecbai


Daudzi avoti, kas raksta par Forex tirdzniecbu neapdomgi atkrto, ka forex ir tirgus, kur var darboties neptraukti visu diennakti, aizmirstot vai nezinot to, ka pareiza laika izvle aj jom ir oti btisks nosacjums. Forex tirg nauda tiek pelnta tirgus aktivittes laikos - kad tirgoi izdara likmes, td esam apkopojui labko laiku logus gan dienas gan nedas griezum, lai js vartu uzlabot savus rdtjus. Ir trs galvens sessijas: Londonas, ASV un Tokijas. Visaktvkie ir laiki, kad s sessijas prkljas un tirgoi var veikt likmes uz citu kontinentu valtm. Londonas sessija parasti ir visaktvk, jo t ietver daudzas ES valstis. Nkamais ir ASV tirgus, attiecgi visproduktvkais ir laiks, kad prkljas Londonas un ASV sessijas. Eksperti, k pau labko laiku norda plkst. 10:00, kad Londonas sessija gatavojas noslgumam un tirgoi gatavojas priet uz ASV sessiju - tas rada lielas cenu svrstbas un lielks peas iespjas.

EST laiks
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 :0 20 :0 :0 :0 :0 0 :0 :0 :0 :0 :0 :0 :0 :0 :0 :0 :0 :0 :0 :0 :0 :0 :0 :0 21 :0 0

22

23

24

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Londona ujorka Sidneja Tokija

LABKAIS NEDAS LAIKS K norda ptjumi, lielks svrstbas starp galvenajiem valtu priem (EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, USD/CHF) ir novrjamas Otrdiens un Trediens. Piektdienas ar ir aktvas, bet caurmr tikai ldz plkst. 12:00 un otraj dienas da svrstbas mdz bt grti prognozjamas.

Labkais laiks Pr Ot Tr Ce Pk Se Sv

19

K izvlties platformu?
Firmu, kas piedv valtas marinls tirdzniecbas (Forex) pakalpojumus ir daudz, un nezinot btiskos kritrijus, var apjukt lielaj piedvjum un izvlties sev nepiemrotu, vai sliktkaj gadjum, nedrou pakalpojumu sniedzju. Kas ir btiskkais, izvloties platformu piegdtju, un k orientties tik daudzos piedvjumos? Zemk apkopoti vairku profesionlu forex tirgus dalbnieku padomi, par platformu izvli:

Firmas reputcija
Vrtjam platformas sniedzja slavu vai un kdas ir sdzbas par sniegtajiem pakalpojumiem, kds ir klientu serviss un vai netiek kavtas peas izmaksas. Visdrokais ir izvlties Latvij vai Eiropas savienb reistrtus uzmumus, jo tad saldzinoi rti iespjams vrsties tiesbsargjoajs iestds un attiecgi rmas ir daudz disciplintkas.

lietoanas rtums
1 2 3
Jizvrt cik viegli un rti ir darboties platform, kdas analtisks iespjas un papildus rkus t piedv. Vislabk to prbaudt izmantojot demo kontus, ko piedv labks platformas. Jem vr, ka lielk daa platformu bs angu valod, tomr ir ar platformas, kas piedv latvieu interfeisu.

komisiju maksas
Komisiju apzm ar Spread, kas ir lielums starp valtas pirkanas un prdoanas vrtbu. Jo tas ir lielks, jo vairk naudas samakssiet pakalpojumu sniedzjam. Komercbanks, kas piedv forex platformas, s komisijas parasti ir augstkas nek neatkargajm platformm.

nor ini
Labkajs platforms naudu var ieskaitt un izemt caur internetbanku, izmantojot kredtkarti vai ar izmantojot virtulo maksjumu operatorus PayPal vai WebMoney, kas ir ne tikai droi, bet ar neprspjami rti un tri. Jem vr, ka Latvij reistrts rmas visdrzk atradsies FKTK uzraudzb, ldz ar ko par peu bs jmaks peas pieauguma nodoklis, no k var izvairties izvloties labu rzemju platformu ar virtulajm maksanas iespjm.

Labks Forex platformas TOP3

Labkajam rezulttam eksperti iesaka investt vismaz $100* Platforma Min. Depozts Kredtplecs Reitings

ETORO Plus 500 Easy Forex

$50

1:400

apmeklt

$100

1:50

apmeklt

$25

1:200

apmeklt

* $100 auj atvrt pozciju ar izmru 1 Lote un kredtplecu 1:100, tdjdi mazinot risku.

VISU PLATFORMU APSKATI ATRODAMI WWW.FOREX24.LV

1. etoRO platformas apskats

LABK

IESCJIEM

Viena no inovatvkajm un goldagotkajm platformm ar lielko klientu skaitu vairk k 1.5 miljoni lietotju vis pasaul. Pamatoti atzta par lietotjiem, pai iescjiem draudzgko un vieglk saprotamo platformu. Interfeiss tiem ir apbrnojami rts un vizuli baudms, aiztaupot saretus mehnismus un grti saprotamu informciju. eToro ir slavena ar saviem uniklajiem socils tirdzniecbas rkiem kas auj sekot citu tirgou aktivittm, iesaistties diskusijs un ar kopt savu favort tirgou darjumus.

Plusi
Visrtk un vienkrk platforma, lai uzsktu forex apguvi Liels community, kur iegt un apmainties ar informciju Iespja sekot TOP tirgotjiem un kopt viu darjumus

Fakti
Dibinanas gads: 2006 Reistrcijas valsts: Kipra Regulators: CYSEC, MiFID Minimlais depozts: $50 Kredtsvira (leverage): ldz 1:400 Spredi: EUR/USD 3 punkti Maksjumu opcijas: Kredtkartes, Paypal, Banku prskaitjums, MoneyBookers, Webmoney Komisijas: Nav* Kontakti: + 1-866-350-0881, support@etoro.com
* Turot atvrtas pozcijas pa nakti var tikt piemrotas komisijas.

Platforma attlos

apmeklt

2. Plus 500 platformas apskats

uzskana latvieu

ltk PIEEJAMA

valod

Populra un iescjiem rta platforma, kas ir pieejama ar Latvieu valod! Lietoana rta un saprotama, turklt programma pieejama ar mobilajm iercm, kas aus tirgoties, lai kur Js ar atrastos.

Pros
Vienkra lietoana Latvieu valoda Zemi un ksti spredi Programma pieejama ar iPhonam, iPadam, k ar mobilaj versij

Fakti
Dibinanas gads: 1999 Reistrcijas valsts: Anglija Regulators: FSA Minimlais depozts: $100 Kredtsvira (leverage): ldz 1:50 Spredi: EUR/USD 2 punkti Maksjumu opcijas: Kredtkartes, Paypal, Banku prskaitjums Komisijas: Nav* Kontakti: +44 203 002 7290, support@Plus500.com
* Turot atvrtas pozcijas pa nakti var tikt piemrotas komisijas.

Platforma attlos

apmeklt

3. Easy Forex platformas apskats

LTK

UZSKANA

Pieredzes bagta kompnija ar web platformu, kas aus tirgoties no jebkura datora vai iPhone un Blackberry. K jau vsta nosaukums platforma ir bvta, domjot par lietoanas rtumu. pai uzteicama ir tirgus apskatu un analu daudzveidba, ko piedv platforma, attiecgi paldzot pieemt pareizos lmumus.

Pros
Fiksti spredi Mazkais minimlais depozts Klienti saem regulru tirgus analzi un ieteikumus

Fakti
Dibinanas gads: 2003 Reistrcijas valsts: Kipra Regulators: CYSEC, MiFID Minimlais depozts: $25 Kredtsvira (leverage): ldz 1:200 Spredi: Fiksti atkarb no konta veida (no 3-4 punktiem EUR/USD) Maksjumu opcijas: Kredtkartes, Paypal, Banku prskaitjums Komisijas: Nav* Kontakti: cs@easy-forex.com
* Turot atvrtas pozcijas pa nakti var tikt piemrotas komisijas.

Platforma attlos

apmeklt

You might also like