Test nga Biologjia

Kliko mbi pytjen qe ju intereson

Çka është Biologjia Çka është qeliza Kush e zbuloi qelizënSi ndahen qelizat Prokariotë quhen Eukariotë quhen Cilat janë format kryesore të qelizave tek organizmat një dhe shumëqelizorë Në pjesët jo të gjalla të qelizës bëjnë pjesë Në pjesët e gjalla të qelizës bëjnë pjesë Muri apo pareti qelizor gjendet vetëm te Cili është roli i murit apo paretit qelizor Çka është vakuola qelizore Cili është funskioni i membranës qelizore Qelizat e bardha të gjakut quhen Qelizat e kuqe të gjakut quhen Ku gjenden kloroplastet dhe çfarë roli kanë Ribozomet ndryshe quhen edhe si Çfarë roli kanë ribozomet Organizmi quhet hermafrodit kur Në anafazën e dytë të mejozës ndahen dhe shkojnë drejt poleve të kundërta

Fieret bëjnë pjesë në grupin e bimeve Sistemi nervor simpatik është pjesë përbërëse e Miozina është strukturë fijëzore proteinike që merr pjesë në ndërtimin e Struktura bimore e cila përbëhet nga embrioni, lënda rezervë dhe mbuloja quhet Hormoni i nxitjes së tiroides (TSH) sekretohet nga Periosti është një shtresë që rrethon Cili është roli i ujit në organizëm Membrana qelizore rregullon Çka janë gjitarët Ku zhvillohen të vegjëlit tek gjitarët Ku jetojnë gjitarët Cilët janë gjitarët Çka është monera Çka është protista Çka janë fosilet Çka është oseina Ku gjendet oseina Çka është periosti Çfarë roli ka periosti Çka është osifikimi Çka është artikulacioni Çka është sutura Cila është njesia elementare e muskulit

Çka është miofibrili Çka është filamenti Për çka shërben glukoza Si quhet shtrembërimi i boshtit kurrizor Çka është skolioza Mungesa e cilës vitaminë shkakton rakitisin apo rahitisin Ku krijohet pigmenti Çka është pigmenti Si quhen qelizat që e krijojnë pigmentin Çka lirohet nëpërmjet poreve Çka janë poret Ku formohet melanina Çka është melanina Cilat qeliza e krijojnë melaninën Çka janë kemoreceptorët Çka është testosteroni Çka është estrogjeni Çfarë roli ka glukagoni Çka është glukagoni Çka janë kortikoidet Çka është tiroksina Sa kromozome ka njeriu Pse shfaqet obeziteti

Pse shfaqet skorbuti Çka janë enzimet Çka është amilaza Çka është lipaza Çka është peristaltika Çka është resorbimi Çka është vreri apo idhësi Çka është dehidrimi Cilat janë gjëndrat tretëse Çka është pepsina Çka janë venat Çka janë arteriet Çka janë kapilarët Çka është nefroni Cila është njesia elementare e veshkës Çka është urina Çka përmban urina Çka është dializa Çka është placenta Çka është metamorfoza Çka është fenotipi Çka është gjenotipi Çka është simbioza dhe antibioza

Çka është komensalizmi Çka është saprofitizmi Çka është parazitizmi Çka është difuzioni Çka është citoplazma Çka janë organelet qelizore Çka është kompleksi i Golxhit Çka është retikulumi endoplazmatik Çka janë kloroplastet Çka janë ribozomet Çka është mejoza Çka është taksonomia Çka janë gjenet Prej kujt përbëhet sistemi nervor periferik Cilës mbretëri i përkasin bimët Kush bënë pjesë në bimë Kush bënë pjesë në qeliza prokariote Ku jeton ameba Si quhen këmbët e amebës Si e bën frymëmarrjen ameba Si shumohet ameba Çka është flora Çka është Fauna

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful