You are on page 1of 3

KALENDARZ IMPREZ NA 2013 ROK

KULTURALNYCH, REKREACYJNYCH, SPORTOWYCH I NA ORIENTACJ - GMINA KALISKAStan na dzie 29.01.2013r. Data 08.02.2013 od 11.02.2013 do 22.02.2013 Nazwa imprezy Zabawa karnawaowa Miejsce Sala widowiskowa GOK Organizatorzy GOK Kaliska Gminna Komisja Profilaktyki i rozwizywania problemw alkoholowych, GOK Kaliska MRGK i GOK Kaliska Rodzaj imprezy Kulturalna

Aktywne ferie w GOK

wietlica terapeutyczna, Sala widowiskowa GOK

Kulturalna

12.02.2013r

Modzieowa impreza karnawaowa Gra - DJ ARKIS Koncert z okazji Dnia Kobiet

Sala widowiskowa GOK

Kulturalna

8.03.2013r

Sala widowiskowa GOK

GOK Kaliska UG Kaliska, GOK Kaliska

Kulturalna

15.03.2013 Skadanie prac do 22.03.2013 marzec

Soneczniki 2012

Sala widowiskowa GOK

Kulturalna

Konkurs plastyczny na najkraniejsz pisank

Czytelnia Biblioteki

Biblioteka, GOK Kaliska Biblioteka, GOK Kaliska Gminna Komisja Profilaktyki i rozwizywania problemw alkoholowych GOK Kaliska , GOK Kaliska

Kulturalna

spotkanie autorskie

Sala widowiskowa GOK

Kulturalna

11.05.2013

Kaliski Bieg Uliczny

Start GOK- Meta GOK

Sportowa

18.05.2013

Majwka- zabawa taneczna Dzie Dziecka Festyn rodzinny -Frank Festyn rodzinny - Studzienice Dyskoteka dla modziey Dni Kalisk- Lato na Kociewiu Festyn Dni Kaliska- Lato na Kociewiu

Plac przy GOK

Kulturalna Kulturalno Rekreacyjna Kulturalno Rekreacyjna Kulturalno Rekreacyjna Kulturalna Kulturalno Rekreacyjna

01.06.2013

Plac przy GOK

GOK Kaliska Rada Soecka Dbrowa, GOK Kaliska Rada Soecka Studzienice, GOK Kaliska GOK Kaliska

06.07.2013

Boisko we Franku

13.07.2013

Plac przy wietlicyStudzienice Sala widowiskowa GOK

19.07.2013 20.07.2013

Stadion gminny Kaliska

GOK Kaliska, Urzd Gminy Kaliska

20.07.2013

Turniej Koszykwki Gmin Kociewsko-Borowiackich o Puchar Wjta Gminy Kaliska Na Dach Festyn charytatywny dla kocioa w Pocicznie Festyn rodzinny Piece Festyn rodzinny Dzie Drwala w Bartlu Wlk. Koncert organowy Anita Rywalska Sosnowska, Gedymin Grubba Festyn rodzinnyCzarne 16 Kociewsko-Borowiacki Rajd Rowerowy Festyn rodzinny w Iwicznie Poegnanie Wakacji Festyn rodzinny Poegnanie Wakacji Cieciorka 2013 Dzie Seniora Rajd Przygody "Wygoniec" AR "Wygoniec XIV Wernisa Sami-Swoi i gocie przegld dorobku artystycznego twrcw amatorw z terenu Gminy Kaliska i zaproszonych goci spotkanie autorskie Turniej Soectw o Puchar Wjta Gminy Kaliska Konkurs plastyczny - moja kartka Boonarodzeniowa Mikoajki dla dzieci Wigilijny opatek PZERiI Wigilijny opatek

Stadion w Kaliskach/hala ZSP w Kaliskach

Urzd Gminy Kaliska GOK Kaliska

Sportowa

27.07.2013

Plac przy kociku w Pocicznie

Komitet Rewitalizacji kocioa w Pocicznie, GOK Kaliska, Rada Soecka Piece, GOK Kaliska Rada Soecka w Bartlu Wl., GOK Kaliska Urzd Gminy Kaliska, GOK Kaliska, Parafia pod wezwaniem MBNP w Kaliskach Rada Soecka Czarne, GOK Kaliska LOT Kociewie, GOK Kaliska Rada Soecka Iwiczno, GOK Kaliska GOK Kaliska

Kulturalno Rekreacyjna

27.07.2013

wietlica wiejskaPiece Boisko przy wietlicy Bartel Wlk. Parafia pod wezwaniem Matki Boej Nieustajcej Pomocy w Kaliskach Bar Somka Teren Gminy Kaliska

Kulturalna Rekreacyjna Kulturalno Rekreacyjna Kulturalna Kulturalno Rekreacyjna Sportoworekreacyjna Kulturalno Rekreacyjna Kulturalna

03.08.2013

02.08.2013

10.08.2013 1011.08.2013 17.08.2013

Plac przy wietlicy - Iwiczno

30.08.2013

Sala widowiskowa GOK

31.08.2013

Plac przy wietlicy Cieciorka Sala widowiskowa GOK Teren Powiatu Starogardzkiego i Kocierskiego

Rada Soecka w Cieciorce, GOK Kaliska PZERiI koo Kaliska, Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Kaliska

Kulturalno Rekreacyjna Kulturalna Impreza na orientacj,

05.10.2013 2527.10.2013 Otwarcie26.10. 2013 ekspozycja prac do 30.10.2013 listopad

Sala widowiskowa GOK

GOK Kaliska

Kulturalna

Sala widowiskowa GOK

Biblioteka, GOK Kaliska GOK Kaliska Urzd Gminy Kaliska Biblioteka, GOK Kaliska GOK Kaliska PZERiI -koo Kaliska Stowarzyszenie Rodzicw

Kulturalna

23.11.2013

Sala widowiskowa GOK

Kulturalna Kulturalna

grudzie 07.12.2013 13.12.2013

Czytelnia Biblioteki Sala widowiskowa GOK Sala widowiskowa GOK

Kulturalna Kulturalna

14.12.2013

Stowarzyszenia Rodzicw wychowujcych Dzieci Niepenosprawne Dziecko Mioci Koncert kold

Sala widowiskowa GOK

Wychowujcych Dzieci Niepenosprawne Dziecko Mioci GOK Kaliska

Kulturalna

20.12.2013

Sala widowiskowa GOK

Kulturalna

* Kalendarz Imprez moe ulec zmianie !!!

Organizatorzy- dane kontaktowe: 1.Gminny Orodek Kultury w Kaliskach ul. Duga 18 83-260 Kaliska tel./fax. 58/ 56 09 245 e-mail: pegaz.kaliska@gmail.com www.kaliska.pl/kultura 2.Urzd Gminy Kaliska ul. Nowowiejska 2 83-260 Kaliska tel.58/ 58 89 201,58/ 58 89 204 fax. 58/ 58 58 89 206 e-mail: sekretariat@kaliska.pl www.kaliska.pl 3. Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Kaliska ul. Nowowiejska 2 83-260 Kaliska tel.607834357 e-mail:rozwojkalisk@wp.pl 4. Lokalna Organizacja Turystyczna KOCIEWIE Kociewski Orodek Informacji Turystycznej ul. 30 Stycznia 4 83-110 Tczew tel. (58) 531 37 41 e-mail: info@kociewie.eu www.lot.kociewie.eu