Θεωρία παιγνίων - Ισορροπία Nash στην καθημερινή ζωή

... από την διπλωματική εργασία της Βλαχοπούλου Αθανασίας. Η θεωρία παιγνίων έχει μεγάλη
γκάμα εφαρμογών. Θα λέγαμε πως όλα έχουν κάποια σχέση με την θεωρία παιγνίων αφού έχει
εφαρμογές στην οικονομία, στις επιχειρήσεις, στην πληροφορική,
στις τηλεπικοινωνίες, στην πολιτική, στην κοινωνιολογία, στη
βιολογία και φυσικά στην καθημερινότητα. Μια σύγχρονη
μαθηματική θεωρία μπορεί να αναλύσει κάθε είδος αναμέτρησης ,
από την ντάμα και το σκάκι μέχρι τον τζόγο ή έναν πυρηνικό
πόλεμο, και να προβλέψει τον νικητή". Η θεωρία παιγνίων είναι
μια μεθοδολογία ανάλυσης καταστάσεων μεταξύ μιας ομάδας
λογικών ατόμων η οποία ανταγωνίζεται με σκοπό ο κάθε ένας να
αποκτήσει το μεγαλύτερο όφελος. Σκοπός της είναι να μας
βοηθήσει να καταλάβουμε διάφορες καταστάσεις στις οποίες
αλληλεπιδρούν δύο ή περισσότερες οντότητες, κάθε μία από τις
οποίες συμπεριφέρεται με στρατηγικό τρόπο και προσπαθεί να πάρει κάποιες αποφάσεις. [1] Η
μεμονωμένη οντότητα στην συγκεκριμένη περίπτωση ονομάζεται παίκτης, και είναι αυτός που
παίρνει αποφάσεις. Σκοπός του κάθε παίκτη είναι να μεγιστοποιήσει το κέρδος του, το οποίο
μετράται σε μια κλίμακα ωφέλειας.
Επομένως το παίγνιο που αναφέρεται στην θεωρία παιγνίων αντιπροσωπεύει την κατάσταση κατά
την οποία δύο ή περισσότεροι παίκτες επιλέγουν τρόπους ενέργειας, που δημιουργούν καταστάσεις
αλληλεξάρτησης. [2]

Ιστορική αναδρομή
Η πρώτη γνωστή αναφορά στη Θεωρία Παιγνίων έγινε τον 18ο αιώνα (1838) από τον Γάλλο
οικονομολόγο Augustin Cournot ο οποίος κατάφερε να αναλύσει ολιγοπωλιακές καταστάσεις με
τρόπο παρόμοιο με τις σύγχρονες μεθόδους της θεωρίας παιγνίων. [3]
Ωστόσο η ουσιαστική της ανάπτυξη αποδίδεται στον Ούγγρο φυσικό και μαθηματικό, John von
Neumann, ο οποίος το 1928 απέδειξε ότι τα παιχνίδια μηδενικού αθροίσματος έχουν πάντα λύση
και ότι η απώλεια ενός παίκτη είναι ίση με το κέρδος του δεύτερου. Καθοριστική στην μετέπειτα
ανάπτυξη της θεωρίας παιγνίων ήταν η δημοσίευση του βιβλίου “Theory of Games & Economic
Behavior”, το 1944, από τους John von Neumann και Oskar Morgenstern.[4]
Στις αρχές της δεκαετίας του 1950 ο Αμερικανός μαθηματικός και οικονομολόγος John Nash
εισήγαγε μια ισορροπία για παιχνίδια μη-μηδενικού αθροίσματος, γνωστή σαν ισορροπία Nash.
Πρόκειται για μια κατάσταση, όπως θα δούμε και παρακάτω, από την οποία κανέναν παίκτη δεν
τον συμφέρει να απομακρυνθεί, δεδομένων των επιλογών των αντιπάλων τους. Η ζωή του έγινε
θέμα της ταινίας “Ένας υπέροχος άνθρωπος” με τον Russel Crow, όχι μόνο για όλα όσα προσέφερε
στη θεωρία παιγνίων, αλλά και επειδή έπασχε από σύνδρομο καταδίωξης και σχιζοφρένειας από
την ηλικία των 29 ετών.
Από εκείνο το σημείο και μετά η θεωρία παιγνίων είχε αλματώδη ανάπτυξη και άρχισε να
εφαρμόζεται σε όλους τους τομείς και τις πολιτικές επιστήμες, ενώ πληθώρα ερευνητικών
πειραμάτων ξεκίνησαν προσπαθώντας να βρουν λύση σε όλο και περισσότερα προβλήματα. Το
1965 ο Reinhard Selten μελέτησε τα δυναμικά παίγνια(αυτά που εξελίσσονται στο χρόνο)
εισάγοντας την έννοια της ισορροπίας στα υποπαίγνια (subgame perfect equilibrium) και της

[11] Χρησιμοποιείται όμως και στην Πολιτική Οικονομία και ειδικά στη θεωρία της συλλογικής δράσης (Co11ective action). Οι έρευνες αυτές για να πραγματοποιηθούν εστιάζουν στην ισορροπία που υπάρχει στα παιχνίδια. όπου εξηγεί ενδεχόμενα συνεργασίας μεταξύ των παικτών. και να προβλέψει τον νικητή. από την ντάμα και το σκάκι μέχρι τον τζόγο ή έναν πυρηνικό πόλεμο. στην πληροφορική. ο σχεδιασμός μηχανισμών(mechanism design) με υποκλάδο τις δημοπρασίες. με το βραβείο Νόμπελ της Σουηδικής Ακαδημίας Επιστημών. Επιπρόσθετα παίζει σημαντικό ρόλο στην παγκόσμια διπλωματία και στις πολεμικές στρατηγικές. Πρωτοχρησιμοποιήθηκε για να εξηγήσει την εξέλιξη(και την σταθερότητα) της αναλογίας 1 προς 1 στα φύλα. στην κοινωνιολογία. τα ολιγοπώλια.[9] Οι οικονομολόγοι εδώ και πολύ καιρό χρησιμοποιούν τη θεωρία παιγνίων(έχοντας ως υλικά υποστήριξης τα πέντε βραβεία Νόμπελ στα οικονομικά) για να αναλύσουν διάφορους κλάδους όπως για παράδειγμα η βιομηχανική οργάνωση. ενώ το 1975 ο John Harsanyi γενίκευσε τις ιδέες του John Nash και μελέτησε παίγνια μη-πλήρους πληροφόρησης. Τους ακολούθησαν το 2007 οι Roger Myerson. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η παροχή δημόσιων αγαθών και η φορολογία. . στις επιχειρήσεις. [12] Στη βιολογία η θεωρία παιγνίων έχει χρησιμοποιηθεί για να κατανοήσουμε διάφορα φαινόμενα. Θα λέγαμε πως όλα έχουν κάποια σχέση με την θεωρία παιγνίων αφού έχει εφαρμογές στην οικονομία. στην πολιτική. [5] Στα τέλη της δεκαετίας του 1990 η θεωρία παιγνίων εφαρμόστηκε στον σχεδιασμό δημοπρασιών. επηρεάζοντας τη μοίρα των διαφόρων χωρών ακόμη και αν δεν είναι άμεσα ορατό. Για τις εργασίες τους. Τη δεκαετία του 1970 άρχισε να εφαρμόζεται και στον κλάδο της βιολογίας. Αυτό βρίσκεται σε άμεση συσχέτιση με τον ρόλο του κράτους και των θεσμών σε θέματα συνεργασίας.[8] Μια σύγχρονη μαθηματική θεωρία μπορεί να αναλύσει κάθε είδος αναμέτρησης. στις τηλεπικοινωνίες. οι τρεις αυτοί άνθρωποι τιμήθηκαν αργότερα. τις συμφωνίες. [6] Το 2005 ο Αμερικανός επιστήμονας Tomas Schelling και ο Γερμανός θεωρητικός παιγνίων Robert Aumann κέρδισαν το βραβείο Νόμπελ για τις Οικονομικές επιστήμες “επειδή εμπλούτισαν την αντίληψη μας σχετικά με τις έννοιες του ανταγωνισμού και της συνεργασίας μέσω της παιγνιοθεωρητικής ανάλυσης ”.[7] Εφαρμογές στην καθημερινή ζωή Όπως είδαμε μέχρι τώρα και θα δούμε και παρακάτω. στη βιολογία και φυσικά στην καθημερινότητα.ισορροπίας τρεμάμενου χεριού(trembling hand perfect equilibrium). την οποία θα σχολιάσουμε παρακάτω. προσπαθώντας να μεγιστοποιήσουν τον αριθμό των εγγονιών! Συμπληρωματικά οι επιστήμονες προσπάθησαν να εξηγήσουν την εμφάνιση της επικοινωνίας στα ζώα. Πάνω σε αυτό ασχολήθηκαν διάφοροι επιστήμονες για την κατανομή δικαιωμάτων χρήσης του ηλεκτρομαγνητικού φάσματος στη βιομηχανία των κινητών τηλεπικοινωνιών. Ο Ronald Fisher (1930) πρότεινε ότι αυτή η αναλογία είναι αποτέλεσμα εξελικτικών δυνάμεων που δρουν μεμονωμένα. σαν αποτέλεσμα της εργασίας του John Maynard Smith σχετικά με την έννοια της “εξελικτικά σταθερής στρατηγικής”(evolutionary stable strategy). τα μονοπώλια. ενώ ανέλυσαν και την επιθετική συμπεριφορά τους. (ο Γάλλος μαθηματικός Κουρνό το 1838 έγραψε το πρώτο μοντέλο δυοπωλίου ) [10] τα συστήματα για να μπορεί κάποιος να ψηφίσει και πολλά άλλα. Leonid Hurwicz και Eric Maskin “για τη θεμελίωση της θεωρίας σχεδιασμού μηχανισμών”. το 1994. η θεωρία παιγνίων έχει μεγάλη γκάμα εφαρμογών.

το σύνολο των πιθανών ενεργειών που θα πραγματοποιήσουν οι παίκτες(οι στρατηγικές τους). μπορεί να απεικονιστεί ως “κανονική”(normal) ή “στρατηγική”(strategic) μορφή χρησιμοποιώντας έναν πίνακα ο οποίος συσχετίζει τις στρατηγικές των παικτών με τις αποδόσεις που θα έχουν. Η απόδοση (payoff).Είναι ξεκάθαρο ότι μπορούμε να αναφέρουμε άπειρες εφαρμογές της θεωρίας παιγνίων σε διάφορους τομείς ακόμη και στην καθημερινότητα μας. εξαρτάται από τις στρατηγικές που θα ακολουθήσει και από τις αποδόσεις που μπορεί να λάβει.[16] Οι μεικτές στρατηγικές δηλαδή καθορίζουν ότι η στρατηγική που θα διαλέξει ο παίκτης θα επιλεγεί τυχαία από το σύνολο των καθαρών στρατηγικών που έχει. έχοντας όμως υπόψη του και όλες τις κινήσεις του αντιπάλου. [15] Με τον όρο στρατηγική ορίζουμε το σύνολο των κανόνων σχετικά με το ποια επιλογή πρέπει να ακολουθήσει ο παίκτης. η οποία δεν αλλάζει. καθένας από τους οποίους διαλέγει μόνο μία στρατηγική. παραθέτουμε το τέταρτο παίγνιο του ερωτηματολογίου το οποίο θα χρησιμοποιήσουμε σαν παράδειγμα για να εξηγήσουμε . [17] Ένα παίγνιο στο οποίο οι παίκτες παίζουν ταυτόχρονα. ποιες είναι οι επιλογές του στο κάθε παίγνιο ξεχωριστά. είναι η αριθμητική αποτίμηση των στόχων του. καθώς επίσης και οι προτιμήσεις των παικτών με βάσει τα αποτελέσματα. που θα πάμε το βράδυ ή τι θα φορέσουμε. Ένας ορθολογικός παίκτης είναι ένας παίκτης που παίζει εγωιστικά. οι πληροφορίες που υπάρχουν κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού. θέλοντας να μεγιστοποιήσει το κέρδος του στο παιχνίδι. • Κάθε παίκτης “ξέρει” το παιχνίδι(κάθε παίκτης γνωρίζει όλες τις κινήσεις και τις αποδόσεις του παιχνιδιού). Μια αμιγής(καθαρή) στρατηγική είναι εκείνη στην οποία κάθε μία από τις δυνατές επιλογές που έχει ο παίκτης επιλέγεται στο ακέραιο. Μια διάκριση που μπορεί να γίνει στις στρατηγικές είναι σε αμιγείς^Μ^’και σε μεικτές “mixed” στρατηγικές. από τα πιο πολύπλοκα έως τα πιο απλά όπως για παράδειγμα πιο αυτοκίνητο να αγοράσουμε. • Όλοι οι παίκτες διαλέγουν τις κινήσεις τους ταυτόχρονα χωρίς όμως να γνωρίζουν τις επιλογές των άλλων παικτών. [13] Βασικές έννοιες της θεωρίας παιγνίων Θεμέλιο λίθο στην θεωρία παιγνίων αποτελούν τα βασικά χαρακτηριστικά του παιγνίου. Ως στοιχεία του παιγνίου θεωρούνται το σύνολο των παικτών. με κάποια πιθανότητα. τα αποτελέσματα που μπορεί να αποκομίσει ο παίκτης για κάθε ενέργεια του. Σε ένα στρατηγικό παιχνίδι υπάρχουν διάφορες συμπεριφορές παικτών: • Το παιχνίδι παίζεται μόνο μία φορά. ενώ ταυτόχρονα γνωρίζει πως και οι αντίπαλοι του είναι ορθολογιστές. από τις οποίες τουλάχιστον μία επιλέγεται με μη ακέραιες τιμές.[14] Το αποτέλεσμα που μπορεί να αποκομίσει ο παίκτης(outcome). [19] Για να κατανοήσουμε καλύτερα την κανονική μορφή των παιγνίων. η χρησιμότητα που θα αποκτήσει όταν το παιχνίδι θα τελειώσει. [18] Ένα στρατηγικό παιχνίδι είναι ένα μοντέλο όπου έχουμε Ν παίκτες. Επομένως μια μεικτή στρατηγική είναι μια κατανομή πιθανοτήτων πάνω στις καθαρές στρατηγικές που έχει ο παίκτης. • Οι παίκτες είναι ορθολογικοί. Αντίθετα μεικτή είναι η στρατηγική η οποία περιλαμβάνει συνδυασμό επιλογών.

τον Α και τον Β. Μια στρατηγική λέμε ότι είναι κυρίαρχη “dominant” εάν για όλους τους συνδυασμούς στρατηγικών των άλλων παικτών έχει το μεγαλύτερο όφελος σε σχέση με τις υπόλοιπες. Για τις στρατηγικές του παίκτη Α όμως δεν παρατηρούμε το ίδιο. η β2. ενώ η δεύτερη στρατηγική του είναι η α2. Η πρώτη στρατηγική επιλογή του Α παίκτη είναι η πρώτη γραμμή. δηλαδή η β1. Αυτό γιατί αν ο Α ξέρει πως ο Β θα επιλέξει την β1 στρατηγική. Ο Α παίκτης ονομάζεται “παίκτης γραμμής”. Είναι πάντα καλύτερη ότι και να κάνει ο άλλος παίκτης αφού έχει το μεγαλύτερο κέρδος σε σχέση με τις άλλες εναλλακτικές επιλογές του. Αντιθέτως μια στρατηγική χαρακτηρίζεται ως κυριαρχούμενη “dominated” όταν υπάρχει κάποια άλλη στρατηγική που είναι πάντα καλύτερη ότι και να κάνει ο άλλος παίκτης. αφού (5>4)και (1>0). ενώ το δεύτερο ανήκει στον παίκτη στήλης.1 Παίγνιο κυριαρχίας κινδύνου “Risk Dominance” [20] Το συγκεκριμένο παίγνιο είναι δύο γραμμών επί δύο στηλών και έχουμε δύο παίκτες. αφού (5>0) εάν όμως ο Β διαλέξει την β2. Επομένως η καλύτερη κίνηση του είναι να επιλέξει την β1 στρατηγική. Αν κάποιος παίκτης έχει κυρίαρχη στρατηγική την ακολουθεί και τότε το παιχνίδι έχει λύση κυρίαρχης στρατηγικής. Οι παίκτες πριν πάρουν κάποια απόφαση και διαλέξουν ποια στρατηγική θα ακολουθήσουν.[22] Στο παραπάνω παράδειγμα βλέπουμε πως για τον Β παίκτη η στρατηγική β1 κυριαρχεί της στρατηγικής β2. Αν για παράδειγμα. Πίνακας 1.τα στρατηγικά παίγνια. τον συμφέρει να διαλέξει την α1. Ομοίως για τον παίκτη Β η πρώτη στρατηγική επιλογή του είναι η πρώτη στήλη. η οποία ονομάζεται α1. δηλαδή αν ο Α παίκτης διαλέξει την α1 στρατηγική. με ποια θα έχουν το μεγαλύτερο δυνατό κέρδος ότι και να κάνει ο αντίπαλος τους. Επομένως για τον Α παίκτη καμιά στρατηγική δεν κυριαρχεί της άλλης. payoff) κάθε παίκτη για κάθε συνδυασμό στρατηγικών.[21] Στα κελιά του κάθε πίνακα υπάρχουν αριθμοί που δείχνουν το κέρδος(όφελος. Οι επικεφαλίδες των στηλών και των γραμμών είναι οι στρατηγικές του κάθε παίκτη. Σε αυτό το σημείο η επιλογή γίνεται με βάση την κυριαρχία των στρατηγικών. Το κελί που αντιστοιχεί στο σημείο τομής των δύο επιλογών δείχνει το κέρδος που έχουν οι δύο παίκτες. ο Α δεν θα επιλέξει πάλι την α1 αλλά την α2 αφού (-100<0). Όπως είδαμε όμως είναι πολύ πιθανό να μην υπάρχουν πάντα κυρίαρχες στρατηγικές αλλά να υπάρχουν ασθενείς κυριαρχίες. Το παιχνίδι ξεκινάει και οι παίκτες διαλέγουν ταυτόχρονα μία στρατηγική. ο Β θα επιλέξει την β1και το ίδιο θα κάνει αν ο Α διαλέξει την α2. ο Α παίκτης διαλέξει την πρώτη στρατηγική επιλογή(α1) και ο Β επίσης την πρώτη(β1) τότε το κέρδος τους θα είναι 5 μονάδες για τον καθένα. ενώ η δεύτερη στρατηγική του είναι η δεύτερη στήλη. Μια στρατηγική κυριαρχεί ασθενώς “weakly dominates” εάν για κάθε μία από τις εναλλακτικές . Το πρώτο νούμερο σε κάθε κελί αντιστοιχεί στον παίκτη γραμμής. κοιτάνε ποια στρατηγική πραγματικά τους ωφελεί. ενώ ο Β “παίκτης στήλης”.

[25] Σύμφωνα με τη δυνατότητα συνεργασίας. Εδώ θα προσπαθήσουμε να τα χωρίσουμε σε κάποιες κατηγορίες. Κατηγορίες παιγνίων Τα παίγνια μπορούν να ταξινομηθούν σε διάφορες κατηγορίες με βάση διάφορα είδη κριτηρίων. [23] Στο παράδειγμα μας η ισορροπία βρίσκεται στο κελί (α1. Τα παίγνια αυτά βέβαια θεωρούνται πως ανήκουν στην πρώτη κατηγορία των παιγνίων με δύο παίκτες. Ο κίνδυνος υπάρχει μόνο αν απαλείψουμε με λάθος σειρά ασθενώς κυριαρχούμενες στρατηγικές. ο περιορισμός των κυριαρχούμενων στρατηγικών “dominated” μπορεί να οδηγήσει στη δημιουργία νέων κυριαρχούμενων στρατηγικών. Η ισορροπία στο παίγνιο δηλαδή προέρχεται από τις καλύτερες στρατηγικές μία για κάθε παίκτη στο παιχνίδι. τότε έχουμε “παίγνια n παικτών”. [24] Η σημαντικότερη έννοια ισορροπίας στη θεωρία παιγνίων είναι η ισορροπία Nash που θα αναλύσουμε στην συνέχεια. η σειρά της απαλοιφής δεν επηρεάζει το αποτέλεσμα. τα οποία ονομάζονται “μη συνεργατικά ” (non cooperative games).στρατηγικές του παίκτη έχει τουλάχιστον ίση απολαβή για όλους τους συνδυασμούς στρατηγικών των υπολοίπων παικτών και καλύτερη απολαβή για τουλάχιστον έναν συνδυασμό στρατηγικών των άλλων παικτών. ενώ αν οι παίκτες είναι περισσότεροι(έστω n). β1) δηλαδή στη λύση (5. Υπάρχει φυσικά και η περίπτωση που υπάρχει μόνο ένας παίκτης έχοντας σαν αντίπαλο του “τη φύση”. οι οποίες με τη σειρά τους θα απαλειφθούν κι αυτές. Στο παραπάνω παίγνιο η στρατηγική α1 κυριαρχεί ασθενώς της α2 αφού (5>-100) και (0=0). όπως για παράδειγμα ισχύει στην πασιέντζα. Αν απαλείψουμε μόνο κυριαρχούμενες στρατηγικές. Για να βρούμε αυτήν την ισορροπία εάν υπάρχει κυρίαρχη στρατηγική για κάποιον παίκτη τότε επιλέγεται. Οι παίκτες(δύο ή περισσότεροι) πριν παίξουν το παίγνιο έχουν τη δυνατότητα να συνεργαστούν και να κάνουν συμφωνίες μεταξύ τους για τις στρατηγικές που θα ακολουθήσουν. όπως αναφέραμε και παραπάνω. Η διαδικασία αυτή ονομάζεται απαλοιφή κυριαρχούμενων στρατηγικών “Iterated Elimination of Dominated Strategies. Ξεκινώντας το παιχνίδι διαγράφονται μία μια οι ασθενώς κυριαρχούμενες στρατηγικές από τις επιλογές του παίκτη και αυτό συνεχίζεται μέχρι να βρεθεί μόνο μία στρατηγική για κάθε παίκτη. Αν υπάρχουν δύο παίκτες τότε ονομάζονται “παίγνια δύο παικτών”. [26] . Έτσι λοιπόν έχουμε τους εξής διαχωρισμούς: Σύμφωνα με τον αριθμό των παικτών που παίρνουν μέρος. Όλες οι άλλες εναλλακτικές στρατηγικές ονομάζονται ασθενώς κυριαρχούμενες “weakly dominated strategy”. Η διαδικασία αυτή είναι απολύτως λογική αφού και οι παίκτες είναι λογικοί και γνωρίζουν πως και οι αντίπαλοι τους είναι λογικοί γεγονός που δείχνει ότι κανένας από αυτούς δεν θα επιλέξει μια στρατηγική η οποία είναι ασθενώς κυριαρχούμενη. Ο συνδυασμός των στρατηγικών που επιλέχθηκαν από κάθε παίκτη μας δίνει την έννοια της ισορροπίας “equilibrium”. Σωστή σειρά θεωρείται η ταυτόχρονη απαλοιφή για όλους τους παίκτες σε κάθε γύρο. Αυτά ονομάζονται “συνεργατικά παίγνια”(cooperative games) σε αντίθεση με τα παίγνια όπου ο παίκτης παίρνει τις αποφάσεις χωρίς να συνεννοηθεί με τους άλλους. Σε περίπτωση όμως που δεν υπάρχει. για τον Β παίκτη η β1 και η τομή τους είναι το κελί (α1. 5) αφού η καλύτερη επιλογή για τον Α παίκτη είναι η α1. IEDS”. β1). τα οποία βέβαια δεν έχουν μελετηθεί τόσο πολύ όσο τα πρώτα. οδηγώντας μας σε λάθος αποτέλεσμα.

Το κέρδος κάποιου δεν σημαίνει απαραίτητα τη ζημιά κάποιου ανταγωνιστή. αποφάσισε να γίνει ηλεκτρολόγος μηχανικός όπως και ο πατέρας του. [27] Σύμφωνα με τη σειρά που παίρνονται οι αποφάσεις. Αντίστοιχα υπάρχουν “παίγνια μη-μηδενικού αθροίσματος”(non zero-sum games) στα οποία το άθροισμα των αμοιβών είναι διάφορο του μηδενός.[28] Σύμφωνα με τον αριθμό των στρατηγικών. σε αντίθεση με τα άλλα τα οποία διαρκούν για άπειρες κινήσεις και ο νικητής γίνεται γνωστός αφού όλες αυτές οι κινήσεις τελειώσουν. Αν και ενδιαφερόταν για τα μαθηματικά. Όταν οι παίκτες είναι μερικώς ενημερωμένοι λέμε ότι έχουμε “παίγνια ατελούς πληροφόρησης”. Αν οι αντίπαλοι κινηθούν ταυτόχρονα επιλέγοντας μια στρατηγική στην αρχή του παιχνιδιού. Όταν πήγε το 1948 στο “Princeton” ήταν ήδη ένας από τους κορυφαίους στην θεωρία παιγνίων και . Ο Nash γεννήθηκε στη Δυτική Βιρτζίνια το 1928. χωρίς ο ένας να γνωρίζει τι θα πράξει ο άλλος. κάτι που στην πορεία δεν του άρεσε και έτσι επέστρεψε στα μαθηματικά με τα οποία ασχολήθηκε. Λέμε ότι έχουμε “παίγνια πλήρους πληροφόρησης” όταν οι παίκτες είναι πλήρως ενημερωμένοι για τις κινήσεις των αντιπάλων. Σε αυτά τα παίγνια το άθροισμα των αμοιβών είναι ίσο με μηδέν με αποτέλεσμα η συνεργασία για τους παίκτες να είναι ανέφικτη. Όταν το 1945 γράφτηκε στο “Carnegie Institute of Technology” στο Pittsburgh αποφάσισε να γίνει χημικός μηχανικός. Τα παίγνια σε αυτήν την κατηγορία χωρίζονται σε “πεπερασμένα” και σε “μη πεπερασμένα”. Τέλος σύμφωνα με την πληροφόρηση που παρέχουν.[29] Η ισορροπία Nash Η ζωή του John Nash η Στους βασικούς θεμελιωτές της θεωρίας παιγνίων ανήκει ο John Nash ο οποίος εισήγαγε στα παίγνια την ιδέα της ισορροπίας οποία χρησιμοποιείται πλέον ευρέως σε όλους τους κλάδους της σύγχρονης επιστήμης. τότε μιλάμε για “στατικό παίγνιο” ή “στρατηγικό παίγνιο” ή “παίγνιο σε κανονική μορφή”. και οι δύο μπορεί να κερδίσουν ή και να χάσουν αντίστοιχα.Σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά των αποδοχών τους. το παίγνιο ονομάζεται “παίγνιο μηδενικού αθροίσματος”(zero-sum games). Στα παίγνια αυτά η αναπαράσταση γίνεται με τη βοήθεια δέντρου. Στην αντίθεση περίπτωση έχουμε τα “δυναμικά παίγνια” ή “παίγνια σε εκτεταμένη μορφή” όπου οι παίκτες έχουν κάποια γνώση για τις προηγούμενες ενέργειες και έτσι η σειρά με την οποία λαμβάνονται οι αποφάσεις έχει σημασία. Τα πεπερασμένα παίγνια τελειώνουν σε ένα μετρήσιμο αριθμό κινήσεων. Όταν το κέρδος ενός παίκτη είναι ίσο με την απώλεια του αντιπάλου του. Έτσι μόνο τα δυναμικά παίγνια μπορεί να είναι παίγνια πλήρους πληροφόρησης. μιας και στα στατικά οι παίκτες δεν είναι ενημερωμένοι.

προσπαθούν να καταλάβουν τη συμπεριφορά των άλλων και επιλέγουν την στρατηγική τους σύμφωνα με αυτό. Πίνακας 2. δηλαδή προβλήματα στα οποία οι παίκτες μοιράζονται κάποια κοινά συμφέροντα.1 Παίγνιο κυριαρχίας κινδύνου “Risk Dominance” [35] . Οι παίκτες καταλαβαίνουν πως βρίσκονται σε ισορροπία αν μια αλλαγή στις στρατηγικές από οποιονδήποτε από αυτούς. Επομένως κανένας παίκτης δεν έχει κίνητρο να φύγει μονομερώς από αυτήν την ισορροπία που έχει δημιουργηθεί. Δηλαδή η στρατηγική ενός παίκτη αποτελεί την καλύτερη αντίδραση(απόκριση) στην στρατηγική του άλλου παίκτη. ο παίκτης δεν έχει να κερδίσει κάποιο μεγαλύτερο όφελος και για αυτό δεν αλλάζει στρατηγική. [30] Αν και δεν έτυχε ευρείας υποδοχής στην αρχή. σύμφωνα με το οποίο όλοι οι παίκτες επιλέγουν τις πιο συμφέρουσες για αυτούς ενέργειες. Όπως είναι φανερό η θεωρία για την ισορροπία Nash. έχει δύο συνιστώσες: πρώτα κάθε παίκτης κάνει την επιλογή του βασιζόμενος στην ορθολογική απόφαση που προέρχεται από τις πεποιθήσεις του για το τι θα πράξει ο αντίπαλος και δεύτερον κάθε πεποίθηση του παίκτη για την επιλογή του αντιπάλου του είναι σωστή. L. [33] Δεδομένου των επιλογών των αντιπάλων. το άρθρο δημοσίευσε περιληπτικά την ύπαρξη λύσεων για παίγνια με ν παίκτες. Προσέγγιση της ισορροπίας Nash Το θεώρημα που διατύπωσε ο Nash και έγινε γνωστό σε όλο τον κόσμο αναφέρει πως κάθε παίγνιο με πεπερασμένο πλήθος παικτών και ενεργειών έχει τουλάχιστον ένα σημείο ισορροπίας. [32] Ο παίκτης επιλέγει εκείνη από τις δικές του στρατηγικές. Δεν υπάρχει όμως καμιά αμφιβολία ότι η ανάπτυξη της θεωρίας παιγνίων σε όλους τους τομείς έγινε εφικτή χάρη στην ανακάλυψη του Nash. τον οδήγησε στην απόκτηση του βραβείου Νόμπελ στα οικονομικά το 1994.είχε ήδη ασχοληθεί με “προβλήματα συμφωνιών”. Έτσι κατάφερε ένα μεγάλο χτύπημα στην απροσδιοριστία. ο καθηγητής R. [31] Ο Nash σκαρφίστηκε μια γενική “λύση” για όλα τα (πεπερασμένα) παίγνια και απέδειξε ότι κάθε τέτοιο παίγνιο διαθέτει τουλάχιστον μια τέτοια λύση. Επέκτεινε την έρευνα του και μια μεγαλύτερη έκδοση δημοσιεύτηκε το 1951 στο “Annals of Mathematics” με τίτλο “Non-cooperative Games”. Duffin. Η σημαντικότερη του εργασία όμως ήταν αυτή που ασχολήθηκε με την ισορροπία στη θεωρία παιγνίων και χάρη στην πολύτιμη συμβολή του πήρε το όνομα “Nash ισορροπία”. η προσέγγιση του Nash για την θεωρία παιγνίων. γνωρίζοντας και τις επιλογές των αντιπάλων τους. [34] Για να κατανοήσουμε πλήρως την έννοια της ισορροπίας Nash. η οποία είναι η καλύτερη απάντηση στην στρατηγική που νομίζει ότι θα επιλέξει ο άλλος παίκτης. Ο Nash δημοσίευσε την ιδέα του για την ισορροπία αμέσως σε ηλικία 21 ετών! Μια δισέλιδη αναφορά έγινε το 1950 στο “Proceedings of the National Academy of Sciences”. Αυτός ο συνδυασμός στρατηγικών αποτελεί ισορροπία Nash. οδηγήσει σε χαμηλότερο κέρδος από αυτό που θα είχαν αν παρέμεναν στη σωστή στρατηγική. Με τη φράση “αυτός ο άντρας είναι ιδιοφυία” περιέγραψε τον John Nash στους υπόλοιπους καθηγητές του Princeton University. Οι παίκτες σκέφτονται τι μπορεί να διαλέξει ο αντίπαλος τους. Με τίτλο “Equilibrium Points in n-Person Games”. θα χρησιμοποιήσουμε πάλι το πιο πάνω παίγνιο το οποίο παραθέτουμε πάλι για ευκολία.

ενώ η α2 θα του δώσει 0(όπως αναφέραμε και πιο πριν οι πρώτοι αριθμοί σε κάθε κελί αντιστοιχούν στον παίκτη γραμμής. 5). Αν ο Β νομίζει για τον Α πως θα ακολουθήσει την α2 στρατηγική. . Η α1 θα του δώσει 5 μονάδες ωφέλειας. δηλαδή στον Β).2 Πρώτο στάδιο του παιγνίου Ομοίως κάνουμε και για τον παίκτη Β. θα προτιμήσει την β1 στρατηγική που θα του δώσει κέρδος 5 μονάδες και όχι 4 μονάδες(οι δεύτεροι αριθμοί σε κάθε κελί είπαμε πως αναφέρονται στον παίκτη στήλης. Άρα θα επιλέξει την α1 στρατηγική με κέρδος 5. Υπάρχουν παιχνίδια που έχουν παραπάνω από μία ισορροπίες Nash. όταν δηλαδή σε ένα κελί υπάρχουν οι επιλογές και των δύο παικτών.Ξεκινώντας με τον Α παίκτη βρίσκουμε ποια στρατηγική θα επιλέξει σε συγκεκριμένη στρατηγική του αντιπάλου. άσχετα αν πρόκειται για 0 μονάδες.2 Δεύτερο στάδιο του παιγνίου Η ισορροπία Nash υπάρχει όταν η καλύτερη απόκριση του παίκτη Α είναι ίδια με την καλύτερη απόκριση του παίκτη Β. Αυτό είναι και το σημείο ισορροπίας. Αυτό το νούμερο το κυκλώνουμε. Αν ο Α πιστεύει πως ο Β θα διαλέξει την β2 στρατηγική αυτός φυσικά θα προτιμήσει την α2 αφού το κέρδος του θα είναι μεγαλύτερο(100<0). Ύστερα και από τις επιλογές του Β παίκτη ο πίνακας έχει ως εξής: Πίνακας 2. δηλαδή στον Α). Ύστερα από τις επιλογές του παίκτη Α. β1)=(5. Έστω ότι ο Α πιστεύει ότι ο Β θα επιλέξει την β1 στρατηγική. Αυτά τα νούμερα τα βάζουμε σε ένα μπλε τετράγωνο. Αν αυτός νομίζει ότι ο Α θα επιλέξει την α1 στρατηγική. θα προτιμήσει και πάλι την β1 αφού θα έχει κέρδος 1 μονάδα αντί για 0 μονάδες. ο πίνακας παρουσιάζεται ως εξής: Πίνακας 2. ενώ υπάρχουν και παιχνίδια χωρίς κανένα σημείο ισορροπίας Nash. Τότε προφανώς θα επιλέξει εκείνη από τις δύο δικές του στρατηγικές που θα του δώσει το μεγαλύτερο όφελος. Στο παράδειγμα μας ισορροπία έχουμε στο κελί (α1.

Όσο και αν φαίνεται παράξενο υπάρχουν πολλές περιπτώσεις στην καθημερινή ζωή όπου οι παίκτες προτιμούν να χρησιμοποιήσουν μικτές στρατηγικές.s dilemma). Ο παίκτης δηλαδή που διαλέγει μικτή στρατηγική επιλέγει τις πιθανότητες καθεμιάς από τις καθαρές στρατηγικές που εμπεριέχονται στην συγκεκριμένη μικτή στρατηγική. τη λύση δίνει η ισορροπία Nash σε μικτές στρατηγικές. [37] Η ισορροπία σε καθαρές στρατηγικές φαίνεται πιο ελκυστική πρόταση από την ισορροπία στις μικτές. Το παίγνιο αυτό έμεινε από τότε στην ιστορία κάνοντας την θεωρία παιγνίων γνωστή σε όλες τις κοινωνικές επιστήμες. ώστε να μην έχουν μεταξύ τους επικοινωνία. Οι αστυνομικοί είναι σίγουροι για την ενοχή . [36] Ακόμη και αν δεν υπάρχει ισορροπία σε καθαρές στρατηγικές. αφού δεν χρειάζεται οι παίκτες να επιλέγουν στην τύχη. αφήνοντας τα υπόλοιπα στην τύχη. Όμως από τη στιγμή που δεν υπάρχει ισορροπία σε κάθε παιχνίδι. Είπαμε πως η επιλογή μικτής στρατηγικής ισοδυναμεί με το να επιλέξει ο παίκτης τυχαία μεταξύ συγκεκριμένων καθαρών στρατηγικών. η ισορροπία σε μικτές στρατηγικές αποκτάει μεγαλύτερη αξία αφού πλέον για κάθε παιχνίδι υπάρχει σίγουρα μία ισορροπία. ενώ και πάρα πολλοί μελετητές έχουν ασχοληθεί με αυτό γράφοντας διάφορα βιβλία . Tucker σκαρφίστηκε μία ιστορία πάνω στην οποία βάσισε όλη του την διάλεξη. ο Albert W. Τον Ιανουάριο του 1950 οι Melvin Dresher και Merrill Flood επινόησαν το συγκεκριμένο παίγνιο και το χρησιμοποίησαν σαν παράδειγμα στο RAND Corporation. Για παράδειγμα μπορούμε να πούμε πως ο παίκτης Α θα επιλέξει την α1 στρατηγική με πιθανότητα p ή την α2 με πιθανότητα p-1. Το δίλημμα του φυλακισμένου “Prisoner’s dilemma” Το πιο γνωστό και σημαντικό παίγνιο στην ιστορία της θεωρίας παιγνίων είναι το παίγνιο του διλήμματος του φυλακισμένου(Prisoner. Κάποια από αυτά τα παίγνια χρησιμοποιήθηκαν στην έρευνα και θα αναλυθούν στη συνέχεια. [38] Εξέταση διαφόρων παιγνίων Ένα από τα παράδοξα της ισορροπίας Nash που μπορεί να θεωρηθεί και σαν αδυναμία της είναι ότι σε κάποια παίγνια οι παίκτες έχουν μεγαλύτερο όφελος αν δεν διαλέξουν την ισορροπία Nash και διαλέξουν άλλη στρατηγική. οδηγώντας στο σημείο ισορροπίας. εντούτοις υπάρχουν κάποια διάσημα παίγνια που είναι εξαίρεση στον κανόνα. Αργότερα όταν παρουσιάστηκε αυτό το παράδειγμα σε ένα σεμινάριο στο Stanford University.Έχουμε αναφέρει πως εκτός από τις καθαρές στρατηγικές έχουμε και τις μικτές. Ο Nash κατάφερε επίσης να αποδείξει πως όλα τα πεπερασμένα παίγνια εμπεριέχουν τουλάχιστον ένα σύνολο μικτών στρατηγικών (μία ανά παίκτη) που συνιστά ισορροπία Nash σε μικτές στρατηγικές(ΙΝΜΣ) Όταν υπάρχουν πολλές ισορροπίες Nash (σε καθαρές στρατηγικές). [39] Η ιστορία του Tucker έχει ως εξής: Δύο ύποπτοι για ένα έγκλημα συλλαμβάνονται από την αστυνομία και κρατούνται σε διαφορετικά κελιά. υπάρχει μία μοναδική ισορροπία σε μικτές στρατηγικές. Ενώ η ισορροπία Nash δίνει την ελκυστικότερη λύση για όλους τους παίκτες.

Τέλος. ενώ το χειρότερο σενάριο είναι να μιλήσει ο Β ενώ ο Α θα παραμείνει σιωπηλός. Το καλύτερο αποτέλεσμα και για τους δύο παίκτες είναι να μη μιλήσουν στους αστυνομικούς . η από κοινού ομολογία.[43] Σε κάθε παίγνιο η λύση παρουσιάζεται και με τη βοήθεια του προγράμματος Gambit. Αν μόνο ο ένας ομολογήσει θα αφεθεί ελεύθερος ενώ ο άλλος που θα αρνηθεί θα φυλακιστεί για πέντε χρόνια. Το επόμενο καλύτερο αποτέλεσμα για τον Α είναι να μη μιλήσει κανένας από τους δύο. ο παίκτης Α θα πρέπει να επιλέξει την πρώτη στρατηγική(να ομολογήσει δηλαδή).3 Το δίλημμα του φυλακισμένου(αρχική μορφή) [41] Το δίλημμα αυτό παίρνει τη μορφή του παρακάτω παιγνίου.4 Το δίλημμα του φυλακισμένου(τελική μορφή) [42] Το δίλημμα εμφανίζεται όταν κάποιος υποθέτει ότι και οι δύο φυλακισμένοι νοιάζονται μόνο για να ελαχιστοποιήσουν την ποινή τους. κάνοντας τα ατομικά κίνητρα να υπονομεύουν το κοινό συμφέρον . . παράγει ένα αποτέλεσμα που δεν είναι καλό για την ομάδα. ο αντίπαλος προτιμάει να ομολογήσει. Είναι λοιπόν φανερό πως οτιδήποτε και να σκοπεύει να κάνει ο Β. και οι δύο θα περάσουνε έναν χρόνο στη φυλακή. Στην παρακάτω εικόνα βλέπουμε τη λύση που δίνει το πρόγραμμα για το συγκεκριμένο παίγνιο. Κάθε παίκτης έχει δύο στρατηγικές επιλογές : είτε να ομολογήσει και να συνεργαστεί με την αστυνομία (confess). Πρόκειται για ένα παιχνίδι όπου τα κέρδη προέρχονται από τη συνεργασία.Β1)=(1. [40] Το παραπάνω πρόβλημα μπορεί να παρουσιαστεί στον επόμενο πίνακα Πίνακας 2.1). . μία κυρίαρχη στρατηγική. το οποίο είναι χρήσιμο εργαλείο στη θεωρία παιγνίων αφού έχει πολλές εφαρμογές και βρίσκει τις ισορροπίες Nash και σε καθαρές και σε μεικτές στρατηγικές. Πίνακας 2. η οποία είναι η λύση (Α1. Για παράδειγμα το καλύτερο αποτέλεσμα για τον παίκτη Α είναι να ομολογήσει και ο παίκτης Β να μείνει σιωπηλός. Σε αυτό το σημείο υπάρχει το δίλημμα αφού από τον πίνακα φαίνεται πως οι παίκτες θα αποκομίσουν μεγαλύτερο όφελος αν και οι δύο επιλέξουν να μη μιλήσουν από το να τα ομολογήσουν όλα. Οτιδήποτε και να κάνει ο ένας παίκτης. Το αντίστοιχο ισχύει και για τον παίκτη Β. Έτσι η καλύτερη στρατηγική για τον καθένα ξεχωριστά. αφού έτσι θα έχει καλύτερα αποτελέσματα. Παρόλα αυτά. όπου τα νούμερα είναι η ωφέλεια που αποκομίζει ο παίκτης . Ομοίως ισχύει και για τον Β παίκτη ο οποίος θα προτιμήσει και αυτός να μη μιλήσει. κάθε παίκτης έχει ένα μεγάλο κίνητρο να γίνει προδότης. αν κανένας δεν ομολογήσει.τους αλλά ελλείψει αποδεικτικών στοιχείων τους προσφέρουν μια συμφωνία: αν και οι δύο ομολογήσουν ότι διέπραξαν το έγκλημα θα καταδικαστούν μόνο σε τρία χρόνια φυλάκισης. Έτσι το παίγνιο αυτό έχει μία μοναδική Nash ισορροπία. είτε να παραμείνει σιωπηλός (not confess).

όπως για παράδειγμα η καθαρή ατμόσφαιρα) όπου η πρόσβαση δεν μπορεί να περιοριστεί σε αυτούς που έχουν πληρώσει και στους άλλους. Το παράδοξο του αποτελέσματος εξηγείται από το γεγονός ότι οι φυλακισμένοι βρίσκονται σε ξεχωριστά κελιά και δεν μπορούν να επικοινωνήσουν μεταξύ τους για να αποφασίσουν από κοινού τι θα κάνουν. Μια άλλη περίπτωση είναι οι δύο ύποπτοι να μην ομολογήσουν. [45] Όταν το δίλημμα του φυλακισμένου αφορά πάνω από δύο πρόσωπα ονομάζεται free rider problem^ πρόβλημα των τζαμπατζήδων). Έτσι λοιπόν οργάνωσε ένα πρωτάθλημα όπου κάλεσε θεωρητικούς των παιγνίων να δημιουργήσουν αλγορίθμους που να περιέχουν από μία στρατηγική και τους έβαλε να διαγωνιστούν για έναν καθορισμένο αριθμό γύρων. Και εδώ η λύση είναι η επιλογή (Α1. Η . Νικητής αναδείχτηκε ο Anatol Rapoport που δημιούργησε τον πιο απλό αλγόριθμο. μιας και η σιωπή αποτελεί ύψιστη τιμή σε τέτοιες κοινωνικές ομάδες.[44] Εδώ επέρχεται ο παράγοντας της αξιοπιστίας: υπάρχει μια έφεση προς συνεργασία με εκείνους που πιστεύουμε ότι έχουν αντίστοιχη έφεση να συνεργαστούν. ανάμεσα τους ο John Nash(που αναφέρθηκε παραπάνω) και ο Robert Axelrod. Το πείραμα επαναλήφθηκε και για την περίπτωση όπου η ακολουθία των αγώνων μεταξύ των δύο παικτών θα τερματιζόταν τυχαία με νικητή πάλι τον ίδιο αλγόριθμο. σαν κίνηση καλής θέλησης. Ανορθόδοξη επίσης είναι η απόφαση να προδώσουν ο ένας τον άλλον. προλαβαίνοντας τον από μια πιθανή προδοσία. Αφορά όλες τις περιπτώσεις δημοσίων αγαθών(όλοι τα εκμεταλλεύονται άσχετα αν έχουν πληρώσει γι’αυτά. Αλλά ακόμη και με μια προφορική συμφωνία οι φυλακισμένοι ίσως προσπαθήσουν να προδώσουν τον υποτιθέμενο αντίπαλο τους. τον Tit for Tat. σε αντίθεση με τις πιο αλτρουιστικές που τα πήγαν καλύτερα. δηλαδή “μία σου και μία μου”. Πρόκειται για μία στρατηγική δεσμευμένης συνεργασίας όπου ο παίκτης ξεκινάει με συνεργασία. Το πιο διάσημο παιχνίδι στην ιστορία της θεωρίας παιγνίων μελετήθηκε εκτενέστατα από πάρα πολλούς ανθρώπους. Β1)=(1. οι οποίοι δεν συνεισφέρουν αλλά τα χρησιμοποιούν. αφού έτσι γίνεται πιο περίπλοκο και δεν είναι απόλυτα σαφές ποια στρατηγική είναι βέλτιστη. μόνο αν έχουν ξαναπεράσει όλο αυτό και γνωρίζουν πως δεν πρόκειται να προδοθούν Αυτή η ισορροπία λέγεται “υπό-παιγνιακή τέλεια ισορροπία Nash” όπου οι φυλακισμένοι έχουν μάθει να μην καρφώνουν ο ένας τον άλλον και έτσι ελαχιστοποιούν την συλλογική ποινή τους. Οι “άπληστες” στρατηγικές έτειναν να έχουν άσχημη έκβαση. 1) αφού η ανάλυση δείχνει πως ο πρώτος παίκτης(ο Α) επιλέγει την πρώτη του στρατηγική επιλογή(την Α1) και ο δεύτερος παίκτης(ο Β) επιλέγει την πρώτη του κι αυτός στρατηγική επιλογή(την Β1). Στα τέλη της δεκαετίας του 70 ο Axelrod προσπάθησε να προσεγγίσει το πρόβλημα όταν αυτό επαναλαμβάνεται. Έχει την ίδια δομή με το δίλημμα του φυλακισμένου αφού και εδώ η κυρίαρχη ατομική στρατηγική υπερέχει της κοινής λογικής. τους τζαμπατζήδες. και έπειτα αντιγράφει την στρατηγική που επέλεξε ο αντίπαλος στον προηγούμενο γύρο. Αν μπορούσαν να το συζητήσουν ίσως να έβλεπαν πως η καλύτερη λύση είναι να μη μιλήσει κανένας τους.Τα κόκκινα νούμερα αντιπροσωπεύουν τον Α παίκτη ενώ τα μπλε τον Β.

[51] Πηγή: Μεταπτυχιακή Διατριβή της Βλαχοπούλου Αθανασίας. Οι εφαρμογές του λοιπόν στην καθημερινότητα ποικίλλουν από την οικονομία.uom. την πολιτική και την κοινωνιολογία έως την εθνολογία και την εξελικτική βιολογία. είναι πολύ πιθανό να συναγωνιστεί κάποιον που έχει χάσει αρκετό βάρος. Παράδειγμα για αυτήν την περίπτωση αποτελεί η διαμάχη Αμερικής -Ρωσίας τη δεκαετία του 50(όταν πρωτομελετήθηκε το συγκεκριμένο παίγνιο) για την απόκτηση πυρηνικού εξοπλισμού. σε όλα τα κοινωνικά φαινόμενα. 2010.[46] Τελικά φαίνεται πως αυτός που δεν συμπεριφέρεται εγωιστικά. Ακόμη όμως και αν κάποιος διαγωνιζόμενος παραμείνει στο αρχικό του βάρος. Δυστυχώς σχεδόν όλοι σκέφτονται μόνο το προσωπικό συμφέρον. μπορούμε να το διακρίνουμε παντού. Υπάρχει μια τεράστια βιβλιογραφία που το αναλύει και μάλιστα πολλοί πιστεύουν πως αποτελεί τον κεντρικό πυρήνα της κοινωνικής ζωής. πηγαίνοντας στην μικρότερη κατηγορία. Αυτό μπορεί να το κάνουν πολλοί διαγωνιζόμενοι με αποτέλεσμα να υποβαθμίζεται ο συναγωνισμός. Κανένα κράτος δεν είναι βέβαιο ότι το άλλο θα κρατήσει την υπόσχεση του και επομένως και τα δύο κλίνουν στο να αγοράσουν τελικά τα όπλα. http://dspace. Το δίλημμα του φυλακισμένου αν και φαίνεται άσχετο με την καθημερινότητα του ανθρώπου. είτε να κάνουν μια συμφωνία έτσι ώστε να μειώσουν την χρησιμοποίηση όπλων.gr/bitstream/2159/13803/1/Vlachopoulou_Msc2010. υπάρχει κάπου εκεί το δίλημμα του φυλακισμένου. με αποτέλεσμα να οδηγηθούν σε μη επιθυμητά αποτελέσματα. [50]Το κοινό στοιχείο σε όλα αυτά τα παραδείγματα είναι ότι αν ο καθένας δράσει συνεργατικά θα υπάρξει το καλύτερο αποτέλεσμα. Τα παραδείγματα ποικίλλουν από τα πολιτικά παζάρια και τους πλειστηριασμούς έως την συμπεριφορά των οδηγών στους δρόμους και την επιλογή δύο αντιμαχόμενων μερών για το αν θα χρησιμοποιήσουν δικηγόρους ή/ και θα καταφύγουν στα δικαστήρια για να λύσουν τις διαφορές τους.pdf ===///=== . είναι αυτός που κερδίζει. Υπάρχουν δύο στρατηγικές επιλογές για τα κράτη: είτε να αυξήσουν την στρατιωτική τους δύναμη και να αγοράσουν καινούριο εξοπλισμό. [48] Επίσης στον αθλητισμό πολλοί παλαιστές καταφεύγουν στο χάσιμο πολλών κιλών με σκοπό να διαγωνιστούν με ελαφρύτερους αντιπάλους .“σοφία” αυτής της στρατηγικής έχει να κάνει με τον συνδυασμό αυστηρότητας απέναντι στους αποστάτες(αφού τους τιμωρείς άμεσα) αλλά και ηπιότητας(αφού μέσα σε έναν γύρο μπορείς να τον συγχωρήσεις). [49] Είναι φανερό πως σε κάθε συναλλαγή ή σύγκρουση ατομικών συμφερόντων που θίγει τους ανθρώπους.lib. [47] Στην πολιτική για παράδειγμα αυτό το παίγνιο χρησιμοποιείται για να επεξηγήσει το πρόβλημα που έχουν δύο κράτη με την απόκτηση όπλων.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful