TAKO JE GOVORIO ISUS

Kad Isus dovrši svoj govor, veliko je mnoštvo naroda bilo zaneseno njegovom naukom, jer ih je učio kao onaj koji ima vlast, a ne kao njihovi književnici. — Matej 7,28.29.

PREDGOVOR
Svi koji su imali prednost osobno slušati Isusa, pa čak i njegovi neprijatelji često su izjavljivali: »Nikada čovjek nije govorio kao ovaj čovjek!« (Jovan 7:46).Prvi kršćani i svi oni koji nisu imali prednost da ga osobno slušaju saznali su za ove divne' Isusove rijcči preko apostola. A kada se ova radosna vijest proširila i na Grke i Rimljane učenici su osjetili potrebu da zapišu te riječi. Na taj način su stvorene zbirke Isusovih misli i izreka. Tim prvim spisima evanđelisti su, jedan za drugim, priključili riječi svog Učitelja. Izvještaji o Isusovim djelima, o njemu kao čovjeku i o događajima iz njegovog života postali su izvanredne dragocjenosti, a u njih su kao skupocjeni biseri umetnute i same Isusove riječi. Bez obzira što su neke pojedinosti različite u izvještajima ovih evanđelista, zavisno od cilja opisivanja kojem je težio svaki od pisaca, ipak riječ Učitelja ostaje sama sebi vjerna. Nalik na blagu ali prodornu svjetlost ona iz cjelokupnog teksta zrači božanskom silom koja se odmah lako prepoznaje. Da li su u našim Evanđeljima zaipisane sve Hristove riječi? Svakako da nisu. Ono što je Jovan zapisao o Isusovim djelima može se reći i za njegove riječi: »Kad bi se sve popisalo redom, mislim da ne bi ni u cijeli svijet stale knjige koje bi se napisale.« (Jovan 21:25). Dokaz je za to i misao koju citira apostol Pavao, koja se doduše ne nalazi u

Evanđeljima, ali je zapisana u Djelima apostolskim, a sam apostol kaže da ju je Učitelj izgovorio rekavši: »Blaženije je davati nego primati « (Djela 20:35). Isusove riječi dobivaju jedinstvenu Ijepotu ako se izvade iz konteksta kada se zato ukaže prilika. One tada u punini otkrivaju svoju nadmoć nad svim standardima našeg svijeta, dižući se iznad vremena i prostora i otkrivajući suštinu vječnog i apsolutnog, što je i isključivo svojstvo Božje riječi. Oslobođenje svih Ijudskih ograničenja, Isusove riječi na taj način dopiru još snažnije do nas donoseći nam božanski odjek onih istih riječi koje su ispunjavale divljenjem svakog koji je imao tu prednost da ih čuje iz usta samog Učitelja. Zato neka nam se ne zamjeri što se usuđujemo da po primjeru apostola Pavla i svih drugih koji su objavIjivali Evanđelje, vadimo te bisere, često sakrivene i rasute po izvještajima Evandelja. Mi želimo da na taj način Ijepotu učinimo još dopadljivijom i istinu uvjerljivijom. Jer time što se na ovaj način ističu te vječne istine Isusa Krista — čije su riječi duh i život — one će mnogo lakše uspjeti zaokupiti našu površnu pažnju i postati uočljivije našem letimičnom zapažanju. »Tko ima uši, neka čuje!» Možda će onaj, koji čuje Učitelja koga Bog šalje, uzviknuti zajedno sa apostolom: "Gospode, komu ćemo otići? Ti imas riječi vječnoga života!" AUTOR 1

1. DOĐITE I VIDITE!
Dođite k meni svi koji ste umorni i opterećeni, i ja ću vas okrijepiti. Uzmite jaram moj na se i učite se od mene, jer sam krotka i ponizna srca. Tako ćete naći pokoj svojim dušama, jer jaram je moj sladak, a moje breme lako. Isus se okrenu pa ih upita, kad vidje da idu za njim: Sto vi tražite? A oni mu odgovoriše: Učitelju, gdje boraviš? Dođite i vidite. odvrati im. Odoše, da vide te ostadoše kod njega onaj dan. To je bilo oko desetog sata. Pa im reče: Pođite za mnom, i učinit ću vas ribarima ljudi. Ne treba zdravima liječnik, nego bolesnima. Idite i naučite što znači: Više volim milosrđe nego žrtvu. Jer ja nisam došao da pozovem pravednike, nego grešnike. Ispunilo se vrijeme, blizu je kraljevstvo Božje. Obratite se i vjerujte u Radosnu vijest! Uđite na uska vrata, jer široka vrata i prostran put vode u propast, i mnogo ih je koji idu njim. Kako su uska vrata i tijesan put koji vodi u život, i malo ih je koji ga nalaze! Jer premda su mnogi zvani, ipak ih je malo izabranih! Zaista, zaista, kažem vam: tko u ovčinjak ne ulazi na vrata, već se uspinje na drugome mjestu, on je lopov i razbojnik. Tko ulazi na vrata, on je pastir ovaca. Njemu vratar otvara, a ovce slušaju glas njegov. On ovce svoje zove imenom te ih izvodi van. Kad god izvede sve ovce, krene pred njima, ovce idu za njim, jer poznaju njegov glas. Za tuđinom sigurno neće ići, već bježe od njega, jer ne poznaju tuđega glasa. Isus mu odgovori: Ako hoću da on ostane dok opet ne dođem, što se tebe to tiče? Ti me slijedi! Isus joj odgovori: Kad bi ti znala za dar Božji i tko je onaj koji ti veli: Daj mi piti, ti bi u njega iskala i dao bi ti žive vode. Isus joj odgovori: Tko god pije od te vode, opet će ožednjeti. A tko pije od vode koju ću mu ja dati, sigurno neće nikad ožednjeti. Štoviše, voda koju ću mu dati 2

postat će u njemu izvorom one vode što struji u život vječni. U posljednji dan, glavni dan blagdana, Isus je stajao i vikao: Ako je tko žedan, neka dođe k meni; i neka pije tko vjeruje u me. Ja sam kruh života. Tko dolazi k meni, sigurno neće ogladnjeti. Tko vjeruje u me, sigurno neće nikada ožednjeti. Ako želiš biti savršen, hajde prodaj što imaš i podaj novac siromasima, pa ćeš imat blago na nebu! Onda dođi i slijedi me!

2. A ZA KOGA ME VI DRŽITE?
Dok je jednom molio na osamljenu mjestu i s njim bili samo njegovi učenici, upita ih: Za koga me drže ljudi? Kad dođe Isus u okolicu cezareje Filipove, upita svoje učenike: Za koga drže ljudi Sina božijega u čovjećijem obličju? Oni odgovoriše: Jedni za Jovana obratitelja ,(JAHJA) drugi za Iliju,(ELIJAHU) treći za Jeremiju, (JIRMEJAHU) ili za jednoga od proroka. A vi, reče im, za koga me držite? Ti si Hrist, Sin Boga živoga! odgovori mu Šimun Petar. Nato će mu Isus: Blago tebi Šimune, Jonin sine, Jer tebi to ne javi tijelo i krv, nego Otac moj nebeski! A on ih pogleda i reče im: Pa što znači ovo što je napisano: Kamen koji odbaciše graditelji postade ugaonim kamenom? Tko padne na ovaj kamen, razbit će se, a na koga on padne, satrt će ga. Što mislite o Hristu? čiji je on sin? Davidov, odgovore mu. Reče im: Kako ga onda David, potaknut od Duha, naziva Bogom, kad kaže: Reče Močni Bogu mome: Sjedi mi s desne strane dok ne položim tvoje neprijatelje pod noge tvoje? Ako ga David naziva Bogom, kako mu može biti sin? Isus je čuo da su ga izbacili te mu reče kad ga susrete: Vjeruješ li u Sina božijega u čovjećijem obličju? On odgovori: Tko je, dakle,

ćovječe, da vjerujem u njega? Već si ga vidio, reče mu Isus. To je onaj koji s tobom govori. Dakle: ti si Sin Božji? rekoše svi nato. Vi pravo velite, jesam, odgovori im. Isus im odvrati: Zaista, zaista, kažem vam, prije nego je Abraham bio, Ja Jesam. Izišao sam od Oca i došao na svijet. Sada ostavljam svijet i idem k Ocu. Nitko nije uzišao na nebo, osim Sina božijega u čovječijem obličju koji je sišao s neba. Kad podignete Sina božijega u čovječijem obličju, tada ćete saznati da ja Jesam i da ništa od sebe ne činim, već da govorim ono što me Otac nauči. Znam da ima doći Mesija koji se zove Pomazanik. Kad on dođe, sve će nam objaviti. To sam ja koji govorim s tobom, reče joj Isus. Pilat ga zapita: Jesi li ti židovski kralj? Ti kažeš, odgovori mu. Dakle, ti si kralj ? reče mu Pilat. Dobro veliš, odgovori mu Isus, jasam kralj. Jasam se zato rodio i zato došao na svijet da svjedočim za istinu. Svatko tko je prijatelj istine sluša moj glas. Isus odgovori: Moje kraljevstvo ne pripada ovomu svijetu. Kad bi moje kraljevstvo pripadalo ovomu svijetu, moji bi se dvorani borili da ne budem predan Židovima. Ali moje kraljevstvo nije odavde. Dok sam na svijetu, svjetlo sam svijeta. Isus im ponovo progovori: Ja sam svjetlo svijeta. Tko mene slijedi, sigurno neće ići po tami, nego će imati svjetlo koje vodi u život. Ja sam uskrsnuće i život, reče joj Isus. Tko vjeruje u mene, ako i umre, živjet će. Jer kao što Otac ima život u sebi, tako je i Sinu dao da ima život u sebi. Odgovori im Isus: Ja sam kruh života. Tko dolazi meni, sigurno neće ogladnjeti. Ko vjeruje u me, sigurno neće nikada ožednjeti. Ja sam živi kruh koji je sišao s neba. Tko jede od ovoga kruha, živjet će zauvijek. Kruh koji ću ja dati jest tijelo moje, za život svijeta. Ja sam pravi trs, i moj je Otac vinogradar. On siječe svaku mladicu na meni koja ne rađa roda, a pročišćava svaku koja rađa rod, da rodi više roda. Vi ste već čisti zbog riječi koju

sam vam rekao. Ostanite u meni i ja ću ostati u vama! Kao što mladica ne može sama od sebe, ako ne ostane na trsu, roditi roda, tako ni vi, ako ne ostanete u meni. Ja sam trs, vi ste mladice. Ko ostaje u meni i ja u njemu, rodi mnogo roda. Bez mene ne možete ništa učiniti. Tko u meni ne ostane, bacit će se, kao mladica napolje i osušit će se. Takve potom skupe i u oganj bace da gore. Ako ostanete u meni, i moje riječi ostanu u vama, tražite što god hoćete, i bit će vam. Otac moj proslavit će se time što će roditi mnogo roda i pokazati se moji učenici. Ja sam pastir dobri. Pastir dobri daje život svoj za ovce. Najamnik, koji nije pastir, komu ne pripadaju ovce, kad vidi vuka gdje dolazi, ostavlja ovce i bježi, te ih vuk grabi i razgoni. To je zato što je najamnik i što mu nije stalo do ovaca. Ja sam pastir dobri, poznajem ovce svoje, ovce moje poznaju mene, Otac poznaje mene i ja poznajem Oca. Ja dajem život svoj za ovce. Imam i drugih ovaca, koje nisu iz ovog ovčinjaka; I njih mi treba dovesti; one će čuti glas moj, te će biti jedno stado, jedan pastir. Zaista, zaista, kažem vam, ja sam vrata ovcama. Svi oni koji su došli prije mene lopovi su i razbojnici; Te ovce nisu slušale. Ja sam vrata. Tko uđe kroza me, spasit će se; on će ulaziti, izlaziti i pašu nalaziti. Lopov ne dolazi, osim da ukrade, zakolje, uništi. Ja sam došao da ovce imaju život i da ga imaju u izobilju. Ja sam put, istina i život, reče mu Isus. Nitko ne dolazi k Ocu osim po meni. Vi ste od ovoga svijeta, ja sam od neba. Vi ste ovosvjetski, ja nisam ovosvjetski. Tako, rekoh vam da ćete umrijeti u grijesima svojima. Da, ako ne budete vjerovali da Ja Jesam, umrijet ćete u svojim grijesima.

3. KAD BI BOG BIO VAŠ OTAC
Gdje je tvoj Otac? upitaše ga. Isus 3

odgovori: Vi ne poznajete ni mene ni Oca moga. Kad biste mene poznavali, poznavali biste i Oca moga. Ja i Otac jedno smo. Zaista, zaista, kažem vam, Sin ne može ništa sam od sebe činiti, nego samo ono što vidi da čini Otac. Što ovaj čini, to jednako čini i Sin. Jer otac ljubi Sina i pokazuje mu sve što sam čini. Pokazat će mu još veća djela od ovih, da se čudite. Zato me ljubi Otac što ja dajem život svoj, da ga opet uzmem. Nitko mi ga ne može oduzeti, nego ga ja sam od sebe dajem. Imam vlast dati ga, imam vlast opet ga uzeti; takva je zapovijed koju sam primio od Oca svoga. Sve mi je predao Otac moj! Nitko ne zna tko je Sin nego Otac; i nitko ne zna tko je Otac nego Sin, i onaj komu Sin htjedne objaviti. Ja sam došao u ime Oca svoga, a ipak me vi ne primate. Ako bi drugi došao u svoje ime, njega biste primili. Ne mrmljajte međusobno! Nitko ne može doći k meni ako ga ne privuče Otac koji me posla. I ja ću ga uskrsnuti u posljednji dan. U Prorocima stoji pisano: Si će biti učenici Božji. Tko god sluša Oca i prima njegovu nauku, dolazi meni. To ne znači da je tko vidio Oca. Samo onaj koji dolazi od Boga vidio je Oca. Kad biste mene poznavali, poznavali biste i Oca mog. Vi ga već sada poznajete i vidjeli ste ga! Filip mu reče: Učitelju, pokaži nam Oca, i dosta nam je. Toliko sam vremena s vama, odgovori mu Isus i ti me, Filipe, nisi upoznao? Tko je vidio mene, vidio Je i Oca. Zar ne vjeruješ da sam ja u Ocu i da je Otac u meni? Ja ne govorim sam od sebe riječi koje vam kažem: Otac koji boravi u meni čini svoja djela. Vjerujte mi: ja sam u Ocu i Otac je u meni'. Ako ne, inače, vjerujte zbog samih djela. Vjeruj mi, ženo, reče joj Isus, dolazi čas kada se nećete klanjati Ocu ni na ovoj gori ni u Jeruzalemu. Vi ne znate čemu se klanjate; mi znamo čemu se klanjamo, jer spasenje dolazi od židova. Ali dolazi čas, i već je tu, kad će se pravi klanjaoci klanjati Ocu u duhu i istini, jer Otac takve 4

klanjaoce želi. Bog je Duh, i koji mu se klanjaju, moraju mu se klanjati u duhu i istini. U taj isti čas zatitra od veselja u Duhu Svetom te reče: Slavim te, Oče, Gospodaru neba i zemlje, jer si ovo sakrio od mudrih i umnih, a objavio malenima. Dobro, Oče, jer je takva bila volja tvoja. Ako bih se ja sam slavio, slava moja ne bi bila ništa. Mene slavi Otac moj, za koga vi kažete da je vaš Bog. Vi ga ne poznajete, a ja ga poznajem. I, ako bih rekao da ga ne poznajem, bio bih lažac kao i vi. Ali ja ga poznajem i slijedim riječ njegovu. Ja nisam opsjednut zlim duhom, već častim Oca svoga, a vi me prezirete. Ali ja ne tražim slave svoje. Ima onaj tko je traži i sudi. Ali sad nemaju isprike za grijeh svoj. Tko mene mrzi, i mog Oca mrzi. Da nisam među njima učinio djela kojih nitko drugi ne učini, ne bi imali grijeha. A li su sada vidjeli pa ipak zamrzili, mene i mog Oca. A li ovo biva da se ispuni riječ napisana u njihovu Zakonu: Mrzili su me bez razloga! Kad bi Bog bio vaš otac, mene biste ljubili, jer ja Sam od Boga izišao i došao. Nisam došao sam od sebe, već me on poslao.

4. POSLAN NA OVAJ SVIJET
Dakle, ti si kralj? reče mu Pilat. Dobro veliš, odgovori mu Isus, ja sam kralj. Ja sam se zato rodio i zato došao na svijet da svjedočim za istinu. Svatko tko je prijatelj istine sluša moj glas. Ja, svjetlo, došao sam na svijet da nijedan koji u me vjeruje ne ostane u tami. Ja sam došao na ovaj svijet da ispunim odredbu: da vide koji ne vide, da oslijepe koji vide! Ja nisam došao da pozovem na obraćenje pravednike, nego grešnike. Jer Sin božiji u čovječijem obličju nije došao da mu služe, nego da on služi i da dadne život svoj kao otkup mjesto svih! Lopov ne dolazi, osim da ukrade, zakolje i uništi. Ja sam došao da ovce imaju život i da ga imaju u izobilju. Tada Isus, učeći u hramu, vikne: Mene

5. Onaj koji me posla sa mnom je. osim Sina božijega u čovjećijem obličju koji je sišao s neba. A volja onoga koji me posla jest da nikoga od onih koje mi dade ne izgubim. makar meni i ne vjerovali. Na meni je Duh JHVH. Zar niste znali da ja moram biti u kući Oca svoga? Ja imam za jelo hranu za koju vi ne znate. kad mu jedna od njih zaluta. kažem ti: govorimo ono što znamo.poznajete i znate odakle sam: nisam došao sam od sebe. tako mora biti podignuti Sin božiji u čovjećijem obličju. ne činim djela svog Oca. kažem vam. da će biti ubijen i da će uskrsnuti treći dan. ostaviti devedeset i devet u gori te poći tražiti zalutalu? I uspije li mu da je nađe zaista. nego volju onoga koji me posla. Kad su se jednoć nalazili na okupu. A tko dođe k meni. više se raduje zbog nje nego zbog devedeset i devet koje nisu zalutale. Oni će ga ubiti. Da nisam došao i da im nisam govorio. sve ću ljude privući k sebi. jer sam za to poslan. I u vašem Zakonu stoji pisano da je vjerodostojno svjedočanstvo dvojice. jer me pomazao. i dalje mi ne vjerujte. da. već da ga uskrisim u posljednji dan. da oslobodim potlačene. jer ja uvijek činim što je njemu ugodno. a on će uskrsnuti treći dan. reče im Isus: Sin božiji u čovjećijem obličju ima biti predan u ruke ljudima. odvrati im Isus. Bog je tako ljubio svijet da je dao svoga jedinorođenoga sina da ne pogine ni jedan koji u nj vjeruje. a vi ga ipak ne poznajete. jer znam odakle sam došao i kamo idem. da proglasim godinu milosti Božije. Da. A ja. nego da se svijet spasi po njemu. moje 5 . volja je Oca moga da svaki koji vidi Sina i vjeruje u nj dobije život vječni i da ga ja uskrisim u posljednji dan. koje ste čuli svojim ušima ispunilo. I nadoda da Sin božiji u čovječijem obličju mora mnogo trpjeti. Zaista. Kao što je Mojsije podigao zmiju u pustinji. Pa zašto ste me tražili? odgovori im. a nećete me naći. A vi ne znate ni odakle sam došao ni kamo idem. To ih vrlo ražalosti. Moja se hrana sastoji u tome da vršim volju onoga koji me poslao i dovršim njegovo djelo. Da. Svaki koga mi dade Otac doći će k meni. Ali ako ih zbilja činim. svjedočimo za ono što smo vidjeli. Isus se okrenu pa ih ukori. a ipak ne primate našeg svjedočanstva. sigurno ga neću izbaciti van. I drugim gradovima moram donijeti Radosnu vijest o kraljevstvu Božjem. Tako neće ni Otac vaš nebeski da se izgubi ni jedna od ovih malenih. dakle. Još sam malo vremena s vama pa odlazim onomu koji me posla. On me ne ostavlja sama. već da ima život vječni. Ako ja svjedočim sam za se. Što mislite? Zar neće čovjek koji ima stotinu ovaca. Poslao me da donesem Radosnu vijest siromasima. glavari svećenički i književnici odbaciti. kad budem podignut sa zemlje. Sin čovječji došao je da traži i spasi što je izgubljeno. On im odgovori: Danas se ovo Pismo. i Otac koji me posla svjedoči za me. Ja sam poslan samo izgubljenim ovcama doma Izraelova. u Galileji. moje je svjedočanstvo vjerodostojno. Ako ja svjedočim sam za se. kako ćete mi vjerovati ako vam budem govorio nebeske? Nitko nije uzišao na nebo. nego postoji Istiniti koji me posla. da navijestim oslobođenje zarobljenicima i vraćanje vida slijepcima. Jer Bog nije poslao svoga Sina na svijet da sudi svijetu. Tražit ćete me. MOJA DJELA SVJEDOČE Ako. da svatko tko vjeruje u njega ima život vječni. ne bi imali grijeha. Gdje budem ja. zaista. Ja svjedočim za se. da će ga starješine. vi ne možete doći. vjerujte djelima da znadete i sve više spoznajete da je Otac u meni i ja u Ocu! Zar ne vjeruješ da sam ja u Ocu i da je Otac u meni? Ja ne govorim sam od sebe riječi koje vam kažem: Otac koji boravi u meni čini svoja djela. Ako mi ne vjerujete kad vam rekoh zemaljske stvari. jer ne siđoh s neba da vršim svoju volju.

zašto se ljutite na me što sam u subotu ozdravio svega čovjeka? Prestanite suditi po vanjštini. Zaista. da se čudite. Dođe Sin božiji u obličju čovječijem. vi ne poigraste. on jede i pije. Dobro veliš. Ja ne uzimam slave od ljudi. Kad podignete Sina božijega u čovjećijem oblićju. Za vas je uvijek zgodno vrijeme. Jer Otac ljubi Sina i pokazuje mu sve što sam čini. i vi u subotu obrezujete čovjeka. Ali danas. Svatko tko je prijatelj istine sluša moj glas. Pusti sada. ima . Upravo ova djela koja ja činim svjedoče za me da me Otac poslao. Tada ga pripusti. Duh je onaj koji oživljava. Razvalite ovaj hram. pa vele: Gle izjelice i pijanice. Zapjevasmo tužaljke. jer se još nije ispunilo moje vrijeme. to jednako čini i Sin. odgovori mu Isus. gle prijatelja carinika i grešnika! Ali mudrost opravdaše njezina djela. već od otaca. i on posvjedoči za istinu.svjedočanstvo nije vjerodostojno. niti ste vidjeli njegova lica. nego ovo govorim da se vi spasite. Ja ne uzimam svoga svjedočanstva od čovjeka. kažem vam. Pokazat će mu još veća djela od ovih. Dođe Jahja: on ne jede i ne pije. Moje vrijeme još nije došlo. Vama Mojsije dade obrezanje. pa vele: Opsjednut je. učini i ovdje. Vi poslaste Jahji (Jovanu) izaslanika. vidjet ćete otvoreno nebo i anđele Božje gdje uzlaze i silaze nad Sinom božijim u čovjećijem obličju. i svi ste začuđeni zbog toga. a mene mrzi. kad nitko ne može raditi. tada ćete saznati da Ja Jesam i da ništa od sebe nečinim. Ima Drugi koji svjedoči za me. tko sluša moju riječ i vjeruje onomu koji me posla. zaista. Jer kao što Otac uskrsuje mrtvace i vraća im život. također vam kažem. i znam da je istinito svjedočanstvo koje daje o meni. odgovori im. Dolazi noć. vi ne zaplakaste. Pokazao sam vam mnoga dobra djela koja dolaze od Oca. Ako dakle. čovjek prima obrezanje u subotu da se ne prekrši zakon Mojsijev. Dok je dan. tako i Sin vraća život komu hoće. Ja sam se zato rodio i zato došao na svijet da svjedočim za istinu. a ipak vi ne vjerujete. Zaista. već da govorim ono što me Otac nauči. što ovaj čini. Ja ne uzlazim na ovaj blagdan. a tijelo ne vrijedi ništa. Zasvirasmo na frulu. Mnogi gubavci bijahu u Izraelu u vrijeme proroka Elizeja. Vas svijet ne može mrziti. sutra i prekosutra moram proslijediti svoj put. jer tako nam dolikuje da sve ispunimo što je u skladu s voljom Božjom. Zaista. u Kafarnaumu. jer ne vjerujete onomu koga on posla. 6. Idite. kažem vam. i recite toj lisici: Evo izgonim zle duhove i ozdravljam danas i sutra. jer ja svjedočim o njemu da su mu djela zla. nego samo ono što vidi da čini Otac. zaista. u zemlji sidonskoj. treći dan postajem savršen. Djela koja ja činim u ime Oca svjedoče za me. Ali ni jednoj od njih ne bijaše poslan Elijahu osim nekoj udovici u Sarapeti. u svom zavičaju. jer ne priliči da prorok pogine izvan Jeruzalema. Sin ne može ništa sam od sebe učiniti. Zaista. Za koje me od tih djela kamenujete? Jedno djelo učinih. i u tri dana opet ću ga podići! Sigurno ćete mi navesti uzrečicu: Liječniče. I Otac koji me posla svjedočio je za me. meni treba činiti djela onoga koji me posla. Vi uziđite na ovaj blagdan. Vi niti ste kada čuli njegova glasa. izliječi sam sebe! Sve što si učinio. ti si kralj? reče mu Pilat. već izrecite pravedan sud! Rekoh vam. ja sam kralj. ALI MOJE RIJEČI NEĆE PROĆI Zar ne vjeruješ da sam ja u Ocu i da je Otac u meni? Ja ne govorim sam od sebe riječi koje vam kažem: Otac koji boravi u meni čini svoja djela. kažem vam. Dakle. to ne znači da ono dolazi od Mojsija. S kim da usporedim ovaj naraštaj? S njim je kao s 6 dječacima što sjede na trgovima i ovako dovikuju drugovima. zaista. Ja imam svjedočanstvo veće od Jahjina: djela koja mi je Otac dao da ih učinim. bijaše mnogo udovica u Izraelu u vrijeme Ilijino (Elijahu) kad nebo osta zatvoreno tri godine i šest mjeseci te velika glad zavlada po svoj zemlji. kako smo čuli. Riječi koje sam vam ja rekao jesu duh i život. ali ni jedan se od njih ne očisti osim Sirijca Naamana. Ni riječi njegove nemate tako da prebiva u vama.

ono što vam i govorim. ako tko drži riječ moju. neko zrno pade kraj puta i dođoše ptice te ga pozobaše. nestalan je: kada dođe nevolja ili progonstvo zbog riječi. taj traži svoju vlastitu slavu. te ostane bez roda. te rodi i donese rod: jedan stostruk. jer je sagrađena na litici. Tko govori sam od sebe. Sada shvatite značenje usporedbe o sijaču: Svakomu tko čuje riječ o Kraljevstvu a ne razumije. ali se ona ne sruši. tvoja je riječ istina. Ako tko htjedne vršiti volju njegovu.vječni život. drugo šezdeseterostruk. uvenu od žege. opet. navališe potoci. Vi ste već čisti zbog riječi koju sam vam rekao. Udari pljusak. pade u trnje. naučit će vas sve. I znam da je zapovjed njegova život vječni. što li može dati čovjek kao otkupninu za svoj život? Tko se postidi mene. dunuše vjetrovi i nasrnuše na tu kuću i ona se sruši. Sin božiji u čovjećijem oblićju. Ko mene prezire i ne prima riječi. To je onaj koji je posijan kraj puta. Posijan na dobru zemlju jest onaj koji čuje. varavo bogatstvo zaguše riječ. u njemu nema nepravednosti. Tko je od Boga. ne drži mojih riječi. Brzo izniknu jer ne imaše duboke zemlje. prihvaća riječi Božje. Posijan u trnje jest onaj koji sluša riječ. i ja što sam naučio od njega. jer ne imaše korijena. kod njega se nastaniti. a ne vrši ih. nego da spasim svijet. Neko. Dakle: pazite kako slušate! Jer. Majka moja i braća moja. a ne izvršava ih. već od Oca koji me posla. Njima govorim u usporedbama zato što gledajući ne vide i slušajući ne čuju i ne razumiju. i moj će ga Otac ljubiti. Ako me tko ljubi. odmah podlegne. Prema tome. to su oni koji slušaju riječ Božju i vrše je. Iziđe sijač da sije. zapovjedio što da reknem i što da navijestim. trnje uzraste te ga uguši. sjetiti vas svega što vam rekoh. posahnu. Tko ima uši. svjetska tjeskobna briga. postidjeti kada dođe u slavi svoga Oca sa svetim anđelima. dolazi zli te mu otima što mu je u srcu posijano. svatko ko sluša ove moje riječi. Tko čuje moje riječi. a njima nije dano. Posveti ih istinom. Riječ koju slušate nije moja. razumije riječ. Tko ima uši. grešnim naraštajem. Imao bih mnogo toga o vama govoriti i suditi! A koji me posla. Naprotiv. kako nema u sebi korijena. ali riječi moje neće proći! Tada će pravednici zasjati poput sunca u kraljevstvu Oca svojega. Moja nauka nije od mene. nego od onoga koji me je poslao. kažem vam. tko nema. koji me posla. neka čuje! 7 . držat će moju riječ. Kad iziđe sunce. jer ja nisam govorio sam od sebe. A branitelj. taj je istinit. upoznat ćete istinu. njemu ćemo doći. treći trideseterostruk. treće trideseterostruk. drugi šezdeseterostruk. što ja govorim. A tko traži slavu onoga koji ga je poslao. Dok je sijao. Svatko tko sluša ove moje riječi i izvršava ih može se usporediti s mudrim čovjekom koji svoju kuću sagradi na litici. sigurno neće nigda vidjeti smrti. Udari pljusak. Duh Sveti. Nebo. A posijan na kamenito tlo jest onaj koji riječ čuje i veselo je prima. Ovo sam vam govorio boraveći s vama. Nato Isus reče Židovima koji su mu vjerovali: Ako ustrajete u mojoj nauci. tko ima. zemlja proći će. a istina će vas osloboditi. neka čuje!? Prije svega. govorim onako kako je meni Otac govorio. Vi ih zato ne prihvaćate jer niste od Boga. neka čuje! A blago vašim očima jer vidite. mojih riječi pred ovim preljubotvornim. oduzet će mu se i ono što mu se čini da ima. dunuše vjetrovi i jurnuše na kuću. ušima jer čuju! On im odgovori: Vama je dano da upoznate tajne kraIjevstva nebeskog. ako moje riječi ostanu u vama. Tko mene ne ljubi. neću ga ja osuditi. jer ne dođoh da sudim svijetu. Velika bijaše njezina ruševina. znat će da li je moja nauka od Boga ili ja govorim sam od sebe. pade na dobru zemlju i donese rod: jedno stostruk. nego mi je Otac. može se usporediti s ludim čovjekom koji svoju kuću sagradi na pijesku. Zaista. istinit je. On ne dolazi na sud. kojega će Otac poslati zbog mene. uistinu ste moji učenici. Neko. toga će se. imat će svog suca. na plitku zemlju. Riječ koju sam vam navješćivao sudit će mu u posljednji dan. Tko ima uši. tražite što god hoćete. napokon. navališe potoci. i bit će vam. Ako ostanete u meni. to govorim svijetu. dat će mu se. već je prešao iz smrti u život. zaista. Neko pade na kamenito tlo.

Čuli ste da je rečeno: Ljubi svoga bližnjega i mrzi svoga neprijatelja. Ljubi JHVH Boga svoga svim srcem svojim. podaj mu i ogrtač! Ako te tko prisili da ideš s njim jednu milju. bit će odgovoran Velikom vijeću. Stoga je Sin božiji u čovjećijem obličju gospodar i subote. Bogu svojemu. odgovori mu. dok opstoji nebo i zemlja. Izraele: JHVH Bog naš jest jedini Bog. tuđu ženu. podaj mu. jer je podnožje njegovim nogama. Jer. a ne čovjek radi subote. Tada se približi neki književnik koji je čuo njihovu prepirku. Lakše da prođu nebo i zemlja nego da propadne jedna kovrčica iz Zakona. hajde i najprije se izmiri s bratom. Zašto hoćete da me ubijete? A zašto vi kršite Božju zapovijed zbog svoje predaje? Jer 8 Bog je rekao: Ispuni svoje dužnosti prema ocu i majci! Tko prokune oca ili majku. ni jedna kovrčica slova iz Zakona sigurno neće nestati. najedanput. Licemjeri! Lijepo je o vama prorokovao Izaija rekavši: Ovaj me narod štuje usnama. jer nisi kadar jednu vlas učiniti bijelom ili crnom! Vaš odgovor neka bude: da. Samo je jedan Dobri. odgovarat će za to u ognju paklenom. Ne ubij! odgovori mu Isus. A tko ga nazove luđakom. bit će najmanji u kraljevstvu nebeskom. ni Jeruzalemom. a srce mu je daleko od mene. vrši zapovijedi! Koje? upita ga. ni jedna jota. jer je grad velikog kralja. a svoga bližnjega kao samoga sebe! Reče mu Isus: Pravo si odgovorio! To vrši pa ćeš živjeti! Zašto me pitaš o onome što je dobro? odgovori mu. već da ih ostvarim. udari li te tko po desnom obrazu.7. A ja vam kažem: Svatko tko se ljuti na svoga brata bit će odgovoran sudu. pisano u Zakonu? što tamo čitaš? Ljubi JHVH Boga svoga. svom pameti svojom i svom snagom svojom! Druga je ova: Ljubi bližnjega svoga kao samoga sebe! Druge zapovijedi veće od ovih nema. bit će odgovoran sudu. Boga svojega! Stoji pisano: Gospodaru. Ne čini preljuba! Ne ukradi! Ne svjedoči lažno! Poštuj oca i majku! i ljubi svoga bližnjega kao samoga sebe! Odgovori mu Isus: Rečeno je: Ne kušaj Tvorca. ostavi dar tu pred žrtvenikom. Ne kuni se ni svojom glavom. nego ispuni što si JHVH prisegao! A ja vam kažem: Ne kunite se nikako: ni nebom. Stoga. tko god prekrši i jednu od ovih i najmanjih zapovijedi i nauči druge da tako rade. ne! Što je više od toga od zloga dolazi. odgovori. zub za zub. A tko rekne svome bratu: Raka'. ni zemljom. neka se smrću kazni! A vi kažete: Tko god rekne ocu ili majci: Ono čime bih ti mogao pomoći posvetni je dar. ustade neki učitelj Zakona te ga zapita. Ako hoćeš ući u život. Nije li vam Mojsije dao Zakon? 1 nitko od vas ne vrši toga Zakona. u nakani da ga iskuša: Učitelju. Uzalud misli da me štuje dok naučava kao moju nauku zapovijedi ljudske. Ćuli ste da je rečeno starima: Ne ubij! Tko ubije. Tada. svim srcem svojim. svom dušom svojom. jer je prijestolje Božje. svom dušom svojom. svom snagom svojom i svom pameću svojom. da a ne. a tko hoće da mu pozajmiš. klanjaj se i njemu jedinom služi! Tada im nastavi: Subota je stvorena radi čovjeka. 0 tim dvjema zapovijedima ovisi sav Zakon i proroci. Videći da im je dobro odgovorio. Tako ukidoste zapovijed Božju zbog svoje predaje. okreni mu i drugi! Tko bi te htio tužiti da se domogne tvoje košulje. hajde dvije! Tko te moli. Dakle: ako doneseš dar svoj na žrtvenik i tu se sjetiš da ti brat ima nešto protiv tebe. VRŠITE MOJE ZAPOVJESTI Nemojte misliti da sam došao ukinuti Zakon i Proroke! Ne dođoh da ih ukinem. Još ste čuli da je rečeno starima: Ne krši prisege. a da se sve ne ostvari. dok će onaj koji ih bude vršio i naučavao biti velik u kraljevstvu nebeskom. Čuli ste da je rečeno: Oko za oko. zaista. ne odbij ga'. A ja vam kažem: Ne opirite se zlotvoru! Naprotiv. A ja vam kažem: Ljubite svoje neprijatelje i molite za one koji vas . upita ga: Koja je prva od svih zapovijedi? Isus odgovori: Prva glasi: Čuj. kažem vam. taj je sigurno slobodan od dužnosti prema ocu i majci. već u svom srcu. pa onda dođi i prinesi dar svoj! Ćuli ste da je rečeno starima: Ne čini preljuba! A ja vam kažem da je svaki koji s požudom pogleda. što moram činiti da baštinim život vječni? što stoji. s njom učinio preljub.

već su primili svoju plaću. neka ti ne zna ljevica što ti čini desnica. da a ne. Kad ti daješ milostinju. jer će mnogi. malovjerni? Ne brinite se tjeskobno . kažem vam. kako bi tvoja milostinja bila tajna. njega će ljubiti Otac moj. Otac tvoj. ljubite i vi jedan drugoga. uzvratit će ti javno. Novu vam zapovijed dajem: Ljubite jedan drugoga. niti žanju. tu će ti biti i srce. ali neće moći. vršit ćete moje zapovijedi. A tko mene ljubi. A ja vam kažem da se ni Solomon u svoj raskoši svojoj nije zaodjenuo kao jedan od njih. niti za svoje tijelo: u što ćete se obući! Zar nije život vredniji od hrane. gdje ga izgriza moljac i rđa. kako biste postali sinovi svoga Oca nebeskog. koju će vam dati Sin božiji u čovjećijem obličju.progone. tražiti da uđu. kao što sam i ja vršio zapovijedi Oca svoga te ostajem u njegovoj ljubavi. budite savršeni kao što je savršen Otac vaš nebeski! Sve što želite da ljudi čine vama. nego Otac tvoj. Zato. Zato vam velim: ne brinite se tjeskobno za svoj život: što ćete jesti ili piti. već su primili svoju plaću. Pa ako tako Bog odijeva poljsku travu koja danas jest. koji Izobliče lice da ih zapaze ljudi kako poste. Ostanite u mojoj ljubavi! Ostat ćete u mojoj ljubavi ako budete vršili moje zapovijedi. Pazite da ne vršite svoje pravednosti pred ljudima da vas oni vide! Inače nećete imati plaće kod svoga Oca nebeskoga. A JA VAM KAŽEM Vaš odgovor neka bude: da. već hranu koja ima trajnost za život vječni. Ne sabirajte sebi blago na zemlji. Vi ste moji prijatelji ako učinite što vam zapovijedam. kada daješ milostinju. jer zna Otac vaš nebeski da vam je to sve potrebno. a već se sutra baca u peć. Ako me ljubite. što ćemo piti. Zaista. zar neće mnogo radije vas. I znam da je zapovijed njegova život vječni. koji vidi u tajnosti. da uđete na uska vrata. gdje lopovi ne prokopavaju zidova i ne kradu! Jer gdje ti je blago. da radost moja bude u vama te da radost vaša bude potpuna! Ovo je zapovijed moja: ljubite jedan drugoga kao što sam ja ljubio vas! Nitko nema veće ljubavi od ove: položiti vlastiti život za svoje prijatelje. uzvratit će ti. gdje lopovi prokopavaju zidove i kradu ga! Nego sabirajte sebi blago na nebu. da ih slave ljudi. Zato najprije tražite kraljevstvo Božje i njegovu pravednost. koji čini da njegovo sunce izlazi nad zlima i dobrima. činite i vi njima! U tome je sav Zakon i Proroci. Nastojte sebi pribaviti nepropadljivu hranu. što se tjeskobno brinete? Promotrite poljske ljiljane kako rastu! Niti siju. što izvanredno činite? Zar i pogani ne čine isto? Dakle. ne trubi pred sobom. kažem vam. i ja ću ga ljubiti i objaviti mu samog sebe. Kad postite. Ovo vam rekoh. tako sam i ja vas ljubio. kako to čine licemjeri po sinagogama i ulicama. reče im. taj me ljubi. Kao što je Otac mene ljubio. a to će vam se nadodati! Dakle: ne brinite se tjeskobno za sutrašnji 9 . kažem vam. namaži glavu. koji vidi u tajnosti. niti žanju. kao što sam ja ljubio vas. Zaista. ne govorite: što ćemo jesti. Tko pozna moje zapovijedi i vrši ih. ne! što je više od toga od zloga dolazi. nebudite mrki poput licemjera. A ti kad postiš. vaš ih Otac nebeski hrani. koji je u tajnosti. 8. Trudite se. u što ćemo se obući? To sve traže pogani. Prema tome. i da kiša pada pravednima i nepravednima. kakvu ćete plaću imati? Zar i carinici ne čine to isto? Ako jedino svoju braću pozdravljate. niti sabiru u žitnice. Zar vi niste mnogo vredniji od njih? Tko od vas može brigama produžiti život samo za jedan lakat? I za odijelo. Ako imadnete ljubavi jedan prema drugome. Ako ljubite one koji vas ljube. jer njega za to ovlasti Bog Otac. što ja govorim. po tom će svi upoznati da ste moji učenici. umij lice da te ne vide ljudi gdje postiš. gdje ga ni moljac ni rđa ne izgriza. Otac tvoj. govorim onako kako je meni Otac govorio. a tijelo od odijela? Pogledajte ptice nebeske! Niti siju.

iz zle riznice. da imadnu svjetla oni koji ulaze. sdrača smokve? Tako svako dobro stablo rađa dobrim rodom. Zaista. Dakle: prepoznat ćete ih po njihovim rodovima. Zatim reče svomu gostoprimcu: Kada daješ objed ili večeru. i otvorit će vam se! Jer svaki koji moli. tko traži. tko kuca. tko je mene postavio vama za suca ili djelioca? Onda im reče: Pazite! čuvajte se svake pohlepe. ne bi rekao: Ustupi mjesto ovomu! Tada bi ti. iščupaj ga i baci od sebe. da ne budete suđeni! Jer kako budete sudili. pozivaj siromahe. tvoje je tijelo u tami. pomakni se naviše! Tada ćeš biti počašćen pred svim uzvanicima. Dobar čovjek. da nebi i tebe za uzvrat pozvali. Zar se strnja bere grožđe. Nitko svijeću. Čuvajte se lažnih proroka što vam dolaze u ovčjem runu. jer će se sutrašnji dan brinuti za se! Svakom je danu dosta njegove muke. Ne beru se s trnja smokve ni sdrača grožđe. onako će se i vama suditi. a koji se ponizi. kada dođe. Čovječe. sakate. Zato pazi da svjetlo u tebi nebude tama! Ako je sve tvoje tijelo u svjetlu. a zlo stablo rađa zlim rodom. jer mu usta govore onim čega je prepuno srce. kažem ti. nepozivaj nisvojih prijatelja. kada dođe. da ne bi bio pozvan tko odličniji od tebe i da ti tvoj i njegov gostoprimac. što imaš gledati trun u oku brata svojega. Svako se stablo prepoznaje po svome rodu. Iz dobre riznice svoga srca.dan. znajući njihove misli. bez imalo tame. nestavlja u neko skrovište ili pod varićak. Ako te tvoja desna ruka navodi na grijeh odsijeci je i baci od sebe. Kad ti je oko zdravo. i hajde svojoj kući! Tu mu donesoše uzetoga koji je ležao u postelji. jer je bolje da ti propadne jedan od udova 10 nego da ti cijelo tijelo bude bačeno u pakao. reče tada uzetome. a ovaj sudskome stražaru. jer je bolje dati propadne jedan od udova nego dati cijelo tijelo ode u pakao. 9. Nemojte suditi. sjedi na zadnje mjesto. a unutra su grabežljivi vuci! Prepoznat ćete ih po njihovim rodovima. OČE OPROSTI IM A Isus. nikako nećeš izići odande dok ne platiš i posljednji novčić. Prestanite suditi po vanjštini. nibogatih susjeda. reče im. nalazi. kad je užeže. cijelo je tvoje tijelo u svjetlu. jer ti nemaju čim uzvratiti! To će ti se uzvratiti o uskrsnuću pravednika. hrome i slijepe! Tada će ti biti blago. Ako te tvoje desno oko navodi na grijeh. siječe se i baca u oganj. Nego. a zlo stablo dobrim rodom. onako će se i vama mjeriti. i dat će vam se! Tražite. kako budete mjerili. a zao čovjek. kad priređuješ gozbu. . još dok si snjim na putu. a brvna u svom oku ne zapažaš! Kako možeš reći bratu: Da ti izvadim trun iz oka! dok je brvno u tvom oku? Licemjere. onda će sve biti u svjetlu kao kad te svjetiljka obasjava svojim sjajem. hajde. da te ne bi predao sucu. nesjedaj na prvo mjesto. Brzo se prijateljski nagodi sprotivnikom. Jer svaki koji se uzvisi bit će ponižen. odvrati mu. i naći čete! Kucajte. Kad te tko pozove na svadbu. nego na svijećnjak. ako ne rađa dobrim rodom. prima. iznosi dobro. bit će uzvišen. već izrecite pravedan sud! Vi sudite po mojem vanjskom obliku! ja ne izričem ni nad kim suda. jer ni onomu tko je u izobilju nije život osiguran njegovim imanjem! Moli te. da ti gostoprimac. te tako primio plaću. Nego. i da te ne bace u tamnicu. Tvoje je oko svjetiljka tvome tijelu. Iznosi zlo. Svako stablo. nisvoje braće. rekne: Prijatelju. postiđen. kad si već pozvan. nisvoje rodbine. najprije izvadi brvno iz svoga oka pa ćeš tada jasno vidjeti kako da izvadiš trun iz oka bratova. morao zauzeti zadnje mjesto. Zašto mislite zlo u svojim srcima? Pa što je lakše reći: Oprošteni su ti grijesi ili reći: Ustani i hodi! A neka znadete da Sin božiji u čovječijem obličju ima vlast na zemlji opraštati grijehe: Ustani. otvara mu se. Ne može dobro stablo roditi zlim rodom. Ako ti je oko bolesno.

reče Isus. kažem vam. siđi brzo. ako brat moj pogriješi protiv mene. Kad taj sluga iziđe. otkako uđoh. kad to čuše. reče mu Isus. Tada se okrene prema ženi pa reče Šimunu: Vidiš li ovu ženu? Dođoh u tvoju kuću: ti mi nisi vodom polio noge. Budući da nije mogao vratiti. ako vi oprostite ljudima njihove pogreške oprostit će i vama vaš Otac nebeski. Kad njegovi drugovi vidješe što se dogodi. žena mu i djeca sa svim imanjem. Ni ja te. Ako vi ne oprostite ljudima njihovih pogrešaka. Zato. treba da se danas zadržim u tvojoj kući. oprošteni su joj grijesi. Uhvati ga. predade 11 . može mu se oprostiti. kad vidje njihovu vjeru. Ti mi ne namaza glavu uljem. Neki vjerovnik imao dvojicu dužnika. ali tko rekne što protiv Duha Svetoga. sinko! Oprošteni su ti grijesi! Pazite na se! Ako ti brat sagriješi. Koji će mu. Ako i sedam puta na dan sagriješi protiv tebe i sedam ti se puta obrati i rekne: Kajem se. i hula oprostiti ljudima. Jedan mu je dugovao pet stotina zlatnika. Zato će se. A oni. Kako su . jer je i on Abrahamov sin. Idi i od sada ne griješi više. i to mnogi. pun gnjeva. ova je žena uhvaćena u samom činu preljuba. pogleda gore te mu reče: Zakeju. ukori ga pa mu oprosti ako se pokaje. ne osuđujem. Ako tko rekne što protiv Sina božijega u čovječijem obličju. dovedoše mu jednoga koji mu je dugovao deset tisuća talenata. A uzvanici počnu međusobno govoriti: Tko je ovaj koji čak i grijehe oprašta? A on reče ženi: Tvoja te vjera spasila. te se uspravi pa je upita: ženo. pa ću ti vratiti! Ali on ne htjede. imam ti nešto reći. vrlo se ražalostiše te odoše sve javiti gospodaru. a ona. A ti što veliš? To su rekli da ga stave u nepriliku. ne može mu se oprostiti ni na ovom svijetu ni na drugome. Kad Isus dođe na to mjesto. Isus se sagnu i poče pisati prstom po tlu. da tako izravna dug. Te mu rekoše: Učitelju.ga i dalje ustrajno pitali. Kako nisu mogli vratiti. Učitelju. taj manje pokazuje ljubavi zatim reče ženi: Oprošteni su ti grijesi. Pravo si sudio. nego do sedamdeset i sedam puta. gospodar naredi da se proda on. dakle. koliko puta da mu oprostim? Do sedam puta? Isus mu odgovori: Ne kažem ti do sedam puta. poče ga daviti i govoriti mu: Vrati što si dužan! Tada pred njega pade drug njegov i zamoli ga: Ustrpljenja imaj sa mnom. uspravi se te im reče: Tko je od vas bez grijeha. A komu se manje oprašta. a drugi pedeset. ni vaš Otac neće vama oprostiti vaših. on oprosti obojici. kažem ti. Reče mu nato Isus: Danas je došlo spasenje ovoj kući. od njih više pokazivati ljubavi? Šimun odgovori: Držim. hajde u miru! Zato je kraljevstvo nebesko slično kralju koji odluči urediti račune sa svojim slugama. i sve ču ti vratiti! I gospodar se smilova tomu sluzi pa ga otpusti i dug mu oprosti. Tada sluga pade preda nj nićice te ga zamoli: Ustrpljenja imaj sa mnom. I ostade sam Isus sa ženom koja bijaše stala ispred sviju. svaki grijeh. počevši od najstarijih. Ti mi ne dade poljupca. Tada mu pristupi Petar i zapita ga: Učitelju. Reci učitelju! odvrati on. Kad poče obračunavati. gdje su? Nitko te ne osudi? Nitko.Isus. jer je pokazala mnogo ljubavi. ne prestaje mi ljubiti noge. oprosti mu! Da. susrete jednoga od drugova svojih koji mu je dugovao stotinu zlatnika. neka prvi baci kamen na nju! Zatim se opet sagnu i nastavi pisati po tlu. Isus mu reče: Šimune. nego ode i baci ga u tamnicu dok ne vrati dug. a ona mi noge namaza pomašću. odgovori ona. Zar nije trebalo da se i ti smiluješ svome drugu kako sam se i ja tebi smilovao? Tada ga njegov gospodar. onaj kome je više oprostio. reče uzetome: Ohrabri se. Nato ga dozva sebi gospodar njegov pa mu reče: Zli slugo. Mojsije nam je u Zakonu naredio da takve žene kamenujemo. počeše izlaziti jedan po jedan. sav sam ti dug oprostio jer si me molio. kako bi ga mogli optužiti. ali hula protiv Duha Svetoga neće se oprostiti nikada. a ona mi suzama opra noge i otra kosom svojom.

Ja. A TI KAD MOLIŠ Bdijte i molite.. ako imadnete vjere koliko gorušično zrno te reknete ovom brdu: Prijeđi odavde onamo. kažem vam. nitko ih neće oteti iz moje ruke. i neka pije tko vjeruje u me. govorit će novim jezicima. na samotno . Sve što vjerom zamolite dobit ćete. Zaista. tako ljubio svijet da je dao svoga jedinorođenog Sina da ne pogine ni jedan koji u nj vjeruje. jer ja idem Ocu. Ali. ako reknete ovoj gori: Digni se odatle i baci se 12 u more! I to će se dogoditi. hoće li Sin božiji u čovječijem obličju. kažem vam. jer ne znaju što čine! 10. sigurno neće nigda umrijeti. nego radije u onoga koji mene posla. zaista. onaj koji vjeruje ima vječni život. Učitelj odvrati: Ako zbilja imate vjeru koliko gorušično zrno. Isus povika: Tko vjeruje u me. i oni će ozdravljati. nitko ih nemože oteti iz ruke Oca moga. volja je Oca mog da svaki koji vidi Sina i vjeruje u nj. da vas ne bi osvojila tama! Tko ide u tami. i on će činiti djela koja ja činim. Ako mi ne vjerujete kad vam rekoh zemaljske stvari. one idu za mnom. ako imate vjeru i ne posumnjate. odgovori im Isus. tomu se ne sudi. svjetlo. vidi onoga koji mene posla. Kako možete vjerovati vi koji primate slavu jedan od drugoga. dobija život vječni i da ga ja uskrsnem u posljednji dan. zmije će uzimati rukama. ako popiju što smrtonosno. koji mi ih dade. Zaista. Tako će i Otac moj nebeski postupiti s vama ako ne oprostite jedni drugima od svega srca. tko ne bude vjerovao. Moje ovce slušaju glas moj. zaista. kako ćete mi vjerovati ako vam budem govorio nebeske? Vi ne vjerujete. da ne padnete u napast! Duh je spreman. brzo će ih obraniti. zaista.mučiteljima dok ne vrati sav dug. Tko god živi i vjeruje u me. da budete sinovi svjetla! Neka se ne uznemiruje vaše srce! Vjerujte u Boga i u me vjerujte! Ako je tko žedan. jer nije vjerovao u jedinorođenoga Sina Božjega. Vjeruješ li ovo? Imajte vjeru u Boga! odvrati mu Isus. a ne tražite slave koja dolazi od jedinoga Boga? Kažem vam. Tko vjeruje u njega. KAD BISTE IMALI VJERE Ako što možeš . kada dođe naći pouzdanja na zemlji? Ovo djelo Bog hoće. poslušao bi vas. tko vjeruje u me. da vjerujete u onoga koga je on poslao. već da ima život vječni. reče mu Isus. kažem vam. to će mu i biti. Zaista. Ova će čudesa pratiti one koji budu vjerovali: pomoću mog imena izgonit će zle duhove. kažem vam. ako tko rekne ovoj gori: Digni se i baci u more i ne posumnja u srcu svome. nevjeruje toliko u me. Zbog vaše nevjere. 11. a tko ne vjeruje. Tko bude vjerovao i obratio se. Ja im dajem vječni život. Otac moj. neće im nauditi. One sigurno neće nigda propasti. Tada im reče: Dođite vi sami napose. Oprosti nam grijehe naše. Tko mene vidi. zaista. nego uzvjeruje da će se dogodit ono što veli. oprosti im.. Sve je moguće onomu koji vjeruje! Da. na bolesnike stavljat će ruke. Tada im Isus reče: Još je malo vremena svjetlo među vama. prijeći će. ništa vam neće biti nemoguće. jer i mi opraštamo dužnicima svojim! I ne uvedi nas u napast! A Isus je molio: Oče. neka dođe meni. kažem vam. već je osuđen. činit ćete ne samo ono što se dogodilo smokvi nego će se. veći je od svih. jer niste od mojih ovaca. vjerujte u svjetlo. odgovori im. Hodite dok imate svjetlo. Isus im odgovori: Zaista. Da. Ja ih poznajem. osudit će se. Činit će i veća od ovih. spasit će se. rekli biste ovomu dudu: Iščupaj se s korijenom i presadi se u more. Zaista. došao sam na svijet da nijedan koji u me vjeruje neostane u tami. Bog je. Kako veli Pismo: Iz njegove će nutrine poteći potoci žive vode. ali je tijelo slabo. Dok imate svjetlo. ne zna kamo ide.

Kruh naš svagdanji daj nam danas! I otpusti nam duge naše kako i mi otpuštamo dužnicima svojim! I neuvedi nas u napast. da ih vide ljudi. premda ste zli. Tražite. zna Otac vaš što vam je potrebno. te se malo odmorite! Tu je. Jer svatko tko moli. vjerujte da ste to već primili. Žetva je velika. tu sam ja među njima. jer mi je došao prijatelj s puta. pa će ti platiti Otac tvoj. pružio mu kamen? ako bi ga zamolio ribu. koliko će više Otac nebeski dati Duha Svetoga onima koji ga mole! I reče: Bijaše u nekom gradu sudac koji se nije bojao Boga i nije držao do ljudi. Tada digoše kamen. Zaista. pružio mu štipavca? Dakle: ako vi. koji umišljaju da će biti uslišani zbog svoga nabrajanja. Zaista. A bila u onome gradu i udovica koja bi dolazila njemu i molila ga: Brani me od mog protivnika! Onaj to zadugo ne htjede. naći pouzdanja na zemlji? Nadalje vam kažem: ako dvojica od vas na zemlji jednodušno zamole što mu drago. možete davati svojoj djeci dobre darove. a ne onaj. Nakon toga reče u sebi: Ako se Boga. i otvorit će vam se. a mala djeca sa mnom u postelji. braniti ovu udovicu. Onda im nastavi: Tko bi od vas imao prijatelja te mu otišao u ponoći i rekao mu: Prijatelju. pružio mu mjesto ribe zmiju? ako bi ga zamolio jaje. ne bojim a do ljudi ne držim. prima: tko traži. nebudite kao licemjeri koji se vole upadno moliti u sinagogama i na raskršćima. ustao bi sigurno zbog njegovog dosađivanja i dao bi mu sve što treba. oprostite ako što imate protiv koga. zahvaljujem ti što si me uslišao. da vjeruju da si me ti poslao. Postim dvaput u tjednu i dajem desetinu od svega što stečem. već se udarao u prsa i molio: Bože. Nemojte ih. a nemam što staviti pred njega! I onaj iznutra odgovorio: Ne dosađuj mi. Ja vam velim: ustrajno molite. nalazi. da vječno ne dolazi i ne razbija mi glavu. koji je otac. brzo će ih obraniti. Jer tko se uzvisi bit će ponižen. Jer gdje su dvojica ili trojica sabrana radi mene. Učitelj nastavi: čujte što govori nepravedni sudac! Pa da Bog zbilja neobrani svoje izabranike koji dan i noć vapiju prema njemu? I da zategne s njihovom stvari? Kažem vam. Kad molite. koji vidi u tajnosti. naime. da vama Otac vaš nebeski oprosti vaše grijehe. Tko bi od vas. nepravednici. jer prije nego ga zamolite. Stoga vi molite ovako: Oče naš. Ja sam znao da me uvijek uslišavaš. zahvaljujem ti što nisam kao ostali ljudi: razbojnici. ipak ću. ostajući daleko ne usudi se ni očiju podignuti prema nebu. kažem vam. koji jesi na nebesima! Sveti se ime tvoje! Dođi kraljevstvo tvoje! Budi volja tvoja kako na nebu tako i na zemlji. nego izbavi nas od zla! Dva čovjeka uđoše u hram da mole: jedan farizej. jer mi dosađuje. dakle. reče im: a poslenika je malo. kažem vam. a otvara se onomu koji kuca. ovaj se vrati opravdan kući. dat će im Otac moj nebeski. Farizej stade te poče ovako moliti u sebi: Bože. i naći ćete! Kucajte. i dat će vam se. Sve što vjerom zamolite dobit ćete. kada dođe. Kad stojite i molite.mjesto. smiluj se meni grešniku! Kažem vam. Blagoslivljajte one koji vas proklinju! Molite za one koji vas ogovaraju! U taj dan nećete me ništa više pitati. tako mnogo ljudi dolazilo i odlazilo da apostoli nisu imali vremena ni za jelo. ako i ne bi ustao da mu dadne zato što mu je prijatelj. ali ovo rekoh radi ovdje prisutnog svijeta. bit će uzvišen. A Isus podiže oči i reče: Oče. oponašati. hoće li Sin božiji u čovjećijem obličju. preljubnici. Zato molite gospodara žetve da pošalje poslenika u žetvu svoju. drugi carinik. ne izgovarajte isprazne riječi kao pogani. kao i ovaj ovdje carinik. uđi u svoju sobu. A carinik. Kad se molite. pozajmi mi tri kruha. A ti kad moliš. već su primili svoju plaću. zatvori vrata te se pomoli Ocu svom u tajnosti. Ali. Zato vam kažem: što god moleći pitate. bit će vam. kažem vam. ako što zamolite od Oca u 13 . a tko se ponizi. ako bi ga sin zamolio kruha. vrata su već zatvorena. ne mogu ustati da ti dadnem.

Tko će od vas svome sluzi koji ore ili čuva stoku. još noćas zatražit će ti se natrag duša. Vaše svjetlo neka tako zasja pred ljudima da vide vaša djela ljubavi te slave vašeg Oca nebeskog. a mene nećete imati uvijek. Molite i primit ćete da vaša radost bude potpuna. kad se vrati iz polja. Što koristi čovjeku ako dobije sav svijet. Gospodaru neba i zemlje. Marija je doista izabrala najbolji dio koji joj se zato neće oduzeti. Oče. Tada ću reći svojoj duši: Dušo. kažem vam. Isus to opazi i reče im: Zašto dosađujete ovoj ženi? Ona je izvršila djelo ljubavi prema meni. tko je mene postavio vama za suca ili djelioca? Onda im reče: čuvajte se svake pohlepe. ja ću to učiniti. Ma što me zamolili u moje Ime. Tada Isus pozva k sebi svoje učenike te im reče: Zaista. a objavio malenima. pij. učiniti: razvalit ću svoje žitnice te sagraditi veće pa ću u njih skupiti svu svoju pšenicu i svoja dobra. recite: Beskorisne smo sluge. Nežeže se svijeća da se stavi pod varićak. dat će vam. izgubit ćega. naći će ga. sve svoje uzdržavanje. i nitko ne pozna Oca nego Sin i onaj komu Sin htjedne objaviti. Do sada niste ništa u moje ime molili. odgovori joj Emanuel. nego na svijećnjak da svijetli svima u kući. ova je siromašna udovica ubacila više nego svi drugi koji su ubacivali u blagajnu. kad izvršite sve što vam je naređeno. da se proslavi Otac u sinu. Ali ako 14 sol obljutavi. kažem vam. nego na svijećnjak. pa poslije ti jedi i pij! Zar duguješ zahvalnost sluzi što je izvršio zapovijed? Tako i vi. U ono vrijeme reče Isus: Slavim te. na svem svijetu. brineš se i uznemiruješ za mnoge stvari. učinit ću. jer ni onomu tko je u izobilju nije život osiguran njegovim imanjem. Dobro. AKO ŽELIŠ BITI SAVRŠEN A Isus mu odgovori: Lisice imaju jame i ptice nebeske gnijezda. njoj na uspomenu. Učinili smo samo što smo morali učiniti. jer je tebi tako bilo milo. Tko hoće sačuvati svoj život. počivaj. Čovječe. Zaista. reče. Tko ljubi svoj život. zaista. osim da se izbaci van da je ljudi pogaze. Na to im iznese usporedbu: Bijaše neki bogataš čije polje obilno urodi. reći: Brzo dođi i sjedi za stol! Neće li mu. tko mrzi svoj život na ovome svijetu. Jer svi ubaciše od svoga viška. I poče razmišljati u sebi: što da učinim? Nemam više u što skupiti ljetine. Marta. I što god zamolite u moje ime. iono . a Sin Božiji u čovjećijem obličju nema gdje nasloniti glavu. kazat će se. sačuvat će ga za život vječni. što si ovo sakrio od mudrih i umnih. a tko izgubi radi mene svoj život. a izgubi svoj život? Što li može dati čovjek kao otkupninu za svoj život. reče mu Bog. Sve mi je predao Otac moj. Nije moguće sakriti grad koji leži na gori. čim će se ona osoliti? Više nije ni za što. na javu iziđe. Marta. Komu će pripasti ono što si skupio? Tako biva s onim koji sebi zgrće blago. da vide svjetlo oni koji ulaze. tražite što god hoćete. naprotiv. Vi ste sol zemlji. izgubit će ga. reći: Pripremi večeru te se pripaši da mi služiš dok ja jedem i pijem. Ovako ću. jedi. 12. Jer što je izlila ovu pomast na tijelo moje. učinila je to da me pripremi za ukop. Nitko ne pozna Sina nego Otac. Tko vas napoji čašom vode zato što ste Hristovi. sigurno mu neće propasti plaća. Siromaha ćete uvijek imati sa sobom. a ne sabire bogatstvo koje pred Bogom vrijedi. propovijedala Radosna vijest. ništa tajno što sigurno neće trebati da se sazna. odvrati mu. i bit će vam. ipak je malo ili samo jedno potrebno. Ako ostanete u meni i ako moje riječi ostanu u vama. kažem vam. Jer nema ništa sakriveno što neće trebati da se očituje. imaš mnogo dobra u zalihi za brojne godine. gdje se god bude. Oče. Nitko svjetiljke kad je užeže ne pokriva posudom niti stavlja pod naslonjač.moje ime. a ona od svoje neimaštine: ubacila je sve što je imala. uživaj! Luđače. Vi ste svjetlo svijetu.

što ona učini. Zatim ga stavi na svog magarca. Tko je nevjeran u najmanjoj stvari. tko će vam povjeriti pravo? Ako li u tuđem niste bili vjerni. pa ćeš imati blago na nebu! Onda dođi i slijedi me! 13. Koji se. Zatim reče svojim učenicima: Bio neki bogataš. ne spotiče se. jer će postići milosrđe! Blago onima koji su čista srca. i nadodat će vam se. tko će vam dati vaše? Zar dan nema dvanaest sati? odgovori Isus: Tko hodi po danu. po tvome mišljenju. On ga dozva te mu reče: što to čujem o tebi? Daj račun o svom upravljanju! Nemožeš više biti upravitelj! Tada upravitelj reče u sebi: što da učinim. Tko je vjeran u najmanjoj stvari. jer će baštiniti zemlju! Blago žednima i gladnima pravednosti. tako su progonili i proroke koji su živjeli prije vas! Kad to znate. preuze za nj brigu. jer je njihovo kraljevstvo nebesko! Blago onima koji tuguju. pa ako što više potrošiš. jer će se zvati sinovi Božji! Blago progonjenima zbog pravednosti. spotiče se. A tko ide po noći. onom će vam se mjerit. od te trojice pokazao bližnjim onomu što je zapao među razbojnike? Odgovori mu: Onaj koji mu iskaza milosrđe. nevjeran je i u velikoj. zaobiđe ga i prođe. neka uzme svoj križ i neka me slijedi! Isus mu odgovori: Ako želiš biti savršen. vjeran je i u velikoj. silazeći iz Jeruzalema u Jerihon. Ako niste bili vjerni u lažnom bogatstvu. Rekne mu: Uzmi svoju knjižicu i napiši: osamdeset! I gospodar pohvali nepravednog upravitelja jer je mudro postupio. jer će se utješiti! Blago krotkima. Pristupi mu. Već znam što ću učiniti. jer vas čeka velika nagrada na nebesima! Ta. On. Tko želi biti prvi među vama. kada dođe tu. Slučajno je istim putem silazio neki svećenik pa kad ga opazi. Zatim se okrene te im reče napose: Blago očima koje vide 15 . neka se odreče samog sebe. jer vidi svjetlo ovoga svijeta. jer nema u sebi svjetla. hajde prodaj što imaš i podaj novac siromasima. odvede u gostionicu. jer mi gospodar oduzima upravu? Da kopam? Nemogu! Da prosjačim? Stidim se. zapade među razbojnike. Neki putnik Samarijanac dođe blizu njega pa kad ga vidje sažali se. Ja vam kažem: Stecite sebi prijatelja lažnim bogatstvom. jer je njihovo kraljevstvo nebesko! Blago vama kad vas budu grdili ili progonili i kad vam zbog mene budu lažno pripisivali svaku vrstu opačine! Radujte se i kličite od veselja. jer će se nasititi!Blago milosrdnima. Zatim upita drugoga: A ti. zapita Isusa: Tko je onda moj bližnji? Isus odvrati: Neki čovjek. Sutradan dade dva zlatnika gostioničaru: Brini se za nj. koji ga svuku i još tomu izrane. reče mu. dakle. da me ljudi prime u svoje kuće kad budem zbačen s uprave. Jer sinovi su ovoga svijeta mudriji od sinova svjetla u držanju prema svojoj vrsti. A tako i neki levit. neće vjerovati ni ako tko od mrtvih uskrsne. Reče mu: uzmi svoju knjižicu. koliko si dužan? Ovaj odgovori: Sto korova pšenice. opra mu rane uljem i vinom i zavi ih. imao upravitelja koga mu optužiše da mu rasipa imanje. da vas prime u svoje vječne stanove kad ga vama nestane. Isus reče učenicima svojim: Ako. BLAGO VAMA AKO TAKO ČINITE Blago siromasima u duhu. Tada će mu Abraham: Ako zaista ne slušaju Mojsija i Proroka. želeći se pokazati pravednim. ostave polumrtva pa odu. tko hoće ići za mnom. zaobiđe ga i prođe. Tada im nastavi: Pazite na ovo što slušate! Kojom mjerom mjerite. blago vama ako to činite. kad ga opazi. sjedni i odmah napiši: pedeset. Idi pa i ti čini tako! reče mu Isus. neka bude vaš sluga. ja ću ti na povratku platiti.jer će Boga gledati! Blago mirotvorcima. Tada dozva redom dužnike svoga gospodara te prvoga zapita: Koliko si dužan mome gospodaru? Odgovori: Sto bata ulja.

. meni. koje nije bilo dopušteno jesti ni njemu ni njegovim pratiocima. i više nego proroka. pa su ipak bez krivnje? A ja vam kažem da je ovdje nešto veće od hrama! Da ste shvatili što znači riječ: Više volim milosrđe nego žrtvu. jer je Jovan (Jahja) onaj o kome je pisano: Evo glasnika svoga pred licem ti šaljem da pripravi put pred tobom. stvorio muško i žensko. klanjaj se i njemu jedinom služi! I učio ih je govoreći: Zar ne stoji pisano: Kuća moja neka bude kuća molitve za sve narode. PISANO JE Vi istražujete Pisma u kojima mislite da ima život vječni. kada dođe. A nećete da dođete. Trebalo je da se ispuni sve što je o meni pisano u Mojsijevu zakonu. Dakle: što je Bog sjedinio. vjeruješ. A da će mrtvi uskrsnuti. jer je pisano: Gospodaru. ali ne vidješe. Isus mu reče: Također je pisano: Ne kušaj Gospodara. I u vašem Zakonu stoji pisano da je vjerodostojno svjedočanstvo dvojice. Ne 16 pravite od kuće Oca moga prodavaonicu! Njegovi se učenici sjetiše da stoji pisano: Revnost me za kuću tvoju izjeda. On odvrati: Večma blago onima koji slušaju riječ Božju i drže je! Blago onomu tko se zbog mene ne pokoleba! Kad to ču jedan od gostiju. odvrati Isus. Sin je božiji u čovječijem obličju gospodar subote. nego živih. čuti što vi čujete. zakon naziva bogovima one kojima bijaše upućena riječ Božja. sam će se pripasati. kad ih u početku stvori. U zabludi ste. Boga svojega! Na to mu Isus reče: Odstupi. počevši od Jeruzalema. ne biste osudili ovih nedužnih. MUŽEVI ŽENE I DJECA On im odgovori: Zar niste čitali da ih je Stvoritelj. oni nisu više dva.što vi vidite! Kažem vam da su mnogi proroci i kraljevi htjeli vidjeti što vi vidite. a njih posaditi za stol te ih dvoriti. kažem vam. u kojem naziva JHVH Bogom Abrahamovim. A zar niste nigdje čitali: Ustima djece i nejačadi pribavio si sebi hvalu? On im odgovori: Zar niste čitali što učini David kad sa svojim pratiocima ogladnje? Kako uđe u kuću Božju te jede postavljene kruhove. Isus odvrati: Pisano je: Ne živi čovjek samo o kruhu. nego o svakoj riječi koja izlazi iz usta Božjih. reče mu: Blago onomu koji bude na objedu u kraljevstvu Božjem! 14. i da je rekao: Zato će čovjek ostaviti oca i majku te će prionuti uz ženu svoju. a vi ste je pretvorili u razbojničku špilju. da se na temelju njegova imena mora propovijedati obraćenje i oproštenje grijeha svim narodima. Bogu svojemu. Izakovim i Jakovljevim. Razljutiše se pa mu rekoše: Čuješ li što ovi govore? Da. kažem vam. A Bog nije Bog mrtvih. A prodavačima golubova reče: Nosite to odavde. da primite život viječni. već samo svećenicima? Zar niste čitali u Zakonu da subotnim danima svećenici u hramu krše subotu. poče Isus govoriti mnoštvu naroda o Jovanu (Jahja): Što ste izišli gledati u pustinji? Trsku koju vjetar ljulja? Ili što ste izišli da vidite? Čovjeka raskošno odjevena? Ljudi što se raskošno odijevaju borave u kraljevskim dvorima. jer za nj svi žive. odgovori im Isus. Isus mu reče: Jer me vidiš. nego jedno tijelo. Pismo se ne može uništiti. nađe gdje bdiju! Zaista. Pa što ste onda izišli? Da vidite proroka? Da. dakle. Kad su oni otišli. a da nisu vidjeli! Blago slugama koje gospodar. Te im reče: Tako stoji pisano da Mesija mora trpjeti i treći dan uskrsnuti od mrtvih. sotono. u Prorocima i Psalmima. Blago onima koji će vjerovati. ali ne čuše. Zatim im reče: Ovo je ono što sam vam govorio dok sam još bio s vama. Na to im on reče: 0 ljudi bez razumijevanja i spore pameti za vjerovanje svega što su proroci govorili! 15. jer ne poznajete ni Pisma ni moći Božje. to i Mojsije kaza na mjestu o grmu. Isus im odvrati: Ne stoji li pisano u vašem Zakonu: Ja rekoh: bogovi ste? Ako. I upravo ona svjedoče za me. pa će oboje biti samo jedno tijelo? Prema tome.

pođi te ga ukori nasamo. A tko mene primi. odvrati im Isus. niti će se ženiti niti udavati. gorih od sebe. I ne nalazi ga. tako vaš grijeh ostaje. na nebesima neprestano gledaju lice Oca moga nebeskog. Oni neće moći više ni umrijeti. bude vjerodostojno. navodi je na preljub. Zaista. zovni svoga muža te se vrati ovamo! Ja nemam muža. nego će biti kao nebeski anđeli. nebiste imali grijeha. Kad nečisti duh iziđe iz čovjeka. i tko su moja braća? Pruživši ruku prema svojim učenicima reče: Evo moje majke i moje braće! Tko god. čini preljub. da bi se očitovalo da su njegova djela učinjena u Bogu. Također je rečeno: Tko otpusti svoju ženu. A tko na grijeh navede jednoga od ovih malenih što u me vjeruju. osim zbog bludništva. uzme sa sobom sedam drugih duhova. kažem vam. odgovori joj Isus. jer anđeli njihovi. Ako ni njih neposluša. kažem vam. Pazite da neprezrete ni jednoga od ovih malenih. Ali oni koji se nađu dostojni da budu dionici onoga svijeta i uskrsnuća od mrtvih. Na to ga upitaše: Kako je onda Mojsije naredio da se ženi dadne otpusni list i da se otpusti? On im odgovori: Mojsije vam je zbog vašeg okorjelog srca dopustio da možete otpustiti svoje žene. Sin ostaje zauvijek. Ja nisam došao da pozovem na obraćanje pravednike. ako vas Sin oslobodi. vrši volju moga nebeskog Oca. mene prima. Dakle: najveći je u kraljevstvu nebeskom onaj koji se ponizi kao ovo malo dijete. Tim bude 17 . Dakle. i tko se oženi otpuštenicom. saopći to Crkvi! Ako li ni Crkve neposluša. smatraj ga poganinom ili carinikom! Zaista. tko god čini grijeh. Ako ti brat sagriješi. Isus dozva sebi dječicu te reče: Pustite dječicu da dođu meni. mene prima. nemojte im priječiti. jer si imala pet muževa. A sad velite: Vidimo. Isus im odgovori: Kad biste bili slijepi. Ako te posluša. rob je grijeha. što god razriješite na zemlji bit će razriješeno i na nebesima. neprima toliko mene. bit će svezano i na nebesima. nego bolesnima. odvrati mu žena. A on onomu koji mu to javi odgovori: Tko je moja majka. i koji se oženi takvom otpuštenicom. Onaj koji radi što je pošteno dolazi svjetlu. Rob ne ostaje zauvijek u kući. To si istinito rekla. sigurno nećete ući u kraljevstvo nebesko. neka joj da otpusni list! A ja vam kažem: Svaki onaj koji otpusti svoju ženu. Oni su sinovi Božji. čini preljub. Zaista. nastavi Isus. Idi. Svatko tko čini zlo mrzi svjetlo i nedolazi svjetlu. ZAISTA ĆETE BITI SLOBODNI Tko će mi od vas dokazati neki grijeh? Ako vam objavljujem istinu. dovedi još jednoga ili dvojicu sa sobom da sve. preljub čini. Na to im Isus odgovori: Ne treba zdravima liječnik. nađe kuću praznu. bolje bi mu bilo da mu objese o vrat mlinski kamen što ga okreće magare i da ga utope u dnu mora. 16. Ako te neposluša. da se neotkriju njegova djela. jer takvima pripada kraljevstvo Božje. Tada veli: Povratit ću se u svoju kuću iz koje sam izišao. te se oženi drugom. Tko primi radi mene jedno malo dijete kao što je ovo. tko neprimi kraljevstvo Božje "kao malo dijete. pometenu i uređenu. zašto mi ne vjerujete? Zaista. kažem vam. kažem vam: što god svežete na zemlji. ako ponovo ne postanete kao mala djeca. nego više onoga koji je mene poslao. jer će biti slični anđelima. Dobro si rekla: Nemam muža. 0 uskrsnuću niti će se ženiti niti udavati. jer su sinovi uskrsnuća. naime. luta pustim mjestima tražeći pokoja. nego grešnike. Tada ode. te uđe i tu se nastani.neka čovjek nerastavlja. osim zbog bludništva. Ali u početku nije bilo tako. on je moj brat. kažem vam. Kad stigne. taj sigurno neće ući u nj. Tko primi radi mene jedno od ovakvih malenih. zaista. zaista ćete biti slobodni. moja sestra i majka. Isus im odgovori: Djeca se ovoga svijeta žene i udaju. dobio si svoga brata. oslanjajući se na izjave dvojice ili trojice svjedoka. a onaj koga sada imaš nije ti muž. A ja vam kažem: tko otpusti svoju ženu.

hajde i radi danas u vinogradu! On mu odgovori: Idem. Primi me kao jednog od svojih najamnika! Diže se i krenu svom ocu. kažem vam. čim dođe kući. A koja žena. On se razljuti i nehtjede ući. Što vam se čini? Neki je čovjek imao dva sina i pristupi prvom pa mu reče: Sinko. vama putem pravednosti: vi mu ne vjerovaste. On im reče: Mislite da su ti Galilejci. te on poče oskudijevati. kažem vam. ali mu ih nitko nije davao. bili veći grešnici od svih ostalih Galilejaca? Ne to. odgovori. I počnu se veseliti. tako da bi mu vjerovali. i obucite ga! Stavite mu na ruku prsten a na noge sandale! Dovedite ugojeno tele te ga zakoljite da jedemo i da se veselimo. On mu odgovori: Neću. Nisam više dostojan da se zovem tvojim sinom. Nije sagriješio ni on ni roditelji njegovi. Reče dalje: Neki čovjek imao dva sina. Nisam više dostojan da se zovem tvojim sinom. ali ga nenalazim. ako se ne obratite. K tomu iznese ovu usporedbu: Neki je čovjek imao u svom vinogradu posađenu smokvu. pade mu oko vrata i izljubi ga. Njegov stariji sin bijaše u polju. Kad na povratku stiže blizu kuće te ču pjesmu i igru. ne pomete kuću i ne traži pomnjivo dok je ne nađe? A kad je nađe. Možda će ubuduće roditi. sagriješih Bogu i tebi. niste se poslije pokajali. na svoja ramena te. stavi je. Tko od vas. jer sam našao svoju izgubljenu ovcu! Kažem vam. potraži na njoj roda. videći to. noga ne nađe te reče vinogradaru: Evo. jer sam našla izgubljenu drahmu! Tako. Dođe. Ustat ću. tako će biti veće veselje na nebu zbog jednog grešnika koji se obrati 18 nego zbog devedeset i devet pravednika kojima netreba obraćenja. poći ću ocu svome pa mu reći: Oče. velim vam! Štoviše. Došao ti brat. Mislite da onih osamnaest. naime. Koji je izvršio očevu volju? Posljednji. ostavi je još ovu godinu dok je okopam i pognojim. Kasnije promijeni odluku i ode. Mlađi od njih reče ocu: Oče.! Tada otac reče svojim slugama: Brzo. carinici i bludnice pred vama su na putu u kraljevstvo nebesko. Kad potroši sve. A sin mu reče: Oče. a vjerovahu mu carinici i bludnice. Dok je još bio daleko. ako se ne obratite. donesite haljinu. onu najbolju. bijaše izgubljen i nađe se. odgovori Isus. na koje se srušila kula u Siloi i pobi ih. ako ima sto ovaca pa izgubi jednu. opazi ga njegov otac. Ako ne rodi. Reče im Isus: Zaista. već je rođen slijep da bi se na njemu očitovala Božja djela. Tada dođe sebi i reče: Koliko najamnika u mog oca obiluje kruhom. odgovore. jer mi ovaj sin bijaše mrtav i oživje.. ali ne ode. pozove prijatelje i susjede pa im rekne: Radujte se sa mnom. Poslije nekoliko dana mlađi sin skupi sve svoje te krene u daleku zemlju i ondje rasu svoje imanje provodeći život razvratno. moći ćeš je posjeći. Tada ode u najam nekom čovjeku u onoj zemlji. Tada pristupi drugom pa mu isto tako reče. gospodaru. zove prijateljice i susjede pa im rekne: Radujte se sa mnom. Dođe. Tako će biti i ovome pokvarenom naraštaju.. ne užeže svjetiljku. Jahja. velim vam! štoviše. daj mi dio baštine koji mi pripada! Otac im podijeli imanje.. sagriješih Bogu i tebi. već tri godine dolazim i tražim rod na ovoj smokvi. Uzalud je čeznuo da bar jednom napuni trbuh ljuskama od mahuna što su ih jele svinje. a taj ga posla na polje da čuva svinje. pa tvoj otac zakla ugojeno tele. bijahu grešniji od svih stanovnika u Jeruzalemu? Ne to. neostavi u pustinji devedeset i devet i neide za izgubljenom dok je nenađe? A kad je nađe. pun veselja. svi ćete tako izginuti. A vi. nasta ljuta glad u onoj zemlji. dozva sebi jednoga od slugu i upita ga što je to. ako ima deset drahmi pa izgubi jednu. jer tako nastradaše. Posijeci je! Zašto da iscrpljuje zemlju? On mu odgovori: Gospodaru. . što opet sina ima zdrava. a ja ovdje umirem od gladi. svi ćete tako izginuti. biva veselje među Božjim anđelima zbog jednoga jedinog grešnika koji se obrati.posljednje stanje onoga čovjeka gore od prvoga. sažali mu se te poleti..

Slijepci! što je više: žrtveni dar ili žrtvenik koji posvećuje žrtveni dar? 19 . Tada će on ocu: Evo ti služim tolike godine i nikada ne prekrših ni jedne tvoje zapovijedi. ali jao onomu po kome sablazan dolazi! Jao tebi. a zakune li se žrtvenim darom koji je na njemu. ti si uvijek sa mnom. da su u Tiru i Sidonu bila čudesa što su se u vama dogodila. Pazite na se! Ako ti brat sagriješi. koji pred ljudima zatvarate vrata kraljevstva nebeskoga: vi sami ne ulazite u njega. to jest licemjerja! Na Mojsijevu stolicu zasjeli su književnici i farizeji. jer imate svoju utjehu! Jao vama koji ste sada siti. 17. ti mu zakla ugojeno tele! Na to mu otac odgovori: Sine. književnici i farizeji. Betsaido! Ta. jer ćete gladovati! Jao vama koji se sada smijete. licemjeri jedni. sablazni moraju doći. On im odgovori: Lijepo je o vama licemjerima prorokovao Izalja kad napisa: Ovaj me narod štuje usnama. odjeveni u kostrijet i posuti pepelom. jer govore. tako da su jedni drugima gazili noge Isus poče govoriti najprije svojim učenicima: Čuvajte se farizejskog kvasca. Uzalud je bogoštovlje koje mi iskazuje. zar ćeš se dići do neba? Sići ćeš do pakla! Ta. neka vam bude sluga! Tko se uzvisi. Vole pročelje na gozbama. a kad to postane. a sami ih neće ni prstom pokrenuti. učinite ga sinom paklenim dvaput gorim od sebe! Jao vama. Sve što čine ćine zato da ih vide ljudi. jer imate samo jednog Oca. lakše biti na Sudnji dan Tiru i Sidonu nego vama. to ništa nevrijedi. ali jao onomu po kome dolaze! Bolje bi mu bilo da mu je mlinski kamen o vratu i da je bačen u more nego da navede na grijeh jednoga od ovih malenih. licemjeri jedni. jer imate samo jednog Vođu: Hrista! Tko je najveći među vama. koji tvrdite: Ako se tko zakune hramom. oprosti mu! Jao svijetu zbog sablazni! Istina. Ta. zemlji sodomskoj biti lakše na Sudnji dan nego tebi. ČUVAJTE SE LICEMJERJA Kad se skupilo golemo mnoštvo naroda. Korozaine! Jao tebi. bit će ponižen. to su zapovjedi ljudske. a srce mu je daleko od mene. Jao vama. bit će uzvišen. obratili. isto su tako postupali s lažnim prorocima očevi njihovi! Isus reče svojim učenicima: Nije moguće da ne dođu sablazni. tko se ponizi. Jao vama. a ti mi nikada nedade ni jareta da bih se mogao proveseliti sa svojim prijateljima. a nevrše! Oni vežu teška bremena koja se jedva mogu nositi te Ih stavljaju ljudima na pleća. A ti. onda je obavezan. pošto je s bludnicama razasuo svoje imanje. književnici i farizeji. slijepe vođe. koji obilazite more i kopno da učinite jednoga istovjernikom. ako li se zakune hramskim zlatom.Njegov otac iziđe i poče ga moliti. ukori ga pa mu oprosti ako se pokaje. kažem vam. jer imate samo jednog Učitelja. pozdrave na javnim mjestima i da ih ljudi nazivaju učitelji. Ali će. Nedopustite da vas nazivaju učitelji. ali se neravnajte po njihovim djelima. prva mjesta u sinagogama. a svi ste braća! Nikoga na zemlji nenazivajte svojim ocem. Ali će. Ali se ipak trebalo veseliti i radovati. kažem vam. a ne dopuštate ni da uđu oni koji bi htjeli! Jao vama. ostala bi do dana današnjega. Ako i sedam puta na dan sagriješi protiv tebe i sedam ti se puta obrati i rekne: Kajem se. Zato raširuju svoje zapise i produljuju svoje rese. bijaše izgubljen i nađe se. jer ćete tugovati i plakati! Jao vama kad vas svi ljudi budu hvalili. jer ti ovaj brat bijaše mrtav i opet oživje. Vršite i držite sve što vam reknu. onoga nebeskoga! Također nedopustite da vas nazivaju vođama. Kafarnaume. onda je obavezan! Luđaci i slijepci! Sto je više: zlato ili hram koji posvećuje zlato? iopet: Ako se tko zakune žrtvenikom. Sve je moje tvoje. I što naučava. već bi se odavno. da su u Sodomi bila čudesa što su se u tebi dogodila. to ništa ne vrijedi. bogataši. A kada ti se vrati taj sin.

dakle. odvrati mu Isus. pred Bogom je gnusoba. iz ljudskog srca. umorstva. da padne na vas sva nedužna krv što je prolijevana na zemlji od krvi pravednoga Abela do krvi Zaharije. kune se njim i svime što je na njemu. a Bog poznaje vaša srca. koga ubiste među hramom i žrtvenikom. a unutra ste puni licemjerja i nepravednosti. Pustite ih! To su slijepe vođe slijepaca. Licemjeri!. razne vrste bluda. licemjeri jedni. i bude tako. Vi imate đavola za oca i hoćete da vršite želju oca svoga. bezumlje. milosrđe i vjernost. ali vi nehtjedoste! Evo vaša će kuća biti prepuštena vama. Jeruzaleme. Jao vama. nije trebalo osloboditi od ovih lanaca u subotu?! Isus. zavist. Tko se zakune hramom. književnici i farizeji. Kad vidite da puše južnjak. Meni . razuzdanost. sina Barahijina. književnici i farizeji. koji ste slični okrečenim grobovima što se izvana pričinjaju lijepi. književnici i farizeji. to onečisti čovjeka. zašto me kušate? Pokažite mi porezni novac! Oni mu pruže zlatnik. reče: Licemjeri. komorača i kima. lakomstva. On bijaše ubojica ljudi od početka i nije stajao čvrsto u istini. Isus će im na to: čija je ovo slika i natpis? Careva. kune se njime i onim koji u njemu prebiva. jer u njemu nema istine. 20 Jeruzaleme. A kaza im i usporedbu: Može li slijepac voditi slijepca? Zar neće obojica u jamu pasti? Jao vama. odmah kažete: Dolazi kiša. koji dajete desetinu od metvice. A mnoštvu reče: Kad vidite oblak da se diže na zapadu. Ne driješi li svaki od vas u subotu svoga vola ili magarca od jasala da ga odvede i napoji? A ovu Abrahamovu kćerku. A kad slijepac slijepca vodi. licemjeri jedni. a druge bičevati u svojim sinagogama i progoniti ih iz grada u grad. Popunite. koju sotona drži svezanu već osamnaest godina. koji čistite vanjštinu čaše i zdjele. pusta! Jer vam kažem: Sigurno me od sada više nećete vidjeti dok ne reknete: Blagoslovljen koji dolazi u ime JHVH. i bude. Zaista. dok su unutra pune otimačine i pohlepe! Slijepi farizeju! Najprije očisti nutrinu čaše da joj i vanjština bude čista. Kako onda ne prosudite ovo vrijeme? Zašto sami od sebe ne sudite što je pravo? Isus im reče: Vi se pravite pravednima pred ljudima. Tko se zakune nebom. Također je govorio: Ono što izlazi iz čovjeka. licemjeri! Znate prosuditi izgled neba i zemlje. psovka. od kojih ćete jedne pobiti i razapeti. oholost. Sva ta zla izlaze iznutra i onečiste čovjeka. odgovoriše mu. izlaze: zle misli. licemjeri jedni. obojica u jamu padnu. mjeru otaca svojih! Guje i zmijski porodi! Kako ćete izbjeći osudu paklenu? Ja zato šaljem među vas proroke. krađe. jer iz nutrine. jer je lažac i otac laži. Kad god govori laž. lukavstvo. usta govore onim čega je srce prepuno! Dobar čovjek iz dobre riznice iznosi dobro. opačine. kažete: Bit će sparina. Tada im reče: Podajte caru carevo. nebismo s njima sudjelovali u ubijanju proroka. Ovo je zadnje trebalo činiti. licemjeri jedni.Tko se zakune žrtvenikom. što ubijaš proroke i kamenuješ one koji su ti poslani! Koliko puta htjedoh skupiti tvoju djecu kao što kvočka skuplja svoje piliće pod krila. Tako sami svjedočite da ste sinovi onih koji su ubijali proroke. a Bogu Božje. Jao vama. koji gradite prorocima grobove i pravednicima ukrašujete spomenike. govori svoje vlastito. dok zanemarujete najvažnije u Zakonu: pravednost. a devu proždirete. a unutra su puni mrtvačkih kostiju i svakog truleža! Tako se i vi izvana činite ljudima pravedni. Zmijski porodi! Kako možete govoriti dobro kad ste zli? Ta. Jao vama. sve će to pasti na ovaj naraštaj. i govorite: Da smo živjeli u vrijeme otaca naših. kažem vam. a zao čovjek iz zle riznice iznosi zlo. preljuba. književnici i farizeji. Jer što je kod ljudi uzvišeno. kune se Božjim prijestoljem i onim koji na njemu sjedi. znajući njihovu zlobu. mudrace i književnike. a ono prvo ne propustiti! Slijepe vođe! Vi cijedite komarca.

taj je za nas. Kada biste zbilja bili djeca Abrahamova. a učinio nešto što zaslužuje batine.nevjerujete. i tko kuca. ni tajno što neće trebati da se dozna. i dat će vam se! Tražite. nemojte ih se bojati! Ništa nema sakriveno što neće trebati da se otkrije. To Abraham nije učinio. jer će se sutrašnji dan. te rupa biva još veća. Nitko ne može služiti dvojici gospodara. tu će biti i vaše srce. oni nisu više dva. A sluga koji je nije poznavao. ili će uz jednoga pristajati. a drugoga ljubiti. Dakle: što je Bog sjedinio. Ja govorim što sam vidio kod Oca svog. jer tvoje misli nisu Božje. a Bogu Božje. i to mnogi. Prema tome. brinuti za se! Svakom je danu dosta njegove muke. Svatko tko čini zlo mrzi svjetlo i ne dolazi svjetlu. da se ne otkriju njegova djela. što je rođeno od Duha. ako pšenično zrno ne padne u zemlju i ne umre. reče im Isus. dajte caru carevo. 18. Tako on postade kamen spoticanja za njih! Ali im Isus reče: Prorok je bez časti jedino u svom zavičaju i u svojoj kući. Zato. tijelo je. duh je. Mnogi prvi btće posljednji. onom će vam se mjeriti. Kažem vam. Ne možete služiti Bogu i bogatstvu! Tko sačuva svoj život. tko sa mnom nesabira. zaista. Vi ponavljate djela oca svoga. Ja ne uzimam slave od ljudi. Nitko nema veće ljubavi od ove: položiti vlastiti život za svoje prijatelje. malo će ih primiti. od njega će se više iskati. U svemu sam vam dao primjer da se tako treba truditi i pritjecati u pomoć nemoćnima te se sjećati riječi Hrista Isusa koje on sam reče: Blaženije je davati nego primati. idi mi s očiju! Ti si sablazan za me. i nadodat će vam se. opažam: vi nemate u sebi ljubavi Božje. a zao čovjek. Tako činite i vi što ste čuli od svog oca. kažem ti. i naći ćete! Kucajte. jer zakrpa razvuče haljinu. Niti se odljeva novo vino u stare mjehove. oprošteni su joj grijesi. vino se prolije. a ne onaj. a tko zbog mene izgubi svoj život. a tko nema. i tako se oboje sačuva. Ako li umre. jer ili će jednoga mrziti. nalazi. On se okrenu Petru i reče: Sotono. izgubit će ga. Dakle. iz dobre riznice svoga srca. jer mu usta govore onim čega je prepuno srce. oduzet će mu se i ono što ima. a tko se ponizi. Novo se vino ulijeva u nove mjehove. taj prosipa. postupali biste prema djelima Abrahamovim. jer je pokazala mnogo ljubavi. a drugoga prezirati. A BEZ PRIČA IM NEGOVORAŠE Dobar čovjek. već ljudske. Komu je mnogo dano. Dakle: Nebrinite se tjeskobno za sutrašnji dan. taj je protiv mene. On joj odgovori: Nije pravo oduzeti kruh djeci i baciti ga psićima. reče im. Jer tko se uzvisi. te mjehovi propadnu. Dakle. Jer tko ima. dat će mu se. Što je rođeno od tijela. bit će uzvišen. A komu se manje oprašta. sačuvat će ga. Tada im nastavi: Pazite na ovo što slušate! Kojom mjerom mjerite. iz zle riznice. jer se po rodu drvo poznaje. komu je mnogo povjereno. a ljudi su više voljeli tamu nego svjetlo. i otvorit će vam se ! Jer svaki koji moli. Ili priznajte da je stablo zlo i da mu je zao rod. Ili priznajte da je stablo dobro i da mu je dobar rod. U ovome se sastoji sud: Svjetlo je došlo na svijet. jer su im djela bila zla. taj manje pokazuje 21 . otvara mu se. rodi velik rod. tko traži. Mjesto toga vi želite ubiti mene koji sam vam objavio istinu koju sam čuo od Boga. Odgovoriše mu: Mi nismo rođeni iz preljuba. inače se mjehovi provale. Zaista. iznosi dobro. a posljednji prvi. nego jedno tijelo. Uostalom. ostaje samo. od njega će se mnogo tražiti. Tko nije sa mnom. kažem vam. neka čovjek ne rastavlja! Gdje je vaše blago. prima. bit će ponižen. Tko nije protiv nas. iznosi zlo. uzvratiše mu. jer vam objavljujem istinu. Nitko ne stavlja zakrpe od novog sukna na staru haljinu. Mi imamo samo Boga za oca. ovaj se vrati opravdan kući. Molite. Naš je otac Abraham.

da oslobodim potlačene. pristupiše slijepci njemu. škripi zubima i postaje ukočen. reći će nam: Zašto mu onda niste vjerovali? Reknemo li: od ljudi. Jer premda su mnogi zvani. ipak ih je malo izabranih! Nemojte suditi. jer me pomazao. moramo se bojati naroda. siromasima se propovijeda Radosna vijest. da navijestim oslobođenje zarobljenicima i vraćanje vida slijepcima. Jone. Ako što možeš. Tada ih ostavi i ode. a Isus im poprijeti: Pazite da to nitko ne dozna! Kad uđe Isus u Kafarnaum. A Isus im odgovori: Otac moj neprestano radi. koji pade po zemlji te se poče valjati i pjeniti. odgovori mu. Rekoh tvojim učenicima da ga istjeraju. A često ga baci sad u vatru. odvrati Isus. gdje će biti plač i škrgut zuba. pristupiše mu glavari svećenički i starješine narodne pa ga upitaše: Kakvom vlasti to činiš? Tko ti je dao tu vlast? Odgovori im Isus: I ja ću vas nešto upitati. VJERA TVOJA POMOŽETI Na meni je Duh JHVH. tako činite i vi njima. a on se pjeni. ali nisu mogli. i ozdravit će sluga moj.reče mu Isus. Tada im se dotače očiju i reče: Neka vam bude prema vjeri vašoj! Otvoriše im se oči.. On ih upita: 0 čemu se prepirete s njima? Učitelju. gubavi se čiste. Isus mu reče: Ako nevidite čudesne znakove. Sve je moguće onomu koji vjeruje! On odgovori: Što je ljudima nemoguće. da proglasim godinu milosti Božije. Poslao me da donesem Radosnu vijest siromasima. Tada im reče: Ni ja vama neću kazati kakvom vlašću ovo činim. Gdje ga god uhvati. izliječit ću ga. tolike vjere ne nađoh ni u koga u Izraelu. 19. koji sam podložnik. ali mu se neće dati drugi znak. IDI. nego samo reci riječ. Zatim reče stotniku: Idi! Neka ti bude kako si vjerovao! I njegov sluga ozdravi u isti čas. drugom: Dođi! i dođe. morati ostati kod vas? Dokle vas podnositi? Dovedite ga meni! Dovedoše ga. jer svi Ivana drže za proroka. Ako mi odgovorite. Čim ugleda Isusa. a sluzi svome: Učini to! i učini.reče mu Isus. mrtvi ustaju. odgovori mu jedan iz naroda. zato i ja radim. Isus im odgovori: Idite i javite Jahji (Jovanu) što čujete i vidite! Slijepi progledaju. omlaćuje njime. vi nipošto nećete vjerovati. nipošto se neće dati znak ovom naraštaju.. kazat ću vam kakvom vlasti ovo činim. dokle ću još. te ode. Odakle je bilo Ivanovo krštenje? S neba ili od ljudi? Oni počeše u sebi umovati: Ako reknemo: s neba. kažem vam. Zato vam velim da će mnogi doći s istoka i zapada te sjesti za stol s Abrahamom. dovedoh k tebi sina koga je opsjeo nijemi duh.. Blago onomu tko se zbog mene ne pokoleba. odmah duh silno strese dječaka. Kad je Isus ušao u hram i tu učio. 0 nevjerni naraštaju. zadivi se i reče onima koji su išli za njim: Zaista. odgovore mu. dok će sinovi kraljevstva biti bačeni u krajnju tamu. hromi hodaju. imam pod sobom vojnike i jednom kažem: Idi! i ode. tvoj je sin živ! čovjek povjerova riječi koju mu reče Isus. da nebudete suđeni! Kako želite da vama čine ljudi. Učitelju. Odgovori mu stotnik: Učitelju . odgovori mu Isus. 22 Kad je došao kući. gluhi čuju. Kad ču to Isus.ljubavi. smiluj nam se. Stoga odgovoriše Isusu: Ne znamo. osim znaka. Idi. Sve je . a Isus im reče: Vjerujete li da to mogu učiniti? Da. pristupi mu neki stotnik i reče moleći: Učitelju. Ako što možeš .. Jer i ja. Znak traži pokvareni i preljubnički naraštaj... On uzdahnu iz dna duše te reče: Čemu ovaj naraštaj traži znak? Zaista. A Isus mu reče: Doći ću. nisam dostojan da uđeš pod krov moj. sluga moj leži uzet u kući i silno se muči. sad u vodu da ga usmrti. Pa ako što možeš. kažem vam. pomozi nam. to je Bogu moguće. Tada mu upita oca: Koliko ima vremena da mu se ovo događa? Od djetinjstva. Izakom i Jakovom u kraljevstvu nebeskom.

zaprijeti nečistom duhu i reče mu: Nijemi i gluhi duše. ako imadnete vjere koliko gorušično zrno te reknete ovom brdu: Prijeđi odavde onamo. zagalami. iziđi iz njega i više se nevraćaj u nj. baci se preda nj te jakim glasom viknu: što hoćeš od mene. Zaista. prijeći će. jer su znali da je umrla. Tada 23 . Tada Isus pruži ruku i dotače ga se govoreći: Hoću. kad bi u subotu upala u jamu. reče mu: Neboj se! Samo vjeruj! Ozdravit će! Kad dođe u kuću. Donesite ih ovamo! reče im. jer nije umrla. Isuse. te reče: Mladiću. Pomozi moju nevjeru! Kad vidje Isus da sve više naroda prilazi. Netko me se dotače. ustani! Njoj se povrati duh. A Isus mu zaprijeti: Umukni i iziđi iz njega! Zli duh obori ga pred svima te iziđe iz njega. možeš me ozdraviti. kažem vam. Sine najuzvišenijeg Boga? Molim te. Svi su plakali i naricali za njom. Nemuči više Učitelja! Kad je to Isus čuo. tebe se ništa ne tiče što mi ginemo? On se tada probudi. Otpusti ih neka idu u okolne zaseoke i sela da kupe sebi što za jelo! Podajte im vi jesti! odvrati im Isus. reče Isus. a vrijeme je već poodmaklo. Bijaše. naime. Tada se Isusu približiše nasamo učenici te ga upitaše: Zašto ga mi ne mogosmo istjerati? Zbog vaše nevjere. sažali se nad njom te joj reče: Nemoj plakati! Zatim pristupi lijesu. Isus upita: Tko me se dotače? Kako su to svi nijekali. Da idemo. nosioci stadoše. i odmah ustade. Tada ga probude i reknu mu: Učitelju. Najedanput pristupi neki gubavac. On bijaše na krmi i spavaše na jastuku. a ništa mu ne naudi. njima za svjedočanstvo. tebi govorim.moguće onomu koji vjeruje! Vjerujem! odmah poviče glasno dječakov otac. odgovori im. reknu mu. dotače ga se. i ništa vam neće biti nemoguće. On im reče: Nemojte plakati. Oni razvide i odgovore: Pet. Tada reče čovjeku: »Ispruži ruku!« On je ispruži i postade mu zdrava kao i druga. ja ti zapovijedam. I on naredi da joj se dadne jesti. Kad je Emanuel opazi. Isus ga upita: Kako se zoveš? Legija. I posjedaše u skupinama po stotinu i po pedeset. jer sam osjetio da je iz mene Izišla sila. dođe netko od ukućana predstojnika sinagoge te ovomu reče: Kćerka ti umrije. Kad je već bilo kasno.. A njima reče: Zašto se toliko strašite? Kako nemate vjere? Kako opazi Isusa. ali bi on istrgao okove i zli duh tjerao bi ga u pustinju. zaprijeti vjetru i reče moru: Utišaj se! Umukni.. da kupimo kruha za dvjesta srebrenjaka i da im damo jesti?! Idite i vidite koliko kruhova imate. pade pred njim nićice i reče: Učitelju. Ali je on uze za ruku te viknu: Djevojko. hajde u miru! Dok je on još govorio. nebi prihvatio i izvadio? A koliko je vredniji čovjek od ovce? Dakle. Bijaše neki čovjek s usahlom rukom. nedopusti nikomu da uđe s njim osim Petru. Vezali su ga u lance i držali u okovima. mnoštvo te naroda gura i tiska. Vjetar prestade i nastade velika tišina. Isus mu reče: Pazi. kojih pet tisuća ljudi. nikomu to ne kazuj! Već idi. u nakani da ga okrive: Je li dopušteno u subotu liječiti? On im reče: Ima li tko među vama da svoju jedinu ovcu. ustani! Jednog dana uđe on u lađu s učenicima svojim te im reče: Prijeđimo na drugu stranu jezera! I isplove. nemuči me! Jer Isus bijaše zapovjedio nečistom duhu da iziđe iz tog čovjeka koga bijaše dulje vremena pograbio i tako držao. pristupiše mu njegovi učenici te mu rekoše: Mjesto je pusto. slobodno je subotom činiti dobro. već spava! Oni ga ismijavahu. rekne Im. Ozdravi! Odmah bi izliječena njegova guba. kaza pred svim narodom zašto ga se dotakla i kako je odmah ozdravila. i dvije ribe. Ivanu i Jakovu te ocu i majci djevojčinoj. Tada im zapovjedi da ih sve posjedaju u skupine po zelenoj travi. tvoja te vjera ozdravila. Kad žena vidje da je otkrivena. pokaži se svećeniku te prinesi dar što ga propisa Mojsije. Jer mnogi zli duhovi bijahu ušli u njega. odgovori. Isus joj reče: Kćeri. ako hoćeš. I upitaše Isusa. Petar reče: Učitelju.

naprotiv. nije vam Mojsije dao kruh s neba. upitaše ga na to. zovnu zaručnika te mu reče: Svatko najprije iznosi dobro vino. sjedio je kraj puta slijepac prosjak Bartimej. kažem vam. ne tražite me jer ste vidjeli znakove. poče vikati: Isuse. i odnesite ravnatelju stola! Oni odnesoše. a kad se ljudi ponapiju. Njegovi mu učenici odvratiše: Otkud bi ih netko mogao ovdje u pustinji nasititi kruhom? Koliko kruhova imate? zapita ih. Zaista. smiluj mi se! Isus se zaustavi te reče: Zovnite ga! Zovnu slijepca i reknu mu: Uzdaj se! Ustani. odvrati im Isus. slabije. Treći dan poslije toga bijaše svadba u Kani Galilejskoj. od kojih je svaka obuhvatala dvije do tri mjere. Otac moj vam daje pravi kruh s neba. Isus ga predusretne pitanjem: što ti se čini. kao što stoji pisano: Dade im kruh s neba za jelo. odgovoriše. Isus im odgovori: Zaista. jer već tri dana stoje sa mnom. reče učenicima svojim: Skupite pretekle ulomke da ništa ne propadne! Žao mi je naroda. taj je za nas. da vjerujete u onoga koga je on poslao. Čim ču da je to Isus Nazarećanin. zaista. on nije znao odakle je vino. ali on je još jače vikao: Sine Davidov. Opazi to Isus te im reče: Zašto govorite da nemate kruha? Zar još ne razumijete i ne shvaćate?! Zar vam. u subotu. a bila je ondje i majka Isusova. je srce otvrdnulo? Zar kod očiju nevidite? Zar kod ušiju nečujete? Zar se ne sjećate koliko košara punih ulomaka digoste kad razlomih pet kruhova na pet tisuća ljudi? Dvanaest. A kad uđe u kuću. ženo? odvrati joj Isus. Koji znak. Isus reče slugama: Napunite posude vodom! I napuniše ih do vrha. Ali da ih ne sablaznimo. vidjesmo jednoga gdje izgoni zle duhove u tvoje ime. Isus zapita zakonoznance i farizeje: Je li dopušteno subotom ozdravljati ili nije? A njima reče: Ako nekomu od vas upadne sin ili vol u zdenac. reče im. sin Timejev. Kad nestade vina. zaista. jer njega za to ovlasti Bog Otac! Što da činimo. baci udicu i prvu ribu koju uhvatiš uzmi te joj otvori usta pa ćeš naći stater. Reče mu Jovan: Učitelju. da radimo djela koja Bog hoće? odgovori im Isus. ali su znale sluge koje su zahvatale vodu. dakle. skoči i dođe Isusu. Ti si čuvao dobro vino do sada. Zar moj čas nije već došao? Na to majka njegova reče slugama: što vam god rekne. I još neshvaćate?" reče im. hajde na more. a nemaju što pojesti. Kad je izlazio iz Jerihona sa svojim učenicima i s mnogim narodom. i htjedosmo mu zabraniti. Kada ravnatelj stola okusi vodu pretvorenu u vino. kažem vam. nego jer ste jeli one kruhove i nasitili se. koliko digoste košara punih ulomaka? Sedam. već hranu koja ima trajnost za život vječni i koju će vam dati Sin božiji u čovječijem obličju. Tko nije protiv nas. da ti povjerujemo kad ga vidimo? Koje je tvoje djelo? Naši su očevi jeli manu u pustinji. Uzmi ga i podaj im ga za me i za se. učinite! Ondje je bilo postavljeno šest kamenih posuda namijenjenih za uobičajeno pranje Židovima. činiš rekoše mu na to. Na svadbu bijaše pozvan i Isus zajedno sa svojim učenicima. Što hoćeš ti od mene. zar ga nećete odmah. Otpustim li ih gladne njihovim kućama. smiluj mi se! Mnogi su ga riječima zaustavljali da šuti. I stignu u Jerihon. odgovore mu. od koga zemaljski kraljevi pobiraju carine ili porez? Od svojih sinova ili od tuđih? Kad odgovori: Od tuđih. . Jer nema nikoga tko bi činio čudo u moje ime i onda ubrzo mogao o meni zlo 24 govoriti.reče učenicima: Posjedajte ih u skupine po pedeset! Kad se nasitiše. Šimune. Neki su od njih došli izdaleka. Sine Davidov. Izvaditi. Nastojte sebi pribaviti ne propadljivu hranu. reče Isusu njegova majka: Nemaju vina. reče mu Isus: Dakle su sinovi oslobođeni. klonut će na putu. jednoga koji nas neslijedi. A kad sedam kruhova razlomih na četiri tisuće ljudi. jer nas nije slijedio. odgovore mu. Jer kruh je Božji onaj koji silazi s neba i daje život svijetu. zove te! On baci svoj ogrtač. Sad zahvatite. Nemojte mu braniti! odgovori Isus. Sedam.

žena Kananejka. već (je rođen slijep) da bi se na njemu očitovala Božja djela. Čim ga poznaše žitelji onoga kraja. povrati se do nogu Isusovih pa mu poče zahvaljivati. jer viče za nama. te mu donesoše sve bolesnike. kojim premaza slijepcu oči pa mu reče: Idi. tvoja te vjera spasila! Tu bijaše neki čovjek koji je bolestan ležao trideset i osam godina. A oni što bijahu u lađi padoše preda nj ničice. ako si ti.Isus ga upita: Što hoćeš da ti učinim? Učitelju. odgovori Isus kad to ču. bili su je valovi. Učitelju. Ova bolest nije smrtonosna. Kad je ulazio u neko selo. Spasavaj. Poslije toga namjeri se na nj Isus u hramu te mu reče: Eto. meni treba činiti djela onoga koji me posla. svjetlo sam svijeta. Petar se spusti s lađe i pođe po vodi da dođe Isusu. kad nitko nemože raditi. oslobođena si od svoje bolesti. A Isus odmah reče: Odvažni budite! Ja sam. obavijestiše o tom svu okolicu. Ona se vrati kući i nađe dijete gdje leži na krevetu. Taj bijaše Samarijanac. velika je tvoja vjera. dođoše na kopno u Genezaret. uze svoju postelju i poče hodati. Odmah ozdravi taj čovjek. da se slijep rodio? Nije sagriješio ni on ni roditelji njegovi. On ne uzvrati ni jedne riječi. On joj odgovori: Nije pravo oduzeti kruh djeci i baciti ga psićima. Kad ga opaziše gdje ide po moru. Na putu u Jeruzalem prolazio je granicom Samarije i Galileje. odgovori Isus. iziđe mu u susret deset gubavaca. Hajde. stadoše podaleko i počeše vikati: Isuse. Lađa se već nalazila na morskoj pučini. umij se u ribnjaku Siloe! Što znači poslan. učenici se preplašiše i rekoše: Sablast! te od straha počeše vikati. Najedanput. hodeći po moru. ozdravio si! Više ne griješi. Učitelju. a dok ja dođem. Kada to reče. Emanuele! nadoda ona. reče mu: Želiš li ozdraviti? Čovječe. On odgovori: Ja sam poslan samo izgubljenim ovcama doma Izraelova. pomozi mi. Uplaši se kad vidje snagu vjetra te poče tonuti i vikati. čim vidje da je ozdravio. Reče mu: Ustani i hajde. povika: Smiluj mi se. on ili njegovi roditelji. Jedan od njih. naredi mi da dođem tebi po vodi! Dođi! reče mu. jer je udario protivan vjetar. da ti se što gore ne dogodi! Kad je Isus opazi. da progledam! odgovori mu slijepac. pljunu na zemlju i pljuvačkom načini blato. Isus iziđe odande i krenu u tirsku i sidonsku okolicu. jer i psići jedu mrvice što padaju sa stola njihovih gospodara. Dok sam na svijetu. Spasitelju! Odmah Isus pruži ruku. pozva je k sebi te joj reče: ženo. odgovori mu bolesnik. zašto si posumnjao? Kad uđoše u lađu. govoreći: Ti si uistinu Sin Božji. koja dođe iz toga kraja. I sestre poslaše Isusu glasnika da mu rekne: Učitelju. prestade vjetar. reče mu Isus. Ovi ga zamoliše da im dopusti samo dotaknuti se skuta njegove haljine. tko je sagriješio. već je određena za slavu Božju: da 25 . Upitaše ga učenici njegovi: Učitelju. Dolazi noć. nemam nikoga da me spusti u ribnjak kad se pokrene voda. Dok je dan. uzmi svoju postelju i hodaj! reče mu Isus. Jest. Ozdraviše svi koji ga se dotakoše. Zli duh već bijaše izišao. smiluj nam se! Kad ih opazi. reče im: Idite i pokažite se svećenicima! Očistiše se dok su išli. osim ovoga tuđina. Isus ga zapita: Zar se nisu očistila desetorica? Gdje su još devetorica? Ni jedan se ne nađe da se vrati i Bogu zahvali. Kad ga opazi Isus gdje leži i kada doznade da je već dugo vremena u tom stanju. Slijepac ode. pade pred njim nićice i reče: Spasitelju. bolestan je onaj koga ljubiš. umije se i vrati se gledajući. ne bojte se! Petar mu odgovori: Učitelju. Na to joj reče Isus: 0 ženo. Za četvrte noćne straže Isus dođe njima. Na to mu se približiše učenici i zamoliše ga: Udovolji joj. Sine Davidov! Kćer mi vrlo muči zli duh. prihvati ga pa mu reče: Malovjerni. Ali ona dođe. drugi siđe prije mene. tvoja te vjera spasila! Smjesta progleda i uputi se za njim. Neka ti bude kako želiš! Istoga časa ozdravi njezina kći. Pošto su preplovili. Ustani.

potom pun klas zrna. Isus je govorio o njegovoj tjelesnoj smrti. I zapita: Gdje ste ga položili? Emanuele. a oni su mislili da govori o običnom spavanju. sigurno neće nigda umrijeti. Sjeme niče i raste. kažem vam. viknu jakim glasom: Lazare.proslavi Sina Božjega. živjet će. ali ovo rekoh radi ovdje prisutnog svijeta. Ne rekoh ti. Isus odgovori: Moje 26 kraljevstvo ne pripada ovomu svijetu. . a to će vam se nadodati. a da on o tome ništa nezna. tako da se pod njegovom sjenom ptice nebeske mogu gnijezditi. oči se zatvorile. Tada im istom reče otvoreno: Lazar je tjelesno umro. a nećete razumjeti. Isus im naredi: Razvežite ga i pustite ga da ide! 20. uši mu otvrdnule. da očima jednom nevidi. ali ja idem da ga probudim. da si bio ovdje. a kad je posijano. mnogi su proroci i pravednici željeli vidjeti što vi vidite. zahvaljujem ti što si me uslišao. ali ne vidješe. Kad ga netko pronađe. pa da se neobrati. hajdemo njemu! Marta. Vjeruješ li ovo? Da. Onda im iznese usporedbu: Kraljevstvo je nebesko slično kvascu koji uzme žena te ga pomiješa sa tri mjere brašna dok sve ne ukvasa. zatim klas. Sin Božji koji je došao na svijet. sakrije ga te. dođi pa ćeš vidjeti! Isus reče: Dignite kamen! Učitelju. oduzet će mu se i ono što ima. da ušima nečuje. Lice mu bijaše zamotano ručnikom. i slušaju. odvrati joj Isus. ako i umre. dok Marija ostade u kući. odvrati mu Marta. Uskrsnut će brat tvoj. Moje kraljevstvo nije odavde. jer je vrijeme žetve. Znam da će uskrsnuti. jer kraljevstvo je Božje među vama. dat će mu se još te će obilovati. Rekavši to. čim ču da dolazi Isus. A blago vašim očima jer vide i ušima jer čuju! Zaista. već zaudara. On im odgovori: Vama je dano da upoznate tajne kraljevstva Božjega. Ja sam uskrsnuće i život . rekoše mu. a drugima se daje samo u poređenju. S ČIME ĆEMO USPOREDITI KRALJEVSTVO BOŽIJE Već tražite njegovo Kraljevstvo. To reče i potom im nastavi: Naš prijatelj Lazar spava. Četiri su dana što je umro. da gledaju. čuti što vi čujete. niti će se moći kazati: Evo ga ovdje ili eno ga ondje. očima ćete gledati. ja tvrdo vjerujem da si ti Mesija. najprije stabljiku. da porastete u vjeri. reče joj Isus. da vjeruju da si me ti poslao. odmah primiče srp. Pusti velike grane. A Isus podiže oči i reče: Oče. pun radosti. S kraljevstvom je nebeskim kao s blagom što sakriveno leži u polju. Zemlja sama od sebe donosi rod. Tko vjeruje u mene. Učitelju. i srcem nerazumije. ali nečuše. Na njima se ispunjava proroštvo Izaije proroka: Ušima ćete slušati. reče mu pokojnikova sestra Marta. a tko nema. Marta reče Isusu: Emanuele. ne bi umro moj brat. I ja sam veseo radi vas što nisam bio ondje. Farizeji ga upitaše: Kad će doći kraljevstvo Božje? On im odgovori: Kraljevstvo Božje nedolazi tako da se to može vidjeti. a ipak nevide. Ali. moji bi se dvorani borili da nebudem predan Židovima. o uskrsnuću. a nećete vidjeti. Jer je odrvenjelo srce ovog naroda. uzraste te bude veće od svakoga povrća. Govorio je dalje: S čime ćemo usporediti kraljevstvo Božje? Kojom ga usporedbom prikazati? S njim je kao s gorušičnim zrnom koje je manje od svakog sjemena kad se sije u zemlju. kraljevstvo je Božje kao kad čovjek baci sjeme na zemlju. bit će zdrav. da ćeš vidjeti slavu Božju ako budeš vjerovala? Tada digoše kamen. Tko god živi i vjeruje u me. Jer tko ima. i da ga neozdravim. Ali sada znam da će ti Bog dati sve što god zatražiš od njega. on spava i ustaje noću i danju. Njima govorim u usporedbama zato što gledajući nevide i slušajući ne čuju i nerazumiju. odgovori joj Isus. u posljednji dan. a ipak nerazumiju. ode da proda sve što ima i kupi ono polje. I proslijedi: Tako. iziđe mu u susret. A kad plod dopusti. Isuse. iziđi! Pokojnik iziđe obavijen povojima po rukama i nogama. Učenici mu na to rekoše: Ako spava. Ja sam znao da me uvijek uslišavaš.

Neprijatelj koji ga posija jest đavao. posla sluge svoje vinogradarima da uzmu plodove. S ovima jednako postupiše. Reče im Isus: Zar niste nigda čitali u Pismima: Kamen koji odbaciše graditelji postade ugaonim 27 . On jednomu od njih odvrati: Prijatelju. Nadalje: kraljevstvo je nebesko slično velikoj mreži koja se baci u more i zahvati svakovrsne ribe. Sin će božiji. a vinograd će dati u zakup drugim vinogradarima. Tad ponovo posla druge sluge. ogradi ga plotom. pa će nam pripasti njegova baština! Zgrabiše ga. da nebiste. čupajući ljulj. Na to reče: Idite i vi u moj vinograd. dođe njegov neprijatelj. nekog kamenovaše. reče gospodar vinograda svome upravitelju: Zovi radnike. takvima koji će mu predati plodove u njihovo vrijeme. Izići će anđeli. Tada će pravednici zasjati poput sunca u kraljevstvu Oca svojega. kad opaziše sina. Kad izađe oko jedanaestoga sata. a pšenicu saspite u moju žitnicu! On im odgovori: Sijač dobrog sjemena jest Sin božiji u čovjećijem obličju. govorio je. I nagodi se s radnicima po zlatnik na dan te ih posla u svoj vinograd. Pristupiše sluge domaćinu te mu rekoše: Gospodaru. odgovori im. Iznese im drugu usporedbu: S kraljevstvom je nebeskim kao s čovjekom koji posija dobro sjeme na svojoj njivi. ode da proda sve što ima i kupi ga. rekoše među sobom: Ovo je baštinik! Hajde! Ubijmo ga. počupali s njim i pšenicu. a žeteoci su anđeli. Kad opet izađe oko trećeg sata i vidje druge gdje besposleni stoje na trgu. pomisliše da će primiti više. prema mome sinu. Kada dođe večer. podaj plaću! Tako dođoše oni od jedanaestoga sata i primiše po zlatnik. Napokon. Imat će obzira. izaslati svoje anđele da pokupe iz njegova kraljevstva sve zavodnike i zlikovce te da ih bace u ognjenu peć. gdje će biti plač i škrgut zuba. Sluge ga zapitaše: Hoćeš da odemo i da ga počupamo? Ne. Dok su ljudi spavali. Kad usjev naraste i donese rod. Tko ima uši. Kad se napuni. reče im: Idite i vi u moj vinograd pa ću vam dati što bude pravo! Oni odoše. odijelit će zle od pravednika te će ih baciti u ognjenu peć.Nadalje: s kraljevstvom je nebeskim kao s trgovcem koji traži skupocjeno biserje i kad se namjeri na dragocjen biser. pokaza se i ljulj. kako će postupiti s tim vinogradarima? Odgovoriše mu: Te će zločince pogubiti za zločine. brojnije od prvih. A on im reče: Zato je svaki književnik koji je postao učenikom kraljevstva nebeskoga nalik na domaćina koji iz svoje riznice vadi novo i staro. pa počevši od posljednjih do prvih. Vinogradari uhvatiše sluge: nekog izmlatiše. ja ti nečinim krivo. žetva je svršetak svijeta. neka čuje. Zar se nisi sa mnom nagodio po zlatnik? Uzmi svoje i odlazi! Volja mi je ovomu posljednjem dati kao i tebi. Dobro sjeme sinovi su Kraljevstva. posija ljulj po pšenici i ode. a ti si ih izjednačio s nama koji smo podnijeli tegobu dana i žegu. Poslušajte drugu usporedbu! Bijaše neki domaćin koji posadi vinograd. Ljulj su djeca zloga. sagradi kulu te ga dade u zakup vinogradarima pa ode iz toga kraja. Kad se približi vrijeme berbe. a rđave izbace. nekog ubiše. Tako će biti i na svršetku svijeta. ribari je izvuku na obalu te sjednu i pokupe dobre ribe u posude. počeše mrmljati protiv domaćina te rekoše: Ovi su posljednji radili samo jedan sat. Kraljevstvo je nebesko slično domaćinu koji izađe rano ujutro da najmi radnike u svoj vinograd. iskopa u njemu tijesak. posla njima svoga sina. zar nisi dobro sjeme posijao na svojoj njivi? odakle ljulj? A on im odgovori: To je učinio neprijatelj. izbaciše izvan vinograda i tu ga ubiše. Njiva je svijet. zar mi nije slobodno sa svojim činiti što hoću? Ili je oko tvoje zavidno što sam ja dobar? Tako će posljednji biti prvi. gdje će biti plač i škrgut zuba. Oko šestog i devetog sata opet izađe i učini isto tako. a prvi posljednji. Vinogradari. Kada dođoše prvi. Čim ga primiše. Ostavite oboje neka raste do žetve! U vrijeme žetve reći ću žeteocima: Pokupite najprije ljulj te ga svežite u snopove da se spali. Ali i oni primiše po zlatnik. nađe druge gdje stoje te ih zapita: Što stojite ovdje vazdan besposleni? Odgovoriše: Nitko nas nije najmio. Kao što se ljulj skuplja i baca u oganj. tako će biti i na svršetku svijeta. Kada dođe gospodar vinograda.

Tko nije sa mnom. Jer. znači da je došlo vama kraljevstvo Božje. neće opstati. junci su moji i utovljenici poklani. tko se odozgo ne rodi. Odgovori mu Isus: Zaista. taj nemože ući u kraljevstvo nebesko. Na to se kralj razgnjevi te posla vojsku i pogubi one ubojice a grad im zapali. kad je već star roditi? Zar može po drugi put ući u utrobu majke i roditi se? Odgovori mu Isus: Zaista. zaista. jer ti je bolje s jednim okom ući u život nego da budeš sa dva oka bačen u pakao ognjeni. kažem ti. Tada Isus reče svojim učenicima: Zaista. do sada navala je na kraljevstvo nebesko. nebude li vaša pravednost veća od pravednosti književnika i farizeja. Isus mu odgovori: Ti si istaknut učitelj u Izraelu. tko sa mnom ne sabire. izgrdiše ih i ubiše. odsijeci je i baci od sebe. samo ga oni nepoznaše. Ako te i tvoje oko navodi na grijeh. taj prosipa. Kraljevstvo je nebesko slično kralju koji priredi. Odvrati mu Nikodem: Kako se 28 može čovjek. Od vremena Jahje (Jovana) obratitelja. Pa ako doista sotona izgoni sotonu. Nijedan grad ili dom. Kako će dakle opstati njegovo kraljevstvo? Ako ja doista uz pomoć Belzebula izgonim zle duhove. Tako se svadbena dvorana napuni gostima. Dođite na svadbu! Oni nisu marili za to. Kako to može biti? upita ga Nikodem. tko u svoju trgovinu. ipak ih je malo izabranih! Znajući njihove misli. oduzeti kraljevstvo Božje i dat će se narodu koji rađa njegovim rodom. sigurno nećete ući u kraljevstvo nebesko. kako si ušao ovamo bez svadbenog ruha? On ostade nijem. On je.kamenom. neka čuje! On im odvrati: Bez sumnje. kažem ti. Nečudi se što ti rekoh: treba da se odozgo rodite. već odoše: tko na svoje imanje. Isus im reče: Ako je u sebi nesložno. ako ćete pravo. Vjetar puše gdje god hoće. u tamu gdje će biti plač i škrgut zuba. i siloviti ga prisvajaju. Čuješ mu šum. Kako može netko ući u kuću jaka čovjeka i oteti mu pokućstvo ako toga jakog prije ne sveže? Tek mu tada može oplijeniti kuću. Elijahu (Ilija) koji ima doći. jer ti je bolje hromu i kljastu ući u život nego da budeš s dvjema rukama ili s dvjema nogama bačen u oganj vječni. Jer premda su mnogi zvani. Tada ponovo posla druge sluge veleči: Kažite uzvanicima: Pripravio sam gozbu. ako je sam u sebi nesložan. vrlo se začudiše te upitaše: Tko se onda . čijom ih pomoći izgone vaši sinovi? Zato će vam oni biti suci. Sluge iziđoše na putove te dovedoše sve koje nađoše: zle i dobre. Preostali uhvatiše njegove sluge. gotova. svadbu svome sinu te posla svoje sluge da pozovu uzvanike na svadbu. Elijahu (Ilija) ima doći i sve postaviti opet na svoje mjesto. što je rođeno od Duha. i sve je gotovo. zaista. ali neznaš ni odakle dolazi ni kamo ide. Ako te na grijeh navodi tvoja ruka ili noga. A vama kažem da je Elijahu (Ilija) već došao. ima nekih koji neće umrijeti dok nevide Sina božijega u čovjećijem obličju gdje dolazi sa svojom kraljevskom vlasti. on je u sebi podijeljen. što je rođeno od tijela. tko se nerodi od vode i Duha Svetoga. Ali najmanji u kraljevstvu nebeskom veći je od njega. kažem vam. Također vam kažem: Lakše je devi proći kroz iglene ušice nego bogatašu ući u kraljevstvo nebesko. Ako li ja uz pomoć Duha Božjeg izgonim zle duhove. i to nerazumiješ! Zaista. velim vam. duh je. Zato iziđite na raskršća putova te pozovite na svadbu koga god nađete. To je djelo Tvorčevo. Tako će vam se. između rođenih od žene nije ustao veći od Jahje (Jovana) obratitelja. istina. Ovi ne htjedoše doći. Kad uđe kralj da pogleda goste. a uzvanici nisu bili dostojni. tijelo je. mučno će bogataš ući u kraljevstvo nebesko. nego postupiše s njim kako im se prohtjelo. iskopaj ga i baci od sebe. kažem vam. Svi su Proroci i Zakon proricali o Jahji (Jovanu). Kada to učenici čuše. taj nemože vidjeti kraljevstva Božjega. Tada kralj zapovjedi poslužnicima: Svežite mu noge i ruke te ga bacite van. Tako je sa svakim koji je rođen od Duha. Nađe jednog čovjeka koji nebijaše obučen u svadbeno ruho te mu reče: Prijatelju. taj je protiv mene. kažem vam. Zaista. Tako će i Sin božiji u čovjećijem obličju morati od njih mnogo trpjeti. Poslije toga reče slugama: Gozba je. ono je divno u našim očima. Tko ima uši. velim. svako će kraljevstvo propasti.

odgovori im Isus. I mnogi će tada posrnuti u vjeri.može spasiti? Isus ih pogleda pa im reče: Ljudima je nemoguće. kažem vam: ovdje sigurno neće ostati ni kamen na kamenu. Ustat će mnogi lažni proroci i mnoge će zavesti. i sav svijet zamrzit će vas zbog mene. sigurno me više nećete vidjeti dok nedođe čas da reknete: Blagoslovljen koji dolazi u ime JHVH! Kad bi i ti u ovaj dan priznao ono što ti je za mir. jer će mnogi doći pod mojim imenom i reći: Ja sam Mesija. te mu rekoše: Kaži nam kad će to biti i koji je znak tvoga dolaska i svršetka svijeta? A kad vidite Jeruzalem opkoljen vojskom. jer će se spustiti velika mora na ovu zemlju i srdžba na ovaj narod! Padat će od oštrice mača. Zaista. stado malo. To je tek početak strašnih bolova. jer će tada biti tolika nevolja kakve nije bilo od postanka svijeta do sada. jer nisi priznao određeno vrijeme kad te Bog pohodi! Dakle. izdavat će jedni druge i mrzit će se međusobno. tko ne primi kraljevstvo Božje kao malo dijete. To će vam biti prigoda da date svjedočanstvo. KOJI JE ZNAK TVOGA DOLASKA On im odgovori: Kad nastane večer. A kad osvane dan: kažete: Danas će biti oluja jer je nebo crveno i mutno. Ali tko ustraje do konca. neka se nevraćaju u grad! Jer bit će to vrijeme kazne. I kad se nebi skratili ti dani. vaša će kuća biti ostavljena vama! Kažem vam. Čut ćete za ratove i glasine o ratovima. i tada će doći svršetak. Dići će se narod protiv naroda i kraljevstvo protiv kraljevstva. Bit će gladi i potresa zemlje u raznim mjestima. Tako vi znate protumačiti izgled neba. i mnoge će zavesti. neka shvati! Tada neka bježe u gore koji budu u Judeji. Doći će ti vrijeme kada će te tvoji neprijatelji opasati opkopom. govorite: Bit će lijepo vrijeme jer je nebo crveno. gdje stoji na svetom mjestu. Ali radi izabranika ti će se dani skratiti. svim narodima za svjedočanstvo. ali je Bogu sve moguće. taj sigurno neće ući u nj. vodit će vas pred kraljeve i upravitelje zbog moga imena. o kojoj govori prorok Danijel. Svaki će se srušiti. Ali prije toga svega stavit će ruke na vas te vas progoniti. kažem vam. odvodit će ih kao zarobljenike među sve narode. Isus mu odvrati: Nitko tko stavi ruku svoju na plug te se obazre natrag nije prikladan za kraljevstvo Božje. što ubijaš proroke i kamenuješ one koji su ti poslani! Koliko puta htjedoh skupiti djecu tvoju kao što kvočka skuplja piliće pod krila. opkoliti te i pritijesniti sa svih strana. onda znajte da je blizu njegovo opustošenje. ali nije još svršetak. bit će spašen. zasebno. Gledajte da se ne uznemirujete! Jer to se mora dogoditi. tko čita. neka ne silazi da što uzme iz kuće! A tko bude na polju. Koji tada budu u Judeji. ali vi ne htjedoste! Evo. Ali je sada sakriveno tvojim očima. Pazite da vas tko ne zavede. Sravnit će sa zemljom tebe i tvoju djecu u tebi. Zapamtite da vam netreba unaprijed 29 . neka se nevraća da uzme ogrtač! Jao trudnicama i dojiljama u te dane! Molite da vaš bijeg ne bude zimi ili u subotu. A Jeruzalem će gaziti pogani dok se neispune vremena pogana. kad vidite grozu pustoši. niti će je biti. Neboj se. a znake vremena ne znate! On im reče: Vidite li ovo sve? Zaista. nitko se nebi spasio. Jeruzaleme. neka iziđu van! A koji budu na polju. jer je odlučio vaš Otac da vam dadne Kraljevstvo! Od toga časa Isus poče propovijedati: Obratite se. Razmahat će se bezakonje i ljubav će kod mnogih ohladnjeti. Neće ostati u tebi ni kamen na kamenu. jer je blizu kraljevstvo nebesko! 21. Tada će vas podvrći mukama i ubijati vas. Ova Radosna vijest o Kraljevstvu propovijedat će se po svemu svijetu. Tko bude na krovu. neka bježe u gore! Koji budu u Jeruzalemu. Kad je sjedio na Maslinskoj gori. Jeruzaleme. kada će se ispuniti sve što je pisano! Jao trudnicama i dojiljama u to vrijeme. pristupiše mu učenici njegovi.

Jer će dolazak Sina božijega u čovjećijem oblićju biti sličan munji što sijevne na istoku i rasvijetli sve do zapada. Gdje god bude strvina. Svi će vas mrziti zbog moga imena. znajte da je blizu kraljevstvo Božje! Zaista. u pratnji anđela. pilo. Abraham. s neba će zvijezde padati i nebeska zvijezda će se uzdrmati. Ali najprije treba da on mnogo pretrpi i da ga naraštaj ovaj odbaci. vratit ću se da vas uzmem sebi i da vi budete gdje sam ja. prodavalo. i same izabranike. Na to ga upitaše: Gdje. neka se ne vraća natrag. ali riječi moje sigurno neće proći. tada će proplakati sva plemena na zemlji i vidjet će Sina božijega u čovječijem oličju gdje dolazi na oblacima nebeskim s velikom moći i slavom. i neke će od vas poubijati. jer će se pojaviti lažne mesije i lažni proroci te će činiti tolike čudesne znakove da bi zaveli. tamo će se orlovi skupljati. te će tada platiti svakomu prema djelima njegovim. braća. U vrijeme kada dođe Sin božiji u čovječijem obličju bit će kao što je bilo u Noino doba. mjesec neće sjati. Zatim im reče usporedbu: Pogledajte smokvu i sva ostala stabla! Kad ih vidite da već pupe. Vidio ga je i obradovao se. Predavat će vas čak i roditelji. U onaj Dan. OPET ĆU DOĆI Neka se ne uznemiruje vaše srce! Vjerujte u Boga i u me vjerujte! U kući Oca moga ima mnogo stanova. kad se jelo. kažem vam. a stvari imadne u kući. koji ste pošli za mnom. mjesecu i zvijezdama. 22. Isto će se tako dogoditi u onaj Dan u koji se pojavi Sin božiji u čovjećijem obličju. ženilo. kažem vam. 30 Kažem vam u onoj će se noći od dvojice što budu za istim stolom jedan uzeti. Ali vam ni jedna vlas s glave neće propasti. Kad nebi bilo tako. tko bude na krovu. ne vjerujte. Ako vam tko tada rekne: Slušaj! Mesija je ovdje ili ondje. tamo će se i orlovi skupljati. Sin božiji u čovjećijem obličju ima doći u slavi Oca svoga. Odmah poslije nevolje tih dana sunce će pomrčati. Sjetite se Lotove žene. jer zvjezda nebeska će se uzdrmati. udavalo sve do dana kada Noa uđe u lađu. jer je blizu vaše oslobođenje. Kad Lot iziđe iz Sodome. neka ne silazi da ih uzme! I tko bude u polju. A od dviju žena što budu skupa mljele jedna će se uzeti. Na zemlji će narodi biti u tjeskobi i neizvjesnosti zbog huke morskih valova. Tada će vidjeti Sina božijega u čovjećijem obličju gdje dolazi na oblaku s velikom moći i slavom. kad bi bilo moguće. treptio je od radosti u želji da vidi moj Dan. otac vaš. Tko bude nastojao da sačuva svoj život. udari oganj i sumpor s neba te ih sve uništi. vi ćete. jer ću vam ja dati rječitost i mudrost kojoj se neće moći suprotstaviti i oduprijeti svi vaši neprijatelji. u obnovi svijeta.pripremati obrane. a druga ostaviti. a drugi ostaviti. sadilo. Eto kazah vam unaprijed! Zato. Tada će se ukazati na nebesima znak. Tko ga izgubi. kad se jelo. Tako i vi. kad Sin božiji u čovjećijem obličju sjedne na svoje slavno prijestolje sjesti na dvanaest prijestolja i suditi dvanaest izraelovih . odgovori im. Bit će tada kao u Lotovo vrijeme. uspravite se i podignite glave. Pojavit će se znaci na suncu. kupovalo. Svojom ćete postojanošću spasiti duše svoje. Tamo kamo ja idem već znate put. Proroče? Gdje bude strvina. ovaj naraštaj sigurno neće proći dok se to sve ne dogodi. gradilo. pilo. Ljudi će umirati od straha u očekivanju onoga što će zadesiti svijet. sačuvat će ga. izgubit će ga. Kada to počne bivati. rođaci i prijatelji. reknu li vam: Eno ga u pustinji! nemojte izlaziti! Eno ga u tajnim odajama! Nemojte vjerovati. Isus im odvrati: Zaista. Sina božijega u čovječijem obličju. znate sami od sebe da je blizu ljeto. Dođe potop te ih sve uništi. kad vidite da to biva. zar bih vam rekao: Idem da vam pripravim mjesto! Kad odem te vam pripravim mjesto. Nebo će i zemlja proći.

Dođe li u drugu ili treću noćnu stražu. pođite radije trgovcima pa sebi kupite! Dok su išle kupiti. tako će biti za dolaska Sina božijega. ženu. sam će se pripasati. kada dođe. Što se tiče onog dana i časa. Tko je. Neka vam bokovi budu opasani a svjetiljke zapaljene! Budite slični onima što čekaju svoga gospodara kad se vraća sa svadbe. pa će ga strogo kazniti i odrediti mu sudbinu među licemjerima. I svaki će. pili. kažem vam. Poslije toga dođoše i ostale djevice i rekoše: Gospodaru. doći će gospodar njegov u dan kad ga neočekuje iu čas koji nepoznaje. postavit će ga nad svim imanjem svojim. Kao što su ljudi jeli. nebi dopustio da mu kuću prokopa! Tada će biti s kraljevstvom nebeskim kao sa deset djevica koje uzeše svoje svjetiljke te iziđoše u susret zaručniku. o tome nitko ništa ne zna. dođe zaručnik: koje bijahu pripravne. ni Sin. Pet ih bijaše ludih. ženili. Ali im mudre odgovoriše: Nipošto! Sigurno ne bi doteklo za nas i za vas. jedan uzeti. uzeše sa sobom svjetiljke. a pet mudrih. Mnogi će mi u onaj dan reći: Emanuele. zlotvori. što budu mljele mlinom. Dakle: bdijte. sve zadrijemaše i zaspaše. onaj vjerni i razboriti sluga koga je postavio gospodar nad služinčadi svojom da im daje hranu u pravo vrijeme? Blago onomu sluzi koga gospodar njegov. Tada će se ukazati na nebesima znak. da mu odmah otvore čim dođe i pokuca.plemena. gospodaru. Lude. otvori nam! A on će vam odgovoriti: Ne znam. braću. kažem vam. oca. Kako se zaručnikov dolazak otegnu. Odlazite od mene. Mnogi prvi bit će posljednji. djecu. Zaista. Emanuele. rekoše mudrima: Dajte nam od svog ulja. Ako zli sluga u srcu svome kaže: Moj gospodar neće doći zadugo i počne tući sudrugove te jesti i piti s pijanicama. ne poznajem vas. Blago slugama koje gospodar. blago njima ako ih tako nađe! Ovo upamtite: Kad bi znao domaćin u koji će čas doći lopov. pomoću tvoga imena čudesa činili? Tada ću im kazati: Nikad vas nisam poznavao. a njih posaditi za stol te ih dvoriti. što budu na polju. te se zatvoriše vrata. uđoše s njim na svadbu. koji radi mene ostavi kuću. otvori nam! On im odgovori: Zaista. nego onaj koji vrši volju moga nebeskog Oca. a druga ostaviti. gdje će biti plač i škrgut zuba. zar nismo pomoću tvoga imena prorokovali. dakle. kažem vam. ostanete li vani. ni anđeli nebeski. Ali će vam on odvratiti: Ne znam odakle ste? Odstupite od mene svi zlotvori! Ondje će 31 . vi ćete. doći u čas kad se ne nadate. stostruko primiti i baštiniti život vječni. nađe da tako čini. a da ništa nisu naslućivali dok ne dođe potop i sve ih odnese. već jedino Otac. Mudre. jer ne znate u koji dan dolazi vaš Spasitelj. jer će Sin božiji. od jednoga kraja nebesa do drugoga. a drugi ostaviti. Tada će se od dvojice. ali ne uzeše ulja. bdio bi i nebi dopustio da mu prokopa kuću! Zato i vi budite pripravni. A od dviju žena. pak. jer ne znate ni dana ni časa! Neće svaki koji mi govori: Emanuele. jer nam se svjetiljke trnu. sestre. i to sve do dana kad Noa uđe u lađu. početi kucat na vrata i govoriti: Domačine. majku. tada će proplakati sva plemena na zemlji i vidjet će Sina božijega gdje dolazi na oblacima nebeskim s velikom moći i slavom. Lude. Dakle: bdijte. uzeše ulje u posudama skupa sa svojim svjetiljkama. O ponoći odjeknu glas: Zaručnik dolazi! Iziđite mu u susret! Tada ustadoše sve djevice i opremiše svoje svjetiljke. njive. pomoću tvoga imena izgonili zle duhove. Sina božijega. kada dođe. jedna će se uzeti. a ti si učio po našim ulicama. Tada ćete početi govoriti: Jeli smo i pili s tobom. udavali u vrijeme što je prethodilo potopu. Čim ustane domaćin i zatvori vrata. On će poslati anđele svoje s glasnom trubom da skupe izabranike njegove od četiri vjetra. nađe gdje bdiju! Zaista. Emanuele! ući u kraljevstvo nebesko. odakle ste. tako će biti i za dolaska Sina božijega. a posljednji prvi. Ovo zapamtite: Kad bi domaćin znao u koju će noćnu stražu doći lopov.

bijah bolestan. da vas ne uhvati iznenada onaj dan kao zamka. ni meni niste učinili koliko niste učinili jednomu od ovih najmanjih. a tko nevjeruje. i pohodiste me. i obukoste me. u oganj vječni što je pripravljen đavlu i anđelima njegovim! Jer bijah gladan. Jone proroka. bijah putnik. On im odgovori: Znak traži pokvareni i preljubnički naraštaj. i sjest će za stol u kraljevstvu Božjem. Tada će mu reći pravednici: Učitelju. a jarce s lijeve. On je. tako će i Sin božiji u čovjećijem obličju proboraviti u krilu zemlje tri dana i tri noći. kao putnika. i ne dadoste mi jesti. da bi se očitovalo da su njegova djela učinjena u Bogu. Bdijte i molite svaki čas. da se ne otkriju njegova djela. ali mu se neće dati drugi znak osim znaka. naime. sve ću ljude privući k sebi. On odgovori: Iščupat će se svaka sadnica koju nije zasadio moj nebeski Otac. kad te vidjesmo gladna pa ti dadosmo jesti. Jakova i sve proroke u kraljevstvu Božjem. tomu se nesudi. Ali ako nevjerujete njegovim spisima. i primite u posjed kraljevstvo koje vam je pripravljeno od postanka svijeta! Jer bijah gladan. bijah putnik i ne primiste me. o meni pisao. SKUPIT ĆE SE PRED NJIM SVI NARODI Kad Sin čovječji dođe sa svojim sjajem u pratnji svih anđela. bijah go. Vi sudite po mojem vanjskom obliku. Tada će se pred njim skupiti svi narodi. gola. Nemojte misliti da ću vas ja tužiti Ocu! Vas tuži Mojsije. već je osuđen. u tamnici. Jednome . kažem vam. sa sjevera i juga.nastati plač i škrgut zuba kad vidite Abrahama. a ljudi su više voljeli tamu nego Svjetlo. jer je došla s kraja zemlje da bi čula mudrost Salomonovu. go. da biste mogli umaći svemu onomu što se ima dogoditi i održati se pred Sinom božijim u čovjećijem obličju. ja ne izričem ni nad kim suda. kad te vidjesmo gladna. Tada će mu i oni reći: Učitelju. kažem vam. ili žedna pa ti dadosmo piti? Kad te vidjesmo kao putnika i primismo te? Gola pa te obukosmo? Kad te vidjesmo bolesna iu tamnici te dođosmo tebi? Kralj će im odgovoriti: Zaista. Ovdje je nešto više od Salomona! Kraljevstvo je nebesko kao čovjek koji. Kako je Jona bio u utrobi morske nemani tri dana i tri noći. a on će ih razlučiti jedne od drugih kao što pastir luči ovce od jaraca. Doći će od istoka i zapada. Isus im reče: Ovaj glas nije došao radi mene. Ovi će otići u muku vječnu. jer nije vjerovao u jedinorođenoga Sina Božjega. Izaka. meni ste učinili koliko ste učinili jednomu od ove moje najmanje braće. i nedadoste 32 mi piti. kako ćete vjerovati mojim riječima? Tko vjeruje u njega. polazeći u tuđinu. bijah žedan. dozva sluge te im predade imovinu svoju. 23. i žedna. Ninivljani će na Sudu ustati s ovim naraštajem i osudit će ga. Postavit će ovce sebi s desne strane. kad budem podignut sa zemlje. prokleti. i prvih koji će biti posljednji. kad biste vjerovali Mojsiju. jer će doći na sve stanovnike cijele zemlje. nego radi vas. Pazite sami na se da vam srca ne otvrdnu od razuzdanosti. bolesna. Sad je sud ovome svijetu! Sad će knez ovoga svijeta biti bačen van! A Ja. ne pritekosmo ti u pomoć? On će im odgovoriti: Zaista. Jer. pijanstva i tjeskobnih briga za život. bijah žedan. Svatko tko čini zlo mrzi svjetlo i nedolazi svjetlu. a same sebe vani istjerane. i primiste me. a pravednici u život vječni. Ovdje je nešto više od Jone! Kraljica Juga dići će se na Sudu s ovim naraštajem i osudit će ga. i dođoste k meni. jer su im djela bila zla. Onaj koji radi što je pošteno dolazi svjetlu. bijah u tamnici. blagoslovljeni Oca moga. bolestan iu tamnici. Tako: ima posljednjih koji će biti prvi. i neobukoste me. jer su se obratili na Jonino propovljedanje. vjerovali biste i meni. i dadoste mi jesti. U ovome se sastoji sud: Svjetlo je došlo na svijet. u koga se uzdate. i ne pohodiste me. sjest će na prijestolje svoje slave. Nakon toga će kralj reći onima s desne strane: Dođite. i napojiste me. Tada će reći i onima s lijeve strane: Idite od mene.

dade pet talenata. zato ću te nad velikim postaviti: Uđi u veselje gospodara svoga! Kad pristupi onaj koji je primio dva talenta. zato ću te nad velikim postaviti: Uđi u veselje gospodara svoga! Kad pristupi onaj koji je primio jedan talenat. valjani i vjerni slugo! Bio si vjeran nad malim. Idite za njim u kuću u koju on uđe te recite domaćinu: Učitelj te pita gdje je dvorana u kojoj bi mogao blagovati pashalnu večeru sa svojim učenicima? I on će vam na katu pokazati veliku dvoranu s naslonjačima. i moj je sud pravedan. Isto tako onaj koji primi dva talenta zaradi druga dva. i već je tu. već je sav sud dao Sinu. u tamu. 24. Isus im reče: Kraljevi naroda gospodare nad njima. Jer kao što Otac ima život u sebi. i Sina božijega u čovjećijem obličju predat će da se razapne. Isus tada posla Petra i Jovana: Idite. reče im. Onaj koji primi jedan talenat ode. reče: Gospodaru. Jer Otac ne sudi nikomu. kada će mrtvaci slušati glas Sina Božjega. na propast. drugome dva. na uskrsnuće. zaista. naći ćete privezano magare na kojem nigda nitko nije sjedio. tvoje će te riječi osuditi. jer ne tražim svoju volju nego volju onoga koji me poslao. da svi poštuju Sina kao što poštuju Oca. sudim. koji su činili zlo. kako bih ja nakon povratka uzeo svoje kamate. i Sin božiji u čovjećijem oličju bit će predan glavarima svećeničkim i književnicima. Ne čudite se tomu! Dolazi. znao si da žanjem gdje nisam sijao i da kupim gdje nisam vijao. a ja sam. Dao mu je i vlast da sudi. pripravite nam pashalnu večeru! Čim uđete u grad. Tko ne poštuje Sina. tko je 33 . čas kada će svi koji počivaju u grobovima čuti njegov glas. predao si mi dva talenta. na uskrsnuće. zaradio i drugih pet. ima vječni život. iskopa zemlju i tu sakri novac gospodarev. te Izići iz njih: koji su činili dobro. koji ga budu poslušali. pobojah se. Tada mu reče gospodar: Dobro. zaista. a ja sam. trećemu jedan: svakomu prema njegovoj sposobnosti. Onaj koji je primio pet talenata pristupi i donese drugih pet talenata te reče: Gospodaru. kažem vam. Zaista. tko sluša moju riječ i vjeruje onomu koji me posla. evo. Evo ti što je tvoje. Nekorisnog slugu bacite van. Oni će ga osuditi na smrt i predati poganima. Ovi će ga izvrći ruglu. Ja sam od sebe ne mogu ništa činiti. Zatim otputova. znajući da si čovjek tvrd. bičevati i ubiti. A vi ne tako! Naprotiv. ne poštuje ni Oca koji ga posla. Zaista. Tada mu reče gospodar: Nevaljali i lijeni slugo. zaradio i druga dva. Ja vam kažem da će ljudi za svaku nekorisnu riječ što je izreknu odgovarati na Sudnji dan. a onomu tko nema oduzet će se i ono što ima. prema tome si morao moj novac uložiti kod mjenjača. Poslije dugo vremena dođe gospodar tih sluga i zatraži od njih račun. dolazi čas. tako je i Sinu dao da ima život u sebi. kupiš gdje nisi vijao. valjani i vjerni slugo! Bio si vjeran nad malim. On ne dolazi na sud. živjet će. Ali će on poslije tri dana uskrsnuti. I reče im: Idite u selo što je pred vama! Kad u nj uđete. i oni koji vrše vlast nad njima hoće da se zovu dobrotvori. Tada mu reče gospodar: Dobro. Tvoje će te riječi opravdati. kažem vam. na život. gdje će biti plač i škrgut zuba. Odvežite ga i dovedite. MOJE TIJELO I MOJA KRV Evo. predao si mi pet talenata. popljuvati. naime. Ako vas tko upita: Zašto ga odvezujete? vi odgovorite: Učitelju treba! Znate da je pasha do dva dana. već je prešao iz smrti u život. srest će vas čovjek koji nosi vodu u vrču. Dakle: oduzmite mu taj talenat i podajte ga onomu koji ima deset talenata! Jer svakomu tko ima dat će se još pa će obilovati. evo. odoh i sakrih tvoj talenat u zemlju. jer je Sin božiji u čovjećijem obličju. Odmah onaj koji je primio pet talenata ode i poče raditi s njima te zaradi i drugih pet. Tu pripravite! Pa im reče: Vruće sam želio da blagujem s vama ovu pashalnu večeru prije svoje muke. reče: Gospodaru. ulazimo u Jeruzalem. Kako čujem. da žanješ gdje nisi sijao.

Tko umoči sa mnom ruku u zdjelu. Sin božiji u čovjećijem obličju odlazi kako je određeno. izdajnik njegov: Da nisam ja. tko će ga izdati. neka bude vaš sluga po primjeru Sina božijega u obličju čovječijem. ako ja. onaj koji sjedi za stolom ili onaj koji služi? Zar ne onaj koji sjedi za stolom? A ja sam među vama kao poslužnik. Učitelju? Sam si kazao. zašto te sada ne mogu slijediti? Svoj ću život dati za te. a tijelo ne vrijedi ništa. i Bog će njega proslaviti u sebi. A ima među vama nekih koji nevjeruju. da vjerujete kada se dogodi. Jest. nemožeš razumjeti sada. Kad to reče. i vama sada kažem: Kamo ja idem. i Bog je proslavljen u njemu. kažem vam. ti me sad nemožeš slijediti. jedan će me od vas izdati. Sinci. vi ne možete doći. Kad to znate. Bog i Učitelj. koji nije došao da mu služe. odvrati mu Petar. koja se proljeva za sve za oproštenje grijeha. sigurno neću više piti od ovoga trsova roda do onog dana kad ću ga piti s vama novog u kraljevstvu Oca svojega. zaista. nego da on služi i da dadne svoj život kao otkup mjesto svih! Isus mu odgovori: Sto ja činim. Isus reče: Sad je proslavljen Sin božiji u čovjećijem obličju. Tada ga upita Juda. Zaista. zaista. čini brzo! Zatim uze kruh. tko želi biti velik među vama.najveći među vama. Učitelju. zahvali i razlomi ga pa im ga dade govoreći: Ovo je tijelo moje. ali ja sam molio za te da tvoja . neka se ispuni Pismo: Tko jede kruh moj. ali ćeš me poslije slijediti. jer ovo je moja krv. jer to jesam. Na to mu reče Isus: Što misliš činiti. nastavi Petar. Ja znam koje sam sebi izabrao. I umoči zalogaj i dade ga Judi šimuna Iskariotskoga. Nego. da Ja Jesam. krv Saveza. podiže petu svoju na me! To vam velim sada prije nego se dogodi. neka bude vaš poslužnik! A tko želi biti prvi među vama. kažem vam. sigurno pijetao neće zapjevati dok me triput zaniječeš. taj će me izdati! To je onaj komu ja dadnem zalogaj kad ga umočim. ali jao onomu čovjeku koji ga izdaje! Oni počeše pitati jedan drugoga tko bi od njih bio onaj koji će to učiniti. odgovori Isus. oprah vama noge. Od sada. Tražt će te me. sotona je dobio dopuštenje da vas može rešetati kao pšenicu. Riječi koje sam vam ja rekao jesu duh i život. odmah će ga proslaviti. ne peri mi samo noge nego i ruke i glavu! Isus mu reče: Tko je okupan. Neka ne bude tako među vama! Naprotiv. Ako te ne operem. odgovori mu. I vi ste čisti. kažem vam. blago vama ako to i činite. i vi ih morate prati jedan drugomu. Pravo velite. Poslije zalogaja odmah uđe u ovoga sotona. a kako već Židovima rekoh. Dao sam vam primjer. nećeš imati dijela sa mnom. Ali evo ruke moga izdajnika: sa mnom je na 34 stolu. Kad on iziđe. Šimune. Zaista. Kad im opra noge. nije sluga veći od svoga gospodara niti je poslanik veći od onoga koji ga šalje. ali nesvi. neka bude kao najmanji. pazi. Ovo činite za moju uspomenu! Zatim uze kalež te zahvali i dade im ga veleći: Pijte iz njega svi. Dakle. treba mu oprati samo noge. uze svoj ogrtač. još sam malo s vama. Učitelju odvrati mu šimun Petar. kažem ti. Ne. naime. Onda. koje se za vas daje. da i vi činite kako ja učinih vama. reče mu Isus. zaista. zato ja vama dajem kraljevsku čast kao što ju je Otac moj meni dao. Tko je veći. da jedete i pijete za mojim stolom u mome kraljevstvu te da sjedite na prijestoljima i sudite dvanaest Izraelovih plemena. Vi ste oni koji ste u mojim kušnjama uvijek ostali sa mnom. zato je i rekao: Svi niste čisti. kamo ideš? Isus odgovori: Kamo ja idem. On je potpuno čist. a starješina kao poslužnik. Reče mu Šimun Petar: Učitelju. Duh je onaj koji oživljava. Isus se potrese u duhu te svečano izjavi: Zaista. ali ćeš razumjeti poslije. Znao je. Šimune. nikada mi ti nećeš prati noge. Negovorim o vama svima. ponovo sjede za stol pa im reče: Razumijete li što sam vam učinio? Vi mene zovete Učiteljem i Bogom. Svoj ćeš život dati za me? odgovori Isus.

Imao bih vam još mnogo reći. Branitelj neće doći k vama. Vi ga poznajete. Izišao sam od Oca i došao na svijet. jer boravi s vama i jer će biti u vama. Već sam vam rekao sada. Ako me ljubite. koji će ostati s vama zauvijek: Duha istine. kojega svijet nemože primiti. Zaista. a vi ćete me ponovo vidjeti. a svijet će se radovati. ukoliko odlazim Ocu te me više nećete vidjeti. na pravednost i na sud. Još malo pa me nećete više vidjeti. Neću više mnogo s vama govoriti. i dat će vam drugog Branitelja. naučit će vas sve i sjetiti vas svega što vam rekoh. vaše se srce napuni žalošću. i opet malo pa ćete me vidjeti. On protiv mene ne može ništa. Ipak vam istinu velim: vama je bolje da ja odem. kojega će Otac poslati zbog mene. Vi ćete se žalostiti. jer ako neodem. jer niti ga vidi niti ga poznaje.vjera nemalakše. vi ćete plakati i jadikovati. Jer se mora. te će se obradovati vaše srce. A Branitelj. Još malo. U taj dan nećete me ništa više pitati. jer ja živim i vi živite. radovali biste se što idem Ocu. Žena je žalosna kad rađa. Ja ću moliti Oca. Neka se neuznemiruje i neplaši vaše srce! čuli ste da sam vam rekao: Idem i vratit ću se vama. Sve što god Otac ima pripada meni. ukoliko je osuđen knez ovoga svijeta. poslat ću ga k vama. nego ću vam otvoreno govoriti o Ocu. kažem vam. više se nesjeća muke zbog radosti što je rodila čovjeka na svijet. ako što zamolite od Oca u moje ime. kad se jedanput vratiš meni. U taj dan molit ćete u moje ime. Ne kažem vam da ću ja moliti za vas. Duh Sveti. Ja vam ga nedajem kakav svijet daje. Tako se i vi sada žalostite. ali kad rodi dijete. prije nego se dogodi. budući da ste vi mene ljubili i vjerovali da sam izišao od Boga. On će. s obzirom na pravednost. zaista. ali sada nemožete nositi. jer je došao njezin čas. Petre. Sada ostavljam svijet i idem Ocu. ali ću vas opet vidjeti. dajem vam. jer je pisano: Udarit ću pastira. s obzirom na sud. Neću vas ostaviti siročad. jer se približuje knez ovoga svijeta. Tako se ono što se na me odnosi primiče kraju. Dolazi čas kad vam više neću govoriti u slikama. S obzirom na grijeh. On neće govoriti sam od sebe. Njegovi 35 . Zaista. jer će uzeti od onog što je moje i to objaviti vama. Tako i ti. odvrati da danas neće zapjevati pijetao dok triput zaniječeš da me poznaš! Tada im reče Isus: Svi ćete se vi još noćas zbog mene pokolebati. i opet malo pa ćete me vidjeti. U taj dan spoznat ćete da sam ja u svom Ocu. vršit ćete moje zapovijedi. uvest će vas u svu istinu. dokazati svijetu zabludu s obzirom na grijeh. na meni ispuniti što je pisano: Svrstan je među zločince. velim vam. A kada dođe on. Zato vam rekoh da će uzeti od onoga što je moje i da će to objaviti vama. Ali kad uskrsnem. ići ću pred vama u Galileju. Vratit ću se k vama. već će govoriti što čuje i objavit će vam buduće. Ovo sam vam govorio boraveći s vama. učvrsti svoju braću! Učitelju. Duh Istine. i opet malo pa ćete me vidjeti i odlazim Ocu? Isus opazi da bi ga htjeli pitati te im reče: Vi se među sobom pitate što sam htio reći: Još malo pa me nećete vidjeti. i to svoj. i svijet me neće više vidjeti. I nitko me od vas više ne pita: Kamo ideš? Nego jer vam ovo rekoh. Kad biste me ljubili. dat će vam. Na to neki od učenika reknu jedan drugom: Što znači ovo što nam veli: Još malo pa me nećete vidjeti. Kažem ti. jer je Otac veći od mene. mir. kažem vam. ali će vaša žalost postati radošću. vi u meni i ja u vama. kad dođe. ukoliko nevjeruju u me. jer vas sam Otac ljubi. Ostavljam vam mir. i stado će se razbjeći. i vaše vam radosti nitko neće moći uzeti. zaista. reče mu Šimun. ja sam spreman s tobom i u tamnicu iu smrt ići. Molite i primit ćete da vaša radost bude potpuna! Ovo sam vam govorio u slikama. On će mene proslaviti. Odem li. A neka svijet upozna da ja ljubim Oca i da radim kako mi je zapovjedio Otac! Ustanite! Hajdemo odavde! Ali sad ja idem k onomu koji me poslao. Do sada niste ništa u moje ime molili.

Isusa Krista. Ja sam im predao riječ tvoju. i držali su tvoju riječ. i sačuvao ih. ostaje samo. koju ja posjedujem.učenici reknu: Eto. 25. Oče pravedni. da postanu potpuno jedno. jer si me ljubio prije postanka svijeta. proslavi ime svoje! Tada dođe glas s neba: Već sam ga proslavio i opet ću ga proslaviti! Isus im reče dalje: Ja odlazim. A ovo je vječni život: spoznati tebe. i ovi su spoznali da si me ti poslao. i svijet ih zamrze. htio bih da oni koje si mi dao budu gdje sam ja. Ja više ne ostajem u svijetu. U svijetu ćete imati patnju. Oče. da i Sin tvoj proslavi tebe. a ja sam te upoznao. i ja u njima. Ne molim za svijet. podiže oči prema nebu te reče: Oče. jer više ne pripadaju svijetu. da se ispuni Pismo. već da ih očuvaš od zloga. Tko ljubi svoj život. tko mrzi svoj život na ovome svijetu. Sve moje pripada tebi. Kao što ti mene posla u svijet. već za one koje si mi dao. Izgubit će ga. Ako umre. A oni ostaju u svijetu. da svi budu jedno. Sveti Oče. jer je Otac sa mnom. i ja njih poslah u svijet. Ohrabrite se. jer su tvoji. ja sam pobijedio svijet! Kad to Isus kaza. da budu jedno kao što smo mi jedno. zaista. sad govoriš otvoreno: Neslužiš se nikakvom slikom. Sad mi je duša duboko potresena. Zaista. dok ja idem k tebi. njega će poštivati Otac. Oni su ih primili i doista saznali da sam od tebe izišao te vjerovali da si me ti poslao. i ovo govorim dok sam u svijetu. da oni imadnu u sebi radost. Objavio sam im tvoje ime. neka me slijedi! Gdje budem ja. Tvoji su bili. Ja sebe samog posvećujem za njih da i oni budu posvećeni istinom. tvoja je riječ Istina. A ja nisam sam. Što da kažem? Oče. svijet te nije upoznao. a ti u meni. da svijet upozna da si me ti poslao i da si njih ljubio kao što si mene ljubio. da promatraju slavu koju si mi dao. Ja se u njima proslavih. jedino pravog Boga. i ubuduće ću ga objavljivati. da svijet vjeruje da si me ti poslao! Ja sam Im predao slavu koju si ti meni dao. u svoj punini. osim sina propasti. zajedno sa mnom. Ja sam tebe proslavio na zemlji. Sad znamo da sve znaš i da ne trebaš da te tko pita. da budu Jedno kao mi! Dok sam bio s njima. ako pšenično zrno nepadne u zemlju i neumre. vi ćete me tražiti i umrijet ćete u . Ne molim te da ih digneš sa svijeta. sačuvat će ga za život vječni. Oče. došao je čas! Proslavi Sina svoga. spasi me od ovoga časa? Ali sam radi ovoga i došao u ovaj čas! Oče. i već je došao. rodi velik rod. Sada vjerujete! odgovori im Isus. Posveti ih istinom. Ako mi tko hoće služiti. Sad su spoznali da je sve od tebe što god si mi dao. i da. tako neka i oni u nama budu jedno. kao što ni ja ne pripadam svijetu. Zato vjerujemo da si došao od Boga. bit će ondje i moj sluga. Evo dolazi čas. dadne život vječni svima koje si mu dao. sve tvoje pripada meni. A sada. u meni. kažem vam. izvršivši djelo koje si mi dao da učinim. Kao što si ti. čuvaj u svome imenu one koje si mi dao. Oni 36 ne pripadaju svijetu. AKO PŠENIČNO ZRNO NEPADNE U ZEMLJU Isus im reče: Došao je čas kada će se proslaviti Sin božiji u čovjećijem obličju. Jer riječi koje si dao meni dao sam njima. I onoga koga si poslao. Ovo vam rekoh. Sad ja idem k tebi. Ja molim za njih. Ne molim samo za njih nego i za one koji će po njihovoj riječi vjerovati u me. kao što ni ja ne pripadam svijetu. kao što si mu dao vlast nad svim ljudima. te nijedan od njih ne propade. Ako mi tko služi. Oče. kad ćete biti raspršeni svaki na svoju stranu i mene ostaviti sama. Meni si ih dao. ja u njima. ja sam ih čuvao u tvome imenu koje si mi dao. Ja sam objavio ime tvoje ljudima koje si mi dao iz svijeta. da u meni imate mir. i ja u tebi. proslavi ti mene kod sebe samog slavom koju imadoh kod tebe prije nego postade svijet. da u njima trajno bude ljubav kojom si me ljubio.

Isus mu odgovori: Ja sam javno govorio svijetu. Isus je šutio. neka bude volja tvoja. dozva Isusa pa ga upita: Jesi li ti kralj židovski? Kažeš li to sam od sebe. Ništa nisam rekao tajno. Učitelju. Potom se vrati učenicima pa im reče: Još spavate i počivate?! Evo se približi čas u koji se Sin božiji u čovjećijem obličju predaje u ruke grešnika. pustite ove da odu! Isus mu reče: Juda. ako mene tražite. jer svi koji se mača hvataju od mača ginu. dokaži da je krivo! Ako sam pravo rekao. Zašto mene pitaš? Pitaj one koji su čuli što sam im govorio! Oni znaju što sam ja govorio. ali je tijelo slabo. nađe ih gdje spavaju te reče Petru: Tako. Ostanite ovdje i bdijte sa mnom! Zatim ode malo dalje. odgovori mu Isus. odgovoriše. Ostavi ih. reče im Isus. prema kojima tako mora biti? Na to Isus reče Petru: Stavi mač u korice! Zar da ne pijem kalež koji mi pruži Otac? A onda će svjetini: Kao na razbojnika izišli ste s mačevima i toljagama da me uhvatite. neka me mimoiđe ovaj kalež! Ali neka ne bude moja. da sjednemo jedan tebi s desne. Isus reče: Pit ćete kalež koji ću ja piti. Dakle. ovo se sve dogodi da se ispune proročka Pisma. Tada Isus dođe s njima u zaselak koji se zove Getsemani. što si učinio? Isus odgovori: Moje 37 . reci nam! Ako vam to reknem — odgovori im — sigurno mi nećete vjerovati. Međutim ga spopade žalost i tjeskoba. Vi pravo velite. zašto si došao? Tada pristupiše. Povede sa sobom Petra i obojicu Zebedejevih sinova. pade ničice te se pomoli: Oče moj! Ako je moguće. željeli bismo da nam učiniš što te zamolimo. Ja sam. Svaki sam dan sjedio u hramu i učio. Ono pripada onima za koje je određeno. oni će mu. vi nemožete doći. Ali nije u mojoj vlasti da dajem mjesto sa moje desne ili lijeve strane. primit ćete krštenje koje ću ja primiti. Dakle: ti si Sin Božji? rekoše svi na to. A Isus. koji je znao sve što mu se ima dogoditi. što ištete. Kad se opet vrati. Na to se Pilat vrati u dvor. odgovoriše mu. Ali. I ponovo ih upita: Koga tražite? Isusa Nazarećanina. udalji se opet te je i treći put molio onim istim riječima. jesam. A veliki mu svećenik reče: Zaklinjem te živim Bogom da nam rekneš jesi li ti Mesija. nađe ih gdje spavaju. Rekoh vam da sam ja. odvrati im Isus. Sin Božji? Ti kaza — odgovori mu Isus. odgovori im. Isus mu odvrati: Ako sam krivo rekao. zašto me udaraš? Pa mu rekoše: Ako si ti zbilja Mesija. Isus mu reče: Vrati mač svoj u korice. Ponovo se udalji te uze moliti: Oče moj! Ako nije moguće da me mine ovaj kalež. Moram primiti krštenje. te im reče: Sjednite tu dok ja odem onamo i pomolim se. A Isus mu reče: Prijatelju. ili su ti to drugi za me rekli? Zar sam ja Židov? odvrati Pilat. stupi naprijed te ih upita: Koga tražite? Isusa Nazarećanina. Ili misliš da ne mogu zamoliti Oca svog da mi u ovaj čas pošalje više od dvanaest legija anđela? Ali kako bi se onda ispunila Pisma. Kamo ja idem. — Ali ja vama kažem da ćete poslije ovoga vidjeti Sina božijega u čovjećijem oblićju gdje sjedi s desnu Svemogućega i gdje dolazi na oblacima nebeskim. da vam učinim? Daj nam. a drugi s lijeve strane u slavi tvojoj! Ne znate. reče im Isus. Tada im reče: Žalosna je duša moja do smrti. odgovore mu. Možete li piti kalež koji ću ja piti? Ili primiti krštenje koje ću ja primiti? Možemo. Ja sam uvijek učio u sinagogi i u hramu gdje se skupljaju svi židovi.svome grijehu. Što biste željeli. sigurno mi nećete odgovoriti. Ako vas budem pitao. poljupcima izdaješ Sina božijega u čovjećijem obličju. a da ga nepijem. Kako sam tjeskoban dok se to neizvrši. Tada ga svi njegovi učenici ostave i pobjegnu. jer im bijahu otežale oči. ali me niste uhvatili. Ustanite! Hajdemo! Evo se približi moj izdajnik. digoše ruke na Isusa i uhvatiše ga. nego tvoja volja! Tada se vrati učenicima. odgovori im. ne mogoste sa mnom probdjeti ni jednoga sata? Bdijte i molite da nepadnete u napast! Duh je spreman. Tvoj narod i glavari svećenički meni su te predali.

Kad bi moje kraljevstvo pripadalo ovomu svijetu. odgovori mu Isus. svome Bogu i vašemu Bogu. te mu jedan od njih imenom Kleofa reče: Ti si jedini stranac u Jeruzalemu koji ne znaš što se u njemu dogodilo ovih dana! što? upita ih. Ja sam se zato rodio i zato došao na svijet da svjedočim za istinu. Dakle. već jetreći dan kako se to dogodilo. Bože moj! Zašto si me ostavio? Poslije toga Isus. zbunjeni i puni straha. odgovoriše mu. kad ti nebi bilo dano odozgo. zašto plačeš? Koga tražiš? Čovjeće. nego nad sobom plačite i nad djecom svojom! Jer. Isus joj rekne: Ženo. Neki su od naših otišli na grob te su našli onako kako su rekle žene. Toga istog dana dvojica od njih išla su u selo zvano Emaus. Eli! Lema sabakthani. Na to im Isus reče: Ne bojte se! Idite i javite mojoj braći da idu u Galileju. Razgovarali su među sobom o svim tim događajima. Njihovim očima bi uskraćeno da ga mogu prepoznati. ako si ga ti odnio. neplačite nada mnom. ožalošćeni. približi im se sam Isus te pođe s njima. Kad Isus opazi majku i blizu nje učenika kojega je osobito ljubio. u ruke tvoje predajem duh svoj. Tu bijaše posuda puna octa. obujmiše mu noge i pokloniše mu se. evo ti sina! Zatim reče učeniku: Evo ti majke! i od tog je časa učenik uze u svoju kuću. I on ih zapita: Kakav je to razgovor što ga među sobom vodite na putu? Oni se zaustaviše. Bile su vrlo rano na grobu i nisu našle njegova tijela pa dođoše i rekoše da su im se i anđeli ukazali i rekli da je živ. A on im reče: Zašto' ste zbunjeni? čemu se takve sumnje rađaju u vašim srcima? Pogledajte moje ruke i moje noge: ja sam. odgovori mu ona misleći da je vrtlar. nego idi braći mojoj i reci im: Uzlazim svome Ocu i vašemu Ocu. da bi se ispunilo Pismo: Žedan sam. Svatko tko je prijatelj istine sluša moj glas. osim svega toga. Isus joj reče: Nemoj me dulje 38 držati. ti si kralj? reče mu Pilat. Zato mu Pilat reče: Meni ne odgovaraš? Ne znaš li da imam vlast osloboditi te i da imam vlast razapeti te? Nebi imao nada mnom nikakve vlasti. Ono što se dogodilo s Isusom Nazarećaninom. svjestan da je već sve svršeno. koji bijaše silan prorok riječju i djelom pred Bogom i pred cijelim narodom: kako ga naši glavari svećenički i članovi Velikog vijeća predadoše da bude osuđen na smrt te ga razapeše. reci mi kamo si ga stavio da idem po nj. dolazi vrijeme kada će se reći: Blago nerotkinjama! Blago utrobama koje nisu rađale i sisama koje nisu dojile! Tada će se dovikivati gorama: Padnite na nas a brežuljcima: Pokrijte nas! Ako se. Ondje će me vidjeti. Najedanput im dođe Isus u susret pa im reče: Zdravo! One pristupiše k njemu. reče: Svršeno je! te nakloni glavu i predade duh. Marijo! reče joj Isus. Isus se okrenu prema njima te reče: Kćeri jeruzalemske. To reče i izdahnu. Ali. moji bi se dvorani borili da nebudem predan židovima. reče. udaljeno od Jeruzalema sto šezdeset stadija. Učitelju! odgovori ona i okrenu se njemu. Ali moje kraljevstvo nije odavde. Na to im on reče: 0 ljudi bez razumijevanja i spore pameti za vjerovanje svega što su proroci govorili! Zar nije trebalo da to Mesija pretrpi da uđe u svoju slavu? Dok su oni još o tome govorili. oprosti im jer ne znaju što čine! Oni razdijeliše njegove haljine i baciše kocku. reče majci svojoj: Ženo.kraljevstvo ne pripada ovomu svijetu. dakle. pomisliše da gledaju duha. jer još nisam uzišao Ocu. ja sam kralj. a to znači: Bože moj. tako radi sa zelenim drvetom. Oko devetog sata povika Isus jakim glasom: Eli. sam Isus stade među njih te reče: Mir vama! Oni. I dok su tako razgovarali i pretresali. ali njega nisu vidjeli. A mi smo se nadali da je on onaj koji će osloboditi Izraela. ja glavom! Opipajte me i . A i neke su nas žene od naših zbunile. odgovori mu Isus. Tada Isus viknu jakim glasom: Oče. Dobro veliš. Zato je onomu koji me tebi predade veći grijeh. što će biti sa suhim. evo. Kad Isus uze ocat. A Isus je molio: Oče.

Upita ga drugi put: šimune. ja ću poslati na vas ono što je Otac moj obećao. Bacite mrežu na desnu stranu lađice i naći ćete! reče im. opasivao si se sam i hodio kud si htio. A vi ostanite u gradu dok se ne obučete u silu odozgo. Reče im Isus: dođite i doručkujte! Nitko se od učenika nije usuđivao zapitati ga: Tko si ti? jer su znali da je Spasitelj. Pasi jaganjce moje! reče mu Isus. odgovoriše mu. te skoči u more. kojima zadržite. već vjernik! Spasitelju moj i Bog moj!. Uvečer toga prvog dana u sedmici. dakle. odgovori mu. Trebalo je da se ispuni sve što je o meni pisano u Mojsijevu zakonu. ti znaš sve. Kada to reče. dođe Isus. i drugi će te opasivati i voditi kamo ti ne bi htio. Kad iziđoše na kopno. te im reče: Tako stoji pisano da Mesija mora trpjeti i treći dan uskrsnuti od mrtvih. tako i ja šaljem vas. Emanuele. Zatim im reče: Ovo je ono što sam vam govorio dok sam još bio s vama. Kako Petar ču da je spasitelj. Isus mu reče: Jer me vidiš. Zaista. počevši od Jeruzalema. a vi ćete domalo biti 39 . Zatim mu reče. a što će biti s ovim? Isus mu odgovori: Ako hoću da on ostane dok opet ne dođem što se tebe to tiče? Ti me slijedi! 26. kažem ti. Drugi učenici dođoše lađom. razgorjelu žeravicu i na njoj ribu. bijaše naime go. navuče na se gornju haljinu. Blago onima koji će vjerovati. Slijedi me! Petar se obazre i vidje gdje za njima ide onaj učenik kojega je Isus osobito ljubio. raširit ćeš ruke svoje. Tada im prosvijetli razum da razumiju Pisma. I učenici se obradovaše kad vidješe Spasitelja. upita ih: Imate li ovdje što za jelo? Pružiše mu komad pečene ribe. izjavi Toma. zadržani su im. ti znaš da te ljubim. u Prorocima i Psalmima. zar nemate malo ribe? Nemamo. nisu bili daleko od kopna: jedva kojih dvjesta lakata . vjeruješ. Baciše je. Poslije tih riječi dahne u njih i reče im: Primite Duha Svetoga! Kojima oprostite grijehe. kad si bio mlađi. Ali kad ostariš. Upita ga treći put: Šimune. Emanuele. stade pred njih te im reče: Mir vama! Rekavši to pokaza im ruke i bok. ti znaš da te ljubim. dođe Isus. Dok su vrata bila zatvorena. i već je nisu mogli izvući zbog mnoštva riba. Ti znaš da te ljubim. Tada im Isus reče: Djeco. da se na temelju njegova imena mora propovjedati obraćenje i oproštenje grijeha svim narodima. sine Ivanov. pokaza im ruke i noge. sine Ivanov ljubiš li me više nego ovi? Da. ljubiš li me? Ražalosti se Petar što ga upita treći put: Ljubiš li me? pa mu reče:Emanuele. Reče im Isus: Donesite od riba što ih sada uhvatiste! Uspe se u lađicu Šimun Petar te izvuče na kopno mrežu krcatu: sto pedeset i tri velike ribe. Evo. I VI ĆETE SVJEDOČITI Ivan je krstio vodom. Zatim im ponovo reče: Mir vama! Kao što je mene poslao Otac. Isus upita šimuna Petra: Šimune. Pasi ovce moje! reče mu Isus.ustanovite! Duh nema mesa ni kostiju kao što vidite da ih ja imam. dok su vrata (kuće) gdje bijahu učenici bila zatvorena zbog straha od židova. Na to učenik kojega je Isus osobito ljubio reče Petru: Spasitelj je. Vi ste svjedoci toga. Pasi ovce moje! reče mu Isus. Iako ih je bilo toliko mnogo. tko je onaj koji te ima izdati? Kada ga opazi. Petar reče Isusu:Učitelju. To je rekao da označi kakvom će smrću Petar proslaviti Boga. zaista. sine Ivanov.. opaziše kruh. Poslije osam dana učenici njegovi bijahu ponovno unutra i Toma s njima. mreža se nije istrgala. vukući mrežu s ribama. Pošto su doručkovali. oprošteni su im. a da nisu vidjeli. odgovori mu. stade pred njih te reče: Mir vama! Zatim reče Tomi: Pruži prst svoj ovamo: evo mojih ruku! Pruži ruku svoju i stavi je u moj bok te nebudi više nevjernik. ljubiš li me? Da. Kako oni od radosti još nisu mogli vjerovati i kako su se samo čudili. Onaj koji se na večeri bijaše oslonio na Isusove grudi i upitao:Učitelju.

Ali Isus ga otpusti: Vrati se kući svojoj. zaista. Zato molite gospodara žetve da pošalje poslenike u žetvu svoju. Sav narod koji ga je slušao i carinici. uskrsujte . odgovori mu Isus. Tko god mene prizna pred ljudima. kojega ću ja poslati od Oca. ali mi najprije dopusti da se oprostim sa svojim ukućanima! Isus mu odvrati: Nitko tko stavi ruku svoju na plug te se obazire natrag nije prikladan za kraljevstvo Božje. i da vam dadne Otac što god zamolite u moje ime. komu ćemo otići? — odgovori mu Šimun Petar. osujetiše Božju naikanu koju je imao s njima. primit će proročku plaću. Tada reče svojim učenicima: Žetva je velika. Dođi i vidi! odvrati mu Filip. da znate vrijeme i priliku koje je Otac odredio svojom vlasti. A drugomu reče: Slijedi me: Ovaj odvrati: Dopusti mi. primit ćete snagu pošto Duh Sveti dođe na vas. ne pristajući da ih on krsti. Tko se mene odriče pred ljudima. hoćeš li sada obnoviti kraljevstvo u Izraelu? Ne spada na vas. Mi vjerujemo i znamo da si ti Svetac Božji. Ne Izabrah li ja sebi vas Dvanaestoricu? odvrati mu Isus. Tko primi proroka jer je prorok. jedan mu na putu reče: Ja ću te slijediti kamo god pođeš. bez lukavstva. Tko primi pravednika jer je pravednik. ti si Sin Božji! Ti si kralj Izraelov. Onda Isus upita Dvanaestoricu: Zar ćete i vi otićl? Učitelju. njega će poštivati Otac. Ako mi tko služi. jer ste od početka sa mnom. u svoj Judeji. ti češ se zvati Kefa. vidio sam te pod smokvom. u Samariji i sve do kraja zemlje. A farizeji i zakonoznanci. a poslenika malo. Zato sam vam rekao . vidjet ćete otvoreno nebo i anđele Božje gdje uzlaze i silaze nad Sinom božijim u čovječijem obličju. nadoda on . nek ukopavaju svoje mrtvace. Tko napoji jednog od ovih malenih samo čašom hladne vode jer je moj učenik. i on posvjedoči za istinu. a tko mene prima. neka me slijedi! Gdje budem ja. Isus mu odgovori: Lisice imaju jame i ptice nebeske gnjezda. sin Jonin. primit će pravedničku plaću. pa ćete mi biti svjedoci u Jeruzalemu. priznat ću i ja njega pred svojim Ocem nebeskim. Pa ipak jedan je od vas đavao. reče i pripovijedaj sve što ti Bog učini! Na svom putu navješćujte: Blizu je kraljevstvo nebesko! Liječite bolesnike. Pusti mrtve. Zato ga sabrani upitaše: Gospodine. Ako mi tko hoće služiti. Niste vi mene izabrali. nego sam ja vas izabrao i odredio vas da idete i rodite rod i da vaš rod ostane. I dovedu ga k Isusu. a Sin božiji u obličju čovječijem nema gdje nasloniti glavu. Isus reče šimunu: Ne boj se! Od sada češ ljude loviti! Iz Nazareta može li što dobro izići? reče mu Natanael. mene prima. Kad dođe Branitelj. Dok su putovali. Vi poslaste Jovanu (Jahja) izaslanike. odvrati mu Natanael. Ti imaš riječi vječnoga života. zaista. nadoda Isus. nego ovo govorim da se vi spasite.kršteni Duhom Svetim. I vi čete svjedočiti. učitelju da najprije odem i oca ukopam. svjedočit će za me. Učitelju. Tko vas prima. reče mu Isus. I ja ču se njega odreći pred svojim Ocem nebeskim. učitelju. Jovan bijaše svjetiljka koja gori i svijetli. da nitko nemože doći meni ako mu Otac nije dao dara. vjeruješ! Vidjet ćeš još veće od toga! Zaista. Ali vi ste se htjeli samo jedan čas radovati u njezinu svjetlu. Isus mu uzvrati: Jer ti rekoh da sam te vidio pod smokvom. Duh istine koji izlazi od Oca. 40 Prije nego te Filtp pozvao. Ali. Odakle me poznaješ? upita ga Natanael. odadoše priznanje Bogu time što su se podvrgli Jovanovu krštenju. Ja ne uzimam svoga svjedočanstva od čovjeka. Isus ga pogleda te mu reče: Ti si Šimun. prima onoga koji me je poslao. Otac moj proslavit će se time što ćete roditi mnogo roda i pokazati se moji učenici. odgovori im. bit će ondje i moj sluga. sigurno mu neće propasti plaća. Isus opazi Natanaela gdje mu se približava pa reče za nj: Evo pravog Izraelca. kažem vam. A ti hajde i navješćuj kraljevstvo Božje! Zatim će mu neki drugi: Ja ću te slijediti. kažem vam. to jest Stijena.

Zato budite mudri kao zmije. da se. a otac dijete predavati na smrt. kad hoće da sagradi kulu. i vas će progoniti. jer sluga ne zna što namjerava činiti gospodar. jer vam saopćih sve što sam čuo od Oca. Ako vas gdje neprime. neka se mir vaš vrati vama. Zar se ne prodaju dva vrapca za jedan novčić? Pa ipak ni jedan od njih nepada na zemlju bez dopuštenja Oca vašega. ni bakrenog novca. šaljem vas kao ovce među vukove. kamenje će vikati. Još više! Doći će čas kada će svaki koji vas ubije misliti da Bogu služi. ni štapa. Budući da nepripadate svijetu. Kad god vas povedu pred sinagoge. a bezazleni kao golubovi! Čuvajte se ljudi. ali tko ustraje do konca. Ako vas svijet mrzi. Ako su moju riječ držali. Nije učenik nad učiteljem. recite na svjetlu. čistite gubavce. jer ne poznaju onoga koji me poslao. A to će činiti jer nisu upoznali ni Oca ni mene. i vašu će držati. a sluzi da bude kao njegov gospodar. Brat će brata. ni putne torbe. na Sudnji dan lakše će biti Sodomi i Gomori nego onom gradu. ne budite zabrinuti kako ćete se i čime čete se braniti ili što ćete govoriti. ako oni ušute. ja vas izabrah od svijeta. sigurno nećete svršiti posao s gradovima izraelskim dok dođe Sin božiji u ćovjećijem obličju. svijet bi ljubio svoje. te ostanite kod njega dok ne pođete dalje! Ulazeći u kuću. kažem vam. što čujete u skrovitosti. koliko će više njegove ukućane? Dakle. Djeca će ustajati na roditelje i smrt im zadavati. Sjetite se riječi koju vam rekoh: Nije sluga veći od svoga gospodara! Ako su mene progonili. kada dođe vrijeme. Dakle: nebojte se! Vi više vrijedite od mnoštva vrabaca. ni dviju haljina. bježite u drugi! Zaista. neka na nju siđe vaš mir. mene sluša.mrtvace. nemojte ih se bojati! Ništa nema sakriveno što neće trebati da se otkrije. kad postavi temelj a nemogne dovršiti. ili ne poslušaju vaših riječi. Rekoh vam ovo. ni srebrnog. jer će vas u taj čas Duh Sveti poučiti što treba reći. izgonite zle duhove! Badava ste primili. Ovo vam ne rekoh od početka. I nitko me od vas više ne pita: Kamo ideš? Više vas ne nazivam slugama. Evo. taj će se spasiti. počeli rugati svi koji ga vide: Ovaj je čovjek počeo graditi. zato vas svijet mrzi. Ali sad ja idem onomu koji me poslao. Nazvao sam vas prijateljima. sjetite da sam vam to rekao. Zaista. A vama su i vlasi na glavi izbrojene. mene prezire. jer sam bio s vama. Tko vas prezire. ni tajno što neće trebati da se dozna. Dosta je učeniku da bude kao njegov učitelj. A vas će mrziti svi zbog mene. Što vam kažem u tami. Ovo vam rekoh da se nebiste pokolebali. najprije neće sjesti i ispitati je li kadar oduprijeti se sa deset tisuća ljudi onomu koji ide na nj sa dvadeset tisuća? Ako 41 . Nebojte se onih koji ubijaju tijelo. zaželite joj mir! Bude li kuća dostojna. Izopćavat će vas iz sinagoga. a duše nemogu ubiti! Bojte se radije onog koji može i dušu i tijelo uništiti u paklu. najprije ne sjedne da proračuna trošak da li ima čim dovršiti? Da mu se ne bi. a nije mogao dovršiti! Ili. prezire onoga koji me poslao. ni obuće. Ako su domaćina nazivali Belzebulom. Tko prezire mene. nebude li dostojna. kažem vam. jer radnik zaslužuje uzdržavanje! U koji god grad ili selo uđete. jer će vas predavati sudovima i bičevati vas po svojim sinagogama! Izvodit će vas zbog mene pred upravitelje i kraljeve da svjedočite pred njima i poganima. koji kralj. kad se sprema da zarati protiv drugoga kralja. znajte da je mene mrzio prije vas! Kad biste pripadali svijetu. propovijedajte na krovovima! On odgovori: Kažem vam. Kad vas počnu progoniti u jednom gradu. iziđite iz te kuče ili grada i otresite prah sa svojih nogu. badava i dajte! Nepribavljajte sebi u pojase ni zlatnog. Tko od vas. Tko vas sluša. Ali ovo će sve protiv vas činiti zbog moga imena. ispitajte ima li tu tko dostojan. niti sluga nad svojim gospodarom. poglavare i oblasti.

On im reče: Gledao sam sotonu gdje pada kao munja s neba! Eto. Ali neradujte se što vam se duhovi pokoravaju. tko se god između vas ne odreče svega svoga imanja. dao sam vam vlast da bez pogibli gazite zmije i štipavce. Ja vas poslah da žanjete ono oko čega se niste trudili. te vam sigurno ništa neće moći nauditi. Zar vi nekažete: Još četiri mjeseca pa će doći žetva? Evo. šalje svoje poslanike dok je onaj još daleko. 42 . a vi ste ušli u plod njihova truda. Drugi su se trudili. dakle. i moć nad svakom neprijateljskom silom. nego što su vaša imena zapisana na nebesima! Tada im reče: Idite po svem svijetu i propovijedajte Radosnu vijest svakom stvorenju. nemože biti moj učenik. Tako. Ovdje se obistinjuje poslovica: Jedan je sijač. da se zajedno raduju sijač i žetelac. velim vam: podignite svoje oči te promotrite njive kako su dovoljno bijele za žetvu! žetelac prima plaću i skuplja rod za život vječni. nebeska i zemaljska.nemože. Tada im se približi Isus te im reče: Dana mi je sva vlast. drugi je žetelac. Zato idite i učinite sve narode učenicima mojim! Krstite ih u ime Oca i Sina i Duha Svetoga! Učite ih da vrše sve što sam vam zapovjedio! Ja sam s vama u sve vrijeme do svršetka svijeta. i moli za uvjete mira.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful