Društvo za borbu protiv šećerne bolesti grada Beograda

19

Partner

Društvo za borbu protiv šećerne bolesti grada Beograda

Sadržaj
 Šećerna bolest, juče, danas, sutra.   Dijabetes - šta je to?   Samokontrola.   Šta je insulin?   Terapijski režimi.   Oralna hipoglikemijska sredstva.   Lekovito bilje ičajevi.  Fizička aktivnost.  Šta su šećerne jedinice.  Koliko grama ugljenih hidrata “pokriva

Č NA RE UVOD
Poštovani čitaoci, Daleke 1981 godine Društvo za borbu protiv šećerne bolesti grada Beograda na čelu sa dr Evom Arsenić, a pod uredništvom g. Mihajla Mirkovića, pokrenulo je glasilo Društva pod imenom Bilten. Iz tadašnjeg skromnog izdanja Bilten je do danas prerastao u pravi časopis koji rado čitaju ne samo članovi Društva za borbu protiv šećerne bolesti grada Beograda već i članovi mnogobrojnih društava i udruženja širom Srbije i Crne Gore. U saradnji sa Dijabetološkim savezom Srbije i Crne Gore, bilten Partner je predstavljen i Međunarodnoj dijabetološkoj federaciji (IDF) od koje smo dobili podršku i podstrek za daljnji rad. U ovom jubilarnom broju predstavili smo program osnovne obuke u osoba sa dijabetesom. Obrađene su teme koje su manje-više svima jasne, kratko i vrlo jasno. Svaku od ovih tema smo detaljno obradili u nekom od prethodnih brojeva, a ako nismo onda ćemo to uraditi u sledećim.
Bilten izlazi tromesečno. Tiraž: 5000. Izdaje: Društvo za borbu protiv šećerne bolesti grada Beograda, Savski trg 9 (Dom RVI), 11000 Beograd. Godišnja članarina udruženja 400 din. Žiro račun Društva broj: 180-0185850101000-45 (Jubanka). Poziv na broj 1/06. Predsednik društva: Stela Prgomelja, e-mail: stela@sezampro.yu, tel: 064/283-5500. Glavni i odgovorni urednik: Goran Jovanović, e-mail: gjovano@EUnet.yu, tel: 064/199-8841 Štamparija: “SLOG” ◦ Inđija web: http:// www.diabeta.net Uredništvo Partnera se ograđuje od sadržaja oglasnih strana

jedna” jedinica insulina?  Koliko jedna jedinica insulina snižava nivo šećera u krvi?  Hipoglikemija i hiperglikemija.  Dijabetično stopalo  Laserom protiv slepila Stela Prgomelja   Za 11 meseci11 kilograma, 11 centimetara Suzana Ilić   Dijabetičar znalac Rodoljub Živković   Zanimljivosti i zablude 

Srećne uskršnje praznike želi Vam vaš Partner
1

Partner

godine taj broj obolelih će preći 300 miliona. Tek 1921. lečenje. U direktne troškove zdravstvenog sektora spadaju otkrivanje. A to se. čija se pojava može sprečiti. kada se jave komplikacije. Procene su da u svetu ima više od 156 miliona obolelih. Šta su pokazale velike studije? Rezultati velikih studija. ishrani. dale su slične rezultate i zaključke. mnogo više para se mora odvojiti za preparate. prevremene penzije i rane smrti.Društvo za borbu protiv šećerne bolesti grada Beograda ŠEĆERNA BOLEST . Slobodno se može reći da je Diabetes Mellitus (šećerna bolest) bolest savremenog čoveka. tako da gotovo polovina obolelih ne zna da boluje. Telo obično daje više signala da je ugroženo i ukazuje pojedincu da mora da se kontroliše i pravilno leči. Oni su slučajno otkriveni na nekom sistematskom ili sličnom pregledu. Prepoznaje se “izgled”. Nažalost povišeni šećer u krvi “ne boli”. često ne daje nikakve znake. Prema nekim predviđanjima već 2025. Srećom. nesposobnosti. DANAS. DCCT (Diabetes Control and Complication Trials) i UKPDS (United Kingdom Prospective Diabetes Study) sprovedene na velikom broju pacijenata. a potrebno je samo uložiti u svoje “školovanje” (zdravstveno prosvećivanje putem knjiga i učestvovanja na organizovanim predavanjima) i naučiti samokontrolu. a napredovanje usporiti. Indirektni troškovi društva i šire zajednice ogledaju se u ekonomskim posledicama zbog odsutnosti sa posla. proučavano deset godina) dokazala je da se dobrom metaboličkom kontrolom nivoa glikoze u krvi kod osoba sa tip 1 dijabetesom. Koliko košta šećerna bolest? Šećerna bolest košta mnogo. kada postoje moćni lekovi.ako se stvore komplikacije. raka i oboljenja pluća. Sve dok održava šećer u krvi. lekovi se mogu dobiti na recept. mestu razloga umiranja ljudi. Sve do početka 20. Više od 50 odsto ovih troškova otpada na lečenje hroničnih komplikacija dijabetesa. Pojedinca u početku ne košta toliko. tokom celog dana. rekreaciji. više godina šećer mora biti povišen u krvi da bi se stvorile komplikacije. Zašto? Zato što nije tajna u leku već u mnogim drugim činiocima: edukaciji. u normalnim granicama (pre svakog glavnog obroka do 7 mmol/l. To je prava civilizacijska bolest. on se oseća kao zdrava osoba. Samokontrola (samomerenje šećera u krvi) košta oko 600 dinara mesečno. SUTRA roj obolelih od šećerne bolesti se udvostručio u poslednjih deset godina dvadesetog veka. Već sledeće godine insulin se uspešno primenjuje u terapiji dijabetesa. Nema razloga da čovek umire od dijabetesa. događa. Međutim. Na njegovom licu i B po izgledu se ne može otkriti da boluje. 2 časa posle obroka do 9 mmol/ l). što se ne događa preko noći. ipak. pojedinca i društvo . nega. kada se stvore komplikacije. godine kanadski naučnici Banting i Best otkrili su hormon insulin. osoba može postati hendikepirana. istraživanje i prevencija Partner 2 . relaksaciji. a bolesnici sa ovom bolešću su živeli najduže pet godina. Još jedno važno pitanje koje se postavlja je da li je dijabetičar hendikepirana osoba ili ne? Danas se on smatra uslovno zdravom osobom. smanjuje mogućnost nastanka mikrovaskularnih i makrovaskularnih komplikacija. Od tada su i saznanja o ovoj bolesti sve veća i šira. Dijabetes se nalazi na 4. DCCT (više od hiljadu i četristo pacijenata. samokontroli i antioksidansima. Međutim.JUČE. posle oboljenja srca. UKPDS je dokazala da intenzivna kontrola i terapija od šećerne bolesti i krvnog pritiska umanjuje učestalost svih dijabetičnih komplikacija i popravlja preživljavanje osoba sa tip 2 dijabetesom. šećerne bolesti i komplikacija. Troškovi lečenja mogu biti direktni i indirektni. veka lečenje dijabetesa svodilo se na strogu dijetu.

često mokrenje. odnosno moraju znati sve o ovom stanju. rekreaciju. Odrastao čovek. Naravno to se ne mora desiti ako se sprovode mere sprečavanja: rekreacija. ali sa kojim se može proživeti normalan i kvalitetan ljudski vek. Kada nastanu komplikacije. nedostatka proizvodnje ili nepotpunog delovanja insulina. češćem dnevnom i noćnom mokrenju. pojačan apetit uz redovne obroke. Dijagnostikovanje Šećerna bolest se prepoznaje po pojačanoj žeđi. pojava dijabetesa uslovljena je delovanjem činilaca iz sredine u kojoj čovek živi. izbegavanjem masne hrane i slatkih stvari i relaksacijom. Postoje dva tipa šećerne bolesti: Tip 1 dijabetesa nastaje zbog potpunog uništenja delova gušterače u kojima se stvara insulin i javlja se kod 20% obolelih. često neke od ovih pojava ne postoje. Nastaje zbog delimičnog oštećenja pankreasa. Međutim. Međutim. mora da nauči i praktično primeni. potrebno je uraditi test opterećenja sa glikozom. Lekar im je konsultant. Tip 2 dijabetesa javlja se kod 80% obolelih ljudi. opuštanje i smanjenje telesne težine. Tako se otkivaju osobe koje imaju “latentnu šećernu bolest” (intolerancija glikoze) koja uvek prelazi u dijabetes. Ovaj tip šećerne bolesti se javlja kod dece i mlađih ljudi koji moraju da se leče doživotno insulinom. Ovaj tip šećerne bolest se javlja kod starijih ljudi koji pretežno žive u gradovima. Ovo je razlog da se trudnicama savetuje da ne koriste suhomesnate proizvode. • Šećerna bolest je stanje trajno povećanog šećera u krvi. pravilnu ishrani i relaksaciju. nastalo nasleđem i delovanjem raznih uticaja životne i radne sredine. Bez insulina nema života. čime bi sprečio ili odložio pojavu dijabetesa. Faktori iz sredine koji mogu dovesti do uništenja delova gušterače su virusi. ako se izmene navike i prihvati samokontrola i samodisciplina. Šta je važno zapamtiti 3 Partner .Društvo za borbu protiv šećerne bolesti grada Beograda Prepoznavanje šećerne bolesti Dijabetes je stanje trajno povećanog šećera u krvi. Ne postoji “lakša” ili “teža” šećerna bolest. Insulin je hormon pankreasa zadužen za preradu raznih vrsta šećera. gojaznost. Pošto čovek ne može da promeni nasleđe. • Postoje dva tipa šećerne bolesti: Tip 1 i Tip 2. odnosno opuštanjem. Ljudi koji imaju šećernu bolest moraju biti “školovani”. U velikom broju slučaja simptomi su odsutni. pojačanom apetitu uz redovne obroke. • Simptomi šećerne bolesti su: pojačana žeđ. zamaranje i gubitak telesne težine. Činioci iz sredine koji dopri- nose nastanku ovog stanja su nepravilna ishrana. ishrana. može dovesti do težih komplikacija (oštećenja zdravlja) i invalidnosti. • čovek nasleđuje sklonost za ovo oboljenje. Ti štetni faktori su dobro poznati medicinskoj nauci. masti i belančevina. komplikovano i po život opasno stanje. Ono je doživotno. • Ukoliko je nivo šećera u krvi 6 mmol/l i više potrebno je posetiti doktora dabi se uradio test opterećenja glukozom. neke belančevine iz kravljeg mleka i materije iz dimljenih suhomesnatih proizvoda kojima se hrani trudnica. pa se dijabetes kod mnogih ljudi otkriva slučajnim ili ciljnim merenjem visine šećera u krvi. on može da utiče na način na koji živi. privlačan naziv “stanje” za šećernu bolest zamenjuje se “oboljenjem”. koji ima porodičnu sklonost ka šećernoj bolesti. Svako neprihvatanje pravila ponašanja i lečenja. zapostavljena rekreacija i stalna napetost ili briga (stres). a mlade mame da što duže doje svoje bebe i da ih ne prihranjuju kravljim mlekom. Pojava ovog tipa dijabetesa sprečava se svakodnevnom rekreacijom ili prigodnim sportom. Ako je nalaz šećera u krvi 6 mmol/l. skupo. zamaranju i gubitku telesne težine. a ispoljavanje dijabetesa nastaja delovanjem činilaca iz životne sredine. iz kojih se dobija energija za život. Sprečavanje šećerne bolesti Čovek može da dobije šećernu bolest ako je nasledio sklonost za ovo oboljenje.

• Dijabetes kod trudnica Dijagnoza šećerne . D vrednosti. Trebalo bi tu da budu medicinska sestra. Čak i (starije osobe do 8 mmol/l)m.Društvo za borbu protiv šećerne bolesti grada Beograda DIJABETES – ŠTA JE TO? insulin da bi preživela. pa osoba mora da prima Pojam “stroga” znači da je šećer u krvi u ciljnim vrednostima svakodnevno. a obavezno Dijabetološki savez. • Tip 2 – nastaje kada Piše: doc. Leči se insulinom. dr Teodora se u telu nedovoljno stvara Beljić Živković insulin. Stroga kontrola dijabetesa odlaže pojavu komplikacija. dugotrajne upale pankreasa zbog mulja ili kamena u žućnoj kesi. može se javiti u kasnijim godinama života. Prijatelji i članovi porodice su važni pomoćni igrači u timu. Glavni zadatak vašeg tima je da vam pomogne u tome. endokrinoloških bolesti i drugo) ili upotrebe nekih lekova (najčešće kortikosteroida kod dugotrajnog bronhitisa ili astme). Odaberite članove svoga tima.povišen šećer u krvi javlja bolesti postavlja se kada se prvi put tokom trudnoće. neka osoba koja ima dijabetes. U zdravih osoba jutarnjih nivo šećera u krvi je do 6 mmol/l. ako se dija• 2 časa posle bilo kakvog obroka: do betes izgubio 9 mmol/l (starije osobe do 10 mmol/l). a posle kada naše telo ne stvara doprosečno 5 godina (nekada i voljno insulina ili kada ga doranije) prelaze na insulin. dovešće do komplikacija. • Sekundarni dijabetes – dijabetes koji nastaje kod drugih oboljenja (upale pankreasa zbog alkoholizma. Partner 4 . dijetetičar-nutricionista. Kada postignete ciljne vrednosti u kontroli šećerne bolesti – čestitajte sebi! Koliko tipova dijabetesa postoji ? ♦♦♦ SAMOKONTROLA Kako se dijabetes drži pod kontrolom? dabirom pravog tima! Vi ste kapiten svoga tima. Takve osobe bolest je stanje kada je povišen nivo šećera u početku koriste tablete za regulisanje normalnog u krvi. sa porođajem. mada Ciljne vrednosti šećera u krvi: može ostati i kao trajno • Pre bilo kog obroka: do 7 mmol/l stanje. Cilj osobe sa dijabetesom je da ima iste vrednosti šećera u krvi kao čovek koji nema dijabetes. ponekad i psiholog. odnosno insulin dovoljno dobro ne obavlja ijabetes ili šećerna svoj posao. se dva puta izmeri jutarnji Posle trudnoće se obično šećer od 7 mmol/l ili preko te gubi. O Šta znači “stroga kontrola šećerne bolesti”? Postoje četiri tipa dijabetesa i to: • Tip 1 – nastaje kada se u telu ni malo ne stvara insulin. voljno dobro ne iskorišćava. Leči se insulinom ili tabletama. Da li je važno koji tip dijabetesa neka osoba ima? Pa i nije! Nijedan od tih tipova nije “lakši”. Visok šećer nastaje nivoa šećera u krvi. bilo kog da je tipa. Ako se zanemari. Važno je držati šećernu bolest pod kontrolom. lekar. To se postiže svakodnevnim merenjem šećera u krvi.

7 mmol/l Ciljne vrednosti pritiska • 130/80 mmHg Šta preduzeti ako je HbA1c preko 7%? Konsultovati svoj tim! Analizirati rekreaciju. terapija za “radni” i “neradni dan”. Mnogi su primetili da se šećer u krvi toliko razlikuje da je potrebno načiniti izmene u terapiji. kontrolu vršiti češće. raspoloženja. HbA1c ispod 7% ukazuje da je kontrola dijabetesa odlična. Jako je pogrešno meriti šećer samo ujutru. A. a zavisno od jela. 5 Partner . Dijabetičari dva puta češće oboljevaju od srčanih bolesti od ljudi koji nemaju dijabetes. Važno je izvršiti merenje 2 sata posle bilo kog glavnog obroka. Cilj merenja je da se “uhvati” svako odstupanje vrednosti šećera u krvi da bi se ubuduće ono moglo sprečiti. Ukoliko je osoba zaposlena. minimalni broj kontrola je 8 mesečno. Ciljna vrednost HbA1c: ispod 7% malizovao.Društvo za borbu protiv šećerne bolesti grada Beograda Šta je glikozilirani hemoglobin ili HbA1c? HbA1c . HbA1c je povišen kada postoji dugotrajno povišen šećer u krvi. Za njih je minimalno merenje jednom dnevno. Ako je pauza između obroka veća od 5 sati. merenja se rade u dane vikenda. To isto važi i za šećernu bolest. Ne postoji idealna terapija za svakog. Za osobe se tip 2 dijabetesom i umerenijim načinom života. Svako je čovek za sebe. a optimalno 3 puta dnevno. Ali i za one sa tip 2 dijabe- tesom koje vode dinamičan život. kao i u radne dane. I ne zaboraviti merenje pred spavanje. ili povećati šetnju da bi se HbA1c nor- Koliko često se meri šećer u krvi? Što češće to bolje. postoji terapija za “obične” dane i dane “oko ciklusa”. optimalno je jednom u 3 meseca. Merenjem se određuje optimalna terapija. broj kontrola može biti i 15 mesečno. Takođe postoji terapija za “letnje” i za “zimsko” vreme. vrednost hemoglobina A1C treba određivati na tri meseca dokle god se vrednost glikemije ne stabilizuje. Treba naviti sat i proveriti šećer u krvi oko tri časa iza ponoći. ishranu i dejstvo lekova. nekada je potrebno promeniti lekove ili dozu insulina. Što je vrednosti viša od 7%. Tada je najčešći pad šećera. U zdravih osoba njegova prosečna količina je 4-6% ukupne količine hemoglobina. Nastaje reakcijom glikoze i terminalnih amino-kiselina beta lanca hemoglobina. kontrola je lošija. Za žene. Osobama sa normalnim krvnim pritiskom preporučuje se da ga kontrolišu jednom mesečno dok osobe sa povišenim krvnim pritiskom to moraju da čine bar jednom dnevno. Merenja treba tako rasporediti da daju pravu sliku o promenama šećera u krvi tokom dana. Koliko često se određuje HbA1c? Vrednost hemoglobina A1C treba određivati najmanje dva puta godišnje ukoliko su vrednosti šećera u krvi stabilne. Kod povećanih vrednosti i lečenja.govori o prosečnoj kontroli dijabetesa u periodu od 2 do 3 meseca. aktivnosti. pr. Znači. Ciljne vrednosti masnoća u krvi • Ukupni holesterol ispod 5. Kontrolu masnoća u krvi obavljati 1 do 2 puta godišnje. potrebno je i tada uraditi merenje. Ponekad se mora izgubiti neki kilogram u telesnoj težini. To naročito važi za mlađe osobe sa tip 1 dijabetesom. Šta još treba držati pod kontrolom? Masnoće u krvi i pritisak. Nekada je dovoljno smanjiti unos ugljenih hidrata. Ukoliko je neophodna promena u terapiji ili ukoliko je vrednost šećera u krvi povišena. Za one koji ne mogu priuštiti sebi trake za merenje.2 mmol/l • LDL holesterol ispod 3 mmol/l • Trigliceridi ispod 1. Kod ljudi sa dijabetesom vrednost krvnog pritiska ne bi smela da pređe 135/85 mmHg. i na tri meseca.

a sledećeg meseca profil tokom radnog dana.6.6.2006 12.2006 6.2006 30.6.2006 9.2006 15.6.6.6.2006 Dodatno merenje Ponoviti merenje u vreme najvišeg šećera u krvi Pad šećera – napisati izmerenu vrednost.2006 18.6.6. Optimalno mesečno merenje za tip 2 Primer: Minimalno mesečno merenje za tip 2 Datum 1.2006. umesto što ponavljaju merenja prema tabeli za dane 15 – 30.6. datum i vreme “Osećam se loše” Pre aktivnosti.6. vežbe ili šetnje Neposredno posle i 2 sata posle aktivnosti.2006 24.6.6. datum i vreme “Osećam se loše” Tabela 2.2006 Dodatno merenje Ponoviti merenje u vreme najvišeg šećera u krvi Pad šećera – napisati izmerenu vrednost. Partner 6 .6.2006 27.2006 30.2006 6.2006 12. Ukoliko im to više odgovara savetuje se da jednog meseca urade profil u dane vikenda. Minimalno mesečno merenje za tip 2 Pre doručka 2 časa posle Pre ručka 2 časa posle Pre večere 2 časa posle Pred spavanje Tokom noći Pre doručka 2 časa Posle Pre ručka 2 časa posle Pre večere 2 časa posle Pred spavanje Tokom noći Mnoge osobe urade dnevni profil jednom u mesec dana.2006 24.Društvo za borbu protiv šećerne bolesti grada Beograda Primer: Optimalno mesečno merenje za tip 2 Datum 1.2006 18. vežbe ili šetnje Tabela 1.2006 21.6.6.6.6.6.2006 3.

2006 13.2006 22.2006 23.2006 11.2006 15.6.6.6.2006 28.2006 6.6.2006 29.2006 5.2006 7.2006 20.2006 16.Društvo za borbu protiv šećerne bolesti grada Beograda Primer: Optimalno mesečno merenje za tip Datum 1.2006 3.6.6.6.2006 10.6.2006 27.2006 21.2006 12.2006 8.2006 Dodatno merenje Pad šećera – napisati izmerenu vrednost.2006 19.6.2006 30.6.6.2006 18. datum i vreme “Osećam se loše” Pre sporta.6.6.6.6.2006 26.6.6.6.6.6. neposredno posle i 2 sata posle sporta Tabela 3.6.2006 24.2006 25.2006 17.6.6.2006 4.6.2006 vikend 9.6. Optimalno mešečno merenje za tip 1 Povratak sa posla ili iz škole Povratak sa posla ili iz škole radni Povratak sa posla ili iz škole Pre doručka 2 časa 2 časa Pre ručka posle posle Pre večere 2 časa posle Pred spavanje Tokom noći Povratak sa posla ili iz škole 7 Partner .2006 2.6.2006 14.6.6.6.6.

2006 5.Nije poželjno da aparat ima livene baterije jer onog trenutka kada se baterije isprazne aparat postaje neupotrebljiv.6.2006 19. Displej treba biti što pregledniji i veći zbog lošeg vida starije populacije korisnika. naglu promenu temperature. potrošacko društvo pa je bitno da trake ne budu vremenski kratkog roka trajanja. Isto tako nije poželjno da aparat stoji pored uređaja koji imaju stepen zračenja. zatim opseg tempera- O ture za rad.2006 17.6.Većina. Način korišćenja što jednostavniji.6. Minimalno mesečno merenje za tip 1 Pre doručka 2 časa 2 časa Pre ručka posle posle Pre večere 2 časa posle Pred spavanje Tokom noći ♦♦♦ Tabela samomerača aparatima trebate znati dosta naizgled nevažnih stvari da bi ste merodavno mogli oceniti njihov kvatitet..2006 7.Društvo za borbu protiv šećerne bolesti grada Beograda Primer: Minimalno mesečno merenje za tip 1 Datum 1.6.2006 Dodatno merenje Pad šećera – napisati izmerenu vrednost.6.6. Mi nismo bogato. Za početak proizvođač bi trebala biti neka ugledna i renomirana kuća.2006 3. na žalost dijabetičara.6.6. kao što su TV ili mobilni telefoni. trakica koristi po šest i više meseci.2006 15.6.2006 21.6. datum i vreme “Osećam se loše” Pre sporta Neposredno posle i 2 sata posle sporta Tabela 4. zato što je to potrebno zbog bolje kontrole memorije.2006 26. 50 kom.2006 9. Isto tako merenje se ne može izvesti ako aparat trpi veliku.2006 12. To znači da ako je Partner 8 .6. zatim da je ovdašnji uvoznik ili distributer ozbiljan i finansijski dovoljno sposoban da bi mogao da garantuje da za par meseci neće prestati da uvozi trake.6.. Aparat treba imati mogućnost podešavanja vremena i datuma.2006 23.

već koliko Merne trake osoba odredi. Nije poželjno da trakice stoje dugo u otvorenoj kutiji. Xtra OK svetla. pustimo da je trakica “usisa”. uglavnom nalazi se aparat i brizgalica koristi samo jednu vrstu trasa insulinom. Prednost – u jednoj malo većoj spravici Svaki aparat. Pošto željeno mesto očistite alkoholom. Elite. treba ga ossvakih 20 minuta. obično je ostavljeno prazno belo polje . Najbrži i najmanji. Trake.kao što su niPrecision Xceed ske stone lampe i slično. Pored gorenavedenih daPrizma Sensimack jemo i pregled Biochemical Glucoval samomerača koji systems intl. a posebno ih treba čuvati od vlage. daje zadatu količinu insulinu – ne automatski. Takođe treba One Touch Basic Lifescan One Touch Ultra izbegavati merenje ispod direktnog Precision QID Abbott Precision Xtra. najbolje bi bilo ruke pre bockanja oprati toplom vodom. otvoriti šaku da bi se cirkulacija poboljšala. no je uporedno merenje iz prsta pred obroke. Elite XL Bayer Ascensia U nastavku je Ascensia Contour data tabela sa pregledom aparata koji Accu check Active Roche DiagAccu check Compact su široko zastupljenostica Accutrend ni u SCG. na jedan kraj stavite alkohol. U različitim bojama – za decu Meri i ketone u krvi Meri ketone u krvi Jednostavan bez dugmeta Trake u disku.Važnost takvih traka nije rok koji piše na kutiji već 2-3 meseca od dana od kada ih otvorite. obrisati. Lep! Traka se vadi iz ležišta Trake u burencetu. Bitno je znati da se nikada ne bockate u samu jagodicu prsta. Trakice i senzore • Glucowatch kompanije ne bi trebalo koristiti pos- le isteka roka jer onda nikada nećete biti sigurni da su dobijeni rezultati merodavNeka osobina Idealan za osobe na dijalizi. na čijoj kutiji piše da je po otvaranju rok upotrebe 2-3 meseca. Tek druga kap se nanosi na trakicu ili ako je senzorski aparat.Menarini Glucomen kod nas ali još uvek nemaju veliku zastupljenost. prvu kap krvi obavezno obrisati suvim delom vate jer u toj prvoj kapi može imati alkohola i linfne tečnosti. kica namenjenih baš za taj aparat. ne vade se. 9 Partner . a onda spuštene uz telo par puta stisnuti. što je znak da je loša cirkulacija.Društvo za borbu protiv šećerne bolesti grada Beograda aparat bilo napolju gde je Cygnus. a samim tim i lakše izvadila krv. se mogu nabaviti A. Veliki ekran – dobar za starije Mogućnost priključenja na PC ni. To je samomerač koji • Medtronic Minimed sismeri šećer u krvi i ujedno tem. • In-Duo kompanije Lifescan. već sa strane. U slucaju hladnih ruku. Pre bockanja napravite od vate duguljasti tufer. plasira se u bolnici. a drugi neka ostane suv. Neophodtaviti par minuta da se ujednači sa temProizvođač Samomerač peraturom prostorije.pravougaono u kom trebate upisati datum otvaranja kutijice. Nosi se 3 dana kao hladno pa ga unesete u tosat i meri šećer u krvi na plu prostoriju.

Društvo za borbu protiv šećerne bolesti grada Beograda GODIŠNJI KALENDAR KONTROLA Težina Obim* Jan Feb Mart April Maj Juni Juli Avg Sept Okt Nov Dec Napomena: Uz merenje težine. poželjno je izmeriti i obim struka. • se planira trudnoća. pod uslovom da: • nisu uspostavile optimalnu kontrolu dijabetesa (što se proverava kroz analizu glikoziliranog hemoglobina. Insulin – kome ? I Za sve osobe koje imaju tip 1 dijabetes. Proizvodi se u neograničenim količinama genetskim inženjeringom iz bakterije E. Insulin pomera šećer iz krvi u druge delove tela (jetru. kao ljudski insulin. Na njima stoji Partner 10 . Pritisak HbA1c Holesterol Trigliceridi Očno dno Pregled nogu Urinokultura ♦♦♦ ŠTA JE INSULIN? nsulin je hormon koji se stvara u ostvrcima pankreasa. Insulin se često daje osobama sa tip 2 dijabetesom ako: • su mršave i ne mogu da kontrolišu dijabetes dijetom i fizičkom aktivnošću. • se planira operacija. Najboljeg je kvaliteta i istog sastava. Insulin – izbor pravog Insulin koji je danas u upotrebi je rekombinantni humani insulin. • imaju oboljenje jetre ili bubrega. HbA1c) na maksimalnoj dozi oralnih hipoglikemijskih lekova. Za sve osobe koje imaju tip 2 dijabetes. tj. • je šećerna bolest tek otkrivena sa veoma visokim vrednostima šećera u krvi. Tamo se šećer prerađuje i koristi za energiju. coli ili pivskog kvasca. Ukoliko su holesterol i trigliceridi normalni. Izlučuje se iz tih ostrvaca “po pozivu”. mišiće i masno tkivo). • imaju alergiju na oralna hipoglikemijska sredstva. analiza se može prorediti na 6 meseci. a vrednosti šećera u krvi se ne spuštaju ispod 12 mmol/l. • imaju simptome žeđanja i učestalog mokrenja. • loše podnose ili ne mogu da kupe oralna hipoglikemijska sredstva. odnosno rasporeda amino kiselina. kada se poveća nivo šećera u krvi.

Bazalni – insulin koji drži šećer pod kontrolom za vreme noći i između obroka. Svi su iste koncentracije 100 ij u 1 ml. “ljudski”.Actrapid HM .Insuman Rapid HM Srednje dugodelujući insulini . Insulini u upotrebi u SCG 13 Partner .Mixtard 30 (30% regularni + 70% NPH) .Novo Nordisk (Flexpen) . mogu se menjati u zavisnosti od aktivnosti (pr letnja i zimska kombinacija ili kombinacija za radni dan i za dane odmora).Sanofi Aventis (Optipen) Bazalni insulini i analog insulina . Osnovne vrste insulina Regularni – insulin koji pokriva obrok i deluje brzo i kratko.Sanofi Aventis (Optipen) Fiksne insulinske kombinacije .Sanofi Aventis (Optipen) Novo Nordisk (Flexpen) Tabela 7. Fiksni – kombinacija regularnog i bazalnog insulina u odgovarajućem odnosu (pr. Da bi osoba mogla sama to da uradi.Novo Nordisk (Novolet). Deluju drugačije od HM insulina. Insulini u upotrebi u Srbiji i Crnoj Gori Proizvod Brzo delujući analog . proslave). Hemofarm (penfil za Novopen 3 i bočice) . a prema izmerenim vrednostima šećera u krvi samomeračem.Mixtard 40 (40% regularni + 60% NPH) .Društvo za borbu protiv šećerne bolesti grada Beograda oznaka HM što znači “humani” ili u bukvalnom prevodu. 10% regularnog i 90% bazalnog je Mixtard 10 Novolet.Mixtard 50 (50% regularni + 50% NPH) . Hemofarm (penfil za Novopen 3 i bočice) .Insulatard (NPH) .NMixtard 20 (20% regularni + 80% NPH) .Novorapid (insulin aspart) Brzo delujući insulini (regularni insulin) .NovoNordisk (Novolet). kao i doza.Novo Nordisk (Novolet) . mora biti dobro podučena! Svako eksperimentisanje “na svoju ruku” može biti jako opasno. Izbor insulina određuje lekar.Novo Nordisk (Novolet) .Hemofarm (bočice) . kao i jela (kombinacija kada je osoba na dijeti za mršavljenje ili kombinacija za slave.Novo Nordisk (Novolet) . Dozvoljena promena u dozi insulina je 2 do 4 jedinice.Insuman Basal (NPH) Dugodeljući analog .Monotard HM .Lantus (insulin glargine) . Hemofarm (penfil) .Sanofi Aventis (Optipen) . Insulinski analozi se razlikuju od humanog insulina u rasporedu aminokiselina. ili 25% regularnog i 75% bazalnog je Insuman comb 25).NovoMix 30 (30% insulin aspart + 70% NPH) Proizvođač (penkalo – pen ili bočica) Regularni insulini i analozi insulina .Novo Nordisk (Novolet) . što je označeno kao U-100.Mixtard 10 (10% regularni + 90% NPH) .Novo Nordisk (Novolet).Insuman comb 25 (25% regularni + 75% NPH) . Kombinacija insulina.

kao i vrstu insulina. Insuman Comb 25 ili NovoMix 30. a rućak se pokriva sa još jednom injekcijom regularnog insulina. Napomena: Na dijagramima su prikazani početak. Time se ispravlja mana kombinacije A. Partner 14 . T Terapijski režimi  Prednost: 2 uboda  Mana: ručak nije pokriven i obično je tada šećer viši.) 2 injekcije insulina. ♦♦♦ erapijski režim podrazumeva vreme davanja insulina. Da bi se odredila prava kombinacija insulina. b. a ne obrnuto. Terapijski režim se uklapa u život osobe. a.) 3 injekcije insulina. Kada govorimo o insulinu najvažnije je pravo vreme Za dobru kontrolu dijabetesa veoma je važno uskla- diti vreme uzimanja lekova i insulina sa jelom i aktivnostima. Daju se 2 fiksne insulinske kombinacije – pred doručak i pred večeru.Društvo za borbu protiv šećerne bolesti grada Beograda Uskoro stiže još jedan bazalni insulinski analog: Levemir (insulin detemir) – Novo Nordisk. Određuje ga lekar i osoba ga ne može promeniti po svom nahođenju. Time se održava kvalitet života. mora se poštovati dejstvo insulina. kao i dužina delovanja različitih vrsta insulina. Obično su to 2 fiksne insulinske kombinacije sa nekim od Mixtarda. maksimum i prestanak dejstva.

lantus u 22 č. Mogu se kombinovati sa insulinom. komfornija je upotreba leka koji deluje 24 časa. . Manje aktivni koji sa obrocima unose više masti bolje prolaze na regularnom insulinu. ali se razlikuju u dozi. ali uvek u isto vreme. 4 injekcije insulina. poremećaj u dejstvu insulina ili su oba prisutna. U odabiru leka mora se imati u vidu: K Oralna hipoglikemijska sredstva .) 4 injekcije insulina. Upišite vrednosti u vaš crtež. oriste se prvih godina po dijagnozi dijabetesa tip 2.životni stil osobe i koliko drugih lekova uzima.rad bubrega i jetre. 15 Partner . . . vaš dijagram može pomoći vašem doktoru da vam promeni terapijsku kombinaciju.  Prednost: Ova kombinacija je za veoma aktivne koji se troše tokom dana. Broj tableta se ne može povećavati. Osobe koje su veoma aktivne i jedu više hranu sa ugljenim hidratima primaju regularni analog pred obroke. odnosno one koji traju kraće. naročito ako osoba koristi i druge lekove. Dozu i kombinaciju određuje lekar. d. Deluju tako što podstiču beta ćelije pankreasa da izlučuju insulin ili tako što pomažu dejstvo insulina. Lantus kod mnogih ne deluje punih 24 časa. Da bi se izbeglo maksimalno dejstvo bazalnog insulina oko ponoći. Međutim. ali retko duže od 5 godina kao samostalna terapija. Mnogi su slični u hemijskom sastavu. a bazalni insulinski analog.da li dominira poremećaj u sekreciji insulin. pre i 2 časa posle doručka. a bazalni insulin u 22 č. Sledeće: Napravite “profil” sa 8 merenja – kada ustanete. Zadatak: Ucrtajte svoj terapijski težim sa vremenima kada sebi dajete insulin. Daje se regularni insulin (4-5 sata dejstva) ili regularni analog (2-3 sata dejstva) pred obroke.  Mana: Bazalni insulin može dovesti do hipo tokom noći i nedovoljno pokriva dan. posle večere i pred spavanje. Jedan lek se ne ♦♦♦ Sada možete videti koji insulin deluje i kada vam “iskaću” vrednosti šećera tokom dana.Društvo za borbu protiv šećerne bolesti grada Beograda c. Ako vam HbA1c nije idealnih 7%. Na tržištu se nalaze jako mnogo preparata za Tip 2 Dijabetes. U ovome vam može pomoći član vašeg tima. bez odluke lekara. pre i 2 časa posle ručka. mnogi pomeraju injekciju za 20 časova. Može se davati bilo kada tokom dana. Uvek je bolje koristiti lekove pred obrok. Pokažite ovo svom doktoru.godine osobe sa dijabetesom. pre i 2 č. Daje se regularni insulin (4-5 sati dejstva) ili insulinski analog (2-3 sata dejstva) pred obroke.

100 mg Actos 15 mg. 10 mg Siofor 500 mg. bez odluke lekara. kičica.) mogu da imaju blag efekat na ponašanje šećera u krvi. i dr.Treba imati u vidu da čajevi za dijabetičare nisu zamena za lekove i dijetu. Oralna hipoglikemijska sredstva u upotrebi u Srbiji i Crnoj Gori Napomena: Preparati u istim poljima se ne razlikuju po hemijskom sastavu već po dozi.delovi borovnice.blag i spor hipoglikemijski efekat. 2 mg. 30 mg Proizvođač FamPharm Jugoremedija Berlin Chemie Servier Galenika Slaviamed Zorka Zdravlje – Actavis Sanofi Aventis Pfizer Pfizer Berlin Chemie Galenika Hemofarm Novos . Lilly * nije registrovan u SCG Tabela 8.zrele mahune od pasulja. susam. lincura. a čini standardni sastav svih mešavina čajeva koji se preporučuju dijabetičarima jeste: koren vodopije. Preparat Glibenklamid 5mg Daonil 5 mg Maninil 3. medveđe uho. najvažniji razlog njihove primene je u tome što mogu da budu koristan činilac u dijetetskoj ishrani i kao vrlo dobra zamena za razne vrste napitaka. 850 mg Tefor 500 mg Gluformin 500mg Glucophage 850 mg.list koprive .Bilje koje raste u našem podneblju. breza.Društvo za borbu protiv šećerne bolesti grada Beograda može menjati za drugi. Zrele mahune pasulja sadrže arginin. hajdučka trava.kantarion.list kadulje.Merck Bayer Pharm * nije registrovan u SCG Takeda. Većina ovih sastojaka sadrži umesto skroba inulin. 4mg Glibenese 5mg Glucotrol XL 5 mg. majčina dušica. 1000 mg Acarbose 50 mg. zova. Partner 16 . borovnica i dr. Ipak.5 mg Diaprel 30 mg Glioral 80 mg Glikosan 80 mg Predian 80 mg Beglynor 30 mg Amaryl 1 mg. 3 mg. čije delovanje je slično sintetskom antidijabetiku sintalinu . Osnovna prednost bilja koje se upotrebljava za ovu vrstu čajeva je u njegovom sastavu. ♦♦♦ Lekovito bilje i čajevi U farmakologiji je odavno poznato da neke vrste bilja koje se koriste u ishrani ili kao čajevi (babnje.

Društvo za borbu protiv šećerne bolesti grada Beograda FIZIČKA AKTIVNOST port je deo opšte fizičke aktivnosti dijabetičara. U početku ovakvih angažovanja. slatkog indeksa. I to pokazuje koliko je važna uloga same osobe koja ima šećernu bolest u kontroli dijabetesa.6 kJ) Koliko pojedine namirnice sadrže šećernih jedi- nica uči se vizuelno. je očekivan i zato treba uzeti dovoljno tečnosti pre početka aktivnosti. ali meso.Najbolje je uzeti čistu vodu jer se ona najbolje apsorbuje. U početku je teško. Uzimanje tečnosti u toku fizičke aktivnosti je veoma važno. U svim S ovakvim i sličnim situacijama dijabetičar mora prethodno da uzme dodatni obrok (jedan sok i mali sendvič ili nekoliko keksa). da se aktivno bavi sportom i postane vrhunski sportista. jedna šolja mleka. 4 šljive. dok još nema ličnog iskustva. “izravnava” situaciju i nema bojazni od hipoglikemije. fudbal. ples i dr. 4 kockice čokolade i drugo sadrže jednu šećernu jedinicu. kruška.Gubitak tečnosti tokom fizičke aktivnosti. kada se inače jače znojimo. Ovo je posebno važno za one aktivnosti koje neprekidno traju određeno vreme (čas fizičkog obrazovanja. pola kukuruza ili kroasana. plastična čaša jogurta. Šećerna jedinica je osnovna mera za snalaženje u ishrani dijabetičara. a prethodno primljena doza insulina ili uzeta količina tabletiranog leka je predviđena za regularne dnevne potrebe.uvedeno je računanje. a da su imali šećernu bolest od detinjstva. Svako fizičko angažovanje dovodi do veće potrošnje šećera iz krvi (od strane mišića). itd. putem znoja. Pošto se 60% potreba dobija iz ugljenih hidrata. 21 Partner . Nije mali broj sportista koji su postigli vrhunske sportske rezultate i postali svetski i olimpijski pobednici. 1 šećerna jedinica = 12 grama ugljenih hidrata 48 kcal / 201. Svako životno doba ima svoje potrebe za fizičkim angažovanjem preko sporta ili rekreacije. kao i zdravog čoveka. Treba znati računati koliko svaki obrok ima šećernih jedi- K nica. Dodatni obrok nadoknađuje utrošeni šećer iz krvi. a starijima koristi za održavanje opšte kondicije. Naročito je bitna nadoknada tečnosti u letnjim mesecima. koja ima talenta. pola banane. Važno je pomenuti. Kod mladih osoba doprinosi usklađivanju psihofizičkog razvoja.).Važno je da se zna da svako povećano angažovanje zahteva dodatan unos ugljenih hidrata u odnosu na količinu koja je dijetetskim programom bila predviđena. izbegava se dodatni obrok već se smanjuje doza insulina. odbojka. košarka. Tanka kriška hleba. Računanje zamenjuje merenje hrane vagom. trčanje. plivanje. Otežani uslovi ili mogućnosti za bavljenje sportom treba da su razlog da se više pažnje pokloni rekreaciji. krompir. ♦♦♦ ŠTA SU ŠEĆERNE JEDINICE? ako bi se olakšao i uprostio postupak sastavljanja jelovnika za dijabetičare . jer veći gubitak tečnosti može dovesti do pogoršanja metaboličke kontrole šećerne bolesti. riba i jaja ne sadrže. potrebno je upoznati ugljenohidratnu ili šećernu jedinicu. da šećerna bolest ne sprečava mladu osobu. Mleko i mlečni proizvodi sadrže šećerne jedinice. Ukoliko je cilj fizičke aktivnosti gubitak telesne težine kod osobe koja je na insulinu. dobro je da ima pri ruci nekoliko kocki šećera. jedna srednja jabuka. kalorija. dok se ne nauči.

nakon obroka sa kalorija.  Obogaćeno vlaknima (High fibre) – porcija sadrži najmanje 3g vlakana. tako pomfrit ima slatki indeks 78 a pečeni krompir 88. voća od 30 do 70. Svi dijabetes (ADA) je napravila oboleli od dijabetesa bi trebatablice ishrane.brže skače nivo za hleb. (mršavi) 6. banana 62. šećera u krvi. crni hleb 50 dok beli hleb i peciva imaju slatki indeks oko 70. To znači da možete da pojedete mnogo peciva da biste se zasitili. a da Vašu osetljivost prema toj hratakva “zamena” ne kvari konni (posle dva sata od obroka). ca: Što je veći slatki indeks 1. i obratno. masti i jbolje je da. thran5. Partner 22 . ananas 66. a tako ćete uneti mnogo kalorija. grupa: meso i zamene za meso.Slati indeks kolača je preko 64. grupa: povrće (A i Gojazni jeni B). Tablice ishrane su napravNa vrednost slatkog indekljene tako da je hrana u njisa utiče prisustvo vlaknastih ma podeljena po grupama. da održavate i šećer na željenom nivou. Važni natpisi:  Bez šećera – šećer nije dodat namirnici ali namirnica sadrži prirodni šećer. 2 4 1 3 1 1 7 1 Šta je slatki indeks? Slatki. Po4. U materija (celuloze). Tako ćete moći. znači da namirnica sadrži manje kalorija ili masti od uobičajenih proizvoda. Obavezno pročitajte šta piše na specifikaciji proizvoda. ili šećerni. Od povrća treba obratiti pažnju na cveklu (66). paškanat (101!) Indeks sitosti Različita hrana različito zasićuje. vrste namirnica. trolu šećerne bolesti. Pomorandže i jabuke više zasićuju od banana. Ako želite da saznate šećerni Namirnice u istoj grupi se indeks obroka. 2. da bi olakšala lo dobro da poznaju vrednossastavljanje jelovnika ljuditi slatkog indeksa za različite ma obolelih od dijabetesa. belančevina.  Malo soli (Low salt) – 100g namirnice sadrži ispod 120mg natrijuma. Pokazalo se da krompir 3 puta više zasićuje od hleba. 3. koji se sastomogu međusobno zamenjiji više vrsta hrane bogate ugvati pri sastavljanju obroka. a peciva (kroasani) imaju skoro duplo manji uticaj na sitost.  Bez holesterola – 100g namirnice sadrži ispod 2mg holesterola.Društvo za borbu protiv šećerne bolesti grada Beograda Optimalan unos šećernih jedinica tokom dana Normalno uhranjeni Zbir Doručak Užina Ručak Užina 14 3 1 5 1 za mleko. grupa: mast i 10 18 zamene za mast. Ugljeni hidrati sa Užina 1 1 1 niskim slatkim indeksom uzrokuju umeren porast Američka asocijacija za šećera u krvi. Mahunarke imaju slatki indeks od 18 do 42. grupa: mleko i zamene Nizak slatki indeks je od 0 – 45. Ako se nastavak odnosi na hranu. Najveći indeks sitosti ima kuvani krompir. Krompir ima visok slatki indeks u zavisnosti kako je spremljen.  Bez masnoća (Low fat) – 100g namirnice sadrže ispod 3g masti. Nahidrata. Namirnice u svakoj određenom vrstom hrane. a riba od piletine i govedine. srednji od 45 – 54 a preko 55 je visok slatki indeks. jednostavno ovim tablicama. sem idealne linije tela. grupa: voće. U ljenim hidratima. a mlečni proizvodi od 14 do 34. ali i način svakoj grupi se nalazi hrana pripreme hrane (naročito koja je ista u sadržaju ugljenih beli pirinač i krompir). Uvek birajte hranu sa visokim indeksom sitosti. Voćni sokovi imaju slatki indeks oko 45. šargarepu (73). indeks deli hranu na osnovu brzine porasta šećera Večera 3 2 4 u krvi. najviše lubenica 72. hrana je razzbrojite pojedinačne šećerne vrstana u šest grupa namirnijedinice. izpojedinačnoj grupi se mogu merite šećer i tako utvrdite međusobno zamenjivati. Kokice bolje zasićuju od čokoladine ili kikirikija. grupa: hleb i zamene namirnice .  Lite ili Light – obično uz piće i to znači da je šećer zamenjen zaslađivačem.

) šljive (suve) 15 gr (3 kom. crveni.) nar 100 gr kajsija 100 gr (2 kom.) smokve (suve) 15 gr (1 kom.1 tanka kriška 20 gr . bob 1 jedinica 25 gr .Društvo za borbu protiv šećerne bolesti grada Beograda Hleb i zamene za hleb 1 jedinica = 12 gr ugljenih hidrata (68 kcal) Namirnica hleb beli i polubeli hleb crni.) šljive (sveže) 100 gr (4 kom.) višnje 100 gr (oko 12 kom.) 23 Partner .) smokve (sveže) 50 gr (2 kom.mlađi mleko u prahu 1 jedinica 240 ml 260 ml 200 ml 200 ml 60 gr 35 gr Povrće A 1 jedinica sadrži neznatne količine UH.1 tanka kriška 35 gr .) kupine 120 gr (pola šolje) borovnice 120 gr (pola šolje) maline 70 gr (oko 15 kom.3 supene kašike 35 gr 20 gr 25 gr 20 gr 20 gr 20 gr 25 gr 25 gr 100 gr 40 gr 20 gr 1 tanjir 25 gr Mleko i zamene za mleko 1 jedinica = 12 gr ugljenih hidrata (170 kcal) Namirnica kravlje mleko (neobrano) kravlje mleko (obrano) kiselo mleko jogurt posni sir . raženi hleb kukuruzni dvopek brašno (pšenično) brašno (kukuruzno) keks biskvit kornfleks soja u zrnu griz testenina pirinač krompir bez ljuske kesten bez kore sočivo pasulj grašak.) mandarina 100 gr (1veća) limun 150gr (2 kom.2 tanke kriške 25 gr .) grožđe 70 gr (15 zrna) lubenica 275 gr (1 kriška) dinja 200 gr (1 kriška) pomorandža 80 gr (1 manja) sok od pomorandže 130 ml banana 50 gr (pola kom. M i B kupus praziluk spanać keleraba zelena blitva paradajz (zeleni.) ananas 140 gr (1 kriška) grejpfrut 125 gr sok od grejpfruta 120 ml kivi 120 gr (1 kom. kiseli) karfiol plavi patlidžan tikvice krastavac rotkvice pečurke zelena salata paprika Povrće B 1 jedinica = 12 gr UH (56 kcal) Namirnica 1 jedinica 1 jedinica kusirova vana šargarepa 200 gr 200 gr cvekla 200 gr 200 gr mladi grašak 200 gr 200 gr crna rotkva 200 gr 200 gr boranija 200 gr 200 gr crni luk 200 gr 400 gr Voće 1 jedinica = 12 gr ugljenih hidrata (48kcal) Namirnica 1 jedinica jagode 150 gr (1 šolja) jabuka 80 gr (1 manja) kruška 85 gr (1 manja) breskva 100 gr (1 srednja) trešnje 80 gr (oko 10 kom.1 tanka kriška 30 gr .

Ugljeni hidrati su ti koji podižu nivo šećera u krvi. znaćete koliko jedinica insulina je potrebno za tu namirnicu da bi i posle obroka vaš šećer ostao na željenom nivou. Računanje koliko grama ugljenih hidrata ima u pojedinoj namirnici direktno pokazuje koliko će vam ta namirnica povećati nivo šećera u krvi. od 1:8 do 1:25 gr UH). ipak je za praktičan život sa dijabetesom potrebno i da sami prepoznajete potrebe vašeg organizma. prosečno je dovoljna 1 insulinska jedinica za 10-12 grama ugljenih hidrata (mada doze mogu da variraju. jer imaju mnogo kalorija. utiču na nivo holesterola i povećavaju rizik od gojaznosti. masti i proteina. Ako ne kupujete na meru. prednost je ta što možete da saznate tačnu težinu peciva koje ćete pojesti. Kako da računamo ugljene hidrate? Pakovane namirnice glavnom imaju nalepnicu ili proizvođačku specifikaciju sa nutritivnim podacima tog proizvoda. najčešće vam je nivo šećera u krvi normalan dva sata nakon obroka. moraju se odlično poznavati šećerne jedinice i visine ugljenih hidrata namirnica koje će se konzumirati. • Ulja i prelivi za salate. Kada obrok sadrži masti. Naime. šunku i sir. svi pekarski proizvodi u proseku sadrže 50% ugljenih hidrata. Vaga vam pomaže da odredite visinu ugljenih hidrata u voću. ili vašem ordinirajućem lekaru. Čitajte ih . biće vam jednostavno da izračunate i koliko vam je insulina potrebno za grickanje 20 g tog keksa. tu pomaže jedna generalna računica. Za podatke o namirnicama koji su vam nepoznati. Partner 24 . osim ugljenih hidrata sadrži masti. jer masti usporavaju apsorpciju ugljenih hidrata. • Slanina i mesne prerađevine. To. trudite se da je ima u najmanjoj mogućoj meri i adekvatno dozirajte.naročito podatak o visini ugljenih hidrata! Pošto uvrdite koliko u 100 g nekog keksa ima ugljenih hidrata. Obračunavanje se vrši pomoću merenja određene namirnice i množenja te težine sa njenim ugljeno-hidratnim faktorom. Kako budete utvrđivali uticaj masti na vaš nivo glikemije. ali će biti povišen 4-6 sati nakon konzumiranja. sami je odredite tako što broj totalnih ugljenih hidrata celog recepta podelite sa brojem porcija. Zašto brojimo ugljene hidrate? Hrana koju svakodnevno konzumiramo se sastoji od tri glavna energetska sastojka: ugljenih hidrata. • Pržena hrana. • Koštunjavo voće. oko 4 šećerne jedinice). stalno merite šećer u krvi i primenite malo matematike. Dobro je da to znaju oni koji su na intenziviranoj insulinskoj terapiji. na primer. Više od 90% jestivih ugljenih hidrata (skrob i šećeri) se pretvara u glukozu. jer ukoliko hrana. prosečno 2-4 jedinice insulina su potrebne za 12 grama ugljenih hidrata. • Punomasno mleko. znači da će đevrek koji teži 100 gr sadržati 50 gr ugljenih hidrata (odnosno. Samim tim. Kuvari koji sadrže podatke za svaki recept su takođe izvrsno pomagalo u obračunavanju ugljenih hidrata. D KOLIKO GRAMA UGLJENIH HIDRATA “POKRIVA” JEDNA JEDINICA INSULINA? A masti? Morate voditi računa o sastavu obroka. Pekara Kada je u pitanju pekara. ali veoma dobro dođe u situacijama kada koristimo pekarske proizvode i ne može se mnogo pogrešiti pri računanju potrebne doze. pavlaka i krem sir. Kako nije jednostavno precizno utvrditi visinu ugljenih hidrata. tražite da vam izmere već gotov proizvod. pekarskim proizvodima. Namirnice koje sadrže masti: • Margarin i puter. Prema vrsti obroka mogu lako da izračunaju broj jedinica insulina koji će sebi dati. Primer: jedno parče hleba će podići nivo šećera u krvi brže od onog parčeta hleba na koji ste stavili npr. Iako vam je lekar dao potrebne informacije. Pri kupovini u pekari. Svakako da masnoće treba upotrebljavati u najmanjoj mogućoj meri. Iako su potrebe individualne.Društvo za borbu protiv šećerne bolesti grada Beograda a bi se odredila potrebna doza koja će “pokriti” obrok. šećer u krvi će se podići znatno sporije. tako će vam biti lakše i da adekvatno dozirate. pahuljicama i slično. Za osobe na terapiji insulinskom pumpom. Ova računica nije idealna. možete se obratiti nekom od nutricionista. lisnato testo). Ukoliko već nije navedeno kolika je vrednost po porciji. vodite računa o količini masti koja je upotrebljena za spravljanje peciva (npr.

b) Pred ručak 4 j.5 mmol/l po svakoj jedinici NovoRapida® koju primi. Primenjuju se za izračunavanje doze NovoRapida® ili Actrapida® potrebnih za “pokrivanje” obroka.0 mmol/l. ali ne znate koliko?! Ova formula će Vam pomoći: korektivni bonus = trenutna visina glikemije − željena visina glikemije indeks insulinske osetljivos ti Prema podacima iz prethodnog primera za NovoRapid®. Korektivna doza će vam biti potrebna ukoliko je vaš trenutni nivo glikemije viši od normalnog. računaćemo na sledeći način: 27 Partner . imamo osobu koja prima: a) Pred doručak 4 j. c) Pred večeru 6 j. koje sebi daju 4 ili 5 doza insulina tokom dana.0 mmol / l 40 U ovom primeru jedna jedinica Actrapida® snižava nivo šećera u krvi za 2. u ovom primeru. Njen indeks računamo na sledeći način: 100 = 2. ZADATAK: Koliko iznosi vaš indeks insulinske osetljivosti? Izračunavanje korektivne doze Primer 1: ženska osoba prima NovoRapid® i ukupna doza svih jedinica insulina u toku dana je 40. Njen nivo šećera u krvi će se sniziti za 2. Kako to izgleda u praksi? Da biste započeli računicu.5. Njen nivo šećera u krvi će se sniziti za 2.5 mmol/l.8 mmol/l i želite da je “vratite” na 5. Dodali biste određeni broj jedinica insulina. Njegov nivo šećera u krvi će se sniziti za 2. ili se može dodati bolusu pred obrok kada vam je šećer visok. dakle samo za spuštanje glikemije. gde je indeks insulinske osetljivosti bio 2. indeks insulinske osetljivosti je 2. pa je njen faktor insulinske osetljivosti 2. NovoRapida®. a treba da jedete. formula za izračunavanje indeksa insulinske osetljivosti bila bi: 80 indeks insulinske = UDD osetljivosti Što bi u ovom primeru značilo: 80 = 2. jedna jedinica NovoRapida® će sniziti šećer za 2. Korektivna doza se može dati bez konzumiranja hrane. morate znati kolika je vaša ukupna dnevna doza (UDD). NovoRapida® + 16 j. Indeks insulinske osetljivosti označava za koliko mmol/l će jedna jedinica brzodelujućeg ili kratkodelujućeg insulina sniziti vaš nivo glikemije. formula za izračunavanje indeksa je sledeća: 100 indeks insulinske = osetljivosti UDD Na primer. Ukoliko primate NovoRapid®.5. pa je njegov Recimo da vam je glikemija trenutno 13.2 mmol/l. Primer 3: devojčica prima Actrapid® u toku dana i ukupna doza svih jedinica insulina u toku dana je 35. menja se formula za izračunavanje ovog indeksa.3 mmol/l po svakoj jedinici Actrapida® koju primi. Izračunavanje indeksa insulinske osetljivosti S KOLIKO JEDNA JEDINICA INSULINA SNIŽAVA NIVO ŠEĆERA U KRVI? faktor insulinske osetljivosti 2. Insulatarda® Njena ukupna dnevna doza je 40 jedinica za 24 sata. pa je njen faktor insulinske osetljivosti 2. odnosno zbir svih doza insulina za 24 sata (i kratkodelujućeg i dugodelujućeg). Drugim rečima. Insulatarda®.3 mmol/l. Primer 2: muška osoba prima NovoRapid® i ukupna doza svih jedinica insulina u toku dana je 45.2 mmol/l po svakoj jedinici NovoRapida® koju primi. NovoRapida® + 10 j. Ukoliko bi osoba iz prethodnog primera primala Actrapid®.5 mmol / l 40 Dakle.5 mmol/l.Društvo za borbu protiv šećerne bolesti grada Beograda ledeće formule i računice se odnose na terapiju osoba sa dijabetesom tip 1. U zavisnosti od vrste insulina.5 mmol/ l.

Uzroci hiperglikemije i ketoacidoze su: naglo smanjenje doze ili obustava davanja insulina. Primena dvokratne dnevne doze takve mešavine insulina (jutarnja i večernja) podrazumeva mogućnost pojave hipoglikemije u prepodnevnim ili noćnim časovima (obavezna je užina pre spavanja). pospanost. a želite da bude 6. lupanje srca i dr.3 mmol/l. hipoglikemija će se javiti u različito doba dana. Svaka osoba sa dijabetesom treba da upozna najbliže (članovi porodice. pri uzimanju alkohola. Najteži oblik hipoglikemija je hipoglikemijska koma (gubitak svesti). Sa sobom uvek nositi dijabetičarsku knjižicu.0 mmol/l . koka-kole i si. na dozu ćemo dodati još 2 ♦♦♦ ipoglikemija je akutna komplikacija šećerne bolesti. ako vam je trenutno glikemija npr. malaksalošću. a karakteriše se smanjenjem nivoa šećera u krvi ispod normalnih vrednosti. prisustvo infekci- H Hiperglikemija Najčešći znaci hipoglikemije su: drhtanje. Najčešći znaci hipoglikemije Šta treba uraditi pri pojavi hipoglikemije? Pri pojavi prvih znakova hipoglikemije odmah popiti čašu zaslađenog soka ili uzeti 2-4 kašičice. Hipoglikemija može nastati i po uzimanju tabletiranih lekova za šećernu bolest (biodijab. Po primeni jutarnje doze mešavine insulina (bistar + mutan) hipoglikemija se javlja najčešće u prepodnevnim časovima. Ponavljane hipoglikemije posle uzimanja ovih lekova. Ili.Društvo za borbu protiv šećerne bolesti grada Beograda 13. u isto doba dana.32 Dakle.5 = = 3. davanje insulina u krvni sud ili ako insulin damo u mišić. unošenje hrane bogate šećerom. kašiku meda razmućenu u vodi ili slatko. malaksalost. kao i pri povećanoj fizičkoj aktivnosti (obavezna je užina pre izvođenja istih). Hipoglikemija se javlja i kod osoba sa oboljenjem jetre i bubrega zbog sporog izlučivanja leka. ZADATAK: Koliko ćete insulina dodati za korekciju. i kako da joj pomognu pri pojavi hipoglikemije. Ko- liko je potrebno da se doda insulina na dozu za obrok? Računaćemo po istom principu: 10. za nekoliko minuta. konfuzija.3 2.5 8. kolege. Ukoliko je osoba bez svesti hitno je prebaciti u zdravstvenu ustanovu.5 = 5. Hipoglikemija se često H HIPOGLIKEMIJA l HIPERGLIKEMIJA javlja pri infekcijama praćenim povraćanjem i prolivom (prepoloviti dozu insulina i hitno se javiti lekaru). susedi) sa svojom bolešću.5 = 2. Veoma izraženo povećanje nivoa šećera u krvi uzrokuje ketoacidozu (pojava acetona i veće količine šećera u mokraći) kod mlađih osoba na lečenju insulinom. neplanirano veća fizička aktivnost. dodaćemo 3 jedinice insulina da bismo “vratili” šećer na normalu. Partner 28 .). ili injekciju glukagona ubrizgati u mišić.6-6. u ovom primeru. Smanjenje nivoa šećera u krvi ispod normalnih vrednosti nastaje. Normalne vrednosti šećera u krvi su 3. Zavisno od vrste primenjenog insulina (bistri ili mutni).12 jedinice i možemo pristupiti obroku. Uzastopna. vrtoglavica. želite da ručate. insulin treba davati u ruke i obrnuto). a hipoglikemija nastaje kada je ova vrednost ispod 3. iperglikemija je stanje povišenog nivoa šećera u krvi iznad normalnih vrednosti. pošto pojačan rad mišića ubrzava prenošenje insulina u krvotok.0 mmol/l? Znači. odnosno kocke šećera.8 − 5. pojačanom žeđi i noćnim mokrenjem. 8.3 2. rede tabletiranih lekova.8 mmol/l.5 2. Kod intenzivne fizičke aktivnosti na svaki čas treba uzimati mali sendvič ili neki napitak (čaša soka.8 − 5. diabineze i dr. Nastaje iznenada.). ali je glikemija 10. upozoravajući je znak za razgovor sa lekarom. Mesto davanja insulina prilagođava se obliku fizičke aktivnosti (ukoliko su fizičkom naporu izložene noge. kod bolesnika lečenih insulinom iz sledećih razloga: izostavljanje ili odlaganje obroka ili užine. gubitkom telesne mase i osećajem umora.5 2. Ispoljava se sušenjem usta. povećan osećaj gladi.2 mmol/ l. višednevna pojava hipoglikemije. promena ponašanja. javljaju se duže vreme po njihovoj obustavi. u ovom primeru. znojenje.

Zarastanje promene na terenu slabe prokrvljenosti stopala je skoro nemoguće. ulceracija se širi prema dubini i može zahvatiti kost. a zanoktice otklanjajte trljanjem kako ne bi oštetili kožu. da dobro upijaju vlagu. povraćanje. drugog oboljenja. • Upoznavanje osobina insulina koji se ubrizgava ili tableta koje se koriste. Još vlažnu kožu. Tada je prognoza veo- D DIJABETIČNO STOPALO ma ozbiljna. Pojava acetona u mokraći ili krvi (ako osoba poseduje aparat) zahteva pomoć lekara. pojačano mokrenje. Prepoznavanje ketoacidoze i postupak Umor. zatim da li ima nekih kamenčića ili sl. Jednom dnevno treba držati stopala u toploj. • Svakoga dana obavljati približno istu fizičku aktivnost. Obično kod osoba sa dijabetesom postoji i poremećaj u cirkulaciji. Da bi sprečili ovu ozbiljnu komplikaciju. Pritisak na obolelo mesto i kretanje još više pogoršavaju stanje. hirurške intervencije. a veoma se često inficiraju. Nokte podsecajte pažljivo. Naročito je izražen kod pušača. Pregledajte da li imate bilo kakvih promena na stopalima uz pomoć ogledala. proverite da li je uložak dobro postavljen. Cipele treba da su od prirodnih materijala. opšta slabost. Preduslov za negu stopala je svakodnevna higijena. Više od 50% osoba sa dijabetesom tip 2 ima dijabetesnu polineuropatiju. Ovu obuću nosite isključivo na proslavama ali se pobrinite da imate adekvatan rezervni par udobnih cipela.Društvo za borbu protiv šećerne bolesti grada Beograda je. Dobar izbor obuće i čarapa je takođe veoma važan. Pored povišene vrednosti šećera u krvi i šećera u mokraći prisutan je i aceton koji štetno deluje na organizam (muka. povraćanje. pre upražnjavanja vanredne ili dodatne planirane fizičke aktivnosti treba uzimati vanrednu užinu. morate znati kako da negujete vaša stopala. lagano masirajte utrljavanjem neke hidrantne kreme. Čarape treba da su isključivo pamučne. po mogućstvu bez šavova ili da su šavovi sa spoljne strane kako ne bi iritirali kožu. Dijabetesna polineuropatija je prvi uslov. malaksalost i za- dah na aceton). da se ne bi stvorio žulj. pre nego što se uputite napolje u njima. obuća i čarape za dijabetičare takođe Ali svakako je najskuplje vaše stopalo! 29 Partner . čak ni po kući! Kožna obuća je skupa. kako ne bi morali da nosite vlažnu obuću. Ako odlazite kod pedikira. ♦♦♦ ijabetesno stopalo nastaje kada postoje dva ili više rizik faktora. Zato se postarajte da uvek imate dva para cipela. nastaju žuljevi i druge povrede koje dugo mogu ostati neprepoznate. uz redovno skidanje orožalih naslaga na peti i tabanima. od prstiju prema peti. Ulceracija teško zarasta. dolazi do pojave gangrene i to je osnovni razlog amputacija. obično se inficira i otežava kretanje. Ukoliko postoji infekcija. Nove cipele prvo razgazite u kući. osećaj slabos- ti. Dame vole štikle i uže cipele koje svakako nisu udobne. Promene na bole. U osoba sa neuropatijom manja povreda ili pojava žulja zbog neudobne obuće dovode do stvaranja ulceracije. Nagomilavanje acetona može biti uzrok dijabetičke kome (gubitak svesti) za čiji razvoj je potrebno više dana. izražena žeđ. meka i prilagođena vremenskim prilikama. kako bi vaša stopala mogla da dišu. da li ima nekih neravnina ili ispupčenja. • Upoznati znake hipoglikemije i postupke u pružanju samopomoći. Kako sprečiti hipoglikemiju? • Potrebne su redovne kontrole ili samokontrole oboljenja. Postoji izmenjena osetljivost stopala. Pre nego što obujete cipele. gađenje. Nikada ne hodajte bosi. Svaka osoba ima za sebe tipične znake hipoglikemije koji se uvek na isti način javljaju i ispoljavaju. stres i si. Obuća treba da je komotna. lako sapunjavoj vodi. • Redovno uzimati obroke u isto vreme i po preporučenom jelovniku. bol u trbuhu i zadah na aceton ukazuju na ketoacidozu. obavezno mu naglasite da ste dijabetičar kako bi malo više poveo računa pri svom radu.

Prisutna su sitna krvarenja i pojava “be- Slika1. Oko. koja se kasnije pretvaraju u nepravilna suženja tako da vene dobijaju izgled kobasice. koja mi je “vratila” skoro izgubljen vid na desnom oku. Karakterišu je promene na krvnim sudovima mrežnjače. dijabetička retinopatija predstavlja vodeći uzrok slepila u svetu. Šta je retinopatija? D a Dijabetička retinopatija (Retinopathia Diabetica) je oboljenje koje nastaje zbog izraženog oštećenja kapilara u mrežnjači (mikroangiopatije). Tada se krvni sudovi sužavaju. članove udruženja slepih i slabovidih čini 78% osoba obolelih od dijabetesa i njihov broj se. Normalan vid Partner 30 . Promene na očnom dnu i retinopatija Promene na očnom dnu imaju naročito značenje i predstavljaju glavni uzrok teških oštećenja funkcije vida.7 mmol/l). svakim danom povećava! Komplikacije koje nastaju na oku direktno su povezane sa dužinom trajanja bolesti. Pored toga. pomoćnih lekovitih sredstava. slabe. sigurno sada ne bih bila u stanju da vam ovo pišem. Najbolja zaštita za očuvanje vida je održavanje nivoa šećera u krvi što bliže normalnim vrednostima (od 4 . Zahvaljujući svemu tome i dalje sasvim solidno vidim. iako imam dijabetes više od 30 godina. dovodi do oštećenja vida. proširenja vena. kao organ sa visoko razvijenom funkcijom. U Srbiji. idealno na svakih 6 meseci. Takođe. naročito je osetljivo na hipoksiju. na žalost. odnosno vitrektomiji. Postoje dve vrste dijabetične retinopatije: Neproliferativna retinopatija . a po potrebi i češće. Povišen nivo šećera ostaje u krvi i dugotrajno šteti malim krvnim sudovima. Retinopatija Dugotrajno povišena koncentracija šećera u krvi uslovljava poremećaj cirku- Slika2. minimum jednom godišnje. Mrežnjača je unutrašnji deo oka pomoću koga čovek vidi. Promene na oku su brojne i mogu zahvatiti sve delove.Društvo za borbu protiv šećerne bolesti grada Beograda LASEROM PROTIV SLEPILA Piše:Stela Prgomelja nisam držala svoj dijabetes pod strogom kontrolom i išla na redovne očne laserske tretmane. Međutim. Čak sam bila podvrgnuta i operaciji. najčešće tabletiranih. Vremenom oboljenje napreduje. preporučljiva je i ishrana bogata beta-karotenom ili upotreba adekvatnih. a u najtežim slučajevima može da dođe i do slepila. cirkulacija se usporava i njihova ishrana se smanjuje.je češća i manje opasna. prevencija razvoja dijabetičke retinopatije je obavljanje redovnih pregleda očnog dna. Kako dolazi do promena na krvim sudovima oka? lacije u malim krvnim sudovima i dovodi do smanjene ishranjenosi tkiva kiseonikom (hipoksija).

u zavisnosti od institucije i njenih tehničkih mogućnosti. tj. Sve to uzrokuje stvaranje ožiljaka i oštećenje vida. Laserskim zrakom se uništavaju kapilari koji su izgubili svoju elastičnost i samim tim “popucali”. Kada se mrežnjača oslobodi od svih krvarenja. po potrebi se stavlja silikonsko ulje koje će držati mrežnjaču “na svom mestu” i vrši se dodatna laserska intervencija. osim što vam se nekoliko minuta “puštaju” svetlosni zraci. bilo in- sulinom.nastaje u oko 10% slučajeva. Vitrektomija se radi u anesteziji. skraćeno LFK). kao što se primenjuje kod operacije katarakte. Resorpcija je vrlo uspore- Slika3. Zato mi je. To je zloćudni oblik retinopatije. Posetite zvaničan sajt Dijabetološkog saveza Srbije i Crne Gore Partner 31 . Lečenje i primena lasera Kao što smo već rekli. uz pravilnu ishranu i fizičku aktivnost. vrlo je važna dobra regulacija šećera u krvi. odnosno. U tim slučajevima primenjuje se vitrektomija. tj. Oštećen vid na i traje mesecima. Narodski rečeno. lokalnoj ili totalnoj. ali će je zaustaviti u napredovanju. U mom slučaju. Novi krvni sudovi imaju tanke zidove i često pucaju i krvare.Društvo za borbu protiv šećerne bolesti grada Beograda lih konaca”. Laser je postupak koji neće izlečiti retinopatiju. a osoba se odmah po završetku tretmana pušta kući. sam postupak je veoma sličan redovnom pregledu kod očnog lekara. Intervencija se vrši ambulantno. U svrhu lečenja. onemogućavajući osobi normalan vid. Vitrektomija Ukoliko se oboljenje zapusti. a nakon ponovljenog krvarenja najčešće ostaje mutan vid. izvršena i promena sočiva. Nastaju česta krvarenja u staklastom telu. smanjiti simptome. Ona predstavlja terapijski napredak u lečenju dijabetičke retinopatije. u specijalizovanim ustanovama se primenjuje laserska intervencija (laserska fotokoagulacija. To se postiže već određenim lekovima. operativna tehnika kojom se čiste ta krvarenja iz staklastog tela. Osnovni cilj je da se zaustavi. Proliferativna retinopatija . usporavanja progresije retinopatije. odvajanje i ljuštenje membrana. pod lokalnom anestezijom i bezbolna je. uspori tok bolesti i što duže održi vid. osim vitrektomije. Tretman laserom mnogo je delotvorn- iji u početnim fazama retinopatije i zato su redovne kontrole kod oftalmologa neizmerno važne. bilo tabletama. teška krvarenja u oku dovode do veoma opasnog stadijuma i potencijalno potpunog gubitka vida. prokrvarili u unutrašnjost oka. višegodišnja krvarenja su se “zalepila” za sočivo i potpuno onemogućila vid na desnom oku. vrši se raslojavanje. a odlikuje se novostvorenim krvnim sudovima (neovaskularizacija) i bujanjem vezivnog tkiva u oku.

Krajnje je vreme da se nešto uradi. Stiglo je vreme nove kontrole. Sigurno ću početi od ponedeljka. Smišljam reči opravdanja za sebe. u mojim rukama. 3. Zaboravim na sve. od samog pacijenta zavisi razvoj.Društvo za borbu protiv šećerne bolesti grada Beograda Piše: Suzana Ilić ZA 11 MESECI 11 KILOGRAMA. Crvenim. Kog ponedeljka? Kakav ponedeljak? Počeću od sledećeg prvog u mesecu. idu slave. Ma šta ja to pričam od ponedeljka. Zvuči jednostavno. pritisak visok. pada kiša. svojim detetom? Ma i oni nisu bezgrešni. Znam to unapred. odluku koju neću osporiti. svojim mužem. Čemu mi I Partner 32 . Ne moram da počnem baš ove nedelje. Stidim se i gledam u zemlju. zvuči jednostavno: 1. Biće sve uredu. ubija sebe. O težini i da ne govorim. Krećem kući. Način ishrane. Zažmurim. Kao da sam nekog drugog prevarila pa sad treba da se opravdam. patim od nesanica. Ako slažem. Razmišljam. posle toga sve je lakše. ukućani svi sa apetitom. Boravak u kampu pokazao je da nije sve tako strašno. Opusti se još malo. Šta da radim? Da li da se bocnem još neki put? Ma priznaću sve doktoru – nisam se baš pridržavala vaših saveta – ali ko prizna pola mu se prašta. Počinje kontrola. Sve je. bocnem se dva tri puta. šećer visok. odnosno lečenje bolesti. Trebalo bi da krenem u šetnju. Jedino što je lako – progutam dve tri pilulice. hrana izgleda tako primamljivo. Kako ću ja da vodim računa o ishrani – frižider pun. Priznaću doktoru da nisam slušala savete. Popila sam lekove. hladno je. Prvi korak je – doneti odluku. teško dišem. Stajem na vagu. Veliki zdravstveni rizici. ona drži dijetu. Šta sad? Situacija postaje krajnje ozbiljna. ona je simpatična. A i iz samoposluge treba vući pune kese. Nalazim problem u svakom detalju. Rezultati će biti loši. I šta će mi sve to kada se brže stiže kolima. Šetnja do 3 kilometara dnevno. kako sve drugo da kažem? Jedva izgovaram tri reći. Ima toliko drugih. slabo se oblači. Da li da slažem? Ali znam da se sve teže krećem. dobiće neku hroničnu bolest. Krećem kao „neverni Toma“ na Taru. Kao što reče moj doktor – dijabetes je lepa bolest. Kod kuće više ne izgleda tako jednostavno. 2. što baš mene? I tako prolaze dani. idu praznici. Naprotiv. 11 CENTIMETRA onda služe kola? Što sam ih kupovala. Lekovi – terapija. truje nas. da ih gledam u garaži. u Kamp za odrasle. On puši i ne prestaje. Sigurno se krećem zlazim iz lekarske ordinacije i razmišljam rezultati nisu baš sjajni. znači. Najteže je doneti takvu odluku. ja sam simpatična. Sa doktorom ću lako. Vidi na šta ličim. Ma kad mogu oni – mogu i ja. razumeće ona – nisam joj ja prva. Neće baš mene bolest. Lako ću ja to. a i estetika – pa estetike i nema. Vreme nije baš najbolje: vruće je. ali kako da se opravda pred sobom. Pa ne moram baš danas. stalno se zamaram. Koliko? Stidim se da kažem. mršava je. Ali put ka ozdravljenju nije tako strašan. Čvrstu odluku.

2. hm. razumeju šta reč priključenija znači. stambeno. što pok. I onda te sretne neki drugar iz osnov- ne škole. Povratak iz kampa ne znači kraj svih tih aktivnosti. još bre. psuje lift. Hrane dovoljno. da kažem. Pomažu. Prijaju mi komplimenti koje dobijam. al’ ti jok. Sa malo volje. dijabetičarznalac! Stara kajla. kafići. Uzimam ih po malo. bez da išta boli. načitan. Za jedanaest meseci smanjila sam obim struka za 11 santimetara i težinu za 11 kilograma. novine. Bogu fala. zna šta znači to priključenija. Naprotiv. a u koje i ja spadam. pola bolnica pozatvar’o.kako. I to ne samo da znaju već to i svakodnevno praktikuju! Dakle.. i taman da povičem to majstore a 33 Partner . da nije umro? Bitno. prodavnice. čime. reklame i tsl. TV. Rezultat nije za podcenjivanje. preporučuju tj. još nije umro. Ne moram sve da kupim danas. Dositej nije još uvek živ to je valjda zato što nije bio dijabetičar. pa u apotečicu. bogami. Vidljiv je. Čak ni vesti me ne interesuju. to je svaki onaj koji je: 1. Zašto je bitno ovo treće. Probajte i vi. seku vene. pa onda juriš i gledaš da sve to nekako jel’ pofataš il’ nekako izbegneš. Ada.. čupaju kosu. poraniš pa u dom zdravlja. ‘esi živ. čujem negde iz hodnika. tj. Nastavak „zdravog života“ u urbanoj sredini kao što je to Beograd. E sad. Svi ostali moraće nekog da pitaju ili da. šta li?! Dakle. al’ ne vredi! Eee. DIJABETIČAR ZNALAC Piše: Rodoljub Živković Od sada rubrika Merenje šećera . E sad.učio školu kad i ja i pok. recepata puna šaka. Najvažnije je doneti odluku. dobiju šećer! Mislim. Ima i sutra dan šta da se radi. Uveće kada dođem u sobu i ne mislim na televizor.znalac.. nisam stig’o! A posle ti to uđe u naviku te ostaneš načisto živ. A i šta mi bi da kupim ovako veliku garderobu? Moraću po nešto da suzim kada se vratim kući. stavila sam sebe i svoju bolest pod kontrolu. sestre. ne možeš da se izboriš sa onim što ti zakon omogućava a stvarnost onemogućava! I tako. zato ja ovo i pišem za one koji su školu učili kasnije te da k’o ja i pok. znači da nije dobro izučio. Dositej. I džabe onaj mali Toma. pritisak ustaljen. nisi umro? A ti kažeš. jedva te prepozna. ‘oće da biju. Ne preterujem. sve račun’o siroma’ da ćeš da capneš. ako uopšte i umre!? S’ jedne strane ne mož’ da stigneš da se svega što ti doktori. Posle toga nije više strašno. Odlučila sam se i da sve ovo malo ubrzam.bitno! Ko je već umro. tj. E. Prvih dana je neprijatno. kondicija sve veća. to mu dođe nekako kao. 3. dobija novo ime: Šećer i priključenija. a u vezi šećera izpopridržavaš a sa druge. dijabetičar znalac ima sve šanse da ostane živ i dalje. nego. sasvim je moguć. dijabetičar.Društvo za borbu protiv šećerne bolesti grada Beograda ka cilju. ko ima šećer. a oni šta će. Parkovi. a vreme ti ide. zabave u izobilju. bre. Rezultati šećera svakim danom bolji. Regulišite svoju „lepu“ bolest. Posle toga sve ostalo ide lako. da je kroz šećer sa sve priključenijima proš’o ki guska kroz maglu ili labud kroz ‘tičeći grip! E. mame mi! Dođe zimus jedan r’mpalija kod nas u Dijabetološki. šetnja prijatna. Oni koji su učili školu u vreme Dositeja Obradovića. živ živcijat. edukacija i relaksacija. izlozi. opismeniš se da znaš sve šta i kako i sve što može ii ne može. Pa malo i Bulevar. pa te pita: š’ae bre. tu sam vas ček’o: dijabetičarznalac! E. Sviđa mi se moj novi izgled. Suviše sam srećna i umorna. erudita. neki kažu dobro ti ono Živkoviću a neki. evo nisam. hauzmajstore. A i do pijace se može peške. Jednostavno rečeno – super osmišljena rekreacija. Opredelila sam se za tablete xenical. kada. vlast i opoziciju. ministar zdravlja pootpuštao pola zaposlenih. Dositej budu znalci te da lepo budu živi I zdravi. Košutnjak. naređuju.

I šta kažeš. mislim ljutu. nije meni pomislih. I meni će da po baba opasno stradamo.a? I nađoh ga! Dok se ima viška. mislim dijabetičar znaslah po doručak. da popije k’o čovek.. a? Jok bre. Oću brate. bac. ostadosmo lac.. najede od tog šećera. znaš bog! Nego. nije ti lako kaže. zagrcnu se čovek. svašta se tu meni  li mi neke tablete. ac al’ neka oštrokonđa. nego. 2-3 pred jelo. Al’ priznade! Eto vidiš. a posle jela. ‘el ti pomogmalo obigravaj pa malo folo. mame mi. kad on raspali. skoči a kad ti dođe snaći ćeš se na mene. I za inslulin i za vi čekam poziv. sto iri. reguliso šećer. pomoglo mu. on je fin čovek. kao biram. eva. banu ti on unutra. pusti bre čoveka mafijašu jedan.Šta da vam pričam. a domaću. sam živ na insulin neću pa al ako negde obećam. nek me pita i za ro izljubismo. krenuo u naronog Simu kog sam mu od pa podučava i prosvećuje. mislim. prepečem ti ja onaj lebac pa u raso’ umačem. za malo da i ja i  lo.kaže. visok ti šećer. Na kraju se skoima pitanja. mislim onako. usta od uveta do uvene varate narod. mislim čovek stvarno prolupo čim priznaje da mu šećer visok. malo mesto... Nego. dušmani! Kak’i bre dušmani. da nisi i ti doktor. mislim  sami nas dvojica. a. nego. . kaže. PomogDositej. kaže.a? Bogami. Pomoglo. crni lebac. kaže. za posle mesec dana.  I evo. a doktoru pogotovo a baš će meni da prizna.a? To pita on za se razjasnilo. ubedio. jedva ga povratismo! I šta kažeš prijatelju. da oće da me udare na insubiraš. el’ konzumiraš? Pa nego. valjda. nemaš ti pojma. ko primer naveo.. ni Nemcima. Tu ti se mi dobro “dofatismo”. zdravo. da vidim ima li nešto biram.Društvo za borbu protiv šećerne bolesti grada Beograda u vezi opozicije. pa malopre pričo. pitam a on od kašlja jedva govori. pravi dijabetičar nikad ne priznaje da mu je šećer visok. pitam.. Šta se bre onda mešaš. de. i crni lebne provale da već ne vrediš.. kaže. da ne kod vas u taj vaš Savez. bogami ti kažem. znaš kakva roba.. al liraj. nekako ti se taj primmogne. veze li on veze. ni policiji. kupi on aparat. za mesec dana.bre natera. na za mi koliko. Ona baba. ta. Elem. to on meni. a? Ko domaću i... ‘el u redu? U redu. Partner 34 .. a ti kaz’o i ne brini.. nego. daj gospodinu čašu vode. ni ja sam ti tamo viđen čovek.. I evo. što ti to mene pitaš. a? Bogami ‘oće. muku i za sve ostalo. pokamalo.. pio čajeve. prijatelju. dušmani....a. kafana je to. ostasmo bez vazduha. bogami. nego. Znamoj spasilac ode. Dušman.! I bogami. samo radi kako sam drugo osim tog insulina. nego šta! Taman sam..šećer.  ‘ iš’o ja kod moje doktorke pa  dok ti se ne povrati. merkaš robu jel’. pao. I treniraj taj raso i crni lebac. mislim ako muku. jok! Dok ja da vrdam malo. ti kazao i kod onog doktora  Imam kafanu kod Smeder. Vesnu polac. zadenuo za da pripomognete ako ne da pojas. inženjer. ja ka’ ti kažem. kažem. može po dest kila. al ‘ znaš kako. eto. kakva. ne može čovek ni da se nije očiju mi. ko zna koliki mi je. skinuo dušu? Može. došo sam ovde kako je. pomaže nama dijabetičarima a ti ga napadaš. da ne dođe jedna ljuta baba stara mušterija. raz  li je. mušku mu pomognem. Štamu je. posto stara kaj la. daće Vesna vratila. sram te bilo barabo. možda mu pao šećer”. naoću.a? Lekari. I došo čovek malo tog crnog leba.  može. sve sam ga bog da ima. al umereno. javi. mogu lin. te ga ja opet itokola vratim posto. onako na rečima. da nisu more.al’ da te udare na insuna šećer. davakafedžija. kakav.  nudi.. sa sve priključenijem. to što si malo. čekam poziv. kao.velika sekiracizbog mene. lekari. toliki je. I  bacio neku torbicu za pen k’o zato sam došo ako ima nešto ona za mobilni. ja. r’mpalija pusti mene te ti se okomi na babu! Šta se bre ti baba mešaš ko te bre ovlastio. a crni lebac i domaća jok! Jel može makar Zdravo. i ti bi mogo da grdi me na pasja kola! Raso pripomogneš ako ustreba. al’ onaj pekarski od kilo. crni lenekako. duvan i domaću. šta bre vi  tamine i minerale i za crni i čekate. kaže. imaš li ti prijatelju neku ako zatreba da priskočim da muku. lin i da sve uzimaš kako sam I ispriča čovek svoju muku. te me uze u zaštitu. A vi. A onaj Vesna se vrati ja ga ispratih kafedžija. al’ nisam dao. nateraše me da bacim cigare.a? El ima još neko beli lebac I za jagnjećo i za ko neće na insulin. pitam? I posle jela. pa znaš kako je.  pa mi namignu! Mogo bi. eto ko. smeška se. ko te. da ideš. raso’I. bre domaća.. bre. ma znaš šta. mislim. šta puca bruka! Dobro. taman za dušu i pokazuje onaj pen za insulin. sve mu  na hodnik.. pitam.! Izdržasmo prvi udar te ja pređo’u napad: “Vesna dušo. gospodin. da te ispričam za raso’. e.

12 grama je 1 šećerna jedinica. Kolika je dozvoljena količina alkohola? pošto može da obori šećer tokom noći. ciklamat.1 alkoholna jedinica se nalazi u 1 čaši piva od 300 ml. Naše telo ne razlikuje poreklo šećera u krvotoku. onda morate pre odlaska pojesti svoj regularni obrok. Pravilo je ne uzimati alkohol pre težeg fizičkog rada. Ništa nije zabranjeno. 1 čaši vina od 100 ml. Ali i ovde postoji mera u vidu alkoholne jedinice. Zato se alkohol uzima uz jelo – tada umereno podiže šećer u krvi.Društvo za borbu protiv šećerne bolesti grada Beograda ZANIMLJIVOSTI I ZABLUDE Da li su štetni zaslađivači? Uobičajeno je pitanje da li su štetni zaslađivači i koliko mogu da se koriste? Zaslađivači nisu štetni ako se uzimaju umereno. Kod narednog obroka smanjite unos ugljenih hidrata. Koriste ga deca i to do 0. saharin – oni su jako slatki.Zato ih uzimajte samo ponekad i uvek posle obroka. Alkohol u večernjim časovima traži da se izmeri šećer u krvi pre spavanja Ako ćete ići u diskoteku ili ćete za vreme večeri igrati i biti aktivniji nego inače. pre izlaska. sladoled. Nemojte biti opterećeni hranom za dijabetičare. ali ne preterujte. za obolelog od šećerne bolesti. Takođe. Kontrolišite nivo šećera nakon što ste pojeli slatkiš. ali u veoma malim količinama. krompir) kako biste imali dovoljno energije za tu noć.5gr po kilogramu telesne težine. Svi slatkiši veoma brzo i visoko podižu šećer u krvi. pa ni alkohol. U čokoladi i konditorskim proizvodima za dijabetičare prisutni su zaslađivači i sorbitol. slatki alkohol. kako biste se mogli adekvatno pripremiti za tu priliku. potrebno je da uz večeru. Ponesite i nešto da gricnete tokom večeri. Pošto je običaj da se poslužuje sa više vrsta jela. testo. Ako će biti servirane samo grickalice. Uzmite tanko parče torte i uživajte u večeri provedenoj sa prijateljima i rođacima! Diskoteka i igranke Da. Belančevine i masnoće u mleku usporavaju podizanje šećera u krvi posle slatkiša. Na taj način će te znati kako pojedina vrsta hrane utiče na vaš šećer pa ćete tako pronaći koja vam poslastica najviše odgovara. Muškarcima je dozvoljeno 3 takve. pojedete dodatnu količinu hrane bogate ugljenim hidratima (hleb. Alkohol ima mnogo kalorija – podiže težinu i trigliceride u krvi. Uzet na prazan stomak ume jako da obori šećer u krvi. Slave i slavlja Za vreme tradicionalnih proslava jede se uglavnom tradicionalna hrana i sedi se dugo za stolom. Ako su napravljeni zaslađivačem možete ih upotrebljavati u većoj količini. Da li smete da konzumirate slatkiše? ali to ne sme da vam pređe u naviku! pojedite manje parče rođendanske torte posle normalnog obroka. a ženama 2 alkoholne jedinice dnevno. Najviše se upotrebljava sa spravljanje džemova i kolača. Ova činjenica nam govori da je najoptimalniji desert. Usporeno podiže šećer u krvi. ali beli šećer brže podiže šećer u krvi zbog varenja jer se voće duže vari. Vazno je znati da ne postoji razlika između belog i žutog šećera i šećera iz voća. Ali jedan dan u nedelji se savetuje da bude bez pića. Oboleli od šećerne bolesti u tim slučajevima treba da se pridržavaju svojih navika u ishrani koliko god je to moguće. sporta i naravno pre vožnje kola. Žurke i prijemi Proverite sa organizatorom da li će na žurci ili prijemu biti posluživana hrana. Nenutritivni zaslađivači su aspartam. ako će hrana biti servirana kasnije od Vašeg uobičajenog vremena za 35 Partner . Najpopularniji nutritivni zaslađivač je fruktoza ili voćni šećer. uzmite od svake sasvim malu količinu. ali se posle obroka prošetajte. Povremeno zadovoljite svoju potrebu za slatkišima. nemaju kalorija i koriste se u veoma maloj količini – već fabrički određenoj za šolju kafe ili čaja. 1 maloj čašici rakije od 30 ml ili 2 prsta viskija sa ledom opet 30 ml.

. CIP .Katalogizacija u publikaciji Narodna biblioteka Srbije. 1 (januar 2002). Stare i nove navike Stvaranje novih navika i “prerađivanje” starih je najglavniji deo posla koji treba da obavi svaki dijabetičar (sam i uz pomoć lekara) na Posetite nas početku i u toku lečenja šećerne bolesti.6) znači pravilno raspoređivanje uzete hrane (ili hrane i lekova) u odnosu na ponašanje (oscilaciju) šećera u krvi. -Beograd (Skerlićeva 24) : Društvo za borbu protiv šećerne bolesti grada Beograda. edukacija. dijabetičar počinje ili se javite na telefon 011/3283-267. U treKarađorđeva 36/5a nutku kada je ovo savladao.. Naročito je važno stvoriti nove navike u odnosu na vreme uzimanja obroka i broj uzetih obroka. To može samo Savez. . . Kampovi . Partner. potrebni mnogobrojni “savetodavci”. koji uspešno savlađuje. a razbolele su se od šećerne bolesti. br.379 PARTNER : bilten Društva za borbu protiv šećerne bolesti grada Beograda / glavni i odgovorni urednik Goran Jovanović.(Inđija : Slog).Društvo za borbu protiv šećerne bolesti Beograda. 21. a kontrola i savetovanje kod lekara služe mu kao potvrda da je na dobrom putu.) COBISS.napitaka. Na jednom mestu: Knjige. kada idete na roštilj ili mesta gde serviraju jednoobraznu hranu.God. koji se po ukusu praktično ne razlikuju od normalne . .Nastavak publikacije: Bilten . treba da prilagode svoje navike za upotrebu dijetetskih deserta . zatražite hleb ili neku drugu hranu koja sadrži ugljene hidrate kako bi se održao Vaš šećer u krvi.. Povećanje broja obroka u toku dana (5 . DVD. džemova i ostalih namenskih proizvoda.Podnaslov preuzet sa korične strane.uobičajene ishrane zdravih ljudi. Beograd 616. Ponekad. . 2002. Drugačije povezane serijske publikacije: Partner (Online) = ISSN 1820-3973 ISSN 1820-3965 = Partner (Štampano izd. Partner 36 .Društvo za borbu protiv šećerne bolesti grada Beograda jelo. koji često znaju manje od njega) i postaje gospodar svoga zdravlja.30 cm Tromesečno.SR-ID 118230028 Kupite aparat i trake ili zamenite aparat za koji ne možete da nađete trake u Dijabetološkom Savezu. kolača. tada pojedite neki lagani sendvič ili voće. da “vodi svoju bolest” (tada mu više nisu 011/3283-485. a bez uticaja na povećanje telesne težine (ukoliko to nije jedan od ciljeva same dijete). Osobe koje su imale sklonosti za unošenjem slatkiša.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful