1.0 Algoritma Algoritma ialah urutan langkah-langkah penyelesaian masalah yang disusun secara sistematik.

Algoritma digunakan dalam pengiraan, pemprosesan data dan sebagainya. Dalam pengiraan, algoritma terlibat dalam penyelesaian empat operasi asas untuk mengira termasuk tambah (), tolak (), darab (×) dan bahagi (÷). Penggunaan algoritma membolehkan seseorang pelajar mempunyai pemahaman yang lebih baik mengenai apa yang dipelajari. Tiga kaedah pengiraan algoritma termasuk pengiraan mental, penggunaan kertas dan pensel serta penggunaan peralatan teknologi. 1.1 Algoritma Operasi Tambahan Penambahan ialah satu operasi mencari jumlah bagi dua atau lebih nombor. Jumlah yang diperoleh itu dinamakan hasil tambah. Tatatanda bagi penambahan ialah (  ) dan disebut tambah. Dalam suatu penambahan, digit-digit dengan nilai tempat yang sama dijumlahkan. Misalnya, digit sa ditambah dengan digit sa, digit puluh ditambah dengan digit puluh, digit ratus ditambah dengan digit ratus dan seterusnya. Proses “membawa” satu digit ke lajur nilai tempat yang lebih tinggi dinamakan pengumpulan semula. Terdapat 2 jenis algoritma bagi operasi tambah dengan menggunakan kaedah Kertas dan Pensel. Algoritma tersebut ialah algoritma terkembang dan algoritma lazim. Algoritma terkembang “Expanded Algorithm” bagi penambahan dikenali sebagai semua nombor yang mempunyai nilai tempat yang sama ditambah dan kemudian dikumpul semula mengikut mengikut nilai tempat. Contoh: 3 2 5 + 1 7 4 4 9 9 Tambah ratus Tambah puluh Tambah sa Tambah ratus, puluh, sa : 300 + 100 = 400 : 20 + 70 = 90 :5+4=9 : + 400 90 9 499 Hasil Tambah: 499 1

Jika nilai sa ialah 10 atau lebih. Bawa 1 puluh ke lajur puluh. penambahan nombor boleh dilakukan tanpa mengikut tertib kerana setiap kali penambahan dibuat. hasil tambah separa akan direkodkan. 3 Hasil Tambah: 322 2 . Jika tambahan lajur puluh mempunyai 10 puluh atau lebih. Tulus 2 kepada ajur puluh. 4 sa + 8 sa = 12 sa. Algoritma lazim “Standard Algorithm” bagi penambahan bermula dari kanan ke kiri dengan menambah nilai sa dan mengumpul semula. iaitu 1 puluh 2 sa.Dalam algoritma ini. ratus dan seterusnya. 6 51 2 4 8 2 Ratus Puluh Sa 2 + 1 6 51 2 4 8 2 2 ratus + 1 ratus = 3 ratus. iaitu 1 ratus 2 puluh. Bawa 1 puluh ke lajur ratus. Tulus 2 kepada lajur sa. Ratus Puluh Sa 2 + 6 51 4 8 2 Ratus Puluh Sa 2 + 1 6 puluh + 5 puluh + 1 puluh = 12 puluh. puluh. Contoh: 269 + 58 = ? Langkah-langkah Penyelesaian: Ratus Puluh Sa 2  6 5 4 8 Susun nombor ikut susunan sa. ia akan dikumpul semula menjadi 1 ratus dan kemudian ditambah ke lajur ratus. 10 sa akan dikumpul semula sebagai 1 puluh dan kemudian ditambah kepada lajur puluh.

kita kumpul semula 1 ratus menjadi 10 puluh dan lakukan penolakan. Seperti penambahan.2 = 134 Hasil Tolak: 134 Dalam algoritma terkembang. Contoh: 3 8 6 2 5 2 1 3 4 Digit yang ditolak (252) dibahagikan kepada (200 + 50 +2). kita kumpul semula 1 puluh sebagai 10 sa dan kemudian tolak sa. Algoritma lazim “Standard Algorithm” bagi penolakan bermula dengan menolak nilai sa dan seterusnya menolak dengan mengumpul semula. Begitu juga jika puluh tidak mencukupi untuk ditolak. pengumpulan semula perlu dilakukan. 3 . Jika sa yang sedia ada tidak mencukupi untuk ditolak. penolakkan boleh dimulakan dengan sebarang nilai tempat kerana tertib penolakan tidak akan mengubah hasil tolak. Tatatanda bagi penolakan ialah ( – ) dan disebut tolak atau minus. 386 . iaitu daripada kanan ke kiri. Misalnya.1. operasi tolak terdapat 2 jenis algoritma dengan menggunakan kaedah Kertas dan Pensil. digit sa ditolak dengan digit sa. digit ratus ditolak dengan digit ratus dan seterusnya. Apabila nilai digit yang hendak menolak tidak cukup untuk ditolak. Algoritma Terkembang “Expanded Algorithm” bagi penolakan dimulakan dengan nilai terbesar dan penolakan dilakukan berulang melibatkan pengiraan mental sebelum dipindahkan dari kiri ke kanan.2 Algoritma Operasi Tolakan Penolakan ialah satu operasi bagi mencari beza atau baki bagi dua nombor.200 = 186 186 . digit puluh ditolak dengan digit puluh. digit-digit dengan nilai tempat yang sama ditolakkan. Dalam suatu penolakan. Beza atau baki ini dinamakan hasil tolak.50 = 136 136 . Algoritma tersebut ialah algoritma terkembang dan algoritma lazim.

Ratus Puluh Sa 5  65 8 3 13 8 5 3 sa yang sedia ada tidak cukup untuk tolak 8 sa.88 = ? Langkah-langkah Penyelesaian: Ratus Puluh Sa 5  6 8 3 8 Susun nombor ikut susunan sa.Contoh: 563 . 15 puluh . 13 sa . ratus dan seterusnya.8 sa = 5 sa. puluh. 6 8 7 5 15 3 13 8 5 Ratus Puluh Sa 5  4 4 6 15 8 7 3 13 8 5 4 ratus . Pinjam 10 puluh dari lajur ratus. Ratus Puluh Sa 5  4 5 puluh tidak cukup untuk tolak 8 puluh.8 puluh = 7 puluh.0 ratus = 4 ratus. Hasil Tambah: 475 4 . Pinjam 10 sa dari lajur puluh.

Kini. Ratus Puluh Sa 1  0 4 3 5 3 sa yang sedia ada tidak cukup untuk tolak 5 sa. 3 13 5 8 4 Ratus Puluh Sa 10  09 4 5 3 13 5 8 3 sa pinjam 10 sa dari lajur puluh.3 Contoh penggunaan prosedur kertas dan pensel untuk operasi tolak berikut: 103 – 45 = ? Langkah-langkah Penyelesaian: Ratus Puluh Sa 1  0 4 3 5 Susun nombor ikut susunan sa. puluh. lajur sa mempunyai 13 sa. ratus dan seterusnya. Ikut prinsip: 10 sa = 1 puluh. 5 . lajur puluh tidak cukup 10 sa untuk Ratus Puluh Sa 10  0 10 9 pinjam kepada lajur sa.4 puluh = 5 puluh Hasil Tolak: 58 Algoritma operasi tolak selesai sekiranya semua nilai nombor telah ditolak mengikut susunan sa. 10 puluh = 1 ratus. puluh. 10 ratus = 1 ribu. Lajur sa perlu pinjam 10 sa dari lajur puluh. Tolakkan digit sa: 13 sa . Tetapi. Dengan 10 puluh.1. lajur puluh pinjam 1 ratus (10 puluh) daripada lajur ratus.5 sa = 8 sa Tolak digit puluh: 9 puluh . lajur ratus mempunyai 0 ratus. lajur puluh mempunyai 9 puluh. Jadi. ratus dan seterusnya. lajur puluh berkebolehan pinjam 1 puluh (10 sa) kepada lajur sa.

1 Contoh penggunaan bahan manipulatif untuk operasi tolak berikut: 103 – 45 = ? Bahan manipulatif pilihan: Rod cuisenaire Nombor bagi setiap unit: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Putih Merah Limau Hijau Ungu Kuning Hijau Gelap Hitam Coklat Biru Jingga Langkah-langkah Penyelesaian: 6 .1.4. Bahan manipulatif dapat membantu guru menggalakkan perkembangan kognitif pelajar kerana pelajar dapat merasai sendiri pengalaman terhadap apa yang dipelajari dan akan mengukuhkan lagi ingatan dan kefahaman pelajar. seterusnya menguasai pengetahuan tersebut dan mudah memahami perkara yang abstrak. 1. Kanak-kanak memerlukan bahan manipulatif sebagai bahan rangsangan dalam pembelajaran.4 Penggunaan bahan manipulatif Bahan manipulatif merupakan bahan yang boleh diaplikasikan dalam proses pembelajaran matematik.

7 . 103 = (10 × 10) + (1 × 3) Keluarkan 4 batang rod cuisenaire bernilai 10.Susun Rod Cuisenaire berdasarkan nombor yang diberi.

45 = (4 × 10) + (1 × 5) (10 × 10) – (4 × 10) = (6 × 10) = 60 60 – 10 = 50 Pinjam sebatang rod cuisenaire yang bernilai 10 dan ditambahkan dengan rod cuisenaire yang bernilai 3. Rod cuisenaire warna coklat yang bernilai 8 dapat mengimbangkan nilai. 10 + 3 = 5 + 8 50 + 8 = 58 Periksa semula hasil tolak melalui algoritma lazim 8 . Seterusnya mencari beza dan bakinya dengan menggunakan rod cuisenaire yang berbeza warna dan nilainya.

Ratus Puluh Sa 1  0 4 5 3 5 8 9 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful