You are on page 1of 16

Chodakiewicz: Dziewi powodw dla ktrych ydw na...

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cach...

To jest kopia z pamici podrcznej Google adresu http://aleksanderpinski.nowyekran.pl/post/83345,chodakiewicz-dziewiec-powodow-dla-ktorych-zydow-nalezy-zostawic-w-spokoju. Zdjcie przedstawia stan strony z 21 Sty 2013 07:57:34 GMT. Aktualna strona moe wyglda inaczej. Wicej informacji Wskazwka: aby szybko znale wyszukiwane haso na stronie, nacinij Ctrl+F lub -F (Mac) i uyj paska wyszukiwania. Wersja tekstowa
Lubi to! 7,7 tys. 298

21 stycznia 2013 NowyEkran.pl

ALEKSANDER PISKI
w treci autora szukaj start POLITYKA EKONOMIA I PRAWO VA BANQUE MEDIA WATCH SPOECZESTWO NAUKA I TECHNIKA KULTURA LIFESTYLE I ZDROWIE SPORT

MODY POZOSTAE K.KATOLICKI BLOGERZY EKRAN Gorce tematy: Smolesk Akcja Windykacja Praca-porady Ogoszenia satyra Sklep Marsz Niepodlegoci Nowy Ekran TV NE YT RSS RELIGIE HISTORIA WOJSKO NIEKONWENCJONALNE PRACA ROZRYWKA LOKALNY DODAJ DO ULUBIONYCH WYLIJ WIADOMO 1786 postw 6 komentarzy

Wprost Przeciwnie
Aleksander Piski - Szef Dziau Ekonomicznego Nowego Ekranu. Dziennikarz z 10-letnim staem. Byy z-ca szefa Dziau Biznes "Wprost". POLITYKA 18.12.2012 12:12 29 komentarzy

Chodakiewicz: Dziewi powodw dla ktrych ydw naley zostawi w spokoju!


Lubi to!
0

ZACHOWAJ ARTYKU POLE ZNAJOMYM

Poniej opisz kilka powodw, dlaczego naley ydw i ydw zostawi w spokoju - pisze Marek Jan Codakiewicz na nczas.com. ydzi nie s problemem, problemem jest postkomunizm jak niedawno powiedzia na sesji powiconej Obozowi NarodowoRadykalnemu dr. Wojciech Jerzy Muszyski, przyjaciel mj. Cisza, moe szok, moe dumanie. A towarzystwo byo nastawione ostro narodowo. Poniej opisz kilka powodw, dlaczego naley ydw i ydw zostawi w spokoju. Z pewnym zmczeniem obserwuj debat o ydach w prawicowej prasie. Wrc czy nie wrc? Co z nimi zrobi? A jeli wrc, to czy to dobrze, czy le? To wszystko brzmi tak, jakby kto wrd Polakw mia na co wpyw czy jakby ydzi czytali pras polsk konserwatywn, wolnociow i narodow i jeszcze brali sobie do serca to, co tam stoi. OK, mona powiedzie, e niektrzy czytaj, maa cz si zgadza, inni si miej, a jeszcze inni si boj. To samo z Polakami. No i co z tego? No wanie. Samoparali Powd pierwszy odczepienia si od ydw to potrzeba przezwycienia samoparaliu. Dla osoby intelektualnie leniwej ydzi s wytrychem do tajemnic tego wiata i pewnie przyszego. Gdy si wie, e ydzi rzdz, to wystarczy tylko kiwa bem i nic nie robi. Bo ju si wszystko wie. Z pogard mona patrze na ciko pracujcych nad sprawami polskimi, bowiem jeli si wie, e

1 z 16

01.02.2013 12:55

Chodakiewicz: Dziewi powodw dla ktrych ydw na...

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cach...

ydzi rzdz, to si zakada zwykle, e zawsze tak bdzie i mona si temu jedynie z biernoci przyglda, jednoczenie pielgnujc antyydowsko, ktra ma suy jako widomy znak rzekomej dziaalnoci dla sprawy polskiej. W tym kontekcie antyydowsko to alibi leniucha. To nie armia pruska Powd drugi do zostawienia tej sprawy w spokoju: ydzi nie s prusk armi. Spoeczno ta jest bardzo pluralistyczna. W Izraelu funkcjonuje podobne powiedzenie jak w Polsce: trzech ydw to pi partii politycznych. Co maj ze sob ydzi wsplnego? Nawet jeli potra to zjawisko nagania, zwykle nie lubi antysemityzmu (oprcz tzw. samonienawidzcych si ydw self-hating Jews). Tak te i Polacy nie lubi antypolonizmu i rozmaite rodowiska polskie (ale nie post-PRLowskie czy postpolskie) jednocz si przed takim zagroeniem. Jeli wic spoeczno polska jest pluralistyczna i taka sama jest ydowska, to mona w kadej z nich znale grupy, ktre na wiat patrz podobnie i maj podobne interesy, a w zwizku z tym mogyby si dogada. Historia pokazuje moliwo w ramach KPP i rozmaitych pokrewnych rewolucyjnych i rowych orientacji alians ydowskich postpowcw z chamokomun i postpow inteligencj polsk. W zwizku z tym naley si spodziewa, e moliwe jest dogadanie si midzy ydowskimi narodowcami, konserwatystami i wolnociowcami z jednej strony a ich polskimi odpowiednikami z drugiej (ju co takiego byo, nawet w najskrajniejszym wypadku przed wojn miaa miejsce wsppraca bepistowskiego RNR z Bejtarem). Stae marudzenie o ydach nie pozwala polskim patriotom przeprowadzi odpowiedniej analizy spoecznoci ydowskiej, aby zidentykowa potencjalnych sprzymierzecw, a ponadto odstrasza tych drugich od stale perorujcych o ydach tuzw nadwilaskiej prawicy. Wicej: http://nczas.com/publicystyka/chodakiewicz-dziewiec-powodow-dla-ktorych-zydow-nalezy-zostawic-w-spokoju/ Tagi: ydzi zostawi zgo naduycie | do obserwowanych

Wpisz adresy email oddzielajc Twj podpis spacj


skomentuj rednia ocena: 4.2 (5 gosw)

Pole znajomym

PRZECZYTAJ TAKE

Adolf Hitler by berberyjsko-aszkenazyjskim ydem !


czytaj wicej POLITYKA Gawronski Rafzen15.01.201327

(Nie)wierzcy
czytaj wicej RELIGIE PawelK11.01.20133

Car Wadimir i neoimperializm rosyjski. Rzecz o powszechnej globalizacji.


czytaj wicej POLITYKA ukasz Roman07.01.20133

KOMENTARZE
skomentuj Musze przyzna , e prof. Chodakiewicz przerazi mnie swoim uwielbieniem dla R.Sikorskiego naduycie link skomentuj Ezechiel 18.12.2012 12:53:54 Chodakiewicz nastpny prorok i wyznawca bylejakoci w doktrynie. Prawda jest precyzyjna. Tu w tabelce ''Narodowoci oraz grupy etniczne'' jest 1 mln 862 ludnoci o narodowoci ''Nieokrelona''. http://pl.wikipedia.org/wiki/Polska A tu - ''Mniejszoci narodowe i etniczne w Polsce'' jest 7 tys ludzi przyznajcych si do narodowoci ydowskiej. http://pl.wikipedia.org/wiki/Mniejszo%C5%9Bci_narodowe_i_etniczne_w_Polsce Zydzi, to jedyny nard, ktry gremialnie i w sposb zorganizowany kamie. Jak dogada si z kamcami? Ponadto oni daj od Polakw dwch fundamentalnych rzeczy;1. rezygnacji z nauki Kocioa jako podstawy systemu prawnego. 2. Udziau wojsk polskich w izraelskiej wojnie prewencyjnej.

2 z 16

01.02.2013 12:55

Chodakiewicz: Dziewi powodw dla ktrych ydw na...

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cach...

Oba roszczenia uderzaj w nasz katolick tosamo, bez ktrej ten nard nie istnieje jako nard, ale jako zbir spoeczny o nieokrelonej tosamoci, ktry atwo podbi i zniewoli, albo rozpyn metod salami. To dziki tej tosamoci ryzykowalimy ycie swoje i rodzin za ydw. Jesli wic oni myl, e przehandlujemy nasz tosamo (dusz), to si myl. naduycie link skomentuj circonstance 18.12.2012 13:02:52 DOBRE SLOWA CHODAKIEWICZA. CZY PODA TEZ POWODY DO ZOSTAWIENIA W SPOKOJU POLAKOW? Slowa Chodakiewicza wydaja sie nieglupie. Czy poda on tez powody, dla ktorych Polakow nalezy zostawic w spokoju? naduycie link skomentuj Pan Marky 18.12.2012 14:17:45 @Pan Marky 14:17:45 :D) naduycie link skomentuj Almanzor 18.12.2012 14:26:27 Id wita, wic media wiruj jak tylko mog http://religia.onet.pl/publicystyka,6/spowiedz-to-nie-sad,52347,page1.html http://spoleczenstwo.newsweek.pl/religia-przyczyna-przemocy-wobec-kobiet-episkopat-polski-odpiera-ataki,99667,1,1.html http://wiadomosci.onet.pl/kiosk/sprawdz-iq-nazistowskich-przywodcow,5336956,0,fotoreportaz-maly.html naduycie link skomentuj tadman 18.12.2012 14:26:48 jeszcze jeden powd - Chodakiewicz nagrodzony przez ydw co mu tam dali jacy od Holokaustu czy co w tym stylu, om ile pamitam. Ja zaczem ostronie patrze na pana profesora gdy w ktrym numerze Najwyszego Czasu napisa co w tym stylu - eby wreszcie zaatwi kwesti odszkodowa dla ydw... Jak dla mnie, niech ten kole z Ameryki zostawi nas w spokoju i przestanie wrzuca te swoje sabe teksty naduycie link skomentuj zKO 18.12.2012 15:13:56 Zydzi s wykorzystywani przez Syjonizm i bd w yciu aowa swego postpowania, bo niejeden Holocaust ich dosignie, tak, e pozostanie ich tylu co pod grusz, jak przepowiedziaa im ich rodaczka Sybilla. naduycie link skomentuj Kazek39 18.12.2012 15:13:59 Postkomunizm ? Mamy rok 2012. wiatowa oligarchia nansowa, poprzez kilkuletni emisj pustego pienidza, spowodowaa zawalenie si wiatowej gospodarki, nie ponoszc za to adnej odpowiedzialnoci. Wadza politykw coraz bardziej staje si kcj, poddajc si bez oporu wpywom rnych grup nacisku, ignorujc ju prawie cakowicie interes rzdzonego przez nich spoeczestwa. Okrelanie tego zjawiska mianem postkomuny nie ma adnego sensu, bo takich grup nacisku jest bardzo duo, a mas spadkow PRL-u w rwnej mierze zagarny midzynarodowe koncerny, jak i politycy wszystkich opcji. Problemem jest kompletna apatia Polakw wobec coraz wikszego wyzysku i pozbawiania praw nabytych, z powodu ktrej nie stanowi oni adnej grupy nacisku, z ktr musiaby si liczy wadza. Kwestia ydowska, jest jednym z przejaww panujcej patologii, gdzie stosunkowo nieliczna mniejszo posiada ogromne wpywy w wiecie medialnym, ktre wykorzystuje na toczenie skutecznej wojny z nasz tradycj, histori i religi katolick oraz propagand nieuchronnoci panujcego stanu rzeczy. Fakt, e nasi politycy powaniej traktuj wito chanuka ni Boe Narodzenie jest demonstracj siy ydowskiego lobbingu. Jeeli do tego doda zakaz kwestionowania ydowskiej wizji historii II wojny lub penalizacj antysemityzmu trzeba stwierdzi, e ten akurat lobbing jest dla nas zarwno grony, jak i upokarzajcy. naduycie link skomentuj arfo 18.12.2012 15:21:23 Moe wystarczy wyczy ydw z ydokomuny ? ydw naley zostawi w spokoju ! Pan Chodakiewicz Ma suszno , ydzi nie s problemem w Polsce. Problem z ktrym naley si zmierzy to Postkomunizm. ydzi ,grupa etniczna o swojej religii,swojej kulturze i obyczajach nie jest w Polsce PRZELADOWANA.To jest nie dua stosunkowo i liczebnie w wikszoci zasymilowana albo prawie , nikt im nie przeszkadza, nie maluje gwiazd Dawida ,nie tucze macew na kirkutach ,maj swoje wita i je obchodz od chwili Zwycistwa Wasy i likwidacji Komuny. Po za nielicznymi Prowokacjami gdzie sprawcy s zawsze "Nieznani" - to nie Problem.Nic to w porwnaniu z komunistycznymi "Pogromami" lat 40 tych; w Kielcach , Radomiu, Krakowie, i wielu maych miejscowociach. Zreszt w tolerancyjnej religijnie i wielonarodowej Polsce Nigdy problem ten nie mia wielkiego znaczenia . Polacy "jakiegotam" stopnia pochodzenia ydowskiego czuj si Polakami mieszkajc w Polsce od stuleci i nie skar si na przeladowania. Dobrze jei tak si czuj. Problem to " Post komuna" dokadniej YDOKOMUNA i to zjawisko jest dla Polski wysoce szkodliwe antagonizujc Polakw jak i ydw ,mao chowajc si za tym problemem i tworzc "Polski Antysemityzm". Problem jak oddzieli ydw od Komuny? Albo moe Jak ich inaczej , t ydokomun albo ydw Nazwa. Bo moe Problem tkwi tylko i wycznie w nazewnictwie , jest trywialny i powierzchiowny a " Polski Antysemityzm" nieadnie pachnie i rozwiewa si po wiecie. naduycie link skomentuj koniecPOLSKI 18.12.2012 16:42:56 Upada kolejny lansowany latami "autorytet" Niech zamieszka w Izraelu gdzie na granicy przyszego frontu.

3 z 16

01.02.2013 12:55

Chodakiewicz: Dziewi powodw dla ktrych ydw na...


"Spoeczno ta jest bardzo pluralistyczna"

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cach...

Zaiste. czy ich choby tylko jedno. Nienawi do Polski, polskoci, Polakw i katolicyzmu, nigdy nie zaakceptuj Ruchu Narodowego w Polsce. "przeprowadzi odpowiedniej analizy spoecznoci ydowskiej, aby zidentykowa potencjalnych sprzymierzecw" Chtnie poznamy ich nazwiska, co prof Chodakiewicz sugeruje, kto jest sprzymierzecem z plemienia wybranego? ona Sikorskiego? naduycie link skomentuj Marek Kajdas 18.12.2012 17:27:33 naley ich zostawi w spokoju ale przed tym wywali do izraela tych wszystkich ktrzy szkodz, nie zapominajc wczeniej skasowa im majtkw i odebrania przywilejw emerytalnych naduycie link skomentuj kserkses 18.12.2012 18:08:50 ja bede kochal zydow, bede im sie klanial ale jest jedno ale!!!na listach wyborczych (jak sie znajda na nich )maja podac swoje prawdziwe nazwiska , to tak malo!!!nazywam sie Jan Nowakowski , z dziada pradziada i nie wstydze sie swojego nazwiska, natomiast nikt mi nie wmowi, ze Adas Michnik nie jest Aaronem Szechterem, a Kwach to nie Izaak Stoltzamn i dalej bardzo dluga lista osob ktore wstydza sie swoich prawdziwych nazwisk, ba wstydza sie swojego narodu, Czy to az taki wstyd byc Zydem???? naduycie link skomentuj parszek 18.12.2012 18:49:40 @parszek 18:49:40 a tu reszta kolegw z wadz RP wklejam cao.Nazwiska autentyczne (rodowe) niej wymienionych osb zostay ustalone w . oparciu o: 1) Dane tajne kartoteki ludnoci Polski przy Centralnym Biurze Adresw MSW (nr arch. 1/6526/1 data archiwacji 9.07.1984, nr rejestracyjny 14750-99 data rejestracji Wydz. III-2, SUSW Warszawa). 2) Dane ujawnione przez historykw w ich licznych publikacjach. 1. Jerzy Albrecht Finkelstein 2. Amsterdamski Saul Henrykowski 3. Stanisaw Arski Apfelbaum 4. Stefan Arski Artur Salman 5. Bronisaw Baczko Gideon 6. Leszek Balcerowicz Aaron Bucholtz 8. Jan K. Bielecki Izaak Blumenfeld 9. Bolesaw Bierut Rotenschwanz 10. Alef Bolkowiak Alef Gutman 11. Micha Boni Jakub Bauer 12. Jerzy Borejsza Beniamin Goldberg 13. Wiktor Borowicki Aaron Berman 14. Marek Borowski Szymon Berman jego wuj Jakub Berman 15. Stefan Bratkowski Blumstejn 16. Stanisaw Brodzki Bronstejn 17. Jan Brzechwa Jan Worobiec 18. Ryszard Bugaj Izaak Blumfeld 19. Zbigniew Bujak lewy syn rabina Maachowskiego 20. August Chekowski Dawid Cnajbaum 21. red. Kamila Chiliska Halpern 22. Wiesaw Chrzanowski Szymon Knopfstejn 23. Adam Cichocki Aaron Zigenbaum 24. Wodzimierz Cimoszewicz Dawid Goldstein 25. Bernard Cukier Kolski 26. Jzef Cyrankiewicz Izaak Cymerman 27. Marek Czekalski (prezydent odzi) Wachter 28. Tadeusz Daniszewski Dawid Kirschbaum 29. Ostap Duski Adolf Langer 30. Jan Dobraczyski (pisarz) Gutmacher 31. Ludwik Dorn Dornbaum 32. Andrzej Drzycimski Abraham Engel 33. Lech Falandysz Aaron Fleischman 34. Arkady Fidler Efroim Trusker 35. Pawel Finder Pinkus 36. Aleksander Ford Liwczyc 37. Wadysaw Frasyniuk Rotenschwanz 38. Jerzy Frydberg Izrael Frydberg 39. Bronisaw Geremek Berele Lewartow 40. Zoa Gomukowa Liwa Szoken 41. Henryk Goryszewski Jakub Glikman

4 z 16

01.02.2013 12:55

Chodakiewicz: Dziewi powodw dla ktrych ydw na...


42. Jan Grecki Muhlrad, dyr. gen. Min. Finansw 43. Wiktor Grecki Muhlrad,komandos z 1968 44. Maria Growska (sdzia) Sad lub Berger 45. Halina Grska Rasa Kugelschwanz 46. Alina Grafowska Rasa Rotensch 47. Hanna Gronkiewicz-Waltz Haka Grundbaum 48. Ryszard Marek Wroski Goldberger 49. Wiktor Grosz Izaak Medres 50. Jacek Groszkowski Hersz Herszkowicz 51. Leon Halban Blumenstok, prof. KUL-u 52. Aleksander Hall Miron Hurman 53. Marian Hemar jan Marian Herscheles 54. Jzefa Hennelowa Zyta Goldmond 55. Szymon Hirszowski Szymon Hirsz 56. Jzef Hubner Dawid Szwarc 57. Piotr Ikonowicz Dawid Goldsmith 58. Henryk Jaboski Apfelbaum 59. Jerzy Jakubowski Miszkatenblit 60. Ludwika Jankowska Luba Kowieska 61. Andrzej Jaroszewicz Aron Samet 62. Piotr Jasienica Lech Benar 63. Jerzy Jaskiernia Aaron Aksman 64. Mieczysaw Jastrun Agatstein 65. Tomasz Jastrun s. Mieczysawa Agatstein 66. Kalina Jdrusik Makusfeld 67. Roman Jury Chaim Szacht 68. Jarosaw i Lech Kaczyscy Kalkstein 69. Ida Kamiska Rachel, dyr. Teatru yd. w W-wie 70. Jan Karski (kurier AK) J. Kozielewski-? 71. Andrzej Kern Dawid Ginsberg 72. Jan Kobuszewski Weisleder 73. adm. Piotr Koodziejczyk Robert Cajmer 74. Grzegorz Koodko Samuel Hanerman 75. Maria Komar (generaowa) Riwa Zukerman 76. Janusz Korczak Henryk Goldszmit 77. Janusz Korwin-Mikke Ozjasz Goldberg 78. Jerzy Kosiski Josek Lewinkopf 79. Janina Kotarbiska Dina Steinberg, . prof. Kotarbiskiego 80. Mikoaj Kozakiewicz Jakub Kleinman 81. Helena Kozowska Bela Frisch 82. Stanisaw Krajewski Abel Kaimer 83. Hanna Krall Haka Rejchgold 84. Krzysztof Krl Aaron Rosenbaum 85. Marian Krzaklewski Dawid Zimmerman 86. Lucyna Krzemieniecka Wiera Zeidenberg 87. Edward Krzemie (dziennikarz GW) Wolf 88. Kunicki Goldnger 89. Kazimierz Kuratowski Kuratow 90. Zoa Kuratowska-Jaszuska Goldman 91. Jacek Kuro Icek Kordblum 92. Aleksander Kwaniewski Izaak Stoltzman 93. Jolanta Kwaniewska -Konty Kohn 94. Stanisaw Jerzy Lec Letz de Tusch 95. Janusz Lewandowski Aaron Langman 96. Olga Lipiska Fajga Lippman 97. Teresa Liszcz Rasa Lankamer 98. Jan Lityski Jakub Leman 99. Lubiejski Zygielman 100. ozowski Salomon Abramowicz 101. Aleksander uczak Dawid Lachman 102. Helena uczywo Chaber (ojciec), Guter (matka) 104. Aleksander Maachowski Jakub Goldsmith 105. Marek Markiewicz Samuel Moritz 106. Tadeusz Mazowiecki Icek Dikman 107. Jacek Merkel Samuel Nelken 108. Adam Michnik Aaron Szechter 109. Andrzej Milczanowski Aaron Edelman 110. Jerzy Milewski Dawid Machonbaum 111. Leszek Moczulski Robert Berman 112. Karol Modzelewski Samuel Mendel 113. Zygmunt Modzelewski Fischer 114. Jerzy Morawski Izaak Szloma 115. Stanisaw Nadzin Gutman

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cach...

5 z 16

01.02.2013 12:55

Chodakiewicz: Dziewi powodw dla ktrych ydw na...


116. Stefan Niesioowski Aaron Nusselbaum 118. Piotr Nowina-Konopka Haim Kromer 119. Ra Ochabowa Grunbaum 120. Andrzej Olechowski Mosze Brandwein 121. Jzef Oleksy Szymon Buchwio (emek) 122. Jan Olszewski Izaak Oksner 123. Janusz Onyszkiewicz Jojne Grynberg 124. Jerzy Osiatyski Szymon Weinbach 125. Janina Paradowska Rachela Busch 126. Jan Parys Haim Pufahl 127. Aleksander Paszyski Finkelstein 128. Mirosawa Payska Srula Kundelman 129. Lesaw Podkaski Izaak Freinkel 130. Ezdra Podlaski Rotenschwanz 131. Kazimierz Pomian Furman lub Rotenschwanz 132. Radkiewiczowa, ona min. Ruta Teitsch 133. Helena Radliska, prof.- Rajchman, Akad.Organ.S. Spo. 134. Mieczysaw Rakowski Mojesz Rak 135. Jan Regua Josek Mtzenmacher 136. Jan Maria Rokita Izaak Goldwicht 138. Adolf Rudnicki (pisarz) Schneider 139. Jan Rulewski Fikelman 140. Rutkowski Botwin 141. Hanka Sawicka Szapiro 142. Ryszard Setnik Szymon Bauman 143. Izabela Sierakowska Rebeka Sommer 144. Janusz Sityski Jakub Leman 145. Ernest Skalski Wilker lub Nimen 146. Skrzeszewski Fokenman 147. Krzysztof Skubiszewski Szymon Schimel 148. Wadysaw Sawny Rosenberg 149. Antoni Sonimski Stomma 150. Zenon Smolarek Izaak Zimmerman 151. Ewa Spychalska Salome Stein 152. Marian Starownik Symeon Steinman 153. Stefan Starzewski Gustaw Szusterman 154. Stanisaw Stomma Szaja Sommer 155. Micha Strk Baruch Steinberg 156. Julian Stryjkowski (pisarz) Pesah Stark 157. Jerzy Stuhr (aktor) Josek Feingold 158. Hanna Suchocka Haka Silberstein 159. Bolesaw Sulik Jakub Steinberg 160. Kalman Sultanik Chaim Studniberg 161. Irena Szewiska (sportowiec) I. Kirszenstein 162. Stefan Szwedowicz (brat Michnika) Szechter 163. Roman Szydowski Szancer 164. Wiesawa Szymborska Rottermund 165. Pawe piewak Stinger 166. Bolesaw Tejkowski Benio Tejkower 167. Jerzy Turowicz Jakow Turnau 168. Stanisaw Tuszewski Salomon Hardnik 169. Magda Umer (piosenkarka) Humer (crka zbrodniarza UB) 170. Jerzy Urban Josek Urbach 171. Mieczysaw Wachowski Jakub Windman 172. Henryk Walczak Zukerman 173. Lech Wasa Lejba Kohne 174. Dawid Warszawski Konstanty Gebert 175. Adam Wayk (poeta) Wagman 176. Andrzej Werblan Aaron Werblicht 177. Andrzej Wieczorkiewicz Hirsz Gelpern 178. Aleksander Wirpsza Leszek Szaruga 179. Dariusz Wjcik Dawid Wisental 180. Andrzej Wrblewski Andrzej Ibislauer 181. Ludmia Wujec Okrent 182. Jan Wyka Leopold Wessman 183. Roman Zambrowski Rubin Nusbaum 184. Janusz Zaorski Jakub Bauman 185. Andrzej Zoll Rojeschwanz, b. prezes Tryb. Konst. 186. Janusz Zikowski Izaak Zemler Wojskowi

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cach...

6 z 16

01.02.2013 12:55

Chodakiewicz: Dziewi powodw dla ktrych ydw na...


187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239.

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cach...

gen. Edward Braniewski Brandsteter gen. Jan Drzewiecki Holzer gen. Marian Graniewski Gutaker gen. Wiktor Grosz Izaak Medres gen. Artur Jastrzbski Artur Ritter (Niemiec) gen. Grzegorz Korczyski Kalinowski gen. Leszek Krzemie Maksymilian Wolf gen. Matejewski Kugelschwanz gen. Marian Naszkowski Wasser gen. St. Popawski Siergiej Grochow (Rosjanin) gen. Karol wierczewski Walter Goltz lub Tenenbaum gen. Leon Turski Tennenbaum gen. Mieczysaw Wgrowski Izaak Pustelman gen. Tadeusz Wilecki Waach gen. Zarako-Zarakowski Zarako, Nacz. Prok. WP gen. Janusz Zarzycki Neugebauer pk Micha Bron Bronstein, prac. MSZ pk dr Charbicz Marek Heberman, kom.Szpit.Woj.,Warszawa pk Otto Fiski Finkenstein, szef sztabu Suba Polsce pk Garbowski Caber lub Gruber, d-ca dyw. pk Gradlewski Goldberg, GZP WP pk Mieczysaw Kowalski Kohn pk Anatol Liniewski Liberman, prac. ASG pk Rosiski Rosenberg, DOW pk Rotowski Rotholtz, szef Zarz. S. Techn. WP pk St. Sokoowski Szabat, prac. WAP pk Pawe Solski Pinkus, szef S. Samoch. WP pk Szulczyski Szulcynger, d-ca puku pk W. Tykociski Tikotiner, attache wojsk. pk Wadlewski Waldman, dyr. Dep. Wojsk. w Min. Zdrowia pk arski Silberstein, prac. WAP ppk Jerzy Bryn Izrael Alter, prac. MSZ ppk Jan Dolanowski Dollinger, DOW ppk Adam aski Gutbrot, prac. ASG ppk Henryk Zieman Zysman, DOW mjr Roman Domanski Rosenstand, DOW mjr Marcel Kot Abram Sterenzys mjr Jzef liwiski Flaumenbaum, szef Wyd. Suba Polsce mjr Henryk Umiski Ke Filip Berski Badner, prokurator wojskowy Kazimierz Golczewski Bauman, Nacz. Prok. Wojsk. sdzia Franciszek Kapczuk Natanel Frau, Sd Wojsk. Wrocaw Maksymilian Litiski Lifszyc, Nacz. Prok. Wojsk. Lubiejski Zygielman, II Zarzd Jakub Lubowski Chase Smen, prok. Dep. S. Spraw. Jan Orliski Unterweiser, Prok. Wojsk. Henryk Podlaski Fink, Nacz. Prok. Wojsk. Rajski Rajgrodzki, II Zarzd Roman Rawicz Vogel, Najw. Sd Wojsk. Henryk Trojan Adler, II Zarzd Henryk Walczak Zukerman Zagrski Winter, II Zarzd Arnold Zaski Zakind, prac. Prok. Wojsk.

Pracownicy MSW 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. gen. Jzef Hbner Dawid Szwarc gen. Matejewski Kugelschwanc gen. Miecz. Moczar Mykoa Demko (Ukrainiec) Gen. Julian Polan Harasim, morderca sdowy gen. Roman Romkowski Natan Grinspan-Kikiel gen. Jzef Maria Raski Rosenzweig pk Leon Andrzejewski Ajzen Lejb-Wol, dyr. Gabin. Ministra pk Bielecki Moniek Buchman, szef WUBP Krakw pk Julia Brystiger Prajs pk Grecki Goldberg, dyr. Depart. IX pk Mieczysaw Mietkowski Mojesz Borowicki, doradca MSW pk Orowski Kugelschwanz pk Marian Reniak Marian Struyski pk Jzef Raski Josek Goldberg, dyr. dep. MBP pk Sienkiewicz Lewi, dyr. depart. pk Szeryski Szhnkman, prac. MBP pk Jzef wiato Izaak Fleischfarb, z-ca dyr. depart. X

7 z 16

01.02.2013 12:55

Chodakiewicz: Dziewi powodw dla ktrych ydw na...

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cach...

257. ppk Helena Woliska-Brus Ochsmann 258. mjr Adam Kornecki Dawid Kornhendler, szef WUBP Kielce 259. Antoni Alster Nauman, v-ce szef MBP 260. Barbara Giller Basze Lea, prac. MBP Lista znanych ydw majcych wpyw na rzdy w Polsce ( alfabetycznie) 1. Jacek AMBROZIEWICZ b. szef URM u Mazowieckiego 2. Bogusaw BAGSIK aferzysta, ukrad 4.5 mln.dol. 3. Leszek BALCEROWICZ b. V-Premier, Min. Finansw 4. Ryszard BUGAJ Przew.UP-zbiorow yd.-kom. 5. Zbigniew BUJAK Unia Pracy, agent w NSZZ Solidarno 6. Juliusz Jan BRAUN Unia Wol., Przew.Sejm.Kom.Kult. 7. Micha BONI b. Min. pracy, libera 8. Bogdan BORUSEWICZ Unia Wolnoci 9. Jan Krzysztof BIELECKI b. Premier RP Unia Wolnoci , 10. Marek BOROWSKI V-Premier, Minister Finansw 11. Andrzej CELINSKI Unia Wolnoci 12. Jerzy CIEMNIEWSKI Unia Wolnoci 13. Elbieta CHOJNA-DUCH V-Minister Finansw 14. Wiesaw CHRZANOWSKI b. Marszaek Sejmu, przew.ZChN 15. Izabela CYWINSKA b. Min. Kultury 16. Kazimierz DEJMEK Minister Kultury 17. Ludwik DORN Przew.. Poroz. Centrum 18. Andrzej DRAWICZ b. Prezes Radiokomitetu 19. Marek EDELMAN sztandarowa posta dzia. ydw 20. Lech FALANDYSZ z-ca Szefa Kancelarii Prezydenta 21. Dariusz FIKUS Red. Nacz.RZECZYPOSPOLITA 22. Wlasyslaw FRASYNIUK Unia Wolnoci 23. Aleksander GAWRONIK aferzysta 24. Bronisaw GEREMEK U.W. gwny ideolog Antypolonizmu. 25. Hanna GRONKIEWICZ-WALZ Prez. Narod. Banku Polskiego 26. Aleksander HALL Przew. Partii Konserwatywnej 27. Bogdan JASTRZEBSKI Wojewoda Warszawski 28. Andrzej JONAS Przew. Unii Wydawcw Prasy 29. Jarosaw KACZYNSKI Przew. Porozumienia Centrum 30. Lech KACZYNSKI b.Prezes Najw.Izby Kontroli 31. Wiesaw KACZMAREK Min.Przekszt.Wlasnosciowych 32. Stefan KAWALEC b. Dyr.w Min.Finans. Bank lski 33. Bronisaw KOMOROWSKI b. Wicemin. Obr. Narodowej 34. Marian KRZAK Przew. Zw. Bankow Polskich 35. Piotr NOWINA KONOPKA Unia Wolnoci 36. Waldemar KUCZYNSKI b. Min.Przek .Wasnoci 37. Zoa KURATOWSKA V-Marszalek Sejmu U.W. 38. Jacek Kuro 1948 Szczecin likw. ZHP czonek KC PZPR, organizator czerwonego harcerstwa , 39. Krzysztof KOZLOWSKI b. Minister Spraw Wewntrznych 40. Aleksander KWASNIEWSKI byy czl.KC PZPR, przew.SLD 41. Barbara LABUDA Unia Wolnoci 42. Jan LITYNSKI Unia Wolnoci 43. Bazyli LIPSZYC b. doradca Min.Finansow 44. Janusz LEWANDOWSKI b. Min. Przekszt. Wlasn. 45. Wojciech MANN waciciel Radia KOLOR 46. Ewa LETOWSKA b. Rzecz. Praw Obywatelskich 47. Maciej LETOWSKI zastpca red. naczelnego LAD-u 48. Krzysztof MATERNA wspwaciciel Radia KOLOR 49. Tadeusz MAZOWIECKI b.Prem., b.Przew. Unii Wolnoci 50. Adam MICHNIK Red. Nacz. GAZETY WYBORCZEJ 51. Wojciech MACIAG b. Wiceminister Finansw 52. Aleksander MALACHOWSKI V-Marszalek Sejmu,Unia Pracy 53. Witold MODZELEWSKI Wiceminister Finansw 54. Tomasz NALECZ Unia Pracy 55. Piotr NAJMSKI Przew.Klubu Atlantyckiego 56. Marek NOWICKI Kom. Hel. Praw Czlowieka 57. Malgorzata NIEZABITOWSKA b.Rzecz.Pras.Mazowieckiego 58. Micha OGOREK twrca Antypolonizmu 59. Janusz ONYSZKIEWICZ b. Min.Obr.Nar., Unia Wolnoci 60. Jerzy OSIATYNSKI b. Min. Finansow,Unia Wolnoci 61. Daniel PASSENT publicysta 62. Aleksander PASZYNSKI b. Minister Budownictwa 63. Andrzej POTOCKI Rzecz. Pras. Unii Wolnoci 64. Danuta PIONTEK byznesmenka, Part. Suchock. 65. Mieczyslaw RAKOWSKI b.I.Sekr.PZPR, b.Prem.PRL 66. Alicja RESICH-MODLINSKA prezenterka w TVP 67. Jan Maria ROKITA b. szef URM, Unia Wolnoci 68. Wiesaw ROZLUCKI Prezes Gieldy Pap. Wartosciowymi

8 z 16

01.02.2013 12:55

Chodakiewicz: Dziewi powodw dla ktrych ydw na...


69. Jan RUTKIEWICZ Burmistrz W-wa Srodmiescie 70. Tadeusz ROSS twrca Antypolonizmu 71. Ireneusz SEKULA aferzysta, b. V-Premier PRL-u 72. Ernest SKALSKI z-ca Red.Nacz. GAZETY WYBOR. 73. Krzysztof SKUBISZEWSKI b. Min. Spraw Zagranicznych 74. Marek SIWIEC Krajowa Rada Radiofonii I TVP 75. Andrzej SZCZYPIORSKI Literat, twrca Antypolonizmu 76. Hanna SUCHOCKA b. Premier, Unia Wolnoci 77. Marcin SWIECICKI b.czl.KC PZPR,Prez.W-wy, UW 78. Jacek SERYUSZ-WOLSKI Integracja d/s Europejskich 89. Tadeusz STRYJCZYK b.Min.Przem.,doradca Suchockiego 80. Grazyna STANISZEWSKA Unia Wolnoci 81. Szymon SZURMIEJ Przew.Sw.Federacji.Zydow Polskich 82. Anna SZULC Prezenterka TVP 83. Ewa SPYCHALSKA Przewodn. OPZZ 84. Jacek TAYLOR Unia Wolnoci 85. Jerzy TUROWICZ sztandarowa posta ydw w Posce 86. Witold TRZECIAKOWSKI b.Min.w rzadzie Mazowieckiego 87. Jerzy URBAN b.Przew.Radiokom.,b.Rzecz.Pras . rzadu PRL,red.nacz.tygodnika NIE 88. Kazimierz UJAZDOWKI Koalicja Konserwatywna 89. Janusz WAISS wspolwlasciciel Radia ZET 90 Piotr WIERZBICKI red. nacz. GAZETY POLSKIEJ 91. Andrzej WIELOWIEJSKI Unia Wolnoci 92. Henryk WUJEC Unia Wolnoci 93. Andrzej WOYCIECHOWSKI wlasciciel Radia ZET 94. Wojciech ZIEMBINSKI Str.Wiern.Rzeczypospolitej, agentura zydowsko niem. 95. Andrzej ZAREMBSKI b. Rzecz.Pras.Kr.Rady Rad.i TVP 96. Andrzej ZOLL Przew. Trybun. Konstytucyjnego. 97. Antoni MACIEREWICZ b. Min.Spr.Wew., Przew. Ak.Pol.

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cach...

Liste sporzdzono na podstawie Kartoteki Ludnoci Centralnego Biura Adresw MSW. Nr arch.: 1/6526/1; Data Arch.: 9.07.1984r.; Organ Rej.: Wydz. III-2SUSW W-wa;Nr Rej:. 14750-99;Data Rej.: 29.06.1969r. I CIEKAWOSTKA DLA WYTRWAYCH J) 4 miliony ydw zamieszkaych w Polsce jest czonkami wiatowej Federacji ydw wedug owiadczenia Szymona SZURMIEJ w Telewizji Warszawskiej. Udokumentowanych jest w zasobach archiwalnych MSW 2 miliony i 700 tysicy, w czym olbrzymia liczba ydw ukrywajcych swoje pochodzenie. Wikszo ydw zajmuje kluczowe stanowiska w masmediach, kulturze, polityce i gospodarce. ydzi twierdzili, ze w obozach zgino 3 ml 400 tys. czyli 100% ludnoci ydowskiej z przedwojennej Polski! Ostatnie kalkulacje podaj 110 tysicy. Przed i w 1939 roku ydzi polscy uszli przewanie do Zwizku Sowieckiego. Oni powrcili przebrani za II Dywizje Piechoty tzw. Wojska Polskiego. Jakub Berman i inni ydowscy zbrodniarze wojenni wprowadzili wadze zydokomuny terrorem. Wyszkoleni przez NKWD ydzi z Rosji tworzyli 70% iloci pracownikw i cale kierownictwo Urzdu Bezpieczestwa. Ludzie ginli jak za czasw bolszewickiej rewolucji w Rosji. Ponad 1 milion polskich patriotw przeszed przez cikie wiezienia i obozy pracy niewolniczej, jak w kopalni uranu w Kowarach. 1 milion 100 tysicy wywieziono do guagw w Zwizku Sowieckim, w tym co najmniej 300 tysicy inteligencji mogcej utworzy administracje pastwa. Nieokrelona liczb patriotw z AK, SZ., Bach i opozycje rozstrzelano, zamczono na mier lub latami trzymano w wizieniach. W walce z okupantem hitlerowskim zgino 10% stanu onierzy AK. Pod okupacja sowiecka zgino 90%. ydzi polscy szpiclowali i wyszukali opozycje polska i sporzdzili listy w Gminach ydowskich, wedug ktrych NKWD zlikwidowao polskich patriotw. W 1989 przeprowadzono holocaust na narodzie polskim postanowieniem tajnego rzadu ydowskiego, Sanhedrynu brukselskiego: Midzynarodowy Fundusz Walutowy zdewastowa kraj prywatyzacja i lichwiarskim zadueniem przeprowadzonym gownie przez ydw Sachsa i Sorosa. Obecna elita polityczna to dzieci mordercw, jak W. Cimoszewicz i M. Borowski. Ich rodowd polityczny to PKP PPR, PZPR, UW i , UP . Kiedy Natanyahu przyjedzie do USA, to spotyka si z organizacjami ydowskimi. Kiedy Cimoszewicz, KWASNIEWSKI przyjechali to tez, ale nie spotkali si z Kongresem Polskim i uchodcami polskimi. ydzi zmienili nazwiska, niektrzy nawet imiona rodzicw i obecnie pozuj na najlepszych Polakw. ydzi ksztacili si korzystajc z przywilejw w zydokomunie, a obecnie ksztac nastpny swj miot w prywatnych szkoach i uniwersytetach granicznych. Przykad: Hanna Suchocka (Haik Silberstein) lub K. Skubiszewski (Szymon Szimel). Hanna Suchocka (Haik Silberstein) uczestniczya w ostatniej konferencji Bilderbergow. Jej uzgodnienia tam SA trzymane w tajemnicy przed Polakami. Aaron Szechter (Adam Michnik) powiedzia w telewizji australijskiej, gdzie wystpi w jarmuce, ze ydzi w Polsce przygotowuj ekspansje i mog ja zrealizowa, gdy Polacy to stado tpych baranw.

9 z 16

01.02.2013 12:55

Chodakiewicz: Dziewi powodw dla ktrych ydw na...

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cach...

Wyniki wyborw ulgy dystorsji przez zawile i pokrtne ordynacje. Ksidz praat Henryk Jankowski postuluje, aby kandydat w wyborach musia okaza si wiadectwem, ze jest Polakiem wywodzcym si z conajmniej trzech pokole polskich i nie ze zdrajcw ojczyzny (nie daleko pada jabko od jaboni), eby Polska bya Polska. Na to istnieje precedens Anglii, Izraela, Japonii i Szwecji. Jednak ydzi kontroluj 90% prasy a take wydawnictwa, telewizj i radio i urabiaj opinie wyborcw propagand. Powoduj oni podwjnym standardem prawdy . Dezinformacja zamt w spoeczestwie, demoralizacje, podwaaj katolicyzm, z ktrego Narod czerpie swoja sile, poprzez sprzeciwianie si naukom Kocioa itd. W Polsce, jak w USA, obowizuje Political Correctness (poprawno polityczna). Gazeta Wyborcza i Nie to gazety ydowskie. ydostwo stworzyo pastwo w pastwie. Unia Wolnoci jest partia ydowska. Inne partie s zinltratrowane przez manipulatorw ydowskich. 2 tysice agentw Mosadu spenetrowao gospodark i polityk. Plany ydw: - wyniszczy kraj nansowo; - pozbawi 5 milionw pracownikw posad poprzez zrujnowanie zakadw pracy, nawet tych ktre przetrway od 1918 roku; - zrujnowa rolnictwo aby 3 miliony rolnikw emigrowao za chlebem; - oczyci kraj z inteligencji patriotycznej; - wyludni kraj innymi sposobami do liczby 15 milionw Polakw, ktrzy bd suy kolonizatorom ydowskim za wyrobnikw; - zwikszy opaty za uniwersyteckie studia i nauk w szkoach rednich, aby Polacy mieli tylko podstawowe wyksztacenie niezbdne do najemnej pracy w resorcie usug i pracy robotniczej wedug schematu wypracowanego na Palestyczykach. To tylko krtki rys naszej najnowszej historii, ale warto go pozna i z t wiedz dokonywa wyborw. Opracowa Ryszard Nowak naduycie link skomentuj kserkses 18.12.2012 19:26:09 wanie wanie naduycie link skomentuj Spisek Teoretyczny 18.12.2012 19:54:08 @parszek 18:49:40 Z calym respektem... ... - zdaniem Macieja Miesesa, przedwojennego polskiego pisarza pochodzenia zydowskiego Nowakowski to nazwisko zydowskie. W swoim pomnikowym dziele pod tytulem "Polacy-chrzescijanie pochodzenia zydowskiego", wydanym w roku 1938 wspomniany autor podaje klucz do rozpoznawania nazwisk zydowskich w Polsce. Tak sie sklada, ze Twoje nazwisko znajduje sie na podanej tam obszernej liscie... naduycie link skomentuj vendaval 18.12.2012 21:38:31 @kserkses 19:26:09 Nie podniecabym si t list. Powielanie list niczego nie daje. Wiele osb z tej listy to Polacy ydowskiego pochodzenia, a ci drudzy to ydzi. Ja mam swoj prywatn list; mocno zastanawiajc. Cimoszewicz, Skubiszewski, Meller, Rotfeld, Geremek, Rosati, Bartoszewski, Olechowski, Orzechowski i Sikorski. No koteczki, co tych panw czy? naduycie link skomentuj tadman 18.12.2012 22:26:59 @tadman 22:26:59 "No koteczki, co tych panw czy?" byli pracownicy i ministrowie MSZ -u "Nie podniecabym si t list. Powielanie list niczego nie daje. Wiele osb z tej listy to Polacy ydowskiego pochodzenia, a ci drudzy to ydzi."

jak pokazuje historia ydzi byli przeganiani z kadego kraju w ktrym mieszkali, na przestrzeni wiekw doszo do wielu pogromw. pytanie czemu tak sie dziao? prawda ma t waciwo ze wczeniej czy pniej wypywa, a zazwyczaj wypywa w najbardziej nieoczekiwanym momencie. pogromy byy wynikiem poznania prawdy przez spoecznoci w ktrych yli ydzi. prawdy o krtactwie lichwie i ogromie zdrady. syjonici i ydzi nie s lojalni wobec kraju w ktrym yj. s lojalni wobec diaspory to ich pierwsza sia. niewiedza spoeczestw to jest ich druga sia wsplne skoordynowane dziaania jednoczenie na caym wiecie. Sia nr 3 dziaaj zawsze tak samo. tylko e teraz z wikszym rozmachem. cznikiem miedzy ydami a polakami ydowskiego pochodzenia jest szkodliwa dziaalno wymierzona w Polsk naduycie link skomentuj kserkses 18.12.2012 23:26:47 @kserkses 23:26:47

10 z 16

01.02.2013 12:55

Chodakiewicz: Dziewi powodw dla ktrych ydw na...

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cach...

Dla mnie Polak ydowskiego pochodzenia jest Polakiem, czyli kim kto identykuje si z etosem polskim. Czytaem kiedy w internecie pogld, e bezwzgldna lichwa spowodowaa pauperyzacj spoeczestwa, a to za sob pocigno niedoywienie, by nie powiedzie gd, a potem posza zaraza dumy, ktra, jak si szacuje, zmniejszya populacj Europy w XIV wieku o jakie 30%, a pniej nastpio w rewanu to o czym piszesz. naduycie link skomentuj tadman 19.12.2012 00:54:04 @kserkses 19:26:09 . Zapomnielicie towariszczu o waszych najwaniejszych ydach :)))) jak jaruzel, kiszczak, bolek, dukaczew, czempinski, bondaryk, 1 miller, 2 miller, seremet, tuskin, bul, nowak, kidawa, niesio, szejnfeld, wajda, arukowicz, J. mucha, kopacz, pawlak, grabarczyk, schetyna, halicki, janicki itd. :)))))) naduycie link skomentuj Zbigniew-Grzymski 19.12.2012 01:07:24 @Zbigniew-Grzymski 01:07:24 A i owszem wystpuj tu i tam, a mnie szo o http://pl.wikipedia.org/wiki/Czarcie_ko%C5%82o lub bdne koo czynnikw ograniczajcych. naduycie link skomentuj tadman 19.12.2012 01:28:03 @kserkses 19:26:09 KSERKSES, PRZYZNAJ SIE ZE TY TEZ JESTES JEDNYM Z NAS :) Kserkses, a Jana Pawla II i Walesy na twojej liscie ni ma? Bo ich tez niektorzy zaliczyli do narodu zydowskiego. Kserkes, a moze TY tez zaden ksekrses, tylko KSERKSZTAJN? Dopisz mnie, Marky'ego, do twojej listy - moj prawdziwy nick to MARKSZTAJN. :) naduycie link skomentuj Pan Marky 19.12.2012 01:42:47 Odnonie artykuu. W ogle szkoda czasu na jego czytanie. Jest gorszy ni typowy bekot. Po prostu z bdnych zaoe na skutek logicznego rozumowania autor wyprowadza bdne wnioski, ktre na wszelki wypadek zawar nawet w tytule. Jest to typowy sposb rozumowania w rodowiskach zwizanych z JKM szczeglnie. Jeszcze raz. Najpierw zaoenia, ktrym przeczy rzeczywisto i zdrowy rozsdek, przyjte jako rzecz oczywista. Drobne zaoenia. Nastpnie pasjonujcy i wysoce logiczny wywd doprowadzajcy do okrelonych, czsto niezgodnych ze zdrowym rozsdkiem wnioskw. Wwczas odbiorcy, zwaszcza modzi, przekonani logicznoci wywodu, przyjmuj absurdalne wnioski za zgodne z rzeczywistoci. naduycie link skomentuj AlexSailor 19.12.2012 06:33:43 @tadman 00:54:04 tak. jeeli jest lojalny wobec Polski a nie wobec izraela naduycie link skomentuj kserkses 19.12.2012 10:06:43 @tadman 00:54:04 Wicej ni 3 mln ydw zgino w Polsce i Polacy nie bd spadkobiercami polskich ydw. Nigdy na to nie zezwolimy. Bdziemy ich nka tak dugo, dopki Polska si znw nie pokryje lodem. Jeeli Polska nie zaspokoi ydowskich da, bdzie publicznie poniana i atakowana na forum midzynarodowym." Israel Singer Dnia 19 kwietnia 1996r. na Swiatowym Kongresie ydw Was Polakw nie bdzie, wy bdziecie zbiera jedzenie na mietnikach. My mamy wszystko rozpracowane; spokojnie, powoli, krok za krokiem. To jest zbyt bogaty kraj abymy go wam zostawili, to jest nasza ziemia obiecana. Nasza rasa jest Ras Panw. Jestemy witymi bogami na tej planecie. Rnimy si od niszych ras tak, jak one od insektw. Faktycznie, porwnujc do naszej rasy, inne rasy to bestie i zwierzta, bydo w najlepszym wypadku. Inne rasy s uwaane za ludzkie odchody. Naszym przeznaczeniem jest sprawowanie wadzy nad niszymi rasami. Nasze ziemskie krlestwo bdzie rzdzone przez naszego przywdc za pomoc elaznej pici. Masy bd liza nasze stopy i suy nam jako nasi niewolnicy." Menachem Begin, premier Izraela, laureat Pokojowej Nagrody Nobla. prawdziwe nazwisko mietek biegun http://pl.wikipedia.org/wiki/Menachem_Begin Polacy nie zdaj sobie sprawy z grozy sytuacji. Ma miejsce stopniowy demonta pastwa polskiego. Tragizm sytuacji pogbia fakt e odbywa si to przy obojtnoci a nawet za przyzwoleniem wikszoci obywateli. Jest to moliwe w przypadku gdy ogupione przez reimowe media spoeczestwo osiga taki stan e nie zdaje sobie sprawy ze swojej gupoty.

11 z 16

01.02.2013 12:55

Chodakiewicz: Dziewi powodw dla ktrych ydw na...

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cach...

Pewni siebie, przekonani, e opanowali ju wszystko w tym kraju. Dyktuj nam gdzie mamy prawo stawia krzye a gdzie nie, zgaszaj nieustajce roszczenia majtkowe, obdzielaj si polskimi orderami i smagaj nas oskareniami o szowinizm i odwieczny polski antysemityzm naduycie link skomentuj kserkses 19.12.2012 10:11:36 @tadman 00:54:04 czy tych te uwaasz za Polakw? naley powiedzie ze ydzi z bezpieki mordowali Polskich patriotw. znam z imienia i nazwiska i chtnie przedstawi. z imienia i nazwiska tego prawdziwego i przybranego. http://pl.wikipedia.org/wiki/Julia_Brystiger http://pl.wikipedia.org/wiki/Emil_Merz http://pl.wikipedia.org/wiki/Benjamin_Wajsblech http://pl.wikipedia.org/wiki/Salomon_Morel http://pl.wikipedia.org/wiki/Maria_Gurowska http://pl.wikipedia.org/wiki/J%C3%B3zef_Czaplicki http://pl.wikipedia.org/wiki/Helena_Woli%C5%84ska Alicja Gra ona Kazimierza Graa stalinowskiego prokuratora http://pl.wikipedia.org/wiki/Alicja_Gra http://pl.wikipedia.org/wiki/Kazimierz_Gra Gustaw Auscaler, Paulina Kern linka brak http://pl.wikipedia.org/wiki/Jakub_Berman http://pl.wikipedia.org/wiki/Alfred_Lampe http://pl.wikipedia.org/wiki/Ozjasz_Szechter http://pl.wikipedia.org/wiki/Stefan_Michnik http://pl.wikipedia.org/wiki/Mieczys%C5%82aw_Mietkowski http://pl.wikipedia.org/wiki/Wac%C5%82aw_Komar http://pl.wikipedia.org/wiki/Julian_Hochfeld http://pl.wikipedia.org/wiki/R%C3%B3%C5%BCa_Luksemburg http://pl.wikipedia.org/wiki/Adam_Kornecki http://pl.wikipedia.org/wiki/J%C3%B3zef_Unszlicht http://pl.wikipedia.org/wiki/J%C3%B3zef_R%C3%B3%C5%BCa%C5%84ski http://pl.wikipedia.org/wiki/J%C3%B3zef_%C5%9Awiat%C5%82o http://pl.wikipedia.org/wiki/Anatol_Fejgin http://pl.wikipedia.org/wiki/Juliusz_Burgin http://pl.wikipedia.org/wiki/Emil_Sommerstein http://pl.wikipedia.org/wiki/Marek_Fink http://pl.wikipedia.org/wiki/J%C3%B3zef_Kratko http://pl.wikipedia.org/wiki/Zygmunt_Okr%C4%99t http://pl.wikipedia.org/wiki/Zygmunt_Braude http://pl.wikipedia.org/wiki/Micha%C5%82_Taboryski http://pl.wikipedia.org/wiki/Edward_Kalecki

12 z 16

01.02.2013 12:55

Chodakiewicz: Dziewi powodw dla ktrych ydw na...

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cach...

http://pl.wikipedia.org/wiki/Leon_Andrzejewski http://pl.wikipedia.org/wiki/J%C3%B3zef_Czaplicki http://pl.wikipedia.org/wiki/Micha%C5%82_Hakman http://pl.wikipedia.org/wiki/Ludwik_Przysuski http://pl.wikipedia.org/wiki/Leon_Rubinsztein http://pl.wikipedia.org/wiki/Aleksander_Wolski http://pl.wikipedia.org/wiki/Roman_Romkowski ps kto wymyli komunizm i wcieli w ycie ? Moe rosyjski chop lub robotnik w fabryce? To dwaj ydzi Marks i Engels wykombinowali jak ydzi maja przej wadze na caym wiecie. http://pl.wikipedia.org/wiki/Karol_Marks rewolucja bolszewicka w rosji bya wywoana przez zydw. to oni za pomoc zmanipulowanych mas obalili cara i zapocztkowali w europie komunizm. http://pl.wikipedia.org/wiki/Lenin http://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%81azar_Kaganowicz http://pl.wikipedia.org/wiki/Trocki http://pl.wikipedia.org/wiki/Jakow_Swierd%C5%82ow http://pl.wikipedia.org/wiki/Moj%C5%BCesz_Uricki http://pl.wikipedia.org/wiki/Karol_Rade http://pl.wikipedia.org/wiki/J%C3%B3zef_Unszlicht http://pl.wikipedia.org/wiki/Kamieniew http://pl.wikipedia.org/wiki/Grigorij_Zinowjew http://pl.wikipedia.org/wiki/Gienrich_Jagoda naduycie link skomentuj kserkses 19.12.2012 10:27:59 @Zbigniew-Grzymski 01:07:24 towariszczu nie zapomniaem. nie rzucam oskare bez dowodw. jeeli takowe posiadasz przedstaw a uzupeni w kolejnym wpisie. naduycie link skomentuj kserkses 19.12.2012 10:32:38 @Pan Marky 01:42:47 aj waj. w ramach kuracji polecam mij dyskusj z pioterm tymochowiczem dostpn tu http://atowiec.nowyekran.pl /post/53339,aby-byc-nowoczesnym-polakiem-z-polskosci-najpierw-trzeba-sie-wyzwolic#comment_384885 naduycie link skomentuj kserkses 19.12.2012 10:39:09 @kserkses 10:39:09 DOKTOR KSEKRSZTAJN ? :) RE: aj waj.w ramach kuracji polecam --- Kserksztajn, w jakim celu mialbym czytac polecany przez ciebie artykul? Czy jest w nim cos, co chcialbys mi zakomunikowac? Jesli tak, to czemu nie zakomunikujesz mi tego tutaj, swoimi slowami? A jaka "kuracje" masz na mysli? Kserksztajn, czy uwazasz, ze twoje wypowiedzi maja zdolnosc lecznicza? A moze to po ich przeczytaniu nalezy sie kurowac, hm? naduycie link skomentuj Pan Marky 19.12.2012 13:27:11 @Pan Marky 13:27:11 panie MARKSZTAJN po przeczytaniu powyszego artykuu wraz z komentarzami zrozumie pan mj stosunek do "narodu wybranego" skd si wzi i dlaczego taki jest . i by moe przestanie wypisywa pierdoy ktre mi pan serwuje naduycie link skomentuj kserkses 19.12.2012 13:48:30

13 z 16

01.02.2013 12:55

Chodakiewicz: Dziewi powodw dla ktrych ydw na...


OSTATNIE POSTY
wicej POLITYKA

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cach...

Dlaczego politycy boj si dzieci?


Polacy zaakceptowali podwyszony wiek emerytalny. Jedni z wikszym entuzjazmem, drudzy z mniejszym stwierdzia Magorzata Kidawa-Boska, posanka PO. Ma racj. czytaj wicej rednia ocena: 5.0 Aleksander Piski03.11.20125 POLITYKA

Zwolnienie z pracy za krytyk "Gazety Wyborczej" bezprawne


Sd apelacyjny przyzna Markowi Krlowi 120 000 z odszkodowania za bezpodstawne rozwizanie przed dwoma laty umowy o prac przez AWR Wprost, wydawc Wprost. Firma zapowiada zoenie kasacji - podaj wirtualnemedia.pl. czytaj wicej rednia ocena: 4.8 Aleksander Piski14.08.20128 POLITYKA

Kamstwo Wojewdzkiego o Dmowskim


Kuba Wojewdzki wypowiedzia si na temat Romana Dmowskiego - podaje www.kompromitacje.blogspot.com . czytaj wicej rednia ocena: 4.7 Aleksander Piski12.08.201238

MOJE POSTY
wicej najnowsze najpopularniejsze Dlaczego politycy boj si dzieci? Aleksander Piski03.11.20125 Zwolnienie z pracy za krytyk "Gazety Wyborczej" bezprawne Aleksander Piski14.08.20128 Kamstwo Wojewdzkiego o Dmowskim Aleksander Piski12.08.201238 Giertych: "Amber Gold to bzdura. Zajmijcie si powanymi sprawami" Aleksander Piski11.08.201238 Zmar nastpca polskiego tronu Aleksander Piski10.08.201237 Cejrowski przeprasza za swoje zachowanie. I modli si o wicej pokory Aleksander Piski09.08.201231 Publicysta "Polityki":"Chowajmy nasz polsk modzie od maego biseksualnie" Aleksander Piski08.08.201238 Kto przeprosi Romana Giertycha? Szokujce dane o polskich szkoach Aleksander Piski05.08.201212 Medialny lincz pod dyktando Owsiaka? Aleksander Piski04.08.201240 16-letnia rekordzistka wiata z Chin zmodykowana genetycznie? Aleksander Piski02.08.20127

MOJE KOMENTARZE
wicej Dane braem z Google Ad Words. Niestety nie mog da linka, bo to nie jest oglnodostpne narzdzie. Ale prosz sobie zaoy konto i zobaczy. "Polskie obozy koncentracyjne" - sukces akcji niemieckiego wywiadu Aleksander Piski 18.01.2012 00:40:48 Nie znam tych bada, wic nie jestem w stanie powiedzie na ile s wiarygodne. Ale ju z tego, co Pan napisa wynika, e w wikszoci tych krajw ( w g7 jest 7 krajw, a 4 z 7 to... Dlaczego Barack Obama nie inwestowaby w OFE? Aleksander Piski 31.12.2011 15:39:54 W takim razie poprosz o jaki dowd na potwierdzenie tezy, e konkurencja midzy OFE miaaby doprowadzi do lepszych

14 z 16

01.02.2013 12:55

Chodakiewicz: Dziewi powodw dla ktrych ydw na...

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cach...

wynikw. Ze zwykego rachunku prawdopodobiestwa wynika bowiem, e... Dlaczego Barack Obama nie inwestowaby w OFE? Aleksander Piski 30.12.2011 20:13:44 http://rybinski.nowyekran.pl/p ost/44288,oswiadczenie-w-spraw ie-wykorzystania-rezerw-dewizo wych Owiadczenie w sprawie wykorzystania rezerw dewizowych Aleksander Piski 22.12.2011 00:14:14 Wyjecha do USA ledwo kilka lat temu, wic nie sdz eby przesta si czu Polakiem. Zreszt nie jest to najistotniejsze, wana jest muzyka. Polski kompozytor podbija Hollywood Aleksander Piski 16.12.2011 00:14:00

ARCHIWUM POSTW
STYCZE 2013 Pn Wt r Cz Pt So Nd 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

SZUKAJ NA BLOGU
szukaj

TAGI
acta amber gold banki ceny euro euro 2012 francja grecja izrael kaczyski kara lis mieszkania narkotyki niemcy pis po podatek podatki podwyka polacy policja polska prezydent proces rosja rzd sprzeda szkoa sd tusk ue usa vat wizienie wyrok wywiad zus mier ydzi Regulamin FAQ Polityka prywatnoci

15 z 16

01.02.2013 12:55

Chodakiewicz: Dziewi powodw dla ktrych ydw na...


O nas Reklama Kontakt Technologi dostarcza: W3media.pl Copyright NowyEkran.pl 2013

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cach...

16 z 16

01.02.2013 12:55

You might also like