You are on page 1of 22

Esbecko-bolszewicka agentura w Episkopacie w PRL-bis...

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache...

To jest kopia z pamici podrcznej Google adresu http://salski.nowyekran.pl/post/66462,esbecko-bolszewicka-agentura-w-episkopaciew-prl-bis-prosi-o-wybaczenie-i-pojednanie-wspolpracownika-kgb-ps-michajlow-znanego-obecnie-jako-cyryl-i-patriarcha-moskwyi-wszechrusi. Zdjcie przedstawia stan strony z 15 Sty 2013 04:10:29 GMT. Aktualna strona moe wyglda inaczej. Wicej informacji Wskazwka: aby szybko znale wyszukiwane haso na stronie, nacinij Ctrl+F lub -F (Mac) i uyj paska wyszukiwania. Wersja tekstowa
Lubi to! 7,7 tys. 298

15 stycznia 2013 NowyEkran.pl

ANDY-AANDY
w treci autora szukaj LIFESTYLE EKONOMIA VA MEDIA NAUKA I SPOECZESTWO KULTURA I SPORT I PRAWO BANQUE WATCH TECHNIKA ZDROWIE

start POLITYKA

MODY POZOSTAE EKRAN Gorce tematy: Smolesk Akcja Windykacja Praca-porady Ogoszenia satyra Sklep Marsz Niepodlegoci Nowy Ekran TV NE YT RSS RELIGIE HISTORIA WOJSKO NIEKONWENCJONALNE PRACA ROZRYWKA LOKALNY DODAJ DO ULUBIONYCH WYLIJ WIADOMO 738 postw 4813 komentarzy

Serendipity
Andy-aandy - Niezaleny wdrownik po necie, czasem komentujcy... Ekstraktem komunizmu i jego natur, tak samo jak natur kadego komunisty i lewaka s: nienawi, mord, rabunek, okruciestwo i donos POLITYKA 23.06.2012 22:06 5 komentarzy

Esbecko-bolszewicka agentura w Episkopacie w PRL-bis prosi o "wybaczenie" i "pojednanie"


1 z 22 01.02.2013 13:01

Esbecko-bolszewicka agentura w Episkopacie w PRL-bis...

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache...

wsppracownika KGB ps. "Michajow" znanego obecnie jako Cyryl I, patriarcha Moskwy i Wszechrusi
Lubi to!
0

ZACHOWAJ ARTYKU POLE ZNAJOMYM

Z ust przedstawicieli Kocioa usyszelimy bekot o "fanatycznej sekcie bronicej krzya" i "bezrozumnych zwierztach". Wczeniej biskupi wystosowali homagium - gratulujc wyboru na prezydenta temu, ktry nienawici utorowa sobie t drog. Estaj akow, przeoony cerkwi w Strielno pod Sankt-Petersburgiem, namalowa i powiesi w swojej cerkwi ikon wyobraajc sowieckiego zbrodniarza Stalina w towarzystwie bogosawionej Matriony Moskiewskiej.

Esbecko-bolszewicka agentura w Episkopacie w PRL-bis prosi o "wybaczenie" i "pojednanie" wsppracownika KGB ps. "Michajow" znanego obecnie jako Cyryl I, patriarcha Moskwy i Wszechrusi
Trudno to nazwa inaczej ni prob o "wybaczenie" wnoszon do kata w imieniu milionw Polakw bestialsko zamordowanych przez komunistycznych zbrodniarzy w dodatku prob wnoszon m.in. przez sowieckich agentw dziaajcych wrd kleru jeszcze w PRL. Tak wic po sowiecko-komunistycznym cyrku zwanym "okrgy st" i odegranym przez sowieck agentur w PRL z bogoswieskiem agentw SB wrd ksiy mamy teraz kolejny bolszewicki cyrk... Czyli prob do sowieckich mordercw skadan przez ich agentw, tym razem w PRL-bis o wybaczenie przez katw ich oarom pewnie tego, e jako kaci musieli si ciko napracow mordujc miliony niewinnych Polakw... [sic!] Dopki Koci nie pozbdzie si z wasnych szeregw agentw sowieckich sub specjalnych w PRL, a wic tym samym osobnikw nie majcych adnych praw do wystpowania w imieniu milionw Polakw zamordownych przez komunistycznych zbrodniarzy nikt nie da Episkoptowi w Polsce prawa do wystpowania w imieniu oar sowiecko-komunistycznych masowych mordw... Tym bardziej, e ci agenci komunistycznych sub specjalnych w Episkopcie Polski musieliby prosi o "wybaczenie" innego agenta sowieckich sub specjalnych, ktry pomaga komunistycznym zbrodniarzom (tak samo jak sowiecka agentura wrd kleru w PRL) w ujarzmianiu wasnego spoeczestwa pod pozorem religii.... Andy

JAK KAMIE NAGROBNY


Aleksander cios, sob., 23/06/2012

2 z 22

01.02.2013 13:01

Esbecko-bolszewicka agentura w Episkopacie w PRL-bis...

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache...

Sierpniowa wizyta w Polsce Wadimira Michajowicza Gundiajewa - wsppracownika KGB pseudonim "Michajow" - znanego obecnie jako Cyryl I, patriarcha Moskwy i Wszechrusi, ma sta si przeomowym wydarzeniem w procesie pojednania polsko-rosyjskiego. Patriarcha, uwaany w Rosji za czonka ekipy Putina w przeszoci zajmowa si m.in. obrotem wyrobami tytoniowymi, wwoonymi do Rosji bez ca i skadowanymi w Monasterze Daniowskim oraz handlem rop naftow, czerpic z tych nielegalnych procederw milionowe zyski. 6 maja br. w kremlowskim soborze Zwiastowania Paskiego, Cyryl I odprawi naboestwo w intencji prezydenta Putina, modlc si o siy duchowe i zyczne, mdro oraz si ducha dla pana prezydenta. W tym samym dniu w centrum Moskwy tysice przeciwnikw Putina staro si z oddziaami OMON-u. Pobito wwczas setki osb, a wielu przedstawicieli opozycji trao do aresztw. Gdy kilka dni wczeniej przeciwnicy Putina prbowali odprawi naboestwo w moskiewskim soborze Chrystusa Zbawiciela w intencji: Bogurodzico przego Putina, nie zostali tam wpuszczeni przez grup aktywistw cerkiewnych i funkcjonariuszy milicji. Ta scena doskonale opisu obecn rol Rosyjskiego Kocioa Prawosawnego i stosunek jego hierarchw do reimu Putina. W opinii wielu analitykw oraz ludzi rosyjskiej opozycji, relacje Cerkwi z wadz kagebistw przypominaj dzi okres Zwizku Sowieckiego, a wsppraca hierarchii i pastwa jest tak gboka, e mona mwi o fuzji tych dwch porzdkw. Podczas wizyty Cyryla I w Polsce ma doj do podpisania Ordzia do Narodw Rosji i Polski wsplnego dokumentu Rosyjskiej Cerkwi i Episkopatu Polski, nad ktrym prace trway od ponad dwch lat. Sekretarz generalny Konferencji Episkopatu biskup Wojciech Polak poinformowa, e "Dokument ten jest przede wszystkim apelem skierowanym do wiernych obydwu Kociow: prawosawnego w Rosji i katolickiego w Polsce o wzajemne pojednanie, o poszukiwanie drg w kierunku ksztatowania nowej przyszoci pomidzy oboma narodami". Nie mam wtpliwoci, e wsplne ordzie hierarchw polskich i rosyjskich stanowi integralny element faszywego procesu pojednania - narzuconego Polakom od dnia tragedii smoleskiej i w sposb bezporedni wpisuje si w plan uczynienia z naszego kraju rosyjskiego dominium. Jest inicjatyw, ktr naley ocenia w perspektywie celw politycznych wyznaczonych przez grup rzdzc. Przez ponad dwa lata od mierci polskiej elity, Episkopat Polski nie odway si powiedzie Polakom, e obecna wadza ukrywa prawd o tragedii smoleskiej i w pakcie z kremlowskim ludobjc pozbawia nas resztek godnoci i suwerennoci. Nigdy nie usyszelimy apelu o rzetelne wyjanienie przyczyn tragedii ani gosu w obronie tych, ktrzy zginli na nieludzkiej ziemi. Nie powiedziano Polakom, kto ponosi moraln odpowiedzialno za wzniecanie kampanii nienawici i nie wskazano winnych niszczenia naszej pastwowoci. Gdy na Krakowskim Przedmieciu bito i lono obrocw krzya, a czowiek wybrany prezydentem rozpta wojn z symbolem chrzecijastwa - w stanowisku Episkopatu z dnia 12 sierpnia 2010 r. napisano: Modlcym si pod krzyem na Krakowskim Przedmieciu zwracamy uwag, e w zaistniaej sytuacji staj si, mimo swej najlepszej woli, politycznym punktem przetargowym stron koniktu, a z ust najwyszych przedstawicieli Kocioa usyszelimy nikczemny bekot o fanatycznej sekcie bronicej krzya i bezrozumnych zwierztach. Zaledwie miesic wczeniej, biskupi wystosowali swoiste homagium - niespotykane w historii polskiego Kocioa, gratulujc wyboru na urzd Prezydenta RP temu czowiekowi, ktry nienawici i faszem torowa sobie drog do tej najwyszej godnoci. Niech dobry Bg daje Panu Prezydentowi potrzebne siy i konieczne aski dla owocnego wypenienia tego zaszczytnego zadania. Polecamy Bogu osob Pana Prezydenta, Jego Rodzin i wszystkich wsppracownikw, yczc obtoci Boych darw na lata szczeglnej odpowiedzialnoci za Ojczyzn i wszystkich jej obywateli. napisano w licie Konferencji Episkopatu Polski z 5 lipca 2010 roku. Ton tego listu naleaoby porwna tylko z niedawnym wystpieniem Cyryla I i treci ycze skadanych Putinowi w moskiewskim soborze. W obliczu nieszczcia, jakie dotkno Polakw 10 kwietnia, podstawowy przekaz ludzi Episkopatu dotyczy pojednania z Rosj oraz podzikowa za yczliwo i wraliwo rosyjskiego ludu. Zaledwie tydzie po tragedii, sekretarz Konferencji Episkopatu Polski. bp Stanisaw Budzik wyrazi nadziej, e wsplne przeywanie katastrofy, jaka wydarzya si pod Smoleskiem bdzie nowym otwarciem, kamieniem milowym na drodze porozumienia i pojednania polsko-rosyjskiego i przypomnia, e hierarchowie polskiego Kocioa zinterpretowali tragiczne wydarzenia pod Smoleskiem jako okazj do pogbienia dialogu polsko-rosyjskiego. Gos ten Polacy usyszeli wwczas, gdy rosyjscy odacy niszczyli wrak samolotu, zacierali lady po smoleskiej tragedii i kamliwie oskarali polskich pilotw o spowodowanie katastrofy. Brzmia tym bardziej obudnie, e wadze Rosji nie tylko wsplnie przeyway mier naszej elity, ale zaprzeczay te odpowiedzialnoci za katyskie ludobjstwo i wesp z rosyjsk Cerkwi zawaszczay miejsce kani polskich ocerw, stawiajc na terenie Zespou Memorialnego w Lesie Katyskim Cerkiew Zmartwychwstania Chrystusa. Inicjatorem tej budowy by Cyryl I, a jej wykonanie snansowa koncern Rosnieft, zarzdzany przez ludzi KGB. Symbolem wsplnych de do zadekretowania pojednania z Rosj, bya decyzja wadz Archidiecezji Warszawskiej o ulokowaniu w

3 z 22

01.02.2013 13:01

Esbecko-bolszewicka agentura w Episkopacie w PRL-bis...

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache...

biurowcu nalecym do Archidiecezji siedziby Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia. Ta rzdowa instytucja zostaa powoana natychmiast po tragedii smoleskiej i na wzr komunistycznego TPPR u, ma zajmowa si ratykacj polsko-rosyjskiego dialogu i porozumienia. Ju sama zapowied podpisania Ordzia do Narodw Rosji i Polski obarczona jest wyjtkowo gronym faszem. W trakcie pogrzebu pary prezydenckiej na Wawelu, kard. Stanisaw Dziwisz przypomnia, e przed blisko pwieczem biskupi polscy wykonali prawdziwie proroczy krok w kierunku Niemcw, mwic do nich w imieniu narodu polskiego: ,,Wybaczamy i prosimy o wybaczenie! i doda: Musimy dorasta do wypowiedzenia tych samych sw wobec braci Rosjan. Wsplny dokument Rosyjskiej Cerkwi Prawosawnej i Episkopatu Polski jest przedstawiany obecnie jako akt historyczny, nawizujcy do Listu biskupw polskich do niemieckich z 1965 roku. Ordzie skierowane do narodw Polski i Rosji bdzie odpowiednikiem tego, co si stao w relacjach polsko-niemieckich w 1965 roku stwierdzi ks. Henryk Paprocki, rzecznik Kocioa prawosawnego w Polsce. Prba narzucenia takiej interpretacji kae przypuszcza, e mamy do czynienia z aktem historycznego faszerstwa, ktrego konsekwencje mog by wrcz nieobliczalne i trwale zaway na przyszoci Polski i polskiego Kocioa. Do przypomnie, e List biskupw polskich do niemieckich zosta poprzedzony autentycznym procesem pojednania i by odpowiedzi polskich hierarchw na wieloletnie starania strony niemieckiej. Wyprzedziy go dziaania kociow niemieckich, w tym Kocioa ewangelickiego, ktry w swym memorandum z 1 padziernika 1965 r. wzywa do zaakceptowania granic na Odrze i Nysie oraz do podjcia dziea pojednania Niemcw ze wschodnimi ssiadami. Wczeniejszym gestem intelektualistw ewangelickich byo tzw. memorandum z Tybingi - przedstawione deputowanym Bundestagu w roku 1961, nawoujce zachodnioniemieckich politykw do odejcia od idei rewizji granic. Okazj do podjcia procesu pojednania by przede wszystkim Sobr Watykaski II, dajc moliwo bezporedniego spotkania przedstawicieli Episkopatw obu krajw. Poprzedziy go wsplne wystpienia w sprawie beatykacji franciszkanina mczennika Auschwitz o. Maksymiliana Kolbe czy pielgrzymki niemieckich chrzecijan do miejsc zbrodni hitlerowskich w Polsce. Sowa przebaczamy i prosimy o przebaczenie podpisane m.in. przez kardynaa Stefana Wyszyskiego i biskupa Karola Wojty byy nie tylko aktem mdroci politycznej wczesnych hierarchw Kocioa, ale wypyway z gbokiego przewiadczenia, e istniej rzeczywiste warunki pojednania w tym jak najbardziej chrzecijaskim, ale i bardzo ludzkim duchu. Jeli wczesne wadze komunistyczne zareagoway z wciekoci na ordzie polskich biskupw to rwnie dlatego, e byo ono wyrazem ewangelicznej i chrzecijaskiej postawy. Kady, kto zna stan dzisiejszych stosunkw polsko-rosyjskich, musi wiedzie, e nie speniaj one adnego z warunkw koniecznych do prawdziwego pojednania. W wymiarze politycznym, historycznym czy religijnym - nie sposb nawet wskaza wydarzenia na miar inicjacji takiego procesu. Rwnie Rosyjska Cerkiew Prawosawna jest daleka od budowania relacji opartych na prawdzie, a wobec reimu kremlowskiego spenia dzi rol stronnika i wasala. Symbolem obecnych relacji moe by wypowied patriarchy Cyryla, ktry 4 listopada ubiegego roku, w ustanowione przez Putina wito Jednoci Narodowej, porwna wypdzenie Polakw z Moskwy w roku 1612 do zwycistwa nad hitlerowskimi Niemcami w 1945 roku. Trudno te uwierzy, by hierarchowie polskiego Kocioa nie dostrzegali roli Rosyjskiej Cerkwi i nie mieli wiadomoci, e za wsplnym stanowiskiem Ordzia stoi przede wszystkim interes pukownika KGB. Jeli warunkiem pojednania czowieka z Bogiem jest rachunek sumienia, al za wyrzdzone zo i mocne postanowienie poprawy nie inaczej wyglda droga do prawdziwego pojednania narodw i spoeczestw. Takich intencji nigdy nie byo i nie ma ze strony reimu Putina. Okres ostatnich dwch lat to czas zbrodni, cynicznego faszu i systemowej nienawici kierowanych przeciwko Polakom i naszym narodowym interesom. Najnowsze dzieje stosunkw polsko-rosyjskich s za histori kata i oary, a wszelkie prby ukrycia lub zamazania tych relacji stanowi zbrodni na narodowej pamici. Na czym zatem miaoby opiera si owo pojednanie midzy kocioami i narodami jeli nadal nie ma rachunku krzywd, poczucia winy ani woli poprawy? Jaki akt wybaczenia chc nam przygotowa polscy hierarchowie, gdy ukryto prawd o przyczynach tragedii smoleskiej, a Prawosawna Cerkiew wspiera czowieka odpowiedzialnego za mier naszych rodakw? Czy polski Episkopat zapomnia ju sowa Jana Pawa II, e ,,pojednanie nie moe by mniej gbokie ni sam rozam i nie pamita o habie pozorw pojednania?

4 z 22

01.02.2013 13:01

Esbecko-bolszewicka agentura w Episkopacie w PRL-bis...

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache...

Jeli hierarchowie polskiego Kocioa, po raz kolejny wska nam na wymiar wsplnego przeywania katastrofy, jaka wydarzya si pod Smoleskiem i w obecnych relacjach ka upatrywa nowy kamie milowy na drodze porozumienia i pojednania trzeba gono powiedzie, e bdzie to kamie nagrobny, ktry na dziesiciolecia przygniecie Polakw ciarem zniewolenia.

Tekst zosta zamieszczony w Warszawskiej Gazecie.


Cytowane za: blogmedia24.pl Tytu mj Andy.

Tagi: stosunki polsko-rosyjskie - histori kata i o ujarzmianiu spoeczestwa pod pozorem religii koci a stosunki polsko-rosyjskie stosunki polsko-rosyjskie stan stosunkw polsko-rosyjskich akt historycznego faszerstwa "ratykacj polsko-rosyjskiego dialogu i por kamliwie oskarali polskich pilotw rosyjscy odacy niszczyli wrak samolotu mord smoleski jako "okazja do pogbienia di bekot o fanatycznej sekcie bronicej krzya bito i lono obrocw krzya odpowiedzialno za wzniecanie kampanii niena wadza ukrywa prawd o tragedii smoleskiej wsplny dokument rosyjskiej cerkwi i episkopa podpisanie ordzia do narodw rosji i polski wizyta cyryla i w polsce relacje cerkwi z wadz kagebistw jak w zsrs rola rosyjskiego kocioa prawosawnego gundiajew wsppracownik kgb pseudonim "micha zgo naduycie | do obserwowanych

Wpisz adresy email oddzielajc Twj podpis spacj


skomentuj rednia ocena: 5.0 (2 gosy)

Pole znajomym

PRZECZYTAJ TAKE

ad. Imperium w krtkich spodenkach - Jana Engelgarda


czytaj wicej POLITYKA Marek Stefan Szmidt27.12.20126

Blogmedia24 list do abp. Jzefa Michalika Przewodniczcego KEP w sprawie Ordzia do Narodw Rosji i Polski
czytaj wicej POLITYKA Andy-aandy16.07.201212

KOMENTARZE
skomentuj

5 z 22

01.02.2013 13:01

Esbecko-bolszewicka agentura w Episkopacie w PRL-bis...

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache...

tow. Putin te awansowa na witego... Moskwa oczywicie ma swoich tow. "michnikw" ds. kanonizowania sowieckich zbrodniarzy *** 23 stycznia 2012 Ikona Wadimira Putina zapakaa I to mirr. Donis o tym powany rosyjski portal Moscow Times. Umieszczajc jednak sowo cud w cudzysowie. Bo faktycznie, dziwny to cud. http://swiatowidz.pl/?attachment_id=4901 W Rosji istnieje bowiem nieformalny kult Wadimira Wadimirowicza. Przewodzi mu Swietana Froowa, ktra wyznawcom kultu znana jest jako Matka Fotinia. Pani Swietana uwaa, e rosyjski premier i byy (a take przyszy) prezydent jest wcieleniem apostoa Pawa. Matka Fotinia jest nowoczesn kobiet i posiada swoj stron internetow. To wanie na niej ogosia cud. Uwaga! napisaa. Od czwartku, kiedy ikona Wadimira Putina zostaa odnowiona, zacza paka mirr. Bg daje nam wiadectwo swej askawej obecnoci. Niestety ani Putin, ani nawet Cerkiew prawosawna nie odniosy si do tych rewelacji. za: http://swiatowidz.pl/?p=4900 * naduycie link skomentuj Andy-aandy 24.06.2012 00:01:29 @Andy-aandy 00:01:29 Bardzo dzikuj za zamieszczenie tego tekstu. Jest bardzo wany. Pozdrawiam. naduycie link skomentuj amelka222 24.06.2012 03:27:56 @amelka222 03:27:56 64 lata temu, 24 czerwca 1948 roku, otoczony i ranny, rozerwa si granatem ppor. Tadeusz Zieliski ps. Iga. GLORIA VICTIS!. Ppor. Tadeusz Zieliski ps. Iga 64 lata temu, 24 czerwca 1948 r., otoczony i ranny, rozerwa si granatem ostatni dowdca polowy oddziau partyzanckiego wywodzcego si ze Zwizku Zbrojnej Konspiracji, ppor. Tadeusz Zieliski Iga. By on jednym z najbardziej zdeterminowanych w walce onierzy antykomunistycznego podziemia na Kielecczynie. O adnej innej zbrojnej grupie podziemia, funkcjonujcej w latach 1947-1948 na tamtejszym terenie, nie mwiono w krgach wadzy komunistycznej z tak obaw i respektem jak o oddziale Igy. Swoisty hod odda mu pk UB Stanisaw Waach, ktry w swoich wspomnieniach z okresu utrwalania wadzy ludowej nazwa ppor. Ig nieugita besti.(dopisek mj Kula Lis62 - Ten ubek i chazaroyd Stanisaw Waach to nie kto inny jak tate Tadeusza Waacha vel gen. Wileckiego znanego z pewnego obiadu. Czyli zgodnie z powiedzeniem: czym skorupka itd... lub jakie drzewo taki klin..itd... To samo mona o Petelickim, Czempiskim, Zacharskim i innych pomiotach POPw pisa.) Niewiele wiadomo o przedwojennych i wojennych losach Tadeusza Zieliskiego. Urodzi si 27 wrzenia 1927 r. w miejscowoci Gaj, gm. Skaryszew, pow. Radom. By synem Maksymiliana i Heleny, mia modszego brata Henryka (ur. 20 kwietnia 1930 r.), z ktorymi podczas wojny nadal mieszka w Gaju. Najprawdopodobniej od koca 1943 r. nalea do 1 komp. 72 pp Armii Krajowej, pod dowdztwem Michaa Gumiskiego ps. Cezar, ktry poleg w lutym1944 r. w leniczwce

6 z 22

01.02.2013 13:01

Esbecko-bolszewicka agentura w Episkopacie w PRL-bis...

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache...

Kobyli Las, podczas starcia z oddziaem Batalionw Chopskich Jzefa Abramczyka Tomasza, do ktrego doszo przez pomyk. Nie wiadomo czy bra udzia w akcji Burza, jednak po wkroczeniu Sowietw nie zoy broni i pozosta w podziemiu. W nocy z 4 na 5 sierpnia 1945 r. oddziay Armii Krajowej pod dowdztwem jednego z najsynniejszych dowdcw Armii Krajowej kpt. Antoniego Hedy Szarego przeprowadziy akcj rozbicia wizienia w Kielcach, w ktrej bra rwnie udzia Tadeusz Zieliski Iga. Mobilizacja do akcji obja onierzy z dawnego 3. pp leg. AK i 72. pp AK, m.in. pododdziay por. Stefana Bbiskiego Harnasia, ppor. Henryka Podkowiskiego Ostrolota, por. Henryka Wojciechowskiego Ska, ppor. Zygmunta Barkowskiego Zygmunta, ppor. Wacawa Borowca Niegolewskiego. Dla zabezpieczenia kwatermistrzowskiego dokonano dwch ekspropriacji w bankach w Warszawie i w odzi. Ostatecznie w nocy z 4 na 5 sierpnia 1945 r. kpt. Antoni Heda przeprowadzi na czele zgrupowania w sile 180-200 onierzy operacj opanowania i rozbicia wizienia. Aby dosta si do rodka budynku, trotylem wysadzono bram, a potem drzwi w celach. Uwolnionych zostao kilkuset winiw, ktrym grozio wywiezienie w gb Zwizku Sowieckiego. Po tej akcji Tadeusz Zieliski nadal pozostawa w konspiracji, ale dopiero od pocztku 1946 r. jego dziaalno zacza nabiera rozmachu. Pod koniec 1945 r., w ramach tworzenia struktur Zrzeszenia Wolno i Niezawiso, por. Franciszek Jaskulski Zagoczyk otrzyma rozkaz zorganizowania terenu radomsko kozienickiego. Od grudnia 1945 do lutego 1946 r. Zagoczyk by szefem referatu bezpieczestwa Zrzeszenia WiN w Obwodach Kozienice i Puawy, od lutego do maja 1946 r. komendantem Inspektoratu WiN Kozienice, a od maja do lipca 1946 komendantem Inspektoratu WiN, obejmujcego Obwody: Radom, Kozienice, Starachowice, Kielce i Koskie, pod kryptonimem Zwizek Zbrojnej Konspiracji (ZZK). Od koca 1945 r. Zagoczyk podporzdkowa ZZK szereg lokalnych grup samoobrony i samodzielnych oddziaw, m.in. znanego z akcji na wizienie w Radomiu ppor. Wodzimierza Kozowskiego Oriona, st. sier. Tadeusza Bednarskiego Ora, st. sier. Tadeusza Moryca Mciciela i ppor. Mariana Sadowskiego Dzidy. W skad ZZK weszy take walczce w ieckim oddziay Konstantego Koniusza Zapory i Tadeusza yckiego Beliny oraz dua grupa N.N. Sokoa. W styczniu 1946 r. w powiecie kozienickim zorganizowano okoo 10-osobow grup pod dowdztwem Stefana Nowackiego Zagry, ktra wkrtce podporzdkowaa si dziaajcemu z polecania por. Zagoczyka Jzefowi Rutkowskiemu Jantarowi. Po aresztowaniu Jantara przez UB w marcu 1946 r., dowdztwo nad grup ponownie obj Zagra. Zwikszajcy si w szybkim tempie stan osobowy grupy spowodowa trudnoci w dziaalnoci konspiracyjnej (brak odpowiedniej liczby kwater, melin) oraz kopoty organizacyjne. W zwizku z tym w kwietniu 1946 r. grup Zagry podzielono na dwa oddziay, liczce po okoo 20 onierzy. Na czele jednego nadal sta Nowacki, za nad drugim komend obj - wybrany na dowdc przez [] onierzy - ppor. Tadeusz Zieliski Iga. Aresztowanie Jantara spowodowao zerwanie kontaktw pomidzy grupami Zagry i ppor. Igy a Komend Inspektoratu ZZK. Zostay one nawizane ponownie prawdopodobnie w pierwszej poowie maja 1946 r., jednak formalnie oddzia ppor. Igy wszed w skad Zwizku Zbrojnej Konspiracji dopiero 13 czerwca 1946 r. Oddzia Zagry zosta na rozkaz por. Zagoczyka rozwizany w maju lub czerwcu, a jego czonkowie w wikszoci przeszli pod komend Igy. Na przeomie czerwca i lipca 1946 r. nastpia reorganizacja struktur bojowych ZZK, ktrej celem byo rozwizanie niektrych jednostek i uzupenienie stanu osobowego pozostaych. Pozostawiono cztery oddziay, przydzielajc je okrelonym obwodom. Obwodowi Kozienickiemu (krypt. KRO) przyporzdkowano oddzia st. sier. Tadeusza Bednarskiego Ora. W Obwodzie Radomskim (krypt. PPS), a szczeglnie w pnocnej czci powiatu radomskiego i na pograniczu z pow. opoczyskim, mia operowa ppor. Marian Sadowski Dzida. Obwodowi Ieckiemu (krypt. SL) przydzielono oddzia ppor. Tadeusza Zieliskiego Igy, ktry mia moliwo dokonywania akcji rwnie w poudniowej czci powiatu radomskiego. W Obwodzie Koneckim

7 z 22

01.02.2013 13:01

Esbecko-bolszewicka agentura w Episkopacie w PRL-bis...

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache...

(krypt. ZWM) dziaa oddzia podporzdkowany N.N. Sokoowi. Stany osobowe wymienionych oddziaw wahay si w granicach 30-40 osb, jednak miay one znacznie rozbudowan siatk terenow, co dawao moliwo szybkiego podwajania liczebnoci. Poza tym, niektre jednostki formalnie podporzdkowane Inspektoratowi ZZK miay wasne placwki, niezwizane ze strukturami obwodw i rejonw. Byo tak na pewno w przypadku oddziau ppor. Igy, co umoliwio mu pniej, po ujawnieniu oddziaw i siatki organizacyjnej ZZK, ponowne rozpoczcie dziaalnoci i funkcjonowanie a do poowy 1948 r. w oparciu o cz tych niezdekonspirowanych placwek. Stosowane przez ZZK metody walki a w zwizku z tym rwnie rodzaje akcji mona podzieli na dwie podstawowe: obronne i zaczepne, jednak czsto trudno jest wytyczy granice pomidzy dziaaniami o charakterze obronnym, a tymi uznawanymi zwykle za typowo zaczepne. Akcje odwetowe skierowane byy przede wszystkim przeciwko wszystkim funkcjonariuszom UB, kondentom i niektrym milicjantom, w zwizku z ich bezwzgldn walk z podziemiem. Podobny charakter miaa rwnie walka z pospolitym bandytyzmem i zabieranie broni osobom niezwizanym z konspiracj, co suyo ochronie ludnoci przed plag przestpczoci kryminalnej. Traktowanie oddziaw WP i onierzy KBW byo inne ni milicjantw, a szczeglnie funkcjonariuszy UB. Zastpca ppor. Igy (do 24 V 1946 r.) Mieczysaw Brewczyski miay stwierdzi, e u Zagoczyka by rozkaz, e nie wolno byo zabiera broni onierzowi Wojska Polskiego, mona mu ewentualnie zabra amunicj. Nie zawsze byo to przestrzegane, ale ju sam rozkaz jest wymowny. Jak wspomina ppor. Jerzy Buzon Jur, czasami podczas akcji pacykacyjnych z wykorzystaniem jednostek WP dochodzio do zawarcia niepisanej umowy o , niestrzelaniu do siebie. Unikano star z wojskiem lub strzelano w powietrze; byy te podejmowane jakie kontakty z wojskiem, ale bardzo ostrone. Brak woli walki ze strony jednostek WP podczas star z oddziaami podziemia zasygnalizowa w swoim wystpieniu, na posiedzeniu Wojewdzkiej Rady Narodowej w maju 1946 r., szef WUBP w Kielcach mjr Wadysaw Sobczyski mwic, e w czasie od 12 do 25 IV b.r. [1946] przeprowadzono wsplnie z wojskiem likwidacj band terrorystycznych [chodzi o oddziay podporzdkowane ZZK] []. Akcja nie daa takich wynikw, jak naleao, gdy biorce udzia w akcji wojsko nie naleycie wypeniao swe zadanie. Zachowanie onierzy WP w trakcie kwietniowej pacykacji powiatw radomskiego, kozienickiego i ieckiego nie byo tak naprawd czym wyjtkowym. Podobnie sytuacja wygldaa w caej Polsce. Najwiksz i najgoniejsz akcj przeprowadzon przez podziemie antykomunistyczne na Kielecczynie w 1946 r., w ktrej uczestniczy rwnie oddzia ppor. Tadeusza Zieliskiego Igy, bya walka pod Zwoleniem (pow. kozienicki) stoczona 15 czerwca 1946 r. Doszo do niej przypadkowo, poniewa celem zgrupowania byo uderzenie na PUBP w Kozienicach i uwolnienie aresztowanych. W operacji bray udzia oddziay: st. sier. Ora, sier. podch. Zenona Ochala Jastrzbia, ppor. Igy, ppor. Wodzimierza Kozowskiego Oriona, ppor. Tadeusza yckiego Beliny, pod oglnym dowdztwem komendanta Inspektoratu ZZK por. Zagoczyka. Wybrane do akcji oddziay, liczce cznie okoo 130 onierzy, rozpoczy realizacj tej operacji bojowej od zorganizowania na drodze Radom Zwole (w okolicach wsi Podgry) zasadzki, w ktr wpada kolumna 30 samochodw kierowanych przez onierzy Armii Czerwonej. Doszo do gwatownego starcia, w wyniku ktrego zgino bd odnioso rany prawdopodobnie kilkunastu czerwonoarmistw, a wikszo samochodw sowieckiej kolumny zostaa zniszczona. Zgrupowanie partyzanckie udao si w pozostaych dziewiciu samochodach w kierunku Zwolenia, gdzie partyzanci czasowo rozdzielili si na dwie grupy. Cztery pojazdy, dla opanowania miejscowego posterunku MO i Urzdu Pocztowego, zatrzymay si na krtki postj, za pozostaa cz partyzanckiego zgrupowania, ulokowana na piciu ciarwkach, wolnym tempem skierowaa si do Kozienic. Dziaania przeprowadzone przez partyzantw w Zwoleniu byy obliczone na zerwanie cznoci telefonicznej, aby informacja o walce pod wsi Podgra lub przejedzie kolumny samochodw wojskowych przez Zwole nie dotara do Kozienic przed rozpoczciem ataku na siedzib tamtejszej bezpieki. Wykonano je sprawnie i bez strat, po czym partyzanci operujcy w Zwoleniu natychmiast zaadowali si na samochody i ruszyli w lad za

8 z 22

01.02.2013 13:01

Esbecko-bolszewicka agentura w Episkopacie w PRL-bis...

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache...

pozosta czci zgrupowania. Ta za, w okolicach wsi Strykowice Grne, lecej kilka kilometrw od Zwolenia, natkna si na kilkudziesicioosobow jednostk onierzy Armii Czerwonej. Sowieci jako pierwsi zaatakowali partyzanck kolumn, uzyskujc dziki temu inicjatyw w pocztkowej fazie starcia. Pomimo silnego ognia prowadzonego przez wroga, partyzanci byskawicznie zeskoczyli z samochodw, zapadli w przydronym rowie i natychmiast zorganizowali obron. To uratowao ich od masakry. Wkrtce, nadal pod silnym sowieckim ostrzaem, rozpoczli odwrt w kierunku zachodnim, w stron poudniowego skraju Puszczy Kozienickiej. W czasie, gdy uwikana w walk cz zgrupowania partyzanckiego cofaa si pod naporem sowietw, pozostae jego siy te, ktrym przyszo zatrzyma si na kilka minut w Zwoleniu - dotary w rejon boju. Wchodzcy do akcji onierze ZZK szybko zajli stanowiska bojowe na skraju Puszczy Kozienickiej, dokd pod naporem wroga wycofywali si ich koledzy. Pod zbawcz dla cofajcych si partyzantw oson puszczaskich drzew doszo do poczenia si zgrupowania, co onierzom ppor. Oriona pozwolio odeprze suncy od strony szosy sowiecki atak i przej do natychmiastowego kontruderzenia. Pod silnym ogniem partyzantw napastnicy zaczli odwrt w kierunku szosy. W tej fazie starcia pado ich co najmniej kilkunastu. Straty sowieckie poniesione w dniu 15 czerwca 1946 r. w starciach z onierzami ZZK naley szacowa na 40 zabitych, 16 rannych i 5 zaginionych. Niestety, zwycistwo zostao okupione mierci siedmiu partyzantw ZZK. Zginli: Sylwester Rokita Czarny, Tadeusz Krawczyk Witold, Wadysaw Skrzypek Grony, Tadeusz Nowakowski Zajc, Jan Prygier Gob, N.N. Burza i N.N. Sowieci w zemcie za porak spalili w okolicznych miejscowociach co najmniej 28 domw i zabudowa gospodarczych. Ich odwet spad na Zwole, w ktrym spalono dziesi domw, a take na wsie Jedlanka, Karczwka, Strykowice Grne i ysocha. W nocy z 29 na 30 czerwca 1946 r. oddzia ppor. Igy przeprowadzi trzy akcje w miejscowociach Suliszki i Dzierzkwek (w pow. radomskim) oraz w Kowalkowie (pow. iecki), w ramach represji wymierzonych w organizatorw referendum ludowego, ktrzy najaktywniej pracowali na rzecz waciwego przebiegu i wyniku referendum, czyli po prostu odpowiedzialni byli za faszowanie wynikw. W Kowalkowie rozbrojona zostaa grupa ochronna i zabity funkcjonariusz UB, za w Dzierzkwku i Suliszkach rozbrojono kilku onierzy zabezpieczajcych lokale komisji. Jednym z najwikszych sukcesw oddziau ppor. Tadeusza Zieliskiego Igy okazaa si zasadzka zorganizowana w okolicach Modrzejowic na trasie Ia-Skaryszew. 18 lipca 1946 r. wpad w ni, przejedajcy przez wojewdztwo kieleckie w drodze na odpraw do Warszawy, ppk Alfred Wnukowski wraz z 15-osobow obstaw. Ten 26-letni ocer Armii Czerwonej peni funkcj dowdcy Wojsk Bezpieczestwa Wewntrznego na wojewdztwo rzeszowskie i nie byo to jego pierwsze spotkanie z ppor. Ig, w ktrego rce wpad kilka miesicy wczeniej. Za pierwszym razem po udzieleniu stanowczego ostrzeenia, aby zaprzesta dziaalnoci przeciwko niepodlegociowcom zosta zwolniony. Partyzanci nie wiedzieli wwczas, e Wnukowski w okresie okupacji niemieckiej by politrukiem sowieckiej Brygady im. 25-lecia Sowieckiej Biaorusi, dziaajcej na terenie Nowogrdczyzny przeciwko oddziaom AK. W wyniku walki, cz grupy, na czele z ppk. Wnukowskim zostaa wzita do niewoli, reszta ucieka. Wnukowski, jego adiutant i 6 onierzy KBW zostali rozstrzelani. W trakcie wymiany ognia mier poniosa rwnie ona Wnukowskiego - Irena Sztejmach, bdca wwczas w sidmym miesicu ciy. Niestety, dopiero po akcji partyzanci zorientowali si, e w ostrzeliwanej kolumnie samochodw bya kobieta. Ten tragiczny wypadek posuy pniej funkcjonariuszom UB do tworzenia mrocych krew w yach paszkwili oczerniajcych ppor. Ig, jakoby przed mierci na jego rozkaz ona Wnukowskiego bya bestialsko torturowana i zgwacona. Warto doda, e ppk. Wnukowski by najwyszym rang sowieckim ocerem polegym w walce z oddziaami polskiego podziemia antykomunistycznego, co moe uzasadnia wcieko i pniejsze komunistyczne kalumnie wypisywane np. w dzieach byego funkcjonariusza UB Stefana Skwarka, czy wspomniany ju obelywy przydomek nieugitej bestii, nadany ppor. Igle w pisanych (i wielokrotnie wznawianych) przez pk. UB Stanisawa Waacha wspomnieniach, ktry nota bene w swoich ksikach w podobnie ordynarny i kamliwy sposb miesza z botem take innych dowdcw niepodlegociowego podziemia (wczeniej biorc

9 z 22

01.02.2013 13:01

Esbecko-bolszewicka agentura w Episkopacie w PRL-bis...

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache...

udzia w ich likwidacji), m.in. mjr. Jzefa Kurasia Ognia, Stanisawa Ludzi Harnasia, kpt. Jana Dubaniowskiego Salw, mjr. Jana Tabortowskiego Bruzd, por. Stanisawa Marchewk Ryb, i wielu innych. 26 lipca 1946 r. na Zwizek Zbrojnej Konspiracji spad ciki cios, ktry okaza si by pocztkiem koca Inspektoratu. W nastpstwie zdrady jednego z partyzantw, funkcjonariusze UB aresztowali komendanta organizacji, por. Franciszka Jaskulskiego Zagoczyka. 2 sierpnia w Sawnie doszo do spotkania ppor. Wodzimierza Kozowskiego Oriona, ktry po aresztowaniu komendanta kierowa dziaalnoci bojow Inspektoratu, z dowdcami i dziaaczami Obwodu Radomskiego ZZK. W trakcie spotkania stwierdzi on, e naley skoncentrowa siy, ustali, gdzie siedzi Zagoczyk, a nastpnie [go] odbi. Przygotowania do zbrojnego uwolnienia por. Jaskulskiego zostay przerwane po kilku dniach, kiedy to kilka grup operacyjnych o manewrowym charakterze rozpoczo akcje przeciwko podziemiu, a uderzenia te okazay si niestety duo skuteczniejsze ni kilka miesicy wczeniej. W sierpniu 1946 r. ponownie do walki z podziemiem w powiatach radomskim i ieckim wkroczyy grupy z II batalionu 18. puku NKWD. Kierujcy siami represji w wojewdztwie kieleckim zdawali sobie spraw z zaistniaego przeomu w walce z podziemiem. Pomimo e jeszcze przez cay prawie sierpie 1946 r. dochodzio do star pomidzy patrolami i oddziaami lenych a jednostkami si represji, widoczne ju byy w tym miesicu oznaki wyczerpywania si dotychczasowych form i metod prowadzenia walki przez Inspektorat ZZK. Praktycznie ustaa dziaalno propagandowa, a wikszo star zbrojnych miaa charakter obronny. Wiksz inicjatyw wykazyway tylko oddziay funkcjonujce w Obwodzie Radomskim, w tym onierze ppor. Igy. 18 sierpnia 1946 r. jego oddzia star si z grup operacyjn z 2. pal WP w miejscowoci niedaleko Odechowa (pow. radomski), a natarcie partyzantw by tak skuteczne, e przeciwnik wycofa si w popochu [] a do Radomia. 22 sierpnia czteroosobowy patrol Igy wtargn do fabryki prochu w Pionkach i pobi sekretarza PPR, za dwa dni pniej zarekwirowano na trasie Radom-Zwole 11 sztuk trzody chlewnej. W drugiej i trzeciej dekadzie sierpnia 1946 r. coraz trudniejsza bya sytuacja oddziaw lenych ZZK podporzdkowanych wwczas ppor. Orionowi. Bezustanne obawy i akcje pacykacyjne powodoway coraz wiksze straty w ludziach. Aresztowany Zagoczyk przyj wysunit przez UB propozycj podjcia negocjacji na temat ujawnienia onierzy ZZK, w zamian za uwolnienie jego osoby i innych czonkw ZZK przebywajcych w wizieniach oraz za amnesti dla tych, ktrzy zdecyduj si ujawni. W toku negocjacji doszo do kilkakrotnych spotka midzy nim a pozostajcymi na wolnoci czonkami kierownictwa Inspektoratu. Na przeomie sierpnia i wrzenia 1946 r. osignito porozumienie w sprawie warunkw zakoczenia dziaalnoci przez ZZK i 6 wrzenia 1946 r. rozpoczo si ujawnianie oddziaw zbrojnych tej organizacji. W okresie kilku najbliszych tygodni ujawnio si co najmniej 500 jej czonkw i wsppracownikw. Wrd ujawnionych by rwnie oddzia ppor. Tadeusza Zieliskiego Igy. Poniewa proces ujawniania struktur ZZK by rozcignity w czasie, UB - dla utrzymania pozorw wykonywania ustale poczynionych z kierownictwem ZZK - w pierwszych dniach obowizywania porozumienia zdecydowao o wypuszczeniu kilkunastu podkomendnych Zagoczyka. Kilkunastu innych, sdzonych we wrzeniu 1946 r., otrzymao stosunkowo niskie wyroki, a wykonanie niektrych z nich zawieszono. Taki stan rzeczy nie trwa dugo. Zagoczyk nie tylko nie odzyska wolnoci, ale zosta skazany na kar mierci, ktr wykonano 19 lutego 1947 r., na dwa dni przed ogoszeniem amnestii. Zaznaczajcy si ju pod koniec wrzenia 1946 r. powrt ze strony aparatu bezpieczestwa do polityki represji w postaci aresztowa wrd ujawnionych spowodowa, e w poowie padziernika ppor. Tadeusz Zieliski Iga postanowi odtworzy oddzia i wrci do dziaa zbrojnych. Wpyw na t decyzj mia rwnie fakt, e w jego oddziale znajdowaa si grupa onierzy pochodzcych z kresw wschodnich. Problemy te tak opisa w swoich zeznaniach ppor. Franciszek Chojnacki Zawierucha: Za pierwszym czy drugim razem rozmawiaem z Ig na temat, dlaczego ci ludzie tak si wcz

10 z 22

01.02.2013 13:01

Esbecko-bolszewicka agentura w Episkopacie w PRL-bis...

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache...

gromadnie po ulicy [w Skaryszewie, po ujawnieniu we wrzeniu 1946 r.]. Odpowiedzia mi, e nie wie, co z nimi zrobi, bo ma kilkunastu ludzi zza Buga, a nie ma pienidzy, aby im da przed wyjazdem. Ludzie ci, mwi, nie maj rodzin. [] Mwi te, e on by po ujawnieniu nie zwolni swoich ludzi, ale sam si nie utrzyma. [] Ja mu ze swojej strony radziem, aby nie wiza adnego oddziau, bo szkoda krwi i e nic nie zrobi dobrego, e walka jest beznadziejna i e nie wiadomo waciwie, o co walczy. Ale nawet i przeciwnicy walki zbrojnej, do ktrych nalea Zawierucha, nie zaznali spokoju i nie mogli przystosowa si do nowych warunkw. Pierwsze aresztowania i nieudane prby dokonania ich miay miejsce ju pod koniec wrzenia 1946 r. To one wywary najwikszy wpyw na ponowne zorganizowanie przez ppor. Ig i Konstantego Koniusza Zapor oddziaw zbrojnych. W poowie padziernika 1946 r. w miejscowoci Gaj (pow. radomski) doszo do spotkania Igy z kilkunastoma jego byymi podkomendnymi (w tym kilkoma pochodzcymi zza Buga) i po przeanalizowaniu sytuacji odtworzono oddzia. By on mniejszy ni przed ujawnieniem i przez kilkanacie nastpnych miesicy stan jego wynosi 13-15 osb. Liczebno ta utrzymywaa si do koca 1947 r., poniewa na miejsce zabitych, aresztowanych lub opuszczajcych grup, werbowani byli nastpni. Oddzia zosta podzielony na kilkuosobowe patrole, ktrymi w rnych okresach dowodzili: Stanisaw Krj Litwin, Feliks Dbiec Wilk ( 14 VI 1948 r.), Antoni Szeliga Wicher ( 23 X 1948 r.) i Aleksander Myski Drgal ( 25 VIII 1950 r.), ktry doczy do oddziau Igy w drugiej poowie listopada 1946 r., po ujawnieniu si jego dotychczasowego dowdcy chor. Antoniego Owczarka Zygady (aresztowany kilka dni po ujawnieniu, zmar w komunistycznym wizieniu 6 II 1950 r.). Przez ostatnie miesice 1946 r. Igle podporzdkowany by rwnie oddzia Jerzego Bellona Cygana (w poowie 1947 r. skazany na kar mierci i stracony). Wikszo partyzantw bya uzbrojona w bro automatyczn, w tym kilka karabinw maszynowych, ktrej nie zdano w czasie ujawnienia. Oddzia, ktry mona okreli mianem kadrowego, skada si z osb o dugim stau partyzanckim i duym dowiadczeniu bojowym. Najwikszy jednak wpyw na jego funkcjonowanie przez nastpne prawie dwa lata mia sam ppor. Tadeusz Zieliski Iga. Wymaga od podkomendnych cisego przestrzegania przyjtych zasad konspiracji i dyscypliny, mia wyjtkowo rygorystyczny stosunek do swoich onierzy, tpi rwnie pijastwo. Za niewykonanie rozkazu lub inne przewinienia dostawao si pewn ilo batw, dodatkow wart lub te stjk pod karabinem. Kontakty ze wsppracujcymi z oddziaem milicjantami ze Skaryszewa utrzymywa najczciej sam. O planowanych akcjach wiedzieli tylko najbardziej zaufani ludzie. W ostatnich miesicach dziaalnoci (pierwsza poowa 1948 r.) konspiracja bya posunita do takiego stopnia, e mieszkacy okolicznych wiosek, ktrzy dostarczali partyzantom ywno, nie przynosili jej do miejsca kwaterowania w lesie, ale na jego skraj, skd odbiera je osobicie Iga lub jego zastpca Wilk. Podobna sytuacja miaa miejsce przy korzystaniu z noclegw w chopskich zabudowaniach. Rygorystyczne przestrzeganie zasad konspiracji powodowao, e w trakcie przesucha, zatrzymani czonkowie oddziau mogli spokojnie zeznawa tak, jak np. Kazimierz Czesnowski, ktry mwi, e z nazwisk nie znam adnego, poniewa kwaterowalimy po stodoach i z gospodarzami nie rozmawialimy [] noclegi i kwatery zaatwia Iga. Oddzia nie byby w stanie utrzyma si w terenie przez duszy czas, gdyby nie mia zorganizowanych wasnych placwek oraz grupy osb dorywczo z nim wsppracujcych, udostpniajcych tzw. meliny przelotne, dostarczajcych ywno i podwody. Ostoj grupy by Skaryszew w powiecie radomskim, nazywany przez partyzantw ppor. Igy ju w pierwszej poowie 1946 r. stolic, oraz okoliczne mniejsze miejscowoci. Do grudnia 1946 r. skrzynk kontaktow w Skaryszewie byo mieszkanie Marii i Tadeusza Kosowieckich. Inny punkt kontaktowy mieci si w sklepie przy ul. Sowackiego w Radomiu. Do zada placwek naleao zbieranie informacji o ruchach i dyslokacji oddziaw WP w terenie, MO i UB oraz wyszukiwanie agentury zajmujcej si rozpracowaniem podziemia. Patrole wysyane przez Ig przeprowadzay akcje w powiatach: radomskim, kozienickim, ieckim i kieleckim. Spotykay si one i wspdziaay z innymi samodzielnymi grupami partyzanckimi, w tym Wadysawa Frka Cichego i Konstantego Koniusza Zapory. Grupy Cichego i Zapory skupiay po okoo 10 osb. Pierwsza z nich nie bya zbyt aktywna i po

11 z 22

01.02.2013 13:01

Esbecko-bolszewicka agentura w Episkopacie w PRL-bis...

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache...

przeprowadzeniu kilku akcji zaopatrzeniowych w powiecie radomskim ujawnia si wiosn 1947 r., korzystajc z ogoszonej amnestii. Los grupy Zapory by podobny, z t rnic, e przed ujawnieniem miaa ona kilka star z milicjantami w powiecie ieckim. Natomiast podporzdkowany ppor. Igle patrol Antoniego Szeligi Wichra prawdopodobnie pod koniec 1947 r. usamodzielni si i przeprowadza akcje przeciwko funkcjonariuszom si represji w powiatach radomskim i kozienickim. Charakter dziaalnoci oddziaw oddaj fragmenty zezna Jerzego Bellona Cygana: Na pocztku listopada 1946 r. otrzymaem polecenie [od ppor. Igy] zorganizowania patrolu dywersyjnego na terenie pow. Kielce, uzbroi ten patrol i postara si o wyywienie ze spdzielni i z kas kolejowych. Patrol mj mg liczy najwyej 8 ludzi. Drugie polecenie by to zakres dziaania mojego patrolu i tak miaem likwidowa funkcjonariuszy UB wszystkich, funkcjonariuszy MO tych, ktrzy specjalnie api czonkw organizacji, za czonkw poszczeglnych stronnictw demokratycznych, ktrzy wsppracuj z UB i innych aktywnych czonkw tylko bi []. Ostatnie polecenie [to] by zakaz ujawniania si i zdawania broni. Ponadto przed styczniowymi wyborami patrol otrzyma od ppor. Igy polecenie likwidowania trjek wyborczych i przeszkadzania w pracy propagandzistom komunistycznym na terenie woj. kieleckiego. Prowadzono te wasn dziaalno propagandow, rozdajc ulotki polecajce gosowanie na list nr 1 (PSL) i odezwy do onierzy, nawoujce by nie brali oni udziau w walce z oddziaami podziemia. Innym rodzajem ulotek byy materiay uwiadamiajce, np. Dlaczego wybucho powstanie warszawskie lub piosenki o treciach antyrzdowych i antykomunistycznych. Rozlepiano je w wioskach powiatw ieckiego i kieleckiego, a podpisywane byy sowami WiN czuwa. Jednoznacznym przykadem charakteryzujcym dziaalno partyzantw, a jednoczenie pokazujcym jak absurdalne i kamliwe byy pniejsze propagandowe kamstwa, przypisujce im pospolity bandytyzm, jest protok przesuchania Henryka Kaczorowskiego z 13 stycznia 1948 r., ktry w nadziei na otrzymanie agodniejszego wyroku, prbowa przekona ledczego z UB, e nalea do zwykej bandy rabunkowej. W reakcji na tak lini obrony przesuchujcy funkcjonariusz zada nastpujce pytanie: Twierdzicie, e to bya zwyka banda rabunkowa, w ktrej wy bezporednio tkwilicie wic dlaczego wy i wasi wsplnicy dokonywalicie napady rabunkowe wycznie na spdzielnie, na sotysw, ktrzy ju zebrali podatki od gospodarzy, oraz na czonkw partii politycznych, uywajc nad nimi siy zycznej, tj. bicia, i groc kar mierci. Gdyby wam chodzio wycznie o zyski materialne, wic dlaczego nie dokonalicie napadu na jakiego zamonego gospodarza czy te kupca, ktrzy dysponuj grubsz gotwka pienidzy? Wytumaczcie to? Podobnie jak grupy w innych rejonach Polski, oddzia ppor. Igy na Kielecczynie rwnie przykada du wag do ochrony spoeczestwa przed pospolitymi bandytami, ktrzy bardzo czsto podczas rabunkw podszywali si pod partyzantw. Jednym z przykadw takiej dziaalnoci bya likwidacja 11 XI 1946 r., niedaleko Suliszek w powiecie radomskim, trzech ujtych przestpcw, ktrzy zajmowali si rabunkiem gospodarzy. O wydaniu wyroku ostatecznie przesdzi fakt pozostawiania przez nich po rabunkach pokwitowa z podpisem ps. Iga. Warto w tym miejscu zastanowi si nad przyczynami tak dugiej, jak na warunki woj. kieleckiego, dziaalnoci ppor. Igy i jego grupy. Czynnik osobistego zagroenia nie mg by jedynym motywem, gdy w przeciwiestwie do niektrych dowdcw i czonkw ZZK, nie opuci on zagroonego terenu, lecz pozosta w rodzinnych stronach. Wydaje si zatem, e istotne byy dwa powody. Pierwszy trzon oddziau tworzya grupa osb pochodzcych z kresw; niektrzy z nich byli dezerterami z ludowego Wojska Polskiego. Wyobcowanie i poczucie utraty rodzinnych stron oraz pami o sowieckich zbrodniach z lat 1939-1941 po agresji Armii Czerwonej, wpywaa na ich determinacj i zaangaowanie. Drugim czynnikiem bya gboka wiara tych onierzy w zmian sytuacji politycznej w Polsce w wyniku midzynarodowego koniktu, o czym zeznawa

12 z 22

01.02.2013 13:01

Esbecko-bolszewicka agentura w Episkopacie w PRL-bis...

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache...

jeden z ujtych przez UB onierzy Igy, Kazimierz Belica. Przytoczy on sowa ppor. Tadeusza Zieliskiego, ktry mwi im, e [...] obecnie chodzimy po lesie jak Pisudski ze swymi legionami ukrywa si po lasach, a potem wywalczy Polsk, tak jak i my kiedy bdziemy mieli dobrze, gdy niedugo wybuchnie wojna midzy Ameryk a Rosj, a wtedy zmieni si rzd w Polsce [...]. Nastpnie opowiada nam, eby w bojach z UB lub wojskiem bi si do ostatniego, nie poddawa si, a gdy brakuje amunicji, to ostatni kul zabi siebie, a nie da si zapa ywcem [...]. Od listopada 1946 r. do przeomu 1947 i 1948 r. (z przerwami na ujawnienie wiosn 1947 r. i czasowe zawieszenie dziaalnoci jesieni tego roku) oddzia przeprowadzi kilka akcji przeciwko milicjantom, np. z posterunkw w Botnicy i Gozdzie oraz czonkom PPR. W czasie amnestii z 1947 r., tj. w okresie marzec - kwiecie tego roku, wikszo partyzantw Igy - podzielona na mniejsze grupy - ujawnia si, cho sam dowdca najprawdopodobniej nie zdecydowa si na ten krok lub uczyni to pod faszywym nazwiskiem. Spokj nie trwa jednak dugo. Ju w maju Iga wrci do podziemia, a tak szybki powrt spowodowany by realn perspektyw aresztowa i represji w stosunku do ujawnionych. Walk podjto na nowo... Ju 12 czerwca 1947 r. oddzia by bliski odniesienia spektakularnego sukcesu. Opierajc si na informacjach wywiadu, zorganizowano zasadzk na komendanta wojewdzkiego MO mjr. Stanisawa Olszaskiego i szefa WUBP w Kielcach ppk. Jzefa Plut, ktrzy wyruszyli na inspekcj posterunku MO w Skaryszewie. Ppor. Iga do zmroku nie zatrzymywa adnych pojazdw, dopiero kiedy si ciemnio umiejscowione w trzech miejscach posterunki partyzanckie rozpoczy akcj. Zatrzymywano wszystkie przejedajce samochody, ktre uprowadzano do lasu i kontrolowano, jednak okazao si, e poszukiwani wysocy funkcjonariusze aparatu represji powrcili do Komendy Powiatowej MO w Radomiu pocigiem, a nie jak wczeniej planowano samochodem. W sierpniu 1947 r. oddzia Igy przeprowadzi najwiksz akcj ekspropriacyjn na trasie Powitne Odrzyw w powiecie opoczyskim. Po zatrzymaniu kilku samochodw skonskowano du ilo gotwki, jednak starcie z grupa operacyjn, jakie wywizao si bezporednio po tej akcji, spowodowao czasowe zawieszenie dziaalnoci zbrojnej. Jeden z onierzy oddziau Jan Kotecki, tak zeznawa w 1950 r. na ten temat: Iga da propozycj, aby band rozwiza, i dziaalno [] jest niemoliwa. Na propozycj [] zgodzilimy si i czonkowie bandy rozeszli si na swoje tereny. Po 2-3 miesicach ppor. Tadeusz Zieliski ponownie zebra swoich partyzantw. Sytuacja oddziau bya coraz trudniejsza. Powtarzajce si akcje nkania rodowisk sprzyjajcych lenym, rozbudowana siatka informatorw UB oraz systematyczne przeczesywanie zagroonych terenw przez jednostki si represji, skutecznie ograniczay baz i moliwoci dziaania kilkunastoosobowej grupy partyzanckiej. Do zwalczania oddziau ppor. Igy, wraz z bardziej samodzielnymi patrolami Wichra i Drgala, wadze bezpieczestwa przeznaczyy jednostk KBW w sile batalionu z siedzib w Radomiu, co byo ewenementem w skali wojewdztwa. Jednostka ta okrelana jako Grupa Operacyjna Radom, wsppracujc z aparatem UB i MO, prowadzia dziaania polegajce na tropieniu, ciganiu oraz patrolowaniu terenu w poczeniu z psychicznym i materialnym nkaniem rodowisk wsppracujcych z bandami. W ramach tych dziaa 30 stycznia 1948 r. w remizie OSP w Skaryszewie odbya si sesja wyjazdowa WSR w Kielcach, ktry za wspprac z oddziaem ppor. Igy skaza 17 osb na bardzo wysokie wyroki. Za samym dowdc oddziau Komenda Powiatowa MO w Radomiu wystawia list goczy. Dla sprawniejszego przeprowadzenia akcji przeciwko podziemiu utworzono podgrupy w sile plutonu lub druyny i rozlokowano je w miejscowociach powiatw radomskiego i kozienickiego, m.in. w Szydowcu, Wolanowie, Przytyku, Jedlisku, Stromcu, Dobieszynie, Skaryszewie, Kazanowie, Jedlni Letnisko i Kozienicach. Zaangaowanie tak ogromnych si i rodkw uwaano za konieczne, poniewa uznano (podobnie jak i w innych rejonach kraju, gdzie podziemie zbrojne jeszcze funkcjonowao), e w grupach zbrojnych pozosta element nie tylko najbardziej desperacki, ale i najbardziej dowiadczony w prowadzeniu walki i przestrzeganiu zasad

13 z 22

01.02.2013 13:01

Esbecko-bolszewicka agentura w Episkopacie w PRL-bis...

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache...

konspiracji, a sia jego wynikaa nie z liczebnoci, lecz przede wszystkim z posiadanej dobrze zorganizowanej sieci wsppracownikw spord miejscowej ludnoci. W materiaach rdowych brakuje dokumentw, ktre umoliwiyby statystyczne ujcie dziaalnoci grupy ppor. Igy, jednak w jednym z opracowa resortowych (z 1989 r.) znajduje si informacja, e grupy operacyjne z WUBP w Kielcach i powiatowych UBP w Kozienicach, Radomiu i Starachowicach przeprowadziy od maja 1946 r. do czerwca 1948 r. 28 akcji zbrojnych przeciwko patrolom ppor. Zieliskiego. W wyniku tych dziaa zgino 19 czonkw grupy, a 137 osb aresztowano (byli to przewanie wsppracownicy i osoby wspomagajce); skonskowano te 94 jednostki broni. Dziaania si represji spowodoway, e od poowy 1947 r. oddzia przebywa coraz czciej w lasach, kwaterujc w zbudowanych przez siebie szaasach. Prawdopodobnie jesieni tego roku partyzanci wykopali pierwsze bunkry, z ktrych zaczto korzysta coraz czciej. Znajdoway si one w lasach powiatu radomskiego w pobliu Kozowa, Suliszek, Polany i Jeziorna. W specjalnych kryjwkach, najczciej take w lasach, przechowywano bro i amunicj. Zapasy byy due. 5 lipca 1948 r. grupa operacyjna si represji odkrya niedaleko Jeziorna miejsce przechowywania amunicji, gdzie znaleziono 10 250 sztuk (153 kg) nabojw do pistoletw maszynowych. W 1948 r. wikszo dziaa oddziau ppor. Igy miaa ju charakter obronny. Byy to przewanie potyczki z grupami operacyjnymi przeprowadzajcymi obawy. Co jaki czas partyzanci dokonywali akcji zaopatrzeniowych. Czsto zmieniali miejsce pobytu, aby jak zeznawa Kazimierz Belica bdcy w oddziale do jego koca zmyli lady przed cigajcym nas wojskiem [], nigdy dugo nie przebywalimy w jednej miejscowoci, lecz przechodzilimy do innej i tak byo zawsze. Nie byli ju wtedy w stanie podj otwartej walki, dlatego te po starciu rozpraszali si po lesie, by po pewnym czasie dotrze do punktu odnalezienia si w razie ewentualnego rozbicia. Do poowy czerwca 1948 r. po kolei ginli najbardziej dowiadczeni onierze oddziau ppor. Tadeusza Zieliskiego Igy: Adam cki Ewa, Wadysaw Jachymowicz Maciek, Jzef Budzyski andarm, Feliks Dbiec Wilk, Walenty Woniak Wolny. Ujci zostali m.in. Ryszard Paliski bik i Zygmunt Pawowski migy. Nieuchronnie zblia si tragiczny koniec... 10 maja 1948 r. zgin andarm, za 14 czerwca 1948 r. w starciu niedaleko Skaryszewa polegli: zastpca dowdcy Wilk i Wolny, natomiast ppor. Iga zosta ranny. Po kilkudniowym ukrywaniu si, podczas ktrego miejscowi lekarze udzielali mu podstawowej pomocy medycznej, postanowi on rozformowa oddzia. Wraz z jednym z podkomendnych - Marianem Mirot ps. Listek - opuci powiat radomski, udajc si pieszo w kierunku Piotrkowa Trybunalskiego. 24 czerwca 1948 r. Listek ciko rani picego dowdc, chcc go najprawdopodobniej odda w rce UB, aby w ten sposb zrzuci z siebie wszelkie przestpstwa oraz obmy si z dotychczasowej dziaalnoci. Nastpnie sam odda si w rce funkcjonariuszy Urzdu Bezpieczestwa. Ciko ranny ppor. Tadeusz Zieliski Iga, wierny sowom kierowanym wczeniej do swoich onierzy - by nie zosta ujty ywcem rozerwa si granatem. Na pocztku lipca 1948 r. ujawnili si w Radomiu i zostali zatrzymani przez UB Jan Czy Pszczoa i Jan Wjcicki Komar. 23 padziernika 1948 r. na przedmieciach Radomia zagroony aresztowaniem, raniony Antoni Szeliga Wicher popeni samobjstwo. Aleksander Myski Drgal i jego partyzanci do sierpnia 1950 r. operowali na tych samych terenach co grupa ppor. Igy (m.in. powiaty: radomski, kozienicki, opoczyski) i znani byli okolicznej ludnoci. Wielu mieszkacw pnocnej Kielecczyzny udzielao im pomocy, pacc pniej za to pobytem w aresztach UBP i wizieniach. Pomimo nieprzerwanych dziaa operacyjnych, aparatowi bezpieczestwa przez kilka lat nie udawao si cakowicie rozbi grupy, a wok samego dowdcy wytworzy si mit czowieka niezwycionego. Dopiero 25 sierpnia 1950 r., w pobliu Kolonii Wawrzyszw w pow. radomskim, specjalna grupa funkcjonariuszy UB, udajca cichociemnych, doprowadzona przez zdrajc - Mariana Buka Zbycha - przeprowadzia udana

14 z 22

01.02.2013 13:01

Esbecko-bolszewicka agentura w Episkopacie w PRL-bis...

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache...

likwidacj Drgala i dwch jego onierzy: Zbigniewa Ejnenberga Powstaczyka oraz Zygmunta Chmielewskiego Lwa. Ostatnie strzay oddane do komunistw przez byego onierza oddziau ppor. Igy pady w poowie 1954 r. Odda je Jzef Bednarczyk Olcha. W czasie okupacji niemieckiej by onierzem AK, po wejciu Sowietw nie zoy broni. Uczestniczy w akcji rozbicia wizienia w Kielcach (z 3 na 4 czerwca 1945 r.) oraz wizienia w Radomiu (z 8 na 9 wrzenia 1945 r.). Nastpnie walczy w szeregach ZZK, w oddziale ppor. Tadeusza Zieliskiego Igy. Ujawni si w ramach lokalnej amnestii we wrzeniu 1946 r. Zagroony aresztowaniem wrci do podziemia i ponownie znalaz si w odtworzonym oddziale Igy. Po mierci dowdcy, w latach 1951-1954 ukrywa si w powiecie radomskim, jednak nie unika star z przedstawicielami si represji i prowadzi agitacj polityczn. Wielu mieszkacw radomskich wsi uwaao go za obroce ucinionych przez rzd. W wyniku zdrady 10 lipca 1954 r. wpad w zasadzk grupy operacyjnej UB i podczas prby przebicia si z okrenia poleg w walce. Dziaalno partyzantw ppor. Igy i zwizanych z nim patroli w latach 1947-1948, miaa powane skutki spoeczne i polityczne. O adnej innej zbrojnej grupie podziemia, funkcjonujcej jeszcze w tym okresie na Kielecczynie nie mwiono w krgach wadzy komunistycznej z tak obaw i respektem jak o bandzie Igy. Wynikao to po czci z jej negatywnego oddziaywania na struktury PPR, gdy czste ukazywanie si ludzi uzbrojonych wpywao ujemnie na rozwj [] partii, ktra jeszcze yje wspomnieniem terroru. Rwnoczenie aparat administracyjny i PPR przyznaway, e banda ma oparcie w niektrych gromadach oraz e wystpuje zjawisko ukrywania przestpstw w terenie przez chopstwo. Miao to due znaczenie, poniewa jak pod koniec 1947 r. stwierdzi w sprawozdaniu KW PPR w Kielcach: obiektywna sytuacja polityczna w naszym terenie zawsze sprzyjaa moliwoci odrodzenia si bandytyzmu politycznego. Biorc pod uwag utrzymujc si w krgach spoeczestwa atmosfer wojenn, obawiano si, e w jakim krytycznym momencie kadrowa grupa ppor. Igy moe rozwin dziaalno na znacznie wiksz skal. W sierpniu 1948 r., ju po mierci ppor. Igy i rozbiciu grupy, PUBP w Radomiu w przesanej do WSR w Kielcach charakterystyce oddziau stwierdza: Naley nadmieni, e banda Igy podczas swego istnienia bya wielk plag na terenie tutejszego powiatu [], paraliujc ad i porzdek w odbudowujcym si Pastwie Polskim. Do dzi nie wiadomo gdzie komunici pogrzebali ciaa ppor. Igy i wikszoci jego onierzy. By uczci ich oar, w 2001 r., dziki staraniom Fundacji Pamitamy, w centralnym punkcie Radomia wzniesiono i odsonito pomnik powicony onierzom Zgrupowania WiN dowodzonego przez mjr. Franciszka Jaskulskiego Zagoczyka, w tym rwnie ppor. Tadeuszowi Zieliskiemu Igle i jego polegym oraz pomordowanym podkomendnym. Niespena trzy miesice temu, 7 kwietnia 2012 r. w miejscowoci Dzierzkwek Stary gm. Skaryszew zosta odsonity i powicony kolejny pomnik upamitniajcy onierzy wykltych z oddziau ppor. Tadeusza Zieliskiego Igy. Inicjatorami budowy pomnika by wiatowy Zwizek onierzy Armii Krajowej Koo Skaryszew, Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew, Rada Miejska w Skaryszewie, Zwizek Wizniw Politycznych Okresu Stalinowskiego Okrg Radom, przy pomocy nansowej Rady Ochrony Pamici Walk i Mczestwa. Patronat nad budow pomnika objli m.in. Sekretrz Rady Ochrony Pamici Walk i Mczestwa - dr. Andrzej Kunert, Wojewoda Mazowiecki Jacek Kozowski, Biskup Polowy Wojska Polskiego Jzef Guzdek, Kierownik Urzdu ds. Kombatantw i Osb Represjonowanych oraz Dowdca Si Powietrznych. Decyzja o ulokowaniu pomnika na terenie PSP w Dzierzkwku Starym nie bya przypadkowa, gdy to wanie z tej miejscowoci wywodzio si kilku onierzy ppor. Igy, ktrzy polegli w walce z UB-KBW. Uroczystoci rozpocza Eucharystia celebrowana przez biskupa radomskiego Henryka Tomasika przy wspudziale kilku ksiy z miejscowych parai gminy Skaryszew. Uroczysto odbya si w penym ceremoniale wojskowym, w ktrej udzia wzia Kompania Reprezentacyjna Wojsk Lotniczych z Dblina oraz Orkiestra Dta Wojsk Lotniczych z Radomia. Wrd zaproszonych goci udzia wzi Stanisaw Oleksiak Prezes Zarzdu Gwnego ZAK. Uroczystego odsonicia pomnika dokonali Ireneusz Kumiga Burmistrz MiG Skaryszew, Leon Etwert Prezes Zarzdu

15 z 22

01.02.2013 13:01

Esbecko-bolszewicka agentura w Episkopacie w PRL-bis...

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache...

ZAK Okrg Radom oraz Kazimierz Kozie Prezes ZAK Koo w Skaryszewie. W uroczystoci wzio udzia wiele osb, zwaszcza czonkw rodzin pomordowanych lub polegych w walce. Jednym z uczestnikw by Jan Czy ps. Pszczka, jeden z ostatnich yjcych onierzy oddziau ppor. Igy. Pomnik zosta przekazany pod opiek miejscowej szkole w Dzierzkwku Starym. Na pycie pomnika wyryto nazwiska 18 onierzy wywodzcych si z terenu gminy Skaryszew, ktrzy oddali swoje ycie w latach 1945-1954 walczc z komunistycznym zniewoleniem.

Jzef Bednarczyk Olcha, lat 33 Bolesaw Bielecki Gomuka lat 23 Jzef Budzyski andarm, lat 31 Feliks Dbiec Wilk, lat 39 Jerzy Domagaa Mazur, lat 21 Wadysaw Jachimowicz Maciek, lat 21 Wadysaw Kozowski Orion , lat 24 Adam cki Ewa, lat 22 Mieczysaw Mkosa rubka, lat 22 Bronisaw Nobis Szczodry, lat 37 Henryk Saek Kolt, lat 21 Kazimierz Skipirzepa Baant, lat 22 Tadeusz Strzelecki Synek, lat 20 Jerzy Tyralski Boruta lat 20 Franciszek Urbaski Topr, lat 44 Jan Wolski Kwiatek, lat 28 Stefan Woniak Bierut, lat 20 Tadeusz Zieliski Iga, lat 21 GLORIA VICTIS! Autor: Grzegorz Makus Historyk, autor strony internetowej onierze Wyklci Zapomniani Bohaterowie [http://podziemiezbrojne.blox.pl] naduycie link skomentuj Kula Lis 62 24.06.2012 09:30:01 @amelka222 03:27:56 Ten ubek i chazaroyd Stanisaw Waach to nie kto inny jak tate Tadeusza Waacha vel gen. Wileckiego znanego z pewnego obiadu. Czyli zgodnie z powiedzeniem: czym skorupka itd... lub jakie drzewo taki klin..itd... To samo mona o Petelickim, Czempiskim, Zacharskim i innych

16 z 22

01.02.2013 13:01

Esbecko-bolszewicka agentura w Episkopacie w PRL-bis...

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache...

pomiotach POPw pisa.) naduycie link skomentuj Kula Lis 62 24.06.2012 09:30:51 @Kula Lis 62 09:30:51 Stanisaw Waach[ Kierownik Wojewdzkiego Urzdu Bezpieczestwa Publicznego w Kielcach ] yd Stanisaw Waach (ur. 30 kwietnia 1919, zm. 12 stycznia 1999) ocer GL i AL, dowdca Chrzanowskiego Okrgu AL, pukownik UB i MO.yciorys: Syn Szczepana. Od jesieni 1942 partyzant oddziau GL im. Jarosawa Dbrowskiego dowodzonego przez Stanisawa Barana. Od 1943 czonek byczyskiej grupy wypadowej, uczestniczy w akcjach kolejowych, m.in. w nocy z 24 na 25 listopada 1943 kierowa wykolejeniem transportu wojskowego na odcinku CikowiceBalin. Od 27 stycznia 1945 by zastpc szefa, a od 20 kwietnia szefem Powiatowego Urzdu Bezpieczestwa Publicznego w Chrzanowie, od 1 lutego 1946 peni funkcj szefa PUBP w Limanowej, od 1 kwietnia 1947 szefa PUBP w Nowym Sczu. 1 wrzenia 1948 zosta naczelnikiem Wydziau III Wojewdzkiego Urzdu Bepieczestwa Publicznego w Krakowie, a 1 maja 1952 inspektorem przy kierownictwie WUBP w Krakowie. Od 24 listopada 1952 by suchaczem Kursu Aktywu Kierowniczego przy MBP od 12 sierpnia 1953 w dyspozycji dyrektora , Departamentu Kadr MBP Od 15 sierpnia 1953 by zastpc szefa WUBP w Kielcach, od 1 . listopada 1954 zosta p.o. szefa WUBP w Kielcach. 1 stycznia 1955 zosta zastpc i p.o. kierownika WUdsBP w Kielcach, a od 1 grudnia 1955 szefem WUdsBP w Kielcach, od 22 listopada 1956 w dyspozycji dyrektora Departamentu Kadr i Szkolenia KdsBP Od 16 stycznia . 1957 zastpca komendanta wojewdzkiego Milicji Obywatelskiej ds. SB w Biaymstoku, od 1 sierpnia 1959 II zastpca komendanta wojewdzkiego MO ds. SB w Krakowie, od 15 marca 1969 I zastpca komendanta wojewdzkiego ds. SB w Krakowie, od 3 wrzenia 1974 w dyspozycji dyrektora Departamentu Kadr SB Ministerstwa Spraw Wewntrznych. Zwolniony z resortu 15 lutego 1976. Autor dwch propagandowych ksiek na temat podziemia niepodlegociowego "By w Polsce czas" (1965) i "wiadectwo tamtym dniom" (1976). W tych ksikach szkalowa antykomunistyczn opozycj zbrojn po II wojnie wiatowej, w tym dziaajcy na Podhalu oddzia Jzefa Kurasia "Ognia", w walce z ktrym Waach, jako funkcjonariusz UB, uczestniczy, oraz Stanisawa Marchewk "Ryb", przedostatniego partyzanta podziemia antykomunistycznego, ktry zgin w Polsce z broni w rku w 1957 roku. W 1969 odznaczony Krzyem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. Ostatnim by Jzef Franczak ps. Lalek(Lalu, Laleczka, Guciowa, uywa te nazwiska Jzef Babiski (ur. 17 marca 1918 w Kozicach Grnych, zm. 21 padziernika 1963 w Majdanie Kozic Grnych) sierant Wojska Polskiego, uczestnik wojny obronnej Polski 1939, pniej zwizany ze strukturami ZWZ-AK, ostatni onierz polskiego podziemia antykomunistycznego i niepodlegociowego.) naduycie link skomentuj Kula Lis 62 24.06.2012 12:27:10

OSTATNIE POSTY
wicej EKONOMIA I PRAWO

Olimpijskie ceny budowy drogi w Rosji 140 milionw dolarw za kilometr


A 200 mln z za kilometr kosztowaa budowa fragmentu obwodnicy Warszawy. O poow tasze byy autostrady budowane w Alpach oraz na bagnach Florydy. czytaj wicej rednia ocena: 5.0 Andy-aandy11.01.20136 HISTORIA

17 z 22

01.02.2013 13:01

Esbecko-bolszewicka agentura w Episkopacie w PRL-bis...

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache...

Konferencja prasowa nt. publikacji IPN: "ladami zbrodni. Przewodnik po miejscach represji komunistycznych lat 19441956"
Liczba oar zbrodni komunistycznych z lat 1944-1954 moe siga cznie nawet 50 tysicy zmarych i zamordowanych. Ponad 5 tysicy zostao skazanych przez sdy wojskowe na kar mierci. czytaj wicej rednia ocena: 5.0 Andy-aandy10.01.20130 SPOECZESTWO

Herbert Hoover o kreowaniu przywdcw oraz o tumie w "Amerykaskim indywidualizmie"


Jeeli demokracja ma zapewni sobie autorytety w dziedzinach moralnoci i religii oraz mw stanu musi stymulowa i wyania przywdcw z wasnego narodu. Przywdcy ludzi nie mog by uzupeniani poprzez wybr niczym krlowe pszcz. czytaj wicej rednia ocena: 4.3 Andy-aandy10.01.201312

MOJE POSTY
wicej najnowsze najpopularniejsze Olimpijskie ceny budowy drogi w Rosji 140 milionw dolarw za kilometr Andy-aandy11.01.20136 Konferencja prasowa nt. publikacji IPN: "ladami zbrodni. Przewodnik po miejscach represji komunistycznych lat 19441956" Andy-aandy10.01.20130 Herbert Hoover o kreowaniu przywdcw oraz o tumie w "Amerykaskim indywidualizmie" Andy-aandy10.01.201312 Dziennikarze III RP niczym sowieccy onierze zniewolenia Andy-aandy05.01.20133 Signijmy do tekstw i zobaczmy czyim przydupasem jest Opara... Andy-aandy04.01.201319 Podsumowanie IV edycji Szkoy Liderw Polonijnych Andy-aandy31.12.20122 Micha Karnowski: "Widok przyjaciela pana Grasia lejcego zy nad niepenym powodzeniem planu pacykacji mediw niepokornych bezcenny" Andy-aandy31.12.201229 POLSKI NETWORK Polonia na wiecie Andy-aandy31.12.20122 Sylvester Czopek zapisa ponad 1,5 mln dolarw schroniskom dla zwierzt Andy-aandy28.12.201218 Z Mariuszem Kamiskim o tych, ktrych tam nazywaj "Polaczkami", a tu "Sowietami" rozmawia Baej Toraski Andy-aandy23.12.20126

MOJE KOMENTARZE

18 z 22

01.02.2013 13:01

Esbecko-bolszewicka agentura w Episkopacie w PRL-bis...

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache...

wicej napisaa: "Oczywicie i tak j ma w obroy ale o tym nie wie albo nie chce wiedzie." Warto tu przypomnie opini Bronisaw Malinowskiego w wolnoci... Wolno jest w swej... Przemino z wiatrem Andy-aandy 12.01.2013 12:44:14 * Niestety, jest to tylko postkomunistyczno-bolszewicka "arystokracja" powstaa z rozkazu tow. Stalina, a ktrej pocztki zostay wykreowane gwnie z sowieckich zbrodniarzy, czyli... Przemino z wiatrem Andy-aandy 12.01.2013 01:53:33 ~ Wyrwana razem z paznokciami Stanisaw Michalkiewicz 4 czerwca 1992 roku premier Jan Olszewski, ktrego rzd obalaa wanie koalicja uczestnikw okrgego stou za prb... Przemino z wiatrem Andy-aandy 12.01.2013 01:24:12 ~ Herbert Hoover o kreowaniu przywdcw oraz o tumie w "Amerykaskim indywidualizmie" Posiadanie cech przywdczych jest cech indywidualn. Tylko jednostka moe samodzielnie... Przemino z wiatrem Andy-aandy 12.01.2013 00:28:35 npisa: "Dziki ci za inspiracj, nie miaem nazwy dla tej Ekonomii i teraz bd j nazywa Olimpijska Ekonomia." wietny pomys... Bo i grabie kraju przez rzdzc... Olimpijskie ceny budowy drogi w Rosji 140 milionw dolarw za kilometr Andy-aandy 11.01.2013 10:07:53

ARCHIWUM POSTW
STYCZE 2013 Pn Wt r Cz Pt So Nd 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

SZUKAJ NA BLOGU
szukaj

TAGI
"go z pomnika bolszewika" "nowy ekran" "uwaam rze" 11.11.11. antifa antypolonizm bolszewizm ewa stankiewicz gang byych esbekw grzegorz hajdarowicz ii wojna wiatowa informacja wojskowa jan piski jan piski szefem "uwaam rze" jan aryn

19 z 22

01.02.2013 13:01

Esbecko-bolszewicka agentura w Episkopacie w PRL-bis...

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache...

jarosaw marek rymkiewicz katastrofa smoleska katastrofa w smolesku komunizm marsz niepodlegoci michnikowszczyzna news nigeryjski szwindel nkwd nowy ekran pawe lisicki polityczna poprawno polityka polonofobia postbolszewickie mass media prl-bis rafa ziemkiewicz religia smolesk stan wojenny sawomir cenckiewicz tragedia smoleska tragedia w smolesku zbrodnia katyska onierze wyklci

ULUBIENI AUTORZY
wicej Granatowa Granatowa posty: 32 komentarze: 212 MacGregor MacGregor posty: 442 komentarze: 51 Akwedukt Akwedukt posty: 480 komentarze: 1309 Aleszuma Aleszuma posty: 215 komentarze: 15 Stanislas Balcerac Stanislas Balcerac posty: 661 komentarze: 1035 space space posty: 128 komentarze: 3513 Anna L. N. Gil Anna L. N. Gil posty: 11 komentarze: 4 lancelot lancelot posty: 814 komentarze: 3993

20 z 22

01.02.2013 13:01

Esbecko-bolszewicka agentura w Episkopacie w PRL-bis...

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache...

loktar loktar posty: 103 komentarze: 323

POLECANE STRONY
Strony patriotyczne http://patriotyczna.listastron.pl/ Hej-kto-Polak! http://hej-kto-polak.pl/wp/ onierze Wyklci - Zapomniani Bohaterowie Antykomunistyczne Podziemie Zbrojne po 1944 r. http://podziemiezbrojne.blox.pl/html Komendant. Jzef Pisudski i jego czasy http://osen.pl/ Blogmedia24.pl. Blogerzy o mediach i polityce http://blogmedia24.pl/ Pomnik. Smolesk. Komitet Spoeczny na rzecz budowy pomnika Lecha Kaczyskiego i 95 oar katastrofy pod Smoleskiem http://pomniksmolensk.pl/ Stowarzyszenia Rodzin Katy 2010 http://pomniksmolensk.pl/viewpage.php?page_id=4 Wirtualna Polonia. Portal w Szwecji. http://wirtualnapolonia.com/ Bibua. Pismo niezalene. Waszyngton, USA. http://www.bibula.com/ Solidarni 2010 http://solidarni2010.pl/ Antykomunistyczne Podziemie Zbrojne po 1944 roku http://podziemiezbrojne.blox.pl/2006/03/Antykomunistyczne-Podziemie-Zbrojne-po-1944roku.html Konspiracja antykomunistyczna i opr w kraju po II wojnie wiatowej (+ bibliograa) http://niezalezna.pl/4227-konspiracja-antykomunistyczna-i-opor-w-kraju-po-ii-wojnie-swiatowej Album. "onierze wyklci". Antykomunistyczne Podziemie Zbrojne po 1944 roku http://www.ipn.gov.pl/portal/pl/245 /8/Promocja_Albumu_34Zolnierze_wykleci34_Antykomunistyczne_Podziemie_Zbrojne_po_194.html Warszawska Gazeta http://www.warszawskagazeta.pl/index.php Ruch Spoeczny im. Prezydenta RP Lecha Kaczyskiego http://www.lechkaczynski.pl/ SKD ICH RD (Dziaalno sowieckich zbrodniczych tajnych sub takich jak IW, WSW, WSI, SB w PRL) http://niezalezna.pl/213-za-kulisami Smolensk-2010.pl http://smolensk-2010.pl Fundacja im. Brata Alberta ks. T. Isakowicz - Zaleski http://www.albert.krakow.pl/ Woy naszych przodkw ponad 800 unikalnych fotograi i materiaw http://nawolyniu.pl/

21 z 22

01.02.2013 13:01

Esbecko-bolszewicka agentura w Episkopacie w PRL-bis...

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache...

Polityczna poprawno jako ideologia nowego pastwa policyjnego, wrcz Orwellowskiego http://mojsiewicz.nowyekran.pl/post/60038,kaczynski-zapowiedzial-zwalczanie-politycznejpoprawnosci Informacje o manipulacjach w postbokszewickich mass mediach III RP http://solidarni2010.pl/news.php?id=9 nielubiegazety http://nielubiegazety2.blogspot.com/ Wiktor Suworow "Czy Hitler by uczestnikiem wielkiej wojny ojczynianej" http://Cirilla.nowyekran.pl/post/61666,zwiazek-sowiecki-rzadzony-przez-zbrodniarza-jozefastalina-nie-przyniosl-wolnosci-polakom Jak otyo zioami osadzi o. Grzegorz radzi... http://niespodzianka.nowyekran.pl/post/61807,ojciec-grzegorz-radzi-jak-otylosc-ziolami-osadzic Komunistyczny masowy morderca w todze sdziego kpt. Wodzimierz Ostapowicz http://salski.nowyekran.pl/post/61437,cezary-gmyz-o-braku-dekomunizacji-deubekizacjii-lustracji-oraz-o-agencie-turowskim#comment_474068 Prawicowa koncepcja pastwa doktryna i praktyka T. Cukiernik http://tomaszcukiernik.pl/ksiazki/prawicowa-koncepcja-panstwa-doktryna-i-praktyka/rozdzialy/ Ron Paul dla Johna Stossela 1/6: narkotyki, homosekualici, prostytucja http://www.youtube.com/watch?v=3KTwRSyCRPM&feature=player_embedded#! "Wojna na sowa, ktrej oar jest Polska http://janpinski.nowyekran.pl/post/62484,wojna-na-slowa Virtual Politics and the Corruption of Post-Soviet Democracy http://www.wilsoncenter.org/publication/virtual-politics-and-the-corruption-post-soviet-democracy "System wirtualnej demokracji panujcy w krajach postsowieckich http://romanzaleski.nowyekran.pl/post/62942,nasza-wirtualna-demokracja Regulamin FAQ Polityka prywatnoci O nas Reklama Kontakt Technologi dostarcza: W3media.pl Copyright NowyEkran.pl 2013

22 z 22

01.02.2013 13:01

You might also like