You are on page 1of 16

Od pukownika UB do Jacka Kuronia czyli jak na przes...

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cach...

To jest kopia z pamici podrcznej Google adresu http://salski.nowyekran.pl/post/70942,od-pulkownika-ub-do-jacka-kuronia-czyli-jak-naprzestrzeni-lat-hanbiono-imie-pewnego-dzielnego-gorala-rozwazania-o-pamieci. Zdjcie przedstawia stan strony z 19 Sty 2013 09:51:36 GMT. Aktualna strona moe wyglda inaczej. Wicej informacji Wskazwka: aby szybko znale wyszukiwane haso na stronie, nacinij Ctrl+F lub -F (Mac) i uyj paska wyszukiwania. Wersja tekstowa
Lubi to! 7,7 tys. 298

19 stycznia 2013 NowyEkran.pl

ANDY-AANDY
w treci autora szukaj LIFESTYLE EKONOMIA VA MEDIA NAUKA I SPOECZESTWO KULTURA I SPORT I PRAWO BANQUE WATCH TECHNIKA ZDROWIE

start POLITYKA

MODY POZOSTAE EKRAN Gorce tematy: Smolesk Akcja Windykacja Praca-porady Ogoszenia satyra Sklep Marsz Niepodlegoci Nowy Ekran TV NE YT RSS RELIGIE HISTORIA WOJSKO NIEKONWENCJONALNE PRACA ROZRYWKA LOKALNY DODAJ DO ULUBIONYCH WYLIJ WIADOMO 746 postw 4826 komentarzy

Serendipity
Andy-aandy - Niezaleny wdrownik po necie, czasem komentujcy... Ekstraktem komunizmu i jego natur, tak samo jak natur kadego komunisty i lewaka s: nienawi, mord, rabunek, okruciestwo i donos HISTORIA 12.08.2012 00:08 3 komentarze

Od pukownika UB do Jacka Kuronia czyli jak na przestrzeni lat habiono imi pewnego
1 z 16 01.02.2013 12:58

Od pukownika UB do Jacka Kuronia czyli jak na przes...

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cach...

dzielnego grala. Rozwaania o pamici


Lubi to!
0

ZACHOWAJ ARTYKU POLE ZNAJOMYM

List "Ognia" do zbrodniarza Bieruta: "Oddzia Partyzancki 'Byskawica' walczy o Woln, Niepodleg i prawdziwie demokratyczn Polsk. (...) Komunizm, ktry pragnie opanowa Polsk, musi zosta zniszczony".

Zdjcie: Pomnik w Zakopnem upamitnijcy Jzefa Kurasia ps. "Ogie" i jego podkomendnych zamordownych przez komunistycznych zbrodniarzy.

Od pukownika UB do Jacka Kuronia czyli jak na przestrzeni lat habiono imi pewnego dzielnego grala. Rozwaania o pamici

Zacznijmy sztampowo, od krtkiej noty o oplutym. Tytuowy dzielny Gral to urodzony w podhalaskiej wsi Waksmund, lecej kilka kilometrw od Nowego Targu, Jzef Kura "Orze", "Ogie" - partyzant antyniemieckiego, a od kwietnia 1945 r. antykomunistycznego podziemia. Jeden z najsawniejszych dowdcw polowych z okresu walki zbrojnej naszych przodkw z komunizmem. W lecie 1946 r. podlegao jego rozkazom kilkanacie oddziaw partyzanckich, w sumie ok. 600 partyzantw. Liczba czynnych wsppracownikw zgrupowania partyzanckiego "Byskawica", ktrym dowodzi, przekraczaa 2 tys. Tak pisa "Ogie" w licie do Bieruta z 14 listopada 1946 r.: "Oddzia Partyzancki 'Byskawica' walczy o Woln, Niepodleg i prawdziwie demokratyczn Polsk (...) Nie uznajemy ingerencji ZSRR w sprawy wewntrzne pastwa polskiego. Komunizm, ktry pragnie opanowa Polsk, musi zosta zniszczony". Oddziay podporzdkowane "Ogniowi" niepodzielnie panoway na terenie Podhala i Powiatu Tatrzaskiego, skutecznie paraliujc rozwj struktur partii komunistycznej, zwalczajc ubekw oraz gorliwych milicjantw, a take tpic bandytyzm. Kto wie czy nie najpeniej, a na pewno najkrcej, zasugi "Ognia" w walce z procesem skomunizowania Polski odda mimowolnie pewien dziaacz komunistyczny z Zakopanego, ktry na odbytej dnia 12 padziernika 1946 r. naradzie aktywu wojewdzkiego PPR sytuacj struktur partyjnych na swym terenie scharakteryzowa krtko: Partia (komunistyczna - przyp. GW) w konspiracji. "Ogie" zgin 22 lutego 1947 r. Otoczony przez grup operacyjn UB-KBW we wsi Ostrowsko, ssiadujcej z jego rodzinnym Waksmundem, nie chcc ywym dosta si w rce komunistw, wybra mier z wasnej rki. Ciao "Ognia" zostao zabrane przez komunistw do Krakowa. Tam lad si urywa. Do dzi nie wiadomo, gdzie je pogrzebano. Motywy takiego dziaania komunistw jasno przedstawi Kazimierz Jaworski, kierownik sekcji ds. Walki z Bandytyzmem w nowotarskim PUBP: "Nie chcielimy pochowa go na ziemi nowotarskiej, aby jego grb nie sta si miejscem manifestacji, skadania kwiatw itp." Na pocztek ta gar informacji o "Ogniu" niech wystarczy. Inne istotne elementy jego yciorysu przedstawi w dalszych partiach tekstu, w ktrych poddam konfrontacji dwa nieprzystajce do siebie wiaty: wiat faktw oraz wiat oszczerstw,

2 z 16

01.02.2013 12:58

Od pukownika UB do Jacka Kuronia czyli jak na przes...

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cach...

kierowanych na przestrzeni dziesitkw lat przeciwko postaci "Ognia", ktrych skromny wybr jest osi tego artykuu. Poniewa dla wrogw komunizmu "Ogie" ju za ycia by, i pozostaje nadal, postaci wrcz legendarn, warto przeledzi, jakimi metodami zohydzano jego posta. Powinno si przy tym pamita, e dla procesu odczowieczania "Ognia" nie byo przez cay ponad czterdziestoletni okres PRL-u adnej przeciwwagi. Nawet midzypokoleniowy przekaz rodzinny uleg co do zasady zerwaniu, z uwagi na uzasadnion obaw starszych, e jeeli dzieci w szkole powiedz na temat "bandyty" "Ognia" co kontra komunistycznej propagandzie, to zarwno one jak i ich rodzice bd z tego powodu w kopotach. Taki mechanizm dziaa, niestety, w odniesieniu do caego zjawiska zbrojnej walki z komunistami z drugiej poowy lat 40-tych i pocztku 50- tych ubiegego stulecia. Ale do rzeczy. Zerknijmy na pocztek do prasy komunistycznej z 1946 r. "Dziennik Polski", w numerze z 26 lutego 1946 r. ("Ogie" ma si wtedy jeszcze dobrze, przed nim blisko rok intensywnej walki z komunistami), w tekcie pod wielce wymownym tytuem "Czonkowie SS w bandach NSZ", powiconym przede wszystkim wanie "Ogniowi", donosi: "Jest to pseudonim znanego przed wojn koniokrada, psychopaty Jzefa Kurasia, ktry w czasie wojny prowadzi partyzantk na wasny rachunek, odznaczajc si szczeglnym sadyzmem wobec eksploatowanej ludnoci gralskiej. (....) Wadze bezpieczestwa posiadaj w tej chwili niezbite dowody wspdziaania band 'Ognia' i NSZ z czonkami SS". C, to ohydna, ale i toporna propaganda z pierwszego okresu socjalizmu wywaszczeniowego (czytaj te: rzdw partii komunistycznej). Podobnych tekstw na temat "Ognia" napisano wwczas wiele. Tak, w nieco tylko zmienionej tonacji, miao by jeszcze przez dugi czas. Przeniemy si teraz w koniec lat 70-tych, dokadnie do roku 1978. Oto szacowne Wydawnictwo Literackie Krakw wypuszcza na rynek wspomnienia Stanisawa Waacha "By w Polsce czas...." Autor to wysokiej rangi funkcjonariusz UB - w latach "utrwalania wadzy ludowej" szef Powiatowego Urzdu Bezpieczestwa kolejno w Chrzanowie, Limanowej i Nowym Sczu, nastpnie kierownik Wydziau III (przeznaczonego do walki z "bandytyzmem", czyli podziemiem niepodlegociowym) w Wojewdzkim Urzdzie Bezpieczestwa w Krakowie. Sw sub dla partii komunistycznej zakoczy w stopniu pukownika Suby Bezpieczestwa. Uczestniczy w akcjach przeciwko partyzantce "Ognia". To ju trzecie wydanie wspomnie Pana Pukownika, tym razem w nakadzie 20 ty. egzemplarzy. Czytamy w grnym rogu drugiej strony tej publikacji: "Ksika zatwierdzona przez Ministerstwo Owiaty i Szkolnictwa Wyszego (...) do bibliotek szk rednich". Warto zwrci uwag na krtki passus ze wstpu od autora: "Obok licznych uzupenie, w drugim wydaniu ksiki znalazy si dwa nowe wiksze fragmenty: rozdzia powicony postaci Jzefa Kurasia "Ognia", przywdcy znanej na Podhalu reakcyjnej bandy (...). Na przedstawienie w penym wietle dziaalnoci "Ognia" po wyzwoleniu zdecydowaem si z dwch wzgldw: tworzcej si legendy Kurasia - ofiary, zmuszonego do chwycenia za bro (...)" W ten oto sposb pukownik SB przyzna, e mimo trzydziestu z okadem lat szkalowania postaci "Ognia" z uyciem penej palety rodkw komunistycznej propagandy, przy ktrej wczorajszo - dzisiejszy medialny "przemys pogardy" wydaje si mieci w ramach wymaganego od dziennikarzy przez prawo standardu kwalifikowanej starannoci i rzetelnoci, nadal jeszcze pewna cz spoeczestwa, zachowuje o nim, wbrew woli partii komunistycznej i podejmowanym przez ni wysikom "edukacyjnym", dobre zdanie. Ju widz, e wspczesny opis "socjologiczny" tej grupy ludzi, sporzdzony przez jakiego wybitnego przedstawiciela "wsplnoty ludzi przyzwoitych" - mgby brzmie np. tak: "na t nieznonie banaln, bogoojczynian, zbudowan na nacjonalizmie i ksenofobii legend "Ognia" podatni byli i wwczas przede wszystkim osobnicy przynalecy do niewyksztaconej i sfrustrowanej niepowodzeniami yciowymi spoecznoci wiejskiej lub maomiasteczkowej z Maopolski, Podhala lub "ciany wschodniej", pozostajcy pod wpywem obskuranckiego kleru. Pan Pukownik UB zatroskany o wiadomo tych, nadal pogronych w ciemnocie historycznej rodakw, woy duo swojego bezpieczniackiego serca w kolejny paszkwil powicony zohydzeniu postaci "Ognia". W zamyle autora jego opowie miaa chyba sprawia wraenie zbudowanej na faktach. Miaa dawa czytelnikowi w realiach PRL-u '1978 poczucie, e obcuje on z przekazem w miar wiarygodnym.

3 z 16

01.02.2013 12:58

Od pukownika UB do Jacka Kuronia czyli jak na przes...

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cach...

Na chwil, wybaczcie Pastwo, przeka narracj Panu Pukownikowi: "Podniosa gow, spojrzaa wyej. Dwadziecia pi metrw przed ni, obok drogi, na supie telegraficznym wisiaa kobieta. Pod 'Wand' ugiy si nogi (...). Utkwia oczy w koyszce si bezwadnie ciao kobiety, w jej opuszczone wzdu ciaa rce i przekrzywion gow, z ktrej zdarto kolorow chustk i rzucona na nieg. Gralka. Nie znaa jej, chocia wiedziaa, e jest tutejsza. Widywaa j przedtem. Podesza jeszcze bliej. POWIESZONA BYA W CIY (podkr. - GW). Do kaftana miaa przypit kartk. Wyrok. Za wspprac z wadzami. 'Ogie' zawsze tak robi, eby mu nikt nie zarzuci, e zabija bez powodu. Przyjrzaa si i zdrtwiaa - kartka bya przypita jej agrafk. Widziaa 'Ognia' strzelajcego do ludzi, zabijajcego, ale to, co zrobi teraz, byo straszne i okrutne." Wystarczy tych [bolszewickiego UB przyp. Andy] kalumnii. Dla oddania mechaniki kamstwa naprawd wystarczy... Zanim przedstawi faktografi, chc zwrci uwag na zabieg zastosowany przez pana pukownika. Podaje on, e ta nieszczsna, ciarna kobieta zostaa powieszona za wspprac z wadzami. To uprawdopodabnia cae zdarzenie. Jej mier nie jest bowiem tylko nastpstwem tego, e miaa pecha i spotkaa na swej drodze psychopatycznego morderc Jzefa Kurasia - ale stanowi kar wymierzon za wspprac z wadzami komunistycznymi. Sdz, e ten rodzaj opisu by przez Pana Pukownika obliczony na wywoanie efektu odrzucenia wrd jeszcze nie do koca urobionych przez instytucje propagandy komunistycznej czytelnikw tych podatnych na legend "Ognia". Wszak niezalenie od przewin powieszonej kobiety fakt, e bya w ciy powinien j uchroni od mierci z rk Ognia". Kto morduje kobiet w ciy nie broni bowiem adnego porzdku, adnej reguy. Zasuguje na potpienie. Spiesz wyjani, e zbrodnia taka miaa miejsce. W ssiadujcym z Waksmundem Ostrowsku rzeczywicie powieszono kobiet. W 1945 roku. Na supie telegraficznym. Powieszona bya w zaawansowanej ciy. Na czym polega zatem perfidia pana pukownika? Na tym, e mord ten mia to obyczajowe i nie mia prawie nic wsplnego z dziaalnoci "Ognia". Pisz "prawie", a nie "nic" z tego powodu, e to "Ogie", a nie Milicja Obywatelska wykry sprawcw tego odraajcego czynu (byo ich dwch), wyda na nich m.in. za to (obciay ich rwnie inne czyny o charakterze kryminalnym) wyrok mierci a nastpnie z rozkazu "Ognia" zostali oni zlikwidowani. I tak oto ten, ktry ustali sprawcw zbrodni i wymierzy im sprawiedliwo, zosta przedstawiony jako sprawca zbrodni. I prosz mi wierzy, praca pana pukownika nie posza na marne. Sowo drukowane ma moc. A kiedy miao wiksz ni ma teraz. Do dzi dla niektrych mieszkacw Podhala sprawc tej zbrodni pozostaje "Ogie". A inni mwi o tym: "Panie, a wiadomo jak tam byo?" Uwany czytelnik zapewne dostrzeg, e pord przywoanych we wczeniejszych partiach tekstu fragmentw szkalujcych "Ognia", wyrniem przez podkrelenie te ich czci, w ktrych pod adresem "Ognia" i jego oddziau uywany jest obraliwy epitet "banda". Uczyniem tak nie dlatego, e jest on szczeglnie wyszukany, wszak w zestawieniu z "koniokradem i psychopat, wspdziaajcym z SS-manami" nie robi raczej wikszego wraenia, ale po to, aby uprzytomni szanownym czytelnikom cigo stosowania, przez cay czas PRL-u, tej inwektywy wobec czowieka, ktry niepodlego Polski i wolno jednostki ludzkiej ceni nad ycie. Zrobiem tak rwnie z tego powodu, e bardzo bym chcia napisa, e to wszystko skoczyo si wraz z upadkiem rzdw partii komunistycznej w Polsce. e rok 1989 jest cezur czasow dla tego typu obelg kierowanych pod adresem "Ognia", e ten straszny dla prawdy, wolnoci i pamici o obrocach tych wartoci czas zosta odkrelony grub kresk, e tylko pogrobowcy partii komunistycznej mog jeszcze poway si na co takiego. Chciabym tak napisa, ale nie mog, bo rozminbym si z prawd. Za chwil zapoznam szanownych czytelnikw z wyjtkami z pisarskiej twrczoci Jacka Kuronia. Zanim jednak to nastpi, jestem winien modszym z nich kilka zda wprowadzenia do tego wtku. Na przeomie lat 80. i 90. ubiegego stulecia, w pierwszych miesicach i latach wolnoci Jacek Kuro by u szczytu swej popularnoci. Jako jedna z ikon przedsierpniowej opozycji demokratycznej i czoowy dziaacz podziemia solidarnociowego lat 80., wizie polityczny PRL-u cieszy si on wwczas bardzo duym zaufaniem spoecznym. Jego obraz medialny mona

4 z 16

01.02.2013 12:58

Od pukownika UB do Jacka Kuronia czyli jak na przes...

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cach...

nakreli nastpujco: serdeczny wobec zwykych ludzi, bezporedni, zatroskany o los pojedynczego czowieka, czowiek mdrego kompromisu - polityk, czy raczej dziaacz spoeczny otwarty na racje innych. (cho czasami na obrazie tym pojawiay si rysy, np. w 1992 r. - w sprawie lustracji, ktrej by zdecydowanym wrogiem. W wywiadzie telewizyjnym powiconym tej kwestii z wciekoci na twarzy mwi o zwolennikach lustracji jako o ludziach chorych z nienawici). Jego ksika "Wiara i wina. Do i od komunizmu", wydana po raz pierwszy w 1989 r., bia rekordy popularnoci. Zapotrzebowanie na ni byo tak due, e ju rok pniej wyszo trzecie wydanie tej ksiki. Czytamy tam:
Waciwie wszystko, co tu opowiadam, jest zarazem histori PRL-u (.....).( Jacek Kuro. Wiara i wina. Do i od komunizmu. Niezalena Oficyna Wydawnicza Warszawa 1990 r. Wydanie III, poprawione, str. 247).

Czytelnik ksiki Kuronia nie powinien mie zatem adnych wtpliwoci, e autor, czowiek wysokiego zaufania publicznego, przedstawia obraz prawdziwy. Zwaszcza, gdy pisze o konkretnych ludziach. Po kilku kolejnych zdaniach ksiki, penicych rol wprowadzenia do interesujcego nas wtku, czytelnik ma moliwo pozna do specyficzn charakterystyk "Ognia", przedstawion przez Kuronia w formie opisu relacji wspwinia, z ktrym autor "Wiary i winy. Do i od komunizmu" siedzia przez pewien czas w jednej celi. Oto ona:
"Ogie - Jzef Kura - legendarny przywdca Podhala, najpierw nalea do AK, potem zaoy wasn band. Poniewa by antyakowski, po wojnie zosta szefem bezpieczestwa w Nowym Targu. Potem z caym Urzdem Bezpieczestwa poszed do lasu i niesychanie dugo terroryzowa Podhale". (Jacek Kuro. Wiara i wina. Do i od komunizmu. Niezalena Oficyna Wydawnicza Warszawa 1990 r. Wydanie III, poprawione, str. 247).

Stop. Kilka sw koniecznego, jak sdz, wyjanienia: w okresie walki przeciwko okupantowi niemieckiemu, ktra w przypadku "Ognia" datuje si od 1940 r. (od 1942 r. na stae z broni w rku), nalea on kolejno do Zwizku Walki Zbrojnej, Konfederacji Tatrzaskiej, Armii Krajowej i Ludowej Stray Bezpieczestwa (od wiosny 1944 r.), ktra bya zbrojn formacj konspiracyjnego Stronnictwa Ludowego "Roch" (rodzina "Ognia" bya zwizana z ruchem ludowym, jego ojciec by aktywnym dziaaczem struktur powiatowych przedwojennego ruchu ludowego). Jesieni 1944 r. oddzia dowodzony przez "Ognia" by oddziaem wykonawczym Powiatowej Delegatury Rzdu na Kraj w Nowym Targu. Si powyszych faktw owa banda, o ktrej pisze Kuro, to oddzia polskiej partyzantki niepodlegociowej mocno osadzony w strukturach Polskiego Pastwa Podziemnego. Podkrelam, e w zdaniu pierwszym cytatu mowa jest o okresie okupacji niemieckiej. Nie jest prawd, e "Ogie" zosta szefem UB w Nowym Targu dlatego, e by antyakowski. W rzeczywistoci zosta nim, na cae trzy tygodnie, realizujc wczesn polityczn koncepcj Stronnictwa Ludowego "Roch", polegajc na obsadzaniu wasnymi ludmi tworzcych si terenowych struktur wadzy. W uzyskaniu przez "Ognia" nominacji na to stanowisko pomocna bya bez wtpienia wsppraca z partyzantk radzieck, jaka bya udziaem jego oddziau w kocowej fazie okupacji niemieckiej. Jak ju wspomniaem, szefem UB w Nowym Targu "Ogie" by przez trzy tygodnie (do 11 kwietnia 1945 r.), po czym na czele wikszoci obsady tego urzdu, wczeniejszych partyzantw z oddziau "Ognia", "poszed w gry" walczy o Polsk bez komunistw. Zdezerteroway wwczas take zaogi kilku okolicznych posterunkw MO, w wikszoci skadajce si, podobnie jak UB w Nowym Targu, z podkomendnych "Ognia" z okresu partyzantki antyniemieckiej. Dla czytelnikw ksiki Kuronia okres powojenny to kompletna degrengolada "Ognia", jego cakowity upadek take w sferze obyczajowej. W kolejnych wersach czytamy tam:
"Ot Ogniowi co pewien czas podobaa si jaka dziewczyna, wic bra z ni lub. Czy zawiera maestwa w kociele, pod broni, zmuszajc ksiy do udzielania kolejnych lubw, czy obywa si bez kocioa, niewane, fakt, e wesela robi najhuczniejsze na wiecie. Przy okazji rozwala czerwonych i ydw. Wanie w

5 z 16

01.02.2013 12:58

Od pukownika UB do Jacka Kuronia czyli jak na przes...

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cach...

Rabce odby si taki lub. Ogie naprzd wyla wd, potem kaza wypuci j w rynsztoki, podpali gorzelni i w wietle poaru pdzi w wietle kuligu z t nowo polubion on. (Jacek Kuro. j.w.)

Uprzedzaem, e czytelnik ksiki Kuronia dowie si, e po wojnie "Ogie" spad na samo dno. Przy tym nie dziwi to, e "Ogie" stojc na czele bandy terroryzowa Podhale. Wszak bandy zwykle tak wanie zachowuj si na terenie, na ktrym grasuj. Co bardziej wnikliwi powinni jednak zastanowi si dlaczego "Ogniowi" udawao si to tak dugo, skoro wiadomo, e adna partyzantka, a zwaszcza cigana przez wadze z tak zaciekoci, jak partyzantka antykomunistyczna w Polsce, nie jest w stanie utrzyma si w terenie bez poparcia miejscowej ludnoci (gdyby cho promil si uytych przez parti komunistyczn do zwalczania podziemia antykomunistycznego wykorzystany zosta do ochrony terenu Treblinki, ksika Jana Tomasza Grossa "Zote niwa" zostaaby odarta z jednego z najwaniejszych wtkw). Natomiast, luby z dziewoj, ktra akurat co wpada w oko watace i krwawy kulig w scenerii przesyconej wd, dz i rynsztokiem, penicym rol detalu uwiarygodniajcego opis, a jednoczenie symbolizujcym cakowit degrengolad nakrelonej w ten sposb postaci, robi jednak pewne wraenie. To icie filmowy obraz, przy ktrym "Dzika banda" z okresu rewolucji meksykaskiej, odmalowana w filmie Sama Peckinpaha pod tym samym tytuem, wydaje si by przy "Ogniu" i jego "bandzie" oddziaem Armii Zbawienia. A z drugiego planu przebija si dyskretnie zarysowane przez narratora tchrzostwo kleru katolickiego z Podhala. Bali si wataki "Ognia" na tyle, e wprawdzie pod przymusem, ale jednak uczestniczyli w ohydnych spektaklach profanacji sakramentu maestwa - wedug Kocioa jednego z siedmiu sakramentw witych. Jak naprawd byo? Ot "Ogie" wzi lub dwukrotnie. Po raz pierwszy w lutym 1940 r. Za on poj wwczas Elbiet z domu Chory. Ich maestwo nie trwao dugo. Zostao przerwane 29 czerwca 1943 r., kiedy to oddzia andarmerii niemieckiej, w odwecie za niepodlegociow partyzantk "Ognia", zamordowa jego on - Elbiet, ich dwuletniego syna Zbyszka (ur. 17 grudnia 1940 r.), a take 73-letniego ojca "Ognia" Jzefa. Dom rodzinny "Ognia" zosta przez Niemcw oblany benzyn i podpalony. Ciaa pomordowanych najbliszych "Ognia" Niemcy pozostawili w poncych zabudowaniach. Mieszkacom wsi Waksmund zabronili gaszenia poaru. To wanie po tych wydarzeniach Jzef Kura, uywajcy dotychczas pseudonimu Orze", przyj pseudonim "Ogie", pod ktrym walczy do swej mierci i pod ktrym przeszed do historii. Po raz drugi "Ogie" wstpi w zwizek maeski w wita Wielkanocne - 21 kwietnia 1946 r. (niedziela). Polubi Czesaw z domu Polaczyk (zmara w roku 2007). Uroczysto udzielenia sakramentu maestwa modej parze miaa miejsce w biay dzie (zacza si o godz. 14.00), w kociele katolickim w Ostrowsku. Sakramentu maestwa udzieli ks. Jzef Dewera. Na czas ceremonii zalubin Ostrowsko zostao obstawione przez "Ogniowcw". Uroczysto przebiega godnie i spokojnie. Nastpnego dnia na Grze Waksmundzkiej, w masywie Turbacza, bawiono si i taczono na weselu wyprawionym przez "Ognia". Weselnikom przygrywaa do taca orkiestra cygaska. Bya to normalna, cho w anormalnych warunkach wyprawiona impreza weselna (oczywicie nikogo "przy tej okazji" nie "rozwalono", ani czerwonego, ani yda). Do jesieni 1946 r. maonka "Ognia" przebywaa przy oddziale. W listopadzie 1946 r., bdc w stanie bogosawionym, zostaa skierowana przez "Ognia" na kwater konspiracyjn w Bochni. 2 lutego 1947 r. w szpitalu w Krakowie urodzia syna, ktremu zgodnie z yczeniem "Ognia" daa na imi Zbyszek. "Ogniowi" nie byo dane ujrze swego potomka. Zgin mierci samobjcz w niespena trzy tygodnie po przyjciu Zbyszka na wiat. Mam zaszczyt zna Zbigniewa Kurasia, aktualnie mieszkaca Nowego Targu, a take wikszo rodziny Kurasiw mieszkajcej w ich rodzinnym Waksmundzie. Dumni ludzie. Wiele wycierpieli za samo nazwisko. Jak wida nie tylko w PRL-u. Nie chciaem przerywa wstrzsajcego w wymowie, jak sdz, zestawienia prawdziwego obrazu wtku rodzinnego "Ognia", niezwykle przecie tragicznego, z uprzednio przywoanym opisem z ksiki Kuronia, dlatego tylko nawiasowo

6 z 16

01.02.2013 12:58

Od pukownika UB do Jacka Kuronia czyli jak na przes...

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cach...

zasygnalizowaem, e "Ogniowcy" "przy okazji wesela herszta bandy nikogo nie rozwalili" ( eby utrzyma si jeszcze przez chwil w "estetyce" opisu z ksiki Kuronia). W istocie partyzanci "Ognia" nie "rozwalali" ludzi przy takiej, czy innej okazji; likwidacje byy wykonywane jako kara za konkretne i cikie winy. "Nie byo wypadku, eby yd za samo pochodzenie zosta zlikwidowany"- mwi wiele lat po wojnie Bogusaw Szokalski "Herkules", adiutant "Ognia". Znana jest sprawa wydania przez "Ognia" i wykonania przez jego podkomendnych wyroku mierci na czowieku zwizanym z partyzantk niepodlegociow, ktry po zakoczeniu latem 1945 r. dziaalnoci partyzanckiej dopuci si zabjstwa dwch kupcw ydw. I za to wanie otrzyma wyrok mierci od "Ognia". To raczej dziwne zachowanie mam na myli wydanie za taki czyn wyroku mierci i doprowadzenie do jego wykonania - jak na czowieka "rozwalajcego ydw". Pamitajmy i o tym, e na terenie dziaalnoci oddziaw Ognia", w okresie ich aktywnoci bojowej, przebyway setki ydw. Mieszkali oni rwnie w Nowym Targu, miasteczku lecym u stp matecznika "Ognia", czyli Gorcw. Nowy Targ i inne okoliczne miejscowoci, w ktrych przebywali ydzi, wielokrotnie byy miejscem zbrojnych wystpie "Ogniowcw". Nigdy jednak, jak susznie podkrela "Herkules", nie doszo tam do adnej akcji podkomendnych "Ognia", ktrej celem byby yd, za pochodzenie. Ginli natomiast z rozkazu "Ognia", zdecydowanie bez wzgldu na pochodzenie, funkcjonariusze UB, konfidenci i lokalni aktywici komunistyczni. Bez wtpienia z rk "Ogniowcw", wskutek akcji wymierzonych przeciwko ww. kategoriom osb, zgino znacznie wicej Polakw ni ydw. Nikt przy zdrowych zmysach nie uzna jednak z tego powodu, e "Ognia" cechowa antypolonizm, czy te, e dy on do wygubienia narodu polskiego. Wtek podziemia antykomunistycznego zosta przez Kuronia ponownie podjty, cho ju w oderwaniu od postaci "Ognia", w kilka lat pniej, w napisanej wsplnie z Jackiem akowskim ksice PRL dla pocztkujcych (Wydawnictwo Dolnolskie Wrocaw 1996 r., str. 13. Pozycja wsparta dotacj Ministerstwa Kultury i Sztuki.). Tym razem Kuro pokusi si o ocen ogln na temat kondycji oddziaw partyzantki antykomunistycznej:
"W 1945 r. oddziay partyzanckie byy zbyt rozdrobnione i za sabe, eby atakowa na przykad wojskowe magazyny. Bay si, e zostan wykryte i rozbite przez Sowietw. Wic rabowano chopw. Ruszy proces wyradzania si partyzantki w bandytyzm. Od chwili rozwizania AK (stycze 1945 r. - przyp. GW.) coraz trudniej byo odrni band rabunkow od grupy niepodlegociowej". (str. 13)

Specyficzny to obraz podziemia, w ktrym jego potencja, zreszt zdaniem Kuronia - jak wida sabiutki, mierzy si wskazaniem obiektw, ktre miay by, z uwagi na moliwoci atakujcych, przedmiotem akcji aprowizacyjnych. Na ptnie takiego obrazu nie ma miejsca na idee odmalowanego w taki sposb podziemnego zrywu, o jakimkolwiek jego etosie nie wspominajc. Przypomnijmy zatem, e chodzi bd co bd o polskie podziemie niepodlegociowe, walczce w skrajnie trudnych warunkach z reimem komunistycznym o niepodlego Polski i wolno jednostki ludzkiej. O podziemie, przez ktre przewino si ponad 150 ty. naszych rodakw, z czego w rnych okresach ponad 20 ty. walczyo w oddziaach partyzanckich z broni w rku. O to podziemie, ktrego onierze w okresie od stycznia 1945 r. do czerwca 1948 r. przeprowadzili w sumie co najmniej 63 akcje odbicia winiw z wizie, obozw, placwek oraz konwojw UBP i NKWD, w wyniku ktrych uwolniono nie mniej ni 3750 winiw!!! (zobacz: Kazimierz Krajewski Akcje uwalniania winiw z wizie, obozw oraz placwek UBP i NKWD 1944 - 1948. Wstpna prba bilansu". www.fundacjapamietamy.pl). O to podziemie, ktrego resztki, pomimo okrutnego terroru komunistycznego wymierzonego w zaplecze partyzantki - czyli ludno wspierajc "lenych" - przetrway do pocztkw lat 50. ubiegego stulecia, co jest znakomitym dowodem, e cieszyo si ono trwaym poparciem niemaej czci naszych

7 z 16

01.02.2013 12:58

Od pukownika UB do Jacka Kuronia czyli jak na przes...

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cach...

przodkw. O to podziemie, ktre spyno krwi dziesitkw tysicy jego onierzy polegych i pomordowanych w walce o prawo czowieka do wolnego ycia na ziemi. O podziemie, ktrego polegli i pomordowani onierze spoczywaj w znakomitej wikszoci w nieznanych do dzi miejscach, pogrzebani tam przez komunistw, ktrzy w ten sposb odmwili im nawet prawa do ludzkiego, czyli godnego pochwku. Wreszcie o podziemie, o ktrym pami narodowa miaa zosta, tak jak one, zabita. Nie mia jako Kuro serca do walczcych z komunistami na mier, a nie na ycie. Dlaczego? Od niektrych znajomych syszaem tak oto opini, e poniewa Kuro sam przez pewien czas budowa komunizm, a potem przez kolejne lata, ju w kontrze do partii komunistycznej, stara si system ten poprawi, ulepszy - eby ludziom lepiej si w nim yo (to nie sarkazm) - to nie mia wielkiego zrozumienia ani sympatii dla tych, ktrzy ten system z caych si i z broni w rku zwalczali. Czy jest w tej opinii jaka racja? Trudno orzec. "W ksice Wiara i wina. Do i od komunizmu" jest fragment, w ktrym Kuro wspomina, e gdy wraz z Karolem Modzelewskim w 1965 r., po wyroku skazujcym za synny, cho szerokiej opinii publicznej raczej nieznany w treci, niestety, List otwarty do Partii, byli wyprowadzani w kajdanach z budynku warszawskiego sdu, zgromadzeni tam ich koledzy (Kuro pisze o tumie.) piewali im Midzynarodwk. Mocna scena. Przemawia do wyobrani. Dajmy zatem wyobrani jeszcze troch popracowa. Zamy, e podczas procesw onierzy podziemia antykomunistycznego, czyli raptem jakie 20 12 lat wczeniej ni proces Kuronia i Modzelewskiego, na salach sdowych mogli by obecni koledzy skazywanych, wszystko jedno czy z oddziaw, czy z dziecistwa. Czy wyobraacie sobie Pastwo, e cho jedna taka publiczno, z dziesitek tysicy publicznoci sdowych na procesach, w ktrych wadza komunistyczna wymierzaa kar "onierzom Wykltym", zapiewaaby swym kolegom nie np. "Jeszcze Polska nie zgina" lub "Boe co Polsk" - z bagaln prob "Ojczyzn woln racz nam wrci Panie", lecz "Bj to jest nasz ostatni/Krwawy skoczy si trud/Gdy zwizek nasz bratni /Ogarnie ludzki rd......"? To to kompletny surrealizm. Tak wizj moe przyj tylko wyobrania chora. Jzef Mackiewicz, zwracajc uwag, e wybr akurat "Midzynarodwki" na pie wypiewan Kuroniowi i Modzelewskiemu podczas wyprowadzania ich w kajdanach z sali sdowej mwi co nieco o horyzontach ideowych piewajcego wwczas chru towarzyszy skazanych, podsumowa t sytuacj krtko: "To co jakby bojwka Pisudskiego zaintonowaa przed X Pawilonem "Boe caria Chrani" (Jzef Mackiewicz. Okupacja czy co gorszego? O Ninie Karsov kontrrewolucyjnym pirem. Wiadomoci 1970 nr 12/13). Czy wyzwanie, ktre rzuciem wyobrani szanownych czytelnikw co tumaczy? Moe wskazuje na obco porzdkw wartoci tych dwch tradycji postaw wobec systemu komunistycznego, skutkujc wzajemnym niezrozumieniem i potrafic zrodzi tak niesprawiedliwe oceny "onierzy Wykltych", jakie byy udziaem Kuronia? Chciabym zwrci uwag na jeszcze jedn, jak sdz istotn okoliczno. Ot konsultantem historycznym wspomnianej wyej ksiki PRL dla pocztkujcych by profesor Andrzej Friszke. Jeeli dobrze rozumiem, na czym przy tego rodzaju publikacjach polega rola konsultanta historycznego, to mam podstawy twierdzi, e zaaprobowa on, jako zgodny ze stanem rzeczy, przypomniany przeze mnie fragment ksiki dotyczcy oddziaw podziemia antykomunistycznego. Na usprawiedliwienie Pana Profesora mona zastrzec, e stan wiedzy na temat tego podziemia by w poowie lat 90. znacznie uboszy ni jest teraz. Przyrost tej wiedzy to oczywicie zasuga przede wszystkim Instytutu Pamici Narodowej z okresu prezesury profesora Janusza Kurtyki. Ze smutkiem stwierdzam zatem, e odnotowaem co najmniej jedn publiczn wypowied profesora Friszke, dotyczc pracy IPN pod kierownictwem profesora Kurtyki, w ktrej da on wyraz swej ocenie, e priorytety badawcze IPN s

8 z 16

01.02.2013 12:58

Od pukownika UB do Jacka Kuronia czyli jak na przes...

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cach...

wytyczone

le,

gdy

wtek

zbrojnego

oporu

przeciwko

systemowi

komunistycznemu

jest

nadreprezentatywny, w stosunku do rzeczywistego jego znaczenia dla polskiej rzeczywistoci po zakoczeniu drugiej wojny wiatowej. Zgodnie ze znowelizowan siami PO, PSL i SLD ustaw o IPN, Sejm RP wybierze wkrtce cz czonkw Rady Instytutu Pamici. Jedn z jej prerogatyw ustawowych jest formuowanie dla Prezesa Instytutu Pamici, znacznie bardziej zalenego od Rady Instytutu oraz ukadu si politycznych w Sejmie RP, ni miao to w okresie przed ww. nowelizacj, rekomendacji dotyczcych podstawowych kierunkw dziaalnoci Instytutu Pamici w zakresie bada naukowych i edukacji. Jednym z kandydatw do Rady Instytutu wydaje si, e murowanym, jest profesor Andrzej Friszke. Czas pokae, jakie bd priorytety badawcze i edukacyjne Instytutu Pamici pod rzdami nowych jego wadz. Warto uwanie przyglda si tej sprawie. Wracajc na zakoczenie do postaci "Ognia", wspomn, e 13 sierpnia 2006 r. .p. Prezydent RP Lech Kaczyski wraz ze Zbigniewem Kurasiem, synem "Ognia" uroczycie odsonili w Zakopanem, w obecnoci kilku tysicy ludzi, wzniesiony staraniem Fundacji "Pamitamy", przy wsparciu Rady Ochrony Pamici Walk i Mczestwa, pomnik upamitniajcy "Ognia" i jego blisko stu podkomendnych, ktrzy padli w walce o wolno. Miejsce to, poza tym, e jest symboliczn mogi wikszoci upamitnionych tym pomnikiem braci naszych, ktrzy padli w walce z wadz nieludzk, peni te rol edukacyjn. Przypomina bowiem, jak inne tego rodzaju upamitnienia, e komunizm by miertelnym wrogiem wolnoci, w kadym jej wymiarze, oraz jaka jest cena za wolno. Byoby dobrze, gdyby takie miejsca cieszyy si nasz trosk i pamici. Wzmiankowaem ju w tym tekcie, e w okresie PRL-u nacisk komunistyczny by tak powszechny i mocny, e zerwa nawet przekaz pokoleniowy na temat czynnej samoobrony naszych przodkw przed komunistami. Przymusowe milczenie ludzi znajcych prawd i trwajca dziesitki lat, prowadzona z wykorzystaniem instytucji pastwowych i owiatowych propaganda komunistyczna musiay doprowadzi do stanu, z ktrym zmagamy si po dzi dzie i przyjdzie nam si zmaga jeszcze dugo. Do stanu powszechnej wrcz niewiedzy na temat historii zbrojnej walki o Polsk bez komunistw lub faszywego historii tej postrzegania. Co gorsza, okres PRL-u wytworzy w myleniu wielu ludzi skamielin, ktra skutkuje brakiem zrozumienia, a w konsekwencji take brakiem szacunku dla ofiary i cierpienia w imi dobra wsplnego. Ta skamielina na naszych oczach niesiona jest, niestety, w modsze pokolenia. W mojej ocenie jest ona wysoce niebezpieczna. Zagraa bowiem jednemu z fundamentw wsplnoty narodowej, za ktry uznaj wanie szacunek dla ofiary zoonej przez naszych przodkw na otarzu wolnoci. Pamitajmy, e tradycja nieprzekazana nastpnym pokoleniom umiera. Dotyczy to take tradycji wolnociowej, bez ktrej w przestrzeni publicznej nie ma miejsca na wartoci bdce treci tej tradycji takie jak odwaga, niezaleno, honor itd. To wanie dlatego walka o pami jest tak wana jej istot nie jest bowiem przeszo, lecz przyszo.

Grzegorz Wsowski (Fundacja "Pamitamy"; www.fundacjapamietamy.pl)

P.S. Pomnik polegych i pomordowanych "Ogniowcw" stoi w Zakopanem przy Rwni Krupowej, nieopodal Dworca PKP, w bezporedniej bliskoci miejsca, z ktrego busy wycieczkowe ruszaj w kierunku Morskiego Oka. Zachcam do odwiedzania tego miejsca. Kto przed tym pomnikiem stanie, bdzie mg, pord wyrytych na pomniku nazwisk, pseudonimw i dat mierci "Ogniowcw", przeczyta nastpujcy fragment z listu "Ognia" do "Gronego" ( +9 XI 1946 r.) z padziernika 1946 r.: "I niech szlag trafi, ale w gr serca". A moe niektrzy czytelnicy tego tekstu uznaj, e przy okazji bytnoci w Zakopanem, naley pod

9 z 16

01.02.2013 12:58

Od pukownika UB do Jacka Kuronia czyli jak na przes...

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cach...

pomnikiem "Ogniowcw" zapali lampk pamici?

Grzegorz Wsowski
Adwokat, wspkieruje pracami Fundacji "Pamitamy", zajmujcej si przywracaniem pamici o onierzach polskiego podziemia niepodlegociowego z lat 19441954. (www fundacjapamietamy.pl)

Tagi: tradycja nieprzekazana nastpnym pokoleniom u pomnik "ogniowcw" walka o polsk pami jest wana okres prl-u zbrodnie prl-u zerwanie przekazu pokoleniowego o zbrodnich k niewiedza na temat historii zbrojnej walki o pomnik upamitniajcy "ognia" i jego onierz o bolszewizm andrzeja friszke kuro o "onierzach wykltych" nienawi akowskiego do "onierzy wykltych podziemie antykomunistyczne bolszewicka propaganda o mjr. ogniu" mjr ogie" garstwa kuronia o "ogniu" o polsk bez komunistw bolszewickie grstwa pk. ub waacha pk. ub stanisaw waach niewiedza na temat historii zbrojnej walki o zgo naduycie | do obserwowanych

Wpisz adresy email oddzielajc Twj podpis spacj


skomentuj rednia ocena: 5.0 (3 gosy)

Pole znajomym

KOMENTARZE
skomentuj Szanowny Autorze " Ogie" Jzef Kura, to potomek wacicieli Waksmunda - Nowego Targu/Handele/, ktrzy po Powstaniu Styczniowym utracili, jak wielu szlachetnych Lachw - Podhala, prawa do swojej wasnoci i wolnoci, a w przypadku - waksmundzkich jeszcze prawa do naukowego dorobku wynalazku mikrobiologicznego - streptomycyny. A naley zauway, e nagrod Nobla w tej dziedzinie opatentowa sobie Amerykanin - Selman Waksman. A zaiste z Krystianem Waksmundzkim, potomkiem Waksmundzkich Podhalaskich, ktrzy wsppracowali z Legionami Jzefa Pisudskiego, nie ma on nic wsplnego.... Dlatego sprawa - Kurasia wie si te z Powstaniem Styczniowym i dotyczy wrcz szalonej - walki "rodowo" -samowyzwoleczej, ktra bya samobjstwem z cierpienia zniewolonej duszy. A przy tym naley zauway, e jak ksidzu Tischnerowi zbytnio rozwiza si jzyk, w kwestii Kurasia czy komunizmu, to dosta od wadzy kocielno/ydowskiej do mszalnego - co...., co na zawsze zamkno mu usta. Zatem, ycie ludzkie wisi nad przepaci - boa kara - za ludobjstwo, ewidentnie si ziszcza, a bydo rozbiorczo/komunistyczne nadal - morduje i dyskryminuje wolne narody i nie pomoe tu pokorna modlitwa, ale mwienie prawdy yciowej, bo prawda zawsze od wszystkiego wyzwala - ludzko. naduycie link skomentuj

10 z 16

01.02.2013 12:58

Od pukownika UB do Jacka Kuronia czyli jak na przes...

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cach...

Kula Lis 62 12.08.2012 11:31:31 Historia Ognia Jest przekamana, to przekamanie wzite z ubowskiej propagandy yje wasnym yciem dlatego, e obecne tzw. "moralne autorytety" byy stron w tej wojnie, stron antypolsk i do dzisiaj walcz z pamici usiujc j faszowa na kadym polu, czego wiadectwem s rozliczne wypowiedzi i kamliwe publikacje. Serdecznie Pozdrawiam! naduycie link skomentuj lju 15.08.2012 00:05:38 @Kula Lis 62 11:31:31 chciaem zauway i ludzie mieszkajcy w Waksmundzie na Podhalu i noszcy nazwisko Waksmundzki nie s rodowitymi i rdzennymi mieszkacami tej wsi. Prawidowa nazwa Waksmundu to Waxmand, Waschmund z biegiem czasu spolszczona. A pisanie o tym, e Waksmundzcy s rodowitymi mieszkacami teje wioski jest nie prawd historyczn naduycie link skomentuj Wicek z Gorcw 20.08.2012 11:23:39

OSTATNIE POSTY
wicej MEDIA WATCH

Wielki sukces tygodnika "wSieci"! Co tydzie ponad 120 tysicy sprzedanych egzemplarzy
W pierwszym miesicu istnienia tygodnik "wSieci" pozyska niemal 2 tysice prenumeratorw. Stron www.gazetawsieci.pl odwiedzio okoo 200 tysicy uytkownikw. czytaj wicej rednia ocena: 5.0 Andy-aandy19.01.20138 MEDIA WATCH

Mesjaszy, Napoleonw i rewolucjonistw jest wielu niestety, armat im cigle brakuje


W kontekcie naprawy i przebudowy wiata nietrudno mianowa si pomazacem i zbawicielem. Wystarczy niezmcone sumienie oraz niewzruszone przekonanie o susznoci wasnej sprawy, by kademu cierpieniu nada wymiar oary zoonej za grzechy wiata. czytaj wicej rednia ocena: 0.0 Andy-aandy19.01.20131 POLITYKA

Leszek ebrowski "Mity przeciwko Polsce. ydzi, Polacy. Komunizm 19392012"


Jest to odtrutka na grossowanie, stuhrowanie i pasikowanie na Polakach za zbrodnie, ktrych nie byo lub ktre pokazano w oderwaniu od jakiegokolwiek kontekstu historycznego. czytaj wicej

11 z 16

01.02.2013 12:58

Od pukownika UB do Jacka Kuronia czyli jak na przes...

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cach...

rednia ocena: 5.0 Andy-aandy18.01.20132

MOJE POSTY
wicej najnowsze najpopularniejsze Wielki sukces tygodnika "wSieci"! Co tydzie ponad 120 tysicy sprzedanych egzemplarzy Andy-aandy19.01.20138 Mesjaszy, Napoleonw i rewolucjonistw jest wielu niestety, armat im cigle brakuje Andy-aandy19.01.20131 Leszek ebrowski "Mity przeciwko Polsce. ydzi, Polacy. Komunizm 19392012" Andy-aandy18.01.20132 Niezalena.pl: "Lucyna Tuleya zostaa zarejestrowana jako TW Lucyna" Andy-aandy17.01.201322 Wracaj na rynek z niezalenym tygodnikiem opinii pt. "Tygodnik Do Rzeczy" Andy-aandy17.01.20131 "Ukad zamknity" thriller Ryszarda Bugajskiego i scenarzystw hitu "Czarny Czwartek. Janek Winiewski pad" Andy-aandy17.01.20130 Do redakcji przyszed list... czyli jak pracuj komornicy Andy-aandy17.01.20135 Komornik wsplnie z dwoma bankami PKO BP oraz BG rabuj emerytk Andy-aandy17.01.20138 Olimpijskie ceny budowy drogi w Rosji 140 milionw dolarw za kilometr Andy-aandy11.01.20137 Konferencja prasowa nt. publikacji IPN: "ladami zbrodni. Przewodnik po miejscach represji komunistycznych lat 19441956" Andy-aandy10.01.20130

MOJE KOMENTARZE
wicej napisa: "Poprosz link do owych danych. Najlepiej do ZKDP" To prosz sobie samemu poszuka dowcipasie... * Wielki sukces tygodnika "wSieci"! Co tydzie ponad 120 tysicy sprzedanych egzemplarzy Andy-aandy 19.01.2013 09:55:31 :-) Trzy kolory..Granatowy Andy-aandy 19.01.2013 09:52:27 napisa: "podobaj mi si Twoje teksty informacyjne, s rzetelne i bezstronne" Dziki za pochlebstwa... :-) Moe te teksty s tak odbierane poniewa staram si, aby zgodnie z... Wielki sukces tygodnika "wSieci"! Co tydzie ponad 120 tysicy sprzedanych egzemplarzy Andy-aandy 19.01.2013 09:08:24 ~ Elementarnym odruchem czowieka jest niewpliwie ch niesienia pomocy swoim blinim, a take suenia swojemu krajowi. Dla rozwoju ludzkoci olbrzymie znaczenie ma take wolno... Felieton - pusta miska niedwiedzia czas na zmiany? Andy-aandy 19.01.2013 02:19:48 ~ Elementarnym odruchem czowieka jest niewpliwie ch niesienia pomocy swoim blinim, a take suenia swojemu krajowi. Dla rozwoju ludzkoci olbrzymie znaczenie ma take wolno... APEL do sympatykw i spoecznoci Nowego Ekranu! Andy-aandy 19.01.2013 01:46:51

ARCHIWUM POSTW

12 z 16

01.02.2013 12:58

Od pukownika UB do Jacka Kuronia czyli jak na przes...

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cach...

STYCZE 2013 Pn Wt r Cz Pt So Nd 1 2 3 4 5 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 7 8

SZUKAJ NA BLOGU
szukaj

TAGI
"go z pomnika bolszewika" "nowy ekran" "uwaam rze" 11.11.11. antifa antypolonizm bolszewizm ewa stankiewicz grzegorz hajdarowicz ii wojna wiatowa informacja wojskowa jan piski jan piski szefem "uwaam rze" jan aryn jarosaw marek rymkiewicz katastrofa smoleska katastrofa w smolesku komunistyczne "bestie" komunizm marsz niepodlegoci michnikowszczyzna news nigeryjski szwindel nkwd nowy ekran pawe lisicki polityczna poprawno polityka polonofobia postbolszewickie mass media prl-bis pk ryszard kukliski rafa ziemkiewicz smolesk sawomir cenckiewicz tragedia smoleska tragedia w smolesku zbrodnia katyska zbrodnie komunistyczne onierze wyklci

13 z 16

01.02.2013 12:58

Od pukownika UB do Jacka Kuronia czyli jak na przes...

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cach...

ULUBIENI AUTORZY
wicej Granatowa Granatowa posty: 32 komentarze: 213 MacGregor MacGregor posty: 445 komentarze: 51 Akwedukt Akwedukt posty: 480 komentarze: 1309 Aleszuma Aleszuma posty: 215 komentarze: 15 Stanislas Balcerac Stanislas Balcerac posty: 665 komentarze: 1045 space space posty: 128 komentarze: 3513 Anna L. N. Gil Anna L. N. Gil posty: 11 komentarze: 4 lancelot lancelot posty: 820 komentarze: 4022 loktar loktar posty: 103 komentarze: 323

POLECANE STRONY
Strony patriotyczne http://patriotyczna.listastron.pl/ Hej-kto-Polak! http://hej-kto-polak.pl/wp/ onierze Wyklci - Zapomniani Bohaterowie Antykomunistyczne Podziemie Zbrojne po 1944 r. http://podziemiezbrojne.blox.pl/html Komendant. Jzef Pisudski i jego czasy http://osen.pl/ Blogmedia24.pl. Blogerzy o mediach i polityce http://blogmedia24.pl/ Pomnik. Smolesk. Komitet Spoeczny na rzecz budowy pomnika Lecha Kaczyskiego i 95 oar katastrofy pod Smoleskiem

14 z 16

01.02.2013 12:58

Od pukownika UB do Jacka Kuronia czyli jak na przes...

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cach...

http://pomniksmolensk.pl/ Stowarzyszenia Rodzin Katy 2010 http://pomniksmolensk.pl/viewpage.php?page_id=4 Wirtualna Polonia. Portal w Szwecji. http://wirtualnapolonia.com/ Bibua. Pismo niezalene. Waszyngton, USA. http://www.bibula.com/ Solidarni 2010 http://solidarni2010.pl/ Antykomunistyczne Podziemie Zbrojne po 1944 roku http://podziemiezbrojne.blox.pl/2006/03/Antykomunistyczne-Podziemie-Zbrojne-po-1944roku.html Konspiracja antykomunistyczna i opr w kraju po II wojnie wiatowej (+ bibliograa) http://niezalezna.pl/4227-konspiracja-antykomunistyczna-i-opor-w-kraju-po-ii-wojnie-swiatowej Album. "onierze wyklci". Antykomunistyczne Podziemie Zbrojne po 1944 roku http://www.ipn.gov.pl/portal/pl/245 /8/Promocja_Albumu_34Zolnierze_wykleci34_Antykomunistyczne_Podziemie_Zbrojne_po_194.html Warszawska Gazeta http://www.warszawskagazeta.pl/index.php Ruch Spoeczny im. Prezydenta RP Lecha Kaczyskiego http://www.lechkaczynski.pl/ SKD ICH RD (Dziaalno sowieckich zbrodniczych tajnych sub takich jak IW, WSW, WSI, SB w PRL) http://niezalezna.pl/213-za-kulisami Smolensk-2010.pl http://smolensk-2010.pl Fundacja im. Brata Alberta ks. T. Isakowicz - Zaleski http://www.albert.krakow.pl/ Woy naszych przodkw ponad 800 unikalnych fotograi i materiaw http://nawolyniu.pl/ Polityczna poprawno jako ideologia nowego pastwa policyjnego, wrcz Orwellowskiego http://mojsiewicz.nowyekran.pl/post/60038,kaczynski-zapowiedzial-zwalczanie-politycznejpoprawnosci Informacje o manipulacjach w postbokszewickich mass mediach III RP http://solidarni2010.pl/news.php?id=9 nielubiegazety http://nielubiegazety2.blogspot.com/ Wiktor Suworow "Czy Hitler by uczestnikiem wielkiej wojny ojczynianej" http://Cirilla.nowyekran.pl/post/61666,zwiazek-sowiecki-rzadzony-przez-zbrodniarza-jozefastalina-nie-przyniosl-wolnosci-polakom Jak otyo zioami osadzi o. Grzegorz radzi... http://niespodzianka.nowyekran.pl/post/61807,ojciec-grzegorz-radzi-jak-otylosc-ziolami-osadzic Komunistyczny masowy morderca w todze sdziego kpt. Wodzimierz Ostapowicz http://salski.nowyekran.pl/post/61437,cezary-gmyz-o-braku-dekomunizacji-deubekizacjii-lustracji-oraz-o-agencie-turowskim#comment_474068 Prawicowa koncepcja pastwa doktryna i praktyka T. Cukiernik http://tomaszcukiernik.pl/ksiazki/prawicowa-koncepcja-panstwa-doktryna-i-praktyka/rozdzialy/ Ron Paul dla Johna Stossela 1/6: narkotyki, homosekualici, prostytucja http://www.youtube.com/watch?v=3KTwRSyCRPM&feature=player_embedded#! "Wojna na sowa, ktrej oar jest Polska http://janpinski.nowyekran.pl/post/62484,wojna-na-slowa Virtual Politics and the Corruption of Post-Soviet Democracy http://www.wilsoncenter.org/publication/virtual-politics-and-the-corruption-post-soviet-democracy "System wirtualnej demokracji panujcy w krajach postsowieckich http://romanzaleski.nowyekran.pl/post/62942,nasza-wirtualna-demokracja Regulamin
15 z 16 01.02.2013 12:58

Od pukownika UB do Jacka Kuronia czyli jak na przes...

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cach...

FAQ Polityka prywatnoci O nas Reklama Kontakt Technologi dostarcza: W3media.pl Copyright NowyEkran.pl 2013

16 z 16

01.02.2013 12:58

You might also like